A Györgyi (Giergl) és Zámor család története

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Györgyi (Giergl) és Zámor család története"

Átírás

1 Jelige: Félszemmel, de nem fél szívvel Írogattam este, reggel Írta: Dr. Györgyi Gézáné Zámor Magda ( ) 1990 A Magyar Történelmi Társulat családtörténeti pályázatán ápr. 15.-én különdíjjal jutalmazott dolgozat A szerző átdolgozta: október Kiegészítette: Zimányi (szül. Györgyi) Magdolna. Utolsó módosítás: augusztus 20.. Giergl-Zamor-csaladtortenet

2 Giergl-Zamor-csaladtortenet

3 Tartalomjegyzék A dolgozat tárgya... 1 Bevezetés... 3 A Györgyi-Giergl család története... 5 A Giergl család eredete... 5 Id. Giergl Alajos ezüstműves (1792 körül -1868)... 5 Giergl ötvös testvérei... 7 Giergl ötvös gyermekei... 7 Giergl Károly kártyafestő és fiai, István és János... 9 Györgyi (Giergl) Alajos festőművész ( )... 9 Giergl Henrik üvegesmester, üvegművész ( ) Giergl Kálmán építész ( ) Györgyi Géza építész ( ) Györgyi Kálmán iparművész tanár, a Magyar Iparművészet szerkesztője ( ) Györgyi Dénes műépítész-tanár ( ) Dr. Györgyi Géza radiológus főorvos, egyet. magántanár ( ) Dr. Györgyi Géza fizikus ( ) Búcsú Györgyi Gézától A rechtenfelsi Gross, Wimmer, Pichler családok A Zámor (Zsabokrszky)-család története A család eredete Zámor (Zsabokrszky) Ferenc ( ) Emlékrigmus Zámornak A Rédey-család Rédey Tivadar könyvtáros, kritikus (1885. jún jan. 25) Rédey Tivadar: Az építész fia Babits Mihály és Rédey Tivadar barátsága Rédey Tivadar: Perc-szonett A Hölbling család Giergl-Zamor-csaladtortenet i

4 A Vass, Angyal, Korniss, Rédeky családok...78 Származás...85 Vallási hovatartozás...86 Függelékek...87 I. Függelék Dr. Györgyi Gézáné Zámor Magda: A Giergl Györgyi család története Előadás a Műbarátok Egyesületében február II. Függelék Györgyi-Giergl Alajos festményeinek jegyzéke Györgyi Alajos műveinek időrendi jegyzéke Bakay Margit könyve szerint Bakay Margit könyvében nem szereplő, újonnan felfedezett művek jegyzéke Lindner Magdolna szakdolgozata szerint Lindner Magdolna szakdolgozatában nem szereplő, újonnan felfedezett képek jegyzéke III. Függelék Okmányok, rendjelek a családi levéltárban Györgyi Géza építész Györgyi Kálmán iparművész tanár, a Magyar Iparművészet szerkesztője Györgyi Dénes műépítész-tanár Régi diplomák Rédey Tivadar könyvtáros, kritikus Magyarszéki Rédl család IV. Függelék A Magyar Iparművészeti Társulat tisztségviselői és tagjai (Györgyi Kálmán feljegyzései alapján) Alapító tagok: A Magyar Iparművészeti Társulat Elnöksége 1896-ban A Magyar Iparművészeti Társulat rendes tagjai (1896) V. Függelék. Giergl Kálmán építészeti művei Giergl Kálmán építész által elnyert díjak, kitüntetések VI. Függelék. Györgyi Géza építészeti művei Györgyi Géza építész által elnyert díjak, kitüntetések VII. Függelék Györgyi Dénes építészeti művei Györgyi Dénes által elnyert díjak, kitüntetések VIII. Függelék Irodalomjegyzék Giergl Alajos ötvös, ezüstműves Giergl Franz ötvös Györgyi (Giergl) Alajos festőművész Giergl Henrik üvegművész Giergl Imre Giergl Károly, István, János kártyafestők Giergl Kálmán építész Györgyi Géza építész Györgyi Kálmán iparművész tanár, a Magyar Iparművészet szerkesztője Györgyi Dénes műépítész-tanár Giergl-Zamor-csaladtortenet ii

5 Dr. Györgyi Gézáné Zámor Magda Dr. Györgyi Géza fizikus A család más tagjai (leányági, házasság révén rokonok) Zámor (Zsabokrszky) Ferenc Rédey Tivadar könyvtáros, kritikus Hoffmann Edith Hölbling család IX. Függelék Kiállítások Giergl-Zamor-csaladtortenet iii

6

7 A dolgozat tárgya február 25-én kötött házasságot dr. Györgyi Géza egyetemi tanársegéd, röntgenés belgyógyász szakorvos és Zámor Magda. Ez a dolgozat kettejük családjának történetét foglalja össze a fellelhető dokumentumok és a családi emlékezések, hagyományok alapján. A dolgozat első változatának kézirata november végén zárult le ben, a Történelmi Társulat pályázatának eredményhirdetése után a szövegen néhány kisebb javítást, bővítést végeztem. Megjegyzés: A szerző által 1991-ben átdolgozott szöveget javítottam, kiegészítettem, további jegyzetekkel láttam el, és az irodalomjegyzéket is bővítettem. A szerző eredeti lábjegyzeteit csillagokkal, az utólag beillesztett lábjegyzeteket számozással jelöltem. A kéziratból az idők folyamán több változat is eljutott családtagokhoz és más érdeklődőkhöz. A jobb tájékozódás érdekében az oldalak alján található élőláb tartalmazza az aktuális változat dátumát. Az itt leírtak forrása részben a családi emlékezet. A tények, adatok legnagyobb részét, amennyire az lehetséges volt, igyekeztünk családi dokumentumokból, továbbá könyvtári, levéltári forrásokból ellenőrizni és kiegészíteni. Kérem mindazokat, akiknek a kezébe eljut ez a kézirat, hogy ha hibát találnak benne, vagy olyan fontos adatot ismernek, amely itt nem szerepel, lehetőség szerint juttassák el a kézirat gondozójának. A szöveg és az irodalomjegyzék kiegészítésében, bővítésében sok segítséget kaptam más Giergl leszármazottaktól. Ezért köszönettel tartozom húgomnak, dr. Györgyi Erzsébet néprajzkutató muzeológusnak, dr. Csocsán Gyulának (Giergl Charlotte ükunokájának), és dr. Váry Istvánnak, (Giergl Antonia dédunokájának), akik a családfa összeállításában végeztek nagy munkát. Köszönettel tartozom Homoláné Lindner Magdolna művészettörténésznek, Györgyi Alajos életműve feldolgozójának, és Rédey Judit muzeológusnak, mindketten Györgyi Alajos ükunokái. Köszönettel tartozom Gelley Andrásnak, Giergl Henrik dédunokájának, és feleségének, Hager Ritta textilművésznek, valamint Gábor Mihályné, szül. Harmaczy-Simon Katalinnak, Giergl Marie-Therese és Pilvax Károly ükunokájának és a család sok más tagjának segítségükért. Köszönettel tartozom Balás-Piri Lászlóné Bakay Margitnak, a Györgyi Alajosról szóló könyv szerzőjének, akit felkereshettem, és ez alkalommal személyes beszélgetésben egészíthette ki a könyvében leírtakat. Köszönettel tartozom Koltai Andrásnak, a Magyar Piarista Tartományfőnökség levéltárosának, aki lehetővé tette számomra a pesti piarista iskola évkönyveinek kutatását, ahol a Gierglcsalád számos tagjáról találtam adatokat; Mandl Erikának, aki a Napkelet és Magyar Szemle folyóiratokról írt disszertációjának szövegét a Rédey Tivadarra vonatkozó adatokkal rendelkezésemre bocsátotta, valamint Mezei Istvánnak (MÁV Dokumentációs Központ és Könyvtár), aki a Zámor Ferencre, a Ganz motorvonatok történetére vonatkozó források keresésében nyújtott segítséget. A felhasznált források közül külön kiemelem a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár internetes adatbázisait, a Bogárdi János által létrehozott és fenntartott Radixindex adatbázist, a Babits Mihály bibliográfiát és Kós Károly bibliográfiát, amelyekből sok hasznos információt merítettem. Köszönettel említem sok könyvtárosnak, köztük a KATALIST levelezőlista tagjainak szíves segítségét, akiknek nevét helyhiány miatt itt fel nem sorolhatom, és akik könyvtárakban, illetve levelezésben szolgáltattak adatokat, segítettek az információk forrását felkutatni és megtalálni. Budapest, augusztus 20. Zimányi Magdolna, szül. Györgyi Magdolna dr. Györgyi Géza és Zámor Magda leánya Giergl-Zamor-csaladtortenet

8

9 Bevezetés Többen kérdezték már, hogy mikor kezdtem a családtörténet gyűjtéséhez. Kisgyerekkoromig kell visszamennem a legrégibb emlékekért. Pesterzsébeti dédapám, Rédeky Alajos sokat mesélt fiatal éveiről, amikor a szabadságharc után Olaszországba ment, fiatal tisztként részt vett az olasz felszabadító harcokban; elbeszéléseiből Türr István és Garibaldi neve maradt meg emlékezetemben. Gimnazista koromban ismertem meg a Györgyi családot anyám iskolatársa, Györgyi Margit által, nála találkoztam Zebegényben orvos öccsével, aki később vőlegényem, majd férjem lett. Esküvőnk után egy évvel meghalt apósom, Györgyi Kálmán, a Magyar Iparművészeti Társulat igazgatója; az ő hagyatékából sok családi irat került birtokunkba. Nem sokkal esküvőnk után kaptam egy levelet apám egy régi barátjától, Visnya Aladártól, aki örömmel gratulált férjhezmenetelemhez, s egyben azt is megírta, hogy az anyósom, rechtenfelsi Gross Melanie, az ő távoli rokona. Elküldte nekem a családra vonatkozó feljegyzéseit, ezeket én buzgón tanulmányoztam. Sógorom, Györgyi Dénes építész tanár, látta, hogy mennyire érdekelnek a család történetére vonatkozó adatok ezért megajándékozott egy, 1863-ban készült Györgyi-családfával. Ez döbbenetes hatást tett rám, hosszasan elmerülve tanulmányoztam, keresve az összefüggéseket ban Bakay Margit disszertációt írt Györgyi Alajosról, a festő dédapáról. A szerző eljött, megnézte a család tulajdonában lévő festményeket. Disszertációjában feldolgozta a festő levelezését, s ma az ő könyvében közölt szövegek maradtak csak meg, az eredeti levelezés Budapest ostroma alatt elpusztult. (Később, 1984-ben Homoláné Lindner Magdolna is feldolgozta disszertációjában Györgyi Alajos festő munkásságát, ez nem jelent meg.) A 70-es években rokonunk, Gelley Andor, az üvegműves üvegművész Giergl Henrik leszármazottja (a családnak ez az ága Gelley-re magyarosította a nevét) közölte velem, hogy Giergl Henrik sok éven keresztül naplót vezetett, német nyelven, finom gótbetűs kézírással, négy kötet maradt fenn ezekből. Ő maga nekilátott és gondos munkával lefordította az egyik kötetet. Halála után feladatomnak éreztem, hogy munkáját én folytassam, s le is fordítottam a további köteteket. Saját családom történetével is szerencsém volt. Anyám unokanővére, Szabó Jánosné, Csarsch Mariska néni, ki Apám sógornője volt, Pécsről Pestre költözött, és nagyon megkedvelte családunkat. Tőle hallottam sok újat a Hölbling ősökről. Megszereztem Schoen Arnold cikkét 1 és siettem a vár plébániára, ahol azonban megtudtam, hogy a Bajorországból bevándorolt építész három gyermeke kiskorában halt meg. Így kérdésessé vált, hogy hogyan is származhatott volna tőle a család. Megint a szerencsés véletlen segített. Legkisebb lányom Münchenbe ment férjhez, innen nincs messze Benediktbeuren, ahol Hölbling született. Elmentem a kolostorba, ahol a levéltárban minden kérdésre választ kaptam. Itt megtudtam, hogy Hölbling építész, amikor Magyarországra érkezett, árva testvéröccsét is magával hozta, s öccsétől származtak a Hölbling utódok. Így, amíg kutattam férjem családját s a sajátomat, szép találkozást láttam kibontakozni. Hölbling János, Mária Terézia építésze, a XVIII. században építette fel a királyi várat. Több, mint másfél évszázaddal később pedig férjem családjának két építész tagja is dolgozott Hauszmann Alajos munkatársaként a királyi vár építésén, tervezésén: Giergl 1 Művészettörténeti Értesítő év 141. old. Giergl-Zamor-csaladtortenet

10 Kálmán és Györgyi Géza, az építész. A két család emlékét tehát a budai királyi palota is őrzi. A családi kapcsolatok révén az egész Dunakanyar sajátommá vált, alig van ott olyan hely, amelyhez ne kapcsolódnának családi emlékek. Zebegényben nyaralt Györgyi Kálmán iparművész tanár a családjával, és ide vitte nyaralni családját apám, Zámor Ferenc is. Itt ismerkedtünk meg későbbi férjemmel, Györgyi Géza orvossal. A zebegényi templom tervezésében, építésében Kós Károly és Jánszky Béla mellett Györgyi Dénes is részt vett. Nógrádverőcén Giergl Kálmán nyaralt, sokszor innen járt be pesti irodájába dolgozni. Férjemmel és szüleimmel Zebegény után néhány évig mi is nyaraltunk Nógrádverőcén, majd Visegrádra tettük át a nyaralás színhelyét, itt 1936-ban megvettük a régi Ábrányi házat, mely a mai napig is megvan. Apámnak Szentendrén volt saját telepítésű almáskertje, Rédey Tivadar nagybátyám sokszor nyaralt Esztergomban, a Fürdő szállóban, és sok időt töltött együtt Babits Mihállyal és feleségével a domboldalon épült kis nyaralójukban. Giergl-Zamor-csaladtortenet

11 A Györgyi-Giergl család története A Giergl család eredete Miután Magyarországot a zsoldos seregek a töröktől visszafoglalták, III. Károly császár és király a német fejedelmekhez fordult, hogy engedélyezzék német telepeseknek hazánk kipusztított városaiba való bevándorlását. A családi hagyomány szerint Martin Giergl szabómester Tirolból érkezett Pestre 1724-ben (más feljegyzés szerint 1729-ben). 2 Erről nincs írásos dokumentum, a család eredetének tisztázása tehát még további vizsgálódást igényel. Irodalmi adatok szerint a Giergl ( Girgl, Girgel ) név a Georg becézéseként bajor területen és a bajor-tiroli határvidéken Tirolban ma is használatos, így feltételezhető, hogy a család a bajor-tiroli határvidékről származik. Pesten szorgalmas munkával hamar gyökeret eresztett a család. Martin Giergl fia, Johann, apja mesterségét folytatta. Unokájuk, Franz vendéglős lesz, neki már a feleségét is ismerjük, Kurz jómódú kertész lánya, Rosalie. Franz öccse, Leopold, mesterember. Az ő gyermekeik már tekintélyes polgárok Pesten. Franz gyermekei: Elisabeth, férje neve Zelenka, utódaikról nem tudunk; Alois (1792 körül -1868) ötvös, ezüstműves, neje Anna Bayer, nyolc gyermekük született; Joseph (1796?-?) kereskedő, neje Antonia Uhl, utódjuk nincs; Anton (1796?-?) szabó, neje Anna Stütz, két gyermekükről tudunk; Ignaz üvegesmester ( ), neje Marie Lockheimer, hét gyermekük született; Karl (1802?-1860) kártyafestő, Johann (1804?-?). A testvérek között tehát már több művészi tehetség is található; s a hajlam, tehetség az ő gyermekeik egy részében is tovább él. Alois fia, Alajos, az ötvösmesterség elsajátítása után festő lesz; Ignaz fia, Heinrich, folytatja apja mesterségét, s az üvegművességet művészi szintre emeli. Karlnak két fia is folytatja a kártyafestő mesterséget, Johann és Stephan. Leopoldnak tudomásunk szerint csak egy fia volt, ugyancsak Anton (1795?-). A család gondot fordít a gyermekek neveltetésére. Az 1800-as évek elején Franz fiai: Alois, a későbbi ötvös, Joseph, Anton, Ignaz, a későbbi üveges, Karl, a későbbi kártyafestő, és Johann, valamint Leopold fia, Anton, a pesti piaristákhoz járnak iskolába. Ugyancsak a piarista iskolába járnak majd a következő generáció tagjai is: Alajos, a későbbi festőművész, Henrik, a későbbi üvegművész, és öccse, Franz, a kártyafestő Karl fiai, Johann és Stephan, és a másik Franz, Anton szabó fia, a későbbi ötvös, aranyműves. Id. Giergl Alajos ezüstműves (1792 körül -1868) Id. Giergl Alajos (Alois) több testvéréhez és unokatestvéréhez hasonlóan a pesti piaristákhoz járt iskolába ben a 2., a következő évben a 4. grammatikai osztályt végzi. P. Brestyánszky Ilona 1977-ben megjelent könyvében (A pest-budai ötvösség története, Műszaki Könyvkiadó) pályafutásának további állomásait így foglalja össze: 2 Giergl Henrik jegyezte fel a család első ismert ősére vonatkozó adatokat naplójának több helyén is, azonban különböző évszám-adatokkal: az első bevándorlás időpontjaként 1724, 1725 és 1729 is szerepel.. Giergl-Zamor-csaladtortenet

12 "1807. VIII. 30. Fischer Lipótnál inas 6 évre. Mester II. 8-án ig említve. Inasai: V. 7. Stockinger Ferenc 5 évre II. 2-től számítva; XII. 7. Hevmeier Lipót 6 évre XII. 7. számítva; XII. 12. Zahn József XI. 1-től számítva; VIII. 2. fia Alajos 5 évre dec. 12-től 1833-ig jelzőmester. Műhelye 1839-ben Handgasse ban Alte Postgasse ben Leopoldgasse 190." P. Brestyánszky Ilona a továbbiakban ekképpen ír róla: Giergl Alajos a pest-budai ötvösség egyik legkiemelkedőbb művésze, mesterré lett 1817-ben, 1860-ig követhetően a céh megbecsült tagja decemberétől jelzőmester. Munkáit a forma és a díszítmény harmóniája, a jó ízlés, a magas mesterségbeli tudás és az igen gondos kivitelezés a legszebb magyar ötvösművek közé sorolja. Különösen sokat emlegetik a temesvári székesegyház kelyhét (1821), a címeres Vojnich pohár a Történeti Múzeumban látható (1834). A Nemzeti Múzeumban van a Klauzál kard (1839). Az Iparművészeti Múzeumban található a Batthyány Kazimir lóversenydíj (1839) és a Ráday Gedeon agarász serleg (1842), mely népi táncjelenetet is ábrázol. A lakatos-céh serlege, melyet a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma őriz, brilliáns technikai készségével tűnik ki. Az 1822-ben készített cukortartó a Nemzeti Múzeum állandó kiállításán látható, képe szerepel az 1984-ben kiadott Fémműves bélyegsorozat egyik bélyegén. Ez a cukortartó egy ban készült ezüst tejeslábassal együtt szerepelt a Nemzeti Múzeum és a Smithsonian Institute által rendezett Treasures of Hungary: Gold and Silver from the Ninth to the Nineteenth Century kiállításon, amely 1986-ban bejárta az Amerikai Egyesült Államok több nagyvárosát, majd idehaza is bemutatták a Nemzeti Múzeumban. A Budapesti Történeti Múzeum is számos ötvösmunkáját őrzi. Utolsó, dátumhoz köthető munkája egy 1860-ban készült kanál. - Műveinek jellemző diszitő elemei a virágfüzér, a szőlőfürt, azonban sohasem ismétli önmagát. A Magyar Életrajzi Lexikon szerint Giergl Alajos a Kossuth által rendezett iparkiállítások ügyének támogatója volt. Családi élete is harmonikus volt. Mikor a mesterlevél megszerzése végett európai tanulmányúton járt, akkor ismerte meg menyasszonyát Prágában. Anna Bayer édesapja festőművész, és fivére is annak készül, mindkettejük neve Joseph Bayer; így az ötvös elsőszülött fia, az ifjabb Alajos, apai és anyai ágon is örökölhette a művészi tehetséget. A Bayer család Prágában feltételezhetőleg magas kulturális szinvonalon élhetett. A hagyatékból származó irások között találunk németnyelvű filozófiai jegyzeteket, és megtaláljuk Karl Egon Ebert, német nyelven iró cseh költő Der Meister c. versét. Valószínűleg a prágai Bayer nagyapa kezétől származik az a családi olajfestmény ből, amelyen az ötvös és hitvese három kisgyermekével látható, a gyermekek: Marie, Charlotte és az egyéves kis Alajos, a leendő festőművész. Ezt a festményt a Goszleth család, Charlotte Giergl leszármazottai őrzik. Érdekes, hogy a családi kéziratos feljegyzések között néhány oldalnyi magyar nyelven irt szerelmes verset is találunk Külömbféle dalok címmel, évi dátummal, tehát az ötvös házasságkötésének időszakából, köztük például Péteri Takács József Hold, mely szépen világolsz be kezdetű versét. A családi hagyomány szerint ezek az ötvös feljegyzései, de ezt bizonyossággal nem állíthatjuk. Ha így lenne, akkor ez lenne az ötvös Giergl Alajos egyetlen sajátkezű kézírása, melyet ismerünk. Ebben az időben, de még a következő generációban is a családtagok egymás között, baráti beszélgetésekben a német 3 Ma Aranykéz utca 4 Ma Régiposta utca Giergl-Zamor-csaladtortenet

13 nyelvet használták, de tudtak magyarul is, így nem elképzelhetetlen, hogy a fiatal ötvös - esetleg menyasszonyának, vagy ifjú feleségének számára - jegyezte föl a verseket. Giergl Alajos 1868-ban húnyt el, a család tulajdonában lévő gyászjelentés szerint. Számos lexikonban, és Brestyánszky Ilona könyvében Giergl Alajos adatai közül hiányzik halálozási időpontjának feltüntetése, mindössze annyit említenek, hogy működéséről ig ismeretesek adatok. Giergl ötvös testvérei Alois Giergl testvérei közül Josephnek, a kereskedőnek, és Johann-nak nem tudunk leszármazottairól. Anton szabó neje Anna Stütz, ők az ifjabb Alajos, a leendő festőművész keresztszülei. Két gyermekükről tudunk. Egyikük a nevezetes klasszicista építész, Zitterbarth veje, Giergl Ferenc (Franz) aranyműves, ötvös 1817-ben született Pesten, ban, 9 évesen iratkozott be a piarista iskola 1. Grammatikai osztályába ban lett mester, 1852-ben műhelye a Waiznergasse 84 alatt volt. Működését P. Brestyánszky Ilona is említi könyvében. Műveit nem ismerjük. Ferenc fia, Oszkár, a család más tagjaihoz hasonlóan kártyafestő lett. Anton leánya Chappon vívómesterhez ment feleségül. A kártyafestő Karl Giergl (1802?-1860) fiai, István és János is atyjuk munkáját folytatták. Róluk külön pontban szólunk. A következő testvér, Ignaz Giergl ( ) üvegesmester, az ötvöshöz hasonlóan nagy családalapító. Ő is a piaristáknál tanul, 1809-ben kezdi az 1. grammatikai osztályt. Felesége, Lockheimer Mária, akinek apja Heidelbergből vándorolt Pestre. Hét gyermekük volt. Első a kis Marie, aki gyermekkorában meghalt. Henrik, a legidősebb fiú, apja jó képességeit örökli, az ő mesterségét folytatja, és művészi tökélyre emeli, róla még részletesebben szólunk. Öccse, Franz, katonatiszt, húga, Hedwig, Marschalkó János szobrásznak, a Lánchíd oroszlánjai mesterének a felesége. Másik húga, Emmi, Lauffernek, a Németországból, Lipcséből bevándorolt könyvkereskedőnek a felesége. Lauffer nevét még említeni fogjuk Alois Giergl ötvös vejével, Stolppal kapcsolatban is. Stolp Laufferrel együtt veszi át a Váci utcai könyvüzletet, de Lauffer hamarosan már egyedül vezeti a boltot. Lauffer Vilmosnak, Emmi férjének öccse is könyvkereskedő volt, Tivadar. Az ifjabb Lauffer volt az, aki barátjával, Edelmann-nal együtt először nyitott nyáron könyvüzletet Balatonfüreden, német példákat követve és az üdülővendégekre számítva, 1851-ben. A két legfiatalabb testvér Stephanie és Theodor, aki ügyvéd lesz. Agnes gyermekkorában halt meg. Érdekes megemlíteni, hogy Ignaz Giergl apósa, Lockheimer Henrik szabómester, aki Heidelberg mellől származott el Magyarországra, itt letelepedve nem levelezett a Németországban maradt rokonsággal. A tőlük kapott leveleket felbontatlanul őrizte meg, nem olvasta el őket, hogy a honvágy ne gyötörje. Halála (1837) után leánya, Ignaz Giergl felesége, megtalálta a leveleket, először levélben vette fel a kapcsolatot a Mannheimben, Neckarbischofsheimben élő rokonokkal, majd személyesen is elutazott hozzájuk. Ettől kezdve gondosan ápolták a rokoni kapcsolatokat. Ignaz Giergl gyermekei közül Henrikről fogunk részletesebben szólni. Giergl ötvös gyermekei Az ezüstműves apának nemcsak a festményen látható három gyermeke volt; összesen nyolc gyermeke született, ezeket mutatom be. Giergl-Zamor-csaladtortenet

14 Leányai közül Marie Stolp Oszkár könyvkereskedő felesége lett. Stolp 1854 után azt a Váci utca 19. alatti könyvkereskedést vezeti, amelyben 1833 és 1847 között Landerer és Heckenast, között Edelmann, majd pedig Lauffer árusítja a könyveket (a Lipcséből származó Lauffer is a rokonsághoz tartozik, nevét már említettük, felesége ugyancsak Giergl leány, Giergl Ignaz üvegesmester leánya, Emmanuelle). Másik leánya, Charlotte, Goszleth Károly tisztviselő felesége lesz. István fiuk ( ) a kor ismert fényképésze, sok fényképészeti eljárás (chromotípia, platinotípia) első hazai alkalmazói közé tartozik. A királyi család, az arisztokrácia számos tagját fényképezte, Jókai Mór tiszteletére reprezentatív fényképalbumot állított össze az Aranyember színpadi bemutatója alkalmából, amely a maga korában nyomdászati újdonságnak, különlegességnek számított. Számos fényképét őrzi a Budapesti Történeti Múzeum és a Színháztörténeti Múzeum, nevét az Interneten található fotótörténeti források is feltüntetik. 5 Goszleth István fia, Gyula ( ), ugyancsak fényképész, unokája, Goszleth Lajos ( ) jónevű építész, ő tervezte a Statisztikai Hivatal Budapest, Bocskai úti épületét (ma a XI. ker. önkormányzat épülete), a zuglói ún. vitézi telep néhány épületét, a Piliscsaba- Klotildligeti és a gárdonyi templomot. Alajosról, a festőről később részletesen írunk. Leánytestvérei közül Mária Terézia a magyar történelemből mindnyájunk által jól ismert Pilvax Károly vendéglős felesége volt. Az ő vendéglőjük volt a forradalmi ifjúság kedvenc találkozóhelye volt, de a szép Pilvaxné maga is körülrajongott ideálja volt Petőfi barátainak. Mária Terézia fiatalon megözvegyül, Pilvax Károly meghal 1849-ben. Az özvegyet hosszú ideig zaklatja a titkosrendőrség. Egy idő után újból férjhez megy, férje egy Magyarországra vezényelt osztrák tiszt, Heinrich Büchel edler von Adlersklau, aki feleségének hatása alatt letelepül Magyarországon, és magyar érzelművé válik. A családi hagyomány szerint Jókai Mór az ő példáját is szem előtt tartotta Az új földesúr egyik főszereplője, Ankerschmidt lovag alakjának megteremtésekor. A következő generációban Pilvaxék leánya, Mária, Mayerffy Béláné lett. A Mayerffy család legismertebb tagja Mayerffy Ferenc, akinek szép nagy komlóföldje volt Pestszentlőrinc határában, melyet szomszédai az ő neve után Ferihegynek neveztek. Ebből a területből alakították ki sokkal később a nemzetközi repülőteret, melynek neve ma is Ferihegy, ma is őrzi Mayerffy Ferenc nevét. (Mayerffy Béla és Pilvax Mária Terézia unokája, Harmatzyné Mayerffy Katinka, a Nemzeti Galéria tisztviselője volt, évekkel ezelőtt sokat beszélgettem vele családtörténeti adatokról.) Az ötvös gyermekei közül megemlítjük még Giergl Antoniát, aki Mauksch Ödön felesége lesz. A fiatalabb fiútestvérek közül Victor katonatiszt, a 90-as években honvéd számtisztként működik. Nevét 1890 után a magyar Győző alakban használja. Ludwig pedig a család más tagjaihoz hasonlóan kártyafestő lesz. A legfiatalabb leánytestvér, Emma, Sartory Frigyes bankigazgató felesége lett. Pesten, a Váci utcában volt szép házuk. (A Sartory család egyik építész tagjának munkásságát Pécsett a székesegyház előtti téren emléktábla örökíti meg.). Második férje dr. Pisztory Géza szemorvos lesz. 5 Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography, Biblioteca Digitale dell'archiginnasio, Bologna, Fondo Antonio Cervi, Giergl-Zamor-csaladtortenet

15 Giergl Károly kártyafestő és fiai, István és János A kártyafestő Karl Giergl (1802?-1860) fiai, István és János is atyjuk munkáját folytatták. Karl is, fiai is a pesti piaristáknál tanultak. Karl 1812-ben kezd tanulni az 1. grammatikai osztályban, az anyakönyv szerint 9 évesen. Két fia, István és János 1830 körül született, feltehetőleg kis korkülönbséggel, 1841-ben együtt kerültek az első grammatikai osztályba ben alapítanak kártyagyárat Erste kön. ung. Priv. Spielkartenfabrik néven. Nevükhöz fűződik a Soproni kártya, a Concordia tarokk (1868). Kártyáikon a népéletből vett képeket találunk Markó Ferenc, Barabás Miklós rajzai nyomán, s a világirodalom neves alkotásainak illusztrációit. Részt vettek az Első Magyar Kártyagyár alapításában. Az akkori idők öt legjelentősebb magyar kártyagyártója - Wilner József, Schell István, Zsíros István, Giergl István és Turi Ferenc ben úgy döntött, hogy erőit közös cégben egyesíti, s Első Magyar Kártyagyár Részvénytársulat Pesten néven létrehozta az ország legnagyobb kártyakészítő üzemét., mely 1896-ban Ferdinand Piatnik és fiai kártyagyárába olvadt bele. Mint már említettük, a család más tagjai közül is többen lettek kártyafestők, így az ötvös Franz fia, Oszkár, valamint Alajosnak, a festőnek az öccse, Ludwig, aki 1834-ben született. Jánoska Antal, az ismert kártyatörténet-kutató, említi, hogy Ludwig Giergl kártyafestő bécsi tevékenységéről az közötti időszakból vannak adatok. A Giergl kártyafestők ismertségét jelzi, hogy Mikszáth Kálmán műveiben többször is említi az általuk festett kártyákat: Mert hát Behenczy Pál nem levesre és borra olvasztotta fel az aranyakat (így nem bírt volna velök), hanem asszonyi csókokra, az az igazi nektár. S amit azok a dámák meghagytak, akik magukat festik, azt aztán segítették elvinni azok a többi dámák, akiket Giergl festett a kártyalapokra. 6 A kártyafestők a családi hagyomány szerint nem a legjobb hírnévnek örvendtek. Ez szerepet játszhatott abban, hogy az ötvös fia, Giergl Alajos festő 1859-ben a Giergl nevet a Györgyi művésznévre cserélte fel. Györgyi (Giergl) Alajos festőművész ( ) Vissza kell térnünk a sorban, miután az ötvös testvéreit már megismertük közelebbről, ismerjük meg a festő családját, akik férjem ősei voltak. Azt már tudjuk, hogy az ezüstműves felesége csodálatos jó anya volt, különösen támogatta tehetséges fiát, a festőt, miután ő maga is festőcsaládból származott. Alajos is, mint már apja is, a pesti piaristákhoz jár iskolába, között végzi az 1. és 2. grammatikai osztályt. Az apa biztos kenyeret akar adni fiának, és felveszi ötvös tanítványai (inasai) közé 1834-ben ban céhmester lesz, közben Pesky József magyar mestertől tanul festeni. De ezt anyja nem találja elég jónak. Pejachevich grófok, Márk és János támogatják a tehetséges fiatalembert. Bécsbe küldték, az Akadémiára, ahol nagyon konzervatív az oktatás. Tanárai Kupelwieser, Ender, Donhauser, Petter, Fendi, Füger. Magániskolára azonban a támogatásból nem telik ben a bécsi művészeti akadémiára megy. Itt szoros barátságot köt a magyar freskófestés későbbi mesterével, Lotz Károllyal. 7 Az anya levele fiához (Bayer Anna levele ifj. Giergl Alajoshoz 1842-ben, az eredeti levél német nyelvű): 6 Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma 7 [N. N.]: Györgyi Alajos. Művészet, Hatodik évfolyam, 1907, Második szám, p Giergl-Zamor-csaladtortenet

16 Kedves Lajosom! Biztosan már várva várod levelemet, de ha tudnád, hogy ez a hét milyen mártír hét volt a számomra. Hajszálpontosan el fogok Neked mindent mondani. Írtam már és Sander úrral üzentettem is, hogy apád maga akar a gróffal beszélni, volt is ott vagy ötször, de nem tudott hozzájutni, végre kedden késő este bevezették. A gróf nagyon el volt foglalva és csak annyit mondott, amikor apád előadta kérését: fogok Pasberger úrral beszélni és elbocsájtotta őt. Most annyit tudtunk, mint előtte. Szerdán Pasberger ment el, ismét csak este tudott bejutni, amikor a gróf két úrral éppen elmenőfélben volt és azt mondta: Holnap kedves Pasberger elintézzük a Giergl ügyét. Ez megnyugodva elmegy, és valóban 11 óra felé akar odamenni, amint azonban a boltozatos ajtóban áll, a grófot látja utazókocsiban elhaladni. Még ki is hajol a kocsiból és kezével barátságosan köszönve int neki. Most gyorsan egy tanoncot küld apádhoz, hogy menjen rögtön Gschwendtnerhez és kérdezze meg, hogy a gróf nem hagyott-e üzenetet hátra? Ez nagyon zavarba jött, amikor atyádat meglátta és maga is csodálkozott a hirtelen elutazás miatt, mivel a gróf neki sem fizette ki a számlákat. Rólunk nem volt szó, csak annyit hallottunk, hogy egy hónap előtt nem lehet visszajövetelre számítani. 12-kor atyád ezzel a rossz hírrel jött haza. Képzelheted azt az ebédet! Tanácstalan voltam, nagyon sírtam és azon töprengtem, hogy hogyan foglak visszahozatni. De a régi közmondás, ahol a legnagyobb a szükség, ismét beigazolódott, mert mindjárt ebéd után jött a Pasberger és ezt a 20 f. adta számodra, engem megvígasztalt, és biztosított, hogyha a grófot úgy fogom ismerni, mint ő, egész nyugodt leszek. Egészen őrá is fogom magam bízni, ő intézze el, hidd el, ezek a Gschwendtnerhez való menetelek már nagyon savanyúak lettek nekem. Hiába hamis, irígy nép, Pasberger is mondja. Mert képzeld, megtudtuk még ugyanaznap este, hogy a gróf csak néhány napra utazott el, azt ezek biztosan tudták. De most Pasberger már mérges és a grófnak a lelkére fog beszélni, alább mint egy forint arany naponta, nem is fogja adni. Csak ki tudnánk Téged így a szünideig tolni, akkor már magad teheted ismét tiszteletedet és gondoskodj arról is, hogy egy szép képet hozz magaddal. Nem csuda, hogy a gróf ugrál, mert Wodianer egy házvételnél forinttal becsapta. Most kedves Lajosom, azt ajánlom, hogy ezzel a pénzzel takarékosan bánjál, semmit se szerezz be (azért szabad rendesen étkezned) a frakkoddal is kell még várnod és ha Sander úrnak tartoznál, akkor kérd meg a nevemben, hogy legyen egy rövid időre türelemmel, míg a grófról valamit hallunk, amit nem fogok elmulasztani Veled közölni. Fejezd ki neki mindjárt tiszteletünket. Én nagyon becsülöm őt és emlékezzél rá még egyszer, hogy hozzá fordulj, mivel ő nekem megígérte, hogy minden kellemetlenségben tanáccsal és tettel kisegít A Bécsből hazatért ifjú festő kiállításokon vesz részt, arcképeket, életképeket fest. A Pesti Műegylet kiállításán 1845-ben szerepel először. Az es szabadságharcban nem vesz részt, Bakay Margit idézi egy korabeli lajstromból: "Festő, lakik Sétatér Széchenyi ház. Nem szolgál, mert nincs felesküdve". A szabadságharc azonban megjelenik műveiben, Vigasztalás c. képén a kútnál szomorkodó leány mögött feltűnnek a háttérben vonuló honvédek. Pályáján az év hoz nagy változást. A Pejachevich grófok meghívják Pestre Karl Rahlt, a legmodernebb bécsi professzort, aki az ún. Graumalen meghonosítója (képeit szürkével alapozza, így a színek mélyebbek, tüzesebbek lesznek). Később Lotz, Than Mór és Munkácsy is tanult Rahltól. Sajnos, hogy Györgyivel ily későn találkoztak. Rahl meghívja olaszországi tanulmányútjára Alajost. Alajos a velencei festészettel ismerkedik és olasz mestereket másol. Mikor innen hazatér, egyszerre népszerű lesz, és hívják a birtokos arisztokrata családok, hogy remek családi portrait-kat készítsen. Közben felesége, Musch Elza az asztalosmester lánya, akit 1848-ban vesz nőül, és aki két gyermeket hoz a világra, Emmát és Gézát (a későbbi építészt), 1855-ben meghal. Ekkor szerencsésen rátalál Giergl-Zamor-csaladtortenet

17 múzsájára, Haliczky 8 Antal Rókus-kórházi főorvos leányára, Amáliára (a Spiegel-Tüköry család rokonára), akinek apja járványban halt meg, leánya születése előtt, anyja pedig a jónevű Wieser építész család tagja. A nagyon művelt, finomlelkű Amália szeretettel gondozza a két kis árvát, és még két gyermeket hoz ő is a világra, 1858-ban Sándort és 1860-ban Kálmánt, aki férjem apja lett. A Pejachevich grófok, mint pályafutása egész során, most is támogatják. Kálmán fiának keresztapaságát Pejachevich Antal gróf vállalja. Amália férjének nehéz életében fontos szerepet tölt be. Kitartásra, türelemre tanítja, hogy kitűzött célját elérje. Férje hálás szívvel köszöni neki ezt az igyekezetet, amely öt lélek boldogságát készíti elő (így írja hitvesének levelében. A legmagasabb célok közelében, a legnagyobb boldogságban éri Alajost a hirtelen halál (talán a festékektől kapott ólommérgezés). A hűséges hitves felneveli a gyermekeket, és egész életében támogatja őket. Ebben a néhány boldog esztendőben csodálatos teljesítmény, amit Györgyi Alajos elér. Második felesége hősiesen áll mellette, míg ő a családi képeket festi a vidéki kastélyokban. Stílusa, a Rahltól tanult Graumalen módszer, valamint az angol portréfestők alapos tanulmányozása nyomán sokat fejlődik, és nagy sikereket hoz neki. Művei két életrajzírójának könyveiben (Bakay Margit 1938, Homoláné Lindner Magdolna 1984) részletesen fel vannak sorolva. Nekem is volt néhány megható pillanatom, amikor felfedeztem ismeretlen képeit. Most csak néhányat említek a megrendelő családok közül: gróf Keglevich, Bencsik, Erkel, gróf Pejachevich (támogatója, mecénása), Lónyay, Stéger operaénekes, gróf Forgách, Pongrácz, Romeiser, Bene Ferenc prof., gróf Andrássy, Dőry, Széher, Ürményi, Bezerédj 9, tagyosi Csapó, Czóber, Karlovszky, gróf Széchenyi, Clark Ádám, Deák Ferenc, Kammermayer, Deák Szidónia, Simonyi, Odescalchi, Beniczkyné Bajza Lenke, báró Augusz, gróf Festetich, gróf Apponyi. Megfesti I. Ferenc Józsefet. Modelljei között szerepelnek a pesti polgárcsaládok tagjai, kik közül sokan rokonságához tartoznak. Deák Ferenc arcképét többször is megfestette. Az egyik, egészalakos arckép Zala vármegye megrendelésére készült, s jelenleg Zalaegerszegen látható. Az 1861-es országgyűlés nem volt sikeres, hiszen az uralkodó elutasította a magyar törekvéseket; a Deák által megfogalmazott feliratok (különösen a második) azonban olyan egyértelműen és méltóságteljesen fejezték ki a törvényességet és az önállóságot óhajtó közakaratot, hogy azt még az emigrációban tevékenykedő Kossuth Lajos is elismerően nyugtázta. Deák Ferenc ekkor ért népszerűsége csúcsára, s ez az óriási erkölcsi tőke elég volt arra, hogy mintegy a nemzet képviseletében sikerre vigye a kiegyezési tárgyalásokat. A lelkesedés Zala megyét is elérte, és a vármegye 1861-ben határozatot hozott egész alakos képének megfestetésére. A feladattal Györgyi (Giergl) Alajost bízták meg, aki a következő évre el is készült a képpel, melyet 1866-ig Koppány Ferenc házában őriztek, s akkor vitték át a 8 A nevet gyakran "Halitzky" alakban is írják. 9 Bezerédj István ( ) Györgyi (Giergl) Alajos által festett arcképe szerepelt a Főúri ősgalériák, családi arcképek c., a Magyar Történelmi Képcsarnok anyagából válogatott kiállításon a Magyar Nemzeti Galériában, 1988-ban. A kiállítás katalógusa a képet nem tünteti fel. Itt említjük meg, hogy mind Bakay Margit, mind Homoláné Lindner Magdolna bírálja a kép merev beállítását, erőtlenségét. Megjegyezzük, hogy a szekszárdi Wosinsky Mór Múzeumban található egy kisméretű metszet Bezerédj Istvánról, jelzése: Eybl F., A kép beállítása teljesen megegyezik a Györgyi által festett portré beállításával, így valószínű, hogy a festmény ezen metszet alapján készült. A kép kifogásolt gyengeségei a feltehetőleg alapul szolgáló metszeten is megtalálhatók. Giergl-Zamor-csaladtortenet

18 vármegyeházára. 10 Szvoboda-Dománszky Gabriella szíves közlése szerint az egyik Deák Ferenc-portrét az évi londoni Nemzetközi Kiállításon is bemutatták. Saját családjának tagjai közül megfesti első feleségét, Musch Elzát 11, majd második feleségét, Haliczky Amáliát, többször is. Portrét fest anyósáról, Haliczky Antalnéról, és annak fivéréről, Wieser Ferdinándról, az építészről. Modelljei között szerepelnek húgai, Giergl Antónia, Stolp Oszkárné Giergl Mária, és annak férje, és Sartory Frigyesné Giergl Emma. Megfesti unokatestvéreit, Giergl Henriket ifjú mesterlegényként, ez Györgyi Alajos legkorábbi ismert olajfestménye, majd később, 1858-ban, házasemberként is újból lefesti Henriket és feleségét, Dück Helént, valamint Henrik húgát, Emmyt, és annak férjét, Lauffer Vilmost. Saját gyermekei közül a két nagyobbat, Gézát és Emmát többször is lefesti, anyjukkal, nevelőnőjükkel, s a család más tagjai közül Stolp Oszkár és Giergl Mária kisfiát, a még gyermek Ferencet. Az előbb már említett Bene Ferenc professzor szintén a rokonsághoz tartozik Alajos második felesége révén, esküvőjükön ő a menyasszony tanúja. Bene Ferenc felesége Eggenberger-leány volt, s a Wieser, Eggenberger és Spiegel (Tüköry) családoknak közös ősanyja volt Bünshoffer Terézia, ( ), aki először Spiegel Simon Gregor ácsmesternek, majd annak halála után az első segédnek, Ferdinand Wiesernek lett a felesége. Mindkét házasságából 5-5- gyermeke született, így kiterjedt családoknak lett az ősanyja. - A Bene Ferencről festett portrét a Magyar Tudományos Akadémia képtára őrzi. Több oltárképet is festett, egyházi megrendelésre. "Fájdalmas Szűz Mária" képe a budapesti Szt. István Bazilikában van. Egy "Szentháromság" képet festett a csókai templom számára (ma Szerbia-Montenegro), a 14 segítő szentet ábrázoló oltárképe a pilisborosjenői plébánia templomban található. Nem tudjuk, melyik oltárképről szól az a kis történet, melyet Kacziány Ödön jegyzett fel: "Igen érdekes oltárkép-pályázatról - épp az ötvenes évek vége felé - - tartott fenn egyetmást a szájhagyomány. Valamelyik kegyes grófnő két oltárképet rendelt, az egyiket egy vidéki, a másikat egy fővárosi templom számára. Giergl Alajos s az olasz származású Rostagni Alajos voltak a megrendelés teljesítői. Mindkét oltárképet kiállították a szerviták templomában s a művészeknek és műbarátoknak afelett kellett dönteni, melyik küldessék a vidékre s melyik maradjon a fővárosban. Giergl részén voltak a művészek s néhány komoly, értelmes, jóízlésű műbarát. Rostagni, ki főúri házaknál rajzórákat adott s olasz dalokat énekelt, szintén számíthatott pártfogókra. Nagy lótás-futás s hosszas korteskedés után végre is Giergl győzött." 12 Haliczky Amália, a második feleség, gondosan albumba gyűjti azokat a képeket, metszeteket, melyeket Alajos művészi munkája során fontosnak, érdekesnek tartott. Ezt a metszetgyűjteményt Homoláné Lindner Magdolna, Györgyi Alajos ükunokája dolgozza fel egyetemi szakdolgozatában, s kimutatja, milyen nagy hatást gyakoroltak Alajos művészetére az angol portréfestők. 10 Kiss Gábor [szerk.], Fatér Bernadett, Gyenes Imre, Kiss Gábor: Használd a jók benned vetett bizalmát - Deák Ferenc tisztelete és emlékezete Zala megyében, Zalaegerszeg, (Megj.: A könyvben a festő neve sajnálatos módon sajtóhibásan, "Györgyi (Griegl) Alajos" alakban szerepel. 11 Szabadban ülő nő Kacziány Ödön: Pesti művészélet az ötvenes és hatvanas években, Művészet, Kilencedik évfolyam, Első szám, 1910, P Giergl-Zamor-csaladtortenet

19 Györgyi Alajos emlékezetét özvegyén kívül túlélő apja, az ötvös is őrzi. Felesége másodszor is férjhez megy, Volnhoffer Gyulához, de amikor 1914-ben meghal, neve mind a gyászjelentésre, mind pedig sírkövére ebben a szokatlan formában kerül fel: özv. Györgyi Volnhoffer Gyuláné Haliczky Amália A gyászjelentés és a sírkőfelirat tehát az ötven éve halott első férj nevét is megőrzi. Györgyi Alajos és felesége a Kerepesi temetőben, az Eggenberger-Wieser család sírboltjában 13 nyugszik. Felesége hamvait a család a Farkasréti temetőből exhumáltatta és helyeztette át férje sírjába. Alajos anyósa, Haliczky Antalné Wieser Mária volt a Wieser család tagja. A Györgyi nevet megrendelőinek rábeszélésére, és talán azért is, hogy magát a kártyafestő Giergl-ektől megkülönböztesse 1859-től kezdve használja képeinek szignálására. Hivatalosan azonban csak gyermekei magyarosítanak 1883-ban. A magyar név választásában azonban bizonyára tudatos magyarosodási szándék is szerepet játszhatott. Fiainak a családban több mint egy évszázadon át előforduló Anton, Johann, Leopold nevek helyett magyar nevet ad, elsőszülött fiát Gézának, a legfiatalabbat Kálmánnak nevezi. Néhány szót szeretnék még szólni két érdekes Györgyi-kép történetéről. Deák Szidónia arcképe, mely a Nemzeti Galéria állandó kiállításán szerepel, talán a legtöbbet reprodukált képe (megjelent a német Merian kiadványban, levelezőlapon, bélyegen, naptárban is). Kérdés azonban, hogy ki volt Deák Szidónia, ez a szép fiatal leány? A portré közel azonos időben készült, mint a Deák Ferenc portré, így az első gondolat az volt, hogy talán rokonok. (Mindkét kép 1861-ben készült.) 1968-ban egy soproni bélyeggyűjtő orvos, dr. Brand Imre fordult hozzám ezzel a kérdéssel, a bélyegsorozat megjelenése alkalmából, ekkor kezdtem el ezzel foglalkozni. Dr. Brand is kutatott Zala megyében és talált több Deák Szidóniát Deák Ferenc rokonságából, de azok jóval idősebbek voltak ben a Televízió helytörténeti vetélkedőt rendezett Vitray Tamás vezetésével. A kerületek csapatokat állítottak a Fekete, fehér, igen, nem vetélkedőben, és a XVIII. kerületi csapat vezetője, Tekes Sándorné tanárnő értesítette dr. Bodnár Éva művészettörténészt, hogy Deák Szidónia neve előfordul a kerület történetében. Bodnár Éva közölte velem a hírt, s én siettem Pestszentlőrincre, ahol megnézhettem szép kertes házukat, ma *) úttörőház. Deák Szidónia férje, Herrich Károly építész, akinek műpártolása közismert. Megkapom egyik leszármazottjuknak, Bókay Árpádnak a címét. Amikor őt is felkeresem, meglepetés ér: Bókay Árpád mérnök édesapámnak, Zámor Ferencnek kollégája volt a Ganz vagongyárban. Részletesen elmesélik a család történetét. Györgyi Alajos jó barátja volt Herrich Károlynak. Nemcsak Szidóniát festette meg, itt látom először Szidónia anyjának, Deákné Faller Szidóniának 14 és Szidónia férjének, Herrich Károlynak arcképét. Még egy meglepetés Than Mór arcképe Szidóniáról alig néhány évvel későbbről, de a fiatal asszony már sokkal hervadtabb ezen a képen. Egy kedves történetet is hallottam Szidónia romantikus életéről ban született, Pozsonyban, Leopold Witt karmester és Faller Szidónia leánya. Anyja, az énekesnő, korán özvegy lett, Pestre költözik, itt újból férjhez megy Deák Ignác építési vállalkozóhoz, aki adoptálja a kislányt. Deák nagy munkákat 13 A művészi síremléket (Kerepesi temető, jobboldali kriptasor, 98) a Nemzeti Panteon Alapítványhoz benyújtott pályázat alapján a Fővárosi Temetkezési Intézet 1996-ban helyreállíttatta. *) Az 1970-es években 14 Deákné Faller Szidónia sírja is a Kerepesi temető jobboldali kriptasorán található. Giergl-Zamor-csaladtortenet

20 vállal az épülő Pesten, Herrich is nála tervezőmérnök. A szép kis Szidónia mindenkit elbűvöl, egy fiatal mérnök az akkori szokás szerint megkéri nála jóval idősebb főnökét, Herrichet, hogy kérje meg számára Szidóniát. Herrich mérnök úr vállalja. Mi a válasz? Ó, én még nagyon fiatal vagyok, nem szeretnék férjhez menni. És ha én kérném, kérdi Herrich. Azt már meggondolnám! Még abban az évben megtartották az esküvőt. Húsz év a korkülönbség köztük. A férj kitűnő művészegyéniség, a Tisza-szabályozás egyik fő vezetője. Az 1885-ös művészeti kiállítás fő szervezői között szerepel a neve ban az Iparművészeti Társulat rendes tagjai között találjuk özv. Herrich Károlyné, Deák Szidónia nevét ben megszületik a kis Herrich Szidónia, aki Bókay Árpád kolozsvári professzor felesége lesz. Herrich megveszi Sina báró birtokának egy nagy részét és épít rá 10 családi házat. Eladja, és újból épít. Így alakul a pestlőrinci szép üdülő kerület. Közben már Kispestet is tervezi. Egy fia és három leánya van leányának, a szép Bókaynénak. Két leánya a két Verebély professzor felesége lesz, egyikük orvosprofesszor, a másik műegyetemi tanár. Harmadik veje, Kis J. szintén orvos. Fia Bókay János, a közismert gyermekorvos, professzor. A nagyapa az unokáknak is épít, ezek az utcák ma is nevüket viselik a XVIII. kerületben: Verebély utca, Bókay Árpád utca ben láttam, hogy Herrich Károlyról is utcát neveztek el az általa parcellázott és beépített területen. 10 év múlva értesülök, hogy a Bókay leszármazottak Franciaországba költöztek. 15 A másik érdekes Györgyi-kép, amelyről szólni szeretnék, a Zalaegerszegi Múzeumba került a Hertelendy családtól, s a családi hagyomány szerint Liszt Cosimát ábrázolja. A képen feltűnő az erős hasonlóság Cosima ismert képeihez. Felhívtam a képre Párkainé Eckhardt Mária, az ismert Liszt-kutató figyelmét, a Liszt Ferenc Múzeum kölcsön is kérte a képet. Nincs azonban írásos adat arról, hogy Györgyi megfestette Liszt Cosimát. Itt további kutatás szükséges még ben megjelenik a Nemzeti Panteon Fiumei úti sírkertjének (Kerepesi temető) térképe. Ebben szerepel Györgyi Alajos sírja is (jobboldali családi kriptasor 98. Eggenberger családi sírbolt). Giergl Henrik üvegesmester, üvegművész ( ) Ignaz üvegesmester legtehetségesebb fia, Henrik, 1827-ben született. Jóképességű, sokoldalú fiú. Csendes, visszahúzódó, gazdag belső életet élő természetével legkedvesebb foglalatossága az írás, olvasás, rajzolgatás. Már kis iskolásként saját kis könyvtárat gyűjt magának. Ö is a piaristákhoz jár, egy évvel fiatalabb öccsével egy osztályba, Franz-cal, akit a család Ferri-nek becéz, szeretett tanáruk Jacob Nachtigall. Henrik apja mesterségét folytatja, eleinte apja műhelyében tanul, majd Theresiopelbe (Szabadkára) kerül inasnak. Itt kis híján végzetessé váló baleset éri. Egy eltört üvegtábla szilánkja átfúrja balkezét, a sérülést csak többhónapi gondos orvosi kezeléssel tudják meggyógyítani, egy ideig az is felmerül, hogy kezét amputálni kell. Végül azonban sikerül kezét megmenteni, bár ez a keze mindig gyengébb marad ben, miután felszabadult és segéd lett, vándorútra indult. Hosszabb ideig Bécsben dolgozott, több mesternél is, de leghosszabb ideig Lobmeyr üvegesnél (kinek cége ma is működik a Kärtnerstrassén) végén Bécsből Itáliába utazik, ahol felkeresi itt katonáskodó Feri öccsét. Udine, Verona, Mantua, Milano után Velence mellett a Murano-i üveggyöngy-gyártást is megismeri. Innen észak felé indul, a Brenner hágón átkelve eljut Neckarbischofsheimbe, 15 Dr. Györgyi Gézáné: Ki volt Deák Szidónia? Új Művészet, III. évf. 6. szám, 1992 június, old. Giergl-Zamor-csaladtortenet

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis

A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis A Semmelweis család eredete és története The roots and history of Family Semmelweis v. Prof. k.kapronczay@freestart.hu Initially submitted October 20, 2010; accepted for publication November 5, 2010 Abstract:

Részletesebben

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010.

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. Füredi villasor 1915 körül (A háttérben jobbra a Tornay villa) (képeslap, Városi Helytörténeti Gy jtemény) FÜREDI HISTÓRIA X. ÉVFOLYAM 3. sz. 2010. december 1 Felelős szerkesztő:

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941

BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941 ÉS LEVELEZESE BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941 TOLNA MEGYEI KÖNYVTÁR SZEKSZÁRD, 1992 Lektorálta: Illyés Gyuláné, Csányi László és N. Horváth Béla Összeállította: Takács

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre.

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre. f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XIII. év fo lyam 145. szám A Fővárosi

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

Szerkesztette: GYULAI Éva

Szerkesztette: GYULAI Éva 0 Egy miskolci nemes az országos politikában Az Egy miskolci nemes az országos politikában Szemere Bertalan pályaképe és pályatársai c. kiállítás (Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2013) online katalógusa,

Részletesebben

SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR

SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR Színház- és Filmművészeti Egyetem D.L.A. képzés Mesteri pályamunka GÁLFFI LÁSZLÓ SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR Témavezető: Huszti Péter egyetemi tanár Készült: 2003. január Mit hagynak ránk holtuk után az öregek?

Részletesebben

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu

Részletesebben

Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva

Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Publication date 2002 Szerzői jog 2002 Enciklopédia Kiadó Copyright 2002, Enciklopédia

Részletesebben

Budai FehérFekete A CISZTERC DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA GYERMEK SZÜLETETT BELEHEMBEN

Budai FehérFekete A CISZTERC DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA GYERMEK SZÜLETETT BELEHEMBEN Budai FehérFekete A CISZTERC DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA 2011 DECEMBER KARÁCSONY XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM GYERMEK SZÜLETETT BELEHEMBEN Karácsony: születés, család, megváltás, kezdet, béke

Részletesebben

Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN

Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN Zsoldos Ildikó A szatmári Vécseyek a 19-20. században Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2011. Írta: Zsoldos Ildikó Lektorálta: Prof. dr. Czövek István

Részletesebben

Ábrahámhegy és a rendezvények

Ábrahámhegy és a rendezvények XVIII. évfolyam 3. szám 2011. október Ábrahámhegy és a rendezvények Szeptember. Hűvösek a reggelek. Napközben majd megsülünk. Testet, lelket próbáló a forróság. Mégis ősz van. A természet még vár ezt megmutatni,

Részletesebben

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM KISGRAFIKA 47. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafika.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

Rátz László tanár úr

Rátz László tanár úr STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA XIII. Némethné Pap Kornélia Rátz László tanár úr Szombathely 2006 Dombormûves fehér márványtábla a Budapesti Evangélikus Gimnázium lépcsõházában NÉMETHNÉ PAP KORNÉLIA RÁTZ LÁSZLÓ

Részletesebben

KISGRAFIKA. Koppány György színezett rézkarca, C3 col, 130 100

KISGRAFIKA. Koppány György színezett rézkarca, C3 col, 130 100 KISGRAFIKA 53. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE 31. MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT MIKSZÁTH KÁLMÁN SZELLEMI ÉS TÁRGYI HAGYATÉKA A MAGYAR TUDOMÁNYOS

Részletesebben

II. évfolyam, 4. szám

II. évfolyam, 4. szám ISSN 2063-0077 A MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÓ EGYESÜLET KIADVÁNYA Igazi kihívás a Békés megyéből való román nyelvű ortodox anyakönyv kutatása (Fotó: Ari Ilona) Illusztráció a Kis füzetben nagy segítség

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Bevezető énekek. az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 171. szám 2011.

Bevezető énekek. az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 171. szám 2011. f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XV. év fo lyam 171. szám A Fővárosi

Részletesebben

Becsengettek 183 nap tanulás

Becsengettek 183 nap tanulás mindenkinek van véleménye 2010. szeptember IV. évfolyam, 9. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Becsengettek 183 nap tanulás Szeptember elsején a reggeli becsengetéssel véget ér a közel két és fél

Részletesebben

MAGYAR GORDONKÁSOK A 20. SZÁZADBAN

MAGYAR GORDONKÁSOK A 20. SZÁZADBAN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola MAGYAR GORDONKÁSOK A 20. SZÁZADBAN DÉNES VERA ÉS BANDA EDE ÉLETMŰVE A POPPER ISKOLA TÜKRÉBEN

Részletesebben

Andor Csaba. A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon!

Andor Csaba. A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon! Andor Csaba A siker éve: 1861 Madách Könyvtár Új folyam 54. A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapokon! Andor Csaba A siker éve: 1861 Madách élete Sófalvi Krisztinának 2. (javított) kiadás

Részletesebben

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK Életünk középpontjában mindenképp a család van: ez ad értelmet az életnek, a hit támpont a nehéz helyzetekben ÖKUMENIKUS MAGAZIN

Részletesebben

EGY SOPRONI ZSIDÓ CSALÁD VÁZLATOS TÖRTÉNETE 1946-IG

EGY SOPRONI ZSIDÓ CSALÁD VÁZLATOS TÖRTÉNETE 1946-IG 1 Jelige: A hatosztálynyi gyerekből egyedül én jöttem vissza. Lederer Gertrud. EGY SOPRONI ZSIDÓ CSALÁD VÁZLATOS TÖRTÉNETE 1946-IG Bevezető Egy nép közös álma Izrael. Mint minden álomnak, ennek is van

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15.

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc, Petőfi Sándor élete és szerepe a forradalomban, tanulságok és kihívások

Részletesebben