Elkészült az új teskándi templom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elkészült az új teskándi templom"

Átírás

1 Közép-Zala Közép-Zala Rég várt jeles eseményre gyülekezett október 8-án, szombaton, a Magyarok Nagyasszonya Ünnepén Teskánd apraja és nagyja. Az immár felépült templomot dr. Veres András megyéspüspök szentmise keretében szentelte fel. Isten k ö z é l e t i h a v i l a p VIII. évfolyam október Elkészült az új teskándi templom Isten házát a Szent Családnak szentelték Tóth István Jánosné polgármester köszönetet mond mindazoknak, akik tettek a nemes célért. háza 2011 a család éve lévén a Szent Család nevet kapta. Zsúfolásig megtelt az új templom, sõt, a gondosan parkosított téren felállított rendezvénysátorban is minden talpalatnyi helyet elfoglaltak a hívõk, s kivetítõn kísérték fi- gyelemmel az odabent zajló eseményeket. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Rigó Csaba kormánymegbízott, Vigh László országgyûlési képviselõ, Fazekas István körjegyzõ és még számos jeles egyházi és polgári személyiség. A templomépítést kezdeményezõ Teskánd Templomért Alapítvány képviselõje megköszönte a Szombathelyi Egyházmegye elmúlt években nyújtott erkölcsi és hathatós anyagi támogatását, majd felkérte dr. Veres András megyéspüspököt a templom felszentelésére. A település önkormányzata nevében Tóth István Jánosné polgármester szólt az ünneplõkhöz. Nagyon jó érzés tölti el a helybeliek szívét e napon, hiszen ma olyan dolog történik itt, ami korábban Teskándon sosem. Új templomunk van, (Folytatás a 2. oldalon) Az elsõ 60 évre emlékeztek Szakmai nap várta a vendégeket. A környezõ települések, de mondhatjuk, hogy a megye életét meghatározó eseményre emlékeztek október 21-én Nagylengyelen és Gellénházán. A nagylengyeli olajmezõ 60 éve ezelõtti termelésbe állítása alkalmából avattak emlékmûvet a nagylengyeli NLT-1-es kútnál. Az emlékhely létrehozása az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Kõolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztálya dunántúli helyi szervezetének és tagjainak, valamint a MOL Rt.-nek kö-szönhetõ. Az elsõ két sikertelen fúrást követõen 1951-ben a nagylengyeli 3-as kúttal kezdõdött meg a mezõ termelésbe állítása. Az 50-es évek közepére már 1,2 (Folytatás a 2. oldalon)

2 2 Közép-Zala október Elkészült az új teskándi templom Isten házát a Szent Családnak szentelték (Folytatás az 1. oldalról) amely példátlan összefogás és közös akarat révén épülhetett meg itt a dombtetõn hangsúlyozta a falu elsõ embere. Rövid beszédében kifejtette: köszönet illeti ezért az alapítókat, a templomépítés kezdeményezõit, az egyházközséget és az egyházmegyét, mivel felkarolta ezt a kezdeményezést. Elismerés jár a magánszemélyeknek, családoknak, a vállalkozóknak, mindenkinek, aki tett a közös célért. Szólt az as lélekszámú település fejlõdésének és szerkezetének sajátos, a megye többi falujától eltérõ tulajdonságairól. Az utóbbi évtizedekben rohamléptekkel fejlõdõ község lakossága 30 év alatt megduplázódott. A környezõ településekkel szemben Teskándnak nincs hagyományos értelemben vett faluközpontja, ahol az intézmények állnak. Másutt van az iskola, másutt a polgármesteri hivatal, másutt az üzletek, a temploma pedig soha nem is volt a településnek. Amikor az építés során a torony felkerült a templom épületére, már látszott, hogy valami visszavonhatatlanul meg- Az elsõ 60 évre emlékeztek (Folytatás az 1. oldalról) millió tonna olajat termelt évente, amit az akkori államvezetés megkövetelt az olajvállalattól. Ennek az erõltetett kitermelésnek súlyos ára lett, idõ elõtt megkezdõdött a kutak elvizesedése. A termelési maximumot 1965-ben érte el, 1,375 millió tonna kitermelt olajjal. A mezõ több szakmai elismerést is magáénak tudhat, hosszú ideig az itteni egyik kút tartotta a hazai fúrások mélységi rekordját 4409 m-rel. Itt alkalmaztak elõször gyémántfejes fúrókat. A kitermelésnél kifejlesztették és sikeresen alkalmazták a széndioxid-besajtolásos eljárást, amire az adott lehetõséget, hogy a budafai mezõ mélyebb rétegeinek megkutatása során nagy mennyiségû széndioxidot tártak fel. Az üzemszerû hasznosításhoz sok részproblémát kellett megoldaniuk a szakembereknek. Az emlékmûvet Holoda Attila, a MOL Kutatás-Termelés Divíziójának eurázsiai igazgatója és Tóth János a zalaegerszegi olajipari múzeum igazgatója leplezte le. Az avatást követõen szakmai nap várta a lai Attila plébánosnak: Fõtisztelendõ plébános úr! Vegye át tõlem a templom kulcsát, amelyért ezen a településen sokan dolgoztak, fõleg azért, hogy a lelkek üdvösségét szolgálja ez az épület. Jelképesen tehát ez a kulcs nem csak a templom épületének a kulcsa, hanem annak a Krisztustól kapott, a papság szentségében kiosztott lelki hatalomnak is a jelképe, amellyel most meg van bízva ezen a plébánián, hogy a lelkek üdvösségét szolgálja a szentségek kiszolgáltatásával. Legyen gondja mind az épületre, mind a lelkek építésére. Isten segítse ebben a munkában! A beszédeket és könyörgést kö- változott a falu életében. Ezután, Teskánd felé hazajövet, ha a dombtetõre, a templomra nézünk, láthatjuk, s tudjuk: itthon vagyunk, ott áll a templomunk, ahogy egy településen lennie kell Szent István kora óta fogalmazott, majd a fejlõdés lépcsõköveit szemléltette Tóth István Jánosné. A szentmise keretében dr. Veres András megyéspüspök a következõ szavak kíséretében adta át a templom kulcsát Sza- vendégeket, ahol több elõadó a múltról, jelenrõl, és a mezõ jövõjét érintõ lehetõségekrõl tartott tájékoztatást. A rendezvény olajipari szakestéllyel zárult a gellénházi mûvelõdési házban. Az emlékhelyet és környékét bárki megtekintheti a Nagylengyel és Gellénháza közötti út jobb oldalán. K.G. Emlékmûvet állítottak. A Szent Család Templom a község feletti dombon épült fel. vetõen szenteltvízzel hintette meg az új falakat az egyházfõ. A templomépítés gondolata 2007-ben vetõdött fel komolyabban. Szalai Attila plébános létrehozta a Teskánd Templomért Alapítványt, amelynek keretében gyûjtés kezdõdött. Egy nagylelkû adomány révén még 2007-ben, augusztus elsõ napjaiban elhelyezhették az építmény alapkövét azon a telken, amelyet a Vass-család adományozott. Az elsõ perctõl partner volt az önkormányzat is. Mivel a telek önmagában kicsinynek bizonyult, az önkormányzat egy, mellette levõ terület megvásárlásával és adományozásával járult hozzá a nagy feladat megkezdéséhez. A teljességhez tartozik: korábban az egyházközség adományozott területet a falunak, hogy felépülhessen az óvoda, hiszen Teskándon régi hagyomány, akinek éppen a legnagyobb szüksége van rá, annak segítõ kezet nyújtanak. A templom építése így megkezdõdhetett a falu felett, a fõutcától nyugatra emelkedõ dombon. A templom összességében mintegy 150 személyt fogadhat be. A kétszintes építmény alsó részén közösségi terem kapott helyet, mögötte késõbb urnatemetõt alakítanak ki. Az építkezést Teskánd lakosai és a helyi vállalkozók egyaránt támo- gatták. Emellett nagyban segítette a beruházást a Szombathelyi Egyházmegyétõl kapott jelentõs anyagi támogatás is. Az önkormányzat idõközben kiépíttette a templomhoz vezetõ utat, a szennyvízcsatornát, biztosította a közmûépítést, a villanybekötést. Az építéshez további eszközökkel, így például a templomépítés javára szervezett jótékonysági gálamûsor támogatásával is hozzájárult az önkormányzat. A Szent Család Templom végül közel 70 millió forintos összköltséggel elkészülhetett. A Szombathelyi Egyházmegye kezdetben 7 millió forinttal, a befejezés évében pedig további 30 millió forinttal támogatta az építkezést. Az öt év alatt a hívõk adakozásból több mint 11 millió forint gyûlt össze. Szinte felbecsülhetetlen értékû az a társadalmi munka, amellyel mesteremberek, szellemi és kétkezi munkások egyaránt hozzájárultak a sikerhez. Az eredményt, a templom 20 méterre magasodó tornyát ma már minden ide érkezõ meszszirõl láthatja. A jelentõségét pedig a helybeliek érzékelik igazán, hiszen a felszenteléssel régi vágyuk valósult meg, a régi iskolakápolna helyett ma már a Szent Család templom várja a híveket. Farsang Lajos

3 2011. október Közép-Zala 3 A biokertészkedésrõl Tófejen Október 17-én újra összegyûltek a tófeji kertbarátok a közösségi házban. Ezen az estén a biokertészkedés gyakorlati megvalósítása volt a téma. Görög Ildikó (Zalai Biokert) személyes tapasztalatait osztotta meg a hallgatókkal, aki immár három éve foglalkozik biotermesztéssel. A biokert átgondolt, következetes, alaposan elõkészített terv eredménye. Az igény és elhatározás után saját területünk adottságait és lehetõségeinket figyelembe véve elsõ lépésként meg kell tervezni és célszerû le is rajzolni a kertet. Ez a késõbbi években a vetésforgó kialakításához nélkülözhetetlen segítség lesz majd. A második lépés a talaj felmérése, hiszen a talajjavító anyagokat majd ennek megfelelõen kell kiválasztani. Amennyiben lehetõségünk van, használjunk természetes trágyát, zöldtrágyát, leveleket. A biokertészet harmadik alappillére a növénytársítás. A módszerrel jelentõsen csökkenthetõ a betegségek kialakulásának esélye. Táblázatos formában a jellemzõ konyhakerti növények kedvezõ és kedvezõtlen társnövényeit is megosztotta a hallgatókkal Görög Ildikó. Az elvetett, elültetett növényeket a kártevõkkel szemben gyógynövénykivonatokkal, áztatott levekkel, ötletes fortélyokkal védhetjük meg, amiket Tudósítókat keresünk! Várjuk mindazok jelentkezését a megye területérõl, akik szívesen tudósítanának a településükön történt eseményekrõl lapjainkba: Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövõ és Környéke, Közép-Zala, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd Jelentkezés: Tel.: 92/ (8-16 óráig), fax: 92/ , TOP-KER Kft. Vas- és fémhulladék átvétele a legmagasabb napi áron. Megkezdtük hulladék akkumulátorok, katalizátorok, és papír felvásárlását a legjobb árakon, a lakosságtól és közületektõl is. Közületek részére ingyenes konténer kihelyezés. Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/ Nyitva: H-P: ig. Nem tétlenkednek a tófeji kertbarátok. szintén táblázatba rendezve adott közkézre az elõadó. A talajtakarással, mulcsozással a talaj nedvességet õrizhetjük, védjük a talajéletet, és tápanyagokat is juttatunk a talajba. Ne feledkezzünk meg a szaporító anyag gyûjtésrõl sem, hiszen egy jól bevált fajta fenntartása Nagylengyel Õsi zalai zamatok Bér- és kereskedelmi fõzés Palackozás Kis- és nagykereskedelmi értékesítés Igény szerint cefrebeszállítás Anno 1982 Hungarikum Várom régi és leendõ ügyfeleimet! Telefon: 92/ , 30/ a bõ termés alapja. Bátran kísérletezzünk új fajtákkal, nem tudhatjuk, hogy kertünk adottságai mely növényeknek a legoptimálisabbak. Az elõadó a kertjében termelt és feldolgozott zöldségekbõl és gyümölcsökbõl kóstolót is hozott. MOSÓGÉP PORSZÍVÓ TÛZHELY HÛTÕGÉP BOJLER TV DVD LEJÁTSZÓ SZERVIZ HELYBEN ÉS VIDÉKEN ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK ÉRTÉKESÍTÉSE FELÚJÍTOTT ÉS ÚJ KÉSZÜLÉKEK GARANCIÁVAL 8900, Zalaegerszeg, Mártírok útja 9. Hibabejelentés, alkatrészrendelés: 0692/ H.-P.: 8:00-17:00, Szo.-V.: zárva Keresse akcióinkat és rendeljen web áruházunkból! KÁVÉFÕZÕ VASALÓ MIKRO SÜTÕ ROBOTGÉP HAJSZÁRÍTÓ FÛNYÍRÓ A kupon felmutatásával dec. 31-ig, bruttó Ft feletti vásárlás esetén ajándékba adunk szagtalanítót hûtõszekrénybe, vagy mosózsákot (40x60 cm), vagy sót mosogatógéphez

4 4 Közép-Zala október Védik az õsi kutyafajtát Magyar agártenyésztõk randevúztak Bödén A közönség közelrõl és távolról egyaránt megszemlélhette az õsi magyar kutyafajtát. A Böde környéki nyuszik halálra rémülhettek volna enynyi agár láttán, amennyi október másodikán a határba sereglett, ám aggodalomra semmi okuk nem volt, hiszen a nemes jószágok csupán mûnyulak után szaladgáltak észveszejtõ sebességgel. A búcsúhoz kapcsolódóan országos találkozót szerveztek ugyanis a magyarországi magyar agártenyésztõk. Fajtaismertetõt tartottak a laikusoknak, a profi tenyésztõknek pedig az izgalmas agárfuttatás kínált programot. Ez utóbbi a kaszált réten zajlott, Ahogyan nyaranta a falunap lett a települések szinte már elmaradhatatlan programja, úgy az õsz beköszöntével a szüreti felvonulás vált ilyen eseménnyé. Kisbucsán az elmúlt években rendre megtartják ezt a hagyományõrzõ népszokást, s idén október elsõ napján rendezték a seregszemlét. A szõlõvel feldíszített jármûvekrõl már a felvonulás közben lefogyott a termés, de nem azért, mert éhezniük kellett volna az utasoknak. A felvonulók és az õket fogadó háziak kölcsönösen megkínálták egymást, s a rendre a menet végére maradó cigányasszonyok pedig jövõbe látó kártyáikkal szórakoztatták, vagy éppen hökkentették meg az utcák népét. A kistraktorok morgása mellett már messzirõl felcsendültek a tangóharmonika hangjai, melyeket a magát csak Ferio fantázianéven bemutatkozó fiatalember keltett életre: Egerszegrõl jöttem, idén már több bor- és sörfesztiválon, szüreti mulatságon voltam, így például Sárváron, Zalacsében, Káváson és Bocföl- amelyen oda-vissza vezetett zsinegen, géppel húzott mûnyúl után futottak versenyt a kutyák párosával, mintegy km/óra sebeséggel. A látványosságot lovasprogram is színesítette. A hivatalos versenyeket egyébként kiépített ovális pályán rendezik. Keresztes János, az országos agarász egyesület elnöke elmondta, hogy az agarászat a kutyatenyésztésen belül sajátos, ritka mûfaj, az országban szétszórtan nem túl sok tenyésztõ munkálkodik. Ilyenkor annál inkább örülnek egy- másnak, tapasztalatot cserélnek és együtt gyakorolnak a négylábú vadásztársakkal. Mert a magyar agár õsi vadászkutya-fajta, amelynek illenék visszaszerezni az egykor volt becsületét. E szakmai találkozó is azt a célt is szolgálta, hogy a fürgelábú kutyafajta szélesebb körben való megismertetésére is alkalmat teremtsenek. Ezt már a helybeli a rendezvény egyik fõ szervezõjétõl, Tóth Zoltán tenyésztõtõl tudtuk meg. Hogyan került Bödére egy országos rangú találkozó? kérdeztük Ujj Tibort, Böde polgármesterét. A rendezvény megszervezése érdekében Tóth Zoltán fordult hozzánk, s az agármustrát célszerûen a búcsúhoz kapcsolódóan meg is tartottuk. Örülök, hogy a tenyésztõk és az érdeklõdõk részérõl egyaránt jelentõs érdeklõdésre talált a találkozó. Jövõre nívósabb módon szeretnénk megrendezni, mindenképpen támogatásra méltónak értékelem a hagyományõrzést, az õsi magyar fajták népszerûsítését fogalmazta meg Ujj Tibor polgármester. Milyen célokat fogalmaztak meg? kérdeztük Tóth Zoltán tenyésztõt, aki nemrég költözött ebbe a romantikus kis faluba. Már 1996-tól foglalkozom agarakkal, tenyésztéssel, kiállítással, pályaversennyel tekint vissza röviden. Szeretnénk a tenyésztõtársaimmal együtt újra elfogadtatni az agarászatot, mint vadászatot. E téren ugyanis szinte egészen elfelejtõdött a magyar agár, a kilenc õsi magyar kutyafajta közül tán a legkevésbé ismert. Az agarászatot ezért az íjászathoz és a solymászathoz hasonlóan szeretnénk újra elismertetni. Erre minden alkalmat megragadunk. Korábban a Somogy megyei Göllén tartottunk országos találkozót, s ezúttal reményeim szerint hagyományteremtõ módon rendeztük meg ezt a népszerûsítõ programot itt, Bödén, ahol közel félszáz agár és nagyszámú érdeklõdõ sereglett össze az ország minden részébõl. Igazi otthona lehet a tenyésztésnek, s az ilyen rendezvényeknek Böde, ahova azért költöztem, mert itt a természetes környezetben igazán jól érzi magát a ló, a kutya, állat és ember! Farsang Lajos Szüreti felvonulás Kisbucsán dén is. Úgy gondolom, hogy mindenkinek kell egy szenvedély, nekem ez az. Szívesen megyek mindenhova, és kottából is játszom mutatkozott be a szüreti mulatság hangulatfelelõse, aki az egyes állomáshelyeken rögtönzött kívánságmûsorral szórakoztatta a közönséget. A mulatságon a kisbíró beszámolt a falu közelmúltbeli történéseirõl, a sikeres falunapról vagy a szolgáltatóház elkészültérõl. A fesztivál jelleggel is felruházott programot az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) munkatársai szervezték, akik augusztus 1-tõl fogják össze a falu közösségi életét. Hegedûs Mártával közösen szervezzük a programokat és vezetjük a teleházat. A szüreti mulatság a Kisbucsáért Közalapítvány kezdeményezésével indult annak idején, s a tagok idén is aktívan részt vettek a felvonuláson, és a nap során pogácsát és süteményeket is felajánlottak. A szürettel Idén sem maradhatott el a népszerû program. kapcsolatban a gyerekeknek napokat parodizáló jelenetét. rajzversenyt hirdettünk, melyre Õket a Gála Társastáncklub tízen jelentkeztek. A bírálás- helyi táncosai, Kiss Nikoletta ra Farkas Lászlót kértük fel, s a és Kiss Dávid követték, majd a gyerekek egyformán ajándékban Zalaszentmihályi Nóta és részesültek árulta el Népdalkör adta elõ dalcsokrát. Kozmáné Gál Bernadett Az éhes szájak a Karaván Vendéglõ IKSZT vezetõ, programszervezõ. A felvonulást követõen a faluházban kulturális mûsor szórakoztatta az összeverbuválódott bográcsgulyásával laktak jól, a program pedig a Zelmer duó szüreti báljával zárult. Pataki Balázs népet, ahol elsõként a bú- A csúszentlászlói mentálhigiénés képgalériájában további fo- csoport adta elõ a hétköz- tók láthatók az eseményrõl.

5 2011. október Közép-Zala 5 Bajnokavató kettõs hazai diadallal Országos tûzoltóverseny-zárófutam Teskándon Október elsején, szombaton immár hagyományosnak tekinthetõ módon a zalaegerszegi hivatásos önkormányzati tûzoltóság Teskándon rendezte meg Országos Kismotorfecskendõ Szerelési Bajnokságot, amelyhez a nívós környezetet a helyi önkormányzat biztosította. Tán nem szerénytelenség, ha már a bevezetõben említjük: a két kategóriában azaz retro és modern ágazatban egyaránt a Zalaegerszegi HÖT (azaz a városi tûzoltóság csapata) vívta ki magának az elsõ helyet. Az elegánsabb helyezések közt tallózva zalai csapatként még a Becsehely ÖTE férfiegyüttesét találjuk, akik második helyet értek el a modern kategóriában. A rövid megnyitón, amelyen a BM Központi Fúvószenekara fújt indulót dr. Bangó Szilárd Lóránt tûzoltó alezredes, Zalaegerszeg tûzoltóságának parancsnoka mondott köszöntõt. A rendezvény értéke különösen az, hogy ilyen létszámmal talán még sosem rendeztek tûzoltóversenyt, s az, hogy a legkisebb önkéntes egyesületek összemérhették az erejüket a legnagyobb erõket képviselõ tûzoltóságok csapatával. A rendezõk nem kezelték külön a hivatásos, önkéntes és vállala- Idõsek köszöntése Immár húsz éve, hogy az ENSZ közgyûlése október elsejét és a jövõben is hallottuk Farkas Imréné polgármesternõtõl. az Idõsek Világnapjának A dr. Papp Simon Általá- nyilvánította. Ilyenkor talán nagyobb nos Mûvelõdési Központ nagy- odafigyelést, gyengéd termében, a gondosan megtenos közeledést tapasztalnak a szépkorúak, rített asztalokon pogácsa és hiszen e napon kererített sik fel és ünneplik õket, ahogy tették ezt Gellénházán is, a színes, üdítõ, valamint kreatív kezek kedves kis ajándékai fogadták a gellénházi nyugdíjasokat. Az kulturális programokat ünnepi perceket Horváth Lász- magába foglaló rendezvényen. ló igazgató nyitotta meg üd- Településünkkön hagyomány már a 65 év feletti lakosok köszöntése, az önkormányzat szervezésében. Több mint 300 meghívót küldtünk ki, de sajnos csak e számnak kis töredéke, fõ fogadta el a szíves invitálást, amelynek egyéni - betegség-, vagy egyéb más oka is lehet. E találkozások lényege a közös beszélgetések, a helyi kultúrcsoportok lelkes elõadása, valamint a tudat, hogy érezzék a falu idõs polgárai, hogy fontosak, a község számít rájuk a jelenben is ti tûzoltócsapatokat, mint ahogy nem tettek különbséget férfi, nõi és vegyes csapatok között sem. Az idei megmérettetés egyben a nyolc fordulóból álló I. Országos Kismotorfecskendõ szerelési bajnokság záróakkordja volt. Nemes István, a verseny egyik szervezõje egyébként a Zalaegerszegi HÖT edzõje, másrészt a Balatongyöröki Lánglovagok tagja elmondta, hogy a résztvevõk összesen 66 futamban mérettek meg, ez 14 futammal több, mint a tavalyiak száma. Az egyre ismertebb teskándi országos tûzoltóversenyen ezúttal összesen 36 település 46 csapata mérte össze tudását. A szlovákiai Bõsrõl érkezett vendégcsapat révén nemzetközivé bõvült a seregszemle, velük együtt összesen közel ötszázan versenyeztek. A feladat teljesítése nem volt csekélység: egy nyolcszáz liter per perces kismotoros fecskendõ összeszerelése, a vezeték kiépítése két tömlõágon a futballpálya hosszában, majd tíz-tíz liter víz célba juttatása egy apró mérõlyukon keresztül. A bajnok teljesítményének jellemzésére íme a szikár adat: a gyõztes zalaegerszegi csapat a modern szerkóval 28,28 másodperc alatt teljesítette a feladatot, s az ódon cuccossal is vözlõ beszédével, és a szombat esti program ismertetésével, majd a falu polgármestere köszöntötte az idõs vendégeket. Megint eltelt egy év, egy kicsit mi is idõsebbek lettünk. Nem az évek száma, hanem a szellem és a lélek frissessége számít. Önök alkották a jelent, amiben élünk, és mi igyekszünk élhetõvé tenni az utókor számára. Az idõs kor elõnyt és kihívást is jelent. Fontos, hogy kortól függetlenül legyenek céljaik és álmaik, valamint építõ gondolataik. Sokat segíthet- Zalaegerszeg csapata a modern kategóriában tizedmásodpercre kiszámított mozdulatokkal rajtol. csupán 15 századdal lépték túl a 30 másodpercet! Tóth Istvánné, Teskánd polgármestere megosztotta velünk, örömére szolgál, hogy a tûzoltóparancsnokság immár másodszor is Teskándot kérte fel az országos kismotorfecskendõ bajnokság megrendezésére. Nagy dolog, hogy az idei évre erre a szintre nõtte ki magát a rendezvény, s a bajnoki sorozat csúcspontjára is itt kerülhetett sor. Ez rangot jelent a zalaegerszegi tûzoltóságnak és Teskánd településnek egyaránt! Bízom benne, hogy hosszú évekre hagyománnyá válik ez a rendezvény. A szálláshelyeinket is kiajánlottuk, s szép számmal éltek is a lehetõséggel a távolabbról érkezett vendégek, akiknek így több idejük nyílt az egész környék megismeré- sére. Idén az idõjárás is kedvezõbb, mint a tavalyi volt, nagyon sok az érdeklõdõ, akik láthatóan jól érzik magukat, s elviszik a jó hírünket szerte az országba! fogalmazta meg Tóth Istvánné polgármester. A közönség az élénk szurkolás közben a helybeli hölgyek palacsintájának és krumpliprószájának majszolgatásával gyûjthette az erõt a következõ futamig. Az elemózsia ingyen volt, de a helyi tûzoltókocsi felújítására minden vendég szánhatott kisebb-nagyobb öszszeget Délután illendõen felavatták a bajnokot, kihirdették az eredményt, este pedig bál várta a nagyérdemût a sörsátorban, ahol a Chili zenekar adta a talpalávalót a magyar színejava-lánglovagok számára. Farsang Lajos Az Orchidea Kamarakórus illõ dalokkal készült e napra. nek azzal, hogy átadják a megszerzett A napsütéses õszi délket, tapasztalatokat, hitüutánban, a gellénházi isko- amely által az utánunk következõknek lások kedves mûsorszáma, a szebb jövõt tu- Vajda József Népdalkör, valások dunk biztosítani. Most már a lamint az Orchidea Kamarakórus pihenés évei, ezek azok az elõadása emelte az évek, amikor boldogan, aktívan telnek a mindennapok, és ünnep fényét, majd vacsora, zene és tánc zárta az Idõsek kívánom, hogy jó egészségben Világnapja alkalmával megrendezett a család nyújtotta környezetben hangoztak Farkas Imréné szavai. színvonalas prog- ramot. Török Irén

6 6 Zalakaros október Zalakaros varázsa Több mint 25 millió vendéget fogadott eddig a zalakarosi gyógyfürdõ. Az új vezetés új célokat tûzött ki Zalakaroson. Burján Richárd, a Gránit Gyógyfürdõ Zrt. nemrég kinevezett vezérigazgatója szerint a vendégközpontú gondolkodás, a kényelmi szempontok növelése, a wellnes kezelések színvonalának emelése megfizethetõ áron a cél, s mindezt elsõsorban OEPtámogatással szeretnék elérni. Hévíz után Zalakaros volt a második olyan település Zalában, amely fürdõje révén vált nemzetközi hírûvé. Amíg Hévízen természetes formában alakult ki a fürdõhely, addig a délzalai település az olajipari kutatóforrásnak köszönheti kincsét m mélyrõl tör fel a 0 96 C-os, nátrium-kloridos, hidrogén-karbonátos, jódos-brómos gyógyvíz, amely a medencében C-osan várja a 0 vendégeket. A zalakarosi Gránit Gyógyés Termálfürdõ négy évszakos fürdõ, ahol a család minden tagja megtalálhatja a szórakozást, a pihenést és rekreációt. Nem véletlen a fürdõ szlogenje: Generációk találkozóhelye! Az újonnan átadott fürdõépület tovább emelte a zalai fürdõváros színvonalát! Zala megye egyik leghíresebb fürdõjének története 1962-ig nyúlik vissza, amikor egy szénhidrogén kutató próbafúrás eredményeképpen olaj helyett 96 C -os víz tört a felszínre több mint kétezer méteres mélységbõl. A mg/l ásványi só tartalmú fel- A tapasztalatok alapján a karosi terápia minimum idõtartama 7 nap, sokan azonban a 2-3 hetes idõszakot választják. Ezalatt 10, illetve kezelés vár a vendégekre. A zalakarosi gyógyvíz nagyszerûen alkalmas a csontritkulás kezelésében is mondja Burján Richárd. Dr. Bagdi Magdolna reumatológus a terápiás beavatkozások javaslata mellett felügyeli a kezeléseket is. A gyógykúra kiterjed a hidroterápiás és elektroterápiás kezelésekre, víz alatti gyógytornára, valamint gyógymasszásra, a változatos pakolások elõsegítik a betegek gyógyulását. A karosi gyógyvíz hatékony mozgásszervi, degeneratív, idült gyulladásos izületi bántalmakra, szív- és keringési rendszer elváltozásokra, anyagcsere-problémákra is. Meríts erõt a természet csodáiból! törõ víz vegyelemzése és orvosi hatásainak megállapítása után 1965-ben termálfürdõt létesítettek. Az akkori Zalakarosi Strandfürdõben egy m vízfelületû termálmedence és egy 60 m -es gyer- 2 mek pancsoló fogadta a vendégeket, amely három év múlva egy sportmedencével is kiegészült. A gyógyászatot is magában foglaló fedett fürdõt 1975-ben nyitották meg, majd a következõ évek a folyamatos fejlesztések jegyében teltek ban az elismert gyógyvizû fürdõt az Egészségügyi Minisztérium hivatalosan gyógyfürdõvé nyilvánította. A zalakarosi gyógyfürdõ 1965-ben nyitotta meg kapuit. Az azóta eltelt 46 évben több mint 25 millió vendég fordult meg a fürdõben, ahol jelenleg 10 hektáron több mint 25 medence, négyzetméter vízfelület várja a látogatókat. A Gránit Gyógyfürdõ Zrt.- ben közel 50 szakképzett dolgozó várja a vendégeket. Fontos cél a betegutak lerövidítése. További törekvés a zalakarosi márkanév további erõsítése itthon és határon túl. A zalakarosi gyógyfürdõ egy speciális területen is szakmai programot állít össze a jótékony hatású víz hasznosítására Dr. Constantin Tamás szakorvos egy szakmai fórumon számolt be a gyermekreumatológiában ajánlott és használt gyógykezelésekrõl. Egyedülálló Európában A több mint 2500 méter mélybõl feltörõ 96 C -os zalakarosi gyógyvíz összetétele és a vízkészlet nagysága miatt a legjelentõsebbek egyike. Vízösszetétele alapján alkáli-kloridos, hidrogénkarbonátos gyógyvíz, melyben a jód, a bróm, a kén és a fluor együttes jelenléte igen ritkán elõforduló, Európában egyedülálló vízösszetételt eredményez. Ezeken túl a gyógyvíz további fõ összetevõi a kálium és nátrium, magnézium, vas, mangán, metabórsav, metakovasav, szabad szénsav. Egy korábbi vizsgálatnál tizenegy ország 225 gyógyvize került összehasonlításra. A vizsgálat a sokaságon belüli, az összetétel szempontjából leginkább hasonló gyógyvizeket egy csoportba rendezõ Cluster-analízis módszerével történt. Az elvégzett vizsgálat eredményeképpen megállapíthatjuk, hogy a zalakarosi gyógyvíz olyanokkal került egy csoportba, mint pl. a Bad-Wiessee, Endorf, List és az olaszországi Salsomaggiore és Margherita di Savoia. Vízitorna gyermekeknek A gyógyszeres terápia mellett a vízi- és gyógytorna, s a masszás is kitûnõ hatással van. A fürdõ vezetõi úgy döntöttek, hogy olyan gyógyprogrammal várják a vendégeket, amely könnyíthet a betegségben szenvedõ gyermekeken. A gondtalan fürdés mellett programmal is várják a gyermekeket.

7 2011. október Zalakaros Gyógykezelések gazdag tárháza A közvélemény meglehetõsen tájékozatlan azzal kapcsolatban, hogy társadalombiztosítási járulékáért milyen szolgáltatásokra jogosult. Nem sokan tudják bizonyára azt sem, hogy egy esztendõben kétszer is számíthat a zalaka- rosi gyógyfürdõ gyógyászati szolgáltatásaira. A kezelésekre a háziorvos ír beutalót. Dr. Bagdi Magdolna reumatológusfizioterápiás szakorvos és akupunktõr tájékoztatása szerint sem ismerik sokan ezt a lehetõséget, pedig az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) támogatása jóvoltából mini- A kiváló hatású gyógyvíz új energiát ad. Személyre szóló kezelést kapnak a páciensek. mális kiadás vár a betegre. A karosi fürdõben reumatológiai járóbeteg szakrendelés is van, ami háziorvosi beutalóval fogadja a pácienseket. Itt személyre szóló kezelést ajánl a doktor, s ami nagyon fontos: nincs várólista, érkezéskor sorszámot húznak. A balneoterápiás kezelések között szerepel (a teljesség igénye nélkül) iszapkezelés, víz alatti masszázs és gyógytorna, szénsavfürdõ és súlyfürdõ. Mindezeken túl gyógymaszszázst és elektromoskezelést is kérhet a páciens. Dr. Bagdi Magdolna azt is elmondta, hogy a beutalt betegeknek évenként kétszer 15 alkalommal tudnak fürdõkezelést adni, ami kiegészíthetõ a korábban felsorolt szolgáltatásokkal 60 kezelésre. A közgyógyellátásban részesülõ rászorultaknak a fürdõkúra ingyenes, s a gyógyszerkeretet sem terheli. A zalakarosi kezelések nagyszerûek az ortopédiai mûtétek elõtt izomerõsítésre, mûtétek utáni rehabilitációra, baleseteket követõen, vagy reumatológiai panaszok csökkentésére. Zalakaroson kivételes helyzetben vannak, mert az ajánlott ellátások mellett ingyen biztosítják az elektromos terápiát és a száraz gyógytornát. A Közép-Zala havilap zalakarosi melléklete Felsorolni is hosszú a kezelések fajtáját. Nagyon fontos, hogy a beutaltak magukkal hozzák a szakrendelésre korábbi leleteiket, ezzel jelentõsen segítik a zalakarosi szakemberek gyógyító munkáját. Dr. Bagdi Magdolna elmondta, hogy december végéig akciós gyógyászati csomag várja a vendégeket. Ha három gyógyászati kezelést választ valaki naponta, akkor a medencefürdõ akciós ára mindössze 400 Ft. Hát Ezeknek az ajánlatoknak nehéz ellenállni. Még egészségesen sem. Hát még akkor, ha valakin segíthetnek a Zalakarosi Gyógyfürdõ szolgáltatásai Kellemes kikapcsolódást biztosít az élményfürdõ. A Gránit Gyógyfürdõ új fogadóépülete. Tavasszal avatták... 7

8 8 Közép-Zala október Színpadon a zalaapáti harmonikások. Nemeshetés központjában község gazdaságának is. Õszidõn békésen ücsörgött napokig kicsik és nagyok gyûjtöt- szalmabála-kanapén egy párocska. ték szatyrokba, zsákokba a A bábuházaspár feje feték letti molinóról piros betûk adták gesztenyét, s adták el a felvásárlóknak. A községi boltban tudtára mindenkinek, ilyenkor mindig gazdára talált hogy gesztenyeünnepre készülnek egy-egy sparhelt, szõlõprés, bicikli, a falubeliek. A nemeshetési gesztenyének nagy híre volt néhány évtizeddel ezelõtt. A község nyugati késõbb televízió. A gesz- tenyeszüretnek akkora kultusza volt hajdan Nemeshetésen, hogy az iskolában az igazgató oldalának támaszkodó gesztenye-szünetet rendelt el a Öreghegy hordta hátán messze környék legnagyobb összefüggõ gesztenyeerdejét, de valamennyi dombháton hullatták termésüket a százados fák. A gyûjtés dandárja idején A községi önkormányzat a kulturális munkacsoporttal karöltve, részint a daliás idõknek emléket állítva, részint hagyományteremtõ tüskebundás édes gyümölcs szándékkal ren- fontos szereplõje volt anno a dezte meg az I. Nemeshetési Petrikeresztúron a szép hoszszú õsz egyik verõfényes szombat délutánján, október 15-én ünnepelték az idei szüretet, az önkormányzat és a helyi civil szervezetek összefogásával. A szervezõ munkából kivette a részét a Vöröskereszt helyi szervezete, a polgárõrség, a sportolók és mindenki, aki csak tehette. A felvonulás az immár hagyományos útvonalon, az alsó faluvég felõl, a helyi sportpályáról indult, majd elsõként a gyõrfiszegi falurészt keresték fel. A falu népitáncosai hangulatos mûsort adtak, majd a fõutcára hajtottak a lovaskocsik, egészen a polgármesteri hivatalig. A hosszú úton persze meg-meg kellett állni, s a kisbíró annak rendje szerint minden egyes megállónál kihirdette a jeles eseményt. Kis csendet kérek, ne tessék bomolni, eljöttem újra híreket dobolni e szavakkal toborozta a falu népét a mulatságban való részvételre, amelyre várta a népet a falu elöljárósága. A nagy lelkesedéssel szervezett színes forgatag végül a mûvelõdési házhoz vonult, ahol a környékrõl érkezett és helybeli kulturális csoportok fellépésével folytatódott a vidám program. A gellénházi dr. Papp Simon Általános Iskola tanulói õszi mûsorral köszöntötték a nagyszámú vendégsereget, a Söjtöri Népdalkör pedig az alkalomhoz illõ, mulatós bordalokat adott elõ. A helybeli Nagy Evelin énekes ezúttal is fellépett, mint szinte minden helyi ünnepség alkalmával. Az esti mûsorban is felléptek a helyi népitáncosok, ám ugyanakkor két moderntánc összeállítást is láthatott a közönség. Egyiket a kisebbek, az általános iskolások és az ovisok adták elõ, a másik koreográfiát pedig a felnõttkorhoz inkább közelítõ ifjú hölgyek mutatták be. A petrikeresztúri színjátszók természetesen készültek a jeles alkalomra, ezúttal A róka és a libák címmel vitték porondra a közönséget nemegyszer nevetésre ingerlõ vidám jelenetüket. Az ünnepi mûsort követõen a kisbíró adott szavának Gesztenyeünnep Nemeshetésen Kisbíró és néptánc nélkül soha nem múlhat el a szüreti felvonulás Petrikeresztúron. megfelelõen kora estétõl mulatság várta a falu népét zenével, tánccal, tombolával és zsákbamacskával. Az ígéretek szerint Pirzsók Pici vállalta, hogy a szüreti bálon a talpalávalót ad- Gesztenye Fesztivált. Szorgos kezek nyomán autentikus díszítést kapott az alkalmi színpad; Magyar Kálmán polgármester köszöntõjét követõen egymás után peregtek a mûsorszámok. Csatári citerások, zalaapáti harmonikások vidám akkordjai töltötték meg a teret, a pókaszepetki táncoslánykák és a zalaistvándi Kanfrodité pop-paródia csoport már a legújabb idõk ízlésvilágát megjelenítõ produkciókkal ragadtatták tapsra a közönséget. Gesztenyeünnep persze nem maradhat el gesztenyés finomságok nélkül. A falubeli lányok-asszonyok alkalmi cukrászdát varázsoltak a térre: a legkülönbözõbb sütemények kellették magukat, s édesszájúak áldozata lett a fesztivál tortája is. Szabadtûzön sült a gesztenye, magyar ruhába öltözött lányok kínálták újságpapírból sodort staneclikban a vendégeknek. S ha gesztenyeünnep nem lehet meg gesztenyés finomságok nélkül, akkor a sültgesztenye is elvárja, hogy jóféle keserûmusttal locsolják. A fesztivál hangulatát jó néhány mustfokkal emelték azok az újborok, amiket a község termelõi ajánlottak fel a rendezvényre. Öreghegy, Atyahegy, Gondóta- Csobánk, Hosszúhegy termése dicsérte a gazdák éves szorgalmát. A kultúrmûsor végeztével üstben rotyogó vadpörkölt illata csalta a fesztiválkonyhához a falubelieket és a környezõ községekbõl átlátogató vendégeket. Elismerés illeti a rendezõket azért is, hogy nem mûanyag búcsúi bóvlik virítottak a sátrak alatt, hanem mézeskalácsos és grillázs-készítõ kínálta portékáját. A késõ esti órákig folyt a mulatozás az I. Nemeshetési Gesztenye Fesztiválon, abban a reményben, hogy a hagyományteremtõnek szánt rendezvényt követi majd a második, a tízedik, a húszadik és így tovább f.l. Petrikeresztúron hajnalig báloztak a szüretelõk dig húzza, míg a lábát a görcs össze nem húzza, ám erre már hajnaltájban került sor, amikorra a résztvevõk kellõképp belefáradtak az ünneplésbe. Farsang Lajos Hirdetésszervezõket keresünk a megye minden részébõl! Érdeklõdni lehet: 92/ , 8-12 óráig, illetve 30/

9 2011. október Közép-Zala Fõzni jó! Húú, ez nagyon jó lett. A felújítást gyakran csak szükséges rosszként éljük meg. Ameddig csak lehet, megpróbáljuk elkerülni. Ez érthetõ, hiszen mindenki utálja a felfordulást, a szinte véget nem érõ munkálatokat. A szervezési problémákról nem is beszélve. Otthonunkkal a viszonyunk olyan, mint a házassággal. Az elején még minden nagyon szép és lelkesek vagyunk. Aztán az évek elõrehaladtával jönnek a problémák... Már nem olyan szép, megkopott, divatjamúlttá vált. Már a család is nagyobb, ezért több helyre lenne szükségünk. Ilyenkor szembesülünk a kérdéssel: Újítsuk fel, vagy költözzünk? A költözés gyakran csak elsõre tûnik jó megoldásnak. Ahogy elkezdjük a megfelelõt keresni, szép lassan rájövünk, nincs is rossz helyen az otthonunk, az iskola, a munkahely, a közlekedés, szempontjait figyelembe véve. Ezért szép lassan rá kell jönnünk, hogy a felújítás lesz a megoldás. Ehhez egy olyan cégre van szükségünk, amely megérti, hogy mi a problémánk, amelynek vannak jó ötletei, amely meg tudja tervezni, s látványterven tudja számunkra is érthetõen megmutatni, hogy fog kinézni otthonunk a felújítás után. László is egy ilyen céget keresett, amikor bennünket választott. A felújítás nekünk sem egyszerû feladat, de egy mondat miatt szívesen vállaljuk. Amikor elkészül, ügyfelünk csak ennyit tud mondani: húú, ez nagyon jó lett! mxm lakberendezés: Miszori Imre 30/ Korrajz a döbbenet erejével Ötvenöt évvel ezelõtt hazánk az '56-os forradalmi események következtében a világ figyelmének középpontjába került. Minden esztendõben megemlékezések történnek szerte hazánkban és más országokba szakadt magyarok körében is. Így tett Teskánd önkormányzata is, a Kemence-házba hívta a helyieket az ünnephez kapcsolódó film megtekintésére. A vetítést Németh István Jánosné polgármester szavai elõzték meg. A forradalmi megmozdulások hiteles fõvárosi történéseit kommentálta az 1993-ban, Lugossy István által rendezett és forgatott film: Széna tér '56 - címmel. Középpontjában Márton Erzsébet áll, aki a felkelõcsapat felderítõ osztagának Széna téri vezetõje volt ban halálra ítéltek, majd ban amnesztia következtében szabadult. Lugossy István munkája e történelmi idõszakról Emlékezés Nagylengyelben A helyi fiatalok mûsora tette még meghittebbé az ünnepséget. Szappanfõzõ hagyományõrzõk A Kishottói Népdalkör szokás szerint idén is részt vesz a Szép Zalában születtem megyei hagyományõrzõ pályázaton. A Zalai Hagyományok Napja gálaestjét november 19-én Letenyén rendezik, amelyre ezúttal a házi szappanfõzést és a tradícionális nagymosás fárasztó munkáját dolgozta fel a Simon Együtt emlékezett fiatal, és az akkori idõket átélõ is. Gyuláné menedzselésében, Tulipán Katalin szakmai vezetõ irányításával mûködõ kultúrcsoport. A Kishottói Népdalkör a korábbi években helytörténeti kiállítással és a cséplés feldolgozásával aratott sikert, s az idén is szorgalmas munkával, színvonalas prezentációval készültek a megmérettetésre. 9 hiteles korrajzot adott az átélés hevületével, minden korosztály számára. A dokumentumfilm teskándiakra gyakorolt hatását az arcokra kiült döbbenet és a tapintható csend jelezte. A történelmi visszaemlékezést a látottak megbeszélése és a közös benyomások, vélemények, valamint az érzelmek együttes megélése és megosztása zárta. Török Irén Az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulójára emlékeztek Nagylengyelben is. A Himnusz elhangzása után Scheiber Ildikó polgármester hangsúlyozta, hogy a kitartásnak és a küzdeni akarásnak minden korban, az élet minden területén fontos szerepe van, hiszen csak így lehet jelentõs célokat megvalósítani. Az eseményhez kapcsolódó hanganyagok és meghitt hangulatú zenei bejátszások tették még ünnepélyesebbé a helyi fiatalok által elõadott verseket, szövegeket. A mûsor folyamán a Hõsi emlékmûnél koszorút helyeztek el az önkormányzat, a településen mûködõ nyugdíjas klub, valamint az egyházközség képviselõi. A megemlékezés végén a résztvevõk gyertyagyújtással emlékeztek a forradalom és szabadságharc áldozataira.

10 10 A komor októberi szombat délután értékes programmal szolgált Teskánd lakosságának a közelmúltban átadott közösségi házban. Salamon Ferencnének, az intézmény közösségszervezõjének elmondása szerint havi rendszerességgel szeretnék e teázással kísért öszszejöveteleket megtartani, mint- A Zala Megyei Polgárõr Szövetség október 23.-iki ünnepsége alkalmat adott rá, hogy kitüntetéseket adjanak át az azt megilletõ polgárõröknek. Az idén Lentiben került sor a megemlékezésre, amelyen Horváth Róbert, a Zala Megyei Polgárõr Szövetség elnöke mondott az 1956-os forradalom értékeit méltató szavakat, majd a megye több jeles polgárõre vehetett át méltó elismerést. Köztük Simon Gyulánénak, a hottói egyesület alapító tagjának és gazdasági vezetõjének dr. Túrós András, az OPSZ elnöke a Polgárõr Érdemkereszt ezüst fokozatát adományozta, amelyet Horváth Róbert Zala megyei elnök adott át. Simon Gyulánét hottói otthonában kerestük fel az ünnepséget követõen. A település volt polgármestere, egyébiránt nyugdíjas pedagógus ma is aktív életet él. Elmondta, hogy a Deák-iskolában, ahol fizikát és kémiát tanított, szakszervezeti titkárként szintén mozgalmas életet élt, így természetszerûleg vállalta a feladatokat a polgárõr egyesület alakulásakor. A Horváth Imre elnökletével mûködõ mintegy 30 tagú egyesület rendszeresen járõröz a faluban, s Közép-Zala Kemence-házi beszélgetések A hallgatóságot lenyûgözte a pár õszinte bemutatkozása. egy kimozdítani és összehozni a helyieket. A Kemence - házi Teadélután címmel indított beszélgetés sorozat elsõ témája a fogyatékkal élõk sajátos világának megismerése, amely egy fiatal látássérült házaspár, Pál Zsolt és Pál Szilvia közremûködésével történt október Hottóra is jutott kitüntetés Polgárõr-elismerés Simon Gyulánénak minden közösségi rendezvényen kiveszik a részüket a feladatokból. Idõnként cserélõdnek a tagok, mindig jelentkeznek fiatalok, akik frissítik a létszámot. Az összetartó közösség tagjai zömében év köztiek, ám jóval fiatalabbak és idõsebbek is akadnak köztük. Segítünk, ahol csak tudunk! Helytállunk a rendezvényeken, akár önkormányzat, akár társadalmi, vagy a települést érintõ nagyobb rendezvényekkel, így a temetésekkel, esküvõkkel kapcsolatos forgalombiztosító feladatokat is ellátjuk, s természetesen a társadalmi munkákban is részt veszünk. Az idei év jelentõs az OPSZ életében is, hiszen 20 éves a magyar polgárõrség, a hottói egyesület pedig a 10 éves jubileumát ünnepli még az idén számolt be róla Simon Gyuláné. Nem õ az egyedüli hölgy-polgárõr Hottón: szintén a feladatok aktív részese Halász Lászlóné Anikó, akinek a férje volt a szervezet elsõ elnöke, az õ kezdeménye- Egyetemi társak voltunk Szilviával, az ismeretség innét van és az ötlet, hogy meghívjuk õket, azzal a céllal, hogy beavassák a hallgatóságot, miként lehet megbirkózni a mindennapokkal látássérültként tudtuk meg Tóth István Jánosné polgármestertõl. Szigetváron születtem, ott éltem szüleimmel, majd egy betegség következtében elveszítettem a látásomat. Ekkor húsz éves voltam, másodéves a fõiskolán. A jobb szememmel egyáltalán nem látok, a ballal is alig. Elõször nehezen dolgoztam fel ezt az állapotot, de visszamentem a fõiskolára, késõbb másoddiplomát szereztem, majd gyógymasszõrnek tanultam. Partnerünk Európa program keretében végeztem el azt a képzést, aminek következtében európai üzleti asszisztens lettem tõl pedig a Foglalkoztatási és Szociális hivatalban dolgoztam igazgatásszervezõként, egészen ez év tavaszáig, azóta pedig munkakeresõ vagyok. Úgy tapaszta- Simon Gyuláné, hottói polgárõr a kitüntetésével. zésére jött létre az egyesület 2001-ben. Hogyan érintette a kitüntetés? Nagy megtiszteltetésnek érzem, s biztosan még sokan megérdemelték volna, hiszen nagyon sok az aktív polgárõr. Szerencsére ez a közérdekû tevékenység a politika szintjén is megkapta azt az elismerést, amely megilleti. A helyi egye- lom, hogy napjainkban az esélyegyenlõség és a környezetvédelem egyformán az utolsó helyet foglalja el a köztudatban hallottuk a mosolygós, élettel és tervekkel teli bemutatkozó szavakat Szilviától. Sárvári születû vagyok, villamos mérnöknek készültem, majd 1999-ben bekövetkezett betegség miatt nem élhettem tovább a megszokott életemet. Három-négy nap alatt veszítettem el gyakorlatilag a látásomat ben átlagos látássérültként elmentem gyógymasszõri képzésre, majd az ELTE-én szociálpolitikát tanultam, és jelenleg a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai hivatalban dolgozom, tanácsadóként mondta Zsolt. Látó barátaink sokat segítenek nekünk bevásárlásnál és egyéb helyzetekben is. A váltáshoz idõ kellett, megélni a mélypontot, majd talpra állni, terveket szõni, és az embereket ráébreszteni, hogy mi is itt vagyunk a társadalmi elvárásnak és elfogadásnak, valamint a szerepvállalásnak megfelelõen mondta a meghitt és nyílt beszélgetés befejezéseként Pál Zsolt. Török Irén sületre visszatérve: felszerelés dolgában is utolérjük magunkat, így például most központilag kapunk formaruhát, amely ezentúl országosan egységessé válik. Az önkormányzat ahogy korábban, úgy most is támogatja az egyesületet. A mostani önkormányzat is nagyon fontosnak tartja a civil szervezetek támogatását, jól gazdálkodik Vincze Ferenc, az új polgármester! A támogatást ezúton is köszönjük, s biztosíthatjuk róla a hottóiakat, hogy ezentúl is lehet ránk számítani. Farsang Lajos TV- és Híradástechnikai híradástechnikai Szerviz - TV javítás - TV javítás - DIGI - DIGI TV TV zalaegerszegi forgalmazója forgalmazója - Mindig - Mindig TV TV digitális csatorna havidíj nélkül! -- Távirányítók forgalmazása - Digitális - Digitális mûholdas mûholdas televíziózás televíziózás Zalaegerszeg, Ady u. 31. Tel.: 92/ , 30/ /

11 2011. október Közép-Zala Látlelet a pacsai fociról (2.) A gazdasági válság okozta a visszaesést? Bezárták a pacsai sportkollégiumot, visszalépett a futballcsapat adtuk hírül elõzõ számunkban. Mivel megszólíttatott Henczi Zoltán, a város polgármestere, megkerestük, fejtse ki álláspontját. Az elõzõ cikkben megjelentekkel, Bogdán Ferenc állításával szemben az önkormányzat nem oka a kialakult helyzetnek, hiszen 2002 óta évente milliós nagyságrendben támogattuk a város futballcsapatát. Ezzel a támogatási szinttel mindenképpen a települések sorának elsõ harmadában vagyunk, ha a megye hasonló rangú csapatait és önkormányzati támogatottságát nézzük szögezte le Henczi Zoltán ben 3,6 millió forintot, 2011-ben pedig a mai gazdasági helyzetben 2,4 millió forintot fordítottunk az egyesület támogatására az errõl szóló határozatban valamennyi képviselõ és jómagam is igennel szavaztam, ezen túl pedig az önkormányzat fizette a pályagondnok bérét és járulékait, ami további mintegy évi egymilliót tesz ki. Viszont a támogatás összegérõl elszámoltattuk a sportegyesületet, s a bizonylatok között találtunk fiktív számlákat... Kell, hogy legyen oka a csapat visszalépésének. Mi lehet az? Ehhez vissza kell térnem a 2006-os választásra, amikor a kialakult szokásjog szerint alpolgármesterként a legtöbb szavazatot elért Kistüttõsi László személyére tettem javaslatot, aki a csapat meghatározó szponzora volt. Nem kapta meg a többséget, legalábbis elsõ körben nem. Többek közt Gróf Zsolt, a sportegyesület elnöke is ellene szavazott. Ezért Kistüttõsi ekkortól nem támogatta az egyesületet. A sportkollégium megszüntetésével kapcsolatban mi az Ön álláspontja? Az intézmény három évtizeden át mûködött, annak idején Ujvári Sándor, a megyei tanács elnöke patronálta, majd egy ideig a ZTE támogatta. Ma az oktatási és kollégiumi normatívák messze nem olyan szintûek, mint voltak harminc éve, vagy akárcsak néhány évvel ezelõtt. Ahhoz, hogy az intézmény rentábilisan mûködjön, gyermeknek kellene lennie a kollégiumban. Ezzel szemben tavaly már csak 28 gyermek volt, közülük tízen elballagtak, így maradt 18 fõ és új jelentkezõként mindössze ketten kérték a felvételüket! Tehát mindössze 20 fõvel kellett volna tovább mûködtetnünk az intézményt, s az önkormányzatnak idén már millió forintot kellett volna hozzátennie a fenntartási költségekhez! Már tavaly is közel 15 millió forinttal járult hozzá a kollégium mûködéséhez az önkormányzat. Most a munkahelyek megszûnése, a végkielégítések kifizetése mintegy 11 millió forint terhet jelent, amelybõl 4 millióra lehet pályázni Az összefogásról avagy a hiányáról mit mondhatunk? Tárgyaltunk az illetékesekkel! Megkerestük például a ZTE-t, az MLSZ-t Megkeresésünkre itt járt például személyesen az MLSZ-tõl Csiki Károly és Õze Tibor, ifjabb Mihalecz István és többen mások a megyei labdarúgó szövetségtõl is! Ám azon kívül, hogy mindenki megígérte, hogy megpróbál segíteni, semmit nem kaptunk! Ha az önkormányzatnak 3-5 millió forintot kellene hozzátennie a fenntartáshoz, az reális lenne. De több mint 20 millió forintos többletkiadást nem vállalhat a város! A korábbi fenntartói társulás szerint Zalaigrice és Szentpéterúr községekkel közösen mûködtettük az iskolát. Ma Zalaigrice ugyan hozzájárul az iskola fenntartásához, ám a kistele- A pacsai sportkollégiumban több évtizeden keresztül nevelték az utánpótlást. pülésrõl talán 3 gyerek jár ide, Szentpéterúr pedig saját iskolát indított. Ez évi párszázezer forintos összeget jelenthetett, de csak az iskola vonatkozásában, hiszen a sportkollégium fenntartásához nem járult hozzá a két társtelepülés. E körülmények és a mai gazdasági helyzet nem teszi lehetõvé, s az önkormányzatnak ez nem is feladata, hogy a játékosok fizetését tekintve profi szintû labdarúgást tartson fenn a kisvárosban. Így is közel 50 millió forint hiánnyal terveztük a város költségvetését. Az oktatást fontosnak tartjuk, hiszen az iskolában és az óvodában épp most folyik egy 330 milliós beruházás, amelynek a 10 százalékos önrészét az önkormányzat biztosította. A sportot is fontosnak tartja az önkormányzat. Például 2005 körül önkormányzati pályázattal nyertünk közel 7 millió forintot, amelybõl felújítottuk a pályát és az öltözõt. Az, hogy nem tudtak szponzort szerezni, nem az önkormányzaton múlt mondta Henczi Zoltán polgármester. Megszólítottsága okán megkérdeztük Gróf Zsolt volt egyesületi elnököt és Kistüttõsi László volt fõszponzort. A csapat visszalépése a kialakult gazdasági helyzet következménye fogalmazott Gróf Zsolt. Kistüttõsi úr 2006-tól visszalépett a támogatástól, ezzel a korábbinál lényegesen gyengébb anyagi helyzetbe került a csapat. Néhány helyi sportbarát és jómagam is Közép-Zala Kiadja: Dél-Nyugat Kiadó Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér Szerkesztõség: 8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381. Tel.: (92) Fax: (92) ; ISSN X Készült: Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel./fax: (92) sokáig jelentõs összeggel támogattam az egyesületet, ám a gazdasági helyzet romlása miatt 2010-tõl kénytelen voltam viszszafogni ezt. Mivel nem láttam akaratot a szélesebb körû összefogásra, ezért az elnöki tisztségemrõl is lemondtam. Innentõl fogva megállíthatatlannak tûnt a leépülés. Nagyobb vállalkozások hiányában sok kisebb vállalkozás összefogásával lehetett volna javítani a helyi futball helyzetén, ám ez nem jött létre fogalmazott Gróf Zsolt. Kistüttõsi László úgy emlékszik a történtekre, hogy a vállalkozásának a helyzete, a szerényebb lehetõségei miatt vonta vissza a korában nyújtott támogatást, már évekkel korábban. Volt ugyan nézeteltérésünk a testületben, de nem ezért, hanem az építõipar hanyatlása, ezáltal a lehetõségeim hiánya miatt nem támogattam tovább az egyesületet. Elõzõleg évekig etettük-itattuk, szponzoráltuk a csapatot. A cégemnél már nagy gondok mutatkoztak, amikor megvontam a támogatást, majd meg is szûnt a cégem, az Interép... A sportegyesület hanyatlása szerintem nem most kezdõdött és a gazdasági körülményeknek tudható be számolt be róla Kistüttõsi László, korábbi fõszponzor. Farsang Lajos Riportsorozatunkat további érintettek megkérdezésével folytatjuk.

12 12 Közép-Zala október Gesztenyefesztivál és Õszi randevú lénháza, Lickóvadamos, Nagylengyel, Ormándlak és Petrikeresztúr csapatai között. A résztvevõk kipróbálhatták magukat többek között kvízfeladatban, képkirakásban, pálinka felismerésben (szigorúan illat alapján!), ének- és tánctudásban. A jó hangulatú vetélkedõ izgalmai után a csapatok a nevezési díjakkal, azaz saját készítésû õszi finomságokkal, valamint langalival és forralt borral a kezükben tekinthették meg Tóth Norbert Kalandozások Zalában címû kisfilmjét. Amíg a zsûri a pontokat összesítette, addig a helyi Tini Girls tánccsoport szórakoztatta a közönséget. Az eredményhirdetés alapján a nagylengyeli és a petrikeresztúri gárdát megelõzve végül Lickóvadamos csapata érdemelte ki az elsõ helyet és ezzel együtt szívesen elvállalták a jövõ évi Gesztenyefesztivál rendezési jogát. K.G. Feladatmegoldás közben Nagylengyel 1-es csapata. Az október vége vidám programmal indult Nagylengyel és kek, a szintén helyi termelõtõl származó ízletes mézek, valamint a környezõ települések számára. Pálmainé Koncz Éva A hagyományosnak számító zalaszentlászlói népmûvészeti gellénházi rendezésû Gesztenyefesztivál dísztárgykészítõ csuhéból kében idén Nagylengyelszült mûvei közül válogathattak. kapott helyet. Az új helyszín A délután Scheiber Ildikó kisebb változtatásokkal is nagylengyeli polgármester kö- járt. A név az Õszi randevú szöntõjével folytatódott. Ezután elnevezéssel bõvült. A randevú kora délután egy tehetséges helyi fia- tal, Szalay Ráchel énekhangját játszóházzal és kistermelõk hallhatták az egybegyûltek, kis vásárával vette kezdetét. A gyermekek ügyes kezei által majd a Kinyó Ferenczy Tamás által készített Göcsej éléskamrája vidám mécses tartók, mosolygós címû filmet tekintették szellemek készültek. Ezalatt az idõsebbek a helyben mûködõ Szent Család Szociális meg a környezõ településekrõl érkezett csapatok. Ezt követõen vette kezdetét a szórakozta- Központban készült termé- tó vetélkedõ Becsvölgye, Gel- SZÁNTÓT, LEGELÕT, FÖLDET VENNÉK MAGAS ÁRON, AZONNALI FIZETÉSSEL 8900 Zalaegerszeg, Sport u. 2. Tel.: 92/ Nyitva: hétfõ-péntek: , szombat: ig FENYÕBÚTOROK 5 ÉV GARANCIÁVAL 20 % kedvezménnyel! Leo hosszabbítható gyerekágy matraccal, ágynemûtartó nélkül Claudia 3 ajtós 3 fiókos tükrös nagyszekrény Anikó 8 fiókos komód Nyitott polc Minden megoldás és földméret érdekel. Disznók elõjegyezhetõk Hízó disznók novemberi elvitellel elõjegyezhetõk. Telefon: 06(70) Érdeklõdni:06/30/ Ülõgarnitúrák széles szín- és formaválasztékban kedvezménnyel % Konyhabútorok Ft-tól Concordia elemes bútorcsalád 30 % kedvezménnyel Vákuum-, hideghabos- és memory matracok 20 % kedvezménnyel! Az AKCIÓK a hirdetés megjelenésétõl a készlet erejéig érvényesek!

Szentgrót és Vidéke. Szüreti mulatság és gombócfesztivál Sümegcsehin. A 210. évfordulón. Amatõrök magas színvonalon

Szentgrót és Vidéke. Szüreti mulatság és gombócfesztivál Sümegcsehin. A 210. évfordulón. Amatõrök magas színvonalon Szentgrót és Vidéke k ö z é l e t i h a v i l a p III. évfolyam 2013. október Szüreti mulatság és gombócfesztivál Sümegcsehin A Cserép család jelmezben Amatõrök magas színvonalon Díjazott a Zalaszentgróti

Részletesebben

Zalaegerszeg Autóbuszállomás Tel.: 92/511-045. Nagykanizsa Autóbuszállomás Tel.: 93/536-716. Keszthely Kossuth L. u. 43. Tel.

Zalaegerszeg Autóbuszállomás Tel.: 92/511-045. Nagykanizsa Autóbuszállomás Tel.: 93/536-716. Keszthely Kossuth L. u. 43. Tel. Dél-Zala Murahíd térségi havilap Méltó megemlékezés Elsõként Letenye Város Fúvószenekara adott térzenét, majd Harangozó Józsefné szavalta el Kósa Lajos a Márciusi ifjúság címû versét és azt követõen került

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. Öt falu közös búcsúja tuk, hogy a búcsút fõzõversennyel. Zalavölgyi Kultúrtivornya

Szentgrót és Vidéke. Öt falu közös búcsúja tuk, hogy a búcsút fõzõversennyel. Zalavölgyi Kultúrtivornya Szentgrót és Vidéke A Pakod és Zalabér között húzódó hegygerincen található a Szent Antal Kápolna, ahol a védõszent névnapjához kötõdõen tartják meg a környék öt településének hagyományos hegyi búcsúját.

Részletesebben

Együtt dobbant a szívük

Együtt dobbant a szívük kö zéleti havila p XII. évfolyam 2010. április Együtt dobbant a szívük Mûvészeti fesztivált rendeztek Hagyárosböröndön met. Ezért, a múlt mentése miatt fontos, becsülendõ a hagyárosiak tette és összefogása.

Részletesebben

Hogyan éljük meg a hazaszeretetet?

Hogyan éljük meg a hazaszeretetet? A Zalalövõi Általános Iskola tanulóinak mûsorával emlékezett a város az 1848-as eseményekre a Salla Mûvelõdési Központban 2013. március 14- én este. A gyermekek elõadását követõen ünnepi beszédet mondott

Részletesebben

Országos tûzoltóverseny Zalaszentivánon

Országos tûzoltóverseny Zalaszentivánon XIII. évfolyam 9. szám 2012. szeptember Kistérségi havilap Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Országos tûzoltóverseny Zalaszentivánon

Részletesebben

Testvértelepülési kapcsolat ünnepe Bagodon

Testvértelepülési kapcsolat ünnepe Bagodon A Zala folyó völgyében fekvõ faluban 2010. szeptember 5-én jubileumi képviselõ-testületi ülésre került sor. Az immár 15 éves múltra visszatekintõ kapcsolat Bagod község és a németországi testvérváros,

Részletesebben

Az idõsek tisztelete. Zalaegerszeg Autóbuszállomás Tel.: 92/511-045. Nagykanizsa Autóbuszállomás Tel.: 93/536-716

Az idõsek tisztelete. Zalaegerszeg Autóbuszállomás Tel.: 92/511-045. Nagykanizsa Autóbuszállomás Tel.: 93/536-716 Karácsony ünnepe elõtt 4 nappal, azaz december 20-án kora délután rendezték meg Bagodban a helyi iskola tornatermében a hagyományos idõsek napját. Az iskolás gyermek díszes ruhában, utolsó vers és énekpróba

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. A kánikula sem volt akadály. Gyógy- és fûszernövény napok Zalaszentlászlón

Szentgrót és Vidéke. A kánikula sem volt akadály. Gyógy- és fûszernövény napok Zalaszentlászlón Szentgrót és Vidéke A nagy hõségben is változatos, tartalmas programokkal rendezték meg július 27-én Zalacsányban az iskola udvarán a település falunapját. Délelõtt szokásos futballtornán mérkõztek meg

Részletesebben

Újra lesz kultúrház a településen Jelentõs fejlesztések Egerváron

Újra lesz kultúrház a településen Jelentõs fejlesztések Egerváron XV. évfolyam 3. szám 2014. március Kistérségi havilap Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Újra lesz kultúrház a településen Jelentõs fejlesztések

Részletesebben

Letették az alapkövet Mentõállomás épül Zalalövõn

Letették az alapkövet Mentõállomás épül Zalalövõn A TIOP-2.2.1-11/1-2012-0001 Sürgõsségi ellátás fejlesztésementés projekt 10,94 milliárd forintos keretösszegébõl 18 megyében indultak meg a fejlesztések, mely Közép-Magyarország kivételével az ország valamennyi

Részletesebben

Évértékelés- 2006. több település együtt nyújt be. Ezért az a legjobb megoldás, ha olyan helyi feladatok. Valentin Károly Gábor A HERNÁDI, ÚJLENGYELI

Évértékelés- 2006. több település együtt nyújt be. Ezért az a legjobb megoldás, ha olyan helyi feladatok. Valentin Károly Gábor A HERNÁDI, ÚJLENGYELI Szép és békés Karácsonyt, eredményekben gazdag, sikeres és boldog új évet kívánunk Hernád és Újlengyel valamennyi polgárának és családjuk minden tagjának bárhol is élnek e hazában vagy a nagyvilágban!

Részletesebben

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek Zalakaros város lapja XVI. évfolyam 12. szám Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek az átadása, melyekkel az önkormányzat a település életében tevékenyen részt

Részletesebben

Szent György-nap a megyei kórházban

Szent György-nap a megyei kórházban FEJER LAP 2009. MÁJUS, III. ÉV FO LYAM, 5. SZÁM www.fejerlap.hu FEJÉR MEGYEI havilap MELLÉKLET: Fejér megye 1000 éves millenniumi programfüzet Szent György-nap a megyei kórházban ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 10.

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. Nemzetközi falunap Zalaszentlászlón. Nemzetközi néptáncgála

Szentgrót és Vidéke. Nemzetközi falunap Zalaszentlászlón. Nemzetközi néptáncgála Szentgrót és Vidéke k ö z é l e t i h a v i l a p II. évfolyam 2012. augusztus Nemzetközi falunap Zalaszentlászlón A harmonika zenekar is nagy sikert aratott. A hagyományoknak megfelelõen Zalaszentlászlón

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

Kormányablak Lentiben

Kormányablak Lentiben BÉCS KFT 8960 Lenti Kossuth L.113 Tel / FAX: +36 92 351 469 BÉCS PÉTER Tel: +36 70 9777 127 k ö z é l e t i h a v i l a p XVI. évfolyam 2014. március Kormányablak Lentiben Másfél évvel ezelõtt kapta ügyeinek

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 22. Közéleti hetilap V. évfolyam 7. szám Csót Margarétás teadélután A rendkívül jó hangulatú õszi szüreti felvonulás után

Részletesebben

Erõt adott és erõt ad nemzeti ünnepünk

Erõt adott és erõt ad nemzeti ünnepünk Több szempontból is rendhagyóra sikerült az ünnepség, amit Lenti Város Önkormányzata az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett. A zord idõjárásban a felkért szónok, Vigh László or-

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

Most csak szimulálták a katasztrófát

Most csak szimulálták a katasztrófát XIV. évfolyam 10. szám Kistérségi havilap Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Most csak szimulálták a katasztrófát Az egervári csapat.

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. Minden közösségnek van feltáratlan értéke B&B DIVAT VILÁG. Járási Értékpontot alakítanak ki Türjén

Szentgrót és Vidéke. Minden közösségnek van feltáratlan értéke B&B DIVAT VILÁG. Járási Értékpontot alakítanak ki Türjén Szentgrót és Vidéke k ö z é l e t i h a v i l a p V. évfolyam 2015. március Minden közösségnek van feltáratlan értéke Járási Értékpontot alakítanak ki Türjén A helyi kulturális értékek között adott elõ

Részletesebben

BOGÁNCS ÁLLATELEDEL- ÉS TAKARMÁNYBOLT

BOGÁNCS ÁLLATELEDEL- ÉS TAKARMÁNYBOLT Dél-Zala Murahíd térségi havilap III. évfolyam 2013. november Mentõcsoportok tettek esküt Letenyén A Zala mentõcsoport már az árvíznél is helytállt. November 7-én (csütörtökön) esküt tett és rendszerbe

Részletesebben

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2 2009. augusztus Öt éve ment el Dr. Olasz Imre Õ elment, de emléke eleven marad, alakja úgy él tovább családja, községünk lakossága emlékében, mint amilyen

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Ünnepség és példamutató segítség Letenyén

Ünnepség és példamutató segítség Letenyén Letenyén a rossz idõ ellenére a március 15-i ünnepséget a Kossuth-emlékmûnél rendezték meg. Az 1848/49-es szabadságharcra és forradalomra emlékezõk a hófúvásban elsõként közösen énekelték el a Himnuszt,

Részletesebben

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft JÁNOSSOMORJAI Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft Karácsonyi forgatag A tavalyinál színesebb programokkal várta az érdeklõdõket az idei karácsonyi forgatag december 22-én, a szentpéteri

Részletesebben