A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci Iroda tevékenysége. Miskolc, 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci Iroda tevékenysége. Miskolc, 2015."

Átírás

1 A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci Iroda tevékenysége Miskolc, április

2 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezető 1. MNV Zrt. szervezeti felépítése 2. Integrált Területi Irodák rendszere 3. Az Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda tevékenysége 3.1 Közvetlen Kezelésű Ingatlangazdálkodási Igazgatósághoz kapcsolódó feladatok 3.2 Vagyonkezelők Vagyongazdálkodási Igazgatóságához kapcsolódó feladatok 4. B.-A.-Z. megye ingatlan vagyonelemei eszközcsoportra bontva 5. Kiemelt stratégiai célok Befejező gondolat

3 Bevezető: Az állami vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja. Ezen feladatát az állami vagyonról szóló évi CVI. tv 3 (1) szerint az MNV Zrt, a Magyar Fejlesztési Bank, ill. a (2) bekezdés szerinti tulajdonosi joggyakorló szervezet útján látja el. A három legjelentősebb tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. MFB NFA A tulajdonosi joggyakorlók között a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elsődleges szerepet tölt be az állami vagyon (ingatlanok, ingóságok, föld, társaságok, speciális vagyonelemek) és vagyonkezelők (MNV Zrt., Magyar Fejlesztési Bank, Nemzeti Földalap, központi költségvetési szervek, önkormányzatok) koordinátarendszerében. Mint elsődleges vagyonkezelő, munkája során lehetőség nyílik az egységes vagyonnyilvántartás kereteinek kialakítása mellett egy szakszerű, a gazdaságihatékonysági szempontokat előtérbe helyező tulajdonosi irányításra. Az MNV Zrt. gyakorolja az állami tulajdonban lévő társaságok tulajdonosi jogait, gondoskodik az állami feladatokat ellátó szervezetek elhelyezéséről, gazdálkodik a kezelésében lévő ingatlanokkal és ingóságokkal, az országosan ismert műemlékekkel éppúgy, mint az állami öröklés folytán birtokába jutott ingatlanokkal, ingóságokkal.

4 1. MNV Zrt. szervezeti felépítése

5 Az MNV Zrt. munkaszervezetét a hatályos jogszabályok az alapító okirat, a részvényesi jogokat gyakorló miniszter határozatai, valamint az igazgatóság döntéseinek keretei között a vezérigazgató vezeti február 16. napjától az MNV Zrt. munkaszervezetét Dr. Szivek Norbert vezérigató úr irányítja. Az MNV Zrt. szervezetén belül az Ingó- és Ingatlanvagyonért Felelős Főigazgató irányítása alá tartozó szervezeti egységek Marjai Gyula Ingó- és Ingatlanvagyonért felelős Főigazgató Vagyonkezelők Vagyongazdálkodási Igazgatósága Ingatlan Vagyonrendezési Igazgatóság Közvetlen Kezelésű Ingatlangazdálkodási Igazgatóság Területi Irodák

6 2. Az MNV Zrt. Regionális Területi Irodáinak rendszere Az integrálás alapelvei: Földrajzi elhelyezkedés Humánerőforrás adottságok Ügyiratforgalom, ügyintézés nagyságrendje Munka- és költséghatékonyság

7 Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Megye Terület km 2 Település (db) Járások (db) B.-A.-Z Sz.-Sz.-B Heves Nógrád

8 Miskolci Iroda (3530 Miskolc, Rákóczi u. 12. tel.: + 36 (40) , Fax: +36 (1) ) Létszáma: 6 fő vagyongazdálkodási vezető menedzser műszaki menedzser gazdasági menedzser hagyatéki, öröklési menedzser vagyongazdálkodási menedzser nyilvántartási ügyintéző Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Ujfalvi Lajos László irodavezető (tel.: / , ) Egri Iroda (3300 Eger, Deák Ferenc út 51. Tel:: +36 (40) , Fax: +36 (1) ) Létszáma: 5 fő műszaki menedzser vagyongazdálkodási menedzser gazdasági menedzser hagyatéki, öröklési menedzser nyilvántartási ügyintéző Salgótarjáni Iroda (3100 Salgótarján, Bartók Béla utca 10., Tel.:+36 (40) , Fax.: +36 (1) ) Létszáma: 4 fő vagyongazdálkodási vezető menedzser vagyongazdálkodási menedzser műszaki menedzser gazdasági menedzser Nyíregyházi Iroda (4400 Nyíregyháza, Arany János utca 7., Tel.: +36 (40) , Fax.: +36 (1) ) Létszáma 5 fő vagyongazdálkodási menedzser műszaki ügyintéző vagyongazdálkodási menedzser hagyatéki, öröklési menedzser gazdasági menedzser 3. Az Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda tevékenysége

9 kapcsolattartás, képviselet állami örökléssel kapcsolatos feladatok ingatlan- és ingó értékesítés/ hasznosítás elbirtoklások megakadályozása egyéb kötelezettségvállalások selejtezés, leltár, számlakezelés IRODÁK (megyei hatáskör) vagyonnyilvántartási feladatok üzemeltetési, műszaki, őrzési, gondnoklási, beruházási feladatok szolgalmi-, használati megállapodások előkészítése, megkötése vagyonelemek birtokbaadásavétele tulajdonosi ellenőrzések, helyszíni szemlék végzése ügykezelés, iktatás, postázás

10 3.1. Közvetlen Kezelésű Ingatlangazdálkodási Igazgatósághoz kapcsolódó feladatok Irodánk részt vesz az MNV Zrt. hatékony működésére vonatkozó stratégia kialakításában. Ellenőrzi a stratégiai célok megvalósítását, eltérés esetén javaslatot tesz a szükséges intézkedések meghozatalára. Illetékességi területünkön, a feladatkörébe tartozó vagyonelemek tekintetében döntésre előkészíti az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyonelemek kapcsán a használattal, hasznosítással, birtoklással, a tulajdonjog védelmével és a rendelkezési joggal kapcsolatos tulajdonosi döntéseket. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban NFA) megyei osztályával közösen helyszíni szemle során minősítési eljárásban veszünk részt, melynek célja a vitatott földterületek hovatartozásának megállapítása ill. a közös tulajdonosi joggyakorlásból eredő feladatok. A helyben kialakult piaci árak és a keresleti-kínálati tendencia folyamatos figyelemmel kísérésével javaslatot készítünk az MNV Zrt. által vagyonkezelésbe nem adott (az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő) vagyonelemekre vonatkozó hasznosítási-, értékesítési módszerekre, az azokkal érintett vagyonelemek körére, az eljárások ütemezésére. Ennek keretében részt veszünk az értékesítési-, vagyonhasznosítási pályázatok -, árverések előkészítésében és lebonyolításában. Értékesítés és vagyonátruházás: Az állami feladat ellátáshoz feleslegessé vált és az üzleti szempontból indokolt ingatlan és ingó vagyonelemek értékesítésével kapcsolatos feladatok ellátása értékesítési tervet készítünk ugyanúgy, mint az állami feladat ellátáshoz feleslegessé vált vagyonelemek ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos feladatokhoz évben a megyénkben egy esetben bonyolítottunk árverést. A május 5-én lezajlott árverésen a meghirdetett 11 ingatlanból 4 ingatlant értékesítettünk összesen ,- Ft értékben.

11 A jogszabály szerinti nyilvánosság mellőzésével történő értékesítés lehetőségét alkalmazva (Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 35. (2) bekezdés g) pontja alapján, miszerint mellőzni lehet a versenyeztetést az elővásárlási jog jogosultja (tulajdonostárs) részére a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályokat alkalmazva, illetve az i) pontja alapján, miszerint mellőzni lehet a versenyeztetést amennyiben a vagyonelem becsült bruttó forgalmi értéke nem éri el a 25 millió Forintot (kis érték) szabályt alkalmazva) 21 esetben került sor, összesen ,- Ft értékben.. A helyi önkormányzatok tulajdonában lévő és általuk értékesíteni kívánt ingatlanok kapcsán a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Iroda illetékességi területéhez tartozó, a Magyar Államot - a hatályos évi CXCVI. tv. (Nvtv.) szerint - megillető elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatok kiadására évben összesen 17 ingatlan esetében került sor. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. (Nvtv.) és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi LXXXVI. tv a június 30-ai hatállyal az Nvtv. 14. (2)-(5) bekezdését módosított, július 01. napjától az Nvtv. 14. (2) bek. rendelkezéseit nem kell alkalmazni a 13. (1) bek. szerint meghatározott értékhatár 20 %-át, azaz ,- Ft (Ötmillió forint) összeget el nem érő értékű ingatlan értékesítése során. Ezen információ hiányában az Önkormányzatoktól kb. 10 db kérelem érkezett, a törvényváltozásról tájékoztatásunkkal együtt az önkormányzatok részére rövid úton visszaküldtük. Minden esetben, 35 napon belül választ kaptak az önkormányzatok. Elővásárlási jogunkat a évi CXCVI. törvény 14. (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel egyszer sem gyakoroltuk. Vagyonkezelőkkel kapcsolatos szakmai feladatok: Az MNV Zrt.-vel szerződött vagyonkezelők vagyonkezelésében lévő, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyonelemekkel kapcsolatban a szerződések módosításával, egységes szerkezetű vagyonkezelési szerződések, valamint az állami vagyon hasznosítására irányuló szerződések megkötésével kapcsolatos feladatok előkészítése. Az ingatlanok helyszíni szemléjének, a birtokbaadások és birtokbavételek bonyolítása.

12 Az MNV Zrt. az alábbiak szerint Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei székhelyű vagyonkezelőkkel rendelkezik szerződéses jogviszonnyal (2014.december 31-i állapot): Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság B.-A.-Z. Megyei Állami Közútkezelő KHT. B.-A.-Z. Megyei Rendőr Főkapitányság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal ÉMI Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRT. Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Egyetem Miskolci Rendészeti Szakközépiskola MTTSZ Sárospatak Önkormányzat Boldogkőváralja Önkormányzat Kissikátor Az MNV Zrt. Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci Irodája az alábbi vagyonkezelőkkel van kapcsolatban (székhelyüktől függetlenül, akik megyénkben ingatlannal rendelkeznek 78 szervezet) (2014.december 31-i állapot): Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Állami Közúti Műszaki és Inf. Kht. Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad Állami Számvevőszék Gazdálkodó Szervezete Bács-Kiskun M-i Állami Közútkezelő KHT. BanKonzult VILL Kft. Bányavagyon Hasznosító Közhasznú Társaság BAZ Megyei Állami Közútkezelő KHT. BAZ Megyei Rendőr Főkapitányság Békés Megyei Intézményfenntartó Központ Békés M-i Állami Közútkezelő Kht. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Borsod-Abaúj_Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Csongrád M-i Állami Közútkezelő KHT. Debreceni Egyetem Egererdő Erdészeti Zrt. Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet Egri Főegyházmegye ÉKM-i Autópálya-fejlesztő és Üzemeltető Rt. ÉMI Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt.

13 Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRT. Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Fejér M-i Állami Közútkezelő KHT. Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Győr-Moson-Sopron M-i Állami Közútkezelő KHT. Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ Hajléktalanokért Közalapítvány Heves Megyei Kormányhivatal HM Közgazd. és Vagyonfelügyeleti Főosztály és HM Infrastrukturális Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr Főkapitányság Károly Róbert Főiskola Készenléti Rendőrség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Központi Statisztikai Hivatal LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Magyar Államkincstár MAGYAR ÁLLAMVASUTAK RT Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Közút Nonprofit Zrt. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Magyar Nemzeti Múzeum Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Egyetem Miskolci Rendészeti Szakközépiskola MTTSZ Sárospatak Műemlékek Állami Gondnoksága Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet Nemzeti Adó-és Vámhivatal Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Nemzeti Infrastrukturális és Fejlesztő Zrt. Nemzeti Közlekedési Hatóság Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Nógrád M-i Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Mentőszolgálat Önkormányzat Boldogkőváralja Önkormányzat Kissikátor Sz.-Sz.-B. Megyei Bíróság Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Sz.-Sz.-B. Megyei Állami Közútkezelő KHT Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Tolna M-i Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság Türr István Képző és Kutató Intézet Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (UKIG) Vas Megyei Állami Közútkezelő KHT Zala Megyei Állami Közútkezelő KHT

14 A társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló jogszabályokban, valamint a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló jogszabályok alapján az egyházak részére átadott és átadandó ingatlanokkal kapcsolatos feladatok előkészítése. Az ingatlanok helyszíni szemléjének, a birtokbaadásokbirtokbavételek, tulajdonosi ellenőrzések bonyolítása. Az évi CXLII. törvény, illetve az azt módosító évi CVII. törvény - vonatkozó rendelkezései, valamint az érvényes ingyenes vagyonátadási szerződés (tulajdonjog átruházási szerződés) szerint időszakosan végzett tulajdonosi ellenőrzések 35 különböző társadalmi szervezet 50 ingatlanára terjednek ki. Az MNV Zrt., vagy jogelődje által társadalmi szervezetek részére szerződéssel tulajdonba adott ingatlanok esetében, valamint egyéb jogcímen a Magyar Államot megillető elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez, vagy alapításához történő hozzájárulás döntésre előkészítése. Az MNV Zrt. vagyongazdálkodásának irányelve, hogy a lehető legjobban gazdálkodó tulajdonosa legyen a vagyontárgynak, ingatlannak. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a helyi önkormányzatok valamennyi megalapozott kérését támogassuk! Az állami vagyon tulajdonjoga helyi önkormányzat javára törvényben törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése céljából igény esetén - az állami vagyon átruházásának szabályai szerinti kezdeményezésre induló eljárás, melyet az MNV Zrt-hez, vagy vagyonkezelt ingatlan esetében a vagyonkezelő részére kell benyújtani a kérelmező önkormányzatnak. Az MNV Zrt. az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter útján negyedévente tesz ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó javaslatot a Kormány részére. A jogszabályi feltételeknek megfelelő ingyenes vagyonátruházási kérelmek tárgyában a Kormány hoz döntést. Az igénylés folyamatáról és a kezdeményezés tartalmi feltételeiről az MNV Zrt honlapja is kimerítő tájékoztatást nyújt.

15 Önkormányzatok részére történt ingyenes tulajdonba adás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében: Kérelmező Önkormányzat Település Forgalmi érték (Ft) Mezőkeresztes Város Önkormányzata Mezőkeresztes Szakáld Község Önkormányzata Szakáld Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Sátoraljaújhely összesen: Birtokbaadás 2014.

16 Település Tulajdonosi hozzájárulások kiadása - EU-s pályázatokhoz (2014) Projekt Beruházás teljes értéke (Ft) Állami ingatlant érintő érték (Ft) Szögliget, Szádvárért Baráti Kör Szádvár kulturális célok megvalósítása , ,- Telereklám Hungary Kft. Pályázati projekt keretében parkolóhelyek kialakítása , ,- Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség Mádi Zsinagóga szigetelési munkái , ,- Felsőzsolca Város Önkormányzata Felsőzsolca Arnót kerékpárút kiépítése , ,- Szögliget, Szádvárért Baráti Kör Lakatos-bástya veszélyelhárítás és állagmegóvása , ,- Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása című, KEOP-1.3.0/ kódszámú projekt Encs kistérségi vízellátó rendszer által a környező települések ivóvízminőség-javítása c. KEOP alprojekt közúti ingatlanok kapcsán Felsővadász- Kupa- Gagyvendégi- Gagybátor- Abaújlak- Gadna települések ivóvízminőség-javítása c. KEOP alprojekt közúti ingatlanok kapcsán Olaszliszka- Vámosújfalu- Tolcsva- Komlóska települések ivóvízminőség-javítása c. KEOP alprojekt közúti ingatlanok kapcsán , , , ,- Keresztéte-Büttös települések ivóvízminőség-javítása c. KEOP alprojekt közúti ingatlanok kapcsán ,-

17 Település Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás Projekt Göncruszka- Korlát- Hejce- Vizsoly- Vilmány- Hernádcéce- Fony települések ivóvízminőség javítása c. KEOP alprojekt közúti ingatlanok kapcsán Szerencs és térsége ivóvízminőség javítása című, MÁV-os ingatlanokat érintő KEOP alprojekt Olaszliszka-Vámosújfalu- Tolcsva-Komlóska települések ivóvízminőség javítása című, MÁV-os ingatlanokat érintő KEOP alprojekt Göncruszka, Korlát, Hejce, Vizsoly, Vilmány, Hernádcéce, Fony települések ivóvízminőség javítása című, MÁV-os ingatlanokat érintő KEOP alprojekt Felsővadász- Kupa- Gagyvendégi- Gagybátor- Abaújlak- Gadna települések ivóvízminőség-javítása c. KEOP alprojekt Kivett patakot érintően Keresztéte-Büttös települések ivóvízminőség-javítása c. KEOP alprojekt - Kivett patakot érintően Boldogkőváralja- Boldogkőújfalu- Abaújalpár települések ivóvízminőség-javítása c. KEOP alprojekt - Kivett patakot érintően Encs kistérségi vízellátó rendszer környező településeinek ivóvízminőség-javítása c. KEOP alprojekt - Kivett patakot érintően Göncruszka- Korlát- Hejce- Vizsoly- Vilmány- Hernádcéce- Fony települések ivóvíz-minőségének javítása c. KEOP alprojekt - Kivett patakot érintően Nyésta település ivóvíz-minőségének javítása c. KEOP alprojekt Beruházás teljes értéke (Ft) Állami ingatlant érintő érték (Ft) , , , , , , , , , ,- Összesen: , ,-

18 Műszaki ügyek: Az illetékességi területen lévő, az MNV Zrt. által vagyonkezelésbe nem adott (az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő) ingatlanok műszaki állapotromlásának megakadályozása érdekében folyamatos műszaki állapot-felmérést végzünk, szükség esetén javaslatot teszünk a beavatkozásra, koordináljuk a felmerülő veszély-elhárítási munkákat. (különös tekintettel ősszel a fagykárok elfagyások megelőzésére teendő preventív intézkedésekre jelenleg is folyik a kemény tél és a nagy hó okozta főleg tetőszerkezeti károsodások felmérése, megrongálódott csatornák javítására) Az ingatlanhasznosítási stratégia figyelembe vételével a beruházási, felújítási, karbantartási tevékenységhez szükséges műszaki tervezési, kivitelezési koncepciót készítése. Sajnos megyénkben is jellemző, hogy az ingatlanok állaga, első sorban a nagyszámú hagyatékból származó ingatlan túlsúlya miatt elhanyagolt, rossz. A távoli falvakban még a rendszeres gondnoki bejárások ellenére is ki van téve a szándékos rongálásnak. Betörések okán több alkalommal tettünk büntető feljelentést ismeretlen tettes ellen néhány eset kivételével sikertelenül. A Magyar Mérnöki Kamara által előírt szakirányú végzetséggel rendelkező műszakis kollégák készítik a a Kormány Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008.(VI.30.) sz. rendeletében előírt ún. energetikai tanúsítványokat, melyek megléte kötelező az ellenérték fejében történő tulajdon átruházások és az egy évet meghaladó bérbeadás esetében. Amennyiben figyelembe vesszük a tanúsítvány kiállításának külső szakértő általi alapdíját, jelentős megtakarítást eredményezett.

19 Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok: Felmérés üzemeltetés, karbantartás, veszélyelhárítás, állagmegóvás, beruházás, gondnokolás, helyszíni szemlék lefolytatása, állapotfelmérés, műszaki átadás-átvétel lebonyolítása, tulajdoni- és használati viszonyok ellenőrzése Szervezés Nyilvántartás Ellenőrzés Tervezés

20 Vagyonelemek kategorizálása, számszerűsítése Építmények, épületek: 500 db Műemléki ingatlanok kezelése az alábbi törvények alapján: 17 db évi CXCVI. törvény (Nvtv) a nemzeti vagyonról évi CVI. törvény (Vtv) az állami vagyonról 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet (Vhr.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Veszélyelhárítás martinsalakból épült, valamint életveszélyessé vált lakóépületek, ingatlanok bontása, területrendezése, ingatlan-nyilvántartásban történő aktualizálása 2014-ben elbontott, életveszélyessé vált lakóépületek száma: 4 db További bontásra váró, előkészítés alatt álló ingatlanok száma: ~ 10 db

21 2014. évi legfőbb projektek Sátoraljaújhely - Slovenské Nové Mesto (Újhely) közötti közúti határátkelőhely térvilágítás felújítása: 5 M Ft Határátkelőhelyek akadálymentesítése Pácin, Aggtelek (Magyar Közúttal együttműködve): 20 M Ft Illegális hulladék-lerakóhely felszámolása a Diósgyőri Vár közelében: 9 M Ft

22 Műemlékvédelem turisztika: Kiemelten fontos feladatunknak tartjuk épített örökségünk védelmét. Szerencsére megyénk bővelkedik műemlékekkel, amelyek napjainkban jelentős változáson mennek keresztül újjá születnek. Váraink, a Bükk lábánál Diósgyőr, a Zemplénben Boldogkő, Regéc és Füzér jelentős változását éli. Ennek lehetőségét az Európai Unió forrásai révén a lelkes helyiekkel közös összefogás teremtette meg. Diósgyőrben és Boldogkőváralján a vagyonkezelő önkormányzat Regécen a szintén példamutatóan aktív önkormányzat, Fűzéren széles társadalmi összefogás az, akikkel összefogva partnerségben országos jelentőségű felújítások folynak. Ehhez a műemlékes szakma szemléletváltása volt az a feltétel, mely gyökereiben változtatja meg a felújítások jellegét. Funkciót telepítve élővé válnak ezek a műemlékek, a korszerű technika révén pedig élvezetessé, látványossá, emlékezetessé teszik az ide látogatók számára. Büszkeséggel tölt el mindannyiunkat az elmúlt évek kimagaslóan szép sikere, amely a mádi Zsinagóga felújítása kapcsán az építészeti műemlékvédelem Oscar díját az EUROPA NOSTRA díjat jelenti. Folyamatban van a nagyszámú Pálos emlékhely földhivatali nyilvántartásának területrendezése, a romok állagvédelme, biztonságos látogathatóságuk érdekében. Köszönet az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságának és az Északerdő menedzsmentjének a konstruktív és felelősségteljes közreműködésért, aktív pályázati részvételért.

23 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlék együttesek B.-A.-Z. megyében BOLDOGKŐVÁRALJA EDELÉNY FÁJ FÜZÉR FÜZÉRRADVÁNY GÖNC GÖNC KOMLÓSKA KURITYÁN MARTONYI MÁD MISKOLC - BÜKKSZENTLÉLEK MISKOLC - DIÓSGYŐR MISKOLC - HÁMOR, ÚJMASSA ÓNOD PÁCIN SÁROSPATAK SZOMOLYA SZÖGLIGET TARD várrom L Huillier-Coburg-kastély és parkja Fáy-kastély várrom Károlyi-kastélyegyüttes és parkja huszita ház pálos templom- és kolostorrom rutén tájház pálos templom- és kolostorrom pálos templom- és kolostorrom zsinagóga pálos templom- és kolostorrom vár őskohó várrom Mágochy-Alaghy-Sennyei-kastély és parkja Rákóczi-várkastély és parkja barlanglakás és udvara Szádvár romjai tájház

24 Pálos kolostorromok, várromok Martonyi, Kurityán, Gönc, Szentlélek Szögliget Szádvár, Cserépváralja Cserépvár Füzér 2014 évi régészet: 13 M Ft Pályázati támogatásból megvalósuló Felsővár rekonstrukció, sziklagyep látogató ösvény és sziklalépcső kialakításának elengedhetetlen feltétele a területek előzetes megkutatása, régészeti feltárása (Füzér felsővár udvarának illetve az alsóvár beruházást megelőző kutatása, feltárása) Kút és ciszterna rekonstrukció kivitelezésének megkezdése: 65 M Ft Befejezés várható ideje: 2015 Állagmegóvás Földterületek önálló ingatlanná alakítása folyamatban 1,5 M Ft Komlóska, Ruszin tájház Tervek elkészültek, faanyagvédelmi szakértői szakvélemény beszerzését követően indulhat a felújítás 20 M Ft Füzér Turisztikai attrakció fejlesztése, a Füzéri Vár fogadóképességének minőségi javítása, attrakciófejlesztés 700 M Ft Élő Vár a Zemplénben, 1,5 milliárd Ft értékű kiemelt projektek támogatása MNV Zrt. részéről beruházási előleg biztosítása 2014-ben: 26 M Ft Regéc Alsó vár keleti falának veszélyelhárítási és állagvédelmi munkái életveszélyessé vált faltömb stabilizálása: 72 M Ft A Regéci Vár, ahol II. Rákóczi Ferenc fejedelem a gyermekkorát töltötte c. pályázati beruházás megkezdése: 632 M Ft

25 Pácin bontás előtt Pácin bontás után

26 Regéci vár keleti fala felújítás előtt és után

27

28 Állami öröklés A Magyar Állam szükségképpeni örökléséről a március 15. napján hatályba lépett Ptk. 7:74 (1)-(2) bekezdése rendelkezik, figyelemmel arra, hogy más, törvényes vagy végrendeleti örökös hiányában az állam örököl. A március 15. napján hatályba lépett Polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény eltérő rendelkezése hiányában a Ptk. öröklési jogot szabályozó rendelkezéseit annak hatályba lépése után megnyílt öröklésre kell alkalmazni. A Ptk. hatályba lépését megelőzően megnyílt öröklésre a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény szabályait kell alkalmazni. Az örökség visszautasításának joga az államot, mint törvényes örököst nem illeti meg, kivéve, ha a Magyar Állam végintézkedésen alapuló örökléséről van szó, mert ebben az esetben az MNV Zrtnek lehetősége van az értéktelen, illetve gazdaságilag előnytelen hagyaték visszautasítására. A hagyatékkal kapcsolatos minden peres és nem peres ügyben az MNV Zrt. jár el, egyben gyakorolja a Magyar Államot, mint törvényes örököst megillető jogokat és viseli a hagyatékkal kapcsolatos terheket. Az öröklés visszautasításának szabályaiban tartalmi változás nem történt, a vonatkozó szabályokat a Ptk. 7:89 tartalmazza. Országos összehasonlításban az MNV Zrt-n belül Budapest kivételével Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a legmagasabb a hagyatékok száma: 38 %, mely a területi iroda ügyiratforgalmát tekintve mintegy db iratot jelent évben összesen 377 db új hagyatéki ügy érkezett, melyből a évben jogerőre emelkedett hagyatékátadó végzések alapján a Magyar Állam 231 db (61%) hagyatéki ügy esetében lett kényszerörökös.

29 3.2 Vagyonkezelők Vagyongazdálkodási Igazgatóságához kapcsolódó feladatok Az MNV Zrt. által vagyonkezelésbe nem adott, központi költségvetési szervek elhelyezése céljából alkalmas ingatlanok vonatkozásában az ingatlanok elhelyezési célú felhasználásával kapcsolatos helyszíni feladatok elvégzése. A központi költségvetési szervek vagyonkezelésében lévő vagyonelemek tekintetében az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyonelemek kapcsán a használattal, hasznosítással, birtoklással, a tulajdonjog védelmével és a rendelkezési joggal kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítése. Közreműködés az állami feladatok ellátása során a költségvetési szervek, illetve az egyéb, az állami vagyont használó természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére a működésükhöz szükséges, MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami tulajdon használatához szükséges szolgáltatások (üzemeltetés, beszerzés) biztosítása. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban MÖK tv.) erejénél fogva a megyei önkormányzatok vagyona január 1-jén a Magyar Állam tulajdonába került vagyonelemek kapcsán az átadás-átvételi megállapodások egyeztetési folyamata során történő helyszíni bejárása. A megyei önkormányzatok konszolidációját követően évben az önkormányzati vagyon a Szociális és Gyermekvédelmi Központhoz (SZGYF) - ahová a Megyei Intézményfenntartó Központok (MIK-ek) is beolvadtak -, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz (KLIK) került.

30 Speciális Vagyonelemekkel kapcsolatos szakmai feladatok: Speciális vagyonelemnek tekintendőek: a föld méhének kincsei, a folyóvizek, csatornák és természetes tavak, valamint ezek medre, a folyóvíz elhagyott medre és a folyóvízben újonnan keletkezett sziget, az országos közutak, vasutak, vízi utak és az országos közforgalmi kikötők, a nemzetközi közforgalmú repülőtér, továbbá az ország területe feletti légtér, az atomenergia alkalmazását szolgáló üzemi létesítmények, berendezések és nukleáris anyagok, valamint a közcélú villamos művek, az energiaszolgáltatás és - szállítás országos távvezeték-hálózata, ásványi nyersanyagok. Speciális, fent felsorolt vagyonelemek vonatkozásában a szakmai igazgatóság kérésének megfelelően a helyszíni szemlék lebonyolítása, adatszolgáltatás, információk biztosítása. Speciális, fent felsorolt vagyonelemek vonatkozásában a döntésre előkészítő feladatok ellátása. A helyi ismeretek birtokában véleményezi a szakmai igazgató döntési hatáskörébe tartozó nem területi irodavezetői hatáskörű döntés-előkészítő dokumentumokat. Területi Irodánk a felsorolt vagyonelemek vonatkozásában is helyszíni szemléket végez, az ásványi nyersanyag értékesítésével kapcsolatos döntési és előkészítési feladatokat, a döntési kompetenciába eső tulajdonosi hozzájárulások kiadását, egyéb kompetenciába eső elektronikus döntés-előkészítést és a felsorolt vagyonkezelőkkel történő közvetlen kapcsolatot látja el. Országos közutakat vagyonkezelő szervezetek /Közlekedésfejlesztési és Koordinációs Központ, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt., Állami Autópályakezelő Zrt./ Országos közforgalmú vasúti pályát vagyonkezelő szervezet /Magyar Államvasutak Zrt./ Vízgazdálkodással foglalkozó vagyonkezelők /Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt., Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság/ Nemzeti Park Igazgatóságok/Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága, Bükki Nemzeti Park Igazgatósága/ Egyéb szervezetek /Vízgazdálkodási Társulatok/

31 4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye ingatlan vagyonelemei eszközcsoportra bontva Borsod-Abaúj-Zemplén Megye ingatlan vagyonelemei eszköz csoportokra bontva: Föld vagyonelemek Épület vagyonelemek Építmény vagyonelemek Lakások Vagyonelemek eszköz csoportokra bontva: Föld vagyonelemek: 2041 db 652 mft Építmény vagyonelemek: 48 db 275 mft Épület vagyonelemek: 469 db 540 mft Gépek, berendezések: 950 db 1,2 mft Járművek: 13 db 2,4 mft Lakások: 102 db 201 mft Ingatlan vagyonelemeken kívül a nyilvántartás további részét a gépek, berendezések, vagyis ingóságok alkotják. Az ingóságok jelentős része (70%) állami öröklésből és az iroda működéséhez szükséges eszközökből származik, a további 30% a nem működési eszközöket jelentő egyéb ingóságok.

Az MNV Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Iroda tevékenységee. Készült: Miskolc 2013. április

Az MNV Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Iroda tevékenységee. Készült: Miskolc 2013. április Az MNV Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Iroda tevékenységee Készült: Miskolc 2013. április TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetés 1. MNV Zrt. szervezeti felépítése 2. Integrált Területi Irodák rendszere 3.

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci Iroda tevékenysége. Miskolc, 2016.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci Iroda tevékenysége. Miskolc, 2016. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci Iroda tevékenysége Miskolc, 2016. június TARTALOMJEGYZÉK: Bevezető 1. MNV Zrt. szervezeti felépítése 2. Integrált

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci Iroda tevékenysége. Miskolc, 2014.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci Iroda tevékenysége. Miskolc, 2014. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci Iroda tevékenysége Miskolc, 2014. április TARTALOMJEGYZÉK: Bevezető 1. MNV Zrt. szervezeti felépítése 2. Integrált

Részletesebben

Az állami vagyonnyilvántartás tartalma, sajátosságai és a jelenlegi fejlesztéseink - Nyilvántartási feladatok az Országleltár tükrében

Az állami vagyonnyilvántartás tartalma, sajátosságai és a jelenlegi fejlesztéseink - Nyilvántartási feladatok az Országleltár tükrében Az állami vagyonnyilvántartás tartalma, sajátosságai és a jelenlegi fejlesztéseink - Nyilvántartási feladatok az Országleltár tükrében A nyilvántartás Az MNV Zrt. 2008-as megalakulása óta működő nyilvántartásának

Részletesebben

Az MNV Zrt. szerepe az állami tulajdont érintő önkormányzati beruházások megvalósítása során

Az MNV Zrt. szerepe az állami tulajdont érintő önkormányzati beruházások megvalósítása során Az MNV Zrt. szerepe az állami tulajdont érintő önkormányzati beruházások megvalósítása során A MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT. BEMUTATÁSA A nemzeti vagyon összetétele Nemzeti vagyon Állami vagyon Önkormányzati

Részletesebben

2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) dr. Horváth Enikő

2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) dr. Horváth Enikő A nemzeti vagyonról szóló törvény önkormányzatokat érintő rendelkezései 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) dr. Horváth Enikő 2011. 02.29. 1 Az önkormányzati vagyon (jogszabály háttér) Alaptörvény 38. cikk

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Az állami vagyongazdálkodás jogi szabályozása, különös tekintettel a közutakra, vasutakra. dr. Perbiró Gábor, Jogtanácsos, MNV Zrt.

Az állami vagyongazdálkodás jogi szabályozása, különös tekintettel a közutakra, vasutakra. dr. Perbiró Gábor, Jogtanácsos, MNV Zrt. Az állami vagyongazdálkodás jogi szabályozása, különös tekintettel a közutakra, vasutakra dr. Perbiró Gábor, Jogtanácsos, MNV Zrt. A jogszabályi környezet Általános (átfogó) jellegű jogszabályok A nemzeti

Részletesebben

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja.

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. Önkormányzat képviselő testületének 9/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyon gazdálkodás szabályairól Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete a

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 4. napján tartandó soron következő testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 4. napján tartandó soron következő testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 4. napján tartandó soron következő testületi ülésére Tárgy: Balatonkenese Város nemzeti vagyonáról szóló rendelet megalkotása

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 10.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /Egységes szerkezetben a 22/2012. (IX.13.), a 23/2012.(XI. 23.),

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.VI.26.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

A tulajdonosi joggyakorlás és a vagyonkezelés egyes jogértelmezési kérdései. dr. Perbiró Gábor, Jogtanácsos, MNV Zrt.

A tulajdonosi joggyakorlás és a vagyonkezelés egyes jogértelmezési kérdései. dr. Perbiró Gábor, Jogtanácsos, MNV Zrt. A tulajdonosi joggyakorlás és a vagyonkezelés egyes jogértelmezési kérdései dr. Perbiró Gábor, Jogtanácsos, MNV Zrt. I. A tulajdonosi joggyakorlás Az állam közvetlenül nem vesz részt a polgári jogi jogviszonyokban,

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya EGYSÉGES SZERKEZET Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.1.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cserszegtomaj Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére

Részletesebben

A közúti és vasúti ingatlanok jelenlegi helyzete. Nemzeti Közlekedési Napok 2013 Előadó: dr. Végh Sándor Richárd, MNV Zrt.

A közúti és vasúti ingatlanok jelenlegi helyzete. Nemzeti Közlekedési Napok 2013 Előadó: dr. Végh Sándor Richárd, MNV Zrt. A közúti és vasúti ingatlanok jelenlegi helyzete Nemzeti Közlekedési Napok 2013 Előadó: dr. Végh Sándor Richárd, MNV Zrt. Bemutatkozás: MNV Zrt. Ingó- és Ingatlan Vagyonért Felelős Főigazgató Vagyonkezelők

Részletesebben

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról 3886 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 39. szám 7. Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 28-i nyilvános ülésére

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 28-i nyilvános ülésére . NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. február 28-i nyilvános ülésére Tárgy:Az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2003. (IV. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

1. A bizottság a törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasolja:

1. A bizottság a törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasolja: Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/2379) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a megyei könyvtárak és a megyei

Részletesebben

JAVASLAT. Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve elfogadására

JAVASLAT. Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 10. sz. napirendi pont 33-17/2013. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre/ nyílt Nagykovácsi, 2012. február 23. Előterjesztő:. Előadó: Pappné Molnár Afrodité pénzügyi előadó. Melléklet:Rendelet tervezet Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről

ELŐTERJESZTÉS. Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről napirend ELŐTERJESZTÉS Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről Az állami vagyonról szóló 2007. CVI. törvény 36. (2) c) pontja megteremtette a lehetőséget

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Vagyongazdálkodási és hasznosítási tevékenység. a Szolnoki Főiskolán

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Vagyongazdálkodási és hasznosítási tevékenység. a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Vagyongazdálkodási és hasznosítási tevékenység a Szolnoki Főiskolán a feladat meghatározása: az intézmény vagyongazdálkodási és hasznosítási tevékenységének vizsgálata,

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 12. szám 2010. május 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 22/2010. (V. 31.) Ö.r. Az Önkormányzat

Részletesebben

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT E L N Ö K I U T A S Í T Á S A szélessávú hálózatok fejlesztése érdekében az Országos Meteorológiai Szolgálat általi vagyonkezelői hozzájárulás kiadásának eljárásrendjéről

Részletesebben

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2009. november 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 13/2009. (XI. 6.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/2009. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám:9033-7/2014. Javaslat a 01219 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéhez

Részletesebben

A kérelmet Vhr. 50. (1) bekezdése alapján az MNV Zrt-hez, vagy az érintett vagyonelem vagyonkezelőjéhez kell benyújtani.

A kérelmet Vhr. 50. (1) bekezdése alapján az MNV Zrt-hez, vagy az érintett vagyonelem vagyonkezelőjéhez kell benyújtani. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ INGATLANOK ÉS INGÓSÁGOK TULAJDONJOGÁNAK HELYI ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ AZ MNV ZRT. ÁLTAL BONYOLÍTOTT INGYENES ÁTRUHÁZÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS A FŐBB VONATKOZÓ

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

(5) Az önkormányzat tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba az önkormányzat kérelm e alapján be kell jegyezni.

(5) Az önkormányzat tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba az önkormányzat kérelm e alapján be kell jegyezni. t;a~n-t :y 27-9 Érkezett: L0 i4.,.. 5 2014. évi.... törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókör ű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Tárgy: Vagyonrendelet módosítására javaslat Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki:

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 11/2012. (III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

Az állami vagyonpolitika és vagyongazdálkodás. Hegmanné Nemes Sára vagyonpolitikáért felelős államtitkár 2013. július 9.

Az állami vagyonpolitika és vagyongazdálkodás. Hegmanné Nemes Sára vagyonpolitikáért felelős államtitkár 2013. július 9. Az állami vagyonpolitika és vagyongazdálkodás Hegmanné Nemes Sára vagyonpolitikáért felelős államtitkár 2013. július 9. > a Kormány a vagyongazdálkodás egységesítését tűzte ki célul, amely átlátható és

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FŐJEGYZŐJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyirat száma : JKAB 68-1/2015. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Nagyecsed Város

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Halásztelek Város 1 Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003. (V.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetben a 11/2004.(IV.28.), 10/2011.(VI.9.),

Részletesebben

Az állami vagyonpolitika kialakult irányai, eredmények dr. Tóth Ernő közigazgatási tanácsadó Vagyongazdálkodásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Az állami vagyonpolitika kialakult irányai, eredmények dr. Tóth Ernő közigazgatási tanácsadó Vagyongazdálkodásért Felelős Helyettes Államtitkárság Az állami vagyonpolitika kialakult irányai, eredmények dr. Tóth Ernő közigazgatási tanácsadó Vagyongazdálkodásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2010. évi helyzet, a kiindulási pont A kormányzati struktúrában

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gönyű Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e az önkormányzati vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben az e rendeletet módosító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások

Részletesebben

Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok értékesítése a gyakorlatban, az Elektronikus Aukciós Rendszer működése és tapasztalatai

Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok értékesítése a gyakorlatban, az Elektronikus Aukciós Rendszer működése és tapasztalatai Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok értékesítése a gyakorlatban, az Elektronikus Aukciós Rendszer működése és tapasztalatai 2017. május Az állami vagyon értékesítésének jogszabályi háttere 2 A nemzeti

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület november 12-i nyílt üléséről 1. 119/ (XI. 12.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól [A 17/2012. (IX. 28.), a 7/2013. (IV. 29.), a 4/2014. (II.

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról A rendelet hatálya

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról A rendelet hatálya Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról 1 Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról

Részletesebben

Javaslat önkormányzati beruházás keretében megvalósuló víziközmű vagyonelemek tulajdonjogának térítésmentes átruházására.

Javaslat önkormányzati beruházás keretében megvalósuló víziközmű vagyonelemek tulajdonjogának térítésmentes átruházására. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati beruházás keretében megvalósuló víziközmű

Részletesebben

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(X.18.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023.

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 9. (1) bekezdése

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, József A. u. 70. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖŐ SZERVEZETI ÉS MŰKÖÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013.03.13 Jóváhagyta: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Igazgatósága

Részletesebben

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI Fiatal Gazda Konferencia Budapest, 2011.02.25. Dr. Sebestyén Róbert NFA NEMZETI FÖLADALAPLKEZELŐ SZERVEZET (NFA) A Nemzeti Földalap (visszatekintés) A Nemzeti Földalapkezelő

Részletesebben

JOGI KÖRNYEZET. Az államháztartásról szóló évi CXV. törvény Végrehajtási rendeletek.

JOGI KÖRNYEZET. Az államháztartásról szóló évi CXV. törvény Végrehajtási rendeletek. JOGI KÖRNYEZET Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. A 38. cikk előírja továbbá hogy a nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti

Részletesebben

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.)

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

A vagyongazdálkodás helyzete, a kihívások feltárása és a fejlesztés kérdései a felsőoktatásban

A vagyongazdálkodás helyzete, a kihívások feltárása és a fejlesztés kérdései a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 A vagyongazdálkodás helyzete, a kihívások feltárása és a fejlesztés kérdései a felsőoktatásban Schőberl Márton osztályvezető Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Felsőoktatási

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30. IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján a korábban a rendelet hatálya alól kivett ügyköröket a megváltozott jogi környezet alapján szűkíteni kell.

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján a korábban a rendelet hatálya alól kivett ügyköröket a megváltozott jogi környezet alapján szűkíteni kell. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. március 6-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető Tárgy: Javaslat az vagyonának

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 1 MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról amely létrejött: egyrészről a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CV!. törvény (a

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS DECEMBER 22-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS DECEMBER 22-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2016. DECEMBER 22-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 35-9/2016. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének

Részletesebben

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart Környezetügyért Felelős Államtitkárság Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek Nemzeti Park Igazgatóságok 1 Vidékfejlesztési

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 1010/23402/2015 TÁRGY: A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZRT. ÁLTAL MEGVÁSÁROLT, ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ LAKÁSOK INGYENES ÖNKORMÁNYZATI TULAJODONBA ADÁSA MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Telekgerendás Község Önkormányzat

Részletesebben

a Pásztó, Nagymező út 6-8. fsz. 1. szám alatti volt fogorvosi rendelő értékesítésére

a Pásztó, Nagymező út 6-8. fsz. 1. szám alatti volt fogorvosi rendelő értékesítésére Pásztó városi önkormányzat 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Tel.: (06-32) 460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-29/2016. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.

Részletesebben

Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (a 8/2009. (IX.16.) és az 5/2013.(III.12.) rendelettel egységes

Részletesebben

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed:

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed: RUDABÁNYA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (III. 31.) sz. rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Módosításokkal egységes szerkezetben) Rudabánya

Részletesebben

M"1 fcezett : 2 ú i 5 _ION 0 8.

M1 fcezett : 2 ú i 5 _ION 0 8. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága t rrzzággyű,és Hive :a lrományszam ;,2.5 M"1 fcezett : 2 ú i 5 _ION 0 8. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15 /2012. (V.17.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15 /2012. (V.17.) önkormányzati rendelete Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15 /2012. (V.17.) önkormányzati rendelete Vezseny Község Önkormányzata vagyonáról és vagyongazdálkodásáról Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10590 számú törvényjavaslat a Nemzeti Földalapról szóló 2010 évi LXXXVII törvény és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009 évi XXXVII törvény módosításáról

Részletesebben

Az állami vagyonról szóló törvény és az ingatlan-nyilvántartás

Az állami vagyonról szóló törvény és az ingatlan-nyilvántartás INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Szentgyörgyi Ágota Az állami vagyonról szóló törvény és az ingatlan-nyilvántartás Az állami vagyon feletti gazdálkodás 2008-ig megosztott szervezeti struktúrában működött. Eddig

Részletesebben

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész Herczeg Ferenc Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. KI LEHET GEODÉZIAI TERVEZŐ? Az egyéb

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 13/2007.(XI. 29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. (módosításokkal egységes szerkezetben) 2.) Kisköre Város Önkormányzatának

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 24-i ülésére 5. Tárgy: Helyi és országos közutak tulajdonjogának rendezése Az előterjesztést készítette: Szilágyi Ödön

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben