Megalakult a Víg színtársulat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megalakult a Víg színtársulat"

Átírás

1 MAROSHÉVÍZI HÍRLAP III. évf. 1. szám, január Megalakult a Víg színtársulat (czirják) Amint azt hírül adtuk olvasóinknak, Maroshévízen már 1867-től működött színtársulat, mely egészen 1994-ig, rövidebb - hosszabb kihagyásokkal fellépett a helyi és környékbeli lakosok előtt. Szabó Árpád rendező és a dr. Urmánczy Nándor Egyesület még novemberben meghirdették, hogy szándékukban áll újból megalakítani a Víg színtársulatot és e végett jelentkezőket vártak. E hónap 21.-én a helyi Művelődési Otthon egyik termében 18 jelentkező várta a rendező urat. Ők mind szerepet szerettek vállalni a színtársulatnál. Ez alkalommal Szabó Árpád tudatta a jelenlevőkkel, hogy az első darab, amit be szeretnének mutatni a helyi közönség előtt Élet az uborkafán című vígjáték lesz. A jelenlevőkkel Szabó úr elbeszélgetett, majd átadta a szereposztásokat. Már január 24.-től neki is láttak a próbáknak és heti két alkalommal próbálják szerepüket, majd tavasz végén bemutatásra kerül az első előadás is. Az újonnan megalakult színtársulatnak van három régi színésze is, akik ezelőtt 19 éve is szerepeltek, így Szabó Erzsébet, Szabó Árpád és Timár Csaba tapasztalatukkal tudják irányítani az újonnan beavatott színészeket. Sok sikert kívánunk színészeinknek. Földrengés Maroshévízen Czirják Károly Január 3.-án reggel 4 óra 52 perckor és 2 másodperckor egy 3,4 fokos földrengés rázta meg Maroshévízet. Amint utólag kiderült a föld mozgása 11 kilométerre településünktől történt 5 km mélységben, a Tárnyica hegytől nem messze levő Magas Butyka csúcs aljában. Maroshévíz szerte sokan észlelték, érezték, hisz szekrények ajtaja nyílt ki, minden mozgott a házakban. A Kelemen negyedben lakók közelebb voltak a rengés középpontjához, itt olyan lakos is volt, aki arról számolt be, hogy poharak dőltek le a szekrényeiben. A második utórengés már az elsőtől több kilométer távolságra volt és 5 óra 7 perc és 47 másodperckor történt, ez utóbbi 2,6 fokos volt. Helyszíne Maroshévíztől 7 kilométerre, egy kilométeres mélységben volt. Ez az első alkalom, amikor a föld a Maros parti település közelében rengett. Anyagi károk nem voltak. A maroshévízi sípályák hivatalos oldala!

2 2 MAROSHÉVÍZI HÍRLAP III. évfolyam 1. szám 70 éve a Don kanyarnál Laczkó-Szentmiklósi Endre történelemtanár, Gyergyóremete 70 éve, január 12.-én hajnalban, - 41 C fokos hidegben, fergeteges tüzérségi össztűz után a szovjet gyalogság erős harckocsi támogatással megtámadta a Don kanyarban a 2. magyar hadsereg állásait. Január 17-re a majdnem 200 km-es szakaszon, a kihelyezéskor főnyi 2. magyar hadseregből több mint katona esett el. Ez volt a magyarság legnagyobb katonai veresége, még akkor is, ha a haza határaitól sok száz kilométerre történt január végén a magyarországi közvélemény még mit sem tudott a 2. magyar hadsereg katasztrófájáról. A gyárakban dolgozott a munkásság, az üzletekben, akinek pénze volt bármit megvásárolhatott. Az államvezetés, oktatás, kultúra és más területek tisztviselői természetesen végezték a dolgukat. A budapesti és nagyobb városok szórakozóhelyei esténként zsúfolásig megteltek és hajnalig lehetett hallani az akkori nagyon népszerű slágert: Hadnagy úr, kérem, a harctéren ugye gondol néha rám. Háborúellenes propaganda volt valamelyest, de ez nem volt felrázó jellegű. A beszélgetések, véleménynyilvánítások után mindenki végezte napi teendőjét, akár mint német vagy angolszász barát. Aki itthon volt, sajnálta a fronton levőt és örvendett, hogy még nem kellett bevonulnia. Ilyen helyzetben érkezett január 22.-én a 2. hadsereg vezérkari főnökének értesítése, mely szerint a hadsereg sorsa lényegében megpecsételődött. A 2. magyar hadseregről már kötetekre terjedő katonai szakirodalom jelent meg, de néhány gondolat hozzáfűzése mégis fontos. A tragédia katonai okaiért a katonákat nem tehetjük felelőssé. Vádolhatjuk az akkori kormányt, kormányfőt, vezérkart, de őket nem. Ők harcoltak és meghaltak: kényszerűségből. Mint katonák csak annyira tudtak helytállni, amennyire kiképzésük és haditechnikájuk színvonala engedte. Szégyellni valójuk nincs, mert a 2. magyar hadsereg óriási hiányosságokkal küzdött, és ebből adódóan egy lehetetlen hadászati helyzetben kellett szembeálljon a számbelileg fölényes és jóval felszereltebb szovjet hadsereggel. A hadsereg - szervezését, fegyverzetét, kiképzését tekintve - nem volt alkalmas komoly harci feladatok elvégzésére. A 2. magyar hadseregben pl. egy gyalogezred mindössze 44 géppuskával, 18 páncéltörővel, 12 aknavetővel, 18 golyószóróval, 1 üteg csupán 4 db. 8 cm-es ágyúval rendelkezett. Kevés volt a tartalék, nem voltak ejtőernyős biztosító csapatok és repülőgépekkel együttműködve soha nem gyakoroltak. A tisztikar nagy részének képzettsége csak az alsóbb egységek szintjén mozgott. Nagyobb kötelékekben ezred, dandár, hadosztály kevés gyakorlatuk volt. Ilyen szempontból még a hadsereg parancsnoka, Jány Gusztáv vezérezredes sem rendelkezett a megfelelő tapasztalatokkal. Ezért ők nem voltak hibásak, mert a trianoni hadseregben csak kevesen kerülhettek ezrednél nagyobb egységek parancsnoki beosztásába. És még nem szóltunk a hiányos téli ruházatról, a mínusz fokos hidegről. E tények ismeretében bátran mondhatja el az utókor, hogy áldozatok és ugyanakkor hősök voltak. Az utáni közép- és kelet európai történelemszemlélet a 2. magyar hadsereg katonáit hamis, tudománytalan vádaskodásba részesítette és kollektív bűnösnek bélyegezte. Ezeket nagyjából így lehetne rendszerezni: 1. Igazságtalan hódító háborúban vettek részt. Aki kissé jártas a történelemben, tudhatja, soha példa arra nem volt, hogy egy hadviselő állam lehetőséget adjon polgárainak: döntsék el, a háború igazságos-e vagy nem. Háború esetén az állampolgár, legyen frontharcos, tartalékos vagy termelésben dolgozzon, háborús érdekek kiszolgálója. A háború a politika eszköze. Így a háborúba lépésért mindig azok a felelősek, akik ezt a politikát meghatározzák és nem a katonák vagy állampolgárok. 2. Miért harcoltak, miért nem szöktek meg? A legostobább vádaskodás. Hadsereget minden állam tart, amelynek szervezete diktatórikus, felépítése hierarchikus. Katonai szolgálatot megtagadni, háborúban harci parancsnak ellenszegülni, akár szervezetten is, következmények nélkül lehetetlen. Ezt bármelyik hatalom megtorolná. Ami a tisztikart illeti, összeegyeztethetetlen, hogy békeidőben a katonai pálya minden előnyét élvező katonatiszt háborúban politikai ellenvéleménnyel álljon elő és dobja el a fegyverét. Ezért a katonák vagy az őket vezetők nem lehetnek bűnösek. Ők csak harcoltak. 3. Háborús bűnösök voltak. Ma már nemzetközi jogi normák jól betájolják a háborús bűnösség fogalmát, amelynek két vonatkozását emelném ki. Háborús bűnös az, aki a szorosan vett katonai feladatát túllépi: rabol, gyilkol, fegyvertelen polgári lakosságot terrorizál, deportál, hadifoglyokat kínoz, akasztat stb., vagy erre ad ki parancsot. Ugyanakkor a háborús bűnösség nem kollektív, hanem mindig egyéni. A 2. magyar hadsereg részéről akár harcoló, akár megszálló feladatot látott el, nem voltak kegyetlenkedések. Nem voltak megsemmisítő táborok, hivatásos kivégző osztagok és az ellenállókkal is mértékletesen bántak. Ukrán és orosz falvak lakosai ma is úgy emlékeznek a magyar katonákra, mint akiktől lisztet, zsírt, cukrot, gyógyszert kaptak, akik megjavították hídjaikat, útjaikat. Requiem értük, a tízezrekért, akik 1943 januárjában megfagytak, lőtt sebeikbe haltak bele szörnyű kínok között vagy páncélosok lánctalpai törték össze és, akiknek holttestére senki nem dobott egy marék földet vagy nem mondott el értük egy rövid imát. Pedig csak a behívási parancsnak engedelmeskedtek, mi mást tehettek volna?

3 III évfolyam 1. szám MAROSHÉVÍZI HÍRLAP 3 Fogyatkozó magyar közösség Cz. K. Maroshévízen továbbra is fogyatkozik a magyar közösség. Míg a 40-es években az összlakosságnak a 47%-a magyar volt, a 2012-es népszámláláskor már csak 22,6% volt a magyar ajkú. A legtöbb magyar lakost 1992-ben jegyezték, ekkor 5039-en vallották magyarnak magukat, igaz erre az évre a román lakosság is háromszor annyi lett, mint például a negyvenes évek végén és mindez főleg a 70-es években beköltöztetett moldvai lakosok miatt történt ben tovább fogyatkozott a magyar lakosság, így egyházaink nyilvántartása szerint a múlt évben a római katolikusoknál 15 keresztelést és 45 temetést jegyeztek és 24-en voltak elsőáldozók. A reformátusoknál 3 keresztelést és 4 temetést jegyeztek, valamint 4-en konfirmáltak. A jelenlegi adatok alapján a Maros parti városkában 2316 római katolikus és 486 református él. Menhely hajléktalanoknak Cz. K. December közepétől Maroshévízen menhelyet létesítettek azok számára, akiknek nincs lakásuk, nincs otthonuk. Sajnos Maroshévízen is vannak ilyen emberek, nem sokan, de vannak, látjuk nap, mint nap őket, tudomásunk van róluk. Ők eddig régi, lerobbant épületekben töltötték az éjszakákat, olyan helyeken, ahol bármikor rájuk dőlhetett volna az épület fala, télen a hideg, tetőtlen épületekben aludtak. Az új létesítmény a helyi kórház régi hőközpontjában lett létrehozva. Itt két nagyobb szobát létesítettek, egy 8 férőhelyest a férfiaknak és egy 6 férőhelyest a nőknek. A szobákon hőszigetelt ablakok vannak, mosógép és tisztálkodási lehetőség is van, hisz állandó melegvíz ellátást biztosítanak az idejövő hajléktalanok számára. A menhelyet a helyi polgármesteri hivatal létesítette és naponta 18 és reggel 9 óra közt tartózkodhatnak itt a rászorulók, ugyanakkor itt egy vacsorát és reggelit is kapnak. Turizmusfejlesztés Maroshévízen Czirják Károly Még a múlt év elején a Bánffy fürdő azon a helyén, ahol hajdanán kosárlabda pálya és egy csúszda volt, mélyfúrásokat végeztek. A cél az volt, hogy itt egy gyógyfürdőt létesítsenek (SPA). Nemrég a helyi tanácsgyűlésen határozatba iktatták, hogy a helyi polgármesteri hivatal és a helyi tanács két éven belül felépíti a gyógyfürdőt. Az említett terv szerint lenne egy szabadtéri medence, egy nagyobb fedett medence és itt még helyet kapna egy jakuzzi, egy szauna és egy masszázs terem. Habár ezek kisméretűek lesznek a jelenlegi Bánffy fürdő medencéjéhez viszonyítva, akkor is ez egy nagy lépés lenne a helyi turizmusnak, ugyanakkor szem előtt kell tartani, hogy a fúrások veszélyesek is lehetnek, hisz szintén egy ilyen mélyfúrásnak, melyet ugyanitt végeztek 1987-ben, a jelenlegi Bánffy medence forrása látta a kárát, ugyanis a vízhozama sokat apadt. A gyógyfürdő létesítését a hivatal önerőből akarja megvalósítani. A polgármesteri hivatalnak más tervei is vannak a turizmus fejlesztéséért, egyik ilyen terv egy turistaút kiépítése a város központjától egészen a Bájos hegyig, ahol kilátót szeretnének létesíteni. Reméljük nemsokára Maroshévíz fontos turista város lesz, melynek a lakosok is fogják élvezni a hasznát. A maroshévízi Destine Broker garantálja a legkedvezőbb árakat: kötelező és CASCO járműbiztosítások, ingatlan, orvosi malpraxis és életbiztosítások terén. Keressen bennünket a N. Balcescu B/1 címen ( polgármesteri hivatallal szemben a telefonos üztletben ) tel: , mobil: , ;

4 4 MAROSHÉVÍZI HÍRLAP Egyházi szemle III. évfolyam 1. szám Árpádházi Szent Margit László Áron Mi minden nap egy szentről is megemlékezünk. Január 18-a Árpádházi Szent Margit napja január 27-én született a dalmáciai Klissza várában, ahová szülei, IV. Béla király és Laszkaris Mária (bizánci hercegnő) a mongolok elől menekültek. Itt tettek ígéretet arra, hogy ha Isten megmenti Magyarországot a mongol veszedelemtől (tatárjárás), Margit leányukat Istennek ajándékozzák. Három éves korában kerül a veszprémi domonkosrendi apácákhoz és később a Nyulak szigetén épített domonkosrendi apácakolostorba. Később politikai megfontolásból szerették volna férjhez adni a cseh királyhoz, de Margit hajthatatlan maradt. Soha többé nem hagyja el mennyei jegyesét, Krisztust, és haláláig a kolostorban maradt ben tett örök fogadalmat január 18-án halt meg. Azt hiszem, több hálával kellene rá emlékeznünk, mint ahogy azt tesszük. Igazi áldozat volt. Áldozat a nemzet oltárán és ő ennek tudatában volt. Az egész életét Istennek és nemzetének adta. Békét közvetített apja és hatalomra vágyó testvére között. Imádkozott, vezekelt népe bűneiért. Mint a gyertya, csonkig égett. Fénye, melege ma is érezhető. Áldozat!? Elveszítettük (részben biztosan) az értelmét. Talán ezért nem értékeljük mások áldozatát és mi magunk sem szívesen foglalkozunk a gondolattal. Tudjuk, hogy erkölcsös cselekedet, hogy jótett, hogy nehézségek árán végrehajtható, olyan valami, aminek megvan az ára. Ezt az árat nehéz nekünk megfizetni. Pedig annyira kellene! Egy kicsit erkölcsösebben, egy kicsit lelkesebben a közösségért, értelmesebben, nagyobb hittel és reménnyel! Magyarország a vérből és hamuból született újra IV. Béla idejében és lett Európa virágzó állama. Ehhez Szent Margit áldozatára is szükség volt. Ez a nép és táj mennyit szépült az én áldozatom révén? Egyházi anyakönyv Keresztelések: Kaló Paul, Kaló Eszter és Bodor Erik, mind római katolikusok. Temetések: Veress Irén (82 éves), Szabó János (59 éves), mind római katolikusok Régen történt (19) 1953 januárjától megalakult településünkön a meteorológiai központ. Szintén ez év január 18.-án 34,7 fokot mértek. A legalacsonyabb eddigi hőmérsékletet 1968 január 11.-én (45 éve) és 1983 január 15-én (éve) mértek, ekkor -38 fokra süllyedt a higanyszál. Három éves a fordító iroda Sárig Csilla E hónap 10.-én volt két éve, hogy az Urmánczy Nándor Egyesület kezdeményezésére a helyi COMPET cég fordítóirodájának jóvoltából itt, Maroshévízen is fordításokat végeznek a honosítás céljából. E végett megkerestük Balla Évát, az iroda vezetőjét, aki tudatta újságunkkal, hogy az eltelt két év alatt több mint 800 helybéli és környékbeli lakos fordult irodájukhoz, hogy a honosításhoz szükséges iratokat elkészítsék. Az iroda három éve működik, de boldogan tapasztaltuk, hogy az utóbbi két évben egyre több magyar lakos élt a kettős állampolgárság megszerzésének lehetőségével. Maroshévízen kívül Palotailváról, Gödéről, Borszékről, Galócásról, Salamásról, Ditróból is sokan felkeresték irodánkat, itt köszönetet mondanék a helyi Urmánczy Nándor Egyesületnek és az RMDSZ tanácsadóinak, illetve a Globe Star cégnek, akik szintén sok érdeklődőt irányítottak hozzánk, ugyanakkor megemlíteném, hogy irodánk a világ összes nyelvét fordítja, hiteles (engedéllyel rendelkező) fordítók segítségével Mivel nagyon sok aktacsomó gyűlt össze, az említett egyesület és a csíkszerdai konzulátus március 24.-én kihelyezett napot tartott Maroshévízen, mely alkalommal 65 maroshévízi lakosnak nem kellett Csíkszerdába utaznia az iratok benyújtása végett, hanem itt helyben átadhatták a konzulátus dolgozóinak. A Compet cég fordítóirodája továbbra is várja mindazokat, akik a magyar állampolgársághoz szükséges iratokat szeretnék lefordítani. Az iroda Maroshévízen a Polgármesteri Hivatal bejáratával szemben található, nyitvatartási rendje munkanapokon óra között.

5 III. évfolyam 1. szám MAROSHÉVÍZI HÍRLAP 5 Februári előzetes Február 1.-én Maroshévíz Kupa alpesi síverseny a Magyarosi sípályán Február 4.-én és 5.-én Kelemen Kupa a maroshévízi és borszéki sípályákon Február 15.-én lesz megtartva a 2. Urmánczy Kupa alpesi síverseny, a Magyarosi sípályán. Február 22.-én a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület egy budapesti meghívásnak tesz eleget, mely keretén belül részt vesznek a Magyar Országházban tartandó eseményeken. A legnagyobb dolgok a csendben történnek velünk Tóth Krisztina Tavaszodónak tűnő téli nap volt, éppen a parkon loholtam végig, mivel szokásomhoz illően ismét késésben voltam. Enyhült picit az idő, de a park még mindig puszta volt, még a madárkák is csak visszafogottan csicseregtek. Ennek a meleg levegőnek, napsütésnek ismét sikerült becsapnia, napok óta köhögtem és talán ez is oka volt a sietésemnek, abban a nyomasztó csendben nem mertem köhögni sem. Kis idő múlva rájöttem, hogy nem vagyok egyedül, lelassulva figyeltem, ahogy egy különös pár kuncogáshoz hasonló hangokat kiadva, szinte lökdösik egymást. Megrémülten figyeltem, hogy most mit akarnak egymástól, de hiszen egyértelmű volt: a süket-néma fiú a parkban kereste a telet túlélő leveleket, fákat, melyek most az őszinél is különösebb színben pompáztak. A lány pedig kikomédiázta párja megszállottságát, de a móka kedvéért ő is keresgélt, végül pedig a legszebb elszáradt növényt lefényképezték. Megsajnáltam őket, hisz annyi csodálatos dologról lemaradnak: a hallás károsultak nem hallgatnak zenét, nem járnak bulikba, koncertekre, ebből kifolyólag sohasem tanulnak meg énekelni vagy táncolni. Kevés emberrel tudják megértetni magukat, hisz ki az, aki önszorgalomból megtanulná a jelnyelvet? Így ismerkedni sem tudnak, vagy legalábbis nem könnyen. De ez a két fiatal mégis nevetett, szórakozva barangolták be a nagy parkot, ügyet sem vetettek arra, hogy én is betekintést nyerhettem kis intim szférájukba. Oly természetes volt mindkettőnek kimutatni, hogy kedvelik egymást és még tőlem sem szégyellték ezt. Ha belegondol az ember, igazából ők azok, akik szánalommal nézhetnének rám. Belekeveredtem a zsúfoltságba, az állandó futásba, nincs időm nézegetni a csodákat, mert nem is hiszek bennük, mert a világ ezt diktálta nekem. A csendes környezettől megijedtem, megpróbáltam elsietni onnan, mert a csendben előtörhet a tudatalattim és erre igazán nincs szükség, nincs időm érzelmekkel foglalkozni. Láthatatlanul átsurrantam volna, még a köhögéssel sem akartam lebukni a természet előtt. Meg voltam elégedve magammal, de aztán rájöttem, hogy sokkal nagyobb hátrányban vagyok velük szembe. Annak ellenére, hogy szóban kifejezhetem magam, annyi beszélni tudó közül én még mindig nem találtam meg a párom. Bezzeg ők annak ellenére, hogy alig vannak néhányan a városban, mégis párban járnak. Talán tízedik osztályban voltam utoljára szerelmes. Azóta a kapcsolatok a féltékenységről, a bizalomhiányról és végül a megszokásról szóltak. Mindig szem előtt tartottam azt, hogy életkoromhoz milyen magatartás illik a legjobban. A évesek már nem sétálnak és kacagnak önfeledten, kézen fogva csak a járástól számítva bizonyos idő után mehetnek ki az utcára. Ha együtt jelennek meg valahol az első szempont, hogy összhangban van-e az öltözetük. A problémákat egyedül oldják meg, mert nem szorulhatnak a párjuk segítségére. Pedig valljuk be, bármennyire erős legyen az ember, segítségre mindig szükség van, emellett még sok-sok szeretetre, megértésre, bizalomra és szabadságra is. Amíg én az élet nagy kérdésein töprengtem, a fiú meg a lány eltűntek, most valahol máshol dúl a szerelem. Ők nem kell az engem nyomasztó dolgokon gondolkozzanak, ők mindezt tudják már. A maroshévízi RMDSz szervezésében február 9.-én farsangi mulatságot szerveznek a maroshévízi Izabella vendéglőben. A mulatság 20-tól kezdődik melyen a borszéki Galaxy együttes fog zenélni. A jelmez viselet ajánlott. Belépők: 8 lej felnőtteknek és 5 lej diákoknak. (Hírközlő: Deme Károly)

6 6 MAROSHÉVÍZI HÍRLAP III. évfolyam 1. szám Kemény oldal (A Kemény János Gimnázium oldala) A magyar iskolák szükséges voltáról... (Puskás Éva tanítónő) Magyarnak lenni annyit jelent, emberek, mint kétszer annyit dolgozni, mint más. Okosabbnak lenni, tisztességesebnek lenni, mint más. Magyarnak lenni ezt jelenti bizony. Wass Albert Wass Albert ezen idézetével szeretnék minden magyar olvasónak sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánni! Hogy mennyire sikeres, eredményes lesz életünk ebben az évben, azt előre nem tudhatjuk. De ami biztos, hogy a 2013-as év is rólunk, magyarokról, életünkről, vágyainkról kell, hogy szóljon. Sajnos az utóbbi időben sokat lehet hallani arról, hogy nem érdemes magyar embernek magyar iskolába járni, mert ide mindenki tegye hozzá az érveit. De elemezzük egy kicsit ezt a dolgot. A történelem sokszor bizonyította, hogy ha nehezen is, de győzni tud a magyar. A vallás is számos magyar személyiséget tart fontosnak (István király, Hunyadi János, stb). Még nálunk is sikerült a magyarnak elérni céljait - magyarul lehet beszélni hivatalokban, magyarul tanulhatnak fiataljaink még az egyetemen is, felvehetjük a magyar állampolgárságot. Önök szerint mindez magyarok nélkül lehetséges lenne? Tehát megéri-e magyarnak lenni bárhol, bármikor? Még akkor is, ha nehéz? Gondolkodva ezen a kérdésen minden magyar szülő tegye kezét szívére és mondja ki: így sem érdemes a gyermekemet magyar iskolába íratni. Vajon ez lenne a helyes út számukra? Kedves szülők, ne rontsák, gyengítsék meg gyerekeik lehetőségeit, hanem vallják Kodály Zoltánnal együtt, hogy: A magyart is tanulni kell még született magyarnak is. Ha nem csiszolja, újítja folytonosan, berozsdásodik. Ne feledjük tehát azt, hogy nem szégyen magyarnak lenni, hanem feladat, életpálya. Hagyjuk meg gyerekeinknek azt a lehetőséget, hogy amit tanulnak, azt értsék is anyanyelvükön. Következésképpen gyerekeik jövőjének érdekében válasszanak helyes utat a becsületes, tisztességes, értelmes életbe. A Maroshévízi Alma Mater Kemény János Egyesület Séra Ilona Az Alma Mater Kemény János Egyesület alelnöke A 2003-ban létesült Egyesület alapító tagjai tanügyi káderek, vállalkozók, akik számára a Kemény János Elméleti Líceum fennmaradása, támogatása nagyon fontos. Ezért az egyesület célját a következőképpen fogalmazták meg: A Maroshévízi Alma Mater Kemény János Egyesület olyan intézmény, amelynek célja jótékonysági tevékenységek szervezése erkölcsi és anyagi támogatás nyújtásának céljából a tanulók számára, kor, nem, nemzetiség és vallási megkülönböztetés nélkül az oktatónevelő munkában. Ezért az Egyesület ösztöndíjakat, kirándulásokat, táborozásokat, tantárgy-, sport- és kulturális versenyeket, díjakat, szociális támogatást, környezetvédelmi tevékenységeket, valamint az iskola technikai- anyagi alapját hivatott támogatni Ennek a célnak a megvalósítása érdekében a 2012-es évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (Budapest) alapítványhoz benyújtottunk 2 pályázatot, amelyből egy -,,Szórványban együtt eredményesebbek vagyunk - jóváhagyásban részesült. A támogatás összege Ft. (6303,70 lej). Ebből az összegből 5 asztalt és 5 széket, kreációs szekrényt, mesemondó kiságyat, könyvszekrényt, fogast, szőnyeget, a gyerekek és pedagógus számára szekrényeket vásároltunk. Sajnos a népi táncegyüttes fenntartására benyújtott pályázat nem részesült kedvező elbírálásban, mert a tehetséggondozás kategóriában nem nyújtottak senkinek támogatást. A hagyományos karácsonyi csomagoknak az idén az Alma Mater Kemény János Egyesület volt a fő szponzora 1000 lej értékben. Az Egyesület bevételét a tagságdíjak és adományok képezik. A kereseti adó 2%-ának begyűjtése érdekében minden év februármájus periódusban kampányt rendezünk a szülők, tanszemélyzet, magyar vállalkozók körében és a tavalyi évben 3150 lejt sikerült gyűjteni. Köszönetet mondunk mindenkinek legyen az maroshévízi, gyergyószentmiklósi vagy kolozsvári lakos és kérjük ezután is támogassa egyesületünket. Az idén 10 éves az egyesület. Ezt az eseményt természetesen méltó módon meg fogjuk ünnepelni.

7 III. évfolyam 1. szám MAROSHÉVÍZI HÍRLAP 7 Sport Borvíz Kupa Szabó Tibor Január 18.-án lezajlott Hargita megye első síversenye a borszéki sípályán, a Borszéki Síegylet szervezésében. 89 versenyző tette tiszteletét a pályán, óvoda-xii. osztály közti kategóriákban. 16x2 kapus, kétfutamos óriáslesíklásban részt vettek Borszék, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Maroshévíz, Székelyudvarhely, Piatra Neamț versenyzői. A kategóriák felosztása: óvodás lányok-fiúk, I-II. osztályos lányok-fiúk, III-IV. osztályos lányok fiúk, V-VI. osztályos lányok-fiúk, VII-VIII. osztályos lányok, fiúk, végül a IX-XII. osztályosak. A hibátlanul lezajlott verseny nyertesei a következők: Óvoda-Lányok Faur Blanka I. Csíkszereda Kémenes Dorka II. Gyergyószentmiklós Márkos Mária III. Borszék Óvoda-fiúk Ádám Bálint László I. Gyergyószentmiklós Szász Csongor II. Gyergyószentmiklós Fazakas Szabolcs III. Gyergyószentmiklós I-II. osztály, lányok Hámos Roxana I. Maroshévíz Szajtok Bernadett II. Gyergyószentmiklós Kiss Anna III. Székelyudvarhely I-II. osztály, fiúk Balázs Szabolcs I. Gyergyószentmiklós Mezei Nándor II. Gyergyószentmiklós Pál Krisztián III. Csíkszereda III-IV. osztály, lányok Balázs Helga I. Gyergyószentmiklós Ferenczi Zelyke II. Gyergyószentmiklós Keresztes Andrea III. Gyergyószentmiklós III-IV. osztály, fiúk Vargyas Szilárd I. Gyergyószentmiklós Szász Lehel II. Gyergyószentmiklós Bencze Márton III. Gyergyószentmiklós V-VI. osztály, lányok Kopacz Bea I. Csíkszereda Benedek Boglárka II. Gyergyószentmiklós Sándor Éva III. Székelyudvarhely V-VI. osztályos, fiúk Zöld Róbert I. Gyergyószentmiklós Ferenczi Apor II. Maroshévíz Bordi Alexandru III. Piatra Neamț VII-VIII. osztályos, lányok Kopacz Zsófia I. Gyergyószentmiklós Lőrincz Réka II. Gyergyószentmiklós VII-VIII. osztályos, fiúk Csendőr Gábor I. Székelyudvarhely Zsuzsics Adorján II. Borszék Marti Tamás III. Székelyudvarhely IX-XII. osztályos, lányok Binder Tímea I. Gyergyószentmiklós Ferenc Barka II. Csíkszereda Karácsony Renáta III. Maroshévíz IX-XII. osztályos, fiúk Bencze Attila I. Gyergyószentmiklós Hámos Hunor II. Maroshévíz Ambrus Norbert III. Borszék A verseny támogatója: Borszék Város Önkormányzata. A 2012-es év utolsó rendezvényei Mivel múlt évi utolsó lapszámunk lapzárta után még történtek események, most röviden beszámolunk az év utolsó rendezvényeiről. Szánkó December között az ausztriai Igls településen zajlott le a Román Nemzeti Szánkó Bajnokság, melyen a Maroshévízi ISK sportolói is részt vettek. Eredményeik: - nagyifjúsági páros versenyben a Voda Ionut, Deac Razvan páros a II. helyen végzett, míg a nagyifjúsági lány versenyen Deac Florina szintén ezüstéremmel térhetett haza. Szertűz gyújtás Maroshévízen Ősi, több évezredes magyar szokás a szertűz gyújtás. Elődeink szertüzeket gyújtottak minden egyes napéjegyenlőségkor, évszakok beköszöntésekor, így ünnepeltek a tűz mellett ősi énekeket énekelve. December 21.-én volt az év legrövidebb napja és ebből adódóan az év leghosszabb éjszakája is ekkor volt. A maroshévízi székhelyű dr. Urmánczy Nándor Egyesület ez alkalommal szertűz gyújtásra hívta a hévízi lakosokat Maroshévíz egyik legszebb magaslatára. Habár a szertűzzel szorosan összekötődnek az ősi magyar énekek, ez alkalommal ez utóbbiak elmaradtak, a jelenlevők ősi történelmünkről beszélgettek, véleményeket, híreket osztottak meg a jelenlevőkkel.

8 8 MAROSHÉVÍZI HÍRLAP III. évfolyam 1. szám Bútort akarsz vásárolni? Mi segítünk! Látogass el üzletünkbe, ahol kiváló külföldi bútorok között válogathatsz. Címünk: Garoafelor út 1. tel: Reklámok, apróhirdetések Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk olvasóink hirdetéseit. Ezeket elkűldheti az címünkre: Izabella vendéglő... Köszönjük...20 éve együtt Eladó Maroshévíz központjában 3 szobás félig berendezett lakás. Tel: Fordítóiroda Maroshévízen a polgármesteri hivatallal szemben. Elérhetőségeink: , Eladó három szobás felújított lakás. Érdeklődni: vagy os telefonokon. Méhkaptárok gyártását, hűtőszekrények és mosógépek javítását vállaljuk. Érdeklődni a vagy telefonszámokon lehet. A sepsiszentgyörgyi Continental cég manikűr, pedikűr, műköröm tanfolyamot indít. Érdeklődni a es telefonszámon. (György Hajnal) Villanyszerelés Megtalál bennünket a Sport utcában a Harmopan kapujával szemben Tel/fax: Mobil: Nincs ideje takarítani? Sebaj, a maroshévízi ELECTROLINE cég vállal takarítási munkálatokat házaknál, irodákban vagy hétvégi házakban is. Érdeklődni: hétköznapokon óra között lehet a es telefonszámon. Videókamerák felszerelését vállaljuk, kedvezményes áron. Érdeklődni: vagy Támogatóink: Balla Tünde Éva, Becze Sándor, Bodor Attila, Csibi István, Deák Attila, Fazakas István, György Hajnal, Hámos Mihály, Izabella vendéglő, Ladó András Miklós, Ladó Loránt-Levente, Németh Levente, Papp Edmond, Sánduly László, Serilla Sándor, Szabó Erzsébet, Szabó Kálmán, Tőkés Attila. Köszönjük! Az 1895-ben alakult Topliczai Híradó, majd az 1911-től Maroshévízi Hírlap néven megjelenő helyi újság utódja. Újra alapítva 2011-ben. Kiadja a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP. Megjelenik minden hónap utolsó szombatján. ISSN Maroshévízi Hírlap Szerkesztősége: Balla Péter, Balla Tünde Éva (korrektúra), Czirják Károly, Erős István, Németh Szabolcs Előd, Sárig Csilla. Tördelés és grafika: Sánduly László Címünk: telefon: vagy

18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz

18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz 18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz Szilárd egyéni 0:28:31 4 K30F Györffy Ákos egyéni 0:28:52

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Kabinetfőnök Úr! Tábornok Úr! Tábornok, tiszt, hölgyek és urak! Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek! Bajtársak!

Kabinetfőnök Úr! Tábornok Úr! Tábornok, tiszt, hölgyek és urak! Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek! Bajtársak! Kabinetfőnök Úr! Tábornok Úr! Tábornok, tiszt, hölgyek és urak! Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek! Bajtársak! Immár harmadszor ér az a megtiszteltetés, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, mint

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről Egyesületünk sikerekben gazdag évet zárt, amelyben aktíváink áldozatos munkáján kívül nagy szerepe volt annak a széleskörű szakmai elismertségnek, melyet

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax.

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola OM azonosító: 201166 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény Akkreditált ECL Nyelvvizsga-szervező Központ Azonosító: 036025 Tagintézmény-vezető: Dr.

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért.

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandra II. Rákóczi Ferenc Főiskola, Beregszász II./B Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandrának

Részletesebben

Hirdetés leadásának dátuma: 2015.08.25.

Hirdetés leadásának dátuma: 2015.08.25. Főbérlő nélküli, bútorozott lakásban 1 szoba 2 fiú részére kiadó. Bérleti díj: 25 000 Ft/hó/fő+rezsi Kiadja: Németh Otília Telefon: 70/94-71-352 Megjegyzés: Egyetemhez közel Hirdetés leadásának dátuma:

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

Rosenberg Péter Dés 8 1 Sz. Általános Iskola 8 Sváb István Brassó 8 5

Rosenberg Péter Dés 8 1 Sz. Általános Iskola 8 Sváb István Brassó 8 5 Ferencz Endre Szatmárnémeti 5 Kölcsey Ferencz Kollégium 31 Dobribán Edgár Kolozsvár 5 Báthory István Líceum 31 Sebestyén András Marosvásárhely 5 2-es Általános Iskola 31 Kiss Alpár Szatmárnémeti 5 Kölcsey

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA 10.2 km abszolút 1 882 Beda Szabolcs Futapest 1977 0:45:32 2 872 Forgács István Futapest 1975 0:45:58 3 728 Gehér László 1975

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont (év,

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Jelentkezési űrlap Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Iskola neve Település 1. Fazakas Gergő Nándor 152 Péterfi Edit Székely

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

UP 900+ Top. MAMS Dragbike Utánpótlás Bajnokság. Dragbike

UP 900+ Top. MAMS Dragbike Utánpótlás Bajnokság. Dragbike MAMS Dragbike Utánpótlás Bajnokság UP 900+ Top 1. KATONA Dániel MAMS H S Riders Kft. 56 68 57 27 27* 46 35 37 27 (353) 353 2. SZIKLAI Ferenc MAMS H S Riders Kft. 24 47 26 25 26* 63 58 56 28 (327) 327 3.

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 2004 az alapítás éve 8 2005/2006-os tanév az első bővülés 9 2006/2007 a tanulói

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON Időpontja: 2009. Június 25-28. (4 nap) A rendezvény eszmeisége: Sok évszázados, vagy akár évezredes székely hagyomány megjelenítése történik meg, tehát minden program

Részletesebben

Szakkörök 2015/2016.

Szakkörök 2015/2016. Szakkörök 2015/2016. tantárgy szakkör címe szakkört tartó tanár évfolyam angol egyeztetés alatt Bajza Sándor 7.c angol Felzárkóztatás, beszédkészség fejlesztés Eiben Ingeborg 8. évfolyam angol egyeztetés

Részletesebben

E hónaptól a helyi református közösségnek új tiszteletese van

E hónaptól a helyi református közösségnek új tiszteletese van III. évf. 7. szám, 2013. július M ARO S H ÉVÍ Z I H Í RLA P E hónaptól a helyi református közösségnek új tiszteletese van Isten dicsőségére, az Anyaszentegyház javára! Nevem Barticel-Kiss Krisztián. A

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny Kajak-kenu Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny K1 férfi U23 1000m 1 Doba Richárd Alfréd Bomba-AVSE 03:13.45 2 Fodor Dániel Építők-MDKC 03:17.19 3 Nagy Gergő UKSC 03:17.43 K1 férfi U23 500m

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2010. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Az április előreláthatólag igen sok eseményt tartogat számunkra. A legjelentősebbek az országgyűlési képviselőválasztások. Szeretném itt

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

V. évf XII szám, 2015. December

V. évf XII szám, 2015. December V. évf XII szám, 2015. December Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés boldogabb Új Esztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak! December az ajándékok hónapja Gyermekkorom óta mindigis a decembert vártam

Részletesebben

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények 13 éves fiúk FIÚK Valkay Tamás 1999 AC Szekszárd 1 8,03 Kugli Ákos 1999 AC Szekszárd 2 8,10 Fehér Nándor 1999 AC

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti periódust szoktuk rejtett életnek nevezni. Bevezetésként meg kell jegyeznünk, hogy a rejtett

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Te Deum, 2010. június 18. Az igazgató beszéde

Te Deum, 2010. június 18. Az igazgató beszéde Te Deum, 2010. június 18. Az igazgató beszéde Mielőtt az éves beszámolóhoz kezdenék, egy ünnepélyes mozzanat következik: a zászlóátadás. A zászlót mindig a nyolcadikosok viszik iskolai és egyházi ünnepeinken,

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

BÉKÉS, BOLDOGABB ÚJ ESZTENDŐT KIVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

BÉKÉS, BOLDOGABB ÚJ ESZTENDŐT KIVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! MAROSHÉVÍZI HÍRLAP II. évf. 12. szám, 2012. december BÉKÉS, BOLDOGABB ÚJ ESZTENDŐT KIVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! Év végi beszámoló A Dr. Urmánczy Nándor Egyesület december 6.-án tartotta a megszokott

Részletesebben

Forg-Tech Kupa Mezeifutó Magyar Liga 1. forduló Valamint amatőr mezei és cross verseny Békéscsaba, Póstelek 2015. október 24.

Forg-Tech Kupa Mezeifutó Magyar Liga 1. forduló Valamint amatőr mezei és cross verseny Békéscsaba, Póstelek 2015. október 24. Férfi Mezei futás Mezei Magyar Liga 1. Gregor László 1992 Békéscsabai AC 19:56 2. Kovács Benjámin Ádám 1995 UTE 20:20 3. Király István 1994 Mogyi SE Baja 20:35 4. Juhász Balázs 1996 DSC-SI 20:51 5. Szemeti

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091.

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091. Szent Anna ŐSZI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Egy pohár víz! Beköszöntött az ősz, a falevelek július

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Pécsi Hársfa Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007.

Pécsi Hársfa Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 183278741-02 Bejegyző szerv: Baranya Megyei Bíróság Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 0200/Pk.60193/2005/4 Pécsi Hársfa Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap:

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA 234 BALÁZS HUNOR III. Sepsiszentgyörgy Plugor Sándor Művészeti Líceum 7 836 843 190 VAJNA ZSOLT III. Kézdivásárhely Nagy Mózes Elméleti Líceum

Részletesebben

A páros versenyek végleges eredményei:

A páros versenyek végleges eredményei: 1 12. VEGYTERV SZABADIDŐSPORT TEKEKUPA 8. Lakatos Géza emlékverseny. 2006. augusztus 11 27. Serdülőknek és ifjúságiaknak: 4x30 = 120 vegyesgurítás. Szenioroknak: 4x21 = 84 hármas-taroló gurítás. A páros

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c Versenyek Tanulók helyezés Felkészítő tanár vers és prózamondó 5-6. évf Rabb Csenge 5.a 1. vers és prózamondó 7-8. évf Pozsonyi Anna 7.a Schődl Gabi helyesírási 5. évf Tálosi Kristóf 5.c 1. könyvtári Szilágyi

Részletesebben

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk!

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! 2016. Húsvét Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! A TARTALOMBÓL Bemutatkozik az új számvevő - széki elnök Egyházmegyei hittanverseny A hitoktatásról általában Konfirmáció

Részletesebben

XI. évfolyam - 10. szám 2010. Október-November 50. Házassági évforduló 50. Házassági évfordulójukat ünnepelték november 22-én Csatordai István és neje Virágos Ilona. Falukarácsony! Derekegyház önkormányzata

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten 1 Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten Áldás, békesség! Szeretettel köszöntök mindenkit az Arany János Református Általános Iskola

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

JÚNIUS ÉV VÉGÉI JUTALMAK

JÚNIUS ÉV VÉGÉI JUTALMAK JÚNIUS ÉV VÉGÉI JUTALMAK TOMORI DIÁKJA cím Erős Evelin (8.o.) ÉV TANULÓJA cím Faragó Hunor (5.a), Ferenczy Réka (7.o.), Keresztesi Anna (8.o.) JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ cím Kovács Iván (I. kcs.), Simon Szabolcs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely EREDMÉNYEINK Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely Csernyánszkiné N. Tünde Kőrösi Lilla Vadász Dóra 11.a Történelem Fővárosi IX.hely Takács Judit Tóth Vilmos Binder Nikolett Takács

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben