Megalakult a Víg színtársulat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megalakult a Víg színtársulat"

Átírás

1 MAROSHÉVÍZI HÍRLAP III. évf. 1. szám, január Megalakult a Víg színtársulat (czirják) Amint azt hírül adtuk olvasóinknak, Maroshévízen már 1867-től működött színtársulat, mely egészen 1994-ig, rövidebb - hosszabb kihagyásokkal fellépett a helyi és környékbeli lakosok előtt. Szabó Árpád rendező és a dr. Urmánczy Nándor Egyesület még novemberben meghirdették, hogy szándékukban áll újból megalakítani a Víg színtársulatot és e végett jelentkezőket vártak. E hónap 21.-én a helyi Művelődési Otthon egyik termében 18 jelentkező várta a rendező urat. Ők mind szerepet szerettek vállalni a színtársulatnál. Ez alkalommal Szabó Árpád tudatta a jelenlevőkkel, hogy az első darab, amit be szeretnének mutatni a helyi közönség előtt Élet az uborkafán című vígjáték lesz. A jelenlevőkkel Szabó úr elbeszélgetett, majd átadta a szereposztásokat. Már január 24.-től neki is láttak a próbáknak és heti két alkalommal próbálják szerepüket, majd tavasz végén bemutatásra kerül az első előadás is. Az újonnan megalakult színtársulatnak van három régi színésze is, akik ezelőtt 19 éve is szerepeltek, így Szabó Erzsébet, Szabó Árpád és Timár Csaba tapasztalatukkal tudják irányítani az újonnan beavatott színészeket. Sok sikert kívánunk színészeinknek. Földrengés Maroshévízen Czirják Károly Január 3.-án reggel 4 óra 52 perckor és 2 másodperckor egy 3,4 fokos földrengés rázta meg Maroshévízet. Amint utólag kiderült a föld mozgása 11 kilométerre településünktől történt 5 km mélységben, a Tárnyica hegytől nem messze levő Magas Butyka csúcs aljában. Maroshévíz szerte sokan észlelték, érezték, hisz szekrények ajtaja nyílt ki, minden mozgott a házakban. A Kelemen negyedben lakók közelebb voltak a rengés középpontjához, itt olyan lakos is volt, aki arról számolt be, hogy poharak dőltek le a szekrényeiben. A második utórengés már az elsőtől több kilométer távolságra volt és 5 óra 7 perc és 47 másodperckor történt, ez utóbbi 2,6 fokos volt. Helyszíne Maroshévíztől 7 kilométerre, egy kilométeres mélységben volt. Ez az első alkalom, amikor a föld a Maros parti település közelében rengett. Anyagi károk nem voltak. A maroshévízi sípályák hivatalos oldala!

2 2 MAROSHÉVÍZI HÍRLAP III. évfolyam 1. szám 70 éve a Don kanyarnál Laczkó-Szentmiklósi Endre történelemtanár, Gyergyóremete 70 éve, január 12.-én hajnalban, - 41 C fokos hidegben, fergeteges tüzérségi össztűz után a szovjet gyalogság erős harckocsi támogatással megtámadta a Don kanyarban a 2. magyar hadsereg állásait. Január 17-re a majdnem 200 km-es szakaszon, a kihelyezéskor főnyi 2. magyar hadseregből több mint katona esett el. Ez volt a magyarság legnagyobb katonai veresége, még akkor is, ha a haza határaitól sok száz kilométerre történt január végén a magyarországi közvélemény még mit sem tudott a 2. magyar hadsereg katasztrófájáról. A gyárakban dolgozott a munkásság, az üzletekben, akinek pénze volt bármit megvásárolhatott. Az államvezetés, oktatás, kultúra és más területek tisztviselői természetesen végezték a dolgukat. A budapesti és nagyobb városok szórakozóhelyei esténként zsúfolásig megteltek és hajnalig lehetett hallani az akkori nagyon népszerű slágert: Hadnagy úr, kérem, a harctéren ugye gondol néha rám. Háborúellenes propaganda volt valamelyest, de ez nem volt felrázó jellegű. A beszélgetések, véleménynyilvánítások után mindenki végezte napi teendőjét, akár mint német vagy angolszász barát. Aki itthon volt, sajnálta a fronton levőt és örvendett, hogy még nem kellett bevonulnia. Ilyen helyzetben érkezett január 22.-én a 2. hadsereg vezérkari főnökének értesítése, mely szerint a hadsereg sorsa lényegében megpecsételődött. A 2. magyar hadseregről már kötetekre terjedő katonai szakirodalom jelent meg, de néhány gondolat hozzáfűzése mégis fontos. A tragédia katonai okaiért a katonákat nem tehetjük felelőssé. Vádolhatjuk az akkori kormányt, kormányfőt, vezérkart, de őket nem. Ők harcoltak és meghaltak: kényszerűségből. Mint katonák csak annyira tudtak helytállni, amennyire kiképzésük és haditechnikájuk színvonala engedte. Szégyellni valójuk nincs, mert a 2. magyar hadsereg óriási hiányosságokkal küzdött, és ebből adódóan egy lehetetlen hadászati helyzetben kellett szembeálljon a számbelileg fölényes és jóval felszereltebb szovjet hadsereggel. A hadsereg - szervezését, fegyverzetét, kiképzését tekintve - nem volt alkalmas komoly harci feladatok elvégzésére. A 2. magyar hadseregben pl. egy gyalogezred mindössze 44 géppuskával, 18 páncéltörővel, 12 aknavetővel, 18 golyószóróval, 1 üteg csupán 4 db. 8 cm-es ágyúval rendelkezett. Kevés volt a tartalék, nem voltak ejtőernyős biztosító csapatok és repülőgépekkel együttműködve soha nem gyakoroltak. A tisztikar nagy részének képzettsége csak az alsóbb egységek szintjén mozgott. Nagyobb kötelékekben ezred, dandár, hadosztály kevés gyakorlatuk volt. Ilyen szempontból még a hadsereg parancsnoka, Jány Gusztáv vezérezredes sem rendelkezett a megfelelő tapasztalatokkal. Ezért ők nem voltak hibásak, mert a trianoni hadseregben csak kevesen kerülhettek ezrednél nagyobb egységek parancsnoki beosztásába. És még nem szóltunk a hiányos téli ruházatról, a mínusz fokos hidegről. E tények ismeretében bátran mondhatja el az utókor, hogy áldozatok és ugyanakkor hősök voltak. Az utáni közép- és kelet európai történelemszemlélet a 2. magyar hadsereg katonáit hamis, tudománytalan vádaskodásba részesítette és kollektív bűnösnek bélyegezte. Ezeket nagyjából így lehetne rendszerezni: 1. Igazságtalan hódító háborúban vettek részt. Aki kissé jártas a történelemben, tudhatja, soha példa arra nem volt, hogy egy hadviselő állam lehetőséget adjon polgárainak: döntsék el, a háború igazságos-e vagy nem. Háború esetén az állampolgár, legyen frontharcos, tartalékos vagy termelésben dolgozzon, háborús érdekek kiszolgálója. A háború a politika eszköze. Így a háborúba lépésért mindig azok a felelősek, akik ezt a politikát meghatározzák és nem a katonák vagy állampolgárok. 2. Miért harcoltak, miért nem szöktek meg? A legostobább vádaskodás. Hadsereget minden állam tart, amelynek szervezete diktatórikus, felépítése hierarchikus. Katonai szolgálatot megtagadni, háborúban harci parancsnak ellenszegülni, akár szervezetten is, következmények nélkül lehetetlen. Ezt bármelyik hatalom megtorolná. Ami a tisztikart illeti, összeegyeztethetetlen, hogy békeidőben a katonai pálya minden előnyét élvező katonatiszt háborúban politikai ellenvéleménnyel álljon elő és dobja el a fegyverét. Ezért a katonák vagy az őket vezetők nem lehetnek bűnösek. Ők csak harcoltak. 3. Háborús bűnösök voltak. Ma már nemzetközi jogi normák jól betájolják a háborús bűnösség fogalmát, amelynek két vonatkozását emelném ki. Háborús bűnös az, aki a szorosan vett katonai feladatát túllépi: rabol, gyilkol, fegyvertelen polgári lakosságot terrorizál, deportál, hadifoglyokat kínoz, akasztat stb., vagy erre ad ki parancsot. Ugyanakkor a háborús bűnösség nem kollektív, hanem mindig egyéni. A 2. magyar hadsereg részéről akár harcoló, akár megszálló feladatot látott el, nem voltak kegyetlenkedések. Nem voltak megsemmisítő táborok, hivatásos kivégző osztagok és az ellenállókkal is mértékletesen bántak. Ukrán és orosz falvak lakosai ma is úgy emlékeznek a magyar katonákra, mint akiktől lisztet, zsírt, cukrot, gyógyszert kaptak, akik megjavították hídjaikat, útjaikat. Requiem értük, a tízezrekért, akik 1943 januárjában megfagytak, lőtt sebeikbe haltak bele szörnyű kínok között vagy páncélosok lánctalpai törték össze és, akiknek holttestére senki nem dobott egy marék földet vagy nem mondott el értük egy rövid imát. Pedig csak a behívási parancsnak engedelmeskedtek, mi mást tehettek volna?

3 III évfolyam 1. szám MAROSHÉVÍZI HÍRLAP 3 Fogyatkozó magyar közösség Cz. K. Maroshévízen továbbra is fogyatkozik a magyar közösség. Míg a 40-es években az összlakosságnak a 47%-a magyar volt, a 2012-es népszámláláskor már csak 22,6% volt a magyar ajkú. A legtöbb magyar lakost 1992-ben jegyezték, ekkor 5039-en vallották magyarnak magukat, igaz erre az évre a román lakosság is háromszor annyi lett, mint például a negyvenes évek végén és mindez főleg a 70-es években beköltöztetett moldvai lakosok miatt történt ben tovább fogyatkozott a magyar lakosság, így egyházaink nyilvántartása szerint a múlt évben a római katolikusoknál 15 keresztelést és 45 temetést jegyeztek és 24-en voltak elsőáldozók. A reformátusoknál 3 keresztelést és 4 temetést jegyeztek, valamint 4-en konfirmáltak. A jelenlegi adatok alapján a Maros parti városkában 2316 római katolikus és 486 református él. Menhely hajléktalanoknak Cz. K. December közepétől Maroshévízen menhelyet létesítettek azok számára, akiknek nincs lakásuk, nincs otthonuk. Sajnos Maroshévízen is vannak ilyen emberek, nem sokan, de vannak, látjuk nap, mint nap őket, tudomásunk van róluk. Ők eddig régi, lerobbant épületekben töltötték az éjszakákat, olyan helyeken, ahol bármikor rájuk dőlhetett volna az épület fala, télen a hideg, tetőtlen épületekben aludtak. Az új létesítmény a helyi kórház régi hőközpontjában lett létrehozva. Itt két nagyobb szobát létesítettek, egy 8 férőhelyest a férfiaknak és egy 6 férőhelyest a nőknek. A szobákon hőszigetelt ablakok vannak, mosógép és tisztálkodási lehetőség is van, hisz állandó melegvíz ellátást biztosítanak az idejövő hajléktalanok számára. A menhelyet a helyi polgármesteri hivatal létesítette és naponta 18 és reggel 9 óra közt tartózkodhatnak itt a rászorulók, ugyanakkor itt egy vacsorát és reggelit is kapnak. Turizmusfejlesztés Maroshévízen Czirják Károly Még a múlt év elején a Bánffy fürdő azon a helyén, ahol hajdanán kosárlabda pálya és egy csúszda volt, mélyfúrásokat végeztek. A cél az volt, hogy itt egy gyógyfürdőt létesítsenek (SPA). Nemrég a helyi tanácsgyűlésen határozatba iktatták, hogy a helyi polgármesteri hivatal és a helyi tanács két éven belül felépíti a gyógyfürdőt. Az említett terv szerint lenne egy szabadtéri medence, egy nagyobb fedett medence és itt még helyet kapna egy jakuzzi, egy szauna és egy masszázs terem. Habár ezek kisméretűek lesznek a jelenlegi Bánffy fürdő medencéjéhez viszonyítva, akkor is ez egy nagy lépés lenne a helyi turizmusnak, ugyanakkor szem előtt kell tartani, hogy a fúrások veszélyesek is lehetnek, hisz szintén egy ilyen mélyfúrásnak, melyet ugyanitt végeztek 1987-ben, a jelenlegi Bánffy medence forrása látta a kárát, ugyanis a vízhozama sokat apadt. A gyógyfürdő létesítését a hivatal önerőből akarja megvalósítani. A polgármesteri hivatalnak más tervei is vannak a turizmus fejlesztéséért, egyik ilyen terv egy turistaút kiépítése a város központjától egészen a Bájos hegyig, ahol kilátót szeretnének létesíteni. Reméljük nemsokára Maroshévíz fontos turista város lesz, melynek a lakosok is fogják élvezni a hasznát. A maroshévízi Destine Broker garantálja a legkedvezőbb árakat: kötelező és CASCO járműbiztosítások, ingatlan, orvosi malpraxis és életbiztosítások terén. Keressen bennünket a N. Balcescu B/1 címen ( polgármesteri hivatallal szemben a telefonos üztletben ) tel: , mobil: , ;

4 4 MAROSHÉVÍZI HÍRLAP Egyházi szemle III. évfolyam 1. szám Árpádházi Szent Margit László Áron Mi minden nap egy szentről is megemlékezünk. Január 18-a Árpádházi Szent Margit napja január 27-én született a dalmáciai Klissza várában, ahová szülei, IV. Béla király és Laszkaris Mária (bizánci hercegnő) a mongolok elől menekültek. Itt tettek ígéretet arra, hogy ha Isten megmenti Magyarországot a mongol veszedelemtől (tatárjárás), Margit leányukat Istennek ajándékozzák. Három éves korában kerül a veszprémi domonkosrendi apácákhoz és később a Nyulak szigetén épített domonkosrendi apácakolostorba. Később politikai megfontolásból szerették volna férjhez adni a cseh királyhoz, de Margit hajthatatlan maradt. Soha többé nem hagyja el mennyei jegyesét, Krisztust, és haláláig a kolostorban maradt ben tett örök fogadalmat január 18-án halt meg. Azt hiszem, több hálával kellene rá emlékeznünk, mint ahogy azt tesszük. Igazi áldozat volt. Áldozat a nemzet oltárán és ő ennek tudatában volt. Az egész életét Istennek és nemzetének adta. Békét közvetített apja és hatalomra vágyó testvére között. Imádkozott, vezekelt népe bűneiért. Mint a gyertya, csonkig égett. Fénye, melege ma is érezhető. Áldozat!? Elveszítettük (részben biztosan) az értelmét. Talán ezért nem értékeljük mások áldozatát és mi magunk sem szívesen foglalkozunk a gondolattal. Tudjuk, hogy erkölcsös cselekedet, hogy jótett, hogy nehézségek árán végrehajtható, olyan valami, aminek megvan az ára. Ezt az árat nehéz nekünk megfizetni. Pedig annyira kellene! Egy kicsit erkölcsösebben, egy kicsit lelkesebben a közösségért, értelmesebben, nagyobb hittel és reménnyel! Magyarország a vérből és hamuból született újra IV. Béla idejében és lett Európa virágzó állama. Ehhez Szent Margit áldozatára is szükség volt. Ez a nép és táj mennyit szépült az én áldozatom révén? Egyházi anyakönyv Keresztelések: Kaló Paul, Kaló Eszter és Bodor Erik, mind római katolikusok. Temetések: Veress Irén (82 éves), Szabó János (59 éves), mind római katolikusok Régen történt (19) 1953 januárjától megalakult településünkön a meteorológiai központ. Szintén ez év január 18.-án 34,7 fokot mértek. A legalacsonyabb eddigi hőmérsékletet 1968 január 11.-én (45 éve) és 1983 január 15-én (éve) mértek, ekkor -38 fokra süllyedt a higanyszál. Három éves a fordító iroda Sárig Csilla E hónap 10.-én volt két éve, hogy az Urmánczy Nándor Egyesület kezdeményezésére a helyi COMPET cég fordítóirodájának jóvoltából itt, Maroshévízen is fordításokat végeznek a honosítás céljából. E végett megkerestük Balla Évát, az iroda vezetőjét, aki tudatta újságunkkal, hogy az eltelt két év alatt több mint 800 helybéli és környékbeli lakos fordult irodájukhoz, hogy a honosításhoz szükséges iratokat elkészítsék. Az iroda három éve működik, de boldogan tapasztaltuk, hogy az utóbbi két évben egyre több magyar lakos élt a kettős állampolgárság megszerzésének lehetőségével. Maroshévízen kívül Palotailváról, Gödéről, Borszékről, Galócásról, Salamásról, Ditróból is sokan felkeresték irodánkat, itt köszönetet mondanék a helyi Urmánczy Nándor Egyesületnek és az RMDSZ tanácsadóinak, illetve a Globe Star cégnek, akik szintén sok érdeklődőt irányítottak hozzánk, ugyanakkor megemlíteném, hogy irodánk a világ összes nyelvét fordítja, hiteles (engedéllyel rendelkező) fordítók segítségével Mivel nagyon sok aktacsomó gyűlt össze, az említett egyesület és a csíkszerdai konzulátus március 24.-én kihelyezett napot tartott Maroshévízen, mely alkalommal 65 maroshévízi lakosnak nem kellett Csíkszerdába utaznia az iratok benyújtása végett, hanem itt helyben átadhatták a konzulátus dolgozóinak. A Compet cég fordítóirodája továbbra is várja mindazokat, akik a magyar állampolgársághoz szükséges iratokat szeretnék lefordítani. Az iroda Maroshévízen a Polgármesteri Hivatal bejáratával szemben található, nyitvatartási rendje munkanapokon óra között.

5 III. évfolyam 1. szám MAROSHÉVÍZI HÍRLAP 5 Februári előzetes Február 1.-én Maroshévíz Kupa alpesi síverseny a Magyarosi sípályán Február 4.-én és 5.-én Kelemen Kupa a maroshévízi és borszéki sípályákon Február 15.-én lesz megtartva a 2. Urmánczy Kupa alpesi síverseny, a Magyarosi sípályán. Február 22.-én a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület egy budapesti meghívásnak tesz eleget, mely keretén belül részt vesznek a Magyar Országházban tartandó eseményeken. A legnagyobb dolgok a csendben történnek velünk Tóth Krisztina Tavaszodónak tűnő téli nap volt, éppen a parkon loholtam végig, mivel szokásomhoz illően ismét késésben voltam. Enyhült picit az idő, de a park még mindig puszta volt, még a madárkák is csak visszafogottan csicseregtek. Ennek a meleg levegőnek, napsütésnek ismét sikerült becsapnia, napok óta köhögtem és talán ez is oka volt a sietésemnek, abban a nyomasztó csendben nem mertem köhögni sem. Kis idő múlva rájöttem, hogy nem vagyok egyedül, lelassulva figyeltem, ahogy egy különös pár kuncogáshoz hasonló hangokat kiadva, szinte lökdösik egymást. Megrémülten figyeltem, hogy most mit akarnak egymástól, de hiszen egyértelmű volt: a süket-néma fiú a parkban kereste a telet túlélő leveleket, fákat, melyek most az őszinél is különösebb színben pompáztak. A lány pedig kikomédiázta párja megszállottságát, de a móka kedvéért ő is keresgélt, végül pedig a legszebb elszáradt növényt lefényképezték. Megsajnáltam őket, hisz annyi csodálatos dologról lemaradnak: a hallás károsultak nem hallgatnak zenét, nem járnak bulikba, koncertekre, ebből kifolyólag sohasem tanulnak meg énekelni vagy táncolni. Kevés emberrel tudják megértetni magukat, hisz ki az, aki önszorgalomból megtanulná a jelnyelvet? Így ismerkedni sem tudnak, vagy legalábbis nem könnyen. De ez a két fiatal mégis nevetett, szórakozva barangolták be a nagy parkot, ügyet sem vetettek arra, hogy én is betekintést nyerhettem kis intim szférájukba. Oly természetes volt mindkettőnek kimutatni, hogy kedvelik egymást és még tőlem sem szégyellték ezt. Ha belegondol az ember, igazából ők azok, akik szánalommal nézhetnének rám. Belekeveredtem a zsúfoltságba, az állandó futásba, nincs időm nézegetni a csodákat, mert nem is hiszek bennük, mert a világ ezt diktálta nekem. A csendes környezettől megijedtem, megpróbáltam elsietni onnan, mert a csendben előtörhet a tudatalattim és erre igazán nincs szükség, nincs időm érzelmekkel foglalkozni. Láthatatlanul átsurrantam volna, még a köhögéssel sem akartam lebukni a természet előtt. Meg voltam elégedve magammal, de aztán rájöttem, hogy sokkal nagyobb hátrányban vagyok velük szembe. Annak ellenére, hogy szóban kifejezhetem magam, annyi beszélni tudó közül én még mindig nem találtam meg a párom. Bezzeg ők annak ellenére, hogy alig vannak néhányan a városban, mégis párban járnak. Talán tízedik osztályban voltam utoljára szerelmes. Azóta a kapcsolatok a féltékenységről, a bizalomhiányról és végül a megszokásról szóltak. Mindig szem előtt tartottam azt, hogy életkoromhoz milyen magatartás illik a legjobban. A évesek már nem sétálnak és kacagnak önfeledten, kézen fogva csak a járástól számítva bizonyos idő után mehetnek ki az utcára. Ha együtt jelennek meg valahol az első szempont, hogy összhangban van-e az öltözetük. A problémákat egyedül oldják meg, mert nem szorulhatnak a párjuk segítségére. Pedig valljuk be, bármennyire erős legyen az ember, segítségre mindig szükség van, emellett még sok-sok szeretetre, megértésre, bizalomra és szabadságra is. Amíg én az élet nagy kérdésein töprengtem, a fiú meg a lány eltűntek, most valahol máshol dúl a szerelem. Ők nem kell az engem nyomasztó dolgokon gondolkozzanak, ők mindezt tudják már. A maroshévízi RMDSz szervezésében február 9.-én farsangi mulatságot szerveznek a maroshévízi Izabella vendéglőben. A mulatság 20-tól kezdődik melyen a borszéki Galaxy együttes fog zenélni. A jelmez viselet ajánlott. Belépők: 8 lej felnőtteknek és 5 lej diákoknak. (Hírközlő: Deme Károly)

6 6 MAROSHÉVÍZI HÍRLAP III. évfolyam 1. szám Kemény oldal (A Kemény János Gimnázium oldala) A magyar iskolák szükséges voltáról... (Puskás Éva tanítónő) Magyarnak lenni annyit jelent, emberek, mint kétszer annyit dolgozni, mint más. Okosabbnak lenni, tisztességesebnek lenni, mint más. Magyarnak lenni ezt jelenti bizony. Wass Albert Wass Albert ezen idézetével szeretnék minden magyar olvasónak sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánni! Hogy mennyire sikeres, eredményes lesz életünk ebben az évben, azt előre nem tudhatjuk. De ami biztos, hogy a 2013-as év is rólunk, magyarokról, életünkről, vágyainkról kell, hogy szóljon. Sajnos az utóbbi időben sokat lehet hallani arról, hogy nem érdemes magyar embernek magyar iskolába járni, mert ide mindenki tegye hozzá az érveit. De elemezzük egy kicsit ezt a dolgot. A történelem sokszor bizonyította, hogy ha nehezen is, de győzni tud a magyar. A vallás is számos magyar személyiséget tart fontosnak (István király, Hunyadi János, stb). Még nálunk is sikerült a magyarnak elérni céljait - magyarul lehet beszélni hivatalokban, magyarul tanulhatnak fiataljaink még az egyetemen is, felvehetjük a magyar állampolgárságot. Önök szerint mindez magyarok nélkül lehetséges lenne? Tehát megéri-e magyarnak lenni bárhol, bármikor? Még akkor is, ha nehéz? Gondolkodva ezen a kérdésen minden magyar szülő tegye kezét szívére és mondja ki: így sem érdemes a gyermekemet magyar iskolába íratni. Vajon ez lenne a helyes út számukra? Kedves szülők, ne rontsák, gyengítsék meg gyerekeik lehetőségeit, hanem vallják Kodály Zoltánnal együtt, hogy: A magyart is tanulni kell még született magyarnak is. Ha nem csiszolja, újítja folytonosan, berozsdásodik. Ne feledjük tehát azt, hogy nem szégyen magyarnak lenni, hanem feladat, életpálya. Hagyjuk meg gyerekeinknek azt a lehetőséget, hogy amit tanulnak, azt értsék is anyanyelvükön. Következésképpen gyerekeik jövőjének érdekében válasszanak helyes utat a becsületes, tisztességes, értelmes életbe. A Maroshévízi Alma Mater Kemény János Egyesület Séra Ilona Az Alma Mater Kemény János Egyesület alelnöke A 2003-ban létesült Egyesület alapító tagjai tanügyi káderek, vállalkozók, akik számára a Kemény János Elméleti Líceum fennmaradása, támogatása nagyon fontos. Ezért az egyesület célját a következőképpen fogalmazták meg: A Maroshévízi Alma Mater Kemény János Egyesület olyan intézmény, amelynek célja jótékonysági tevékenységek szervezése erkölcsi és anyagi támogatás nyújtásának céljából a tanulók számára, kor, nem, nemzetiség és vallási megkülönböztetés nélkül az oktatónevelő munkában. Ezért az Egyesület ösztöndíjakat, kirándulásokat, táborozásokat, tantárgy-, sport- és kulturális versenyeket, díjakat, szociális támogatást, környezetvédelmi tevékenységeket, valamint az iskola technikai- anyagi alapját hivatott támogatni Ennek a célnak a megvalósítása érdekében a 2012-es évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (Budapest) alapítványhoz benyújtottunk 2 pályázatot, amelyből egy -,,Szórványban együtt eredményesebbek vagyunk - jóváhagyásban részesült. A támogatás összege Ft. (6303,70 lej). Ebből az összegből 5 asztalt és 5 széket, kreációs szekrényt, mesemondó kiságyat, könyvszekrényt, fogast, szőnyeget, a gyerekek és pedagógus számára szekrényeket vásároltunk. Sajnos a népi táncegyüttes fenntartására benyújtott pályázat nem részesült kedvező elbírálásban, mert a tehetséggondozás kategóriában nem nyújtottak senkinek támogatást. A hagyományos karácsonyi csomagoknak az idén az Alma Mater Kemény János Egyesület volt a fő szponzora 1000 lej értékben. Az Egyesület bevételét a tagságdíjak és adományok képezik. A kereseti adó 2%-ának begyűjtése érdekében minden év februármájus periódusban kampányt rendezünk a szülők, tanszemélyzet, magyar vállalkozók körében és a tavalyi évben 3150 lejt sikerült gyűjteni. Köszönetet mondunk mindenkinek legyen az maroshévízi, gyergyószentmiklósi vagy kolozsvári lakos és kérjük ezután is támogassa egyesületünket. Az idén 10 éves az egyesület. Ezt az eseményt természetesen méltó módon meg fogjuk ünnepelni.

7 III. évfolyam 1. szám MAROSHÉVÍZI HÍRLAP 7 Sport Borvíz Kupa Szabó Tibor Január 18.-án lezajlott Hargita megye első síversenye a borszéki sípályán, a Borszéki Síegylet szervezésében. 89 versenyző tette tiszteletét a pályán, óvoda-xii. osztály közti kategóriákban. 16x2 kapus, kétfutamos óriáslesíklásban részt vettek Borszék, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Maroshévíz, Székelyudvarhely, Piatra Neamț versenyzői. A kategóriák felosztása: óvodás lányok-fiúk, I-II. osztályos lányok-fiúk, III-IV. osztályos lányok fiúk, V-VI. osztályos lányok-fiúk, VII-VIII. osztályos lányok, fiúk, végül a IX-XII. osztályosak. A hibátlanul lezajlott verseny nyertesei a következők: Óvoda-Lányok Faur Blanka I. Csíkszereda Kémenes Dorka II. Gyergyószentmiklós Márkos Mária III. Borszék Óvoda-fiúk Ádám Bálint László I. Gyergyószentmiklós Szász Csongor II. Gyergyószentmiklós Fazakas Szabolcs III. Gyergyószentmiklós I-II. osztály, lányok Hámos Roxana I. Maroshévíz Szajtok Bernadett II. Gyergyószentmiklós Kiss Anna III. Székelyudvarhely I-II. osztály, fiúk Balázs Szabolcs I. Gyergyószentmiklós Mezei Nándor II. Gyergyószentmiklós Pál Krisztián III. Csíkszereda III-IV. osztály, lányok Balázs Helga I. Gyergyószentmiklós Ferenczi Zelyke II. Gyergyószentmiklós Keresztes Andrea III. Gyergyószentmiklós III-IV. osztály, fiúk Vargyas Szilárd I. Gyergyószentmiklós Szász Lehel II. Gyergyószentmiklós Bencze Márton III. Gyergyószentmiklós V-VI. osztály, lányok Kopacz Bea I. Csíkszereda Benedek Boglárka II. Gyergyószentmiklós Sándor Éva III. Székelyudvarhely V-VI. osztályos, fiúk Zöld Róbert I. Gyergyószentmiklós Ferenczi Apor II. Maroshévíz Bordi Alexandru III. Piatra Neamț VII-VIII. osztályos, lányok Kopacz Zsófia I. Gyergyószentmiklós Lőrincz Réka II. Gyergyószentmiklós VII-VIII. osztályos, fiúk Csendőr Gábor I. Székelyudvarhely Zsuzsics Adorján II. Borszék Marti Tamás III. Székelyudvarhely IX-XII. osztályos, lányok Binder Tímea I. Gyergyószentmiklós Ferenc Barka II. Csíkszereda Karácsony Renáta III. Maroshévíz IX-XII. osztályos, fiúk Bencze Attila I. Gyergyószentmiklós Hámos Hunor II. Maroshévíz Ambrus Norbert III. Borszék A verseny támogatója: Borszék Város Önkormányzata. A 2012-es év utolsó rendezvényei Mivel múlt évi utolsó lapszámunk lapzárta után még történtek események, most röviden beszámolunk az év utolsó rendezvényeiről. Szánkó December között az ausztriai Igls településen zajlott le a Román Nemzeti Szánkó Bajnokság, melyen a Maroshévízi ISK sportolói is részt vettek. Eredményeik: - nagyifjúsági páros versenyben a Voda Ionut, Deac Razvan páros a II. helyen végzett, míg a nagyifjúsági lány versenyen Deac Florina szintén ezüstéremmel térhetett haza. Szertűz gyújtás Maroshévízen Ősi, több évezredes magyar szokás a szertűz gyújtás. Elődeink szertüzeket gyújtottak minden egyes napéjegyenlőségkor, évszakok beköszöntésekor, így ünnepeltek a tűz mellett ősi énekeket énekelve. December 21.-én volt az év legrövidebb napja és ebből adódóan az év leghosszabb éjszakája is ekkor volt. A maroshévízi székhelyű dr. Urmánczy Nándor Egyesület ez alkalommal szertűz gyújtásra hívta a hévízi lakosokat Maroshévíz egyik legszebb magaslatára. Habár a szertűzzel szorosan összekötődnek az ősi magyar énekek, ez alkalommal ez utóbbiak elmaradtak, a jelenlevők ősi történelmünkről beszélgettek, véleményeket, híreket osztottak meg a jelenlevőkkel.

8 8 MAROSHÉVÍZI HÍRLAP III. évfolyam 1. szám Bútort akarsz vásárolni? Mi segítünk! Látogass el üzletünkbe, ahol kiváló külföldi bútorok között válogathatsz. Címünk: Garoafelor út 1. tel: Reklámok, apróhirdetések Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk olvasóink hirdetéseit. Ezeket elkűldheti az címünkre: Izabella vendéglő... Köszönjük...20 éve együtt Eladó Maroshévíz központjában 3 szobás félig berendezett lakás. Tel: Fordítóiroda Maroshévízen a polgármesteri hivatallal szemben. Elérhetőségeink: , Eladó három szobás felújított lakás. Érdeklődni: vagy os telefonokon. Méhkaptárok gyártását, hűtőszekrények és mosógépek javítását vállaljuk. Érdeklődni a vagy telefonszámokon lehet. A sepsiszentgyörgyi Continental cég manikűr, pedikűr, műköröm tanfolyamot indít. Érdeklődni a es telefonszámon. (György Hajnal) Villanyszerelés Megtalál bennünket a Sport utcában a Harmopan kapujával szemben Tel/fax: Mobil: Nincs ideje takarítani? Sebaj, a maroshévízi ELECTROLINE cég vállal takarítási munkálatokat házaknál, irodákban vagy hétvégi házakban is. Érdeklődni: hétköznapokon óra között lehet a es telefonszámon. Videókamerák felszerelését vállaljuk, kedvezményes áron. Érdeklődni: vagy Támogatóink: Balla Tünde Éva, Becze Sándor, Bodor Attila, Csibi István, Deák Attila, Fazakas István, György Hajnal, Hámos Mihály, Izabella vendéglő, Ladó András Miklós, Ladó Loránt-Levente, Németh Levente, Papp Edmond, Sánduly László, Serilla Sándor, Szabó Erzsébet, Szabó Kálmán, Tőkés Attila. Köszönjük! Az 1895-ben alakult Topliczai Híradó, majd az 1911-től Maroshévízi Hírlap néven megjelenő helyi újság utódja. Újra alapítva 2011-ben. Kiadja a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP. Megjelenik minden hónap utolsó szombatján. ISSN Maroshévízi Hírlap Szerkesztősége: Balla Péter, Balla Tünde Éva (korrektúra), Czirják Károly, Erős István, Németh Szabolcs Előd, Sárig Csilla. Tördelés és grafika: Sánduly László Címünk: telefon: vagy

MAROSHÉVÍZI HÍRLAP. IV. évf VIII szám, 2014. Augusztus III. Székely-Magyar Napok, VII. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap 2014.

MAROSHÉVÍZI HÍRLAP. IV. évf VIII szám, 2014. Augusztus III. Székely-Magyar Napok, VII. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap 2014. MAROSHÉVÍZI HÍRLAP III. Székely-Magyar Napok, VII. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap 2014. augusztus 29-31 Péntek, augusztus 29 16 óra Maroshévíz a háború árnyékában, foto-dokumentum kiállítás az első világháború

Részletesebben

Az ősember nyomában Maroshévízen. Kóbor kutyák Maroshévízen

Az ősember nyomában Maroshévízen. Kóbor kutyák Maroshévízen MAROSHÉVÍZI HÍRLAP I. évf. 8. szám, 2011. augusztus Az ősember nyomában Maroshévízen Augusztus 1. és 8 között a Mag-len negyedbe régészeti ásatásokat végeztek gyergyószentmiklósi, kolozsvári és Târgoviste-i

Részletesebben

Költészet Napja Maroshévízen

Költészet Napja Maroshévízen IV. évf IV szám, 2014. Április MAROSHÉVÍZI HÍRLAP Költészet Napja Maroshévízen Április 11.-e a Magyar Költészet Napja. Ez alkalommal is Maroshévízen meg volt ünnepelve e fontos napunk, melyre Maros és

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29. www.budapest16.hu 2 Adja 1%-át kerületi alapítványnak!

Részletesebben

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok a j d á l a s c y g a Csaba testvér n y n á v ít p a l A c n e Szent Fer Elérhetőségeink ROMÁNIA SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY (FUNDATIA SFANTUL FRANCISC) Cím: RO-330046 Deva, str Progresului nr. 6. Tel./fax:

Részletesebben

MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY.

MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY. MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY Naputánjáró A moldvai magyar oktatási program hírlevele ///. évfolyam 2. szám

Részletesebben

Nyolcadik expó. » Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként 7.» Jubilál a városi vegyeskar 9.» Négy között asztaliteniszben 12.

Nyolcadik expó. » Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként 7.» Jubilál a városi vegyeskar 9.» Négy között asztaliteniszben 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT. XVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM (420) 2006. MÁJUS 12. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként

Részletesebben

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2009. JANUÁR. Tartalom

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2009. JANUÁR. Tartalom GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2009. JANUÁR Tartalom Önkormányzat... 2 Sulivilág... 6 Hitélet... 8 Civil fórum... 10 Múltidézõ... 14 Mezõgazdaság... 16 Gyermeksarok...

Részletesebben

Egy hónap a kultúra jegyében

Egy hónap a kultúra jegyében XXIV. évfolyam 4. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2013. április Egy hónap a kultúra jegyében Az április számos kulturális programot tartogatott számunkra Dunavarsányban. Amíg a mûvelôdési

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

1956 üzenete ÚJPESTI NAPLÓ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. október 29., IV. évf., 41. szám. www.ujpest.hu

1956 üzenete ÚJPESTI NAPLÓ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. október 29., IV. évf., 41. szám. www.ujpest.hu INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. október 29., IV. évf., 41. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu FOTÓ: HORVÁTH DÁVID 1956 üzenete Ünnepségek, megemlékezések

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft város ö n k o r m á n y z a t á n a k képviselőtestülete 2007. november 29-én csütörtökön 14 órától tartja soron következő ülését a

Részletesebben

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13.

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. március 22. évfolyam/ 1., 84. szám TAVASZ 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

Kétszer akkora érdeklõdés, mint tavaly

Kétszer akkora érdeklõdés, mint tavaly INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2009. december 7., III. évf., 28. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu FOTÓ:HORVÁTH DÁVID Kétszer akkora érdeklõdés, mint tavaly Jól

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám 2012 NOVEMBER ÚJABB SIKERES PÁLYÁZAT! 5. oldal Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Mi lesz veled, Vál KSE? Jövőnk zálogai? Ilyen körülmények között ebben a csapatban ennyi van. Én azt gondolom, nincs okunk szégyenkezni. Ádám Zsuzsanna beszélget az egyesület vezetőségével....összetört

Részletesebben

Katonáink emlékére...

Katonáink emlékére... mindenkinek van véleménye 2009. január III. évfolyam, 1. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Ne feledd a tért, ahol elestek ôk, a földet se feledd, bárhol hulltak el ôk, fajtánk hû férfiai. Katonáink

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Gödöllői Szolgálat. Méltatlan támadás Teleki Pál személye ellen Neve garancia volt. Lokálpatrióta Hetilap Alapítva 1992

Gödöllői Szolgálat. Méltatlan támadás Teleki Pál személye ellen Neve garancia volt. Lokálpatrióta Hetilap Alapítva 1992 040226.qxd 2004.02.24. 16:14 Page 1 Gödöllői Szolgálat XIII. évf. 7. szám Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta Hetilap Alapítva 1992 Méltatlan támadás Teleki Pál személye ellen Neve garancia volt Amikor

Részletesebben

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi,

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi, XXVI. évf. 43-44. szám 2013. december 20. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Egyszerűbb és átláthatóbb lett a költségvetésünk Interjú Dobos László polgármesterrel Önkormányzati szinten az idei év jelentős

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Fiatalok ünnepi konfirmációja (2014. június 22. vasárnap) Egyházközségünk

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010.

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010. BUOD INFO Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége 4. szám 2010. július Száz éves a magyar cserkészet egy világot átfogó mozgalom Az idén nyáron is,

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért. A XIX. tiszaújlaki turulmadaras ünnepségen

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért. A XIX. tiszaújlaki turulmadaras ünnepségen 2. oldal 28 13. évf. 28. szám Gyilkosság és mentelmi jog Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 4. oldal Tv -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért 5. oldal Kelet felé visz a vonat Fizesse elõ

Részletesebben

MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY.

MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY. MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY Naputánjáró A moldvai magyar oktatási program hírlevele //. évfolyam 1. szám

Részletesebben

HÍRMONDÓ ENESEI SZÁMVETÉS A CIKLUS KÖZEPÉN

HÍRMONDÓ ENESEI SZÁMVETÉS A CIKLUS KÖZEPÉN 2013. JANUÁR 19. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ENESEI HÍRMONDÓ ENESE KÖZSÉG NEGYEDÉVENTE MEGJELENÔ INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA SZÁMVETÉS A CIKLUS KÖZEPÉN 2012. októberében elérkeztünk a négyéves önkormányzati ciklus félidejébe.

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft)

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Szentesi Élet XLIII. évfolyam 45. szám 2011. november 18. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Újabb szállal bõvült, s ezzel még szövevényesebbnek látszik a Petõfi Szálló ügye: egy internetes

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 1. szám 2014. január 15. 2014 / 01 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS 10. oldal KÉRDEZTÜNK Sütő Petre Rozália Magyar képzőművészet

Részletesebben

A strandért indított harcot a BÖÉE

A strandért indított harcot a BÖÉE XVIII. évfolyam 8. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Megújult Borhetek Megnyílott a Badacsonyi Borhetek rendezvénysorozat július 19-én, az alsó bazársornál felállított színpadon.

Részletesebben