Debrecen, év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT"

Átírás

1 ., r:: i.r~vatal JOG!::RŐS ÉS VÉGREHAJTHATÓ ~.1.,0.. r rj. (;. _.., Debrecen, év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL ~~- Ügyiratszám: IX-T -002/328-25/2012. Ügy i ntéző: Dedinszky Mónika Telefon: 52/ alllf s -~-~J- \~ Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály l Elö.au6n,y: L' r \ G-~. - ~ l ; Tárgy: Nyíradony, Ady Endre és Klapka utcák útépítési engedélye Melléklet: 1 pid bejelentési adatlap ' HATÁROZAT Nyíradony Város Önkormányzata (4254 Nyíradony, Árpád tér 1.), mint Építtető megbízásából a CÍVIS Komplex Mérnök Kft. (4031 Debrecen, Selyemfü u. 3.) kérelmére, a Nyíradony, Ady Endre és Klapka utcák útépítési engedély kérelme tárgyában január 27-én kelt, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelösége (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46/b., (továbbiakban: Hatóságom) részére január 30-án benyújtott kérelme alapján, a következő döntést hoztam: Építtető fenti tárgyban előte rj esz tett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően helyt adok. Nyíradony, Ady Endre és Klapka utcák kiépítését a CÍVIS Komplex Mérnök Kft. (Horváth Zsolt tervező, kamarai névjegyzék száma: KÉ-korlátozotU ) által november hónapban készített CKM-0005/2011. számú útépítési tervdokumentáció alapján az alábbi feltételek mellett e n g e d é l y e z e m. Jelen építési engedély az alábbi közlekedési létesltményekre vonatkozik: Ady Endre utca kiépítésére 1 222,38 m hosszan; Klapka utca kiépítésére 706,42 m hosszan; Bartók Béla utca kiépltésére 50,0-50,0 m hosszan; a 472/5 hrsz-ú piaci bekötőút kiépítésére 50,0 m hosszan; az Ady Endre utcán 4 db autóbusz megállóhelyet kiszolgáló utasperon és gyalogos járda kapcsolat létesítésére; az Ady Endre utca mellett járda kiépítésére. l. MŰSZAKI FEL TÉTELEK: 1. Nyomvonal leírása, helyszínrajzi elrendezés, keresztszelvények kialakítása: Az Ady Endre utca az U-2.1 számú Helyszínrajzon jelölt km szelvénytől az 1+222,38 km szelvényíg települési gyüjtöútként átépíthetö az alábbiak szerint: a tervezett út a kezdőszelvénynél a Kossuth utca (4904. j. Nyíradony-Nyírábrány összekötő út km sz.) meglévő burkolatához R=8,0 méter sugarú lekerekitö ívekkel csatlakozhat; a végszelvénynél a Klapka utca meglévő burkolatához, annak ,80 km szelvényében R=8, 0 méter sugarú lekerekitö fvekkel csatlakozhat. A Klapka utca az U-2.2 szám ú Helyszínrajzon jelölt km sze lvénytől a O+ 706,42 km szelvényig települési gyüjtöútként átépithető az alábbiak szerint: a tervezett út a kezdőszelvénynél a Honvéd utca meglévő burkolatához R=8,0 méter sugarú lekerekitö ívekkel csatlakozhat; a végszelvénynél a Széchenyi utca (471. sz. Debrecen-MátészaJka ll. rendű főút km sz.) meglévő burkolatához R=8, 0 méter sugarú lekerekitö ívekkel csatlakozhat Debrecen, Széchenyi u. 46/b Telefon: (52) Fax: (52) Honlap:

2 útcsatlakozások: A tervezett utcák mellett útcsatlakozások é píth etőek az alábbiak szerint: az Ady Endre utca 0+090,40 km szelvény bal oldalán Piaci bekötő út 50,0 m hosszon, R=8,0 méter sugarú lekerekitö ívekkel; az Ady Endre utca km szelvényben Bartók Béla utca útke reszteződés 50,0-50,0 m hosszon, R=6,0 méter sugarú lekerekitö ívekkel; a végszelvénynél a tengelyre merőleges burkolatvéggel csatlakozhat a meglévő terephez. Autóbusz megállóhely, peron: Az Ady Endre utcán, forgalmi sávon kijelölt autóbusz megállóhelyek é píthetőek az alábbi helyeken: bal oldalon km szelvény környezetében; jobb oldalon km szelvény környezetében; jobb oldalon km szelvény környezetében; bal oldalon km szelvény környezetében; az alábbi paraméterekkel: megállóhelyi járdasziget (peron) hossza: megállóhelyi járdasziget (peron) szélessége: peron burkolatának minimális oldalesése az út irányába: 18,0 m, 1,5 m, 1,5% A peront kiemeit szegélyek között, mindkét oldalon íves lezárással kell megépíteni. A perontól a telekhatár mellett tervezett járdáig járdakapcsolatot kell kialakítani, min 1,5 méter széles burkolattal és mindkét oldalon 0,5-0,5 méter széles padkával Járda: Az Ady Endre utca szelvényezés szerinti bal (páros) oldalán 0+498, km szelvények között gyalogjárda építhető csatlakozva a meglévő járda burkolatához. A tervezett utak vízszintes vonalvezetése a műszaki leírás 2. pontja alapján az U-1. 1 és U-1.2 jelű Helyszínrajzokon jelölt geometriával építhető, figyelembe véve a tervezési sebességhez tartozó jellemzőket. A tervezett utak magassági vonalvezetése a csatlakozó út meglévő burkolatszintjének, és a vízelvezetés lehetőségének figyelembevételével az optimális földmunkára törekedve a műszak i leírás 3. pontja alapján, a H-1.1 és H-1.2 jelű Hossz-szelvények adatai alapján alakítható ki. A tervezett létesítmények keresztmetszeti elrendezése a müszaki leírás 4. pontja, az U-1.1, U-1.2 és MK-1 jelű Mintakeresztszelvények, részletrajzok alapján: Ady Endre. Klapka. Bartók Béla utcák és piaci bekötőút: koronaszélesség forgalmi sávok száma forgalmi sávok szélessége forgalmi sáv szélessége buszmegállónál padka szélessége oldalesés egyenesben padka oldalesése Gyaloqjárda: a járda szélessége a padka szélessége a járda és a telekhatár közötti biztonsági sáv - a tervezettől eltérően - a járda oldalesése a telekhatárral ellentétes oldal felé 8,50m, 2x1 3,00 m, 3,25 m, 1,25 m, 2,00 %, 5,00% 1,5 m, 0,5m, 0,5 m, 1,5% 2. oldal, összesen: 13

3 2. Vízelvezetés: A tervezett közlekedési létesítmények csapadékvíz elvezetését a Közutak víztelenítéséről szóló e-ut számú útügyi müszaki előírás figyelembevételével, a CKM-006/2011. számú felszíni csapadékvíz-elvezetés engedélyezési terve alapján az útépítéssei együtt kell megoldani úgy, hogy a közlekedésí létesítmények felületérő l a vízelvezetés biztosított legyen: az Ady Endre utca első 11,O m hosszban kiemeit szegélyes kialakítással, a további szakaszon mindkét oldalon.,k" szegélyes, illetve 2,0 %-os tetősze lvény keresztmetszeti kíalakítással, az útburkolatszél hullámoztatásával, víznyelők beépítésével; a Klapka utcán szegély nélküli kialakítással, U elemes beton folyóka beépítésével A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése vízjogi engedély köteles tevékenység, amelyhez vízjogi létesitési engedélyt kell kérni legkésőbb az útépítés megkezdéséig. A vízi létesítmények építése csak jogerős vízjogi létesitési engedély birtokában kezdhető el. 3. Pályaszerkezet: Az érintett útszakaszokon a pályaszerkezetet úgy kell kialakítani, hogy az feleljen meg Az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősttése című e-ut , az útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC) címü e-ut , illetve az Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek Építési feltételek és minőségi követelmények című, e-ut számú útügyi műszaki e lő írások követelményeinek: Új út pályaszerkezete: 4 cm AC-11 aszfalt kopóréteg, 7 cm AC-22 aszfalt kötőréteg, 20 cm Ckt útalap. A szerkezet alá 20 cm védőréteg (kiváló vagy jó, fagyálló földmüanyag) beépítése szükséges. Burkolatmegerősítés pályaszerkezete: 4 cm AC-11 aszfalt kopóréteg, változó vastagságú AC-22 aszfalt kötőréteg, meglévő pályaszerkezet. Új gyalogosjárda, buszperon: 4 cm AC-8 aszfalt kopóréteg, 20 cm M56 mechanikai stabilizációs útalap. A szerkezet alá 20 cm védőréteg (kiváló vagy jó, fagyálló főldmüanyag) beépítése szükséges. Kapubehajtóknál a gyalogjárda alaprétegének megerősítése szükséges oly módon, hogy a kapu szélétől1,0-1,0 méterre túl kell nyújtani a megvastagított pályaszerkezetet: 4 cm AC-8 aszfalt kopóréteg, 5 cm AC-11 aszfalt kötőréteg, 20 cm M56 mechanikai stabilizációs útalap. A szerkezet alá 20 cm védő réteg (kiváló vagy jó, fagyálló fö ldműanyag) beépítése szükséges. A kiemeit szegély magassága 12 cm ± 3 cm legyen. A kiemeit szegélyeket a kapubejárák teljes szélességében 2 cm-re le kell süllyeszteni. A területre kerülö talajjavító réteg alatti terepet tömöríteni szükséges. A földrnunkánál megkívánt tömörségek: altalaj Tr=85%; töltéstest felső 0,5 méterében Tr=90%; ágyazati rétegen Tr=95%. 4. Egyéb: A tervezett korrekciós szakaszon gépjárművel megközelíthetetlen ingatlan nem maradhat. A telek bejárók jelenlegi műszaki állapotát biztosítani kell, valamint a tervezett létesítmények melletti ingatlanoknak a kapubehajtóit a kivitelezési munkák során úgy kell kialakítani, hogy azok meredeksége az 1:2,5 arányt ne haladja meg. 3. oldal, összesen: 14

4 A közúti ű rszelvény szabadon tartását biztosítani kell, szükség esetén a közműve k áthelyezésével A tervezett gyalogosforgalmi létesítmények biztonsági sávokkal megnövelt területén amennyiben vezetéktartó-oszlopok, tűzcsapok, valamint meglévő közmü műtárgyaka t át kell helyezni úgy, hogy azok ne kerüljenek a közút-. illetve a gyalogosforgalmi létesítmények űrsze lvényé be. Az utcában esetlegesen meglévő aknákat, fedlapokat, illetve egyéb szerelvényeket a burkolat építése során szintbe kell emelni, szükség szerint ki kell váltani. Az útcsatlakozásoknál minden irányban biztosítani kell a Közutak tervezéséről szóló e-ut számú útügyi műsza ki előírásban megszabott rálátási háromszöget. ll. FORGALOMTECHNIKAI FEL TÉTELEK: Ideiglenes forgalmi rend: Közterületi munkavégzés kizárólag a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez kiadott közútkezelői hozzájárulás birtokában kezdhető meg, melynek kérelméhez mellékelni kell a szaktervező által készített ideiglenes építés alatti forgalomkorlátozási tervet. Az ideiglenes forgalomkorlátozás biztosítása során a közúti köz/ekedésről szóló többször módosított évi l. törvény végrehajtására kiadott 30/1988. (IV.21.) MT rendelet 27. (3) bekezdés b) pontját figyelembe kell venni. Az építés ideje alatt a tervezett út forgalmát az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet, a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (1.31.) KöViM rendelet előírásainak, valamint az e-ut számú A közúti útelzárás és forgalomterelés elemei címü útügyi műszaki elő írás ainak figyelembe vételével, az illetékes közútkezelők által jóváhagyott forgalomkorlátozási terv szerinti j elzőtáblák és korlátozó je lzőeszközök kihelyezésével kell biztositani. Az e-ut számú Közutakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes forgalomszabályozásának kézikönyve című útügyi műszak i előí rás ban foglaltakat be kell tartani. Éjszaka és rossz látási viszonyok között az elkorlátozó elemek, korlátok forgalom felöli oldalát piros vagy villogó borostyánsárga fényjelzéssel kell ellátni. Az építés ideje alatt biztosítani kell az ingatlanok megközelíthetőségét, a célforgalom, illetve az élet- és vagyonbiztonságot szolgáló járművek közlekedését. Az ideiglenes forgalmi rend jelzéseit a munkák végleges befejezése után azonnal el kell távolítani. Végleges forgalmi rend: A tervezett út forgalmi rendjét az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szófó 20/1984. (XII.21.) KM rendelet előírásainak figyelembevételével kell kialakítani, a közúti jelzőtáblákat a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (11.5) KPM-BM együttes rendelet, valamint a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (1.31.) KöViM rendelet előírásai szerint kell kihelyezni. A végleges forgalmi rendet és jelzésképeket a Magyar Közút Nonprofit Zrt. HBM-328/1/2012. számú, valamint Nyíradony Város Jegyzője által kiadott 618/ számú közútkezelői hozzájárulásokban e lőírtak figyelembevételével, a müszaki leírás 9. pontja és az F-2.1 és F-2.2 rajzszámú Forgalomtechnikai helyszínrajzok alapján kell kialakítani: a teljes tervezési szakaszon a forgalmi rend kétirányú; az Ady Endre utca forgalmát alá kell rendelni a Kossuth utca (4904. j. ök út}, és a Klapka utca forgalmának; valamint a Klapka utca forgalmát alá kell rendelni a Honvéd utca, és a Széchenyi utca (471. sz. főút) forgalmának, ennek megfelelőe n 4. oldal, összesen: 14

5 az Ady Endre utca összekötő úti csatlakozásánál, a Klapka utca felőli végén, valamint a Klapka utca főút i csatlakozásánál az "Állj! Elsőbbségadás kötelező" jelzőtáblákat ki kell helyezni, és a "Kötelező megállás helyét jelző vonal"-lal, illetve a "STOP" burkolati jellel együttesen min. 15 m hosszban záróvonalat, az út további szakaszán 2/4 kiosztású terelő vonalat kell felfesteni; aklapka utca Honvéd utca felőli végén az "E lsőbbségadás kötelező" jelzőtáblát ki kell helyezni. A közúti jelzőtáblákat, burkolati jeleket, és egyéb forgalomszabályozó eszközöket a műszaki átadásátvételi eljárás időpontjára ki kell helyezni, és fel kell festeni. A közúti jelzőtáblák megtervezését, alkalmazását és elhelyezését a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet, illetve az e-ut számú Útügyi Műszaki Előírás vonatkozó részeiben foglaltak szerint kell elvégezni. A közúti jelzőtáblák alakja, mérete, jelzésképei, és színösszeállítása feleljen meg a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásokban foglaltaknak és a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (1. 31.) KöViM rendeletben taglaltaknak. A közúti jelzőtáblák csak szabványos fényvisszaverő kivitelben készülhetnek. Az útburkolati jelek felfestésénél az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól szóló 11/2001. ( ) KöViM rendelet, az e-ut számú Az útburkolati jelek tervezése című, és az e-ut számú Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése című útügyi műszaki előírásban foglaltakat be kell tartan i. Az útburkolati jeleket minimum 3 év garanciájú, tartós kivitelben kell felfesteni. lll. SZAKHATÓSÁGI ELŐÍRÁSOK: Az útépftés során be kell tartani az útépítéssei érintett szakhatóságok előírásait 1) A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 149-2/2012/DB. KIR SZAKHAT. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalása: A Nyíradony Város Önkormányzata (4254 Nyíradony, Árpád tér 1. szám) megbízásából a Cívis Komplex Mérnök Kft. (4031 Debrecen, Selyemfű u. 3. szám) által kérelmezett Nyíradony, Ady Endre és Klapka utcák útépítési engedélyének megadásához tűzvédelmi szempontból h o z z á j á r u l o k. A közigazgatási hatósági eljárás és szaigáitatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (továbbiakban: Ket) 44. (9) bekezdése alapján a szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni fellebbezés keretében támadható meg. Az eljárás során szakhatóságunk részéről költség nem merült fel. 2) A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság /2012. ált. sz. szakhatósági állásfoglalása: A mellékletként megküldött Nyíradony, Ady Endre és Klapka utcák útépítési engedélyezési eljárásával kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adjuk. A szakhatósági állásfoglalást a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 1. (2) bek. 16. pontjában biztosított feladatkörben a közigazgatási hatósági eljárás és szaigáitatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény 44. értelmében, valamint a 210/2009. (IX.29.) Karm. rendelet 21. (3) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel a következők szerint adom meg. A megkeresésben foglaltakkal egyetértek, a tervdokumentáció alapján a megvalósulást támogatom. 5. oldal, összesen: 14

6 3) A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizűgyi Felügyelőség 3213/2/2012. számú szakhatósági állásfoglalása: Tisztelt Címzett fenti ügyszámon megkereséssel fordult a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (továbbiakban: Felügyelőség ), amelyben szakhatósági állásfoglalás kiadását kérte Nyíradony Város Önkormányzata (4254 Nyíradony, Árpád tér 1.; KÜJ: ) részére a Nyíradony, Ady Endre és Klapka utcák útépítési engedélyezési eljárásához, valamint kérte annak elbírálását, hogy a tevékenység alapján jelentős környezeti hatások feltételezhetők- e. l. A Felügyelőség megállapítja, hogy a tevékenység alapján jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők. ll. A Felügyelőség a tervezett létesítmény építési engedélyéhez a véleményezésre benyújtott dokumentáció alapján az alábbi feltételek betartása mellett hozzájárul: 1. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény e lő írásai szerint a hulladék term el ője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülö hulladékat köteles környezetszennyezést kizárá módon, a veszélyes hulladéktól elkülönítve gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. 2. Tilos a hulladékat elhagyni, a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozn i, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 3. A hulladékok kezelése során a évi XLIII. törvény egyéb előirásainak betartása mellett a következő jelenleg hatályos jogszabályok szerint kell eljárni: a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének fel tételeiről szóló módosított 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet; a települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Kormányrendelet; a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrő l szóló 164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet; az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet; a hulladékokjegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. 4. Csak olyan kezelőnek adható át veszélyes és nem veszélyes hulladék, aki a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkezik az adott hulladék kezelésére. Hulladékszállítást csak az adott hulladék szálutására engedéllyel rendelkező szervezet végezhet. 5. Területfeltöltésre csak és kizárólag szennyezetlen, tiszta talajt lehet átadni, illetve felhasználni. 6. Amennyiben a kivitelezés során kitermelt talaj aszfalttal, vagy egyéb hulladékkal keveredik, azt a továbbiakban hulladékként kell kezelni és hulladékkezelő részére kell átadni. Területfeltöltésre hulladékat - nem építési engedélyes eljárásban - csak a fe lügyelőség engedélyével lehet átadni, illetve felhasználni. 7. Az építési tevékenység befejezését követően kérjük az építtetőt, hogy a tényleges adatok birtokában, a forgalombahelyezési engedélyezési eljárás során, nyilatkozzon a keletkezett építési hulladékok mennyiségéről, és amennyiben a keletkezett építési hulladékok tényleges mennyisége elérné a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott mennyiségek valamelyikét, úgy az építtető köteles elkészíteni és benyújtani a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 5. számú melléklete szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékokat keze lő szervezet átvételi igazolását. 8. Amennyiben a létesítés során zajvédelmi-, vagy levegővédelmi szempontból megalapozott lakossági panasz merül fel, annak műsza ki, munkaszervezési intézkedéssei történő megszüntetése a beruházó feladata. 9. Az ideiglenes forgalomba helyezést követően akkreditált laboratórium által forgalomszámlálással egybekötött - szabvány szerinti zajszint méréseket kell végezni az érintett legközelebbi védendő létesítmények esetében. Amennyiben indokolt a zajcsökkentése érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. A mérési eredményeket dokumentáló mérési jegyzőkönyvet a Fel ügyelőség re meg kell küldeni. Az útszakasz végleges használatbavételéhez csak ezen adatok ismeretében és a zajterhelési határértékek megtartása mellett járulunk hozzá. 6. oldal, összesen: 14

7 1 O. A létesítendő út hatásterületén található véden.dő létesítmények esetében a jogszabályban előírt zajterhelési határértékek teljesülésétől kizárólag abban az esetben tudunk eltekinteni, amennyiben akkreditált laboratórium által végzett forgalomszámlálással egybekötött szabvány szerinti mérési adatok határérték túllépést igazolnak a változást megelőző állapotra vonatkozóan. Ebben az esetben a 27/2008. (X11.3.) KvVM-EüM rendelet 4. (5) b) értelmében követelményként, a változást megelőző zajterhelést tekintjük. 11. A munkálatok végzése során keletkező hulladékok nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése tilos. 12. Az építési tevékenységekkel kapcsolatos szállítások esetén a fuvarozó köteles gondoskodni arról megfe lelő intézkedés megtételével (takarás, csomagolás stb.), hogy a szállított anyag levegőterhelést ne okozzon. 13. Az építési tevékenységek végzése során az e lérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni a szomszédos ingatlanok diffúz porterhelését. 14. Az építési tevékenységet úgy kell végezni, az építőanyagokat és az építéshez használt gépeket úgy kell tárolni, hogy biztosított legyen a 219/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. Az építési tevékenység nem okozhatja a felszín alatti víz és a földtani közeg 6/2009. (IV.14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát. 15. A létesítendő vízelvezető rendszer építése vízjogi engedély köteles tevékenység, melyhez vízjogi engedélyt kell kérni legkésőbb az útépítés megkezdéséig a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet mellékleteinek csatolásával A vízilétesítmények építése csak jogerős vízjogi létesitési engedély birtokában kezd h ető el (72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés). A vízjogi engedélyes tervhez a csapadékvizet befogadó csatorna kezelőjének a hozzájáruló nyilatkozatát csatolni szükséges. A forgalomba helyezéséhez csak abban az esetben járulunk hozzá, amennyiben a vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek. 16. Tilos a csapadékvíz elvezető hálózatba vízszennyezést okozó anyagat juttatni (220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet). 17. A víziközmüvek keresztezése során be kell tartani a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet elöírásait. 18. A tevékenységet az évi Li ll. törvény 6. -ban foglaltak alapján úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezés! és kizárja a környezetkárosítást. 19. Az okozott havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a Felügyelőségnek, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezésérő l (219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 19. (1) bek., valamint 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 11. (2) bek. szerint). Ezen állásfoglalás ellen jogorvoslattal az engedé lyező hatóság által az ügy érdemében hozott elsőfokú határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezéssei lehet élni. 4) A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája IX-P-01/703-4/2012. sz. szakhatósági állásfoglalása: A Nyíradony Város Önkormányzata beruházásában, a CIVIS Komplex Mérnök Kft. terve alapján kivitelezésre kerülő Nyíradony, Ady Endre és Klapka utcák útépítési engedélyezési eljárásában az engedély kiadásához feltételként előírt kulturális örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást az alábbi kikötésekkel adom meg: 1. A tervezett útépítés kivitelezéshez kapcsolódó földmunkák csak folyamatos régészeti felügyelet mellett végezhetők. 2. A tárgyi létesítmény műszaki átadásának és forgalomba-helyezésének hozzájárulásához feltétel a régészeti kutatás ellátását igazoló építési naplóbejegyzés másolatának bemutatása. Állásfoglalásom ellen jogorvoslattal az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezéssei lehet élni. 7. oldal, összesen: 13

8 5) Nyíradony Város Jegyzője, mint l. fokú építésügyi hatóság 1251/2012. számú szakhatósági állásfoglalása: Nyíradony Város polgármesteri Hivatal Építésügyi Hatóság (Nyíradony, Árpád té r 1. sz.) részéről hozzájárulásomat adom, a Nyíradony, Ady E. és Klapka u. építési engedély megadásához. Horváth Zsolt tervező január 23-án tett nyilatkozata alapján: a tervezett létesítmény termőföld et és e rdő területet nem érint; a létesítmény nem helyi jelentőségű védett természeti területen valósul meg; Nyíradony közigazgatási területén nincs semmilyen természetvédelmi védettség. IV. KÖZÚTKEZELÖI, KÖZMŰ ÜZEMELTETŐl ELŐÍRÁSOK: A kivitelezés során be kell tartani az alábbiakban felsorolt k özútkez elői és közmű üzemelte tői, tulajdonosi és vag yon kezel ői elő írásokban foglaltakat: 1. a Nyíradony Város Önkormányzat 618/2012. számon kiadott közútkeze lő i hozzájárulása; 2. a Magyar Közút Nonprofit Zrt. HBM-328/1/2012. számú közútkeze lő i hozzájárulása; 3. a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ G-2/ /2012. szám ú vagyo nkeze lői és tulajdonosi nyilatkozat; 4. az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. K5604/2012. számú ü ze m el tetői nyilatkozata; 5. a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. 340/7/ / számú üzemelte tői nyilatkozata; 6. a Magyar Telekom Nyrt. Gy-541 1T /137/2012. számú közműkeze löi nyilatkozata; 7. a Nyíradony Vagyonkezelő Kft én kelt üzemel tetői nyilatkozata. Az engedélyezett létesítmény a tervegyeztetés során az alábbi közm ű -h álóza tot nem érinti: az lnvitel Távközlési Zrt. meg lévő és tervezett optikai hálózatát (18/201 2/C). A burkolatépítés előtt - az ahhoz szükséges hozzájárulások, engedélyek beszerzését követőe n -gondoskodni kell a közművek szükség szerinti kiváltásáról, védelembe helyezés é ről. Az útépítés kezdete előtt az érintett közművek üzemeltetőitől a szakfelügyeletet minden esetben meg kell kérni. V. EGYÉB FEL TÉTELEK: Az utak a helyi közúthálózat elemei, kezelője : Nyíradony Város Önkormányzata (4254 Nyíradony, Árpád tér 1.). Az Ady Endre és Klapka utcák, valamint a hozzá kapcsolódó közlekedési létesítmények építése, idegen terület igénybevételével történik a CÍVIS Komplex Mérnök Kft. által készített Telekalakítási terve alapján. A kivitelezési munkák az útépítéshez szükséges területek tulajdonjogának megszerzését követően, vagy az érintett területek tulajdonosainak hozzájárulásával kezdh etők meg. Az építési engedély idegen ingatlan birtokba vételére nem jogosít, az építéssel összefüggésben támasztható polgári jogi igényt nem dönti el, és egyéb - jogszabályban elő í rt - engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít. A végleges forqalomba helyezés feltétele: a megépült közlekedési létesítmények tényleges állapotának megfelelő telekalakítások végrehajtása, az ingatlan-nyilvántartási adatok változásának bejegyzéséhez szükséges dokumentumok hiánypótlás-mentes benyújtása az érintett földhivatalhoz. 8. oldal, összesen: 13

9 Az útépítéssei érintett ingatlanok megközelíthetőségét, az útépítést követően is biztosítan i kell, az út mellett megközelíthetetlen, bezárt területek nem maradhatnak. Az útszakasz jelenlegi közvilágítását felül kell vizsgálni, és amennyiben szükséges, - a jegyző által jóváhagyott terv alapján - az útkategóriának megfe l elő közvilágítást ki kell építeni. Építési engedélyern fakivágásra nem jogosít. annak engedélyezését külön eljárásba kell lefolytatni. Építési munka csak a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válását követőe n kezdhető meg. Az építtető köteles a kivitelezés megkezdésének időpontját a kivitelezés tervezett megkezdése előtt 15 nappal korábban a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Fe l ügyelősége részére bejelenteni. Az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyhez kötött és 50 millió forint építmény-értéket meghaladó, illetve a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó építési tevékenységek esetén, az építtetőt az építőipari kivitelezési tevékenység tervezett megkezdésére, adataira és az adatok változására irányuló bejelentési kötelezettség is terheli. E határozat a jogerőre emelkedésétől és végrehajthatóvá válásától számított három évig érvényes. Nem szű ník meg az építési engedély érvényessége, ha az építést három éven belül megkezdték, és azt folyamatosan végzik. Az építési engedélyt az építési napló mellékleteként a munkaterületen kell tartani. Ezen építési engedély alapján megépült létesítmények hatósági engedéllyel adhatók át a közúti forgalom részére, melyre a m űsza k i átadás-átvételt követően a kiv itelező által záradékolt megvalósujási terv egy példányának benyújtásával - a forgalomba helyezés tervezett időpontja előtt 30 nappal - külön kérelmet kell benyújtani a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségéhez. Határozatom ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központjához címzett, de a Hajdú-Bihar Megyeí Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségéhez benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezési eljárás díjköteles, melynek összege az eljárási díj 50 %-a. ami jelen eljárás esetében Ft, azaz Háromszá z n eg yvenhatezer-kettőszázötven forint, melyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett szám ú számlájára befizetni. Amennyiben jogszabály a másodfokú szakhatósági eljárásért igazgatási szolgáltatási díj megfizetését rendeli el, úgy a fellebbezéshez csatolni kell ezen díjak befize tésé ről szóló igazolást is. A fellebbezésnek elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség. A fellebbezésről a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja dönt. INDOKOLÁS Nyíradony Város Önkormányzata (4254 Nyíradony, Árpád tér 1.) megbízásából a CÍVIS Komplex Mérnök Kft. (4031 Debrecen, Selyemfű u. 3.) január 30-án kérelmet nyújtott be a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhívatal Közlekedési Felügyelősége részére, melyben a Nyíradony, Ady Endre és Klapka utcák útépítési engedélyét kérte. Kérelméhez csatolta: a CÍVIS Komplex Mérnök Kft november hónapban készített CKM-0005/2011. szám ú engedélyezési tervdokumentáció 11 példányát, az engedélyes meghatalmazását a kérelmező részére, hogy helyette a tárgyi ogyben eljárjon. Építtető kérelme alapján az ügyben keletkezett valamennyi iratot megvizsgáltam, a vonatkozó jogszabályi előírásokat áttekintettem, és megállapítottam, hogy a kérelem hiányos. 9. oldal, összesen: 13

10 Hatóságunk Építtető részére február 1-én, IX-T-002/328-3/2012. számon 30 napos ha táridővel hiánypótlási felhívást adott. Építtető a hiányosságak 'egy részét február 9-én megküldte Hatóságunk részére, a hiányzó dokumentumokat április 25-én pótolta. Ép íttető a szakhatósági állásfoglalások megkereséséhez szükséges eljárási díjak befizetéséről szóló igazolást március 8-án benyújtotta Hatóságunkhoz. A szükséges szakhatósági állásfoglalásokat megkeresés útján február 1-én, valamint március 8-án kértem meg a közigazgatási hatósági eljárás és szaigáitatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket) 44. és 45. -aszerint. A szakhatósági állásfoglalások március 29-ig bezárólag érkeztek meg. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló, 15/2000. (XI.1 6.) KöViM rendelet 14. (1) - (2) bekezdése értelmében, - az országos közutak közlekedési építményei építésének építési engedélyezési eljárásban - az eljáró hatóság az építési engedély kiadását m egelőzőe n március 8-án 9 ;m órától Nyíradony Város Polgármesteri Hivatal tanácstermében az érintett szakhatóságok, közút- és közműkezelők részére helyszíni szemlét tartott. Hatóságunk a Ket (1) bekezdés b) pontja alapján a helyszíni szemlét követően 10 QQ órától Nyíradony Város Polgármesteri Hivatal tanácstermében a területtel érintett, valamint a szomszédos ingatlantulajdonosok részére közmeghallgatást tartott. Az érintett közműkeze lők, szakhatóságok nyilatkozatukban az építési munkák végzéséhez -feltételek előírása mellett- hozzájárultak. Nyíradony Város Önkormányzata építési jogosultságát 2 db hiteles térképmásolat és 11 db tulajdoni lap másolatának csatolásával igazolta. Horváth Zsolt Közlekedési építőmérnöki korlátozott tervezői jogosultsággal rendelkezik, melyet a HBM Mérnöki Kamara névjegyzékében KÉ-korlátozott reg isztrációs számon igazolt. Az eljárásban érintett szakhatóságok állásfoglalásaikat az alábbiakban indokolták meg: 1) A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Útügyi Osztálya tárgyi engedélyezési eljárásban szakhatóságként kereste meg tűzoltóságunkat A megkereséshez csatolt engedélyezési dokumentációt tűzvédelmi szempontból megvizsgáltuk, és hozzájárultunk a Nyíradony, Ady Endre és Klapka utcák útépítési engedély kiadásához. Az önálló jogorvoslatot a Ket. 44. (9) bekezdése alapján zártam ki, és e jogszabályi helyre tekintettel adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőség éről. A szakhatósági állásfoglalást a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése, a 263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 8/A. -a alapján biztosított jogkörömben -a 43/2011. (XI.30.) BM rendelet 1. (1) bekezdéséhez tartozó mellékletben meghatározott illetékességi területen eljárva - adtam ki. 2) A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Köztekedési Felügyefősége szakhatósági állásfoglalásra irányuló megkeresést nyújtott be a Felügyelőségre Nyíradony Város Önkormányzata részére a a Nyíradony, Ady Endre és Klapka utcák útépítési engedélyezési eljárásához, valamint kérte annak elbírálását, hogy a tevékenység alapján jel e ntős környezeti hatások feltételezhetők-e. Kérelméhez mellékelte a tervezett létesítés Cívis Komplex Kft. által készített engedélyezési tervdokumentációját, valamint a 31 4/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 13. számú melléklete szerinti adatlapot A Felügyelőség a mellékelt dokumentáció ás az adatlap alapján megállapított, hogy a tevékenység alapján jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők. 10. oldal, összesen: 13

11 A mellékelt dokumentáció alapján megállapítható, hogy a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi jogszabályok maradéktalan betartása esetén az útépítésnek akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást adtunk. Feltételeink a évi XLIII. törvény, a módosított 98/2001. (V1.15 ) Kormányrendelet, a 213/2001. (X1.14.) Kormányrendelet, a 164/2003. (X.18.) Kormányrendelet, a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet, a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet, a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet, az évi Lill. törvény, a felszín alatti vizek védelméről szóló módosított 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése, a felszín alatti víz és földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet 1., 2. sz. melléklete, a felszíni vizek védelméről szóló 220/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet alapján lettek meghatározva. A szakhatósági állásfoglalás kérés március 8-án érkezett, a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. (1) bekezdésben meghatározott ügyintézési határidő 30 nap. A évi CXL. törvény (Ket.) 33. (3) bekezdés c) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő időtartam. Az ügyintézési határidő betartásra került. A jogorvoslati utat a évi CXL. törvény (Ket.) 44. (9) bekezdése alapján állapítottam meg. Az igazgatási szolgáltatási díj a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1. melléklet VI. pontja alapján Ft, valamint a környezeti hatások jelentőségén ek vizsgálatáért fizetendő 133 OOO Ft, melyet a kérelmező megfizetett. Jogorvoslati eljárásban fizetendő díj az 1. melléklet VI. pontjában meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a. Szakhatósági állásfoglalásunkat a évi CXL. törvény 44. (1) bekezdése alapján a 347/2006. (XI1.23.) Kormányrendeletben és a 263/2006. (XII.20.) Kormányrendeletben biztosított jogkörünk alapján adtuk meg. 3) A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségétől, a Nyíradony, Ady E. és Klapka utcák útépítési engedélye ügyében szakhatósági megkeresés érkezett a Hivatalunkhoz. A mellékelt kérelem alapján megállapítottam, hogy a tervezési terület mentén nyilvántartott régészeti lelőhely található. A szakhatósági hozzájárulást a következökre való tekintettel adtam meg: A kérelem, a benyújtott tervek, és a lelőhely nyilvántartási adatainak összevetése alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység részben beépített, örökségvédelmi szempontból bolygatott terü leten történik, illetve a lelőhely szélső, periférikus területét érinti. A tervezett tevékenység kivitelezése során csak korlátozottan kell régészeti leletek előkerülésére számítani. A tervezési terület mentén húzódó régészeti lelőhelyet csak szakirodalmi adatokból ismerjük. A fenti lelőhelyen szisztematikus régészeti kutatás nem folyt, így nem ismerjük a pontos kiterjedését, állapotát, intenzitását. A lelőhely kiterjedésének, állapotának, a tervezési terület rétegtaní viszonyainak és a régészeti jelenségek jelentkezési szintjének meghatározása céljából a tervezett földmunkákhoz kapcsolódóan régészeti megfigyelés elvégzése indokolt. Mindezekre tekintettel a régészeti megfigyelést a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény (Kötv.) 22. (2) bekezdése illetve a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII.18.) NEFMI rendelet (továbbiakban: R.) 15. (1) bekezdésének alapján írtam elő. 11. oldal, összesen: 13

12 A régészeti megfigyelés a Kötv pontja, illetve a R. 15. (4) bekezdése szerint a földrnunkával járó fejlesztések, beruházások régész által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kisérése és annak dokumentálása. Amennyiben a földmunkák során régészeti emlékek kerülnek elő, akkor a régészeti megfigyelés ellátása nem szolgálja kielég itöen a lelőhely és a régészeti örökség védelmét, ezért a további régészeti tevékenységet a m ege lőző feltárásra vonatkozó szabályok szerint kell lefolytatni Hatóságomtól beszerzett engedéllyel. A régészeti megfigyelés során előkerülö régészeti leletek, illetve emlékek feltárását a Kötv. 19. (2), valamint a 22. (1) bekezdése alapján írtam elő. A rég észeti kutatások elvégzésére a területileg illetékes Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága (4026 Debrecen, Déri tér 1. Régészeti Osztály, Dani János, tel: ) jogosult. Szakhatósági eljárásom során a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekröl, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2. számú melléklet A. l. ponljában felsorolt szakkérdéseket vizsgáltam. A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapitottam, hogy a létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a rendelkező részben elő írt feltételek mellett felel meg. A szakhatósági eljárás ügyintézési határideje leteltének napja: március 4. (30 nap) Szakhatósági állásfoglalásom a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekröl, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/201 O. (XII.27.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdésének a) pontja, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 10. pontján, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket. ) 44. (1) bekezdésén alapul. A jogorvoslati utat a Ket. 44. (9) bekezdése alapján állapítottam meg. A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság indokolás nélkül adta meg /2012. ált. számú szakhatósági állásfoglalását Az engedélyezésre benyújtott terv tartalmilag kielégítette az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszontetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI.16.) KOVIM rendelet vonatkozó jogszabályi elöírásait. Az Ép íttető - Nyíradony Város Önkormányzata - a ,- Ft azaz Hatszázk ilen cvenkettőeze r ötszáz forint útügyi hatósági eljárási díjat február 1 O-én befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel. Mivel az engedély kiadásáig eltelt időszak alatt az engedélyezési eljárást akadályozó tényező nem merült fel, az útépítés ellen az érintettek kifogást nem emeltek, továbbá a kérelem teljesíthetőségének jogszabályi feltételei fennállnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. Az ügyintézési határidő leteltének napja: június 23. Az ügyintézési h atáridő betartásra került. Döntésemet a Ket. a 71. ( 1) és a 72. (1) bekezdése, továbbá engedélyemet a közúti köz/ekedésről szóló évi l. törvény (továbbiakban: Kkt.) 29., az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM. számú rendelet, az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszontetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet, valamint a közúti kózlekedés szabályairól szóló 1/ (ll. 5.) KPM-BM együttes rendelet alapján hoztam meg. A tervezett gyalogjárda paramétereit a Közutak tervezéséről előirás pontja alapján írtam elő. szóló e-ut útügyi műszaki 12. oldal, összesen: 13

13 Az ingatlan-nyilvántartási adatok bejegyzésére vonatkozó kötelezést a közúti köz/ekedésről szóló évi l. törvény 29. (9) bekezdése, valamint a 32. (2) ala pján írtam elő, figyelemmel az ingatlan-nyilvántartásról sz ó ló évi C XLI törvény 27. (1) és (2) bekezdéseiben elő í rtakra. A munkakezdés megkezdésének bejelentésére vonatkozó kötelezettséget a 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 15. ( 1) bekezdés f) pontja határozza meg. Az adat bejelentési kötelezettségre történ ő felhívást az épftőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 29. (1) bekezdése alapján irtam elő. A bejelentés adattartalmát a rendelet 4. sz. melléklete határozza meg. A fellebbezés lehetöségét a Ket. 98. (1) bekezdése, illető leg biztosítottam. a 99. (1) bekezdése alapján A fellebbezés elbírálására jogosult szervet a Nemzeti Köz/ekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 3/A (3) bekezdése határozza meg. Az eljárási díjat az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 1. (1) bekezdése szerint, a 3. (1) bekezdése alapján létesítményenként állapítottam meg. A fellebbezési eljárás díját a 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 2. (1) bekezdése alapján határoztam meg. Egyúttal e l őírtam a másodfokú szakhatóságok jogszabály szerinti eljárási díjainak befizetését. A jogorvoslati szakhatósági igazgatási dijak mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 6/A. (2) bekezdése és a rendelet 1. sz. mellékletének VI. pontja 4.1. alpontja; az épftésügyi hatóságot, mint szakhatóságat a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az épftési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 24/2011. (VII.21.) BM rendelet 2. (2) bekezdése, állapítja meg. A rend e lkező részben szereplő döntés meghozatala során a Kkt. 29. (5) bekezdése, az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 3. (2) bekezdés ba) pontja, továbbá a Nemzeti Köz/ekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 4. (1) bekezdés c) pontjában és a 4. (5) bekezdésben meghatározott hatásköröm, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/201 O. (XII. 21.) Kormányrendelet 1. (1) bekezdés és 2. (3) bekezdésben meghatározott illetékességi területemen jártam el. r. Debrecen, május 31. Szabó Tamás Bálint igazgató nevében és megbízásából: «trr~~it~w vtjga Lászlóné osztályvezető 13. oldal, összesen: 13

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt:

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt: Terv megnevezése: Celica 2004 Mérnöki Szolgáltató Kft. Tervszám: T-01/2015 Kiskőrös-Kalocsa 153 sz. vasútvonal 98+13 vkm, 5309 sz. út 0+893 km terelőút kiépítésének engedélyezési terve és a vasúti átjáró

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

GEOplaner Építőipari Tervező KFT

GEOplaner Építőipari Tervező KFT P É T F Ü R D Ő PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT ISKOLA UTCA CSATLAKOZÁSÁBAN ÁTERESZ MEGHOSSZABBÍTÁS TERVE TERVSZÁM: 718/15 MEGRENDELŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/682-5/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 05.

Részletesebben

Tájékoztató. BM Országos Katasztrófavédelmi. Főigazgatóság Budapest, szeptember 19.

Tájékoztató. BM Országos Katasztrófavédelmi. Főigazgatóság Budapest, szeptember 19. Tájékoztató a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu MBK/2131-9/2011. /Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!/

Részletesebben

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól 1.) Milyen esetben lehet összevont engedélyt kérni? Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

GEOplaner KFT Veszprém, 2015.04. 8200 Veszprém, József Attila u. 40.

GEOplaner KFT Veszprém, 2015.04. 8200 Veszprém, József Attila u. 40. TERVJEGYZÉK PÉTFÜRDŐ, ÁLLOMÁS UTCA FELÚJÍTÁS ÚTÉPÍTÉSI TERVE Tsz: 717/15 Tervjegyzék Tervezői nyilatkozat Műszaki leírás Közműnyilatkozatok Tervlapok U-1 Átnézeti helyszínrajz U-2. Részletes helyszínrajz

Részletesebben

GEOplaner Építőipari Tervező KFT

GEOplaner Építőipari Tervező KFT P É T F Ü R D Ő LISZT FERENC UTCA 3. SZ. ELŐTTI LÉPCSŐ TERVSZÁM: 719/15 MEGRENDELŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. KÉSZÍTETTE: GEOplaner Építőipari Tervező KFT 8200 VESZPRÉM,

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d.

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d. Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: HF/NS/A/1878/3/2011. Hajnal Krisztián +36 1 474 17 29 Tárgy: Hajózási szabályzat; Hajóvezetéstan; Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia; Vonalismeret; Hajóelmélet,

Részletesebben

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2625-8/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 01.

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ:

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Spaldig Alapítvány kérelméről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Spaldig Alapítvány kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Spaldig Alapítvány kérelméről

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048702 Iratazonosító: IR-000219468/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01022-10/2013.

Részletesebben

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Közlekedési Felügyelősége A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai Gida Attila útügyi szakmai tanácsadó Jogszabályi háttér 1988. évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató az új iskola

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE

BUDAPEST III. KERÜLET RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE BUDAPEST III. KERÜLET RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE V Í Z J O G I L É T E S Í T É S I E N G E D É L Y E Z É S I T E R V - 2013 - A L Á Í R Ó L A P a BUDAPEST III. KERÜLET RÓMAI PART IDEIGLENES

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1./ Tiszanagyfalu Község Önkormányzata (Tiszanagyfalu, Kossuth u. 43.) részére, mint engedélyesnek (a továbbiakban: engedélyes)

H A T Á R O Z A T. 1./ Tiszanagyfalu Község Önkormányzata (Tiszanagyfalu, Kossuth u. 43.) részére, mint engedélyesnek (a továbbiakban: engedélyes) Tárgy: Tiszanagyfalu, belterületi csatornák mederburkolat kiépítésének vízjogi létesítési engedélye Iktatószám: 936/5/2014. H A T Á R O Z A T 1./ Tiszanagyfalu Község Önkormányzata (Tiszanagyfalu, Kossuth

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság június 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság június 14-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-387/2011. ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság 2011. június 14-i ülésére Tárgy: A Bp. IX. ker. Laczkovich utca 5. előtt távközlés célú,

Részletesebben

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048690 Iratazonosító: IR-000331355/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01021-15/2013.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 465-10/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Rábaszentmihály, Németh Csaba egyéni vállalkozó,

Részletesebben

GEOplaner TERVJEGYZÉK SIÓFOK-TÖREKI, DIÓFÁS ÚTI BURKOLT PADKA ÚTÉPÍTÉSI TERVE. Tsz: 645/14

GEOplaner TERVJEGYZÉK SIÓFOK-TÖREKI, DIÓFÁS ÚTI BURKOLT PADKA ÚTÉPÍTÉSI TERVE. Tsz: 645/14 TERVJEGYZÉK Tsz: 645/14 Tervjegyzék Tervezői nyilatkozat Műszaki leírás Közműnyilatkozatok Tervlapok U-1 Átnézeti helyszínrajz U-2 Részletes helyszínrajz 1:500 U-3 Hossz-szelvény 1:1000/100 U-4 Mintakeresztszelvény

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3234-2/1/2012.II. Tárgy:

Részletesebben

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Mire vonatkozik az engedély / bejelentés kérelem Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Az Eng.R.1. sz. Mellékletének X. oszlopában meghatározott építmények

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Iktatószám: 1314-9/2011. Ügyintéző: Dr. Gazdig Mária Tárgy: Látóképi Tófürdő fürdővíz profiljának megállapítása HATÁROZAT A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató az Ország úti

Részletesebben

www.rt-plan.com Tiszaújváros, Bethlen Gábor utca járdafelújítás kiviteli terve RTP-1/2015

www.rt-plan.com Tiszaújváros, Bethlen Gábor utca járdafelújítás kiviteli terve RTP-1/2015 Tiszaújváros, Bethlen Gábor utca járdafelújítás kiviteli terve Tervezte: RT-PLAN Kft. 3519 Miskolc Iglói u. 3. 1/1. Tel: (46)450-527 (70) 317-2112 Email:reko@rt-plan.com Tervszám: RTP-1/2015 www.rt-plan.com

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1803-9/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 08.

Részletesebben

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély!

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! A 312/2012. Kormányrendeletben, a használatba vételi engedélynél kettő fontos dolog változott 2015. április

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 3500-1/2/2013. Törkenczi

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT Iktatószám: 14053-4/2015. Ügyintéző: Biczó Zsolt dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT IPARK Pécs Kft., Déli Ipari Park (152,6927 ha) környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1108-1/4/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1912-4/6/2013.I. Tárgy:

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK. Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK. Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei Ügyintézési határidő: engedélyezési eljárási típusoktól függően változó, de nem számítanak bele a közigazgatási hatósági eljárás

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

{0rVszámú előterjesztés

{0rVszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere {0rVszámú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X., volt l. sz. törzsgyári agyagbánya területén vízjogi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság 2011. augusztus 23 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság 2011. augusztus 23 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-505/2011. ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság 2011. augusztus 23 -i ülésére Tárgy: Bp. IX. ker. Fővám tér 11-12. sz. alatti Kulturális

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 15., szerda Tartalomjegyzék 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 33. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Csapó Zoltánné kérelme E L Ő T E R J E S Z T É S a Gazdasági

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Vízjogi létesítési engedélyezés. Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei

Vízjogi létesítési engedélyezés. Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei Vízjogi létesítési engedélyezés Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei A vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez (átalakításához, megszüntetéséhez) szükséges vízjogi létesítési engedélyt

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság február 26-ai üléséről. 177/2016. (02.26.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság február 26-ai üléséről. 177/2016. (02.26.)TELB. Határozat a Tárgy: napirend A 177/2016. (02.26.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 06/2016 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, az alábbi módosítással: FELVESZI NYÍLT ÜLÉSRE: - V. Dorottya

Részletesebben

Pér Község Önkormányzata 9099 Pér, Szent Imre u. 1. Tel: (96) , Fax: (96)

Pér Község Önkormányzata 9099 Pér, Szent Imre u. 1. Tel: (96) , Fax: (96) Ügyiratszám: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter részére Tárgy: Baleseti gócpont megszüntetése iránti kérelem Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1051 Budapest Honvéd utca 13-15. Tisztelt Miniszter

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS MŰSZAKI IRODA

ÜGYMENET LEÍRÁS MŰSZAKI IRODA ÜGYMENET LEÍRÁS MŰSZAKI IRODA Ügytípus Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Fakivágási engedély kérelem Rövid leírás Nagykőrös Város közigazgatási területén maximum 20 méter talpmélységű, 500 m3/év maximális

Részletesebben

HATÁROZAT. építési engedélyt ad

HATÁROZAT. építési engedélyt ad MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/1768-7/2013. ügyintéző: Horváth Attila : 36 88 576 634 : 36 88 576 644 E-mail: attila.horvath@mbfh.hu jogerős: 2013.07.15. Tárgy: a

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H a t á r o z a t

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H a t á r o z a t ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 522-9/2016. Tárgy: Szil, Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Bartókné Hajnali Beáta Mellékletek: - Telefon: (96) 524-000 Hiv. szám: - HIDRÁNS Kft., 045/1

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M10. számú melléklet Az idegen ingatlanok tulajdon- és használati jogának korlátozása Elosztói üzletszabályzat M10.

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. november 22-én Magyar Horizont Energia Kft.

Részletesebben

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. (56): 512-319; 512-320 Fax: 512-337 Ügyeleti tel: (56) 512-310, 5001 Szolnok; Pf.:164 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu SZBK/822/10/2010. Üi.: Szabó Miklós

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató az Ország úti

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A TÁ R O Z A T

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A TÁ R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Vízjogi üzemeltetési engedélyezés. Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei

Vízjogi üzemeltetési engedélyezés. Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei Vízjogi üzemeltetési engedélyezés Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei Vízhasználat gyakorlásához, vízilétesítmény használatbavételéhez (a továbbiakban: üzemeltetéshez) szükséges vízjogi üzemeltetési

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3415-3/1/2014./I. Tárgy: a Szakály

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság Szám: 74847-1-12/2010. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó El adó: dr. Séra Judit (jogi) Kft.

Részletesebben

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre.

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre. Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 1. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport Egyesület közterület-használati kérelme a Várpark területére

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3160-5/2012. Tárgy: Nagytarcsa, Kökény utca, Bodza utca, Bíborka

Részletesebben

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 841-3/6/2013. Törkenczi

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 5776-3/1/2012./II. Tárgy:

Részletesebben

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza Beruházó: Tervező: Mérnök: Kivitelező: Magyarország közúthálózata Az M0 gyűrű környezete Az M0 gyűrű áttekintő térképe

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, ESZTER H Á Z Y ANTAL UTCA. Munkaszám: 877/2-08 TARTALOMJEGYZÉK

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, ESZTER H Á Z Y ANTAL UTCA. Munkaszám: 877/2-08 TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS A V E S Z P R É M, ESZTER H Á Z Y ANTAL UTCA Ú T É P Í T É S I ENGE D É L Y E Z É S I TER V É H E Z TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK...2 MEGLÉVŐ ÁLLAPOTOK...2 TERVEZETT BURKOLATOK ÉS PÁLYASZERKEZETÉNEK

Részletesebben

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Németh József NMHHH Debreceni hatósági iroda Irodavezető-helyettes 2013. május 30. Az új szabályozás koncepciójának ismertetése Az új szabályozás

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2589-7/2012. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Templom utca 5. -319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-319

Részletesebben

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P I. Költségvetési hatások: Az előterjesztésben foglalt módosítás kizárólag az új tűzoltólaktanyák létrehozását és fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyeii Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjje Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. A Budapest XXII. kerület, Anna utca parkolóépítés tervéhez. 1. Előzmények:

MŰSZAKI LEÍRÁS. A Budapest XXII. kerület, Anna utca parkolóépítés tervéhez. 1. Előzmények: 1 MŰSZAKI LEÍRÁS A Budapest XXII. kerület, Anna utca parkolóépítés tervéhez 1. Előzmények: Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata az Anna utcában várakozóhelyeket kíván létesíteni, ezért

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 425-1/2/2014/II. Paksa Tibor

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (II.5.) Ör. sz. rendelete az önkormányzat által végzett beruházásokhoz kapcsolódó lakossági közművesítés hozzájárulásról / egységes szerkezetben

Részletesebben

Hajdú-Via Kft. 4033 Debrecen, Sámsoni út 141/a sz. Tervszám: 040/11 TARTALOMJEGYZÉK

Hajdú-Via Kft. 4033 Debrecen, Sámsoni út 141/a sz. Tervszám: 040/11 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK az "Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése" tárgyú pályázat keretében a 4080 Hajdúnánás, Széchenyi u., Ady Endre krt., Bethlen G. krt. gyűjtőút engedélyes tervdokumentációjához. 1.1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105918-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: D.H. INTERTRADE Kft. Csongrád zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben

Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT

Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 9249-3/2012. Tárgy: Budapest XIX. kerület, Hoffher Albert

Részletesebben

A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban

A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2011. június 8. dr. Jeges-Varga

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, SZIKLAY JÁNOS UTCA. Munkaszám: 877/3-08 TARTALOMJEGYZÉK

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, SZIKLAY JÁNOS UTCA. Munkaszám: 877/3-08 TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS Munkaszám: 877/3-08 A V E S Z P R É M, SZIKLAY JÁNOS UTCA Ú T É P Í T É S I ENGE D É L Y E Z É S I TER V É H E Z TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK...2 MEGLÉVŐ ÁLLAPOTOK...2 TERVEZETT BURKOLATOK

Részletesebben

Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT

Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT Partvonal értelmezései: Hazai értelmezés: - Vízgazdálkodási lexikon (1970): A folyó v. tó középvízi medrének és a környező

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2843-2/3/2013. Tárgy:

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG Tartalomjegyzék Gyalogos átkelőhelyek kijelölése... 2 Közúti járművezetők utánképzése... 3 Közúti járművezetők vizsgáztatása... 4 Az egyes járművezetői kategóriák vizsgája alóli

Részletesebben

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1225-6/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 06.

Részletesebben

Miskolci hatósági iroda Iktatószám: TU/4659-22/2012. Tárgy: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. építési engedélyezési HATÁROZAT

Miskolci hatósági iroda Iktatószám: TU/4659-22/2012. Tárgy: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. építési engedélyezési HATÁROZAT Miskolci hatósági iroda Iktatószám: TU/4659-22/2012. Tárgy: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚTI KAPUBEHAJTÓK ÚTÉPÍTÉSI TERVE

PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚTI KAPUBEHAJTÓK ÚTÉPÍTÉSI TERVE TERVJEGYZÉK PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚTI KAPUBEHAJTÓK ÚTÉPÍTÉSI TERVE Tsz: 652/14 Tervjegyzék Tervezői nyilatkozat Műszaki leírás Közműegyeztetések E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. E.ON Észak-dunántúli

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben