Megalakult a Víg színtársulat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megalakult a Víg színtársulat"

Átírás

1 MAROSHÉVÍZI HÍRLAP III. évf. 1. szám, január Megalakult a Víg színtársulat (czirják) Amint azt hírül adtuk olvasóinknak, Maroshévízen már 1867-től működött színtársulat, mely egészen 1994-ig, rövidebb - hosszabb kihagyásokkal fellépett a helyi és környékbeli lakosok előtt. Szabó Árpád rendező és a dr. Urmánczy Nándor Egyesület még novemberben meghirdették, hogy szándékukban áll újból megalakítani a Víg színtársulatot és e végett jelentkezőket vártak. E hónap 21.-én a helyi Művelődési Otthon egyik termében 18 jelentkező várta a rendező urat. Ők mind szerepet szerettek vállalni a színtársulatnál. Ez alkalommal Szabó Árpád tudatta a jelenlevőkkel, hogy az első darab, amit be szeretnének mutatni a helyi közönség előtt Élet az uborkafán című vígjáték lesz. A jelenlevőkkel Szabó úr elbeszélgetett, majd átadta a szereposztásokat. Már január 24.-től neki is láttak a próbáknak és heti két alkalommal próbálják szerepüket, majd tavasz végén bemutatásra kerül az első előadás is. Az újonnan megalakult színtársulatnak van három régi színésze is, akik ezelőtt 19 éve is szerepeltek, így Szabó Erzsébet, Szabó Árpád és Timár Csaba tapasztalatukkal tudják irányítani az újonnan beavatott színészeket. Sok sikert kívánunk színészeinknek. Földrengés Maroshévízen Czirják Károly Január 3.-án reggel 4 óra 52 perckor és 2 másodperckor egy 3,4 fokos földrengés rázta meg Maroshévízet. Amint utólag kiderült a föld mozgása 11 kilométerre településünktől történt 5 km mélységben, a Tárnyica hegytől nem messze levő Magas Butyka csúcs aljában. Maroshévíz szerte sokan észlelték, érezték, hisz szekrények ajtaja nyílt ki, minden mozgott a házakban. A Kelemen negyedben lakók közelebb voltak a rengés középpontjához, itt olyan lakos is volt, aki arról számolt be, hogy poharak dőltek le a szekrényeiben. A második utórengés már az elsőtől több kilométer távolságra volt és 5 óra 7 perc és 47 másodperckor történt, ez utóbbi 2,6 fokos volt. Helyszíne Maroshévíztől 7 kilométerre, egy kilométeres mélységben volt. Ez az első alkalom, amikor a föld a Maros parti település közelében rengett. Anyagi károk nem voltak. A maroshévízi sípályák hivatalos oldala!

2 2 MAROSHÉVÍZI HÍRLAP III. évfolyam 1. szám 70 éve a Don kanyarnál Laczkó-Szentmiklósi Endre történelemtanár, Gyergyóremete 70 éve, január 12.-én hajnalban, - 41 C fokos hidegben, fergeteges tüzérségi össztűz után a szovjet gyalogság erős harckocsi támogatással megtámadta a Don kanyarban a 2. magyar hadsereg állásait. Január 17-re a majdnem 200 km-es szakaszon, a kihelyezéskor főnyi 2. magyar hadseregből több mint katona esett el. Ez volt a magyarság legnagyobb katonai veresége, még akkor is, ha a haza határaitól sok száz kilométerre történt január végén a magyarországi közvélemény még mit sem tudott a 2. magyar hadsereg katasztrófájáról. A gyárakban dolgozott a munkásság, az üzletekben, akinek pénze volt bármit megvásárolhatott. Az államvezetés, oktatás, kultúra és más területek tisztviselői természetesen végezték a dolgukat. A budapesti és nagyobb városok szórakozóhelyei esténként zsúfolásig megteltek és hajnalig lehetett hallani az akkori nagyon népszerű slágert: Hadnagy úr, kérem, a harctéren ugye gondol néha rám. Háborúellenes propaganda volt valamelyest, de ez nem volt felrázó jellegű. A beszélgetések, véleménynyilvánítások után mindenki végezte napi teendőjét, akár mint német vagy angolszász barát. Aki itthon volt, sajnálta a fronton levőt és örvendett, hogy még nem kellett bevonulnia. Ilyen helyzetben érkezett január 22.-én a 2. hadsereg vezérkari főnökének értesítése, mely szerint a hadsereg sorsa lényegében megpecsételődött. A 2. magyar hadseregről már kötetekre terjedő katonai szakirodalom jelent meg, de néhány gondolat hozzáfűzése mégis fontos. A tragédia katonai okaiért a katonákat nem tehetjük felelőssé. Vádolhatjuk az akkori kormányt, kormányfőt, vezérkart, de őket nem. Ők harcoltak és meghaltak: kényszerűségből. Mint katonák csak annyira tudtak helytállni, amennyire kiképzésük és haditechnikájuk színvonala engedte. Szégyellni valójuk nincs, mert a 2. magyar hadsereg óriási hiányosságokkal küzdött, és ebből adódóan egy lehetetlen hadászati helyzetben kellett szembeálljon a számbelileg fölényes és jóval felszereltebb szovjet hadsereggel. A hadsereg - szervezését, fegyverzetét, kiképzését tekintve - nem volt alkalmas komoly harci feladatok elvégzésére. A 2. magyar hadseregben pl. egy gyalogezred mindössze 44 géppuskával, 18 páncéltörővel, 12 aknavetővel, 18 golyószóróval, 1 üteg csupán 4 db. 8 cm-es ágyúval rendelkezett. Kevés volt a tartalék, nem voltak ejtőernyős biztosító csapatok és repülőgépekkel együttműködve soha nem gyakoroltak. A tisztikar nagy részének képzettsége csak az alsóbb egységek szintjén mozgott. Nagyobb kötelékekben ezred, dandár, hadosztály kevés gyakorlatuk volt. Ilyen szempontból még a hadsereg parancsnoka, Jány Gusztáv vezérezredes sem rendelkezett a megfelelő tapasztalatokkal. Ezért ők nem voltak hibásak, mert a trianoni hadseregben csak kevesen kerülhettek ezrednél nagyobb egységek parancsnoki beosztásába. És még nem szóltunk a hiányos téli ruházatról, a mínusz fokos hidegről. E tények ismeretében bátran mondhatja el az utókor, hogy áldozatok és ugyanakkor hősök voltak. Az utáni közép- és kelet európai történelemszemlélet a 2. magyar hadsereg katonáit hamis, tudománytalan vádaskodásba részesítette és kollektív bűnösnek bélyegezte. Ezeket nagyjából így lehetne rendszerezni: 1. Igazságtalan hódító háborúban vettek részt. Aki kissé jártas a történelemben, tudhatja, soha példa arra nem volt, hogy egy hadviselő állam lehetőséget adjon polgárainak: döntsék el, a háború igazságos-e vagy nem. Háború esetén az állampolgár, legyen frontharcos, tartalékos vagy termelésben dolgozzon, háborús érdekek kiszolgálója. A háború a politika eszköze. Így a háborúba lépésért mindig azok a felelősek, akik ezt a politikát meghatározzák és nem a katonák vagy állampolgárok. 2. Miért harcoltak, miért nem szöktek meg? A legostobább vádaskodás. Hadsereget minden állam tart, amelynek szervezete diktatórikus, felépítése hierarchikus. Katonai szolgálatot megtagadni, háborúban harci parancsnak ellenszegülni, akár szervezetten is, következmények nélkül lehetetlen. Ezt bármelyik hatalom megtorolná. Ami a tisztikart illeti, összeegyeztethetetlen, hogy békeidőben a katonai pálya minden előnyét élvező katonatiszt háborúban politikai ellenvéleménnyel álljon elő és dobja el a fegyverét. Ezért a katonák vagy az őket vezetők nem lehetnek bűnösek. Ők csak harcoltak. 3. Háborús bűnösök voltak. Ma már nemzetközi jogi normák jól betájolják a háborús bűnösség fogalmát, amelynek két vonatkozását emelném ki. Háborús bűnös az, aki a szorosan vett katonai feladatát túllépi: rabol, gyilkol, fegyvertelen polgári lakosságot terrorizál, deportál, hadifoglyokat kínoz, akasztat stb., vagy erre ad ki parancsot. Ugyanakkor a háborús bűnösség nem kollektív, hanem mindig egyéni. A 2. magyar hadsereg részéről akár harcoló, akár megszálló feladatot látott el, nem voltak kegyetlenkedések. Nem voltak megsemmisítő táborok, hivatásos kivégző osztagok és az ellenállókkal is mértékletesen bántak. Ukrán és orosz falvak lakosai ma is úgy emlékeznek a magyar katonákra, mint akiktől lisztet, zsírt, cukrot, gyógyszert kaptak, akik megjavították hídjaikat, útjaikat. Requiem értük, a tízezrekért, akik 1943 januárjában megfagytak, lőtt sebeikbe haltak bele szörnyű kínok között vagy páncélosok lánctalpai törték össze és, akiknek holttestére senki nem dobott egy marék földet vagy nem mondott el értük egy rövid imát. Pedig csak a behívási parancsnak engedelmeskedtek, mi mást tehettek volna?

3 III évfolyam 1. szám MAROSHÉVÍZI HÍRLAP 3 Fogyatkozó magyar közösség Cz. K. Maroshévízen továbbra is fogyatkozik a magyar közösség. Míg a 40-es években az összlakosságnak a 47%-a magyar volt, a 2012-es népszámláláskor már csak 22,6% volt a magyar ajkú. A legtöbb magyar lakost 1992-ben jegyezték, ekkor 5039-en vallották magyarnak magukat, igaz erre az évre a román lakosság is háromszor annyi lett, mint például a negyvenes évek végén és mindez főleg a 70-es években beköltöztetett moldvai lakosok miatt történt ben tovább fogyatkozott a magyar lakosság, így egyházaink nyilvántartása szerint a múlt évben a római katolikusoknál 15 keresztelést és 45 temetést jegyeztek és 24-en voltak elsőáldozók. A reformátusoknál 3 keresztelést és 4 temetést jegyeztek, valamint 4-en konfirmáltak. A jelenlegi adatok alapján a Maros parti városkában 2316 római katolikus és 486 református él. Menhely hajléktalanoknak Cz. K. December közepétől Maroshévízen menhelyet létesítettek azok számára, akiknek nincs lakásuk, nincs otthonuk. Sajnos Maroshévízen is vannak ilyen emberek, nem sokan, de vannak, látjuk nap, mint nap őket, tudomásunk van róluk. Ők eddig régi, lerobbant épületekben töltötték az éjszakákat, olyan helyeken, ahol bármikor rájuk dőlhetett volna az épület fala, télen a hideg, tetőtlen épületekben aludtak. Az új létesítmény a helyi kórház régi hőközpontjában lett létrehozva. Itt két nagyobb szobát létesítettek, egy 8 férőhelyest a férfiaknak és egy 6 férőhelyest a nőknek. A szobákon hőszigetelt ablakok vannak, mosógép és tisztálkodási lehetőség is van, hisz állandó melegvíz ellátást biztosítanak az idejövő hajléktalanok számára. A menhelyet a helyi polgármesteri hivatal létesítette és naponta 18 és reggel 9 óra közt tartózkodhatnak itt a rászorulók, ugyanakkor itt egy vacsorát és reggelit is kapnak. Turizmusfejlesztés Maroshévízen Czirják Károly Még a múlt év elején a Bánffy fürdő azon a helyén, ahol hajdanán kosárlabda pálya és egy csúszda volt, mélyfúrásokat végeztek. A cél az volt, hogy itt egy gyógyfürdőt létesítsenek (SPA). Nemrég a helyi tanácsgyűlésen határozatba iktatták, hogy a helyi polgármesteri hivatal és a helyi tanács két éven belül felépíti a gyógyfürdőt. Az említett terv szerint lenne egy szabadtéri medence, egy nagyobb fedett medence és itt még helyet kapna egy jakuzzi, egy szauna és egy masszázs terem. Habár ezek kisméretűek lesznek a jelenlegi Bánffy fürdő medencéjéhez viszonyítva, akkor is ez egy nagy lépés lenne a helyi turizmusnak, ugyanakkor szem előtt kell tartani, hogy a fúrások veszélyesek is lehetnek, hisz szintén egy ilyen mélyfúrásnak, melyet ugyanitt végeztek 1987-ben, a jelenlegi Bánffy medence forrása látta a kárát, ugyanis a vízhozama sokat apadt. A gyógyfürdő létesítését a hivatal önerőből akarja megvalósítani. A polgármesteri hivatalnak más tervei is vannak a turizmus fejlesztéséért, egyik ilyen terv egy turistaút kiépítése a város központjától egészen a Bájos hegyig, ahol kilátót szeretnének létesíteni. Reméljük nemsokára Maroshévíz fontos turista város lesz, melynek a lakosok is fogják élvezni a hasznát. A maroshévízi Destine Broker garantálja a legkedvezőbb árakat: kötelező és CASCO járműbiztosítások, ingatlan, orvosi malpraxis és életbiztosítások terén. Keressen bennünket a N. Balcescu B/1 címen ( polgármesteri hivatallal szemben a telefonos üztletben ) tel: , mobil: , ;

4 4 MAROSHÉVÍZI HÍRLAP Egyházi szemle III. évfolyam 1. szám Árpádházi Szent Margit László Áron Mi minden nap egy szentről is megemlékezünk. Január 18-a Árpádházi Szent Margit napja január 27-én született a dalmáciai Klissza várában, ahová szülei, IV. Béla király és Laszkaris Mária (bizánci hercegnő) a mongolok elől menekültek. Itt tettek ígéretet arra, hogy ha Isten megmenti Magyarországot a mongol veszedelemtől (tatárjárás), Margit leányukat Istennek ajándékozzák. Három éves korában kerül a veszprémi domonkosrendi apácákhoz és később a Nyulak szigetén épített domonkosrendi apácakolostorba. Később politikai megfontolásból szerették volna férjhez adni a cseh királyhoz, de Margit hajthatatlan maradt. Soha többé nem hagyja el mennyei jegyesét, Krisztust, és haláláig a kolostorban maradt ben tett örök fogadalmat január 18-án halt meg. Azt hiszem, több hálával kellene rá emlékeznünk, mint ahogy azt tesszük. Igazi áldozat volt. Áldozat a nemzet oltárán és ő ennek tudatában volt. Az egész életét Istennek és nemzetének adta. Békét közvetített apja és hatalomra vágyó testvére között. Imádkozott, vezekelt népe bűneiért. Mint a gyertya, csonkig égett. Fénye, melege ma is érezhető. Áldozat!? Elveszítettük (részben biztosan) az értelmét. Talán ezért nem értékeljük mások áldozatát és mi magunk sem szívesen foglalkozunk a gondolattal. Tudjuk, hogy erkölcsös cselekedet, hogy jótett, hogy nehézségek árán végrehajtható, olyan valami, aminek megvan az ára. Ezt az árat nehéz nekünk megfizetni. Pedig annyira kellene! Egy kicsit erkölcsösebben, egy kicsit lelkesebben a közösségért, értelmesebben, nagyobb hittel és reménnyel! Magyarország a vérből és hamuból született újra IV. Béla idejében és lett Európa virágzó állama. Ehhez Szent Margit áldozatára is szükség volt. Ez a nép és táj mennyit szépült az én áldozatom révén? Egyházi anyakönyv Keresztelések: Kaló Paul, Kaló Eszter és Bodor Erik, mind római katolikusok. Temetések: Veress Irén (82 éves), Szabó János (59 éves), mind római katolikusok Régen történt (19) 1953 januárjától megalakult településünkön a meteorológiai központ. Szintén ez év január 18.-án 34,7 fokot mértek. A legalacsonyabb eddigi hőmérsékletet 1968 január 11.-én (45 éve) és 1983 január 15-én (éve) mértek, ekkor -38 fokra süllyedt a higanyszál. Három éves a fordító iroda Sárig Csilla E hónap 10.-én volt két éve, hogy az Urmánczy Nándor Egyesület kezdeményezésére a helyi COMPET cég fordítóirodájának jóvoltából itt, Maroshévízen is fordításokat végeznek a honosítás céljából. E végett megkerestük Balla Évát, az iroda vezetőjét, aki tudatta újságunkkal, hogy az eltelt két év alatt több mint 800 helybéli és környékbeli lakos fordult irodájukhoz, hogy a honosításhoz szükséges iratokat elkészítsék. Az iroda három éve működik, de boldogan tapasztaltuk, hogy az utóbbi két évben egyre több magyar lakos élt a kettős állampolgárság megszerzésének lehetőségével. Maroshévízen kívül Palotailváról, Gödéről, Borszékről, Galócásról, Salamásról, Ditróból is sokan felkeresték irodánkat, itt köszönetet mondanék a helyi Urmánczy Nándor Egyesületnek és az RMDSZ tanácsadóinak, illetve a Globe Star cégnek, akik szintén sok érdeklődőt irányítottak hozzánk, ugyanakkor megemlíteném, hogy irodánk a világ összes nyelvét fordítja, hiteles (engedéllyel rendelkező) fordítók segítségével Mivel nagyon sok aktacsomó gyűlt össze, az említett egyesület és a csíkszerdai konzulátus március 24.-én kihelyezett napot tartott Maroshévízen, mely alkalommal 65 maroshévízi lakosnak nem kellett Csíkszerdába utaznia az iratok benyújtása végett, hanem itt helyben átadhatták a konzulátus dolgozóinak. A Compet cég fordítóirodája továbbra is várja mindazokat, akik a magyar állampolgársághoz szükséges iratokat szeretnék lefordítani. Az iroda Maroshévízen a Polgármesteri Hivatal bejáratával szemben található, nyitvatartási rendje munkanapokon óra között.

5 III. évfolyam 1. szám MAROSHÉVÍZI HÍRLAP 5 Februári előzetes Február 1.-én Maroshévíz Kupa alpesi síverseny a Magyarosi sípályán Február 4.-én és 5.-én Kelemen Kupa a maroshévízi és borszéki sípályákon Február 15.-én lesz megtartva a 2. Urmánczy Kupa alpesi síverseny, a Magyarosi sípályán. Február 22.-én a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület egy budapesti meghívásnak tesz eleget, mely keretén belül részt vesznek a Magyar Országházban tartandó eseményeken. A legnagyobb dolgok a csendben történnek velünk Tóth Krisztina Tavaszodónak tűnő téli nap volt, éppen a parkon loholtam végig, mivel szokásomhoz illően ismét késésben voltam. Enyhült picit az idő, de a park még mindig puszta volt, még a madárkák is csak visszafogottan csicseregtek. Ennek a meleg levegőnek, napsütésnek ismét sikerült becsapnia, napok óta köhögtem és talán ez is oka volt a sietésemnek, abban a nyomasztó csendben nem mertem köhögni sem. Kis idő múlva rájöttem, hogy nem vagyok egyedül, lelassulva figyeltem, ahogy egy különös pár kuncogáshoz hasonló hangokat kiadva, szinte lökdösik egymást. Megrémülten figyeltem, hogy most mit akarnak egymástól, de hiszen egyértelmű volt: a süket-néma fiú a parkban kereste a telet túlélő leveleket, fákat, melyek most az őszinél is különösebb színben pompáztak. A lány pedig kikomédiázta párja megszállottságát, de a móka kedvéért ő is keresgélt, végül pedig a legszebb elszáradt növényt lefényképezték. Megsajnáltam őket, hisz annyi csodálatos dologról lemaradnak: a hallás károsultak nem hallgatnak zenét, nem járnak bulikba, koncertekre, ebből kifolyólag sohasem tanulnak meg énekelni vagy táncolni. Kevés emberrel tudják megértetni magukat, hisz ki az, aki önszorgalomból megtanulná a jelnyelvet? Így ismerkedni sem tudnak, vagy legalábbis nem könnyen. De ez a két fiatal mégis nevetett, szórakozva barangolták be a nagy parkot, ügyet sem vetettek arra, hogy én is betekintést nyerhettem kis intim szférájukba. Oly természetes volt mindkettőnek kimutatni, hogy kedvelik egymást és még tőlem sem szégyellték ezt. Ha belegondol az ember, igazából ők azok, akik szánalommal nézhetnének rám. Belekeveredtem a zsúfoltságba, az állandó futásba, nincs időm nézegetni a csodákat, mert nem is hiszek bennük, mert a világ ezt diktálta nekem. A csendes környezettől megijedtem, megpróbáltam elsietni onnan, mert a csendben előtörhet a tudatalattim és erre igazán nincs szükség, nincs időm érzelmekkel foglalkozni. Láthatatlanul átsurrantam volna, még a köhögéssel sem akartam lebukni a természet előtt. Meg voltam elégedve magammal, de aztán rájöttem, hogy sokkal nagyobb hátrányban vagyok velük szembe. Annak ellenére, hogy szóban kifejezhetem magam, annyi beszélni tudó közül én még mindig nem találtam meg a párom. Bezzeg ők annak ellenére, hogy alig vannak néhányan a városban, mégis párban járnak. Talán tízedik osztályban voltam utoljára szerelmes. Azóta a kapcsolatok a féltékenységről, a bizalomhiányról és végül a megszokásról szóltak. Mindig szem előtt tartottam azt, hogy életkoromhoz milyen magatartás illik a legjobban. A évesek már nem sétálnak és kacagnak önfeledten, kézen fogva csak a járástól számítva bizonyos idő után mehetnek ki az utcára. Ha együtt jelennek meg valahol az első szempont, hogy összhangban van-e az öltözetük. A problémákat egyedül oldják meg, mert nem szorulhatnak a párjuk segítségére. Pedig valljuk be, bármennyire erős legyen az ember, segítségre mindig szükség van, emellett még sok-sok szeretetre, megértésre, bizalomra és szabadságra is. Amíg én az élet nagy kérdésein töprengtem, a fiú meg a lány eltűntek, most valahol máshol dúl a szerelem. Ők nem kell az engem nyomasztó dolgokon gondolkozzanak, ők mindezt tudják már. A maroshévízi RMDSz szervezésében február 9.-én farsangi mulatságot szerveznek a maroshévízi Izabella vendéglőben. A mulatság 20-tól kezdődik melyen a borszéki Galaxy együttes fog zenélni. A jelmez viselet ajánlott. Belépők: 8 lej felnőtteknek és 5 lej diákoknak. (Hírközlő: Deme Károly)

6 6 MAROSHÉVÍZI HÍRLAP III. évfolyam 1. szám Kemény oldal (A Kemény János Gimnázium oldala) A magyar iskolák szükséges voltáról... (Puskás Éva tanítónő) Magyarnak lenni annyit jelent, emberek, mint kétszer annyit dolgozni, mint más. Okosabbnak lenni, tisztességesebnek lenni, mint más. Magyarnak lenni ezt jelenti bizony. Wass Albert Wass Albert ezen idézetével szeretnék minden magyar olvasónak sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánni! Hogy mennyire sikeres, eredményes lesz életünk ebben az évben, azt előre nem tudhatjuk. De ami biztos, hogy a 2013-as év is rólunk, magyarokról, életünkről, vágyainkról kell, hogy szóljon. Sajnos az utóbbi időben sokat lehet hallani arról, hogy nem érdemes magyar embernek magyar iskolába járni, mert ide mindenki tegye hozzá az érveit. De elemezzük egy kicsit ezt a dolgot. A történelem sokszor bizonyította, hogy ha nehezen is, de győzni tud a magyar. A vallás is számos magyar személyiséget tart fontosnak (István király, Hunyadi János, stb). Még nálunk is sikerült a magyarnak elérni céljait - magyarul lehet beszélni hivatalokban, magyarul tanulhatnak fiataljaink még az egyetemen is, felvehetjük a magyar állampolgárságot. Önök szerint mindez magyarok nélkül lehetséges lenne? Tehát megéri-e magyarnak lenni bárhol, bármikor? Még akkor is, ha nehéz? Gondolkodva ezen a kérdésen minden magyar szülő tegye kezét szívére és mondja ki: így sem érdemes a gyermekemet magyar iskolába íratni. Vajon ez lenne a helyes út számukra? Kedves szülők, ne rontsák, gyengítsék meg gyerekeik lehetőségeit, hanem vallják Kodály Zoltánnal együtt, hogy: A magyart is tanulni kell még született magyarnak is. Ha nem csiszolja, újítja folytonosan, berozsdásodik. Ne feledjük tehát azt, hogy nem szégyen magyarnak lenni, hanem feladat, életpálya. Hagyjuk meg gyerekeinknek azt a lehetőséget, hogy amit tanulnak, azt értsék is anyanyelvükön. Következésképpen gyerekeik jövőjének érdekében válasszanak helyes utat a becsületes, tisztességes, értelmes életbe. A Maroshévízi Alma Mater Kemény János Egyesület Séra Ilona Az Alma Mater Kemény János Egyesület alelnöke A 2003-ban létesült Egyesület alapító tagjai tanügyi káderek, vállalkozók, akik számára a Kemény János Elméleti Líceum fennmaradása, támogatása nagyon fontos. Ezért az egyesület célját a következőképpen fogalmazták meg: A Maroshévízi Alma Mater Kemény János Egyesület olyan intézmény, amelynek célja jótékonysági tevékenységek szervezése erkölcsi és anyagi támogatás nyújtásának céljából a tanulók számára, kor, nem, nemzetiség és vallási megkülönböztetés nélkül az oktatónevelő munkában. Ezért az Egyesület ösztöndíjakat, kirándulásokat, táborozásokat, tantárgy-, sport- és kulturális versenyeket, díjakat, szociális támogatást, környezetvédelmi tevékenységeket, valamint az iskola technikai- anyagi alapját hivatott támogatni Ennek a célnak a megvalósítása érdekében a 2012-es évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (Budapest) alapítványhoz benyújtottunk 2 pályázatot, amelyből egy -,,Szórványban együtt eredményesebbek vagyunk - jóváhagyásban részesült. A támogatás összege Ft. (6303,70 lej). Ebből az összegből 5 asztalt és 5 széket, kreációs szekrényt, mesemondó kiságyat, könyvszekrényt, fogast, szőnyeget, a gyerekek és pedagógus számára szekrényeket vásároltunk. Sajnos a népi táncegyüttes fenntartására benyújtott pályázat nem részesült kedvező elbírálásban, mert a tehetséggondozás kategóriában nem nyújtottak senkinek támogatást. A hagyományos karácsonyi csomagoknak az idén az Alma Mater Kemény János Egyesület volt a fő szponzora 1000 lej értékben. Az Egyesület bevételét a tagságdíjak és adományok képezik. A kereseti adó 2%-ának begyűjtése érdekében minden év februármájus periódusban kampányt rendezünk a szülők, tanszemélyzet, magyar vállalkozók körében és a tavalyi évben 3150 lejt sikerült gyűjteni. Köszönetet mondunk mindenkinek legyen az maroshévízi, gyergyószentmiklósi vagy kolozsvári lakos és kérjük ezután is támogassa egyesületünket. Az idén 10 éves az egyesület. Ezt az eseményt természetesen méltó módon meg fogjuk ünnepelni.

7 III. évfolyam 1. szám MAROSHÉVÍZI HÍRLAP 7 Sport Borvíz Kupa Szabó Tibor Január 18.-án lezajlott Hargita megye első síversenye a borszéki sípályán, a Borszéki Síegylet szervezésében. 89 versenyző tette tiszteletét a pályán, óvoda-xii. osztály közti kategóriákban. 16x2 kapus, kétfutamos óriáslesíklásban részt vettek Borszék, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Maroshévíz, Székelyudvarhely, Piatra Neamț versenyzői. A kategóriák felosztása: óvodás lányok-fiúk, I-II. osztályos lányok-fiúk, III-IV. osztályos lányok fiúk, V-VI. osztályos lányok-fiúk, VII-VIII. osztályos lányok, fiúk, végül a IX-XII. osztályosak. A hibátlanul lezajlott verseny nyertesei a következők: Óvoda-Lányok Faur Blanka I. Csíkszereda Kémenes Dorka II. Gyergyószentmiklós Márkos Mária III. Borszék Óvoda-fiúk Ádám Bálint László I. Gyergyószentmiklós Szász Csongor II. Gyergyószentmiklós Fazakas Szabolcs III. Gyergyószentmiklós I-II. osztály, lányok Hámos Roxana I. Maroshévíz Szajtok Bernadett II. Gyergyószentmiklós Kiss Anna III. Székelyudvarhely I-II. osztály, fiúk Balázs Szabolcs I. Gyergyószentmiklós Mezei Nándor II. Gyergyószentmiklós Pál Krisztián III. Csíkszereda III-IV. osztály, lányok Balázs Helga I. Gyergyószentmiklós Ferenczi Zelyke II. Gyergyószentmiklós Keresztes Andrea III. Gyergyószentmiklós III-IV. osztály, fiúk Vargyas Szilárd I. Gyergyószentmiklós Szász Lehel II. Gyergyószentmiklós Bencze Márton III. Gyergyószentmiklós V-VI. osztály, lányok Kopacz Bea I. Csíkszereda Benedek Boglárka II. Gyergyószentmiklós Sándor Éva III. Székelyudvarhely V-VI. osztályos, fiúk Zöld Róbert I. Gyergyószentmiklós Ferenczi Apor II. Maroshévíz Bordi Alexandru III. Piatra Neamț VII-VIII. osztályos, lányok Kopacz Zsófia I. Gyergyószentmiklós Lőrincz Réka II. Gyergyószentmiklós VII-VIII. osztályos, fiúk Csendőr Gábor I. Székelyudvarhely Zsuzsics Adorján II. Borszék Marti Tamás III. Székelyudvarhely IX-XII. osztályos, lányok Binder Tímea I. Gyergyószentmiklós Ferenc Barka II. Csíkszereda Karácsony Renáta III. Maroshévíz IX-XII. osztályos, fiúk Bencze Attila I. Gyergyószentmiklós Hámos Hunor II. Maroshévíz Ambrus Norbert III. Borszék A verseny támogatója: Borszék Város Önkormányzata. A 2012-es év utolsó rendezvényei Mivel múlt évi utolsó lapszámunk lapzárta után még történtek események, most röviden beszámolunk az év utolsó rendezvényeiről. Szánkó December között az ausztriai Igls településen zajlott le a Román Nemzeti Szánkó Bajnokság, melyen a Maroshévízi ISK sportolói is részt vettek. Eredményeik: - nagyifjúsági páros versenyben a Voda Ionut, Deac Razvan páros a II. helyen végzett, míg a nagyifjúsági lány versenyen Deac Florina szintén ezüstéremmel térhetett haza. Szertűz gyújtás Maroshévízen Ősi, több évezredes magyar szokás a szertűz gyújtás. Elődeink szertüzeket gyújtottak minden egyes napéjegyenlőségkor, évszakok beköszöntésekor, így ünnepeltek a tűz mellett ősi énekeket énekelve. December 21.-én volt az év legrövidebb napja és ebből adódóan az év leghosszabb éjszakája is ekkor volt. A maroshévízi székhelyű dr. Urmánczy Nándor Egyesület ez alkalommal szertűz gyújtásra hívta a hévízi lakosokat Maroshévíz egyik legszebb magaslatára. Habár a szertűzzel szorosan összekötődnek az ősi magyar énekek, ez alkalommal ez utóbbiak elmaradtak, a jelenlevők ősi történelmünkről beszélgettek, véleményeket, híreket osztottak meg a jelenlevőkkel.

8 8 MAROSHÉVÍZI HÍRLAP III. évfolyam 1. szám Bútort akarsz vásárolni? Mi segítünk! Látogass el üzletünkbe, ahol kiváló külföldi bútorok között válogathatsz. Címünk: Garoafelor út 1. tel: Reklámok, apróhirdetések Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk olvasóink hirdetéseit. Ezeket elkűldheti az címünkre: Izabella vendéglő... Köszönjük...20 éve együtt Eladó Maroshévíz központjában 3 szobás félig berendezett lakás. Tel: Fordítóiroda Maroshévízen a polgármesteri hivatallal szemben. Elérhetőségeink: , Eladó három szobás felújított lakás. Érdeklődni: vagy os telefonokon. Méhkaptárok gyártását, hűtőszekrények és mosógépek javítását vállaljuk. Érdeklődni a vagy telefonszámokon lehet. A sepsiszentgyörgyi Continental cég manikűr, pedikűr, műköröm tanfolyamot indít. Érdeklődni a es telefonszámon. (György Hajnal) Villanyszerelés Megtalál bennünket a Sport utcában a Harmopan kapujával szemben Tel/fax: Mobil: Nincs ideje takarítani? Sebaj, a maroshévízi ELECTROLINE cég vállal takarítási munkálatokat házaknál, irodákban vagy hétvégi házakban is. Érdeklődni: hétköznapokon óra között lehet a es telefonszámon. Videókamerák felszerelését vállaljuk, kedvezményes áron. Érdeklődni: vagy Támogatóink: Balla Tünde Éva, Becze Sándor, Bodor Attila, Csibi István, Deák Attila, Fazakas István, György Hajnal, Hámos Mihály, Izabella vendéglő, Ladó András Miklós, Ladó Loránt-Levente, Németh Levente, Papp Edmond, Sánduly László, Serilla Sándor, Szabó Erzsébet, Szabó Kálmán, Tőkés Attila. Köszönjük! Az 1895-ben alakult Topliczai Híradó, majd az 1911-től Maroshévízi Hírlap néven megjelenő helyi újság utódja. Újra alapítva 2011-ben. Kiadja a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP. Megjelenik minden hónap utolsó szombatján. ISSN Maroshévízi Hírlap Szerkesztősége: Balla Péter, Balla Tünde Éva (korrektúra), Czirják Károly, Erős István, Németh Szabolcs Előd, Sárig Csilla. Tördelés és grafika: Sánduly László Címünk: telefon: vagy

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz

18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz 18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz Szilárd egyéni 0:28:31 4 K30F Györffy Ákos egyéni 0:28:52

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Kabinetfőnök Úr! Tábornok Úr! Tábornok, tiszt, hölgyek és urak! Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek! Bajtársak!

Kabinetfőnök Úr! Tábornok Úr! Tábornok, tiszt, hölgyek és urak! Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek! Bajtársak! Kabinetfőnök Úr! Tábornok Úr! Tábornok, tiszt, hölgyek és urak! Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek! Bajtársak! Immár harmadszor ér az a megtiszteltetés, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, mint

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Hargita Körzet: Székelykeresztúr (+ Székelyudvarhely) S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve 5. osztály Az iskola neve Helység 1. Fodor

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről Egyesületünk sikerekben gazdag évet zárt, amelyben aktíváink áldozatos munkáján kívül nagy szerepe volt annak a széleskörű szakmai elismertségnek, melyet

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: 2. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település TOLLBAMON DÁS FELADATLAP ÖSSZPON TSZÁM 1. Becsek Nagy Attila Thiesz Katalin

Részletesebben

Kerületi, területi és országos versenyeredmények az alsó tagozaton, a 2007/2008. tanévben Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Kerületi, területi és országos versenyeredmények az alsó tagozaton, a 2007/2008. tanévben Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Kerületi, területi és országos versenyeredmények az alsó tagozaton, a 2007/2008. tanévben Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Bolyai Matematikaverseny (területi) Csapatban 4. hely Biró Adrienn 3.b Fülöp

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

TESTNEVELÉS, SPORT. osztály verseny megjegyzés szint helyezés tanuló neve felkészítő tanár

TESTNEVELÉS, SPORT. osztály verseny megjegyzés szint helyezés tanuló neve felkészítő tanár TESTNEVELÉS, SPORT 11.a 9.a Taekwando Ifjúsági Európabajnokság (Lettország) Taekwando Ifjúsági Európabajnokság (Lettország) Európabajnokság 5. Patakfalvy Csenge Európabajnokság 1. Patakfalvy Luca 9.c 10.a

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

95. Kimutatás az ügynökhálózatot mûködtetõ és a Magyar Autonóm Tartományban dolgozó állambiztonsági tisztekrõl Marosvásárhely, február 5.

95. Kimutatás az ügynökhálózatot mûködtetõ és a Magyar Autonóm Tartományban dolgozó állambiztonsági tisztekrõl Marosvásárhely, február 5. 95. Kimutatás az ügynökhálózatot mûködtetõ és a Magyar Autonóm Tartományban állambiztonsági ekrõl Marosvásárhely, 1958. február 5. Fokozat Név Hálózati levõ 1. Alezredes Kovács Mihály 3 - - Tartományi

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

M Bodó Levente 85 DSC-SI M Pokol Csaba 83 DSC-SI M Szabó Tamás 84 DSC-SI M Szabó Róbert 85 DSC-SI Pál Tamás 89 DSC-SI DNS

M Bodó Levente 85 DSC-SI M Pokol Csaba 83 DSC-SI M Szabó Tamás 84 DSC-SI M Szabó Róbert 85 DSC-SI Pál Tamás 89 DSC-SI DNS Atlétikai Világnap - VIII. Nemzetközi Tiszaújvárosi Verseny Tiszaújváros - 2008. május 17. 100 m síkfutás férfi junior 1. időfutam M Bodó Levente 85 DSC-SI 10.92 100 m síkfutás férfi junior 2. időfutam

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2014. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel végleg elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Ditró Osztály: I.

Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Ditró Osztály: I. Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Ditró Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1 Erdős Vivien-Valentina Szabó Magda / Trucza Éva Siklódi Lőrinc Általános Iskola

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: HARGITA Körzet: CSÍK 5. osztály S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanító neve Az iskola neve Helység Tollbamondászám Feladatlap 1. Mihály Ábel

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Hirdetés leadásának dátuma: 2015.08.25.

Hirdetés leadásának dátuma: 2015.08.25. Főbérlő nélküli, bútorozott lakásban 1 szoba 2 fiú részére kiadó. Bérleti díj: 25 000 Ft/hó/fő+rezsi Kiadja: Németh Otília Telefon: 70/94-71-352 Megjegyzés: Egyetemhez közel Hirdetés leadásának dátuma:

Részletesebben

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért.

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandra II. Rákóczi Ferenc Főiskola, Beregszász II./B Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandrának

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

8.sz. körlevél. Köszönjük a fogadó intézményeknek, hogy sportterem biztosításával segítették a versenysorozat levezénylését.

8.sz. körlevél. Köszönjük a fogadó intézményeknek, hogy sportterem biztosításával segítették a versenysorozat levezénylését. Tolna megyei Asztalitenisz Szövetség 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. 8.sz. körlevél Kedves Lányok, Fiúk! Tisztelt Szülők és Nevelők! A 2014-2015 évi DIÁK-KUPA versenysorozat a 2015. május 16-i zárófordulóval

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Hargita megye Az Erdélyi Magyar Néppárt HARGITA megyei szervezete: Elnök: Jakab Attila (+40744/699394,

Hargita megye Az Erdélyi Magyar Néppárt HARGITA megyei szervezete: Elnök: Jakab Attila (+40744/699394, Hargita megye 2012. 2. 21. Az Erdélyi Magyar Néppárt HARGITA megyei szervezete: Elnök: Jakab Attila (+40744/699394, jakabattila@yahoo.com) Széki elnök (Csíkszék): Tőke Ervin Széki elnök (Gyergyószék):

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

2013. Február XIV. évfolyam - 2. szám Bútorbörze 2013. március 2.-án (szombaton) 9:00-12:00 óráig a tűzoltószertárnál a művelődési ház használt bútoraiból (székek, szekrények, asztalok) börzét tartunk.

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola Eredményeink Országos eredményeink tanévenként 2013/2014. Kovács Dorottya 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 1.hely Németh Gréta 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 2.hely Kovács Mirtill 6.b Tollaslabda Diákolimpia

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában Verseny szintje Verseny megnevezése (országos, megyei, régiós) ORSZÁGOS II. Sas Kupa legeredményesebb Lány

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

III Erdei futónap eredmények

III Erdei futónap eredmények III Erdei futónap eredmények Legkisebbek 600m (2-6 év) fiú futónaptár.hu 1. Móser Barnabás 2. Hidy Krisztián 3. Tücsök Gergı 4. Boros Barna 5. Soós Donát 6. Kalmár Benjamin 7. Csuka Zsombor 8. Láng Olivér

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

XI. évfolyam - 10. szám 2010. Október-November 50. Házassági évforduló 50. Házassági évfordulójukat ünnepelték november 22-én Csatordai István és neje Virágos Ilona. Falukarácsony! Derekegyház önkormányzata

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2010. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Az április előreláthatólag igen sok eseményt tartogat számunkra. A legjelentősebbek az országgyűlési képviselőválasztások. Szeretném itt

Részletesebben

Mikulás Kupa Úszóverseny eredményei December 03.

Mikulás Kupa Úszóverseny eredményei December 03. Mikulás Kupa Úszóverseny eredményei 2016. December 03. 2012-ben született lány 25m hát 1. Kovács Liszkai Zoé 31.48 2. Párkányi Panna 44.29 3. Pásztor Vanda 59.82 2012-ben született fiú 25m hát 1. Németh

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Ergométeres evezés eredmények

Ergométeres evezés eredmények Ergométeres evezés eredmények Tanuló neve Felkészítı Iskola neve Helyezés Bánki Flóra Violetta Nemzetiségi Szilágyi Zsófia Barnák Dóra Bíró Lili Porubcsánszki Regina Takács Késa Róza Parádi Kinga Pais

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ 2008/2009. TANÉVI V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ Helyszín: DEBRECEN Időpont: 2008. szeptember 24. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén FIÚ V-VI. KORCSOPORT (1990-1991-1992-1993-ban /

Részletesebben

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár VI. Suli-Sárkányok Mézes kenyér 4. o. 2. 4. évfolyam Lekváros kenyér 5. o. 3. 5. évfolyam Vajas kenyér 6. o. 3. 6. évfolyam Bundás kenyér 7. o. 1. 7. évfolyam Zsíros kenyér 8. o. 2. 8. évfolyam DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Beteg gyerekek felhőtlen rallyzása

Beteg gyerekek felhőtlen rallyzása Igaz, hogy az idén már két OB versenyen is túl van a Bakó Team csapata, de azért számunkra a felejthetetlen élményt mégis egy Debrecenben megtartott körverseny nyújtotta. A debreceni Gázvezeték utcai salakpályán

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport

A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport Fiú 25 méter mellúszás: 1. Vismeg Zsombor, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 2. Kék Tamás Ákos, Carolina Óvoda és Bölcsıde 2.Klamancsek

Részletesebben

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA 10.2 km abszolút 1 882 Beda Szabolcs Futapest 1977 0:45:32 2 872 Forgács István Futapest 1975 0:45:58 3 728 Gehér László 1975

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 IX. Telepy Károly Testnev. Ált. Isk. és Gimn. 37,400 38,450 38,300 37,700 39,000 38,450 229,300 2 Kiskunhalas II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazd., Közgazd., Informatikai SzKI és

Részletesebben

Rosenberg Péter Dés 8 1 Sz. Általános Iskola 8 Sváb István Brassó 8 5

Rosenberg Péter Dés 8 1 Sz. Általános Iskola 8 Sváb István Brassó 8 5 Ferencz Endre Szatmárnémeti 5 Kölcsey Ferencz Kollégium 31 Dobribán Edgár Kolozsvár 5 Báthory István Líceum 31 Sebestyén András Marosvásárhely 5 2-es Általános Iskola 31 Kiss Alpár Szatmárnémeti 5 Kölcsey

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Eredménylista Kolozsvár és körzete

Eredménylista Kolozsvár és körzete Eredménylista Kolozsvár és körzete Megye: Kolozs Osztály: I Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Tulkos Róbert Finta Erika János Zsigmond Unitárius Kolozsvár 152 2. Marton

Részletesebben

Lássuk az eredményeket!

Lássuk az eredményeket! 2012. április 28-29. között került megrendezésre az idei évi Ifjúsági, Junior, Masters Fekvenyomó Magyar Bajnokság, Jánoshalmán. 3 héttel a Fekvenyomó Világbajnokság előtt, sokaknak ez volt az utolsó verseny,

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

2012. KIDS KUPA MEZEI FUTÁS KORCSOPORTONKÉNTI EREDMÉNYEK

2012. KIDS KUPA MEZEI FUTÁS KORCSOPORTONKÉNTI EREDMÉNYEK 2012. KIDS KUPA MEZEI FUTÁS KORCSOPORTONKÉNTI EREDMÉNYEK I. KORCSOPORT I. KORCSOPORT 1. Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Kecskemét A 2. Patrona Hungariae Gimnázium és Általános Iskola, Budapest 3.

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax.

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola OM azonosító: 201166 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény Akkreditált ECL Nyelvvizsga-szervező Központ Azonosító: 036025 Tagintézmény-vezető: Dr.

Részletesebben

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely A Székely Szabadság Napja - 2016. március 10., Marosvásárhely 2016. 03. 04. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett Demokrácia-központok is részt vesznek a Marosvásárhelyen március 10-én megszervezésre

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I.

Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I. Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I. 1. Balázs Örs Soós Anna-Mária Jules Verne Iskola Brassó 146 2. Sándor Arnold Péter Hortenzia 8-as sz. Általános Iskola Brassó 124 3. Antal Biró Zsófia Benedek Káplár

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON Időpontja: 2009. Június 25-28. (4 nap) A rendezvény eszmeisége: Sok évszázados, vagy akár évezredes székely hagyomány megjelenítése történik meg, tehát minden program

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Tel./Fax: Mobil: Vágtató kupa 2010 NYERGESÚJFALU. Végeredmény. Zoltek Zrt.

Tel./Fax: Mobil: Vágtató kupa 2010 NYERGESÚJFALU. Végeredmény. Zoltek Zrt. Tel./Fax: 33-355-133 Mobil: 20-933-4109 20-454-6550 e-mail: mgurguli@zoltek.hu NYERGESÚJFALU SE. Vágtató kupa 2010 NYERGESÚJFALU Végeredmény Rendezők: Zoltek SE. Kajak-Kenu szakosztály Négy Égtáj Túraegyesület

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont (év,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Facultatea de Educatie Fizica si Sport

Facultatea de Educatie Fizica si Sport Facultatea de Educatie Fizica si Sport Domeniul: Kinetoterapie Specializarea: Kinetoterapie și motricitate specială (în limba maghiară) - Cluj-Napoca Limba de predare: Maghiară Optiunea: Cu Frecventa -

Részletesebben

50 m. fiú gyors - I. korcsoport - EREDMÉNYEK

50 m. fiú gyors - I. korcsoport - EREDMÉNYEK 50 m. fiú gyors - I. korcsoport - EREDMÉNYEK helyezés Név szül.év Iskola Időeredmény 1 Cseh Maxim 2007 Tiszaparti Ált. és Gimn. 0,3844 2 Drávucz Dániel 2007 Kassai ált. 0,4044 3 Keresztfalvi Áron Kristóf

Részletesebben

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti periódust szoktuk rejtett életnek nevezni. Bevezetésként meg kell jegyeznünk, hogy a rejtett

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

VÉGZŐS TANULÓK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA JELENTKEZETTEK OSZTÁLYOZÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGÁJA április

VÉGZŐS TANULÓK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA JELENTKEZETTEK OSZTÁLYOZÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGÁJA április 1 1. nap 2009. 04. 20. (hétfő) Magyar nyelv és irodalom, Történelem, Társadalomismeret, Emberismeret és etika Magyar nyelv és irodalom írásbeli: 8 00 szóbeli: 14 45 Kodály terem Könyvtár 1. Csoór Patrik

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2008/2009. TANÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2008/2009. TANÉV ÁLTALÁNOS ISKOLAI VERSENYEK VERSENY NEVE MATEMATIKA Területi fordulón részt vevő tanulók Megyei fordulón részt vevő tanulók Országos döntőn részt vevő tanulók és Szorobán Kalmár László Zrínyi Ilona Hodur

Részletesebben

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei There are no translations available. Jancsó Benedek történelmi emlékverseny A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei A szóbeli versenyre történő felkészüléshez ajánlott

Részletesebben