Elkészült az új teskándi templom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elkészült az új teskándi templom"

Átírás

1 Közép-Zala Közép-Zala Rég várt jeles eseményre gyülekezett október 8-án, szombaton, a Magyarok Nagyasszonya Ünnepén Teskánd apraja és nagyja. Az immár felépült templomot dr. Veres András megyéspüspök szentmise keretében szentelte fel. Isten k ö z é l e t i h a v i l a p VIII. évfolyam október Elkészült az új teskándi templom Isten házát a Szent Családnak szentelték Tóth István Jánosné polgármester köszönetet mond mindazoknak, akik tettek a nemes célért. háza 2011 a család éve lévén a Szent Család nevet kapta. Zsúfolásig megtelt az új templom, sõt, a gondosan parkosított téren felállított rendezvénysátorban is minden talpalatnyi helyet elfoglaltak a hívõk, s kivetítõn kísérték fi- gyelemmel az odabent zajló eseményeket. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Rigó Csaba kormánymegbízott, Vigh László országgyûlési képviselõ, Fazekas István körjegyzõ és még számos jeles egyházi és polgári személyiség. A templomépítést kezdeményezõ Teskánd Templomért Alapítvány képviselõje megköszönte a Szombathelyi Egyházmegye elmúlt években nyújtott erkölcsi és hathatós anyagi támogatását, majd felkérte dr. Veres András megyéspüspököt a templom felszentelésére. A település önkormányzata nevében Tóth István Jánosné polgármester szólt az ünneplõkhöz. Nagyon jó érzés tölti el a helybeliek szívét e napon, hiszen ma olyan dolog történik itt, ami korábban Teskándon sosem. Új templomunk van, (Folytatás a 2. oldalon) Az elsõ 60 évre emlékeztek Szakmai nap várta a vendégeket. A környezõ települések, de mondhatjuk, hogy a megye életét meghatározó eseményre emlékeztek október 21-én Nagylengyelen és Gellénházán. A nagylengyeli olajmezõ 60 éve ezelõtti termelésbe állítása alkalmából avattak emlékmûvet a nagylengyeli NLT-1-es kútnál. Az emlékhely létrehozása az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Kõolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztálya dunántúli helyi szervezetének és tagjainak, valamint a MOL Rt.-nek kö-szönhetõ. Az elsõ két sikertelen fúrást követõen 1951-ben a nagylengyeli 3-as kúttal kezdõdött meg a mezõ termelésbe állítása. Az 50-es évek közepére már 1,2 (Folytatás a 2. oldalon)

2 2 Közép-Zala október Elkészült az új teskándi templom Isten házát a Szent Családnak szentelték (Folytatás az 1. oldalról) amely példátlan összefogás és közös akarat révén épülhetett meg itt a dombtetõn hangsúlyozta a falu elsõ embere. Rövid beszédében kifejtette: köszönet illeti ezért az alapítókat, a templomépítés kezdeményezõit, az egyházközséget és az egyházmegyét, mivel felkarolta ezt a kezdeményezést. Elismerés jár a magánszemélyeknek, családoknak, a vállalkozóknak, mindenkinek, aki tett a közös célért. Szólt az as lélekszámú település fejlõdésének és szerkezetének sajátos, a megye többi falujától eltérõ tulajdonságairól. Az utóbbi évtizedekben rohamléptekkel fejlõdõ község lakossága 30 év alatt megduplázódott. A környezõ településekkel szemben Teskándnak nincs hagyományos értelemben vett faluközpontja, ahol az intézmények állnak. Másutt van az iskola, másutt a polgármesteri hivatal, másutt az üzletek, a temploma pedig soha nem is volt a településnek. Amikor az építés során a torony felkerült a templom épületére, már látszott, hogy valami visszavonhatatlanul meg- Az elsõ 60 évre emlékeztek (Folytatás az 1. oldalról) millió tonna olajat termelt évente, amit az akkori államvezetés megkövetelt az olajvállalattól. Ennek az erõltetett kitermelésnek súlyos ára lett, idõ elõtt megkezdõdött a kutak elvizesedése. A termelési maximumot 1965-ben érte el, 1,375 millió tonna kitermelt olajjal. A mezõ több szakmai elismerést is magáénak tudhat, hosszú ideig az itteni egyik kút tartotta a hazai fúrások mélységi rekordját 4409 m-rel. Itt alkalmaztak elõször gyémántfejes fúrókat. A kitermelésnél kifejlesztették és sikeresen alkalmazták a széndioxid-besajtolásos eljárást, amire az adott lehetõséget, hogy a budafai mezõ mélyebb rétegeinek megkutatása során nagy mennyiségû széndioxidot tártak fel. Az üzemszerû hasznosításhoz sok részproblémát kellett megoldaniuk a szakembereknek. Az emlékmûvet Holoda Attila, a MOL Kutatás-Termelés Divíziójának eurázsiai igazgatója és Tóth János a zalaegerszegi olajipari múzeum igazgatója leplezte le. Az avatást követõen szakmai nap várta a lai Attila plébánosnak: Fõtisztelendõ plébános úr! Vegye át tõlem a templom kulcsát, amelyért ezen a településen sokan dolgoztak, fõleg azért, hogy a lelkek üdvösségét szolgálja ez az épület. Jelképesen tehát ez a kulcs nem csak a templom épületének a kulcsa, hanem annak a Krisztustól kapott, a papság szentségében kiosztott lelki hatalomnak is a jelképe, amellyel most meg van bízva ezen a plébánián, hogy a lelkek üdvösségét szolgálja a szentségek kiszolgáltatásával. Legyen gondja mind az épületre, mind a lelkek építésére. Isten segítse ebben a munkában! A beszédeket és könyörgést kö- változott a falu életében. Ezután, Teskánd felé hazajövet, ha a dombtetõre, a templomra nézünk, láthatjuk, s tudjuk: itthon vagyunk, ott áll a templomunk, ahogy egy településen lennie kell Szent István kora óta fogalmazott, majd a fejlõdés lépcsõköveit szemléltette Tóth István Jánosné. A szentmise keretében dr. Veres András megyéspüspök a következõ szavak kíséretében adta át a templom kulcsát Sza- vendégeket, ahol több elõadó a múltról, jelenrõl, és a mezõ jövõjét érintõ lehetõségekrõl tartott tájékoztatást. A rendezvény olajipari szakestéllyel zárult a gellénházi mûvelõdési házban. Az emlékhelyet és környékét bárki megtekintheti a Nagylengyel és Gellénháza közötti út jobb oldalán. K.G. Emlékmûvet állítottak. A Szent Család Templom a község feletti dombon épült fel. vetõen szenteltvízzel hintette meg az új falakat az egyházfõ. A templomépítés gondolata 2007-ben vetõdött fel komolyabban. Szalai Attila plébános létrehozta a Teskánd Templomért Alapítványt, amelynek keretében gyûjtés kezdõdött. Egy nagylelkû adomány révén még 2007-ben, augusztus elsõ napjaiban elhelyezhették az építmény alapkövét azon a telken, amelyet a Vass-család adományozott. Az elsõ perctõl partner volt az önkormányzat is. Mivel a telek önmagában kicsinynek bizonyult, az önkormányzat egy, mellette levõ terület megvásárlásával és adományozásával járult hozzá a nagy feladat megkezdéséhez. A teljességhez tartozik: korábban az egyházközség adományozott területet a falunak, hogy felépülhessen az óvoda, hiszen Teskándon régi hagyomány, akinek éppen a legnagyobb szüksége van rá, annak segítõ kezet nyújtanak. A templom építése így megkezdõdhetett a falu felett, a fõutcától nyugatra emelkedõ dombon. A templom összességében mintegy 150 személyt fogadhat be. A kétszintes építmény alsó részén közösségi terem kapott helyet, mögötte késõbb urnatemetõt alakítanak ki. Az építkezést Teskánd lakosai és a helyi vállalkozók egyaránt támo- gatták. Emellett nagyban segítette a beruházást a Szombathelyi Egyházmegyétõl kapott jelentõs anyagi támogatás is. Az önkormányzat idõközben kiépíttette a templomhoz vezetõ utat, a szennyvízcsatornát, biztosította a közmûépítést, a villanybekötést. Az építéshez további eszközökkel, így például a templomépítés javára szervezett jótékonysági gálamûsor támogatásával is hozzájárult az önkormányzat. A Szent Család Templom végül közel 70 millió forintos összköltséggel elkészülhetett. A Szombathelyi Egyházmegye kezdetben 7 millió forinttal, a befejezés évében pedig további 30 millió forinttal támogatta az építkezést. Az öt év alatt a hívõk adakozásból több mint 11 millió forint gyûlt össze. Szinte felbecsülhetetlen értékû az a társadalmi munka, amellyel mesteremberek, szellemi és kétkezi munkások egyaránt hozzájárultak a sikerhez. Az eredményt, a templom 20 méterre magasodó tornyát ma már minden ide érkezõ meszszirõl láthatja. A jelentõségét pedig a helybeliek érzékelik igazán, hiszen a felszenteléssel régi vágyuk valósult meg, a régi iskolakápolna helyett ma már a Szent Család templom várja a híveket. Farsang Lajos

3 2011. október Közép-Zala 3 A biokertészkedésrõl Tófejen Október 17-én újra összegyûltek a tófeji kertbarátok a közösségi házban. Ezen az estén a biokertészkedés gyakorlati megvalósítása volt a téma. Görög Ildikó (Zalai Biokert) személyes tapasztalatait osztotta meg a hallgatókkal, aki immár három éve foglalkozik biotermesztéssel. A biokert átgondolt, következetes, alaposan elõkészített terv eredménye. Az igény és elhatározás után saját területünk adottságait és lehetõségeinket figyelembe véve elsõ lépésként meg kell tervezni és célszerû le is rajzolni a kertet. Ez a késõbbi években a vetésforgó kialakításához nélkülözhetetlen segítség lesz majd. A második lépés a talaj felmérése, hiszen a talajjavító anyagokat majd ennek megfelelõen kell kiválasztani. Amennyiben lehetõségünk van, használjunk természetes trágyát, zöldtrágyát, leveleket. A biokertészet harmadik alappillére a növénytársítás. A módszerrel jelentõsen csökkenthetõ a betegségek kialakulásának esélye. Táblázatos formában a jellemzõ konyhakerti növények kedvezõ és kedvezõtlen társnövényeit is megosztotta a hallgatókkal Görög Ildikó. Az elvetett, elültetett növényeket a kártevõkkel szemben gyógynövénykivonatokkal, áztatott levekkel, ötletes fortélyokkal védhetjük meg, amiket Tudósítókat keresünk! Várjuk mindazok jelentkezését a megye területérõl, akik szívesen tudósítanának a településükön történt eseményekrõl lapjainkba: Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövõ és Környéke, Közép-Zala, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd Jelentkezés: Tel.: 92/ (8-16 óráig), fax: 92/ , TOP-KER Kft. Vas- és fémhulladék átvétele a legmagasabb napi áron. Megkezdtük hulladék akkumulátorok, katalizátorok, és papír felvásárlását a legjobb árakon, a lakosságtól és közületektõl is. Közületek részére ingyenes konténer kihelyezés. Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/ Nyitva: H-P: ig. Nem tétlenkednek a tófeji kertbarátok. szintén táblázatba rendezve adott közkézre az elõadó. A talajtakarással, mulcsozással a talaj nedvességet õrizhetjük, védjük a talajéletet, és tápanyagokat is juttatunk a talajba. Ne feledkezzünk meg a szaporító anyag gyûjtésrõl sem, hiszen egy jól bevált fajta fenntartása Nagylengyel Õsi zalai zamatok Bér- és kereskedelmi fõzés Palackozás Kis- és nagykereskedelmi értékesítés Igény szerint cefrebeszállítás Anno 1982 Hungarikum Várom régi és leendõ ügyfeleimet! Telefon: 92/ , 30/ a bõ termés alapja. Bátran kísérletezzünk új fajtákkal, nem tudhatjuk, hogy kertünk adottságai mely növényeknek a legoptimálisabbak. Az elõadó a kertjében termelt és feldolgozott zöldségekbõl és gyümölcsökbõl kóstolót is hozott. MOSÓGÉP PORSZÍVÓ TÛZHELY HÛTÕGÉP BOJLER TV DVD LEJÁTSZÓ SZERVIZ HELYBEN ÉS VIDÉKEN ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK ÉRTÉKESÍTÉSE FELÚJÍTOTT ÉS ÚJ KÉSZÜLÉKEK GARANCIÁVAL 8900, Zalaegerszeg, Mártírok útja 9. Hibabejelentés, alkatrészrendelés: 0692/ H.-P.: 8:00-17:00, Szo.-V.: zárva Keresse akcióinkat és rendeljen web áruházunkból! KÁVÉFÕZÕ VASALÓ MIKRO SÜTÕ ROBOTGÉP HAJSZÁRÍTÓ FÛNYÍRÓ A kupon felmutatásával dec. 31-ig, bruttó Ft feletti vásárlás esetén ajándékba adunk szagtalanítót hûtõszekrénybe, vagy mosózsákot (40x60 cm), vagy sót mosogatógéphez

4 4 Közép-Zala október Védik az õsi kutyafajtát Magyar agártenyésztõk randevúztak Bödén A közönség közelrõl és távolról egyaránt megszemlélhette az õsi magyar kutyafajtát. A Böde környéki nyuszik halálra rémülhettek volna enynyi agár láttán, amennyi október másodikán a határba sereglett, ám aggodalomra semmi okuk nem volt, hiszen a nemes jószágok csupán mûnyulak után szaladgáltak észveszejtõ sebességgel. A búcsúhoz kapcsolódóan országos találkozót szerveztek ugyanis a magyarországi magyar agártenyésztõk. Fajtaismertetõt tartottak a laikusoknak, a profi tenyésztõknek pedig az izgalmas agárfuttatás kínált programot. Ez utóbbi a kaszált réten zajlott, Ahogyan nyaranta a falunap lett a települések szinte már elmaradhatatlan programja, úgy az õsz beköszöntével a szüreti felvonulás vált ilyen eseménnyé. Kisbucsán az elmúlt években rendre megtartják ezt a hagyományõrzõ népszokást, s idén október elsõ napján rendezték a seregszemlét. A szõlõvel feldíszített jármûvekrõl már a felvonulás közben lefogyott a termés, de nem azért, mert éhezniük kellett volna az utasoknak. A felvonulók és az õket fogadó háziak kölcsönösen megkínálták egymást, s a rendre a menet végére maradó cigányasszonyok pedig jövõbe látó kártyáikkal szórakoztatták, vagy éppen hökkentették meg az utcák népét. A kistraktorok morgása mellett már messzirõl felcsendültek a tangóharmonika hangjai, melyeket a magát csak Ferio fantázianéven bemutatkozó fiatalember keltett életre: Egerszegrõl jöttem, idén már több bor- és sörfesztiválon, szüreti mulatságon voltam, így például Sárváron, Zalacsében, Káváson és Bocföl- amelyen oda-vissza vezetett zsinegen, géppel húzott mûnyúl után futottak versenyt a kutyák párosával, mintegy km/óra sebeséggel. A látványosságot lovasprogram is színesítette. A hivatalos versenyeket egyébként kiépített ovális pályán rendezik. Keresztes János, az országos agarász egyesület elnöke elmondta, hogy az agarászat a kutyatenyésztésen belül sajátos, ritka mûfaj, az országban szétszórtan nem túl sok tenyésztõ munkálkodik. Ilyenkor annál inkább örülnek egy- másnak, tapasztalatot cserélnek és együtt gyakorolnak a négylábú vadásztársakkal. Mert a magyar agár õsi vadászkutya-fajta, amelynek illenék visszaszerezni az egykor volt becsületét. E szakmai találkozó is azt a célt is szolgálta, hogy a fürgelábú kutyafajta szélesebb körben való megismertetésére is alkalmat teremtsenek. Ezt már a helybeli a rendezvény egyik fõ szervezõjétõl, Tóth Zoltán tenyésztõtõl tudtuk meg. Hogyan került Bödére egy országos rangú találkozó? kérdeztük Ujj Tibort, Böde polgármesterét. A rendezvény megszervezése érdekében Tóth Zoltán fordult hozzánk, s az agármustrát célszerûen a búcsúhoz kapcsolódóan meg is tartottuk. Örülök, hogy a tenyésztõk és az érdeklõdõk részérõl egyaránt jelentõs érdeklõdésre talált a találkozó. Jövõre nívósabb módon szeretnénk megrendezni, mindenképpen támogatásra méltónak értékelem a hagyományõrzést, az õsi magyar fajták népszerûsítését fogalmazta meg Ujj Tibor polgármester. Milyen célokat fogalmaztak meg? kérdeztük Tóth Zoltán tenyésztõt, aki nemrég költözött ebbe a romantikus kis faluba. Már 1996-tól foglalkozom agarakkal, tenyésztéssel, kiállítással, pályaversennyel tekint vissza röviden. Szeretnénk a tenyésztõtársaimmal együtt újra elfogadtatni az agarászatot, mint vadászatot. E téren ugyanis szinte egészen elfelejtõdött a magyar agár, a kilenc õsi magyar kutyafajta közül tán a legkevésbé ismert. Az agarászatot ezért az íjászathoz és a solymászathoz hasonlóan szeretnénk újra elismertetni. Erre minden alkalmat megragadunk. Korábban a Somogy megyei Göllén tartottunk országos találkozót, s ezúttal reményeim szerint hagyományteremtõ módon rendeztük meg ezt a népszerûsítõ programot itt, Bödén, ahol közel félszáz agár és nagyszámú érdeklõdõ sereglett össze az ország minden részébõl. Igazi otthona lehet a tenyésztésnek, s az ilyen rendezvényeknek Böde, ahova azért költöztem, mert itt a természetes környezetben igazán jól érzi magát a ló, a kutya, állat és ember! Farsang Lajos Szüreti felvonulás Kisbucsán dén is. Úgy gondolom, hogy mindenkinek kell egy szenvedély, nekem ez az. Szívesen megyek mindenhova, és kottából is játszom mutatkozott be a szüreti mulatság hangulatfelelõse, aki az egyes állomáshelyeken rögtönzött kívánságmûsorral szórakoztatta a közönséget. A mulatságon a kisbíró beszámolt a falu közelmúltbeli történéseirõl, a sikeres falunapról vagy a szolgáltatóház elkészültérõl. A fesztivál jelleggel is felruházott programot az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) munkatársai szervezték, akik augusztus 1-tõl fogják össze a falu közösségi életét. Hegedûs Mártával közösen szervezzük a programokat és vezetjük a teleházat. A szüreti mulatság a Kisbucsáért Közalapítvány kezdeményezésével indult annak idején, s a tagok idén is aktívan részt vettek a felvonuláson, és a nap során pogácsát és süteményeket is felajánlottak. A szürettel Idén sem maradhatott el a népszerû program. kapcsolatban a gyerekeknek napokat parodizáló jelenetét. rajzversenyt hirdettünk, melyre Õket a Gála Társastáncklub tízen jelentkeztek. A bírálás- helyi táncosai, Kiss Nikoletta ra Farkas Lászlót kértük fel, s a és Kiss Dávid követték, majd a gyerekek egyformán ajándékban Zalaszentmihályi Nóta és részesültek árulta el Népdalkör adta elõ dalcsokrát. Kozmáné Gál Bernadett Az éhes szájak a Karaván Vendéglõ IKSZT vezetõ, programszervezõ. A felvonulást követõen a faluházban kulturális mûsor szórakoztatta az összeverbuválódott bográcsgulyásával laktak jól, a program pedig a Zelmer duó szüreti báljával zárult. Pataki Balázs népet, ahol elsõként a bú- A csúszentlászlói mentálhigiénés képgalériájában további fo- csoport adta elõ a hétköz- tók láthatók az eseményrõl.

5 2011. október Közép-Zala 5 Bajnokavató kettõs hazai diadallal Országos tûzoltóverseny-zárófutam Teskándon Október elsején, szombaton immár hagyományosnak tekinthetõ módon a zalaegerszegi hivatásos önkormányzati tûzoltóság Teskándon rendezte meg Országos Kismotorfecskendõ Szerelési Bajnokságot, amelyhez a nívós környezetet a helyi önkormányzat biztosította. Tán nem szerénytelenség, ha már a bevezetõben említjük: a két kategóriában azaz retro és modern ágazatban egyaránt a Zalaegerszegi HÖT (azaz a városi tûzoltóság csapata) vívta ki magának az elsõ helyet. Az elegánsabb helyezések közt tallózva zalai csapatként még a Becsehely ÖTE férfiegyüttesét találjuk, akik második helyet értek el a modern kategóriában. A rövid megnyitón, amelyen a BM Központi Fúvószenekara fújt indulót dr. Bangó Szilárd Lóránt tûzoltó alezredes, Zalaegerszeg tûzoltóságának parancsnoka mondott köszöntõt. A rendezvény értéke különösen az, hogy ilyen létszámmal talán még sosem rendeztek tûzoltóversenyt, s az, hogy a legkisebb önkéntes egyesületek összemérhették az erejüket a legnagyobb erõket képviselõ tûzoltóságok csapatával. A rendezõk nem kezelték külön a hivatásos, önkéntes és vállala- Idõsek köszöntése Immár húsz éve, hogy az ENSZ közgyûlése október elsejét és a jövõben is hallottuk Farkas Imréné polgármesternõtõl. az Idõsek Világnapjának A dr. Papp Simon Általá- nyilvánította. Ilyenkor talán nagyobb nos Mûvelõdési Központ nagy- odafigyelést, gyengéd termében, a gondosan megtenos közeledést tapasztalnak a szépkorúak, rített asztalokon pogácsa és hiszen e napon kererített sik fel és ünneplik õket, ahogy tették ezt Gellénházán is, a színes, üdítõ, valamint kreatív kezek kedves kis ajándékai fogadták a gellénházi nyugdíjasokat. Az kulturális programokat ünnepi perceket Horváth Lász- magába foglaló rendezvényen. ló igazgató nyitotta meg üd- Településünkkön hagyomány már a 65 év feletti lakosok köszöntése, az önkormányzat szervezésében. Több mint 300 meghívót küldtünk ki, de sajnos csak e számnak kis töredéke, fõ fogadta el a szíves invitálást, amelynek egyéni - betegség-, vagy egyéb más oka is lehet. E találkozások lényege a közös beszélgetések, a helyi kultúrcsoportok lelkes elõadása, valamint a tudat, hogy érezzék a falu idõs polgárai, hogy fontosak, a község számít rájuk a jelenben is ti tûzoltócsapatokat, mint ahogy nem tettek különbséget férfi, nõi és vegyes csapatok között sem. Az idei megmérettetés egyben a nyolc fordulóból álló I. Országos Kismotorfecskendõ szerelési bajnokság záróakkordja volt. Nemes István, a verseny egyik szervezõje egyébként a Zalaegerszegi HÖT edzõje, másrészt a Balatongyöröki Lánglovagok tagja elmondta, hogy a résztvevõk összesen 66 futamban mérettek meg, ez 14 futammal több, mint a tavalyiak száma. Az egyre ismertebb teskándi országos tûzoltóversenyen ezúttal összesen 36 település 46 csapata mérte össze tudását. A szlovákiai Bõsrõl érkezett vendégcsapat révén nemzetközivé bõvült a seregszemle, velük együtt összesen közel ötszázan versenyeztek. A feladat teljesítése nem volt csekélység: egy nyolcszáz liter per perces kismotoros fecskendõ összeszerelése, a vezeték kiépítése két tömlõágon a futballpálya hosszában, majd tíz-tíz liter víz célba juttatása egy apró mérõlyukon keresztül. A bajnok teljesítményének jellemzésére íme a szikár adat: a gyõztes zalaegerszegi csapat a modern szerkóval 28,28 másodperc alatt teljesítette a feladatot, s az ódon cuccossal is vözlõ beszédével, és a szombat esti program ismertetésével, majd a falu polgármestere köszöntötte az idõs vendégeket. Megint eltelt egy év, egy kicsit mi is idõsebbek lettünk. Nem az évek száma, hanem a szellem és a lélek frissessége számít. Önök alkották a jelent, amiben élünk, és mi igyekszünk élhetõvé tenni az utókor számára. Az idõs kor elõnyt és kihívást is jelent. Fontos, hogy kortól függetlenül legyenek céljaik és álmaik, valamint építõ gondolataik. Sokat segíthet- Zalaegerszeg csapata a modern kategóriában tizedmásodpercre kiszámított mozdulatokkal rajtol. csupán 15 századdal lépték túl a 30 másodpercet! Tóth Istvánné, Teskánd polgármestere megosztotta velünk, örömére szolgál, hogy a tûzoltóparancsnokság immár másodszor is Teskándot kérte fel az országos kismotorfecskendõ bajnokság megrendezésére. Nagy dolog, hogy az idei évre erre a szintre nõtte ki magát a rendezvény, s a bajnoki sorozat csúcspontjára is itt kerülhetett sor. Ez rangot jelent a zalaegerszegi tûzoltóságnak és Teskánd településnek egyaránt! Bízom benne, hogy hosszú évekre hagyománnyá válik ez a rendezvény. A szálláshelyeinket is kiajánlottuk, s szép számmal éltek is a lehetõséggel a távolabbról érkezett vendégek, akiknek így több idejük nyílt az egész környék megismeré- sére. Idén az idõjárás is kedvezõbb, mint a tavalyi volt, nagyon sok az érdeklõdõ, akik láthatóan jól érzik magukat, s elviszik a jó hírünket szerte az országba! fogalmazta meg Tóth Istvánné polgármester. A közönség az élénk szurkolás közben a helybeli hölgyek palacsintájának és krumpliprószájának majszolgatásával gyûjthette az erõt a következõ futamig. Az elemózsia ingyen volt, de a helyi tûzoltókocsi felújítására minden vendég szánhatott kisebb-nagyobb öszszeget Délután illendõen felavatták a bajnokot, kihirdették az eredményt, este pedig bál várta a nagyérdemût a sörsátorban, ahol a Chili zenekar adta a talpalávalót a magyar színejava-lánglovagok számára. Farsang Lajos Az Orchidea Kamarakórus illõ dalokkal készült e napra. nek azzal, hogy átadják a megszerzett A napsütéses õszi délket, tapasztalatokat, hitüutánban, a gellénházi isko- amely által az utánunk következõknek lások kedves mûsorszáma, a szebb jövõt tu- Vajda József Népdalkör, valások dunk biztosítani. Most már a lamint az Orchidea Kamarakórus pihenés évei, ezek azok az elõadása emelte az évek, amikor boldogan, aktívan telnek a mindennapok, és ünnep fényét, majd vacsora, zene és tánc zárta az Idõsek kívánom, hogy jó egészségben Világnapja alkalmával megrendezett a család nyújtotta környezetben hangoztak Farkas Imréné szavai. színvonalas prog- ramot. Török Irén

6 6 Zalakaros október Zalakaros varázsa Több mint 25 millió vendéget fogadott eddig a zalakarosi gyógyfürdõ. Az új vezetés új célokat tûzött ki Zalakaroson. Burján Richárd, a Gránit Gyógyfürdõ Zrt. nemrég kinevezett vezérigazgatója szerint a vendégközpontú gondolkodás, a kényelmi szempontok növelése, a wellnes kezelések színvonalának emelése megfizethetõ áron a cél, s mindezt elsõsorban OEPtámogatással szeretnék elérni. Hévíz után Zalakaros volt a második olyan település Zalában, amely fürdõje révén vált nemzetközi hírûvé. Amíg Hévízen természetes formában alakult ki a fürdõhely, addig a délzalai település az olajipari kutatóforrásnak köszönheti kincsét m mélyrõl tör fel a 0 96 C-os, nátrium-kloridos, hidrogén-karbonátos, jódos-brómos gyógyvíz, amely a medencében C-osan várja a 0 vendégeket. A zalakarosi Gránit Gyógyés Termálfürdõ négy évszakos fürdõ, ahol a család minden tagja megtalálhatja a szórakozást, a pihenést és rekreációt. Nem véletlen a fürdõ szlogenje: Generációk találkozóhelye! Az újonnan átadott fürdõépület tovább emelte a zalai fürdõváros színvonalát! Zala megye egyik leghíresebb fürdõjének története 1962-ig nyúlik vissza, amikor egy szénhidrogén kutató próbafúrás eredményeképpen olaj helyett 96 C -os víz tört a felszínre több mint kétezer méteres mélységbõl. A mg/l ásványi só tartalmú fel- A tapasztalatok alapján a karosi terápia minimum idõtartama 7 nap, sokan azonban a 2-3 hetes idõszakot választják. Ezalatt 10, illetve kezelés vár a vendégekre. A zalakarosi gyógyvíz nagyszerûen alkalmas a csontritkulás kezelésében is mondja Burján Richárd. Dr. Bagdi Magdolna reumatológus a terápiás beavatkozások javaslata mellett felügyeli a kezeléseket is. A gyógykúra kiterjed a hidroterápiás és elektroterápiás kezelésekre, víz alatti gyógytornára, valamint gyógymasszásra, a változatos pakolások elõsegítik a betegek gyógyulását. A karosi gyógyvíz hatékony mozgásszervi, degeneratív, idült gyulladásos izületi bántalmakra, szív- és keringési rendszer elváltozásokra, anyagcsere-problémákra is. Meríts erõt a természet csodáiból! törõ víz vegyelemzése és orvosi hatásainak megállapítása után 1965-ben termálfürdõt létesítettek. Az akkori Zalakarosi Strandfürdõben egy m vízfelületû termálmedence és egy 60 m -es gyer- 2 mek pancsoló fogadta a vendégeket, amely három év múlva egy sportmedencével is kiegészült. A gyógyászatot is magában foglaló fedett fürdõt 1975-ben nyitották meg, majd a következõ évek a folyamatos fejlesztések jegyében teltek ban az elismert gyógyvizû fürdõt az Egészségügyi Minisztérium hivatalosan gyógyfürdõvé nyilvánította. A zalakarosi gyógyfürdõ 1965-ben nyitotta meg kapuit. Az azóta eltelt 46 évben több mint 25 millió vendég fordult meg a fürdõben, ahol jelenleg 10 hektáron több mint 25 medence, négyzetméter vízfelület várja a látogatókat. A Gránit Gyógyfürdõ Zrt.- ben közel 50 szakképzett dolgozó várja a vendégeket. Fontos cél a betegutak lerövidítése. További törekvés a zalakarosi márkanév további erõsítése itthon és határon túl. A zalakarosi gyógyfürdõ egy speciális területen is szakmai programot állít össze a jótékony hatású víz hasznosítására Dr. Constantin Tamás szakorvos egy szakmai fórumon számolt be a gyermekreumatológiában ajánlott és használt gyógykezelésekrõl. Egyedülálló Európában A több mint 2500 méter mélybõl feltörõ 96 C -os zalakarosi gyógyvíz összetétele és a vízkészlet nagysága miatt a legjelentõsebbek egyike. Vízösszetétele alapján alkáli-kloridos, hidrogénkarbonátos gyógyvíz, melyben a jód, a bróm, a kén és a fluor együttes jelenléte igen ritkán elõforduló, Európában egyedülálló vízösszetételt eredményez. Ezeken túl a gyógyvíz további fõ összetevõi a kálium és nátrium, magnézium, vas, mangán, metabórsav, metakovasav, szabad szénsav. Egy korábbi vizsgálatnál tizenegy ország 225 gyógyvize került összehasonlításra. A vizsgálat a sokaságon belüli, az összetétel szempontjából leginkább hasonló gyógyvizeket egy csoportba rendezõ Cluster-analízis módszerével történt. Az elvégzett vizsgálat eredményeképpen megállapíthatjuk, hogy a zalakarosi gyógyvíz olyanokkal került egy csoportba, mint pl. a Bad-Wiessee, Endorf, List és az olaszországi Salsomaggiore és Margherita di Savoia. Vízitorna gyermekeknek A gyógyszeres terápia mellett a vízi- és gyógytorna, s a masszás is kitûnõ hatással van. A fürdõ vezetõi úgy döntöttek, hogy olyan gyógyprogrammal várják a vendégeket, amely könnyíthet a betegségben szenvedõ gyermekeken. A gondtalan fürdés mellett programmal is várják a gyermekeket.

7 2011. október Zalakaros Gyógykezelések gazdag tárháza A közvélemény meglehetõsen tájékozatlan azzal kapcsolatban, hogy társadalombiztosítási járulékáért milyen szolgáltatásokra jogosult. Nem sokan tudják bizonyára azt sem, hogy egy esztendõben kétszer is számíthat a zalaka- rosi gyógyfürdõ gyógyászati szolgáltatásaira. A kezelésekre a háziorvos ír beutalót. Dr. Bagdi Magdolna reumatológusfizioterápiás szakorvos és akupunktõr tájékoztatása szerint sem ismerik sokan ezt a lehetõséget, pedig az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) támogatása jóvoltából mini- A kiváló hatású gyógyvíz új energiát ad. Személyre szóló kezelést kapnak a páciensek. mális kiadás vár a betegre. A karosi fürdõben reumatológiai járóbeteg szakrendelés is van, ami háziorvosi beutalóval fogadja a pácienseket. Itt személyre szóló kezelést ajánl a doktor, s ami nagyon fontos: nincs várólista, érkezéskor sorszámot húznak. A balneoterápiás kezelések között szerepel (a teljesség igénye nélkül) iszapkezelés, víz alatti masszázs és gyógytorna, szénsavfürdõ és súlyfürdõ. Mindezeken túl gyógymaszszázst és elektromoskezelést is kérhet a páciens. Dr. Bagdi Magdolna azt is elmondta, hogy a beutalt betegeknek évenként kétszer 15 alkalommal tudnak fürdõkezelést adni, ami kiegészíthetõ a korábban felsorolt szolgáltatásokkal 60 kezelésre. A közgyógyellátásban részesülõ rászorultaknak a fürdõkúra ingyenes, s a gyógyszerkeretet sem terheli. A zalakarosi kezelések nagyszerûek az ortopédiai mûtétek elõtt izomerõsítésre, mûtétek utáni rehabilitációra, baleseteket követõen, vagy reumatológiai panaszok csökkentésére. Zalakaroson kivételes helyzetben vannak, mert az ajánlott ellátások mellett ingyen biztosítják az elektromos terápiát és a száraz gyógytornát. A Közép-Zala havilap zalakarosi melléklete Felsorolni is hosszú a kezelések fajtáját. Nagyon fontos, hogy a beutaltak magukkal hozzák a szakrendelésre korábbi leleteiket, ezzel jelentõsen segítik a zalakarosi szakemberek gyógyító munkáját. Dr. Bagdi Magdolna elmondta, hogy december végéig akciós gyógyászati csomag várja a vendégeket. Ha három gyógyászati kezelést választ valaki naponta, akkor a medencefürdõ akciós ára mindössze 400 Ft. Hát Ezeknek az ajánlatoknak nehéz ellenállni. Még egészségesen sem. Hát még akkor, ha valakin segíthetnek a Zalakarosi Gyógyfürdõ szolgáltatásai Kellemes kikapcsolódást biztosít az élményfürdõ. A Gránit Gyógyfürdõ új fogadóépülete. Tavasszal avatták... 7

8 8 Közép-Zala október Színpadon a zalaapáti harmonikások. Nemeshetés központjában község gazdaságának is. Õszidõn békésen ücsörgött napokig kicsik és nagyok gyûjtöt- szalmabála-kanapén egy párocska. ték szatyrokba, zsákokba a A bábuházaspár feje feték letti molinóról piros betûk adták gesztenyét, s adták el a felvásárlóknak. A községi boltban tudtára mindenkinek, ilyenkor mindig gazdára talált hogy gesztenyeünnepre készülnek egy-egy sparhelt, szõlõprés, bicikli, a falubeliek. A nemeshetési gesztenyének nagy híre volt néhány évtizeddel ezelõtt. A község nyugati késõbb televízió. A gesz- tenyeszüretnek akkora kultusza volt hajdan Nemeshetésen, hogy az iskolában az igazgató oldalának támaszkodó gesztenye-szünetet rendelt el a Öreghegy hordta hátán messze környék legnagyobb összefüggõ gesztenyeerdejét, de valamennyi dombháton hullatták termésüket a százados fák. A gyûjtés dandárja idején A községi önkormányzat a kulturális munkacsoporttal karöltve, részint a daliás idõknek emléket állítva, részint hagyományteremtõ tüskebundás édes gyümölcs szándékkal ren- fontos szereplõje volt anno a dezte meg az I. Nemeshetési Petrikeresztúron a szép hoszszú õsz egyik verõfényes szombat délutánján, október 15-én ünnepelték az idei szüretet, az önkormányzat és a helyi civil szervezetek összefogásával. A szervezõ munkából kivette a részét a Vöröskereszt helyi szervezete, a polgárõrség, a sportolók és mindenki, aki csak tehette. A felvonulás az immár hagyományos útvonalon, az alsó faluvég felõl, a helyi sportpályáról indult, majd elsõként a gyõrfiszegi falurészt keresték fel. A falu népitáncosai hangulatos mûsort adtak, majd a fõutcára hajtottak a lovaskocsik, egészen a polgármesteri hivatalig. A hosszú úton persze meg-meg kellett állni, s a kisbíró annak rendje szerint minden egyes megállónál kihirdette a jeles eseményt. Kis csendet kérek, ne tessék bomolni, eljöttem újra híreket dobolni e szavakkal toborozta a falu népét a mulatságban való részvételre, amelyre várta a népet a falu elöljárósága. A nagy lelkesedéssel szervezett színes forgatag végül a mûvelõdési házhoz vonult, ahol a környékrõl érkezett és helybeli kulturális csoportok fellépésével folytatódott a vidám program. A gellénházi dr. Papp Simon Általános Iskola tanulói õszi mûsorral köszöntötték a nagyszámú vendégsereget, a Söjtöri Népdalkör pedig az alkalomhoz illõ, mulatós bordalokat adott elõ. A helybeli Nagy Evelin énekes ezúttal is fellépett, mint szinte minden helyi ünnepség alkalmával. Az esti mûsorban is felléptek a helyi népitáncosok, ám ugyanakkor két moderntánc összeállítást is láthatott a közönség. Egyiket a kisebbek, az általános iskolások és az ovisok adták elõ, a másik koreográfiát pedig a felnõttkorhoz inkább közelítõ ifjú hölgyek mutatták be. A petrikeresztúri színjátszók természetesen készültek a jeles alkalomra, ezúttal A róka és a libák címmel vitték porondra a közönséget nemegyszer nevetésre ingerlõ vidám jelenetüket. Az ünnepi mûsort követõen a kisbíró adott szavának Gesztenyeünnep Nemeshetésen Kisbíró és néptánc nélkül soha nem múlhat el a szüreti felvonulás Petrikeresztúron. megfelelõen kora estétõl mulatság várta a falu népét zenével, tánccal, tombolával és zsákbamacskával. Az ígéretek szerint Pirzsók Pici vállalta, hogy a szüreti bálon a talpalávalót ad- Gesztenye Fesztivált. Szorgos kezek nyomán autentikus díszítést kapott az alkalmi színpad; Magyar Kálmán polgármester köszöntõjét követõen egymás után peregtek a mûsorszámok. Csatári citerások, zalaapáti harmonikások vidám akkordjai töltötték meg a teret, a pókaszepetki táncoslánykák és a zalaistvándi Kanfrodité pop-paródia csoport már a legújabb idõk ízlésvilágát megjelenítõ produkciókkal ragadtatták tapsra a közönséget. Gesztenyeünnep persze nem maradhat el gesztenyés finomságok nélkül. A falubeli lányok-asszonyok alkalmi cukrászdát varázsoltak a térre: a legkülönbözõbb sütemények kellették magukat, s édesszájúak áldozata lett a fesztivál tortája is. Szabadtûzön sült a gesztenye, magyar ruhába öltözött lányok kínálták újságpapírból sodort staneclikban a vendégeknek. S ha gesztenyeünnep nem lehet meg gesztenyés finomságok nélkül, akkor a sültgesztenye is elvárja, hogy jóféle keserûmusttal locsolják. A fesztivál hangulatát jó néhány mustfokkal emelték azok az újborok, amiket a község termelõi ajánlottak fel a rendezvényre. Öreghegy, Atyahegy, Gondóta- Csobánk, Hosszúhegy termése dicsérte a gazdák éves szorgalmát. A kultúrmûsor végeztével üstben rotyogó vadpörkölt illata csalta a fesztiválkonyhához a falubelieket és a környezõ községekbõl átlátogató vendégeket. Elismerés illeti a rendezõket azért is, hogy nem mûanyag búcsúi bóvlik virítottak a sátrak alatt, hanem mézeskalácsos és grillázs-készítõ kínálta portékáját. A késõ esti órákig folyt a mulatozás az I. Nemeshetési Gesztenye Fesztiválon, abban a reményben, hogy a hagyományteremtõnek szánt rendezvényt követi majd a második, a tízedik, a húszadik és így tovább f.l. Petrikeresztúron hajnalig báloztak a szüretelõk dig húzza, míg a lábát a görcs össze nem húzza, ám erre már hajnaltájban került sor, amikorra a résztvevõk kellõképp belefáradtak az ünneplésbe. Farsang Lajos Hirdetésszervezõket keresünk a megye minden részébõl! Érdeklõdni lehet: 92/ , 8-12 óráig, illetve 30/

9 2011. október Közép-Zala Fõzni jó! Húú, ez nagyon jó lett. A felújítást gyakran csak szükséges rosszként éljük meg. Ameddig csak lehet, megpróbáljuk elkerülni. Ez érthetõ, hiszen mindenki utálja a felfordulást, a szinte véget nem érõ munkálatokat. A szervezési problémákról nem is beszélve. Otthonunkkal a viszonyunk olyan, mint a házassággal. Az elején még minden nagyon szép és lelkesek vagyunk. Aztán az évek elõrehaladtával jönnek a problémák... Már nem olyan szép, megkopott, divatjamúlttá vált. Már a család is nagyobb, ezért több helyre lenne szükségünk. Ilyenkor szembesülünk a kérdéssel: Újítsuk fel, vagy költözzünk? A költözés gyakran csak elsõre tûnik jó megoldásnak. Ahogy elkezdjük a megfelelõt keresni, szép lassan rájövünk, nincs is rossz helyen az otthonunk, az iskola, a munkahely, a közlekedés, szempontjait figyelembe véve. Ezért szép lassan rá kell jönnünk, hogy a felújítás lesz a megoldás. Ehhez egy olyan cégre van szükségünk, amely megérti, hogy mi a problémánk, amelynek vannak jó ötletei, amely meg tudja tervezni, s látványterven tudja számunkra is érthetõen megmutatni, hogy fog kinézni otthonunk a felújítás után. László is egy ilyen céget keresett, amikor bennünket választott. A felújítás nekünk sem egyszerû feladat, de egy mondat miatt szívesen vállaljuk. Amikor elkészül, ügyfelünk csak ennyit tud mondani: húú, ez nagyon jó lett! mxm lakberendezés: Miszori Imre 30/ Korrajz a döbbenet erejével Ötvenöt évvel ezelõtt hazánk az '56-os forradalmi események következtében a világ figyelmének középpontjába került. Minden esztendõben megemlékezések történnek szerte hazánkban és más országokba szakadt magyarok körében is. Így tett Teskánd önkormányzata is, a Kemence-házba hívta a helyieket az ünnephez kapcsolódó film megtekintésére. A vetítést Németh István Jánosné polgármester szavai elõzték meg. A forradalmi megmozdulások hiteles fõvárosi történéseit kommentálta az 1993-ban, Lugossy István által rendezett és forgatott film: Széna tér '56 - címmel. Középpontjában Márton Erzsébet áll, aki a felkelõcsapat felderítõ osztagának Széna téri vezetõje volt ban halálra ítéltek, majd ban amnesztia következtében szabadult. Lugossy István munkája e történelmi idõszakról Emlékezés Nagylengyelben A helyi fiatalok mûsora tette még meghittebbé az ünnepséget. Szappanfõzõ hagyományõrzõk A Kishottói Népdalkör szokás szerint idén is részt vesz a Szép Zalában születtem megyei hagyományõrzõ pályázaton. A Zalai Hagyományok Napja gálaestjét november 19-én Letenyén rendezik, amelyre ezúttal a házi szappanfõzést és a tradícionális nagymosás fárasztó munkáját dolgozta fel a Simon Együtt emlékezett fiatal, és az akkori idõket átélõ is. Gyuláné menedzselésében, Tulipán Katalin szakmai vezetõ irányításával mûködõ kultúrcsoport. A Kishottói Népdalkör a korábbi években helytörténeti kiállítással és a cséplés feldolgozásával aratott sikert, s az idén is szorgalmas munkával, színvonalas prezentációval készültek a megmérettetésre. 9 hiteles korrajzot adott az átélés hevületével, minden korosztály számára. A dokumentumfilm teskándiakra gyakorolt hatását az arcokra kiült döbbenet és a tapintható csend jelezte. A történelmi visszaemlékezést a látottak megbeszélése és a közös benyomások, vélemények, valamint az érzelmek együttes megélése és megosztása zárta. Török Irén Az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulójára emlékeztek Nagylengyelben is. A Himnusz elhangzása után Scheiber Ildikó polgármester hangsúlyozta, hogy a kitartásnak és a küzdeni akarásnak minden korban, az élet minden területén fontos szerepe van, hiszen csak így lehet jelentõs célokat megvalósítani. Az eseményhez kapcsolódó hanganyagok és meghitt hangulatú zenei bejátszások tették még ünnepélyesebbé a helyi fiatalok által elõadott verseket, szövegeket. A mûsor folyamán a Hõsi emlékmûnél koszorút helyeztek el az önkormányzat, a településen mûködõ nyugdíjas klub, valamint az egyházközség képviselõi. A megemlékezés végén a résztvevõk gyertyagyújtással emlékeztek a forradalom és szabadságharc áldozataira.

10 10 A komor októberi szombat délután értékes programmal szolgált Teskánd lakosságának a közelmúltban átadott közösségi házban. Salamon Ferencnének, az intézmény közösségszervezõjének elmondása szerint havi rendszerességgel szeretnék e teázással kísért öszszejöveteleket megtartani, mint- A Zala Megyei Polgárõr Szövetség október 23.-iki ünnepsége alkalmat adott rá, hogy kitüntetéseket adjanak át az azt megilletõ polgárõröknek. Az idén Lentiben került sor a megemlékezésre, amelyen Horváth Róbert, a Zala Megyei Polgárõr Szövetség elnöke mondott az 1956-os forradalom értékeit méltató szavakat, majd a megye több jeles polgárõre vehetett át méltó elismerést. Köztük Simon Gyulánénak, a hottói egyesület alapító tagjának és gazdasági vezetõjének dr. Túrós András, az OPSZ elnöke a Polgárõr Érdemkereszt ezüst fokozatát adományozta, amelyet Horváth Róbert Zala megyei elnök adott át. Simon Gyulánét hottói otthonában kerestük fel az ünnepséget követõen. A település volt polgármestere, egyébiránt nyugdíjas pedagógus ma is aktív életet él. Elmondta, hogy a Deák-iskolában, ahol fizikát és kémiát tanított, szakszervezeti titkárként szintén mozgalmas életet élt, így természetszerûleg vállalta a feladatokat a polgárõr egyesület alakulásakor. A Horváth Imre elnökletével mûködõ mintegy 30 tagú egyesület rendszeresen járõröz a faluban, s Közép-Zala Kemence-házi beszélgetések A hallgatóságot lenyûgözte a pár õszinte bemutatkozása. egy kimozdítani és összehozni a helyieket. A Kemence - házi Teadélután címmel indított beszélgetés sorozat elsõ témája a fogyatékkal élõk sajátos világának megismerése, amely egy fiatal látássérült házaspár, Pál Zsolt és Pál Szilvia közremûködésével történt október Hottóra is jutott kitüntetés Polgárõr-elismerés Simon Gyulánénak minden közösségi rendezvényen kiveszik a részüket a feladatokból. Idõnként cserélõdnek a tagok, mindig jelentkeznek fiatalok, akik frissítik a létszámot. Az összetartó közösség tagjai zömében év köztiek, ám jóval fiatalabbak és idõsebbek is akadnak köztük. Segítünk, ahol csak tudunk! Helytállunk a rendezvényeken, akár önkormányzat, akár társadalmi, vagy a települést érintõ nagyobb rendezvényekkel, így a temetésekkel, esküvõkkel kapcsolatos forgalombiztosító feladatokat is ellátjuk, s természetesen a társadalmi munkákban is részt veszünk. Az idei év jelentõs az OPSZ életében is, hiszen 20 éves a magyar polgárõrség, a hottói egyesület pedig a 10 éves jubileumát ünnepli még az idén számolt be róla Simon Gyuláné. Nem õ az egyedüli hölgy-polgárõr Hottón: szintén a feladatok aktív részese Halász Lászlóné Anikó, akinek a férje volt a szervezet elsõ elnöke, az õ kezdeménye- Egyetemi társak voltunk Szilviával, az ismeretség innét van és az ötlet, hogy meghívjuk õket, azzal a céllal, hogy beavassák a hallgatóságot, miként lehet megbirkózni a mindennapokkal látássérültként tudtuk meg Tóth István Jánosné polgármestertõl. Szigetváron születtem, ott éltem szüleimmel, majd egy betegség következtében elveszítettem a látásomat. Ekkor húsz éves voltam, másodéves a fõiskolán. A jobb szememmel egyáltalán nem látok, a ballal is alig. Elõször nehezen dolgoztam fel ezt az állapotot, de visszamentem a fõiskolára, késõbb másoddiplomát szereztem, majd gyógymasszõrnek tanultam. Partnerünk Európa program keretében végeztem el azt a képzést, aminek következtében európai üzleti asszisztens lettem tõl pedig a Foglalkoztatási és Szociális hivatalban dolgoztam igazgatásszervezõként, egészen ez év tavaszáig, azóta pedig munkakeresõ vagyok. Úgy tapaszta- Simon Gyuláné, hottói polgárõr a kitüntetésével. zésére jött létre az egyesület 2001-ben. Hogyan érintette a kitüntetés? Nagy megtiszteltetésnek érzem, s biztosan még sokan megérdemelték volna, hiszen nagyon sok az aktív polgárõr. Szerencsére ez a közérdekû tevékenység a politika szintjén is megkapta azt az elismerést, amely megilleti. A helyi egye- lom, hogy napjainkban az esélyegyenlõség és a környezetvédelem egyformán az utolsó helyet foglalja el a köztudatban hallottuk a mosolygós, élettel és tervekkel teli bemutatkozó szavakat Szilviától. Sárvári születû vagyok, villamos mérnöknek készültem, majd 1999-ben bekövetkezett betegség miatt nem élhettem tovább a megszokott életemet. Három-négy nap alatt veszítettem el gyakorlatilag a látásomat ben átlagos látássérültként elmentem gyógymasszõri képzésre, majd az ELTE-én szociálpolitikát tanultam, és jelenleg a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai hivatalban dolgozom, tanácsadóként mondta Zsolt. Látó barátaink sokat segítenek nekünk bevásárlásnál és egyéb helyzetekben is. A váltáshoz idõ kellett, megélni a mélypontot, majd talpra állni, terveket szõni, és az embereket ráébreszteni, hogy mi is itt vagyunk a társadalmi elvárásnak és elfogadásnak, valamint a szerepvállalásnak megfelelõen mondta a meghitt és nyílt beszélgetés befejezéseként Pál Zsolt. Török Irén sületre visszatérve: felszerelés dolgában is utolérjük magunkat, így például most központilag kapunk formaruhát, amely ezentúl országosan egységessé válik. Az önkormányzat ahogy korábban, úgy most is támogatja az egyesületet. A mostani önkormányzat is nagyon fontosnak tartja a civil szervezetek támogatását, jól gazdálkodik Vincze Ferenc, az új polgármester! A támogatást ezúton is köszönjük, s biztosíthatjuk róla a hottóiakat, hogy ezentúl is lehet ránk számítani. Farsang Lajos TV- és Híradástechnikai híradástechnikai Szerviz - TV javítás - TV javítás - DIGI - DIGI TV TV zalaegerszegi forgalmazója forgalmazója - Mindig - Mindig TV TV digitális csatorna havidíj nélkül! -- Távirányítók forgalmazása - Digitális - Digitális mûholdas mûholdas televíziózás televíziózás Zalaegerszeg, Ady u. 31. Tel.: 92/ , 30/ /

11 2011. október Közép-Zala Látlelet a pacsai fociról (2.) A gazdasági válság okozta a visszaesést? Bezárták a pacsai sportkollégiumot, visszalépett a futballcsapat adtuk hírül elõzõ számunkban. Mivel megszólíttatott Henczi Zoltán, a város polgármestere, megkerestük, fejtse ki álláspontját. Az elõzõ cikkben megjelentekkel, Bogdán Ferenc állításával szemben az önkormányzat nem oka a kialakult helyzetnek, hiszen 2002 óta évente milliós nagyságrendben támogattuk a város futballcsapatát. Ezzel a támogatási szinttel mindenképpen a települések sorának elsõ harmadában vagyunk, ha a megye hasonló rangú csapatait és önkormányzati támogatottságát nézzük szögezte le Henczi Zoltán ben 3,6 millió forintot, 2011-ben pedig a mai gazdasági helyzetben 2,4 millió forintot fordítottunk az egyesület támogatására az errõl szóló határozatban valamennyi képviselõ és jómagam is igennel szavaztam, ezen túl pedig az önkormányzat fizette a pályagondnok bérét és járulékait, ami további mintegy évi egymilliót tesz ki. Viszont a támogatás összegérõl elszámoltattuk a sportegyesületet, s a bizonylatok között találtunk fiktív számlákat... Kell, hogy legyen oka a csapat visszalépésének. Mi lehet az? Ehhez vissza kell térnem a 2006-os választásra, amikor a kialakult szokásjog szerint alpolgármesterként a legtöbb szavazatot elért Kistüttõsi László személyére tettem javaslatot, aki a csapat meghatározó szponzora volt. Nem kapta meg a többséget, legalábbis elsõ körben nem. Többek közt Gróf Zsolt, a sportegyesület elnöke is ellene szavazott. Ezért Kistüttõsi ekkortól nem támogatta az egyesületet. A sportkollégium megszüntetésével kapcsolatban mi az Ön álláspontja? Az intézmény három évtizeden át mûködött, annak idején Ujvári Sándor, a megyei tanács elnöke patronálta, majd egy ideig a ZTE támogatta. Ma az oktatási és kollégiumi normatívák messze nem olyan szintûek, mint voltak harminc éve, vagy akárcsak néhány évvel ezelõtt. Ahhoz, hogy az intézmény rentábilisan mûködjön, gyermeknek kellene lennie a kollégiumban. Ezzel szemben tavaly már csak 28 gyermek volt, közülük tízen elballagtak, így maradt 18 fõ és új jelentkezõként mindössze ketten kérték a felvételüket! Tehát mindössze 20 fõvel kellett volna tovább mûködtetnünk az intézményt, s az önkormányzatnak idén már millió forintot kellett volna hozzátennie a fenntartási költségekhez! Már tavaly is közel 15 millió forinttal járult hozzá a kollégium mûködéséhez az önkormányzat. Most a munkahelyek megszûnése, a végkielégítések kifizetése mintegy 11 millió forint terhet jelent, amelybõl 4 millióra lehet pályázni Az összefogásról avagy a hiányáról mit mondhatunk? Tárgyaltunk az illetékesekkel! Megkerestük például a ZTE-t, az MLSZ-t Megkeresésünkre itt járt például személyesen az MLSZ-tõl Csiki Károly és Õze Tibor, ifjabb Mihalecz István és többen mások a megyei labdarúgó szövetségtõl is! Ám azon kívül, hogy mindenki megígérte, hogy megpróbál segíteni, semmit nem kaptunk! Ha az önkormányzatnak 3-5 millió forintot kellene hozzátennie a fenntartáshoz, az reális lenne. De több mint 20 millió forintos többletkiadást nem vállalhat a város! A korábbi fenntartói társulás szerint Zalaigrice és Szentpéterúr községekkel közösen mûködtettük az iskolát. Ma Zalaigrice ugyan hozzájárul az iskola fenntartásához, ám a kistele- A pacsai sportkollégiumban több évtizeden keresztül nevelték az utánpótlást. pülésrõl talán 3 gyerek jár ide, Szentpéterúr pedig saját iskolát indított. Ez évi párszázezer forintos összeget jelenthetett, de csak az iskola vonatkozásában, hiszen a sportkollégium fenntartásához nem járult hozzá a két társtelepülés. E körülmények és a mai gazdasági helyzet nem teszi lehetõvé, s az önkormányzatnak ez nem is feladata, hogy a játékosok fizetését tekintve profi szintû labdarúgást tartson fenn a kisvárosban. Így is közel 50 millió forint hiánnyal terveztük a város költségvetését. Az oktatást fontosnak tartjuk, hiszen az iskolában és az óvodában épp most folyik egy 330 milliós beruházás, amelynek a 10 százalékos önrészét az önkormányzat biztosította. A sportot is fontosnak tartja az önkormányzat. Például 2005 körül önkormányzati pályázattal nyertünk közel 7 millió forintot, amelybõl felújítottuk a pályát és az öltözõt. Az, hogy nem tudtak szponzort szerezni, nem az önkormányzaton múlt mondta Henczi Zoltán polgármester. Megszólítottsága okán megkérdeztük Gróf Zsolt volt egyesületi elnököt és Kistüttõsi László volt fõszponzort. A csapat visszalépése a kialakult gazdasági helyzet következménye fogalmazott Gróf Zsolt. Kistüttõsi úr 2006-tól visszalépett a támogatástól, ezzel a korábbinál lényegesen gyengébb anyagi helyzetbe került a csapat. Néhány helyi sportbarát és jómagam is Közép-Zala Kiadja: Dél-Nyugat Kiadó Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér Szerkesztõség: 8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381. Tel.: (92) Fax: (92) ; ISSN X Készült: Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel./fax: (92) sokáig jelentõs összeggel támogattam az egyesületet, ám a gazdasági helyzet romlása miatt 2010-tõl kénytelen voltam viszszafogni ezt. Mivel nem láttam akaratot a szélesebb körû összefogásra, ezért az elnöki tisztségemrõl is lemondtam. Innentõl fogva megállíthatatlannak tûnt a leépülés. Nagyobb vállalkozások hiányában sok kisebb vállalkozás összefogásával lehetett volna javítani a helyi futball helyzetén, ám ez nem jött létre fogalmazott Gróf Zsolt. Kistüttõsi László úgy emlékszik a történtekre, hogy a vállalkozásának a helyzete, a szerényebb lehetõségei miatt vonta vissza a korában nyújtott támogatást, már évekkel korábban. Volt ugyan nézeteltérésünk a testületben, de nem ezért, hanem az építõipar hanyatlása, ezáltal a lehetõségeim hiánya miatt nem támogattam tovább az egyesületet. Elõzõleg évekig etettük-itattuk, szponzoráltuk a csapatot. A cégemnél már nagy gondok mutatkoztak, amikor megvontam a támogatást, majd meg is szûnt a cégem, az Interép... A sportegyesület hanyatlása szerintem nem most kezdõdött és a gazdasági körülményeknek tudható be számolt be róla Kistüttõsi László, korábbi fõszponzor. Farsang Lajos Riportsorozatunkat további érintettek megkérdezésével folytatjuk.

12 12 Közép-Zala október Gesztenyefesztivál és Õszi randevú lénháza, Lickóvadamos, Nagylengyel, Ormándlak és Petrikeresztúr csapatai között. A résztvevõk kipróbálhatták magukat többek között kvízfeladatban, képkirakásban, pálinka felismerésben (szigorúan illat alapján!), ének- és tánctudásban. A jó hangulatú vetélkedõ izgalmai után a csapatok a nevezési díjakkal, azaz saját készítésû õszi finomságokkal, valamint langalival és forralt borral a kezükben tekinthették meg Tóth Norbert Kalandozások Zalában címû kisfilmjét. Amíg a zsûri a pontokat összesítette, addig a helyi Tini Girls tánccsoport szórakoztatta a közönséget. Az eredményhirdetés alapján a nagylengyeli és a petrikeresztúri gárdát megelõzve végül Lickóvadamos csapata érdemelte ki az elsõ helyet és ezzel együtt szívesen elvállalták a jövõ évi Gesztenyefesztivál rendezési jogát. K.G. Feladatmegoldás közben Nagylengyel 1-es csapata. Az október vége vidám programmal indult Nagylengyel és kek, a szintén helyi termelõtõl származó ízletes mézek, valamint a környezõ települések számára. Pálmainé Koncz Éva A hagyományosnak számító zalaszentlászlói népmûvészeti gellénházi rendezésû Gesztenyefesztivál dísztárgykészítõ csuhéból kében idén Nagylengyelszült mûvei közül válogathattak. kapott helyet. Az új helyszín A délután Scheiber Ildikó kisebb változtatásokkal is nagylengyeli polgármester kö- járt. A név az Õszi randevú szöntõjével folytatódott. Ezután elnevezéssel bõvült. A randevú kora délután egy tehetséges helyi fia- tal, Szalay Ráchel énekhangját játszóházzal és kistermelõk hallhatták az egybegyûltek, kis vásárával vette kezdetét. A gyermekek ügyes kezei által majd a Kinyó Ferenczy Tamás által készített Göcsej éléskamrája vidám mécses tartók, mosolygós címû filmet tekintették szellemek készültek. Ezalatt az idõsebbek a helyben mûködõ Szent Család Szociális meg a környezõ településekrõl érkezett csapatok. Ezt követõen vette kezdetét a szórakozta- Központban készült termé- tó vetélkedõ Becsvölgye, Gel- SZÁNTÓT, LEGELÕT, FÖLDET VENNÉK MAGAS ÁRON, AZONNALI FIZETÉSSEL 8900 Zalaegerszeg, Sport u. 2. Tel.: 92/ Nyitva: hétfõ-péntek: , szombat: ig FENYÕBÚTOROK 5 ÉV GARANCIÁVAL 20 % kedvezménnyel! Leo hosszabbítható gyerekágy matraccal, ágynemûtartó nélkül Claudia 3 ajtós 3 fiókos tükrös nagyszekrény Anikó 8 fiókos komód Nyitott polc Minden megoldás és földméret érdekel. Disznók elõjegyezhetõk Hízó disznók novemberi elvitellel elõjegyezhetõk. Telefon: 06(70) Érdeklõdni:06/30/ Ülõgarnitúrák széles szín- és formaválasztékban kedvezménnyel % Konyhabútorok Ft-tól Concordia elemes bútorcsalád 30 % kedvezménnyel Vákuum-, hideghabos- és memory matracok 20 % kedvezménnyel! Az AKCIÓK a hirdetés megjelenésétõl a készlet erejéig érvényesek!

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről Ó z d, 2015. február 19. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke Egyesületünk rövid bemutatása: 1906-ban Ózdon épült fel Közép-Európa

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Köszöntõ. Felújított fürdõnkben megtalálhat minden olyan szolgáltatást, mely az Ön és családja kikapcsolódását, szórakozását szolgálja.

Köszöntõ. Felújított fürdõnkben megtalálhat minden olyan szolgáltatást, mely az Ön és családja kikapcsolódását, szórakozását szolgálja. Gyógyfürdõ 2013. Köszöntõ Köszöntjük Önt városunk kiemelkedõ turisztikai szerepet játszó fürdõjében abból az alkalomból, hogy egészségét fürdõkezeléseinkkel kívánja javítani. Köszöntjük Önt is, aki szabadsága

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmail.com Telefon: - Myletos Art Ságiné Őze Rita élelmiszer boltja Gyógynövény és Reformélelmiszer Üzlet (Szentes) Rongybika (Szentes) Erasmus + Dr. Brusznyai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-i ülésére 8585-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2012. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október Szakmai beszámoló Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, 2016. október 7-8-9. Az Európa a polgárokért program támogatásával 2016. október 7-8-9-én az Európa jövője Az euroszkepticizmus és az aktív

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 Időpont Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Január 19. Vasúti emlékmű A németek kiűzésének napja, megemlékezés Német Nemzetiségi Január

Részletesebben

XV. évfolyam - 3. szám Kezdetben sok érdeklődő volt, de sajnos csak érdeklődtek. Többen mondják ma is, hogy szeretnének jönni néptánc oktatásra. Erre én mindig felteszem a kérdést az órákon: Itt vannak,

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.033-6/2016. Sorszám: 4. ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ Támogatási szerződés száma: KKETTKK-56P-04-0116 Támogatott: Marcali Város Önkormányzata Támogatás tárgya: Emlékezzünk együtt 1956-ra megemlékezés hónapja Marcaliban című program

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva:

Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.30 08.58.00 Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.30 08.58.00 Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen Január 10-18. Kilenced Árpád-házi Szent Margit tiszteletére szent mise. Január 27. Kávé és gyógy gomba bemutató a Múzeum és Könyvtárban. JANUÁR FEBRUÁR Február 8. Hagyományőrző

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2010.

Pénzügyi beszámoló 2010. Pénzügyi beszámoló 2010. BEVÉTELEK Egyesületi bevételek 588.504 Pályázatok, egyéb támogatások 120.000 Magánszemélyek támogatása 294.640 Önkormányzati működési támogatás 1,972.468 2011. év terhére előleg

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolta napirendként megszavazni a részönkormányzati keret felosztását napirendnek elfogadni.

Jegyzőkönyv. Javasolta napirendként megszavazni a részönkormányzati keret felosztását napirendnek elfogadni. Jegyzőkönyv Készült a Toponári Művelődési Házban, a Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2009. április 20-án 18.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március Ifi kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március www.shipsarmellek.hu ship.sarmellek@gmail.com 2014. április 11-én, pénteken 19 órától Öbölből vödörbe színházi előadás Nyertes Zsuzsával és Heller Tamással

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014 PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014 Támogató: Marcali Város Önkormányzata Oktatási és Közművelődési Bizottság 8700 Marcali Rákóczi u. 11. Támogatott: Marcali Városi Kulturális Központ 8700 Marcali

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám VVILONYA RÓLUNK SZÓL 2009 V.év. 5.szám Kiadja: 8194 Vilonya, Hétvezér u.22. http://www.vilonya.eu e-mail: vilonyaert@vilonya.eu Testvértelepülésünk Nyitracsehi EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Meghívó 2012. november 20.

Meghívó 2012. november 20. Meghívó Tisztelt Természetjáró, Erdész, Vadász Kolléga! A következő oldalakon olvasható címmel és programmal a TESZ-TeSz 50 éves jubileumát üljük 2012. november 24-25- én. Hívunk, vegyél részt ennek a

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Felhívás. I. Böszörményi Ízek Fesztiválja. 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér

Felhívás. I. Böszörményi Ízek Fesztiválja. 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér Felhívás I. Böszörményi Ízek Fesztiválja 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér Hajdúböszörményben megrendezésre kerül az I. Böszörményi Ízek Fesztiválja, a Hajdú 400 Hagyományőrző, Kertészeti és

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8.

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. PROGRAM Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív időskor Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. 1 2 PROGRAM 2012. november 6. (kedd) Az Egészséges Városok

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Bor Baráti Kör. képes krónikája 2001. Október Megszületik az ötlet, és hirtelen elhatározásból

Bor Baráti Kör. képes krónikája 2001. Október Megszületik az ötlet, és hirtelen elhatározásból A Bor Baráti Kör képes krónikája 2001. Megszületik az ötlet, és hirtelen elhatározásból elmegyünk Egerbe, a Szépasszony völgybe. Következő héten borkóstolót tartunk (képen balról jobbra: Miki, Konyak)

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013.

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. A legjobb orvosok: Dr.Elégedettség, Dr. Higgadtság, és Dr. Jókedély (C.H.Spurgeon) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja: a

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2016. JANUÁR. Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja. Tisztelt magyarcsanádi lakosok!

2016. JANUÁR. Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja. Tisztelt magyarcsanádi lakosok! Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja 2016. JANUÁR Tisztelt magyarcsanádi lakosok! Újra eltelt egy év, és mint ahogyan a világ számtalan pontján, itt Magyarcsanádon is számot

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

Sok üvegnyi jóság - Nyolcadik éve a nagycsaládosokért!

Sok üvegnyi jóság - Nyolcadik éve a nagycsaládosokért! S A J T Ó A N Y A G Sok üvegnyi jóság - Nyolcadik éve a nagycsaládosokért! Az Idősek világnapjához közeledvén kiemelt hangsúlyt kap az immár nyolcadik éve élő Tápláló szeretet program, mely a nógrádi nyugdíjasok

Részletesebben

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselőtestület! A beszámoló a 2010. októbere és 2011 októbere közti

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010

Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010 Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010 Nők életmód népfőiskolája - Nagyrábé 2010. január - április Ismeretterjesztő és életmód segítő foglalkozások. Hajdú Komák és Konok Kunok disznótoros versenye

Részletesebben

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny SOPRON 2015. november 21-22. 37. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny Sopron Kupa 2015. november 21-22. A verseny célja Dr. Csik Ferenc Olimpiai Bajnok tiszteletére olyan úszóverseny

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 230-4/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE IFJÚSÁGI CSOPORT 2012.-ÉVI BESZÁMOLÓ Kapcsolattartó: Kuruczné Panyi Tünde (Ifjúsági csoport vezető) kurucznetundi@c2.hu Cím: 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.

Részletesebben