SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Nyt. szám: 10/26. sz. példány Jóváhagyom! Budapest, szeptember 30.-án Dr. Szekeres Imre sk. a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT (HONVÉD, RENDÉSZETI ÉS VASÚTEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA október 01-től hatályos, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

2 2 TARTALOMJEGYZÉK ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 BEVEZETŐ I. FEJEZET A HM ÁEK JOGÁLLÁSA, RENDELTETÉSE, ALAPTEVÉKENYSÉGE, VEZETÉSÉNEK ÉS IRÁNYÍTÁSÁNAK RENDJE AHM ÁEK jogállása, gazdálkodási jogköre A HM ÁEK jogállása A HM ÁEK gazdálkodási jogköre A HM ÁEK tevékenységének tárgyi feltételei és pénzügyi forrásai: A HM ÁEK jelzőszámai, ÁFA alanyisága, bélyegzői: A HM ÁEK rendeltetése (jogszabályban meghatározott közfeladata), szakágazati besorolása, alap, kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységei A HM ÁEK rendeltetése (jogszabályban meghatározott közfeladata) A HM ÁEK szakágazati besorolása A HM ÁEK alaptevékenységei (az állami szakfeladatrend szerint) A HM ÁEK alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységei A HM ÁEK vállalkozási tevékenységei A HM ÁEK feladatai a rehabilitáció területén: A HM ÁEK feladatai a krónikus fekvőbeteg ellátás területén: A HM ÁEK tevékenységét meghatározó főbb jogszabályok A HM ÁEK vezetésének és irányításának rendje A HM ÁEK felső vezetése A főigazgató helyettesítésének rendje: II. FEJEZET A HM ÁEK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE III. FEJEZET A HM ÁEK VEZETŐINEK FŐ FELADATAI A főigazgató Feladata A főigazgató kizárólagos hatásköre A főigazgató helyettesítése A főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek A főigazgató helyettesei A főigazgató munkáját helyettesei segítik A főigazgató helyetteseinek általános feladatai: A főigazgató helyettesei felelősek: Katonai főigazgató-helyettes (MH repülő főszakorvos) A katonai főigazgató-helyettes általános feladatai: A katonai főigazgató- helyettes részletes feladatai: A HM ÁEK vezetése és irányítása területén: A honvédelem, rendvédelem, nemzetbiztonság, vasútegészségügy és a katasztrófavédelem területén: A repülő főszakorvosi feladatok területén: A külső kapcsolattartás területén: A katonai főigazgató-helyettes helyettesítése A katonai főigazgató-helyettes által közvetlenül irányított szervezeti egységek Stratégiai és tudományos fejlesztési főigazgató-helyettes A stratégiai és tudományos fejlesztési főigazgató-helyettes általános feladatai... 40

3 A stratégiai és tudományos fejlesztési főigazgató-helyettes részletes feladatai A HM ÁEK stratégiai fejlesztése terén: A tudományos kutatás és az oktatás terén: A HM ÁEK külső kapcsolatainak szervezése és irányítása terén: A stratégiai és tudományos főigazgató-helyettes helyettesítése A stratégiai és tudományos főigazgató helyettes által közvetlenül irányított szervezeti egységek Rehabilitációs főigazgató-helyettes A rehabilitációs főigazgató helyettes általános feladatai A rehabilitációs főigazgató-helyettes részletes feladatai A rehabilitációs főigazgató-helyettes helyettesítése A rehabilitációs főigazgató helyettes által közvetlenül irányított szervezeti egységek Orvos igazgató Az orvos igazgató általános feladatai: Az orvos igazgató részletes feladatai Az orvos igazgató hatásköre Az orvosigazgató helyettesítése Az orvos igazgató által irányított szervezeti egységek Az orvos igazgató által közvetlenül irányított szervezeti egységek Az orvos igazgató által szakmailag irányított szervezeti egységek Ápolási igazgató Az ápolási igazgató általános feladata Az ápolási igazgató részletes feladatai Az ápolási igazgató hatásköre Az ápolási igazgató helyettesítése Az ápolási igazgató által irányított szervezeti egységek Gazdasági igazgató A gazdasági igazgató általános feladatai A gazdasági igazgató részletes feladatai A gazdasági igazgató hatásköre: A gazdasági igazgató felelőssége: A gazdasági igazgató helyettesítése: A gazdasági igazgató által közvetlenül irányított szervezeti egységek Intézeti főgyógyszerész Az intézeti főgyógyszerész általános feladatai Az intézeti főgyógyszerész részletes feladatai Az intézeti főgyógyszerész helyettesítése Az főgyógyszerész által közvetlenül szakmailag irányított szervezeti egységek Hivatalvezető A hivatalvezető általános feladatai A hivatalvezető részletes feladatai A hivatalvezető helyettesítése A hivatalvezető által koordinált szervezeti egységek Intézetvezető Az intézetvezető általános feladatai Az intézetvezető helyettesítése A HM ÁEK szervezeti elemeinek vezetői: IV. FEJEZET A HM ÁEK SZERVEZETI ELEMEINEK RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI... 56

4 4 V. FEJEZET A BETEGELLÁTÁS RENDJE A betegfelvétel, áthelyezés, elbocsátás Betegfelvétel Igényjogosultság Felvételi eljárás A beteg elhelyezése A beteg áthelyezése intézményen belül Betegszállítás A betegek elbocsátása, áthelyezése más intézménybe Elhalálozás A beteg és a hozzátartozók, valamint a honvédelmi tárca és rendvédelmi szervek állományilletékes vezetőinek jogai, tájékoztatása A beteg hozzátartozójának, valamint a honvédelmi tárca és rendvédelmi szervek állományilletékes vezetőinek értesítése A központi szolgálatok működése Általános elvek A működés részletes szabályai Járóbeteg ellátás Az egészségügyi dokumentáció vezetése Fekvőbeteg ellátás Járóbeteg ellátás Adatvédelem VI. FEJEZET A HM ÁEK MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI Alapvető szabályok Feladattervezés Általános tervezési előírások A HM ÁEK alapvető tervezési okmányai Éves munka és feladatterv Rövidebb időre szóló tervek, havi munkatervek Szakmai terv Ellenőrzés Az ellenőrzés Belső ellenőrzés Az ellenőrzés végrehajtása A helyettesítés rendje A HM ÁEK képviselete A kiadmányozási jog gyakorlása A kötelezettségvállalás általános rendje A kötelezettségvállalás dokumentumai: A munkaköri leírás /A. Adatgazdálkodás Az ügyintézés rendje A munkavégzés rendje... 83

5 5 11. Útbaindítás, kirendelés, távollét A média tájékoztatásának rendje A HM ÁEK operatív irányításának fórumai Főorvosi értekezlet Főnővéri értekezlet Osztályvezetői értekezlet Összdolgozói értekezlet Vezetői értekezlet Állománygyűlés Osztályok, részlegek munkaértekezletei A főigazgató által működtetett konzultatív testületek Vezetői Tanács Rehabilitációs Koordinációs Tanács A HM ÁEK szakmai tanácsadó testületei Szakmai Vezető Testület A Szakmai Vezető Testület tagja: A Szakmai Vezető Testület tanácskozási jogú állandó meghívottjai: A SZVT működése A SZVT véleményezési jogköre A Szakmai Vezető Testület egyetértési jogköre Az SZVT működési rendje az SZMSZ mellékletét képezi Kórházi Felügyelő Tanács Kórházi Etikai Bizottság Kórházi Tudományos Tanács Kutatásetikai Bizottság Gyógyszerterápiás Bizottság Környezetvédelmi Tanács (KVT) Infekciókontroll Bizottság Transzfúziós Bizottság Szociálpolitikai Bizottság Műszerbizottság Hathónapos Orvosi Felülvizsgáló Bizottság Háromtagú Orvosi Bizottság az agyhalál beálltának megállapítására Gazdálkodási Bizottság Esélyegyenlőségi Bizottság Fizikai Állapotfelmérő Bizottság (FÁB) Költségvetési Ellenőrző Bizottság (KEB) Előmeneteli Bizottság (EB) MH I. Egészségügyi Felülvizsgáló Bizottság (MH I. fokú FÜV Bizottság) Érdekképviseleti szervek Betegjogi képviselő Záró rendelkezések

6 6 ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK A HM Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) a HM Állami Egészségügyi Központ (továbbiakban: HM ÁEK) béke- (normál) időszaki működését meghatározó alapokmány. A HM ÁEK vezetői és a HM ÁEK szervek ezen okmány alapján végzik mindennapi a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközei által meghatározott tevékenységüket. 1 A jelen SZMSZ alkalmazása szempontjából: Állami vezetők: a honvédelmi miniszter, az államtitkár és a szakállamtitkárok. Minisztériumi vezetők: az állami vezetők, a kabinetfőnök, a Honvéd Vezérkar főnök, a Honvéd Vezérkar főnök helyettes, valamint a HM szervek vezetői. 2 HM szervek vezetői: a főosztályvezetők és titkárságvezetők. Honvédelmi tárca: a Magyar Honvédség és a miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, továbbá felügyelete alá tartozó szervezetek összessége. 3 Magyar Honvédség: a Honvédelmi Minisztérium, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek összessége. 4 A miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek: a HM szervezetek: (a HM Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal; a HM Védelmi Hivatal; a HM Infrastrukturális Ügynökség; a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség; a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség; az MK Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet; az MK Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg; a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint a HM Katona-egészségügyi Kiválósági Központ. 5 A Honvéd Vezérkar főnök közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek: az MH Összhaderőnemi Parancsnokság; az MH Támogató Dandár; az MH Műveleti Központ; az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ; az MH Katonai Képviselő Hivatal; az MH Nemzeti Összekötő Képviselet; az MH Nemzeti Katonai Képviselet; az MH Kelet- Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság; az MH Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság; az MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ; az MH Geoinformációs Szolgálat; az MH Központi Kiképző Bázis, valamint az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola. 1 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 1. pontja 2 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 2. pontja 3 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 3. pontja 4 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 4. pontja 5 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 5. pontja

7 7 A honvédelmi miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek: az MK Katonai Felderítő Hivatal, az MK Katonai Biztonsági Hivatal. A honvédelmi miniszter fenntartói irányítása alá tartozó szervezet: a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. A honvédelmi miniszter felügyelete alá tartozó szervezet: a HM Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ). 6 Az államtitkár által felügyelt szervezet: a HM Tábori Lelkészi Szolgálat. HM szervek: a Honvédelmi Minisztérium szervezeti elemei (Miniszteri Kabinet, főosztályok, titkárságok). A HM hivatali szervezete: a miniszter munkáját közvetlenül segítő, illetve az államtitkár, a szakállamtitkárok és a kabinetfőnök közvetlen irányítása alá tartozó HM szervek együttes megnevezése. A Honvéd Vezérkar: békében a Honvédelmi Minisztérium részét képező, a Honvéd Vezérkar főnök közvetlen alárendeltségében működő HM szervek (főosztályok és a Vezérkari Titkárság) együttes megnevezése. Az MH középszintű vezető szerve: az MH Összhaderőnemi Parancsnokság. A Magyar Honvédség katonai szervezetei: a szárazföldi csapatok, a légierő csapatai, a központi logisztikai és támogató szervezetek, valamint a Magyar Honvédség feladatainak végrehajtása érdekében egyéb szaktevékenységet folytató, önálló állománytáblával rendelkező szervezetek. Szolgálati elöljáró: az állomány tagjával szemben a magasabb szolgálati beosztásánál fogva parancs, intézkedés kiadására, vagy egyes munkáltatói jogkörök gyakorlására jogosult személy. Hivatali felettes: a szolgálati elöljáró jogkörének megfelelő hatáskörrel rendelkező, nem szolgálati jogviszonyban álló vezető. A hivatali felettesnek alárendeltjei felé utasítási jogköre van. Szakmai elöljáró: az a szolgálati jogviszonyban álló vezető, aki szakterületén a jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint a HM SZMSZ-ben meghatározottak alapján szakirányítási tevékenységre jogosult. Szakmai felettes: a szakmai elöljáró jogkörének megfelelő szakmai hatáskörrel rendelkező köztisztviselői, közalkalmazotti állományú vezető. 6 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 6. pontja

8 8 Irányítás: olyan tevékenység, amelyben az irányító az irányított szervezeten kívülről meghatározó befolyást gyakorol az irányított szervezet tevékenységének minden területére. Vezetés: olyan tevékenység, amely során a vezető a vezetett szervezet tagjaként az irányító által meghatározott feladatok végrehajtása érdekében, az irányítás keretei között meghatározó befolyást gyakorol a szervezet tevékenységére, azonban a szervezet tevékenységének célját és rendeltetését nem változtathatja meg. Felügyelet: az irányítás részét képező azon tevékenység, melynek során a felügyeleti joggal felruházott személy hatáskörében eljárva ellenőrzi a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, a különböző szakmai szabályozók és az egyéb aktusok érvényesülését, illetve szükség esetén intézkedik a döntésre jogosult felé ezek érvényre juttatására. Szakirányítás: a szakmai elöljáró (felettes) azon joga és kötelezettsége, amely alapján szakterületén normatív intézkedéseket ad ki a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározottak végrehajtására; egyedi intézkedéseket ad ki a szakmai tevékenység végrehajtásával kapcsolatban a közvetlenül alárendelt szervezetek, illetve az MH szaktevékenységet ellátó szerveire vonatkozóan; ellenőrzi az alárendelt szakmai szervezetek tevékenységét, illetve a miniszter nevében és megbízásából az alárendelt katonai szervezetek parancsnokainak és más szolgálati elöljáróinak szakmai tevékenységét; feladatkörébe tartozó információkat ad és kér; a szakterületéhez tartozó, általa irányított tevékenység egységes gyakorlatának kialakítása érdekében dönt a végrehajtás során felmerült vitás kérdésekben, illetve állásfoglalás kiadásával biztosítja a szakmai feladatok egyöntetű végrehajtását; szakterületének körébe tartozó jogszabályokat és döntéseket készít elő, véleményezési jogot gyakorol. Szakmai felügyelet: a szakirányítás részét képező olyan tevékenység, melynek során a szakmai felügyeleti joggal felruházott személy hatáskörében eljárva ellenőrzi a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, a különböző szakmai szabályozók érvényesülését, illetve szükség esetén intézkedik a döntésre jogosult felé ezek érvényre juttatására. Egyéb munkáltatói jog: a kinevezés, a felmentés, fegyelmi és kártérítési jogkör gyakorlása kivételével gyakorolt munkáltatói jog (pl. javaslattételi jog kinevezésre, felmentésre, jutalmazásra, fegyelmi eljárás megindítására, szabadság engedélyezése, közvetlen utasításadási jog). HM ÁEK szervezeti egységei: Egy vezetés alatt álló, hasonló feladatot ellátó szervezeti elemet magába foglaló, illetve külön állomáshelyen telephelyen lévő intézményrend-

9 9 szer. /Gyógyítás, ápolás, rehabilitáció és krónikus ellátás, gazdálkodás, vezetés és adminisztráció, járóbeteg szakrendelés, telephelyek/. 7 HM ÁEK szervezeti elemei: Egyszemélyi vezetés alatt álló, azonos feladatkört ellátó dolgozókból összetevődő szervezet. 8 7 Hatályba léptette a /2009. nyt. számú módosítás 7. pontja 8 Hatályba léptette a /2009. nyt. számú módosítás 7. pontja

10 10 BEVEZETŐ A HM Állami Egészségügyi Központ az Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) központi költségvetési szerv alapításáról szóló 89/2007. (HK 12.) HM határozattal kiadott Alapító Okirattal került létrehozásra. Alapító okiratának kelte: június 13. Megnevezése: HM Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ). Rövidített megnevezése: HM ÁEK Angol nyelvű megnevezése: Ministry of Defence State Health Centre (MoD SHC). Alapításának időpontja: július A HM ÁEK székhelye: 10 1.sz.:1134 Budapest XIII. Róbert Károly körút 44. A HM ÁEK telephelyei: 11 2.sz.: 1062 Budapest VI. Podmaniczky utca sz.: 1121 Budapest XII. Szanatórium utca 2/a. 4.sz.: 2621 Verőce, Aranyos kút (postacíme: 2621 Verőce, Pf. 20.) 5.sz.: 8381 Hévíz, Ady Endre utca sz.: 8381 Hévíz, Kossuth Lajos utca 7/a. 7.sz.: 8230 Balatonfüred, Szabadság út 5. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a hatályos jogszabályok és normatív tartalmú rendelkezések előírásai szerint készült. Rendelkezéseit a mindenkori hatályos jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni. Az SZMSZ meghatározza a HM ÁEK által ellátandó, szakfeladatrend szerint besorolt alaptevékenységeket, rendszeresen ellátott kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységeket, a HM ÁEK vezetésének, irányításának általános rendjét, szervezeti felépítését, működésének rendszerét a szervezeti egységek engedélyezett létszámát, a vezetők feladat- és hatáskörét, a betegellátás rendjét. 12 Az operatív munkaszervezet tevékenységeinek változásaihoz, fejlesztéséhez és az ehhez kapcsolódó szervezeti változásokhoz igazodva az SZMSZ- t időközönként aktualizálni 9 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 8. pontja 10 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 9. pontja 11 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 9. pontja 12 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 10. pontja

11 11 kell. E feladat végrehajtásáról a főigazgató utasítására, a katonai főigazgató helyettes gondoskodik. Az SZMSZ-ben foglaltak hatálya kiterjed: a HM 13 ÁEK teljes személyi állományára egészében a HM 14 ÁEK-ben egészségügyi ellátásban részesülő járó- és fekvőbetegekre, illetőleg a HM 15 ÁEK-ben egyéb jogcímeken tartózkodó személyekre (a rájuk vonatkozó mértékben). A HM 16 ÁEK állományán kívüli személyeket az SZMSZ reájuk vonatkozó rendelkezéseiről az intézményben való tartózkodásuk idejére, megfelelő módon (házirend, beteg- és látogató-tájékoztatók) és részletességgel tájékoztatni kell. Az SZMSZ, valamint a munkavégzéssel kapcsolatos külső és belső szabályok ismertetése, s azok betarttatása a szervezeti egységek vezetőinek feladata. A HM 17 ÁEK belső szervezeti elemeinek rendeltetését, fő feladatait a HM 18 ÁEK Működési Rendje tartalmazza. Az állomány tagjának feladatait, hatáskörét, felelősségét az adott beosztás Munkaköri Leírása rögzíti. 13 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 9. pontja 14 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 9. pontja 15 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 9. pontja 16 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 9. pontja 17 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 9. pontja 18 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 9. pontja

12 12 I. FEJEZET A HM ÁEK JOGÁLLÁSA, RENDELTETÉSE, ALAPTEVÉKENYSÉGE, VEZETÉSÉNEK ÉS IRÁNYÍTÁSÁNAK RENDJE A HM ÁEK jogállása, gazdálkodási jogköre A HM ÁEK jogállása A HM ÁEK tevékenységének jellege alapján közintézet, országos működési körű költségvetési szerv. A HM ÁEK jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkező szervezet, személyi állománya a HM tárca költségvetési létszámkeretébe tartozik, az MH létszámát nem terheli, az MH középirányító szerveinél szolgálatot teljesítőkkel azonos elbírálás alá esik. A HM ÁEK irányító (felügyeleti) szerve a Honvédelmi Minisztérium (1055 Budapest, Balaton utca 7-11.). A felügyeleti jogkört a honvédelmi miniszter gyakorolja. A felügyeleti jogkör magában foglalja különösen: a HM ÁEK- kel kapcsolatos alapítói jogosítványok gyakorlását, a HM ÁEK tevékenységének felügyeletét, a HM ÁEK szervezetének meghatározását, a munkaköri jegyzékének jóváhagyását, a HM ÁEK SZMSZ- ének és módosításainak jóváhagyását, a HM ÁEK házirendjének és módosításainak jóváhagyását, a HM ÁEK ötéves szakmai tervének elfogadását, és a szakmai terv teljesítésének évenkénti értékelését, a HM ÁEK éves költségvetésének jóváhagyását, gazdálkodási jogkörének meghatározását és a felügyeleti szervet megillető költségvetési irányítási hatáskörök gyakorlását, 19 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 11. pontja 20 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 12. pontja

13 13 a HM ÁEK által végezhető vállalkozási tevékenységek meghatározását, a HM ÁEK éves költségvetési beszámolójának jóváhagyását, a HM ÁEK főigazgatójának és a katonai főigazgató helyettesnek, gazdasági igazgató valamint belső ellenőrzési vezetőjének kinevezését illetve felmentését, rájuk vonatkozóan a fegyelmi jogkör gyakorlását, a katonai és közalkalmazotti státuszban egyaránt betölthető magasabb vezetői, vezetői megbízásokkal kapcsolatos pályázatok kiírását, a magasabb vezetői, vezetői feladatok ellátásával pályázatot elnyert személy megbízását, illetve megbízásának visszavonását. A HM ÁEK katonai főigazgató helyettesének, gazdasági igazgatójának és belső ellenőrzési vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató, a főigazgató tekintetében pedig a honvédelmi miniszter kabinetfőnöke gyakorolja. A honvédelmi miniszter gondoskodik a honvédségi állományra vonatkozó, az egészségügyi szakmai feladatellátáshoz és a foglalkoztatáshoz fűződő speciális ellátási kötelezettség, illetve ezen állomány egészségügyi ellátása tekintetében fennálló speciális előírások kialakításáról, azok érvényesüléséről. A HM ÁEK tevékenysége feletti egészségügyi államigazgatási felügyeletre az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény, a szakmai felügyeletre az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről szóló 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet szabályai az irányadóak A HM ÁEK gazdálkodási jogköre 21 A HM ÁEK a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Ingatlan-fenntartási és üzemeltetési, fejlesztési, az épületek fenntartásához, üzemeltetéséhez és a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi eszköz- és anyagellátási feladatait a Magyar Honvédség önállóan működő és gazdálkodó, az ingatlan-fenntartási és üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve (HM Infrastrukturális Ügynökség) végzi. 21 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 12. pontja

14 14 A HM ÁEK a Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlával, intézményi kártyafedezeti számlákkal, valamint EU-s programok Célelszámolási Ft számlával rendelkezik. A HM ÁEK-nek jogi személyiségű szervezeti egysége nincs A HM ÁEK tevékenységének tárgyi feltételei és pénzügyi forrásai: A HM ÁEK tevékenységének tárgyi feltételeit a kincstári vagyon körébe tartozó ingatlanok és ingóságok képezik. Az ingatlanok a magyar állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében vannak, melyekre a HM ÁEKnek használati jogot biztosít. A használati jog vagyonértékű jogot nem képez, azt a HM ÁEK a mérlegében nem tartja nyilván. A kincstári vagyoni körbe tartozó ingóságok a HM ÁEK tulajdonában vannak, azokat könyveiben teljes körűen nyilvántartja. A HM ÁEK tevékenységének pénzügyi forrásait a működési költségvetés tekintetében elsődlegesen az egészségbiztosítási alapból származó bevételek képezik. A speciális feladat-ellátáshoz kapcsolódó kiadásokat az igényjogosultak foglalkozása szerint illetékes tárcák finanszírozzák. A működés finanszírozását kiegészítik továbbá a HM költségvetési támogatása, a saját bevételek (ideértve a kiegészítő, kisegítő és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeket is) 22 intézményt megillető része, valamint a kutatási és egyéb pályázatokon elnyert források. A HM ÁEK felújítási-felhalmozási szükségletéhez a forrásokat a fenntartó biztosítja a költségvetéséből külön a vonatkozó alcímen elkülönített, és az Országgyűlés által megszavazott pénzeszközök révén A HM ÁEK jelzőszámai, ÁFA alanyisága, bélyegzői: A HM ÁEK jelzőszámai: kincstári nyilvántartási száma: KSH törzsszám: adószám: Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 13. pontja 23 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 14. pontja

15 15 társadalombiztosítási törzsszám (nyugdíj): közalkalmazottak: katona állomány: H társadalombiztosítási nyilvántartási szám (járulékok): intézeti (GYÓGYINFOK) kód: 20 K403 OEP finanszírozási kód: 01A6 pénzforgalmi jelzőszámok, melyet a Magyar Államkincstár vezet: 24 a HM ÁEK cím csapatköltségvetés másodlagos kincstári számlája: , a HM ÁEK EU program KMOP célelszámolási forintszámla: Belföldi célelszámolási számla a TÁMOP 6.2.4/A-08/ : bankkártya fedezeti számla VBO: bankkártya fedezeti számla HÉMORI: bankkártya fedezeti számla HRI: bankkártya fedezeti számla BKRI: A HM ÁEK az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény hatálya alá tartozó adóalany. A HM ÁEK hivatalos tevékenysége során az elnevezésének megfelelő, a Magyar Köztársaság címerével ellátott, sorszámozott körbélyegzőket, továbbá nyilvántartásba vett fejbélyegzőket használ. 24 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 15. pontja

16 A HM ÁEK rendeltetése (jogszabályban meghatározott közfeladata), szakágazati besorolása, alap, kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységei A HM ÁEK rendeltetése (jogszabályban meghatározott közfeladata) 26 Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény, az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény, az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet előírásai szerint az igényjogosultak és jogosultak egészségügyi ellátása. A honvédelem és rendvédelem valamint a vasút-egészségügy területén ellátandó speciális állami feladata: részvétel a Magyar Köztársaság szuverenitása, területi és légtér integritása védelmében, valamint a szövetségi rendszerekben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges katona-egészségügyi képességek kialakításában és fenntartásában, továbbá az ezekhez szükséges feltételrendszer biztosításában, részvétel az egészségügy területén a társadalombiztosítással összefüggő és a katona-egészségügyre vonatkozó tevékenység végrehajtásában, részvétel az MH nemzetközi kötelezettségeiből adódó egészségügyi feladatok végzésében (orvos-csoportok, missziók, különleges felkészültséget illetve felszereltséget igénylő feladatok), légi-földi kiürítés egészségügyi biztosítása, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény (Hjt.), valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (Hszt.) hatálya alá tartozó személyek esetében részvétel az alkalmassági vizsgálatokban, valamint az alkalmassági követelmények és az al- 25 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 16. pontja 26 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 16. pontja

17 17 kalmasság elbírálásának rendje meghatározásában, az ideiglenes szolgálatképtelenség orvosi elbírálásában, a felülvizsgálati tevékenység /FÜV/ végzésében az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központtal együttműködve. Főszakorvosi feladatok ellátása, Szűrés-gondozás végzése, Közép- és felsőszintű egészségügyi képzés biztosítása, A HM ÁEK megrendelés szerint nem állami feladatként a honvédelem, rendvédelem valamint a vasút-egészségügy területén ellátandó tevékenysége keretében térítés ellenében egyéb egészségügyi szolgáltatásokat végezhet, A HM ÁEK szakágazati besorolása 27 A HM ÁEK tevékenységét tekintve a Fekvőbeteg ellátás szakágazatba tartozik A HM ÁEK alaptevékenységei (az állami szakfeladatrend szerint) Fekvőbetegek aktív ellátása, Fekvőbetegek krónikus ellátás, Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás, Egészségügyi ápolás bentlakással, Bentlakásos hospice ellátás, Járóbetegek gyógyító szakellátása, Járóbetegek rehabilitációs szakellátása, Járóbetegek gyógyító gondozása, Járóbetegek egynapos ellátása (pl.: művesekezelés), Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás), Foglalkozás-egészségügyi alapellátás, Foglalkozás-egészségügyi szakellátás, Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás, Fogorvosi szakellátás, 27 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 16. pontja 28 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 16. pontja

18 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység, Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggő szakértői tevékenység, Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások, Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások, Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat, Mentés, Betegszállítás, orvosi rendelvényre történő halottszállítás, Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank, Fizikoterápiás szolgáltatás, Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi ellátás, Család és nővédelmi egészségügyi gondozás, Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás, Nem fertőző megbetegedések megelőzése, Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás, Környezet-egészségügyi feladatok, Sugár- egészségügyi feladatok, Élelmezés-, és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás, Orvostudományi alapkutatás, Orvostudományi alkalmazott kutatás, Orvostudományi kísérleti fejlesztés, Nappali rendszerű szakiskolai oktatás, Szakiskolai felnőttoktatás, Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon, Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás, Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon, Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőtt oktatás, Szakirányú továbbképzés, Alapképzés, Mesterképzés, Doktori képzés,

19 Mérőeszközök hitelesítése, Igazságügyi szakértői tevékenység, Gyógyszer-kiskereskedelem, Védelmi képességek fenntartása, Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek, Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem), Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén), Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás A HM ÁEK alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységei 29 A HM ÁEK az alaptevékenységével megegyező, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésében az alaptevékenységre meghatározott mértéken felül, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy természetes személy számára nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából az alábbi kiegészítő tevékenységeket végezheti Fekvőbetegek aktív ellátása (költségtérítés ellenében végzett gyógyintézeti fekvőbeteg ellátás), Fekvőbetegek krónikus ellátása (nem OEP finanszírozott ágyakon krónikus fekvőbeteg ellátási feladatok), Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás (nem OEP finanszírozott ágyakon rehabilitációs fekvőbeteg ellátási feladatok), Egészségügyi ápolás bentlakással (nem OEP finanszírozott ágyakon betegápolási fekvőbeteg ellátási feladatok), Bentlakásos hospice ellátás, Járóbetegek gyógyító szakellátása (költségtérítés ellenében végzett szakorvosi járóbeteg ellátás), Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás (költségtérítés ellenében végzett betegszállítás), Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás (költségtérítés ellenében végzett gyógyfürdő szolgáltatás, gyógyturizmus), Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység (gyógyszer műszerkipróbálással, a hatósági engedélyezési, minőség- és alkalmassági vizsgálattal összefüggő szakvélemény, szaktanácsadás), 29 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 16. pontja

20 Nem veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása (az intézet rendeltetésszerű működése során elhasználódott, illetve feleslegessé vált tárgyi eszközök és készletek, nemesfém hulladék, röntgen film, étel- és egyéb hulladék értékesítése), Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (az intézmény helyiségei, eszközei tartós és eseti bérbeadása), Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás, Szállodai szolgáltatás, Foglakozás-egészségügyi alapellátás, Foglakozás-egészségügyi szakellátás. A fekvő és járóbeteg szakellátás körébe tartozó tevékenységek költségtérítés ellenében akkor végezhetők, ha az nem von el kapacitásokat a területi és a speciális ellátási kötelezettség teljesítésétől, továbbá nem járhat együtt az ellátási kötelezettségre vonatkozó mindenkori várólisták módosításával. A költségtérítés ellenében végzett tevékenységek bevételeinek tevékenységenként fedezniük kell az adott tevékenységet terhelő összes kiadást, beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások e tevékenységre jutó arányos hányadát is, a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett. A költségtérítés ellenében végzett tevékenységek közül - a vonatkozó, az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló HM utasítás szerint nem illetik meg a HM ÁEK-et a helyiségek bérbeadásából, továbbá a feleslegessé váló eszközök értékesítéséből származó bevételek, mivel a felügyeleti szerv térítés nélküli szolgáltatásként biztosítja a HM ÁEK ingatlanjai üzemeltetését és fenntartását, továbbá költségvetési támogatást nyújt az elhasználódott eszközök pótlására. A feladatmutatók mértékét az elemi költségvetés évente állapítja meg A HM ÁEK vállalkozási tevékenységei 30 A HM ÁEK az alaptevékenységétől eltérő, rendszeres haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy természetes személy számára, nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató, értékesítő tevékenységként az alábbi vállalkozási tevékenységeket végezheti: 30 Módosította a /2009. nyt. számú módosítás 17. pontja

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ü.i.: / 2012. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: -------------------------------- Dr. Várkonyi Katalin Főigazgató főorvos Szakmai ellenőrzést végezte: ---------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Bárány Zsolt főigazgató Dr. Bóth János polgármester Minőségirányítási szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:... Dr. Mészáros Lajos főigazgató Szakmai ellenőrzést végezte:... Posch

Részletesebben

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A fenntartó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Markhot Ferenc Oktatókórház és Egészségügyi Szolgáltató OLDAL: 1 /85 DÁTUM: 2014/08/29/ Hatályba lépés: Hatályba lép: 2014.08.26. Iktatószám: Köteles példányt kapnak: főigazgatói titkárság Jogtanácsos

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 -

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 - 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-140/2008. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 6. szám A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 4.) FM utasítása az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. I.2. I.3. I.4. A kórház megnevezése: Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház I.1.1. Rövidített cégneve: Gyógyfürdőkórház

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. FEJEZET... 4 A FŐISKOLA NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 II.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Általános rész 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok 4 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei 4 3. Székhelye

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben