JELENTÉS a helyi önkormányzati fürdők kiemelten a gyógyfürdők helyzete, fejlesztésének lehetőségei, hatása az idegenforgalomra és a turizmusra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a helyi önkormányzati fürdők kiemelten a gyógyfürdők helyzete, fejlesztésének lehetőségei, hatása az idegenforgalomra és a turizmusra"

Átírás

1 JELENTÉS a helyi önkormányzati fürdők kiemelten a gyógyfürdők helyzete, fejlesztésének lehetőségei, hatása az idegenforgalomra és a turizmusra augusztus

2 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Szabályszerűségi és Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V / Témaszám: 733 Vizsgálat-azonosító szám: V0158 Az ellenőrzést felügyelte: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Németh Péterné főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Farkas László osztályvezető A számvevői jelentések feldolgozásában és a jelentés összeállításában közreműködtek: Dr. Mezei Imréné főtanácsadó Tímár József főtanácsadó Benczik Lászlóné számvevő tanácsos Az ellenőrzést végezték: Benczik Lászlóné számvevő tanácsos Hütter Erzsébet számvevő Keszthelyi Zoltán számvevő Dr. Mezei Imréné főtanácsadó Dr. Szikszai Bertalan számvevő tanácsos Tóthné Salamon Ildikó számvevő tanácsos Hegyes Mária számvevő Kersmájer Ágota számvevő tanácsos Maróti Sándor számvevő tanácsos Preller Zsuzsanna számvevő tanácsos Tímár József főtanácsadó A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: A témához kapcsolódóan korábban számvevőszéki jelentés nem készült.

3 Fürdőkultúra régen és ma Míg az elmúlt időkben nagy tisztelettel bántak a vízzel, ma hajlamosak vagyunk arra, hogy jelentéktelennek tekintsük, és csak azt vegyük észre, hogy pénzbe kerül, vagy pénzt hoz. Ahhoz azonban, hogy a víz továbbra is gyógyítson és tápláljon bennünket, neki is egészségesnek kell lennie! Karin Schutt Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 7 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 15 1.Turisztikai jellemzők, természeti adottságok 15 2.A fürdőszolgáltatás céljára rendelt önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás helyzete A fürdővagyonhoz jutás körülményei A fürdőszolgáltatás szervezeti kereteinek kialakítása A fürdőszolgáltatás, gyógy-idegenforgalom, gyógy-turizmus fejlesztésének önkormányzati programja 23 3.A fürdőágazati fejlesztéseket szolgáló pályázati rendszer működésének jellemzői A központi támogatás rendszerének kialakítása A pályázatkezelési és ellenőrzési rendszer jellemzői Az ellenőrzött szervezeteknél a pályázatok lebonyolításával, odaítélésével és felhasználásával kapcsolatos megállapítások A támogatott szervezetek és feladatok A fejlesztések megvalósításában közreműködő szervezetek kiválasztásának jellemzői A támogatások igénybevételének, felhasználásának szabályszerűsége, ellenőrzése A fejlesztések megvalósításának tervszerűsége 37 4.A fürdőszolgáltatás jellemzői A fürdőszolgáltatást ellátó szervezetek jellemzői A gyógyfürdő ellátások és a rehabilitációs tevékenység A gyógyszolgáltatások ártámogatásának kialakítása A fürdőágazat eredményessége A fürdőlétesítmények vízforgató berendezésekkel való ellátásának helyzete 51 1

5 MELLÉKLETEK 1. számú A vizsgált önkormányzatok fürdőszolgáltatási célú vagyonának alakulása és évben 2. számú A vizsgált önkormányzatok fürdőszolgáltatási célú vagyonának összetétele és évben 3. számú A turisztikai célelőirányzatból biztosított támogatási keretek és az odaítélt támogatások alakulása 4. számú A turisztikai célelőirányzatból a gyógyfürdő fejlesztések kerete terhére benyújtott, megítélt és az elutasított támogatások alakulása 5. számú Kimutatás a pályázatkezelőknél vizsgált támogatásokról 6. számú Kimutatás a vizsgált szervezetek részére megítélt támogatásokról 7. számú A társadalombiztosítás által támogatott gyógyfürdőszolgáltatás alakulása szolgáltatásonként 8. számú A társadalombiztosítás által támogatott gyógyfürdőellátások esetszámainak alakulása a vizsgált szervezetekben 9. számú Kimutatás a május 1-ig átalakítandó töltő-, ürítő rendszerű medencékről (2004. november 26-i állapot szerint) 10. számú Kimutatás a vízforgatásos rendszerű üzemelésre átállított medencék korszerűsítési költségeiről (2002. évi áron) FÜGGELÉKEK 1. számú A helyszíni ellenőrzésbe bevont önkormányzatok és fürdőket üzemeltető szervezetek jegyzéke 2. számú Florena Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. hatásvizsgálatának összegzése 3. számú A társadalombiztosítás által támogatott hét leggyakoribb gyógykezelés 2

6 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Áht. az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény Ámr. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet ÁNTSZ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat EGK Európai Gazdasági Közösség EGT Európai Gazdasági Térség ESzCsM Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium EU Európai Unió GKM Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GM Gazdasági Minisztérium Gt. a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény Kbt. 1 a közbeszerzésekről szóló évi XL. törvény Kbt. 2 a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény KEHI Kormányzati Ellenőrzési Hivatal kft. korlátolt felelősségű társaság kht. közhasznú társaság KSH Központi Statisztikai Hivatal MÁK Magyar Államkincstár MEH Miniszterelnöki Hivatal MFB Rt. Magyar Fejlesztési Bank Rt. MVF. Kht. Magyar Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Társaság NFT Nemzeti Fejlesztési Terv (Európai Terv) OEP Országos Egészségbiztosítási Pénztár OTH Országos Tisztiorvosi Hivatal Ötv. a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény PPP Public Private Partnership ROP Regionális Operatív Program rt. részvénytársaság SzMSz Szervezeti és Működési Szabályzat Sztv. a számvitelről szóló évi C. törvény TB társadalombiztosítás TC Turisztikai Célelőirányzat VÁB Vagyonátadó Bizottság WTO Turisztikai Világszervezet 3

7

8 JELENTÉS a helyi önkormányzati fürdők kiemelten a gyógyfürdők helyzete, fejlesztésének lehetőségei, hatása az idegenforgalomra és a turizmusra BEVEZETÉS A WTO adatai szerint a világ turizmusa növekvő tendenciát mutat. Bár Európa őrzi e területen elfoglalt vezető helyét, de a világ más régióinak felzárkózása következtében szerepe csökken. A turizmus ezért olyan célterületek (desztinációk) irányába fordul, amely a versenyképes adottságok jelenleginél hatékonyabb kihasználását célozza meg. Magyarországot, mint turisztikai célterületet az elmúlt évtizedben a világ 15 legnépszerűbb országa között tartották számon, Európában a 8. leglátogatottabb utazási célpont volt. Mindez összefügg azzal, hogy hazánk gyógy- és termálvizekben rendkívül gazdag, melyekre eddig is jelentős idegenforgalom épült. Magyarország nemzetközi összehasonlításban is a kedvező geotermikus adottságú országok közé tartozik. Hazánk területén az úgynevezett geotermikus gradiens ami a természetes hőmérséklet emelkedés mélységi irányú mértékét jelzi százméterenként 5 C, amely a világátlag mintegy másfélszerese. A földkéreg ugyanis km, azaz mintegy 10 km-rel vékonyabb, mint a környező területeken. A természetes hőmérséklet emelkedést jelző tényező a Dél-Dunántúlon és az Alföldön nagyobb, mint az országos átlag, ez magyarázza az e területeken gyakoribb hévíz előfordulást. A hazai hévízkészletek komoly természeti és gazdasági értéket képviselnek, az azokkal való környezettudatos gazdálkodás fontos nemzeti érdek. Magyarországon a természetes gyógytényezők gazdagsága miatt az egészségturizmus adottságai kiemelkedően jók. Az egészségturizmus fejlesztése azon túl, hogy fontos kitörési pontként kezelt gazdasági tényező, az egészségügyi szakma véleménye szerint hozzájárul a magyar lakosság népegészségügyi problémáinak (szív- és érrendszeri, mozgásszervi betegségek) megelőzéséhez és hatékony kezeléséhez. Az egyéni életminőség javítása, az egészséges társadalom megteremtése fontos nemzeti és gazdasági érdek. A tapasztalatok Európa-szerte azt igazolják, hogy az egészségturizmusban olyan komplex többcélú fürdő létesítmények és azok többgenerációs szolgáltatásai irányába mozdult el a kereslet, ahol a hagyományos gyógyászati 5

9 BEVEZETÉS kezelésre épülő gyógy- és termálturizmus mellett az egészség megőrzését szolgáló kikapcsolódási, felüdülési élményeket nyújtó fitness, wellness-turizmus került előtérbe. Az ellenőrzésünk indokát az adta, hogy a fürdőfejlesztések alapjául szolgáló vagyonelemek víznyerő kutak, fürdőlétesítmények az önkormányzati rendszer kialakításakor a települési önkormányzatok tulajdonába kerültek, annak hasznosításáról, fejlesztéséről autonóm módon, eltérő koncepcionális megalapozással gondoskodtak. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a Széchenyi Terv keretében kidolgozott egészségturizmus tízéves fejlesztési programja, stratégiai céljai megalapozottak voltak-e; a pályázati rendszer kialakításánál, a támogatási előirányzatok odaítélésénél érvényesült-e a törvényesség; a támogatások felhasználásánál hogyan ítélhető meg annak szabályszerűsége, célszerűsége, eredményessége; a fürdők országos szintű szakmai irányítása és ellenőrzése, működésük jellemzőinek információs rendszere mennyiben rendezett. Az ellenőrzést III. negyedév közötti időszakra vonatkozóan a Magyar Turisztikai Hivatalnál, az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnál, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál, valamint 26 települési önkormányzatnál és 27 fürdőszolgáltatást ellátó szervezetnél végeztük. Az ellenőrzés során a teljesítményellenőrzés módszerét alkalmaztuk, hasznosítottuk a fókuszcsoport megbeszélésének tapasztalatait. Vizsgáltuk a fejlesztések szakmai programjában megfogalmazott célok teljesülésének eredményességét, hatását, a Széchenyi Tervre alapozott egészségturizmus tízéves fejlesztési programjának időarányos teljesülését. 6

10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A Széchenyi Terv több tízmilliárdos támogatási programjainak keretében az utóbbi években hazánkban a meglévő fürdők vonzerejének, versenyképességének javítása mellett több mint húsz új, többgenerációs, élményelemekkel kiegészült turisztikai kereslet kielégítését szolgáló létesítmény épült. Az egészségturizmus, a balneológiai létesítmények infrastruktúrája koordinált fejlesztéseket kíván. Magyarországon problémát jelent azonban, hogy jelenleg nincs külön turizmusról szóló törvény, hiányzik a turizmus jelentőségét megfogalmazó, alapdefiníciókat lefektető, működésének struktúráját, rendszerét megállapító szabályozás. A turizmus fejlődése érdekében még 1997-ben született ugyan országgyűlési határozat a turizmusról szóló törvény és fejlesztési koncepció elkészítésének határidejét szeptember 31-i időpontban jelölte meg, azonban az átfogó szabályozásra azóta sem került sor. Emiatt az NFT készítésének időpontjában a nemzeti turizmusfejlesztési stratégia még nem állt rendelkezésre. Az egészségturisztikai ágazat infrastrukturális lemaradásának pótlásához, a turisztikai ágazat fejlesztéséhez, valamint versenyképességünk fokozásához a kihívásoknak megfelelni tudó programokra és forrásokra van szükség. Így ebben a tervezési ciklusban hazánk egyik legjelentősebb turisztikai tényezője, a gyógy- és termálfürdőzés feltételeinek fejlesztése közvetlenül nem, csak annak kapcsolódó infrastruktúráján keresztül részesülhet uniós támogatásban. A gyógy- és termálfürdők fejlesztésének lehetőségeit így a vizsgált időszakban csak a hazai források segítették. A gyógyfürdők fejlesztésének felgyorsítása még évben, a GM által a Széchenyi Terv részeként kidolgozott Az Egészségturizmus Tízéves Fejlesztési Programja keretében indult 1. A Széchenyi Terv egészségturizmus fejlesztési programjának stratégiai célja az volt, hogy Magyarország az egyedülálló gyógy- és termálvízkincsére 2 alapozva az évtized végére vezető helyet foglaljon el Európa egészségturisztikai piacán. Az egészségturizmus fejlesztésére a tízéves program keretében évente mintegy milliárd Ft-ot kívántak fordítani azzal a szándékkal, hogy társfinanszírozás keretében vállalkozók és az önkormányzatok ehhez ennek többszörösével fognak hozzájárulni. 1 Az egészségügyi miniszter és a gazdasági miniszter által készített előterjesztést az egészségturizmus tízéves fejlesztési programjának megteremtéséről szóló 2226/2001. (IX. 1.) Korm. határozat hagyta jóvá. 2 A világranglistán e vonatkozásban csak Japán, Izland, Olaszország és Franciaország előzi meg hazánkat. 7

11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az egészségturizmus fejlesztési programjai, stratégiai céljai szakmailag azonban nem voltak kellően megalapozottak. Nem történt meg a kitűzött célok elérését szolgáló fejlesztési prioritások kijelölése, nem voltak tisztázottak a turizmus és az egészségmegőrzés összefüggései, összehangolt fejlesztésének koncepcionális kérdései. Előkészítése során nem készült olyan országos, helyszíni vizsgálatokra épülő, teljes körű tájékozódó felmérés, amely a meglévő vízkészletek, gyógytényezők gyógy- és termálfürdők műszaki állapotára, térségi szerepére, fejleszthetőségének jellegére és a pénzügyi források szükséges mértékének meghatározására és összehangolására irányult volna. Nem dolgozták ki az ehhez szükséges adatszolgáltatás rendjét. Nem tartják nyilván, hogy a 147 minősített gyógyvíz, 39 gyógyfürdő, 13 gyógyhely, 47 gyógyszálló, 40 wellness szálloda, 5 gyógybarlang, 4 gyógyiszap 3 milyen tulajdonosi és üzemeltetési viszonyok között, milyen kapacitási jellemzőkkel működik. Ily módon ma Magyarországon nincs olyan adatbázis, amely a fürdők tulajdonosi viszonyairól, üzemeltetési és szolgáltatási körülményeiről, gazdálkodási viszonyaikról, valamint az idegenforgalom alakulásában betöltött szerepéről összegzett képet adna. Nem vizsgálták, hogy a belépő fejlesztések kapcsán milyen szükséges többlet költségvetési forrásigények merülnek fel a társadalombiztosítás által finanszírozott gyógykezelések számának növekedésével. A hazai gyógy-, termál- és strandfürdők döntő hányada közvetlenül, vagy az általuk alapított gazdasági társaságokban lévő részesedéseiken keresztül, de önkormányzati tulajdonban van. Mindössze az elmúlt 2-3 év fejlesztéseinek eredményeként jöttek létre olyan fürdő, strand és szabadidő komplexumok, amelyek tulajdonosi szempontból már függetlenek az adott közigazgatási terület önkormányzatától. Az önkormányzatok a rendszerváltást követő években, az Ötv. és a vagyonátadásról rendelkező törvény 4 szabályai alapján jutottak hozzá strand- és fürdővagyonukhoz. A vagyonhoz jutás folyamata elhúzódott, miközben a fürdőágazat egységes szakmai irányítása lényegében megszűnt, a turizmus és a gyógytényezők állami irányítása pedig szervezetileg is elkülönült. A feladatés hatáskörök keretjellegű szabályozásából következően jelenleg sem tisztázott, hogy a fürdőszolgáltatás mennyiben közfeladat, ennek eldöntését, a szerepvállalás területeit a jogalkotó az önkormányzati szféra döntésére bízta. Az önkormányzatok folyamatosan keresték a fürdővagyon működtetésének és üzemeltetésének legcélszerűbb szervezeti megoldásait. A szervezeti kereteket érintő döntések kellően kiérlelt koncepció hiányában visszatükrözték az ellátott feladat és a vagyonhasznosítás körüli bizonytalanságokat. 3 Adatok: Nemzeti Turizmus Fejlesztési Stratégia Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló évi XXXIII. törvény. 8

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az ellenőrzött önkormányzatok közel háromnegyede (73%-a) különböző megoldásokban ugyan, de a gazdasági társasági keretek közötti működtetést tartotta célszerűnek, 15%-a pedig a szerződéses kapcsolatokra alapozott megoldást választotta. Az önkormányzatok a jogszabályi előírásokat betartották, csak olyan típusú gazdasági társaságban vesznek részt, amelyben felelősségük nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásuk mértékét. A vállalkozói szféra, függetlenül az önkormányzatok által választott üzemeltetés szervezeti módjától, egyre szélesebb körben szerzett tulajdont a fürdőágazati fejlesztésekben. A fürdőlétesítmények fejlesztéseinek eredményeként évek között az e célra rendelt vagyon összértéke két és félszeresére növekedett, a tulajdonosok és szolgáltatók a évi mérlegadatok szerint 52,4 milliárd Ft értékű vagyont tartottak nyilván. Az üzemeltető gazdasági társaságok birtokolták a teljes fürdőszolgáltatási célú vagyon 59,9%-át. Az önkormányzatok nem fordítottak figyelmet arra, hogy az állami források bevonásával létrejövő vagyoni elemek tulajdoni viszonyait, az önkormányzati érdekekre figyelemmel rendezzék. Erre pedig épp a fürdőágazatot érintő nagyívű, egyre inkább a privát szféra bevonására alapozó fejlesztési elképzelések kapcsán szükség van. Megfelelő pénzügyi konstrukciók esetén a nemzeti versenyképességünk egyik tényezőjeként erre kínál megoldást a PPP 5. A fürdőfejlesztési pályázatok előkészítésének időszakában kidolgozott önkormányzati programok mindegyike kitörési pontként jelölte meg a fürdővagyon és termálvízkincs hasznosítását, a termálturisztikai tényezők gazdaságélénkítő hatását. Több önkormányzati program felismerte a wellness és az egészségturizmus térhódítását, a rekreálódási szokások változását, a minőségi szolgáltatások és a többgenerációs turisztikai célterületek irányába való elmozdulás szükségességét. A fürdőfejlesztések komplex turisztikai tényezőkkel, a település társadalmigazdasági viszonyokkal való összehangolása, a településmarketing azokon a településeken kapott kiemelt hangsúlyt, ahol a gyógy- és termálturizmusnak már eddig is érzékelhető eredményei voltak. A programozás középpontjába az adott település komplex turisztikai termékként való megjelenítését állították, ennek megfelelően alakították ki a településmarketing mottóját. Így szerepel a fejlesztési program mottójában például A történelmi barokk fürdőváros: Eger, A természet gyógyító erőinek forrása: Cserkeszőlő, A lakható és vendégváró Hajdúszoboszló, Miskolc- Tapolca a Vizek Völgye. A fejlesztési pályázatok előkészítése során azonban elvárás hiányában nem kapott megfelelő hangsúlyt sem a létrejövő kapacitások, sem pedig a különböző üzletági tevékenységek eredményességi szempontú összehangolása. 5 PPP: Public Private Partnership, a köz- és magánszféra partnerségére alapuló együttműködési társulás 9

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A Széchenyi Terv programja keretében kidolgozott támogatási rendszer 2001-ben indult. Forrását az adott évek költségvetéseinek GM fejezetének Turisztikai Célelőirányzata biztosította. A vizsgált időszakban a TC 89,6 milliárd Ft volt, amelyből a gyógyfürdők és szálláskapacitások fejlesztésére 32,8 milliárd Ft támogatást nyújtottak. A program keretében négy 6 témakörben tettek közzé pályázati felhívásokat, amelyekre 236 pályázótól a rendelkezésre álló keret dupláját elérve 74,6 milliárd Ft támogatási igény érkezett. A gyógyfürdőfejlesztéseket érintően 74 db pályázatot 28,3 milliárd Ft öszszegben támogattak 7. Az utóbbiból tekintettel arra, hogy 39 támogatott program még nem fejeződött be év végéig 19,9 milliárd Ft került felhasználásra. A helyszíni vizsgálattal érintett önkormányzatoknál és üzemeltető szervezeteiknél 34 támogatott projekt áttekintésére került sor, ahol a 14,9 milliárd Ft támogatás 43,5 milliárd Ft összértékű fejlesztés megvalósítását segítette. A támogatás 28 esetben gyógy- és termálfürdő fejlesztésekhez kapcsolódott, illetve négy településen összesen 2010 szállodai férőhely kialakítására adott lehetőséget. A fejlesztések megvalósításában közreműködő szervezeteket 18 esetben a programok 53%-ában közbeszerzési eljárással, nyílt eljárás keretében választották ki. Ha a biztosított támogatás nem érte el a projekt összértékének 50%-át és a mindenkori költségvetési törvényben előírt beszerzési értékhatárt, évek között a vállalkozásba adás a Kbt. szabályainak érvényesítése nélkül is törvényes keretek közt történt. A pályázati rendszer működtetésének személyi és tárgyi feltételeit, az ellenőrzés rendszerét kormányzati szinten kialakították, s az előírásoknak megfelelően működtették. Hatékonyságát azonban kedvezőtlenül befolyásolta, hogy a turizmus állami irányítása ennek részeként a pályázatkezelés szervezeti rendje az elmúlt hat év alatt négyszer változott. A pályázatkezelés tapasztalatai a fürdőfejlesztési támogatásoknál is az előkészítési szakasz hiányosságaira, az elhúzódó szerződéskötési gyakorlatra, az ütemes felhaszná- 6 - Termálfürdők fejlesztése, illetve kialakítása, valamint a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésének támogatása (továbbiakban: SzT-TU-1). - Az egészségturisztikai központokhoz kapcsolódó szálláskapacitás fejlesztésének támogatása (továbbiakban: SzT-TU-2). - Kistérségi jelentőségű termálvizű strandfürdők fejlesztésének támogatása (továbbiakban: SzT-TU-21). - Egészségturisztikai központok, valamint a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésének támogatása (továbbiakban: SzT-TU-23). - A évtől a Széchenyi Terv (SzT) megnevezése Széchenyi Terv Program (SzTP) megnevezésre változott. 7 SZT-TU-1 és a évi SZT-TU-21 programokban odaítélt támogatás. 10

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK lás hiányára, a lekötött támogatási maradványok magas arányára irányították rá a figyelmet. A fürdőlétesítményekben négy év alatt megvalósított fejlesztések jellemzően a meglévő kapacitások rekonstrukciójára és az új létesítmények kialakítására, a fürdőmedencék számának növelésére, korszerűsítésére, átalakítására irányultak, amely a fürdők befogadóképességének 30,4%-os növekedését eredményezte. A fürdőszolgáltatás színvonalában, kulturáltságában számottevő előrelépés történt. Az üzemeltető társaságok fő célja a meglévő vendégkör megtartása, továbbá a magasabb igényű vendégkör kiszolgálása volt, melyet évek viszonylatában a vendégforgalom 26%-os növekedése is visszaigazolt, évre ez a tendencia megállt, a rossz nyári időjárás kedvezőtlenül hatott a strandfürdők vendégforgalmának alakulására. A fejlesztések eredményeként új fürdőszolgáltatási elemek jelentek meg a fürdők kínálatában. A gyógyászati részlegek felújításával, bővítésével egyidejűleg látványos, többgenerációs élmény-létesítmények jöttek létre. Az egészségi állapot megőrzésére, a betegségek megelőzésére irányuló fitness, wellness szolgáltatások révén bővült az igénybe vehető szolgáltatások köre. A gyógyvízzel rendelkező fürdők szolgáltatásai között fontos szerepet töltött be a gyógyítás és a rehabilitáció. Az üzemeltetői kör 55%-a balneológiai szolgáltatások mellett egészségügyi reumatológiai és fizikoterápiás járóbeteg szakellátást is nyújtott. A szolgáltatást nyújtó szervezeteket három kategóriába (országos, körzeti, helyi) sorolták be, azonos szolgáltatások ellenében azonos részarányú, de eltérő összegű társadalombiztosítási támogatásban részesültek. Az egyes kategóriákba sorolt szolgáltatók esetében normatívan képzett, azonos szolgáltatási díjalapot (árat) határoztak meg, amelynek 85%-át térítette meg az OEP, függetlenül attól, hogy az ellátást biztosító fürdőszolgáltatónak ténylegesen milyen költségei merültek fel a gyógyfürdő szolgáltatással kapcsolatban. A képzett ár 15%-át július 1-jétől a szolgáltatás igénybevevőjére háríthatták. Ez utóbbi azzal járt, hogy a gyógyfürdő ellátások ingyenessége szolgáltatónként differenciáltan ugyan, de megszűnt. Egyes, különösen a helyi kategóriába sorolt szolgáltatók ugyanis tartva a fizetőképes kereslet visszaesésétől bár azt október 1-jétől már az egészségbiztosítóval kötött szerződésben is vállalták,eltekintettek a 15%-os önrész igénylésétől, míg a fővárosi fürdőkben öszszességében még a 15%-os mértéket meghaladó hozzájárulás megfizetését is érvényesíteni tudták. A gyógyfürdőellátásokat biztosító szolgáltatók és az OEP közötti megállapodások egyik neuralgikus pontja a támogatás alapjául elfogadott ár és a szolgáltatás tényleges önköltsége, valamint értékesítési ára közötti eltérés. Az egyes szolgáltatások tényleges (teljes, illetve szűkített) önköltségének megállapítására nincs a fürdőágazati szakma és az OEP által egyaránt elfogadott kalkulációs és költségszámítási séma. Még a nagyobb fürdőkben sem történt kísérlet arra, 11

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK hogy az egyes szolgáltatások ténylegesen felmerülő költségeit meghatározzák, az ártárgyalásokat tényleges közgazdasági alapokra helyezzék. A társadalombiztosítási finanszírozás körén kívül eső gyógyfürdői szolgáltatások árképzése nem a tényleges ráfordításokat, sokkal inkább az adott szolgáltatás helyi piacképességét tükrözte. Kellően egyértelmű költség- és árkategóriák hiánya nehezítette a szolgáltatók eredményességének összehasonlítását, a jövőbeni fejlesztési irányok kijelölését és megalapozását. A fürdők ezen belül a gyógyfürdők önmagukban ugyanis nem piacképesek. A fürdőágazati szolgáltatás önmagában különösen akkor, ha arányainál fogva a termál- és gyógyszolgáltatás kevéssé képes enyhíteni a szezonalitás kedvezőtlen hatásait nem jövedelmező, magasak az üzemeltetés, fenntartás állandó költségei, a bevételszerző időszak rövid. A termál- és gyógyturizmusban a szezonalitás ugyan kevéssé érzékelhető, a fürdő kapacitások kihasználása egyenletesebb, a tartózkodási idő hosszabb, ugyanakkor szállodai és vendéglátóipari infrastruktúra nélkül a fürdőszolgáltatás csaknem mindenütt veszteséges, illetve legfeljebb nullszaldós. Az infrastruktúra fejlesztése viszont költségigényes, nem nélkülözheti a fürdőkörnyezet konkurens hatásainak elemzését. A tevékenységek hozama, eredménye azonban csak részben jelenik meg a szolgáltató szervezetek mérleg- és eredmény-kimutatásában. A társadalmi hozam az idegenforgalomban, az egészségügyi ellátásban az életminőség és rekreálódási szokások változásában, a település gazdasági-társadalmi viszonyainak változásában válik érzékelhetővé. E közvetett, de annál lényegesebb hozamokról így a foglalkoztatottság növekedése, idegenforgalmi bevételek, infrastruktúra bővülése, az állami egészségügy viszonylagos megtakarításai azonban nincs olyan teljesítménymérésre, összehasonlításra alkalmas mutatórendszer, adatbázis, amely a tényleges hatékonyság megítélését és a megalapozott fejlesztési irányok kijelölését lehetővé tenné. Az eltérő tulajdonosi célkitűzések, az eltérő gazdasági szervezeti formák, az ellátott feladatok sokfélesége, az eltérő, szervezetfüggő gazdálkodási és számviteli szabályok, a kormányzati szintű koordináció hiánya ahhoz vezetett, hogy ma nincs olyan általánosan elfogadott és működő statisztikai információs rendszer, ami a összehasonlítás lehetőségét megteremtené. A fürdők létesítésének, működtetésének, közegészségügyi feltételeinek szabályozása rendezett. A vízminőségi követelményeket előtérbe helyező üzemeltetési előírások keretében még 1996-ban előírták, hogy a fürdők töltő-ürítő rendszerben működő medencéit május 31-ig víz-visszaforgatásos rendszerűvé kell átalakítani. A fürdőlétesítmények kormányrendeletben 8 is előírt vízforgató berendezésekkel való ellátásának helyzete azonban országos szinten kedvezőtlen 8 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működtetéséről. 12

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK képet mutatott. A vízforgató berendezések létesítését 9 év alatt kellett volna megoldani, melyhez medencénként központi forrásból 5 millió Ft állt rendelkezésre. Ezzel szemben egy medence átlagos átalakítási költségigénye 45 millió Ft volt. Az OTH novemberi felmérése szerint az átállításra váró töltő-ürítő medencék száma 335 db volt. Az üzemeltetők ekkor a bezárással való fenyegetettség ellenére is azt jelezték, hogy az országban összesen 235 db medence vízforgatóval való ellátására nincs lehetőségük. E körülményre is figyelemmel, a Kormány a vízforgatók létesítésének határidejét ismét, ezúttal december 31-ig elhalasztotta. A vízforgató berendezések létesítésének támogatási rendszere átalakult, a korábbi 5 millió Ft tételes támogatás helyett a decentralizált területfejlesztési programok előirányzatai tartalmaznak erre szolgáló fedezetet a feltételeknek megfelelő pályázók számára. A helyszíni vizsgálattal érintett fürdőkben a helyzet kedvezőbb, az üzemeltetők 90%-a gondoskodott a medencék vízforgató berendezéssel való ellátásáról, valamint megkezdték a forgatás alóli mentesítéssel rendelkező medencék előírt hidraulikai (állandó vízáramlást biztosító) átalakítását is. Az ellenőrzéseink során a tulajdonosi szemlélet erősítésére a vagyongazdálkodási és számviteli előírások betartására, a beruházások előkészítésének javítására, a megvalósítás ütemességére, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan betartására hívtuk fel az ellenőrzött önkormányzatok és üzemeltetők figyelmét. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszternek: 1. kezdeményezze a turizmus hazai jelentőségét, koordinált fejlesztésének lehetőségét megalapozó átfogó szabályozás kidolgozását; 2. vizsgálja felül az egészségturizmus tízéves fejlesztési programját, ennek keretében jelöljék ki a turisztikai desztinációk részét képező fürdőszolgáltatás környezeti tényezőkkel összehangolt szakmai fejlesztési irányait; 3. vizsgálja felül, és az állami források tehermentesítésének szándékával, a köz- és magánszféra együttműködési formáinak keresésével és a pénzügyminiszterrel egyetértésben alakítsa át az egészségturizmus fejlesztésének finanszírozási rendszerét; 4. kezdeményezze a fürdőágazati létesítmények üzemeltetési és gazdálkodási adatbázisának kialakítását és működtetését; 5. kísérje figyelemmel a töltő-ürítő rendszerű medencék vízforgató berendezéssel való ellátásának és forráskoordinációjának helyzetét és kezdeményezze a szükséges központi források biztosítását; 13

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK az egészségügyi- és a pénzügyminiszternek: tekintse át az Egészségbiztosítási Alap által támogatott gyógyszolgáltatások finanszírozásának rendszerét, gondoskodjék annak közgazdasági alapokra helyezéséről. 14

18 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. TURISZTIKAI JELLEMZŐK, TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Az EU-hoz való csatlakozásunkkal Magyarország a világ legnagyobb bár arányaiban csökkenő jelentőségű turisztikai piacának részévé vált. Az EU polgárainak kétharmada az unióban tölti el szabadságát, a világturizmusból származó bevételek mintegy 50%-a az EU piacán képződik, a magyar turisták fele is e tagországokba utazik leginkább. A magyarországi kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák közel 70%-át ugyancsak az unióból érkező vendégek teszik ki. Egységes európai szintű turizmuspolitika hiányában az idegenforgalmi ágazat szabályozása tagországonként eltérő. A turizmus nemzetgazdasági súlyából, kormányok fejlesztési stratégiai elképzeléseiből, illetve az egyes tagországok fejlettségi szintjéből és hagyományaiból adódóan a tagállamok különböző elképzelésekkel rendelkeznek az idegenforgalom szabályozásával kapcsolatban. Az unió egyes tagországai azokban a kérdésekben, amelyekre nincs uniós norma saját nemzeti szabályozást alakítottak ki. A turizmust, a vendéglátást érintő fogyasztóvédelmi tartalmú uniós irányelveknek az egyes nemzeti szabályozásokba történő beépítése maradéktalanul még egyetlen uniós tagállamban sem valósult meg, illetőleg eltérő ütemben halad. Infrastrukturális lemaradásunk pótlásához, elmaradott régióink fejlesztéséhez és a turisztikai ágazat fejlesztéséhez, valamint versenyképességük fokozásához forrásokra van szükségük. A közötti évek fejlesztéseire kiterjedő NFT szerint az uniós források e célokra a strukturális- és a kohéziós alapok keretében állnak rendelkezésre. Az NFT készítésének időpontjában azonban a turizmusfejlesztési stratégia még nem állt rendelkezésre, így ez a prioritásokra vonatkozó koncepcionális döntés hiányában az NFT turisztikai intézkedéseinek tervezését megnehezítette. Jelenleg gondot jelent az is, hogy a turizmus és a területfejlesztés intézményrendszere közötti együttműködés jelenleg csak részlegesen biztosított, s különösen az önkormányzatok esetében volt megfigyelhető, hogy az aktuális pályázati feltételekhez igazodva átfogó hosszabb távú fejlesztési terveket, megvalósíthatósági tanulmányokat, helyzetelemzéseket mellőzve valósítottak meg fejlesztéseket. A koordinált fejlesztésre azonban épp a gyógytényezőkkel való eredményes, környezeti hatásokkal számoló gazdálkodás érdekében elengedhetetlenül szük- 15

19 ség van. Hazánk ugyanis nemzetközi összehasonlításban is jelentős ásvány- 9 és termálvíz 10 készlettel rendelkezik. Jelenleg több mint ezer a 30 C feletti meleg, jelentős részben gyógyvizet 11 adó kutak száma. Gyógyvizeink az ország szinte minden régiójában megtalálhatók, a mintegy 250 fürdőt tápláló kút közel fele 150 településen működik, ezek háromnegyede az Alföldön található. Budapest területén fakadó természetes és fúrt ásványvízkútakból naponta 30 ezer m 3 termálvíz tör a felszínre. Az ÁNTSZ által minősített adatok szerint Magyarországon 114 kút vize elismert ásványvíznek, míg 147 kút minősített gyógyvíznek számít. Az országban jelenleg 39 minősített, három kategóriába 12 sorolt országos, körzeti, helyi jelentőségű gyógyfürdő működik. Ezek közel fele gyógyászati jelentősége szempontjából országos, 40%-a körzeti, 12%-a helyi minősítésű gyógyfürdő. A Széchenyi Terv tízéves programja keretében 160 gyógy- és termálvízre épülő egészségturisztikai központ kialakítását tervezték úgy, hogy ebből 40 nagy, nemzetközi, 70 kisebb, országos, 50 pedig helyi jelentőségű, regionális vonzáskörzetű legyen. A program megvalósításával meg kívánták kétszerezni a látogatók számát és az egy vendégre jutó bevételt, ezáltal megnégyszerezni hazánk gyógyturizmusból származó bevételeit 13. A látogatók számának és a bevételek növelésének lehetőségét abban látták, hogy a fürdők szolgáltatásainak a területi koncentrációja mellett az ellátás szakosodjon a különböző keresleti csoportok igénye szerint, megcélozva a fiatalabb korosztályok és a kisgyermekes családok fitness, welness, élményfürdőzés igényeit; a középkorú és idősebb korosztályok rekreációs és prevenciós, valamint hagyományos gyógyturizmushoz kapcsolódó igényeit. 9 Ásványvíz: minden olyan természetben előforduló víz, amelynek 1 literje 1000 milligrammnál több oldott ásványi anyagot tartalmaz. 10 Termálvíznek nevezzük azokat az ásványvizeket, amelyek természetes állapotban melegebbek 30 C-nál. 11 Gyógyvíz: az az ásványvíz, amelynek orvosi kísérletekkel igazolt gyógyhatása van, és az erről szóló hatósági tanúsítással rendelkezik. 12 Az egyes csoportokba sorolt fürdőket annak figyelembevételével kategorizálták, hogy milyen üzemeltetésben, milyen gyógyfürdőellátást és szolgáltatást kell biztosítani. 13 Azzal számoltak, hogy az idegenfogalmi bevétel 4,5 milliárd USD-ról 8,0 milliárdra, egy turista napra eső költés 45 USD-ról 85 USD-re, eltöltött vendégéjszaka 10,5 millióról 38,0 millióra növekszik. 16

20 A fejlesztés legfontosabb területeit a koncentráció elvére építve a szabályozó rendszer kialakítása mellett az egészségturisztikai központok helyszínén az alap-infrastruktúra és a turisztikai infrastruktúra kiépítésében, az intézményi háttér kialakításában, a humánerőforrás fejlesztésében, az egészségturisztikai marketing erősítésében látták. A nagyívű elképzeléseket azonban helyzetelemzésekkel, hatásvizsgálatokkal nem alapozták meg, elérése érdekében prioritásokat, fejlesztési célterületeket nem jelöltek meg. 2. A FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS CÉLJÁRA RENDELT ÖNKORMÁNYZATI VA- GYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS HELYZETE 2.1. A fürdővagyonhoz jutás körülményei Az önkormányzatok a rendszerváltást követő években jutottak hozzá strand és fürdővagyonukhoz. Az Ötv (1)-(2) bekezdése szerint a törvény erejénél fogva az állam tulajdonából az önkormányzatok tulajdonába került a tanácsok által alapított és a tanácsok felügyelete alatt álló közüzemi célra alapított állami gazdálkodó szervezetek, a költségvetési üzemek vagyona, az e szervezetekből átalakuló gazdasági társaságokban az államot megillető vagyonrész, illetve a tanács és szervei, intézményei kezelésében lévő ingatlan vagyon. A fővárosban a Király és a Rudas Gyógyfürdő műemlék jellege miatt az önkormányzati vagyonátadás során állami tulajdonban maradtak, kezelőjük a Kincstári Vagyonkezelő Igazgatóság és üzemeltetője a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt. A több helyi önkormányzat szükségletét kielégítő közös közüzemi és kommunális vállalatok vagyona az érintett önkormányzatok megegyezésére alapozva, a megyékben létrehozott Vagyonátadó Bizottságok döntése alapján került az egyes önkormányzatok tulajdonába. A tanácsrendszerben a fürdőlétesítmények jellemzően megyei hatókörű, vagy ettől szűkebb körben ugyan, de több önkormányzatot érintő víziközművek keretein belül működtek. A fürdővagyon elkülönült helyi önkormányzati tulajdonba adása a jogorvoslat lehetőségét is biztosító vagyonátadó bizottsági eljárások lezárása az érintett önkormányzatok közmegegyezése hiányában évekig elhúzódott. Zalakaros Önkormányzata 1992 áprilisáig tartó vagyonátadási eljárás során 65%-os résztulajdont, míg a Zala Megyei Önkormányzat 35%-os tulajdont szerzett a Zalakaros Gránit Gyógyfürdőben. A harkányi gyógyfürdő tulajdonviszonyai csak 1996 végére rendeződtek, ekkor került felerészben a város, felerészben pedig a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonába. Mezőkövesd Önkormányzata január 1-jétől tulajdonosa a 11,5 ha területen fekvő Zsóry Gyógy és Strandfürdőnek, Komlón viszont csak év végére zárult le a sikondai strandfürdő vagyonátadási folyamata. Cserkeszőlő község pedig az év végére lezajló vagyonátadást követően csak 2002-ben, a társtulajdonos kivásárlásával tudta megszüntetni az addig fennálló közös tulajdon intézményét. 17

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről 0603 2006. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-09-055/2005-2006. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése. 0613 2006. június

JELENTÉS. A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése. 0613 2006. június JELENTÉS A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése 0613 2006. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006.

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006. JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0635 2006. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS. Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április

JELENTÉS. Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április JELENTÉS Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3077-017/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560108 Az ellenőrzést

Részletesebben

JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről

JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről 0349 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Pénzügyi

Részletesebben

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november JELENTÉS a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről 12102 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-2016-180/2012. Témaszám: 1039 Vizsgálat-azonosító szám: V0572 Az

Részletesebben

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről JELENTÉS a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről 1035 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 12112 2012. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0016-170/2012.

Részletesebben

Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia

Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TURISZTIKAI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁGA MEGBÍZÁSÁBÓL Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia A stratégia elkészítésben részt vevő szakértők Aquaprofit

Részletesebben

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0324 2003. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-22-38/2002-2003. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 0624 2006. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS. az INTERREG célú költségvetési előirányzatok hasznosulásának ellenőrzéséről. 0845 2008. december

JELENTÉS. az INTERREG célú költségvetési előirányzatok hasznosulásának ellenőrzéséről. 0845 2008. december JELENTÉS az INTERREG célú költségvetési előirányzatok hasznosulásának ellenőrzéséről 0845 2008. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. 1024 2010. szeptember

JELENTÉS. 1024 2010. szeptember JELENTÉS a fogyatékos személyek támogatásában részt vevő nonprofit szervezeteknek nyújtott nem normatív állami támogatás és ingyenes állami vagyonjuttatás felhasználásának ellenőrzéséről 1024 2010. szeptember

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december JELENTÉS a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről 1031 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3. 2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről 0334 2003. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 ÖSSZEGZÉS 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST,

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapest Főváros Önkormányzatánál az önkormányzati feladatok és a rendelkezésre álló források összhangjának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Budapest Főváros Önkormányzatánál az önkormányzati feladatok és a rendelkezésre álló források összhangjának ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros Önkormányzatánál az önkormányzati feladatok és a rendelkezésre álló források összhangjának ellenőrzéséről Az önkormányzati gazdálkodás átfogó ellenőrzésének IV. üteme 0652 2007.

Részletesebben

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről 1107 2011. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

JELENTÉS. a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről. 0908 2009. április

JELENTÉS. a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről. 0908 2009. április JELENTÉS a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről 0908 2009. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2007-83/2008-2009.

Részletesebben

JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0711 2007. június

JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0711 2007. június JELENTÉS a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0711 2007. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-17-042/2006-2007.

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről. 1118 2011. október

JELENTÉS. a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről. 1118 2011. október JELENTÉS a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről 1118 2011. október Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3 Az Állam és az Állami Vagyon

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: 2007. évi zárszámadás Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:......... Véleményezésre megküldve: Valamennyi

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY G/2/2011. BIZALMAS IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉRŐL Készítette: dr. Szebellédi István Igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértő Bjsz.: 3992

Részletesebben

JELENTÉS. a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről JELENTÉS a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről 13097 2013. szeptember Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0009-339/2013.

Részletesebben

JELENTÉS. 0807 2008. május

JELENTÉS. 0807 2008. május JELENTÉS az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetnél a közoktatási feladatok finanszírozására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 0807 2008. május 2. Államháztartás Központi Szintjét

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonértékmegőrző és gyarapító tevékenységének ellenőrzéséről egyes kiemeit közszolgáltató társaságoknál

Részletesebben

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése 0339 2003. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-006-045/2003. Témaszám: 641 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben