A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évi üzleti terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2008. évi üzleti terve"

Átírás

1 Határozati javaslat 11. számú melléklete A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évi üzleti terve Debrecen, január

2 T A R T A L O M 1. Bevezetői 1.1. A társaság adatai 1.2. A társaság alapítója 1.3. A társaság működésének időtartama 1.4. A társaság tevékenységi köre 1.5. Finanszírozási igény 2. A társaság tevékenységének bemutatása 3. Ágazati helyzetelemzés 4. Pénzügyi terv 4.1. Bevételek 4.2. Kiadások Újként megjelenő szolgáltatási kiadások Speciális a évben jelentkező új feladatok kiadásai Mellékletek 1.sz. - A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft évi pénzügyi terve 2.sz. - A gazdasági társaság működésével újként megjelenő szolgáltatási kiadások 3.sz. - A nonprofit Kft évi tevékenységéhez kapcsolódó speciális feladatok 6/2. oldal

3 1.Bevezető 1.1. A társaság adatai Név: Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégnév: Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft. Székhely: 4024 Debrecen, Batthyány u. 2/b sz. Telephelyek: 4024, Debrecen, Batthyány u. 20. (Csomópont Iroda ill. Képző Központ), Vekeri-tavi Tábor Ügyvezető: Galambos Adorján 1.2. A társaság alapítója Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat, 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz. Képviselője: Kósa Lajos polgármester 1.3. Működésének időtartama A társaság határozatlan időtartamra jön létre. A társaság tevékenységét január 01. napján kezdi meg. Az első üzleti év január 01. napjától az év végéig tart, a további üzleti évek is a mindenkori naptári évvel azonosak A társaság tevékenységi köre A társaság kiemelkedően közhasznú jogállású. A fő közhasznú tevékenysége: máshová nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tevékenység Egyéb közhasznú tevékenységei: -Időszaki kiadvány kiadása, -Egyéb kiadás, -Máshova nem sorolt gazdasági szolgáltatás, -Máshova nem sorolt felnőtt-és egyéb oktatás, -Egyéb humán, egészségügyi ellátás, -Alkotó és előadó-művészet, -Művészeti kiegészítő tevékenység, -Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, -Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység, 1.5. Finanszírozási igény A társaság közhasznú tevékenységet lát el különösen: a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, továbbá feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét és együttműködik e közösségekkel. A társaság közhasznú tevékenységének folyamatos ellátása érdekében, az Önkormányzat pénzbeli juttatás formájában támogatást nyújt a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére, melynek mértékét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata mindenkori költségvetéséről szóló rendelet határozza meg. 2.A társaság tevékenységének bemutatása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 241/2007. (X.18.) számú határozatával hozta létre a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot. A működését január 01-től megkezdő nonprofit gazdasági társaság az alábbi feladatokat látja el: működteti a Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodát és biztosítja a feladatok maradéktalan ellátását, 6/3. oldal

4 folyamatos fejleszti és bővíti az információszolgáltatási tevékenységet és olyan új típusú információkat szolgáltat, amelyekre igény jelentkezik a célcsoport részéről, tanácsadói tevékenységet lát el, elősegíti a módszertani központ és az ifjúságpolitikai műhely szerepének erősítését, amely lehetővé teszi, hogy jelzéseket továbbítson az önkormányzat felé a fiatalokat érintő aktuális problémák tekintetében. Folyamatos jelzései hatékony segítséget nyújtanak a város ifjúságpolitikai koncepciójának kidolgozásához, időközi felülvizsgálatához, mindennapi működése során elősegíti az ifjúsági rétegcsoportok - kiemelten a veszélyeztetett, marginalizálódott fiatalok - beilleszkedési zavarainak csökkentését, szerepet vállal a prevenciós munkában, megszervezi a város kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvényeit, kommunikációs csatornái révén részt vesz azok népszerűsítésében, a Csomópont Iroda működtetésével biztosítja a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum infrastrukturális és szakmai hátterét, melynek révén a Fórum munkája hatékonnyá és stabillá válik, tevékenységében erőteljesen megjelenik a civil szervezetek segítése. Olyan új szolgáltatások kerülnek bevezetésre, melyek az autonóm közösségek érdekeit szolgálja és működésüket elősegíti. Ezzel a civil szervezetek hatékony segítő és partner intézménye lehet, összekötő csatorna az önkormányzat felé, Továbbra is az Európai Ifjúsági Charta alapelvei szerint működik és továbbra is tagja kíván lenni a Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetségének (HAYCO) és ezen keresztül az European Youth Information and Counselling Agency-nek (ERYICA) közreműködik az önkormányzat középtávú céljai között megfogalmazott ifjúsági ház létrehozásának előkészítésében. 3.Ágazati helyzetelemzés Debrecen hazánk második legnagyobb városa, lakónépességének 24,9 százaléka éves, tehát a lakosság egynegyede a fiatal korosztályba sorolható. Ennek a korosztálynak a társadalmi demográfiai mutatói nem különböznek jelentősen a Nyugat-Európában élő fiatalokétól. A helyi ifjúságpolitika feladata hogy megkönnyítse a fiatalok számára a tanulásból a munka világába, a felnőtt életbe való átmenetet, az önálló egzisztencia, a saját család megteremtését. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat feladata a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás. A feladatellátás biztosítása érdekében a Közgyűlés 3/1997.(I. 13.) Kh. határozatában elfogadta azon alapelveket, amelyek mentén alakítani kívánja Debrecen ifjúságpolitikáját, valamint működteti a város egyetlen ifjúsági intézményét. Debrecen városa az elsők között volt, amely felismerte, hogy egy felelősségteljesen gondolkodó önkormányzatnak figyelmet kell fordítania a fiatalokkal, ifjúsággal kapcsolatos kérdésekre. A fiatalok elvárása nemcsak az országos, de a helyi politikával szemben is az, hogy szülessenek olyan intézkedések, amelyek javítják életkörülményeiket és ezzel erősíthető a fiatal korosztály helyben tartása. Az őket foglalkoztató problémák meghatározzák mindennapjaikat, éppen ezért szükségszerű egyfelől megismerni a problémák természetét, másfelől figyelembe kell venni, milyen segítséget ismernek, milyen szolgáltatásokat vehetnek és vesznek igénybe a fiatalok e problémák leküzdéséhez. Az elmúlt évben az önkormányzat által kezdeményezett ifjúsági programok (pl.: YES Nemzetközi Ifjúsági Szeminárium sorozat, Gyermek és Ifjúsági Fesztiválok, Médiaszeminárium) valamint a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitikai Intézetével közösen készített nagymintás ifjúságkutatás segítségével pontosításra, differenciálásra kerültek ismereteink erről a korosztályról. 4.Pénzügyi terv 6/4. oldal

5 A 2008-as évre vonatkozó bevételi és költség tervadatokat - a Polgármesteri Hivatal Gazdsági Főosztálya által meghatározott módon -, az üzleti terv mellékletei tartalmazzák Bevételek A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. a Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda jogutódjaként továbbra is az Európai Ifjúsági Információs Charta alapelvei szerint fog működni melynek lényege, hogy a professzionálisan szolgáltatott információkhoz mindenkinek szabadon és ingyenesen lehet hozzáférni. Ezzel összhangban az irodában folyó szolgáltatási tevékenység mint bevételi forrás nem jelenik meg a társaság költségvetésében. A gazdasági társaság bevételi forrásai a Vekeri-tavi Ifjúsági Táborból származó bevétel, valamint az önkormányzati támogatás adja. A Vekeri-tavi Tábor szálláshelyeinek értékesítéséből származó bevételt az elmúlt évben nagy mértékben emelte a Campus Kht.-vel közösen megrendezésre került EFOTT. Tekintettel arra, hogy a 2008-as évben egy sokkal kisebb volumenű rendezvény várható, továbbá az ifjúsági tábort igénybe vevő csoportok létszáma is a tábor állagromlása miatt rohamosan csökken, ezért a táborból származó várható bevétel ebben az évben 600 ezer forint. A társaság 2008-as évre vonatkozó bevételi terve: ,- Ft Kiadások A társaság működéséhez kapcsolódó kiadások tervezésénél és finanszírozásánál kiemelt figyelmet kell fordítani a költséghatékony, eredményes és takarékos gazdálkodásra A gazdasági társaság működéséhez feltétlenül szükséges új szolgáltatási kiadások A gazdasági társaság évi költségvetésének tervezésekor olyan új költségtételek is felmerültek, amelyeket az elmúlt években a Debreceni Filharmonikus Zenekar- és Kodály Kórus, azaz az intézmény gazdasági egysége, illetve a Polgármesteri Hivatal illetékes szakosztályai láttak el. Ezeken túl felmerültek olyan új költségnemek is, amelyek a gazdasági társaság megalapításához kapcsolódnak. Ugyancsak újként felmerülő költség a társaság telephelyeinek takarítása, melyeket az elmúlt évben az intézmény alkalmazottja látott el, aki elbocsátásra került. Annak érdekében, hogy az új gazdasági társaság megalakuljon és folyamatos működése biztosítva legyen, az önkormányzati támogatásnak tartalmaznia kell az alábbi új költségeket fedezetét is: könyvvizsgáló díjazása könyvelő díjazása (könyvelés, bérszámfejtés, szabályzatok elkészítése) jogi képviselő díjazása (cégbejegyzés, szerződések elkészítése, folyamatos jogi képviselet) banki szolgáltatások költsége közjegyzői költségek és illetékek a Csomópont Iroda árammérőjének áthelyezése (Jelenleg az iroda melletti magánlakásban található, és a tulajdonos ebben az évben nem járul hozzá a mérő leolvasásához.) takarítási költségek A fent felsorolt, újként jelentkező tételek együttes költségének részletes kimutatását a 2. sz. melléklet tartalmazza A gazdasági társaság évi tevékenységéhez kapcsolódó speciális feladatok kiadásai 6/5. oldal

6 A nonprofit kft és az önkormányzat között megkötött, a közgyűlés által is jóváhagyott közhasznúsági szerződésével összhangban a gazdasági társaság tevékenységi köre új feladatokkal bővült. Tekintettel arra, hogy bővültek a feladatok viszont csökkentésre került a foglalkoztatottak száma, ezért az így jelentkező humán erőforrás hiányt részmunkaidős foglalkoztatással és jelentős számú önkéntes bevonásával kívánjuk pótolni. Új költségként merül fel a társaság ügyvezetőjének költségtérítése amely az ügyvezető munkaszerződésében rögzítésre került. Feladatbővülés miatt jelentkező új kiadások: részmunkaidőben foglalkoztatottak bérköltsége és közterhei ügyvezető költségtérítése kiemelt gyermek és ifjúsági rendezvények megvalósítása (pl.: Metszéspont, Gyermek- és Ifjúsági Fesztivál, stb) debreceni ifjúsági újság kiadása A fent felsorolt tételek együttes költségének részletes kimutatását a 2. sz. és 3. sz. mellékletei tartalmazzák. A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek a város ifjúságpolitikájában meghatározó szerepet kell, hogy betöltsön, hiszen a városban egyedülálló és hiánypótló ifjúságpolitikai intézmény. Ezzel összhangban elengedhetetlen, hogy tevékenységének anyagi hátterét az önkormányzat költségvetése biztosítsa. Debrecen, január 10. T i s z t e l e t t e l: Galambos Adorján ügyvezető 6/6. oldal

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSE (HEP HE)... 10 1. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2006. november 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk.

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Agatha Christie HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Vokány Község Önkormányzata részére 2013. szeptember Tartalom

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. KÖRÖM Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. KÖRÖM Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program KÖRÖM Község Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása. 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9 A Helyi

Részletesebben

Hatvan Város Önkormányzata

Hatvan Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hatvan Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5 A Helyi

Részletesebben

BARANYA IFJÚSÁGÁÉRT NONPROFIT KFT.

BARANYA IFJÚSÁGÁÉRT NONPROFIT KFT. BARANYA IFJÚSÁGÁÉRT NONPROFIT KFT. Megalakulás, átalakulások A Tett-Hely fantázianévvel ellátott Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ 1999-től az önkormányzat által alapított Baranya Megyei

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013. Előszó Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja A 39/2013. (VII. 10.) Ök. határozat melléklete Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. május 31. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 2013. -2018. Türr István Képző és Kutató

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás, 2015. június 24. 1/25 Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszagyenda Község Önkormányzata 2013. június 12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszaug Község Önkormányzata 2013. június Tartalom Fogalmak... 3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 Bevezetés... 5 A település bemutatása... 5 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Helyi Esélyegyenlőségi Program BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZAT Helyi Esélyegyenlőségi Program BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013-2018 Bevezetés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat a 377/2011.(XII.07.) számú határozatával fogadta

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez -

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-S85i FAX: +3642 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata 2013. július 31. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben