Jogszabály- és szabványváltozások március

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március"

Átírás

1 Jogszabály- és szabványváltozások március JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások A jogszabályváltozások közül az alábbi emelhető ki: 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről. Megjelent: MK 2015/39. (III. 25.) - Hatályos: , A rendelet hatálya - a) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományának tagjaira és közalkalmazottaira; - b) az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok állományának tagjaira; - c) az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjaira; - d) a tűzvédelmi szakértőkre; - e) a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknél, jogi személyeknél (gazdálkodó szervezet) a katasztrófavédelem - ideértve az iparbiztonságot is - a polgári védelem és a tűzvédelem szakágazatokban foglalkoztatókra és foglalkoztatottakra; - f) a katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai képesítést nyújtó oktatási intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást végző tagjaira; - g) a katasztrófa- és tűzvédelmi képzés szakmai felügyeletét végző személyekre terjed ki. A jogszabály többek között meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett a gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt foglalkoztatni kell (7. ). Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) hatályba lépésével megszűnt a létesítmények tűzveszélyességi osztályba sorolása, ezért az új szabályozás a gazdálkodó szervezetnél előállított, feldolgozott, tárolt robbanásveszélyes anyagok mennyiségét, illetve a tűzveszélyes anyagok tárolására szolgáló alapterületet figyelembe véve határozza meg, milyen képesítési követelményeknek kell megfeleljenek a tűzvédelemmel foglalkozó szakemberek. Az a gazdálkodó szervezet, amely a rendelet hatálybalépésekor nem foglalkoztat a 7. -ban meghatározott szakképesítésű személyt, a 7. -ban meghatározott előírások betartásáról a rendelet hatálybalépését követő száznyolcvan napon belül köteles gondoskodni. A jogszabály új előírásokat tartalmaz arra nézve is, hogy milyen tűzvédelmi szakképesítési követelményeknek kell megfelelniük a tűzvédelmi oktatást végzőknek. Ami a speciális területeket illeti, a március 5-én hatályba lépett új OTSZ már nem tartalmazza azokat a képesítési, jogosultsági követelményeket, amelyek a tűzvédelem különleges területeire a korábbi OTSZ (28/2011. (IX. 6.) BM rendelet) előírt. Ilyen például a villamos berendezések, elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálatát végzők, illetve a villámvédelem tervezését és felülvizsgálatát végzők képesítési követelményei. Ezeket a jelen rendelet foglalja össze. A tűzvédelmi oktatásokat, a létesítmény tűzvédelmi szabályzatának készítését, valamint a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló területén a tűzkockázat-elemzés és tűzterhelés számítás készítését a továbbiakban kizárólag tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy végezheti. Új elem, hogy számítógépes szimulációs programmal végzett, egyedileg tervezett megoldás készítésére az új rendelet hatálybalépését követően csak tűzvédelmi szakértő vagy tűzvédelmi tervező jogosult. Ez a követelmény csak jén lép hatályba. - Hatályát veszti a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet. Figyelemfelhívások: A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztályának tájékoztatása a munkabalesetek alakulásáról év. Megjelent: a Munkafelügyelet - Foglalkoztatás-Felügyelet honlapján én. Munkabaleseti statisztika év. - A tájékoztató a január 8.-ig beérkezett és nyilvántartásba vett munkabaleseti jegyzőkönyvek összesített feldolgozott adatait tartalmazza. Korábbi adatok a Statisztika menüpontban.

2 2 A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztályának jelentése a munkavédelmi hatóság évi ellenőrzési tapasztalatairól. Megjelent: a Munkafelügyelet - Foglalkoztatás-Felügyelet honlapján én. A Jelentés letöltése Melléklet: Munkavédelmi példatár A Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának jelentése a munkaügyi hatóság évi országos hatósági ellenőrzési tervének megvalósulásáról. Megjelent: a Munkafelügyelet - Foglalkoztatás-Felügyelet honlapján én. A jelentés letöltése. A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztályának jelentése a munkavédelmi hatóság évi országos hatósági ellenőrzési tervének megvalósulásáról. Megjelent: a Munkafelügyelet - Foglalkoztatás-Felügyelet honlapján án. A jelentés letöltése. Az Európai Munkavédelmi Ügynökség ingyenes hírlevele (OSHmail március). Megjelent: https://osha.europa.eu/hu/news/oshmail Az Ügynökségről a Facebookon is olvashatsz. Részletek a hírlevélből: K I E M E L T P O NT O K Vezető európai vállalatok és szervezetek kaptak elismerést a munkahelyi stressz kezelésért Az EU-OSHA Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! kampánya keretében az Ügynökség által Marianne Thyssen uniós biztos és Christa Sedlatschek, az EU-OSHA igazgatója elnökletével megrendezett ünnepségen több mint 100 hivatalos kampánypartner vett részt, akik folyamatosan alkalmaznak a munkahelyen tapasztalt pszichoszociális kockázatok és stressz csökkentését célzó intézkedéseket.

3 3 Március 8. Nemzetközi nőnap A nemzetközi nőnap immár több mint 100 éve ünnepli a nők által világszerte elért gazdasági, politikai és társadalmi vívmányokat, valamint hozzájárult a nemek közötti egyenlőség javításához. Annak ellenére, hogy az Európai Unió foglalkoztatott lakosságának 45%-a nő, még mindig túl sok az olyan munkahely, amelyet a férfi munkavállalókat szem előtt tartva alakítanak ki. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén a nemek közötti egyenlőséget érvényre juttató megközelítésére van szükség ahhoz, hogy a nők munkájukat egészségesebben, nagyobb biztonságban és termelékenyebben végezhessék. M U N K A H E L Y I B I Z T O N S ÁG G AL É S E G É S Z S É G V É D E L E M M E L K AP C S O L AT O S T É M ÁK Conference report-europe at a crossroads. Which way to quality jobs and prosperity? H E AL T H Y W O R K P L A C E S C AM P AI G N Managing workplace stress by tackling harassment and bullying Official Campaign Partners set to boost campaign O S H W I K I OSHwiki article in the spotlight the burden of injury and illness at work JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 7/2015. (III. 6.) BM rendelet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet és a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2015/27. (III. 6.) - Hatályos: A katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. melléklete (Katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területe) a módosító jogszabály 1. melléklete, a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet 1. melléklete (települések katasztrófavédelmi besorolása) a 2. melléklete szerint módosul évi VII. törvény a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról. Megjelent: MK 2015/29. (III. 11.) - Hatályos: , , , Többek között módosítja az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvényt (Atv.), amelyben egyebek mellett pontosítja a sugárvédelemmel kapcsolatos szabályokat. Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (Eütv.) is módosul a sugáregészségügyi előírások, feladatok tekintetében jével.

4 54/2015. (III. 17.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2015/33. (III. 17.) - Hatályos: A májusban hatálybalépő módosítások a szakképesítésekkel, képesítésekkel, valamint a lőfegyver és a lőszer átengedésével, illetve szállításával kapcsolatos szabályokat érintik. 55/2015. (III. 17.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2015/33. (III. 17.) - Hatályos: , Az alábbi címek egyes szabályai változtak: 5. A vállalkozások regisztrációs és a Hatóság nyilvántartási kötelezettsége (az erre vonatkozó kiegészítés csak jén lép hatályba) - 6. A Hatóság által kezelt adatok rendelkezésre állása 16. F-ÜHG forgalmazói és telepítői felelősség Záró rendelkezések (képesítési és képzési igazolások) évi VIII. törvény a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról. Megjelent: MK 2015/37. (III. 24.) - Hatályos: Az alábbi törvényeket is érinti: A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény (Mvt.). Az Mvt. 84. (1) (4) bekezdéseiben a felügyelő kifejezés kormánytisztviselőre, ill. munkavédelmi hatóságra változott. - A 84. (1) l) pontja korábban törölve volt, az üres helyet az alatta lévő pontokkal változatlan szöveggel értelemszerűen feltöltötték. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (Ktv.). - A környezethasználat feltételei és hatósági engedélyezése alcím a következő 66/A. -sal egészül ki: 66/A. (1) A környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban a környezetvédelmi szempontok érvényesülését szakhatósági közreműködés keretében vagy szakkérdésként kell vizsgálni. (2) A hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet veszélyeztetne vagy károsítana. - A Kvt a (a Szakértői tevékenység alcímben) a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: (1a) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság más hatóság eljárásában jogszabály alapján szakértőként vizsgálja. - A 96/A. -a (Eljárási költségek) egy (2)-es bekezdéssel egészül ki: (2) A nem környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban felmerülő költségek egyéb eljárási költségnek minősülnek. - A Záró rendelkezésekben (110., 110/A ) pontosították a Kormány felhatalmazását meghatározott témákra vonatkozó rendeletalkotásra. A munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény (Met.) A felügyelő kifejezés itt is kormánytisztviselőre, ill. munkavédelmi hatóságra változott. Az ellenőrzési irányelveket a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter állapítja meg a munkaügyi hatóság vezetője helyett. A 6. (1) d) új megállapítása, hogy a munkaügyi hatóság az ellenőrzés során tapasztalt szabálytalanságok miatt eljárása során munkaügyi bírságot szabhat ki a 6/A. -ban és a 7. -ban foglaltak szerint (a korábbi szöveg: e) a 7. (1) bekezdésében meghatározott esetben javaslatot tehet munkaügyi bírság kiszabására, ). Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) A 62. (3) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendelettel állapítsa meg) 3. az építésügyi hatóságot szakkérdés vizsgálatáért megillető eljárási költségek körét, mértékét, annak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos részletes szabályokat.

5 5 - Az 59. (2) bekezdés c) pontjában az az állami főépítész szövegrész helyébe az a fővárosi és megyei kormányhivatal, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala szöveg lép. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.). A változások az eljárás megszüntetésére (31. (1) bekezdés h), az ügyintézési határidőre (33. (3) bekezdés i), valamint az eljárási költségekre ( a) vonatkoznak. 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről. Megjelent: MK 2015/39. (III. 25.) - Hatályos: , (Ismertetés a kiemelt jogszabályoknál fent) 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról. Megjelent: MK 2015/42. (III. 30.) - Hatályos: , A Korm rendeletnek A kormányhivatali integrációhoz kapcsolódó jogutódlási szabályok alcíme szerint: 29. (1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet* 4. -ában meghatározott környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek (a továbbiakban: felügyelőségek) március 31-ével beolvadással megszűnnek. A felügyelőségek általános jogutóda - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 3. melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal. (2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) gyulai kirendeltsége által ellátott feladat- és hatáskörök, valamint az ahhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a Békés Megyei Kormányhivatal az általános jogutód. *A rendeletet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 42. -a hatályon kívül helyezte április 1. napjával. 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2015/42. (III. 30.) - Hatályos: , , Többek között az alábbi jogszabályokra vonatkozik: A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet. Pontosították egyes járműkategóriák megnevezését, az 1. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők 10 évenként történő időszakos egészségi alkalmassági vizsgálatának felső korhatárát 40 évről 50 évre emelték. Meghatározott betegségek esetében az időszakos egészségi alkalmassági vizsgálat határideje nem lehet hosszabb 3, illetve 1 évnél. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. Változásai közül a következők emelhetők ki. - A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó foglalkoztathatósági szakvélemény a kiállításától számított két évig érvényes. - 8-as melléklet: A sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan károsító, tiltást igénylő megterhelések. - 9-es melléklet: Azon munkakörülmények, amelyek fennállásakor a terhes nők, a nemrégen szült nők és a szoptató anyák foglalkoztatásához kockázatbecslés szükséges. - 9/A melléket: Azon munkakörülmények, amelyek fennállásakor a fiatalkorúak foglalkoztatásához kockázatbecslés szükséges. A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet. A 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Ha az 1062/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikke alapján valamely biocid termék hatóanyaga nem kerül jóváha-

6 6 gyásra, a termék az 1062/2014/EU bizottsági rendelet 21. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti határidőig forgalmazható. Az engedélyező hatóság - az OTH vagy a NÉBIH - ezen határidőig az érintett termék engedélyét visszavonja. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet. 2. melléklete (A tevékenységek végzéséhez szükséges minimumfeltételek) a 6. melléklet szerint módosul. 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2015/43. (III. 30.) - Hatályos: , jogszabályt módosít, amelyek többségében az aktuális hatóságok, hivatalok megnevezését vezették át, esetenként a hatósági feladatokat pontosították. A Zsebtörvénytár szempontjából releváns jogszabályok az alábbiak: A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet Az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga megszerzésének speciális feltételeiről, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjéről szóló 72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet Az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről szóló 275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2005. (VI. 16.) Korm. rendelet A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm.

7 7 rendelet A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet A földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet A radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet A fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról szóló, október 22-i 1102/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló274/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet A mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 329/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítésmegosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szó-

8 8 ló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet. 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről. Megjelent: MK 2015/43. (III. 30.) - Hatályos: A környezetvédelemért felelős miniszter által irányított államigazgatási szervek az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (OKTF), a Nemzeti Környezetügyi Intézet, és a Nemzeti Park Igazgatóság. A Kormány környezetvédelmi hatóságként - a) a minisztert, - b) az OKTF-et, - c) a kormányhivatalt, - d) a kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát, - e) az OMSZ-t, - f) a főpolgármestert, - g) a polgármestert, - h) a fővárosi főjegyzőt, - i) a települési önkormányzat jegyzőjét, - j) a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét [az f) j) pont szerintiek a továbbiakban együtt: önkormányzati környezetvédelmi hatóság], jelöli ki. Környezetvédelmi hatóságként ha kormányrendelet másként nem rendelkezik a kormányhivatal jár el. Kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a) az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság a kormányhivatal, - b) a másodfokon eljáró környezetvédelmi hatóság az OKTF. A Kormány természetvédelmi hatóságként - a) a minisztert, -b) az OKTF-et, - c) a kormányhivatalt, - d) a fővárosi főjegyzőt, - e) a települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. Természetvédelmi hatóságként ha kormányrendelet másként nem rendelkezik a kormányhivatal jár el. A jogszabály a továbbiakban kijelöli a környezetvédelmi igazgatási szerv és a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerveket, valamint a szakhatóságokat. Meghatározza a környezetvédelmi hatóság eljárásaiban vizsgálandó szakkérdéseket, a hatóságok, valamint az igazgatási szervek egyéb feladatait, továbbá az eljárásjogi rendelkezéseket. - Hatályát veszti a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet.. 11/2015. (III. 31.) BM rendelet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó intézkedésekkel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2015/44. (III. 31.) - Hatályos: A 14 érintett jogszabály többségénél formai pontosítások (az új hatóságra, hivatalra történő hivatkozások) történtek. A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet esetében tartalmi módosítás történt. A KvVM rendelet a következő 6/A. -sal egészül ki: 6/A. (1) Az ellenőrzésre jogosult méréssel egybekötött helyszíni ellenőrzést végez a (2) bekezdésben meghatározott esetekben, illetve rendszerességgel. Az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező környezethasználókat érintő (2) bekezdés szerinti ellenőrzések összevon-

9 9 hatóak. (2) Az ellenőrzésre jogosult a) évente ellenőrzi aa) az Fvr. 1. számú melléklet B) és E) pontjában meghatározott anyagok és anyagcsoportok valamelyikét kibocsátó környezethasználót, ab) az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező környezethasználót, b) az alábbi feltételek fennállását követő egy éven belül helyszíni ellenőrzést tart az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező környezethasználók esetében: ba) a tárgyi évet megelőző évben a létesítmény nem megfelelő működése következtében a vizekre káros hatású esemény, veszélyeztetés vagy szennyezés történt, bb) a tárgyi évet megelőző évben a létesítmény az egységes környezethasználati engedélyben meghatározott vízvédelmi feltételek valamelyikét nem teljesítette, bc) a tárgyi évet megelőző évben a korábban vízvédelmi okból felfüggesztett tevékenység újraindult, bd) a létesítmény vízbázis védőterületén működik. (3) Az ellenőrzésre jogosult kétévente helyszíni ellenőrzést tart a LE feletti kommunális szennyvíztisztító telepek, valamint a szennyezés csökkentési ütemtervvel rendelkező kibocsátók esetében. (2) A KvVM rendelet. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép (I. VAL-VÉL adatlapok adattartalma, II. Önellenőrzési adatlapok adattartalma). 15/2015. (III. 31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeknek a fővárosi és megyei kormányhivatalokba történő integrációjával összefüggő egyes környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2015/45. (III. 31.) - Hatályos: jogszabályt módosít, amelyek többségében az aktuális hatósági, hivatali megnevezéseket vezették át. A Zsebtörvénytár szempontjából releváns alábbi rendeleteket érinti: A helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 32/1993. (XII. 23.) KTM rendelet módosítása A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet módosítása A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet módosítása Az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet módosítása A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet módosítása A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet módosítása A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet módosítása A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet módosítása A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet módosítása A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet módosítása A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet módosítása A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet módosítása A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosítása Az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések

10 10 működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet módosítása A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet módosítása. 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok integrációjával összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2015/45. (III. 31.) - Hatályos: jogszabályt módosít köztük munkavédelmi, munkabiztonsági, foglalkozás-egészségügyi vonatkozásúakat is, amelyek többségében az aktuális hatóságok, hivatalok megnevezését vezették át. A Zsebtörvénytár szempontjából releváns alábbi rendeleteket érinti: A keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM EÜM együttes rendelet Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM EÜM együttes rendelet A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet Az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól szóló 26/2006. (V. 5.) GKM rendelet Az autógáztartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 30/2006. (VI. 1.) GKM rendelet A gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet A gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségtanúsításáról szóló 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet Az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet.

11 11 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok külső és belső integrációjával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2015/45. (III. 31.) - Hatályos: jogszabályt módosít köztük környezetvédelmi, munkabiztonsági, közlekedésbiztonsági, foglalkozás-egészségügyi vonatkozásúakat is - amelyek többségében az aktuális hatóságok, hivatalok megnevezését vezették át. A Zsebtörvénytár szempontjából releváns alábbi rendeleteket érinti: A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM KTM együttes rendelet A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (frissített állapota a jegyzék zárásakor még nem volt elérhető) A szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet A gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet A bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM IRM KvVM együttes rendelet A Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról szóló 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet Az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról szóló 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról szóló 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet. SZABVÁNYVÁLTOZÁSOK I. Munkavédelem Munkaeszköz, gép, veszélyes anyag, vegyipar, biológiai veszély, sugárvédelem MSZ EN 12547:2015 Centrifugák. Általános biztonsági követelmények (angol nyelvű, az MSZ EN 12547:1999+A1:2009 Centrifugák. Általános biztonsági követelmények c. szabvány helyett) Kereskedelem, vendéglátóipar, televízió, mozgófilm, színház, nevelés-oktatás, háztartás, szabadidő Emlékeztető: A Szabványügyi Közlöny 2011/8. száma alapján az MSZ EN :2005 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság rész: Forgódobos ruhaszárítók követelményei c. szabványt jével visszavonták. Az angol nyelvű MSZ EN :2011 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság rész: Forgódobos ruhaszárítók követelményei c. szabvány helyettesíti, az MSZ EN :2005 azonban jéig még érvényes volt.

12 II. Tűzvédelem, katasztrófavédelem 12 MSZ EN :2015 Robbanóképes közegek. 1. rész: Gyártmányok védelme nyomásálló tokozással, d (angol nyelvű, az MSZ EN :2008 Robbanóképes közegek. 1. rész: Gyártmányok védelme nyomásálló tokozással, d c. szabvány helyett, amely azonban jéig még érvényes) Emlékeztető: A Szabványügyi Közlöny 2014/10. száma alapján az MSZ EN :2010 Robbanóképes közegek. 0. rész: Gyártmányok. Általános követelmények c. szabványt ával visszavonták. Az MSZ EN :2013 helyettesíti, az MSZ EN :2010 azonban áig még érvényes volt. III. Környezetvédelem MSZ EN 13649:2002 Helyhez kötött légszennyező források emissziója.. Az egyedi, gázállapotú szerves vegyületek tömegkoncentrációjának meghatározása. Aktív szenes és oldószer-deszorpciós módszer (visszavonva) Tájékoztatás a áprilisi szabványváltozásokról MSZ EN 353-1:2015 Személyi védőeszköz lezuhanás megelőzésére. Rögzített vezetéken alkalmazott, vezérelt típusú lezuhanásgátlók 1. rész: Merev rögzített vezetéken alkalmazott, vezérelt típusú lezuhanásgátlók (angol nyelvű, az MSZ EN 353-1:2003 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. 1. rész: Merev rögzített vezetéken alkalmazott, vezérelt típusú lezuhanásgátlók c. szabvány helyett) MSZ EN 1911:2010 Helyhez kötött légszennyező források kibocsátása. Gáz-halmazállapotú kloridok sósavként megadott tömegkoncentrációjának meghatározása. Szabványos referencia-módszer (az MSZ EN :2000 Helyhez kötött légszennyező források kibocsátása. A HCl meghatározásának kézi módszere. 1. rész: Gázok mintavétele, - MSZ EN :2000 Helyhez kötött légszennyező források kibocsátása. A HCl meghatározásának kézi módszere.. 2. rész: Gáz-halmazállapotú vegyületek elnyeletése - MSZ EN :2000 Helyhez kötött légszennyező források kibocsátása. A HCl meghatározásának kézi módszere. 3. rész: Az elnyelető oldatok elemzése és az eredmények kiszámítása c. szabványok helyett) MSZ EN :2015 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság rész: Gyalogvezetésű és kézben tartott repülőszálas fűnyírók és fűszegélynyírók követelményei MSZ EN :2015 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság rész: Kézi irányítású, hálózatról működtetett fűkifésülő és fűszellőztető gépek követelményei MSZ EN :2015 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság rész: Ollós típusú fűnyíró ollók követelményei MSZ EN :2015 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság rész: Hordozható, hálózatról működtetett kerti fúvókészülékek, szívókészülékek és fúvó/szívó készülékek követelményei MSZ EN :2015 Lézergyártmányok sugárbiztonsági előírásai. 1. rész: Készülékosztályozás és követelmények MSZ EN :2015 Gyógyászati diagnosztikai röntgensugárzás elleni védőeszközök. 3. rész: Védőruházat, védőszemüveg és páciensgonád-védő eszközök

13 13 MSZ EN :2015 Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő gépek. Biztonság rész: Kézben tartott csavarhúzók és ütőcsavarkulcsok követelményei MSZ EN :2015 Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő gépek. Biztonság rész: Nem tárcsás típusú kézben tartott csiszoló- és polírozógépek követelményei MSZ EN :2015 Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő gépek. Biztonság rész: Kézben tartott körfűrészek követelményei MSZ EN :2015 Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő gépek. Biztonság rész: Hordozható asztali fűrészek követelményei MSZ EN :2015 Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, valamint pázsit- és kertművelő gépek. Biztonság rész: Hordozható folyadékhűtéses gyémántfúrók követelményei MSZ 13553:1989 Elsősegély-felszerelés (visszavonva)

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Tájékoztató új és módosított jogszabályokról a Magyar Közlönyben (MK) 2013. november 15. (189. szám) és 2014. március 20. (41. szám) közötti időszakban megjelent új vagy módosult jogszabályokat, amelyek

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. december X. évfolyam 12. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. december X. évfolyam 12. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság Munkavédelem Szakmai folyóirat 2012. december X. évfolyam 12. szám Munkabiztonság rovatunkban szó lesz az OTSZ módosításáról, a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Munkavédelmi jogszabályok és fogalmak gyűjteménye. Munkavédelmi jogszabályok

Munkavédelmi jogszabályok és fogalmak gyűjteménye. Munkavédelmi jogszabályok PTE Munkavédelmi Szabályzat 2. számú melléklete Munkavédelmi jogszabályok és fogalmak gyűjteménye Munkavédelmi jogszabályok Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság, foglalkozás-egészségügy

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (III. 31.) BM rendelet A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 20/2001. (III. 30.) OGY határozat

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2015.03.31-2015.03.31 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés zs) pontjában

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 14., péntek Tartalomjegyzék 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet A vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének

Részletesebben

Változásmutató 2010. Április válogatás

Változásmutató 2010. Április válogatás változásmutató Változásmutató 2010. Április válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám M A G YA R O R S Z Á G H I VATA L O S L A PJ A 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. augusztus 7., péntek Tartalomjegyzék 220/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a területi

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó ágazati jogszabályok listája Kormányek 1. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1.

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. Tartalomjegyzék I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. 2) Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2. 3) ÁNTSZ Regionális Intézetei

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

23/2015. (IV. 28.) EMMI

23/2015. (IV. 28.) EMMI 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok átalakításával összefüggő módosításáról

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CII. törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben