INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ ( ) KONTYFA KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. Rozsáli Oszkár elnök-igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ (2005-2009) KONTYFA KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. Rozsáli Oszkár elnök-igazgató"

Átírás

1 INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ ( ) KONTYFA KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Rozsáli Oszkár elnök-igazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezető 3 1.Intézményünk rövid múltja, szerepe a kerület életében 4 2.Intézményi adottságok Tanulói létszámok, környezetünk, szülői háttér Az Intézmény szervezeti felépítése Személyi feltételek Tantestületeink Technikai dolgozóink Tárgyi, anyagi feltételek Iskola Óvoda Nevelési Tanácsadó 21 3.Oktató-nevelő munka Iskola Általános iskola Gimnázium Óvoda Nevelési Tanácsadó 33 4.Gazdálkodás Átvett pénzeszközök 37 5.Projektek, nemzetközi kapcsolatok Partnereink, kapcsolataink Összegzés 45 2

3 BEVEZETŐ Intézményünk az idei tanévben ünnepli fennállásának harmincötödik évfordulóját. Mindkét intézményegységünk három és fél évtizede áll a kerület, és azon belül szűkebb pátriánk - a negyven éves Újpalota - közművelődésének, oktatásának szolgálatában. Többcélú intézményünk létrehozása fenntartói döntés volt, előtte mindkét intézmény önállóan működött. A beszámoló érdekessége, hogy a ig tartó időszakban harmadik intézményegységként többcélú intézményünk keretén belül működött a kerület pedagógiai szakszolgálata. A Kerületi Nevelési Tanácsadó éppen 2009-ben - fenntartói döntés alapján - nyerte vissza szakmai és jogi önállóságát, de természetesen beszámolómban ennek az intézményegységnek a munkájáról, történéseiről, fejlődéséről is számot adok. Az intézmény vezetését először egy éves megbízással júliusában vállaltam el, majd egy évvel később intézményvezetői pályázatom nyomán öt évre kinevezett elnökigazgatóként folytathattam munkámat. Jelenleg második ötéves vezetői ciklusomat, és - munkavállalóként - huszadik évemet töltöm "A Kontyfá"-ban. Az óvodai intézményegységre vonatkozó rész összeállításában Baracskay Éva óvodavezető, a nevelési tanácsadóra vonatkozó rész összeállításában Becskeháziné Czenki Valéria, (a szakszolgálat volt vezetője), a gazdálkodással foglalkozó rész összeállításában Belianszky Józsefné gazdasági igazgató nyújtott segítséget. Mindhárom kollégámnak köszönettel tartozom. Budapest, március 7. 3

4 1. INTÉZMÉNYÜNK RÖVID MÚLTJA, SZEREPE A KERÜLET ÉLETÉBEN Ahogy rövid bevezetőmben is említettem, intézményünk iskolája és óvodája egyaránt fennállásának harmincötödik évét ünnepli. A két intézményegység közül a nagyobbik az iskola, amely története folyamán a jelenlegi diáklétszám duplájával is dolgozott, pedig akkor még "csak" általános iskolaként funkcionált. A hetvenes évek második felében ezer fölötti gyereklétszám, váltott műszakos oktatás, és "lakásnapközi" jellemezte iskolánkat, hasonlóan a többi újpalotai oktatási intézményhez. A nyolcvanas években aztán folyamatosan csökkent a létszám, és a kilencvenes évek elejére "beállt" az évfolyamonkénti négy osztály ben új igazgató, Sári Lajos került a Kontyfa Iskola élére, és megkezdődött egy rendkívül intenzív, izgalmas időszak az intézmény életében. Számos olyan újítás jellemezte ebben az időszakban az iskolát, amely messze megelőzte korát, és amelyek közül nem egy még ma is újdonságnak számít a közoktatásban. A teljesség igénye nélkül: elsőként jött létre iskolát közvetlenül támogató alapítvány, amely az akkori lehetőségeket kihasználva vállalkozásokkal karöltve támogatta iskolánkat. Először a Kontyfában volt szülői-vállalkozói bál, aminek bevételeiből többek között a szintén egyedül álló hejcei erdei iskolai programot (és házat) finanszírozta az alapítvány. Szakmai munkánkat nálunk elsőként segítette szabadidő-szervező, iskolai pszichológus, és fejlesztő pedagógus. A fiatal pedagógus gárda lelkesen vett részt ebben a "kísérletben". A már akkoriban is látható gyereklétszám csökkenés, valamint a szociális problémák növekedése miatt szakiskolát hoztunk létre, ahol a nyolcadik után egyébként elkallódó gyerekek találtak megnyugtató elhelyezést. (Közülük nem egy a későbbiekben át tudott jelentkezni a közben szintén elinduló gimnáziumi képzésbe, és volt, aki egyetemi végzettséget is szerzett.) 1995-ben végre megszűnt a Kodály Zoltán Kórusiskolával meglévő korábbi "kényszerházasságunk", és a zeneiskola elköltözésével enyhült a zsúfoltság. A sportudvaron álló faházat felújítottuk, és átadtuk az elsősöknek. Négy tanteremben, a kicsik méreteinek megfelelő bútorzattal és vizesblokkokkal igyekeztük megkönnyíteni az óvoda-iskolai átmenetet csöppségeinknek. 4

5 A 2000/2001-es tanévben már csak három első osztály indítása volt indokolt, és ennek megfelelően lassanként a korábbi zsúfoltság is megszűnt. Ekkor már Friss Péter volt az igazgató, és ebben az időben került sor a kerületi oktatási-nevelési intézmények fenntartói összevonására. A két intézmény összevonásával egy időben megszűnt iskolánkban a szakiskolai képzés, viszont elindulhatott a gimnázium utáni, nappali tagozatos, iskolai rendszerű, egy éves szakközépiskolai képzés. A számítógépes szoftverüzemeltetői, OKJ-s végzettséget adó szakmai kurzus a szakképzési jogszabályok változásáig több, mint 100 diákunknak adott a munkaerőpiacon is keresett végzettséget. A szakképzésnek egyéb, nem elhanyagolható előnye is volt. Intézményünk számítógépes felszereltsége példaértékű, ami elsősorban azoknak a millióknak köszönhető, amelyeket támogatásként, külső forrásból, a szakképzés miatt szereztünk gazdálkodó szervezetektől. (Lásd: táblázat, ik old.) Miután az említett végzettség ma már részképzésként a Webmester szakma moduljai között szerepel, logikusnak tűnik, hogy a szakmai képzés újra indításakor is ebbe az irányba induljunk ben tehát komoly változások zajlottak intézményünk életében. A Micimackó óvoda betagozódásával egy többcélú nevelési-oktatási intézmény jött létre. Az együttműködés eleinte nem volt felhőtlen, hiszen addig mindkét intézmény szuverén lévén, nehéz volt a kölcsönös alkalmazkodás. Az évek során egyre több és több közös program, együttműködési lehetőség körvonalazódott kollégáink előtt, és mára - szakmai önállóságát megtartva - mindkét intézményegység igyekszik kihasználni az egymásrautaltság előnyeit. A két pedagógus közösség egyre több közös programot bonyolít, és nem ritka az iskolások óvodai, vagy éppen az óvodások iskolai rendezvényeken való kölcsönös részvétele. Mind az óvodai, mind az iskolai intézményegység vezetői meghívják szakmai rendezvényeikre a másik intézményegységbeli kollégáikat. Az együttműködés javulásával, a kollégák közötti személyes megkeresések, kapcsolatok kialakulásával párhuzamosan az intézményegységek közötti kommunikáció is javult. Az ezredforduló óta eltelt kilenc évben továbbcsökkent az általános iskolai korú gyerekek száma ben ballagott el az utolsó olyan nyolcadikos évfolyamunk, amelyben még négy osztály koptatta a padokat. A folyamat sajnos megállíthatatlannak tűnik, de igyekszünk olyan megoldásokat találni, együttműködési lehetőségeket felkutatni, (sportegyesületekkel, civil szervezetekkel) amelyek segíthetnek szinten tartani kapacitásunkat, megőrizni munkatársaink egzisztenciáját. 5

6 2. INTÉZMÉNYI ADOTTSÁGOK 2.1. Tanulói létszámok, környezetünk, szülői háttér Intézményünk legnagyobb egysége az iskola, tanulóinak induló létszáma a 2009/2010- es tanévben 641fő, melyből 536 az általános iskolás, 105 a középiskolás. Iskolánk kapacitásának fenntartása érdekében - az általános iskolai gyermeklétszám folyamatosan csökkenését kompenzálandó - a következő tanévben bővítenénk középiskolánkat. Amennyiben megkapjuk a fenntartó engedélyét, meglévő technikai bázisunkon, az állami normatívából kigazdálkodhatóan Webmester szakképzés elindítását tervezzük. Óvodánk évek óta a 200 fős maximális létszám határán működik. A 2009/2010-es tanévet 186 ovissal kezdtük el. Létszám adataink 2005 és 2010 közötti változásait a következő táblázat mutatja.(1. táblázat) 1. TÁBLÁZAT Tanév Óvoda Iskola Iskola Intézmény Általános Közép összesen összesen 2005/ / / / / Jelmagyarázat: 1 11fős szakközépiskolával együtt ban 13. évfolyamba lépett az első nyelvi előkészítős gimnáziumi osztály A létszámok változása mellett tanulságos megnézni az iskolai csoportszámok változását is, amelyet a 2. táblázat mutat be. (Az óvodában a csoportok száma változatlan.) 2. TÁBLÁZAT Tanév Általános Iskola Alsó Felső Gimnázium Összesen 2005/ / / szki 30+1szki 2008/ /

7 A Kontyfa Közép- és Általános Iskola, (öt évfolyamos gimnázium, 8 osztályos általános iskola); valamint a Micimackó Óvoda ( nyolc csoportos óvoda) épületei az újpalotai lakótelep szélén találhatók. Ennek megfelelően az általunk nevelt-oktatott gyerekek nagy része nehéz körülmények között élő, szegény - sok esetben csonka - családokból származik. Mindkét intézményegység pedagógusainak tapasztalata, hogy a hozzánk érkező gyerekek egyre kevesebb támogatást kapnak a családjaiktól, és ennek következtében egyre nehezebb velük és szüleikkel az együttműködés. Évről évre növekszik a magatartási, tanulási problémákkal küzdő növendékeink száma, mindamellett, hogy intézményünk körzetében - az országos és fővárosi trendekhez hasonlóan - csökken a gyereklétszám. Tanulóink, óvodásaink többsége nehéz anyagi körülmények között él, sokan közülük hátrányos helyzetűek, és magas a veszélyeztetett gyermekek, családok aránya is. Meglepően magas a munkanélküliek aránya, valamint a nagyszülők által nevelt gyerekek száma. Az intézménybe járó sajátos nevelési igényű, és hátrányos helyzetű tanulókról rendelkezésre álló statisztikai adatok a harmadik táblázatban találhatók 3. TÁBLÁZAT Sajátos nevelési igényű tanulók Nev. Tan. szakvélemény alapján 2-őt érők Hátrányos helyzetű tanulók Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult Halmozottan hátrányos helyzetű 2006/ / / /2010 ált isk középisk ált isk középisk ált isk középisk ált isk középisk ált isk középisk A táblázat alapján jól látható, hogy a különleges bánást igénylő tanulóink száma folyamatosan magas, és noha vannak átfedések, de összlétszámuk így is tanulóifjúságunk hozzávetőleg 30%-a.(!) Úgy gondolom, ezt az adatot nem kell kommentálnom! A munkával rendelkező szülők foglalkozásukra nézve többségükben betanított, illetve szakmunkások, alkalmazottak. Ők munkahelyük megtartása érdekében hosszabb munkaidejű, több műszakos munkákat is elvállalnak, és emiatt nem tudnak több időt fordítani gyermekükre, bár ezekben a rendezettebb családi életet élő családokban is nagy igény lenne rá. 7

8 Intézményünk szülői hátterének nagy része nehezen mozgósítható, az óvoda, vagy az iskola életében nem tud, vagy nem is akar részt venni, véleményét nem ismerjük. Ezekre a szociális és szakmai jellegű problémákra kollégáinkkal folyamatosan keressük a válaszokat. A szülők másik tájékozottabb, iskolázottabb, de sajnos kisebbségben lévő része számára az óvodával, vagy iskolával szembeni elvárások nem szűkülnek le kizárólag a tanításra. Ők inkább olyan nevelési-oktatási intézményt keresnek, ahol a gyermekük humánus pedagógiai környezetben, barátságos légkörben gondoskodást, törődést kap, s megszerezheti a sikeres pályafutáshoz szükséges gyakorlati és elméleti tudást, megtalálja az egész napot átölelő értelmes elfoglaltságot, lehetőségeket. Mind az intézmény infrastruktúrájának fejlesztésekor, mind személyi- és tárgyi feltételeinek javításakor azt tartottuk/tartjuk elsődlegesen szem előtt, hogy mi a gyerekek érdeke, mitől érezhetik magukat otthonosan intézményünkben. Ezzel szoros összefüggésben igyekszünk csökkenteni a különbségeket az eltérő élethelyzetből érkező gyerekek között: a lemaradókat szakembereink segítségével már az óvodától kezdve fejlesztjük, a tehetségesebbeket pedig a lehetőségekhez képest támogatjuk. Intézményünk hitvallása, hogy "Minden gyerek tehetséges valamiben!" 2.2. Az Intézmény szervezeti felépítése Intézményünk többféle szervezeti egységből áll, az alábbi sematikus ábra mutatja ezen szervezeti egységek egymáshoz való viszonyát. Elnök-igazgató Általános helyettes Gazdasági vezető Óvodai intézményegys-vez. Óvodai intézményegys-vez. h. Iskolai intézményegys.-vez. Alsós igazgató-helyettes Felsős igazgató-helyettes Évfolyamfelelősök Tantárgygondozók Műszaki vezető Isk.pszich. Fejl. ped Gyermekv. felelős Rendszergazda Iskolatitkár I. T A N T E S T Ü L E T E K Jelmagyarázat: iskola óvoda 8

9 2.3. Személyi feltételek Intézményünkben az idei tanévben 120 álláshelyet engedélyezett a fenntartó. Az álláshelyek változása intézményi szinten jól követhető az alábbi táblázat segítségével. 4. TÁBLÁZAT Álláshely 2006 záró 2007 záró 2008 záró 2009 záró 1 Pedagógus ,5 Technikai 38, ,5 Összes 138, Jelmagyarázat: 1 Nevelési Tanácsadó nélkül Tantestületeink Iskola Iskolánk tantestülete - az utóbbi évek változásaival párhuzamosan - öt éve folyamatosan csökken. Miután többségük meglehetősen fiatal, ezért elkerülhetetlen volt, hogy a pedagógusok kötelező órájának jogszabályi növelése következtében megszűnő státuszokról aktív munkavállalókat küldjünk el. A 2005-ös 70 engedélyezett pedagógus álláshellyel szemben 2009-ben 65 fővel indultunk. Ami az iskolánkban zajló pedagógiai-szakmai munkát illeti, szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy iskolánk a magyarországi szakmai innováció egyik fontos műhelye, az önkormányzati fenntartású iskolák között pedig sok tekintetben úttörő. Az utóbbi években több olyan pályázaton (HEFOP, COMENIUS) is nyertünk, amelyek sikeres lebonyolítása számos kollégát juttatott hasznos új módszertani ismeretekhez. Ugyanezt a célt szolgálta az a 120 órás, akkreditált pedagógus továbbképzés is, melyet iskolánk hozott létre a "nem szakrendszerű oktatás" metodikájának bemutatására. A saját képzésnek köszönhetően, szinte kivétel nélkül minden kollégánk elvégezte a kurzust, amely a jogszabályi előírások szerint kötelező feltétel az ötödik-hatodikos évfolyamon történő "nem szakrendszerű" oktatáshoz. A saját képzés nélkül ennyi idő alatt sem anyagilag sem időben nem tudtuk volna teljesíteni az előírásokat. A saját képzés létrehozásában sokat segített, hogy mind a testület pedagógusai, mind az iskolavezetés tagjai között, több olyan kollégát is találunk, akik az oktatás-fejlesztés egyes területein (projektmódszer, kooperatív tanulásszervezés, integráció) elismert szakemberek, az ország különböző pontjain akkreditált képzéseket, előadásokat, tréningeket tartanak, és ezeket 9

10 a modern metodikai módszereket a gyakorlatban is nap, mint nap alkalmazzák. Köszönettel tartozunk továbbá a Nevelési Tanácsadó pszichológusainak is, akik az intézményi együttműködés szép példáját adva részt vettek a pedagógus továbbképzés gyermeklélektani részének kidolgozásában, és az ezzel foglalkozó kurzus oktatásában. Munkatársaink közül sokan, sokféle szakmai tanulmányt folytattak az adott időszakban, aminek következtében intézményi továbbképzési tervünket túlteljesítettük. Az elmúlt négy évben a tervezett Ft helyett Ft-ot költöttünk továbbképzésekre, illetve a Nevelési Tanácsadó tekintetében konferenciákon való részvételre.(lásd 5.táblázat!) 5. TÁBLÁZAT Intézményi továbbtanulási terv pénzügyi teljesítése Iskola Óvoda Nev- Tan. terv teljesítés terv teljesítés terv teljesítés Összesen Tantestületünk szakmai elismertségét bizonyítja, hogy mind az ELTE Tanítóképző, mind a Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai Főiskola hallgatók tucatjait küldi évről évre hospitálni és gyakorolni kollégáinkhoz Óvoda Óvodánk teljes körű szakmai ellátását 31 fő végzi, az engedélyezett létszámunk 1,5 státusszal nőtt az elmúlt öt évben az óvoda fejlesztése miatt. 17 fő óvodapedagógusunk mindegyike a törvény által előírt végzettsége mellett továbbképzéseken fejleszti tudását, felkészültségét. A továbbképzések többsége környezetvédelmi irányultságú - megfelelően az óvoda speciális programjának. Óvodánk a Környezeti Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) által szervezett Környezeti nevelési 30 órás akkreditált képzésének hatodik éve képzési helyszíne. Szintén szakmai gyakorlati helyszínként tartja számon intézményünket az ELTE Óvónői kara, a Váci Apor Vilmos Óvónői Főiskola és az akkreditált dajka képzők is. Az óvodai intézményegység kollektívájának ereje állandóságában rejlik. 10

11 31 állandó alkalmazottunk közül az óvoda nyitásától 35 éve(!) dolgozik két fő, ugyancsak 2 fő dolgozik 30 éve, tizenhatan éve tagjai a munkavállalói körnek. Mindössze tíz olyan dolgozó van, aki tíz évnél rövidebb ideje dolgozik itt. Szakmai munkánk segítői több éve az iskolánk fejlesztő pedagógusa, aki fél állásban az óvoda gyermekeivel is foglalkozik, valamint a Száraznád Iskola logopédusa, aki hetente 16 órában gyermekeink beszédfejlesztését folytatja Nevelési Tanácsadó A Nevelési Tanácsadó intézményegység-vezetői munkáját 2005 júliusától - a második, immár sikeres pályázat nyomán - Becskeháziné Czenki Valéria látta el, 2008 szeptemberéig szeptemberétől egy évre (2009 augusztusig) Sipos Lilla vállalta el az intézményegység vezetését, megbízással októberétől - a júliustól már jogilag önálló, független kerületi hatáskörű szakszolgálat új igazgatója Tarsoly Erzsébet. A beszámoló időtartama alatt a személyi feltételek az alábbiak szerint változtak szeptemberében 7 pszichológus, 5 fejlesztőpedagógus és 1 logopédus alkotta a Nevelési Tanácsadó 13 fős szakmai stábját. A másfél technikai státusszal együtt összesen 14,5 álláshellyel gazdálkodhatott a szakszolgálat. Ebben az évben kértük és kaptuk meg a vezető helyettesi pótlékot a fenntartótól, így hivatalosan is lett vezető helyettese a Nevelési Tanácsadónak. Az állandó álláshelyek mellett megbízási szerződéssel foglalkoztattunk gyermekpszichiátert és szupervízort, valamint takarítót. A Fenntartó 2008-ban a Nevelési Tanácsadó megnövekedett igénybevétele miatt státuszbővítésről döntött. Időközben a szakszolgálat új épületbe költözött, így a továbbiakban nem volt akadálya, hogy a megnövekedett alapterületen, a lényegesen megnövekedett feladatoknak megfelelő létszámmal működhessenek a szakemberek. A fenntartó 22-re növelte a Nevelési Tanácsadó státuszainak számát, az alábbi megosztásban: 8 fő pszichológus 9 fő fejlesztőpedagógus, ebből 2 fő logopédus 1 fő gyógypedagógiai asszisztens 2 fő adminisztrátor (1 fő adminisztrátor, 1 fő várótermi ügyeletes) 1 fő rendszergazda 1 fő takarító Évek óta, hagyományosan gyakorló helyéül szolgálunk több intézménynek: ELTE Pszichológiai Intézet, Alkalmazott fejlődéspszichológia program, mesterképzés, Prevenció, intervenció c. tantárgy 11

12 ELTE Pszichológiai Intézet, ELUP-master képzés (külföldi hallgatók), Applied Developmental Psychology Program, Prevention, Intervention c. tantárgy, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Pszichopedagógiai Tanszék, Szakpedagógiai gyakorlat c. tantárgy, Weasley János Lelkészképző Főiskola, Neveléstudományi Tanszék. A felsorolt nagy presztízsű felsőoktatási intézmények számítanak együttműködésünkre, kollégáink magas szintű szakmai munkájára Technikai dolgozóink Technikai dolgozóink - a többi iskolában, vagy óvodában dolgozó felnőtthöz hasonlóan részt vesznek a gyereknevelésben. Ezt el is várjuk tőlük, hiszen munkavégzésükkel, viselkedésükkel, példát mutatnak a gyerekeknek. Gazdasági részlegünk 7 fős dolgozói kollektívája (1fő gazdasági vezető, 1fő könyvelő, 4fő ügyintéző, 1fő kézbesítő) mindhárom intézményegység tekintetében ellátta az intézmény teljes körű gazdasági, pénzügyi, humánpolitikai feladatait. A Nevelési Tanácsadó kiválása után a szakszolgálat személyi ügyei visszakerültek a Nevelési Tanácsadóhoz, a gazdasági és pénzügyi feladatok azonban - a fenntartó döntése értelmében - továbbra is intézményünknél maradtak. Munkájuk megbízhatóságára jellemző, hogy a pénzügyi-gazdasági revíziók évek óta csekély jelentőségű ajánlásokkal, az ellenőrök kifejezett megelégedésével zárulnak. Szintén a gazdasági vezető közvetlen irányítása alá tartozik intézményünk műszaki vezetője, és 5fős karbantartói csapata. Nélkülük elképzelhetetlen lenne az a rengeteg saját erőből megvalósított fejlesztés, felújítás, amely évről-évre megvalósul intézményegységeinkben. Az iskolai étkeztetést kiszolgáló 3,5 konyhai álláshelyen dolgozó négy munkatársunk kedvessége, jókedve és segítőkészsége folytán a gyerekek nem csak az ebédért szeretnek az ebédlőbe járni. (Iskolai intézményegységünkben a takarítási feladatokat - 8 munkavállaló bérköltségeit felhasználva - külső szolgáltatóval oldjuk meg. Idén közbeszerzési eljárással pályáztatjuk meg a szolgáltatókat.) Az óvodában 1fő óvodatitkárunk: gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézői, gyógypedagógiai asszisztensi végzettséggel dolgozik, jelenleg szociálpedagógiát tanul főiskolán 13 fő technikai közalkalmazottunk közül 1 fő érettségizett, 1 fő most tanul gimnáziumban. 12

13 11 fő rendelkezik dajkai szakmunkás végzettséggel, közülük 8 fő foglalkozik a gyermekekkel, 2 fő konyhai munkát lát el HACCP vizsgával, 1 fő 4 órában az óvodai textilkarbantartó, az új épületrészben működik egy 4 órás takarító, valamint a kertünk gondozója egy 8 órás kertész Tárgyi, anyagi feltételek Iskola 1. kép Iskolánk főbejárata Iskolánk épülete harmincöt éves. Panel. A külső homlokzat nyílászáróitól eltekintve minden fő szerkezeti részében elavult, Úgy gépészetileg, mint szerkezetileg, vagy energetikailag felújításra szorul. A fenntartó legjobb szándéka mellett sem várható el, hogy egy ennyire leamortizálódott épületet "egy csapásra" rendbe hozzon, hiszen egy ilyen teljes körű felújítás százmilliós nagyságrendű lenne. Ráadásul nem ez az egyetlen ilyen állapotban lévő iskola Újpalotán. Azt azonban sajnálom, hogy a tíz éve elkezdett nyílászáró cserét mind a mai napig nem fejezték be, és hogy a függönyfal-csere is leállt, pedig a megújult lépcsőházunk időjárása összehasonlíthatatlanul kellemesebb lett, és a fűtést is visszavetethettük a szolgáltatóval, nem kevés energiadíjat spórolva ezzel. A tárgyalt időszakban az iskolai intézményegységben nem tudott nagyobb volumenű, központi finanszírozású felújítási projekt zajlani. Nagyon sok pénzt emésztett fel az intézményhez tartozó Nevelési Tanácsadó új épületben költöztetése, és az óvoda hiányzó helyiségeinek létrehozása. (Lásd ott!) 13

14 Az iskolai intézményegység rendelkezésére álló karbantartási kerettel való megfelelő gazdálkodás, és a - szinte bármilyen munkára mozgósítható - karbantartói csapatunk tevékenysége folytán sok olyan feladatot sikerült megoldanunk, ami túlmutat a puszta karbantartáson eleje óta sok olyan felújítási projekt valósult meg az iskolai intézményegységben, ami önerőből realizálódott. Az "A" szárny földszinti folyosójának műanyag nyílászáróval történő leválasztásával befejeztük a 2005 őszén elkezdett tanári fogadó tér kiépítését ben a tanári szoba is megújult, így kollégáink kulturált körülmények között tarthatják megbeszéléseiket, fogadhatják a szülőket. Ugyancsak önerőből varázsoltuk újjá 2006 tavaszán az alsó tagozatosok szárnyának hat vizesblokkját. A három hétig tartó kellemetlenségek (zaj, por) 2. kép A tanári fogadó tér ellenére a kicsik, és tanítóik nagy örömmel vették birtokba a gyönyörűen felújított mellékhelyiségeket. Szintén az alsósok munkáját segítette az a fejlesztés, amellyel az "A" szárny osztálytermeinek bútorait cseréltük egységes arculatúra ban készült el tornatermünkben a mászó fal, amely egyedülálló kerületünkben, és nem rajtunk múlik, hogy - sorozatos felajánlásunk ellenére - még mindig nincs kerületi falmászó verseny. Maga ez a sport mind a mozgásfejlesztésben, mind az állóképesség-, vagy kitartó erőkifejtés gyakorlásában egyedülálló lehetőségeket rejt. Diákjaink nagyon szívesen használják ben két új szertárt alakítottunk ki a "C" szárny első emeletén, ahová fokozatosan költöztettük át szaktantermeinket. A régi szertárok helyén, a "B" szárnyban új tanterem épült, kép A mászófal

15 amelyet egy, a "C" szárnyból érkező felsős osztály vett birtokba. A 2009/2010-es tanév kezdetére sikerült megvalósítanunk azt a rég áhított állapotot, hogy az "A" szárnyban az alsósok, a "B" szárnyban a felsősök, a "C" szárnyban pedig a középiskolások osztálytermei, illetve a szaktantermek kerülnek kialakításra. Ennek a hosszantartó folyamatnak az eredményeként összesen 31 tanterem született újjá, ami egyben azt is jelenti, hogy mára nincs olyan tanterem iskolánkban, amely négy évnél régebben lett volna teljes körűen (festés, mázolás, csiszolás, világítás) felújítva. Szintén 2007 eredménye a "B" földszinti vizesblokkok felújítása, valamint mozgássérült WC kialakítása az önkormányzat jóvoltából. Ugyanebben az évben építettük ki a térfigyelő rendszert, és cseréltünk ki nyolc ebédlői ablakot újakra. Az infrastruktúra fejlesztése mellett a szakmai munkát közvetlenül segítő eszközök (projektorok, interaktív táblák) beszerzésére és felszerelésére is sor került, jelentős részben pályázati pénzek felhasználásával. 4. kép Új szaktanterem csoportos munkához 2008-ban folytattuk az interaktív táblák felszerelését a szaktantermeinkbe. A középiskolások birodalma, a "C" szárny ebben az évben komoly fejlesztéseken ment keresztül. Felújítottuk a két szint összes vizesblokkját, emellett kicseréltük a folyosó végeket lezáró, korrodált vasszerkezetű függönyfalakat. Az új, műanyag nyílászárók beépítése több fokkal megnövelte a folyosók hőmérsékletét, komfortosabbá téve a közös tereket. Rendbe hoztuk az iskolai gondnoki lakást. Az új nyílászárók, valamint az új szigetelés lényeges mértékű energia megtakarítást eredményezett. A tanári szoba, és az igazgatói irodák festésével, újrabútorozásával - lezárva a ben kezdődött tanári fogadó tér felújítási projektet - irigylésre méltó munkakörülményeket teremtettünk kollégáinknak. 5. kép A "C" szárny felújított vizesblokkja 15

16 palánkok 2009-ben, a tantestület döntése értelmében az aula és az iskolai külső körlet felújítására csoportosítottuk át anyagi forrásainkat. Ennek köszönhetően aulánkban folytatódott a szilárd parapet fal felhúzása az elavult vasszerkezet helyett, és műanyag nyílászárók beépítése a szétkorhadt szélfogók helyére. A teljes aulai ablaksor elé új, vidám színű függöny került, jelentősen javítva az egyébként komor összhatást. Kialakítottunk egy szülői várót közvetlenül a főbejáratnál. A Nevelési Tanácsadó elköltözése okán elbonthatóvá váló korszerű világítótestekkel lecseréltük az elavult ebédlői és öltöző folyosói világítást. Felújítottuk az orvosi öltözőt, valamint az iskolatitkári, a gyermekvédelmi felelősi és az iskolapszichológusi irodákat. A legnagyobb kiadás az iskola körüli új kerítés megépíttetése volt, melyet részben önerőből, részben célzott önkormányzati támogatásból sikerült megvalósítanunk. A beruházásra égető szükség volt, hiszen iskolánk udvarán korábban semmilyen fejlesztésbe nem volt érdemes belefogni, mert a kerítés hiánya miatt mindent tönkre tettek a környékbeli vandálok. ( Eleinte a kerítést is őriztetni kellett, de úgy tűnik mostanra megszokták a jelenlétét.) Sportudvarunkon, kertünkben a kerítés elkészülte óta sok minden fejlődésnek indult. Diákok, szülők, pedagógusok, technikai dolgozók együttmunkálkodása nyomán megújult focipályánk kerítése, kapui, és új labdafogó hálók is felkerültek a régi, szétrúgott, elrozsdásodott drótháló helyére. Az udvarfelújítás keretén belül új felületet kapott focipályánk, és ugyancsak újjászületett a kültéri aszfaltos kosárlabdapályánk, amely felületének balesetveszélyességét korábban többször is jeleztük fenntartónknak. munka 6. kép Felújított pálya, új labdafogó háló Szintén a társadalmi eredményeképp kialakításra került egy leendő tanösvény helye, ahová tavasszal a legkülönbözőbb növények kerülnek elültetésre. 7. kép Az új burkolatot és palánkokat kapott streetball pálya 16

17 8. kép Szülők, pedagógusok kép... és diákok együtt. Infrastrukturális feltételeink alakulása mellett fontos szólnunk a szakmai munkánkat közvetlenül segítő eszközpark fejlesztéséről is. (Természetesen csak a nagyértékű eszközökről, és arról sem teljeskörűen...) Iskolánk számítástechnikai felszereltsége példaértékű. Ezt elsősorban a korábbi években működő szakképzés okán felvehető támogatásoknak, valamint sikeres pályázatainknak köszönhetjük. Három számítógépes termünk mellett hét projektor, és hat interaktív tábla segíti kollégáinkat a korszerű szemléltetésben. A 4.képen látható szaktanterem tanulói munkaállomásai közvetlen kapcsolatban vannak a tanári géppel, illetve az Internettel, így a legváltozatosabb munkafolyamatok, órai kutató- és csoportmunka is megvalósítható velük. A diákok munkája - az interaktív tábla segítségével - közvetlenül ellenőrizhető, és mindenki szeme láttára a táblán javítható. (Ezzel persze az adott tanulói gépen is a javított verzió marad meg.) Azokban a tantermekben, ahol nincs beépített tanári gép, illetve projektor és interaktív tábla, némi előkészülettel, és technikai segítséggel pár perc alatt felépíthető a mobil rendszer. Tanárainknak elegendő laptop, projektor és mobil interaktív tábla áll rendelkezésére a korszerű oktatáshoz. Kollégáinkat minden évben újabb és újabb belső képzéssel tanítjuk és bíztatjuk a modern eszközök használatára. Az Internet az épület mindhárom szárnyában, minden tanteremben elérhető. A "virtuális tárgyi feltételek" élén iskolánk egyre látogatottabb honlapja áll. A "www.kontyfa.hu" mára valódi közösségi oldallá vált. Fórumait diákok, szülők, pedagógusok egyaránt szívesen látogatják. Hírei, az iskola életéről szóló információi naprakészek, és gazdag kép-és videótár színesíti. Szintén idetartozik a Kontyfa levelező lista, amely minden tanár számára elérhető, és nagyban segíti az intézményi kommunikációt. Kollégáink napi munkájuk során, és a gyerekekkel, szülőkkel történő kapcsolattartásban is egyre intenzívebben használják az elektronikus levelezést. Önálló 17

18 honlapja van iskolarádiónknak (www.kontyfaradio.hu) is, az alábbiakban pedig az önállóan működő "kontyfás" blogokat sorolom fel, ateljesség igénye nélkül: Blog leendő elsősöknek; Csigasuli - A 3.A oldala; A 4.b honlapja; A 4.c blogja; Az 5.b fotói; A 9.G blogja; Informatika oktatás-tanulás; SZMK Fórum; Szeresd a Könyvet! blog. Utóbbi blogot könyvtárosunk hozta létre kötetes bibliotékánk, valamint az olvasás, mint tevékenység népszerűsítése érdekében. Könyvtárunkról érdemes tudni, hogy - több éves munka után - a tavalyi évben végre elértük: az állomány gépi katalogizálása után a dolgozói és tanulói adatbázis is felállt. A vonalkódos rendszerrel történő összekötés óta a nyilvántartás és a kölcsönzés mára két "pittyenéssel" megoldódik, néhány másodpercre rövidítve az adminisztráció idejét. A már korábban említett tanterem és szertár átcsoportosítások hozadékaként kémiai szertárunkban minden igényt kielégítő, biztonságos elszívó berendezést, és vegyszerálló mosogató fülkét építettünk ki. (Erről a legutóbbi ÁNTSZ ellenőrzés is a legnagyobb elismerés hangján szólt.) Tornatermünkben felújítottuk az egyik eltört - és ezért balesetveszélyes - kosárlabdapalánkot. Amihez azonban már mindenképpen fenntartói segítségre lesz szükség, az a szintén balesetveszélyes, elkorrodált nyílászárók cseréje, mely felújítási tervünk prioritása. Az elmúlt esztendő utolsó beszerzése az a két kültéri játék volt, amelyek felállítása az idei tavaszra maradt. Sok éves tartozásunkat törlesztjük alsós diákjainknak, amikor a korábban leamortizálódott és ezért lebontásra került játszóterüket végre felújítjuk. Első lépésben egy hat személyes hinta és egy nagy, kéttornyú mászóka, 10. kép Ilyen lesz...: a leendő hinta valamint egy új homokozó létesítése valósulhat meg. Reméljük, hogy az eszközök sokáig szolgálják majd legkisebb "kontyfapolgárainkat"! 11. kép Ilyen lesz...: a leendő mászóka ő hinta 18

19 Óvoda 12. kép A Micimackó óvoda megújult főhomlokzata Óvodánk az elmúlt öt évben - nagyrészt a fenntartó anyagi áldozatvállalásával - valamint az intézményi karbantartócsapat munkájának köszönhetően jelentős mértékben megszépült nyarán fejeződött be a gyermekek tisztasági blokkjainak felújítása, részben külső kivitelezők, részben belső erőink jóvoltából. Intézményi karbantartóink munkáját dicséri a nyolc csoportszoba, valamint a hozzájuk tartozó négy öltöző helyiség teljes felújítása: festés, OSB burkolat elkészítése. (Az öltöző szekrények újjávarázslása a szülőknek és az óvónéniknek köszönhető.) ázsolt öltöző 13. kép Felújított foglalkoztató lt öltöző 14. kép Újjávarázsolt öltöző Számítógépes rendszerre állt át az étkezési befizetés nyilvántartása. A HACCP rendszernek megfelelően kicseréltük az óvoda edényeit rozsdamentes tálaló edények, kancsók, arc-opal tányérok kerültek használatba re minden kisgyermek korábbi műanyag ivó poharát esztétikus,törhetetlen, rozsdamentes fémbögrékre váltottuk le. Az elmúlt évig hat csoportban cseréltük ki a gyermekek székeit, több csoportban kaptak új szekrényeket, asztalokat. 19

20 2008 őszén - fenntartói beruházás keretében, 40 millió Ft értékben - elkészült óvodánk új tornaterme, kiszolgáló helyiségekkel, nevelői szobával, orvosi szobával, kézműves szobával. A gazdasági folyosón az említetteken kívül helyet kapott a logopédiai, a fejlesztő pedagógiai foglalkoztató, valamint az óvónőiés dajkai-öltözők. A korábbi beszámolókban éppen ezeket az 15. kép Az új tornaterem óvodai helyiségeket hiányoltuk. Szintén ekkor újították fel, bővítették 16. kép Az új nevelői szoba ki az óvodatitkár irodáját is nyarán elkezdődött az épület 35 éves nyílászáróinak cseréje az emeleti konyhában és irodában, mellyel együtt, festés és burkolás is történt, valamint kifestették a gyermekek öltözőit is. Befejeződött az óvoda radiátorainak cseréje is. Az óvodai főkapu cseréje felújítása is ebben az évben történt. A tárgyi feltételek javulásának további fontos eleme, hogy az óvoda gyermekeinek eszközparkja minden évben komoly összegű játék és fejlesztő eszközzel gazdagodott. Ezek fejlesztéséhez nem csak önkormányzati forrásokat, hanem pályázati pénzeket is felhasználtunk Az udvari eszközök fejlesztésére csak kismértékben tudtunk költeni. Elsősorban az EU-s szabványok miatti cserékre kellett gondot fordítanunk, másrészt az elhasználódott padok felújítására költöttünk ban az egyik nagy medencénk befolyóit spriccelő-pancsolóvá alakították, a másik ilyen átalakítása még várat magára és szintén a jövő időszak feladata a két használaton kívüli kismedence elbontása. 20

21 17. kép Az óvoda udvar A gyökerek feltüremkedése miatt a kerti járdák több helyen balesetveszélyessé púposodtak. Ennek javítására és az épületi bejárat megfelelő kialakítására, reméljük még az idén sor kerülhet, bár a felújítás prioritása a 35 esztendős nyílászárók cseréjének folytatása. Szintén fejlesztési célkitűzésünk, hogy a gyermekeknek két darab ivó-kutat létesítsünk. Ennek megvalósítását az óvoda alapítványának felhasználásával és a szülők bevonásával szeretnénk megoldani Nevelési Tanácsadó A os tanévben a tanácsadó működési feltételei még meglehetősen mostohák voltak. 198 négyzetméteres alapterületű hely állt rendelkezésre a Kontyfa utca 6 szám alatti épületben.két szűkös adminisztrátori szoba, váróterem, hat vizsgáló-terápiás szoba, két 18. kép A Nevelési Tanácsadó főbejárata mosdóhelyiség és egy több funkcióra alakított konyha "biztosította" a helyet a működéshez. A zsúfoltság, a helyiségek kedvezőtlen műszaki állapota, a vezetői szoba hiánya tette a forgalom növekedésével ellehetetlenítette a megfelelő szakmai ellátást. A nyitvatartási idő megnyújtásával (este hét óráig) biztosítottuk ugyan a gyermekek fogadását, de nagy terheket rótt ez a munkatársakra és a szülőkre egyaránt decemberében aztán "egy csapásra" megoldódott az elhelyezés. A fenntartó jóvoltából a szakszolgálat a Hubay Jenő Zeneiskola volt épületének teljesen és igényesen felújított részét vehette birtokba. Az új helyszín gyönyörű, otthonos, megfelel a szakma minden kívánalmának, és az esztétikai igényeknek is. 21

22 Az építészeti terv kialakításába bevonták a Nevelési Tanácsadó vezetőit és a kivitelező többször egyeztetett a helyszínen is munkatársainkkal. Az új épület nemcsak a megfelelő mérete (513m 2 ) folytán, hanem a szakmai munkavégzéshez funkcionálisan igazodó térkialakítás miatt is jobb munkát, munkaszervezést tesz lehetővé. Legfontosabb előnyök: A váróteremre néző recepciós pult lehetővé teszi, hogy a várótermi asszisztens rálásson a várakozó szülőkre, gyerekekre, segítsen, ha szükséges. A váróterem tágas, napsütéses, gyermekbarát, a gyerekek jó érzéssel érkezhetnek ide, a szülők kulturált körülmények között várhatják gyermekeiket. A tornaszoba végre lehetővé teszi, hogy mozgásterápiát végezhessenek kollégáink. Több kollégánk képzett alapozó mozgásterápiában és szenzoros integrációs terápiában, az eszközöket évek óta gyűjtjük, végre használni is tudjuk. A várva várt csoportszobában csoportos fejlesztő foglalkozásokat, valamint csoportos pszichoterápiát tartunk. A csoportos foglalkozás: (1) hatékony a nagy gyermekforgalom igényeinek kielégítésére, (2) bizonyos életkorokban, bizonyos nehézségek, tünetek kezelésére alkalmasabb a csoportos terápia/fejlesztés, mint az egyéni. A csoportszobában tartjuk a heti 3 óra teamet (értekezlet és szupervízió), a munkaközösségek értekezleteit, meghívott előadók továbbképzéseit, közösségi eseményeket, kerületi rendezvényeket, pedagógus autogén tréning csoportot. Tanári szobára is igen nagy szükségünk volt tesztkiértékelés és szakvéleményírás céljára, itt tartjuk azokat az iratokat, amelyeknek mindenki számára elérhetőknek kellett lenni, itt tudjuk intézni a telefonos kapcsolattartást a pedagógusokkal és szülőkkel, nyugodt körülmények között beszéljük meg a közös eseteket. Itt alakítottuk ki a könyvtárunkat, melynek elhelyezése eddig megoldatlan volt. 9 terápiás szobánk lett, ezáltal több szakdolgozó foglalkoztatható, alkalmazkodva a megnövekedett gyermekforgalomhoz. Nyugodtan állíthatjuk tehát, hogy elhelyezésünk a 21. század követelményeinek mindenben megfelel. 22

23 Az elmúlt négy esztendő azonban nem csak elhelyezésünkben hozott alapvető változást, hanem a megnövekedett feladat ellátásához szükséges eszközparkunk fejlesztésében is. A os tanévben valamennyi vizsgáló szobát elláttunk a szükséges alaptesztekkel, sőt, ezekből olyan tartalék-bázist hoztunk létre, melyből egy-egy tanévre- a szakmai szabályok figyelembevételével - kölcsönözni tudtunk a kerületi iskolák iskolapszichológusai számára is. A költözés után a szobaszám bővülése miatt a legfontosabb tesztekből további példányokat vásároltunk. A os tanévben kezdődött el a tanácsadó informatikai korszerűsítése. Három meglévő, bár akkorra már elavult számítógépünk mellé két hordozható számítógépet szereztünk be, a szobákon kívüli munkavégzés, számítógépes tesztértékelés, szakvéleményírás megkönnyítésére. A Kontyfa Iskola szervezésében számítógépes tanfolyamon vettek részt érdeklődő munkatársaink és megrendeltük az első szakmai szoftvereket. A következő tanévben nyolc laptoppal és két nyomtatóval bővítettük eszközeink számát. A folyamatos fejlesztésnek köszönhetően es tanév végére technikai felszereltségünk a következő: 16 db laptop 5 db számítógép 1 db szerver gép 5 db nyomtató 3 db monitor 2 db fax 1 db projektor Infó-kommunikációs felszereltségünk mára mind technikai, mind gazdaságossági szempontból példaértékű, és összhangban van elhelyezésünk körülményeivel: az egész épületben lehetőség van a helyiségek közötti díjmentes telefonhívásra, illetve vezetékes vagy vezeték nélküli szerver és Internet kapcsolatra. munkatársaink egymást mobiltelefonon is kapcsolásidíj-mentesen hívhatják, hála a Kontyfa Iskola által elért flotta kedvezménynek. 23

24 3. OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA 3.1. Iskola Általános iskola Iskolánk elsős tanulóit minden évben, még az őszi időszak folyamán felmérjük. A felmérés célja, hogy lássuk mit várhatunk diákjainktól, honnan indulhatunk, milyen tempóban lehet majd haladni velük. Amint azt már bevezetőmben is említettem, a gyerekek átlagos ismerete a világról, szocializációs szintjük, együttműködési képességük és önfegyelmük egyre több kívánnivalót hagy maga után. Kollégáink - és ezt a Nevelési Tanácsadó hasonló vizsgálatai is alátámasztják - egyre súlyosabb problémákkal kénytelenek szembenézni. Ha a gyerek keveset hoz magával otthonról akkor ennek kompenzálására több időt, több energiát kell fordítani. Növekszik azon gyerekek száma, akik közösségben egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan taníthatók. Egyre több gyerek számára válik szükségessé az egyéni, vagy kiscsoportos fejlesztés, amire jelenlegi iskolarendszerünk nincs felkészülve. Kollégáink ugyan sorra végzik el a fejlesztő pedagógusi kurzusokat, de még így is alig győzzük szakemberrel a megnövekedett igényeket. Az egyéni és kiscsoportos foglalkozások természetesen plusz kiadással is járnak, de ha komolyan vesszük a felzárkóztatást, mint az esélyegyenlőség egyik legfontosabb eszközét, akkor nem mondhatunk le ezekről a gyerekekről sem. A helyzet négy évvel ezelőtti beszámolómhoz képest semmivel sem jobb. Az esélyegyenlőség érdekében igyekszünk olyan utakat találni, ahol a lemaradók felzárkóztatása mellett a tehetségesek gondozása is megoldható. Ennek eszközei: differenciálás, mely figyelembe veszi az egyéni fejlettségi szintet, az egyéni érdeklődést és a pályairányultságot; az osztálykeretek megtartása mellett különböző szempontok szerint szervezett tanulócsoportok; kis létszámú csoportok a nyelvoktatásban; tanrendbe illesztett felzárkóztató, tehetséggondozó, képességfejlesztő foglalkozások; projektek; szakkörök, önképzőkörök; erdei iskola. Módszertani továbbképzések kollégáink számára. (Sajnos ezek közül nem egy csoportbontás, egyéni foglalkozás nélkül nem megoldható, ami esetenként plusz kiadásokkal jár.) Alapító okiratunkban szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók integrációja, amit nagyon komolyan veszünk. 24

25 Iskolánkban a megnövekedett igények miatt jelenleg két iskolapszichológus dolgozik, és rajtuk kívül, velük szoros együttműködésben három fejlesztőpedagógus, és öt - fejlesztőpedagógusi végzettséggel is rendelkező - tanítónő végez felzárkóztatást. (Lásd: 3.táblázat, 7.old.) Az óvoda-iskola közötti átmenet megkönnyítése érdekében az elsősök iskolai élete szeptemberben négyhetes Szuper szabadsávval indul, amelyben helyet kap a kisiskolások - előbbiekben említett - diagnosztizálása, a segítségre, fejlesztésre szorulók kiszűrése, a készségek, képességek megfigyelése. Az első három évfolyamon 35 perces tanórák között, évfolyamonként más-más időpontban Szabadsáv -ot tartunk. A Szabadsáv olyan tehetséggondozó, felzárkóztató és fejlesztő tevékenységeket magába foglaló tanulásszervezési forma, ahol egy évfolyamon belül, de az osztálykereteket átlépve, kiscsoportos művészeti jellegű fejlesztő foglalkozásokat szervezünk. A létrejött program mára szakmai berkekben országosan ismert és elismert- tanulásszervezési gyakorlattá vált. Három évvel ezelőtt - próbaképpen, és természetesen játékos formában - a sáv kínálatába az angol nyelvet is bevettük. A gyerekektől és a szülőktől kapott kedvező visszhang nyomán minden évben heti egy órás "tantárgyként" beépült a játékos angol előkészítő az alsósok órarendjébe. Az ötödik-hatodik évfolyamon a "nem szakrendszerű" oktatás keretén belül projekt módszerrel, és - főleg a korábban heti egy tanórával rendelkező tantárgyak esetében - epochális tanulásszervezéssel oktatunk. A projektet ötödikben sokszor a volt negyedikes osztályfőnök tartja, megkönnyítve ezzel az alsó és felső közötti átmenetet. A projektek témáit a pedagógusok előre egyeztetik a diákokkal, ami jótékony hatással van a későbbi motiváltságukra. Tapasztalataink szerint a gyerekek szívesebben vesznek részt olyan kutató és értékteremtő munkában, aminek kitalálásában aktívan közreműködtek. (Természetesen a választható témák adottak, azokat - a tananyag ismeretében - a pedagógus állítja össze.) Az epochális oktatásszervezés gyakorlati megvalósítása komoly kihívás elé állítja órarendkészítő kollégánkat. Ez a tanulásszervezési mód ugyanis nem heti, hanem legalább féléves, de inkább éves órarend végiggondolását igényli. Tapasztalataink szerint azonban megéri a fáradtságot, mert diákjaink szeretik az epochát. Azok közül a műveltségi területek közül vontunk be tantárgyakat ebbe a körbe, amelyek óraszáma nem haladja meg a heti két tanórát: ötödik évfolyamon egészséges élet, történelem, rajz, ének, a hatodik évfolyamon rajz, technika, egészséges élet, dráma, történelem. 25

26 Az adott tantárgyból a tanév folyamán - az éves órakeret terhére - egy, vagy kéthetes tömböket alakítunk ki, és így a kisebb óraszámú tantárgynak is lesz olyan hete, amikor minden nap van az adott tantárgyból tanóra. Ezzel a módszerrel megelőzhető, hogy egyes tantárgyakkal - esetleges elmaradásuk okán - akár hetekig ne találkozzanak a diákok. Az intenzívebb tanulás a tanároktól is fokozott felkészülést igényel, de a hozadéka is több. (Például rajzból, vagy technikából nem azzal megy el a tanóra nagy része, hogy ki- és elpakolunk, takarítunk. Egy hét intenzív munka alatt komoly munkadarabok is elkészülhetnek, ami heti egy találkozás esetén több hónapig is eltarthat. Ezt a mai gyerekek nehezen várják ki.) Az új tanulásszervezési módszerek bevezetésének célja, hogy tanulóink motivációja erősebb legyen, és hogy a lexikális tudásra alapuló iskola helyét végre átvegye a kompetenciákat, készségeket fejlesztő iskola. A munkaerő piac olyan munkavállalókat vár, akik a problémákat felismerve, önállóan, az azok megoldásához szükséges tudás megszerzéséhez képes ismeretekkel rendelkezve látják el feladatukat. A ma iskolájának nem lehet más célja, csak az, hogy a kibocsátott tanulók ezekkel a képességekkel felvértezve lépjenek ki a munkaerőpiacra. Természetesen ezeknek a céloknak a megvalósítása nem megy egyik napról a másikra, de az oktatásirányítás kimeneti szabályozásra gyakorolt hatása egyértelműen ebbe az irányba mutat. A középiskolai központi írásbeli felvételi, és a középszintű érettségi feladatsorai egyöntetűen a megszerzett tudás alkalmazását mérik, tehát nem látja el jól feladatát az a tanár, aki nem készíti fel az ilyen típusú feladatokra diákjait. Ugyancsak az alkalmazott tudás mérése a célja az országos kompetenciamérésnek, amelyben iskolánk a korábbi rossz eredményei után az elmúlt két esztendőben szignifikáns fejlődést mutat. Eredményeink javításáért kollégáink és diákjaink is sokat tettek az elmúlt két évben. A 2006-os és 2007-es sikertelen felmérés után tantestületünk akciótervet fogadott el, és sikeres tavalyi pályázatunk után 18-an vettek részt 30 órás - mérés, értékeléssel foglalkozó - pedagógus továbbképzésen. Az idei tanévben az évfolyamszintű témazárók egy részét is kompetenciát mérő feladatokkal íratjuk. Diákjaink folyamatosan megtanulhatják a számonkérésnek ezt a tervezett, végiggondolt módját. Reményeink szerint a 2010-es kompetenciamérésen még jobb eredményt érünk el, és a fejlődés folyamatos lesz. 26

27 6.a) táblázat Országos Kompetenciamérés eredményei 6. évfolyam Szövegértés Matematika 6.b) táblázat Országos Kompetenciamérés eredményei 8. évfolyam Szövegértés Matematika Hetedik-nyolcadik évfolyamon - az ötödik-hatodik évfolyamhoz hasonlóan - megmarad egyfajta választási lehetőség. A szabadon választható, de kötelező órák keretén belül kollégáink által ajánlott témák közül - osztálykereteket felbontva - választhatnak diákjaink, hasonlóan a középiskolákban szokásos fakultációkhoz. Az ajánlatok között a világtörténelem sorsfordító csatáitól kezdve a természeti katasztrófák történetén át Harry Potter világáig sokféle tantárgy érdekességeit megismerhetik, azzal a megkötéssel, hogy egy választás egy félévre szól. A választható tantárgyak megegyeznek a kötelező érettségi tantárgyakkal: történelem, magyar nyelv és irodalom, matematika. Végzős nyolcadikosaink beiskolázásához hathatós segítséget nyújt intézményünk. Már hetedikeseink - szüleikkel együtt - egy hetes rendezvénysorozat keretében ismerkedhetnek meg különböző foglalkozások képviselőivel, illetve középiskolákkal. Sokan igyekeznek 27

28 középiskolánk gimnáziumi tagozatára felvételt nyerni, ez azonban nem mindenkinek sikerülhet. Hozzávetőleg egyharmad-kétharmad arányban jelentkeznek külsősök illetve kontyfások gimnáziumunkba. A középfokú iskolák felvételi rendjéről szóló jogszabályi változás óta semmilyen előnyt nem élveznek a kontyfás diákok. A hetedikes év végi és a nyolcadikos félévi érdemjegyeik alapján döntünk a "megfelelt" és "nem megfelelt" minősítésről. Évente változóan, de többnyire diák próbál bekerülni harmincharmincöt meghirdetett helyre. Ez átlagosan 2-3-szoros túljelentkezést jelent Gimnázium A Kontyfa Gimnázium idén ünnepli fennállásának tizenötödik évfordulóját. A nyelvi előkészítő évfolyammal együtt öt évfolyamos középiskolai tagozatunk jelenleg öt osztályban összesen 149 diák tanul. A magyarországi középfokú oktatás küldetését alapjaiban változtatta meg az jogszabály, amelyik a tankötelezettséget 18 éves korban állapította meg. Ennek megfelelően változott a gimnáziumok küldetése is, hiszen a korábban elsősorban a felsőfokú továbbtanulás megalapozására létrehozott középiskolai képzési forma mára - az iskolák többségében - a szakmai tanulmányok feltételéül szabott érettségi megszerzését célozza. Az évek során ennek megfelelően a gimnáziumokba jelentkező összetétele is jelentősen megváltozott. Különösen az olyan kis gimnáziumok vállalták fel az új küldetést, mint a miénk, ahol a gimnázium az "általános iskolából kinőve" az ott végzett - elsősorban - közepes és jó képességű diákoknak kínál továbbtanulási alternatívát. Diákjainkról általában is elmondható, hogy "későn nő be a fejük lágya". Igaz ez tanulási szokásaikra, általános magaviseletükre, és felsőfokú továbbtanulási szokásaikra egyaránt. Nyugodtan állíthatjuk, hogy: Mi a későn érők pártján vagyunk! Az általam leírtakat támasztja alá az alábbi táblázat is, melyet az országos kompetenciamérés eredményeiből vettem kölcsön. (6. táblázat) A tizedikeseink szövegértési kompetenciáját mérő kérdőív eredményét ábrázoló diagramon jól látható, hogy - hasonlóan a korábbi évek trendjéhez - a hozzánk járó diákok közül mind a kiugróan kiváló, mind a vészesen rossz képességű tanulók hiányoznak. 28

29 7.táblázat A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása Forrás: Országos kompetenciamérés 2009 Az országos kompetenciamérésben gimnáziumunk tanulói matematikában az országos szintnek megfelelően, szövegértésben pedig rendre az országos szint felett teljesítenek. 8.táblázat A tanulók átlageredménye Forrás: Országos kompetenciamérés 2009 a) Matematika b) Szövegértés (A kompetenciamérés értékelésénél nem szabad elfelejtenünk, hogy gimnazistáink a tízedik évfolyamon a nyelvi előkészítő évfolyam utáni - tulajdonképpen kilencedikesnek megfelelő tudásszinttel vágnak neki a megmérettetésnek.) Iskolai intézményegységünkben talán éppen a gimnázium az a képzési forma, ahol a legmagasabb hozzáadott érték. A "jó" és "közepes" általános iskolai átlageredménnyel érkező tanulóink - korábban négy, jelenleg - öt év tanulás után probléma nélkül érettségiznek le. Érettségi eredményeink magukért beszélnek.. Jövőre a nyolcadik érettségi vizsgát fogjuk megszervezni. Az eddigi tíz matúra eredményeit a következő, 9. táblázat mutatja. 29

30 9.táblázat A Kontyfa Gimnázium érettségi vizsga-eredményességének mérlege TANÉV ÉRETTSÉGIZŐK SZÁMA SIKERTELENÜL VIZSGÁZÓK 1998/ / / / / / / / / /2008* / ÖSSZESEN Jelmagyarázat: * A nyelvi előkészítő évfolyam diákjai nem a tizenkettedik, hanem a tizenharmadik évfolyamon tesznek érettségi vizsgát. Végzőseink között néhányan azonnal, többen egy-két év kihagyás után jutnak be államilag dotált felsőoktatási intézményekbe (évfolyamonként változóan 20-30% között), vagy a felsőfokú szakmai továbbtanulás útját választják (jellemzően 30-35%). Sokan szociális okokból ezt nem engedhetik meg maguknak és ezért az érettségihez kötött szakmák valamelyikét választva próbálnak meg boldogulni a munkaerőpiacon. Az elején elmondottak miatt mi ennek is örülünk. Azt gondolom, hogy eredményeink magukért beszélnek. Dicsérik az itt tanítók eltökéltségét, hivatástudatát, szakmai hozzáértését, és alátámasztják gimnáziumunk létjogosultságát. Az iskolai tanulmányok mellett élve az önkormányzat által nyújtott lehetőséggel 2005 és 2009 között összesen 73 diákunk szerzett ingyenesen gépjárművezetői engedélyt. A 2002 óta meglévő lehetőséget így már több, mint száz (107) tanulónk használta ki, és a számuk idén is nőni fog, mert a jelenleg is tanfolyamra járók mellett új kurzus is indul 2010 tavaszán. A gimnáziumban tíz év alatt kialakított hagyományok között a tízedikesek által szervezett gólyatábor és gólyaavató, a decemberi szalagavató, vagy a májusi ballagás bármely magyarországi gimnáziumhoz hasonlóan zajlik. Különleges színfoltja ballagási műsorunknak a tanári kar által előadott ének, vagy a szalagavatókra betanult tanári táncbemutató. Talán ebből a rövid bemutatóból is érezhető, hogy az a gyermek központúság, ami egész intézményünk jellemzője, igaz a gimnáziumra is. Az idejáró diákok szeretik azt a miliőt, amit az évfolyamonkénti egy osztály, valamint az ebből adódó családias hangulat 30

31 jellemez. Mindenki mindenkit ismer, és a tanárokkal is könnyebb így emberibb kapcsolatot kiépíteni, mint egy nagy középiskolában Óvoda Óvodánk Helyi Programja a Környezeti és Esztétikai nevelés címet viseli, ennek jegyében évtizedes és jól összehangolt iskolára felkészítő munkánk példásnak mondható. Nevelő-oktató munkánk lényege a szeretetre, megértésre, elfogadásra építő ismeretbővítés, mely komplexitásával törekszik a személyiség fejlesztésére. Intézményünk nyolc gyermek-csoportjában évek óta törekszünk az azonos korosztályú gyermekek egy-egy csoportba osztására és csak kevés esetben szervezünk vegyes életkorú csoportokat. A pedagógiai tervező munkában a természettel kapcsolatos Jeles Napok köré fűzzük eseményeinket, az ismeretek bővítését: Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak és Fák Napja, Környezetvédelmi Világnap, Állatok Világnapja. Gyermekeink a környező világ megismerésének okán rendszeresen látogatnak óvodán kívüli terepeket a XV. kerületben, a fővárosban és közeli kiránduló helyeken. Ismereteik bővítésére sok lehetőséget ad, hogy az általuk behozott könyvek, folyóiratok vagy más eszközök inspirálják a továbbkutatást, akár csillagászatról, akár a barlangok világáról, vagy az állatok különlegességeiről legyen szó. Óvodapedagógusaink tudatosan törekszenek az így felfedezett újdonságok felhasználására ábrázolásban, irodalomban, vagy matematikában, mozgásban egyaránt. A természettel kapcsolatos tevékenységünk fontos eleme, hogy a kerületi óvodákban dolgozó pedagógusok és gyermekek számára szervezett programokon tudatosan végezzük a tapasztalatok, ismeretek átadását. Hat éve folyik rendszeresen a Szántóföld úti táborban a Madarak és Fák Napi Óvodások versenye, melyre a kerületi nagycsoportosokat hívjuk meg és forgószínpadszerű szervezésben évente 8-10 nagycsoport gyermekeivel játszunk természetismereti játékokat. Ugyanilyen hagyományunk négy éve a Mobilitási Hét Egészségvédelmi, Környezetvédelmi Napja, melynek szervezésében az ÁNTSZ munkatársai is együttműködnek pedagógusainkkal. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy ezekre a rendezvényekre kis óvodást hoznak el a pedagógusok és mindig jó benyomásokkal távoznak. 31

32 Intézményünk 1998-tól tagja a Környezeti Nevelési Oktatóközpontok Országos Szövetségének /KOKOSZ/, 2004-től pedig a szövetség keretén belül szervezett akkreditált képzés is zajlik intézményünkben óvodapedagógusok számára a környezeti nevelésről. Munkánkra jellemző, hogy szívesen vállalunk előadásokat, így óvodánk helyettes vezetője, Makhándi Lászlóné, rendszeresen tart a KOKOSZ óvodái számára előadást az óvodánkban folyó állatgondozásról. Ez a téma kiemelt jelentőséget képvisel, hiszen a fővárosban is ritka, hogy az óvodában kis állatok élőhelye lenne. Óvodánkban szárazföldi és vizes élőhelyeken sün, tengeri malac, pinty, kanár, valamint leguán, teknős és akváriumi halak egyaránt megfigyelhetők. Szintén a környezeti nevelés körébe tartozik, hogy gyermekeinkkel sokat tartózkodunk a szabadban, mert közvetlen környezetünk - az óvoda udvara - is sok megfigyelési lehetőséget biztosít gyermekeinknek: fák virágzása, termőre fordulása (meggyfáktól a tölgyig), vagy a fakopáncsok fészekrakása a fűzfáinkon, stb. Gyermekeinket a takarékos víz és villany-használatra is tanítjuk, bízván abban, hogy ezzel nem csak gyermekeink szemléletét, de közvetve családjuk környezettudatosságát is befolyásolhatjuk. Ugyanígy gondot fordítunk a szelektív hulladékgyűjtésre, illetve az hulladék újrahasznosításra ban az Önkormányzat támogatásával nagy érdeklődésre számot tartó Környezetvédelmi Konferenciát tartottunk a KOKOSZ képviselői számára, és azóta már több érdeklődő intézmény számára szerveztünk látogatást a XV. kerületi HUHA-ban. A mind tudatosabb környezetvédelmi, természetismereti munkánk nyomán nyertük el 2009-ben az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által közösen meghirdetett "ZÖLD ÓVODA" megtisztelő címet. A kerületben talán egyedüli óvodaként a Bernecebaráti tábor megnyitásától minden évben szinte teljes létszámmal vesszük igénybe a tábort környezetvédelmi ismereteink megerősítésére, újabb tapasztalatok gyűjtésére. Ennek a tábornak azért van a szülők körében is megbecsültsége, mert rendszeresen az óvoda zárásának egy hetére kérünk időpontot, hogy a szülőket segítsük ezzel is a gyermekeik elhelyezésében, valamint táborunkba befogadjuk azokat a volt óvodásainkat is, akik szeretnének mintegy segítőként eljönni velünk, és kisebb testvéreikkel. Lelkes táboroztató csapatunk méltán érdemel minden évben dicséretet. Fenti munkáink anyagi bázisait pályázatokkal igyekszünk biztosítani több-kevesebb sikerrel. Elmondható, hogy azok a tevékenységeink, melyek a kerületi gyermekek versengését célozzák, mindig támogatottak a MOS Bizottság pályázatából, esetenként az alapítványunk által. Értékben tanévenként mintegy ezer Ft-ot tudunk így pályázati keretből fordítani 32

33 rendezvényeink finanszírozására, melyet köszönettel fogadunk, és mindig időben el is számolunk. Óvodapedagógusaink tudatosan szervezik a családok együttműködését a beszoktatástól kezdve. A beiratkozást megelőzően nyílt nappal várjuk jövendő gyermekeinket, fogadjuk a szomszédos Bölcsőde 3 éves csemetéit látogatásra, meseelőadásra. Az érkező új óvodásokat első alkalommal a szüleikkel együtt várjuk rövid beszélgetésre, ismerkedésre a csoporttal, óvó nénikkel személyes kapcsolat alakítására. A tanévek utolsó közös programja a már hagyományos Családi nap, melyen a csoportokba járó gyermekek szülei közös főzéssel, versenyjátékokkal, kézművességgel töltik az időt. Csoportonként csapatokat alkotva a Családi vetélkedőn mutatják meg ügyességüket versfaragásban, meggyszedő-versenyben, a fáink neveinek felsorolásában, stb. Itt kell megemlítenem annak hagyományát, is, hogy a szülők közössége festette le két csoportunk öltöző-szekrényeit, szülők szervezték a kerti padok felújítását 2008-ban, és az idén remélhetőleg új babaházat kap udvarunk az egyik asztalos apukától. Bízunk abban, hogy az ilyen önkéntes munkákat inspirálja, hogy nevelői közösségünk 2000-ben, óvodánk fennállásának 25. évfordulóján létrehozta a Tiszteletbeli Micimackó Cím -et, melyet évente titkos szavazással az arra érdemes támogatón, vagy szülők közössége kap meg. Óvodánk legrangosabb díja azonban a MICIMACKÓ DÍJ, melyet 2000 óta, titkos szavazással ítélnek oda az adott évben arra legérdemesebb kollégának munkatársaink. Az erről szóló oklevelet minden évben hagyományosan óvodánk születésnapján adjuk át, a velejáró értékes ajándékkal együtt Nevelési Tanácsadó Ahogy azt már bevezetőmben említettem, a Nevelési Tanácsadó jogállása érdekesen alakult a beszámoló által felölelt időszakban. Miután elsősorban szakmai-jogszabályi változások miatt került sor "visszaönállósítására", ezért ezzel a kérdéssel is itt, a szakmai résznél foglalkozom részletesebben. A MOS Bizottság 2006 évi üléseinek egyikén már tárgyalt a kérdésről, sőt határozatot is hozott, melyben (MOS 52/2006. (III. 20.) sz. határozat) úgy döntött, hogy felkéri a polgármester urat, vizsgáltassa meg a Nevelési Tanácsadó önálló intézményként való működésének lehetőségét. 33

34 A Nevelési Tanácsadó július 1-jétől kapta vissza szakmai önállóságát. Erre elsősorban a szakszolgálatok működését alapvetően átalakító jogszabályi háttér változása miatt volt szükség. A 14/1994 (VI.24.) MKM rendelet bekezdése (2008. I. 13-tól hatályos), amelynek értelmében a szakszolgálatnak joga és feladata ellenőrizni az oktatási intézményekben a szakvéleménnyel rendelkező gyerekek ellátásának körülményeit, szabályosságát. Amennyiben szabálytalanságot tapasztal, végső soron jogosult a fenntartó számára is jelezni kifogásait, ha egy adott intézmény, vagy annak vezetője nem tesz eleget a jogszabályi előírásoknak. A rendelet alapján én, mint a Kontyfa Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kerületi Nevelési Tanácsadó elnök-igazgatója, egyszerre lettem az ellenőrző szerv vezetője, illetve az ellenőrzött esetleg elmarasztalt oktatási intézmény vezetője. A feladat egy személy számára összeférhetetlenné vált. A jogilag kezelhetetlen állapotot a Fenntartó a Kerületi Nevelési Tanácsadó - mint önálló jogi személyiséggel rendelkező intézmény - létrehozásáról szóló 157/2009. (III.25.) ök. számú határozatával oldotta meg. Eszerint az új költségvetési szerv jogállása önállóan működő költségvetési szerv, gazdálkodását továbbra is a Kontyfa Középiskola, Általános Iskola és Óvoda látja el. Ezzel lezárult a 2003 óta tartó "kontyfás" időszak a Nevelési Tanácsadó életében. Úgy gondolom, hogy az intézményegységek közötti együttműködés gyümölcsöző volt, és a Nevelési Tanácsadó megerősödve, a korábbiaknál elismertebb intézményként vált ki a "Kontyfából". Azt gondolom, hogy a napi kapcsolattartás egy oktatási-nevelési intézménnyel szakmailag is hasznos muníciót adott a szakszolgálatnak, hiszen így jobban át tudják érezni problémáinkat. Az intézmény nyitottságának növelését fontos eredménynek tartom, mert a kerületi iskolákkal, óvodákkal kialakított kapcsolatok, a közvetlenné váló párbeszédek közös célunkat, a kerületi gyerekek problémáinak hatékonyabb kezelését szolgálják. Bebizonyította ez a négy év azt is, hogy az oktatási intézmények és a Nevelési Tanácsadó között nincs alapvető érdekellentét. 34

35 10. táblázat) A közötti időszak szakmai munkájára a növekvő esetszám jellemző. (Lásd. 10. táblázat A Nevelési Tanácsadó esetszámainak változása TANÉV Ellátott gyermek/fő Szakvélemény összesen Iskolaérettségi szakvélemény Szakvizsgálat és kontroll szakvél A táblázatnak két fontos tanulsága van: 1. Magas a kerületben a Nevelési Tanácsadóban ellátott gyermekek száma (Más kerületekkel összevetésben is kiugró az iskolás-óvodás korúak összlétszámához viszonyított százalékos arányuk.). 2. A rossz munkafeltételek következtében a munka mennyisége 2008-ig - bármilyen ösztönzés, jó munkakapcsolat, jó szándék és munkaszervezés ellenére - sem tudott emelkedni, a tartalékok kimerültek. Az utolsó oszlop az új körülmények közötti ellátást mutatja. A költözés idejére kieső hetek ellenére itt már emelkedő ellátási számokat láthatunk. A szakmai munka és önképzés koordinálása, valamint a kerületi iskolapszichológusokkal történő tapasztalatcsere érdekében 2005 októberében a Nevelési Tanácsadóban Pszichológus Munkaközösséget hoztunk létre. Valamennyi kerületi iskolapszichológus bekapcsolódott ebbe a munkába. A szakmai segítségnyújtáson, szakmai eszközeik bővítésén túl azt is reméltük a közös munkától, hogy közvetlenebb lesz az információ áramlása a Nevelési Tanácsadó és oktatási intézmények között, s az iskolapszichológusok szakmai identitása is biztosabbá válik. Ennek a célnak a megvalósulásáról biztosít minket a sok, nagy érdeklődés övezte közös munka. A es tanévben, a kerület fejlesztő pedagógusainak igényét is figyelembe véve a Nevelési Tanácsadóban megalakult a Fejlesztőpedagógus Munkaközösség is 12 fővel. koordinál. Mindkét munkaközösség kerületi szintű, magas színvonalú szakmai munkát végez és Szorosabbra fűztük kapcsolatunkat a Fenntartóval, a kerület oktatási intézményeivel Családsegítő Szolgálatával, Gyermekjóléti Szolgálatával és a kerület lakosaival egyaránt. Ebben a munkában a két munkaközösségnek is nagy szerepe volt. 35

36 A korábbi hagyományoknak megfelelően felosztottuk a kerületi oktatási intézményeket, így mindegyiknek van kapcsolattartási felelőse a Nevelési Tanácsadóban tól az oktatási intézmények előre, írásban megkapják a kapcsolattartók látogatási időpontját, mely egész évre vonatkozik és havi egy dátumot tartalmaz. Bár általános tapasztalat, hogy az így előre jelzett időpontot rugalmasan és kölcsönösen módosíthatjuk, de mégis kiszámíthatóan jelzi a megjelenések gyakoriságát. Az intézmények készülnek ezekre a találkozásokra, gyakran a gondokkal küzdő pedagógusok is várnak bennünket. Az aktuális gyermekügyek esetében, ha szükséges- továbbra is egész évben rendszeresen konzultálunk a pedagógusokkal. Időről időre rendkívüli ellátási igények is felmerülhetnek, amit indokolt esetben kollégáink igyekeznek megnyugtatóan kezelni. (Egy korábbi alkalommal például egy osztályszintű magatartási probléma megoldásában kértek segítséget. Két munkatársunk három hónapon keresztül vezetett kommunikáció- fejlesztő csoportot az adott iskolában tanítási óra idején, illetve tartott konzultációt a pedagógusok számára az aktuális gond megoldása érdekében. Szintén a hagyományostól eltérő együttműködés jött létre egy gyermek megsegítésére egy iskolában, ahol a helyszínen, tanítási órán nyújtott segítséget fél évig egy munkatársunk.) A Nevelési Tanácsadó munkatársai részt vettek a kerület tehetség-felmérő programjában, Somlyó Magdolna pedagógiai koordinátorral, valamint Herskovics Máriával, a program szakmai vezetőjével együttműködve. Kérésükre végeztük el előzetes szűrésük után a csoportos vizsgálatokat több mint 70 kerületi első osztályos gyermekkel, Ezt követően munkatársaink közül öten szakmai munkát vállaltak a további interjúkban-felmérésekben is. Pedagógusok számára is tarunk speciális foglalkozásokat. Népszerű az általunk szervezett autogén tréning (relaxációs módszer) csoport, amelyre nagy az érdeklődés. 36

37 4. GAZDÁLKODÁS Intézményünk gazdálkodása hosszú évek óta megbízható, precíz, köszönhetően gazdasági vezetőnknek, és a mellette dolgozó, hét éve lényegében - változatlan csapatnak. A könyvvizsgálói, gazdasági revíziók - kisebb elmaradásoktól eltekintve - mindig az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségét, annak korrekt dokumentálását állapították meg. Az állami és önkormányzati pénzeszközök nagyságáról, azok kezeléséről, a gazdálkodás részleteiről nem kívánok részletesen beszámolni, hiszen azt a pénzügyi-, belső ellenőrzési-, illetve könyvvizsgálói jelentések évről-évre, részletesen megteszik. Inkább az intézmény dolgozóinak erőfeszítésének köszönhetően megszerzett, egyéb forrásokról számolnék be Átvett pénzeszközök Ahogy azt már a 2.4-es fejezetben is említettem, intézményünk minden intézményegységének kollektívája igyekszik az állami, önkormányzati támogatáson túl egyéb forrásokból is pénzhez jutni. 11.táblázat Diagram az évente átvett pénzeszközökről( ) Átvett pénzeszközök ÖSSZEG (Ft) * ÉV Pályázat Szakképzési támogatás Egyéb Jelmagyarázat: *Az adatban nem szerepel az iskola által a fenntartón keresztül benyújtott mérésértékelési pályázaton nyert Ft A diagramon jól látható, hogy a szakképzési támogatás éveken keresztül rendszeres és komoly összegű fejlesztésekre adott lehetőséget - a támogatás sajátosságából adódóan - elsősorban számítástechnikai területen. Korszerű gépparkot, és modern szemléltető eszközöket tudtunk vásárolni ebből a pénzből. A 2006/2007-es tanévben sajnos nem sikerült szakképző évfolyamot indítanunk, de a 2007/2008-as tanévben - egyelőre utoljára - ismét 37

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a szavak és a tettek összecsengenek (Seneca) PÁLYÁZAT A igazgatói állásának betöltésére II. RÉSZ VEZETÉSI PROGRAM Készítette: Címzett: Jurecz Emil Budapest

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4.

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. 1 Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium 2. Az intézmény bemutatása 2.1. Az intézményi feladatellátás jogi és

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására.

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására. 2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Tartalom 1. Bevezető gondolatok... 3 2. Helyzetelemzés és fejlesztési elképzelések...

Részletesebben

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 1 MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 2015. MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI 1188 BUDAPEST ÜLTETVÉNY U. 4. PÁLYÁZATI NYILATKOZAT

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

Helyzetértékelés és Vezetői program

Helyzetértékelés és Vezetői program Helyzetértékelés és Vezetői program a Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatói álláspályázatához Készítette: Edényi László Budapest, 2012. február 10. Mottó: Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek,

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának intézményvezetői pályázata 9021 Győr, Nagy Jenő u 2. Készítette: Sulyokné Kelemen Judit Győr, 2015. március

Részletesebben

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30)

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület 2370 Dabas,

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola érvényben levő pedagógiai programjának felhasználásával összeállította és szerkesztette: Király

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben