Zárótanulmány a környezeti szakemberképzés társadalmi hátterének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zárótanulmány a környezeti szakemberképzés társadalmi hátterének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK 1"

Átírás

1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 1 1 BEVEZETÉS (ELŐSZÓ: DR. LÜKŐ ISTVÁN) 3 2 A KUTATÁS EREDETI ÉS MEGVALÓSULT TERÜLETEI, FELADATAI A KUTATÁS CÉLJA, HIPOTÉZISEI A KUTATÁS TERVE A KUTATÁS TERÜLETE, FELADATAI A KUTATÁS TEVÉKENYSÉGEI, MÓDSZEREI ÉS IDŐBELI ÜTEMEZÉSE A KUTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK ÉS SZERVEK: A KUTATÁS VEZETŐJE: A KUTATÁS TOVÁBBI RÉSZTVEVŐI: 8 3 A KUTATÁS EREDMÉNYEI AZ I. KÉRDŐÍV FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI (TAKÁCS ZOLTÁN SPAITS SÁNDOR) ÖSSZESÍTÉS A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁBA JÁRÓKRÓL AZ I. KÉRDŐÍVEK ÉRTÉKELÉSE ISKOLÁNKÉNT ÖSSZESÍTÉS A FELSŐFOKÚ INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI VÁLASZAIRÓL A II KÉRDŐÍV FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI (TAKÁCS ZOLTÁN SPAITS SÁNDOR) CÉGEK ÖSSZESÍTŐJE KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGEKÖSSZESÍTŐ NEMZETI PARKOKÖSSZESÍTŐ ÖNKORMÁNYZATOK ÖSSZESÍTŐ PEDAGÓGIAI INTÉZETEKÖSSZESÍTŐ A III. KÉRDŐÍV FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI (DR. LÜKŐ ISTVÁN) A KÖRNYEZETVÉDELMI MEGBÍZOTT (SZAKELŐADÓ) KÉPZÉSRŐL ÉS ALKALMAZÁSRÓL SZÓLÓ VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI VÁLASZADATOK A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKELŐADÓI TANFOLYAM KÉRDŐÍVEINEK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 72 4 A KÖRNYEZETÉS TERMÉSZETVÉDELEM SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA ÉS KAPCSOLATAI (FŐHATÓSÁGOK, HÁTTÉRINTÉZMÉNYEK, FELÜGYELŐSÉGEK, NEMZETI PARKOK, TÁJVÉDELMI KÖRZETEK) MINISZTÉRIUMOK A KÖRNYEZETVÉDELEM HÁTTÉRINTÉZMÉNYE A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉS KÖZÉPISKOLÁI A FELSŐFOKÚ KÖRNYEZETI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYEI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGEK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGOK A KÖRNYEZETI SZAKEMBEREK KÉPZÉSI RENDSZERE, ALKALMAZÁSA, MUNKATERÜLETE 77 1

2 5 A SZAKEMBERKÉPZÉS ÉS ALKALMAZÁSÁNAK TÖRVÉNYI HÁTTERE TÖRVÉNYEK, RENDELETEK A KÖRNYEZETÉS TERMÉSZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATBAN, AMELYEK ÉRINTIK A KÖRNYEZETI SZAKEMBEREK ALKALMAZÁSÁT, MUNKATERÜLETÉT ÉVI LIII. TÖRVÉNY /1996. (VII. 4.) KORM. RENDELET /1996. (VII. 4.) KTM RENDELET /2000. (V.18.) KÖM RENDELET 92 6 ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELEM SZAKTERÜLETÉN 93 7 ÖSSZEGZÉS (DR. LÜKŐ ISTVÁN) ELEMZÉSEK, ÖSSZEVETÉSEK HOGYAN TOVÁBB? JAVASLATOK HELYETT 98 8 MELLÉKLETEK 100 MELLÉKLET: KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 100 MELLÉKLET: KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉS KÖZÉPISKOLÁI TANÉV 101 MELLÉKLET: A FELSŐFOKÚ KÖRNYEZETI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYEI: 105 2

3 1 Bevezetés (Előszó: Dr. Lükő István) Egy olyan Zárótanulmányt tart a kezében az olvasó, amely az OTKA támogatásával Egyetemünk oktatói, dolgozói és külsős munkatársak együttes kutatómunkájából született. Ez a három évig tartó vizsgálat és eredményei közvetlenül is hasznosíthatók a kérdőíveket kitöltő gazdálkodók, nonprofit szervezetek és költségvetésből működő iskolák, főiskolák, egyetemek számára. Mindenekelőtt nekik kell köszönetet mondanunk, vagyis a kitöltő diákoknak, hallgatóknak, tanszéki oktatóknak / vezetőknek, a környezetvédelmi szervezetek (Felügyelőségek, Nemzeti Parkok), Pedagógiai Intézetek, Önkormányzatok, Gazdálkodó cégek / Vállalatok vezetőinek / illetékeseinek, akik vették a fáradtságot, és kitöltötték a megfelelő kérdőívet. Fő célkitűzésünk volt, hogy a helyzetfeltárásban közreműködők tripartit elven alkotnak információs kapcsolatot, vagyis az oktatási piac háromoldalú szereplői valós helyzetét megismerjük (a környezeti szakemberképzők, a pályát / szakmát választók és a fogadók). Alapvető módszerünk a kérdőíves felmérés volt. Mindhárom oldal számára egy egy kérdőívet szerkesztettünk, 15, 11,18 fő kérdéssel, összesen 324 válaszelemmel. A kiértékelés legszűkebb keresztmetszetét a mintaelem számból adódó kevés adat alkotta, ami ahhoz vezetett, hogy a százalékoláson és a rangsoroláson kívül nem tudtunk korrelációszámítást végezni. Az egyes változók (válaszelemek) közötti összefüggéseket más elemzéssel próbáltuk kikövetkeztetni. Hipotézisünk igazolása, a következtetések levonása után Javaslatok helyett c. fejezetünkben csak kérdéseket teszünk fel, illetve az információk kicserélésére bíztatjuk az olvasókat. Feladatként tűztük ki, hogy e Zárótanulmány kiadása után röviddel egy információcserét, illetve együttműködésre motiváló ismertetőt / konferenciát tartunk. Azt gondoljuk, hogy ez a Könyv mindenképpen alkalmas arra, hogy az érintett szereplők kölcsönösen megismerjék egymás rendszereit, lehetőségeit, hogy a problémákat csökkentsék, hogy az oktatás nevelés e területe valós igényekhez és helyzetekhez jobban tudjon alkalmazkodni. Ennek reményében ajánlom ezt a Kötetet minden kedves olvasónak. Megköszönjük az OTKA támogatását, a kutatásban résztvevő valamennyi kollégánk munkáját, valamint a KACnak a kiadáshoz nyújtott támogatását. Sopron, november Dr. Lükő István tanszékvezető egyetemi docens Kutatásvezető 3

4 2 A kutatás eredeti és megvalósult területei, feladatai 2.1 A kutatás célja, hipotézisei A környezet védelmének a fontosságát ma már közhelyszerű emlegetni. Ugyanakkor világosan kell látnunk a fenntartható fejlődés, a környezetkímélő (barát) technológiák alkalmazásának a hazai lehetőségeit, korlátait. Ebben az össztársadalmi tevékenységben felértékelődik a környezeti nevelés és oktatás. Egyfelől a Nemzeti Alaptanterv kereszttanterve (Crosscurriculum) az egész általános képzést átfogja ebben a témában, és különösen két műveltségblokkja révén (Ember és természet, Földünk és környezetünk) biztosítja a környezeti tudat formálásának az alapjait. Másfelől a gazdaság és az oktatás kapcsolatát megjelenítő szakmastruktúrában is megjelent a környezetvédelmi szakmacsoport. A Szakképzési Törvény melléklelteként megjelenő Országos Képzési Jegyzék (OKJ) 31 középfokú környezet és természetvédelmi szakmát tartalmazott. Szinte gomba módra szaporodtak a felsőoktatásban és a környezeti mérnök, környezeti menedzser, környezettan szakos tanár szakok. Ma már több tucat szakképző iskola és több felsőoktatási intézmény képez szakembereket a "környezetipar" számára. A társadalmi gazdasági átalakulási folyamatok viszont nem jelenítik meg markánsan a társadalom, az alkalmazók fogadóképességét. Nem tapinthatók ki az elhelyezkedés lehetőségei. Sokkal jobban egymásra kellene találni a képzőhelyeknek, a szakembereket alkalmazóknak és a környezetvédelmi szakmát /tanulóknak/ hallgatóknak. Ehhez pontosabb képet kellene felrajzolni arról, hogy a különböző környezetvédelmi szakembereket kik (milyen szervezetek?), milyen feladatokra, milyen volumenben tudják alkalmazni, hogy hogyan épül egymásra a középfokú és a felsőfokú környezetvédelmi szakemberképzés. Egyáltalán milyen szakemberekre lenne szükség, specialistákra, vagy generalistákra? Hogyan épüljön be a környezetvédelmi ismeretek oktatása a nem környezetvédelmi szakemberek képzésébe? A kutatóhelyként megjelölt NYME Tanárképző Intézet Műszaki és Környezetpedagógiai Tanszéke, illetve korábban az EFE Tanárképző Intézet Társadalomtudományi Tanszéke több éve folytat környezetszociológiai és környezetpedagógiai kutatásokat világbanki program alapján környezetmérnök tanárokat képez, tehát a vizsgálatok végzésében és a tananyagok fejlesztésében rendelkezik tapasztalatokkal. 4

5 Ezt kívánjuk bizonyítani az alábbiakban felsorolt tevékenységeinkkel: Szakképző iskolás tanáraink továbbképzése az NSZIvel közösen 1992ben részt vettünk a PHARE W/G 151 kutatásban, amely a környezetvédelmi oktatás hazai helyzetét vizsgálta (199394). A kutatást az EFE Környezetvédelmi Tanszéke koordinálta. A környezeti nevelés és tanártovábbképzés PHARE W1/2/94 program egyik műhelye Sopronban volt ( ) Emberi Erőforrás Fejlesztése Ifjúsági Szakképzés Tanárképzési Alprogram keretében Világbanki támogatással környezeti mérnöktanárokat képezünk 1994 től Környezetszociológiai kutatást végeztünk 120s magyar, osztrák és holland mintával a 1418 éves középiskolai korosztály erdőről természetről alkotott képéről Nemzetközi Környezetszociológiai és Környezetpedagógiai konferenciát szerveztünk "EmberTechnikaKörnyezet" címmel június 68. között. A kutatásban tehát ezekre a kérdésekre szeretnénk választ adni úgy, hogy a kapott eredményeket összefoglaló tanulmányt /kiadványt hasznosítani lehetne a hazai oktatási intézményekben, a pályát/szakmát választók és a szakembereket alkalmazók körében. Másik célunk az, hogy a post secondary képzés kreditálási rendszerének alapjait kidolgozzuk a környezetvédelmi szakterületen. Tehát egyfelől 2 konkrét OKJ kimeneti szakma (Környezetvédelmi méréstechnikus és a környezeti asszisztens) tananyagmoduljai hogyan illeszthetők (fogadtathatók el) a környezeti mérnökképzés során. És fordítva: ha valaki környezeti mérnökként végzett és egy "felsőfokú" szintű környezeti szakképesítést (ld. pl.: az előző kettő) kíván szerezni, akkor hogyan kreditálható? (Mit, milyen vizsgákat és hogyan számítanak be az egyetemi, főiskolai képzésből?) Jelenleg sem az első, sem a második témában nem folynak kutatások Magyarországon. A német magyar kormányközi egyezmény keretében folyó környezetvédelmi szakképzés ekvivalencia vizsgálat során igényként merül fel az elhelyezkedési lehetőség vizsgálata. Mivel ez a szakmacsoport először került a képzési jegyzékbe, ugyanakkor a társadalom civil szervezeti (szakmai érdekképviselet) nincsenek még olyan helyzetben, hogy magát a szakmajegyzéket megbízható piaci igényekre alapozva tudták volna összeállítani. Tehát szükséges egy valós helyzetet feltáró vizsgálat. Szintén kevés információ és megalapozott elképzelés van a post secondary(aifsz) képzésről, a főiskolák/egyetemek kreditredszerének kialakításáról. 5

6 2.2 A kutatás terve A kutatás területe, feladatai Elméleti szakemberek és gyakorlati szakemberek bevonásával megvizsgáljuk a hazai környezetvédelmi tevékenység szakemberszükségletét, azok szakmai tevékenységeit. Feltérképezzük a középfokú környezeti szakemberképzés intézményrendszerét (beiskolázástól a tananyagokig) és összevetjük a fogadóoldal igényeivel. Néhány ország környezeti szakemberképzésének tanulmányozása során összehasonlítjuk a magyar szakmastruktúrával, képzési filozófiával és tantervekkel. Ezen adatok, információk, illetve kutatási eredmények alapján javaslatot teszünk a szakmastruktúra módosítására, illetve a szakok akreditációjára. Tanulmányozzuk a közép és a felsőfokú környezeti szakképzés szerkezetét, képzési és tananyagstruktúráját és kidolgozzuk az OKJ kimenetre épülő post recondary képzés moduljait A kutatás tevékenységei, módszerei és időbeli ütemezése Ütem Tevékenység Módszer I. ütem Előkészület, adatgyűjtés Törvények, rendeletek, előírások tanulmányozása (Környezetvédelmi, Területfejlesztési, Természetvédelmi, Erdő és vadgazda, Közoktatási, Felsőoktatási, Szakképzési) Hol kötelező és milyen szakembert alkalmazni? II. ütem A Környezet és természetvédelem szervezeti struktúráinak tanulmányozása 3. A szakembereket alkalmazó szervezetek vizsgálata a) A minta kiválasztása: Néhány ipari nagyvállalat (Energetikai, vegyipari, fémipari, építőipar, közlekedés, Agrárszféra, Önkormányzatok, Környezet és Természetvédelmi Hivatalok, Központok, Nemzeti Parkok, Tájvédelmi körzetek stb.) Dokumentumelemzés, interjú szakemberekkel. Főhatóságoknál, Háttérintézményeknél adatgyűjtés Szociológiai kérdőíves felmérés b) Adatok felvétele Kérdezőbiztos: Palotai úr Adatok feldolgozása, elemzése Számítógépes program: SPSS 4. a) A szakemberképző helyek középiskolák, felsőoktatás feltérképezése b) Képzési struktúrájuk, beiskolázási körzetük, létszámuk vizsgálata kiválasztott minta alapján c) Tantervek, képzési programok elemzése Adatelemzés Ellenőrzés Helyszíni tanulmányozás Kérdőíves módszer Dokumentumelemzés 6

7 5. Kreditrendszer kidolgozása a) Elvek lefektetése b) Modulok kifejlesztése az egymásra épülő közép és felsőfokú képzésben c) Kreditrendszer kidolgozása két szakmában az AIFSZ képzés számára III. ütem A vizsgálatok eredményeinek összegezése 2000 a) A vizsgálatok eredményeinek összegzése b) Összefoglaló tanulmány készítése a szakember alkalmazás ill. képzés társadalmi hátteréről c) Kredit és tananyagmodul készítése Külföldi tanulmányút (AusztriaNémetország) során összehasonlító vizsgálat, elvi konstrukció Elvi és gyakorlati megvalósítás kidolgozás Tanulmány írása Konferencia szervezése az érintett intézmények, hatóságok részére Tanulmány készítése, bevezetése Mivel a kutatási pályázat tervezetét elfogadó határozat felére csökkentette a támogatás összegét, ezért kénytelenek voltunk redukálni az elvégezendő feladatokat. Ennél fogva a kitűzött célok közül a következők maradtak meg: Annak felmérése, hogy milyen a valós helyzet a környezetvédelmi szakemberek alkalmazása terén. Hányféle szakon / szakmában és hol folyik környezeti szakemberképzés Megismerni a környezeti szakmát, szakot választók motivációs hátterét Célunk, hogy felrajzoljuk a környezetvédelem szervezeti / intézményi struktúráját Mivel a környezetvédelmi szakterületeken az alkalmazást törvények, rendeletek írják elő, ezért a törvényi háttér vizsgálatát is célul tűztük. Nem maradt célunk és feladatunk viszont: A képzések szerkezeti tartalmi elemzése A post secondary oktatás (Akkreditált Ifjúsági Felsőfokú Szakképzés) A kvalifikációs szintek egymásra épülésének vizsgálata, a kreditrendszer ide vonatkozó alapjainak kidolgozása. A nemzetközi összehasonlítás Hipotéziseink: A jogszabályok pontosan előírják, hogy hová, milyen képesítésű/végzettségű szakembereket kell alkalmazni, ami a végzettek elhelyezkedését segítik. A munkát adók / fogadók / alkalmazók részéről nagy az igény a végzettek iránt. Minden környezeti szakembernek nagy az elhivatottság érzése, a pályán akar elhelyezkedni. A tanulók/hallgatók általában jól tájékozottak a szakma választásakor 7

8 2.3 A kutatásban résztvevő személyek és szervek: A kutatás vezetője: Dr. Lükő István Beosztása: Munkahelye: Székhelye: Tudományos fokozata: tanszékvezető egyetemi docens NyugatMagyarországi Egyetem Tanárképző Intézet, Műszaki és Környezetpedagógiai Tanszék 9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 4. Kandidátus A kutatás további résztvevői: Dr. Borbély József egyetemi adjunktus NYME Közgazdaságtudományi Kar (A kutatás kezdetekor a TI Társadalomtudományi Tanszék oktatója) Takács Zoltán Okl. Erdőmérnök, Okl. Mérnöktanár, Környezetvédelmi Szakmérnök, Környezet és Természetvédelmi Szakoktatási Szakértő, Igazgatóhelyettes Herman Ottó Szakképző Iskola SzombathelyOlad Spaits Sándor Agrármérnök, Informatikus Herman Ottó Szakképző Iskola SzombathelyOlad Petyus András Okl. Faipari mérnök, Okl. Mérnöktanár, PhD hallgató, Tanszéki Mérnök NYME TI Műszaki és Környezetpedagógiai Tanszék, Sopron Vityi Andrea Okl. Környezetmérnök, Okl. Környezeti Mérnöktanár, PhD hallgató NYME EMK, Sopron Hirschler Ivánné Adminisztrátor NYME TI, Sopron Mikos Kata Adminisztrátor NYME TI, Sopron 8

9 3 A kutatás eredményei 3.1 Az I. Kérdőív felmérésének eredményei (Takács Zoltán Spaits Sándor) Összesítés a középfokú iskolába járókról A kérdőíveket hat iskola töltötte ki. Kérdések: 1. Neme: férfi: nő: 82 fő 105 fő (43,85%) (56,15%) 2. Életkor: 16 év: 17év: 18 év: 19 év: 20 év: 21 év: 22 év: 23 év 24 fő 56 fő 73 fő 25 fő 4 fő 3 fő 2 fő (12,83%) (29,94%) (39,03%) (13,37%) (2,14%) (1,62%) (0,00%) (1,07%) 3. Lakóhely: város: falu: egyéb: 123 fő 6 3 fő (65,78%) (32,62%) (1,60%) 4. Édesanya foglalkozása: fizikai: szellemi: egyéb: Édesapa foglalkozása: fizikai: szellemi: egyéb: fő 13 fő fő 24 fő (38,17%) (54,84%) (6,99%) (58,51%) (28,72%) (12,77%) 5. Milyen iskolatípusban tanul jelenleg? szakközépiskola: 187 fő (100,00%) 6. Milyen szakmában folytatja a tanulmányait? környezetvédelmi technikus: 187 fő (100,00%) 7. Az iskola neve: (Az iskolák külön szerepelnek) 9

10 Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép és Szakképző Iskola, Szolnok Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi Vízügyi Szakközépiskola, Nyíregyháza Gábor Áron Szakközépiskola, Miskolc Ipari Szakközépiskola és Gimnázium, Veszprém Szent Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola, Győr Herman Ottó Mgi Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet, Szombathely 8. Vane a családban olyan, aki a környezetvédelemmel kapcsolatos képesítést szerzett? igen: 12 fő (6,42%) nem: 175 fő (93,58%) 9. Rangsorolja a pályaválasztás motivációt! (16ig számozza) Szülők 9.2. Szakma 9.3. Pedagógusok 9.4. Rokonok 9.5. Barátok 9.6. Szakmában dolgozók 10. Mi volt a választás motivációs oka? Rangsoroljon! (110ig) A jövőnkért való aggodalom Felelősségteljes munka Szeretem a természetet Szeretem a növényeket meg az állatokat Érdekel a Környezetvédelem Sok új dolgot tanulhatok 10

11 10.7. Ide könnyű bejutni Nem volt más lehetőségem Biztos munkahelyem lesz Sok helyen kell ilyen szakember 11. Mennyire volt tájékozott a választott szakmájával / szakjával kapcsolatban? Teljes mértékben: 4 fő Nagymértékben: 34 fő Közepesen: 92 fő Kismértékben: 43 fő Egyáltalán nem: 14 fő (2,14%) (18,18%) (49,2%) (23,0%) (7,49%) Létszám Teljes mértékben Közepesen Egyáltalán nem 12. A pályával/szakmával kapcsolatos információit honnan szerezte? (Több választ is bejelölhet) Tájékoztató füzetekből: 113 fő Szakma / szak leírásából: 34 fő Pályatükör ből: Szakkönyvekből: 15 fő Szakemberektől: 24 fő Pedagógusoktól: 74 fő Médiákból: 46 fő 85 fő Ismerősöktől, rokonoktól: 11

12 13. Mit gondol arról, hogy a végzés után hol fog tudni elhelyezkedni? 13.1.Szakterületen Környezetvédelmi Felügyelőségeknél: Nemzeti Parkok Igazgatóságánál: Önkormányzatoknál: Oktatásban: Civil társadalmi szervezeteknél: Mezőgazdasági/erdészeti gazdálkodó szervezeteknél: Üzemeknél, cégeknél: Kisvállalkozásokban: Egyéb munkahelyeken: 59 fő 39 fő 53 fő 1 23 fő 3 77 fő 22 fő Szakterületen kívül: 15 fő Továbbtanulás: 14. Mennyire tartja fontosnak választott szakmáját / szakját a társadalom szempontjából? Nagyon fontos: Fontos: 123 fő (56,78%) 6 (36,62%) Kevésbé fontos: 3 fő (1,60%) Kevésbé fontos 3 fő (1,6%) Fontos 6 (36,62%) Nagyon fontos 123 fő (56,78%) 15. Ha összeveti a tanulmányai alatt szerzett tapasztalatait a pálya / szakma választásakor meglévő pálya / szakmaképpel, milyen eltérést talál? Nagymértékben eltérőt: 24 fő (12,77%) Részben eltérőt: 12 (63,83%) Megegyezik az elképzelésemmel: 42 fő (22,34%) 12

13 Létszám Nagymértékben eltérőt Részben eltérőt Megegyezik az elképzelésemmel 13

14 3.1.2 Az I. Kérdőívek értékelése iskolánként Iskola: Herman Ottó Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet 9700 Szombathely Ernuszt K. u. 1. Tel: (94) A kérdőívet 67 tanuló töltötte ki. Kérdések: 1. Neme: férfi: nő: 24 fő 43 fő (35.80%) (64.20%) 2. Életkor: 16 év: 17év: 18 év: 19 év: 20 év: 21 év: 22 év: 23 év 8 fő 4 15 fő 3 fő (11.9%) (59.7%) (22.4%) (4.5%) (1.5%) (0%) (0%) (0%) 3. Lakóhely: város: falu: egyéb: 43 fő 22 fő 2 fő (64.2%) (32.8%) (3%) 4. Édesanya foglalkozása: fizikai: szellemi: egyéb: Édesapa foglalkozása: fizikai: szellemi: egyéb: 25 fő 38 fő 4 fő 33 fő 29 fő 5 fő (37.3%) (56.7%) (5.8%) (49.2%) (43.3%) (7.5%) 5. Milyen iskolatípusban tanul jelenleg? szakközépiskola: 67 fő (100,00%) 6. Milyen szakmában folytatja a tanulmányait? környezetvédelmi technikus: 67 fő (100,00%) 7. Az iskola neve: 14

15 Herman Ottó Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet 9700 Szombathely, Ernuszt K.u Vane a családban olyan, aki a környezetvédelemmel kapcsolatos képesítést szerzett? igen: nem: 2 fő 65 fő (3%) (97%) 9. Rangsorolja a pályaválasztás motivációt! (16ig számozza) Szülők 9.2. Szakma 9.3. Pedagógusok 9.4. Rokonok 9.5. Barátok 9.6. Szakmában dolgozók Megjegyzés: Egykét fő rosszul értelmezte a feladatot, mindenhova ugyanazt írta be. 10. Mi volt a választás motivációs oka? Rangsoroljon! (110ig) A jövőnkért való aggodalom Felelősségteljes munka Szeretem a természetet Szeretem a növényeket meg az állatokat Érdekel a Környezetvédelem Sok új dolgot tanulhatok Ide könnyű bejutni Nem volt más lehetőségem Biztos munkahelyem lesz Sok helyen kell ilyen szakember 15

16 11. Mennyire volt tájékozott a választott szakmájával / szakjával kapcsolatban? Teljes mértékben: Nagymértékben: 7 fő Közepesen: Kismértékben: 16 fő Egyáltalán nem: 4 fő (0,00%) (10,44%) (59,70%) (23,88%) (5,97%) Létszám Teljes mértékben Közepesen Egyáltalán nem 12. A pályával/szakmával kapcsolatos információit honnan szerezte? (Több választ is bejelölhet) Tájékoztató füzetekből: 42 fő Szakma / szak leírásából: 13 fő Pályatükör ből: 7 fő Szakkönyvekből: 8 fő Szakemberektől: 9 fő Pedagógusoktól: 28 fő Médiákból: 17 fő Ismerősöktől, rokonoktól: 25 fő Megjegyzés: 1 helyre nem írtak be semmit. 13. Mit gondol arról, hogy a végzés után hol fog tudni elhelyezkedni? 13.1.Szakterületen Környezetvédelmi Felügyelőségeknél: Nemzeti Parkok Igazgatóságánál: Önkormányzatoknál: Oktatásban: Civil társadalmi szervezeteknél: Mezőgazdasági/erdészeti gazdálkodó szervezeteknél: Üzemeknél, cégeknél: Kisvállalkozásokban: Egyéb munkahelyeken: 27 fő 26 fő 23 fő 6 fő 12 fő 14 fő 29 fő 1 6 fő 16

17 13.2. Szakterületen kívül: 7 fő Vendéglátásban: Kereskedelemben: Kozmetikusként: Sofőrként: 2 fő Katonaként: Vegyiparban: 14. Mennyire tartja fontosnak választott szakmáját / szakját a társadalom szempontjából? Nagyon fontos: Fontos: Kevésbé fontos: 5 15 fő (76.1%) (22.4%) (1.5%) Kevésbé fontos (1,49%) Fontos 15 fő (22,38%) Nagyon fontos 5 (76,12%) 15. Ha összeveti a tanulmányai alatt szerzett tapasztalatait a pálya / szakma választásakor meglévő pálya / szakmaképpel, milyen eltérést talál? Nagymértékben eltérőt: Részben eltérőt: Megegyezik az elképzelésemmel: 9 fő 5 7 fő (13.4%) (76.1%) (10.4%) 17

18 60 50 Létszám Nagymértékben eltérőt Részben eltérőt Megegyezik az elképzelésemmel 18

19 Iskola: Gábor Áron Szakközépiskola 3520 Miskolc Bolyai F. u. 10. Tel: (46) A kérdőívet 25 tanuló töltötte ki. Kérdések: 1. Neme: férfi: nő: 3 fő 22 fő (12%) (88%) 2. Életkor: 16 év: 17év: 18 év: 19 év: 20 év: 21 év: 22 év: 23 év 3 fő 16 fő 6 fő (0%) (12%) (64%) (24%) (0%) (0%) (0%) (0%) 3. Lakóhely: város: falu: egyéb: 18 fő 7 fő (72%) (28%) (0%) 4. Édesanya foglalkozása: fizikai: szellemi: egyéb: Édesapa foglalkozása: fizikai: szellemi: egyéb: 15 fő 8 fő 2 fő 17 fő 4 fő 4 fő (60%) (32%) (8%) (68%) (16%) (16%) 5. Milyen iskolatípusban tanul jelenleg? szakközépiskola: 25 fő (100,00%) 6. Milyen szakmában folytatja a tanulmányait? környezetvédelmi technikus: 25 fő (100,00%) 7. Az iskola neve: Gábor Áron Szakközépiskola 3520.Miskolc, Bolyai F.u

20 8. Vane a családban olyan, aki a környezetvédelemmel kapcsolatos képesítést szerzett? igen: nem: 24 fő (4%) (96%) 9. Rangsorolja a pályaválasztás motivációt! (16ig számozza) Szülők 9.2. Szakma 9.3. Pedagógusok 9.4. Rokonok 9.5. Barátok 9.6. Szakmában dolgozók Megjegyzés: Azonos számot több helyen is szerepeltetett 2 fő, ki sem töltötte 3 fő. 10. Mi volt a választás motivációs oka? Rangsoroljon! (110ig) A jövőnkért való aggodalom Felelősségteljes munka Szeretem a természetet Szeretem a növényeket meg az állatokat Érdekel a Környezetvédelem Sok új dolgot tanulhatok Ide könnyű bejutni Nem volt más lehetőségem Biztos munkahelyem lesz Sok helyen kell ilyen szakember Megjegyzés:2 fő nem töltött ki semmit, azonos számot több helyen is szerepeltetett 5 fő. 11. Mennyire volt tájékozott a választott szakmájával / szakjával kapcsolatban? 20

21 11.1. Teljes mértékben: Nagymértékben: Közepesen: Kismértékben: Egyáltalán nem: 5 fő 12 fő 6 fő 2 fő (0%) (20%) (48%) (24%) (8%) Létszám Teljes mértékben Közepesen Egyáltalán nem 12. A pályával/szakmával kapcsolatos információit honnan szerezte? (Több választ is bejelölhet) Tájékoztató füzetekből: 14 fő Szakma / szak leírásából: 7 fő Pályatükör ből: Szakkönyvekből: 3 fő Szakemberektől: Pedagógusoktól: 8 fő Médiákból: 9 fő Ismerősöktől, rokonoktól: Mit gondol arról, hogy a végzés után hol fog tudni elhelyezkedni? 13.1.Szakterületen Környezetvédelmi Felügyelőségeknél: 6 fő Nemzeti Parkok Igazgatóságánál: 3 fő Önkormányzatoknál: Oktatásban: Civil társadalmi szervezeteknél: 3 fő Mezőgazdasági/erdészeti gazdálkodó szervezeteknél: Üzemeknél, cégeknél: 9 fő Kisvállalkozásokban: 5 fő Egyéb munkahelyeken: 4 fő Szakterületen kívül: 3 fő Megjegyzés: nem jelölt meg semmit 14. Mennyire tartja fontosnak választott szakmáját / szakját a társadalom szempontjából? Nagyon fontos: 17 fő (68%) 21

22 14.2. Fontos: Kevésbé fontos: 8 fő (32%) (0%) Kevésbé fontos (0%) Fontos 8 fő (32%) Nagyon fontos 17 fő (68%) 15. Ha összeveti a tanulmányai alatt szerzett tapasztalatait a pálya / szakma választásakor meglévő pálya / szakmaképpel, milyen eltérést talál? Nagymértékben eltérőt: Részben eltérőt: Megegyezik az elképzelésemmel: 7 fő 17 fő (28%) (68%) (4%) 18 Létszám Nagymértékben eltérőt Részben eltérőt Megegyezik az elképzelésemmel 22

23 Iskola: Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi Vízügyi Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza Vasvári Pál u 16. Tel: (42) A kérdőívet 25 tanuló töltötte ki. Kérdések: 1. Neme: férfi: nő: 18 fő 7 fő (72%) (28%) 2. Életkor: 16 év: 17év: 18 év: 19 év: 20 év: 21 év: 22 év: 23 év 3 fő 14 fő 4 fő 2 fő (12%) (4%) (56%) (16%) (0%) (4%) (0%) (8%) 3. Lakóhely: város: falu: egyéb: 17 fő 7 fő (68%) (28%) (4%) 4. Édesanya foglalkozása: fizikai: szellemi: egyéb: Édesapa foglalkozása: fizikai: szellemi: egyéb: 8 fő 15 fő 2 fő 17 fő 6 fő 2 fő (32%) (60%) (8%) (68%) (24%) (8%) 5. Milyen iskolatípusban tanul jelenleg? szakközépiskola: 25 fő (100,00%) 6. Milyen szakmában folytatja a tanulmányait? környezetvédelmi és vízgazdálkodási technikus: 187 fő (100,00%) 7. Az iskola neve: 23

24 Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi Vízügyi Szakközépiskola, Nyíregyháza 8. Vane a családban olyan, aki a környezetvédelemmel kapcsolatos képesítést szerzett? igen: nem: 4 fő 2 (16%) (84%) 9. Rangsorolja a pályaválasztás motivációt! (16ig számozza) Szülők 9.2. Szakma 9.3. Pedagógusok 9.4. Rokonok 9.5. Barátok 9.6. Szakmában dolgozók 10. Mi volt a választás motivációs oka? Rangsoroljon! (110ig) A jövőnkért való aggodalom Felelősségteljes munka Szeretem a természetet Szeretem a növényeket meg az állatokat Érdekel a Környezetvédelem Sok új dolgot tanulhatok Ide könnyű bejutni Nem volt más lehetőségem Biztos munkahelyem lesz Sok helyen kell ilyen szakember 11. Mennyire volt tájékozott a választott szakmájával / szakjával kapcsolatban? Teljes mértékben: (4%) 24

25 11.2. Nagymértékben: Közepesen: Kismértékben: Egyáltalán nem: 4 fő 18 fő 2 fő (16%) (72%) (8%) (0%) Létszám Teljes mértékben Közepesen Egyáltalán nem 12. A pályával/szakmával kapcsolatos információit honnan szerezte? (Több választ is bejelölhet) Tájékoztató füzetekből: 18 fő Szakma / szak leírásából: 7 fő Pályatükör ből: 2 fő Szakkönyvekből: Szakemberektől: 6 fő Pedagógusoktól: Médiákból: 14 fő Ismerősöktől, rokonoktól: 13. Mit gondol arról, hogy a végzés után hol fog tudni elhelyezkedni? 13.1.Szakterületen Környezetvédelmi Felügyelőségeknél: Nemzeti Parkok Igazgatóságánál: Önkormányzatoknál: Oktatásban: Civil társadalmi szervezeteknél: Mezőgazdasági/erdészeti gazdálkodó szervezeteknél: Üzemeknél, cégeknél: Kisvállalkozásokban: Egyéb munkahelyeken: fő 2 fő 13 fő 3 fő 2 fő Szakterületen kívül: Továbbtanulás: 14. Mennyire tartja fontosnak választott szakmáját / szakját a társadalom szempontjából? Nagyon fontos: Fontos: Kevésbé fontos: 19 fő 5 fő (76%) (20%) (4%) 25

26 Kevésbé fontos (4%) Fontos 5 fő (20%) Nagyon fontos 19 fő (76%) 15. Ha összeveti a tanulmányai alatt szerzett tapasztalatait a pálya / szakma választásakor meglévő pálya / szakmaképpel, milyen eltérést talál? Nagymértékben eltérőt: Részben eltérőt: Megegyezik az elképzelésemmel: 13 fő 12 fő (0%) (52%) (48%) Létszám Nagymértékben eltérőt Részben eltérőt Megegyezik az elképzelésemmel 26

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földügyi és Térképészeti Főosztály A földügyi-térképészeti szakterület oktatás-továbbképzési stratégiája (tervezet) 3. Verzió 1998. július 2 Ez a tanulmány

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Készítették az ÉVOSZ munkacsoport tagjai: Menyhért Anikó André Lászlóné

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I/1.-I/7. mellékletek... 2. II/1.- II/8. mellékletek... 9. III/1.- III/5. mellékletek... 19. IV/1.-IV/7.

Tartalomjegyzék. I/1.-I/7. mellékletek... 2. II/1.- II/8. mellékletek... 9. III/1.- III/5. mellékletek... 19. IV/1.-IV/7. Tartalomjegyzék I. Összehasonlító és gazdasági adatok I/1.-I/7. mellékletek... 2 II. Munkaerőpiaci adatok II/1.- II/8. mellékletek... 9 III. Oktatási adatok III/1.- III/5. mellékletek... 19 IV. Iskolázottsági

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján 219 Fa r k a s Éva Az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzői az intézmények nézőpontjából II. A szakképzés tartalmi és szerkezeti átalakítására irányuló reform elfogadottsága a vizsgált minta

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Debreceni Egyetem 400 Debrecen Egyetem tér. Debreceni Egyetem Tisztelt Diplomás Pályakövető Rendszer Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Diplomás Pályakövető

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány VÁLTOZÁSMENEDZSMENT INTEGRÁCIÓ A JELENLEGI MAGYAR SZAKKÉPZÉSBEN

Részletesebben

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás HÍRLEVÉL /41. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2006. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2006. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

G ÁBOR KÁLMÁN SZEMERSZKI MARIANNA TOMASZ GÁBOR. A kétciklusú képzés kezdetei

G ÁBOR KÁLMÁN SZEMERSZKI MARIANNA TOMASZ GÁBOR. A kétciklusú képzés kezdetei G ÁBOR KÁLMÁN SZEMERSZKI MARIANNA TOMASZ GÁBOR A kétciklusú képzés kezdetei A tanulmányok A munkaerő-piaci igények és a felsőoktatási képzési programok összehangolása c. kutatás keretében készültek. Gábor

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

Térségi és megyei szakképzési koordináció

Térségi és megyei szakképzési koordináció Térségi és megyei szakképzési koordináció 2008. december Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Baranya megye szakképzésének helyzete... 4 1. Gazdasági háttér... 4 2. Munkaerő-piaci helyzet... 6 3. Oktatási

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

A SZTE-n végzett környezetkutató és geoinformatika szakirányos geográfusok a munkaerő-piacon. Készítette: Nyári Diána

A SZTE-n végzett környezetkutató és geoinformatika szakirányos geográfusok a munkaerő-piacon. Készítette: Nyári Diána A SZTE-n végzett környezetkutató és geoinformatika szakirányos geográfusok a munkaerő-piacon Készítette: Nyári Diána SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék Szeged, 2011 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák,

Részletesebben

Az alap- és középfok közötti átmenet

Az alap- és középfok közötti átmenet EDUCATIO FÜZETEK 228 Györgyi Zoltán Imre Anna Az alap- és középfok közötti átmenet OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET Györgyi Zoltán Imre Anna Az alap- és középfok közötti átmenet OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2000

Részletesebben

TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás

TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás A vidékfejlesztési és az agrároktatás feladatai TAVISZ Oktatási Kabinet 2012. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A magyar agrároktatás helyzete napjainkban...

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben

Szándék és valóság a szakképzésben

Szándék és valóság a szakképzésben 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 4 Főpolgármesteri köszöntő... 5 A szándékokról és a valóságról, ahogy a szakemberek látják... 8 A valóságról... 8 A szándékokról... 10 A lehetőségekről a konferencián elhangzott

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a városi szakképzés helyzetéről

Tárgy: Tájékoztató a városi szakképzés helyzetéről Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: 02-4788/2006 Témafelelős: Virág Olga Tárgy: Tájékoztató a városi szakképzés helyzetéről Mell.: A szakközépiskolák beszámolói (4 db)

Részletesebben

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

5 I I I. l. ÁBRA. l A tanköteles korúak alapképzése. 1989/90-es adatok szerint 1.183.600 tanuló vett részt a nappali tagozatos

5 I I I. l. ÁBRA. l A tanköteles korúak alapképzése. 1989/90-es adatok szerint 1.183.600 tanuló vett részt a nappali tagozatos A MÁR ALIGHA LEHET EGY ORSZÁG OKTATÁSI-TAJ.'lULASI kaijacltá"ah az jellemezni. Egyes országokban az. képzésen széles értelemben vett intézményes tanulás - a résztvevők számát és a ráfordításokat illetően

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

Kedves kollégáim! Fábián Endre főtitkár, PNYME MAGYAR GRAFIKA

Kedves kollégáim! Fábián Endre főtitkár, PNYME MAGYAR GRAFIKA Kedves kollégáim! Fábián Endre főtitkár, PNYME Alig több mint negyedév telt el azóta, hogy megkaptuk a bizalmat önöktől az. egyesület irányítására. Engedjék meg, hogy néhány szóval beszámoljak, mi is történt

Részletesebben