az Európai Felnőttképzési Társaság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az Európai Felnőttképzési Társaság"

Átírás

1 Európai Felnőttképzési Társaság A mindenirányú tanuláshoz és annak hozzáférhetőségéhez való jogot mindenki számára garantálni kell Az Európai Felnőttképzési Társaság (European Association for Education of Adults) tevékenységének, munkájának bemutatása Interjú Sz. Tóth Jánossal, az Európai Felnőttképzési Társaság elnökével European Association for Education of Adults Facilitating the access of all to education and training systems Introduction of the European Association for Education of Adults Activity An interview with János Sz. Tóth, the president of the European Association for Education of Adults Kérem, ismertesse meg olvasóinkat az Európai Felnőttképzési Társaság tevékenységével, munkájával. Az EAEA-t, Európai Felnőttképzési Iroda (European Bureau of Adult Education, EBAE) néven 1953-ban alapította meg a tíz ország huszonöt szervezetének szakembere. Az EBAE azzal a céllal kezdte meg működését, hogy megteremtse a felnőttképzés területén dolgozó emberek között az információ és tapasztalatcsere európai platformját. A transznacionális szervezet nemzeti gyakorlatok és tapasztalatok alapján keresett választ az általános felnőttképzés, a felnőttek alapképzése, a szakképzés különböző szintjei és a továbbképzés problémáinak megoldására. A tagság jelenleg 41 ország 116 szervezetéből áll a Kaukázustól a Törökországon keresztül a brit szigetekig, és Tallintól Lisszabonig. Az EAEA tevékenységével: konferenciák szervezésével, tagszervezeteinek bevonásával, nemzetközi projektekben kísérleti tananyagfejlesztésekkel és folyamatos információcserével próbálja segíteni a tagszervezeteket. Néhány kiemelt cél: képzési lehetőségek biztosítása elavult képzettségűek számára; az élethosszig tartó tanulás kultúrájának Please, let our readers know the activity of the European Association for Education of Adults The experts of twenty-five organisations of ten countries established the EAEA, under the name of the European Bureau of Adult Education, EBAE in 1953-ban. The EBAE started to work with the aim of creating the European platform for exchanging experience and information among the people working in the field of adult education. The transnational organisation sought answers to the general adult education, the basic education of adults, the different levels of vocational education and further training on the basis of national practices and experience. The members at present are from 116 organisations of 41 countries from Caucasus through Turkey to the British Islands, from Tallinn to Lisbon. The EAEA tries to help the member-organisations with organising conferences, involving its member-organisations, developing pilot educational materials in international projects and continuous exchange of information. Several priorities: providing educational opportunities for those having outworn education ; spreading the culture of lifelong learning in a wider range and promoting it for all age-groups, involving the European citizens in a great deal of the issues concerning them; developing basic skills and new basic skills with special to acquiring ICT 40 DIPLOMATA

2 minél szélesebb körben történő terjesztése, és elősegítése minden korosztály számára, illetve az (európai) állampolgárok minél jobb bevonása az őket érintő kérdésekbe; alapkészségek és új alapkészségek fejlesztése, különös tekintettel a KIT 1 elsajátítására; helyi, multifunkcionális tanuló-, illetve képzési központok kifejlesztése; a különböző képzési formák és intézmények közötti együttműködés kialakítása; a mobilitás elősegítése, az ehhez szükséges képesítési rendszer átalakítása, valamint a formális és nem formális képzés egyenrangúvá tétele; a képzési rendszerek minőségének fejlesztése a jobb hatékonyság elérésére; a fogyatékosok, az idősek és a nők, a fiatalok és bevándorlók tanuláshoz való esélyegyenlőségének biztosítása; az aktív állampolgári jog és az aktív időskor előremozdítása; a társadalmi befogadás elősegítése, a kirekesztettség, a szegénység és a diszkrimináció elleni harc; az egészség megőrzés fontosságának hangsúlyozása; az alacsonyan képzettek iskoláztatása, társadalmi és munkaerőpiaci (re)integrációja; a tanulásban való részvétel növelése, ösztönzése. az EAEA a rendelkezésére álló nemzetközi és nemzetek közötti kapcsolatrendszerével, vezetőinek az európai együttműködés érdekében vállalt munkájával és több évtizedes múltjával hozzájárult a felnőttképzés fejlesztése és támogatása uniós szintű rendszerének felépítéséhez, új elemeihez, így a Grundvig program létrejöttéhez és fejlődéséhez is. Az Európai Felnőttképzési Társaság milyen külföldi szervezetekkel tartja a kapcsolatot? Az Európai Közösség, majd az Európai Unió és az Európa Tanács, valamint az EAEA felnőttképzési tevékenységei az elmúlt évtizedek során többször kerültek egymással közvetlen kapcsolatba. A központi szerepet betöltő iroda Brüsszelbe az európai lobbiközpontba helyezése nagy előrelépést jelentett a Társaság életében. Most a legfontosabb együttműködés (Information and Communication Technology); developing local, multifunctional learning and training centres; establishing cooperation among the different educational forms and institutions; promoting mobility, restructuring the valuing system necessary for this, integration of formal and non-formal education; developing the quality of training systems to achieve a better efficiency; ensuring learning opportunity of equality for the disabled, the old and women, the young and immigrants; promoting active citizenship and active ageing; promoting social inclusion; fight against poverty and discrimination; underlying the importance of health promotion; schooling and (re)integration of the social and workforce market for the ones with low education; encouraging participation in learning. The EAEA contributed to the establishment, the development and support of the adult education system and its new elements on the EU level through the available international and intranational relation system, more-decade past and the activity of the EAEA heads undertaken in the interest of the European cooperation, such as the Gundtvig programme. What foreign organisations does the EAEA keep contact? The adult education activities of the European Community, then the European Union and the European Council and the EAEA have several times got into direct contact for the past decades. Locating the bureau playing central part into Brussels, the lobby center, meant a great step forward in the life of the Association. Now the most important cooperation is related to the close tender called in the autumn 2005 with the title Trends and Questions in Adult Education in Europe by the Directorate- General for Education and Culture. The aim of the tender is to complete a study, which may serve as a basis for the document called Proposal on Adult Education planned by the Committee in the course of The European Association for Education of Adults won the tender, constituting partnership with the most important professional institutions and organisations of Europe, among which there are its own larger member organisations. The UNESCO Institute for Education (UEI) the OECD and EURIDYCE will be involved in the work of carrying out the proposal. Under the Finnish presidency of EU the government of Finland and the European Committee mutually organise a European level conference on the proposal, in October 2006 expectedly, to the preparation of which the EAEA also joins. The EAEA has launched creating a cooperation development Europe wide and beyond Europe. In October 2006 one of the main events of this will be the mutual international conference of 1 KIT: kommunikációs és információs technológia, az angol ICT (Information and Communication Technology) megfelelője. DIPLOMATA 41

3 az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága Trendek és kérdések a felnőttoktatás terén Európában címmel 2005 őszén meghirdetett zártkörű tender kapcsán alakulhatott ki. A tender célja egy tanulmány elkészítése, mely 2006 során a Bizottság által tervezett Ajánlás a felnőttoktatásról című dokumentum alapjául szolgálhat. A tendert az Európai Felnőttképzési Társaság nyerte el, partnerséget alkotva a szakterület legfontosabb európai szakmai intézményeivel és szervezeteivel köztük megtalálhatóak saját nagyobb tagszervezetei. Az ajánlás létrehozásának munkálataiba az UNESCO Oktatási Intézetet (UIE), az OECD-t és az EURIDYCE-t is bevonják. Az EU finn elnöksége alatt a finn kormány és az Európai Bizottság közösen európai szintű konferenciát szervez az ajánlásról várhatóan 2006 októberében, amelynek előkészületeihez az EAEA is csatlakozik. Az EAEA széleskörű európai és Európán kívüli együttműködési fejlesztés kialakításába is belekezdett. Ennek egyik fő eseménye lesz 2006 októberében az EAEA és a Kínai Felnőttoktatási Társaság közös nemzetközi konferenciája Pekingben, amelyen a tervek szerint több mint 200 kínai, japán, és ázsiai résztvevő mellett Európából több tucat szakember vesz majd részt. the EAEA and the Chinese Association of Adult Education in Beijing in which besides more than 200 Chinese, Japanese and Asian participants several dozens of experts from Europe also will take part. What strategy of lifelong learning has the Association created? What successes can you register in this field? The particular ministries of national governments complete the lifelong strategies on the basis of EU principles. EU iránymutatására The Ministry of Education was given this task in Hungary. In my opinion they carried out unambiguously a development programme thinking in public and school system education. In the course of discussing the study in progress called Trends and Issues in AE in Europe, not available in official Hungarian translation and I have already mentioned, one of the greatest arguments 42 DIPLOMATA

4 A Társaság milyen stratégiát alakított ki az élethosszig tartó tanulásról? Milyen sikereket könyvelhetnek el ezen a téren? Az élethosszig tartó stratégiákat az EU iránymutatására a nemzeti kormányok szaktárcái készítik el. Magyarországon az Oktatási Minisztérium kapta ezt a feladatot. Véleményem szerint közoktatási, és egyértelműen iskolarendszerű oktatásban gondolkodó fejlesztési programot készítettek. A készülő Trends and Issues in AE in Europe c. tanulmány mely hivatalos magyar nyelvű fordításban még nem szerepel, és melyről korábban már már beszéltem eszmecseréi közben az egyik legnagyobb vitát az a javaslat váltotta ki, hogy a tanulmány terjesszen elő, és a készülő Bizottsági Ajánlás is foglaljon magába javaslatot egy ún. Common European Adult Learning Framework (CEALF Egységes Európai Felnőttkori Tanulási Keretrendszer) kialakítására. A CEALF egy szisztematikus indikátor, tehát mérési eszköz, és benchmark, tehát viszonyítási pont keretrendszerének létrehozására irányul a felnőttkori tanulás területén. A javaslat nyomán keletkezett kérdőjelek és ellenérzések sokasága érthető volt. Miért? Amikor ban a Lisszaboni Stratégiának megfelelően elkészült Konkrét Célkitűzések Munkaprogram szakértői megbeszélései uniós szinten elkezdődtek, az egyik legfontosabb tapasztalat volt számomra, hogy a helyzetkép megítélését szolgáló indikátorok, és az elérendő változások és fejlesztések mérhetőségét azonosító benchmarkok talán a legfontosabb eszközei a nyitott koordináció elvének (OMC Open Method of Co-ordination) re a lisszaboni célok elérhetőségét, majd 2010 után következő újabb célkitűzések, az indikátorok és a viszonyítási pontok (benchmarkok) kellő megfontolással és átlátható, demokratikus és széles, mindenre kiterjedő folyamat során alakuljanak ki. Egyszerűen azért, mert az növelné a célok megvalósulási esélyét. A lelkesedés hiánya tehát érthető mások részéről, ha a felnőttkori tanulás átfogó indikátor rendszerére tesznek nekik javaslatot. Az indikátorok és viszonyítási pontok útvesztőjében, a sok javaslatot és sokféle érdekcsoportot most még tovább akarják növelni és bonyolítani a felnőttkori tanulás indikátoraival is? Eredményezzen ez a folyamat további kutatásokat, felméréseket, számtalan szükséges intézkedést, és tegye a felnőttkori tanulást még inkább hangsúlyosabbá az EU szintű élethosszig tartó tanulás fejlesztésének egészében is? Mi a felnőttképzés európai szintű szervezeteiben azt válaszoljuk: Igen, ezért dolgozunk. A több mint 50 éve működő EAEA identitása kerülne veszélybe, ha a XXI. században is fontos értékeket, mint az autonómiát, az egyéni szabadságot, a sokféleséget és szolidaritást együttesen nem védenénk meg. Hogyan, mely módon kapcsolódnak az Európai Unióban a többi nemzet hasonló non-profit társaságához? Röviden úgy lehet erre válaszolni, hogy az EU-ban a tagság révén képviseljük a felnőtt tanulókkal, jogaikkal foglalkozó országos koordinatív szervezeteket. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden egyes országban vannak felnőttek oktatásával és képzésével foglalkozó helyi, illetve regionális szervezetek, melyek foglalkozhatnak általános felnőttképzéssel, közösségi művelődéssel, szakképzéssel is. Optimális esetben ezek a szervezetek tagjai valamelyik országos koordinatív, ha úgy tetszik ernyőszervezetnek. Ilyen Magyarországon a nem formális felnőttoktatást képviselő Magyar Népfőiskolai Társaság. Ezeket a nemzeti koordinatív szervezeteket és rajtuk keresztül a tagszervezeteiket köti össze egy közös európai (nem csak az EU határain belül kooperáló) nem kormányzati szövetség, az Európai Felnőttképzési Társaság. Nem mellékes, hogy az EAEA nagyarányú tevékenységeit a Socrates Programból finanszírozták, amit 1995-ben alapítottak, majd ennek átstrukturálásával 2000-től a Grundtvig, kifejezetten a felnőttképzést támogató programból. A projekteket mindig több ország szervezetének munkatársaiból álló munkacsoport valósította és valósítja meg. Milyen hosszú és rövidtávú tervekről számolhatnak be? Az EAEA vezetősége rendszeresen, közgyűlése évente, elnöksége évente legalább négy ülés keretében határozza meg programját és a fejlesztési területeket, feladataikat ban egy középtávú fejlesztési tervet készítettek, ami csak közvetett módon hatott az utóbbi évek szakmai fejlődésére között a Bizottság társfinanszírozási támogatásával valósulhatott meg az EAEA tevékenysége. A támogatás keretében három témát gondozott kiemelten a szervezet, az aktív állampolgárképzést (active citizenship), az alapkészség-fejlesztést (basic skills) és a tanulás értékelését (valuing learning). A közötti támogatás eléréséhez további tevékenységi területek meghatározása szükséges. Ezek kiválasztásában figyelembe kell venni a Bizottság által was caused by the recommendation that the study should advance and the Committee Proposal should also include a recommendation on creating the so-called Common European Adult Learning Framework (CEALF). The CEALF aims at creating a framework of systematic indicator, that is to say a measuring tool and benchmark, that is to say a point of reference in the field of adult learning. The question marks generated by the recommendation and a lot of disapprovals could be understandable. Why? When in 2002 and 2003 the expert debates of the Concrete Objectives Work Programme completed in accordance with the Lisbon Strategy started on European Union level, my most important experience was that the indicators serving for judging the situation and the benchmarks identifying the measurability of the changes and developments to be achieved were probably the most important tools of the OMC Open Method of Co-ordination. Achieving the Lisbon aims by 2010 and then the newer ones after 2010, the indicators and benchmarks should form in due consideration and transparent, democratic and wide process. This would simply increase the opportunity of the aims to come to light. The lack of enthusiasm can be understood from the part of others if they are offered a proposal for a comprehensive indicator framework of the adult learning. Do you even want to increase and complicate the mass of suggestions and groups of interest further in the labyrinth of indicators and benchmarks with the indicators of adult learning? Should this process also result in further researches, surveys, numerous necessary measures to be taken and make even more important in the whole of the development of adult learning on EU level? We, in the organisations of the adult learning of European level suggest yes. We work for this. DIPLOMATA 43

5 előtérbe helyezett témákat, és azokkal össze kell kapcsolni EAEA céljait. Az elnökség 2003-ban információs stratégiát dolgozott ki. Jelentős eredményeket értek el a megvalósításban. A honlap és a köré épülő társlapok mint a budapesti kapcsolati iroda orosznyelvű Internetes oldala egyre szélesebb körben és több nyelven közli a felnőttképzési információkat. A honlapot legtöbben az Amerikai Egyesült Államokban és Kínában látogatják. A transznacionális projektekben való részvétel anyagi erőforrások megszerzésének nélkülözhetetlen módja, de az ezek során kialakított kapcsolatrendszer és eredmények is felbecsülhetetlenül értékesek stratégiai és innovációs szempontból egyaránt. Az EAEA elindította képzési szolgáltatásait, bár ezen a területen további fejlesztésekre van szükség, a felnőttoktatók és a felnőttképzésben jártas szakemberek igényeinek felmérése és az arra alapozott növekvő mennyiségű és minőségű képzések megvalósításával. A Bizottságtól elnyerhető következő támogatási ciklusban, között, az EAEA három kulcs területet határozott meg. Ezek közül az egyik a az Oktatás és Képzés 2010 munkaprogram megvalósításának nyomon. Az európai felnőttkori tanulás egyik legerősebb szakmai érdekérvényesítő szervezete az EAEA. Szerepének megtartásához, erősítéséhez folyamatosan, tovább kell lépnie és erőfeszítéseket kell tennie. Molnár Márta The identity of EAEA functioning more than 50 years would get in danger if we did not mutually protect the values important even in the twenty-first century such as autonomy, the individual freedom, diversity and solidarity. How, in what way do you join the non-profit organisations of other nations in the European Union? I could answer to this question briefly that we represent the national coordinative organisations dealing with the adult learners and their rights by the means of membership in the EU. This should be imagined that there local or regional organisations dealing with educating and training adults in each country, which also provide general adult training, community education, vocational training. These organisations are also members of some national coordinative, if you like umbrella organisation in an optimal case. The Hungarian Folk High School Society represents such a non-formal organisation adult education. These national coordinative organisations, and through them the member organisations, are connected by a mutual European non-governmental alliance (cooperating not only within the boundaries of Europe) the Society of European Adult Education. It is not marginal that the activities of EAEA, in greater proportion, were financed by the Socrates Programme formed in 1995 and then after restructuring it by the Grundtvig programme specifically supporting the adult education since The projects were and always are carried out by a work group consisting of members of the organisations of several countries. What short- and long-term plans can you inform us? The management of the EAEA regularly, its general assembly yearly, its board at least on four sessions yearly defines its programme and development fields, tasks. In 2003 a medium-term development plan was completed that only indirectly influenced on the professional development of the past years. Between the activity of EAEA could only be realised by the fellow-support of the Committee. The organisation dealt with three themes in the frame of the support such as the active citizenship education, development of the basic skills and valuing learning. To achieve the support of it is necessary to define the field of further activities. When choosing these, the themes placed in the foreground by the Committee should be taken into account and they should be connected to the aims of the EAEA. The presidency worked out an information strategy in They achieved significant results in its completion. The homepage and its links inform about details of adult education in a wider and wider circle and in more languages as the Budapest contact office s Russian Internet page. The homepage is visited the most by people from the United States of America and China. It is an indispensable way of acquiring financial resources to take part in the transnational projects, however, the relation system and results achieved in the course of these are also invaluable from the viewpoint of both strategy and innovation. The EAEA has launched its educational services, although, there is a need for further development through carrying out surveying the demands of the adult educators and the experts experienced in adult education and the education in increasing quantity and quality. In the following cycle of support to be won from the Committee, between 2006 and 2008, the EAEA has determined three key fields. One of them is the Education and Training 2010 work programme. The EAEA is one of the strongest professional lobbyist organisations of the European adult learning. To keep and strengthen its role it constantly has to step further and make efforts. 44 DIPLOMATA

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Publikációk. Györgyi Zoltán

Publikációk. Györgyi Zoltán Publikációk Györgyi Zoltán Szerkesztések 1992 Egy ismeretlen Magyarország - Mezőgazdaság és szakképzés. Szerkesztette: Forray R. Katalin és Györgyi Zoltán. Akadémiai, 1992. 154 p. 2006 Diplomával a munkaerőpiacon.

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata

A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata Hungarian Network of Excellent Centers on Nanosciences c. FP6-os projekt (2004-2007) koordinációja során szerzett tapasztalatok Dr. Kálmán Erika MTA

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests!

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests! LDV Project Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján We welcome - with much love - our dear guests! Akkreditációs eljárás Magyarországon Accreditation in Hungary 1. Tankönyv

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Elbírálás alatt álló pályázatok

Elbírálás alatt álló pályázatok Elbírálás alatt álló pályázatok 1 Cooperation projects to support transnational tourism based on European Visiting Our Mother cultural and industrial heritage 127-G-ENT- PPA-14-7722 2 Erasmus+ 3 Erasmus+

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

Egyidejûleg a nemzeti delegációk titkárainak tanácskozása a CLRAE Titkárságával, majd ezt követõen. PLENÁRIS ÜLÉS(Hemicycle- Körterem)

Egyidejûleg a nemzeti delegációk titkárainak tanácskozása a CLRAE Titkárságával, majd ezt követõen. PLENÁRIS ÜLÉS(Hemicycle- Körterem) 3. számú melléklet Az Európa Tanács Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusa 11. plenáris ülésszakának(, 2004 május 25-27) napirend-tervezetének (2004. 05 20 -.ai verzió)magyar nyelvü összefoglalója

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

A. Hírek B. NEA C. Program D. Könyvajánló E. News in English F. A hírlevélről

A. Hírek B. NEA C. Program D. Könyvajánló E. News in English F. A hírlevélről A. Hírek B. NEA C. Program D. Könyvajánló E. News in English F. A hírlevélről **************************************** Az Európa Ház Facebook oldala: www.facebook.com/europa.haz ****************************************

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése Pándi Balázs 1 A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló hatályos jogszabályban megfogalmazottak alapján a Magyar Honvédség Hálózata 2 mentesített az Elektronikus

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

2nd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding

2nd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding 2nd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding Tartalomjegyzék / Contents HUNGARIAN-ENGLISH Dr. Klinghammer István Elszó... 10 Dr. István Klinghammer Foreword...12 2.

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA ÖSSZEFOGLALÁS A kilencvenes éveket mindenekelőtt a munkanélküliség és a gazdasági megújulás elemei, elsősorban a külföldi tőkebefektetések

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

LIFELONG LEARNING A MINSÉG SZEMSZÖGÉBL

LIFELONG LEARNING A MINSÉG SZEMSZÖGÉBL LIFELONG LEARNING A MINSÉG SZEMSZÖGÉBL Bazsa György a MAB elnöke 4. MELLearN Konferencia Nyíregyháza, 2008. április 17. Változó társadalmi környezet: tudás alapú gazdaság és társadalom (a korábban meghatározó

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái Some dilemmas about the development programmes of the most depressed Hungarian micro-regions Regional development funds in Hungary are allocated

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Smart City strategy in Hungary

Smart City strategy in Hungary Smart City strategy in Hungary Dr. Kálmán Kovács Director, Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology, Hungary 9th IT STAR, Warsawa, 8-9 October 2015 Topic I - National

Részletesebben

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc www.technopolisz.hu A TECHNOPOLISZ program THE TECHNOPOLIS PROGRAMME HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS LOCAL ECONOMIC

Részletesebben

A nemek közötti foglalkoztatási- és bérkülönbségek az Európai Unióban

A nemek közötti foglalkoztatási- és bérkülönbségek az Európai Unióban Acta Oeconomica Kaposváriensis (2008) Vol 2 No 2, 53-60 Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár University of Kaposvár, Faculty of Economic Science, Kaposvár A nemek közötti foglalkoztatási-

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV 1 Tőzsdekurzus A kurzus fókuszában - az elméleti bevezetőt követően

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

CCBI project. Participants listed some relevant programmes and initiatives concerning LLG;

CCBI project. Participants listed some relevant programmes and initiatives concerning LLG; CCBI project 2 nd national workshop The second national workshop was dedicated for introduction of the second year professional outcomes. During the second year of the CCBI project the focus was on lifelong

Részletesebben

A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete

A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete Összefoglalás: A Magyar Higiénikusok Társasága (MHT) 1931-ben alakult. 2001 óta közhasznú

Részletesebben

PEST Hallgatói nemzetközi szakmai gyakorlat és mobilitás tapasztalatcseréjének projektje. Összefoglaló

PEST Hallgatói nemzetközi szakmai gyakorlat és mobilitás tapasztalatcseréjének projektje. Összefoglaló PEST Hallgatói nemzetközi szakmai gyakorlat és mobilitás tapasztalatcseréjének projektje Összefoglaló logo of the partner institutin Partnerek Lahti University of Applied Sciences Finnország MAC-Team aisbl

Részletesebben

A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA ( ) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II ( ) EU H2020-as projekt (azonosító száma: ).

A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA ( ) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II ( ) EU H2020-as projekt (azonosító száma: ). Bevezetés A CORONA Projekt két részből áll: 1. CORONA (2011-2014) EU FP-7-es projekt, 2. CORONA II (2015-2018) EU H2020-as projekt (azonosító száma: 662125). CORONA II: o Koordinációs és támogató (CSA)

Részletesebben

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest]

INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY. By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] INFO-CAPITALISM IN CENTRAL EUROPE: THE VISEGRAD STRATEGY By Pál TAMÁS [Institute of Sociology, HAS, Budapest] A typology of FUAs, based on 5 functions: - population - transport - manufacturing GVA - no

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

AZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS LIFELONG-LEARNING (LLL) KRIZSÁN ZOLTÁN

AZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS LIFELONG-LEARNING (LLL) KRIZSÁN ZOLTÁN HADMŰVÉSZET KRIZSÁN ZOLTÁN AZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS LIFELONG-LEARNING (LLL) Nincs olyan szakember az oktatásügy (elsősorban a szakképzés és a felsőoktatás) területén, aki ne találkozna folyamatosan a

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

LinkedIn munkafüzet. Munkafüzet

LinkedIn munkafüzet. Munkafüzet LinkedIn munkafüzet Munkafüzet Tartalomjegyzék Kedves Szakkollégisták! Amit most a kezetekben fogtok, az a KommON saját készítésű LinkedIn munkafüzete, melyet a Karrier munkacsoport nevében szeretettel

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04 SZKB_212_04 Felkészülés a felnőtt szerepekre Munkahelykeresés Önéletrajz és állásinterjú A modul szerzõje: Simon Gabriella SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 12. ÉVFOLYAM 66 Szociális, életviteli

Részletesebben

A SYMBI projekt általános bemutatása

A SYMBI projekt általános bemutatása A SYMBI projekt általános bemutatása Kalcsú Zoltán Projektmenedzser zoltan.kalcsu@pannonnovum.hu Regionális Stakeholder Csoportülés, Győr, 2016.09.08 SYMBI proposal Industrial Symbiosis for Regional Sustainable

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest Summary BESTUFS II national seminar in Hungary 11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest At the seminar were 42 participants from

Részletesebben

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity How Code of Practice can address the question of biodiversity (indigenous breeds, peculiarities of feeding, rearing traditional or marginalized systems)? Rendek Olga, Kerekegyháza 2009 október 20. 1 2

Részletesebben

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak. 2012. december 14. HISZK, Hódmezővásárhely / Webex

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak. 2012. december 14. HISZK, Hódmezővásárhely / Webex Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak 2012. december 14. HISZK, Hódmezővásárhely / Webex 14.00-15.00 15.00-15.30 15.30-15.40 Mai program 1. Amit feltétlenül ismernünk kell: az irányítótábla közelebbről.

Részletesebben

Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS

Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS Robinwood Plus Alprojektek A finanszírozott nemzetközi alprojektek száma 10, minden alprojekt r illetve a nemzeti partnerek által képviselt földrajzi régiókban kell tevékenykedjenek.

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit SZAKMAI TAPASZTALAT 2015 február- One Téma alapítása (kerekasztal mediátor) 2013 szeptember-december Vendégoktató, University of Derby, Üzleti Iskola és Buxton, Turizmus és Spa Menedzsment,

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális

Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális hatása a regionális fejlődésre Régiók a foglalkoztatás növeléséért EARLALL konferencia, Pest megye, 2010.

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök Stratégiai menedzsment S W O T Quality, Level, Value 2 1 6 5 3 X 4 S W O T Time Dr. Puskás János 2 Cluster -

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

A tanulásban akadályozott gyermekek idegen nyelvtanulásának aktuális kérdései Magyarországon 1

A tanulásban akadályozott gyermekek idegen nyelvtanulásának aktuális kérdései Magyarországon 1 Meggyesné Hosszu Tímea SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet Szeged meggyestimea@gmail.com Lesznyák Márta SZTE BTK Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Szeged lesznyak@t-online.hu A tanulásban

Részletesebben