Krumplihéjpite Irodalmi Társaság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Krumplihéjpite Irodalmi Társaság"

Átírás

1 MARY ANN SHAFFER és ANNIE BARROWS Krumplihéjpite Irodalmi Társaság PARK KÖNYVKIADÓ

2 Eben Julietnek március 10. Kedves kisasszony! Köszönöm a levelét, és hogy volt olyan kedves Eliról, az unokámról érdeklôdni. Ô az én Jane lányom gyermeke. Jane és az újszülött kisbabája a kórházban haltak meg június 28-án, éppen aznap, amikor a németek bombáztak minket. Eli apja 1942-ben, Észak-Afrikában esett el, így hát Eliról most én gondoskodom. Június 20-án hagyta el Guernsey-t, a több ezer aprósággal és iskolással, akiket Angliába evakuáltak. Tudtuk, hogy jönnek a németek, és Jane aggódott a biztonságáért. Jane-t magát az orvos nem engedte fel a hajóra, merthogy olyan közel volt a szülés. Fél évig nem is tudtunk a gyerekekrôl. Akkor a Vöröskereszt küldött egy lapot, hogy Eli jól van, de azt, hogy hol van, nem árulták el; végig nem tudtuk, milyen városokban vannak a gyerekeink, csak imádkoztunk, hogy ne nagyváros legyen. Még hosszabb ideig tartott, amíg én is küldhettem neki egy lapot, de örültem is meg nem is. Féltem megírni neki, hogy az édesanyja meg a kisbaba meghalt, szörnyû gondolat volt, hogy az én kis fiacskám egy levelezôlapon olvassa ezeket a hideg szavakat, de muszáj volt megtennem. És utána még egyszer, amikor az apja haláláról értesítettek. Eli csak a háború után jött vissza és igen, minden gyereket egyszerre küldtek haza. Micsoda nap volt az! Még annál is szebb, mint amikor az angol katonák felszabadították Guernsey-t. Eli volt az elsô fiú, aki lejött a pallón öt év alatt jó hosszúra nôtt a lába, és talán el se engedtem volna, ha Isola meg nem lök, hogy ô is meg szeretné ölelni. b 82 b

3 Áldom a Jóistent, amiért egy yorkshire-i gazdacsaládhoz került. Nagyon jók voltak hozzá. Eli átadott egy levelet, amit nekem írtak mindent megírtak róla, amit én elmulasztottam, hogy hogyan fejlôdött, mit tanult az iskolában, hogyan segített a farm körül, és hogy próbált férfiasan viselkedni, amikor a lapjaimat megkapta. Most együtt járunk halászni, és a tehenem meg a kert körül is segít, de a legjobban fát faragni szeret; Dawsey meg én tanítgatjuk. Múlt héten egy letört kerítésdarabból nagyon ügyes kígyót faragott, bár úgy sejtem, a fa inkább Dawsey pajtájából, az egyik gerendáról származott. Dawsey csak mosolygott, mikor megkérdeztem, igen ám, de fát most nehéz találni a szigeten, merthogy ki kellett vágnunk a legtöbb fát, de még a lépcsôkorlátokat és a bútort is tüzelônek, amikor a szén és a petróleum elfogyott. Elijal most fákat ültetünk a földeken, de sokáig fog tartani, amíg megnônek, és az egész szigetnek nagyon hiányzik a lomb meg az árnyék. Most elmondom, hogy volt az a sült malaccal. A németek nagyon kényesek voltak a jószágra. A disznókat és a teheneket szigorúan számon tartották. Guernsey-nek kellett élelmeznie a Franciaországban állomásozó német katonákat is. A maradékokat, ha volt, megtarthattuk. Hogy imádták a németek a könyvelést! Felírtak minden gallont, amit fejtünk, lemérték a tejszínt, feljegyeztek minden zsák lisztet. A csirkéket egy darabig nem bántották, de amikor a táp és az ételmaradék fogytán volt, megparancsolták, hogy vágjuk le az öregebbjét, hogy a jó tojók jóllakjanak, és tovább tojjanak. Mi, halászok a fogás legnagyobb részét le kellett hogy adjuk. A kikötôben várták a bárkáinkat, hogy levegyék a sápot. A megszállás elején sok idevalósi ember halászbárkán menekült Angliába; volt, aki vízbe fúlt, de volt, akinek sikerült. Ezért aztán a németek új rendeletet hoztak: akinek családb 83 b

4 tagja volt Angliában, az többé nem szállhatott halászbárkába. Féltek, hogy mi is megszökünk. És énnekem, mivelhogy Eli is odaát volt, kölcsön kellett adnom a bárkámat. Privot úr egyik üvegházában kaptam munkát, és nemsokára már értettem a növényápoláshoz. De édes istenem, mennyire hiányzott a bárkám meg a tenger! Különösen a hús miatt cirkuszoztak sokat a németek, mert nem akarták, hogy egy font is a feketepiacnak jusson ahelyett, hogy ôk ennék meg. Ha az embernek almot vetett a kocája, már meg is jelent a tanyán az úgynevezett mezôgazdasági tisztjük, megszámolta a malackákat, mindegyikrôl bizonyítványt adott, és a könyvébe is beírta. Ha a malac vagy a disznó természetes úton múlt ki, szólni kellett ennek a tisztnek, az meg újra kijött, megszemlélte a döglött állatot, és adott róla halotti bizonyítványt. De lecsaptak a tanyákra váratlanul is, és jaj volt annak, akinél a disznók száma nem egyezett meg azzal, amit összeírtak! Már egy malac fogyatékért is kemény bírság járt, és ha még egyszer rajtakapták, ôrizetbe vették, és becsukták a St. Peter Port-i börtönbe. Ha pedig túl sok állat tûnt el, a németek biztosra vették, hogy a gazda a feketepiacnak szállít, és elküldték munkatáborba Németországba. A németekkel az ember sose tudhatta, hányadán áll; raplis egy bagázs volt. Kezdetben azonban a mezôgazdasági tisztet még könnyen át lehetett ejteni, és az ember eldughatott elôle egy-egy malackát. Most elmondom, hogyan szerezte a magáét Amelia. Will Thisbeenek volt egy beteg malaca, amelyik megdöglött. A tiszt kijött, megírta a bizonyítványt, hogy a malac tényleg döglött, és Will el is temethette szegény jószágot. Csakhogy Will nem temette el, hanem eliszkolt vele, és az erdôn átvágva elvitte Amelia Maugerynek. Amelia erre eldugta a saját makkegészséges malacát, és kihívta a mezôgazdasági tisztet: jöjjön gyorsan, megdöglött a malacom! b 84 b

5 No, az jött is rögtön, és ahogy látta a hátán fekvô, felfordult malacot, nem is gyanította, hogy ezt az állatot aznap már látta egyszer. Be is írta a könyvébe, a többi döglött állat közé. Amelia a döglött malacot továbbadta egy másik jó barátjának, aki másnap állt elô ugyanezzel a trükkel. És ezt így lehetett folytatni, amíg a tetem meg nem büdösödött. A németek a végén gyanút fogtak, és attól kezdve minden malacra és borjúra a születésekor billogot sütöttek, így hát befellegzett a dögcserének. Amelia azonban ott maradt az eleven, egészséges, szép kövér malacával. Már csak Dawsey kellett, hogy szép csöndesen levágja. Csöndesen kellett, mert Amelia farmja mellett egy német üteg posztolt, és nagy baj lett volna, ha a katonák meghallják a malac halálvisítását. Dawsey-hoz valahogyan mindig vonzódtak a disznók. Ahogy megjelent egy tanya udvarán, odaslattyogtak hozzá, és várták, hogy megvakarja a hátukat. Mindenki más miatt ricsajozni kezdtek, vinnyogtak, szörtyögtek, összevissza futkároztak, de Dawsey mindig meg tudta ôket nyugtatni, és tudta, hol az a pont az álluk alatt, ahová gyorsan beleszúrhat a késével. A disznónak nem maradt ideje visítani, csak némán összeroskadt. Mondtam is Dawsey-nak, hogy csak a csodálkozás látszik a szemükben, de ô azt mondta, szó sincs róla, a disznó okos állat, tudja, hogy becsapták, és én csak ne szépítsem a dolgokat. Amelia malacából pompás lakoma lett. A hús mellé volt krumpli és hagyma is. Már majdnem elfelejtettük, milyen az, ha az ember jóllakik, de akkor újra felfedeztük. Amelia behúzta a függönyöket, hogy ne is lássuk a német üteget, és így csupa jó barát közt, finom vacsorával az asztalon úgy tehettünk, mintha nem is történt volna semmi. b 85 b

6 Igaza van, Elizabeth tényleg bátor asszony, és mindig is az volt. Még kislány volt, amikor Londonból Guernsey-re jött a mamájával és Sir Ambrose Iversszel. Az elsô nyáron, amikor mind a ketten tízévesek voltak, összeismerkedett az én Jane-emmel, és azóta is kitartottak egymás mellett. Amikor 1940 tavaszán Elizabeth visszajött, hogy bezárja Sir Ambrose házát, tovább maradt, mint tanácsos lett volna, mert Jane mellett akart maradni. Szegény lányom nem volt jól, amióta John, a férje Angliába ment, hogy feliratkozzék a seregbe ez 1939 decemberében volt, és nehezen tudta kihordani a babáját. Martin doktor ágyba parancsolta, így hát Elizabeth ott ült mellette, hogy könnyebben múljon az idô, és játszott Elijal. Eli akkor volt a legboldogabb, ha Elizabeth játszott vele. A bútorok persze veszélyben voltak, de jólesett hallani a nevetésüket. Egyszer átmentem, hogy hívjam ôket vacsorázni, és ott találtam mindkettôt a lépcsô aljánál, elterülve egy halom párnán. Fényesre vikszelték Sir Ambrose szép tölgyfa korlátját, és lecsúsztak három emeletet! Elizabeth gondoskodott a szükséges lépésekrôl, hogy Elit fölvegyék az evakuálóhajóra. Minket a szigeten csak egy nappal korábban értesítettek, hogy mikor jönnek a hajók Angliából a gyerekekért. Elizabeth úgy pörgött, mint a búgócsiga, kimosta és megstoppolta Eli ruháit, és elmagyarázta neki, miért nem viheti magával a kedvenc házinyulát. Amikor elindultunk az iskolaudvarra, Jane-nek muszáj volt elfordulnia, hogy Eli ne lássa, milyen könnyes a szeme, így aztán Elizabeth fogta kézen, és azt mondta, hogy remek idô van a tengeri hajókázáshoz. Elizabeth még ezután se akarta elhagyni Guernsey-t, pedig mindenki másnak csak ez járt a fejében. Nem azt mondta, megvárom, amíg Jane kisbabája megszületik, és majd ha kicsit megerôsödött, akkor mindhárman elmegyünk b 86 b

7 Londonba, kinyomozzuk, hol van Eli, és magunkhoz veszszük. Amilyen aranyos volt Elizabeth, olyan kemény volt a feje. Elôrenyomta az állát, és az ember rögtön látta, hogy semmi értelme vitázni vele az elutazásról. Még akkor se, amikor láttuk, hogyan száll a füst Cherbourg felôl, ahol a franciák felgyújtották a benzintartályaikat, hogy a németek el ne foglalják. Mindhiába: Elizabeth Jane és a baba nélkül nem volt hajlandó elmenni. Úgy hiszem, Sir Ambrose azt mondta neki, hogy ô meg egy barátja, akinek jachtja volt, egyenesen behajóznak majd St. Peter Portba, és elviszik ôket Guernsey-rôl, még mielôtt bejönnek a németek. Az igazat megvallva én örültem, hogy velünk maradt. A kórházban is velem volt, amikor Jane meg az új kisbaba meghaltak. Ott ült Jane mellett, és fogta erôsen a kezét. Azután, hogy Jane meghalt, Elizabeth meg én csak álltunk a folyosón, mintha megbénultunk volna, és bámultunk ki az ablakon. És így láttuk meg, hogy hét német gép leereszkedik a kikötô fölött. Azt hittük, csak felderítô repülésen vannak, de akkor elkezdtek hullani a bombák, úgy zuhantak a magasból, mint a botok. Nem szóltunk egy szót se, de tudom, hogy mire gondoltunk mind a ketten: hála istennek, hogy legalább Eli jó helyen van. Elizabeth ott állt Jane mellett és énmellettem a rossz idôkben, és utána is, de én nem tudtam rajta segíteni, köszönöm hát a Jóistennek, hogy Kit, a kislánya velünk van, biztonságban, és imádkozom, hogy Elizabeth mielôbb hazajöjjön. Örömmel olvastam a barátjáról, aki elôkerült Ausztráliában. Remélem, ezután is hajlandó lesz levelezni velem és Dawsey-val, aki éppúgy örül a kedves leveleinek, mint én. Ôszintén üdvözli Eben Ramsey b 87 b

8 John Booker Julietnek Kedves kisasszony! március 27. Amelia Maugery kért meg, hogy írjak önnek, minthogy én is alapító tagja vagyok a guernsey-i Krumplihéjpite Irodalmi Társaságnak, habár csak egyetlen könyvet forgatok újra meg újra: Seneca leveleit latinból fordítva, egy kötetben, függelékkel. Seneca és a társaság közös érdeme, hogy nem merültem el az iszákosok átkos sorsában tôl 1944-ig a német hatóságok elôtt Lord Tobias Penn- Piersnek adtam ki magamat. Nála voltam alkalmazásban, ô azonban Guernsey bombázása után lázas sietséggel Angliába menekült. Én az inasa voltam, és itt maradtam. Az igazi nevem John Booker. Londonban születtem, és ott is nôttem fel. A malacvacsora után a többiekkel együtt engem is elkaptak a kijárási tilalom megszegéséért, de az egészre csak homályosan emlékszem; bizonyára, mint mindig, akkor is kapatos voltam. Emlékszem a katonák kiabálására, arra, hogy lóbálták a fegyverüket, és Dawsey támogatott, hogy el ne essem. b 97 b

9 Aztán Elizabeth hangját hallottam. Könyvekrôl beszélt, hogy miért, az rejtély volt számomra. Utána Dawsey átvonszolt egy legelôn, és aztán ágyba zuhantam. Ez minden. Önt azonban az érdekli, milyen hatással voltak életemre a könyvek, de mint mondtam, ilyen csak egy volt, a Senecakötet. Ismeri ôt? Római filozófus volt, aki elképzelt barátoknak írt leveleket, és megmondta, hogyan éljenek hátralévô éveikben. Lehet, hogy ez így unalmasan hangzik, de a levelek egyáltalán nem unalmasak, sôt nagyon szellemesek. Azt hiszem, az ember többet tanul, ha közben nevethet is. Az a véleményem, hogy a nézetei nagyon is maradandók, és az emberek minden idôkben közel érezhetik magukhoz. Mondok rá egy élô példát: a Luftwaffét és a legénység frizuráját. A blitz alatt a Luftwaffe Guernsey-rôl szállt fel, és úgy csatlakozott a London felé tartó nagy bombázógépekhez. Csak éjjel repültek, a nappalt tehát kedvük szerint tölthették el St. Peter Portban. És akarja tudni, mivel foglalkoztak? Kozmetikushoz jártak! Manikûröztették a körmeiket, masszíroztatták az arcukat, formára szedették a szemöldöküket, ondoláltatták a hajukat vagy új frizurát vágattak. Amikor láttam ôket fejükön hajhálóval ötösével masírozni az utcán, lesöpörve a járdáról a helybelieket, arra gondoltam, amit Seneca mondott a praetoriánus gárdáról. Azt mondta: Van-e köztük, aki ne inkább Rómát látná szétzilálva, semmint a haját? Hadd mondjam el, hogyan esett, hogy a korábbi gazdámnak adtam ki magam. Lord Tobias azért vette meg Guernsey-n a La Fort kúriát, mert biztos helyen akarta kiböjtölni a háborút. Az elsô világháborút a Karib-tenger partján csinálta végig, de ott nagyon szenvedett a kibírhatatlan hôségtôl tavaszán a holmija legjavával, benne Lady Tobiasszal, be is költözött a La Fortba. Chausey, a londoni komornyikja bezárkózott az éléskamrába, és nem volt hajlandó elkísérni. Így én, az inasa jöttem Chausey helyett, hogy felb 98 b

10 ügyeljem a bútorok elhelyezését, a kárpitok felakasztását, az ezüst kifényesítését és a borospince berendezését. Minden palacknak saját kezûleg ágyaztam meg a rekeszekben, mint bölcsôben a kisbabának. És éppen amikor az utolsó képet akasztottuk a falra, megjelentek fölöttünk a német gépek, és St. Peter Portot bombázták. Lord Tobias, akit halálra rémített a zenebona, magához rendelte a jachtja kapitányát, hogy helyezze azonnal készenlétbe a hajót. Nekünk kellett felrakodni az ezüstjét, a festményeit, a csecsebecséit, és ha marad hely számára, Lady Tobiast is, hogy haladéktalanul visszatérjünk Angliába. Én voltam az utolsó a hajópallón, és Lord Tobias üvöltött: Siessen, ember! Siessen már, jönnek a hunok! És ebben a pillanatban, kisasszony, belém nyilallt, mi az én életem igazi értelme. Még nálam volt a kulcs ôlordsága borpincéjéhez. Eszembe jutott az a töméntelen üveg bor, pezsgô, brandy, konyak, amit már nem lehetett felrakodni a jachtra és én magam, amint ott vagyok köztük egy szál magamban. Eszembe jutott, hogy nem szól többé a csengô, nem kell libériát hordanom, és Lord Tobias sem lesz többé. Sôt, többé szolgálatba se fogok állni! Hátat fordítottam az uraságnak, gyorsan leszaladtam a pallón, és futva tértem vissza La Fortba; onnan néztem, ahogy útra kel a jacht, Lord Tobias pedig még egyre ordít. Aztán bementem, tüzet gyújtottam, és levonultam a borospincébe. Levettem egy palack bordeaux-it, és kihúztam az elsô dugót, hadd lélegezzen az a bor. Utána visszatértem a könyvtárba, hörpölgettem a bort, és olvasni kezdtem A borkedvelôk kalauzát. Olvasgattam a szôlôfajtákról, ápoltam a kertet, selyempizsamákban aludtam és bort ittam. Így ment ez egészen szeptemberig, amikor is Amelia Maugery és Elizabeth McKenna beállítottak hozzám. Elizabethet már többé-kevésbé ismertem néhányszor elbeszélgettünk a piab 99 b

11 con, de Maugerynét még soha nem láttam. Aggódni kezdtem: talán fel akarnak jelenteni? Szó sincs róla. Éppen azért jöttek, hogy figyelmeztessenek. A sziget parancsnoka elrendelte, hogy minden zsidó jelentkezzen a Grange Lodge Szállodában, hogy lajstromba vegyék. A parancsnok szerint épp csak bepecsételik a személyi igazolványunkba, hogy Jude, és már mehetünk is békében haza. Elizabeth tudta, hogy az anyám zsidó volt, mert egyszer megemlítettem. És azért jöttek, hogy megmondják, semmi körülmények között el ne menjek a szállodába. De ez még nem volt minden. Elizabeth alaposan (sokkal alaposabban, mint én) átgondolta szorult helyzetemet. A szigeten úgyis mindenkinek kötelezô a személyi igazolvány, miért ne mondhatnám magam Lord Tobias Penn-Piersnek? Arra hivatkozhatnék, hogy mivel csak látogatóba érkeztem, minden iratomat a londoni bankomban hagytam. Amelia biztosra vette, hogy Dilwyn úr készségesen erôsítené meg a hamis személyazonosságomat, és így is volt. Ameliával együtt ô is elkísért a parancsnokságra, és mindhárman megesküdtünk, hogy én vagyok Lord Tobias Penn-Piers. A komédiát Elizabeth fejlesztette tökélyre. A németek sorra lefoglalták az elegáns guernsey-i házakat a tisztjeiknek, és képtelenség lett volna, hogy La Fortról ne vegyenek tudomást: ilyen szép úri házat nem hagyhattak parlagon. És ha majd eljönnek, nekem úgy kell fogadnom ôket, mintha valóban Lord Tobias Penn-Piers volnék. Élethû lordot kell alakítanom, méghozzá hitelesen és természetesen. Halálra voltam rémülve. Ugyan már, Booker mondta Elizabeth, hisz magának van kiállása. Magas, sötét hajú, jóképû, azt pedig minden inas tudja, hogyan legyen fölényes. Elizabeth ekkor elhatározta, hogy napokon belül megfesti a portrémat, mintha egy 16. századi Penn-Piers volnék. Így hát modellt álltam, azaz ültem neki, bársonypalástban, nyakfodorral, b 100 b

12 ahogy árnyékos háttér és sötét falikárpitok elôtt trónolok, kezemmel a tôrömön. Elôkelônek, zordnak és félelmetesnek látszottam. Zseniális húzás volt, mert nem egészen két héttel késôbb beállított a könyvtárszobámba egy német tisztekbôl álló, hattagú csoport. Persze kopogás nélkül. Egy palack 93-as Château Margaux-t kortyolgatva fogadtam ôket, és kísértetiesen hasonlítottam ôsömnek a fejem és a kandalló fölött lógó arcképéhez. A németek mélyen meghajoltak, és alig gyôztek udvariaskodni, ami nem gátolta ôket abban, hogy már másnap birtokba vegyék a házat, és engem a kapus házikójába költöztessenek. Eben és Dawsey aznap éjjel, a kijárási tilalom ideje alatt, odalopakodtak, és segítettek, hogy a borosüvegek legjavát felhozzuk és megfelelô helyre rejtsük: egy farakás mögé, a gerendák fölé, a kéménybe, a kútba meg egy szénaboglyába. De 1941 elejére sajnos minden igyekezet ellenére kifogytam a borból. Szomorú nap volt, de voltak barátaim, akik elterelték a figyelmem és Senecára is ekkor találtam rá. Az üléseinket mindinkább megkedveltem; elviselhetôbbé tették a megszállást. A megbeszélt könyvek közül több is ígéretesnek tetszett, de hû maradtam Senecához. Hovatovább úgy éreztem, mintha egyenesen hozzám beszélne, azon a mókásan csípôs módján, de csakis énhozzám. A levelei sokat segítettek, hogy a késôbbi megpróbáltatások alatt se hagyjam el magam. Társaságunk üléseire mind a mai napig eljárok. Seneca már mindenkinek a könyökén jön ki, és rimánkodnak, hogy olvassak már valami mást. De erre nem vagyok kapható. Játszom is az egyik helyi színtársulatunk darabjaiban; Lord Tobias szerepének alakításától kedvet kaptam a színészethez, meg aztán magas is vagyok, a hangom is erôs az utolsó sorban is tisztán hallani. Örülök, hogy a háborúnak vége, és újra John Booker lehetek. b 101 b Tisztelettel híve John Booker

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Duna utca. családvers

Duna utca. családvers Terék Anna Duna utca családvers és lehet, én mégiscsak a Duna utcában voltam egész életemben a legboldogabb. öten laktunk két szobában, s apám sosem tudta nyugodtan megcsókolni anyámat, mi néztük őket

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Arthur Conan Doyle. Sherlock holmes

Arthur Conan Doyle. Sherlock holmes Arthur Conan Doyle Sherlock holmes újabb kalandjai Arthur Conan doyle Sherlock Holmes újabb kalandjai 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Különös hivatal Nem sokkal azután, hogy megházasodtam, megvettem az öreg

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

Nem fogom lelõni magát, Delaware doktor. Pedig meg kellene

Nem fogom lelõni magát, Delaware doktor. Pedig meg kellene 1. fejezet Nem fogom lelõni magát, Delaware doktor. Pedig meg kellene tennem. Mégis mi a megfelelõ reakció egy ilyen helyzetben? Hû, kösz, értékelem a megfontoltságát. Remélem, nem gondolja meg magát.

Részletesebben

Hogy kezdtem el írni?

Hogy kezdtem el írni? Hogy kezdtem el írni? Caracas, Venezuela, 1970. május 30. A beszéd a caracasi Ateneóban hangzott el. Később a bogotái El Espectadorban is megjelent. Juan Carlos Zapata így írt róla: Gabo Caracasban született,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

És így jött egyszerre a borzasztó.

És így jött egyszerre a borzasztó. És így jött egyszerre a borzasztó. Häfner Anna 15 éves leány naplója Szakadát orosz megszállása idején 1944. november 30. 1945. május 20. Naptár a második világháború eseményeiről 1944. (első füzet) Édesapám

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

cselenyák imre illusztrálta: szonyi

cselenyák imre illusztrálta: szonyi cselenyák imre illusztrálta: szonyi gergely cselenyák imre Az ArAnyhAjú kisfiú álma illusztrálta: szonyi gergely Az öreg gőzmozdony Bálint megfürdött, fogat mosott, pizsamába bújt, és anyukája ölébe fészkelte

Részletesebben

HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT

HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT Csapat neve: Iskola neve: Szerezhető pontszám: 120 pont Elért pontszám: Beküldési cím: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest Klapka u. 47. 2. A következő feladatok megoldása előtt tanulmányozzátok

Részletesebben

ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő

ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő (Előzetesen írtam!) Ezt a színházat megelőlegezem magunknak, mert csak hétfőn kerül rá sor. Én azonban nagyon rosszul vagyok, még

Részletesebben

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján)

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=6&nid=43&q=m Óravázlat Korcsoport: 11-12. évfolyam

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Egy hónap Hollandiában. Nagy Nikolett Fogászati asszisztens

Egy hónap Hollandiában. Nagy Nikolett Fogászati asszisztens Egy hónap Hollandiában Nagy Nikolett Fogászati asszisztens A kezdetek Úgy érzem, duplán is szerencsésnek mondhatom magam, hogy sikerült kijutnom Hollandiába.Egyrészt, mert hatalmas élményt jelentett számomra

Részletesebben

SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I.

SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. Madarak négy égtáj meséiben 103_D.indb 3 2007.08.30. 11:39:00 103_D.indb 4 2007.08.30. 11:39:05 TANULÓI MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. 3. ÉVFOLYAM 5 D1

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam, 1. szám Május, Június Akarod hallani a jó hírt? Eljött hozzám még bűnben éltem Eljött hozzám még bűnben éltem, s romokban elhevert az életem, most már megtértem

Részletesebben

rzendő, mesebeli kincseket! (Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából)

rzendő, mesebeli kincseket! (Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából) 2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez,

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai Főnixmadár A hazugság polipkarjai Előszó A könyv igaz történet, a szerző által megélt és felidézett eseményeken alapul. Egy történet két lélek egymásra találásáról, amelyet a hazugság polipkarjai tartanak

Részletesebben

Anita Wekker KÖNNYEZŐ CIPRUS

Anita Wekker KÖNNYEZŐ CIPRUS Anita Wekker KÖNNYEZŐ CIPRUS Regény Felém lép, én hátrálok, és már a szikla szélén állok. A föld egyszer csak szétfolyik a talpam alatt, térdre rogyok. Próbálok megkapaszkodni egy bokorban, egy fűcsomóban,

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON Legyen, BELÉPŐ???!!! ahogy akarod! ÁLOM vagy VALÓSÁG JULIE FISON Elsô fejezet Ahogy leszálltam a buszról, már tudtam, hogy nagy hír vár rám. Nagyon nagy. Elindultam a folyosón a barátnôim felé, remegve

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ

JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ A gabona Kánaán földjén is igen megfogyatkozott, és azt mondta akkor fiainak Jákób: Hallom, hogy Egyiptomban van gabona; menjetek el oda, és vegyetek belőle, hogy ne haljunk

Részletesebben

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek 1. Ugye voltál gyermek, Mi most is vagy Lerohantak az évek, az idő elhagy. Bámuló szemmel, újra nyíló szívvel játssz mindent át. Mit az élet kínált neked. Felnőtt lettél,

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank]

[Erdélyi Magyar Adatbank] KÉSEI DOLGOK [Vákát oldal] Amikor hosszú évekkel később e munka írója találkozott néhány férfiúval, kik ott bent, ám kint is meséltek neki e régi időkről, amidőn ő még nem járt a szigeten első dolga volt

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Szeretném hinni, hogy a pillanat, amikor 1983. szeptember 14-én először magamhoz öleltem újszülött kislányomat, örök életemre velem marad, csakhogy az a nap nem volt annyira egyszerű. Vannak olyan napok,

Részletesebben

Nyári gyakorlat a Fachhochschule OOW Nemzetközi Képzési Ügyek Központjában, az AKA-n

Nyári gyakorlat a Fachhochschule OOW Nemzetközi Képzési Ügyek Központjában, az AKA-n Nyári gyakorlat a Fachhochschule OOW Nemzetközi Képzési Ügyek Központjában, az AKA-n Előkészületek 2008. február 29-én jöttem Németországba, Wilhelmshaven-be a kötelező gyakorlatom eltöltésére, mely 3

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Ősi családi kör 2012

Ősi családi kör 2012 Ősi családi kör 2012 Egy ősember(őe) és egy ősasszony(őa) ülnek a tűz mellett és rágcsálnak egy-egy cupákot. ŐA: Jenő te nem fázol? Olyan huzatos ez a barlang. ŐE: Ne morogj! Örülj, hogy fedél van a fejed

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek,

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Máté 18:3 (Károli Gáspár fordítása) Prológus Angyalok az Arby s-ban

Részletesebben

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom Jeremej Ajpin Kihunyó tűzhely mellett A Földet hallgatom Este, amidőn a Nap ott függött a fenyőfák csúcsán, Anyám lehalkított hangon szólt rám: Ne zajongj. Miért nem szabad zajongani? Mindjárt elül a Nap.

Részletesebben

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA.

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. BALLAI LÁSZLÓ Szentendrei emlék COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. MEGJELENT AZ EZREDVÉG IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMKRITIKAI FOLYÓIRAT XIV ÉVFOLYAM, 6-7. (2004. JÚNIUS-JÚLIUSI)

Részletesebben

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény Demeter Sándor Lóránd A törött cserépedény Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a

Részletesebben

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA SAMPLE TRANSLATION NATAŠA KRAMBERGER SZEDER-ÉGBOLT PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA ORIGINAL TITLE: NEBESA V ROBIDAH:

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Na, ugy-e, vendéglős úr, meg van fizetve, amit ettünk,

Na, ugy-e, vendéglős úr, meg van fizetve, amit ettünk, CSALÓKA PÉTER Hát egyször vót egy szegény ember. Hát szóval ez a szegény ember mindenkit becsapott, aki csak a világon él. Nemhogy aki él, hanem aki űneki jó napot köszönt, és ha az elfogadta, az már be

Részletesebben

Csanádyné Hajós Zsuzsa: Bizalom az Úristenben. Nagyon nehezen tudtam megfogalmazni,

Csanádyné Hajós Zsuzsa: Bizalom az Úristenben. Nagyon nehezen tudtam megfogalmazni, Csanádyné Hajós Zsuzsa: Bizalom az Úristenben Nagyon nehezen tudtam megfogalmazni, hogy a mi életünkben mit jelent az az igen, amit Mária kimondott.7 gyermekes családba nőttem fel legidősebbként, abban

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben