Zárótanulmány a környezeti szakemberképzés társadalmi hátterének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zárótanulmány a környezeti szakemberképzés társadalmi hátterének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK 1"

Átírás

1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 1 1 BEVEZETÉS (ELŐSZÓ: DR. LÜKŐ ISTVÁN) 3 2 A KUTATÁS EREDETI ÉS MEGVALÓSULT TERÜLETEI, FELADATAI A KUTATÁS CÉLJA, HIPOTÉZISEI A KUTATÁS TERVE A KUTATÁS TERÜLETE, FELADATAI A KUTATÁS TEVÉKENYSÉGEI, MÓDSZEREI ÉS IDŐBELI ÜTEMEZÉSE A KUTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK ÉS SZERVEK: A KUTATÁS VEZETŐJE: A KUTATÁS TOVÁBBI RÉSZTVEVŐI: 8 3 A KUTATÁS EREDMÉNYEI AZ I. KÉRDŐÍV FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI (TAKÁCS ZOLTÁN SPAITS SÁNDOR) ÖSSZESÍTÉS A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁBA JÁRÓKRÓL AZ I. KÉRDŐÍVEK ÉRTÉKELÉSE ISKOLÁNKÉNT ÖSSZESÍTÉS A FELSŐFOKÚ INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI VÁLASZAIRÓL A II KÉRDŐÍV FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI (TAKÁCS ZOLTÁN SPAITS SÁNDOR) CÉGEK ÖSSZESÍTŐJE KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGEKÖSSZESÍTŐ NEMZETI PARKOKÖSSZESÍTŐ ÖNKORMÁNYZATOK ÖSSZESÍTŐ PEDAGÓGIAI INTÉZETEKÖSSZESÍTŐ A III. KÉRDŐÍV FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI (DR. LÜKŐ ISTVÁN) A KÖRNYEZETVÉDELMI MEGBÍZOTT (SZAKELŐADÓ) KÉPZÉSRŐL ÉS ALKALMAZÁSRÓL SZÓLÓ VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI VÁLASZADATOK A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKELŐADÓI TANFOLYAM KÉRDŐÍVEINEK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 72 4 A KÖRNYEZETÉS TERMÉSZETVÉDELEM SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA ÉS KAPCSOLATAI (FŐHATÓSÁGOK, HÁTTÉRINTÉZMÉNYEK, FELÜGYELŐSÉGEK, NEMZETI PARKOK, TÁJVÉDELMI KÖRZETEK) MINISZTÉRIUMOK A KÖRNYEZETVÉDELEM HÁTTÉRINTÉZMÉNYE A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉS KÖZÉPISKOLÁI A FELSŐFOKÚ KÖRNYEZETI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYEI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGEK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGOK A KÖRNYEZETI SZAKEMBEREK KÉPZÉSI RENDSZERE, ALKALMAZÁSA, MUNKATERÜLETE 77 1

2 5 A SZAKEMBERKÉPZÉS ÉS ALKALMAZÁSÁNAK TÖRVÉNYI HÁTTERE TÖRVÉNYEK, RENDELETEK A KÖRNYEZETÉS TERMÉSZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATBAN, AMELYEK ÉRINTIK A KÖRNYEZETI SZAKEMBEREK ALKALMAZÁSÁT, MUNKATERÜLETÉT ÉVI LIII. TÖRVÉNY /1996. (VII. 4.) KORM. RENDELET /1996. (VII. 4.) KTM RENDELET /2000. (V.18.) KÖM RENDELET 92 6 ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELEM SZAKTERÜLETÉN 93 7 ÖSSZEGZÉS (DR. LÜKŐ ISTVÁN) ELEMZÉSEK, ÖSSZEVETÉSEK HOGYAN TOVÁBB? JAVASLATOK HELYETT 98 8 MELLÉKLETEK 100 MELLÉKLET: KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 100 MELLÉKLET: KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉS KÖZÉPISKOLÁI TANÉV 101 MELLÉKLET: A FELSŐFOKÚ KÖRNYEZETI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYEI: 105 2

3 1 Bevezetés (Előszó: Dr. Lükő István) Egy olyan Zárótanulmányt tart a kezében az olvasó, amely az OTKA támogatásával Egyetemünk oktatói, dolgozói és külsős munkatársak együttes kutatómunkájából született. Ez a három évig tartó vizsgálat és eredményei közvetlenül is hasznosíthatók a kérdőíveket kitöltő gazdálkodók, nonprofit szervezetek és költségvetésből működő iskolák, főiskolák, egyetemek számára. Mindenekelőtt nekik kell köszönetet mondanunk, vagyis a kitöltő diákoknak, hallgatóknak, tanszéki oktatóknak / vezetőknek, a környezetvédelmi szervezetek (Felügyelőségek, Nemzeti Parkok), Pedagógiai Intézetek, Önkormányzatok, Gazdálkodó cégek / Vállalatok vezetőinek / illetékeseinek, akik vették a fáradtságot, és kitöltötték a megfelelő kérdőívet. Fő célkitűzésünk volt, hogy a helyzetfeltárásban közreműködők tripartit elven alkotnak információs kapcsolatot, vagyis az oktatási piac háromoldalú szereplői valós helyzetét megismerjük (a környezeti szakemberképzők, a pályát / szakmát választók és a fogadók). Alapvető módszerünk a kérdőíves felmérés volt. Mindhárom oldal számára egy egy kérdőívet szerkesztettünk, 15, 11,18 fő kérdéssel, összesen 324 válaszelemmel. A kiértékelés legszűkebb keresztmetszetét a mintaelem számból adódó kevés adat alkotta, ami ahhoz vezetett, hogy a százalékoláson és a rangsoroláson kívül nem tudtunk korrelációszámítást végezni. Az egyes változók (válaszelemek) közötti összefüggéseket más elemzéssel próbáltuk kikövetkeztetni. Hipotézisünk igazolása, a következtetések levonása után Javaslatok helyett c. fejezetünkben csak kérdéseket teszünk fel, illetve az információk kicserélésére bíztatjuk az olvasókat. Feladatként tűztük ki, hogy e Zárótanulmány kiadása után röviddel egy információcserét, illetve együttműködésre motiváló ismertetőt / konferenciát tartunk. Azt gondoljuk, hogy ez a Könyv mindenképpen alkalmas arra, hogy az érintett szereplők kölcsönösen megismerjék egymás rendszereit, lehetőségeit, hogy a problémákat csökkentsék, hogy az oktatás nevelés e területe valós igényekhez és helyzetekhez jobban tudjon alkalmazkodni. Ennek reményében ajánlom ezt a Kötetet minden kedves olvasónak. Megköszönjük az OTKA támogatását, a kutatásban résztvevő valamennyi kollégánk munkáját, valamint a KACnak a kiadáshoz nyújtott támogatását. Sopron, november Dr. Lükő István tanszékvezető egyetemi docens Kutatásvezető 3

4 2 A kutatás eredeti és megvalósult területei, feladatai 2.1 A kutatás célja, hipotézisei A környezet védelmének a fontosságát ma már közhelyszerű emlegetni. Ugyanakkor világosan kell látnunk a fenntartható fejlődés, a környezetkímélő (barát) technológiák alkalmazásának a hazai lehetőségeit, korlátait. Ebben az össztársadalmi tevékenységben felértékelődik a környezeti nevelés és oktatás. Egyfelől a Nemzeti Alaptanterv kereszttanterve (Crosscurriculum) az egész általános képzést átfogja ebben a témában, és különösen két műveltségblokkja révén (Ember és természet, Földünk és környezetünk) biztosítja a környezeti tudat formálásának az alapjait. Másfelől a gazdaság és az oktatás kapcsolatát megjelenítő szakmastruktúrában is megjelent a környezetvédelmi szakmacsoport. A Szakképzési Törvény melléklelteként megjelenő Országos Képzési Jegyzék (OKJ) 31 középfokú környezet és természetvédelmi szakmát tartalmazott. Szinte gomba módra szaporodtak a felsőoktatásban és a környezeti mérnök, környezeti menedzser, környezettan szakos tanár szakok. Ma már több tucat szakképző iskola és több felsőoktatási intézmény képez szakembereket a "környezetipar" számára. A társadalmi gazdasági átalakulási folyamatok viszont nem jelenítik meg markánsan a társadalom, az alkalmazók fogadóképességét. Nem tapinthatók ki az elhelyezkedés lehetőségei. Sokkal jobban egymásra kellene találni a képzőhelyeknek, a szakembereket alkalmazóknak és a környezetvédelmi szakmát /tanulóknak/ hallgatóknak. Ehhez pontosabb képet kellene felrajzolni arról, hogy a különböző környezetvédelmi szakembereket kik (milyen szervezetek?), milyen feladatokra, milyen volumenben tudják alkalmazni, hogy hogyan épül egymásra a középfokú és a felsőfokú környezetvédelmi szakemberképzés. Egyáltalán milyen szakemberekre lenne szükség, specialistákra, vagy generalistákra? Hogyan épüljön be a környezetvédelmi ismeretek oktatása a nem környezetvédelmi szakemberek képzésébe? A kutatóhelyként megjelölt NYME Tanárképző Intézet Műszaki és Környezetpedagógiai Tanszéke, illetve korábban az EFE Tanárképző Intézet Társadalomtudományi Tanszéke több éve folytat környezetszociológiai és környezetpedagógiai kutatásokat világbanki program alapján környezetmérnök tanárokat képez, tehát a vizsgálatok végzésében és a tananyagok fejlesztésében rendelkezik tapasztalatokkal. 4

5 Ezt kívánjuk bizonyítani az alábbiakban felsorolt tevékenységeinkkel: Szakképző iskolás tanáraink továbbképzése az NSZIvel közösen 1992ben részt vettünk a PHARE W/G 151 kutatásban, amely a környezetvédelmi oktatás hazai helyzetét vizsgálta (199394). A kutatást az EFE Környezetvédelmi Tanszéke koordinálta. A környezeti nevelés és tanártovábbképzés PHARE W1/2/94 program egyik műhelye Sopronban volt ( ) Emberi Erőforrás Fejlesztése Ifjúsági Szakképzés Tanárképzési Alprogram keretében Világbanki támogatással környezeti mérnöktanárokat képezünk 1994 től Környezetszociológiai kutatást végeztünk 120s magyar, osztrák és holland mintával a 1418 éves középiskolai korosztály erdőről természetről alkotott képéről Nemzetközi Környezetszociológiai és Környezetpedagógiai konferenciát szerveztünk "EmberTechnikaKörnyezet" címmel június 68. között. A kutatásban tehát ezekre a kérdésekre szeretnénk választ adni úgy, hogy a kapott eredményeket összefoglaló tanulmányt /kiadványt hasznosítani lehetne a hazai oktatási intézményekben, a pályát/szakmát választók és a szakembereket alkalmazók körében. Másik célunk az, hogy a post secondary képzés kreditálási rendszerének alapjait kidolgozzuk a környezetvédelmi szakterületen. Tehát egyfelől 2 konkrét OKJ kimeneti szakma (Környezetvédelmi méréstechnikus és a környezeti asszisztens) tananyagmoduljai hogyan illeszthetők (fogadtathatók el) a környezeti mérnökképzés során. És fordítva: ha valaki környezeti mérnökként végzett és egy "felsőfokú" szintű környezeti szakképesítést (ld. pl.: az előző kettő) kíván szerezni, akkor hogyan kreditálható? (Mit, milyen vizsgákat és hogyan számítanak be az egyetemi, főiskolai képzésből?) Jelenleg sem az első, sem a második témában nem folynak kutatások Magyarországon. A német magyar kormányközi egyezmény keretében folyó környezetvédelmi szakképzés ekvivalencia vizsgálat során igényként merül fel az elhelyezkedési lehetőség vizsgálata. Mivel ez a szakmacsoport először került a képzési jegyzékbe, ugyanakkor a társadalom civil szervezeti (szakmai érdekképviselet) nincsenek még olyan helyzetben, hogy magát a szakmajegyzéket megbízható piaci igényekre alapozva tudták volna összeállítani. Tehát szükséges egy valós helyzetet feltáró vizsgálat. Szintén kevés információ és megalapozott elképzelés van a post secondary(aifsz) képzésről, a főiskolák/egyetemek kreditredszerének kialakításáról. 5

6 2.2 A kutatás terve A kutatás területe, feladatai Elméleti szakemberek és gyakorlati szakemberek bevonásával megvizsgáljuk a hazai környezetvédelmi tevékenység szakemberszükségletét, azok szakmai tevékenységeit. Feltérképezzük a középfokú környezeti szakemberképzés intézményrendszerét (beiskolázástól a tananyagokig) és összevetjük a fogadóoldal igényeivel. Néhány ország környezeti szakemberképzésének tanulmányozása során összehasonlítjuk a magyar szakmastruktúrával, képzési filozófiával és tantervekkel. Ezen adatok, információk, illetve kutatási eredmények alapján javaslatot teszünk a szakmastruktúra módosítására, illetve a szakok akreditációjára. Tanulmányozzuk a közép és a felsőfokú környezeti szakképzés szerkezetét, képzési és tananyagstruktúráját és kidolgozzuk az OKJ kimenetre épülő post recondary képzés moduljait A kutatás tevékenységei, módszerei és időbeli ütemezése Ütem Tevékenység Módszer I. ütem Előkészület, adatgyűjtés Törvények, rendeletek, előírások tanulmányozása (Környezetvédelmi, Területfejlesztési, Természetvédelmi, Erdő és vadgazda, Közoktatási, Felsőoktatási, Szakképzési) Hol kötelező és milyen szakembert alkalmazni? II. ütem A Környezet és természetvédelem szervezeti struktúráinak tanulmányozása 3. A szakembereket alkalmazó szervezetek vizsgálata a) A minta kiválasztása: Néhány ipari nagyvállalat (Energetikai, vegyipari, fémipari, építőipar, közlekedés, Agrárszféra, Önkormányzatok, Környezet és Természetvédelmi Hivatalok, Központok, Nemzeti Parkok, Tájvédelmi körzetek stb.) Dokumentumelemzés, interjú szakemberekkel. Főhatóságoknál, Háttérintézményeknél adatgyűjtés Szociológiai kérdőíves felmérés b) Adatok felvétele Kérdezőbiztos: Palotai úr Adatok feldolgozása, elemzése Számítógépes program: SPSS 4. a) A szakemberképző helyek középiskolák, felsőoktatás feltérképezése b) Képzési struktúrájuk, beiskolázási körzetük, létszámuk vizsgálata kiválasztott minta alapján c) Tantervek, képzési programok elemzése Adatelemzés Ellenőrzés Helyszíni tanulmányozás Kérdőíves módszer Dokumentumelemzés 6

7 5. Kreditrendszer kidolgozása a) Elvek lefektetése b) Modulok kifejlesztése az egymásra épülő közép és felsőfokú képzésben c) Kreditrendszer kidolgozása két szakmában az AIFSZ képzés számára III. ütem A vizsgálatok eredményeinek összegezése 2000 a) A vizsgálatok eredményeinek összegzése b) Összefoglaló tanulmány készítése a szakember alkalmazás ill. képzés társadalmi hátteréről c) Kredit és tananyagmodul készítése Külföldi tanulmányút (AusztriaNémetország) során összehasonlító vizsgálat, elvi konstrukció Elvi és gyakorlati megvalósítás kidolgozás Tanulmány írása Konferencia szervezése az érintett intézmények, hatóságok részére Tanulmány készítése, bevezetése Mivel a kutatási pályázat tervezetét elfogadó határozat felére csökkentette a támogatás összegét, ezért kénytelenek voltunk redukálni az elvégezendő feladatokat. Ennél fogva a kitűzött célok közül a következők maradtak meg: Annak felmérése, hogy milyen a valós helyzet a környezetvédelmi szakemberek alkalmazása terén. Hányféle szakon / szakmában és hol folyik környezeti szakemberképzés Megismerni a környezeti szakmát, szakot választók motivációs hátterét Célunk, hogy felrajzoljuk a környezetvédelem szervezeti / intézményi struktúráját Mivel a környezetvédelmi szakterületeken az alkalmazást törvények, rendeletek írják elő, ezért a törvényi háttér vizsgálatát is célul tűztük. Nem maradt célunk és feladatunk viszont: A képzések szerkezeti tartalmi elemzése A post secondary oktatás (Akkreditált Ifjúsági Felsőfokú Szakképzés) A kvalifikációs szintek egymásra épülésének vizsgálata, a kreditrendszer ide vonatkozó alapjainak kidolgozása. A nemzetközi összehasonlítás Hipotéziseink: A jogszabályok pontosan előírják, hogy hová, milyen képesítésű/végzettségű szakembereket kell alkalmazni, ami a végzettek elhelyezkedését segítik. A munkát adók / fogadók / alkalmazók részéről nagy az igény a végzettek iránt. Minden környezeti szakembernek nagy az elhivatottság érzése, a pályán akar elhelyezkedni. A tanulók/hallgatók általában jól tájékozottak a szakma választásakor 7

8 2.3 A kutatásban résztvevő személyek és szervek: A kutatás vezetője: Dr. Lükő István Beosztása: Munkahelye: Székhelye: Tudományos fokozata: tanszékvezető egyetemi docens NyugatMagyarországi Egyetem Tanárképző Intézet, Műszaki és Környezetpedagógiai Tanszék 9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 4. Kandidátus A kutatás további résztvevői: Dr. Borbély József egyetemi adjunktus NYME Közgazdaságtudományi Kar (A kutatás kezdetekor a TI Társadalomtudományi Tanszék oktatója) Takács Zoltán Okl. Erdőmérnök, Okl. Mérnöktanár, Környezetvédelmi Szakmérnök, Környezet és Természetvédelmi Szakoktatási Szakértő, Igazgatóhelyettes Herman Ottó Szakképző Iskola SzombathelyOlad Spaits Sándor Agrármérnök, Informatikus Herman Ottó Szakképző Iskola SzombathelyOlad Petyus András Okl. Faipari mérnök, Okl. Mérnöktanár, PhD hallgató, Tanszéki Mérnök NYME TI Műszaki és Környezetpedagógiai Tanszék, Sopron Vityi Andrea Okl. Környezetmérnök, Okl. Környezeti Mérnöktanár, PhD hallgató NYME EMK, Sopron Hirschler Ivánné Adminisztrátor NYME TI, Sopron Mikos Kata Adminisztrátor NYME TI, Sopron 8

9 3 A kutatás eredményei 3.1 Az I. Kérdőív felmérésének eredményei (Takács Zoltán Spaits Sándor) Összesítés a középfokú iskolába járókról A kérdőíveket hat iskola töltötte ki. Kérdések: 1. Neme: férfi: nő: 82 fő 105 fő (43,85%) (56,15%) 2. Életkor: 16 év: 17év: 18 év: 19 év: 20 év: 21 év: 22 év: 23 év 24 fő 56 fő 73 fő 25 fő 4 fő 3 fő 2 fő (12,83%) (29,94%) (39,03%) (13,37%) (2,14%) (1,62%) (0,00%) (1,07%) 3. Lakóhely: város: falu: egyéb: 123 fő 6 3 fő (65,78%) (32,62%) (1,60%) 4. Édesanya foglalkozása: fizikai: szellemi: egyéb: Édesapa foglalkozása: fizikai: szellemi: egyéb: fő 13 fő fő 24 fő (38,17%) (54,84%) (6,99%) (58,51%) (28,72%) (12,77%) 5. Milyen iskolatípusban tanul jelenleg? szakközépiskola: 187 fő (100,00%) 6. Milyen szakmában folytatja a tanulmányait? környezetvédelmi technikus: 187 fő (100,00%) 7. Az iskola neve: (Az iskolák külön szerepelnek) 9

10 Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép és Szakképző Iskola, Szolnok Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi Vízügyi Szakközépiskola, Nyíregyháza Gábor Áron Szakközépiskola, Miskolc Ipari Szakközépiskola és Gimnázium, Veszprém Szent Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola, Győr Herman Ottó Mgi Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet, Szombathely 8. Vane a családban olyan, aki a környezetvédelemmel kapcsolatos képesítést szerzett? igen: 12 fő (6,42%) nem: 175 fő (93,58%) 9. Rangsorolja a pályaválasztás motivációt! (16ig számozza) Szülők 9.2. Szakma 9.3. Pedagógusok 9.4. Rokonok 9.5. Barátok 9.6. Szakmában dolgozók 10. Mi volt a választás motivációs oka? Rangsoroljon! (110ig) A jövőnkért való aggodalom Felelősségteljes munka Szeretem a természetet Szeretem a növényeket meg az állatokat Érdekel a Környezetvédelem Sok új dolgot tanulhatok 10

11 10.7. Ide könnyű bejutni Nem volt más lehetőségem Biztos munkahelyem lesz Sok helyen kell ilyen szakember 11. Mennyire volt tájékozott a választott szakmájával / szakjával kapcsolatban? Teljes mértékben: 4 fő Nagymértékben: 34 fő Közepesen: 92 fő Kismértékben: 43 fő Egyáltalán nem: 14 fő (2,14%) (18,18%) (49,2%) (23,0%) (7,49%) Létszám Teljes mértékben Közepesen Egyáltalán nem 12. A pályával/szakmával kapcsolatos információit honnan szerezte? (Több választ is bejelölhet) Tájékoztató füzetekből: 113 fő Szakma / szak leírásából: 34 fő Pályatükör ből: Szakkönyvekből: 15 fő Szakemberektől: 24 fő Pedagógusoktól: 74 fő Médiákból: 46 fő 85 fő Ismerősöktől, rokonoktól: 11

12 13. Mit gondol arról, hogy a végzés után hol fog tudni elhelyezkedni? 13.1.Szakterületen Környezetvédelmi Felügyelőségeknél: Nemzeti Parkok Igazgatóságánál: Önkormányzatoknál: Oktatásban: Civil társadalmi szervezeteknél: Mezőgazdasági/erdészeti gazdálkodó szervezeteknél: Üzemeknél, cégeknél: Kisvállalkozásokban: Egyéb munkahelyeken: 59 fő 39 fő 53 fő 1 23 fő 3 77 fő 22 fő Szakterületen kívül: 15 fő Továbbtanulás: 14. Mennyire tartja fontosnak választott szakmáját / szakját a társadalom szempontjából? Nagyon fontos: Fontos: 123 fő (56,78%) 6 (36,62%) Kevésbé fontos: 3 fő (1,60%) Kevésbé fontos 3 fő (1,6%) Fontos 6 (36,62%) Nagyon fontos 123 fő (56,78%) 15. Ha összeveti a tanulmányai alatt szerzett tapasztalatait a pálya / szakma választásakor meglévő pálya / szakmaképpel, milyen eltérést talál? Nagymértékben eltérőt: 24 fő (12,77%) Részben eltérőt: 12 (63,83%) Megegyezik az elképzelésemmel: 42 fő (22,34%) 12

13 Létszám Nagymértékben eltérőt Részben eltérőt Megegyezik az elképzelésemmel 13

14 3.1.2 Az I. Kérdőívek értékelése iskolánként Iskola: Herman Ottó Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet 9700 Szombathely Ernuszt K. u. 1. Tel: (94) A kérdőívet 67 tanuló töltötte ki. Kérdések: 1. Neme: férfi: nő: 24 fő 43 fő (35.80%) (64.20%) 2. Életkor: 16 év: 17év: 18 év: 19 év: 20 év: 21 év: 22 év: 23 év 8 fő 4 15 fő 3 fő (11.9%) (59.7%) (22.4%) (4.5%) (1.5%) (0%) (0%) (0%) 3. Lakóhely: város: falu: egyéb: 43 fő 22 fő 2 fő (64.2%) (32.8%) (3%) 4. Édesanya foglalkozása: fizikai: szellemi: egyéb: Édesapa foglalkozása: fizikai: szellemi: egyéb: 25 fő 38 fő 4 fő 33 fő 29 fő 5 fő (37.3%) (56.7%) (5.8%) (49.2%) (43.3%) (7.5%) 5. Milyen iskolatípusban tanul jelenleg? szakközépiskola: 67 fő (100,00%) 6. Milyen szakmában folytatja a tanulmányait? környezetvédelmi technikus: 67 fő (100,00%) 7. Az iskola neve: 14

15 Herman Ottó Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet 9700 Szombathely, Ernuszt K.u Vane a családban olyan, aki a környezetvédelemmel kapcsolatos képesítést szerzett? igen: nem: 2 fő 65 fő (3%) (97%) 9. Rangsorolja a pályaválasztás motivációt! (16ig számozza) Szülők 9.2. Szakma 9.3. Pedagógusok 9.4. Rokonok 9.5. Barátok 9.6. Szakmában dolgozók Megjegyzés: Egykét fő rosszul értelmezte a feladatot, mindenhova ugyanazt írta be. 10. Mi volt a választás motivációs oka? Rangsoroljon! (110ig) A jövőnkért való aggodalom Felelősségteljes munka Szeretem a természetet Szeretem a növényeket meg az állatokat Érdekel a Környezetvédelem Sok új dolgot tanulhatok Ide könnyű bejutni Nem volt más lehetőségem Biztos munkahelyem lesz Sok helyen kell ilyen szakember 15

16 11. Mennyire volt tájékozott a választott szakmájával / szakjával kapcsolatban? Teljes mértékben: Nagymértékben: 7 fő Közepesen: Kismértékben: 16 fő Egyáltalán nem: 4 fő (0,00%) (10,44%) (59,70%) (23,88%) (5,97%) Létszám Teljes mértékben Közepesen Egyáltalán nem 12. A pályával/szakmával kapcsolatos információit honnan szerezte? (Több választ is bejelölhet) Tájékoztató füzetekből: 42 fő Szakma / szak leírásából: 13 fő Pályatükör ből: 7 fő Szakkönyvekből: 8 fő Szakemberektől: 9 fő Pedagógusoktól: 28 fő Médiákból: 17 fő Ismerősöktől, rokonoktól: 25 fő Megjegyzés: 1 helyre nem írtak be semmit. 13. Mit gondol arról, hogy a végzés után hol fog tudni elhelyezkedni? 13.1.Szakterületen Környezetvédelmi Felügyelőségeknél: Nemzeti Parkok Igazgatóságánál: Önkormányzatoknál: Oktatásban: Civil társadalmi szervezeteknél: Mezőgazdasági/erdészeti gazdálkodó szervezeteknél: Üzemeknél, cégeknél: Kisvállalkozásokban: Egyéb munkahelyeken: 27 fő 26 fő 23 fő 6 fő 12 fő 14 fő 29 fő 1 6 fő 16

17 13.2. Szakterületen kívül: 7 fő Vendéglátásban: Kereskedelemben: Kozmetikusként: Sofőrként: 2 fő Katonaként: Vegyiparban: 14. Mennyire tartja fontosnak választott szakmáját / szakját a társadalom szempontjából? Nagyon fontos: Fontos: Kevésbé fontos: 5 15 fő (76.1%) (22.4%) (1.5%) Kevésbé fontos (1,49%) Fontos 15 fő (22,38%) Nagyon fontos 5 (76,12%) 15. Ha összeveti a tanulmányai alatt szerzett tapasztalatait a pálya / szakma választásakor meglévő pálya / szakmaképpel, milyen eltérést talál? Nagymértékben eltérőt: Részben eltérőt: Megegyezik az elképzelésemmel: 9 fő 5 7 fő (13.4%) (76.1%) (10.4%) 17

18 60 50 Létszám Nagymértékben eltérőt Részben eltérőt Megegyezik az elképzelésemmel 18

19 Iskola: Gábor Áron Szakközépiskola 3520 Miskolc Bolyai F. u. 10. Tel: (46) A kérdőívet 25 tanuló töltötte ki. Kérdések: 1. Neme: férfi: nő: 3 fő 22 fő (12%) (88%) 2. Életkor: 16 év: 17év: 18 év: 19 év: 20 év: 21 év: 22 év: 23 év 3 fő 16 fő 6 fő (0%) (12%) (64%) (24%) (0%) (0%) (0%) (0%) 3. Lakóhely: város: falu: egyéb: 18 fő 7 fő (72%) (28%) (0%) 4. Édesanya foglalkozása: fizikai: szellemi: egyéb: Édesapa foglalkozása: fizikai: szellemi: egyéb: 15 fő 8 fő 2 fő 17 fő 4 fő 4 fő (60%) (32%) (8%) (68%) (16%) (16%) 5. Milyen iskolatípusban tanul jelenleg? szakközépiskola: 25 fő (100,00%) 6. Milyen szakmában folytatja a tanulmányait? környezetvédelmi technikus: 25 fő (100,00%) 7. Az iskola neve: Gábor Áron Szakközépiskola 3520.Miskolc, Bolyai F.u

20 8. Vane a családban olyan, aki a környezetvédelemmel kapcsolatos képesítést szerzett? igen: nem: 24 fő (4%) (96%) 9. Rangsorolja a pályaválasztás motivációt! (16ig számozza) Szülők 9.2. Szakma 9.3. Pedagógusok 9.4. Rokonok 9.5. Barátok 9.6. Szakmában dolgozók Megjegyzés: Azonos számot több helyen is szerepeltetett 2 fő, ki sem töltötte 3 fő. 10. Mi volt a választás motivációs oka? Rangsoroljon! (110ig) A jövőnkért való aggodalom Felelősségteljes munka Szeretem a természetet Szeretem a növényeket meg az állatokat Érdekel a Környezetvédelem Sok új dolgot tanulhatok Ide könnyű bejutni Nem volt más lehetőségem Biztos munkahelyem lesz Sok helyen kell ilyen szakember Megjegyzés:2 fő nem töltött ki semmit, azonos számot több helyen is szerepeltetett 5 fő. 11. Mennyire volt tájékozott a választott szakmájával / szakjával kapcsolatban? 20

21 11.1. Teljes mértékben: Nagymértékben: Közepesen: Kismértékben: Egyáltalán nem: 5 fő 12 fő 6 fő 2 fő (0%) (20%) (48%) (24%) (8%) Létszám Teljes mértékben Közepesen Egyáltalán nem 12. A pályával/szakmával kapcsolatos információit honnan szerezte? (Több választ is bejelölhet) Tájékoztató füzetekből: 14 fő Szakma / szak leírásából: 7 fő Pályatükör ből: Szakkönyvekből: 3 fő Szakemberektől: Pedagógusoktól: 8 fő Médiákból: 9 fő Ismerősöktől, rokonoktól: Mit gondol arról, hogy a végzés után hol fog tudni elhelyezkedni? 13.1.Szakterületen Környezetvédelmi Felügyelőségeknél: 6 fő Nemzeti Parkok Igazgatóságánál: 3 fő Önkormányzatoknál: Oktatásban: Civil társadalmi szervezeteknél: 3 fő Mezőgazdasági/erdészeti gazdálkodó szervezeteknél: Üzemeknél, cégeknél: 9 fő Kisvállalkozásokban: 5 fő Egyéb munkahelyeken: 4 fő Szakterületen kívül: 3 fő Megjegyzés: nem jelölt meg semmit 14. Mennyire tartja fontosnak választott szakmáját / szakját a társadalom szempontjából? Nagyon fontos: 17 fő (68%) 21

22 14.2. Fontos: Kevésbé fontos: 8 fő (32%) (0%) Kevésbé fontos (0%) Fontos 8 fő (32%) Nagyon fontos 17 fő (68%) 15. Ha összeveti a tanulmányai alatt szerzett tapasztalatait a pálya / szakma választásakor meglévő pálya / szakmaképpel, milyen eltérést talál? Nagymértékben eltérőt: Részben eltérőt: Megegyezik az elképzelésemmel: 7 fő 17 fő (28%) (68%) (4%) 18 Létszám Nagymértékben eltérőt Részben eltérőt Megegyezik az elképzelésemmel 22

23 Iskola: Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi Vízügyi Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza Vasvári Pál u 16. Tel: (42) A kérdőívet 25 tanuló töltötte ki. Kérdések: 1. Neme: férfi: nő: 18 fő 7 fő (72%) (28%) 2. Életkor: 16 év: 17év: 18 év: 19 év: 20 év: 21 év: 22 év: 23 év 3 fő 14 fő 4 fő 2 fő (12%) (4%) (56%) (16%) (0%) (4%) (0%) (8%) 3. Lakóhely: város: falu: egyéb: 17 fő 7 fő (68%) (28%) (4%) 4. Édesanya foglalkozása: fizikai: szellemi: egyéb: Édesapa foglalkozása: fizikai: szellemi: egyéb: 8 fő 15 fő 2 fő 17 fő 6 fő 2 fő (32%) (60%) (8%) (68%) (24%) (8%) 5. Milyen iskolatípusban tanul jelenleg? szakközépiskola: 25 fő (100,00%) 6. Milyen szakmában folytatja a tanulmányait? környezetvédelmi és vízgazdálkodási technikus: 187 fő (100,00%) 7. Az iskola neve: 23

24 Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi Vízügyi Szakközépiskola, Nyíregyháza 8. Vane a családban olyan, aki a környezetvédelemmel kapcsolatos képesítést szerzett? igen: nem: 4 fő 2 (16%) (84%) 9. Rangsorolja a pályaválasztás motivációt! (16ig számozza) Szülők 9.2. Szakma 9.3. Pedagógusok 9.4. Rokonok 9.5. Barátok 9.6. Szakmában dolgozók 10. Mi volt a választás motivációs oka? Rangsoroljon! (110ig) A jövőnkért való aggodalom Felelősségteljes munka Szeretem a természetet Szeretem a növényeket meg az állatokat Érdekel a Környezetvédelem Sok új dolgot tanulhatok Ide könnyű bejutni Nem volt más lehetőségem Biztos munkahelyem lesz Sok helyen kell ilyen szakember 11. Mennyire volt tájékozott a választott szakmájával / szakjával kapcsolatban? Teljes mértékben: (4%) 24

25 11.2. Nagymértékben: Közepesen: Kismértékben: Egyáltalán nem: 4 fő 18 fő 2 fő (16%) (72%) (8%) (0%) Létszám Teljes mértékben Közepesen Egyáltalán nem 12. A pályával/szakmával kapcsolatos információit honnan szerezte? (Több választ is bejelölhet) Tájékoztató füzetekből: 18 fő Szakma / szak leírásából: 7 fő Pályatükör ből: 2 fő Szakkönyvekből: Szakemberektől: 6 fő Pedagógusoktól: Médiákból: 14 fő Ismerősöktől, rokonoktól: 13. Mit gondol arról, hogy a végzés után hol fog tudni elhelyezkedni? 13.1.Szakterületen Környezetvédelmi Felügyelőségeknél: Nemzeti Parkok Igazgatóságánál: Önkormányzatoknál: Oktatásban: Civil társadalmi szervezeteknél: Mezőgazdasági/erdészeti gazdálkodó szervezeteknél: Üzemeknél, cégeknél: Kisvállalkozásokban: Egyéb munkahelyeken: fő 2 fő 13 fő 3 fő 2 fő Szakterületen kívül: Továbbtanulás: 14. Mennyire tartja fontosnak választott szakmáját / szakját a társadalom szempontjából? Nagyon fontos: Fontos: Kevésbé fontos: 19 fő 5 fő (76%) (20%) (4%) 25

26 Kevésbé fontos (4%) Fontos 5 fő (20%) Nagyon fontos 19 fő (76%) 15. Ha összeveti a tanulmányai alatt szerzett tapasztalatait a pálya / szakma választásakor meglévő pálya / szakmaképpel, milyen eltérést talál? Nagymértékben eltérőt: Részben eltérőt: Megegyezik az elképzelésemmel: 13 fő 12 fő (0%) (52%) (48%) Létszám Nagymértékben eltérőt Részben eltérőt Megegyezik az elképzelésemmel 26

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Meiszter Judit: vizsgák után ábrák, táblázatok 1 Meiszter Judit Vizsgák után A 2008/2009-es tanévben, iskolarendszerű

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

2012/2013. tanév. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2012/2013. tanév. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2012/2013. tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Szakközépiskola Tantárgy Magyar nyelv és irodalom Történelem Társadalomismeret,

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_FOK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

MÜL1 - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról

MÜL1 - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... MÜL - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról RH-77-/0. Felmérési eredmények kiértékelése - Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar - 0 Ez az összesítés

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00 Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. február 28-ai állapot szerint ÉRKEZETT 2010.01.29 INTÉZMÉNY Egészségtudományi Kar INTÉZMÉNY TELEPÜLÉSE INTÉZMÉN

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde. Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Főiskolai Kar Természettudományi Kar

Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde. Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Főiskolai Kar Természettudományi Kar Munkaerő-piaci helyzetkép a Nyugat-Dunántúlon és a Dél-Alföldön a természettudományi szakos hallgatók esetében Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

A XVI. KvVM fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési szervek

A XVI. KvVM fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési szervek A XVI. KvVM fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési szervek Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Országos Meteorológiai

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Tervezet. a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról

Tervezet. a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról 1 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/472/2008. Tervezet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3 III/B. KARI/KÉPZÉSI TERÜLETI BLOKK

TÁMOP 4.1.3 III/B. KARI/KÉPZÉSI TERÜLETI BLOKK TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL III/B. KARI/KÉPZÉSI TERÜLETI BLOKK A végzettek pályakövetésére irányuló kérdőívmodul képzési területi kérdőívblokkjában csak a válaszoló által

Részletesebben

Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1

Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1 Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1 Az oktatás rendszer négy szektora Közoktatás 2008. 02. 19. Tanárképzés erőssége: JPN tanárképzés bemutatása Felsőoktatás : átalakulása, tanárképzés változása

Részletesebben

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 KÖZGAZDASÁGI Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 Végzettek Jelentkezők Egyetemre Felvételt nyert Főiskolára Felsőfokú szakképzésbe 130 fő 122 fő 23 fő (Szegedi Tudományegyetem, Veszprémi

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató 1. A képző szerv megnevezése, címe és telefonszáma Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari szakképző Iskola és Kollégium 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI 2015.07.07. A téma A kérdésfelvetés és a kutatás bemutatása:

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége

Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége 1 Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatás 6. sz. melléklet Hatályos: 2011. január 1-jétől 1. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC SZENT-GYÖRGYI ALBERT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC SZENT-GYÖRGYI ALBERT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC SZENT-GYÖRGYI ALBERT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Cuha u. 2. Tel.: 96/332-855, fax: 96/332-573 E-mail: titkarsag@szentgyorgyi.hu, honlap: www.szentgyorgyi.hu

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 6. sz. melléklet A hírközlési és a fogyasztóvédelmi hatóság szervei és azok elérhetősége

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL - Élő kapcsolatban a műszaki felsőoktatással 2 DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL igényei a változás kapcsán Az üzleti igényeknek megfelelő szakképzettségű,

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

ÁLLÁSBÖRZE. SOPRON 2007. március 29.

ÁLLÁSBÖRZE. SOPRON 2007. március 29. ÁLLÁSBÖRZE SOPRON 2007. március 29. Kiadja a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Szerkesztette: Kisfaludi Balázs emh. EMK HÖK általános alelnök Kiadásért felelős: Dr. Varga Viktória Dékáni Hivatal

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! III.1/a. Mi az Ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen,

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz.sulinet.hu E-mail: akta@hbsz.sulinet.hu

Részletesebben

Jelentkező Döntős Helyezés Kitaibel Pál Verseny 1 11. OSZTV 1 9. Kitaibel Pál Verseny 1 1. OSZTV 1 11. KV területi verseny 1 3. Kitaibel Pál Verseny

Jelentkező Döntős Helyezés Kitaibel Pál Verseny 1 11. OSZTV 1 9. Kitaibel Pál Verseny 1 1. OSZTV 1 11. KV területi verseny 1 3. Kitaibel Pál Verseny A nyíregyházi Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakközépiskolában jelenleg 489 diák tanul, és 35 pedagógus végzi oktató nevelő munkáját. Iskolánkban négy tagozat működik. Az építészet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában A fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása Közép-Kelet-Európában Projekt Szeminárium 2013. október 10. A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában Előadó: Kiss Ferenc

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

német szakos nyelvtanár, orosztörténelem szakos tanár főiskola, főiskola középiskolai tanár matematika-fizika szakos tanár, számítástechnika szakos

német szakos nyelvtanár, orosztörténelem szakos tanár főiskola, főiskola középiskolai tanár matematika-fizika szakos tanár, számítástechnika szakos sorszámszakok megnevezése végzettség(ek) szintje feladatkör 1. fizika szakos középiskolai tanár, tanár egyetem, egyetem középiskolai tanár 2. 3. 4. 5. 6. tesnevelés szakos középiskolai tanár, közoktatási

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5% 1 20% 2 40% 3 30% 4 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMALAP. 1. A meghirdető oktató neve, beosztása: Dr. Wirth Lajos, főiskolai docens

SZAKDOLGOZATI TÉMALAP. 1. A meghirdető oktató neve, beosztása: Dr. Wirth Lajos, főiskolai docens 1. A meghirdető oktató neve, beosztása: Dr. Wirth Lajos, főiskolai docens 2. A téma kidolgozására javasolt szak(ok), szakirány(ok): tanító 3. A téma címe: A savas csapadék és ülepedés vizsgálata környezetismeret

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-566 E-mail: nyhhuman@nyirhalo.hu Ügyiratszám:2212/2009. IX. Ügyintéző: Kovács Zoltán/Kerényi

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% DPR_hallg._OEC_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga ekről A 2008.10.11.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

(Az adatok a budapesti adatokat nem jelenítik meg!)

(Az adatok a budapesti adatokat nem jelenítik meg!) Megyei egyenlõbánásmód-referensek ügyfélfogadási adatai kommunikáció, ügyfélfelégedettség-mérés, ügyfélforgalom 2009. szeptember 1. és 2015. január 31. közötti idõszakban (Az adatok a budapesti adatokat

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

GYFK_gólya_2010. Válaszadók száma = 66. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25% 25%

GYFK_gólya_2010. Válaszadók száma = 66. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25% 25% Jelentéskészítő, GYFK_gólya_00 GYFK_gólya_00 Válaszadók száma = 66 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% % Hisztogram

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok)

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) Szakmai önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Vízminőségvédelem. A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere. Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék

Vízminőségvédelem. A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere. Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Környezetvédelem Vízminőségvédelem A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A környezetvédelem

Részletesebben

Kérdőív a pályaválasztáshoz, illetve a továbbtanulási lehetőségekről A közös kidolgozáson alapuló kérdőív, a grazi és budakeszi partnerek között.

Kérdőív a pályaválasztáshoz, illetve a továbbtanulási lehetőségekről A közös kidolgozáson alapuló kérdőív, a grazi és budakeszi partnerek között. Blokk I: Kérdőív a pályaválasztáshoz, illetve a továbbtanulási lehetőségekről A közös kidolgozáson alapuló kérdőív, a grazi és budakeszi partnerek között. Konkrét elképzelésem van, mit szeretnék szakmailag

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5000 Szolnok, Rákóczi út 45. TOVÁBBKÉPZÉSI TERV 2015-2016-OS TANÉV 1 S.sz. Pedagógus neve, munkaköre, lakcíme végzettsége Továbbképzést biztosító intézmény

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

Megyei Jogú Városok Szövetsége. Keringer Zsolt szakmai projektvezetõ /keringer@szombathely.hu/

Megyei Jogú Városok Szövetsége. Keringer Zsolt szakmai projektvezetõ /keringer@szombathely.hu/ Megyei Jogú Városok Szövetsége I 2 On-Line A konzorcium tagjai MJVSZ 5 Megyei Jogú Város (Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg, Szeged, Miskolc) Matáv Rt. Geoview Systems Kft. Tagvárosok (Salgótarján,

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5% Általános indikátorok 2 3 4 - + Globális index átl.=3.48 elt.=.06 8. Az oktatással kapcsolatosan értékelje az alábbi szempontokat! ( - egyáltalán nem elégedett, -teljes mértékben elégedett) (α = 0.82)

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Szlovák állampolgárok a magyar oktatási rendszerben. Reisinger Adrienn Széchenyi István Egyetem radrienn@rkk.hu SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

Szlovák állampolgárok a magyar oktatási rendszerben. Reisinger Adrienn Széchenyi István Egyetem radrienn@rkk.hu SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában (AGGLONET) WS 5 OKTATÁS ÉS EGÉSZSÉGÜGY 2010. április

Részletesebben