Vezetői összefoglaló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezetői összefoglaló"

Átírás

1

2 Vezetői összefoglaló A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 6/B. (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy éves összevont ellenőrzési terv alapján összevont ellenőrzést tartanak azok az ellenőrző hatóságok, amelyek feladat- és hatásköre az együttes eljárást lehetővé teszi. Az éves összevont ellenőrzési terv megalkotását a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkára a fővárosi és megyei kormányhivatalok éves összevont ellenőrzési terveinek megalkotási és végrehajtási rendjéről szóló módszertani útmutató kiadásával segítette, amelynek iránymutatásai alapján készült el a évre vonatkozó jelen, éves összevont ellenőrzési terve. Az éves összevont ellenőrzési terv a szakigazgatási szervei vezetőinek, járási hivatalai hivatalvezetőinek, valamint a törzshivatala szervezeti egységei vezetőinek egyeztetett javaslatai alapján készült, és azon évre vonatkozó tervezett ellenőrzéseket tartalmazza, amelyek esetében a ellenőrzést végző szervezeti egységeinek feladat- és hatásköre az együttes eljárást lehetővé teszi. A terv a szakigazgatási szervei vonatkozásában a Szociális és Gyámhivatala, Földművelésügyi Igazgatósága, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve, Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, és Közlekedési Felügyelősége, a járási hivatalok vonatkozásában a Népegészségügyi Intézete valamint a Járási, a Gyulai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete és a Járási Építésügyi Hivatala, az Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, a Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala, továbbá a törzshivatal szervezeti egységei vonatkozásában a Hatósági Főosztály, Humánpolitikai Főosztály, Informatikai Főosztály, valamint a Koordinációs és Szervezési Főosztály ellenőrzési tevékenységére vonatkozóan tartalmaz adatot. Az éves összevont ellenőrzési terv a fentiek mellett egyes esetekben a rendvédelmi szervekkel (Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, Katasztrófavédelmi Igazgatóság) illetve más központi államigazgatási szerv területi szervével (Magyar Államkincstár Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség), továbbá kamarákkal ( Kereskedelmi és Iparkamara, Mérnöki Kamara, Építész Kamara), valamint egyes települési jegyzőkkel (Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője, Békési Polgármesteri Hivatal Jegyzője, Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Jegyzője, Szarvasi Polgármesteri Hivatal Jegyzője, Orosházi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője) együttesen lefolytatni tervezett ellenőrzéseket is jelzi. Az összevont ellenőrzési terv alapján a egyes szervezeti egységei által évben együttesen lefolytatandó ellenőrzések tervezett száma a tervkészítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján mindösszesen: legalább 149 alkalom. Az ellenőrző hatóságok (szervezeti egységek) megnevezését, az összevont ellenőrzések tervezett it, helyszíneit (az ellenőrzés tárgyát) összefoglalóan az összevont ellenőrzési terv melléklete tartalmazza. Az éves összevont ellenőrzési terv a január december 31. közötti ellenőrzési időszakra vonatkozik. A évi éves összevont ellenőrzési tervet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 6/B. (5) bekezdése alapján december hó 15. napjáig hagyja jóvá a kormánymegbízott és ezzel egyidejűleg megküldi a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és az összevont ellenőrzésben részt vevő ellenőrző hatóságok szakmai irányítói részére. 1

3 1.1. Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Hatósági Főosztály Informatikai Főosztály Humánpolitikai Főosztály Koordinációs és Szervezési Főosztály 1.2. A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása (beosztása), elérhetősége: Hatósági Főosztálya részéről: Dr. Babinszki Péter főosztályvezető, 66/ , Informatikai Főosztálya részéről: Bacsó Klára vezetőfőtanácsos, 66/ , Humánpolitikai Főosztálya részéről: Bertalan Csabáné főosztályvezető-helyettes, 66/ , Koordinációs és Szervezési Főosztálya részéről: Dr. Laurinyecz Attila főosztályvezető, 66/ , 1.3. Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 1. pontjában kerültek feltüntetésre. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Kirendeltsége ellenőrzésében a Hatósági Főosztály nem vesz részt Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 2 db A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: az ellenőrzések lefolytatásának megszervezéséért a Koordinációs és Szervezési Főosztály főosztályvezetője a felelős. Az ellenőrzés a Koordinációs és Szervezési Főosztály vezetőjének koordinálása mellett, a szervezeti egységek előzetes elektronikus úton történő egyeztetése alapján kialakított ellenőrzési program alapján történik. Az ellenőrzési programot legalább 15 nappal az ellenőrzés lefolytatása előtt kell elkészíteni. Az ügyiratkezelésre vonatkozó ellenőrzési jegyzőkönyvet az ellenőrzés napjától számított öt napon belül, az együttes ellenőrzési jegyzőkönyvet a Koordinációs és Szervezési Főosztály vezetőjének koordinálása mellett, a vizsgálatban részt vevők által készített hivatalos feljegyzések alapján 30 napon belül kell elkészíteni Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: Tevékenység: központi államigazgatási szerv a kormányhivatal ellenőrzési jogkörébe tartozó területi szervének a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khr.) 15. (1) bekezdés a), c) és d) pontja alapján ellenőrizendő tevékenysége, helyi önkormányzati szerv a Khr. 16. a) c) pontjai alapján ellenőrizendő tevékenysége. Ügyfél: központi államigazgatási szerv a kormányhivatal ellenőrzési jogkörébe tartozó területi szerve, illetve helyi önkormányzati szerv Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Szociális és Gyámhivatala Békéscsabai Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete Gyulai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 2.2. A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Szociális és Gyámhivatala részéről: dr. Paraizs Beáta tanácsos, 66/ , Népegészségügyi Intézete részéről: dr. Benedekfi Katalin járási tisztifőorvos, 66/ , Gyulai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete részéről: dr. Sárosi Tamás járási tisztifőorvos, 66/ , Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete részéről: Dr. Kelemen Éva járási tisztifőorvos, 68/ , 2.3. Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 2-4. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 14 db A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: a Szociális és Gyámhivatala a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. r. 39. (2) bekezdése alapján az ellenőrzést megelőzően legalább 15 nappal korábban megkeresi a népegészségügyi intézetet. Egyebekben a kijelölt kapcsolattartók telefonon tartják a kapcsolatot. 2

4 2.6. Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: Tevékenység: az összevont ellenőrzéssel érintett szociális és gyermekjóléti szolgáltató/intézmény által az ellenőrzés időpontjában nyújtott szolgáltatása. Ügyfél: az összevont ellenőrzéssel érintett szociális és gyermekjóléti intézmény nem állami, illetve egyházi fenntartója Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 3.2. A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Fogyasztóvédelmi Felügyelősége részéről: Szebegyinszkiné Uhrin Mária igazgató, 66/ ; 20/ , Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve részéről: Dér Miklós igazgató-helyettes, 66/ ; 30/ , Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága részéről: dr. Barta Gabriella osztályvezető, hatósági főállatorvos, 66/ , Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve részéről: dr. Maráczi Gabriella közegészségügyi osztályvezető, 66/ , 3.3. Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 5. pontjában kerültek feltüntetésre, az I. és IV. negyedévben a húsvéti és a karácsonyi ünnephez kapcsolódóan együttes ellenőrzés lefolytatására kerül sor Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: az egy napra tervezett ellenőrzés során 3 egység ellenőrzése/nap, az alkalomra tervezett ellenőrzés során az adott helyszíntől függ az ellenőrzések száma. Az összeállított terv esetében ez összesen: minimum 11 vállalkozó/vállalkozás ellenőrzése A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: telefonos egyeztetés (időpont, település, vállalkozó/vállalkozás) alapján valamennyi hatóság a saját hatáskörébe tartozóan, esetlegesen a szakmai irányító által külön elrendelt szempontok alapján vesz részt az összevont ellenőrzésben. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság, valamint a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv esetében a szakmai irányító szerv jelöli ki az ellenőrzésben résztvevő illetékes járási hivatalt Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: kereskedelem, vendéglátás, közterületi értékesítés, kitelepülés, rendezvény/egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok Egyéb, az összevont ellenőrzési terv szempontjából lényeges elem: az összevont ellenőrzésekért felelős: az 1. időpontban a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, a 2. időpontban a Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv, a 3. időpontban a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, a 4. időpontban az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság. Az ellenőrző hatóságok a jogszabályok keretei között lehetővé teszik a Kereskedelmi és Iparkamara képviselője számára az ellenőrzésen való jelenlétet Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Közlekedési Felügyelősége Rendőr-főkapitányság 4.2. A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Közlekedési Felügyelősége részéről: Karsai Mihály osztályvezető, 66/ , Rendőr-főkapitányság részéről: Szalay Zsolt r. alezredes, 66/ , 4.3. Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 6. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 65 db A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: a Közlekedési Felügyelőség meghívója és ütemterve alapján Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: szintbeni vasúti keresztezések forgalomtechnikai felülvizsgálata, Magyar Közút Nzrt. Igazgatósága közút kezelő; helyi önkormányzatok önkormányzati közutak kezelői; MÁV Zrt. Területi Központ Szeged vasút üzemeltető. 3

5 4.7. Egyéb, az összevont ellenőrzési terv szempontjából lényeges elem: a szintbeni vasúti átjárók ellenőrzése döntően a közút felől személygépkocsival végezhető. Kis forgalmú és szilárd burkolatú úttól távol eső vonalszakaszokon a MÁV Zrt. segítségével TVG teher-vágánygépkocsival lehet az átjárókat megközelíteni Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Közlekedési Felügyelősége Rendőr-főkapitányság és helyi szervei 5.2. A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Közlekedési Felügyelősége részéről: Séllei Zoltán osztályvezető, 66/ , Rendőr-főkapitányság részéről: Szalay Zsolt r. alezredes, 66/ , 5.3. Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 6. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: a szakmai irányító Nemzeti Közlekedési Hatóság által az adott év elején meghatározott számban A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: a Közlekedési Felügyelőség és a Rendőr-főkapitányság folyamatos, heti egyeztetése alapján Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: ADR, forgalomkorlátozás, tengelyterhelés mérés, műszaki, vezetési és pihenőidő, közúti közlekedési szolgáltatás, járműüzemeltetés, környezetvédelmi ellenőrzések; közúti közlekedésben résztvevő járművezetők, üzembentartók Egyéb, az összevont ellenőrzési terv szempontjából lényeges elem: az ellenőrzések a Közlekedési Felügyelőség speciálisan kialakított ellenőri tehergépjárműveivel kerülnek végrehajtásra, rendőri részvétellel Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Közlekedési Felügyelősége Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 6.2. A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Közlekedési Felügyelősége részéről: Séllei Zoltán osztályvezető, 66/ , Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részéről: Ladányi Zsolt felügyelő, 66/ , 6.3. Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 7. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: a szakmai irányító Nemzeti Közlekedési Hatóság által az adott év elején meghatározott számban A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: a Közlekedési Felügyelőség és a Katasztrófavédelmi Kirendeltség folyamatos, havi egyeztetése alapján Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: közúton közlekedő, veszélyes anyagot szállító járművek (ADR) ellenőrzése szolgáltatás, veszélyes anyag biztonságos szállítása szempontjából Egyéb, az összevont ellenőrzési terv szempontjából lényeges elem: az ellenőrzések a Közlekedési Felügyelőség speciálisan kialakított ellenőri tehergépjárműveivel kerülnek végrehajtásra Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Közlekedési Felügyelősége Fogyasztóvédelmi Felügyelősége 7.2. A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Közlekedési Felügyelősége részéről: Séllei Zoltán osztályvezető, 66/ , Fogyasztóvédelmi Felügyelősége részéről: Szebegyinszkiné Uhrin Mária igazgató, 66/ ; 20/ , 7.3. Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 8. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 2 alkalom A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: a Közlekedési Felügyelőség és a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség előzetes egyeztetése alapján. 4

6 7.6. Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: taxi szolgáltatás ellenőrzése, szolgáltatás, gépjárművezető és jármű ellenőrzése Egyéb, az összevont ellenőrzési terv szempontjából lényeges elem: az ellenőrzések a Közlekedési Felügyelőség speciálisan kialakított ellenőri tehergépjárműveivel kerülnek végrehajtásra Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Közlekedési Felügyelősége Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltsége 8.2. A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Közlekedési Felügyelősége részéről: Bujdosó Imre javítóipari ellenőr, 66/ Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltsége részéről: Farkas József környezetvédelmi felügyelő, 66/ , 8.3. Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 9. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 6 alkalom A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: ellenőrzések egyeztetése, közös ellenőrzés, szakmai segítség a hatóságok között Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: bontó, hulladékkezelő tevékenység átfogó ellenőrzése, személyi és tárgyi feltételek, technológia, informatikai feltételek, nyilvántartás megléte, veszélyes hulladék kezelése és a hulladékszállító kísérőjegyek ellenőrzése. Járműbontó, hulladékkezelő tevékenység. A tevékenységért felelős vezető, az alkatrész-minősítő, környezetvédelmi megbízott és a bontó ügyintéző Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző szervek megnevezése: Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője Békési Polgármesteri Hivatal Jegyzője Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Jegyzője Kereskedelmi és Iparkamara Mérnöki Kamara Építész Kamara Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 9.2. A közösen eljáró ellenőrző szervek kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala részéről: Hrabovszki Balázs, építésfelügyelő, 66/ /118, Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala részéről: Kovács Éva hivatalvezető, 66/ /130, Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala részéről: Krivjanszki János hivatalvezető, 66/ /127, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közigazgatási Osztály Építéshatósági Csoport részéről: Meliska Zsolt csoportvezető, 66/ , Békési Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya részéről: Gál András osztályvezető, 66/ /165 Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Építésügyi Hivatala részéről: Gyáni Károly irodavezető, 66/ /116 Kereskedelmi és Iparkamara részéről: Tóth Zsolt titkár, 66/ , Mérnöki Kamara részéről: Dr. Kis Andrea titkár, 66/ , Építész kamara részéről: Zsíros Andrásné adminisztrátor, 66/ , Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről: Bódi Csaba tűzoltó főhadnagy, 66/ , 9.3. Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet pontjában kerültek feltüntetésre. 5

7 9.4. Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 18 alkalom A közösen eljáró ellenőrző szervek együttműködésének módja: a járási építésügyi hivatal elektronikus úton megküldött szemleértesítője és az ezt megelőző egyeztetés alapján Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenységek ellenőrzése, magánszemélyek, társaságok, önkormányzatok mint építtetők; tervezők; kivitelezők; felelős műszaki vezetők; műszaki ellenőrök Egyéb, az összevont ellenőrzési terv szempontjából lényeges elem: Az ismertetett szempontok a Belügyminiszteri (építésügyért felelős miniszter) utasításban megadottaknak megfelelően kerülnek meghatározásra Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző szervek megnevezése: Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Kereskedelmi és Iparkamara Mérnöki Kamara Építész Kamara Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A közösen eljáró ellenőrző szervek kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Gyulai Járási Hivatal Járási építésügyi Hivatala részéről: Kovács Éva hivatalvezető, 66/ , Kereskedelmi és Iparkamara részéről: Tóth Zsolt titkár, 66/ , Mérnöki Kamara részéről: Dr. Kis Andrea titkár, 66/ , Építész Kamara részéről: Zsíros Andrásné adminisztrátor, 66/ , Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről: Bódi Csaba tűzoltó főhadnagy, 66/ , hu Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 8 alkalom A közösen eljáró ellenőrző szervek együttműködésének módja: a járási építésügyi hivatal elektronikus úton megküldött szemleértesítője és az ezt megelőző egyeztetés alapján Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenységek ellenőrzése, magánszemélyek, társaságok, önkormányzatok mint építtetők; tervezők; kivitelezők; felelős műszaki vezetők; műszaki ellenőrök Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Szarvasi Polgármesteri Hivatal Jegyzője Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Orosházi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala részéről: Krivjanszki János hivatalvezető, 66/ /127, Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részéről: Kohut Pál tű. főhadnagy, Szarvasi Polgármesteri Hivatal Jegyzője részéről: Kun János műszaki ügyintéző, 66/ /125, Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részéről: Lászik Gábor tű. őrnagy, Orosházi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője részéről: Temesvári Zsolt építéshatósági ügyintéző, 68/ /157, 6

8 Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala részéről: Kovács Éva hivatalvezető, 66/ , Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 2 alkalom A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: a járási építésügyi hivatal elektronikus úton megküldött szemleértesítője és az ezt megelőző egyeztetés alapján Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenységek ellenőrzése, magánszemélyek, társaságok, önkormányzatok mint építtetők; tervezők; kivitelezők; felelős műszaki vezetők; műszaki ellenőrök Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Rendőr-főkapitányság A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága részéről: Dr. Bakos Pál igazgató-helyettes, tel.: 66/ , fax: 66/ , Rendőr-főkapitányság részéről: Hudák Pál megyei főkapitány-helyettes, rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendészeti igazgató, 66/ , Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 25. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 4 alkalom A közösen eljáró ellenőrző szervek együttműködésének módja: telefonos egyeztetés időpontról és helyszínről. A hatóság a saját hatáskörében eljárva a feladatkörében meghatározott előírások teljesítését ellenőrzi, illetve a helyszínt biztosítja Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: élőállatokat szállító magánszemélyek vagy vállalkozások ellenőrzése, állat-egészségügyi, állatvédelmi és járványvédelmi előírások teljesítése, állatok származásának igazolása Egyéb, az összevont ellenőrzési terv szempontjából lényeges elem: az ellenőrzések végrehajtása együttműködési megállapodás keretében történik Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Földművelésügyi Igazgatósága Magyar Államkincstár Igazgatóság Állampénztári Iroda Közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Földművelésügyi Igazgatósága részéről: Feketéné Tamás Anikó közgazdasági felügyelő, 06 66/ , Magyar Államkincstár Igazgatóság Állampénztári Iroda részéről: Murányi Valéria osztályvezető, 06 66/ Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 26. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 5 alkalom A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: a főhatóság (NÉBIH) által előírt helyszíni ellenőrzés Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: Nemzeti hatáskörben nyújtott támogatással megvalósuló beruházások célellenőrzése ( ). A nemzeti hatáskörben nyújtott támogatással megvalósuló üzembentartási kötelezettség alatt álló ültetvénytelepítési és építési beruházások. Az ügyfelek mezőgazdasági vállalkozók, őstermelők, illetve gazdálkodó szervezetek Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Földművelésügyi Igazgatósága Rendőr-főkapitányság Közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Földművelésügyi Igazgatósága részéről: Valler Attila osztályvezető, 66/ , Rendőr-főkapitányság részéről: Halmágyi Antal igazgatásrendészeti osztályvezető-helyettes, 66/ /2347,

9 14.3. Az összevont ellenőrzések tervezett i a melléklet 27. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 1 alkalom A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: a Földművelésügyi Igazgatóság meghívója alapján közös jelenlét Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: horgászok összevont ellenőrzése; az ügyfelek a horgászok Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Földművelésügyi Igazgatósága Rendőr-főkapitányság Közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Földművelésügyi Igazgatósága részéről: Valler Attila osztályvezető, 66/ , Rendőrkapitányság részéről: Halmágyi Antal igazgatásrendészeti osztályvezető-helyettes, 66/ /2347, Az összevont ellenőrzések tervezett i a melléklet 27. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 1 alkalom A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: a Földművelésügyi Igazgatóság meghívója alapján közös jelenlét Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: társas vadászatok összevont ellenőrzése; az ügyfelek a vadásztársaságok Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Földművelésügyi Igazgatósága Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Földművelésügyi Igazgatósága részéről: Valler Attila osztályvezető, 66/ , Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága részéről: Dr. Bakos Pál igazgató-helyettes, tel.: 66/ , fax: 66/ , Az összevont ellenőrzések tervezett i a melléklet 28. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 1 alkalom A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: telefonos egyeztetés időpontról és a helyszínen közös jelenlét Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: fácántelep és/vagy vadréce nevelő-telep összevont ellenőrzése; az ügyfelek a vadászatra jogosultak Egyéb, az összevont ellenőrzési terv szempontjából lényeges elem: az összevont ellenőrzésért felelős: a Földművelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati Osztálya Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Földművelésügyi Igazgatósága Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: A Földművelésügyi Igazgatósága részéről: Valler Attila osztályvezető, 66/ , A Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága részéről: Dr. Bakos Pál igazgató-helyettes, tel.: 66/ , fax: 66/ , Az összevont ellenőrzések tervezett i a melléklet 28. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 1 alkalom A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: telefonos egyeztetés időpontról és a helyszínen közös jelenlét Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: mezei nyúl élővad export ellenőrzése karanténtelepen; az ügyfelek az élőnyúl exportot végző gazdasági társaságok és a vadászatra jogosultak Egyéb, az összevont ellenőrzési terv szempontjából lényeges elem: az összevont ellenőrzésért felelős: a Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága. 8

10 1. : Hatósági Főosztálya Melléklet a évi Összevont Ellenőrzési Tervhez Informatikai Főosztálya Humánpolitikai Főosztálya Koordinációs és Szervezési Főosztálya május (előzetes november (előzetes egyeztetés alapján) Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Kirendeltsége (ezen ellenőrzésben a Hatósági Főosztály nem vesz részt) Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2. : február (előzetes március (előzetes április (előzetes július (előzetes július (előzetes július (előzetes július (előzetes november (előzetes egyeztetés alapján) Szociális és Gyámhivatala Békéscsabai Járási Népegészségügyi Intézete MET Oltalom Idősek Otthona, Békéscsaba, Tábor u. 2. FILIA Alapítvány Idősek Otthona Békéscsaba, Felsőnyomás 271. Szent Erzsébet Szeretet Otthon, Újkígyós, Radnóti u. 1/1., Gerendás, Petőfi u. 5. Szociális és Gyermekvédelmi Központ, Békés, Akácfa utca 11. Speciális lakásotthon Szociális és Gyermekvédelmi Központ, Békés, Pesti utca 18. Lakásotthon Szociális és Gyermekvédelmi Központ, Békés, Bartók Béla utca 1. Lakásotthon Szociális és Gyermekvédelmi Központ, Békés, Gorkij utca 9. Különleges lakásotthon Mozgáskorlátozottak Egyesülete Napraforgó Gyógypedagógiai Központ 5600 Békéscsaba, Kölcsey u : szeptember (előzetes egyeztetés alapján) október (előzetes október (előzetes Szociális és Gyámhivatala Gyulai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Vésztői Református Szeretetotthon, Vésztő, Bartók tér 6. Szociális és Gyermekvédelmi Központ, Elek, Kun Béla u. 5. Speciális Lakásotthon Szociális és Gyermekvédelmi Központ, Elek, Kun Béla u. 9. Különleges-integrált Lakásotthon 9

11 4. : szeptember (előzetes egyeztetés alapján) október (előzetes október (előzetes Szociális és Gyámhivatala Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Győri Vilmos Evangélikus Szeretetszolgálat, Orosháza, Thék E. u. 2. Bölcsőde, Mezőhegyes, Csokonai u. 1. Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde, Mezőkovácsháza, Petőfi út 3/A. 5. Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve március között 1 nap június között 1 nap augusztus vagy szeptember hónapban 2 alkalommal december között 1 nap kereskedelmi egység idegenforgalmilag frekventált vendéglátó egység fesztivál vagy rendezvény kereskedelmi egység kereskedelmi egység idegenforgalmilag frekventált vendéglátó egység fesztivál vagy rendezvény kereskedelmi egység kereskedelmi egység idegenforgalmilag frekventált vendéglátó egység fesztivál vagy rendezvény kereskedelmi egység fesztivál vagy rendezvény Közlekedési Felügyelősége Rendőr-főkapitányság Ötéves periódusban, évente 65 átjáró ellenőrzése 6 ellenőrzési napot igényel, minden évben július, augusztus és szeptember hónapban havonta 2-2 nap, előzetes időpont egyeztetésnek megfelelően 65 szintbeni vasúti átjáró 10

12 Folyamatosan minden héten 5 nap, heti vezénylési terv alapján A közúti közlekedésben résztvevő járművek ellenőrzése Békés megye közútjain, határátkelő helyein. Szakmai irányító által meghatározott ellenőrzési fajták szerint (ADR, forgalomkorlátozás, tengelyterhelés mérés, műszaki, vezetési és pihenőidő, közúti közlekedési szolgáltatás, járműüzemeltetés, környezetvédelmi), európai TISPOL akciókban való részvétel. 7. Havonta egy alkalommal, előzetes időpont egyeztetéssel 8. Júniusban 1 alkalom, júliusban 1 alkalom Közlekedési Felügyelősége Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége A közúti közlekedésben résztvevő járművek ellenőrzése Békés megye közútjain, határátkelő helyein veszélyes anyag szállítása tekintetében (ADR). Közlekedési Felügyelősége Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Taxi szolgáltatást végzők ellenőrzése szolgáltatás, jármű és személyi feltételek tekintetében. 9. Bontó-, hulladékkezelő partnerenként évi 1 alkalom átfogó közös ellenőrzés, október hónapban Közlekedési Felügyelősége Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltsége Közreműködői megállapodás alapján autóbontó tevékenységet végző vállalkozások ellenőrzése. Gépjárművek szabályszerű átvétele, informatikai rendszerben történő rögzítése, bontási átvételi igazolások kiállítása, bontás feltételeinek biztosítása, bontásból kinyert alkatrészek minősítésének ellenőrzése. 10. Ellenőrző szerv megnevezése Kereskedelmi és Iparkamara június hónap 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 11

13 11. Ellenőrző szerv megnevezése Mérnöki Kamara április hónap 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 12. Ellenőrző szerv megnevezése Építész Kamara május hónap 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 13. Katasztrófavédelmi Igazgatóság április hónap 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 14. Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala július hónap 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 15. Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala július hónap 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 16. Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője (Építéshatósági Csoport) augusztus hónap 3 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 12

14 17. Békési Polgármesteri Hivatal Jegyzője (Építéshatósági Csoport) július hónap 1 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés szeptember hónap Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Jegyzője (Építéshatósági Csoport) 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 19. Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Ellenőrző szerv megnevezése Kereskedelmi és Iparkamara A kivitelezések megkezdésének, készültségének és típusának függvényében előzetes időpont egyeztetéssel 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 20. Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Ellenőrző szerv megnevezése Mérnöki Kamara A kivitelezések megkezdésének, készültségének és típusának függvényében előzetes időpont egyeztetéssel 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 13

15 21. Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Ellenőrző szerv megnevezése Építész Kamara A kivitelezések megkezdésének, készültségének és típusának függvényében előzetes időpont egyeztetéssel 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 22. Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Katasztrófavédelmi Igazgatóság A kivitelezések megkezdésének, készültségének és típusának függvényében előzetes időpont egyeztetéssel 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 23. Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége május darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés Szarvasi Polgármesteri Hivatal Jegyzője (Építéshatósági Csoport) 24. Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Orosházi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője (Építéshatósági Csoport) szeptember darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala 14

16 március hó április hó augusztus hó december hó Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Élőállat-szállítás ellenőrzése; jármű megfelelősége, állatvédelmi szempontok, állatok származása Élőállat-szállítás ellenőrzése; jármű megfelelősége, állatvédelmi szempontok, állatok származása Élőállat-szállítás ellenőrzése; jármű megfelelősége, állatvédelmi szempontok, állatok származása Élőállat-szállítás ellenőrzése; jármű megfelelősége, állatvédelmi szempontok, állatok származása Rendőr-főkapitányság Szállító jármű és vezető ellenőrzése Szállító jármű és vezető ellenőrzése Szállító jármű és vezető ellenőrzése Szállító jármű és vezető ellenőrzése szeptember november 15. Földművelésügyi Igazgatósága Magyar Államkincstár Igazgatóság Állampénztári Iroda A nemzeti hatáskörben nyújtott támogatással megvalósuló, üzembentartási kötelezettség alatt álló ültetvénytelepítési és építési beruházások célellenőrzése (5 db) 27. Földművelésügyi Igazgatósága Rendőr-főkapitányság március hó Horgászok összevont ellenőrzése (1 db) október hó Társas vadászatok összevont ellenőrzése (1 db) 28. Földművelésügyi Igazgatósága Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága szeptember hó Fácántelep és/vagy vadréce nevelő-telep összevont ellenőrzése (1 db) december hó Mezei nyúl élővad gyűjtő/karantén ellenőrzése (1 db) 15

Vezetői összefoglaló

Vezetői összefoglaló Vezetői összefoglaló A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 6/B. (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy éves összevont ellenőrzési terv alapján összevont ellenőrzést

Részletesebben

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 538 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 19. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti

Részletesebben

A 2013. évi összevont ellenőrzési terv 1. pontjában meghatározott ellenőrzés végrehajtásáról szóló jelentés

A 2013. évi összevont ellenőrzési terv 1. pontjában meghatározott ellenőrzés végrehajtásáról szóló jelentés A 2013. évi összevont ellenőrzési terv 1. pontjában meghatározott ellenőrzés Az ellenőrzési időszak megjelölése: 2013. január 1. 2013. december 31. Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző

Részletesebben

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Nógrád Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 82 fő.

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 1. 4024 Debrecen, Piac u. 54. Kormánymegbízott: Rácz Róbert Telefon: :(+36 52) 504-102 E-mail: hivatal@hbmkh.hu Főigazgató:

Részletesebben

A BÉKÉS MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM 2014. ÉVI MUNKATERVE

A BÉKÉS MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM 2014. ÉVI MUNKATERVE BEB/04/178-23/2014. A BÉKÉS MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva: 2/2014. (IV.17.) számú BÉMÁK határozattal 1 2014. évi II. ÜLÉS 2014. június 1. A megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal évi Összevont ellenőrzési terve

Fejér Megyei Kormányhivatal évi Összevont ellenőrzési terve FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Kormánymegbízott Ügyszám: VII-B-004/2440-29/2012. Fejér Megyei Kormányhivatal 2013. évi Összevont ellenőrzési terve Előkészítette: Jóváhagyta: dr. Balogh Ibolya főigazgató dr.

Részletesebben

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben)

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben) FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: 22/526-900, Fax: 22/526-905 Email: hivatal@fejer.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer Kormányablakok Integrált Kormányzati

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ügyfélfogadási rendje. Kormányablak Győr 9021 Győr, Árpád út 32. Hétfő- Péntek: 8.00-20.00

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ügyfélfogadási rendje. Kormányablak Győr 9021 Győr, Árpád út 32. Hétfő- Péntek: 8.00-20.00 ügyfélfogadási rendje Kormányablak Győr 9021 Győr, Árpád út 32. Hétfő- Péntek: 8.00-20.00 Sopron 9400 Sopron, Új u. 26. Hétfő- Péntek: 8.00-20.00 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2012. évi 57. szám 10697 A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (6) bekezdése alapján

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõrzés részletes szabályairól A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit!

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! 1 9:00 10:00 10:15 10:55 11:25 11:35 12:15 Regisztráció Megnyitó Előadás: Jogszabályi változások az építésügy területén Előadás: Az építésfelügyelet közelmúltja és

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ügyfélfogadási rendje

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ügyfélfogadási rendje ügyfélfogadási rendje Kormányablak Győr 9027 Győr, Nagysándor J. u. 31. 96/ 815-959 2014.07.09. 2014.09.01. Hétfőtől péntekig: 7:00-20:00 óráig 2014. szeptember 1. napjától Hétfőtől péntekig: 8:00-20:00

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám:42-5/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:06/29-372-133

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

ZÁRADÉK: A Munkatervet a Kollégium a 2/2011. (IV. 27.) számú határozatával jóváhagyta.

ZÁRADÉK: A Munkatervet a Kollégium a 2/2011. (IV. 27.) számú határozatával jóváhagyta. A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM (a továbbiakban Kollégium) 2011. évi MUNKATERVE I. (alakuló) ÜLÉS 2011. február Köszöntő, majd a kormánymegbízottjának, főigazgatójának és igazgatójának

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 43/2007. (IV. 4.) GKM a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól A gazdasági

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

Interpellációnak nevezett, de kérdéseket tartalmazó irományára az alábbiakat válaszolom:

Interpellációnak nevezett, de kérdéseket tartalmazó irományára az alábbiakat válaszolom: Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Iktatószám: 1037-15/2014. Kincses László települési képviselő részére Püspökladány Kodály Z. u. 9. Interpellációnak nevezett, de kérdéseket

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Iktatószám: 1314-9/2011. Ügyintéző: Dr. Gazdig Mária Tárgy: Látóképi Tófürdő fürdővíz profiljának megállapítása HATÁROZAT A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A rendszerváltozás során a helyi önkormányzati rendszer kiépülésével párhuzamosan megtörtént az új államigazgatási szervezet kialakítása.

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal átmeneti ügyfélfogadási rendje 2013. augusztus 21-24. közötti időszakra A hivatal központi elérhetőségei

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK, INTÉZMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI A FENNTARTÓ SZEMSZÖGÉBŐL

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK, INTÉZMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI A FENNTARTÓ SZEMSZÖGÉBŐL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK, INTÉZMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI A FENNTARTÓ SZEMSZÖGÉBŐL A fenntartó típusai: állami nem állami egyházi Ezeket azért tartom fontosnak megemlíteni, mert mind a szolgáltatásnyújtás

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2014.01.19-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? )

Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? ) Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? ) Gósz Zoltán hivatalvezető GISopen Székesfehérvár, 2012. március 12-14. Az előadás vázlata Vállalkozóból kormánytisztviselő. Kezdeti tervek, elképzelések.

Részletesebben

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén)

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén) Melléklet a 200/2015. (VI.26.) közgyűlési határozathoz Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi ülésterve KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2015. szeptember 25. NAPIREND 1. Elnöki jelentés 2. Javaslat a Heves Megyei

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám:374-9/2013/IPB

Részletesebben

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése 1 Egyetlen hatóság felelős - többek között az alábbiakért: Talajvédelem Növényegészségügy és növényvédelem Állategészségügy és állatvédelem

Részletesebben

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 08 - Adatszolgáltatás a személyi és a foglalkoztatottak, választott összetételéréről 01 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 02 miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 03 kormánybiztos,

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 19. szám 3095 A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

A járási rendszer működésének tapasztalatai és gyakorlati problémái. dr. Horváth Zoltán 2013. február. 12.

A járási rendszer működésének tapasztalatai és gyakorlati problémái. dr. Horváth Zoltán 2013. február. 12. A járási rendszer működésének tapasztalatai és gyakorlati problémái dr. Horváth Zoltán 2013. február. 12. Tartalom A járási szervezet-rendszer rövid bemutatása Belső kapcsolatok Külső kapcsolatok Gyakorlati

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Járási Gyámhivatal 2500

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Szakigazgatási szervei

Pest Megyei Kormányhivatal Szakigazgatási szervei Pest Megyei Kormányhivatal Szakigazgatási szervei 1./ Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Vezetı: dr. Helik Ferenc 1135 Budapest, Lehel utca 43-47. Telefon: (1) 329-7017 Fax: (1)

Részletesebben

Programpont / történés Időpontja Közreműködők Helyszín Rendhagyó osztályfőnöki óra (20 ) 2013. november 28., 10:00 bejelentkezés alapján

Programpont / történés Időpontja Közreműködők Helyszín Rendhagyó osztályfőnöki óra (20 ) 2013. november 28., 10:00 bejelentkezés alapján Programpont / történés Időpontja Közreműködők Helyszín Rendhagyó osztályfőnöki óra (20 ) Közigazgatási reformok a Jó Állam Kormányablak 2013. november 28., 10:00 2013. november 28., 8:00 20:00 Dr. Szabó

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: Kisvárdai Járási Hivatal (törzshivatal) Hatósági Osztály általános hatósági feladatok járási hatósági feladatok oktatási feladatok járási védelmi igazgatási feladatok Kormányablak (Okmányirodai) Osztály

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK Debrecen 37. vrk Nyugati Ipari park 17182 és 17189/77 hrsz-ú iparvasút 17189/23, 17189/25, 17189/28, 17189/76, 17189/56,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján

TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján Lobbista neve: dr. Akszentievics Györgyi Lobbiigazolvány sorszáma: 07208 A tájékoztató időszaka: 2008. I. negyedév 1. Helyi önkormányzati

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.06.07-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató Felterjesztett neve Munkahelye, beoszása Sinkáné dr. Csendes Ágnes Szabó Károly Nagy Sándor Dr. Kőrösi Margit Mamuzsics Gábor Lajos Bancsi Attila Rácz Róbert Dr. Asztalos Gézáné Dr. Ferenczy Judit Katalin

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai:

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: A DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: Szervezeti, személyzeti adatok I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Jóváhagyta: a Regionális Államigazgatási Kollégium 2007. május 4-i ülése Dr. Forgács Imre hivatalvezető A közigazgatási hivatalokról szóló

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

Titkárság 2660 Balassagyarmat Pf:1. Telefon: 06 (35)301-995

Titkárság 2660 Balassagyarmat Pf:1. Telefon: 06 (35)301-995 NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BALASSAGYARMATI JÁRÁSI HIVATALA TÖRZSHIVATAL 2660-Balassagyarmat,Rákóczi fejedelem u. 12. E-mail: titkarsag@balassagyarmat.nmkh.hu Név Telefonszám E-mail cím Dr. Tőzsér Zsolt

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Mire vonatkozik az engedély / bejelentés kérelem Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Az Eng.R.1. sz. Mellékletének X. oszlopában meghatározott építmények

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése a Kiadmányozási és Helyettesítési Szabályzatról 2 A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalban

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok és a települési önkormányzatok együttműködésének lehetőségei

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok és a települési önkormányzatok együttműködésének lehetőségei A járási (fővárosi kerületi) hivatalok és a települési önkormányzatok együttműködésének lehetőségei dr. Pilz Tamás Főosztályvezető Területi Közigazgatás-fejlesztési Főosztály A járási (fővárosi kerületi)

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BALASSAGYARMATI JÁRÁSI HIVATALA. Törzshivatal. Titkárság

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BALASSAGYARMATI JÁRÁSI HIVATALA. Törzshivatal. Titkárság NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BALASSAGYARMATI JÁRÁSI HIVATALA 2660-Balassagyarmat,Rákóczi fejedelem u. 12. E-mail: titkarsag@balassagyarmat.nm Törzshivatal Név Munkakör Telefonszám E-mail cím Dr. Tőzsér

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE

AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE A bejelentési adatszolgáltatást nyomtatott betűkkel, olvashatóan kérjük kitölteni. AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz NYÍREGYHÁZA M EGYEl JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-540; FAX: "3642524-541 E-MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Programpont / történés Időpontja Közreműködők Helyszín Rendhagyó osztályfőnöki óra (20 ) 2013. november 28., 10:00 bejelentkezés alapján

Programpont / történés Időpontja Közreműködők Helyszín Rendhagyó osztályfőnöki óra (20 ) 2013. november 28., 10:00 bejelentkezés alapján Programpont / történés Időpontja Közreműködők Helyszín Rendhagyó osztályfőnöki óra (20 ) Közigazgatási reformok a Jó Állam Kormányablak 2013. november 28., 10:00 2013. november 28., 8:00 20:00 Dr. Szabó

Részletesebben

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz T/F 4660 300, 3614 296 email: iroda@korenyikft.hu 1/5 IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Szűcs Balázs főépítész úr részére Budapest Bakáts tér 14. 1092 Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal elérhetőségei 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal elérhetőségei 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal elérhetőségei 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Hivatalvezető Dr. Orbán István Hivatalvezető Fsz. 7. 94/553-061 hivatal@szentgotthard.jaras.gov.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Mennyit ér a biztonság?

Mennyit ér a biztonság? Mennyit ér a biztonság? Eredeti, utángyártott és hamisított alkatrészek Az alkatrészek másodlagos felhasználása Előadó: Kovács Tamás főosztályvezető Nemzeti Közlekedési Hatóság A közlekedési hatóságok

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2014. január 30. (csütörtök) 1. Javaslat a 2014. évi sportolói kitüntetések adományozására (zárt) Sportügyekért Felelős Tanácsnok

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. ELŐTERJESZTÉS a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 10740 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 57. szám A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

1./ Előterjesztés az E.ON Energiatermelő Kft, az E.O.N Hungaria Zrt., az E.ON TITÁSZ Zrt.,

1./ Előterjesztés az E.ON Energiatermelő Kft, az E.O.N Hungaria Zrt., az E.ON TITÁSZ Zrt., NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS KÖZGYŰlÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐl MEGHívó MÓDOsíTOTT! Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 2015. március 23-án, (hétfőn)

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

T/16302/27.szám. i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés. Alkotmány- és igazságügyi bizottságának. ajánlása

T/16302/27.szám. i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés. Alkotmány- és igazságügyi bizottságának. ajánlása T/16302/27.szám A, i~s9~éíili'ipiő,4~ú45iííaiy, Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottságának ajánlása az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 201. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 201. szám MAGYAR KÖZLÖNY 201. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 4., szerda Tartalomjegyzék 459/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az Újpesti Közterület-felügyeletről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft.

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Dokumentum fájlneve: Komárom3 dokumentumok véglegesítés.docx

Részletesebben