WP1233 típusú Vezeték nélküli telefon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WP1233 típusú Vezeték nélküli telefon"

Átírás

1 sagemok 6/2/03 8:11 Page 1 TELECOM WP1233 típusú Vezeték nélküli telefon Használati útmutató

2 sagemok 6/2/03 8:11 Page 2 TÁJÉKOZTATÓ Kombinált telefonkészüléke rádió-sugárzási hatótávolsága teljesen szabad területen kb. 300 m, épület belsejében pedig legfeljebb 50 m (fém, televízió vagy más elektromos készülékek (de nem az alapkészülék) közvetlen közelsége csökkentheti a hatótávolságot). Ne helyezze készülékét nedves helyiségbe, pl. fürdôszobába, illetve a készülék legyen legalább 1,5 m-re a vízesblokktól. A készüléket 5 C és 45 C között kell használni. Olyan körzetekben, ahol nagy a gyakori viharok kockázata, védje készülékét elektromos túlfeszültség ellen védô készülékkel és ellenôrizze, hogy biztosítása kiterjed-e ilyen típusú károkra. Figyelmesen kezelje vezeték nélküli telefonja burkolatát, mert könnyen megsérülhet. Elektromos csatlakoztatás: A hálózati tápfeszültség 230 V, egyfázisú váltakozó-feszültség, kivéve az EN szabványban meghatározott IT kapcsolású készülékeket. Figyelem, a hálózat feszültségét elsôsorban az EN szabvány elôírásai szerint osztályozzák. Elôvigyázatosságból veszély esetén a hálózati adapterek a 230 Voltos tápfeszültségtôl elválasztó készülékként is szolgálnak. Az adapternek a készülék közelében és könnyen elérhetô helyen kell lennie. Az alapkészüléket kizárólag az adapter által szolgáltatott tápfeszültséggel szabad használni. Csatlakoztatás a telefonhálózatra: Ezt a készüléket a kapcsolt nyilvános telefonhálózatra (RTCP) történô csatlakoztatást szabályozó 98/482/CE sz. Európai Tanács határozatnak megfelelôen tervezték. A készülék megfelel az egyeztetett TBR21, TBR38 és ET- SI szabványnak. Probléma esetén elsôsorban a kereskedôvel vegye fel a kapcsolatot. A jelzés tanúsítja, hogy a termékek megfelelnek az 1999/5/CE ajánlás lényeges követelményeinek. A gyártó kijelenti, hogy a termékeket az R&TTE 1999/5/CE ajánlás III. Függeléke szerint gyártotta. 2

3 sagemok 6/2/03 8:11 Page 3 1. Tájékoztató megjegyzés: Ön egy jóváhagyott DECT típusú készüléket kezd használni, ami magánkapcsolat létesítését teszi lehetôvé vezeték nélküli telefonkészülékek és egy vezeték nélküli vagy házi, csatlakozópont nélküli, magán automata telefonközpont között (PABX). A gyártó kijelenti, hogy a DECT készülékek használhatóságát nem garantálja arra az esetre, ha az engedélyezett rádió-frekvenciát más is használja és ezzel zavarójeleket kelt. Figyelem: Csak olyan elemeket használjon, amelyek megfelelnek a gyár által megadott jellemzôknek. NI-CD, NIMH: A hibás vagy elhasznált elemeket vigye az erre a célra kijelölt helyre; semmi esetre se dobja ôket a szemétkosárba! Figyelem: Ezt a készüléket nem lehet hálózati feszültség-kimaradás esetén segélyhívásra használni. 3

4 sagemok 6/2/03 8:11 Page 4 Tartalomjegyzék Az elsô lépések 6 AZ ELSÔ TALÁLKOZÁS 6 A telefonkészülék egységei 6 A bázisállomás 7 Áttekintés 7 A bázisállomás felszerelése 8 A bázisállomás csatlakoztatása 8 A bázisállomás elhelyezése 8 Falra szerelés 8 A kézi készülék 9 A kijelzô 9 Zöld/piros telefon gombok 10 A kézi készülék töltése 10 A kézi készülék regisztrálása a bázisállomáson 11 Tartozékok Cserélhetô elôlap Több kézi készülék használata Másik kézi készülék hívása Hívás továbbítása másik kézi készülékre Használat 12 Elsô használatba vétel 12 Hívás 12 Újrahívás (Redial) 12 Hívás fogadása 12 Kihangosítás 12 Némítás funkció 12 A hangerô beállítása 12 Az akkumulátor töltöttségének ellenôrzése 13 A kézi készülék telefonkönyve 13 A billentyûzet használata 13 Hívószám beírása a telefonkönyvbe 13 Telefonkönyv-bejegyzés szerkesztése 14 Telefonkönyv-bejegyzés törlése 14 A bejegyzések számának ellenôrzése 14 Hívás a telefonkönyvbôl 15 Keresés sorszám szerint 15 Az SMS szolgáltatás 16 Az SMS szolgáltatás beállítása 16 A bázisállomás beállítása 18 Üzenet küldése 19 A billentyûzet használata 19 A tárolt üzenetek számának ellenôrzése 20 Üzenet tárolása 21 Tárolt üzenet megtekintése 22 Üzenet vétel 22 Üzenet szerkesztése 23 Üzenetek törlése 24 Egy üzenet törlése 24 Hívások 26 Hívások listája 26 Hívószámkijelzés (fogadott hívások) 26 Újrahívási lista 27 Minden hívás (fogadott hívások és tárcsázott hívószámok) 28 Az utolsó hívás idôtartama 28 Tárcsázott szám vagy fogadott hívás törlése a hívások listájából 29 Minden hívás törlése a híváslistából 30 Szám másolása a híváslistából a telefonkönyvbe 31 Beállítások 32 A kézi készülék beállításai 32 Csengôhang és hangereje 32 Billentyûzet-hang 32 Csendes üzemmód 33 Ébresztés 34 4

5 sagemok 6/2/03 8:11 Page 5 A ébresztés idôpontjának beállítása 34 A ébresztés bekapcsolása 35 Üdvözlô szöveg 36 Kontraszt 37 A kézi készülék egyszerû regisztrálása 38 A bázisállomás neve 39 Elsôdleges bázisállomás kijelölése 40 Programgombok 40 A kézi készülék egyéni regisztrálása 41 A kijelzô nyelve 41 A beszélgetés befejezése 41 A bázisállomás beállításai 43 Dátum/Óraidô 43 A dátum/óraidô kijelzése 43 A hálózat típusa 43 Az óraidô beállítása 44 A dátum beállítása 45 Újrahívás idôtartama 45 Elôválasztó (prefix) 46 Prefix értéke 46 Minimális számhosszúság 47 A prefix bekapcsolása 48 Hívástiltás 49 A tiltott számok vagy számsorozatok kijelölése 49 A hívástiltás bekapcsolása 50 A bázisállomás kódjának megváltoztatása 51 Kézi készülékek keresése a bázisállomáson 52 Vészhívás 52 Egy kézi készülék regisztrálásának megszüntetése 53 Egyéb szolgáltatások 54 További szolgáltatások 54 Szobafigyelés 54 Hibakeresés 56 A menürendszer összefoglalása 57 Szószedet 58 5

6 sagemok 6/2/03 8:11 Page 6 Az elsô lépések AZ ELSÔ TALÁLKOZÁS A telefonkészülék egységei EGYSÉGEK A bázisállomás a telefon központi egysége. A bázisállomás tartója a bázisállomás felszerelésére szolgál. A hálózati adapter szolgáltatja az elektromos áramot a bázisállomás számára. A telefonvezeték köti öszsze a bázisállomást a telefonhálózattal. ƒ A kézi készülék az az egység, amellyel a beszélgetést lehet végezni, és amelyen programozni lehet a bázisállomást és a kézi készüléket. Az elôlap 1 cseréjével a kézi készülék színét lehet változtatni. Az öntapadós láb stabilabbá teszi a bázisállomást. 1 Típustól függöen 6

7 sagemok 6/2/03 8:11 Page 7 Az elsô lépések A BÁZISÁLLOMÁS Áttekintés NYOMÓGOMB Ez a típus több kézi készüléket képes kezelni. A fô LED-kijelzô (zöld) a kézi készülék állapotát mutatja: Állandó zöld = tápfeszültség jelzése Villogó zöld = a készülék vonalban van Kézi készülékek keresése (röviden megnyomva). Kézi készülékek regisztrálása (hosszan megnyomva). 7

8 sagemok 6/2/03 8:11 Page 8 Az elsô lépések A BÁZISÁLLOMÁS FELSZERELÉSE A bázisállomás csatlakoztatása A telefon használatba vétele elôtt elôször a bázisállomást kell csatlakoztatni. A két vezetéket csúsztassa át a bázisállomás tartóján található nyíláson. Annyi vezetéket húzzon át, hogy a csatlakozók könnyen kezelhetôk legyenek. Falra szerelés A tápellátás kábelét (piros) csatlakoztassa a megfelelô csatlakozóra, amelyet az alábbi szimbólum jelöl: A telefonvezetéket (átlátszó) csatlakoztassa a megfelelô csatlakozóra, amelyet az alábbi szimbólum jelöl: A négy csapot a bázisállomás hornyaiba illesztve csúsztassa vissza a bázisállomás tartóját, amíg egy kattanó hanggal a helyére nem ugrik. A vezetékek másik végét csatlakoztassa a megfelelô fali csatlakozókba (telefonvonal és hálózati feszültség) A bázisállomás falra szerelésekor az lépéseket kell végrehajtani. A tartót a félig dôlt helyzetben kell felszerelni. Függôlegesen, egymás alatt 122 mm-re készítsen két furatot, majd helyezze be a tipliket és csavarja be a csavarokat (Ø4 mm, a készülékkel nem szállítjuk). A csavarok fejének kissé ki kell állniuk. Ezután a tartó és a bázisállomás nyílásait (A) a csavarfejekre illesztve fel lehet helyezni a bázisállomást. A A bázisállomás elhelyezése A tartó kétféle dôlési helyzetben tarthatja a kézi készüléket: 1. helyzet: félig dôlt A tartó a rövidebb oldalán áll. Ragasszon fel két öntapadós lábat a bázisállomásra, a másik kettôt pedig a tartóra. A 2. helyzet: dôlt A tartó a hosszabb oldalán áll. Ragassza fel a négy öntapadós lábat a tartóra. 8

9 sagemok 6/2/03 8:11 Page 9 Az elsô lépések A KÉZI KÉSZÜLÉK A kézi készülékkel a bázisállomással létrejövô vezeték nélküli kapcsolaton keresztül lehet hívásokat fogadni és kezdeményezni. Hallgató Mikrofon Kijelzô NYOMÓGOMBOK Funkciógombok Kurzor balra/telefonkönyv, Hívás telefonkönyvbôl, SMS Némítás gomb Kurzor jobbra/programgomb Navigáló gombok Nyugtázás Törlés vagy némítás (beszélgetés közben) Elôzô (fel) Következô (le) Kikapcsolás (piros telefon), Bontás (rövid lenyomás) Kézi készülék kikapcsolása (hosszú lenyomás) Bekapcsolás (zöld telefon), Hívás fogadása (rövid leny.), Kézi készülék bekapcsolása (hoszszú lenyomás), Kihangosítás (beszélgetés közben), Újrahívás (hosszú lenyomás) Betû/szám billentyûzet A kijelzô A kijelzô folyamatosan, ikonokkal jelzi a bekapcsolt funkciókat és a kézi készülék állapotát. Bázisállomás neve Kézi készülék neve Dátum és óraidô Tárcsázás (rövid lenyomás) Betûk (hosszú lenyomással keresés a hozzárendelt karakterek között) Ikonok Akkumulátor Csengetés kikapcsolása/némítás Vonalban Idôzítô/riasztás Kihangosítás Hálózat-jelzô 9

10 sagemok 6/2/03 8:11 Page 10 Az elsô lépések ZÖLD TELEFON/PIROS TELEFON GOMBOK A kézi készüléket a Zöld telefon gombot lenyomva és nyomva tartva lehet bekapcsolni. TARTOZÉKOK A készüléket számos tartozékkal együtt szállítjuk. Cserélhetô elôlapok 1 BAZIS Kézib. A kijelzôn a kézi készülék száma (pl. Kézib. 1) és a bázisállomás száma (pl. Bázis 1) jelenik meg, ha a kézi készülék regisztrációja helyes. Ha nem így van, ld. A kézi készülék regisztrálása a bázisállomáson, 11. oldal. A kézi készüléket a Piros telefon gombot lenyomva és nyomva tartva lehet kikapcsolni. A kijelzôn pár másodpercre a KIKAPCSOL felirat jelenik meg. Ekkor a kézi készülék ki van kapcsolva. A cserélhetô színes elôlapokkal a kézi készülék megjelenését lehet megváltoztatni. Egyszerûen tolja elôre az elôlapot, és cserélje ki. A kézi készülék töltése A kézi készülék elsô használatba vétele elôtt (vagy ha hosszabb ideig nem a bázisállomáson volt) teljesen fel kell tölteni a kézi készüléket (ez kb. 12 órát vesz igénybe). A kézi készüléket helyezze a bázisállomásra, ekkor a kijelzôn látható mozgó akkumulátor-ikon jelzi a töltés megindulását. Több kézi készülék használata Az ön telefonkészüléke több (legfeljebb hat) kézi készülékkel mûködhet. (Több kézi készülék használatát ld. a 11. ill. a 42. oldalon). Ha az ikon mozgása megáll, akkor a gyorstöltés befejezôdött. Ezután lassú csepptöltés következik, ami az akkumulátorok optimális élettartamát biztosítja. 1 Típustól függôen 10

11 sagemok 6/2/03 8:11 Page 11 Az elsô lépések A kézi készülék regisztrációja a bázisállomáson A kézi készüléket használat elôtt fel kell ismertetni a bázisállomással (regisztrálni kell). Általában a bázisállomással együtt szállított kézi készülék már regisztrálva van, és a kijelzôjén a kézi készülék számának kell megjelennie (pl. Kézib. 1). Ha nem így van (a kijelzôn a REGISZTRÁL. kijelzés olvasható), akkor a regisztrálást az alábbi lépésekkel kell végrehajtani: A Zöld telefon gombot megnyomva és nyomva tartva kapcsolja be a kézi készüléket. Az Elôzô gombbal álljon a 7 Bázis kijelzésre. Bázis A kijelzôn a 71 Kézibeszélô regisztrálás felirat jelenik meg. Nyomja meg az OK gombot. Másik kézi készülék hívása Másik kézi készülék hívásához írja be a kézi készülék számát (pl. 2), és nyomja meg a Zöld telefon gombot. vagy Hívás átadása másik kézi készülékre A hívás másik kézi készülékre való átadásához (beszélgetés közben) nyomja meg az OK gombot, írja be a kézi készülék számát (pl. 2), majd nyomja meg a Zöld telefon gombot. Automatikus szem. szab Bázist keresi Regisztrálva Kézib. 1 A kijelzôn az Automatikus felirat jelenik meg. A kijelzôn a Bázist keresi felirat jelenik meg. A bázisállomáson nyomja meg és tartsa nyomva a Kézi készülékek gombot, amíg az villogni nem kezd. A Kézi készülékek gomb villog. A kijelzôn egymás után a Regisztrálva, majd a Kézib. 1 felirat jelenik meg, jelezve, hogy a kézi készülék száma 1. A hálózatjelzô ikon folyamatosan látható. A telefonkészülék most már készen áll a vezetékes telefonvonalon való használatra. Ezután a saját kézi készülékét a Piros telefon gomb megnyomásával kikapcsolhatja, vagy az megnyomásával visszaveheti a hívást. 11

12 sagemok 6/2/03 8:11 Page 12 Használat ELSÔ HASZNÁLATBA VÉTEL A készülék most már készen áll az elsô használatba vételre. Hívás Tárcsázzon egy hívószámot. Beszélgetés közben a következô funkciókat lehet használni: Kihangosítás A kihangosítást a Zöld telefon gomb megnyomásával lehet bekapcsolni: Ha a szám beírásakor hibát vétett, akkor ezt a következôképpen lehet kijavítani: A Törlés (C) gomb megnyomásával az utoljára beírt karaktert lehet törölni, majd helyette be lehet írni a megfelelôt. A hangszóró-ikon villog. A kihangosítást a Zöld telefon ismételt megnyomásával lehet kikapcsolni. Nyomja meg a Zöld telefon gombot. Ha befejezte a beszélgetést, a Piros telefon gomb megnyomásával bontsa a vonalat. A hívószám tárcsázása elôtt a Zöld Telefon gombbal be is lehet kapcsolni a készüléket. Újrahívás (Redial) Nyomja meg és tartsa nyomva a Zöld telefon gombot, amíg a kijelzôn a Hívások felirat jelenik meg: a kijelzôn az utoljára tárcsázott hívószám látható. A Következô/Elôzô gombokkal a fogadott hívások és a tárcsázott hívószámok teljes listájában lehet keresni. A ikon a tárcsázott hívásokat jelzi. A ikon a fogadott hívásokat jelzi. A híváshoz nyomja meg a Zöld telefon gombot. Némítás funkció A Némítás funkció bekapcsolásához beszélgetés közben (mások nem hallhatják a beszélgetést) nyomja meg a Törlés (C) gombot. Ekkor a ikon villog a kijelzôn. A funkciót a mûvelet megismétlésével lehet kikapcsolni. A hangerô beállítása A kézi készülék hangerejének csökkentéséhez beszélgetés közben nyomja meg a Hívás fogadása Hívás A készülék csenget, a kijelzôn a Hívás felirat látható. A hívást a Zöld telefon gomb megnyomásával lehet fogadni. A beszélgetés befejezésekor a Piros telefon gomb megnyomásával lehet bontani a vonalat. gombot. A hangerô növeléséhez nyomja meg a gombot. A hangerôt kis rombuszok mutatják. 12

13 sagemok 6/2/03 8:11 Page 13 Használat A KÉZI KÉSZÜLÉK TELEFONKÖNYVE A telefonkönyv segítségével a hívószámokat a kézi készülék memóriájában lehet tárolni. A billentyûzet használata A gomb hosszabb megnyomásával a gombhoz rendelt karakterek között lehet választani. Példa: Nyomja meg és tartsa nyomva a 2 gombot. Egymás után a 2-A-B-C-2-ab-c karakterek jelennek meg a kijelzôn. Ha a kijelzôn a kívánt karakter látható, engedje el a gombot. A # gombbal a speciális karakterek közül lehet választani: - balra a kurzor balra gombbal - jobbra a kurzor jobbra gombbal - felfelé a kurzor fel gombbal - lefelé a kurzor le gombbal Az akkumulátor töltöttségének ellenôrzése A készülék optimális mûködésének érdekében az akkumulátor-kijelzést rendszeresen ellenôrizni kell. Az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjét a kézi készülék sípoló hanggal és az akkumulátor ikonnal jelzi. Hívás a telefonkönyvbôl Hívószám beírása a telefonkönyvbe A Következô gombbal lépjen az 1 Telefonkönyv kijelzésre. Nyomja meg az Telefonkönyv OK gombot. Új Név: Név: A Következô gombbal álljon a 12 Új kijelzésre. A Név: kijelzés jelenik meg. A billentyûzeten írja be a kívánt nevet, majd nyomja meg az OK gombot. A Telefonszám: kijelzés jelenik meg. TelefonSzám: TelefonSzám: A billentyûzeten írja be a kívánt hívószámot, majd nyomja meg az OK gombot. Az OK kijelzés jelenik meg. A Telefonkönyv menübôl a Törlés gomb kétszeri megnyomásával lehet kilépni. 13

14 sagemok 6/2/03 8:11 Page 14 Használat TELEFONKÖNYV-BEJEGYZÉS MÓDOSÍTÁSA Telefonkönyv NŽv: Szerkeszt ABC 0130 Telefonsz m: A Következô gombbal álljon az 1 Telefonkönyv kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot. A Következô gombbal álljon a 13 Szerkeszt kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot. A Következô/Elôzô gombbal válassza ki a módosítani kívánt bejegyzést, majd nyomja meg az OK gombot. A Törlés gombbal és a betû/szám billentyûzet használatával módosítsa a nevet, majd nyomja meg az OK gombot. A Törlés gombbal és a betû/szám billentyûzet használatával módosítsa a hívószámot, majd nyomja meg az OK gombot. Az OK kijelzés jelenik meg. A Törlés gomb kétszeri megnyomásával lépjen ki a Telefonkönyv menübôl. Telefonkönyv-bejegyzés törlése Telefonkönyv Töröl A Következô gombbal álljon az 1 Telefonkönyv kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot. A Következô gombbal álljon a 14 Töröl kijelzésre. A telefonkönyvbejegyzések számának ellenôrzése A Következô/Elôzô gombbal álljon az 1 Telefonkönyv kijelzésre. Az Elôzô gombbal álljon 16 Bevitel kijelzésre. A telefonkönyv bejegyzéseinek száma jelenik meg a kijelzôn, pl. 10/50 alakban 1. A Törlés gomb kétszeri megnyomásával lépjen ki a Telefonkönyv menübôl. 1. MENÜ: Telefonkönyv 1 12 Új 13 Szerkeszt 14 Töröl 16 Bevitel ABC 0130 A Következô/Elôzô gombbal válassza ki a törölni kívánt bejegyzést. Az OK kijelzés jelenik meg. A Törlés gomb kétszeri megnyomásával lépjen ki a Telefonkönyv menübôl. 1 Legfeljebb 50 telefonkönyv-bejegyzés használható 14

15 sagemok 6/2/03 8:12 Page 15 Használat HÍVÁS A TELEFONKÖNYV HASZNÁLATÁVAL Telefonkönyv Keres A Következô gombbal álljon az 1 Telefonkönyv kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot. A Következô gombbal álljon a 11 Keres kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot. Tipp Szám közvetlen hívása a telefonkönyvbôl: A billentyûzeten írja be a bejegyzés számát és nyomja meg a # gombot ABC A Következô/Elôzô gombbal válassza ki a hívni kívánt személyt. A Zöld telefon gomb megnyomásával indítsa a hívást. A hívás automatikusan megkezdôdik. 1. MENÜ: Telefonkönyv Keresés sorszám szerint Minden telefonkönyv-bejegyzés automatikusan egy sorszámot kap. A bejegyzéseket a sorszámok szerint (és nem ABC-sorrendben) is lehet keresni. A bejegyzés sorszáma a kijelzô bal felsô sarkában jelenik meg Keres 17 Pozíció Telefonkönyv Pozíció A Következô gombbal álljon az 1 Telefonkönyv kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot. Az Elôzô gombbal álljon a 17 Pozíció kijelzésre. A Következô/Elôzô gombbal válassza ki a kívánt sorszámot. A Zöld telefon gomb megnyomásával indítsa a hívást. 15

16 sagemok 6/2/03 8:12 Page 16 Használat AZ SMS-SZOLGÁLTATÁS Az SMS a Short Message Service (rövid üzenet-szolgáltatás) rövidítése. Az Ön készüléke üzenetek küldésére és fogadására is alkalmas (országfüggô). Az SMS-szolgáltatás beállítása A szolgáltató megadja az SMS küldésére és fogadására alkalmas SMS-központ telefonszámait. Ez az a kiszolgáló, amely biztosítja a szolgáltatáshoz való hozzáférést. Megjegyzés: A MATÁV szerver szám helyes beállítása: Fogadás: Küldés: Alcím: 2 Ezeket a számokat az Ön telefonkészüléke tárolja. Ellenôrizze, hogy megegyeznek-e a szolgáltató által megadott telefonszámokkal. Az alábbi lépéseket kell elvégezni: 2 SMS A Következô gombbal álljon a 2 SMS kijelzésre. Beállítások SMS_központ Alcím Küldés Fogadás A Következô gombbal álljon a 25 Beállítások kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot. Az SMS központ kijelzés jelenik meg. A Küldés kijelzés jelenik meg. Az SMS-küldô központ kijelöléséhez nyomja meg az OK gombot, vagy Az SMS-vételi központ kijelöléséhez a Következô gombbal álljon a Fogadás menüpontra és nyomja meg az OK gombot. 16

17 sagemok 6/2/03 8:12 Page 17 Küldés Új SMS közp Ha a szolgáltató által megadott telefonszámok eltérnek a tárolt számoktól, akkor a Törlés gombbal törölje ôket, és a billentyûzeten írja be a megfelelô számokat, majd nyomja meg az OK gombot. Az OK kijelzés jelenik meg. Ha a szolgáltató által megadott telefonszámok megegyeznek a tárolt számokkal, akkor egyszerûen nyomja meg az OK gombot. Az OK kijelzés jelenik meg. A Törlés gombot lenyomva és nyomva tartva a készülék visszatér az alapmenüponthoz. Üzenetek fogadása: Az írásos üzenetek fogadásához (csak az elsô alkalommal) be kell jelentkeznie szolgáltatója SMS központjába. További információért! sziveskedjen szolgáltatójával felvenni a kapcsolatot. Az SMS üzenetek fogadásához rendelkeznie kell hívószámkijelzés szolgáltatással. Amennyiben Ön nem rendelkezik hívószámkijelzés szolgáltatással, a készülékre küldött SMS üzeneteket csak hangüzenet formájában kaphatja meg, azonban ebben az esetben ki kell jelentkezzen az SMS központból.további információért sziveskedjen szolgáltatójával felvenni a kapcsolatot. 17

18 sagemok 6/2/03 8:12 Page 18 Használat A BÁZISÁLLOMÁS BEÁLLÍTÁSA Hívás a telefonkönyvbôl Ha ugyanarra a telefonvonalra több bázisállomás csatlakozik, akkor meg lehet adni, hogy a rövid üzeneteket melyik bázisállomás vegye. A bázisállomás kijelöléséhez az alábbi lépéseket kell elvégezni: 2 SMS A Következô gombbal álljon a 2 SMS kijelzésre. Beállítások SMS_központ Alcím A Következô gombbal álljon a 25 Beállítások kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot. Az SMS Központ kijelzés jelenik meg. A Következô gombbal álljon az Alcím kijelzésre és nyomja meg az OK gombot. SMS központ Alcím Alcím 1 A Törlés gombbal törölje a számot (ha csak egy bázisállomás van, akkor ez gyárilag 1) és a billentyûzeten írja be a megfelelô számot, majd nyomja meg az OK gombot. Az OK kijelzés jelenik meg. A Törlés gombot lenyomva és nyomva tartva az üdvözlô szöveg menüpontjába jut. 18

19 sagemok 6/2/03 8:12 Page 19 Használat ÜZENET KÜLDÉSE 2 SMS Új A Következô gombbal álljon a 2 SMS kijelzésre. A Következô gombbal álljon a 22 Új kijelzésre. Egy kurzor jelenik meg. A betû/szám billentyûzeten írja be a kívánt szöveget. A kurzor mozgatása és egyéb lehetôségek: - balra, a kurzor balra gombbal - jobbra, a kurzor jobbra gombbal - fel, a Elôzô gombbal - le, a Következô gombbal - a speciális karakterek táblázatának kijelzése a # gombbal. Ezek között a fenti gombokkal lehet mozogni, a kívánt karaktert az OK gombbal lehet kijelölni, vagy a Törlés gombbal az elôzô kijelzésre lehet visszatérni. A beírás végén nyomja meg az OK gombot. A betû/szám billentyûzet használata A gombot többször lenyomva, vagy nyomva tartva a betûk egymás után jelennek meg a kijelzôn. Példa: a 2" gombot nyomva tartva egymás után az A-B-C- 2-a-b-c karakterek jelennek meg: Ha a kívánt karakter látható a kijelzôn, engedje el a nyomógombot. A gombbal a speciális karakterek táblázata jelenik meg. 2. MENÜ: SMS Küld Mentés A kijelzôn a Küld kijelzés jelenik meg Olvas cìmzett tel. száma A számbillentyûzeten írja be az üzenet címzettjének hívószámát (vagy használja a telefonkönyvet, ill. nyomja meg a Újrahívás (Redial) gombot. 22 Új Egymás után a Mentés, Új SMS küldés, majd az OK kijelzés jelenik meg. Megjegyzés:! A címzett telefonszám formátumának helyes megadása érdekében sziveskedjen szolgáltatójával felvenni a kapcsolatot. 19

20 sagemok 6/2/03 8:12 Page 20 Hiba òjra_pr b l TšrlŽs TšrlŽs Megtart Megtart KŸldd œjra Ha az üzenet elküldése nem sikerült, a Hiba kijelzés jelenik meg. Ezután az Újra próbál, Törlés és Megtart menüpontok között lehet választani. Nyomja meg az OK gombot, vagy a Törlés megnyomásával térjen vissza a 22 Küld menüpontra. Az üzenetküldés befejezése után a Törlés kijelzés jelenik meg a kijelzôn. ha meg akarja tartani az éppen elküldött üzenetet, akkor a Következô gombbal vigye a kurzort a Megtart mezôre és nyomja meg az OK gombot. ha törölni akarja az elküldött üzenetet, akkor nyomja meg az OK gombot. A Törlés gombot lenyomva és nyomva tartva a készülék visszatér az alapmenüponthoz. A tárolt üzenetek számának ellenôrzése A Következô gombbal álljon a 2 SMS kijelzésre. A Következô gombbal álljon a 23 Memória kijelzésre. A tárolt üzenetek száma az alábbi formában jelenik meg a kijelzôn: Fogad. 00/30 Olvas: 00/30 Megírt 00/30 Küld. 00/30 Az SMS menübôl a Törlés gombot lenyomva és nyomva tartva lehet kilépni. 20

21 sagemok 6/2/03 8:12 Page 21 Használat ÜZENET TÁROLÁSA 2 SMS Új A Következô gombbal álljon a 2 SMS kijelzésre. A Következô gombbal álljon a 22 Új kijelzésre. Egy kurzor jelenik meg. A betû/szám billentyûzeten írja be a kívánt szöveget. A beírás végén nyomja meg az OK gombot. Küld Mentés Küld Memtés A kijelzôn a Küld kijelzés jelenik meg. A Következô gombbal mozgassa a kurzort a Mentés mezôre, és nyomja meg az OK gombot. Mentés és az OK kijelzés látható. A Törlés gombot lenyomva és nyomva tartva a készülék visszatér az alapmenüponthoz. 21

22 sagemok 6/2/03 8:12 Page 22 Használat TÁROLT ÜZENET MEGTEKINTÉSE 2 SMS A Következô gombbal álljon a 2 SMS kijelzésre. Üzenet vétele A fogadott üzeneteket a telefonkészülék tárolja. Ekkor a kijelzôn a következô ikon jelenik meg, és jelzi, hogy fogadott üzenete van: Olvas Bejšv Kimen 01/08 * /10 11:49 A 21 Olvas kijelzés jelenik meg. Nyomja meg az OK gombot. A Bejövô és a Kimenô kijelzések jelennek meg. A Következô/Elôzô gombbal válassza ki a megtekinteni kívánt üzenet típusát. Minden tárolt üzenet esetében a következôket lehet megtekinteni: az üzenet száma (pl. 01/08) az el nem olvasott (fogadott üzenetek esetén) és az el nem küldött (megírt üzenet esetén) üzenetet * jelzi a küldô vagy a címzett telefonszáma (vagy nincs szám, ha az üzenetet nem küldte el) az üzeneten végzett legutóbbi módosítás dátuma és idôpontja Ha a tárolt üzenetek listája üres, 3 másodpercre a Nincs üzenet üzenet jelenik meg. A Következô/Elôzô gombbal válassza ki a megtekinteni kívánt üzenetet. A kijelzôn az üzenet szövege jelenik meg. A Törlés gombot lenyomva és nyomva tartva a készülék visszatér az alapmenüponthoz. Ennek az új üzenetnek az elolvasását ld. a Tárolt üzenetek megtekintése c. részben. 22

23 sagemok 6/2/03 8:12 Page 23 Használat ÜZENET SZERKESZTÉSE 2 SMS Olvas Bejšv Kimen A Következô gombbal álljon a 2 SMS kijelzésre. A kijelzôn a 21 Olvas kijelzés jelenik meg. A Bejövô és a Kimenô kijelzések jelennek meg. A Következô/Elôzô gombbal válassza ki a szerkeszteni kívánt üzenet típusát. 01/08 * /10 11:49 A Következô/Elôzô gombbal válassza ki a szerkeszteni kívánt üzenetet. A kijelzôn az üzenet szövege jelenik meg. Válasz Küld Küld Szerkeszt Küld Mentés Küld Memtés A Küld kijelzés 1 jelenik meg. A Következô gombbal állítsa a kurzort az Szerkeszt mezôre. A gombok és a betû/szám billentyûzet segítségével szerkessze meg az üzenet szövegét. A Küld kijelzés jelenik meg. A Következô gombbal vigye a kurzort a Mentés mezôre. Egymás után a Mentés majd az OK kijelzés jelenik meg. A Törlés gombot lenyomva és nyomva tartva a készülék visszatér az alapmenüponthoz. 1 A fogadott üzenet elolvasásakor az Válasz kijelzés jelenik meg a kijelzôn, így az üzenetre válaszolni lehet. 23

24 sagemok 6/2/03 8:12 Page 24 Használat ÜZENETEK TÖRLÉSE Egy üzenet törlése 2 SMS Olvas A Következô gombbal álljon a 2 SMS kijelzésre. A 21 Olvas kijelzés jelenik meg. 2. MENÜ: SMS 2 21 Olvas 24 Töröl Bejšv Kimen A Bejövô és a Kimenô kijelzések jelennek meg. A Következô/Elôzô gombbal válassza ki a törölni kívánt üzenet típusát. A Következô/Elôzô gombbal válassza ki a törölni kívánt üzenetet. A kijelzôn az üzenet szövege jelenik meg. KŸld V lasz KŸld TšrlŽs A kijelzôn a Küld kijelzés jelenik meg. A Következô gombbal vigye a kurzort a Törlés mezôre. A kijelzôn a Törlés folyamatban kijelzés jelenik meg. A Törlés gombot lenyomva és nyomva tartva a készülék visszatér az alapmenüponthoz. 24

25 sagemok 6/2/03 8:12 Page 25 Használat ÜZENETEK TÖRLÉSE Több tárolt üzenet törlése 2 SMS Töröl A Következô gombbal álljon a 2 SMS kijelzésre. Nyomja meg a Következô gombot. A 24 Töröl kijelzés jelenik meg. Olvasott 01 Küldve 01 A Olvas kijelzés és a tárolt üzenetek száma jelenik meg. A Következô gombbal válassza ki a törölni kívánt üzenetek típusát: Olvas: minden olvasott üzenet törlése Küldve: minden elküldött üzenet törlése Megírt: minden megírt üzenet törlése Kapott: minden tárolt fogadott, de el nem olvasott üzenet törlése A kijelzôn a Törlés folyamatban, majd az OK kijelzés jelenik meg. A Törlés gombot lenyomva és nyomva tartva a készülék visszatér az alapmenüponthoz. 25

26 sagemok 6/2/03 8:12 Page 26 Használat HÍVÁSOK A telefonvonalon, a hívó fél azonosítása szolgáltatással fogadott minden hívást ( ) a bázisállomás tárol. A kézi készülék (ha be van kapcsolva) szintén tárolja ezeket a hívásokat ( ), valamint a tárcsázott számokat ( ) is. Hívások listája Az utoljára fogadott 20 hívás listáját két különbözô módon lehet megjeleníteni: a Zöld telefon gomb hosszú megnyomásával vagy a Hívások menübôl. Hívások A Következô/Elôzô gombbal álljon a kijelzôn a 3 Hívások kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot. A hívószám-kijelzés szolgáltatás (fogadott hívások) Ha elôfizet a hívószámkijelzés szolgáltatásra 1, akkor a kézi készülék ki fogja jelezni a hívó fél hívószámát, vagy a hívó nevét (ha szerepel a készülék telefonkönyvében). Ez alól az alábbi két kivétel van: Ha a hívó nem engedélyezi a hívószáma továbbítását, a kijelzôn jelenik meg Ha a telefonközpont nem tudja azonosítani a hívót, a kijelzôn **** jelenik meg. HÌváslista A Következô gombbal álljon a 31 Híváslista kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot A Következô/Elôzô gombbal álljon a megfelelô hívásra. Ha a listában szereplô valamelyik számot fel akarja hívni, a Zöld telefon gomb megnyomásával kezdeményezheti a hívást. 1 A telefon-szolgáltató által biztosított szolgáltatás 26

27 sagemok 6/2/03 8:12 Page 27 Használat HÍVÁSOK Újrahívási lista Az utoljára fogadott 20 hívás listáját két különbözô módon lehet megjeleníteni: a Zöld telefon gomb hosszú megnyomásával vagy a Hívások menübôl. Hívások A Következô/Elôzô gombbal álljon a kijelzôn a 3 Hívások kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot. A hívószám-kijelzés szolgáltatás (fogadott hívások) A készülék automatikusan tárolja az utolsó hívók hívószámait. Ezeket a következôképpen lehet hívni: Nyomja le és tartsa nyomva a Zöld telefon gombot: 32 Újrahívás lista A Következô gombbal álljon a 32 Újrahívás lista kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot A Következô/Elôzô gombbal álljon a megfelelô hívásra. Ha a listában szereplô valamelyik számot fel akarja hívni, a Zöld telefon gomb megnyomásával kezdeményezheti a hívást. Nyomja le a Elôzô gombot: Az ikon jelenik meg. Nyomja meg az OK gombot: Az utolsó hívó hívószáma jelenik meg. A többi szám megtekintéséhez használja a Következô vagy Elôzô gombot: A megfelelô szám megjelenésekor a Zöld telefon gombbal indíthatja a hívást: Megjegyzés: a fogadott hívások listáját a 32 Újrahívás lista menüben is el lehet érni. 27

28 sagemok 6/2/03 8:12 Page 28 Használat Minden hívás (fogadott hívások és tárcsázott számok) A készüléken használható az utoljára tárcsázott hívószámok és fogadott hívások teljes listája is. 33 Hívások Összes hívás A Következô/Elôzô gombbal álljon a kijelzôn a 3 Hívások kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot. A Következô gombbal álljon a 33 Összes hívás kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot A Következô/Elôzô gombbal álljon a megfelelô hívásra. Az utolsó hívás idôtartama Az utolsó hívás idôtartamának megtekintéséhez a Következô/Elôzô gombbal álljon a 3 Hívások kijelzésre. A Következô gombbal álljon a 34 Utolsó hívás idôtartama kijelzésre. A kijelzôn az utolsó hívás idôtartama jelenik meg. Nyomja meg háromszor a Törlés gombot. A A ikon a tárcsázott hívásokat jelzi. ikon a fogadott hívásokat jelzi. A kijelölt szám hívásához nyomja meg a Zöld telefon gombot. 28

29 sagemok 6/2/03 8:12 Page 29 Használat Tárcsázott szám vagy fogadott hívás törlése a híváslistából A készüléken használható az utoljára tárcsázott hívószámok és fogadott hívások teljes listája is. 33 Hívások Összes hívás A Következô/Elôzô gombbal álljon a 3 Hívások kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot. A Következô gombbal álljon a 33 Öszszes hívás kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot A Következô/Elôzô gombbal álljon a megfelelô hívásra. A A ikon a tárcsázott hívásokat jelzi. ikon a fogadott hívásokat jelzi. Hívás Mentés A Hívás kijelzés jelenik meg. TšrlŽs Tšrli mind A Következô gombbal mozgassa a kurzort a Törlés mezôre. A Törlés menübôl a Törlés gombot kétszer lenyomva lehet kilépni. 29

30 sagemok 6/2/03 8:12 Page 30 Használat Minden hívás törlése a híváslistából 2. MENÜ: Hívások A készüléken használható az utoljára tárcsázott hívószámok és fogadott hívások teljes listája is. Hívások A Következô/Elôzô gombbal álljon a 3 Hívások kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot Összes hívás 33 Összes hívás A Következô gombbal álljon a 33 Öszszes hívás kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot A Következô/Elôzô gombbal álljon a megfelelô hívásra. A A ikon a tárcsázott hívásokat jelzi. ikon a fogadott hívásokat jelzi. Hívás Mentés A Hívás kijelzés jelenik meg. TšrlŽs Tšrli mind A Következô gombbal mozgassa a kurzort a Törli mind mezôre. A Törli mind menübôl a Törlés gombot kétszer lenyomva lehet kilépni. 30

31 sagemok 6/2/03 8:12 Page 31 Használat Szám másolása a híváslistából a telefonkönyvbe 33 Hívások Összes hívás A Következô/Elôzô gombbal álljon a a 3 Hívások kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot. A Következô gombbal álljon a 33 Összes hívás kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot A Következô/Elôzô gombbal álljon a menteni kívánt számra. A A ikon a tárcsázott hívásokat jelzi. ikon a fogadott hívásokat jelzi. Hívás Mentés A Hívás kijelzés jelenik meg. Hívás MentÈs Név: Név: A Következô gombbal álljon a Mentés mezôre. A Név: kijelzés jelenik meg. A betû/szám billentyûzeten írja be a nevet. A Mentés menübôl a Törlés gomb háromszori megnyomásával lehet kilépni. 31

32 sagemok 6/2/03 8:12 Page 32 Beállítások A KÉZI KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSAI A kézi készülék beállításával a hangjelzéseket lehet beállítani, valamint a kézi készüléket lehet regisztrálni a bázisállomáson. CsengŽsek Žs m s hangok CsengŽs KŸlso Külso hívás Dallam_1 Dallam 2 Csengôhang és hangereje A Következô/Elôzô gombbal álljon a 4 Csengések és más hangok kijelzésre. A 41 Csengés kijelzés jelenik meg. A Külsô kijelzés jelenik meg. A Következô/Elôzô gombbal válassza ki a csengetés típusát, majd nyomja meg az OK gombot. A Következô/Elôzô gombbal válaszszon ki egy csengôhangot. Billentyûzet-hang Be lehet állítani, hogy a gombok megnyomásakor legyen-e hangjelzés, vagy ne: A Következô/Elôzô gombbal álljon a 4 Csengések és más hangok kijelzésre. A Következô gombbal álljon a 45 Hangok kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot A Billentyûzet kijelzés jelenik meg. A gomb megnyomásával kapcsolja be a billentyûzet-hangot. Hangero Szint 2 A csengôhangokat a Némítás gomb megnyomásával lehet meghallgatni. A csengetés hangerejének meghallgatásához nyomja meg a Némítás gombot. A hangerôt az Elôzô gombbal lehet növelni, és a Következô gombbal csökkenteni. A kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot. A Csengés menübôl a Törlés gomb háromszori megnyomásával lehet kilépni. Nyomja meg az OK gombot, az OK kijelzés jelenik meg. A Hangok menübôl a Törlés gomb háromszori megnyomásával lehet kilépni. Megjegyzés: ha a billentyûzethang be van kapcsolva, és a kézi készülék a csendes (Némítás) módban van (nincs csengetés), akkor a billentyûk lenyomásakor nincs hangjelzés. 32

33 sagemok 6/2/03 8:12 Page 33 Beállítások CSENDES ÜZEMMÓD A csengetést be- és ki lehet kapcsolni. 4. MENÜ: Csengés és más hangok Csengések és más hangok A Következô/Elôzô gombbal álljon a 4 Csengések és más hangok kijelzésre Csengés 42 Csendes mód A Következô gombbal álljon a 42 Csendes mód kijelzésre. 42 Csendes mód 45 Hangok Néma Csendes m d A gombbal válaszszon az alábbiak között: : csengetés kikapcsolva (csendes) : csengetés bekapcsolva Az OK kijelzés jelenik meg. A Csendes mód menübôl a Törlés gomb kétszeri megnyomásával lehet kilépni. A csendes üzemmód bekapcsolásakor a kijelzôn egy áthúzott hangszóró-ikon jelenik meg. 33

34 sagemok 6/2/03 8:12 Page 34 Beállítások ÉBRESZTÉS Az ébresztés idôpontjának beállítása Csengések és más hangok 43 Ébresztés 431 Beállítás Állapot A Következô/Elôzô gombbal álljon a 4 Csengések és más hangok kijelzésre. A Következô gombbal álljon a 43 Ébresztés kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot. A Beállítás kijelzés jelenik meg. Írja be az ébresztés idôpontját: ÓÓ : PP. Az OK kijelzés jelenik meg. Az Ébresztés menübôl a Törlés gomb háromszori megnyomásával lehet kilépni. Idôzítô Ha a kézi készüléket idôzítôként szeretné használni, akkor az idôzítô bekapcsolása elôtt be kell állítani az idôzítés idôtartamát. Ehhez a következôket kell tenni: Az Elôzô/Következô gombbal álljon a 4 Csengések és más hangok kijelzésre. A Következô gombbal álljon a 44 Idôzítô kijelzésre. A Beállítás kijelzés jelenik meg. ÓÓ : PP formátumban írja be a kívánt idôzítést. Az Idôzítô menübôl a Törlés gomb háromszori megnyomásával lehet kilépni. Az idôzítô bekapcsolása: Az Elôzô/Következô gombbal álljon a 4 Csengések és más hangok kijelzésre. Az Elôzô/Következô gombbal álljon a 44 Idôzítô kijelzésre. A Beállítás kijelzés jelenik meg. A Következô gombbal vigye a kurzort a Állapot mezôre. Az idôzítés bekapcsolásához nyomja meg a gombot. Nyomja meg az OK gombot, az OK kijelzés jelenik meg. Az Idôzítô menübôl a Törlés gomb háromszori megnyomásával lehet kilépni. A kijelzôn a ikon jelenik meg. 34

35 sagemok 6/2/03 8:12 Page 35 Beállítások ÉBRESZTÉS Az ébresztés bekapcsolása Csengések és más hangok 43 Ébresztés 431 Beállítás Állapot 432 Beállítás Állapot A Következô/Elôzô gombbal álljon a 4 Csengések és más hangok kijelzésre. A Következô gombbal álljon a 43 Ébresztés kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot. A Beállítás kijelzés jelenik meg. A Következô gombbal vigye a kurzort az Állapot mezôre. 4. MENÜ: Csengések és más hangok 4 43 Ébresztés 44 Idôzítô Bekapcs. A Némítás gombbal kapcsolja be az ébresztést. Az Állapot menübôl a Törlés gomb háromszori megnyomásával lehet kilépni. A kijelzôn a ikon jelenik meg. 35

36 sagemok 6/2/03 8:12 Page 36 Beállítások ÜDVÖZLÔ SZÖVEG A kézi készülék bekapcsolásakor néhány másodpercre egy üdvözlô szöveg jelenik meg a kijelzôjén. Ezt az üzenetet meg lehet változtatni: 6 Beállítás Üdvözlet Üdvözlet A Következô/Elôzô gombbal álljon a 6 Beállítás kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot. A Következô gombbal álljon a 62 Üdvözlet kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot. A Törlés gombbal törölje az üdvözlô szöveget, és a betû/szám billentyûzeten írja be az új szöveget. Az OK kijelzés jelenik meg. Az Üdvözlet menübôl a Törlés gomb kétszeri megnyomásával lehet kilépni. Billentyûzet-zár A billentyûzet automatikus lezárása, ha a kézi készüléket hosszabb ideig nem használja: A Következô/Elôzô gombbal álljon a 6 Beállítás kijelzésre. A Következô gombbal álljon a 66 Billentyûzár kijelzésre. A gomb megnyomásával a billentyûzet-zárat be/ki lehet kapcsolni. Ekkor a billentyûzet-zár bekapcsolódik. A billentyûzet-zár kikapcsolásához nyomja meg a gombokat. 36

37 sagemok 6/2/03 8:12 Page 37 Beállítások KONTRASZT 6. MENÜ: Beállítás Be lehet állítani a kijelzô kontrasztját is: 6 Beállítás Kontraszt A Következô/Elôzô gombbal álljon a 6 Beállítás kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot. A Következô gombbal álljon a 65 Kontraszt kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot. 62 Üdvözlet 65 kontraszt 66 Billentyûzár A Következô/Elôzô gombbal állítsa be a kijelzô kontrasztját. Az OK kijelzés jelenik meg. Az Kontraszt menübôl a Törlés gomb kétszeri megnyomásával lehet kilépni. 37

38 sagemok 6/2/03 8:12 Page 38 Beállítások A KÉZI KÉSZÜLÉK EGYSZERÛ REGISZTRÁLÁSA A kézi készülék használatba vétele elôtt azt fel kell ismertetni a bázisállomással (regisztrálni kell). Általában, a bázisállomással szállított elsô kézi készülék már regisztrálva van, és a kijelzôjén a kézi készülék számának kell állnia (pl. Kézib. 1). Ha több kézi készüléket használ, ezeket a következôképpen kell regisztrálni: Az elôzôekben leírt funkciók az alábbi gombokkal használhatók Bázis BAZIS KƒzIB 2 1 A Következô/Elôzô gombbal álljon a 7 Bázis kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot. A 71 Kézibeszélô regisztrálás kijelzés jelenik meg. Az Automatikus kijelzés jelenik meg. A kijelzôn a Bázist keresi kijelzés jelenik meg. A bázisállomáson nyomja meg és tartsa nyomva a Kézi készülékek gombot. A Kézi készülékek gomb villogni kezd. A kijelzôn egymás után a Regisztrálva és a Kézib. 2 kijelzés jelenik meg. A kézi készülék száma 2". A hálózatjelzô ikon folyamatosan látható. Dátum / óraidô A kézi készülék kijelzôje folyamatosan kijelezheti a dátumot és az óraidôt. Ennek beállítása: A Következô/Elôzô gombbal álljon a 6 Beállítás kijelzésre. A Következô gombbal álljon a 67 Dátum/Idô kijelzésre. Írja be az óraidôt (ÓÓ:PP) és nyomja meg az OK gombot. Az OK kijelzés jelenik meg. Írja be a dátumot (NN:HH:ÉÉ). Nyomja meg az OK gombot, majd kétszer a Törlés gombot. A dátum és az óraidô kijelzése a kézi készülék készenléti állapotában a kijelzô alján látható. 38

39 sagemok 6/2/03 8:12 Page 39 Beállítások A BÁZISÁLLOMÁS NEVE A bázisállomás neve a kézi készülék készenléti állapotában a kijelzôn látható (pl. Bázis 1). Ezt a nevet meg lehet változtatni (pl. OTTHON). Program gombok Ahhoz, hogy az alábbi gombokkal közvetlenül lehessen használni egy funkciót Bázis Bázist szem. szab Bázis_neve Prioritás B zis neve: BAZIS A Következô/Elôzô gombbal álljon a 7 Bázis kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot. A Következô/Elôzô gombbal álljon a 72 Bázist szem. szab kijelzésre. A 721 Bázis neve kijelzés jelenik meg. A Következô/Elôzô gombbal jelölje ki azt a bázisállomást, amelynek a nevét meg szeretné változtatni. Nyomja meg az OK gombot. A Törlés gombbal törölje a jelenlegi nevet, és a betû/szám billentyûzeten írja be az új nevet. Az OK kijelzés jelenik meg. A Bázis neve menübôl a Törlés gomb négyszeri megnyomásával lehet kilépni. A kézi készülék készenléti állapotában a kijelzôn a bázisállomás új neve jelenik meg. az Elôzô/Következô gombbal álljon a 6 Beállítás kijelzésre. Az Elôzô/Következô gombbal álljon a 61 Program gombok kijelzésre. Az Elôzô/Következô gombokkal válassza ki az egyik programgombot. Az Elôzô/Következô gombokkal válassza ki az egyik funkciót: Tel. könyv Újrahívás Csendes mód SMS Intercom (belsô hívás) Nyomja meg az OK gombot, majd háromszor a Törlés gombot. 39

40 sagemok 6/2/03 8:12 Page 40 Beállítások ELSÔDLEGES BÁZISÁLLOMÁS KIJELÖLÉSE 6. MENÜ: Beállítás Több bázisállomás használata esetén az egyik bázisállomást a kézi készülékek elônyben részesített (elsôdleges) állomásaként lehet kijelölni: Bázis A Következô/Elôzô gombbal álljon a 7 Bázis kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot Program gombok 67 Dátum/idô Bázist szem. szab Bázis_neve Prioritás Bázis neve Prioritás A Következô gombbal álljon a 72 Bázist szem. szab kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot. A Bázis neve kijelzés jelenik meg. A Következô gombbal álljon a 722 Prioritás kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot. A Következô/Elôzô gombokkal válasszon a következôk közül: Bármely, vagy az elsôdleges bázisállomás száma. Az OK kijelzés jelenik meg. A Prioritás menübôl a Törlés gomb négyszeri megnyomásával lehet kilépni. 40

41 sagemok 6/2/03 8:12 Page 41 Beállítások A KÉZI KÉSZÜLÉK EGYÉNI REGISZTRÁLÁSA Ha több bázisállomást használ, vagy ha a bázisállomás kódja nem 0000*, akkor a kézi készüléket egyéni módon lehet regisztrálni: Bázis Bázist szem. szab BAZIS 1 BAZIS 1 B zis BáziS.neve neve: BAZIS PrioriTáS 2 A Következô/Elôzô gombbal álljon a 7 Bázis kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot. A 71 Kézibeszélô regisztrálás kijelzés jelenik meg. Az Automatikus kijelzés jelenik meg. A Következô gombbal vigye a kurzort a Szem. szab mezôre. A kijelzôn az 1" szám jelenik meg (utána a bázisállomás neve, ha a kézi készülék már regisztrálva van egy bázisállomáson, vagy kötôjelek, ha a kézi készülék egyetlen bázisállomáson sincs regisztrálva). A Következô/Elôzô gombbal jelöljön ki egy másik üres bázisállomást (-----), majd nyomja meg az OK gombot. A Bázis neve: kijelzés jelenik meg. A Törlés gombbal törölje a jelenlegi nevet, és a betû/szám gombokkal írja be az újat. A kijelzô nyelve Az Elôzô/Következô gombbal álljon a 6 Beállítás kijelzésre. A Következô gombbal álljon a 63 Nyelv kijelzésre. Az Elôzô/Következô gombokkal jelölje ki a nyelvet Az OK kijelzés jelenik meg. Nyomja meg kétszer a Törlés gombot. A beszélgetés befejezése Be lehet állítani, hogy a vonal automatikusan bontódjon, ha a kézi készüléket a töltôbe teszi, vagy kiveszi onnan: Az Elôzô/Következô gombbal álljon a 6 Beállítás kijelzésre. A Következô gombbal álljon a 68 Automatikus törlés kijelzésre. A gomb megnyomásával a funkciót be/ki lehet kapcsolni. Az OK kijelzés jelenik meg. Nyomja meg kétszer a Törlés gombot. Rendszer kód Bázist keresi A kijelzôn a Rendszer kód: kijelzés jelenik meg (gyári alapbeállítás: 0000). Írja be a bázisállomás kódját. Nyomja meg az OK gombot. A kijelzôn a Bázist keresi kijelzés jelenik meg. 41

42 sagemok 6/2/03 8:12 Page 42 Beállítások A KÉZI KÉSZÜLÉK EGYÉNI REGISZTRÁLÁSA 6. MENÜ: Beállítás Telefon _2 Telefon 3 BÁZIS 1 Kézib. 1 A bázisállomáson nyomja meg és tartsa nyomva a Kézi készülékek gombot. A gomb villogni kezd. A készüléken a Kézib. 2, Kézib. 3 stb. kijelzés jelenik meg. A bázisállomáson legfeljebb hat kézi készüléket lehet regisztrálni (1-6). Ha egy kézi készülék már regisztrálva van a bázisállomáson, pl. az 1" számmal, akkor 5 további szám közül lehet választani, mert az 1" már foglalt. A Következô/Elôzô gombbal válassza ki a kézi készülék kívánt számát (pl. 3). A Regisztrálva kijelzés jelenik meg. A kijelzôn ezután a Kézib. 3 kijelzés látható. A kézi készülék száma a 3". A hálózatjelzô ikon folyamatosan látható Nyelv 68 Automatikus törlés 7. MENÜ: Bázis Bázis Bázis beállítás Dátum/Idô Tel. vonal Kézibesz. Tipp A bázisállomáshoz rendelt kézi készülékek keresése: A bázisállomáson röviden nyomja meg a Kézi készülékek gombot. Ekkor minden kézi készülék csenget. A Kézi készülékek gomb ismételt megnyomásakor a csengetés megszûnik. 42

43 sagemok 6/2/03 8:12 Page 43 Beállítások A BÁZISÁLLOMÁS BEÁLLÍTÁSAI A bázisállomáson a dátumot és óraidôt, a tárcsázási és a híváskezelési funkciókat lehet beállítani. Dátum és óraidô A Dátum/Óraidô kijelzése Bázis Bázis beállítás 1 Dátum/Ido 2 Tel. vonal 1 állapot 2 Idobeáll. 05 Jan :06 A Következô/Elôzô gombbal álljon a 7 Bázis kijelzésre. A Következô gombbal álljon a 73 Bázis beállítás kijelzésre. A kijelzôn a Dátum/Idô jelenik meg. Az Állapot kijelzés jelenik meg. Nyomja meg az OK gombot. Néhány másodpercre a dátum és az óraidô látható a kijelzôn. A Dátum/Idô kijelzésbôl a Törlés gomb négyszeri megnyomásával lehet kilépni. A hálózat típusa A Következô/Elôzô gombbal álljon a 7 Bázis kijelzésre. A Következô gombbal álljon a 73 Bázis beállítás kijelzésre. A Következô gombbal álljon a Tel.vonal kijelzésre. A Vonaltípus kijelzés jelenik meg. A Következô/Elôzô gombbal válasszon az alábbiak közül: 1: Magán (magánhálózat) 2: Közös (nyilvános hálózat) Az OK kijelzés jelenik meg. Nyomja meg négyszer a Törlés gombot. 43

44 sagemok 6/2/03 8:12 Page 44 Beállítások A BÁZISÁLLOMÁS BEÁLLÍTÁSAI Az óraidô beállítása Bázis Bázis beállítás 1 Dátum/Ido 2 Tel. vonal 1 állapot 2 Idobeáll. A Következô/Elôzô gombbal álljon a 7 Bázis kijelzésre. A Következô gombbal álljon a 73 Bázis beállítás kijelzésre. A kijelzôn a Dátum/Idô jelenik meg. Az Állapot kijelzés jelenik meg. A Következô gombbal vigye a kurzort a Idôbeáll. mezôre. 1 állapot 2 Idobeáll. 05 Jan :06 Írja be az óraidôt: ÓÓ:PP. Az OK kijelzés jelenik meg. Az óraidô beállításából a Törlés gomb négyszeri megnyomásával lehet kilépni. A kijelzôn most az óraidô látható. 44

45 sagemok 6/2/03 8:12 Page 45 Beállítások A BÁZISÁLLOMÁS BEÁLLÍTÁSAI A dátum beállítása Bázis Bázis beállítás 1 Dátum/Ido 2 Tel. vonal 1 Állapot 2 Idobeáll. A Következô/Elôzô gombbal álljon a 7 Bázis kijelzésre. A Következô gombbal álljon a 73 Bázis beállítás kijelzésre. A Dátum/Idô kijelzés jelenik meg. Az Állapot kijelzés jelenik meg. Újrahívás idôtartama A Következô/Elôzô gombbal álljon a 7 Bázis kijelzésre. A Következô/Elôzô gombbal álljon a 73 Bázis beállítás kijelzésre. A Következô gombbal álljon a Tel.vonal kijelzésre. A Következô gombbal álljon az R Idôtart. kijelzésre. A Következô/Elôzô gombbal válasszon az alábbiak közül: 1: Rövid 2: Hosszú 2 Idobeáll. 3 Dátum.áll. NNHHƒƒ A Következô gombbal álljon a Dátumáll. kijelzésre. Írja be a dátumot: NN:HH:ÉÉ. Az OK kijelzés jelenik meg. A dátum beállításából a Törlés gomb négyszeri megnyomásával lehet kilépni. A kijelzôn most a dátum is látható. 45

46 sagemok 6/2/03 8:12 Page 46 Beállítások A BÁZISÁLLOMÁS BEÁLLÍTÁSAI Elôválasztó szám (prefix) Ha magánhálózatot használ, akkor tárolni lehet a külsô vonalválasztás kódot, és a telefonkészüléket be lehet állítani úgy, hogy a telefonszámok hosszától függôen automatikusan tárcsázza (például, minden 8, vagy több számjegyû hívószám elôtt). A prefix értéke Bázis A Következô/Elôzô gombbal álljon a 7 Bázis kijelzésre. Bázis beállítás 1 Dátum/Ido 2 Tel.vonal A Következô gombbal álljon a 73 Bázis beállítás kijelzésre. A Dátum/Idô kijelzés jelenik meg. 1 Dátum/Ido 2 Tel.vonal 1 Vonaltipus 2 R idotart 2 R idotart 3 Prefix 1 Prefix.eng 2 Min. hossz Prefix: A Következô gombbal vigye a kurzort a Tel.vonal kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot. A Vonaltípus kijelzés jelenik meg. A Következô gombbal vigye a kurzort a Prefix kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot. A Prefix eng. kijelzés jelenik meg. Írja be a prefixet (pl. 0) és nyomja meg az OK gombot. A Prefix menübôl a Törlés gomb ötszöri megnyomásával lehet kilépni. 46

47 sagemok 6/2/03 8:12 Page 47 Beállítások A BÁZISÁLLOMÁS BEÁLLÍTÁSAI Minimális számhosszúság Ez azoknak a hívószámoknak a minimális hossza, amelyek hívása elôtt a prefix tárcsázódik. Bázis Bázis beállítás 1 Dátum/Ido 2 Tel.vonal 1 Dátum/Ido 2 Tel.vonal 1 Vonaltipus 2 R idotart 2 R idotart 3 Prefix 1 Prefix.eng 2 Min. hossz Pref. hossz: A Következô/Elôzô gombbal álljon a 7 Bázis kijelzésre. A Következô gombbal álljon a 73 Bázis beállítás kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot. A Dátum/Idô kijelzés jelenik meg. A Következô gombbal vigye a kurzort a Tel.vonal kijelzésre. A Vonaltípus kijelzés jelenik meg. A Következô gombbal vigye a kurzort a Prefix kijelzésre. A Prefix eng kijelzés jelenik meg. A Következô gombbal vigye a kurzort a Min. hossz kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot. Írja be a minimális számhosszat (pl. 8). A Min. hossz menübôl a Törlés gomb ötszöri megnyomásával lehet kilépni. 47

48 sagemok 6/2/03 8:12 Page 48 Beállítások A BÁZISÁLLOMÁS BEÁLLÍTÁSAI A prefix bekapcsolása Bázis Bázis beállítás A Következô gombbal álljon a 7 Bázis kijelzésre. A Következô gombbal álljon a 73 Bázis beállítás kijelzésre. A Dátum/Idô kijelzés jelenik meg. Dátum/Ido Tel.vonal Dátum/Ido Tel.vonal Vonaltípus R idotart R idotart Prefix Prefix_eng Min. hossz min. hossz állapot Prefix A Következô gombbal vigye a kurzort a Tel.vonal kijelzésre. A Vonaltípus kijelzés jelenik meg. A Következô gombbal vigye a kurzort a Prefix kijelzésre. A Prefix eng. kijelzés jelenik meg. A Következô gombbal vigye a kurzort az Állapot kijelzésre. Nyomja meg az OK gombot. A Némítás gombbal be lehet kapcsolni a prefixet. Az OK kijelzés jelenik meg. A Prefix menübôl a Törlés gomb ötszöri megnyomásával lehet kilépni. 48

Az Ön kézikönyve SAGEM WP SMS

Az Ön kézikönyve SAGEM WP SMS Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

KX-TG7100HG/KX-TG7102HG

KX-TG7100HG/KX-TG7102HG TG7100_7120HG(hg-hg)_QG.fm Page 1 Friday, May 12, 2006 11:38 AM 1 Csatlakoztatások Bázisállomás Digitális zsinórnélküli telefon Típus KX-TG7100HG/KX-TG7102HG Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítős telefon

Részletesebben

AudioCodes 430HD Lync telefonkészülék

AudioCodes 430HD Lync telefonkészülék AudioCodes 40HD Lync telefonkészülék / 0. Előlnézet 5 6 4 8 2 7 4 5 6 2 8 7 0 9 Sorszám Elnevezés Funkció Csengő LED Kék villogással jelzi a bejövő hívásokat 2 LCD kijelző Interaktív kijelző, mely megjeleníti

Részletesebben

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók működése...4 4. Belső hívások...4 5. Felhasználói beállítások

Részletesebben

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. A kezdő képernyő...4 4. Alap funkciók működése...4 5. Belső hívások...5

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10 VDT10 Leírás v1.4.pdf Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók

Részletesebben

Rövid üzembe helyezési útmutató. 1 Csatlakoztassa! 2 Bevezetés 3 Jó szórakozást! CD290 CD295

Rövid üzembe helyezési útmutató. 1 Csatlakoztassa! 2 Bevezetés 3 Jó szórakozást!   CD290 CD295 Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást: www.philips.com/welcome CD290 CD295 Rövid üzembe helyezési útmutató 1 Csatlakoztassa! 2 Bevezetés 3 Jó szórakozást! A doboz tartalma

Részletesebben

Rövid üzembehelyezési útmutató SE888

Rövid üzembehelyezési útmutató SE888 Rövid üzembehelyezési útmutató SE888 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Gyors áttekintő útmutató CD-ROM Garancia Megjegyzés * A több kézibeszélőt

Részletesebben

Kezelési útmutató PLANTRONICS SAVI GO HEADSET SYSTEM. Quantum-R Kft. Importőr:

Kezelési útmutató PLANTRONICS SAVI GO HEADSET SYSTEM. Quantum-R Kft. Importőr: PLANTRONICS SAVI GO HEADSET SYSTEM Kezelési útmutató Importőr: Quantum-R Kft. 1094. Budapest, Tűzoltó u. 79. Tel: 456-2060 Fax: 456-2069 quantumr@quantumr.hu www.quantumr.hu Doboz tartalma A hálózati (220V)

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor Felhasználói Kézikönyv M300 Video Kaputelefon Monitor TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1 Monitor kijelző állapotok 2. KIJELZŐ FUNKCIÓK ÉS IKONOK LEÍRÁSA 2.1 Kitekintés funkció 2.2 Portás funkció

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0.

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0. 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC VDT-TPC Leírás v1.0.pdf Bevezető Leírás: A VDT-TPC egy telefonos illesztő modul

Részletesebben

Gyors üzembe helyezési útmutató CD180

Gyors üzembe helyezési útmutató CD180 Gyors üzembe helyezési útmutató CD180 Fontos biztonsági utasítások Csak a műszaki adatoknál feltüntetett tápegységet használja. Ügyeljen rá, hogy a termék ne érintkezzen semmilyen folyadékkal. Ha az akkumulátort

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VEZETÉKES TELEFON. Voxtel C100

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VEZETÉKES TELEFON. Voxtel C100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU VEZETÉKES TELEFON Voxtel C100 2 P1 [.!. I. lḷ.] -[M3J... - [M4) P2 P3 3 1 MERT MI TÖRŐDÜNK! Köszönjük, hogy termékünket választotta! Ezt a terméket úgy terveztünk és gyártottuk,

Részletesebben

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz Kezelési útmutató PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz RKP4, 8 és 16 kezelőegység használatával A kezelőegység felépítése Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik.

Részletesebben

Gyors üzembe helyezési útmutató. 1 Csatlakoztatás 2 Üzembe helyezés 3 Jó szórakozást! www.philips.com/welcome CD190 CD195

Gyors üzembe helyezési útmutató. 1 Csatlakoztatás 2 Üzembe helyezés 3 Jó szórakozást! www.philips.com/welcome CD190 CD195 Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló www.philips.com/welcome CD190 CD195 Gyors üzembe helyezési útmutató 1 Csatlakoztatás 2 Üzembe helyezés 3 Jó szórakozást! Fontos biztonsági utasítások

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Movon MK50. Autós telefonkihangosító

Felhasználói kézikönyv. Movon MK50. Autós telefonkihangosító Felhasználói kézikönyv Movon MK50 Autós telefonkihangosító A CSOMAG TARTALMA 1. Kihangosító 2. Fém csipesz 3. Szivargyújtós töltő 4. Felhasználói kézikönyv 5. Hálózati töltő (opcionális) A KÉSZÜLÉK Hangszóró

Részletesebben

6865i használati útmutató

6865i használati útmutató 6865i használati útmutató 1 Programozható gomb 2 Programozható gomb 3 Programozható gomb 4 Programozható gomb 5 Mentés 6 Törlés 7 Címtár 8 Programozható gomb k LCD kijelző r Letesz gomb t Tartás y Navigációs

Részletesebben

6863i használati útmutató

6863i használati útmutató 6863i használati útmutató 1 Hívásinfó (programozható) 2 Újrahívás (programozható) 3 Átadás (programozható) f LCD kijelző y Letesz gomb u Tartás r Navigációs gombok i Vonal gombok t Menü gomb s Hangerőszabályzó

Részletesebben

Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175

Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175 Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás (CD175) Bázisállomás (CD170) Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Felhasználói kézikönyv Rövid üzembe

Részletesebben

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Monitor működése...4 4. Hívás és Zárnyitás működése...5 5. Csengőhang beállítás...6 6. Monitor időidőzítés...6

Részletesebben

Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485

Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485 Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás (CD485) Bázisállomás (CD480) Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Felhasználói kézikönyv Rövid üzembe

Részletesebben

ConCorde sphone 3100 Használati útmutató

ConCorde sphone 3100 Használati útmutató JELLEMZŐK: Nagy gombok Egyszerű menü SOS gomb (hívás és SMS) Zseblámpa funkció Színes kijelző Kamera Vészhívás funkció ConCorde sphone 3100 Használati útmutató A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA 1). Hangszóró 2). Kijelző

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

Rövid használati útmutató

Rövid használati útmutató Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást: www.philips.com/welcome D120 Rövid használati útmutató Fontos biztonsági utasítások Figyelem Az elektromos hálózat besorolása veszélyes.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CDX-303 Fejbeszélős telefonkészülék 1.Bevezetés Köszönjük a legújabb, hívásazonosító funkcióval ellátott telefonunk megvásárlását. Ez a kézikönyv segít a telefon minél előbbi megismerésében.

Részletesebben

B MR200 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

B MR200 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ B MR200 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Antenna PTT (Push to talk) gomb Jelek továbbításához, és fogadásához. FEL/LE gomb: csatornák váltása, hangerő beállítása, beállítások kiválasztása Power gomb: A készülék be-

Részletesebben

DC2060 vezetékes telefon Használati utasítás

DC2060 vezetékes telefon Használati utasítás DC2060 vezetékes telefon Használati utasítás Köszönjük, hogy termékünket választotta. Az elsı használat elıtt javasoljuk, hogy olvassa el a használati utasítást a biztonságos használat érdekében. A csomag

Részletesebben

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz. RKP16+ kezelőegység használatával

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz. RKP16+ kezelőegység használatával Kezelési útmutató PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz RKP16+ kezelőegység használatával A kezelőegység felépítése Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik. Ezekkel

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DECT TELEFON SOLO 10

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DECT TELEFON SOLO 10 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU DECT TELEFON SOLO 10 1 P1 P3 12 13 P4 1 8 2 9 3 10 14 15 4 11 5 6 7 P5 P2 HU 2 1 MERT MI TÖRŐDÜNK! Köszönjük, hogy termékünket választotta! Ezt a terméket úgy terveztünk és gyártottuk,

Részletesebben

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832. központokhoz

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832. központokhoz Kezelési útmutató PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz RKPLCD, LCDL kezelőegység használatával A kezelőegység felépítése Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik. Ezekkel

Részletesebben

WS-Pro WPX38 MD+ PROGRAMOZÓI KÓDOK ÖSSZESÍTÉSE

WS-Pro WPX38 MD+ PROGRAMOZÓI KÓDOK ÖSSZESÍTÉSE WS-Pro WPX38 MD+ PROGRAMOZÓI KÓDOK ÖSSZESÍTÉSE 1. a programozás során használt kódok összetétele: [parancs][érték][paraméter][lezárás] 2. hangjelzések elfogadott parancs esetén: 1 hosszú 1 rövid hibás

Részletesebben

ConCorde-960. Használati útmutató

ConCorde-960. Használati útmutató ConCorde-960 Használati útmutató Köszönjük, hogy a ConCorde-960 vezetékes telefonkészüléket választotta. Kérjük, a készülék üzembe helyezése és első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati

Részletesebben

Használati útmutató DECT TELEFON ECLIPSE 10

Használati útmutató DECT TELEFON ECLIPSE 10 Használati útmutató HU DECT TELEFON ECLIPSE 10 P1 P4 P5 P2 ' : ll : II ; I : 1 MERT MI TÖRŐDÜNK! Köszönjük, hogy termékünket választotta! Ezt a terméket úgy terveztünk és gyártottuk, hogy ügyeljünk Önre

Részletesebben

Avantalk AH5 Bluetooth Mono Headset Használati utasítás

Avantalk AH5 Bluetooth Mono Headset Használati utasítás Avantalk AH5 Bluetooth Mono Headset Használati utasítás I. Töltés a. Az első használat előtt a készülék teljes feltöltése szükséges, a teljes töltési ciklus hozzávetőlegesen 3.5 4 órát vesz igénybe. b.

Részletesebben

Rövid használati útmutató

Rövid használati útmutató Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást: www.philips.com/welcome M550 M555 Rövid használati útmutató Fontos biztonsági utasítások Figyelem Az elektromos hálózat besorolása

Részletesebben

Rövid használati útmutató

Rövid használati útmutató Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást: www.philips.com/welcome XL300 XL305 Rövid használati útmutató Fontos biztonsági utasítások Figyelem Az elektromos hálózat besorolása

Részletesebben

Gyors üzembe helyezési útmutató CD181/CD186

Gyors üzembe helyezési útmutató CD181/CD186 Gyors üzembe helyezési útmutató CD181/CD186 Fontos biztonsági utasítások Csak a műszaki adatoknál feltüntetett tápegységet használja. Ügyeljen rá, hogy a termék ne érintkezzen semmilyen folyadékkal. Ha

Részletesebben

DT-17 Felhasználói kézikönyv

DT-17 Felhasználói kézikönyv 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység DT-17 Felhasználói kézikönyv DT-17 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...4 3. Monitor felszerelése...4 4. Főmenü...4

Részletesebben

Rövid használati útmutató

Rövid használati útmutató Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást: www.philips.com/welcome D150 Rövid használati útmutató Fontos biztonsági utasítások Figyelem Az elektromos hálózat besorolása veszélyes.

Részletesebben

Aastra 6757i készülék kezelőszervei

Aastra 6757i készülék kezelőszervei Aastra 6757i készülék kezelőszervei Hívás kezdeményezése Emelje föl a kézibeszélőt, VAGY nyomja meg a kihangosító gombot VAGY a megfelelő vonali (L1-L4) gombot kihangosított híváshoz, írja be a telefonszámot

Részletesebben

Avantalk Sunday napelemes Bluetooth kihangosító Használati utasítás

Avantalk Sunday napelemes Bluetooth kihangosító Használati utasítás Avantalk Sunday napelemes Bluetooth kihangosító Használati utasítás 1. Funkció gombok 2. Töltés Az Avantalk BTCK-10b kihangosító készülék újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Használat előtt erősen

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Telefonhívó egység VDT TPS. VDT-TPS Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Telefonhívó egység VDT TPS. VDT-TPS Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonhívó egység VDT TPS VDT-TPS Leírás v1.0.pdf Tartalom 1 Ismertető... 3 2 Telefonhívó egység leírása... 3 3 Rögzítés... 4 4 Konfiguráció... 4 4.1 A VDT-TPS LEDek és

Részletesebben

Üdvözöljük. philips. Gyors eligazítás. 1 Csatlakoztatás. 2 Összeállítás. 3 Használat

Üdvözöljük. philips. Gyors eligazítás. 1 Csatlakoztatás. 2 Összeállítás. 3 Használat Üdvözöljük Gyors eligazítás 1 Csatlakoztatás 2 Összeállítás 3 Használat philips Mi van a dobozban... Kézibeszélõ DECT 122 Bázisállomás DECT 122 Hálózati kábel Telefonzsinór Újratölthetõ akkuk Gyors eligazítás

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. DT25/D4 Felhasználói és telepítői kézikönyv DT25/D4. VDT25/D4 Leírás v1.0

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. DT25/D4 Felhasználói és telepítői kézikönyv DT25/D4. VDT25/D4 Leírás v1.0 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység DT25/D4 Felhasználói és telepítői kézikönyv DT25/D4 VDT25/D4 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1.. Monitor és funkciók...3 2.. Monitor felszerelése...3 3.. Főmenü...4

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

Rövid használati útmutató

Rövid használati útmutató Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást: www.philips.com/welcome D210 D215 Rövid használati útmutató Fontos biztonsági utasítások Figyelem Az elektromos hálózat besorolása

Részletesebben

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató A készülék szabványos (FXS) telefonvonalak összekapcsolására szolgál. A készülékhez 9V és 20V közötti váltakozó- vagy egyenfeszültségű tápegység csatlakoztatható

Részletesebben

TG8411_8421HG(hg_hg)_QG.fm Page 1 Thursday, March 19, 2009 2:09 PM. (220-240 V AC, 50 Hz) Rögzítő. Nyomja be a csatlakozót finoman, de határozottan.

TG8411_8421HG(hg_hg)_QG.fm Page 1 Thursday, March 19, 2009 2:09 PM. (220-240 V AC, 50 Hz) Rögzítő. Nyomja be a csatlakozót finoman, de határozottan. TG8411_8421HG(hg_hg)_QG.fm Page 1 Thursday, March 19, 2009 2:09 PM Rövid Útmutató Csatlakoztatások Típus KX-TG8411HG KX-TG8421HG Bázisállomás Kattanás Helyes Bázisállomás Helytelen Bázisállomás (220-240

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv. Rii K18. Multimédiás Billentyűzet és Touchpad , Fax: Mobil: ,

Felhasználói Kézikönyv. Rii K18. Multimédiás Billentyűzet és Touchpad , Fax: Mobil: , Felhasználói Kézikönyv Rii K18 Multimédiás Billentyűzet és Touchpad 1141 Budapest, Fogarasi út 77. 1095 Budapest, Mester u. 34. Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,

Részletesebben

Saturnus SOS Telefon PowerTel PT-50 Használati útmutató

Saturnus SOS Telefon PowerTel PT-50 Használati útmutató Saturnus Informatikai Kft. Saturnus SOS Telefon PowerTel PT-50 Használati útmutató 1 Copyright Saturnus Informatikai és Kereskedelmi Kft. Minden jog fenntartva! 1 Biztonsági információk Kérjük pontosan

Részletesebben

Kezelési útmutató PLANTRONICS VOYAGER 510-USB BLUETOOTH HEADSET SYSTEM. Quantum-R Kft. Importőr:

Kezelési útmutató PLANTRONICS VOYAGER 510-USB BLUETOOTH HEADSET SYSTEM. Quantum-R Kft. Importőr: PLANTRONICS VOYAGER 510-USB BLUETOOTH HEADSET SYSTEM Kezelési útmutató Importőr: Quantum-R Kft. 1094. Budapest, Tűzoltó u. 79. Tel: 456-2060 Fax: 456-2069 quantumr@quantumr.hu www.quantumr.hu Csomag tartalma

Részletesebben

Magyar 1 Egygombos közvetlen memória 2 Tárol/Néma gomb és indikátor 3 Memória gomb 4 Visszahívás gomb 5 Újrahívás gomb 6 Kézibeszélő hangerő

Magyar 1 Egygombos közvetlen memória 2 Tárol/Néma gomb és indikátor 3 Memória gomb 4 Visszahívás gomb 5 Újrahívás gomb 6 Kézibeszélő hangerő PhoneEasy 311C Magyar 1 Egygombos közvetlen memória 2 Tárol/Néma gomb és indikátor 3 Memória gomb 4 Visszahívás gomb 5 Újrahívás gomb 6 Kézibeszélő hangerő szabályozó 7 Vizuális hívásjelző 8 Kézibeszélő

Részletesebben

AARTECH EASY LOCK Használati útmutató

AARTECH EASY LOCK Használati útmutató Aartech Easy Lock típusú kódkilincs ismertető A kódkilincs 35 80 mm vastagságú ajtókhoz alkalmazható, ahol az 5. ábrán B-vel jelölt távolság legalább 21 mm. Kisebb távolság esetén (legfeljebb 14 mm-ig),

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ - FONTOS TEENDŐK VIDEOKONFERENCIA ELŐTT - A VIDEOKONFERENCIA ÜZEMBE HELYEZÉSE - HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE ÉS FOGADÁSA - A KAMERA ÉS A MIKROFON HASZNÁLATA

Részletesebben

Köszönjük, hogy a ConCorde-3020 telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt, kérjük olvassa el a használati útmutatót.

Köszönjük, hogy a ConCorde-3020 telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt, kérjük olvassa el a használati útmutatót. Köszönjük, hogy a ConCorde-3020 telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt, kérjük olvassa el a használati útmutatót. BIZTONSÁGI ELŐRÍRÁSOK A telefonkészülék használata közben kérjük tartsa

Részletesebben

Rövid használati útmutató a Polycom HDX modell család modelljeihez

Rövid használati útmutató a Polycom HDX modell család modelljeihez Rövid használati útmutató a Polycom HDX modell család modelljeihez A készülék használata nagyon egyszerű: távirányító segítségével a grafikus menüképernyőn keresztül, amelyen akár magyar nyelvű kijelzés

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv CDX-PH202 Rendszertelefon TARTALOMJEGYZÉK 1. Jellemzők...3 2. A készülék felépítése...3 3. LCD Kijelző...3 4. Gyorsgombok leírása...4 5. Telepítés...5 6. Működési leírás...6 1) Belső

Részletesebben

Gyors üzembe helyezési útmutató. 1 Csatlakoztatás 2 Üzembe helyezés 3 Jó szórakozást! CD191 CD196

Gyors üzembe helyezési útmutató. 1 Csatlakoztatás 2 Üzembe helyezés 3 Jó szórakozást!   CD191 CD196 Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló www.philips.com/welcome CD191 CD196 Gyors üzembe helyezési útmutató 1 Csatlakoztatás 2 Üzembe helyezés 3 Jó szórakozást! Fontos biztonsági utasítások

Részletesebben

Excelltel Felhasználói Kézikönyv PH-206 Asztali telefonkészülék

Excelltel Felhasználói Kézikönyv PH-206 Asztali telefonkészülék Excelltel Felhasználói Kézikönyv PH-206 Asztali telefonkészülék 1. Bevezető Köszönjük, hogy az Excelltel PH-206 típusú telefonkészüléket választotta. A telefonkészülék fejlett mikrovezérlőt használ a megbízható

Részletesebben

SSB-T9K4 rádiós kódzár

SSB-T9K4 rádiós kódzár SSB-T9K4 rádiós kódzár Felszerelés és programozás előtt olvassa el figyelmesen az alábbi útmutatót, különös tekintettel a 4. oldalon lévő MEGJEGYZÉSEK-re. Ezen berendezések használatakor és felszerelésekor

Részletesebben

A használati utasításról. Tisztelt Vásárló! Az alkalmazott jelölések Veszély

A használati utasításról. Tisztelt Vásárló! Az alkalmazott jelölések Veszély Használati útmutató Tisztelt Vásárló! A készülék megvásárlásával egy kiváló minőségű PHILIPSterméket választott. A készülék megfelel a mindennapi magáncélú és üzleti használat legkülönbözőbb igényeinek.

Részletesebben

Rövid használati útmutató az AVer H és HVC modellekhez

Rövid használati útmutató az AVer H és HVC modellekhez Rövid használati útmutató az AVer H és HVC modellekhez A készülék főbb elemei a központi egység, a HD kamera, az asztali HUB kiemelhető mikrofonnal (H sorozat) vagy 1-2 darab asztali mikrofon (HVC sorozat)

Részletesebben

Rövid használati útmutató

Rövid használati útmutató Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást: www.philips.com/welcome D600 D605 Rövid használati útmutató Fontos biztonsági utasítások Figyelem Az elektromos hálózat besorolása

Részletesebben

Rövid használati útmutató

Rövid használati útmutató Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást: www.philips.com/support D130 D135 Rövid használati útmutató Fontos biztonsági utasítások Figyelem Az elektromos hálózat besorolása

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Beltéri egység VDT 47. VDT-47 Leírás v1.3.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Beltéri egység VDT 47. VDT-47 Leírás v1.3.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT 47 VDT-47 Leírás v1.3.pdf Tartalom 1. Elővigyázatossági felhívások... 3 2. Műszaki adatok... 4 3. Készülék és funkciók... 4 4. Lakáskészülék felszerelése...

Részletesebben

PPF 685 PPF 695. HU Használati útmutató

PPF 685 PPF 695. HU Használati útmutató PPF 685 PPF 695 Használati útmutató Tisztelt vásárló! A készülék megvásárlásával Ön egy kiváló minőségű PHILIPS márkájú termék mellett döntött. A készülék megfelel a mindennapi magáncélú és üzleti használat

Részletesebben

DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ

DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ FUNKCIÓK I. Az időkapcsoló beállítása (a kék gombok): TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu

Részletesebben

CONCORDE A80 Használati útmutató

CONCORDE A80 Használati útmutató CONCORDE A80 Használati útmutató Köszönjük, hogy a ConCorde A80 telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A telefonkészülék

Részletesebben

1. A berendezés programozása

1. A berendezés programozása 1. A berendezés programozása Az OMRON ZEN programozható relék programozása a relé előlapján elhelyezett nyomógombok segítségével végezhető el. 1. ábra ZEN vezérlő előlapja és a kezelő gombok Ha a beállítások

Részletesebben

Calisto USB-s kihangosító. Használati útmutató

Calisto USB-s kihangosító. Használati útmutató Calisto 7200 USB-s kihangosító Használati útmutató Tartalomjegyzék Leírás 3 Csatlakoztatás számítógéphez 4 Mindennapi használat 5 Bekapcsolás 5 Hangerő 5 Némítás és a némítás kikapcsolása 5 Hívás fogadása

Részletesebben

Köszönjük, hogy a ConCorde-6025CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Köszönjük, hogy a ConCorde-6025CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Köszönjük, hogy a ConCorde-6025CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A telefonkészülék használata közben

Részletesebben

VDT-17 Felhasználói kézikönyv

VDT-17 Felhasználói kézikönyv 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-17 Felhasználói kézikönyv VDT-17 Leírás v1.1 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 2. Műszaki adatok...4 3. Monitor felszerelése...4 4. Főmenü...4

Részletesebben

WP1 Vezérlő Használati Útmutató

WP1 Vezérlő Használati Útmutató WP1 Vezérlő Használati Útmutató Lásd a kötési diagram. 24Volt 9Volt A vezérlő egy 9V-os Rain Bird szolenoidot működtet. Győződjön meg róla, hogy a szelepeket a vezérlővel összekötő vezeték, kisfeszültségű

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv PH-206 Analóg Telefonkészülék 1. Bevezető Köszönjük, hogy az Excelltel PH-206 típusú telefonkészüléket választotta. A telefonkészülék fejlett mikrovezérlőt használ a megbízható működés

Részletesebben

Kezelési útmutató VOYAGER LEGEND CS BLUETOOTH SYSTEM. Quantum-R Kft. Importőr:

Kezelési útmutató VOYAGER LEGEND CS BLUETOOTH SYSTEM. Quantum-R Kft. Importőr: VOYAGER LEGEND CS BLUETOOTH SYSTEM Kezelési útmutató Importőr: Quantum-R Kft. 1094. Budapest, Tűzoltó u. 79. Tel: 456-2060 Fax: 456-2069 quantumr@quantumr.hu www.quantumr.hu Doboz tartalma Headset irányítás

Részletesebben

Rövidített használati útmutató Ability központokhoz

Rövidített használati útmutató Ability központokhoz Rövidített használati útmutató Ability központokhoz A kezelőegység jelzései A védett objektum állapotának kijelzése K: Riasztó kikapcsolva B: Riasztó bekapcsolva (minden zóna éles) M: Éjszakai mód bekapcsolva

Részletesebben

2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron. Kezelési útmutató

2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron. Kezelési útmutató 2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron Kezelési útmutató Technikai specifikáció: RAM Memória: 1GB Dual Core Cortex A7 1.3GHz processzor 3,5 kapacitív érintőkijelző 320 x 480 px felbontással

Részletesebben

A használati utasításról. Tisztelt Vásárló! Az alkalmazott jelölések Veszély

A használati utasításról. Tisztelt Vásárló! Az alkalmazott jelölések Veszély Használati útmutató Tisztelt Vásárló! A készülék megvásárlásával egy kiváló minőségű PHILIPSterméket választott. A készülék megfelel a mindennapi magáncélú és üzleti használat legkülönbözőbb igényeinek.

Részletesebben

WPX típusú Alközpontok 1-3 fővonal, 8 mellék PROGRAMOZÓI KÓDOK ÖSSZESÍTÉSE

WPX típusú Alközpontok 1-3 fővonal, 8 mellék PROGRAMOZÓI KÓDOK ÖSSZESÍTÉSE WPX típusú Alközpontok 1-3 fővonal, 8 mellék PROGRAMOZÓI KÓDOK ÖSSZESÍTÉSE 1. a programozás során használt kódok összetétele: [parancs][érték][paraméter][lezárás] 2. hangjelzések elfogadott parancs esetén:

Részletesebben

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska

Részletesebben

Kids phone használati útmutató

Kids phone használati útmutató Kids phone használati útmutató Q5G Az illusztráció és magyarázat 1. OK / hívás indítás / hívás fogadás / menü gomb 2. Mégse / hívás elutasítás / vissza gomb 3. SOS hívás gomb 4. Anya hívó / hívás alatt

Részletesebben

HU Használati útmutató PPF 650

HU Használati útmutató PPF 650 Használati útmutató PPF 650 Tisztelt vásárló! A készülék megvásárlásával Ön egy kiváló minőségű PHILIPS márkájú termék mellett döntött. A készülék megfelel a mindennapi magáncélú és üzleti használat legkülönbözőbb

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER GSM telefon illesztő VDT - GSM. VDT-GSM Leírás v1.0

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER GSM telefon illesztő VDT - GSM. VDT-GSM Leírás v1.0 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER GSM telefon illesztő VDT - GSM VDT-GSM Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 2. Felépítés és funkciók...3 3. Rögzítés...5 4. Telefonszámok beállítása a monitorokról...5

Részletesebben

Rövid használati útmutató

Rövid használati útmutató Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást: www.philips.com/support D630 D635 Rövid használati útmutató Fontos biztonsági utasítások Figyelem Az elektromos hálózat besorolása

Részletesebben

Phone Clip Használati útmutató

Phone Clip Használati útmutató Phone Clip Használati útmutató TARTALOM Megjelenés.......................................... 3 Üzembe helyezés.................................... 4 Be- és kikapcsolás....................................

Részletesebben

AIPHONE KVI. Telepítési és Használati útmutató. Szerelőkészlet Mennyiség Megnevezés A. Vandálbiztos, kültéri, fém kezelőegység

AIPHONE KVI. Telepítési és Használati útmutató. Szerelőkészlet Mennyiség Megnevezés A. Vandálbiztos, kültéri, fém kezelőegység AIPHONE 2004/06 változat KVI Típusszám:120130 Vandálbiztos, kültéri, fém kezelőegység Telepítési és Használati útmutató Szerelőkészlet Mennyiség Megnevezés A Ábra 1 TORX M4x10 csavar 1 TORX T20 kulcs 2

Részletesebben

Reenger alkalmazás Felhasználói kézikönyv

Reenger alkalmazás Felhasználói kézikönyv Reenger alkalmazás Felhasználói kézikönyv 1. Üdvözöljük a Nord Telekomnál-nál 1.1 - A Reenger androidos verziójáról 1.1.1 - Újdonságok 1.2 Funkciók 1.3 Reenger kezelőfelület és Felhasználói funkciók 2.

Részletesebben

XTR446 Használati útmutató

XTR446 Használati útmutató XTR446 Használati útmutató A készülék bemutatása Az ön új rádiója: A Motorola XTN446 készülék PMR446 frekvencián működik. Használható bármely országban (a fennálló szabályozásoknak megfelelően), ahol a

Részletesebben

JABRA MOVE WIRELESS. Használati útmutató. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Használati útmutató. jabra.com/movewireless Használati útmutató jabra.com/movewireless 1. ÜDVÖZÖLJÜK...3 2. A DOBOZ TARTALMA... 4 3. A FEJHALLGATÓ VISELÉSE...5 3.1 A MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA 4. A FEJHALLGATÓ FELTÖLTÉSE... 6 4.1 AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGJELZŐ

Részletesebben

Rövid használati útmutató

Rövid használati útmutató Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást: www.philips.com/welcome D200 D205 Rövid használati útmutató Fontos biztonsági utasítások Figyelem Az elektromos hálózat besorolása

Részletesebben

VDT27SD HASZNÁLATI UTASÍTÁS

VDT27SD HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT27SD HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Kezelési útmutató...4 4. Alap beállítása...6 5. Beépített memória és SD kártya...9 6. Műszaki adatok...11

Részletesebben

Rövid használati útmutató

Rövid használati útmutató D140 D145 Rövid használati útmutató Vezeték nélküli telefon Vezeték nélküli, üzenetrögzítős telefon Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást: www.philips.com/support Fontos

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Beltéri egység VDT 47. VDT-37 Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Beltéri egység VDT 47. VDT-37 Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT 47 VDT-37 Leírás v1.0.pdf Tartalom 1. Elővigyázatossági felhívások... 3 2. Műszaki adatok... 4 3. Készülék és funkciók... 4 4. Lakáskészülék felszerelése...

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Beltéri egység VDT 27W. VDT-27 Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Beltéri egység VDT 27W. VDT-27 Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT 27W VDT-27 Leírás v1.0.pdf Tartalom 1. Elővigyázatossági felhívások... 3 2. Műszaki adatok... 4 3. Készülék részei és funkciói... 4 4. Felszerelés fali

Részletesebben

Kezelési útmutató User Guide

Kezelési útmutató User Guide Telefon készülék nyilvános használatra PSTN telefonvonali hálózatban Modell KXT480 Kezelési útmutató User Guide Tartalomjegyzék Technikai adatok... 4 Funkciók... 4 Csomag tartalma... 4 4 Biztonsági intézkedések...

Részletesebben

VDT-243 Felhasználói kézikönyv

VDT-243 Felhasználói kézikönyv 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT-243 Felhasználói kézikönyv VDT-243 Leírás v1.0 Tartalomjegyzék 1. Felépítés és funkciók...3 1.1. Kiegészítő csatlakozók...4 2. Falra szerelés...5 3.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC KX-TCA256 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5646140

Az Ön kézikönyve PANASONIC KX-TCA256 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5646140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató PANASONIC KX-TCA256. Megtalálja a választ minden kérdésre az PANASONIC KX-TCA256 a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2 )

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2 ) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2 ) Jellemzők: - pontmátrixos, folyadékkristályos kijelző - idő/dátum - stopper memória funkcióval - visszaszámláló funkció - ébresztő:

Részletesebben

GSM távkapcsoló és jelző működési leírás. A SIM kártyát a készülékbe csak feszültség mentes állapotban szabad berakni illetve kivenni.

GSM távkapcsoló és jelző működési leírás. A SIM kártyát a készülékbe csak feszültség mentes állapotban szabad berakni illetve kivenni. GSM távkapcsoló és jelző működési leírás ZSGSM-K5 A SIM kártyát a készülékbe csak feszültség mentes állapotban szabad berakni illetve kivenni. A telefonon vagy interneten aktivált kártyákkal egy a szolgáltató

Részletesebben

FÕNÖK-TITKÁRI RENDSZEREK. Alcatel 4400

FÕNÖK-TITKÁRI RENDSZEREK. Alcatel 4400 FÕNÖK-TITKÁRI RENDSZEREK Alcatel 4400 FÕNÖK-TITKÁRI RENDSZEREK (HÍVÁSSZÛRÉS) Alcatel 4400 H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó 1 A leírásban használt jelölések: Egy nyomógomb megnyomását jelzi. A fõnök-titkári

Részletesebben