Vezetői összefoglaló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezetői összefoglaló"

Átírás

1

2 Vezetői összefoglaló A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 6/B. (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy éves összevont ellenőrzési terv alapján összevont ellenőrzést tartanak azok az ellenőrző hatóságok, amelyek feladat- és hatásköre az együttes eljárást lehetővé teszi. Az éves összevont ellenőrzési terv megalkotását a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkára a fővárosi és megyei kormányhivatalok éves összevont ellenőrzési terveinek megalkotási és végrehajtási rendjéről szóló módszertani útmutató kiadásával segítette, amelynek iránymutatásai alapján készült el a évre vonatkozó jelen, éves összevont ellenőrzési terve. Az éves összevont ellenőrzési terv a szakigazgatási szervei vezetőinek, járási hivatalai hivatalvezetőinek, valamint a törzshivatala szervezeti egységei vezetőinek egyeztetett javaslatai alapján készült, és azon évre vonatkozó tervezett ellenőrzéseket tartalmazza, amelyek esetében a ellenőrzést végző szervezeti egységeinek feladat- és hatásköre az együttes eljárást lehetővé teszi. A terv a szakigazgatási szervei vonatkozásában a Szociális és Gyámhivatala, Földművelésügyi Igazgatósága, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve, Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, és Közlekedési Felügyelősége, a járási hivatalok vonatkozásában a Népegészségügyi Intézete valamint a Járási, a Gyulai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete és a Járási Építésügyi Hivatala, az Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, a Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala, továbbá a törzshivatal szervezeti egységei vonatkozásában a Hatósági Főosztály, Humánpolitikai Főosztály, Informatikai Főosztály, valamint a Koordinációs és Szervezési Főosztály ellenőrzési tevékenységére vonatkozóan tartalmaz adatot. Az éves összevont ellenőrzési terv a fentiek mellett egyes esetekben a rendvédelmi szervekkel (Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, Katasztrófavédelmi Igazgatóság) illetve más központi államigazgatási szerv területi szervével (Magyar Államkincstár Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség), továbbá kamarákkal ( Kereskedelmi és Iparkamara, Mérnöki Kamara, Építész Kamara), valamint egyes települési jegyzőkkel (Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője, Békési Polgármesteri Hivatal Jegyzője, Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Jegyzője, Szarvasi Polgármesteri Hivatal Jegyzője, Orosházi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője) együttesen lefolytatni tervezett ellenőrzéseket is jelzi. Az összevont ellenőrzési terv alapján a egyes szervezeti egységei által évben együttesen lefolytatandó ellenőrzések tervezett száma a tervkészítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján mindösszesen: legalább 149 alkalom. Az ellenőrző hatóságok (szervezeti egységek) megnevezését, az összevont ellenőrzések tervezett it, helyszíneit (az ellenőrzés tárgyát) összefoglalóan az összevont ellenőrzési terv melléklete tartalmazza. Az éves összevont ellenőrzési terv a január december 31. közötti ellenőrzési időszakra vonatkozik. A évi éves összevont ellenőrzési tervet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 6/B. (5) bekezdése alapján december hó 15. napjáig hagyja jóvá a kormánymegbízott és ezzel egyidejűleg megküldi a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és az összevont ellenőrzésben részt vevő ellenőrző hatóságok szakmai irányítói részére. 1

3 1.1. Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Hatósági Főosztály Informatikai Főosztály Humánpolitikai Főosztály Koordinációs és Szervezési Főosztály 1.2. A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása (beosztása), elérhetősége: Hatósági Főosztálya részéről: Dr. Babinszki Péter főosztályvezető, 66/ , Informatikai Főosztálya részéről: Bacsó Klára vezetőfőtanácsos, 66/ , Humánpolitikai Főosztálya részéről: Bertalan Csabáné főosztályvezető-helyettes, 66/ , Koordinációs és Szervezési Főosztálya részéről: Dr. Laurinyecz Attila főosztályvezető, 66/ , 1.3. Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 1. pontjában kerültek feltüntetésre. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Kirendeltsége ellenőrzésében a Hatósági Főosztály nem vesz részt Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 2 db A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: az ellenőrzések lefolytatásának megszervezéséért a Koordinációs és Szervezési Főosztály főosztályvezetője a felelős. Az ellenőrzés a Koordinációs és Szervezési Főosztály vezetőjének koordinálása mellett, a szervezeti egységek előzetes elektronikus úton történő egyeztetése alapján kialakított ellenőrzési program alapján történik. Az ellenőrzési programot legalább 15 nappal az ellenőrzés lefolytatása előtt kell elkészíteni. Az ügyiratkezelésre vonatkozó ellenőrzési jegyzőkönyvet az ellenőrzés napjától számított öt napon belül, az együttes ellenőrzési jegyzőkönyvet a Koordinációs és Szervezési Főosztály vezetőjének koordinálása mellett, a vizsgálatban részt vevők által készített hivatalos feljegyzések alapján 30 napon belül kell elkészíteni Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: Tevékenység: központi államigazgatási szerv a kormányhivatal ellenőrzési jogkörébe tartozó területi szervének a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khr.) 15. (1) bekezdés a), c) és d) pontja alapján ellenőrizendő tevékenysége, helyi önkormányzati szerv a Khr. 16. a) c) pontjai alapján ellenőrizendő tevékenysége. Ügyfél: központi államigazgatási szerv a kormányhivatal ellenőrzési jogkörébe tartozó területi szerve, illetve helyi önkormányzati szerv Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Szociális és Gyámhivatala Békéscsabai Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete Gyulai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 2.2. A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Szociális és Gyámhivatala részéről: dr. Paraizs Beáta tanácsos, 66/ , Népegészségügyi Intézete részéről: dr. Benedekfi Katalin járási tisztifőorvos, 66/ , Gyulai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete részéről: dr. Sárosi Tamás járási tisztifőorvos, 66/ , Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete részéről: Dr. Kelemen Éva járási tisztifőorvos, 68/ , 2.3. Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 2-4. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 14 db A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: a Szociális és Gyámhivatala a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. r. 39. (2) bekezdése alapján az ellenőrzést megelőzően legalább 15 nappal korábban megkeresi a népegészségügyi intézetet. Egyebekben a kijelölt kapcsolattartók telefonon tartják a kapcsolatot. 2

4 2.6. Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: Tevékenység: az összevont ellenőrzéssel érintett szociális és gyermekjóléti szolgáltató/intézmény által az ellenőrzés időpontjában nyújtott szolgáltatása. Ügyfél: az összevont ellenőrzéssel érintett szociális és gyermekjóléti intézmény nem állami, illetve egyházi fenntartója Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 3.2. A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Fogyasztóvédelmi Felügyelősége részéről: Szebegyinszkiné Uhrin Mária igazgató, 66/ ; 20/ , Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve részéről: Dér Miklós igazgató-helyettes, 66/ ; 30/ , Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága részéről: dr. Barta Gabriella osztályvezető, hatósági főállatorvos, 66/ , Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve részéről: dr. Maráczi Gabriella közegészségügyi osztályvezető, 66/ , 3.3. Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 5. pontjában kerültek feltüntetésre, az I. és IV. negyedévben a húsvéti és a karácsonyi ünnephez kapcsolódóan együttes ellenőrzés lefolytatására kerül sor Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: az egy napra tervezett ellenőrzés során 3 egység ellenőrzése/nap, az alkalomra tervezett ellenőrzés során az adott helyszíntől függ az ellenőrzések száma. Az összeállított terv esetében ez összesen: minimum 11 vállalkozó/vállalkozás ellenőrzése A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: telefonos egyeztetés (időpont, település, vállalkozó/vállalkozás) alapján valamennyi hatóság a saját hatáskörébe tartozóan, esetlegesen a szakmai irányító által külön elrendelt szempontok alapján vesz részt az összevont ellenőrzésben. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság, valamint a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv esetében a szakmai irányító szerv jelöli ki az ellenőrzésben résztvevő illetékes járási hivatalt Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: kereskedelem, vendéglátás, közterületi értékesítés, kitelepülés, rendezvény/egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok Egyéb, az összevont ellenőrzési terv szempontjából lényeges elem: az összevont ellenőrzésekért felelős: az 1. időpontban a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, a 2. időpontban a Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv, a 3. időpontban a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, a 4. időpontban az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság. Az ellenőrző hatóságok a jogszabályok keretei között lehetővé teszik a Kereskedelmi és Iparkamara képviselője számára az ellenőrzésen való jelenlétet Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Közlekedési Felügyelősége Rendőr-főkapitányság 4.2. A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Közlekedési Felügyelősége részéről: Karsai Mihály osztályvezető, 66/ , Rendőr-főkapitányság részéről: Szalay Zsolt r. alezredes, 66/ , 4.3. Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 6. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 65 db A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: a Közlekedési Felügyelőség meghívója és ütemterve alapján Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: szintbeni vasúti keresztezések forgalomtechnikai felülvizsgálata, Magyar Közút Nzrt. Igazgatósága közút kezelő; helyi önkormányzatok önkormányzati közutak kezelői; MÁV Zrt. Területi Központ Szeged vasút üzemeltető. 3

5 4.7. Egyéb, az összevont ellenőrzési terv szempontjából lényeges elem: a szintbeni vasúti átjárók ellenőrzése döntően a közút felől személygépkocsival végezhető. Kis forgalmú és szilárd burkolatú úttól távol eső vonalszakaszokon a MÁV Zrt. segítségével TVG teher-vágánygépkocsival lehet az átjárókat megközelíteni Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Közlekedési Felügyelősége Rendőr-főkapitányság és helyi szervei 5.2. A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Közlekedési Felügyelősége részéről: Séllei Zoltán osztályvezető, 66/ , Rendőr-főkapitányság részéről: Szalay Zsolt r. alezredes, 66/ , 5.3. Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 6. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: a szakmai irányító Nemzeti Közlekedési Hatóság által az adott év elején meghatározott számban A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: a Közlekedési Felügyelőség és a Rendőr-főkapitányság folyamatos, heti egyeztetése alapján Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: ADR, forgalomkorlátozás, tengelyterhelés mérés, műszaki, vezetési és pihenőidő, közúti közlekedési szolgáltatás, járműüzemeltetés, környezetvédelmi ellenőrzések; közúti közlekedésben résztvevő járművezetők, üzembentartók Egyéb, az összevont ellenőrzési terv szempontjából lényeges elem: az ellenőrzések a Közlekedési Felügyelőség speciálisan kialakított ellenőri tehergépjárműveivel kerülnek végrehajtásra, rendőri részvétellel Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Közlekedési Felügyelősége Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 6.2. A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Közlekedési Felügyelősége részéről: Séllei Zoltán osztályvezető, 66/ , Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részéről: Ladányi Zsolt felügyelő, 66/ , 6.3. Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 7. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: a szakmai irányító Nemzeti Közlekedési Hatóság által az adott év elején meghatározott számban A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: a Közlekedési Felügyelőség és a Katasztrófavédelmi Kirendeltség folyamatos, havi egyeztetése alapján Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: közúton közlekedő, veszélyes anyagot szállító járművek (ADR) ellenőrzése szolgáltatás, veszélyes anyag biztonságos szállítása szempontjából Egyéb, az összevont ellenőrzési terv szempontjából lényeges elem: az ellenőrzések a Közlekedési Felügyelőség speciálisan kialakított ellenőri tehergépjárműveivel kerülnek végrehajtásra Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Közlekedési Felügyelősége Fogyasztóvédelmi Felügyelősége 7.2. A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Közlekedési Felügyelősége részéről: Séllei Zoltán osztályvezető, 66/ , Fogyasztóvédelmi Felügyelősége részéről: Szebegyinszkiné Uhrin Mária igazgató, 66/ ; 20/ , 7.3. Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 8. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 2 alkalom A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: a Közlekedési Felügyelőség és a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség előzetes egyeztetése alapján. 4

6 7.6. Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: taxi szolgáltatás ellenőrzése, szolgáltatás, gépjárművezető és jármű ellenőrzése Egyéb, az összevont ellenőrzési terv szempontjából lényeges elem: az ellenőrzések a Közlekedési Felügyelőség speciálisan kialakított ellenőri tehergépjárműveivel kerülnek végrehajtásra Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Közlekedési Felügyelősége Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltsége 8.2. A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Közlekedési Felügyelősége részéről: Bujdosó Imre javítóipari ellenőr, 66/ Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltsége részéről: Farkas József környezetvédelmi felügyelő, 66/ , 8.3. Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 9. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 6 alkalom A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: ellenőrzések egyeztetése, közös ellenőrzés, szakmai segítség a hatóságok között Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: bontó, hulladékkezelő tevékenység átfogó ellenőrzése, személyi és tárgyi feltételek, technológia, informatikai feltételek, nyilvántartás megléte, veszélyes hulladék kezelése és a hulladékszállító kísérőjegyek ellenőrzése. Járműbontó, hulladékkezelő tevékenység. A tevékenységért felelős vezető, az alkatrész-minősítő, környezetvédelmi megbízott és a bontó ügyintéző Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző szervek megnevezése: Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője Békési Polgármesteri Hivatal Jegyzője Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Jegyzője Kereskedelmi és Iparkamara Mérnöki Kamara Építész Kamara Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 9.2. A közösen eljáró ellenőrző szervek kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala részéről: Hrabovszki Balázs, építésfelügyelő, 66/ /118, Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala részéről: Kovács Éva hivatalvezető, 66/ /130, Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala részéről: Krivjanszki János hivatalvezető, 66/ /127, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közigazgatási Osztály Építéshatósági Csoport részéről: Meliska Zsolt csoportvezető, 66/ , Békési Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya részéről: Gál András osztályvezető, 66/ /165 Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Építésügyi Hivatala részéről: Gyáni Károly irodavezető, 66/ /116 Kereskedelmi és Iparkamara részéről: Tóth Zsolt titkár, 66/ , Mérnöki Kamara részéről: Dr. Kis Andrea titkár, 66/ , Építész kamara részéről: Zsíros Andrásné adminisztrátor, 66/ , Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről: Bódi Csaba tűzoltó főhadnagy, 66/ , 9.3. Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet pontjában kerültek feltüntetésre. 5

7 9.4. Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 18 alkalom A közösen eljáró ellenőrző szervek együttműködésének módja: a járási építésügyi hivatal elektronikus úton megküldött szemleértesítője és az ezt megelőző egyeztetés alapján Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenységek ellenőrzése, magánszemélyek, társaságok, önkormányzatok mint építtetők; tervezők; kivitelezők; felelős műszaki vezetők; műszaki ellenőrök Egyéb, az összevont ellenőrzési terv szempontjából lényeges elem: Az ismertetett szempontok a Belügyminiszteri (építésügyért felelős miniszter) utasításban megadottaknak megfelelően kerülnek meghatározásra Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző szervek megnevezése: Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Kereskedelmi és Iparkamara Mérnöki Kamara Építész Kamara Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A közösen eljáró ellenőrző szervek kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Gyulai Járási Hivatal Járási építésügyi Hivatala részéről: Kovács Éva hivatalvezető, 66/ , Kereskedelmi és Iparkamara részéről: Tóth Zsolt titkár, 66/ , Mérnöki Kamara részéről: Dr. Kis Andrea titkár, 66/ , Építész Kamara részéről: Zsíros Andrásné adminisztrátor, 66/ , Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről: Bódi Csaba tűzoltó főhadnagy, 66/ , hu Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 8 alkalom A közösen eljáró ellenőrző szervek együttműködésének módja: a járási építésügyi hivatal elektronikus úton megküldött szemleértesítője és az ezt megelőző egyeztetés alapján Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenységek ellenőrzése, magánszemélyek, társaságok, önkormányzatok mint építtetők; tervezők; kivitelezők; felelős műszaki vezetők; műszaki ellenőrök Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Szarvasi Polgármesteri Hivatal Jegyzője Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Orosházi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala részéről: Krivjanszki János hivatalvezető, 66/ /127, Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részéről: Kohut Pál tű. főhadnagy, Szarvasi Polgármesteri Hivatal Jegyzője részéről: Kun János műszaki ügyintéző, 66/ /125, Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részéről: Lászik Gábor tű. őrnagy, Orosházi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője részéről: Temesvári Zsolt építéshatósági ügyintéző, 68/ /157, 6

8 Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala részéről: Kovács Éva hivatalvezető, 66/ , Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 2 alkalom A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: a járási építésügyi hivatal elektronikus úton megküldött szemleértesítője és az ezt megelőző egyeztetés alapján Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenységek ellenőrzése, magánszemélyek, társaságok, önkormányzatok mint építtetők; tervezők; kivitelezők; felelős műszaki vezetők; műszaki ellenőrök Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Rendőr-főkapitányság A közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága részéről: Dr. Bakos Pál igazgató-helyettes, tel.: 66/ , fax: 66/ , Rendőr-főkapitányság részéről: Hudák Pál megyei főkapitány-helyettes, rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendészeti igazgató, 66/ , Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 25. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 4 alkalom A közösen eljáró ellenőrző szervek együttműködésének módja: telefonos egyeztetés időpontról és helyszínről. A hatóság a saját hatáskörében eljárva a feladatkörében meghatározott előírások teljesítését ellenőrzi, illetve a helyszínt biztosítja Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: élőállatokat szállító magánszemélyek vagy vállalkozások ellenőrzése, állat-egészségügyi, állatvédelmi és járványvédelmi előírások teljesítése, állatok származásának igazolása Egyéb, az összevont ellenőrzési terv szempontjából lényeges elem: az ellenőrzések végrehajtása együttműködési megállapodás keretében történik Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Földművelésügyi Igazgatósága Magyar Államkincstár Igazgatóság Állampénztári Iroda Közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Földművelésügyi Igazgatósága részéről: Feketéné Tamás Anikó közgazdasági felügyelő, 06 66/ , Magyar Államkincstár Igazgatóság Állampénztári Iroda részéről: Murányi Valéria osztályvezető, 06 66/ Az összevont ellenőrzés tervezett i a melléklet 26. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 5 alkalom A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: a főhatóság (NÉBIH) által előírt helyszíni ellenőrzés Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: Nemzeti hatáskörben nyújtott támogatással megvalósuló beruházások célellenőrzése ( ). A nemzeti hatáskörben nyújtott támogatással megvalósuló üzembentartási kötelezettség alatt álló ültetvénytelepítési és építési beruházások. Az ügyfelek mezőgazdasági vállalkozók, őstermelők, illetve gazdálkodó szervezetek Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Földművelésügyi Igazgatósága Rendőr-főkapitányság Közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Földművelésügyi Igazgatósága részéről: Valler Attila osztályvezető, 66/ , Rendőr-főkapitányság részéről: Halmágyi Antal igazgatásrendészeti osztályvezető-helyettes, 66/ /2347,

9 14.3. Az összevont ellenőrzések tervezett i a melléklet 27. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 1 alkalom A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: a Földművelésügyi Igazgatóság meghívója alapján közös jelenlét Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: horgászok összevont ellenőrzése; az ügyfelek a horgászok Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Földművelésügyi Igazgatósága Rendőr-főkapitányság Közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Földművelésügyi Igazgatósága részéről: Valler Attila osztályvezető, 66/ , Rendőrkapitányság részéről: Halmágyi Antal igazgatásrendészeti osztályvezető-helyettes, 66/ /2347, Az összevont ellenőrzések tervezett i a melléklet 27. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 1 alkalom A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: a Földművelésügyi Igazgatóság meghívója alapján közös jelenlét Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: társas vadászatok összevont ellenőrzése; az ügyfelek a vadásztársaságok Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Földművelésügyi Igazgatósága Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: Földművelésügyi Igazgatósága részéről: Valler Attila osztályvezető, 66/ , Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága részéről: Dr. Bakos Pál igazgató-helyettes, tel.: 66/ , fax: 66/ , Az összevont ellenőrzések tervezett i a melléklet 28. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 1 alkalom A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: telefonos egyeztetés időpontról és a helyszínen közös jelenlét Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: fácántelep és/vagy vadréce nevelő-telep összevont ellenőrzése; az ügyfelek a vadászatra jogosultak Egyéb, az összevont ellenőrzési terv szempontjából lényeges elem: az összevont ellenőrzésért felelős: a Földművelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati Osztálya Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző hatóságok megnevezése: Földművelésügyi Igazgatósága Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Közösen eljáró ellenőrző hatóságok kapcsolattartóinak neve, besorolása, elérhetősége: A Földművelésügyi Igazgatósága részéről: Valler Attila osztályvezető, 66/ , A Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága részéről: Dr. Bakos Pál igazgató-helyettes, tel.: 66/ , fax: 66/ , Az összevont ellenőrzések tervezett i a melléklet 28. pontjában kerültek feltüntetésre Az összevont ellenőrzések tervezett éves száma: 1 alkalom A közösen eljáró ellenőrző hatóságok együttműködésének módja: telefonos egyeztetés időpontról és a helyszínen közös jelenlét Az összevont ellenőrzéssel érintett tevékenységek és ügyfelek típusa: mezei nyúl élővad export ellenőrzése karanténtelepen; az ügyfelek az élőnyúl exportot végző gazdasági társaságok és a vadászatra jogosultak Egyéb, az összevont ellenőrzési terv szempontjából lényeges elem: az összevont ellenőrzésért felelős: a Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága. 8

10 1. : Hatósági Főosztálya Melléklet a évi Összevont Ellenőrzési Tervhez Informatikai Főosztálya Humánpolitikai Főosztálya Koordinációs és Szervezési Főosztálya május (előzetes november (előzetes egyeztetés alapján) Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Kirendeltsége (ezen ellenőrzésben a Hatósági Főosztály nem vesz részt) Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2. : február (előzetes március (előzetes április (előzetes július (előzetes július (előzetes július (előzetes július (előzetes november (előzetes egyeztetés alapján) Szociális és Gyámhivatala Békéscsabai Járási Népegészségügyi Intézete MET Oltalom Idősek Otthona, Békéscsaba, Tábor u. 2. FILIA Alapítvány Idősek Otthona Békéscsaba, Felsőnyomás 271. Szent Erzsébet Szeretet Otthon, Újkígyós, Radnóti u. 1/1., Gerendás, Petőfi u. 5. Szociális és Gyermekvédelmi Központ, Békés, Akácfa utca 11. Speciális lakásotthon Szociális és Gyermekvédelmi Központ, Békés, Pesti utca 18. Lakásotthon Szociális és Gyermekvédelmi Központ, Békés, Bartók Béla utca 1. Lakásotthon Szociális és Gyermekvédelmi Központ, Békés, Gorkij utca 9. Különleges lakásotthon Mozgáskorlátozottak Egyesülete Napraforgó Gyógypedagógiai Központ 5600 Békéscsaba, Kölcsey u : szeptember (előzetes egyeztetés alapján) október (előzetes október (előzetes Szociális és Gyámhivatala Gyulai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Vésztői Református Szeretetotthon, Vésztő, Bartók tér 6. Szociális és Gyermekvédelmi Központ, Elek, Kun Béla u. 5. Speciális Lakásotthon Szociális és Gyermekvédelmi Központ, Elek, Kun Béla u. 9. Különleges-integrált Lakásotthon 9

11 4. : szeptember (előzetes egyeztetés alapján) október (előzetes október (előzetes Szociális és Gyámhivatala Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Győri Vilmos Evangélikus Szeretetszolgálat, Orosháza, Thék E. u. 2. Bölcsőde, Mezőhegyes, Csokonai u. 1. Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde, Mezőkovácsháza, Petőfi út 3/A. 5. Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve március között 1 nap június között 1 nap augusztus vagy szeptember hónapban 2 alkalommal december között 1 nap kereskedelmi egység idegenforgalmilag frekventált vendéglátó egység fesztivál vagy rendezvény kereskedelmi egység kereskedelmi egység idegenforgalmilag frekventált vendéglátó egység fesztivál vagy rendezvény kereskedelmi egység kereskedelmi egység idegenforgalmilag frekventált vendéglátó egység fesztivál vagy rendezvény kereskedelmi egység fesztivál vagy rendezvény Közlekedési Felügyelősége Rendőr-főkapitányság Ötéves periódusban, évente 65 átjáró ellenőrzése 6 ellenőrzési napot igényel, minden évben július, augusztus és szeptember hónapban havonta 2-2 nap, előzetes időpont egyeztetésnek megfelelően 65 szintbeni vasúti átjáró 10

12 Folyamatosan minden héten 5 nap, heti vezénylési terv alapján A közúti közlekedésben résztvevő járművek ellenőrzése Békés megye közútjain, határátkelő helyein. Szakmai irányító által meghatározott ellenőrzési fajták szerint (ADR, forgalomkorlátozás, tengelyterhelés mérés, műszaki, vezetési és pihenőidő, közúti közlekedési szolgáltatás, járműüzemeltetés, környezetvédelmi), európai TISPOL akciókban való részvétel. 7. Havonta egy alkalommal, előzetes időpont egyeztetéssel 8. Júniusban 1 alkalom, júliusban 1 alkalom Közlekedési Felügyelősége Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége A közúti közlekedésben résztvevő járművek ellenőrzése Békés megye közútjain, határátkelő helyein veszélyes anyag szállítása tekintetében (ADR). Közlekedési Felügyelősége Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Taxi szolgáltatást végzők ellenőrzése szolgáltatás, jármű és személyi feltételek tekintetében. 9. Bontó-, hulladékkezelő partnerenként évi 1 alkalom átfogó közös ellenőrzés, október hónapban Közlekedési Felügyelősége Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltsége Közreműködői megállapodás alapján autóbontó tevékenységet végző vállalkozások ellenőrzése. Gépjárművek szabályszerű átvétele, informatikai rendszerben történő rögzítése, bontási átvételi igazolások kiállítása, bontás feltételeinek biztosítása, bontásból kinyert alkatrészek minősítésének ellenőrzése. 10. Ellenőrző szerv megnevezése Kereskedelmi és Iparkamara június hónap 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 11

13 11. Ellenőrző szerv megnevezése Mérnöki Kamara április hónap 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 12. Ellenőrző szerv megnevezése Építész Kamara május hónap 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 13. Katasztrófavédelmi Igazgatóság április hónap 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 14. Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala július hónap 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 15. Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala július hónap 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 16. Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője (Építéshatósági Csoport) augusztus hónap 3 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 12

14 17. Békési Polgármesteri Hivatal Jegyzője (Építéshatósági Csoport) július hónap 1 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés szeptember hónap Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Jegyzője (Építéshatósági Csoport) 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 19. Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Ellenőrző szerv megnevezése Kereskedelmi és Iparkamara A kivitelezések megkezdésének, készültségének és típusának függvényében előzetes időpont egyeztetéssel 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 20. Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Ellenőrző szerv megnevezése Mérnöki Kamara A kivitelezések megkezdésének, készültségének és típusának függvényében előzetes időpont egyeztetéssel 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 13

15 21. Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Ellenőrző szerv megnevezése Építész Kamara A kivitelezések megkezdésének, készültségének és típusának függvényében előzetes időpont egyeztetéssel 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 22. Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Katasztrófavédelmi Igazgatóság A kivitelezések megkezdésének, készültségének és típusának függvényében előzetes időpont egyeztetéssel 2 darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés 23. Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége május darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés Szarvasi Polgármesteri Hivatal Jegyzője (Építéshatósági Csoport) 24. Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Orosházi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője (Építéshatósági Csoport) szeptember darab építésfelügyeleti összevont ellenőrzés Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala 14

16 március hó április hó augusztus hó december hó Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Élőállat-szállítás ellenőrzése; jármű megfelelősége, állatvédelmi szempontok, állatok származása Élőállat-szállítás ellenőrzése; jármű megfelelősége, állatvédelmi szempontok, állatok származása Élőállat-szállítás ellenőrzése; jármű megfelelősége, állatvédelmi szempontok, állatok származása Élőállat-szállítás ellenőrzése; jármű megfelelősége, állatvédelmi szempontok, állatok származása Rendőr-főkapitányság Szállító jármű és vezető ellenőrzése Szállító jármű és vezető ellenőrzése Szállító jármű és vezető ellenőrzése Szállító jármű és vezető ellenőrzése szeptember november 15. Földművelésügyi Igazgatósága Magyar Államkincstár Igazgatóság Állampénztári Iroda A nemzeti hatáskörben nyújtott támogatással megvalósuló, üzembentartási kötelezettség alatt álló ültetvénytelepítési és építési beruházások célellenőrzése (5 db) 27. Földművelésügyi Igazgatósága Rendőr-főkapitányság március hó Horgászok összevont ellenőrzése (1 db) október hó Társas vadászatok összevont ellenőrzése (1 db) 28. Földművelésügyi Igazgatósága Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága szeptember hó Fácántelep és/vagy vadréce nevelő-telep összevont ellenőrzése (1 db) december hó Mezei nyúl élővad gyűjtő/karantén ellenőrzése (1 db) 15

Vezetői összefoglaló

Vezetői összefoglaló Vezetői összefoglaló A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 6/B. (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy éves összevont ellenőrzési terv alapján összevont ellenőrzést

Részletesebben

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 538 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 19. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti

Részletesebben

A 2013. évi összevont ellenőrzési terv 1. pontjában meghatározott ellenőrzés végrehajtásáról szóló jelentés

A 2013. évi összevont ellenőrzési terv 1. pontjában meghatározott ellenőrzés végrehajtásáról szóló jelentés A 2013. évi összevont ellenőrzési terv 1. pontjában meghatározott ellenőrzés Az ellenőrzési időszak megjelölése: 2013. január 1. 2013. december 31. Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző

Részletesebben

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 15. függelék a /2014. (XII. 23.) MvM utasítás mellékletéhez A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és kerete 1. A

Részletesebben

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Nógrád Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 82 fő.

Részletesebben

Törzshivatal. Kormányablak

Törzshivatal. Kormányablak Törzshivatal Cím: 5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4. Levelezési cím: 5601 Békéscsaba, Pf. 389. Telefon: (66) 622-000 Fax: (66) 622-001 E-mail: vezeto@bekeskh.hu Honlap: http://www.bekeskh.hu Ügyfélfogadási

Részletesebben

A évi összevont ellenőrzési terv 1. pontjában meghatározott ellenőrzés végrehajtásáról szóló jelentés

A évi összevont ellenőrzési terv 1. pontjában meghatározott ellenőrzés végrehajtásáról szóló jelentés A 2014. évi összevont ellenőrzési terv 1. pontjában meghatározott ellenőrzés Az ellenőrzési időszak megjelölése: 2014. január 1. 2014. december 31. Az összevont ellenőrzések során közösen eljáró ellenőrző

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Baranya Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 1. 4024 Debrecen, Piac u. 54. Kormánymegbízott: Rácz Róbert Telefon: :(+36 52) 504-102 E-mail: hivatal@hbmkh.hu Főigazgató:

Részletesebben

A BÉKÉS MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM 2014. ÉVI MUNKATERVE

A BÉKÉS MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM 2014. ÉVI MUNKATERVE BEB/04/178-23/2014. A BÉKÉS MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva: 2/2014. (IV.17.) számú BÉMÁK határozattal 1 2014. évi II. ÜLÉS 2014. június 1. A megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal évi Összevont ellenőrzési terve

Fejér Megyei Kormányhivatal évi Összevont ellenőrzési terve FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Kormánymegbízott Ügyszám: VII-B-004/2440-29/2012. Fejér Megyei Kormányhivatal 2013. évi Összevont ellenőrzési terve Előkészítette: Jóváhagyta: dr. Balogh Ibolya főigazgató dr.

Részletesebben

7. függelék a.../. (. ) MvM utasítás mellékletéhez

7. függelék a.../. (. ) MvM utasítás mellékletéhez 7. függelék a.../. (. ) MvM utasítás mellékletéhez A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete. A Csongrád

Részletesebben

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben)

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben) FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: 22/526-900, Fax: 22/526-905 Email: hivatal@fejer.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer Kormányablakok Integrált Kormányzati

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 12. szám 2010. május 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 22/2010. (V. 31.) Ö.r. Az Önkormányzat

Részletesebben

A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2012. évi 57. szám 10697 A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (6) bekezdése alapján

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ügyfélfogadási rendje. Kormányablak Győr 9021 Győr, Árpád út 32. Hétfő- Péntek: 8.00-20.00

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ügyfélfogadási rendje. Kormányablak Győr 9021 Győr, Árpád út 32. Hétfő- Péntek: 8.00-20.00 ügyfélfogadási rendje Kormányablak Győr 9021 Győr, Árpád út 32. Hétfő- Péntek: 8.00-20.00 Sopron 9400 Sopron, Új u. 26. Hétfő- Péntek: 8.00-20.00 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. február 16. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Szám: NFGM/ / /2008 MUNKAANYAG közigazgatási egyeztetésre (visszamutatásra) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági ban, továbbá a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ügyfélfogadási rendje

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ügyfélfogadási rendje ügyfélfogadási rendje Kormányablak Győr 9027 Győr, Nagysándor J. u. 31. 96/ 815-959 2014.07.09. 2014.09.01. Hétfőtől péntekig: 7:00-20:00 óráig 2014. szeptember 1. napjától Hétfőtől péntekig: 8:00-20:00

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám:42-5/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:06/29-372-133

Részletesebben

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK Berecz György tű. ezredes igazgató 35/2012. számú intézkedés: A rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező katasztrófavédelmi feladatok ellátására

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

2015. április 1-től. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei

2015. április 1-től. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. Telefon: 34/515-100, Fax: 34/515-109, E-mail: hivatal@kemkh.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom Kormányablakok

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõrzés részletes szabályairól A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.VI.26.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit!

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! 1 9:00 10:00 10:15 10:55 11:25 11:35 12:15 Regisztráció Megnyitó Előadás: Jogszabályi változások az építésügy területén Előadás: Az építésfelügyelet közelmúltja és

Részletesebben

Ft 0 hónap végkielégítés - 3 hónap felmondási idő - önálló x x x. 35 nap felmondási idő és 1 hó végkielégítés Ft.

Ft 0 hónap végkielégítés - 3 hónap felmondási idő - önálló x x x. 35 nap felmondási idő és 1 hó végkielégítés Ft. járó és és ketten en ketten en Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zsupponits Jenő Vezérigazgató 2 000 000 alapbér 80%a A KHEM javadalamzási 399 507 Ft 0 hónap 3 hónap önálló x x x Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

2015. április 1-től. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei

2015. április 1-től. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. Telefon: 34/515-100, Fax: 34/515-109, E-mail: hivatal@kemkh.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom Kormányablakok

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉS MELLÉKLETE

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉS MELLÉKLETE VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉS MELLÉKLETE SZÉKESFEHÉRVÁR MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 26/2006. (I.28.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, a Székesfehérvár,

Részletesebben

Interpellációnak nevezett, de kérdéseket tartalmazó irományára az alábbiakat válaszolom:

Interpellációnak nevezett, de kérdéseket tartalmazó irományára az alábbiakat válaszolom: Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Iktatószám: 1037-15/2014. Kincses László települési képviselő részére Püspökladány Kodály Z. u. 9. Interpellációnak nevezett, de kérdéseket

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 19 MELLÉKLETEK VÁROS ÉS HÁZ BT 2014. NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A NÓGRÁD MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E Ikt.szám: KOR/95-29/2011. A NÓGRÁD MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fővárosi, megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. (1)

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal átmeneti ügyfélfogadási rendje 2013. augusztus 21-24. közötti időszakra A hivatal központi elérhetőségei

Részletesebben

Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? )

Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? ) Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? ) Gósz Zoltán hivatalvezető GISopen Székesfehérvár, 2012. március 12-14. Az előadás vázlata Vállalkozóból kormánytisztviselő. Kezdeti tervek, elképzelések.

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

KIVONAT. 2.) A módosításhoz érkezett észrevételeket a határozat melléklete alapján a tervdokumentációban át kell vezetni.

KIVONAT. 2.) A módosításhoz érkezett észrevételeket a határozat melléklete alapján a tervdokumentációban át kell vezetni. KIVONAT Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 10-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 108/2016. (VIII. 10.) Kth. számú határozat Tárgy: Véleményezési eljárás

Részletesebben

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BABILON ÉPÍTÉSZ IRODA BT. 5300 Karcag, Kiss Antal u. 4. T.sz.:10/2016 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Elfogadva: Zagyvarékas Község Önkormányzata.../2016

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 1/ 2017. BESENYSZÖG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1/2008. (II. 04.) számú

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek.

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek. É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése 1 Egyetlen hatóság felelős - többek között az alábbiakért: Talajvédelem Növényegészségügy és növényvédelem Állategészségügy és állatvédelem

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz. Tsz.: 88-300048/2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri

Részletesebben

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) 1.1. Kapcsolat, szervezet, k III. Közzétételi egység: A szerv i 1. A szerv jének, inek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Név Beosztás

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Szakigazgatási szervei

Pest Megyei Kormányhivatal Szakigazgatási szervei Pest Megyei Kormányhivatal Szakigazgatási szervei 1./ Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Vezetı: dr. Helik Ferenc 1135 Budapest, Lehel utca 43-47. Telefon: (1) 329-7017 Fax: (1)

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2014.01.19-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 43/2007. (IV. 4.) GKM a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól A gazdasági

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

üi.szám: /2016. ügyintéző: Tekse A.

üi.szám: /2016. ügyintéző: Tekse A. Jászapáti Város Polgármestere 5130. Jászapáti, Dr Szlovencsák Imre út 2. Pf.: 28. tel: 57/540-100. Fax: 57/440-338; www.jaszapati.hu; e-mai titkarsag@jaszapati.hu ügyintéző: Tekse A. üi.szám: 3211-36/2016.

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 19. szám 3095 A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási és szakmai egyeztetése folyamatban van. Az egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés

Részletesebben

A gépjárműbontók környezetvédelmi kötelezettségei, ellenőrzésük és szankcionálásuk

A gépjárműbontók környezetvédelmi kötelezettségei, ellenőrzésük és szankcionálásuk A gépjárműbontók környezetvédelmi kötelezettségei, ellenőrzésük és szankcionálásuk DR. BARTUS ADRIENN FŐOSZTÁLYVEZETŐ PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY Környezetvédelmi

Részletesebben

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Kapcsolat, szervezet, k III. Közzétételi egység: A szerv i A szerv jének, inek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Név Beosztás Telefon

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Iktatószám: 1314-9/2011. Ügyintéző: Dr. Gazdig Mária Tárgy: Látóképi Tófürdő fürdővíz profiljának megállapítása HATÁROZAT A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK, INTÉZMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI A FENNTARTÓ SZEMSZÖGÉBŐL

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK, INTÉZMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI A FENNTARTÓ SZEMSZÖGÉBŐL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK, INTÉZMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI A FENNTARTÓ SZEMSZÖGÉBŐL A fenntartó típusai: állami nem állami egyházi Ezeket azért tartom fontosnak megemlíteni, mert mind a szolgáltatásnyújtás

Részletesebben

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A rendszerváltozás során a helyi önkormányzati rendszer kiépülésével párhuzamosan megtörtént az új államigazgatási szervezet kialakítása.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Járási Gyámhivatal 2500

Részletesebben

ZÁRADÉK: A Munkatervet a Kollégium a 2/2011. (IV. 27.) számú határozatával jóváhagyta.

ZÁRADÉK: A Munkatervet a Kollégium a 2/2011. (IV. 27.) számú határozatával jóváhagyta. A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM (a továbbiakban Kollégium) 2011. évi MUNKATERVE I. (alakuló) ÜLÉS 2011. február Köszöntő, majd a kormánymegbízottjának, főigazgatójának és igazgatójának

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 490012 1251 01 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1052 Budapest Városház utca 9-11

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

Szervezeti változások az építésügyben január 01.-től

Szervezeti változások az építésügyben január 01.-től Szervezeti változások az építésügyben 2013. január 01.-től Feladatellátás 2013. Január 01-től osztott feladatellátás van az építésügyben (első fokú hatóság) - Általános építésügyi hatósági feladatok -

Részletesebben

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) 1.1. Kapcsolat, szervezet, k III. Közzétételi egység: A szerv i 1. A szerv jének, inek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Név Beosztás

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről

291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék A rendelet hatálya

Részletesebben

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 08 - Adatszolgáltatás a személyi és a foglalkoztatottak, választott összetételéréről 01 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 02 miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 03 kormánybiztos,

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

Lakossági építkezés Magyarországon

Lakossági építkezés Magyarországon MINISZTERELNÖKSÉG Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Lakossági építkezés Magyarországon AZ ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 2015 2015. április 17. Nem a kreativitást és innovációt kell szabályozni,

Részletesebben

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele

Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Mire vonatkozik az engedély / bejelentés kérelem Az Eng.R.1. sz. Mellékletének IX. oszlopában meghatározott építmények használatbavétele Az Eng.R.1. sz. Mellékletének X. oszlopában meghatározott építmények

Részletesebben

Titkárság 2660 Balassagyarmat Pf:1. Telefon: 06 (35)301-995

Titkárság 2660 Balassagyarmat Pf:1. Telefon: 06 (35)301-995 NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BALASSAGYARMATI JÁRÁSI HIVATALA TÖRZSHIVATAL 2660-Balassagyarmat,Rákóczi fejedelem u. 12. E-mail: titkarsag@balassagyarmat.nmkh.hu Név Telefonszám E-mail cím Dr. Tőzsér Zsolt

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.)

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 15., szerda Tartalomjegyzék 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA 2016. június KÉSZÍTTETTE: PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén)

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén) Melléklet a 200/2015. (VI.26.) közgyűlési határozathoz Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi ülésterve KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2015. szeptember 25. NAPIREND 1. Elnöki jelentés 2. Javaslat a Heves Megyei

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

A JÁRÁSI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEK ÉS A POLGÁRŐRSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSE

A JÁRÁSI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEK ÉS A POLGÁRŐRSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÁRÁSI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEK ÉS A POLGÁRŐRSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSE ELŐZMÉNYEK Ø Magyarországon 1950-ben megyerendezés történik Ø 19 megyére oszlik. Ø A jó Állam kialakításának egyik eleme, a járások kialakítása

Részletesebben

A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEMUTATÁSA

A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEMUTATÁSA ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése kiemelt projekt A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEMUTATÁSA Palich Etelka Miniszterelnökség, területi

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BALASSAGYARMATI JÁRÁSI HIVATALA. Törzshivatal. Titkárság

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BALASSAGYARMATI JÁRÁSI HIVATALA. Törzshivatal. Titkárság NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BALASSAGYARMATI JÁRÁSI HIVATALA 2660-Balassagyarmat,Rákóczi fejedelem u. 12. E-mail: titkarsag@balassagyarmat.nm Törzshivatal Név Munkakör Telefonszám E-mail cím Dr. Tőzsér

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ KAZINCBARCIKA VÁROS FŐÉPÍTÉSZE " 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4.! 48/514-731; Fax: 48/514-733 mobil:06-20-584-3554 email: lautner.emoke@kazincbarcika.hu. KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben