A külső kapcsolattartás területén: A katonai főigazgató-helyettes helyettesítése A katonai főigazgató-helyettes által

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3 3.2.4. A külső kapcsolattartás területén:...41 3.3. A katonai főigazgató-helyettes helyettesítése...41 3.4. A katonai főigazgató-helyettes által"

Átírás

1

2 2 TARTALOMJEGYZÉK ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 BEVEZETŐ... 9 I. FEJEZET Az ÁEK JOGÁLLÁSA, RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI ÉS VEZETÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK RENDJE Az ÁEK jogállása, rendeltetése, fő feladatai Az ÁEK jogállása Az ÁEK gazdálkodási jogköre Az ÁEK tevékenységének tárgyi feltételei és pénzügyi forrásai: Az ÁEK jelzőszámai, ÁFA alanyisága, bélyegzői: Az ÁEK rendeltetése Az ÁEK működési területe Az ÁEK feladatai (alaptevékenysége), kiegészítő és vállalkozási tevékenysége, valamint az azokat meghatározó legfontosabb jogszabályok Alaptevékenység Az alaptevékenységhez kapcsolódó vállalkozásnak nem minősülő kiegészítő tevékenységek Vállalkozási tevékenységek Az ÁEK speciális állami feladata a honvédelem, rendvédelem valamint a vasútegészségügy területén ellátandó tevékenysége keretében: Az ÁEK feladatai a rehabilitáció területén: Az ÁEK feladatai a krónikus fekvőbeteg ellátás területén: Az ÁEK feladata továbbá Az ÁEK vezetésének és irányításának rendje Az ÁEK felső vezetése A főigazgató helyettesítésének rendje:...23 II. FEJEZET AZ ÁEK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE III. FEJEZET Az ÁEK VEZETŐINEK FŐ FELADATAI A főigazgató Feladata A főigazgató kizárólagos hatásköre (43/2003.(VII.29.) ESzCsM rendelet 9. (2) szerint) A főigazgató helyettesítése A főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek A főigazgató helyettesei A főigazgató munkáját helyettesei segítik A főigazgató helyetteseinek általános feladatai: A főigazgató helyettesei felelősek: Katonai főigazgató-helyettes (MH repülő főszakorvos) A katonai főigazgató-helyettes általános feladatai: A katonai főigazgató- helyettes részletes feladatai: Az ÁEK vezetése és irányítása területén: A honvéd egészségügy és a katasztrófavédelem területén: A repülő főszakorvosi feladatok területén:...41

3 A külső kapcsolattartás területén: A katonai főigazgató-helyettes helyettesítése A katonai főigazgató-helyettes által közvetlenül irányított szervezeti egységek Stratégiai és tudományos fejlesztési főigazgató-helyettes A stratégiai és tudományos fejlesztési főigazgató-helyettes általános feladatai A stratégiai és tudományos fejlesztési főigazgató-helyettes részletes feladatai Az ÁEK stratégiai fejlesztése terén: A tudományos kutatás és az oktatás terén: Az ÁEK külső kapcsolatainak szervezése és irányítása terén: A stratégiai és tudományos főigazgató-helyettes helyettesítése A stratégiai és tudományos főigazgató helyettes által közvetlenül irányított szervezeti egységek Rehabilitációs főigazgató-helyettes A rehabilitációs főigazgató helyettes általános feladatai A rehabilitációs főigazgató-helyettes részletes feladatai A rehabilitációs főigazgató-helyettes helyettesítése A rehabilitációs főigazgató helyettes által közvetlenül irányított szervezeti egységek Orvos igazgató Az orvos igazgató általános feladatai: Az orvos igazgató részletes feladatai Az orvos igazgató hatásköre Az orvosigazgató helyettesítése Az orvos igazgató által közvetlenül irányított szervezeti egységek Ápolási igazgató Az ápolási igazgató általános feladata Az ápolási igazgató részletes feladatai Az ápolási igazgató hatásköre Az ápolási igazgató helyettesítése Az ápolási igazgató által közvetlenül irányított szervezeti egységek Gazdasági igazgató A gazdasági igazgató általános feladatai A gazdasági igazgató részletes feladatai A gazdasági igazgató hatásköre: A gazdasági igazgató felelőssége: A gazdasági igazgató helyettesítése: A gazdasági igazgató által közvetlenül irányított szervezeti egységek Főgyógyszerész Az főgyógyszerész általános feladatai Az főgyógyszerész részletes feladatai Az főgyógyszerész helyettesítése Az főgyógyszerész által közvetlenül szakmailag irányított szervezeti egységek Hivatalvezető A hivatalvezető általános feladatai A hivatalvezető részletes feladatai A hivatalvezető helyettesítése A hivatalvezető által koordinált szervezeti egységek Intézetvezető Az intézetvezető általános feladatai Az intézetvezető helyettesítése Az ÁEK szervezeti elemeinek vezetői:...54 IV. FEJEZET... 56

4 4 AZ ÁEK SZERVEZETI ELEMEINEK RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI V. FEJEZET A BETEGELLÁTÁS RENDJE A betegfelvétel, áthelyezés, elbocsátás Betegfelvétel Igényjogosultság Felvételi eljárás A beteg elhelyezése A beteg áthelyezése intézményen belül Betegszállítás A betegek elbocsátása, áthelyezése más intézménybe Elhalálozás A beteg és a hozzátartozók, valamint a honvédelmi tárca és rendvédelmi szervek állományilletékes vezetőinek jogai, tájékoztatása A beteg hozzátartozójának, valamint a honvédelmi tárca és rendvédelmi szervek állományilletékes vezetőinek értesítése A betegek kivizsgálása A vizsgálatok Az orvosi vizitek Más osztályok közreműködésével végzett vizsgálatok, konzíliumok, esetmegbeszélések A betegek gyógykezelése, ápolása, gondozása Gyógykezelés Ápolás Az ápolás fő tevékenységi csoportjai: Étkeztetés A műtét Műtét előtti kivizsgálás, előkészítés A műtét utáni megfigyelés A műtő működése A központi szolgálatok működése Általános elvek A működés részletes szabályai Járóbeteg ellátás Az egészségügyi dokumentáció vezetése Fekvőbeteg ellátás Járóbeteg ellátás Adatvédelem...80 VI. FEJEZET Az ÁEK MŰKÖDÉSÉNEK Szabályai Alapvető szabályok Feladattervezés Általános tervezési előírások Az ÁEK alapvető tervezési okmányai Éves munka és feladatterv Rövidebb időre szóló tervek, havi munkatervek Szakmai terv Ellenőrzés Az ellenőrzés Belső ellenőrzés Az ellenőrzés végrehajtása...84

5 5 4. A helyettesítés rendje Az ÁEK képviselete A kiadmányozási jog gyakorlása A kötelezettségvállalás általános rendje A kötelezettségvállalás dokumentumai: A munkaköri leírás Az ügyintézés rendje A munkavégzés rendje Útbaindítás, kirendelés, távollét A média tájékoztatásának rendje Az ÁEK operatív irányításának fórumai Főigazgatói kabinetértekezlet Főorvosi értekezlet Főnővéri értekezlet Osztályvezetői értekezlet Összdolgozói értekezlet Vezetői értekezlet Állománygyűlés Osztályok, részlegek munkaértekezletei A főigazgató által működtetett konzultatív testületek Vezetői Tanács Rehabilitációs Koordinációs Tanács Az ÁEK szakmai tanácsadó testületei Szakmai Vezető Testület A Szakmai Vezető Testület tagja: A Szakmai Vezető Testület tanácskozási jogú állandó meghívottjai: A SZVT működése A SZVT véleményezési jogköre A Szakmai Vezető Testület egyetértési jogköre Az SZVT ügyrendje az SZMSZ mellékletét képezi Kórházi Felügyelő Tanács Kórházi Etikai Bizottság Kórházi Tudományos Tanács Kutatásetikai Bizottság Gyógyszerterápiás Bizottság Környezetvédelmi Tanács (KVT) Infekciókontroll Bizottság Transzfúziós Bizottság Szociálpolitikai Bizottság Műszerbizottság Hathónapos Orvosi Felülvizsgáló Bizottság Háromtagú Orvosi Bizottság az agyhalál beálltának megállapítására Gazdálkodási Bizottság Ápolásszakmai Bizottság Esélyegyenlőségi Bizottság Fizikai Állapotfelmérő Bizottság (FÁB) Költségvetési Ellenőrző Bizottság (KEB) Előmeneteli Bizottság (EB) MH I. Egészségügyi Felülvizsgáló Bizottság (MH I. fokú FÜV Bizottság) Érdekképviseleti szervek Betegjogi képviselő...108

6 6 ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Az Állami Egészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) az Állami Egészségügyi Központ (továbbiakban: ÁEK) béke- (normál) időszaki működését meghatározó alapokmány. Az ÁEK vezetői és az ÁEK szervek ezen okmány alapján végzik mindennapi a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközei által meghatározott tevékenységüket. A jelen SZMSZ alkalmazása szempontjából: Állami vezetők: a honvédelmi miniszter, az államtitkár és a szakállamtitkárok. Minisztériumi vezetők: az állami vezetők, a kabinetfőnök, a Honvéd Vezérkar főnök, a Honvéd Vezérkar főnök helyettes, valamint a HM főosztályvezetői. HM szervek vezetői: a főosztályvezetők és titkárságvezetők. Honvédelmi tárca: a Magyar Honvédség és a miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, továbbá közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek összessége. Magyar Honvédség: a Honvédelmi Minisztérium, a miniszter alárendeltségébe tartozó szervezetek, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek összessége. A miniszter alárendeltségébe tartozó szervezetek: a HM szervezetek és a Honvéd Vezérkar főnök közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek együttesen. HM szervezetek: a HM Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal; a HM Védelmi Hivatal; a HM Infrastrukturális Ügynökség; a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség; a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség; az MK Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet; az MK Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg; a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. A Honvéd Vezérkar főnök közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek: az MH Összhaderőnemi Parancsnokság; az MH Támogató Dandár; az MH Műveleti Központ; az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ; az MH Nemzeti Katonai Képviselő Hivatal; az MH Nemzeti Összekötő Képviselet; az MH Nemzeti Katonai Képviselet; az MH Kelet-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság; az MH Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság; az MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ; az MH Geoinformációs Szolgálat; az MH Központi Kiképző Bázis, valamint az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola. A honvédelmi miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek: az MK Katonai Felderítő Hivatal, az MK Katonai Biztonsági Hivatal.

7 7 A honvédelmi miniszter fenntartói irányítása alá tartozó szervezet: a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. A honvédelmi miniszter közvetlen felügyelete alá tartozó szervezet: az Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ). Az államtitkár által felügyelt szervezet: a HM Tábori Lelkészi Szolgálat. HM szervek: a Honvédelmi Minisztérium szervezeti elemei (Miniszteri Kabinet, főosztályok, titkárságok). A HM hivatali szervezete: a miniszter munkáját közvetlenül segítő, illetve az államtitkár, a szakállamtitkárok és a kabinetfőnök közvetlen irányítása alá tartozó HM szervek együttes megnevezése. A Honvéd Vezérkar: a Honvédelmi Minisztérium részét képező, a Honvéd Vezérkar főnök közvetlen alárendeltségében működő HM szervek (főosztályok és a Vezérkari Titkárság) együttes megnevezése. Az MH középszintű vezető szerve: az MH Összhaderőnemi Parancsnokság. A Magyar Honvédség katonai szervezetei: a szárazföldi csapatok, a légierő csapatai, a központi logisztikai és támogató szervezetek, valamint a Magyar Honvédség feladatainak végrehajtása érdekében egyéb szaktevékenységet folytató, önálló állománytáblával rendelkező szervezetek. Szolgálati elöljáró: az állomány tagjával szemben a magasabb szolgálati beosztásánál fogva parancs, intézkedés kiadására, vagy egyes munkáltatói jogkörök gyakorlására jogosult személy. Hivatali felettes: a szolgálati elöljáró jogkörének megfelelő hatáskörrel rendelkező, nem szolgálati jogviszonyban álló vezető. A hivatali felettesnek alárendeltjei felé utasítási jogköre van. Szakmai elöljáró: az a szolgálati jogviszonyban álló vezető, aki szakterületén a jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, valamint a HM SZMSZ-ben meghatározottak alapján szakirányítási tevékenységre jogosult. Szakmai felettes: a szakmai elöljáró jogkörének megfelelő szakmai hatáskörrel rendelkező köztisztviselői, közalkalmazotti állományú vezető. Irányítás: olyan tevékenység, amelyben az irányító az irányított szervezeten kívülről meghatározó befolyást gyakorol az irányított szervezet tevékenységének minden területére. Vezetés: olyan tevékenység, amely során a vezető a vezetett szervezet tagjaként az irányító által meghatározott feladatok végrehajtása érdekében, az irányítás keretei között

8 8 meghatározó befolyást gyakorol a szervezet tevékenységére, azonban a szervezet tevékenységének célját és rendeltetését nem változtathatja meg. Felügyelet: az irányítás részét képező azon tevékenység, melynek során a felügyeleti joggal felruházott személy hatáskörében eljárva ellenőrzi a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, a különböző szakmai szabályozók és az egyéb aktusok érvényesülését, illetve szükség esetén intézkedik a döntésre jogosult felé ezek érvényre juttatására. Szakirányítás: a szakmai elöljáró (felettes) azon joga és kötelezettsége, amely alapján szakterületén normatív intézkedéseket ad ki a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározottak végrehajtására; egyedi intézkedéseket ad ki a szakmai tevékenység végrehajtásával kapcsolatban a közvetlenül alárendelt szervezetek, illetve az MH szaktevékenységet ellátó szerveire vonatkozóan; ellenőrzi az alárendelt szakmai szervezetek tevékenységét, illetve a miniszter nevében és megbízásából az alárendelt katonai szervezetek parancsnokainak és más szolgálati elöljáróinak szakmai tevékenységét; feladatkörébe tartozó információkat ad és kér; a szakterületéhez tartozó, általa irányított tevékenység egységes gyakorlatának kialakítása érdekében dönt a végrehajtás során felmerült vitás kérdésekben, illetve állásfoglalás kiadásával biztosítja a szakmai feladatok egyöntetű végrehajtását; szakterületének körébe tartozó jogszabályokat és döntéseket készít elő, véleményezési jogot gyakorol. Szakmai felügyelet: a szakirányítás részét képező olyan tevékenység, melynek során a szakmai felügyeleti joggal felruházott személy hatáskörében eljárva ellenőrzi a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, a különböző szakmai szabályozók érvényesülését, illetve szükség esetén intézkedik a döntésre jogosult felé ezek érvényre juttatására. Egyéb munkáltatói jog: a kinevezés, a felmentés, fegyelmi és kártérítési jogkör gyakorlása kivételével gyakorolt munkáltatói jog (pl. javaslattételi jog kinevezésre, felmentésre, jutalmazásra, fegyelmi eljárás megindítására, szabadság engedélyezése, közvetlen utasításadási jog).

9 BEVEZETŐ Az Állami Egészségügyi Központ az Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) központi költségvetési szerv alapításáról szóló 89/2007. (HK 12) HM határozattal kiadott alapító okirattal került létrehozásra. Neve: Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ). Rövidített neve: ÁEK. Alapításának időpontja: július 01. Az ÁEK: országos feladatkörű speciális intézet, önállóan gazdálkodó teljes jogkörű központi költségvetési szerv, önálló jogi személy. Az ÁEK elnevezése angol nyelven: State Health Centre Az ÁEK székhelye: 1.sz.:1134 Budapest, XIII. Róbert Károly körút 44. Az ÁEK telephelyei: 2.sz.: 1062 Budapest, VI. Podmaniczky utca sz.: 1121 Budapest, XII. Szanatórium utca 2/a. 4.sz.: 2621 Verőce, Aranyos kút (postacíme: 2621 Verőce, Pf. 20.) 5.sz.: 8381 Hévíz, Ady Endre utca sz.: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 7/a. 7.sz.: 8230 Balatonfüred, Szabadság út 5. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a hatályos jogszabályok és normatív tartalmú rendelkezések előírásai szerint készült. Rendelkezéseit a mindenkori hatályos jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni. Az SZMSZ meghatározza az ÁEK rendeltetését, fő feladatait, vezetésének, irányításának általános rendjét, a szervezeti felépítését, a vezetők jogkörét, feladat és hatáskörét, a betegellátás rendjét valamint a működés alapvető szabályait. Az operatív munkaszervezet tevékenységeinek változásaihoz, fejlesztéséhez és az ehhez kapcsolódó szervezeti változásokhoz igazodva az SZMSZ- t időközönként aktualizálni kell. E feladat végrehajtásáról a főigazgató utasítására, a katonai főigazgató helyettes gondoskodik.

10 Az SZMSZ-ben foglaltak hatálya kiterjed: az ÁEK teljes személyi állományára egészében az ÁEK-ben egészségügyi ellátásban részesülő járó- és fekvőbetegekre, illetőleg az ÁEK-ben egyéb jogcímeken tartózkodó személyekre (a rájuk vonatkozó mértékben). Az ÁEK állományán kívüli személyeket az SZMSZ reájuk vonatkozó rendelkezéseiről az intézményben való tartózkodásuk idejére, megfelelő módon (házirend, beteg- és látogatótájékoztatók) és részletességgel tájékoztatni kell. Az SZMSZ, valamint a munkavégzéssel kapcsolatos külső és belső szabályok ismertetése, s azok betarttatása a szervezeti egységek vezetőinek feladata. Az ÁEK belső szervezeti elemeinek a rendeltetését, fő feladatait az ÁEK Működési Rendje tartalmazza. Az állomány tagjának feladatait, hatáskörét, felelősségét az adott beosztás Munkaköri Leírása rögzíti.

11 I. FEJEZET Az ÁEK JOGÁLLÁSA, RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI ÉS VEZETÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK RENDJE 1. Az ÁEK jogállása, rendeltetése, fő feladatai 1.1. Az ÁEK jogállása Az ÁEK országos feladatkörű speciális intézet, önállóan gazdálkodó teljes jogkörű központi költségvetési szerv, önálló jogi személy. Az ÁEK fenntartója és felügyeleti szerve a Honvédelmi Minisztérium (1055 Budapest, Balaton utca 7-11.). A felügyeleti jogkört a honvédelmi miniszter gyakorolja. A felügyeleti jogkör magában foglalja különösen: az ÁEK- kel kapcsolatos alapítói jogosítványok gyakorlását, az ÁEK tevékenységének felügyeletét, az ÁEK szervezetének meghatározását, a munkaköri jegyzék jóváhagyását, az ÁEK SZMSZ- nek és módosításainak jóváhagyását, az ÁEK házirendjének és módosításainak jóváhagyását, az ÁEK ötéves szakmai tervének elfogadását, és a szakmai terv teljesítésének évenkénti értékelését, az ÁEK éves költségvetésének jóváhagyását, gazdálkodási jogkörének meghatározását és a felügyeleti szervet megillető költségvetési irányítási hatáskörök gyakorlását, az ÁEK által végezhető vállalkozási tevékenységek meghatározását, az ÁEK éves költségvetési beszámolójának jóváhagyását, az ÁEK főigazgatójának és a katonai főigazgató helyettesnek, gazdasági igazgató valamint belső ellenőrzési vezetőjének kinevezését illetve felmentését, rájuk vonatkozóan a fegyelmi jogkör gyakorlását.

12 Az ÁEK katonai főigazgató helyettesének, gazdasági igazgatójának és belső ellenőrzési vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató, a főigazgató tekintetében pedig a honvédelmi miniszter kabinetfőnöke gyakorolja. A honvédelmi miniszter gondoskodik a honvédségi állományra vonatkozó, az egészségügyi szakmai feladatellátáshoz és a foglalkoztatáshoz fűződő speciális ellátási kötelezettség, illetve ezen állomány egészségügyi ellátása tekintetében fennálló speciális előírások kialakításáról, azok érvényesüléséről. Az ÁEK tevékenysége feletti egészségügyi államigazgatási felügyeletre az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény, a szakmai felügyeletre az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről szóló 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet szabályai az irányadóak Az ÁEK gazdálkodási jogköre Az ÁEK a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező, a gazdálkodás megszervezése tekintetében önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, gazdálkodási jogkörét azonban a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozó speciális előírások szűkítik a 226/2004. (VII. 27.) Kormányrendeletben foglaltak szerint. Az ÁEK a Magyar Államkincstárnál vezetett elszámolási számlával rendelkezik, előirányzat-felhasználási keretszámlája nincs. Az ÁEK-hez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik, részjogkörű költségvetési egysége nincs Az ÁEK tevékenységének tárgyi feltételei és pénzügyi forrásai: Az ÁEK tevékenységének tárgyi feltételeit a kincstári vagyon körébe tartozó ingatlanok és ingóságok képezik. Az ingatlanok a magyar állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében vannak, melyekre az ÁEK-nak használati jogot biztosít. A használati jog vagyonértékű jogot nem képez, azt az ÁEK a mérlegében nem tartja nyilván. A kincstári vagyoni körbe tartozó ingóságok az ÁEK tulajdonában vannak, azokat könyveiben teljes körűen nyilvántartja.

13 Az ÁEK tevékenységének pénzügyi forrásait a működési költségvetés tekintetében elsődlegesen az egészségbiztosítási alapból származó bevételek képezik. A speciális feladat-ellátáshoz kapcsolódó kiadásokat az igényjogosultak foglalkozása szerint illetékes tárcák finanszírozzák. A működés finanszírozását kiegészítik továbbá a HM költségvetési támogatása, a saját bevételek intézményt megillető része, valamint a kutatási és egyéb pályázatokon elnyert források. Az ÁEK felújítási-felhalmozási szükségletéhez a forrásokat a fenntartó biztosítja a költségvetéséből külön a vonatkozó alcímen elkülönített, és az Országgyűlés által megszavazott pénzeszközök révén Az ÁEK jelzőszámai, ÁFA alanyisága, bélyegzői: Az ÁEK jelzőszámai: törzskönyvi nyilvántartási szám: 255/416 KSH törzsszám: adószám: társadalombiztosítási törzsszám (nyugdíj): közalkalmazottak: katona állomány: H társadalombiztosítási nyilvántartási szám (járulékok): intézeti (GYÓGYINFOK) kód: 20 K403 OEP finanszírozási kód: 01A6 pénzforgalmi jelzőszám: , számlavezető bank: Magyar Államkincstár Az ÁEK az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény hatálya alá tartozó adóalany. Az ÁEK hivatalos tevékenysége során az elnevezésének megfelelő, a Magyar Köztársaság címerével ellátott, sorszámozott körbélyegzőket, továbbá nyilvántartásba vett fejbélyegzőket használ.

14 1.5. Az ÁEK rendeltetése Az ÁEK működési területe Az ÁEK működési területét a betegellátó szakmák tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény, a szakmánkénti területi ellátási kötelezettség tekintetében az egészségügyi miniszter határozata rögzíti. A speciális feladatok tekintetében országos ellátási kötelezettsége van, melyet az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Kormány rendelet tartalmaz Az ÁEK feladatai (alaptevékenysége), kiegészítő és vállalkozási tevékenysége, valamint az azokat meghatározó legfontosabb jogszabályok Alaptevékenység Az ÁEK alaptevékenységét az alapító okirat 8.1. pontja szabályozza. Eszerint az ÁEK állami feladatként ellátandó általános tevékenysége: 1 Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása Aktív fekvőbeteg ellátás Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás Krónikus fekvőbeteg ellátás Hospice ellátás Járóbetegek orvosi ellátása Művese kezelés Egynapos sebészet Járóbetegek gondozóintézeti ellátása Foglalkozás-egészségügyi ellátás Járóbetegek szakorvosi ellátása Fogorvosi ellátás Mentőszolgálat Betegszállítás és orvosi rendelvényre történő halott-szállítás 1 1 A költségvetési szakfeladat rendi besorolásnak megfelelően

15 Vérellátás Vérellátás Egyéb humán egészségügyi tevékenység Pályaalkalmassági vizsgálatok Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Betegszállítás és orvosi rendelvényre történő halott-szállítás Mentési feladatok, mozgóőrség ellátása Felsőfokú továbbképzés Egyetemi, főiskolai továbbképzés Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés Egyéb oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Műszaki és természettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Orvostudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Egyéb nem bolti kiskereskedelem Egyéb nem bolti kiskereskedelem (intézeti gyógyszertár) Egyéb korlátozottan igénybe vehető szálláshely szolgáltatás Egyéb szálláshely szolgáltatás (nővérszálló) Költségvetési szervek kiegészítő és vállalkozási tevékenysége Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként Költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenység (mosoda) Részvétel az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (továbbiakban: MH HEK) által működtetett katasztrófa-egészségügyi biztosítás rendszerében A területi ellátásban való részvétel az egészségbiztosítási pénztárakkal kötött szerződés alapján, valamint a sürgősségi betegellátás keretében a Budapest Főváros ügyeleti rendszerében a reá háruló külön feladatok végzése; Az alaptevékenységhez kapcsolódó vállalkozásnak nem minősülő kiegészítő tevékenységek

16 Az ÁEK alaptevékenységen belül, az annak feltételeként rendelkezésre álló, és e célra részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából vállalkozásnak nem minősülő tevékenységeket végezhet. A fekvő és járóbeteg szakellátás körébe tartozó tevékenységek költségtérítés ellenében akkor végezhetők, ha az nem von el kapacitásokat a területi és a speciális ellátási kötelezettség teljesítésétől, továbbá nem járhat együtt az ellátási kötelezettségre vonatkozó mindenkori várólisták módosításával. E tevékenységek: Költségtérítés ellenében végzett gyógyintézeti fekvőbeteg ellátás, Költségtérítés ellenében végzett szakorvosi járóbeteg ellátás, Költségtérítés ellenében végzett betegszállítás, Költségtérítés ellenében végzett gyógyfürdő szolgáltatás, Gyógyturizmus, Gyógyszer műszerkipróbálással, a hatósági engedélyezési, minőség- és alkalmassági vizsgálattal összefüggő szakvélemény, szaktanácsadás, Az intézet rendeltetésszerű működése során elhasználódott, illetve feleslegessé vált tárgyi eszközök és készletek értékesítése, Az intézmény helyiségei, eszközei tartós és eseti bérbeadása, Nemesfém hulladék, röntgen film, étel- és egyéb hulladék értékesítése, Nem OEP finanszírozott ágyakon rehabilitációs és betegápolási, krónikus fekvőbeteg ellátási feladatok, Egyéb intézeti bevétellel járó tevékenységek, Nem OEP finanszírozott ágyakon rehabilitációs és betegápolási, krónikus fekvőbeteg ellátási feladatok, Költségtérítés ellenében végzett foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, A költségtérítés ellenében végzett tevékenységek bevételeinek tevékenységenként fedezniük kell az adott tevékenységet terhelő összes kiadást, beleértve az

17 üzemeltetési, fenntartási kiadások e tevékenységre jutó arányos hányadát is, a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett. A költségtérítés ellenében végzett tevékenységek közül - a 19/2007. (HK. 3.) HM utasítás 4..-a szerint nem illetik meg az ÁEK-et a helyiségek bérbeadásából, továbbá a feleslegessé váló eszközök értékesítéséből származó bevételek, mivel a felügyeleti szerv térítés nélküli szolgáltatásként biztosítja az ÁEK ingatlanjai üzemeltetését és fenntartását, továbbá költségvetési támogatást nyújt az elhasználódott eszközök pótlására. A feladatmutatók mértékét az elemi költségvetés évente állapítja meg Vállalkozási tevékenységek Az ÁEK által ellátható vállalkozási tevékenységek köre és TEÁOR szerinti felsorolás az alapító okirat 17. pontja szerint: TEÁOR 03 vállalkozási tevékenység Gyógyszerkészítmény gyártása Orvosi műszer gyártása (fogtechnika) Járóbeteg ellátás Fekvőbeteg-ellátás Fogorvosi szakellátás Rendezvény szervezése Egyéb humán-egészségügyi ellátás Könyvtári, levéltári tevékenység Sportlétesítmény működtetése Egyéb sport tevékenység Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Szállodai szolgáltatás Adatfeldolgozás Középfokú oktatás felsőoktatás A vállalkozási tevékenység a szabad kapacitások terhére folytatható, az nem veszélyeztetheti az alaptevékenységet és az ebből fakadó kötelezettségek teljesítését.

18 A vállalkozási bevételek mértéke az Alapító Okirat előírása szerint nem haladhatja meg az összes költségvetési bevétel 20 %-át. A vállalkozási tevékenység bevételeit, kiadásait az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló hatályos rendelkezéseknek a vállalkozási tevékenységre vonatkozó előírásai szerint elszámolni, és annak eredményét kimutatni. A vállalkozási tevékenység bevételi előirányzatait terheli az e tevékenységet szolgáló valamennyi kiadás, beleértve azt az összeget is, mely a bevételek meghatározott köre után a központi költségvetést illeti meg. A kiadások között ki kell mutatni a közvetett (általános) kiadásoknak a vállalkozási tevékenységre jutó részét is. A vállalkozási tevékenység üzemgazdasági szemléletű a tevékenység érdekében felhasznált befektetett eszközök értékcsökkenési leírásával csökkentett pénzforgalmi eredményét az adott évi, illetve a következő évi alaptevékenység ellátásra lehet fordítani, illetőleg a központi költségvetést megillető rész levonása után tartalékba lehet helyezni. A vállalkozási tevékenység részletes szabályait az SZMSZ mellékletét képező Vállalkozási Szabályzat tartalmazza Az ÁEK speciális állami feladata a honvédelem, rendvédelem valamint a vasútegészségügy területén ellátandó tevékenysége keretében: Az MH HEK igénye alapján, annak koordinálásával részvétel a Magyar Köztársaság szuverenitása, területi és légtér integritása védelmében, valamint a szövetségi rendszerekben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges katonaegészségügyi képességek kialakításában és fenntartásában, továbbá az ezekhez szükséges feltételrendszer biztosításának végrehajtásában; Részvétel az egészségügy területén a társadalombiztosítással összefüggő és a katona-egészségügyre vonatkozó tevékenység végrehajtásában; Felsőszintű egészségügyi képzés biztosítása; Az MH nemzetközi kötelezettségeiből adódó egészségügyi feladatok végzésében való részvétel (orvos-csoportok, missziók, különleges felkészültséget illetve felszereltséget igénylő feladatok);

19 Felülvizsgálati tevékenység (FÜV) folytatása a MH HEK-kel együttműködve; Főszakorvosi feladatok ellátása; Szűrés-gondozás végzése; Légi-földi kiürítés egészségügyi biztosítása; Részvétel az alkalmassági vizsgálatokban, valamint az alkalmassági követelmények és az alkalmasság elbírálásának rendje meghatározásában, az ideiglenes szolgálatképtelenség orvosi elbírálásában, a Hjt. hatálya alá tartozó személyek esetében a MH HEK-kel együttműködve; Részvétel a szűrővizsgálatok végrehajtásában; Az ÁEK megrendelés szerint nem állami feladatként a honvédelem, rendvédelem valamint a vasút-egészségügy területén ellátandó tevékenysége keretében térítés ellenében egyéb egészségügyi szolgáltatásokat végezhet Az ÁEK feladatai a rehabilitáció területén: A szív- és érrendszeri megbetegedések gyógyítása, a kórházi kezelés szerves kiegészítő részeként a betegek utókezelése, a kórházi ápolás befejezése, illetve a betegek egészségügyi rehabilitációja; A mozgásszervi betegek gyógyító-megelőző rehabilitációs ellátása; A fokozatos (progresszív) betegellátás elvének megfelelően gondoskodás a kórházi kezelést igénylő, hosszabb időtartamú intézeti szakápolásra, rehabilitációra és szakorvosi felügyeletre szoruló betegek ellátásáról; Kapcsolat tartása a beutaló intézetekkel és az onnan érkező betegek kontrolvizsgálatának megszervezése, továbbá állapotromlás esetén az intézeti szakorvosi ellátás biztosítása; Magas szintű szakápolás és rehabilitáció színvonalának megtartásáról, a betegek tiszteletének és méltóságának megőrzéséről való gondoskodás; Járó- és fekvőbetegek szakellátása; Komplex gyógyfürdő-szolgáltatás biztosítása; Felvilágosító, gondozó és egyéb humán egészségügyi tevékenység végzése.

20 Az ÁEK feladatai a krónikus fekvőbeteg ellátás területén: A fokozatos (progresszív) betegellátás elvének megfelelően gondoskodás a kórházi kezelést igénylő, hosszabb időtartamú intézeti szakápolásra, rehabilitációra és szakorvosi felügyeletre szoruló betegek ellátásáról, Gondoskodás a magas szintű szakápolás és rehabilitáció színvonalának megtartásáról, a betegek tiszteletének és méltóságának megőrzéséről, Kapcsolat tartása a beutaló intézetekkel és az onnan érkező betegek kontrolvizsgálatának megszervezése, továbbá állapotromlás esetén az intézeti szakorvosi ellátás biztosítása Az ÁEK feladata továbbá a pont szerinti feladatoknak a minősített időszak körülményei között történő ellátására való felkészülés, valamint e feladatok minősített időszakban való ellátása. Az ÁEK tevékenységét meghatározó főbb jogszabályok: Az ÁEK tevékenységi körét és működésének módját általában az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló évi LXXXIV. törvény szabályozza. Országos feladatkörű speciális intézetként való létrehozását, és az e minőségében való működését konkrétan: az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény, a központi egészségügyi szolgáltató szervezetek létrehozásáról szóló 2009/2007. (I.30.) kormányhatározat,

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ü.i.: / 2012. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: -------------------------------- Dr. Várkonyi Katalin Főigazgató főorvos Szakmai ellenőrzést végezte: ---------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Bárány Zsolt főigazgató Dr. Bóth János polgármester Minőségirányítási szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A fenntartó

Részletesebben

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:... Dr. Mészáros Lajos főigazgató Szakmai ellenőrzést végezte:... Posch

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Markhot Ferenc Oktatókórház és Egészségügyi Szolgáltató OLDAL: 1 /85 DÁTUM: 2014/08/29/ Hatályba lépés: Hatályba lép: 2014.08.26. Iktatószám: Köteles példányt kapnak: főigazgatói titkárság Jogtanácsos

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. I.2. I.3. I.4. A kórház megnevezése: Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház I.1.1. Rövidített cégneve: Gyógyfürdőkórház

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-140/2008. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. FEJEZET... 4 A FŐISKOLA NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 II.

Részletesebben

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 6. szám A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 4.) FM utasítása az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 -

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 - 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2013. március 20 án kelt módosítással

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben