Magyar Filozófiai Társaság Közleményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Filozófiai Társaság Közleményei"

Átírás

1 Magyar Filozófiai Társaság Közleményei Repertórium Készítette: Balog Éva, Laczkó Sándor 1. évfolyam füzet 1. Magyar Filozófiai Társaság megalakulása. Történeti előzmények Az előkészítő bizottság évi november 19-én tartott értekezlete Az évi május hó 25-én tartott alakuló közgyűlés jegyzőkönyve Az előkészítő bizottság elnökének, dr. Bokor Józsefnek megnyitó beszéde A megválasztott elnök, dr. Emmer Kornélnek üdvözlő beszéde A Társaság alapszabályai, a jóváhagyási záradékkal A tagok névsora Az évi november 24-iki, első felolvasó ülés tárgysorozata A Társaság további működésre vonatkozó tudnivalók évfolyam füzet 10. Felhívás a Magyar Filozófiai Társaság t. tagjaihoz Emmer Kornél elnöki megnyitó beszéde A filozófiai irányok különbözőségének gyökereiről és megegyeztetésük lehetőségéről /Böhm Károly Felfogásbeli tévedéseink törvényszerűsége /Ranschburg Pál Darwin és Spencer. Kép az emberi gondolkodás történetéből /Pekár Károly A szép és a tetszés /Weber Károly Palágyi Menyért: Neue Theorie des Raumes und der Zeit. /Posch Jenő Folyóiratok szemléje: Athenaeum, Budapesti Szemle, Az Eszme Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane füzet 19. Újabb német bölcsészeti áramlatok /Palágyi Menyhért Comte Ágost élete és művei /Kun Sámuel

2 21. Allgemeine Aesthtetik von Jonas Cohn /Böhm Károly Folyóiratok Szemléje: Vierteljahrschrift für wissenschaftliche, Philosophie und Sociologie Az álom és unalom. Körkérdés /Posch Jenő Felhívás a Magyar Filozófiai Társaság tagjaihoz füzet 25. A közgyűlés jegyzőkönyve A filozófia társulati mívelésének feltételeiről /Bokor József Az élet bölcselete /Fekete József A titkári jelentés Üdvözlő levél Wundt Vilmoshoz. Válasz az üdvözlő levélre A magyar filozófiai irodalom bibliográfiája A számvizsgáló bizottság jelentése A pénztárnok jelentése Folyóiratok szemléje Bölcseleti szolidaritás és a szerkesztő megjegyzése /Kun Sámuel A filozófia családfája és a magyar filozófia évfolyam füzet 36. Wundt jelentősége a filozófiában /Rácz Lajos A legújabbkori házassági ethikáról /Buday Dezső Pollák Illés: Erősek és gyengék. /Bokor József Filozófiai előadások Tarlózás a körkérdés körül füzet 41. Wundt jelentősége a filozófiában (II.) /Rácz Lajos Elmélkedések az életről /Lechner László Pekár Károly: A filozófia története /Rácz Lajos

3 44. Eugen Heinrich Schmitt: Die Gnosis, Grundlagen der Weltanschauung einer edleren Kultur /r Folyóiratok szemléje Felhívás a Magyar Filozófiai Társaság tagjaihoz füzet 47. Az álom és jelentősége /Szitnyai Elek Imperiálizmus és liberálizmus /Réz Mihály A műélvezet lélektana /Lázár Béla Emberszeretet /Bokor József Fekete József: Az élet bölcselete /Tankó Béla Adatok a figyelem lélektanához /Ranschburg Pál Éltes Mátyás: Adatok a gyengetehetségű gyermek képzet- és szókincsének megismeréséhez Lehmann: Az idegműködés természetéről /Ranschburg Pál Folyóiratok szemléje Herbert Spencer halála évfolyam füzet 57. Jegyzőkönyv az november 29-iki közgyűlésről A nagy szám törvénye / Schweiger Lázár Kőrösy József bírálata a fenti értekezésről Kelen Ferenc hozzászólása Schweiger Lázár záróbeszéde A hipnotikus állapot pszichológiai mivoltáról /Pekár Károly Titkári jelentés a közgyűlésről A számvizsgáló bizottság jelentése Pénztári kimutatás, mérleg és költségvetés

4 66. Jászi Oszkár: Művészet és erkölcs /Kelen Ferenc füzet 67. Nyilvános felolvasó ülés Spencer Herbert emlékére január 17-én., Spencer élete /Pekár Lároly Spencer bölcseletének általános méltatása /Lechner László Nyilvános felolvasóülés Kant Immanuel emlékére január 31-én. Elnöki megnyitóbeszéd Kant /Pauler Ákos Az uralom elve a családban /Réz Mihály Híradás a közgyűlésről, könyvészet füzet 74. Hit és tudás. Visszaemlékezés Jókaira /Bokor József Az agy látja az agyat /Vida Sándor Bokor József elnöki megnyitó beszéde Titkári jelentés A számvizsgáló bizottság jelentése Pénztári kimutatás Filozófiai előadások az egyetemen A Magyar Filozófiai Társaság választmánya az ciklusra A Magyar Filozófiai Társaság tagjainak névsora füzet 83. A szellemi tehetségek eredete /Szitnyai Elek Locke halálának kétszázados évfordulója alkalmából /Palágyi Menyhért Ismerettani elmélkedések /Lechner László Az ismerettan alapvetése /Palágyi Menyhért A gyermeki elme fejlődése és működése, különös tekintettel a szellemi rendellenességekre /Ranschburg Pál Az ismeretelméleti kategóriák problémája. Szerzői jelentés /Pauler Ákos

5 89. Értesítés évfolyam füzet 90. Idea és Ideál értékelméleti fontossága /Böhm Károly A tudományos pedagógia feladatai /Weszely Ödön Ch. Féré: Travail et Plaisir, Nouvelles études expérimentales de psychomécanique /Polgár Gyula Roy és Juquelier: Ismétlődő motorikus afázia egy morfinomániásnál /Polgár Gyula P. Ephrussi: Kísérleti adalékok az emlékezet tanához /Polgár Gyula Eugen Reiman: A nap és holdnak a horizonton való látszólagos nagyobbodása /Polgár Gyula Bertil Hammer: A figyelem-ingadozás elméletének kísérleti kritikájához /Polgár Gyula füzet 97. A művelődéstörténet elméletéről /Hornyánszky Gyula Tudat és valóság /Pauler Ákos Jean Baruzi: Leibniz három kiadatlan mystikus dialogusa /Polgár Gyula Paul Carus: The Monist /Polgár Gyula The American Journal of Psychology /Babits Mihály füzet 102. Az osztályharcok energetikája /Buday Dezső Az ősvalóság /Bárány Gerő

6 104. Enyvvári Jenő: A kategóriák dedukciójának újabb irodalmából Az V. nemzetközi pszichológiai kongresszus évfolyam füzet 106. Egy modern államregény /Bokor József A logikai érték elmélete /Polgár Gyula Ókori Lexikon /Rácz Lajos André Laland: Documents et remarques sur la conscience des mots dans le langage. /P Dromard: Néhány általában tic névvel jelölt mozgásjelenség összehasonlító lélektana. /P. Gy Szitnyai Elek: A hibás gondolkodás A Magyar Filozófiai Társaság közgyűléseinek actái. A közgyűlés jegyzőkönyve Egyesületünknek járó külföldi folyóiratok jegyzéke füzet 114. A gyermektanulmányozás mai állapota [1. rész] /Nagy László A kritika lélektana /Dénes Lajos Böhm Károly: Az ember és világa /b. j Nagy László: Fejezetek a gyermekrajzok lélektanából Stojits Iván: Teozófia és a teozófiai mozgalom S. Bell: A szerelmi élet ébredése G. Ch. Schwarz: Über Nervenheilstätten und die Gestaltung der Arbeit als Hauptheilmittel

7 121. G. B. Cutten: Egy különös lelkiállapot W. Weygandt: Beitrag zur Lehre von den psychischen Epidemien /Sz. E A. Heywood: A szagok asszociatív képessége /Szemethy Béla Harold H. Joachim: Absolut és relativ igazság /Babits Mihály Társulatunk életéből szám 126. A vezető és nagy emberek hatása a haladásra és a művészet fejlődésére [1. rész] /Lechner László Korunk világnézete /Karl Lajos A gyermektanulmányozás mai állapota [2. rész] /Nagy László Böhm Károly: Az ember és világa /Szitnyai Elek B. Kidd: Társadalmi evolutió /Jász Géza Pierre Roy: A hypochondriáról L. Marchand: A syphilis etiológikus szerepe lelki betegeknél R. Senet: A nyctophobia a gyermekeknél /Babits Mihály Olasz filozófiai társaságok /Vida Sándor Arthur Michell: Az álmodásról, nevetésről, pirulásról /Szemethy Béla Imre Sándor: Magyar vonások nevelésünkben /Szitnyai Elek Társulatunk életéből

8 4. szám 138. A vezető és nagy emberek hatása a haladásra és a művészet fejlődésére [2. rész] /Lechner László A komikumról /Szigetvári Iván Laoce életbölcselete /Stojits Iván Negyedik országos elmeorvosi értekezlet /Szitnyai Elek Ányos István: Az okviszony ismerettana Enyvvári Jenő: A productiv képzeleterő viszonya a transsendentatis apperceptióhoz a tiszta ész kritikájában Bálint Antal: A következtetés elmélete A. Forel: Sexuelle Ethik Dupoy: De la kleptomanie Bleuler: Bewusstsein und Association /Sz. E Simonyi Zsigmond: Középiskolai műszótár /Rácz Lajos M. Marquard: Pesszimizmus a klasszikus ókorban /Szelényi Ödön Társulatunk életéből évfolyam szám 151. Természetmegismerés és metafizika [1. rész] /Karl Lajos A determinizmusról [1. rész] /Bárány Gerő Egy lengyel filozófus a keleti bölcsészet fejlődéséről (Straszewski Móricz.) [1. rész] /Rácz Lajos Krausz Jakab: Bevezetés a filozófiába /-s. s Menger Antal: Új erkölcstan /Szitnyai Elek

9 156. Schopenhauer Arthur: Életbölcsesség. Aforizmák ford. Kelen Ferenc; Életbölcselet ford. Szemlér Lőrinc /Rácz Lajos Az olasz filozófia társaság első közgyűlése /Vida Sándor Társulatunk életéből Magyar filozófiai irodalom 1906-ban Külföldi filozófiai irodalom 1906-ban Bibliographia szám 162. Nietzsche filozófiája [1. rész] /Burján Károly Természetmegismerés és metafizika [2. rész] /Karl Lajos A determinizmusról [2. rész] /Bárány Gerő Egy lengyel filozófus a keleti bölcsészet fejlődéséről (Straszewski Móricz.) [2. rész] /Rácz Lajos Voluntarisztikus kriticizmus/ Enyvvári Jenő Egy és más a geniusról, Havelock Ellis és Andrew Wilson, ford. Szemethy B. Jahresbericht der Phil. G. a. d. Univerität zu Wien A külföld lélektani irodalma Társulatunk életéből - Kongresszus Az első magyar bölcselő emlékezete szám 169. Az élet és a tudomány főbb kérdései Metschnikoff, Ostwald és Haeckel műveiben /Szitnyai Elek Nietzsche filozófiája [2. rész] /Burján Károly Természetmegismerés és metafizika [3. rész] /Karl Lajos Bayle Péter, a felvilágosodás előharcosa/ Rácz Lajos Szelényi Ö.: A filozófia alapfogalmai Szelényi Ö.: Öngyilkosság és etika

10 175. Imre S.: Apáczai Csere János Horváth Kornél: Filozófia az orvostudományban A Magyar Tudománytörténeti Egyesület alakulása A IV. Elmeorvosi értekezlet munkálatai Babarczi Schwartzer O.: A korlátolt beszámíthatóság M. Alsbereg: Die Grundlagen des Gedächtnisses /Karl Lajos Leibniz értekezések Vida S. előszavával szám 182. Emerson Ralph Waldo /Tankó Béla Eszmék és aforizmák /Horváth Kornél Természet megismerés és metafizika [4. rész] /Karl Lajos Pauler Ákos: Az ethikai megismerés természete /Szitnyai Elek F. Beck: A koponya nagysága és az agyvelő súlya Gesell: A fiúk és leányok kézírásáról Bisett Pratt: Types of Religions Belief Harrison Toron: Az érzéki csalódásról ford. Szemethy B Gall Jenő: A modern socialis viszonyok kialakulása Társulatunk életéből, rendkívüli közgyűlés, új tagok évfolyam szám 192. Elnöki megnyitó beszéd /Medveczky Frigyes Bodnár Zsigmond és az ő törvénye. /Rácz Lajos Bourdeau I.: A jelenkori gondolkodás mesterei /Szitnyai Elek

11 195. Confucius: Ta-hió (Nagy tudomány) /Szelényi Ödön Levél a szerkesztőhöz /Pauler Ákos Olasz Filozófiai Társaság II. közgyűlése Magyar filozófiai irodalom 1907-ben Társulatunk életéből, közgyűlés, új tagok szám 200. A határhaszon elmélete és a psychofizikai alaptörvény. /Jankovich Béla H. Münsterberg: Philosophie der Werte /Pauler Ákos Henri Bergson: L Evolution Creatrice /Ányos István Max Verworn: Die Mechanik des Geisteslebens /Szitnyai Elek Th. Ziehen: Das Gedächtniss /Szitnyai Elek Perczelné Kozma Flóra: Felolvasások és közlemények a modern vallásbölcsészet és sociológia terén Társulatunk életéből, új tagok szám 207. Megemlékezés Than Károlyról. Elnöki beszéd /Medveczki Frigyes A Fechner-féle psychophysikai törvény a seismologiában /Kövesligethy Radó A Häckel-Chwolson-féle vita /Bozóky Endre E. Meumann: Intelligenz und Wille /Sz Th. Ribot: Die Psychologie der Aufmerksamkeit /Sz Max Verworn: Die Frage nach den Grenzen der Erkenntniss /Sz August Forel: Die Gehirnhygiene der Schüler /Szitnyai Elek

12 214. Karl Vorländer: Geschichte der Philosophie /R. L Társulatunk életéből, új tagok évfolyam szám 216. Intuitio és bizonyosság /Pauler Ákos Duns Scotus és a "Kétféle igazság" /Trikál József Néhány észrevétel az esztétika és ethika autonómiájáról /Medveczky Frigyes Henri Poincaré: Tudomány és feltevés /Zemplén Győző W. Ostwald: Die Energie /b J. Lachelier: Etude sur le syllogisme suivies de l observation de Platner et d une note sur le Philebe /á O. M. Reutter: Die Seele der Tiere im Lichte der Forschung unserer Tage /Gorka Sándor Fináczy Ernő: Az ókori nevelés története /Medveczky Frigyes Finkey Ferenc: A tételes jog alapelvei és vezéreszméi /Bernolák Sándor szám 225. Elnöki megnyitóbeszéd /Medveczky Frigyes Mystika az értékelméletben /Böhm Károly W. Wundt: Logik 3. Aufl. /Pauler Ákos D Hilbert: Grundlagen der Geometrie /Suták József W. Bieganski: Medizinische Logik /Kollarits Jenő H. Ebbinghaus: Abriss der Psychologie /Kornis Gyula

13 231. F. Picavet: Esquisse d une historie générale et comparée desphilosophies médioévales /cz Concha Győző: Báró Eötvös József állambölcselete és a külföldi kritika /f Kunz Jenő: A jog /á Alexander Bernát: Művészet /R Székely György: A lelki élet ismertetése /s Egyesületi élet; új tagok szám 237. Adalékok a fiatalkorú bűntettesek psychologiájához /Balogh Jenő Az asszociáció szerepe a szépérzelmek keletkezésében és lefolyásában /Mitrovics Gyula Max Wundt: Gesichte der griechischen Ethik I. /Hornyánszky Gyula Emile Boutroux: Science et religion /Ányos István Ernst Cassirer:Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wiessenschaft /Pauler Ákos Bernard Brunhes: La dégradation de l énergie /Wodetzky József O. Willmann: Die wichtigsten philos. Fachausdrücke /cz J. A. Endres: Geschichte d. mittelalterlichen Philosophie /cz Egyesületi élet; új tagok szám 13

14 246. Antiphon panlogismusa /Hornyánszky Gyula Tanulmányok Szent Ágoston bölcseletéről [1. rész] /Trikál József M. Adler: Marx als Denker /Földes Béla H. Paul: Principien der Sprachgeschichte /Gombocz Zoltán F. Schur: Grundlagen der Geometrie /Suták József P. Janet: Les Nevroses /Kollarits Jenő M. Planck: Die einheit des physikalischen Welrbildes /Bozóky Endre A. Weissmann: Die Selectionstheorie /Gorka Sándor W. Ostwald: Grosse Manner /Kg Grabmann: Die Geschichte der scholastischen Methode /cz Wang-Ch ung: Selected Essays /Ágner Lajos évfolyam szám 257. Az associatiót elősegítő és gátló tényezők /Moravcsik Ernő Tanulmányok Szent Ágoston bölcseletéről [2. rész] /Trikál József Gyulai Pál Elnöki megnyitó beszéd /Medveczky Frigyes Jelentés a genfi pszichológiai kongresszusról /Weszely Ödön H. Poincaré: Science et Méthod /Suták József Jonas Cohn: Voraussetzungen und Ziele des Erkennens /Pauler Ákos De la méthode dans les science /Pauler Ákos Henri Bergson: Essai sur les données immédiates de la conscience /Ányos István

15 265. A. Riehl: Der philosophische Kriticismus I. 2. Aufl. /Ányos István Giesswein Sándor: Társadalmi problémák és keresztény világnézet /d. v Finkey Ferenc: A magyar büntetőjog /A. P Balogh Jenő: Nyomor és bűntettek /f. gy Weszely Ödön: A modern pedagógia útjain / p. gy Társulati élet, új tagok szám 271. Filozófiai szükségleteink és az ethikai renaissance /Medveczky Frigyes Az igaz fogalmának formalizálása a synthetikus logikában /Kőnig Gyula Az év nevezetesebb filozófiai eseményeiről /Pauler Ákos Észrevételek Verworn általános élettanának jellemzéséhez /Udránszky László Goeber: Die vorsokratische Philosophie /Hornyánszky Gyula Wundt: Die Principien der mechanischen Naturlehre /Zemplén Győző Kowalewski: Die klassischen Probleme der Analysis des Unendlichen /Suták József Boriac: La psycholgie inconnue /Ányos István Titchener: Lectures on the elementary psychology of feeling and attention /Kornis Gyula Kiss János: Isten megismerése a látható világból /w Jász Géza: Az igaz, a szép és a jó /i. k

16 282. Társulati élet, titkári jelentés, számvizsgáló bizottság jelentése szám 283. A hippokratesi gyűjtemény ismerettana és logikája /Hornyánszky Gyula A tudomány fogalmáról /Pauler Ákos A chemiai theoriák újabb irodalmához /Liebermann Leó Ramon Y. Cajal: Histologie du systéme nerveux de l home et des vertébrés /Lenhossék Mihály Sigmund Freud. Zur Psychopathologie des Alltagslebens /Moravcsik Ernő Emil W. James: A pluralistic Universe /Ányos István W. Windelband: Der Wille zur Wahrheit /Kornis Gyula Jos Mausbach: Die Ethik des heiligen Augustinus /Czakó Ambró Broder Christiansen: Philosophie der Kunst /k. j Deutsche Mystiker: Bd. I. Seuse /cz Egyesületi élet, új tagok szám 294. Pierre Leroux és Pecqueur társadalom-bölcselete /Földes Béla Az energia fogalma és szerepe a természettudományokban /Zemplén Győző In memoriam. (W. James, Emmer Kornél, Katona Lajos.) Elnöki megnyitó beszéd /Medveczky Frigyes A. Prins: La défense sociale et les transformations du droit pénal /Balogh Jenő G. Budde: Die Wandlung des Bildungsideals in unserer Zeit /Fináczy Jenő

17 299. Hastings Berkeley. Mysticism in modern mathematics /Suták József St. Leduc: Théorie phisico-chimique de la vie et génération spontanée /Kollarits Jenő Volkmann: Erkenntnisstheoretische Grundzüge der Naturwissenschaften /Wodetzky József Egyesületi élet, új tagok, titkári jelentés, számvizsgáló bizottság jelentése, beküldött könyvek évfolyam szám 303. Képzettársulás és jelentésváltozás /Gombocz Zoltán A halmazelméletben fellépő logikai problémák /Suták József Adatok a biológia elméletéhez /Bernátsky Jenő Böhm Károly új ismeretelméleti tanulmányának elemzése /Tankó Béla Dudek János: Származástan és világnézet /s Hornyánszky Gyula: A görög felvilágosodás tudománya /Pauler Ákos Emlékkönyv Alexander Bernát 60. születésnapjára /n Egyesületi élet a szerkesztő búcsúja szám 311. Néhány reflexió a filozófiáról és a filozófiai társaságok életéről /Medveczky Frigyes Adatok az emlékezés pathologiájához /Ranschburg Pál Az év nevezetesebb filozófiai eseményeiről /Pauler Ákos Egyesületi élet Felhívás tagjainkhoz és olvasóinkhoz szám 17

18 316. A bábeli harmónia praestabilita a panbabylonisták felfogása szerint /Kmoskó Mihály Kant kriticizmusa és a modern értékelmélet /Ányos István Beszéd Böhm Károly felett /Schneller István Allgemeine Geschichte der Philosophie /Pauler Ákos, Schmidt József, Kmoskó Mihály, Jankovich Béla, Hornyánszky Gyula, Czakó Ambró, Ányos István J. Reinke: Grundzüge der Biologie /Bernátsky Jenő Th. Ribot: Problémes de psychologie affective /Kornis Gyula Szitnyai Elek: Az életfilozófia problémái /s. n szám 323. Helvétius paedagogiája /Fináczy Jenő Normatív elvek az ethikában, jogban és aesthetikában /Ányos István Physikai és psychikai okság /Kornis Gyula Wlad. Tatarkiewicz: Die Disosition der Aristotelischen Principen /Pauler Ákos Dingler: Die Grundlagen der angewandten Geometrie /Suták József A. Ross: Social Psychology /Hornyánszky Gyula F. Enriques: Probleme der Wissenschaft /Wodetzky József Trikál József: A keresztény bölcselet akaratelméletének kifejlődése a XV. századig /Z. A Egyesületi élet évfolyam szám 18

19 332. Reinke célszerűségi elve a biológiában /Bernátsky Jenő Isaac de Stella és Clairvaux-i Alcher lélektana [1. rész] /Czakó Ambró Eduard Zeller s Kleine Schriften /Hornyánszky Gyula Subconscious Phenomena by H. Münsterberg, Th. Ribot, Pierre Janet, I. Jastrow, B. Hart and M. Prince /k Alfred Fouilleée: La pensée et les nouvelles écoles antiintellectualistes /Ányos István William Stern: Die differentielle Psychologie in ihren methodischen Grundlagen /Kornis Gyula és 3. szám 338. Jogtudomány és jogbölcselet /Medveczky A lényegismeret Bergson tanában és a régi filozófiában /Prohászka Ottokár A negyedik nemzetközi filozófiai kongresszus (1911. Bologna.) /Pauler Ákos A világnyelv kérdése /Giesswein Sándor A logika mint értéktudomány /Ányos István Irodalmi túltengés a filozófiában /Posch Jenő Az utódgondozás elve a biológiában és az emberi társadalomban /Bernátsky Jenő Whitehaed: An introduction to mathematics /Suták József Frischeinsen-Köhler: Wissenschraft und Wirklichkeit /Ányos István Hertwig: Allgemeine Biologie /Gorka Sándor Schinz: Anti-Pragmatisme /i. v Somló: Az érték problémája /s. n

20 4. szám 350. A sorképzés principiuma /Pauler Ákos Tömegpsychologia és görög történet /Hornyánszky Gyula A legújabb kor értékelméleti törekvései /Ányos István Isaac de Stella és Clairvaux-i Alcher lélektana [2. rész] /Czakó Ambró In memoriam: Henri Poincaré. Emlékbeszéd /Medveczky Frigyes M. Horten: Die pilosophischen Systeme der spekulativen Theologen im Islam / Goldziher Ignác L. Brunschvigg: Les étapes de la philosophie mathématique /Suták József M. Verworn: Kausale und konditionelle Weltanschauung /Zemplén Győző évfolyam szám 358. Emmer Kornél emlékezete /Magyary Géza A hal-symbolum Egyiptomban. Történelmi adalék a vallásbölcselethez /Mahler Ede Játék, művészet és munka [1. rész] /Posch Jenő J. Kollarits: Character und Nervosität /Jendrásik Ernő W. Spranger: W. von Humboldt und die Humanitätsidee /Hornyánszky Gyula The Svedberg: Die Existenz der Molecüle /Buchböck Gusztáv Schmied-Kowarzik: Umriss einer analytischen Psychologie /Kornis Gyula E. Le Roy: Une philosophie nouvelle. Henri Bergson /Halasy-Nagy József Mikola S.: A fizikai alapfogalmak kialakulása /b. s szám 20

21 367. A néprajzi tudomány fejlődése a modern gondolkozás történetében /Katona Lajos ( 1910) A psychés műveletekhez csatlakozó physikai tüneményekről /Moravcsik Emil Játék, művészet és munka [2. rész] /Posch Jenő L. v. Schroeder: Bhagavadgita /Schmidt József Henri Berr: La synthése en hitoire /Kornis Gyula A. E. Taylor: Varia Socratica /Vargha Béla H. G. Opitz: Die Philosophie der Zukunft /Tankó Béla és 4. szám 374. Az alaptények /Kőnig Gyula A modern logika irányai /Pauler Ákos Az impressziókról /Lechner Károly Vallástörténeti és vallásbölcseleti tanulmány a régi egyiptomiakról /Mahler Ede A lét és az érvény problémájának kifejlődése /Ányos István H. Vaihinger, Die Philosophie des Als ob /Tankó Béla G. Anschütz: Spekulative, exacte und angewandte Psychologie /Kornis Gyula Egyesületi élet évfolyam és 2. szám 382. A geometria logikai épületének felépítése /Suták József A tér és idő fogalma a relativitás elvének megvilágításában /Zemplén Győző Instrumentális felfogások a modern tudományelméletben /Ányos István Az érzet /Posch Jenő H. Münsterberg: Grundzüge der Psychotecnik /Kornis Gyula

22 387. Jahrbücher der Philosophie /s. n O. Külpe: Die Realisierung /Ányos István A legújabb Fichte-, schelling- és Scheiermacher-kiadások /Halasy-Nagy József és 4. füzet 390. Bevezetés a tárgyelméletbe /Polgár Gyula A metafizikusok lélektanához /Halasy-Nagy József A monadologia első formája az újkori filozófiában /Szemere A kiválaszttás és a kiegészítés a történeti megismerésben /Fogarasi Béla A vallás pszichogenetikus vizsgálata /Czakó Ambró P. Natorp: Über Plato s Ideenlehre /Pauler Ákos W. Winderband: Die Hypothese des Unbewussten /Kornis Gyula K. Joel: Die philosophische Krisis der Gegenwart /Tankó Béla É. Boutroux: Tudomány és vallás a jelenkori filozófiában /Halasy-Nagy József R. Eucken: Hauptprobleme derreligionphilosophie der Gegenwart /Szelényi Ödön H. Leuba: A psychological study of religion /Czakó Ambró Th. Ribot: La vie inconsciente et les mouvements /k. r Társasági ügyek Medvecky Frigyes gyászjelentése

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Klasszikus

Részletesebben

Paul Natorp (1854 1924)

Paul Natorp (1854 1924) Portré Fodor László (1854 1924) a neokantiánusok az Immanuel Kant (1724 1804) által kidolgozott tanok újraértelmezésére, újraértékelésére és bővítésére törekvők áramlatához tartozó nagy hatású német filozófus

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

SZAKIRODALOM 83. Wolfstieg August. Bibliographie der freimaurerischen Literatur. Herausgegeben im Auftrage des Vereines deutscher Freimaurer.

SZAKIRODALOM 83. Wolfstieg August. Bibliographie der freimaurerischen Literatur. Herausgegeben im Auftrage des Vereines deutscher Freimaurer. SZAKIRODALOM 83 rendszereket újított föl, Róma gyámkodását a rendőri gyámkodással cserélte föl. Bár sokszor enyhén kezelte a cenzúra szabályait, ezek nincsenek minden, sokszor bántó és bosszantó kicsinyesség

Részletesebben

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem Kultúraelmélet - bevezetés a művelődésfilozófiába 2. ANDB-705, ANDB-111 2014/15 II. félév Kurzusleírás B. A. Alapképzés 2/2 kredit- 2 félév második félév - heti 2 óra előadás kollokvium Striker Sándor,

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 -

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 152 Kornai,J. By Force of Thought:Irregular Memoirs of an Intellectual Journey Cambridge 2006 978-0-262-11302-1 Y (HU) I 3

Részletesebben

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből Témavezető: Tilk Péter egyetemi docens (PhD) A téma leírása: A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből című téma keretében a doktorandusz hallgatóknak

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM.

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT és P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. 1 942. Lengyel-nyomda Kolozsvár, Bólyai-u. 7. Felelős

Részletesebben

Helyi tanterv Filozófia tantárgyból 12. évfolyamon az AJTP (A), normál tantervű (B) és természettudományos (C) osztályok számára

Helyi tanterv Filozófia tantárgyból 12. évfolyamon az AJTP (A), normál tantervű (B) és természettudományos (C) osztályok számára Helyi tanterv Filozófia tantárgyból 12. évfolyamon az AJTP (A), normál tantervű (B) és természettudományos (C) osztályok számára Rendelkezésre álló órakeret: heti 1 óra = 32 óra Célok és feladatok A bölcsesség

Részletesebben

A dualizmus korának Magyaroszága

A dualizmus korának Magyaroszága A dualizmus korának Magyaroszága 1890-es évektől új problémák Gyakori kormányváltások (agrár kereskedelem) Ellenzék: önálló vámterület, magyar nemzeti bank ötlete O-MM Új ellentétek: (liberálisok, konzervatívok,

Részletesebben

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4.

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. Pedagógiai információforrások, adatbázisok Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. HOL? HOGYAN? HA UGYAN! Ma már tudjuk, hogy egy értelmes sor vagy egy pontos hír körül mérföld hosszúságú

Részletesebben

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG 1891 I. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm: Így szóla Zarathustra II. 59. [Részlet] (Ford.: Katona Lajos) In: Élet I/1 (1891),

Részletesebben

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Bibliográfiák Gáspár Margit: A magyar kémiai irodalom bibliográfiája. 1901 1925. Bp., 1931. Egy. ny. XII, 334 p. Gáspár Margit: A

Részletesebben

Propedeutika-teszt 3. tudománytörténet

Propedeutika-teszt 3. tudománytörténet Propedeutika-teszt 3. tudománytörténet Propedeutika-teszt 3 (1) 1. Állítsa időrendbe a művészettörténet-írás alábbi alakjait: 1. Baxandall 2. Burckhardt 3. Bryson 4. Gombrich 5. Hotho 6. Riegl 7. Saxl

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

SZERKESZTI TORMAY CECILE

SZERKESZTI TORMAY CECILE NAPKELET SZERKESZTI TORMAY CECILE XV. KÖTET 1930 JANUÁR JÚNIUS 1 6. SZÁM A MAGYAR IRODALMI TÁRSASÁG KIADÁSA BUDAPEST TARTALOM. REGÉNY Török Sándor : Az idegen város 67, 157, 256, 362, 442, 563 ELBESZÉLÉSEK

Részletesebben

A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA

A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA AKG Kiadó Budapest 1995 TARTALOM A KOR FILOZÓFIÁJA 5 LENDVAIL. FERENC: A polgári filozófia vége 5 A pozitivista tudományfilozófiák 6 A klasszikus pozitivizmus

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke 1955 1962 Vegyes tartalmú számok 1963 1. sz. A komplex összehasonlító kutatások elvi kérdései 2. sz. Nemzetközi Összehasonlító Konferencia (Budapest,

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása. Dr. Huszty Gábor elnök. HTE közgyűlés 2012. 2012. május 24.

Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása. Dr. Huszty Gábor elnök. HTE közgyűlés 2012. 2012. május 24. Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása Dr. Huszty Gábor elnök HTE közgyűlés 2012 2012. május 24. Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása Az Egyesület tagjait és tiszteletbeli

Részletesebben

Andragógia Záróvizsga tételek személyügyi szervező 2014-04-08

Andragógia Záróvizsga tételek személyügyi szervező 2014-04-08 Andragógia Záróvizsga tételek személyügyi szervező 2014-04-08 1. Az andragógia tudományrendszertani helye. Az andragógia és a neveléstudományok viszonyrendszerének feltárása. Az andragógia terminológiai

Részletesebben

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez KISNYOMTATVÁNYOK 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez Kolozsvár, 1932. 03., soksz., 1 f., 24x16 cm 645 Bevonulási felhívás Székelyudvarhely. 1918. 12.

Részletesebben

12. évfolyam. Célok és feladatok: Éves óraszám : Heti otthoni óraszám :

12. évfolyam. Célok és feladatok: Éves óraszám : Heti otthoni óraszám : Bevezetés a filozófiába helyi tanterve 1 12. évfolyam Éves óraszám : Heti otthoni óraszám : 32 óra fél óra Célok és feladatok: A bölcsesség a mindennapi élet része, természetesen nem a nagy filozófusok

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája Új folyam 1 (5), 1991. 1. szám (A4-es méretben) Voigt Vilmos: A magyar szemiotikai terminológia általános

Részletesebben

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről Emlékeztető az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről Jelen voltak: Dr. Inzelt György Dr. Surján Péter Dr. Záray Gyula Dr. Kiss Éva Dr. Orbán Miklós Dr. Timári Géza Dr.

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról L'Harmattan - Sapientia SCINTILLAE SAPIENTIAE A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszékének

Részletesebben

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Filozófia, Esztétika, Etika, Vallástudomány,

Részletesebben

A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről

A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről Szilágyi Vilmos A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről A nemiséggel (vagyis a szexualitással) kapcsolatos ismeretek évezredek óta szaporodnak, de csak a 19. században kezdtek összeállni

Részletesebben

Felhasznált irodalom

Felhasznált irodalom Felhasznált irodalom ARENDT, Hannah 1991 A forradalom. Budapest, Európa Kiadó 1995 Mi a tekintély?; Mi a szabadság? In: Uõ: Múlt és jövõ között. Budapest, Osiris Kiadó Readers International, 100 150 és

Részletesebben

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r,

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r, REPERTÓRIUM. Abonyi Lajos. (1843-1898.) (Képpel). Vasár, Ujs., 18. sz.' t /,... Ábrányi Emil, Garay János emlékezete. Budap. Napló "155. -sz. Ábrányi Emil. Abonyi Lajos. Budáp. Napló 118. sz, Ambrus Zoltán.

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Antall József A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Igen tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! Megtisztelõ felkérésnek teszek eleget, amikor a nemzetközi pszichoanalitikus konferencia alkalmából

Részletesebben

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/ IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye /Acta post advocatos/ 1627 1835 Terjedelme: 14,80 ifm 92 (14,73 fm) doboz 2 (0,07 fm) kötet 94 rakt egys. Raktári helye: Mester utca, 2 emelet,

Részletesebben

BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA

BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Célok és feladatok A bölcsesség a mindennapi élet része, természetesen nem a nagy filozófusok tanításainak ismerete, hanem a bölcsesség életirányító

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Mesmer és a mesmerizmus

Mesmer és a mesmerizmus Schultheisz Emil Mesmer és a mesmerizmus Henri Bergson azt írja, hogy a valóság mágikus értelmezése óvta meg a primitív embereket attól a kétségbeeséstől, amely a természet erőinek kifürkészhetetlenségét

Részletesebben

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA In memóriám Nagy Lajos NAP KIADÓ TARTALOM FIATAL EMBEREK Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Részlet (In: Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Bp., Móra, 1986) 7 Kardos Pál:

Részletesebben

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem B ó I v Mu - m m y v ó mu ó m b m y y, m A mu ü m j v y m y m m y v m y m b, - b m ó ó m u mu - y ó u m y, j, u- ó b. m. A mu m v y v y y y v m ub, v y m y b y m v, mu ü v m y j - um umb bb. L - y ó m

Részletesebben

IX. 311. A Pest megyei községi legeltetési társulatok iratainak levéltári gyűjteménye 1873-1905, 1930-1944 (-1964)

IX. 311. A Pest megyei községi legeltetési társulatok iratainak levéltári gyűjteménye 1873-1905, 1930-1944 (-1964) Terjedelem: 1,61 fm, 13 doboz /1,36 fm/, 13 kötet /0,19 fm/, 2 csomó /0,02 fm/, 10 füzet /0,04 fm/, 38 raktári egység Ténylegesen meglévők: 1,45 fm, 12 doboz /1,24 fm/, 11 kötet /0,15 fm/, 2 csomó /0,02

Részletesebben

Dr. Szilágyi Vilmos. Szexuálpszichológia. Tankönyv és dokumentáció

Dr. Szilágyi Vilmos. Szexuálpszichológia. Tankönyv és dokumentáció Dr. Szilágyi Vilmos Szexuálpszichológia Tankönyv és dokumentáció TARTALOM Bevezetés 1. Az alapfogalmak (szexualitás és pszichoszexualitás) meghatározása 2. A szexuálpszichológia fogalma és fejlődése Dokumentáció

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15.

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15. B A L A T O N I H O R G Á S Z E G Y E S Ü L E T Székhely: 1224. Budapest, Diótörő út 61 Tel. Fax: 207-42-92 Mobil: 20/945-87-15 JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

LOTZ KÁROLY ERNST-MUZEÜM EMLÉKKIÁLLÍTÁST. legközelebb

LOTZ KÁROLY ERNST-MUZEÜM EMLÉKKIÁLLÍTÁST. legközelebb f I MZ ERNST-MUZEÜM legközelebb LOTZ KÁROLY EMLÉKKIÁLLÍTÁST rendez. Tiz év múlott el azóta, hogy a Képzőművészeti Társulat a Lotz-kiállitást rendezte. Azóta a nagy magyar mester oly sok elfeledett ismeretlen

Részletesebben

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA?

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Dr. Bartal Anna Mária egyetemi docens 11/24/10 1 11/24/10 2 Tananyag, követelmények kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába.2006. Osiris kiadó Vizsga: 50

Részletesebben

BUZINKAY GÉZA HIDVÉGI JENŐ: REGÖLY-MÉREI GYULA (1908 1974) 1

BUZINKAY GÉZA HIDVÉGI JENŐ: REGÖLY-MÉREI GYULA (1908 1974) 1 A MÚLT MAGYAR ORVOSTÖRTÉNÉSZEI BUZINKAY GÉZA HIDVÉGI JENŐ: REGÖLY-MÉREI GYULA (1908 1974) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István vezetésével, közreműködött: Szállási

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

Tiszteletbeli elnökségi tag cím odaítélése, jutalmazás, kitüntetés. HTE közgyűlés 2014. 2014. május 14. Dr. Huszty Gábor elnök

Tiszteletbeli elnökségi tag cím odaítélése, jutalmazás, kitüntetés. HTE közgyűlés 2014. 2014. május 14. Dr. Huszty Gábor elnök Tiszteletbeli elnökségi tag cím odaítélése, jutalmazás, kitüntetés Dr. Huszty Gábor elnök HTE közgyűlés 2014 2014. május 14. Tiszteletbeli elnökségi tag jóváhagyása Az Egyesület tagjait és Jszteletbeli

Részletesebben

1.osztályos tankönyvek:

1.osztályos tankönyvek: 1.osztályos tankönyvek: Ének-zene /nat 2012/ Nemzedékek Kiadó Az én ABÉCÉM Első olvasókönyvem Első technikakönyvem A képzelet világa Játékház: betűtanítás- írásfűzet Játékház: képes olvasókönyv / Hargitai

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

A kísérteties szerepe a társadalmi kirekesztés folyamatában

A kísérteties szerepe a társadalmi kirekesztés folyamatában A kísérteties szerepe a társadalmi kirekesztés folyamatában VARGA Rita Debreceni Egyetem, Debrecen, Magyarország vargarita@mailbox.hu A háború traumája és a pszichoanalitikus kísérteties Az első világháború

Részletesebben

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13.

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. A Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai Szerkesztette: Font Márta és Vargha Dezső Pécs Története Alapítvány Pécs, 2003 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban

A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban TANULMÁNYOK Alkalmazott Nyelvtudomány VIII. évfolyam 1-2. szám 2008. MIHALOVICSNÉ LENGYEL ALOJZIA Pannon Egyetem, MFTK, Germanisztikai Intézet alojzia@btk.uni-pannon.hu A nyelvterjesztési politika formái

Részletesebben

Tantárgy adatlap Szociológiai elméletek I.

Tantárgy adatlap Szociológiai elméletek I. A tantárgy kódja: 7SO30NAKL3M A tantárgy megnevezése (magyarul): A tantárgy neve (angolul): Sociological Theories I. A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2 óra előadás hetente

Részletesebben

Halasy-Nagy József írásai Bibliográfia

Halasy-Nagy József írásai Bibliográfia Halasy-Nagy József írásai Bibliográfia DEÁK TAMÁS - KLUKOVICSNÉ PARÓCZY KATALIN - RÁCZNÉ MOJZES KATALIN - SZABÓ ÉVA (Szeged) Bevezetés Halasy-Nagy József (1885. május 2. Ercsi - 1976. május 6. Hajdúszoboszló)

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010.

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010. TÁRSADALOMFILOZÓFIA TÁRSADALOMFILOZÓFIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Dobai János (Budapest 1929. IX. 13.) művészettörténész, egyetemi tanár

Dobai János (Budapest 1929. IX. 13.) művészettörténész, egyetemi tanár 2014. február 23. Dobai János (Budapest 1929. IX. 13.) művészettörténész, egyetemi tanár Névváltozatai Dobay János Szabad Művészet 1952. XI.?1954. VIII. 12. 1957. I. 12. Szépművészeti Múzeum 1956-ban távozott:

Részletesebben

A pszichológia tárgya, feladata A pszichológia módszerei

A pszichológia tárgya, feladata A pszichológia módszerei A pszichológia tárgya, feladata A pszichológia módszerei Mi a pszichológia? A pszichológia a lelki élettel, a lelki jelenségekkel foglalkozó tudomány. Elnevezése görög eredető: PSZICHÉ (lélek) + LOGOSZ

Részletesebben

Kornya László Bibliográfia Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1867 Berlin, 1926) halálának 75. évfordulóján a megjelenés idõrendjében

Kornya László Bibliográfia Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1867 Berlin, 1926) halálának 75. évfordulóján a megjelenés idõrendjében Kornya László Bibliográfia Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1867 Berlin, 1926) halálának 75. évfordulóján a megjelenés idõrendjében Megemlékezések Gragger Róbert haláláról Dem Andenken Robert Graggers. Ungarische

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

2012. augusztusi gyarapodás

2012. augusztusi gyarapodás . augusztusi gyarapodás Raktári szám A dokumentum azonosító adatai Megjelenési adatok KK41928 A MAGYAR NEMZETI BANK TÖRTÉNETE ; 1. BUDAPEST : KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ, 1993-1999 KK41928 A MAGYAR

Részletesebben

1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ

1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ 1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ CSÁNYI PÉTER VK 1 VK TORY ANDRÁS VK 2 VK VÁG CSANÁD VK 3 VK KUN DOROTTYA 4 CZEILER LILI VK 6 VK SOLT MAJA VK 7 VK GÖBLÖS TAMÁS 8

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai SZMSZ VIII. sz. melléklete A kutatóközpontok szabályzatai A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok

Részletesebben

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni.

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. Zárójelentés Kutatási beszámoló Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. A tervet időközben ugyan

Részletesebben

KATALÓGUS NÉZET CÍM KATALÓGUS NÉZET SZERZŐ/SZERKESZTŐ KATALÓGUS NÉZET. HVG Adó 2016

KATALÓGUS NÉZET CÍM KATALÓGUS NÉZET SZERZŐ/SZERKESZTŐ KATALÓGUS NÉZET. HVG Adó 2016 HVG Adó 2016 HVG Diploma 2016 HVG HR Plusz 2016 A HVG évente megjelenő kiadványai az emeleti tájékoztatópultból helyben használatra elkérhetők! HVG Társadalombiztosítás 2016 Jahresbericht 2014 : der Fakultat

Részletesebben

1. évfolyam. 2. évfolyam

1. évfolyam. 2. évfolyam 1. évfolyam magyar nyelv és irodalom NT-11189/II Játékház. Feladatlapok II. a Képes olvasókönyvhöz az általános iskola 1. osztálya számára Meixner Ildikó NT-11189/I Játékház. Feladatlapok I. a Képes olvasókönyvhöz

Részletesebben

MIBEN SEGÍT A RENDSZERSZEMLÉLETŰ KONFIGURÁCIÓELEMZÉS AZ ALKOTÁSOK PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSE SORÁN?

MIBEN SEGÍT A RENDSZERSZEMLÉLETŰ KONFIGURÁCIÓELEMZÉS AZ ALKOTÁSOK PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSE SORÁN? Psychologia Hungarica Caroliensis, 2013, 1, 1, 108-113. DOI: 10.12663/PsyHung.1.2013.1.1.5 MIBEN SEGÍT A RENDSZERSZEMLÉLETŰ KONFIGURÁCIÓELEMZÉS AZ ALKOTÁSOK PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSE SORÁN? A hétlépéses képelemzési

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Könyv és Nevelés 2006/4.

Könyv és Nevelés 2006/4. Könyv és Nevelés 2006/4. Tartalom Balogh Mihály: Mustra 5 KÖNYVTÁR Tafferner Tamás: Iskolai könyvtári feladatok, források, fejlesztések 7 Balogh Mihály: Töprengés az iskolai könyvtári szakfelügyeletrõl

Részletesebben

Signatur: Ungarn. Signatur Signatur Signatur. Dr. Karvalits Ferenc Simor András Dr. Király Júlia. Henrik Auth Zsigmond Járai Dr.

Signatur: Ungarn. Signatur Signatur Signatur. Dr. Karvalits Ferenc Simor András Dr. Király Júlia. Henrik Auth Zsigmond Járai Dr. Signaturen auf den Banknoten von Ungarn Signatur: Ungarn SCWPM Nr. Signatur Signatur Signatur 198?, 196? György Matolcsy Ádám Balog 201b, 201c, 200c - 200a, 190b 190a, 199b, 199a, 198c - 198a 197?, 197c

Részletesebben

Tárgyalkotó népművészet. Szerkesztette: Bellon Tibor - Fügedi Márta - Szilágyi Miklós

Tárgyalkotó népművészet. Szerkesztette: Bellon Tibor - Fügedi Márta - Szilágyi Miklós Tárgyalkotó népművészet Szerkesztette: Bellon Tibor - Fügedi Márta - Szilágyi Miklós Tartalom Bevezető. I. fejezet Mi a népművészet? Lexikon-szócikk a magyar népművészetről 7 Fél Edit-Hofer Tamás-K. Csüléry

Részletesebben

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II.

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE Kölcsey Ferenc 5 509. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1811 - Kölcsey m. m. IX. 58-60. r 6 510. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1813 - Kölcsey

Részletesebben

Kiss Szabolcs. Zárójelentés A gyermek tudatelmélete és pragmatikai képessége című OTKA pályázatról

Kiss Szabolcs. Zárójelentés A gyermek tudatelmélete és pragmatikai képessége című OTKA pályázatról Kiss Szabolcs Zárójelentés A gyermek tudatelmélete és pragmatikai képessége című OTKA pályázatról A beszámolási időszakban (2003-2006) folytattam a gyermek tudatelméletének több szempontú tanulmányozását.

Részletesebben

K O N Z E R V A T Í V S Z E M L E á l l a m t u d o m á n y i f o l y ó i r a t M e g j e l e n i k n e g y e d é v e n t e

K O N Z E R V A T Í V S Z E M L E á l l a m t u d o m á n y i f o l y ó i r a t M e g j e l e n i k n e g y e d é v e n t e K O N Z E R V A T Í V S Z E M L E á l l a m t u d o m á n y i f o l y ó i r a t M e g j e l e n i k n e g y e d é v e n t e Szentpéteri Nagy Richard Nekrológ virággal Noszkai Gábor Mûfordító a virágüzletben

Részletesebben

kommentárjához 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea

kommentárjához 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Chronowski Nóra Drinóczi Tímea kommentár Az Alkotmány kommentárjához 1. 2009-ben, a rendszerváltó alkotmányozás kezdetének huszadik évfordulóján jelent meg Jakab András szerkesztésében, a Századvég Kiadó

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Egyesületi díjak átadása. HTE közgyűlés 2013

Egyesületi díjak átadása. HTE közgyűlés 2013 Egyesületi díjak átadása Dr. Huszty Gábor elnök HTE közgyűlés 2013 2013. május 23. Tiszteletbeli elnökségi tag jóváhagyása Az Egyesület tagjait és tiszteletbeli tagjait az Egyesületben kifejtett évtizedes

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben