ÜZLETSZABÁLYZAT. Módosítva: január 1. Alkalmazandó: október 1-től visszavonásig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETSZABÁLYZAT. Módosítva: 2014. január 1. Alkalmazandó: 2013. október 1-től visszavonásig"

Átírás

1 A társaság neve: dm Kft. Székhelye: 2046 Törökbálint Depo Pf.:4. Telefonszáma: Internet elérhetősége: ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: január 1. Alkalmazandó: október 1-től visszavonásig Nyilvánosságra hozatal módja: honlapon

2 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3. AZ IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK 4. FORGALOMFÜGGŐ BÓNUSZ 5. A TÁRSASÁG BESZÁLLÍTÓI KÖRÉBE TÖRTÉNŐ BEKERÜLÉS FELTÉTELEI 6. A TÁRSASÁG BESZÁLLÍTÓI KÖRÉBŐL TÖRTÉNŐ KIKERÜLÉS FELTÉTELEI 7. INFORMÁCIÓNYÚJTÁS

3 3 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A dm Kft. a Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által Cg: cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott magyar gazdasági társaság, amelynek székhelye: 2046 Törökbálint, Depo Pf.4...adószáma: , (a továbbiakban: Társaság ). A Társaság a hatályos jogszabályokkal összhangban Illatszerkiskereskedelem tevékenységet, mint főtevékenységet (TEAOR 4775) végző vállalkozás. 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló évi XCV. törvény (a továbbiakban: Törvény ) 2.. c.) pontja alapján a Társaság, mint a hivatkozott jogszabályhelyen meghatározott definíció szerint kereskedő. A Törvény 3.. (5) bekezdése alapján a kereskedő köteles az általa a beszállító számára nyújtható, a termék forgalmazásához kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó feltételeket üzletszabályzat formájában, mint általános szerződési feltételeket, illetve azok módosításait hatályosított szerkezetben előzetesen nyilvánosságra hozni. A Törvény 3.. (6) bekezdése szerint az Üzletszabályzatnak tartalmaznia kell a kereskedőtől igénybe vehető szolgáltatások tartalmát, azok nyújtásának feltételeit, a szolgáltatásért fizetendő legmagasabb díjat, elszámolás számítási módját, továbbá a kereskedő beszállítóinak körébe való bekerülés és az onnan való kikerülés feltételeit. A jelen Üzletszabályzat azokra a jogviszonyokra terjed ki, amelyek a kereskedő és a beszállító közötti jogviszonyt szabályozza, figyelemmel a Törvény 1. és 2. -ban írt rendelkezésekre. A jelen Üzletszabályzatban szereplő valamennyi feltétel a kereskedő és a beszállító között létrejövő szerződés és annak mellékletei részét képezi (a továbbiakban: szerződés ) A jelen Üzletszabályzat január 1. napján lép hatályba, azonban annak rendelkezéseit - ha az Üzletszabályzat kifejezetten eltérően nem rendelkezik - a október 1-jével kezdődő gazdasági év egésze vonatkozásában alkalmazni kell. A jelen Üzletszabályzat e formában hatályban marad mindaddig, amíg annak egyes rendelkezései nem módosulnak. Az Üzletszabályzat módosítása esetén a Társaság a Törvény rendelkezéseivel összhangban a módosításokat az Üzletszabályzatban átvezeti, s a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és hatályosított Üzletszabályzatot teszi közzé és elérhetővé a Törvényben meghatározott módon.

4 4 3. AZ IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK 3.1. A Társaság által nyújtott a beszállító számára nyújtható szolgáltatások megnevezése, tartalma és az egyes szolgáltatások legmagasabb díja: A szolgáltatás megnevezése 1. marketing tevékenység A szolgáltatás tartalma Marketing I.: marketing csomag, mely a dm és a beszállító partner által közösen egyeztetett marketing elemeket tartalmazza, melyek előre egyezetett időpontokban valósulnak meg. A szolgáltatás legmagasabb díja max. 24,8 % Elszámolás számítási módja Nettó forgalom Marketing III. : A dm Kft. active beauty életmód magazin kiadványában megjelenő hirdetésekre vonatkozó marketing csomagot tartalmazza. Ez a marketing elem a dm és a beszállító partner által közösen kerül egyeztetésre, és előre egyezetett időpontokban valósulnak meg. 2. Eladási (scanning) adatok értékesítése A dm Kft. mindben évben a Média kiajánlóban megküldi a beszállító partnereinek legkésőbb szeptember elején a következő gazdasági évre vonatkozó marketing elemek pontos megnevezését, tartalmát és paramétereit. A kereskedő és a beszállító által a közöttük fennálló jogviszony ideje alatt közösen egyeztetett kategóriákra, gyakorisággal és időszakra vonatkozó scanning adatok biztosítása max. 2,5% Nettó forgalom 3.2. A 3.1. pontban írt szolgáltatásokat a kereskedő és a beszállító között, kölcsönös egyetértés mellett létrejött, írásban foglalt szerződés alapján nyújtja a kereskedő azon a díjon, ahogy arról a szerződő felek a jelen Üzletszabályzatban írtakra figyelemmel megállapodtak. A 3.1. pontban feltüntetett díj mértéke a Társaságnál alkalmazott legmagasabb díj tételt tartalmazza.

5 A kereskedő és a beszállító között létrejött szerződés így az abban foglalt szolgáltatások tartalmának és díjának - módosítására csak a felek egyező akaratnyilatkozata alapján, írásban kerülhet sor A 3.1. pontban írt szolgáltatások díjtételei: Marketing módozat Periódus Költség Marketing I. szolgáltatás Normál eszközök Magazin expressz fedlap 1 akciós periódus Ft Magazin normál fotó 1 akciós periódus Ft Magazin TAÁ fotó 1 akciós periódus Ft Magazin márka oldal 1 akciós periódus Ft Magazin 1/2 márka oldal 1 akciós periódus Ft Virtuális csomag 1 akciós periódus Ft Polci virtuális csomag 1 akciós periódus Ft Virtuális csomag DEKOR 1 akciós periódus Ft Termékfotó + leírás (termékajánlás) 1 megjelenés Ft Honlap banner 2 akciós periódus Ft Honlap cikk 2 akciós periódus Ft Facebook nyereményjáték 1 megjelenés Ft Belmondó 1/1 oldal hirdetés 1 megjelenés Ft Mini display 1 akciós periódus Ft Másodkihelyezés - TAÁ 1 akciós periódus Ft Másodkihelyezés - in-out + fotó 1 akciós periódus Ft EAS kapu dekoráció 2 akciós periódus Ft Szupermárka kihelyezés 1 akciós periódus Ft Kasszakihelyezés 4 hó 4 hónap Ft Sziget kihelyezés 2 akciós periódus Ft bliszter 2 akciós periódus Ft Baba bónusz BB korosztályos csomag kuponfüzet 1,5 év Ft Marketing III. szolgáltatás Active Beauty AB kupon 25% kedvezménnyel 4 hónap Ft AB kupon 50% kedvezménnyel 4 hónap Ft AB márka joker kupon 4 hónap Ft AB magazin 1/1 oldal image 1 megjelenés Ft AB magazin 1/2 oldal image 1 megjelenés Ft AB magazin 1/1 oldal image + minta 1 megjelenés Ft AB termékfotó + leírás (termékajánlás) 1 megjelenés Ft Csak extra Exkluzív kassza másod 1 akciós periódus Ft AB szállítói postai mailing 1 alkalom Ft AB szállítói képeslap 1 alkalom Ft AB szállítói mini képeslap 1 alkalom Ft Facebook üzenőfali post 1 megjelenés Ft Belmondó termékminta behúzás 1 megjelenés Ft Wobbler 2 akciós periódus Ft

6 6 Egyéb dm Trend márka / alkalom Ft Óriásplakát kampány Ft TV reklám kampány Ft Rádióreklám kampány Ft 3.4. A dm Kft. a gazdasági év végén a nyújtott marketingszolgáltatásokat tételesen tartalmazó teljesítésigazolást állít ki. 4. FORGALOMFÜGGŐ BÓNUSZ Ha a Társaság és a beszállító közötti szerződés forgalomfüggő bónusz fizetését írja elő, a feleknek meg kell állapodniuk a gazdasági év első napjától az egyes naptári negyedévek utolsó napjáig terjedő időszakra vonatkozó forgalmi célokban, illetve a forgalmi célokhoz kapcsolódó, százalékosan meghatározott bónuszmértékekben, azzal, hogy a magasabb célérték elérése esetén a teljes számítási alap után kizárólag az adott célértékhez rendelt százalékos mértékkel kell a forgalmi bónuszt kiszámítani. A forgalmi cél számításának alapja a Beszállító által az adott időszakban ténylegesen beszállított áru, azzal, hogy a dm jogosult a forgalmi célhoz hozzászámítani azt a megrendelt, de be nem szállított árut is, amelynek szállítási határideje a számítási időszakon belülre esik. A forgalomfüggő bónuszról a negyedévre vonatkozó teljesítési szint elérése esetén a dm minden naptári negyedévet követően számlának nem minősülő számviteli bizonylatot állít ki. Ha a negyedévre vonatkozó teljesítési szint elérésre került, a forgalomfüggő bónusz számításának alapja után az adott célértékhez rendelt százalékos mérték alkalmazásával kiszámított összegből le kell vonni az adott gazdasági évben a korábbi negyedévek után kiterhelt forgalomfüggő bónusz összegét. Ha az üzletszabályzat január 1-jei módosítását követően megkötött éves feltételek esetében a Felek a korábbi időszakban elért mértékhez képest alacsonyabb forgalmi célt határoznak meg, ezzel egyidejűleg részletesen megindokolják azokat a ténybeli és várható piaci folyamatokat, amelyek alapján az adott forgalmi célnak a többletértékesítésre való ösztönzése kimutatható. 5. A TÁRSASÁG BESZÁLLÍTÓI KÖRÉBE TÖRTÉNŐ BEKERÜLÉS FELTÉTELEI A Társaság beszállítói körébe történő bekerülés előfeltétele, hogy a kereskedő és a beszállító között előzetesen folytatott üzleti tárgyalások eredményeként a felek között írásba foglalt szerződés jöjjön létre, amely valamennyi a felek által lényegesnek ítélt feltételről rendelkezik, s amelyek összhangban állnak hatályos jogszabályokkal, a felek érdekeivel, s egymás számára kölcsönös előnyökkel bírnak. A Társaság és a beszállító között létrejött szerződés a felek közötti együttműködés kereteit rendezi, rendelési kötelezettséget nem jelent, szállítási kötelezettség a beszállító részéről a kereskedő egyedi megrendelése alapján keletkezik. A Társaság egyéb feltételt a beszállítói körbe történő bekerülésért nem igényel.

7 7 6. A TÁRSASÁG BESZÁLLÍTÓI KÖRÉBŐL TÖRTÉNŐ KIKERÜLÉS FELTÉTELEI A Társaság beszállítói köréből történő kikerülésre a felek kölcsönös megállapodása okán, vagy a felek között fennálló jogviszonyt szabályozó szerződés megszűnése vagy megszüntetése miatt kerülhet sor. A szerződés megszűnik amennyiben azt a felek határozott időre kötötték vagy hatályát valamely feltétel bekövetkeztéhez kötötték, s az ilyen feltétel beállt. A jelen megállapodást bármelyik fél a másik félhez legkésőbb a tárgyév július 31. napjáig közölt írásbeli nyilatkozattal indokolás nélkül felmondhatja. A jelen pont szerinti felmondás esetén a megállapodás a tárgyév szeptember 30-án szűnik meg. A jelen megállapodást bármelyik fél a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondhatja, ha a) a másik féllel szemben felszámolási-, kényszertörlési, kényszer-végelszámolási vagy ezekkel hatásában megegyező egyéb eljárást rendeltek el, b) a másik fél a végelszámolását elhatározta, c) a másik fél a nem vitatott, esedékes fizetési kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére az annak kézhezvételétől számított harminc napon belül nem tesz eleget, vagy d) a másik fél adószámát az állami adóhatóság törölte. A felmondási jog az elrendelő, illetve a törlő döntés meghozatalával, a döntés jogerőre emelkedésétől függetlenül megnyílik, azzal, hogy a felmondási jog a továbbiakban nem gyakorolható akkor, ha az elrendelő, illetve a törlő döntést az arra hatáskörrel rendelkező szerv megváltoztatja, visszavonja vagy megsemmisíti. A megállapodás felmondására okot adó körülmény bekövetkeztéről az érintett fél a másik felet haladéktalanul köteles értesíteni. 7. INFORMÁCIÓNYÚJTÁS A Társaság a jelen Üzletszabályzattal kapcsolatosan felmerülő bármely kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken ad felvilágosítást: Józsa Mariann cégvezető, beszerzés és marketing vezető dm Kft Törökbálint Depo Pf.:

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. 00-36-20-827-5838 www.tesco.hu ÜZLETSZABÁLYZAT

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. 00-36-20-827-5838 www.tesco.hu ÜZLETSZABÁLYZAT TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. 00-36-20-827-5838 www.tesco.hu ÜZLETSZABÁLYZAT 2014. július 7. 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3. AZ IGÉNYBEVEHETŐ

Részletesebben

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1184 Budapest, Ferenc utca 33. adószám: 23983542-2-43, cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Szerződésszám: [ ] HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI amely létrejött egyrészről a másrészről a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám:

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF ) tartalmazzák a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2015-ben is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám,

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS T(CT VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; adószáma: 15775883-2-41 MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Dél Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015.08.12. Jóváhagyta: MTB Zrt., SZHISZ 2110000/15/0065 sz. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÉS

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2011 július 11. Hatályos: 2011 augusztus 18. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10.

Részletesebben

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: [origo] klikkbank lakossági számlacsomag és kapcsolódó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben

90/2010. számú ügyvitelii utasítás 14. számú melléklete ÜZLETSZABÁLYZAT a 2. számú módosítással egységes szerkezetben A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 79/2009.(XII. 3.) számú kuratóriumi

Részletesebben

A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A jelen ÁSZF a Tenzor Tech Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/A., Cg.: 01-09- 194439, adószám: 25008593-2-41), a továbbiakban

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. február 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben