A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci Iroda tevékenysége. Miskolc, 2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci Iroda tevékenysége. Miskolc, 2015."

Átírás

1 A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci Iroda tevékenysége Miskolc, április

2 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezető 1. MNV Zrt. szervezeti felépítése 2. Integrált Területi Irodák rendszere 3. Az Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda tevékenysége 3.1 Közvetlen Kezelésű Ingatlangazdálkodási Igazgatósághoz kapcsolódó feladatok 3.2 Vagyonkezelők Vagyongazdálkodási Igazgatóságához kapcsolódó feladatok 4. B.-A.-Z. megye ingatlan vagyonelemei eszközcsoportra bontva 5. Kiemelt stratégiai célok Befejező gondolat

3 Bevezető: Az állami vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja. Ezen feladatát az állami vagyonról szóló évi CVI. tv 3 (1) szerint az MNV Zrt, a Magyar Fejlesztési Bank, ill. a (2) bekezdés szerinti tulajdonosi joggyakorló szervezet útján látja el. A három legjelentősebb tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. MFB NFA A tulajdonosi joggyakorlók között a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elsődleges szerepet tölt be az állami vagyon (ingatlanok, ingóságok, föld, társaságok, speciális vagyonelemek) és vagyonkezelők (MNV Zrt., Magyar Fejlesztési Bank, Nemzeti Földalap, központi költségvetési szervek, önkormányzatok) koordinátarendszerében. Mint elsődleges vagyonkezelő, munkája során lehetőség nyílik az egységes vagyonnyilvántartás kereteinek kialakítása mellett egy szakszerű, a gazdaságihatékonysági szempontokat előtérbe helyező tulajdonosi irányításra. Az MNV Zrt. gyakorolja az állami tulajdonban lévő társaságok tulajdonosi jogait, gondoskodik az állami feladatokat ellátó szervezetek elhelyezéséről, gazdálkodik a kezelésében lévő ingatlanokkal és ingóságokkal, az országosan ismert műemlékekkel éppúgy, mint az állami öröklés folytán birtokába jutott ingatlanokkal, ingóságokkal.

4 1. MNV Zrt. szervezeti felépítése

5 Az MNV Zrt. munkaszervezetét a hatályos jogszabályok az alapító okirat, a részvényesi jogokat gyakorló miniszter határozatai, valamint az igazgatóság döntéseinek keretei között a vezérigazgató vezeti február 16. napjától az MNV Zrt. munkaszervezetét Dr. Szivek Norbert vezérigató úr irányítja. Az MNV Zrt. szervezetén belül az Ingó- és Ingatlanvagyonért Felelős Főigazgató irányítása alá tartozó szervezeti egységek Marjai Gyula Ingó- és Ingatlanvagyonért felelős Főigazgató Vagyonkezelők Vagyongazdálkodási Igazgatósága Ingatlan Vagyonrendezési Igazgatóság Közvetlen Kezelésű Ingatlangazdálkodási Igazgatóság Területi Irodák

6 2. Az MNV Zrt. Regionális Területi Irodáinak rendszere Az integrálás alapelvei: Földrajzi elhelyezkedés Humánerőforrás adottságok Ügyiratforgalom, ügyintézés nagyságrendje Munka- és költséghatékonyság

7 Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Megye Terület km 2 Település (db) Járások (db) B.-A.-Z Sz.-Sz.-B Heves Nógrád

8 Miskolci Iroda (3530 Miskolc, Rákóczi u. 12. tel.: + 36 (40) , Fax: +36 (1) ) Létszáma: 6 fő vagyongazdálkodási vezető menedzser műszaki menedzser gazdasági menedzser hagyatéki, öröklési menedzser vagyongazdálkodási menedzser nyilvántartási ügyintéző Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Ujfalvi Lajos László irodavezető (tel.: / , ) Egri Iroda (3300 Eger, Deák Ferenc út 51. Tel:: +36 (40) , Fax: +36 (1) ) Létszáma: 5 fő műszaki menedzser vagyongazdálkodási menedzser gazdasági menedzser hagyatéki, öröklési menedzser nyilvántartási ügyintéző Salgótarjáni Iroda (3100 Salgótarján, Bartók Béla utca 10., Tel.:+36 (40) , Fax.: +36 (1) ) Létszáma: 4 fő vagyongazdálkodási vezető menedzser vagyongazdálkodási menedzser műszaki menedzser gazdasági menedzser Nyíregyházi Iroda (4400 Nyíregyháza, Arany János utca 7., Tel.: +36 (40) , Fax.: +36 (1) ) Létszáma 5 fő vagyongazdálkodási menedzser műszaki ügyintéző vagyongazdálkodási menedzser hagyatéki, öröklési menedzser gazdasági menedzser 3. Az Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda tevékenysége

9 kapcsolattartás, képviselet állami örökléssel kapcsolatos feladatok ingatlan- és ingó értékesítés/ hasznosítás elbirtoklások megakadályozása egyéb kötelezettségvállalások selejtezés, leltár, számlakezelés IRODÁK (megyei hatáskör) vagyonnyilvántartási feladatok üzemeltetési, műszaki, őrzési, gondnoklási, beruházási feladatok szolgalmi-, használati megállapodások előkészítése, megkötése vagyonelemek birtokbaadásavétele tulajdonosi ellenőrzések, helyszíni szemlék végzése ügykezelés, iktatás, postázás

10 3.1. Közvetlen Kezelésű Ingatlangazdálkodási Igazgatósághoz kapcsolódó feladatok Irodánk részt vesz az MNV Zrt. hatékony működésére vonatkozó stratégia kialakításában. Ellenőrzi a stratégiai célok megvalósítását, eltérés esetén javaslatot tesz a szükséges intézkedések meghozatalára. Illetékességi területünkön, a feladatkörébe tartozó vagyonelemek tekintetében döntésre előkészíti az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyonelemek kapcsán a használattal, hasznosítással, birtoklással, a tulajdonjog védelmével és a rendelkezési joggal kapcsolatos tulajdonosi döntéseket. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban NFA) megyei osztályával közösen helyszíni szemle során minősítési eljárásban veszünk részt, melynek célja a vitatott földterületek hovatartozásának megállapítása ill. a közös tulajdonosi joggyakorlásból eredő feladatok. A helyben kialakult piaci árak és a keresleti-kínálati tendencia folyamatos figyelemmel kísérésével javaslatot készítünk az MNV Zrt. által vagyonkezelésbe nem adott (az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő) vagyonelemekre vonatkozó hasznosítási-, értékesítési módszerekre, az azokkal érintett vagyonelemek körére, az eljárások ütemezésére. Ennek keretében részt veszünk az értékesítési-, vagyonhasznosítási pályázatok -, árverések előkészítésében és lebonyolításában. Értékesítés és vagyonátruházás: Az állami feladat ellátáshoz feleslegessé vált és az üzleti szempontból indokolt ingatlan és ingó vagyonelemek értékesítésével kapcsolatos feladatok ellátása értékesítési tervet készítünk ugyanúgy, mint az állami feladat ellátáshoz feleslegessé vált vagyonelemek ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos feladatokhoz évben a megyénkben egy esetben bonyolítottunk árverést. A május 5-én lezajlott árverésen a meghirdetett 11 ingatlanból 4 ingatlant értékesítettünk összesen ,- Ft értékben.

11 A jogszabály szerinti nyilvánosság mellőzésével történő értékesítés lehetőségét alkalmazva (Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 35. (2) bekezdés g) pontja alapján, miszerint mellőzni lehet a versenyeztetést az elővásárlási jog jogosultja (tulajdonostárs) részére a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályokat alkalmazva, illetve az i) pontja alapján, miszerint mellőzni lehet a versenyeztetést amennyiben a vagyonelem becsült bruttó forgalmi értéke nem éri el a 25 millió Forintot (kis érték) szabályt alkalmazva) 21 esetben került sor, összesen ,- Ft értékben.. A helyi önkormányzatok tulajdonában lévő és általuk értékesíteni kívánt ingatlanok kapcsán a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Iroda illetékességi területéhez tartozó, a Magyar Államot - a hatályos évi CXCVI. tv. (Nvtv.) szerint - megillető elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatok kiadására évben összesen 17 ingatlan esetében került sor. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. (Nvtv.) és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi LXXXVI. tv a június 30-ai hatállyal az Nvtv. 14. (2)-(5) bekezdését módosított, július 01. napjától az Nvtv. 14. (2) bek. rendelkezéseit nem kell alkalmazni a 13. (1) bek. szerint meghatározott értékhatár 20 %-át, azaz ,- Ft (Ötmillió forint) összeget el nem érő értékű ingatlan értékesítése során. Ezen információ hiányában az Önkormányzatoktól kb. 10 db kérelem érkezett, a törvényváltozásról tájékoztatásunkkal együtt az önkormányzatok részére rövid úton visszaküldtük. Minden esetben, 35 napon belül választ kaptak az önkormányzatok. Elővásárlási jogunkat a évi CXCVI. törvény 14. (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel egyszer sem gyakoroltuk. Vagyonkezelőkkel kapcsolatos szakmai feladatok: Az MNV Zrt.-vel szerződött vagyonkezelők vagyonkezelésében lévő, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyonelemekkel kapcsolatban a szerződések módosításával, egységes szerkezetű vagyonkezelési szerződések, valamint az állami vagyon hasznosítására irányuló szerződések megkötésével kapcsolatos feladatok előkészítése. Az ingatlanok helyszíni szemléjének, a birtokbaadások és birtokbavételek bonyolítása.

12 Az MNV Zrt. az alábbiak szerint Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei székhelyű vagyonkezelőkkel rendelkezik szerződéses jogviszonnyal (2014.december 31-i állapot): Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság B.-A.-Z. Megyei Állami Közútkezelő KHT. B.-A.-Z. Megyei Rendőr Főkapitányság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal ÉMI Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRT. Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Egyetem Miskolci Rendészeti Szakközépiskola MTTSZ Sárospatak Önkormányzat Boldogkőváralja Önkormányzat Kissikátor Az MNV Zrt. Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci Irodája az alábbi vagyonkezelőkkel van kapcsolatban (székhelyüktől függetlenül, akik megyénkben ingatlannal rendelkeznek 78 szervezet) (2014.december 31-i állapot): Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Állami Közúti Műszaki és Inf. Kht. Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad Állami Számvevőszék Gazdálkodó Szervezete Bács-Kiskun M-i Állami Közútkezelő KHT. BanKonzult VILL Kft. Bányavagyon Hasznosító Közhasznú Társaság BAZ Megyei Állami Közútkezelő KHT. BAZ Megyei Rendőr Főkapitányság Békés Megyei Intézményfenntartó Központ Békés M-i Állami Közútkezelő Kht. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Borsod-Abaúj_Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Csongrád M-i Állami Közútkezelő KHT. Debreceni Egyetem Egererdő Erdészeti Zrt. Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet Egri Főegyházmegye ÉKM-i Autópálya-fejlesztő és Üzemeltető Rt. ÉMI Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt.

13 Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRT. Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Fejér M-i Állami Közútkezelő KHT. Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Győr-Moson-Sopron M-i Állami Közútkezelő KHT. Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ Hajléktalanokért Közalapítvány Heves Megyei Kormányhivatal HM Közgazd. és Vagyonfelügyeleti Főosztály és HM Infrastrukturális Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr Főkapitányság Károly Róbert Főiskola Készenléti Rendőrség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Központi Statisztikai Hivatal LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Magyar Államkincstár MAGYAR ÁLLAMVASUTAK RT Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Közút Nonprofit Zrt. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Magyar Nemzeti Múzeum Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Egyetem Miskolci Rendészeti Szakközépiskola MTTSZ Sárospatak Műemlékek Állami Gondnoksága Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet Nemzeti Adó-és Vámhivatal Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Nemzeti Infrastrukturális és Fejlesztő Zrt. Nemzeti Közlekedési Hatóság Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Nógrád M-i Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Mentőszolgálat Önkormányzat Boldogkőváralja Önkormányzat Kissikátor Sz.-Sz.-B. Megyei Bíróság Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Sz.-Sz.-B. Megyei Állami Közútkezelő KHT Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Tolna M-i Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság Türr István Képző és Kutató Intézet Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (UKIG) Vas Megyei Állami Közútkezelő KHT Zala Megyei Állami Közútkezelő KHT

14 A társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló jogszabályokban, valamint a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló jogszabályok alapján az egyházak részére átadott és átadandó ingatlanokkal kapcsolatos feladatok előkészítése. Az ingatlanok helyszíni szemléjének, a birtokbaadásokbirtokbavételek, tulajdonosi ellenőrzések bonyolítása. Az évi CXLII. törvény, illetve az azt módosító évi CVII. törvény - vonatkozó rendelkezései, valamint az érvényes ingyenes vagyonátadási szerződés (tulajdonjog átruházási szerződés) szerint időszakosan végzett tulajdonosi ellenőrzések 35 különböző társadalmi szervezet 50 ingatlanára terjednek ki. Az MNV Zrt., vagy jogelődje által társadalmi szervezetek részére szerződéssel tulajdonba adott ingatlanok esetében, valamint egyéb jogcímen a Magyar Államot megillető elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez, vagy alapításához történő hozzájárulás döntésre előkészítése. Az MNV Zrt. vagyongazdálkodásának irányelve, hogy a lehető legjobban gazdálkodó tulajdonosa legyen a vagyontárgynak, ingatlannak. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a helyi önkormányzatok valamennyi megalapozott kérését támogassuk! Az állami vagyon tulajdonjoga helyi önkormányzat javára törvényben törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése céljából igény esetén - az állami vagyon átruházásának szabályai szerinti kezdeményezésre induló eljárás, melyet az MNV Zrt-hez, vagy vagyonkezelt ingatlan esetében a vagyonkezelő részére kell benyújtani a kérelmező önkormányzatnak. Az MNV Zrt. az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter útján negyedévente tesz ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó javaslatot a Kormány részére. A jogszabályi feltételeknek megfelelő ingyenes vagyonátruházási kérelmek tárgyában a Kormány hoz döntést. Az igénylés folyamatáról és a kezdeményezés tartalmi feltételeiről az MNV Zrt honlapja is kimerítő tájékoztatást nyújt.

15 Önkormányzatok részére történt ingyenes tulajdonba adás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében: Kérelmező Önkormányzat Település Forgalmi érték (Ft) Mezőkeresztes Város Önkormányzata Mezőkeresztes Szakáld Község Önkormányzata Szakáld Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Sátoraljaújhely összesen: Birtokbaadás 2014.

16 Település Tulajdonosi hozzájárulások kiadása - EU-s pályázatokhoz (2014) Projekt Beruházás teljes értéke (Ft) Állami ingatlant érintő érték (Ft) Szögliget, Szádvárért Baráti Kör Szádvár kulturális célok megvalósítása , ,- Telereklám Hungary Kft. Pályázati projekt keretében parkolóhelyek kialakítása , ,- Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség Mádi Zsinagóga szigetelési munkái , ,- Felsőzsolca Város Önkormányzata Felsőzsolca Arnót kerékpárút kiépítése , ,- Szögliget, Szádvárért Baráti Kör Lakatos-bástya veszélyelhárítás és állagmegóvása , ,- Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása című, KEOP-1.3.0/ kódszámú projekt Encs kistérségi vízellátó rendszer által a környező települések ivóvízminőség-javítása c. KEOP alprojekt közúti ingatlanok kapcsán Felsővadász- Kupa- Gagyvendégi- Gagybátor- Abaújlak- Gadna települések ivóvízminőség-javítása c. KEOP alprojekt közúti ingatlanok kapcsán Olaszliszka- Vámosújfalu- Tolcsva- Komlóska települések ivóvízminőség-javítása c. KEOP alprojekt közúti ingatlanok kapcsán , , , ,- Keresztéte-Büttös települések ivóvízminőség-javítása c. KEOP alprojekt közúti ingatlanok kapcsán ,-

17 Település Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás Projekt Göncruszka- Korlát- Hejce- Vizsoly- Vilmány- Hernádcéce- Fony települések ivóvízminőség javítása c. KEOP alprojekt közúti ingatlanok kapcsán Szerencs és térsége ivóvízminőség javítása című, MÁV-os ingatlanokat érintő KEOP alprojekt Olaszliszka-Vámosújfalu- Tolcsva-Komlóska települések ivóvízminőség javítása című, MÁV-os ingatlanokat érintő KEOP alprojekt Göncruszka, Korlát, Hejce, Vizsoly, Vilmány, Hernádcéce, Fony települések ivóvízminőség javítása című, MÁV-os ingatlanokat érintő KEOP alprojekt Felsővadász- Kupa- Gagyvendégi- Gagybátor- Abaújlak- Gadna települések ivóvízminőség-javítása c. KEOP alprojekt Kivett patakot érintően Keresztéte-Büttös települések ivóvízminőség-javítása c. KEOP alprojekt - Kivett patakot érintően Boldogkőváralja- Boldogkőújfalu- Abaújalpár települések ivóvízminőség-javítása c. KEOP alprojekt - Kivett patakot érintően Encs kistérségi vízellátó rendszer környező településeinek ivóvízminőség-javítása c. KEOP alprojekt - Kivett patakot érintően Göncruszka- Korlát- Hejce- Vizsoly- Vilmány- Hernádcéce- Fony települések ivóvíz-minőségének javítása c. KEOP alprojekt - Kivett patakot érintően Nyésta település ivóvíz-minőségének javítása c. KEOP alprojekt Beruházás teljes értéke (Ft) Állami ingatlant érintő érték (Ft) , , , , , , , , , ,- Összesen: , ,-

18 Műszaki ügyek: Az illetékességi területen lévő, az MNV Zrt. által vagyonkezelésbe nem adott (az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő) ingatlanok műszaki állapotromlásának megakadályozása érdekében folyamatos műszaki állapot-felmérést végzünk, szükség esetén javaslatot teszünk a beavatkozásra, koordináljuk a felmerülő veszély-elhárítási munkákat. (különös tekintettel ősszel a fagykárok elfagyások megelőzésére teendő preventív intézkedésekre jelenleg is folyik a kemény tél és a nagy hó okozta főleg tetőszerkezeti károsodások felmérése, megrongálódott csatornák javítására) Az ingatlanhasznosítási stratégia figyelembe vételével a beruházási, felújítási, karbantartási tevékenységhez szükséges műszaki tervezési, kivitelezési koncepciót készítése. Sajnos megyénkben is jellemző, hogy az ingatlanok állaga, első sorban a nagyszámú hagyatékból származó ingatlan túlsúlya miatt elhanyagolt, rossz. A távoli falvakban még a rendszeres gondnoki bejárások ellenére is ki van téve a szándékos rongálásnak. Betörések okán több alkalommal tettünk büntető feljelentést ismeretlen tettes ellen néhány eset kivételével sikertelenül. A Magyar Mérnöki Kamara által előírt szakirányú végzetséggel rendelkező műszakis kollégák készítik a a Kormány Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008.(VI.30.) sz. rendeletében előírt ún. energetikai tanúsítványokat, melyek megléte kötelező az ellenérték fejében történő tulajdon átruházások és az egy évet meghaladó bérbeadás esetében. Amennyiben figyelembe vesszük a tanúsítvány kiállításának külső szakértő általi alapdíját, jelentős megtakarítást eredményezett.

19 Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok: Felmérés üzemeltetés, karbantartás, veszélyelhárítás, állagmegóvás, beruházás, gondnokolás, helyszíni szemlék lefolytatása, állapotfelmérés, műszaki átadás-átvétel lebonyolítása, tulajdoni- és használati viszonyok ellenőrzése Szervezés Nyilvántartás Ellenőrzés Tervezés

20 Vagyonelemek kategorizálása, számszerűsítése Építmények, épületek: 500 db Műemléki ingatlanok kezelése az alábbi törvények alapján: 17 db évi CXCVI. törvény (Nvtv) a nemzeti vagyonról évi CVI. törvény (Vtv) az állami vagyonról 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet (Vhr.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Veszélyelhárítás martinsalakból épült, valamint életveszélyessé vált lakóépületek, ingatlanok bontása, területrendezése, ingatlan-nyilvántartásban történő aktualizálása 2014-ben elbontott, életveszélyessé vált lakóépületek száma: 4 db További bontásra váró, előkészítés alatt álló ingatlanok száma: ~ 10 db

21 2014. évi legfőbb projektek Sátoraljaújhely - Slovenské Nové Mesto (Újhely) közötti közúti határátkelőhely térvilágítás felújítása: 5 M Ft Határátkelőhelyek akadálymentesítése Pácin, Aggtelek (Magyar Közúttal együttműködve): 20 M Ft Illegális hulladék-lerakóhely felszámolása a Diósgyőri Vár közelében: 9 M Ft

22 Műemlékvédelem turisztika: Kiemelten fontos feladatunknak tartjuk épített örökségünk védelmét. Szerencsére megyénk bővelkedik műemlékekkel, amelyek napjainkban jelentős változáson mennek keresztül újjá születnek. Váraink, a Bükk lábánál Diósgyőr, a Zemplénben Boldogkő, Regéc és Füzér jelentős változását éli. Ennek lehetőségét az Európai Unió forrásai révén a lelkes helyiekkel közös összefogás teremtette meg. Diósgyőrben és Boldogkőváralján a vagyonkezelő önkormányzat Regécen a szintén példamutatóan aktív önkormányzat, Fűzéren széles társadalmi összefogás az, akikkel összefogva partnerségben országos jelentőségű felújítások folynak. Ehhez a műemlékes szakma szemléletváltása volt az a feltétel, mely gyökereiben változtatja meg a felújítások jellegét. Funkciót telepítve élővé válnak ezek a műemlékek, a korszerű technika révén pedig élvezetessé, látványossá, emlékezetessé teszik az ide látogatók számára. Büszkeséggel tölt el mindannyiunkat az elmúlt évek kimagaslóan szép sikere, amely a mádi Zsinagóga felújítása kapcsán az építészeti műemlékvédelem Oscar díját az EUROPA NOSTRA díjat jelenti. Folyamatban van a nagyszámú Pálos emlékhely földhivatali nyilvántartásának területrendezése, a romok állagvédelme, biztonságos látogathatóságuk érdekében. Köszönet az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságának és az Északerdő menedzsmentjének a konstruktív és felelősségteljes közreműködésért, aktív pályázati részvételért.

23 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlék együttesek B.-A.-Z. megyében BOLDOGKŐVÁRALJA EDELÉNY FÁJ FÜZÉR FÜZÉRRADVÁNY GÖNC GÖNC KOMLÓSKA KURITYÁN MARTONYI MÁD MISKOLC - BÜKKSZENTLÉLEK MISKOLC - DIÓSGYŐR MISKOLC - HÁMOR, ÚJMASSA ÓNOD PÁCIN SÁROSPATAK SZOMOLYA SZÖGLIGET TARD várrom L Huillier-Coburg-kastély és parkja Fáy-kastély várrom Károlyi-kastélyegyüttes és parkja huszita ház pálos templom- és kolostorrom rutén tájház pálos templom- és kolostorrom pálos templom- és kolostorrom zsinagóga pálos templom- és kolostorrom vár őskohó várrom Mágochy-Alaghy-Sennyei-kastély és parkja Rákóczi-várkastély és parkja barlanglakás és udvara Szádvár romjai tájház

24 Pálos kolostorromok, várromok Martonyi, Kurityán, Gönc, Szentlélek Szögliget Szádvár, Cserépváralja Cserépvár Füzér 2014 évi régészet: 13 M Ft Pályázati támogatásból megvalósuló Felsővár rekonstrukció, sziklagyep látogató ösvény és sziklalépcső kialakításának elengedhetetlen feltétele a területek előzetes megkutatása, régészeti feltárása (Füzér felsővár udvarának illetve az alsóvár beruházást megelőző kutatása, feltárása) Kút és ciszterna rekonstrukció kivitelezésének megkezdése: 65 M Ft Befejezés várható ideje: 2015 Állagmegóvás Földterületek önálló ingatlanná alakítása folyamatban 1,5 M Ft Komlóska, Ruszin tájház Tervek elkészültek, faanyagvédelmi szakértői szakvélemény beszerzését követően indulhat a felújítás 20 M Ft Füzér Turisztikai attrakció fejlesztése, a Füzéri Vár fogadóképességének minőségi javítása, attrakciófejlesztés 700 M Ft Élő Vár a Zemplénben, 1,5 milliárd Ft értékű kiemelt projektek támogatása MNV Zrt. részéről beruházási előleg biztosítása 2014-ben: 26 M Ft Regéc Alsó vár keleti falának veszélyelhárítási és állagvédelmi munkái életveszélyessé vált faltömb stabilizálása: 72 M Ft A Regéci Vár, ahol II. Rákóczi Ferenc fejedelem a gyermekkorát töltötte c. pályázati beruházás megkezdése: 632 M Ft

25 Pácin bontás előtt Pácin bontás után

26 Regéci vár keleti fala felújítás előtt és után

27

28 Állami öröklés A Magyar Állam szükségképpeni örökléséről a március 15. napján hatályba lépett Ptk. 7:74 (1)-(2) bekezdése rendelkezik, figyelemmel arra, hogy más, törvényes vagy végrendeleti örökös hiányában az állam örököl. A március 15. napján hatályba lépett Polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény eltérő rendelkezése hiányában a Ptk. öröklési jogot szabályozó rendelkezéseit annak hatályba lépése után megnyílt öröklésre kell alkalmazni. A Ptk. hatályba lépését megelőzően megnyílt öröklésre a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény szabályait kell alkalmazni. Az örökség visszautasításának joga az államot, mint törvényes örököst nem illeti meg, kivéve, ha a Magyar Állam végintézkedésen alapuló örökléséről van szó, mert ebben az esetben az MNV Zrtnek lehetősége van az értéktelen, illetve gazdaságilag előnytelen hagyaték visszautasítására. A hagyatékkal kapcsolatos minden peres és nem peres ügyben az MNV Zrt. jár el, egyben gyakorolja a Magyar Államot, mint törvényes örököst megillető jogokat és viseli a hagyatékkal kapcsolatos terheket. Az öröklés visszautasításának szabályaiban tartalmi változás nem történt, a vonatkozó szabályokat a Ptk. 7:89 tartalmazza. Országos összehasonlításban az MNV Zrt-n belül Budapest kivételével Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a legmagasabb a hagyatékok száma: 38 %, mely a területi iroda ügyiratforgalmát tekintve mintegy db iratot jelent évben összesen 377 db új hagyatéki ügy érkezett, melyből a évben jogerőre emelkedett hagyatékátadó végzések alapján a Magyar Állam 231 db (61%) hagyatéki ügy esetében lett kényszerörökös.

29 3.2 Vagyonkezelők Vagyongazdálkodási Igazgatóságához kapcsolódó feladatok Az MNV Zrt. által vagyonkezelésbe nem adott, központi költségvetési szervek elhelyezése céljából alkalmas ingatlanok vonatkozásában az ingatlanok elhelyezési célú felhasználásával kapcsolatos helyszíni feladatok elvégzése. A központi költségvetési szervek vagyonkezelésében lévő vagyonelemek tekintetében az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyonelemek kapcsán a használattal, hasznosítással, birtoklással, a tulajdonjog védelmével és a rendelkezési joggal kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítése. Közreműködés az állami feladatok ellátása során a költségvetési szervek, illetve az egyéb, az állami vagyont használó természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére a működésükhöz szükséges, MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami tulajdon használatához szükséges szolgáltatások (üzemeltetés, beszerzés) biztosítása. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban MÖK tv.) erejénél fogva a megyei önkormányzatok vagyona január 1-jén a Magyar Állam tulajdonába került vagyonelemek kapcsán az átadás-átvételi megállapodások egyeztetési folyamata során történő helyszíni bejárása. A megyei önkormányzatok konszolidációját követően évben az önkormányzati vagyon a Szociális és Gyermekvédelmi Központhoz (SZGYF) - ahová a Megyei Intézményfenntartó Központok (MIK-ek) is beolvadtak -, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz (KLIK) került.

30 Speciális Vagyonelemekkel kapcsolatos szakmai feladatok: Speciális vagyonelemnek tekintendőek: a föld méhének kincsei, a folyóvizek, csatornák és természetes tavak, valamint ezek medre, a folyóvíz elhagyott medre és a folyóvízben újonnan keletkezett sziget, az országos közutak, vasutak, vízi utak és az országos közforgalmi kikötők, a nemzetközi közforgalmú repülőtér, továbbá az ország területe feletti légtér, az atomenergia alkalmazását szolgáló üzemi létesítmények, berendezések és nukleáris anyagok, valamint a közcélú villamos művek, az energiaszolgáltatás és - szállítás országos távvezeték-hálózata, ásványi nyersanyagok. Speciális, fent felsorolt vagyonelemek vonatkozásában a szakmai igazgatóság kérésének megfelelően a helyszíni szemlék lebonyolítása, adatszolgáltatás, információk biztosítása. Speciális, fent felsorolt vagyonelemek vonatkozásában a döntésre előkészítő feladatok ellátása. A helyi ismeretek birtokában véleményezi a szakmai igazgató döntési hatáskörébe tartozó nem területi irodavezetői hatáskörű döntés-előkészítő dokumentumokat. Területi Irodánk a felsorolt vagyonelemek vonatkozásában is helyszíni szemléket végez, az ásványi nyersanyag értékesítésével kapcsolatos döntési és előkészítési feladatokat, a döntési kompetenciába eső tulajdonosi hozzájárulások kiadását, egyéb kompetenciába eső elektronikus döntés-előkészítést és a felsorolt vagyonkezelőkkel történő közvetlen kapcsolatot látja el. Országos közutakat vagyonkezelő szervezetek /Közlekedésfejlesztési és Koordinációs Központ, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt., Állami Autópályakezelő Zrt./ Országos közforgalmú vasúti pályát vagyonkezelő szervezet /Magyar Államvasutak Zrt./ Vízgazdálkodással foglalkozó vagyonkezelők /Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt., Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság/ Nemzeti Park Igazgatóságok/Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága, Bükki Nemzeti Park Igazgatósága/ Egyéb szervezetek /Vízgazdálkodási Társulatok/

31 4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye ingatlan vagyonelemei eszközcsoportra bontva Borsod-Abaúj-Zemplén Megye ingatlan vagyonelemei eszköz csoportokra bontva: Föld vagyonelemek Épület vagyonelemek Építmény vagyonelemek Lakások Vagyonelemek eszköz csoportokra bontva: Föld vagyonelemek: 2041 db 652 mft Építmény vagyonelemek: 48 db 275 mft Épület vagyonelemek: 469 db 540 mft Gépek, berendezések: 950 db 1,2 mft Járművek: 13 db 2,4 mft Lakások: 102 db 201 mft Ingatlan vagyonelemeken kívül a nyilvántartás további részét a gépek, berendezések, vagyis ingóságok alkotják. Az ingóságok jelentős része (70%) állami öröklésből és az iroda működéséhez szükséges eszközökből származik, a további 30% a nem működési eszközöket jelentő egyéb ingóságok.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci Iroda tevékenysége. Miskolc, 2014.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci Iroda tevékenysége. Miskolc, 2014. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci Iroda tevékenysége Miskolc, 2014. április TARTALOMJEGYZÉK: Bevezető 1. MNV Zrt. szervezeti felépítése 2. Integrált

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.)

Részletesebben

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I. 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi vagyongazdálkodásról és a 2015.

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól RENDELET TERVEZET Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2012.06.20. 4. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.06.20. 8. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzatának../2012.

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3.

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. Szöveges indoklás a 2012. évi költségvetési beszámolóhoz I. Általános indoklás 1. Az intézmény feladatkörének,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CII. törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására 6 Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására amely egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester,

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonértékmegőrző és gyarapító tevékenységének ellenőrzéséről egyes kiemeit közszolgáltató társaságoknál

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont 1. EU irányelvek és a hatályos magyar jogszabály Jogi háttér "... lisszaboni európai tanács kiemelte a digitális, tudás alapú gazdaság felé történő elmozdulásban rejlő növekedési, versenyképességi és munkahelyteremtési

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-132 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó Előterjesztés A Képviselő-testület 2012. május 23-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző A beszámoló összeállításában

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3. változat 1. oldal (74) Előkészítette: Hankovszkiné Balogh Ilona Eigner János Csapó József operatív és gazdasági személyszállítási igazgató műszaki igazgató igazgató Ellenőrizte: Dr. Máté Ernő ügyvéd

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 Az Országgyűlés a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, illetőleg a közfeladatok

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012./ (V.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 29., csütörtök Tartalomjegyzék 4/2015. (I. 29.) Korm. rendelet A fogyasztóknak állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú hitelek eltérő

Részletesebben