Vezetői összefoglaló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezetői összefoglaló"

Átírás

1

2 Vezetői összefoglaló A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 6/B. (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy éves összevont ellenőrzési terv alapján összevont ellenőrzést tartanak azok az ellenőrző hatóságok, amelyek feladat- és hatásköre az együttes eljárást lehetővé teszi. Az éves összevont ellenőrzési terv megalkotását a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkára a fővárosi és megyei kormányhivatalok éves összevont ellenőrzési terveinek megalkotási és végrehajtási rendjéről szóló módszertani útmutató kiadásával segítette, amelynek iránymutatásai alapján készült el a évre vonatkozó jelen, éves összevont ellenőrzési terve. Az éves összevont ellenőrzési terv a szakigazgatási szervei vezetőinek, járási hivatalai hivatalvezetőinek, valamint a törzshivatala szervezeti egységei vezetőinek egyeztetett javaslatai alapján készült, és azon évre vonatkozó tervezett ellenőrzéseket tartalmazza, amelyek esetében a ellenőrzést végző szervezeti egységeinek feladat- és hatásköre az együttes eljárást lehetővé teszi. A terv a szakigazgatási szervei vonatkozásában a Szociális és Gyámhivatala, Földművelésügyi Igazgatósága, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve, Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, és Közlekedési Felügyelősége, a járási hivatalok vonatkozásában a Népegészségügyi Intézete valamint a Járási, a Gyulai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete és a Járási Építésügyi Hivatala, az Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, a Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala, továbbá a törzshivatal szervezeti egységei vonatkozásában a Hatósági Főosztály, Humánpolitikai Főosztály, Informatikai Főosztály, valamint a Koordinációs és Szervezési Főosztály ellenőrzési tevékenységére vonatkozóan tartalmaz adatot. Az éves összevont ellenőrzési terv a fentiek mellett egyes esetekben a rendvédelmi szervekkel (Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, Katasztrófavédelmi Igazgatóság) illetve más központi államigazgatási szerv területi szervével (Magyar Államkincstár Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség), továbbá kamarákkal ( Kereskedelmi és Iparkamara, Mérnöki Kamara, Építész Kamara), valamint egyes települési jegyzőkkel (Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője, Békési Polgármesteri Hivatal Jegyzője, Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Jegyzője, Szarvasi Polgármesteri Hivatal Jegyzője, Orosházi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője) együttesen lefolytatni tervezett ellenőrzéseket is jelzi. Az összevont ellenőrzési terv alapján a egyes szervezeti egységei által évben együttesen lefolytatandó ellenőrzések tervezett száma a tervkészítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján mindösszesen: legalább 149 alkalom. Az ellenőrző hatóságok (szervezeti egységek) megnevezését, az összevont ellenőrzések tervezett it, helyszíneit (az ellenőrzés tárgyát) összefoglalóan az összevont ellenőrzési terv melléklete tartalmazza. Az éves összevont ellenőrzési terv a január december 31. közötti ellenőrzési időszakra vonatkozik. A évi éves összevont ellenőrzési tervet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 6/B. (5) bekezdése alapján december hó 15. napjáig hagyja jóvá a kormánymegbízott és ezzel egyidejűleg megküldi a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és az összevont ellenőrzésben részt vevő ellenőrző hatóságok szakmai irányítói részére. 1

3 1.1. Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Hatósági Főosztály Informatikai Főosztály Humánpolitikai Főosztály Koordinációs és Szervezési Főosztály 1.2. A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása (beosztása), elérhetősége: Hatósági Főosztálya részéről: Dr. Babinszki Péter főosztályvezető, 66/ , Informatikai Főosztálya részéről: Bacsó Klára vezetőfőtanácsos, 66/ , Humánpolitikai Főosztálya részéről: Bertalan Csabáné főosztályvezető-helyettes, 66/ , Koordinációs és Szervezési Főosztálya részéről: Dr. Laurinyecz Attila főosztályvezető, 66/ , 1.3. Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 1. pontjában kerültek feltüntetésre. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Kirendeltsége ellenőrzésében a Hatósági Főosztály nem vesz részt Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 2 db A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: az ellenőrzések lefolytatásának megszervezéséért a Koordinációs és Szervezési Főosztály főosztályvezetője a felelős. Az ellenőrzés a Koordinációs és Szervezési Főosztály vezetőjének koordinálása mellett, a szervezeti egységek előzetes elektronikus úton történő egyeztetése alapján kialakított ellenőrzési program alapján történik. Az ellenőrzési programot legalább 15 nappal az ellenőrzés lefolytatása előtt kell elkészíteni. Az ügyiratkezelésre vonatkozó ellenőrzési jegyzőkönyvet az ellenőrzés napjától számított öt napon belül, az együttes ellenőrzési jegyzőkönyvet a Koordinációs és Szervezési Főosztály vezetőjének koordinálása mellett, a vizsgálatban részt vevők által készített hivatalos feljegyzések alapján 30 napon belül kell elkészíteni Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: Tevékenység: központi államigazgatási szerv a kormányhivatal ellenőrzési jogkörébe tartozó területi szervének a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khr.) 15. (1) bekezdés a), c) és d) pontja alapján ellenőrizendő tevékenysége, helyi önkormányzati szerv a Khr. 16. a) c) pontjai alapján ellenőrizendő tevékenysége. Ügyfél: központi államigazgatási szerv a kormányhivatal ellenőrzési jogkörébe tartozó területi szerve, illetve helyi önkormányzati szerv Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Szociális és Gyámhivatala Békéscsabai Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete Gyulai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 2.2. A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Szociális és Gyámhivatala részéről: dr. Paraizs Beáta tanácsos, 66/ , Népegészségügyi Intézete részéről: dr. Benedekfi Katalin járási tisztifőorvos, 66/ , Gyulai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete részéről: dr. Sárosi Tamás járási tisztifőorvos, 66/ , Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete részéről: Dr. Kelemen Éva járási tisztifőorvos, 68/ , 2.3. Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 2-4. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 14 db A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: a Szociális és Gyámhivatala a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. r. 39. (2) bekezdése alapján az ellenőrzést megelőzően legalább 15 nappal korábban megkeresi a népegészségügyi intézetet. Egyebekben a kijelölt kapcsolattartók telefonon tartják a kapcsolatot. 2

4 2.6. Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: Tevékenység: az összevont ellenőrzéssel érintett szociális és gyermekjóléti szolgáltató/intézmény által az ellenőrzés időpontjában nyújtott szolgáltatása. Ügyfél: az összevont ellenőrzéssel érintett szociális és gyermekjóléti intézmény nem állami, illetve egyházi fenntartója Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 3.2. A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Fogyasztóvédelmi Felügyelősége részéről: Szebegyinszkiné Uhrin Mária igazgató, 66/ ; 20/ , Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve részéről: Dér Miklós igazgató-helyettes, 66/ ; 30/ , Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága részéről: dr. Barta Gabriella osztályvezető, hatósági főállatorvos, 66/ , Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve részéről: dr. Maráczi Gabriella közegészségügyi osztályvezető, 66/ , 3.3. Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 5. pontjában kerültek feltüntetésre, az I. és IV. negyedévben a húsvéti és a karácsonyi ünnephez kapcsolódóan együttes ellenőrzés lefolytatására kerül sor Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: az egy napra tervezett ellenőrzés során 3 egység ellenőrzése/nap, az alkalomra tervezett ellenőrzés során az adott helyszíntől függ az ellenőrzések száma. Az összeállított terv esetében ez összesen: minimum 11 vállalkozó/vállalkozás ellenőrzése A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: telefonos egyeztetés (időpont, település, vállalkozó/vállalkozás) alapján valamennyi hatóság a saját hatáskörébe tartozóan, esetlegesen a szakmai irányító által külön elrendelt szempontok alapján vesz részt az összevont ellenőrzésben. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság, valamint a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv esetében a szakmai irányító szerv jelöli ki az ellenőrzésben résztvevő illetékes járási hivatalt Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: kereskedelem, vendéglátás, közterületi értékesítés, kitelepülés, rendezvény/egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok Egyéb, az összevont ellenőrzési terv szempontjából lényeges elem: az összevont ellenőrzésekért felelős: az 1. időpontban a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, a 2. időpontban a Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv, a 3. időpontban a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, a 4. időpontban az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság. Az ellenőrző hatóságok a jogszabályok keretei között lehetővé teszik a Kereskedelmi és Iparkamara képviselője számára az ellenőrzésen való jelenlétet Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Közlekedési Felügyelősége Rendőr-főkapitányság 4.2. A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Közlekedési Felügyelősége részéről: Karsai Mihály osztályvezető, 66/ , Rendőr-főkapitányság részéről: Szalay Zsolt r. alezredes, 66/ , 4.3. Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 6. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 65 db A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: a Közlekedési Felügyelőség meghívója és ütemterve alapján Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: szintbeni vasúti keresztezések forgalomtechnikai felülvizsgálata, Magyar Közút Nzrt. Igazgatósága közút kezelő; helyi önkormányzatok önkormányzati közutak kezelői; MÁV Zrt. Területi Központ Szeged vasút üzemeltető. 3

5 4.7. Egyéb, az összevont ellenőrzési terv szempontjából lényeges elem: a szintbeni vasúti átjárók ellenőrzése döntően a közút felől személygépkocsival végezhető. Kis forgalmú és szilárd burkolatú úttól távol eső vonalszakaszokon a MÁV Zrt. segítségével TVG teher-vágánygépkocsival lehet az átjárókat megközelíteni Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Közlekedési Felügyelősége Rendőr-főkapitányság és helyi szervei 5.2. A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Közlekedési Felügyelősége részéről: Séllei Zoltán osztályvezető, 66/ , Rendőr-főkapitányság részéről: Szalay Zsolt r. alezredes, 66/ , 5.3. Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 6. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: a szakmai irányító Nemzeti Közlekedési Hatóság által az adott év elején meghatározott számban A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: a Közlekedési Felügyelőség és a Rendőr-főkapitányság folyamatos, heti egyeztetése alapján Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: ADR, forgalomkorlátozás, tengelyterhelés mérés, műszaki, vezetési és pihenőidő, közúti közlekedési szolgáltatás, járműüzemeltetés, környezetvédelmi ellenőrzések; közúti közlekedésben résztvevő járművezetők, üzembentartók Egyéb, az összevont ellenőrzési terv szempontjából lényeges elem: az ellenőrzések a Közlekedési Felügyelőség speciálisan kialakított ellenőri tehergépjárműveivel kerülnek végrehajtásra, rendőri részvétellel Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Közlekedési Felügyelősége Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 6.2. A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Közlekedési Felügyelősége részéről: Séllei Zoltán osztályvezető, 66/ , Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részéről: Ladányi Zsolt felügyelő, 66/ , 6.3. Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 7. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: a szakmai irányító Nemzeti Közlekedési Hatóság által az adott év elején meghatározott számban A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: a Közlekedési Felügyelőség és a Katasztrófavédelmi Kirendeltség folyamatos, havi egyeztetése alapján Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: közúton közlekedő, veszélyes anyagot szállító járművek (ADR) ellenőrzése szolgáltatás, veszélyes anyag biztonságos szállítása szempontjából Egyéb, az összevont ellenőrzési terv szempontjából lényeges elem: az ellenőrzések a Közlekedési Felügyelőség speciálisan kialakított ellenőri tehergépjárműveivel kerülnek végrehajtásra Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Közlekedési Felügyelősége Fogyasztóvédelmi Felügyelősége 7.2. A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Közlekedési Felügyelősége részéről: Séllei Zoltán osztályvezető, 66/ , Fogyasztóvédelmi Felügyelősége részéről: Szebegyinszkiné Uhrin Mária igazgató, 66/ ; 20/ , 7.3. Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 8. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 2 alkalom A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: a Közlekedési Felügyelőség és a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség előzetes egyeztetése alapján. 4

6 7.6. Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: taxi szolgáltatás ellenőrzése, szolgáltatás, gépjárművezető és jármű ellenőrzése Egyéb, az összevont ellenőrzési terv szempontjából lényeges elem: az ellenőrzések a Közlekedési Felügyelőség speciálisan kialakított ellenőri tehergépjárműveivel kerülnek végrehajtásra Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Közlekedési Felügyelősége Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltsége 8.2. A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Közlekedési Felügyelősége részéről: Bujdosó Imre javítóipari ellenőr, 66/ Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltsége részéről: Farkas József környezetvédelmi felügyelő, 66/ , 8.3. Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 9. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 6 alkalom A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: ellenőrzések egyeztetése, közös ellenőrzés, szakmai segítség a hatóságok között Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: bontó, hulladékkezelő tevékenység átfogó ellenőrzése, személyi és tárgyi feltételek, technológia, informatikai feltételek, nyilvántartás megléte, veszélyes hulladék kezelése és a hulladékszállító kísérőjegyek ellenőrzése. Járműbontó, hulladékkezelő tevékenység. A tevékenységért felelős vezető, az alkatrész-minősítő, környezetvédelmi megbízott és a bontó ügyintéző Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző szervek megnevezése: Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője Békési Polgármesteri Hivatal Jegyzője Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Jegyzője Kereskedelmi és Iparkamara Mérnöki Kamara Építész Kamara Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 9.2. A közösen eljáró ellenőrző szervek kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala részéről: Hrabovszki Balázs, építésfelügyelő, 66/ /118, Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala részéről: Kovács Éva hivatalvezető, 66/ /130, Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala részéről: Krivjanszki János hivatalvezető, 66/ /127, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közigazgatási Osztály Építéshatósági Csoport részéről: Meliska Zsolt csoportvezető, 66/ , Békési Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya részéről: Gál András osztályvezető, 66/ /165 Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Építésügyi Hivatala részéről: Gyáni Károly irodavezető, 66/ /116 Kereskedelmi és Iparkamara részéről: Tóth Zsolt titkár, 66/ , Mérnöki Kamara részéről: Dr. Kis Andrea titkár, 66/ , Építész kamara részéről: Zsíros Andrásné adminisztrátor, 66/ , Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről: Bódi Csaba tűzoltó főhadnagy, 66/ , 9.3. Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet pontjában kerültek feltüntetésre. 5

7 9.4. Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 18 alkalom A közösen eljáró ellenőrző szervek együttműködésének módja: a járási építésügyi hivatal elektronikus úton megküldött szemleértesítője és az ezt megelőző egyeztetés alapján Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenységek ellenőrzése, magánszemélyek, társaságok, önkormányzatok mint építtetők; tervezők; kivitelezők; felelős műszaki vezetők; műszaki ellenőrök Egyéb, az összevont ellenőrzési terv szempontjából lényeges elem: Az ismertetett szempontok a Belügyminiszteri (építésügyért felelős miniszter) utasításban megadottaknak megfelelően kerülnek meghatározásra Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző szervek megnevezése: Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Kereskedelmi és Iparkamara Mérnöki Kamara Építész Kamara Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A közösen eljáró ellenőrző szervek kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Gyulai Járási Hivatal Járási építésügyi Hivatala részéről: Kovács Éva hivatalvezető, 66/ , Kereskedelmi és Iparkamara részéről: Tóth Zsolt titkár, 66/ , Mérnöki Kamara részéről: Dr. Kis Andrea titkár, 66/ , Építész Kamara részéről: Zsíros Andrásné adminisztrátor, 66/ , Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről: Bódi Csaba tűzoltó főhadnagy, 66/ , hu Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 8 alkalom A közösen eljáró ellenőrző szervek együttműködésének módja: a járási építésügyi hivatal elektronikus úton megküldött szemleértesítője és az ezt megelőző egyeztetés alapján Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenységek ellenőrzése, magánszemélyek, társaságok, önkormányzatok mint építtetők; tervezők; kivitelezők; felelős műszaki vezetők; műszaki ellenőrök Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Szarvasi Polgármesteri Hivatal Jegyzője Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Orosházi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala részéről: Krivjanszki János hivatalvezető, 66/ /127, Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részéről: Kohut Pál tű. főhadnagy, Szarvasi Polgármesteri Hivatal Jegyzője részéről: Kun János műszaki ügyintéző, 66/ /125, Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részéről: Lászik Gábor tű. őrnagy, Orosházi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője részéről: Temesvári Zsolt építéshatósági ügyintéző, 68/ /157, 6

8 Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala részéről: Kovács Éva hivatalvezető, 66/ , Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 2 alkalom A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: a járási építésügyi hivatal elektronikus úton megküldött szemleértesítője és az ezt megelőző egyeztetés alapján Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenységek ellenőrzése, magánszemélyek, társaságok, önkormányzatok mint építtetők; tervezők; kivitelezők; felelős műszaki vezetők; műszaki ellenőrök Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Rendőr-főkapitányság A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága részéről: Dr. Bakos Pál igazgató-helyettes, tel.: 66/ , fax: 66/ , Rendőr-főkapitányság részéről: Hudák Pál megyei főkapitány-helyettes, rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendészeti igazgató, 66/ , Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 25. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 4 alkalom A közösen eljáró ellenőrző szervek együttműködésének módja: telefonos egyeztetés időpontról és helyszínről. A hatóság a saját hatáskörében eljárva a feladatkörében meghatározott előírások teljesítését ellenőrzi, illetve a helyszínt biztosítja Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: élőállatokat szállító magánszemélyek vagy vállalkozások ellenőrzése, állat-egészségügyi, állatvédelmi és járványvédelmi előírások teljesítése, állatok származásának igazolása Egyéb, az összevont ellenőrzési terv szempontjából lényeges elem: az ellenőrzések végrehajtása együttműködési megállapodás keretében történik Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Földművelésügyi Igazgatósága Magyar Államkincstár Igazgatóság Állampénztári Iroda Közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Földművelésügyi Igazgatósága részéről: Feketéné Tamás Anikó közgazdasági felügyelő, 06 66/ , Magyar Államkincstár Igazgatóság Állampénztári Iroda részéről: Murányi Valéria osztályvezető, 06 66/ Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 26. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 5 alkalom A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: a főhatóság (NÉBIH) által előírt helyszíni ellenőrzés Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: Nemzeti hatáskörben nyújtott támogatással megvalósuló beruházások célellenőrzése ( ). A nemzeti hatáskörben nyújtott támogatással megvalósuló üzembentartási kötelezettség alatt álló ültetvénytelepítési és építési beruházások. Az ügyfelek mezőgazdasági vállalkozók, őstermelők, illetve gazdálkodó szervezetek Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Földművelésügyi Igazgatósága Rendőr-főkapitányság Közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Földművelésügyi Igazgatósága részéről: Valler Attila osztályvezető, 66/ , Rendőr-főkapitányság részéről: Halmágyi Antal igazgatásrendészeti osztályvezető-helyettes, 66/ /2347,

9 14.3. Az összevont ellenőrzések tervezett i a melléklet 27. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 1 alkalom A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: a Földművelésügyi Igazgatóság meghívója alapján közös jelenlét Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: horgászok összevont ellenőrzése; az ügyfelek a horgászok Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Földművelésügyi Igazgatósága Rendőr-főkapitányság Közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Földművelésügyi Igazgatósága részéről: Valler Attila osztályvezető, 66/ , Rendőrkapitányság részéről: Halmágyi Antal igazgatásrendészeti osztályvezető-helyettes, 66/ /2347, Az összevont ellenőrzések tervezett i a melléklet 27. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 1 alkalom A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: a Földművelésügyi Igazgatóság meghívója alapján közös jelenlét Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: társas vadászatok összevont ellenőrzése; az ügyfelek a vadásztársaságok Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Földművelésügyi Igazgatósága Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Földművelésügyi Igazgatósága részéről: Valler Attila osztályvezető, 66/ , Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága részéről: Dr. Bakos Pál igazgató-helyettes, tel.: 66/ , fax: 66/ , Az összevont ellenőrzések tervezett i a melléklet 28. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 1 alkalom A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: telefonos egyeztetés időpontról és a helyszínen közös jelenlét Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: fácántelep és/vagy vadréce nevelő-telep összevont ellenőrzése; az ügyfelek a vadászatra jogosultak Egyéb, az összevont ellenőrzési terv szempontjából lényeges elem: az összevont ellenőrzésért felelős: a Földművelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati Osztálya Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Földművelésügyi Igazgatósága Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: A Földművelésügyi Igazgatósága részéről: Valler Attila osztályvezető, 66/ , A Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága részéről: Dr. Bakos Pál igazgató-helyettes, tel.: 66/ , fax: 66/ , Az összevont ellenőrzések tervezett i a melléklet 28. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 1 alkalom A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: telefonos egyeztetés időpontról és a helyszínen közös jelenlét Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: mezei nyúl élővad export ellenőrzése karanténtelepen; az ügyfelek az élőnyúl exportot végző gazdasági társaságok és a vadászatra jogosultak Egyéb, az összevont ellenőrzési terv szempontjából lényeges elem: az összevont ellenőrzésért felelős: a Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága. 8

10 1. : Hatósági Főosztálya Melléklet a évi Összevont Ellenőrzési Tervhez Informatikai Főosztálya Humánpolitikai Főosztálya Koordinációs és Szervezési Főosztálya május (előzetes november (előzetes egyeztetés alapján) Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Kirendeltsége (ezen ellenőrzésben a Hatósági Főosztály nem vesz részt) Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2. : február (előzetes március (előzetes április (előzetes július (előzetes július (előzetes július (előzetes július (előzetes november (előzetes egyeztetés alapján) Szociális és Gyámhivatala Békéscsabai Járási Népegészségügyi Intézete MET Oltalom Idősek Otthona, Békéscsaba, Tábor u. 2. FILIA Alapítvány Idősek Otthona Békéscsaba, Felsőnyomás 271. Szent Erzsébet Szeretet Otthon, Újkígyós, Radnóti u. 1/1., Gerendás, Petőfi u. 5. Szociális és Gyermekvédelmi Központ, Békés, Akácfa utca 11. Speciális lakásotthon Szociális és Gyermekvédelmi Központ, Békés, Pesti utca 18. Lakásotthon Szociális és Gyermekvédelmi Központ, Békés, Bartók Béla utca 1. Lakásotthon Szociális és Gyermekvédelmi Központ, Békés, Gorkij utca 9. Különleges lakásotthon Mozgáskorlátozottak Egyesülete Napraforgó Gyógypedagógiai Központ 5600 Békéscsaba, Kölcsey u : szeptember (előzetes egyeztetés alapján) október (előzetes október (előzetes Szociális és Gyámhivatala Gyulai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Vésztői Református Szeretetotthon, Vésztő, Bartók tér 6. Szociális és Gyermekvédelmi Központ, Elek, Kun Béla u. 5. Speciális Lakásotthon Szociális és Gyermekvédelmi Központ, Elek, Kun Béla u. 9. Különleges-integrált Lakásotthon 9

11 4. : szeptember (előzetes egyeztetés alapján) október (előzetes október (előzetes Szociális és Gyámhivatala Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Győri Vilmos Evangélikus Szeretetszolgálat, Orosháza, Thék E. u. 2. Bölcsőde, Mezőhegyes, Csokonai u. 1. Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde, Mezőkovácsháza, Petőfi út 3/A. 5. Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve március között 1 nap június között 1 nap augusztus vagy szeptember hónapban 2 alkalommal december között 1 nap kereskedelmi egység idegenforgalmilag frekventált vendéglátó egység fesztivál vagy rendezvény kereskedelmi egység kereskedelmi egység idegenforgalmilag frekventált vendéglátó egység fesztivál vagy rendezvény kereskedelmi egység kereskedelmi egység idegenforgalmilag frekventált vendéglátó egység fesztivál vagy rendezvény kereskedelmi egység fesztivál vagy rendezvény Közlekedési Felügyelősége Rendőr-főkapitányság Ötéves periódusban, évente 65 átjáró ellenőrzése 6 ellenőrzési napot igényel, minden évben július, augusztus és szeptember hónapban havonta 2-2 nap, előzetes időpont egyeztetésnek megfelelően 65 szintbeni vasúti átjáró 10

12 Folyamatosan minden héten 5 nap, heti vezénylési terv alapján A közúti közlekedésben résztvevő járművek ellenőrzése Békés megye közútjain, határátkelő helyein. Szakmai irányító által meghatározott ellenőrzési fajták szerint (ADR, forgalomkorlátozás, tengelyterhelés mérés, műszaki, vezetési és pihenőidő, közúti közlekedési szolgáltatás, járműüzemeltetés, környezetvédelmi), európai TISPOL akciókban való részvétel. 7. Havonta egy alkalommal, előzetes időpont egyeztetéssel 8. Júniusban 1 alkalom, júliusban 1 alkalom Közlekedési Felügyelősége Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége A közúti közlekedésben résztvevő járművek ellenőrzése Békés megye közútjain, határátkelő helyein veszélyes anyag szállítása tekintetében (ADR). Közlekedési Felügyelősége Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Taxi szolgáltatást végzők ellenőrzése szolgáltatás, jármű és személyi feltételek tekintetében. 9. Bontó-, hulladékkezelő partnerenként évi 1 alkalom átfogó közös ellenőrzés, október hónapban Közlekedési Felügyelősége Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltsége Közreműködői megállapodás alapján autóbontó tevékenységet végző vállalkozások ellenőrzése. Gépjárművek szabályszerű átvétele, informatikai rendszerben történő rögzítése, bontási átvételi igazolások kiállítása, bontás feltételeinek biztosítása, bontásból kinyert alkatrészek minősítésének ellenőrzése. 10. Ellenőrző szerv megnevezése Kereskedelmi és Iparkamara június hónap 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 11

13 11. Ellenőrző szerv megnevezése Mérnöki Kamara április hónap 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 12. Ellenőrző szerv megnevezése Építész Kamara május hónap 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 13. Katasztrófavédelmi Igazgatóság április hónap 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 14. Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala július hónap 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 15. Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala július hónap 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 16. Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője (Építéshatósági Csoport) augusztus hónap 3 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 12

14 17. Békési Polgármesteri Hivatal Jegyzője (Építéshatósági Csoport) július hónap 1 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés szeptember hónap Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Jegyzője (Építéshatósági Csoport) 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 19. Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Ellenőrző szerv megnevezése Kereskedelmi és Iparkamara A kivitelezések megkezdésének, készültségének és típusának függvényében előzetes időpont egyeztetéssel 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 20. Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Ellenőrző szerv megnevezése Mérnöki Kamara A kivitelezések megkezdésének, készültségének és típusának függvényében előzetes időpont egyeztetéssel 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 13

15 21. Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Ellenőrző szerv megnevezése Építész Kamara A kivitelezések megkezdésének, készültségének és típusának függvényében előzetes időpont egyeztetéssel 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 22. Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Katasztrófavédelmi Igazgatóság A kivitelezések megkezdésének, készültségének és típusának függvényében előzetes időpont egyeztetéssel 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 23. Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége május darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés Szarvasi Polgármesteri Hivatal Jegyzője (Építéshatósági Csoport) 24. Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Orosházi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője (Építéshatósági Csoport) szeptember darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala 14

16 március hó április hó augusztus hó december hó Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Élőállat-szállítás ellenőrzése; jármű megfelelősége, állatvédelmi szempontok, állatok származása Élőállat-szállítás ellenőrzése; jármű megfelelősége, állatvédelmi szempontok, állatok származása Élőállat-szállítás ellenőrzése; jármű megfelelősége, állatvédelmi szempontok, állatok származása Élőállat-szállítás ellenőrzése; jármű megfelelősége, állatvédelmi szempontok, állatok származása Rendőr-főkapitányság Szállító jármű és vezető ellenőrzése Szállító jármű és vezető ellenőrzése Szállító jármű és vezető ellenőrzése Szállító jármű és vezető ellenőrzése szeptember november 15. Földművelésügyi Igazgatósága Magyar Államkincstár Igazgatóság Állampénztári Iroda A nemzeti hatáskörben nyújtott támogatással megvalósuló, üzembentartási kötelezettség alatt álló ültetvénytelepítési és építési beruházások célellenőrzése (5 db) 27. Földművelésügyi Igazgatósága Rendőr-főkapitányság március hó Horgászok összevont ellenőrzése (1 db) október hó Társas vadászatok összevont ellenőrzése (1 db) 28. Földművelésügyi Igazgatósága Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága szeptember hó Fácántelep és/vagy vadréce nevelő-telep összevont ellenőrzése (1 db) december hó Mezei nyúl élővad gyűjtő/karantén ellenőrzése (1 db) 15

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás Közlönyállapot 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó. 2013. évi

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó. 2013. évi Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó 2013. évi ELLENŐRZÉSI TERVE I. Vállalkozási Csoport: 2013. évi zenés, táncos rendezvények; II. Vállalkozási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 10., péntek Tartalomjegyzék 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 130. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 130. szám MAGYAR KÖZLÖNY 130. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 31., szerda Tartalomjegyzék 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet Az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a nemzetbiztonsági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3513 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. június 23 27. Megjelenik minden héten. XI. évfolyam, 2008/26. szám I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyügyi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 11., péntek 21. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2012. (V. 11.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004.

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az előterjesztés célja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok jelenlegi engedélyezési rendszerének átalakítása jogkeletkeztető (konstitutív) hatályú, közhiteles

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 19., péntek Tartalomjegyzék 340/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet

161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről A Kormány a

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2607 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. március 6., péntek XII. évfolyam, 2009/9. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A környezetvédelmi és vízügyi

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 28-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 52. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök Tartalomjegyzék 89/2013. (III. 28.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a szociális alapszolgáltatások finanszírozásával

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/7. szám Budapest, 2012. április 26. Szám: 14969/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás a polgári

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság H-6600 Szentes, Kossuth u. 47. Tel: +36-63/561-041 Fax: +36-63/561-049 E-mail:

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 11., szerda Tartalomjegyzék 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben