Magyar Filozófiai Társaság Közleményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Filozófiai Társaság Közleményei"

Átírás

1 Magyar Filozófiai Társaság Közleményei Repertórium Készítette: Balog Éva, Laczkó Sándor 1. évfolyam füzet 1. Magyar Filozófiai Társaság megalakulása. Történeti előzmények Az előkészítő bizottság évi november 19-én tartott értekezlete Az évi május hó 25-én tartott alakuló közgyűlés jegyzőkönyve Az előkészítő bizottság elnökének, dr. Bokor Józsefnek megnyitó beszéde A megválasztott elnök, dr. Emmer Kornélnek üdvözlő beszéde A Társaság alapszabályai, a jóváhagyási záradékkal A tagok névsora Az évi november 24-iki, első felolvasó ülés tárgysorozata A Társaság további működésre vonatkozó tudnivalók évfolyam füzet 10. Felhívás a Magyar Filozófiai Társaság t. tagjaihoz Emmer Kornél elnöki megnyitó beszéde A filozófiai irányok különbözőségének gyökereiről és megegyeztetésük lehetőségéről /Böhm Károly Felfogásbeli tévedéseink törvényszerűsége /Ranschburg Pál Darwin és Spencer. Kép az emberi gondolkodás történetéből /Pekár Károly A szép és a tetszés /Weber Károly Palágyi Menyért: Neue Theorie des Raumes und der Zeit. /Posch Jenő Folyóiratok szemléje: Athenaeum, Budapesti Szemle, Az Eszme Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane füzet 19. Újabb német bölcsészeti áramlatok /Palágyi Menyhért Comte Ágost élete és művei /Kun Sámuel

2 21. Allgemeine Aesthtetik von Jonas Cohn /Böhm Károly Folyóiratok Szemléje: Vierteljahrschrift für wissenschaftliche, Philosophie und Sociologie Az álom és unalom. Körkérdés /Posch Jenő Felhívás a Magyar Filozófiai Társaság tagjaihoz füzet 25. A közgyűlés jegyzőkönyve A filozófia társulati mívelésének feltételeiről /Bokor József Az élet bölcselete /Fekete József A titkári jelentés Üdvözlő levél Wundt Vilmoshoz. Válasz az üdvözlő levélre A magyar filozófiai irodalom bibliográfiája A számvizsgáló bizottság jelentése A pénztárnok jelentése Folyóiratok szemléje Bölcseleti szolidaritás és a szerkesztő megjegyzése /Kun Sámuel A filozófia családfája és a magyar filozófia évfolyam füzet 36. Wundt jelentősége a filozófiában /Rácz Lajos A legújabbkori házassági ethikáról /Buday Dezső Pollák Illés: Erősek és gyengék. /Bokor József Filozófiai előadások Tarlózás a körkérdés körül füzet 41. Wundt jelentősége a filozófiában (II.) /Rácz Lajos Elmélkedések az életről /Lechner László Pekár Károly: A filozófia története /Rácz Lajos

3 44. Eugen Heinrich Schmitt: Die Gnosis, Grundlagen der Weltanschauung einer edleren Kultur /r Folyóiratok szemléje Felhívás a Magyar Filozófiai Társaság tagjaihoz füzet 47. Az álom és jelentősége /Szitnyai Elek Imperiálizmus és liberálizmus /Réz Mihály A műélvezet lélektana /Lázár Béla Emberszeretet /Bokor József Fekete József: Az élet bölcselete /Tankó Béla Adatok a figyelem lélektanához /Ranschburg Pál Éltes Mátyás: Adatok a gyengetehetségű gyermek képzet- és szókincsének megismeréséhez Lehmann: Az idegműködés természetéről /Ranschburg Pál Folyóiratok szemléje Herbert Spencer halála évfolyam füzet 57. Jegyzőkönyv az november 29-iki közgyűlésről A nagy szám törvénye / Schweiger Lázár Kőrösy József bírálata a fenti értekezésről Kelen Ferenc hozzászólása Schweiger Lázár záróbeszéde A hipnotikus állapot pszichológiai mivoltáról /Pekár Károly Titkári jelentés a közgyűlésről A számvizsgáló bizottság jelentése Pénztári kimutatás, mérleg és költségvetés

4 66. Jászi Oszkár: Művészet és erkölcs /Kelen Ferenc füzet 67. Nyilvános felolvasó ülés Spencer Herbert emlékére január 17-én., Spencer élete /Pekár Lároly Spencer bölcseletének általános méltatása /Lechner László Nyilvános felolvasóülés Kant Immanuel emlékére január 31-én. Elnöki megnyitóbeszéd Kant /Pauler Ákos Az uralom elve a családban /Réz Mihály Híradás a közgyűlésről, könyvészet füzet 74. Hit és tudás. Visszaemlékezés Jókaira /Bokor József Az agy látja az agyat /Vida Sándor Bokor József elnöki megnyitó beszéde Titkári jelentés A számvizsgáló bizottság jelentése Pénztári kimutatás Filozófiai előadások az egyetemen A Magyar Filozófiai Társaság választmánya az ciklusra A Magyar Filozófiai Társaság tagjainak névsora füzet 83. A szellemi tehetségek eredete /Szitnyai Elek Locke halálának kétszázados évfordulója alkalmából /Palágyi Menyhért Ismerettani elmélkedések /Lechner László Az ismerettan alapvetése /Palágyi Menyhért A gyermeki elme fejlődése és működése, különös tekintettel a szellemi rendellenességekre /Ranschburg Pál Az ismeretelméleti kategóriák problémája. Szerzői jelentés /Pauler Ákos

5 89. Értesítés évfolyam füzet 90. Idea és Ideál értékelméleti fontossága /Böhm Károly A tudományos pedagógia feladatai /Weszely Ödön Ch. Féré: Travail et Plaisir, Nouvelles études expérimentales de psychomécanique /Polgár Gyula Roy és Juquelier: Ismétlődő motorikus afázia egy morfinomániásnál /Polgár Gyula P. Ephrussi: Kísérleti adalékok az emlékezet tanához /Polgár Gyula Eugen Reiman: A nap és holdnak a horizonton való látszólagos nagyobbodása /Polgár Gyula Bertil Hammer: A figyelem-ingadozás elméletének kísérleti kritikájához /Polgár Gyula füzet 97. A művelődéstörténet elméletéről /Hornyánszky Gyula Tudat és valóság /Pauler Ákos Jean Baruzi: Leibniz három kiadatlan mystikus dialogusa /Polgár Gyula Paul Carus: The Monist /Polgár Gyula The American Journal of Psychology /Babits Mihály füzet 102. Az osztályharcok energetikája /Buday Dezső Az ősvalóság /Bárány Gerő

6 104. Enyvvári Jenő: A kategóriák dedukciójának újabb irodalmából Az V. nemzetközi pszichológiai kongresszus évfolyam füzet 106. Egy modern államregény /Bokor József A logikai érték elmélete /Polgár Gyula Ókori Lexikon /Rácz Lajos André Laland: Documents et remarques sur la conscience des mots dans le langage. /P Dromard: Néhány általában tic névvel jelölt mozgásjelenség összehasonlító lélektana. /P. Gy Szitnyai Elek: A hibás gondolkodás A Magyar Filozófiai Társaság közgyűléseinek actái. A közgyűlés jegyzőkönyve Egyesületünknek járó külföldi folyóiratok jegyzéke füzet 114. A gyermektanulmányozás mai állapota [1. rész] /Nagy László A kritika lélektana /Dénes Lajos Böhm Károly: Az ember és világa /b. j Nagy László: Fejezetek a gyermekrajzok lélektanából Stojits Iván: Teozófia és a teozófiai mozgalom S. Bell: A szerelmi élet ébredése G. Ch. Schwarz: Über Nervenheilstätten und die Gestaltung der Arbeit als Hauptheilmittel

7 121. G. B. Cutten: Egy különös lelkiállapot W. Weygandt: Beitrag zur Lehre von den psychischen Epidemien /Sz. E A. Heywood: A szagok asszociatív képessége /Szemethy Béla Harold H. Joachim: Absolut és relativ igazság /Babits Mihály Társulatunk életéből szám 126. A vezető és nagy emberek hatása a haladásra és a művészet fejlődésére [1. rész] /Lechner László Korunk világnézete /Karl Lajos A gyermektanulmányozás mai állapota [2. rész] /Nagy László Böhm Károly: Az ember és világa /Szitnyai Elek B. Kidd: Társadalmi evolutió /Jász Géza Pierre Roy: A hypochondriáról L. Marchand: A syphilis etiológikus szerepe lelki betegeknél R. Senet: A nyctophobia a gyermekeknél /Babits Mihály Olasz filozófiai társaságok /Vida Sándor Arthur Michell: Az álmodásról, nevetésről, pirulásról /Szemethy Béla Imre Sándor: Magyar vonások nevelésünkben /Szitnyai Elek Társulatunk életéből

8 4. szám 138. A vezető és nagy emberek hatása a haladásra és a művészet fejlődésére [2. rész] /Lechner László A komikumról /Szigetvári Iván Laoce életbölcselete /Stojits Iván Negyedik országos elmeorvosi értekezlet /Szitnyai Elek Ányos István: Az okviszony ismerettana Enyvvári Jenő: A productiv képzeleterő viszonya a transsendentatis apperceptióhoz a tiszta ész kritikájában Bálint Antal: A következtetés elmélete A. Forel: Sexuelle Ethik Dupoy: De la kleptomanie Bleuler: Bewusstsein und Association /Sz. E Simonyi Zsigmond: Középiskolai műszótár /Rácz Lajos M. Marquard: Pesszimizmus a klasszikus ókorban /Szelényi Ödön Társulatunk életéből évfolyam szám 151. Természetmegismerés és metafizika [1. rész] /Karl Lajos A determinizmusról [1. rész] /Bárány Gerő Egy lengyel filozófus a keleti bölcsészet fejlődéséről (Straszewski Móricz.) [1. rész] /Rácz Lajos Krausz Jakab: Bevezetés a filozófiába /-s. s Menger Antal: Új erkölcstan /Szitnyai Elek

9 156. Schopenhauer Arthur: Életbölcsesség. Aforizmák ford. Kelen Ferenc; Életbölcselet ford. Szemlér Lőrinc /Rácz Lajos Az olasz filozófia társaság első közgyűlése /Vida Sándor Társulatunk életéből Magyar filozófiai irodalom 1906-ban Külföldi filozófiai irodalom 1906-ban Bibliographia szám 162. Nietzsche filozófiája [1. rész] /Burján Károly Természetmegismerés és metafizika [2. rész] /Karl Lajos A determinizmusról [2. rész] /Bárány Gerő Egy lengyel filozófus a keleti bölcsészet fejlődéséről (Straszewski Móricz.) [2. rész] /Rácz Lajos Voluntarisztikus kriticizmus/ Enyvvári Jenő Egy és más a geniusról, Havelock Ellis és Andrew Wilson, ford. Szemethy B. Jahresbericht der Phil. G. a. d. Univerität zu Wien A külföld lélektani irodalma Társulatunk életéből - Kongresszus Az első magyar bölcselő emlékezete szám 169. Az élet és a tudomány főbb kérdései Metschnikoff, Ostwald és Haeckel műveiben /Szitnyai Elek Nietzsche filozófiája [2. rész] /Burján Károly Természetmegismerés és metafizika [3. rész] /Karl Lajos Bayle Péter, a felvilágosodás előharcosa/ Rácz Lajos Szelényi Ö.: A filozófia alapfogalmai Szelényi Ö.: Öngyilkosság és etika

10 175. Imre S.: Apáczai Csere János Horváth Kornél: Filozófia az orvostudományban A Magyar Tudománytörténeti Egyesület alakulása A IV. Elmeorvosi értekezlet munkálatai Babarczi Schwartzer O.: A korlátolt beszámíthatóság M. Alsbereg: Die Grundlagen des Gedächtnisses /Karl Lajos Leibniz értekezések Vida S. előszavával szám 182. Emerson Ralph Waldo /Tankó Béla Eszmék és aforizmák /Horváth Kornél Természet megismerés és metafizika [4. rész] /Karl Lajos Pauler Ákos: Az ethikai megismerés természete /Szitnyai Elek F. Beck: A koponya nagysága és az agyvelő súlya Gesell: A fiúk és leányok kézírásáról Bisett Pratt: Types of Religions Belief Harrison Toron: Az érzéki csalódásról ford. Szemethy B Gall Jenő: A modern socialis viszonyok kialakulása Társulatunk életéből, rendkívüli közgyűlés, új tagok évfolyam szám 192. Elnöki megnyitó beszéd /Medveczky Frigyes Bodnár Zsigmond és az ő törvénye. /Rácz Lajos Bourdeau I.: A jelenkori gondolkodás mesterei /Szitnyai Elek

11 195. Confucius: Ta-hió (Nagy tudomány) /Szelényi Ödön Levél a szerkesztőhöz /Pauler Ákos Olasz Filozófiai Társaság II. közgyűlése Magyar filozófiai irodalom 1907-ben Társulatunk életéből, közgyűlés, új tagok szám 200. A határhaszon elmélete és a psychofizikai alaptörvény. /Jankovich Béla H. Münsterberg: Philosophie der Werte /Pauler Ákos Henri Bergson: L Evolution Creatrice /Ányos István Max Verworn: Die Mechanik des Geisteslebens /Szitnyai Elek Th. Ziehen: Das Gedächtniss /Szitnyai Elek Perczelné Kozma Flóra: Felolvasások és közlemények a modern vallásbölcsészet és sociológia terén Társulatunk életéből, új tagok szám 207. Megemlékezés Than Károlyról. Elnöki beszéd /Medveczki Frigyes A Fechner-féle psychophysikai törvény a seismologiában /Kövesligethy Radó A Häckel-Chwolson-féle vita /Bozóky Endre E. Meumann: Intelligenz und Wille /Sz Th. Ribot: Die Psychologie der Aufmerksamkeit /Sz Max Verworn: Die Frage nach den Grenzen der Erkenntniss /Sz August Forel: Die Gehirnhygiene der Schüler /Szitnyai Elek

12 214. Karl Vorländer: Geschichte der Philosophie /R. L Társulatunk életéből, új tagok évfolyam szám 216. Intuitio és bizonyosság /Pauler Ákos Duns Scotus és a "Kétféle igazság" /Trikál József Néhány észrevétel az esztétika és ethika autonómiájáról /Medveczky Frigyes Henri Poincaré: Tudomány és feltevés /Zemplén Győző W. Ostwald: Die Energie /b J. Lachelier: Etude sur le syllogisme suivies de l observation de Platner et d une note sur le Philebe /á O. M. Reutter: Die Seele der Tiere im Lichte der Forschung unserer Tage /Gorka Sándor Fináczy Ernő: Az ókori nevelés története /Medveczky Frigyes Finkey Ferenc: A tételes jog alapelvei és vezéreszméi /Bernolák Sándor szám 225. Elnöki megnyitóbeszéd /Medveczky Frigyes Mystika az értékelméletben /Böhm Károly W. Wundt: Logik 3. Aufl. /Pauler Ákos D Hilbert: Grundlagen der Geometrie /Suták József W. Bieganski: Medizinische Logik /Kollarits Jenő H. Ebbinghaus: Abriss der Psychologie /Kornis Gyula

13 231. F. Picavet: Esquisse d une historie générale et comparée desphilosophies médioévales /cz Concha Győző: Báró Eötvös József állambölcselete és a külföldi kritika /f Kunz Jenő: A jog /á Alexander Bernát: Művészet /R Székely György: A lelki élet ismertetése /s Egyesületi élet; új tagok szám 237. Adalékok a fiatalkorú bűntettesek psychologiájához /Balogh Jenő Az asszociáció szerepe a szépérzelmek keletkezésében és lefolyásában /Mitrovics Gyula Max Wundt: Gesichte der griechischen Ethik I. /Hornyánszky Gyula Emile Boutroux: Science et religion /Ányos István Ernst Cassirer:Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wiessenschaft /Pauler Ákos Bernard Brunhes: La dégradation de l énergie /Wodetzky József O. Willmann: Die wichtigsten philos. Fachausdrücke /cz J. A. Endres: Geschichte d. mittelalterlichen Philosophie /cz Egyesületi élet; új tagok szám 13

14 246. Antiphon panlogismusa /Hornyánszky Gyula Tanulmányok Szent Ágoston bölcseletéről [1. rész] /Trikál József M. Adler: Marx als Denker /Földes Béla H. Paul: Principien der Sprachgeschichte /Gombocz Zoltán F. Schur: Grundlagen der Geometrie /Suták József P. Janet: Les Nevroses /Kollarits Jenő M. Planck: Die einheit des physikalischen Welrbildes /Bozóky Endre A. Weissmann: Die Selectionstheorie /Gorka Sándor W. Ostwald: Grosse Manner /Kg Grabmann: Die Geschichte der scholastischen Methode /cz Wang-Ch ung: Selected Essays /Ágner Lajos évfolyam szám 257. Az associatiót elősegítő és gátló tényezők /Moravcsik Ernő Tanulmányok Szent Ágoston bölcseletéről [2. rész] /Trikál József Gyulai Pál Elnöki megnyitó beszéd /Medveczky Frigyes Jelentés a genfi pszichológiai kongresszusról /Weszely Ödön H. Poincaré: Science et Méthod /Suták József Jonas Cohn: Voraussetzungen und Ziele des Erkennens /Pauler Ákos De la méthode dans les science /Pauler Ákos Henri Bergson: Essai sur les données immédiates de la conscience /Ányos István

15 265. A. Riehl: Der philosophische Kriticismus I. 2. Aufl. /Ányos István Giesswein Sándor: Társadalmi problémák és keresztény világnézet /d. v Finkey Ferenc: A magyar büntetőjog /A. P Balogh Jenő: Nyomor és bűntettek /f. gy Weszely Ödön: A modern pedagógia útjain / p. gy Társulati élet, új tagok szám 271. Filozófiai szükségleteink és az ethikai renaissance /Medveczky Frigyes Az igaz fogalmának formalizálása a synthetikus logikában /Kőnig Gyula Az év nevezetesebb filozófiai eseményeiről /Pauler Ákos Észrevételek Verworn általános élettanának jellemzéséhez /Udránszky László Goeber: Die vorsokratische Philosophie /Hornyánszky Gyula Wundt: Die Principien der mechanischen Naturlehre /Zemplén Győző Kowalewski: Die klassischen Probleme der Analysis des Unendlichen /Suták József Boriac: La psycholgie inconnue /Ányos István Titchener: Lectures on the elementary psychology of feeling and attention /Kornis Gyula Kiss János: Isten megismerése a látható világból /w Jász Géza: Az igaz, a szép és a jó /i. k

16 282. Társulati élet, titkári jelentés, számvizsgáló bizottság jelentése szám 283. A hippokratesi gyűjtemény ismerettana és logikája /Hornyánszky Gyula A tudomány fogalmáról /Pauler Ákos A chemiai theoriák újabb irodalmához /Liebermann Leó Ramon Y. Cajal: Histologie du systéme nerveux de l home et des vertébrés /Lenhossék Mihály Sigmund Freud. Zur Psychopathologie des Alltagslebens /Moravcsik Ernő Emil W. James: A pluralistic Universe /Ányos István W. Windelband: Der Wille zur Wahrheit /Kornis Gyula Jos Mausbach: Die Ethik des heiligen Augustinus /Czakó Ambró Broder Christiansen: Philosophie der Kunst /k. j Deutsche Mystiker: Bd. I. Seuse /cz Egyesületi élet, új tagok szám 294. Pierre Leroux és Pecqueur társadalom-bölcselete /Földes Béla Az energia fogalma és szerepe a természettudományokban /Zemplén Győző In memoriam. (W. James, Emmer Kornél, Katona Lajos.) Elnöki megnyitó beszéd /Medveczky Frigyes A. Prins: La défense sociale et les transformations du droit pénal /Balogh Jenő G. Budde: Die Wandlung des Bildungsideals in unserer Zeit /Fináczy Jenő

17 299. Hastings Berkeley. Mysticism in modern mathematics /Suták József St. Leduc: Théorie phisico-chimique de la vie et génération spontanée /Kollarits Jenő Volkmann: Erkenntnisstheoretische Grundzüge der Naturwissenschaften /Wodetzky József Egyesületi élet, új tagok, titkári jelentés, számvizsgáló bizottság jelentése, beküldött könyvek évfolyam szám 303. Képzettársulás és jelentésváltozás /Gombocz Zoltán A halmazelméletben fellépő logikai problémák /Suták József Adatok a biológia elméletéhez /Bernátsky Jenő Böhm Károly új ismeretelméleti tanulmányának elemzése /Tankó Béla Dudek János: Származástan és világnézet /s Hornyánszky Gyula: A görög felvilágosodás tudománya /Pauler Ákos Emlékkönyv Alexander Bernát 60. születésnapjára /n Egyesületi élet a szerkesztő búcsúja szám 311. Néhány reflexió a filozófiáról és a filozófiai társaságok életéről /Medveczky Frigyes Adatok az emlékezés pathologiájához /Ranschburg Pál Az év nevezetesebb filozófiai eseményeiről /Pauler Ákos Egyesületi élet Felhívás tagjainkhoz és olvasóinkhoz szám 17

18 316. A bábeli harmónia praestabilita a panbabylonisták felfogása szerint /Kmoskó Mihály Kant kriticizmusa és a modern értékelmélet /Ányos István Beszéd Böhm Károly felett /Schneller István Allgemeine Geschichte der Philosophie /Pauler Ákos, Schmidt József, Kmoskó Mihály, Jankovich Béla, Hornyánszky Gyula, Czakó Ambró, Ányos István J. Reinke: Grundzüge der Biologie /Bernátsky Jenő Th. Ribot: Problémes de psychologie affective /Kornis Gyula Szitnyai Elek: Az életfilozófia problémái /s. n szám 323. Helvétius paedagogiája /Fináczy Jenő Normatív elvek az ethikában, jogban és aesthetikában /Ányos István Physikai és psychikai okság /Kornis Gyula Wlad. Tatarkiewicz: Die Disosition der Aristotelischen Principen /Pauler Ákos Dingler: Die Grundlagen der angewandten Geometrie /Suták József A. Ross: Social Psychology /Hornyánszky Gyula F. Enriques: Probleme der Wissenschaft /Wodetzky József Trikál József: A keresztény bölcselet akaratelméletének kifejlődése a XV. századig /Z. A Egyesületi élet évfolyam szám 18

19 332. Reinke célszerűségi elve a biológiában /Bernátsky Jenő Isaac de Stella és Clairvaux-i Alcher lélektana [1. rész] /Czakó Ambró Eduard Zeller s Kleine Schriften /Hornyánszky Gyula Subconscious Phenomena by H. Münsterberg, Th. Ribot, Pierre Janet, I. Jastrow, B. Hart and M. Prince /k Alfred Fouilleée: La pensée et les nouvelles écoles antiintellectualistes /Ányos István William Stern: Die differentielle Psychologie in ihren methodischen Grundlagen /Kornis Gyula és 3. szám 338. Jogtudomány és jogbölcselet /Medveczky A lényegismeret Bergson tanában és a régi filozófiában /Prohászka Ottokár A negyedik nemzetközi filozófiai kongresszus (1911. Bologna.) /Pauler Ákos A világnyelv kérdése /Giesswein Sándor A logika mint értéktudomány /Ányos István Irodalmi túltengés a filozófiában /Posch Jenő Az utódgondozás elve a biológiában és az emberi társadalomban /Bernátsky Jenő Whitehaed: An introduction to mathematics /Suták József Frischeinsen-Köhler: Wissenschraft und Wirklichkeit /Ányos István Hertwig: Allgemeine Biologie /Gorka Sándor Schinz: Anti-Pragmatisme /i. v Somló: Az érték problémája /s. n

20 4. szám 350. A sorképzés principiuma /Pauler Ákos Tömegpsychologia és görög történet /Hornyánszky Gyula A legújabb kor értékelméleti törekvései /Ányos István Isaac de Stella és Clairvaux-i Alcher lélektana [2. rész] /Czakó Ambró In memoriam: Henri Poincaré. Emlékbeszéd /Medveczky Frigyes M. Horten: Die pilosophischen Systeme der spekulativen Theologen im Islam / Goldziher Ignác L. Brunschvigg: Les étapes de la philosophie mathématique /Suták József M. Verworn: Kausale und konditionelle Weltanschauung /Zemplén Győző évfolyam szám 358. Emmer Kornél emlékezete /Magyary Géza A hal-symbolum Egyiptomban. Történelmi adalék a vallásbölcselethez /Mahler Ede Játék, művészet és munka [1. rész] /Posch Jenő J. Kollarits: Character und Nervosität /Jendrásik Ernő W. Spranger: W. von Humboldt und die Humanitätsidee /Hornyánszky Gyula The Svedberg: Die Existenz der Molecüle /Buchböck Gusztáv Schmied-Kowarzik: Umriss einer analytischen Psychologie /Kornis Gyula E. Le Roy: Une philosophie nouvelle. Henri Bergson /Halasy-Nagy József Mikola S.: A fizikai alapfogalmak kialakulása /b. s szám 20

21 367. A néprajzi tudomány fejlődése a modern gondolkozás történetében /Katona Lajos ( 1910) A psychés műveletekhez csatlakozó physikai tüneményekről /Moravcsik Emil Játék, művészet és munka [2. rész] /Posch Jenő L. v. Schroeder: Bhagavadgita /Schmidt József Henri Berr: La synthése en hitoire /Kornis Gyula A. E. Taylor: Varia Socratica /Vargha Béla H. G. Opitz: Die Philosophie der Zukunft /Tankó Béla és 4. szám 374. Az alaptények /Kőnig Gyula A modern logika irányai /Pauler Ákos Az impressziókról /Lechner Károly Vallástörténeti és vallásbölcseleti tanulmány a régi egyiptomiakról /Mahler Ede A lét és az érvény problémájának kifejlődése /Ányos István H. Vaihinger, Die Philosophie des Als ob /Tankó Béla G. Anschütz: Spekulative, exacte und angewandte Psychologie /Kornis Gyula Egyesületi élet évfolyam és 2. szám 382. A geometria logikai épületének felépítése /Suták József A tér és idő fogalma a relativitás elvének megvilágításában /Zemplén Győző Instrumentális felfogások a modern tudományelméletben /Ányos István Az érzet /Posch Jenő H. Münsterberg: Grundzüge der Psychotecnik /Kornis Gyula

22 387. Jahrbücher der Philosophie /s. n O. Külpe: Die Realisierung /Ányos István A legújabb Fichte-, schelling- és Scheiermacher-kiadások /Halasy-Nagy József és 4. füzet 390. Bevezetés a tárgyelméletbe /Polgár Gyula A metafizikusok lélektanához /Halasy-Nagy József A monadologia első formája az újkori filozófiában /Szemere A kiválaszttás és a kiegészítés a történeti megismerésben /Fogarasi Béla A vallás pszichogenetikus vizsgálata /Czakó Ambró P. Natorp: Über Plato s Ideenlehre /Pauler Ákos W. Winderband: Die Hypothese des Unbewussten /Kornis Gyula K. Joel: Die philosophische Krisis der Gegenwart /Tankó Béla É. Boutroux: Tudomány és vallás a jelenkori filozófiában /Halasy-Nagy József R. Eucken: Hauptprobleme derreligionphilosophie der Gegenwart /Szelényi Ödön H. Leuba: A psychological study of religion /Czakó Ambró Th. Ribot: La vie inconsciente et les mouvements /k. r Társasági ügyek Medvecky Frigyes gyászjelentése

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp 2013.11.12. 21:36 Page 143 BIBLIOGRÁFIA GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA A) VALAMENNYI PUBLIKÁCIÓ A MEGJELENÉS ÉVE SZERINT 1959 1. A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos

Részletesebben

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR JÁNOSI BÉLA (1857 1921) ESZTÉTIKATÖRTÉNÉSZ ÉS PEDAGÓGUS, AZ ELSİ MAGYAR NYELVŐ EGYETEMES ESZTÉTIKATÖRTÉNET SZERZİJÉNEK IRODALMI MUNKÁSSÁGA [1] ÉS A RÓLA SZÓLÓ SZAKIRODALOM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR

Részletesebben

BABITS MIHÁLY LEVELEZÉSE

BABITS MIHÁLY LEVELEZÉSE BABITS MIHÁLY LEVELEZÉSE 1912 1914 BABITS MIHÁLY MŰVEINEK KRITIKAI KIADÁSA LEVELEZÉS Szerkeszti: SIPOS LAJOS Babits Mihály levelezése 1890 1906. Sajtó alá rendezte Zsoldos Sándor. Bp., Historia Litteraria

Részletesebben

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955.

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955. K I S E B B K Ö N Y V É S Z E T I F O L Y Ó I R A T A I N K IRÓI ÉS IRáSAI / I R O D A L M I É R T E S Í T Ő - M A G Y A R K Ö N Y V É - S Z E T - A Z I R O D A L O M - M U Z E U M I ÉS K Ö N Y V TÁRI

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

Dr. Gödölle István. Dr. Szigeti Éva TARTALOM

Dr. Gödölle István. Dr. Szigeti Éva TARTALOM TARTALOM Válogatás a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Tudományos múlt, jelen és jövő a szellemi tulajdon területén címmel megrendezett emlékülésének és Aktuális iparjogvédelmi kérdések 06

Részletesebben

PARADIGMATIKUS IRÁNYZATOK A MAGYAR. Németh András és Pukánszky Béla ELTE Neveléstudományi Tanszék JATE Neveléstudományi Tanszék

PARADIGMATIKUS IRÁNYZATOK A MAGYAR. Németh András és Pukánszky Béla ELTE Neveléstudományi Tanszék JATE Neveléstudományi Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 97. évf. 3 4. szám 303 317. (1997) PARADIGMATIKUS IRÁNYZATOK A MAGYAR NEVELÉSTUDOMÁNY FEJLŐDÉSTÖRTÉNETÉBEN Németh András és Pukánszky Béla ELTE Neveléstudományi Tanszék JATE Neveléstudományi

Részletesebben

I. PRIMÄRE QUELLEN BIBLIOGRAPHIE

I. PRIMÄRE QUELLEN BIBLIOGRAPHIE I. PRIMÄRE QUELLEN I.1. GEDRUCKTE BÜCHER VON GYULA FORGÁCS A spiritizmus (Der Spiritismus). Budapest: Hornyánszky Viktor Nyomdája, 1899. A keresztyén ifjúsági egyesületek és diákszövetségek alakításáról

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ORVOSI BIBLIOGRAPHIÁJA 1472 1899. BIBLIOGRAPHIA MEDICA HUNGARIAE 1472 1899 seu CATALOGUS LIBRORUM MEDICINALIUM

MAGYARORSZÁG ORVOSI BIBLIOGRAPHIÁJA 1472 1899. BIBLIOGRAPHIA MEDICA HUNGARIAE 1472 1899 seu CATALOGUS LIBRORUM MEDICINALIUM MAGYARORSZÁG ORVOSI BIBLIOGRAPHIÁJA 1472 1899 A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása Összeállította GYŐRY TIBOR D R. A Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István Budapest 2010 1 Tartalomjegyzék Köszöntő 3. Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje

Részletesebben

Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész

Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész 2014. február 23. Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész Nagyapja: Engel Károly festő Apja Phil. Dr Hoffmann Frigyes (tanár az Eötvös kollégiumban), Anyja Engel Mária.

Részletesebben

1996. nyár (1. szám) átalakulás Gondolkodók reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság 1996. Tél (3.

1996. nyár (1. szám) átalakulás Gondolkodók reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság 1996. Tél (3. Repertórium Új folyam, 1 67. szám 1996. nyár (1. szám) Átalakulás Andorka Rudolf: A társadalmi integráció gyenge kötései rendszerátalakulás Ma gyar országon 1/5 Wolfgang Zapf: A változás kétféle sebes

Részletesebben

A Monarchia szellemi életéről

A Monarchia szellemi életéről Nyíri Kristóf A Monarchia szellemi életéről Filozófiatörténeti tanulmányok Lektorálta Hanák Péter és Lukács József Nyíri Kristóf, 1980 Gondolat - Budapest 1980 TARTALOM ELŐSZÓ AUSZTRIA ÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben

A VALLÁSI TAPASZTALAT MINT FENO ME- NOLÓGIAI TAPASZTALAT. VALLÁSI ÉLET ÉS FENOMENOLÓGIAI MÓDSZER KAPCSOLATA A FIATAL HEIDEGGER GONDOLKODÁSÁBAN 1

A VALLÁSI TAPASZTALAT MINT FENO ME- NOLÓGIAI TAPASZTALAT. VALLÁSI ÉLET ÉS FENOMENOLÓGIAI MÓDSZER KAPCSOLATA A FIATAL HEIDEGGER GONDOLKODÁSÁBAN 1 JANI ANNA A VALLÁSI TAPASZTALAT MINT FENO ME- NOLÓGIAI TAPASZTALAT. VALLÁSI ÉLET ÉS FENOMENOLÓGIAI MÓDSZER KAPCSOLATA A FIATAL HEIDEGGER GONDOLKODÁSÁBAN 1 John D. Caputo 2 Heidegger gondolkodói pályájának

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA STAUD GÉZA MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1945 1960 Budapest, 1960. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum S Z I IH Á Z! Ö R 1 É R E T I? Ü Z B T E K 36, szám. STAUD GÉZA

Részletesebben

(SZÉKFOGLALÓ) D R GIESSWEIN SÁNDOR LEV. TAGTÓL FELOLVASTATOTT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁBAN 1914 DECZEMBER 7-ÉN BUDAPEST

(SZÉKFOGLALÓ) D R GIESSWEIN SÁNDOR LEV. TAGTÓL FELOLVASTATOTT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁBAN 1914 DECZEMBER 7-ÉN BUDAPEST EGYÉN ÉS TÁRSADALOM (SZÉKFOGLALÓ) D R GIESSWEIN SÁNDOR LEV. TAGTÓL FELOLVASTATOTT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁBAN 1914 DECZEMBER 7-ÉN BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1915 23016. Budapest,

Részletesebben

A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2013/1.

A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2013/1. A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2013/1. Összeállította: Lengyel Zsuzsanna Mariann A válogatás a könyvkiadók kínálata és az Országos Széchényi Könyvtár online adatbázisa alapján, a teljesség igénye

Részletesebben

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL Iustum Aequum Salutare VIII. 2012/2. 17 40. ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL A társadalomtudományok körében korántsem példa nélküli, ha a diszciplína reprezentatív mûvelõjét egy

Részletesebben

1944 a szociológiában akadémiai szociológia és antiszemitizmus magyarországon 1

1944 a szociológiában akadémiai szociológia és antiszemitizmus magyarországon 1 Szabari Vera 1944 a szociológiában akadémiai szociológia és antiszemitizmus magyarországon 1 DOI: 10.18030/socio.hu.2015.2.50 Absztrakt Az első világháború végétől egy átalakuló és egyre erősödő antiszemitizmus

Részletesebben

Szabadon választott tárgyszavak teljes listája:

Szabadon választott tárgyszavak teljes listája: Szabadon választott tárgyszavak teljes listája: 15.márc márc. 15 március 15. "Az újabbkori német népiskola" kongresszus "bioiskolák" "egyszeregy" "Fűben, fában orvosság" "Gyógyítva nevelő iskolák", járatszervezés

Részletesebben

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR A SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 900 90. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR SZÉKELY-UDVAFCHELYTT NYOMATOTT BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Részletesebben

Nyíri Kristóf A tiszta kép kritikája. Szemlélet, fogalom, séma * ELÔKÉP

Nyíri Kristóf A tiszta kép kritikája. Szemlélet, fogalom, séma * ELÔKÉP VILÁGOSSÁG 2004/6. Nyíri Kristóf A tiszta kép kritikája Nyíri Kristóf A tiszta kép kritikája Szemlélet, fogalom, séma * ELÔKÉP 1804-ben bekövetkezett halála előtt néhány évvel jegyezte fel Kant a Tiszta

Részletesebben

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő 2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő Névváltozatai: e. a. (e. a.) E. A. Arcturus. us (Figyelő)

Részletesebben

ALAPY Viktor: Miért szidják az OTI-t? Társadalombiztosításunk egyszerűsítése. Atgeneum, Budapest, 1943

ALAPY Viktor: Miért szidják az OTI-t? Társadalombiztosításunk egyszerűsítése. Atgeneum, Budapest, 1943 Szakirodalom A magyar társadalombiztosítás 50 éve. Az OTI kiadványa, Budapest, 1943 ALAPY Viktor: Miért szidják az OTI-t? Társadalombiztosításunk egyszerűsítése. Atgeneum, Budapest, 1943 ALTENBURGER Gyula:

Részletesebben

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE Sáfrán Györgyi KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA KOSZTOLÁNYI DEZSÖNE HARMOS ILONA HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE (Ms 4612 -Ms 4649) SÁFRÁN GYÖRGYI Kosztolányi Dezső hagyatéka Kosztolányiné Harmos Ilona hagyatéka

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Filozófia I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Filozófia I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Filozófia I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 FILOZÓFIA A vizsgázónak a követelményrendszerben és

Részletesebben

HITEL. Erdélyi Magyar Adatbank

HITEL. Erdélyi Magyar Adatbank HITEL Feladatként láttuk körültekinteni a magyarság legfontosabb társadalom-, művelődés- és gazdaságpolitikai kérdései között, hogy képet alkothassunk a magyarság önerejéről és lehetőségeiről, s a történelmi

Részletesebben

Nagy Gyula Életrajzi adatok

Nagy Gyula Életrajzi adatok Nagy Gyula Életrajzi adatok 1918 1924 1928 1936 Született szeptember 22-én, a Gömör megyei Pelsőcön. Elemi iskola Kapuváron és Győrött (1924-1928). Gimnáziumi tanulmányok a győri bencés gimnáziumban (1928-1956)

Részletesebben

ÁMOR ÉS HYMEN. A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei

ÁMOR ÉS HYMEN. A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei Bicskei Éva ÁMOR ÉS HYMEN A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST 2010 A kötet megjelenését a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, valamint a

Részletesebben