Biztonságban kétkeréken

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken"

Átírás

1 XIX. évfolyam 1. szám január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter és a települések vezetõi is biciklivel érkezett. A Tánc-lánc Színkör kapta idén a Nagykálló Kultúrájáért-díjat Juhász Zoltán polgármester és Veres János pénzügyminiszter is kerékpáron érkezett Az ünnepélyes útavató elõtt konferenciát szerveztek Nagykállóban, ahol a térség jövõjérõl, lehetõségeirõl, munkahelyteremtõ beruházásokról tárgyaltak a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás településeinek polgármesterei Veres János pénzügyminiszterrel és Demendi Lászlóval, a térség országgyûlési képviselõjével. Itt a pénzügyminiszter bejelentette, hogy Nyíregyháza, Nagykálló és Nyírbátor önkormányzata eredményes pályázatot nyújtott be a támogató hatósághoz, az Észak-alföldi Regionális Tanácshoz a 4911es számú fõútvonal, 36 km hosszú szakaszának felújítására. Ez a beruházás 2009-ben valósul meg. Nagykálló Város Önkormányzata ezen kívül Nyíregyháza, Nyírbátor, Kállósemjén, Máriapócs önkormányzatok partnerségében sikeresen pályázott a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnál a NyíregyházaNagykálló-Nyírbátor kerékpárút engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére. A projekt összköltsége Ft, melybõl forintot nyertek a konzorciumi partnerek a tervek elkészítésére. A BiKe Biztonságban kétkeréken munkahelyek megközelítése Nagykállóban Nagykálló-Kállósemjén hivatásforgalmú kerékpárút építése címû pályázat forintból valósult meg, amibõl forintot az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program Regionális hivatásforgalmú kerékpárút-hálózat kialakítása program keretében nyerte a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. Ezt a két település összesen forinttal egészítette ki. Ebbõl az összegbõl egy 3321 m hosszú és 2,6 m széles szakasz épült a két település között. A majdan megépülõ bicikliútból november végére már el is készült az elsõ, 3321 méteres szakasz Nagykálló és Kállósemjén között, melynek ünnepélyes átadását tartották december 20-án (a konferenciát követõen). A meghívott vendégek ugyan kisbusszal és gépkocsikkal indultak Nagykállóból, félúton azonban megálltak, biciklire ültek és azzal folytatták útjukat az átadás helyszínére, Kállósemjén határába. A pénzügyminiszter, a kistérségi polgármesterek és a meghívott vendégek alkalmi biciklitúrájához csatlakoztak a nagykállói és kállósemjéni fiatalok, az aktív pihenés kedvelõi is, akik bizonyosan nem csak a kivételes alkalom miatt kerékpároztak. Az útavatón elhangzott, hogy az M3-as autópálya megépülésével ezen a szakaszon jelentõsen megnõtt a gépkocsiforgalom, s ezzel együtt a kerékpáros közlekedés veszélye. Az elkészült kerékpárút tehát több szempontból is pozitívan hat a közvetlen és közvetett környezetre, hiszen a munkába járók közlekedését könnyíti és fokozza biztonságukat. Átadták... A kerékpárútnak gazdasági hatása is lesz a térségre, hiszen a Nagykállóban épülõ Ipari Parkba bizonyára több kállósemjéni munkavállaló dolgozik majd, akik kerékpárral közlekednek ezen a szakaszon mondta Juhász Zoltán polgármester, a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás elnöke. Emellett hatással lesz a térség turisztikájára, hiszen a kerékpáros sport kedvelõi a környezõ települések értékeit így is felfedezhetik. Az elkészült út hozzájárul ahhoz, hogy az itt élõ emberek úgy érezzék: Európában olyan körülmények között élnek, amely körülmények között érdemes és jó élni, érezzék, hogy az Európai Unió Magyarország számára megnyílt forrásaiból mindannyian részesülünk. Kívánom, hogy, éljenek ezzel a lehetõséggel, azaz használják ezt az utat munkába járásra, vagy egyszerûen használják szabadidõ eltöltésre mondta Veres János pénzügyminiszter az avatóünnepségen. A beruházás kivitelezését a közbeszerzési eljárás nyerteseként a Swietelsky Magyarország Kft. végezte. Az útépítési munkák november 30-án fejezõdtek be. A tánc-lánc Színkör, szólót táncol Sípos Eszter, Rózsa Krisztián és Szabó Gábor Nagy nap ez, noha nincs piros betûs ünnepként jelölve a naptárban, fontos dátum, ugyanis január 22-én ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnusz megírását Szatmárcsekén. Ennek emlékére ezt a napot 1989 óta a Magyar Kultúra Napjaként ünnepeljük. Ilyenkor egy-egy program, esemény kapcsán sokan, sokféle módon próbálnak megmutatni, átadni valamit kulturális, mûvészeti életünk értékeibõl. Ezt tették Nagykállóban is. A városban január 22. kettõs ünnep: a Magyar Kultúra Napja és a Nagykálló Kultúrájáért-díj átadásának ünnepe. A díj idén is jó helyre, a Tánc-lánc Színkör drámatagozatos diákjaihoz került. A drámatagozat több mint 10 éves múltra tekint vissza. Errõl a speciális képzési formáról is, mint ahogyan néphagyományáról, jellegzetes táncairól és zenéjérõl ismert és híres Nagykálló. A tanulók részt vesznek az országos drámás vérkeringésben, rendszeresen szerepelnek fesztiválokon, bemutatókon, versenyeken. Eredményeik alapján elmondhatjuk, hogy az ország élmezõnyébe tartozó drámatagozatos gimnáziumok közé tartoznak. Kiemelkedõ eredményeik voltak: az Országos Diákszínjátszó Fesztivál területi válogatóján elért arany minõsítés, amelyet Demarcsek Zsuzsa: Tánc- ok címû elõadása, valamint Buzogány Béla színmûvész Kalap az éjjeliszekrényen címû elõadása nyert el. Mindkét bemutató az országos fesztiválon bronz minõsítést szerzett. Tavaly az országos fesztiválon a Keserû ének címû elõadás ezüst minõsítésben és a látványért különdíjban is részesült. A drámás tanulók több alkalommal képviselték már a fõvárosban Nagykállót a Szalagavatói Táncok Országos Versenyét, ahol országos második, harmadik, és négy alkalommal elsõ díjat kaptak január 22-én a Magyar Kultúra Napján Érzések és hangulatok címû kitûnõ, kizárólag erre az estre készült elõadásukkal lepték meg a közönséget. Közremûködtek: Sipos Boglárka, Sipos Eszter, Rózsa Krisztián, a 11. d és a 12. d osztály tanulói. A mûsort színpadra állította: Demarcsek Zsuzsa. A rendhagyó performance elõadásban duettet táncolt a nagykállói Sipos Eszter és Rózsa Krisztián. A látványos képzõmûvészeti alkotás születését a zene, a tánc, a versek és prózai alkotások ihlették, amelyet Sipos Boglárka aktív részvételével és irányításával hoztak létre a szereplõk. Elhangzottak Szilágyi Domokos és Ratkó József versei, Mácz István örömrõl szóló gondolatai. A diákélet aktuális nehézségeinek felvillantásával a humor sem maradhatott ki. Nagykálló Város Képviselõ - testülete február 12-én (csütörtök) 18 órától KÖZMEGHALLGATÁST tart a Mûvelõdési Központ épületében (Kossuth út 8.) A város vezetõi, a Képviselõ-testület tagjai és az Önkormányzat tisztségviselõi minden Tisztelt nagykállói lakos megjelenésére számítanak. A közmeghallgatáson Juhász Zoltán polgármester tájékoztatja a lakosságot az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról, majd ismerteti a évi költségvetés részleteit, a tervezett fejlesztéseket, beruházásokat. Ezt követõen a Cigány Kisebbségi Önkormányzat beszámolóját ismertetik. A városlakók véleményüket, javaslataikat, észrevételeiket a közmeghallgatáson személyesen, illetve ben: a www. nagykallo.hu honlapon elõzetesen is feltehetik. hírek, információk, a leggyorsabban Önökrõl Önöknek

2 ELSÕSORBAN A KÉPVISELÕ-TESTÜLET DECEMBERBEN HOZOTT DÖNTÉSEI PÉNZÜGYEK A Képviselõ-testület decemberi ülésén napirenden volt a Város évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet-tervezetet. Juhász Zoltán polgármester elmondta: az Önkormányzatnál, annak ellenére, hogy kevesebb pénzbõl gazdálkodik, nem várható létszámleépítés. A polgármester emellett beszélt arról is, hogy 2009-ben az Önkormányzatnak jelentõs összegeket kell beruházásokra fordítania, hiszen Nagykálló az utóbbi idõben több kiírásra is sikeresen pályázott. A Képviselõ-testületnek tehát a költségvetés készítésekor minden döntését alaposan át kell gondolnia, az esetleges normatíva csökkenés miatt. Elfogadta a testület a Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft re tervezett közmûvelõdési programját és költségvetését. A Nonprofit Kft. szervezésében 2009-ben is megrendezésre kerülnek a szokásos rendezvények (Nõk hete, Május 1., Augusztus 20. stb.) de emellett további kiemelt programoknak is helyet ad a város, úgy mint a Ratkó József Országos Szavalóverseny, Nagykálló várossá avatásának 20. évfordulója, a XXV. Téka Tábor, vagy a XXIV. Kállai Kettõs Néptáncfesztivál. A képviselõk a rendezvények lebonyolítására Ft-ot szavaztak meg a Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-nek. Döntöttek arról is, hogy elviekben támogatják a Ratkó József Szavalóverseny megrendezésére elõre kalkulált egymillió forint tervezett költséget úgy, hogy a következõ testületi ülésre részletes költségvetést nyújt be a Nonprofit Kft. vezetõje. ÉVÉRTÉKELÕ BESZÁMOLÓ Ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a testület a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról szóló beszámolóját. Juhász Zoltán elmondta: évek óta próbálják elérni, hogy a hivatal városlakó-centrikus legyen, az ügyintézés pedig gyors és zökkenõmentes. A polgármester arról is tájékoztatta a képviselõket, hogy egy évvel ezelõtt jó döntés volt a Gazdasági Ellátó Iroda és a Gazdasági Iroda összevonása. Az Önkormányzat intézményeiben a napokban tartott a Magyar Államkincstár normatíva ellenõrzést, ahol mindent rendben találtak a revizorok. Juhász Zoltán kiemelte még a beruházási és program csoport munkáját, amely a fejlesztéseket hivatott koordinálni. A csoport munkájának köszönhetõen 2008-ban 4,2 milliárd forint támogatást sikerült az Önkormányzatnak elnyerni. Elhangzott az is, hogy a nagykállói Képviselõ-testület ebben az évben 32 alkalommal ülésezett, s december 15-ig 566 határozatot hozott és 57 rendeletet alkotott. A Képviselõ-testület a köztisztviselõk teljesítményértékelésének alapját képezõ alábbi célokat fogadta el: 1.) A határidõk maradéktalan betartása. 2.) A köztisztviselõk folyamatos belsõ vizsgáztatása negyedéves idõszakonként. 3.) E-önkormányzat bevezetése legalább 1 új területen. 4.) A Közigazgatási Hivatal, egyéb másodfokú szervek ellenõrzése során minden területen legalább megfelelt teljesítés. 5.) Mûködési költségek 5 %-kal történõ csökkentése. 6.) A Polgármesteri Hivatal teljes tevékenységét átfogó ISO 9001:2000 jelû minõségirányítási rendszer hatékony mûködtetése. 7.) Legalább 5 soft, infrastrukturális pályázat elnyerése. 8.) Adóhátralékok 15 %-ra történõ csökkentése. 9.) Pályázati beruházások sikeres lebonyolítása. Változnak a térítési díjak Az energia- és nyersanyag árak növekedésével arányosan nõtt az önkormányzati intézményekben a gyermekétkeztetés térítési díja is. A Képviselõ-testület elfogadta, hogy január 1-tõl az alábbi térítési díjak kerülnek alkalmazásra az oktatási- és nevelési intézményekben. A térítés költsége az alábbiak szerint alakult: Bölcsõde: Óvoda: Általános Iskola napközi ebéd Középiskola Kollégiumi ellátás egész nap Menza ebéd A Rendõrség ingyenesen hívható segélyhívó száma: 107 és 112. Munkanapokon: 8-16 óra között a 42/ telefonon. Lakossági tájékoztató A TESZOVÁL Kft. értesíti a lakosságot, hogy amennyiben január 1-tõl a fogyasztás után szeretnék megfizetni a közmûszolgáltatás (víz- és csatorna) díját, abban az esetben minden hónap 3-ik munkanapjáig jelentsék be az aktuális vízóraállást a szolgáltató felé: telefonon: 42/ , en: munkanapokon 7,30 és 16,00 óra között. Az óraállás bejelentéséhez az alábbi adatok megadása szükséges: 1. Név 2. Lakcím 3. Óraállás Bûn- és Balesetmegelõzõ Nemzetõrség Nagykálló, Korányi F. út 37. Ügyfélfogadás: Hétfõ-Szerda- Péntek: 16,00 és 18,00 óra között A novemberi ülésén az oktatási bizottság nem javasolta elfogadásra a Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi munkájáról szóló beszámolóját, s visszautalta a bizottsághoz. A decemberi ülésen ezért újratárgyalták, amikor is a képviselõk 16 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a tervezetet. VÁROSFEJLESZTÉS Módosította a Képviselõ-testület a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendeletét. Dr. Török László jegyzõ elmondta, hogy a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás támogatást nyert a városban információs táblák kihelyezésére. A meglévõ rendelet nem teszi lehetõvé, hogy az önálló reklámtáblákon díjmentesen hirdetményeket helyezzenek el, s ezért született az a javaslat mely szerint: ezentúl nem kell közterülethasználati díjat fizetni az önkormányzati intézményeknek, az önkormányzat által alapított gazdasági társaságoknak, társulásoknak, a nagykállói székhelyû társadalmi szervezeteknek az általuk rendezett kulturális, sport- és egyéb rendezvények meghirdetése esetén. Busák Sándor (FIDESZ) képviselõ azt a javaslatot tette, hogy a Nagykálló, Porosladányi úti közkifolyót célszerû lenne megszüntetni, mert itt fõleg nyáron mértéktelen a vízfogyasztás (elsõsorban öntözés céljából), emellett a Bercsényi utcán 3 db forgalomlassító bukkanó elhelyezését javasolta a biztonságos közlekedés érdekében. A Pénzügyi és a Városfejlesztési Bizottság szerint mérlegelni kellene a közkifolyó megszüntetését és megvizsgálni, hogy a környéken hány család maradhat így ivóvíz nélkül. Mészáros Sándor (MSZP) a Pénzügyi bizottság álláspontját ismertette, elmondta: elképzelhetõ, hogy nem a közkifolyót kellene megszüntetni, hanem - ha mûszakilag megoldható - a kivehetõ vízmennyiséget. A forgalomlassító esetében a Mûszaki iroda és a Bercsényi utcai lakók véleményét kell kikérni. A testület végül úgy döntött, hogy ezek beszerzéséig elnapolja a döntés meghozatalát. A lap elõzõ számában már beszámoltunk arról, hogy a Képviselõ-testület nem foglalt állást abban az ügyben, mely szerint az Árpád utcai társasházak elõtt tiltó tábla korlátozza a gépjármûvek parkolását. A képviselõk megvizsgálták az érintett útszakaszt és támogatták, hogy az Árpád utcai társasház udvaráról való akadálymentes közlekedés érdekében az útszakaszon megállni tilos táblát helyezzenek el (a társasházak elõtt 30 méteres szakaszon). A kérelmezõ szerint ugyanis az útpadkáján húzódó folyóka vonalában parkoló gépjármûvek akadályozzák a lakóház parkolójából való biztonságos és akadálymentes közlekedést. Nagykálló Városért Alapítvány falumegújításra- és fejlesztésre pályázatot kívánt benyújtani az önkormányzat tulajdonában lévõ területekre. A képviselõk egyhangúan úgy döntöttek, hogy hozzájárulnak a Nagykálló Ludastó, Birke tanya és Cukertanya meghatározott ingatlanain történõ fejlesztésekhez, továbbá Nagykálló Városért Alapítványnak bérbe adja határozott idejû bérleti szerzõdés keretében a fentiekben felsorolt ingatlanokat és december 31-ig a bérleti jogviszonyt fenntartja. HÍRVERÉS Az Önkormányzat augusztus 1-tõl bérli az M3 autópálya mentén elhelyezett plakát felületet ( Ft/hó bérleti díjért), mely bérleti szerzõdésnek december 31-én lejárt a határideje. A Képviselõ-testület véleménye szerint a jövõben is szükség lenne erre a szolgáltatásra. A polgármester arról tájékoztatta a testületet, hogy korábban már kéréssel fordultak a szolgáltatóhoz, hogy nagyobb méretû táblát biztosítson a plakát elhelyezésére, a bérbeadónak viszont nincs lehetõsége másik felületet ajánlani nagyobb méretben. Ezért a testület úgy döntött, hogy saját maguk gyártatják le és helyezik el a plakátot, aminek várhatóan egyszeri a költsége (nyomtatás, fóliázás, vasanyag megmunkálás, elhelyezés engedélyezési költsége) és az elhelyezéséhez szükséges földterületért bérleti díjat fizetnek. Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Nagykálló Város Önkormányzata az 505/ 2008.(X.09.) Kt. számú határozatában megbízta a Nyírségterv Kft-t, hogy az érvényben lévõ 39/2007.(X.05) Önk. számú rendelettel jóváhagyott, a Nagykálló Város közigazgatási területére vonatkozó szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát vizsgálja felül, és készítse el a módosításokat. A módosítással érintett I. sz. terület kb. 153,84 ha nagyságú, Délen a belterületi határ, Északon Birke-tanya, Keleten Napkor Község, Nyugaton Nyíregyháza Város közigazgatási területe határolja. A módosítással érintett II. sz. terület Észak-keletrõl Napkor Község, Dél-nyugati irányból a zártkerti területek határolják. Területe kisebb, 82,97 ha. A Városközpontra vonatkozó szabályzat módosítása. Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló évi LXXVIII törvény 9. HIRDETMÉNY Tisztelt városlakók, gazdasági szervezetek, társaságok, irodák! (2) bekezdésére való hivatkozással felhívom a figyelmüket arra, hogy a Hivatalunk Mûszaki Irodáján megtekinthetik a Nyírségterv Kft. által készített rendezési terv módosításával kapcsolatos terveket. Nagykálló Város rendezési tervével, céljaival, várható hatásaival kapcsolatos személyes tájékoztatás érdekében és a javaslatok, észrevételek és felmerülõ kérdések tisztázására az évi LXXVIII törvény 9. (4) bekezdésnek megfelelõen lakossági fórumot hívunk össze. A lakossági fórum idõpontja késõbb kerül közlésre. A Polgármesteri Hivatal Mûszaki Irodáján a rendezési terv az alábbi idõpontokban tekinthetõ meg: Hétfõ: 8:00-12:00 12:30-16:00 Kedd: 8:00-12:00 Szerda: 8:00-12:00 12:30-16:00 Csütörtök: 8:00-12:00 Pénteken: nincs ügyfélfogadás Dr. Török László jegyzõ A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Kiadja: Nagykálló Város Polgármesteri Hivatala, 4320, Nagykálló, Somogyi B. u Felelôs szerkesztô: Hanusiné Bornemisza Andrea, Nyomdai munkálatok: Litográfia Kft. Debrecen, Vágóhíd u. 3/A Megjelenik: Nagykálló város területén, példányban. Terjeszti: Magyar Posta Zrt. ISSN:

3 KÖZÉLET Milliárdos fejlesztések pályázati támogatásból Megújuló városrész(ek) Több mint félmilliárd forint támogatást nyert az Önkormányzat Nagykálló szociális jellegû városrehabilitációjára. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszere keretében a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságától a Nagykálló Város Integrált, szociális jellegû városrehabilitációja címû (ÉAOP-5.1.1/A) pályázattal Ft elõzetesen megítélt támogatást nyert Nagykálló Város Önkormányzata. A támogatásból és önkormányzati saját erõbõl összesen forint fordítható a második fordulóban beadásra kerülõ részletesen kidolgozott pályázati anyag elfogadása után a város szociális jellegû megújítására, elsõsorban a Jókai M. u., a Vasvári P. u., az Internátus u., a Csokonai u., a Porosladányi út, a Temetõ u. és Korányi F. út által határolt területre. Az akcióterv készítõi szerint mostanra kissé elhanyagolttá vált a városnak ez a része, ezért szükséges a rendbetételére. A beruházás során megépül egy fedett és zárt váróterem, mozgáskorlátozottak számára is használható mellékhelyiségekkel, körülötte 4db buszmegálló, egy buszforduló, autóbusz és személyautó parkolók, de megvalósul az autóbuszállomás környezetének kialakítása, parkosítása. Az új autóbusz-állomás Ez a beruházás a tervek szerint még idén megvalósulhat, a kivitelezés közbeszerzési eljárása folyamatban van, és így a városközpont rehabilitációs elképzelések elsõ megvalósuló beruházása lesz. Véghseõ Sándor Új funkciója lesz a német lakásoknak is A projekt során a Jókai M. u. 28. szám alatt (német lakások) az átalakítást és tetõtér bõvítést követõen az épületben 5 bérlakás kerül kialakításra. A lakásokon kívül egy épületben: játszóház, tanácsadói és segítõ szolgálat, teleház és tanoda is helyet kap. A Teszovál Kft. jelenlegi telephelyén (Korányi F. út 37.), a volt a magtár épületének átalakításával egy szociális inkubátorház kerül kialakításra, a földszint átépítése és tetõtérrel történõ bõvítése során. Egyúttal az új funkcióhoz méltó környezet kialakítására is sor kerül. Az Inkubátorház látványterve A beruházás részeként megtörténik a Korányi F. úton 5 db társasház energetikai korszerûsítése, de sor kerül a társasházak környezetének rendbetételére és parkosítására is. A városrehabilitációnak része: a Temetõ utcán csapadékvíz elvezetõk, járdák, utak építése, illetve az Akácos utcán, az ún. gödrök rendbetétele. A fejlesztés során megtörténik a gödrök kotrása, a környezet rendezése, illegális hulladéklerakók megszüntetése, zöldfelületek létrehozása, sportterület kiépítése. Az akcióterületen több park kialakítása, illetve felújítása is megvalósul. A pályázat az infrastrukturális elemeken kívül több kiegészítõ ún. SOFT elemet is tartalmaz, többek között képzési és foglalkoztatási elemeket. Még idén megépülhet az új autóbusz állomás Decemberben Juhász Zoltán polgármester, dr. Török László jegyzõ és dr. Fésüs László az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgató-helyettese közösen aláírták a Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése címû pályázat támogatási szerzõdését. A fejlesztés megvalósításához az ÉAOP-3.1.4/B pályázati konstrukcióra benyújtott pályázattal Ft EU-s támogatást nyert az Önkormányzat. A beruházás teljes költsége: Ft. A fejlesztéssel a jelenlegi piac mögötti területen új autóbuszállomás és környezetének kialakítása valósul meg, melynek eredményeként az autóbusz-állomás átköltözik modernebb és komfortosabb körülmények közé. A Bátori úton lévõ tûzoltó laktanya lebontásra kerül, a helyén a buszállomáshoz vezetõ bekötõút épül. A fejlesztések a városközpont több pontján párhuzamosan fognak zajlani, így várhatóan már 2010-ben megújul a város fõtere. A jelenlegi buszállomás helyén mélygarázs, fölötte pedig park kialakítására kerül sor. Az új autóbusz pályaudvar a mûvelõdési központ mögötti területen a tervek szerint már novembertõl fogadja az utazóközönséget. A felszín alatti parkoló 129 személygépjármû befogadására lesz alkalmas, ennek eredményeként a belvárosban megszûnnek a parkolási nehézségek. A jelenlegi egészségügyi központ helyén új többfunkciós városháza épül. Helyet kap itt a Polgármesteri Hivatal, Kistérségi szolgáltató tér, gazdasági szolgáltató központ. Az épületben a hatósági funkció mellett további, a város és a térség lakossága számára fontos közszolgáltatások válnak kultúrált környezetben egy helyen elérhetõvé. A Mûvelõdési Központ mögött új, kultúrált, a kor igényeinek megfelelõ módon kialakított piac várja majd a kereskedelem eme formáját kedvelõket. Kalandpark Nagykálló-Harangodon Tiszántúl elsõ, és hazánk második Gyermek-élményparkja, a LURKÓKUCKÓ épülhet meg hamarosan Nagykálló-Harangodon. A kitûnõ természeti adottságokkal rendelkezõ harangodi üdülõövezetet - a természetes környezet megtartására mellett a városvezetés mindig is próbálta minél több szolgáltatást nyújtó, többfunkcióssá, és minél több ember számára vonzóvá tenni. Úgy tûnik, most sikerülhet. A Harangod mintegy 1 hektáros, jelenleg még beépítetlen területén kül- és beltéri játékokra és játékos foglalkozásokra lehetõséget adó rekreációs központ készül el hamarosan, a környezet megóvása mellett. A beruházás a LURKÓKUCKÓ és Élménypark komplex közösségi rekreációs kül- és beltéri gyermekcentrum létesítése a természetközeli turizmus jegyében Nagykállóban címû pályázat az Észak-alföldi Operatív Program forintos támogatásából és az Önkormányzat 10 százalékos saját forrásából valósul meg. A forintból a természetes környezetbe illõ kisebb épületek és élményelemek kreatív, tematikus játszótér kialakítására lesz lehetõség. Játszókertet alakítanak ki, ahol elsõsorban természetes anyagokból készült egyedi eszközökkel, berendezésekkel (fa játszóeszközök, fûzbõl font eszközök, berendezések, gabionos kõ támfalak, telített fa támfalak stb.). Tervezésénél fontos szempont volt a fogyatékkal élõ gyermekek igényeinek figyelembe vétele is. Az Élményparkban a kreatív játéktér egész napos értékes programot kínál majd gyermekeknek és felnõtteknek egyaránt. A tervek szerint a belsõ tér - azaz az épület kialakítása - az egész éves nyitva tartást, szabadtéri és beltéri játéklehetõséget kínál, emellett rendezvénytérként is funkcionál. A kalandpark illeszkedik, mind a régió, mind pedig a város turisztikai koncepciójába, emellett úttörõ jellegû kezdeményezés, hiszen a LURKÓKUCKÓ lesz hazánk második, és a Tiszántúl elsõ ilyen jellegû Gyermek-élményparkja, mely a gyermekek mellett a család minden tagjának tartalmas és különleges, kulturált szórakozási lehetõséget tud biztosítani. Nagykálló Funkciómegújító Városközpont Fejlesztése Nagykálló Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a tavalyi évben az Észak-alföldi Regionális Operatív Program keretében a város központjának rehabilitációjára. A pályázatot a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága elõzetesen Ft összegû támogatásra érdemesnek ítélte. Az összköltséggel megvalósuló beruházás a második fordulós dokumentáció elfogadását követõen indulhat, várhatóan az idei év õszén, mellyel a városlakók régi álma válhat valóra. A majdani piac Ezek mellett a beruházások mellet kisebb lélegzetvételû fejlesztéseket is tartalmaz a program. Ilyenek a református templom külsõ felújítása és környezetének parkosítása, az Óbester Étterem épületének külsõ felújítása, a Kossuth utcai szennyvízátemelõ elõtti park kialakítása, valamint forgalomcsillapított övezetté történõ átalakítása a Zrinyi Miklós utcának és a Debreceni út egy szakaszának. A Református templom parkja A program kiegészítõ elemei még többek között a helyi társadalmi akciók szervezése, a évi Kállai Kettõs Néptáncfesztivál megrendezése, valamint városmarketing akciók szervezése is. A program részletesebb leírása megtalálható a város weboldalán az alábbi elérhetõségen: Véghseõ Sándor Nagykálló Szennyvíztisztító telep létesítése Önkormányzatunk támogatást nyert a Környezet és Energia Operatív Program 2. fordulós pályázatán eleveniszapos bio-lógiai szennyvíztisztító létesítésének elõkészítésére, a szükséges vizsgálatok elvégzésére, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által jóváhagyott Megvalósíthatósági Tanulmány elkészülte után a szükséges tervdokumentációk elkészítésére. A megítélt támogatás összege Ft. A támogatási szerzõdés már októberében aláírásra került, jelenleg is folynak a beruházás elõkészületi munkálatai. Az elõkészítést követõen a beruházás megvalósítására idén szeptemberben benyújtandó dokumentáció vizsgálata után megépülhet városunkban a kor környezetvédelmi elvárásainak mindenben megfelelõ közepes terhelésû, eleveniszapos biológiai tisztító, melyhez Ft. támogatást igényel Nagykálló Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv, ezen belül a Környezet és Energia Operatív Program keretében. A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban javasolt változat alapján a Nagykálló és Biri településekrõl szennyvízcsatornán illetve szippantó autókon érkezõ szennyvizet - mennyiségmérés után - a mechanikai tisztítást követõen két, párhuzamosan mûködõ, de tömbösítve megépíthetõ biológiai tisztító egység kezeli. Ez lehetõséget biztosít egyrészt a mindenkori (téli és nyári idõszak) terhelésekhez való jobb alkalmazkodásra, másrészt meghibásodások esetén a szennyvíztisztítás fenntartására. Véghseõ Sándor 3

4 KÖZÉLET Elkészült a Birke-tanyára vezetõ bicikliút Múlt év decemberében elkészült a Nagykálló Birke-tanya közötti 1,3 km hosszú kerékpárút. miatt csak a 4102 számú úton közlekedhettek a gyalogosok és kerékpárosok. Az utóbbi években megnõtt személy- és teherforgalom csak fokozta a gyalogosok és kerékpárosok veszélyeztetettségét. A bicikliút külterületen, a várostáblától Birketanyáig épült, tehát a belterületet nem érintette. Az Önkormányzat a jövõben szeretné a városon belüli szakaszt is megépíteni, ezért elkészítették ennek tervpályázatát is. Az avató ünnepségen Juhász Zoltán polgármester, Veres János pénzügyminiszter és Demendi László A biciklisek az átadás után birtokba vették a kerékpárutat Nagykállóból a Birke-tanyára vezetõ, közút mentén megépült szilárd burkolatú, a megfelelõ töltéssel ellátott 1,3 km hosszú kerékpárút építésének összköltsége Ft., melyet Nagykálló Város Önkormányzata saját forrás biztosítása mellett az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszere keretében a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságától kapott forint támogatásból valósított meg. A beruházás kivitelezését a közbeszerzési eljárás nyerteseként a TESZOVÁL Kft. végezte szeptember 16. és december 1. között. Az ünnepélyes útavatón elhangzott, hogy a Birketanyára vezetõ kerékpárút megépítésével az Önkormányzat szeretné megkönnyíteni az itt lakók mindennapjait és fokozni biztonságukat, hiszen ezen a szakaszon a járda és bicikliút hiánya Szünet volt Mint ismert Nagykálló Képviselõ-testülete január 7-én rendkívüli ülésen az intézmény-vezetõk egyetértésével, illetve a meteorológiai elõrejelzéseket is figyelembe véve úgy döntött, hogy az iskolákban január 9. és 16. között oktatási szünetet rendel el. Juhász Zoltán polgármester a döntés hátterét ismertetve kiemelte, hogy a rendkívüli hideg idõjárásban az intézmények korszerûtlen fûtési rendszere mellett nem szeretnék a tanulókat a megfázás veszélyének kitenni. Hozzátette: több európai országban a téli idõszakban is hosszabb szünet áll a gyerekek rendelkezésére, így az ilyen típusú tanévszervezés költségtakarékosabb is, hisz nem kell a hideg idõszakban az iskolát fûteni. Az ünnepélyes átadást követõen a pénzügyminiszter, Veres János gratulál Juhász Zoltánnak képviselõ ünnepi köszöntõje után a pénzügyminiszter elvágta az átadást jelképezõ nemzeti szalagot. Ezt követõen a megjelent TRIÓ DSE kerékpáros sportcsoport tagjai Papp László és Lelesz László vezetésével birtokba is vették a bicikliutat. Az intézkedés a nagykállói oktatási intézményekben közel 2200 diákot érintett, akiknek az így kapott 6 tanítás nélküli napot a jövõben be kell pótolni. Birta Ferencné, az Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója és Ferencziné Kerezsi Eleonóra, a Kállay Rudolf Szakiskola igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy az intézmények diákjai 3 napot a tavaszi szünetben április és 14-én, a fennmaradó napokat pedig a tanítás nélküli (szombati) napokon pótolják majd be. Bobonka Gyulától, a Nagykállói Középiskola igazgatójától megtudtuk, hogy a Korányi Frigyes Gimnázium Intézményegységben és a Budai Nagy Antal Szakközépiskola Intézményegységben 1 tanítási napot szintén a tavaszi szünet terhére pótolnak(áprili 9-én), míg további ötnapról a késõbbiekben döntenek. 15 éve szolgálatban Nagykállóban márciusában jött létre a Polgárõr Egyesület. A maroknyi csapat felvállalta, hogy munka és család mellett idõnként saját testi épségük Papp János kockáztatása árán, ellenszolgáltatás nélkül vigyázza a közrendet, az állampolgárok nyugalmát és biztonságát. A jubileum alkalmából a Nagykállói Polgárõr Egyesület vezetõjével Papp Jánossal beszélgettünk. Mi volt az indíttatás? Hogyan jött létre? Kik voltak az alapítói az Egyesületnek? A rendszerváltás után azt tapasztaltuk, hogy egyre többen nem akarnak dolgozni, és úgy akarnak boldogulni, hogy elveszik mások tulajdonát. Egy jól összeszokott baráti társasággal ezért elhatároztuk, hogy mi is mint az ország több településén, megalakítjuk a Polgárõr Egyesületet. Felvállaltuk, hogy saját szabadidõnk rovására, munka és család mellett délután és éjszaka járõrszolgálatokat tartunk, megpróbálunk úgy vigyázni a köz-, és magántulajdonra, mintha a sajátunk lenne. 4 Jelenleg hány polgárõr teljesít szolgálatot Nagykállóban? 1993-ban 19 fõvel jött létre az Egyesület, idõvel 132 fõre nõtt a tagok száma, de egy polgármesterváltás után azt javasolták, hogy inkább kevesebb, de állandó csapattal dolgozzunk. Utóbb mindenki belátta: nem volt helyes ez az irány, mert nagyobb létszám ese-tén egy polgárõrre kevesebb ügyeleti idõ jut. Úgy érzem a jövõ feladata az lesz, hogy a jelenlegi 32 fõs létszámot kibõvítsük. A Nagykállói Rendõrõrs parancsnoka minden alkalommal megemlíti, hogy nagy segítségükre vannak a polgárõrök. Az elmúlt 15 év során a Rendõrõrs munkatársaival mindvégig sikerült jó kapcsolatot fenntartani. A rendõrséggel együttmûködési megállapodást kötöttünk, munkájukat elsõsorban jelzésadással segítjük, emellett azokban az esetekben, amikor a járõrök az illetékességi területükhöz tartozó többi településen tartózkodnak, ez idõ alatt fokozott polgárõri jelenléttel teljesítünk szolgálatot a városban. Elsõsorban merre, milyen területeken vannak jelen a polgárõrök? A várostáblán belüli területen. Nekünk nincs arra alkalmas gépjármûvünk, amivel a határba menjünk, a mezõõr kérésének eleget téve. Személy szerint én már több gazdát is Csak 100 százalékon Korányi Frigyesrõl, a magyarországi orvosképzés megteremtõjérõl elnevezett díjat az elmúlt év decemberében Dr. Bódor Klárának ítélte a Képviselõ-testület. A kitüntetéssel a házi- és szakorvosi munka mellett azt a tevékenységet is szerették volna elismerni, amelyet a doktornõ a rászoruló, elesett emberek megsegítéséért végez. mondhatnám: életforma, mert általános elvárás az orvosokkal szemben, hogy hozzájuk bármikor segítségért fordulhatunk, gyógyulást remélhetünk. Az emberek azt hiszik, hogy az orvos csodát tud tenni. Természetesen segítünk, de a gyógyító a beteg nélkül keveset ér. Azt gondolom: ma Magyarországon az emberek leszoktak arról, hogy tegyenek egészségük megõrzése érdekében, pedig fontos lenne, nagyos sokféle betegséget tudnának kivédeni. Vegyes érzelmekkel fogadtam ezt a kitüna beszélgetés során a doktornõ elmondta, tetést, mert akkor, amikor a Pszichiátriára hogy mennyire szomorúnak tartja, hogy költöznek a szakrendelések, amikor az ügyelet manapság mindent a pénz határoz meg, az, mûködtetését átadják egy Kft-nek, akkor az hogy mennyire gazdaságos. Szomorúnak ember nem érzi jó magát az egészségügyben tartom, hogy egyes orvosok ezt a szemléletet Magának a díjnak örülök, tükrözik. Én úgy gondomert jó érzéssel tölt el, hogy lom, az orvosi munkának odaítélésekor rám gondolnem csak errõl kellene szóltak mondta a doktornõ nia, az egészségügy ennél az átadási ünnepségen. sokkal komplexebb; remédr. Bódor Klára a lem ez a fajta látásmód elõbbmegyeszékhelyen született és utóbb csõdöt mond. A két éves volt, amikor családnagynénémmel, aki szintén jával Nagykállóba költözött. orvos, azt szoktuk mondani, A helyi általános- és hogy mi az orvoslást hiközépiskola elvégzése után vatásnak tekintjük. Fizetés a Debreceni Orvostudougyan jár érte, de alapvetõen mányi Egyetemen szerzett nem ez a fontos, hanem az, diplomát. hogy segíthettünk, életeket menthettünk. Aki ezt hiva Tudatos volt a pályavádr. Bódor Klára tásának tekinti, az éhbérért lasztásom, már gyermekis elvégzi a munkát. koromban eldöntöttem, hogy édesanyám hivatását választom: gyógyító Bódor Klára elárulta: talán éppen emiatt leszek. De tudatos volt az is, hogy általános gyermekei nem választották az orvosi pályát orvosként praktizáljak, mert ezen az orvoslási lánya közgazdász, fia informatikus. Látták, szinten még érzi az ember a test és lélek egy- hogy milyen sokat vagyok távol a családtól, ségét, nem úgy, mint a kórházi orvos-beteg tõlük. A lányom gyerekként éppúgy velem volt kapcsolat során a rendelõben, mint annak idején én, az Elsõ férje kedvéért szemész szakorvosi vizsgát édesanyámmal, s egyik alkalommal egy páciens is tett, mert Debrecenben a diploma megszer- meg is jegyezte, hogy biztosan õ is orvos lesz, zése után csak szemorvosi állást tudtak felaján- mire a lányom felháborodva megjegyezte: õ lani a fiatal doktornõnek ben aztán haza- bizony nem lesz orvos, mert akkor nem tudja költöztek Nagykállóba, ahol szemészeti szak- szánkózni vinni a gyerekeit. Kezdõ orvosként azt gondoltam, hogy én rendelésen és üzemorvosi állásban dolgozott egy évig, 1988-tól édesanyja egykori körzetében másként, lazábban fogom ezt a munkát látja el a betegeket, azoknál a családoknál gyó- végezni, mint ahogyan édesanyám tette annak gyít, kiknél gyerekként is gyakran megfordult. idején, gyógyította a betegeket. Tévedtem. Az orvoslás rengetek munkával járó, szép Rájöttem: nem lehet másként. Itt csak 100 szakma szögezte le a doktornõ, de azt is százalékon teljesíthet az ember. megkerestem, hogy támogassák az Egyesületet, cserébe mi a határt is megfigyeljük, de elutasították. Természetesen, ha bûncselekmény elkövetését észleljük, akkor jelzést adunk. A polgárõrök nem igazoltathatnak, csak megfigyelnek, személyleírást, jelzést adnak, egy esetben avatkozhatnak be, ha tetten érik a bûncselekmény elkövetõjét, a rendõrök kiérkezéséig pedig a helyszínen visszatarthatják. Nagykállóban és között 27 esetben értük tetten bûncselekmények elkövetõit. Éves szinten órát töltünk járõrözéssel. A városban minden társadalmi és kulturális rendezvényen jelen vagyunk, a felkérésnek eleget téve ingyen felügyeljük a rendet, irányítjuk a forgalmat, vagy felvilágosítást, tájékoztatást adunk. Az eredményes munkát az Országos Polgárõr Szövetség Polgárõr Érdemkereszt arany fokozata kitüntetéssel ismerte el. A 15 év alatt a nagykállói polgárõrök kiérdemelték a Megyei Polgárõrség elismerését, és úgy tekintenek ránk, mint a megye egyik meghatározó Egyesületére. A szolgálatot ugyan ingyen és bérmentve vállalják, saját gépkocsival, de törvény írja elõ, hogy az önkormányzatoknak támogatniuk kell a településükön mûködõ polgárõr egyesületet. Az önkormányzat mindig is segítette Egyesületünket, évente 25 ezer, majd 75 ezer forint támogatást kaptunk, késõbb egy személygépkocsi megvásárlását is finanszírozták, amit azóta el kellett adnunk, mert a 18 éves autó fenntartása sokba került. A jelenlegi Képviselõ-testülettõl évente 600 ezer forint támogatást kapunk. Az elmúlt évben például ebbõl a pénzbõl két robogót vásároltunk, a támogatás többi részét pedig üzemanyagra költöttük, ugyanis szolgálat idején saját autóval közlekedünk. Az Egyesületnek mik a következõ 15 évre vonatkozó tervei? A közeljövõben szeretném átadni a polgárõrség irányítását, jelenleg ugyanis a közlekedési polgárõrség megalakításán dolgozom, amely 12 fõvel jön létre, várhatóan még ebben az évben. A megyében Nyíregyházán és Mátészalkán mûködik ilyen szervezet, feladata a közlekedési rendõrök munkájának segítése, elsõsorban az úti okmányok ellenõrzése. Személyi jövedelemadója 1 %-nak felajánlásával Ön is támogathatja a Nagykállói Polgárõr Egyesület célkitûzéseinek megvalósítását. AZ EGYESÜLET ADÓSZÁMA:

5 OKTATÁS, KULTÚRA KRÓNIKA Mint ismert az Önkormányzat január elsejével szerzõdést bontott a Kállfo Kht-val, s ennek következtében az önkormányzati intézményekben portaszolgálatot teljesítõk többségének megszûnt a munkaviszonya. Juhász Zoltán a decemberi testületi ülésen elmondta: sikerült egy olyan megoldást találni, ami az oktatási intézményekben a diákok és a pedagógusok segítségével megoldható. A rendelkezésre álló takarítói, esetleges karbantartói létszámot is figyelembe véve próbáljuk biztosítani az intézmények felügyeletét. Az intézményvezetõktõl azt a tájékoztatást kaptuk, hogy mind az általános, mind pedig a középiskolákban példásan állnak hozzá a diákok és a pedagógusok a feladat ellátásához. Megállapodtunk abban is, hogy amennyiben probléma adódik az átállással, a Múzeumi visszatekintés 2008-ra Városunk történetének, múltbeli emlékeinknek elõször országos viszonylatban is az elsõk között 1856 körül alakult állandó kiállítása Nagykállóban. Dr. Jósa András orvos itt alapozta meg a megyei múzeumot, amelynek anyaga 1895-ig kezdetben a gimnáziumban, majd a kiürült megyeházban kapott helyet. Aztán elköltözött Nyíregyházára, a város községgé minõsült vissza, sõt még értelmiségét is elvesztette. Csaknem évszázadon át alig volt idevaló városvezetõnk. A városi rang visszaszerzése után jöhetett újabb pozitív fordulat. Nézzük, hogy állunk most? 2008-ban három muzeális állandó kiállításra lehetett büszke a kállói városlakó: az 1971-ben nyílt Korányi házra, ahol jeleseink emlékei az elõzõ évben tovább gyarapodtak Kain Albert és Szilassy-Szabó László emlékeivel, a 2005-ben megnyílt Helytörténeti Gyûjteményre és az Ámos-képtárra. Ez utóbbi anyaga állandó, a 101 éve itt született festõmûvész-költõ Ungár- Képviselõ-testület azonnal megteszi a szükséges lépéseket. Az általános iskola esetében egy kaputelefon beszerelésével próbáljuk biztonságosabbá tenni az intézményt, illetve megkönnyíteni a diákok és a pedagógusok munkáját. A következõ idõszakban mindent megteszünk annak érdekében, hogy akár pályázati, akár egyéb úton forrásokat biztosítsunk ahhoz, hogy a megváltozott munkaképességû nagykállóiaknak munkát biztosítsunk. Elfogadta a testület a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosító határozatát. A megállapodás szerint a Társulás feladata: a területén létrehozandó térségi hulladékgazdálkodási rendszer felépítéséhez szüksé-ges projekt kidolgozása, illetõleg ilyen jellegû projektek begyûjtése, az ezekhez szükséges pénzügyi források megteremtése. A testületi ülésen a polgármester arról tájékoztatta a testület, hogy a környezetvédelmi hatóság záros Életútválasztás elõtt Az általános- és a középiskolásoknak egyaránt közeleg a határidõ, mikor is postára kell adniuk továbbtanulási jelentkezési lapjukat. A döntés nem egyszerû, hiszen a késõbbi életpálya szempontjából a felsõfokú továbbtanulás meghatározó. Okos döntés kell a jó szakma kiválasztásához. Fontos, hogy ne csak annak alapján döntsék el, szülõk és gyerekek, hogy milyen szakot, szakokat válasszanak, hogy a szülõ mit tekint ma piacképesnek. A középiskolák számára is fontos, hogy a végzõsök milyen arányban tanulnak tovább felsõsoktatási intézményben, hiszen az általános iskolások ezt is figyelembe veszik iskolaválasztás elõtt. Az érettségire készülõk számára talán ennél még komolyabb a helyzet, hiszen pálya-, iskola- és egyfajta életútválasztás elõtt állnak. Kijelenthetjük, hogy a Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igen jó eredménnyel zárt az elmúlt évben. A végzõs diákok bizonyára az intézmények közelsége miatt elsõsorban a Debreceni Egyetem Egyetemi és Fõiskolai Karain (44-en,) illetve a Nyíregyházi Fõiskolán (27-en) tanultak tovább. Õket az Eötvös Lóránd Tudományegyetemre és a Budapesti Gazdasági Fõiskolára Bibliakiállításon Ámos Imre életét és félszáz alkotását mutatja be az érdeklõdõknek. Maga a terem, amely otthont ad a képeknek több mint 150 éves, fala a salétromosodás miatt rendszeres jelentkezõ (8-8) hallgatók követik. Jó tanulmányi eredményüknek köszönhetõen többen felvételt nyertek a Miskolci Egyetemre, a sárospataki Tanítóképzõbe és a hajdúböszörményi Óvónõképzõbe. A Korányi Frigyes Gimnázium Intézményegység és a Budai Nagy Antal Szakközépiskola Intézményegység diákjai közül néhányan más egyetemen és fõiskolán folytatják tanulmányaikat, több mint 70-en pedig OKJ-s képzésre jelentkeztek. Ezek a számok tehát azt mutatják, hogy a fiatalok döntõ többsége az érettségi megszerzése után tovább tanul, s mindössze néhányan (5-en) álltak munkába. A Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola végzõs diákjainak tanult szakmájukban (22), és egyéb munkahelyen (14) sikerült elhelyezkednie, de a tanulók többsége a bizonyítvány átvétele után tovább folytatja tanulmányait középiskolában. (évenkénti) tatarozásra szorul. A Képtárnak 2008-ban 423 látogatója volt. A Helytörténeti Gyûjtemény muzeális anyaga a hagyományõrzõ városlakók jóvoltából folyamatosan bõvül ban valamivel több, mint kétszáz tárggyal gazdagodtunk. Egy bizonyos: szinte minden látogató rácsodálkozik, viszonylag rövid idõ alatt milyen érdekes anyag gyûlt össze. Ezúton is köszönet az adományozóknak ben közel háromezer látogatója volt a három állandó kiállításnak, melyet az elmúlt évben két ideiglenes kiállítás egészített ki, a hímes-kiállítás, és a Biblia kiállítás. Volt Ikertalálkozó és Ünnepváró Csigacsináló. A Múzeum lassan betölti a város életében folyamatos értékõrzõ funkcióját: a tárgyi anyag gyarapítása és bemutatása mellett az évfordulók számon tartója, a múlt-örökség ápolásának szellemi központja is. A mögöttünk maradt évben Jósa Andrásra, Szilassy-Szabó Lászlóra, Korányi Frigyesre és Kain Albert emlékeztünk. Hagyományközvetítõ hely, ahol tavaly 58 diák kért és kapott segítséget tanulmányaihoz, egy-egy vetélkedõre való felkészüléshez, háziés szakdolgozat megírásához. Találkozóhely is a Múzeum. A februári Ikertalálkozó már hagyományos esemény. határidõn belül, feltehetõen június 31-ig bezáratja a nagykállói szeméttelepet. A város szilárd hulladékát ezután vagy a szakolyi, vagy pedig a nyíregyházi lerakóba kell majd szállítani. AKépviselõ-testület még 2006-ban szerzõdést kötött a Kölcsey Televízió Mûsorszolgáltató Kht.-val a Nagykállói Krónika címû magazinmûsor elkészítésére, amely december 31-ig volt érvényben. A Képviselõ-testület támogatta, hogy az Önkormányzat december 31-ig szerzõdést kössön a szerkesztõséggel havi ,-Ft + Áfa/hó összegben. A helyi televízió mûködtetése mellett ugyanis Nagykálló népszerûsítése, értékeinek bemutatása a megyei lakosság részére csak úgy biztosított, ha a jövõben is igénybe veszik a televíziós társaság szolgáltatásait. A Nagykállói Krónika havonta 30 perces magazinmûsor, melyet a nézõk több alkalommal is megtekinthetnek az esti mûsoridõben. Nagykállói Tavaszi Tárlat A szervezõk immár VI. alkalommal biztosítanak kiállítási, s egyben bemutatkozási lehetõséget a városban élõ, illetve a nagykállói születésû, de máshol alkotó képzõmûvészeknek. A Tavaszi Tárlat április 8-án (szerdán) nyílik. A szervezõk örülnének, ha a nagykállói kötõdésû mûvészek alkotásaikkal hozzájárulnának a kiállítás sikeréhez. Ezért kérik, hogy március 2-ig ( en, telefonon, levélben, vagy személyesen) jelezzék részvételi, bemutatkozási szándékukat: Mûvelõdési Központ (4320 Nagykálló, Kossuth út 8.) Telefon: 42/ Gyakran jönnek az érettségi találkozók résztvevõi is nosztalgiázni. A Csigacsináló összehozta a 8-9 éves gyerekeket és a Nyugdíjas-klub asszonyait, akiknek emlékezetében, kezében még ma is friss a mozdulat, amellyel a tésztát nyújtották, a csigatésztát pödörték. Találkoztak a Szilágyi háznál erdélyi gyerekek, és õket vendégül látó nagykállói családok, helyiek és a határon túli Csigacsináló magyarságot képviselõ Emlékfutás résztvevõi. A várost népszerûsítõ hely is folyamán a Múzeum segítette a várost bemutató film készítõit, többször tudósított az épületekbõl a helyi TV és itt járt a Szabolcs Expedíció. A muzeális értékek gyûjtését, megõrzését sokan segítik önzetlen adományokkal és munkával: Rabócsi Tibor és Pósán Sándor értékes térkép gyûjteményekkel, Jécsák János fatalp faragásával, Tordai János Hímesfával, Nyeste Andrásné, Piroska a kiállított táncos ruhák mosásával, vasalásával, Jávor Andrásné a csigacsinálás teljes programja alatt készítette, gyúrta, nyújtotta, vágta a tésztát a gyerekek számára. Dr. Vass Mihály tanár úr a Harangod és környékének növényvilágát bemutató tanulmányát és CD-n megõrizhetõ gazdag képanyagát adta a Múzeumnak. Hatalmas munkát Irodalmi látószög Mogyorósi László (Három haiku) Tél (1) Levélnehezék paplan alatt az álmok kusza sorai. (2) Kezembe akad néha még elhullatott sötét hajszálad. (3) Issza a hólét csapadék-elvezetõ. Hol nem-lét, hol lét. Meghívó Ikertalálkozóra Idén is lesz IKERTALÁLKOZÓ a MÚZEUMBAN. Minden külön értesítés nélkül ezúton hívok minden életkorú és nemû, egy- és kétpetéjû ikerpárt, és hármast a Szilágyi házban rendezendõ találkozóra. Ideje: február 15. (vasárnap) 14 órától, amíg jólesik. Belépõdíj nincs, de kérjük, hozzanak magukkal az ikrek egy lakatot a Szilágyi ház kertjében lévõ Fontos kapcsolatok rácsá -ra. A rács várja a Bálint-Valentinnapot ünneplõket is! Lesz játék, móka, fotózás, TV felvétel! végzett! Írása és fotói jelentõs tudományos értéket képviselnek. A Nagykállói Napok elõtt a külföldi vendégek számára a várost, és muzeális értékeinket bemutató tájékoztatónkat angol nyelvre fordította Kovács Andrásné, németre Balogh Csilla, oroszra Ruszka Lõrinc, köszönet illeti õket! Pénzzel ki nem fejezhetõ az az érték, amelyet az önzetlen városlakók hivatásszeretettõl indíttatva, viszonzást, fizetséget nem váró jóakarattal adnak, tesznek újra, és újra. Hely hiányában sajnos nem írhatok le minden ilyen gesztust, de minden segítségért és adományért köszönet! A három épület 2009-ben is várja látogatóit. Lesz Míves-hímes kiállítás a zengõvárkonyi Hagyományõrzõk Hímes-múzeum anyagából, hazajönnek az elmúlt 150 évben Kálló földjébõl elõkerült régészeti leletek egy ideiglenes kiállításra, lesznek a tejfeldolgozást bemutató Tej-napok. Vetélkedõvel emlékezünk a várossá válás és a Metzingennel való testvérvárosi kapcsolat 20. évfordulójáról. Változatlan rend szerint várja az érdeklõdõ diákokat, és múzeumlátogatókat: Harsányi Gézáné 5

6 KÖZÉLET Kalandvágy, vagy lelki megtisztulás? Egy zarándokút története Az esztendõ végén az emberek többsége számvetést készít az elmúlt évrõl. Én személyesen és talán életem legnagyobb élményének az április 3-tól május 1-ig megtett Szent Jakab zarándokutat tartom. Ez az út (El Camino) Spanyolország északi részét szeli át a Pireneusok hegység lábától az Atlanti-óceán partvidékéig. Jónás Sándor útban El Camino felé A Szent Jakab zarándokút a világ három leghíresebb keresztény zarándokútjainak egyike, Róma és Jeruzsálem mellett. Az út teljes hossza kb. 800 km, melyet sikerült egy hónap alatt gyalogosan végigjárnunk. Társammal, Galambos Tiborral kb. egy évig készültünk rá. Elõtte néhány alkalommal személyes beszámolót hallgattunk, útikönyveket olvastunk, dokumentumfilmeket néztünk meg az úttal kapcsolatosan, amelyek nagyrészt befolyásolták elhatározásunkat. Az útra fizikailag is alaposan fel kellett készülnünk, amely napi km-es gyalogtúrákból állt, lesúlyozott hátizsákkal. A legszükségesebb felszereléseknek a hátizsákban el kellett férni, mely 9 kg-ot nyomot (hálózsák, két váltás fehérnemû, esõ elleni védõruházat, tisztálkodó felszerelés, fényképezõgép, diktafon). A mindennapos gyaloglás és az önellátás fáradalma az úton komolyan igénybe vette szervezetünket, fõleg a lábainkat, voltak, akiket egészségi állapotuk miatt eltanácsoltak az út további folytatásától. Síkságokon és hegycsúcsokon át vezetett a zarándokok útja 6 Csodálatos tájakon vezetett az út, a síkvidéken át, az 1500 méteres havas hegyekig, Navarra, Leon Burgos, Castilia és Galícia tartományokon át, míg a célhoz, Santiago de Compostela városhoz, Szent Jakab földi maradványának ereklyéjéhez ért, mely a hatalmas a szentrõl elnevezett KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK: Egészségügyi Központ központi telefonszáma: 42/ * * * * * * Dr. Bódor Klára telefonszáma: 42/ A központi rendelõ kezelõ nélkül maradt számain nem elérhetõ. * * * * * * Házi és gyermekorvosok, fogszakorvosok rendelési ideje (Szabadság tér 1.) Dr. Bódor Klára háziorvos, szemész szakorvos Rendel: hétfõ, szerda, péntek: 11:00-16:00 kedd, csütörtök: 7:30-12:30 Szemészeti rendelés: hétfõtõl- péntekig: 16:00-18:00 Dr. Ónodi Borbála:háziorvos Rendel: hétfõ, szerda, péntek: 8:00-13:00 kedd, csütörtök: 13:00-18:00 katedrális altemplomában van elhelyezve. Megható volt a világ minden részérõl ide érkezõ hátizsákokkal felmálházott zarándokok látványa. Találkoztunk vak zarándokkal, kerekesszékkel közlekedõkkel, akiket hozzátartozóik segítettek az úton. Az El Caminon a zarándoklatok az 1200-as években kezdõdtek és napjainkra egyre többen, és többen vesznek részt rajta. A szándék különbözõ: vezeklésbõl, lelki megtisztulásból, kalandvágyból, de egyesek fizikai és mentális képességük megmérettetésébõl vállalkoztak erre az útra. Az út végén Santiago de Compostelában pedig oklevelet (Compostelát) kap a zarándok. Utunk során a zarándokok között, illetve a zarándokszállásokon olyan szeretetet és összetartozást tapasztaltunk, mely a mai elrontott, lélektelen pénzvilágban szinte elképzelhetetlen. Csodálatosak voltak a tájak kora tavaszi növényei, az érintett településeken a Szent Jakab tiszteletére épített több száz éves sziklatemplomok, kolostorok és egyéb mûvészettörténeti emlékek. Gyalogos utunk végén egynapos autóbusz kirándulást tettünk az Atlanti-óceán partján épült Finisterre településre (Európa legnyugatibb pontja), ahol a zarándokok jelképes megtisztulás keretében egyes ruhadarabjaikat máglyán elégetik. Az egy hónapos gyalogút befejezésével néhány kilo testsúllyal megkönnyebbülve, de Több mint 800 év alatt zarándokok milliói tették meg ezt az utat lelki élményekben gazdagon érkeztünk a madridi repülõtérre, ahonnan május 1-én érkeztünk haza Budapestre, majd Nagykállóba. A hosszú úton nagyon sok megpróbáltatásban volt részünk, de büszkék vagyunk arra, hogy mint nagykállói lakosok elsõként teljesítettük ezt a világhírû zarándokutat. Végezetül megköszönjük a nagykállói egyházközösség híveinek és Vitai László kanonok úrnak, hogy imával kísérték utunkat, továbbá itthon maradt családtagjaink segítségét, támogatását. Jónás Sándor Dr. Vonza Tibor háziorvos Rendel: hétfõ, szerda, péntek: 7:30-9:30 kedd, csütörtök: 15:30-17:30 Dr. Haja Ferenc háziorvos Rendel: hétfõ, szerda, péntek: 13:00-18:00 kedd, csütörtök: 8:00-13:00 Dr. Kiss Katalin gyermekorvos Rendel: hétfõ, szerda: 13:00-16:30 kedd, csütörtök: 8:30-12:00 péntek: 13:00-16:00 Dr. Nagy Erika gyermekorvos Rendel: hétfõ, szerda: 8:30-12:00 kedd, csütörtök: 13:00-16:30 péntek: 8:30-12:00 Dr. Csiszár Mónika fogszakorvos Rendel: hétfõ, szerda, péntek: 8:00-14:00 kedd, csütörtök: 12:00-18:00 Röntgen és ultrahangvizsgálat helyben! Talán kevesen tudjuk, hogy Nagykállóban, a Sánta Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórházban Röntgen Részleg és ultrahanglabor is mûködik. A pácienseknek tehát fölösleges a megyeszékhelyen hosszú órákat, esetleg napokat sorban állással tölteni egy-egy vizsgálatra várva, mikor helyben is megkaphatják a szükséges analízist. A szakrendelõben modern, 2003-ban telepített vizsgálóberendezésekkel, szépen felújított épületben, kultúrált környezetben dolgoznak a szakemberek, Dr. Szabó Valéria, a Röntgen Részleg vezetõjének irányításával, aki a leletek szakszerû, mindenre kiterjedõ elemzését végzi. Ennek ellenére sokan nem ismerik ezt a lehetõséget, a Szakkórház Röntgen Részlegét és az ultrahang-laboratóriumot, pedig itt a kisebb betegforgalom miatt egyszerre el tudják végezni a szükséges vizsgálatokat, nem kell kétszer sorban állni röntgenés ultrahangvizsgálatra. A Röntgen Részlegen valamennyi hagyományos röntgenfelvétel készítését elvégzik. Az ultrahanglaborban a vizsgálatok alábbi típusát végzik: hasi ultrahang, nyaki ultrahang (pajzsmirigy, nyirokcsomó, nyálmirigy vizsgálat) Vészhelyzet esetén A mentõsök, tûzoltók stb. arra jöttek rá, hogy baleseteknél és más szerencsétlenségeknél, a sérült személyeknél fellelhetõ a mobiltelefon. A mentõ akciónál azonban õk nem tudják, hogy a számtalan név közül kit értesítsenek hozzátartozóként a balesetrõl. Ezért olyan ajánlást tettek, hogy mindenki tegye be a mobiljába a szükség esetén értesítendõ személy(ek) nevét és számát. Ilyen esetekre jött létre az ICE (In Case of Emergency) nemzetközi pszeudonim. E név alatt bejegyezhetnénk azoknak a személyeknek a nevét és telefonszámát, akiket az ilyen esetekben értesíthetnek a mentõk, tûzoltók, ill. a rendõrség. Amennyiben több személyt kívánnánk megadni, akkor ICE1, ICE2, ICE3 stb. pszeudonim alatt lehetne õket feltüntetni. Ez a megoldás egyszerû, nem kerül semmibe, és hatékony lehet. Forrás: internet Dr. Fogarasi Szabolcs fogszakorvos Rendel: hétfõ, szerda: 12:00-17:00 kedd, csütörtök, péntek: 8:00-13:00 Dr. Szabó Erika fogszakorvos Rendel: hétfõ:16:00-20:00 kedd: 10: szerda: 7:30-14:00 csütörtök: 10:00-17:00 péntek: 7:30-14:00 * * * * * * A Sánta Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház (Szabadság tér 13.) szakrendeléseinek idõpontja: Fül-Orr-Gégészeti szakrendelés: 1. emelet ajtó hétfõ és szerda: 15:30-16:30 Rendel:Dr. Toka Éva Reumatológia: 1. emelet ajtó csütörtök: 15:30-18:30 Rendel: Dr. Szabó Zita Dr. Szabó Valéria lágyrész ultrahang (a test felszínének vizsgálata) csecsemõcsípõ ultrahang (csípõficam szûrése), reumás betegek váll- és térdizületi ultrahang vizsgálata, vénás color-doppler ultrahang vizsgálat (trombózis kiszûrése) A csecsemõcsípõ ultrahang vizsgálatra a késõ délelõtti órákban, míg a hasi ultrahang vizsgálatokra célszerû a reggeli órákban érkezni, hiszen a hasi analízist kizárólag éhgyomorra tudják végezni. A vizsgálatok elvégzéséhez a házi- és szakorvostól minden esetben beutaló szükséges. A vizsgálatokat naponta 8:00-14:00 óra között végzik. Jótékonysági batyus bál Római Katolikus Egyházközség Szent Kristóf karitász csoportja február 07-én (szombaton) 19 órai kezdettel, a Mûvelõdési Központ aulájában (Kossuth út 8.) Jótékonysági Batyus Bált rendez, melyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. A rendezvény alkalmat ad arra, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, s együtt eltöltsünk egy kellemes estét. A bál bevételét a nehéz helyzetben lévõ családok megsegítésére fordítjuk. Akik nem tudnak részt venni, de lehetõségük van rá, hogy támogassák célkitûzésünket, felajánlást tehetnek, karitász csoportunk bármilyen kis összeget szívesen elfogad. Érdeklõdni lehet: Hekmanné Balog Erzsébet karitász csoportvezetõnél Tel: 42/ , 70/ Zilahy Sándorné karitász csoportvezetõ helyettesnél Tel: 42/ Nõgyógyászat: 1. emelet ajtó kedd: 12:00-16:00 Rendel: Dr. Kertes János (páros héten) Dr. Karászi Gyula (páratlan héten) Idõpont egyeztetés az alábbi telefonszámon: 42/ * * * * * * Dr. Járay Éva Klára iskolaorvos rendelési ideje: Hétfõ: 8:00-12:00 - Nagykállói Középiskola Korányi Frigyes Gimnázium Intézmény-egysége Kedd: 8:00-12:00 - Nagykállói Középiskola Budai Nagy Antal Intézményegysége Szerda: 8:00-12:00 - Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola Csütörtök: 8:00-12:00 - Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsõde Péntek: 8:00-12:00 - Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Hétfõtõl-Péntekig: 14:00-16:00 - Nagykállói Középiskola Kollégiuma

7 SPORT Emléktorna a Sportcsarnokban A néhány évvel ezelõtt tragikus körülmények között elhunyt sportember, Antal János emlékére szervezett emléktornát a Nagykálló Városi Sportegyesület (NVSE) még decemberben. A Városi Sportcsarnokban megtartott versenyt, mint minden évben, idén is nagykállói és a környezõ települések ifjúsági labdarúgócsapatai számára szervezték. A tornára 5 csapat nevezett: Balkány, Biri, Nagykálló (I.), Nagykálló (II.) és Szakoly ifjúsági csapata. Fontosnak tartom, hogy minden évben megszervezzük ezt az emléktornát, hogy így is emlékezzünk a nagyszerû sportvezetõre, Antal Jánosra, de lényegesnek tartom azért Drágár Zsolt, is, mert a gyerekek így az NVSE elnöke edzésben maradnak a téli szezonban. Fontos a versenyeztetés ilyenkor is, hiszen az õszi szezon még novemberben véget ért, s akik szeretik a focit, nagykállóban szerencsére sokan szeretik, azok eljönnek erre a tornára mondta Drágár Zsolt, a Nagykálló Városi A díjat Gyõrfi Gergõ, az NVSE elnökségi tagja adja át Sportegyesület elnöke, majd hozzátette: az NVSE elnökeként elmondhatom: meg vagyok elégedve a jelenlegi nagykállói labdarúgó utánpótlás csapatokkal. Kiváló szakemberek foglalkoznak a fiatalokkal, Budaházy László és Sándor Mihály edzõ, akiknek játékos múltjuk is van, ez pedig nagyon fontos ebben a sportágban. A fiatal játékosok remek versengésének lehetett tanúja a közönség az emléktornán, melyre eljöttek a néhai sportoló gyermekei: Antal Edit és Antal János is. A néhai sportoló gyermekei: Antal Edit és Antal János Az emléktorna végeredménye: A pályán Nagykálló és Szakoly csapata I. Szakoly II. Balkány III. Nagykálló (I.) IV. Nagykálló (II.) V. Biri Elutasították A Nagykálló Városi Sportegyesület (NSE) elnöke Drágár Zsolt kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy az egyesület részére egymillió forint rendkívüli támogatást biztosítson. Juhász Zoltán polgármester a decemberi testületi ülésen elmondta, hogy a Pénzügyi és az Ügyrendi bizottság sem támogatta a kérelmet. Juhász Mihály képviselõ (az NSE korábbi elnöke) kérdésre válaszolva elmondta, hogy az NSE 10 millió Ft-os költségvetés mellett még további bevételekkel is számolt, de most közel 4 millió forintos bevételi kiesést kellett elkönyvelnie. Az Egyesület nehéz helyzetbe kerülne, ha nem kapná meg a támogatást. Erre válaszul a testület tagjai felvetették, hogy az Önkormányzat minden más területen igyekszik takarékoskodni, csökkenteni a kiadásokat, ezért célszerû lenne itt is spórolni. A testület például fölvállalta a portaszolgálat megszüntetését, fölvállalja önmagán a spórolást, nyilvánvaló hogy más területeken is kénytelen spórolni. tette hozzá Horváth Károly alpolgármester. A Képviselõ-testület végül 3 igen, 8 ellenszavazattal és 4 tartózkodással elutasította a Nagykálló Városi Sportegyesület kérelmét. Regécrõl lefelé Egy baráti társaság, a nagykállói Szabadidõsport és Természetbarát Egyesület (SZATE) támogatásával február 14-re (szombatra) kirándulást és nyílttúrát szervez a Zempléni-hegységbe a természetbarátok, a gyaloglást kedvelõk, az érdeklõdõk, az egyesület tagjai és családtagjaik részére. Indulás: reggel 7 órakor a nagykállói fõtérrõl Érkezés: este, kb. 20 órakor a nagykállói fõtérre Utazás:autóbusszal, Túratáv:14 km, Szintemelkedés: 360 m Túraútvonal: Regéc - Regéci-vár - Zabarla-nyereg Macskalyuk-eh. - Szõlõ-máj-tetõ - Erdõhorváti Felszerelés: hátizsák, vagy válltáska, csúszásmentes lábbeli (túrabakancs, edzõcipõ) valamint az idõjárásnak megfelelõ öltözet. Étkezés: egyénileg (ki mit hoz magának) Részvételi díj: 1800 Ft/fõ Jelentkezés és a befizetés határideje: február 08. Felvilágosítást a túráról Kondor Bertalannál a telefonszámon lehet kérni. A túrán mindenki saját felelõsségére vesz részt! A Nagykállói Nõszövetség február 6-án (pénteken) 17:00 órától tartja következõ találkozóját a Mûvelõdési Központban (Kossuth út 8.) Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Adója 1 százalékával, kérjük, támogassa Ön is a NAGYKÁLLÓI NÕSZÖVETSÉG munkáját, célkitûzé-seit. A szövetség célja minden olyan oktatási, kulturális, szociális, egészség- és környezetvédelmi program, elõadás szervezése, amellyel hozzájárulhat a helyi nõk és családok helyzetének és közérzetének javításához. Nagykállói Nõszövetség adószáma: Kirándulás, nyaralás A Cabona SE szervezésével ismét kirándulni lehet Erdélybe és a Fekete-tengerre. Az igen kedvezõ árú autóbuszos utazások idõpontja: Fekete-tenger, Mamaia:július Erdély, Dél-Erdély: augusztus Jelentkezni lehet (minél hamarabb): Klániczáné Erdõhegyi Karolina Telefon: 42/ / Nyeregbe! A TRIO DSE kerékpáros szakosztálya Papp László irányításával február 18-án, (szerdán) 17:00 órától a Mûvelõdési Központ Kamaratermében (Kossuth út 8.) tartja alakuló ülését, melyre szeretettel várják mindazokat, akik kétkeréken szeretnének sportolni, felfedezni a környék nevezetességeit, megismerni a természet szépségeit. 7

8 MOZAIK Hirdetésfelvétel: Telefon: 42/ , 70/ HIRDETÉSI SZELVÉNY Kérem, hogy a mellékelt hirdetési szöveget a Nagykállói Hírmondó következõ számában ingyenesen tegyék közzé. A hirdetés szövege: Név:... Cím:... Kérjük, a hirdetés szövegét minden hónap 10-ig szíveskedjenek leadni a Polgármesteri Hivatal Somogyi B. u szám alatti ügyfélszolgálati irodáján. APRÓHIRDETÉS Nagykálló fõutcáján vállalkozásra is alkalmas, szintes 200 m2-s családi ház, dupla garázzsal, pincével, szép kerttel ELADÓ. Telefon: 70/ Nagykállóban Erdõalja utca elején 1900 m2-es építési telek ELADÓ. Telefon: 30/ Nagykállóban, a Nyíregyházi útból nyíló, Erdõalja utca elejénbekerített építési telek ELADÓ. Telefon: 20/ CSALÁDI ESEMÉNYEK GRATULÁLUNK a házasságot kötött párnak: Farkas Károly és Pintér Brigitta ELHUNYTAK Zakar Andrásné Donka László Pór László Mányák Antalné ANGOL HASZNÁLT RUHA ÜZLET Megérkezett a téli árukészlet: znõi-, férfi kabátok znadrágok zpulóverek zgyermekruházat zcipõ zlakástextil Állandó akció, folyamatos árufeltöltés, kedvezõ árak! Várjuk régi és új vásárlóinkat. Nagykálló, Dózsa Gy. u.3.(a mûanyag nyílászáró gyártóüzem területén) Nyitva: H-P: 9-17 óráig, Sz: 9-12 óráig Felújítást szeretne, ezt a számot keresse! Ingyenes felmérés,gyors határidõ. Márciusig téli kedvezménnyel. Telefon: 20/ Szobafestés, lépcsõház-felújítás, laminált parkettázás, generálkivitelezés REFERENCIÁKKAL, GARANCIÁVAL. Számlaképesen, jelentõs téli, újévi és nyugdíjas kedvezényekkel! Telefon: 30/ Mûanyaghegesztés, -javítás. Telefon: 42/ , 30/ Testmasszázs igény szerint. Telefon: 20/ Általános iskolás 1-2. osztályos gyerekek korrepetálását vállalom minden tantárgyból. Telefon: 42/ Magyar nyelv- és irodalomból korrepetálást, érettségire felkészítést (közép- és emelt szinten) vállalok. Telefon: 70/ Nagy utánfutó, friss mûszakival, magasítóval ELADÓ.Telefon: 20/ (17 óra után) Új, eredeti csomagolásban lévõ Z-120-as vízmelegítõ, PLUDI 802-es hidrokabin, SIGFOR 5403 gáztûzhely, valamint 2 darab 28-as használt nõi kerékpár ELADÓ. Telefon: 42/ Jó állapotban lévõ gyerekágy ELADÓ. Ár: Ft. Telefon: 42/ Nagykállói Televízió aupc start csomagban, a Mhz Hirdetésfelvétel: munkanapokon 8-16 óráig Személyesen: a Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. irodájában (Kossuth út 8.) telefonon: 42/ Törzskönyvezett szülõktõl származó tricolor beagle kiskutyák oltva, féregtelenítve ELADÓK, ELÕJEGYEZHETÕK. Telefon: 20/ Keverék kutyusnak szeretõ gazdit keresünk. INGYEN ELVIHETÕ! Nagykálló, Kölcsey u. 19. Szabadban nevelt, gyorsan tanuló puli-keverék kiskutyák 10 óra után ELVIHETÕK. Telefon: 42/ Orvostechnikai termékek értékesítéséhez agilis munkatársakat keresek. Magas kereseti lehetõség. Nagykállóiak elõnyben. Telefon: 30/ MEGTALÁLTÁK - Nagykállóban a Kossuth úton találtak egy automata kapunyitót (Nike tartón). A tulajdonos jelentkezhet a következõ telefonszámon: 20/

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában XVII. évfolyam, 7. szám 2007. július A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Krónika 2 70 éves a strand Egy sikeres pályázat, közel 100 milliót hozott 4 NYERTES PÁLYÁZATOK A Kállai Lakodalmas

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Kisvárda. A város polgárainak közéleti folyóirata MEGKEZDŐDÖTT A TANÉV KÖZCÉLÚ- ÉS KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS IRODAAVATÁS ZÁHONYBAN

Kisvárda. A város polgárainak közéleti folyóirata MEGKEZDŐDÖTT A TANÉV KÖZCÉLÚ- ÉS KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS IRODAAVATÁS ZÁHONYBAN A város polgárainak közéleti folyóirata XX. évfolyam 9. szám KÖZCÉLÚ- ÉS KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS A Polgármesteri Hivatal minden pályázati lehetőséget kihasznál, ami a foglalkoztatási lehetőségek bővítését

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Sikeresek az EU-s pályázataink!

Sikeresek az EU-s pályázataink! XVIII. évf. 8. szám 2009. március 4. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Két pályázat, csaknem 1 milliárd forint Sikeresek az EU-s pályázataink! Az elmúlt hetekben

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének

A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének mesélte Faller Dezső, aki a Magyar Szocialista Párt színeiben, a 2010-es önkormányzati választások óta listás képviselőként

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

illetve a középiskolák kollégiumában létszámcsökkenés esetén

illetve a középiskolák kollégiumában létszámcsökkenés esetén A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Végéhez közelednek a városháza és többfunkciós szolgáltató tér kivitelezési munkálatai, így a város önkormányzata bérbeadás útján hirdette meg az épületben

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

közéleti havilap Több mint tízmilliárd forintos beruházás Bicskén

közéleti havilap Több mint tízmilliárd forintos beruházás Bicskén Portré Béres-család 3. oldal Zöld Bicske Nonprofit Kft. Hulladékgyűjtési naptár 4. oldal Országgyűlési választás 2014. április 6. 7. oldal VÁL ASZ TÁS 2014 Húsvéti készülődés a Művelődési Központban 12.

Részletesebben

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket.

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. 2008.01.23. 15:39 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. Korábban rendszeresek voltak

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

Városnapi zsongás rendezvénysorozatra

Városnapi zsongás rendezvénysorozatra JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2014. március Ára: 200 Ft 25. évfolyam 3. szám Nemzeti ünnepünk Az 1848-as forradalom 166. évfordulójára emlékeztek Jászfényszarun. Az ünnepség március 14-én 17 órakor kezdődött

Részletesebben

Uniós forrásból újulhat meg a szennyvíztisztító telep

Uniós forrásból újulhat meg a szennyvíztisztító telep Új kategóriákat, emelkedő korhatárt és új megjelenést hoz az a szabályozás, amely egységesíti a vezetői engedélyeket az Európai Unióban. Hazánkban jelenleg öt féle jogosítvány van forgalomban, valamennyit

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

Rosszul dönteni hiba, nem dönteni bűn!

Rosszul dönteni hiba, nem dönteni bűn! 2011. március www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 1. szám Megújul a városközpont 3 A város lakói 2010 ősze

Részletesebben

Aláírták az uniós szerződést

Aláírták az uniós szerződést KÖZBIZTONSÁG Térfigyelő-kamerák 2010-ben is tovább bővül a kispesti térfigyelő-kamerák száma, az önkormányzat Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottsága januári ülésén újabb elektronikus szemek felszereléséről

Részletesebben

Kanizsa. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? XXIII. évfolyam 32. szám 2011. szeptember 29.

Kanizsa. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? XXIII. évfolyam 32. szám 2011. szeptember 29. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? Garantálom a legalacsonyabb beruházási költségek elérését a kivitelezõk megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás, beruházás-lebonyolítás,

Részletesebben

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6.

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. szám önkormányzat Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Kedves Salgótarjániak!

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXV. évfolyam, 2015. július Közéleti információs lap V. Múzeumok Éjszakája Bár borongósan indult péntek délután az ötödik Múzeumok Éjszakája rendezvény, azonban mind a városi

Részletesebben

JUBILÁLT A NYÍRSÉG AJÁNDÉK NYUGDÍJASOKNAK

JUBILÁLT A NYÍRSÉG AJÁNDÉK NYUGDÍJASOKNAK 4 KIGYÚLTAK AZ ÜNNEPI FÉNYEK A BELVÁROS- BAN. Vasárnap délután az elsõ adventi gyertya meggyújtásával Nyíregyházán is kezdetét vette a karácsonyvárás idõszaka. 5 ÁTMENETI OTTHONOK 6 KÖZGYÛLÉS ELÕTT A SPORTFINANSZÍROZÁS.

Részletesebben

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. December Szép Karácsonyt! Közhely. Ismét elrepült egy esztendő, már volt a mikulás, jön a Jézuska! Emlékszem gyermekkoromra, amikor édesanyám készült a karácsonyra.

Részletesebben

Paksi Hírnök. Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Tud jobbat? Egy évre lakossági számlán

Paksi Hírnök. Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Tud jobbat? Egy évre lakossági számlán Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Írásaink a 3 5. oldalon Fotó: Paksi Hírnök archív Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVII. ÉVF. 13. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN

Részletesebben

Beszámolók közgyûlése

Beszámolók közgyûlése Beszámolók közgyûlése Egy asztalnál a városfejlesztésrõl Jól jártunk? Bíróságon a jegyzõügy Változások a kistérségi társulásnál XVII. évfolyam 6. szám 2007. április 12. Kúriatalálkozó Békéscsabán Békéscsaba

Részletesebben

Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód. A szabadság levegõje Emlékezés ötvenegy év távlatából

Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód. A szabadság levegõje Emlékezés ötvenegy év távlatából ingyenes kiadvány I ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód A Raiffeisen Bank Zrt. ajánlata alapján húsz éves futamidõre, három év türelmi

Részletesebben

Nagykálló polgármestere azon a rendezvényen, ahol ünnepélyes és hangulatos műsorral köszöntötték Nagykálló pedagógusait a Művelődési Házban.

Nagykálló polgármestere azon a rendezvényen, ahol ünnepélyes és hangulatos műsorral köszöntötték Nagykálló pedagógusait a Művelődési Házban. XXI. évfolyam 6. szám 2011. június A Nagykállói Hírmondó következő száma 2011 szeptemberében jelenik meg! A pedagógus munkája olyan, mint a csendes eső Így nevezte a tanárok és tanítók munkáját Juhász

Részletesebben