Hungarológiai Értesítő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hungarológiai Értesítő"

Átírás

1 Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Hungarológiai Értesítő III. évfolyam 1 2. szám

2 Hungarológiai Értesítő HI. évfolyam 1-2. szám

3 Hungarológiai Értesítő A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Folyóirata ÜL évfolyam 1-2. szám Felelős szerkesztő: Béládi Miklós Szerkesztő: Jankovics József

4 Hungarológiai Értesítő A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Folyóirata m. évfolyam 1-2. szám Szerkesztőbizottság Béládi Miklós Kosa László Szépe György Felelős szerkesztő: Béládi Miklós Szerkesztő: Jankovics József A szerkesztésben részt vesznek: D.Mátai Mária, M.Róna Judit Szerkesztőség: Budapest, Országház u em Telefon: ,126-os mellék Postacím: Budapest, Pf Az ismertetésre szánt kiadványokat szerkesztőségünk címén Jankovics József nevére kérjük megküldeni.

5 TARTALOM Bibliográfiák A bibliográfiákban felhasznált források jegyzéke 7 Amagyar irodalomtudomány bibliográfiája, A magyar nyelvtudomány bibliográfiája, Amagyar néprajztudomány bibliográfiája,

6 A bibliográfiákban felhasznált források jegyzéke AAntH AANy-INy AAPA AAPSz AArch AÉrt AEthn AFT AgrártörtSz A Hét AHist Alba Regia Alf ALH ALitt Állateü.takarm.Közl. ÁUig Aluta AMA AMET Anthr ANyT APhH AOH Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) Acta Academiae Paedagogicae Nyiregyháziensis (A Nyíregyházi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, Irodalom és Nyelvtudomány) (Nyíregyháza) Acta Academiae Paedagogicae Agríensis (Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei) (Eger) Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis (A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei) (Szeged) Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) Archaeológiai Értesítő (Budapest) Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) Angol Filológiai Tanulmányok (KLTE, Debrecen) Agrártörténeti Szemle (Budapest) A Hét (Bucuresti Bukarest) Acta Historica (Budapest) Alba Regia (Székesfehérvár) Alföld (Debrecen) Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) Állategészségügyi és takarmányozási Közlemények (Budapest) Állam és igazgatás (Budapest) Aluta (Sf. Gheorghe Sepsiszentgyörgy) Acta Musaeorum Agriculturae (Praha Prága) Anuarul Muzeului Etnográfia al Transilvaniei (Cluj-Napoca Kolozsvár) Anthropos (Freiburg) Általános Nyelvészeti Tanulmányok (Budapest) Acta Pharmaceutica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)

7 Archívum Arrabona ArsHung ArtesPop AT AU-Bud-L AUSz-DissSlav AUSz-SEL AV Bányász.kohászL BarMűv BE BékésiÉ BF Biharea BMÉ BMMK BNF BorsSz BSL BurgHbl CA Cahiers Roumains d'études Litíéraires CanSS CeskyLid Ceskoslovensky Casopis Historicky Cibi iiium CLing Cut Confessio Cumania CSMMH Csongr.m.Sz. Demos Deutsche Utteraturzeitung DissEthn Archívum. A Heves Megyei Levéltár Közleményei (Eger) Arrabona. A Győri Múzeum Évkönyve (Győr) Ars Hungarica (Budapest) Artes Populäres (Budapest) Antik Tanulmányok (Studia Antiqua) (Budapest) Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Linguistica (Budapest) Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Dissertationes Slavicae (Szeged) Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Ethnographica et Linguistica (Szeged) Arheoloski VeStnik (Ljubljana) Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat (Budapest) Baranyai Művelődés (Pécs) Balkansko ezikoznanie (Lingvistique balkanique) (Szófia) Békési Élet (Békéscsaba) Bölgarszki Folklór (Szófia) Biharea (Oradea Nagyvárad) A Bihari Múzeum Évkönyve (Berettyóújfalu) A Békés Megyei Múzeumok Közleményei (Békéscsaba) Beiträge zur Namenforschung. Neue Folge (Heidelberg) Borsodi Szemle (Miskolc) Bulletin de la Société de Unguistique de Paris (Paris - Párizs) Burgenländische Heimatblätter (Eisenstadt Kismarton) Current Anthropology (Chicago) Cahiers Roumains d'études Littéraires (Bucuresti - Bukarest) Canadian-American Slavic Studies (Pittsburgh) Cesky lid (Praha - Prága) Ceskoslovensky Casopis Historicky (Praha - Prága ) Cibinium (Sibiu Nagyszeben) Cercetári de lingvisticä (Cluj-Napoca Kolozsvár) gska literatúra (Praha Prága) Confessio (Budapest) Cumania. Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei (Kecskemét) Csallóközi Múzeum. Múzeumi Híradó (Dunajské Streda - Dunaszerdahely) Csongrád megyei Szemle (Szeged) Demos (Berlin) Deutsche Utteraturzeitung (Berlin) Dissertationes Ethnographicae (Budapest)

8 DMÉ DN DocEthn Dunatáj ÉA Él ÉF-0 EL Életünk EMÉ Ének-ZeneTan ÉT ÉTKalendáriuma Etfan EthnEuropaea ÉTs Europe FA Fabula FFC FH FUKözl FMSz FMTÉ FN Fo FoktSz Fol-P-L FoliaHist FolkB Folklore Fordelm FUF FUM Gyógyszerészet Hajdú-BihariN Hel HelSn. HerbaHung Hét HevSz Híd HÓMÉ Honism A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (Debrecen) Dunántúli Napló (Pécs) Documentacio Ethnographica (Szolnok) Dunatáj (Szekszárd) Édes Anyanyelvünk (Budapest) Élet és Irodalom (Budapest) Études Finno-Ougriennes (Paris-Budapest) Ezik i Literatura (Szófia) Életünk (Szombathely) Az Egri Múzeum Évkönyve (Eger) Az Ének-Zene Tanítása (Budapest) Élet és Tudomány (Budapest) Élet és Tudomány Kalendáriuma (Budapest) Ethnographia (Budapest) Ethnographia Europaea (Göttingen) Études Tsiganes (Budapest) Europe (Paris - Párizs) Folklór Archívum (Budapest) Fabula (Berlin-New York) Folklore Fellows Communications (Helsinki) Fejér Megyei Hírlap (Székesfehérvár) Filológiai Közlöny (Budapest) Fejér Megyei Szemle (Székesfehérvár) Fejér Megyei Történeti Évkönyv (Székesfehérvár) A földrajzi nevek gyűjtésének, ellenőrzésének és közzétételének kézikönyve (Budapest, 1978) Forrás (Kecskemét) Felsőoktatási Szemle (Budapest) Folia practico-linguistica^ (Műszaki Egyetem, Budapest) Folia Historica (Budapest) Folklorismus Bulletin (Budapest) Folklore (London) A fordítás elmélete és gyakorlata (Budapest) Finnisch-ugrische Forschungen (Helsinki) Finnisch-ugrische Mitteilungen (Hamburg) Gyógyszerészet (Budapest) Hajdú-Bihari Napló (Debrecen) Helikon (Budapest) Helikon Sondernummer (Budapest) Herba Hungarica (Budapest) Hét (Bratislava Pozsony) Hevesi Szemle (Eger) Híd (Növi Sad - Újvidék) Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc) Honismeret (Budapest)

9 10 HungÉrt HungKözl HungPEN IgSzó Inosztrannaja Literatura ínyt IrodÚjs ISz It ItK JAF Jászk Jbi.OV v JC Je Jéj JFVuk JL JP JPMÉ KatSz KerMagv KHKÉ KistL KjK Kor KorunkÉvk Kort Kotiseutu Könyv és Nev Könyvvilág Köznevelés Kr KS Ktáros KultKöz Lares Látóh Létünk LevéltSz Lg Un LInggen Linguistics LiS Hungarológiai Értesítő (Budapest) Hungarológiai Közlemények (Növi Sad Újvidék) The Hungarian P.E.N. (Budapest) Igaz Szó (Tirgu-Mures Marosvásárhely) Inosztrannaja Literatura (Moszkva) Idegen nyelvek tanítása (Budapest) Irodalmi Újság (Paris Párizs) Irodalmi Szemle (Bartislava Pozsony) Irodalomtörténet (Budapest) Irodalomtörténeti Közlemények (Budapest) Journal of American Folklore (Washington) Jászkunság (Szolnok) Jahrbuch für Ostdeutsche Volkskunde (Marburg) Jazykovedny casopis (Bratislava Pozsony) Jelenkor (Pécs) Jel és jelentés (Szemiotikai dokumentumok) (Budapest) Jahrbuch für Volkskunde und Kulturgeschichte (Berlin) Journal of Linguistics (London) Jezyk Polski (Krakow Krakkó) A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (Pécs) Katolikus Szemle (Roma Róma) Keresztény Magvető (Cluj-Napoca Kolozsvár) Kecskeméti Honismereti Kör Évkönyve (Kecskemét) Kistenyésztők Lapja (Budapest) Keel ja Kirjandus (Tallinn) Korunk (Cluj-Napoca Kolozsvár) Korunk Évkönyve (Cluj-Napoca Kolozsvár) Kortárs (Budapest) Kotiseutu (Helsinki) Könyv és Nevelés (Budapest) Könyvvilág (Budapest) Köznevelés (Budapest) Kritika (Budapest) Kultúra Slova (Bratislava Pozsony) Könyvtáros (Budapest) Kultúra és Közösség (Budapest) Lares (Firenze) Látóhatár (Budapest) Létünk (Subotica Szabadka) Levéltári Szemle (Budapest) Langue (Baltimore) Linguistic Inquiry (Cambridge, Mass.) Linguistica generalia (Praha Prága) Linguistics (The Hague - Hága) Language in Society (Cambridge)

10 Lit Literatur und Kritik LNy LR LSci Lud MAG Matyóföld MÉpítőműv MFF MFMÉ MFflSz MH MHM MHOMK MK MKsz MMMK MMunkásmozgMK MMŰhely MN MNy MNyj ModNyokt MPSz MTA I. OK MTA II. OK Mtan MTud MúzMűtv Muzs Múzsák Műev Műhely Művelődés MűvH Művtört MV Mvízgazdálk MZene 11 Literatura (Budapest) Literatur und Kritik (Salzburg) A lengyel nyelvoktatás Magyarországon (Budapest) Limba romána (Bucuresti Bukarest) Language Sciences (Bloomington, Ind.) Lud (Wroclaw-Poznan) Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien (Hom-Wien) Matyóföld (Mezőkövesd) Magyar Építőművészet (Budapest) Magyar Fonetikai Füzetek 1. (Budapest) A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Szeged) Magyar Filozófiai Szemle (Budapest) Múzeumi Híradó (Békéscsaba) Magyar Hírlap (Budapest) A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei (Miskolc) Múzeumi Kurír (Debrecen) Magyar Képes Újság (Osijek Eszék) Magyar Könyvszemle (Budapest) A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei (Budapest) Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Közleményei (Budapest) Magyar Műhely (Paris Párizs) Magyar Nemzet (Budapest) Magyar Nyelv (Budapest) Magyar Nyelvjárások (Debrecen) Modern Nyelvoktatás (A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Országos Központjának kiadványa) (Budapest) Magyar Pszichológiai Szemle (Budapest) Magyar Tudományos Akadémia I. (Nyelv- és Irodalomtudományok) Osztályának Közleményei (Budapest) Magyar Tudományos Akadémia II. (Társadalmi-történeti tudományok) Osztályának Közleményei (Budapest) Magyartanítás (Budapest) Magyar Tudomány (Budapest) Múzeumi Műtárgyvédelem (Budapest) Muzsika (Budapest) Múzsák. Múzeumi Magazin (Budapest) Műemlékvédelem (Budapest) Műhely (Győr) Művelődés (Bucuresti Bukarest) Műveltség és Hagyomány (Debrecen) Művelődéstörténeti tanulmányok (Bucuresti Bukarest) Mozgó Világ (Budapest) Magyar vízgazdálkodás (Budapest) Magyar Zene (Budapest)

11 12 Nagyv NAJMK Names Napj NárAkt Narodni Kalendar NÉ Neohel NépismDolg Népműv Népműv-háziip Népr. és Nyelvtud NéprK Népszabadság Népszava NÉtHongr Nevo Nieuws NFT NH NHQu NMMÉ NMMK NR NyervKult NylrK NyK Nym NyPÍ Nyr Onoma Onomastica OrvH OSZKÉvk OtK OOH ÖZ1V Pal Pamietnik Literacki Parlando PárttK Pedképz Pedmfíh PedSz PMHÍrl Nagyvilág (Budapest) Nagykőrösi Arany János Múzeum Közleményei (Nagykőrös) Names (Potsdam, N.Y.) Napjaink (Miskolc) Národopisné Aktuality (Straznici) Narodni Kalendar (Budapest) Névtani Értesítő (Budapest) Neohelicon (Budapest) Népismereti Dolgozatok (Bucuresti Bukarest) Népművelés (Budapest) Népművészet, háziipar (Budapest) Néprajz és Nyelvtudomány (Szeged) Néprajzi Közlemények (Budapest) Népszabadság (Budapest) Népszava (Budapest) Nouvelles Études Hongroises (Budapest) Nevo Nieuws (Rotterdam) Német Filológiai Tanulmányok KLTE (Debrecen) Néprajzi Hírek (Budapest) New Hungarian Quarterly (Budapest) Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve (Salgótarján) Nógrád Megyei Múzeumi Közlemények (Salgótarján) Nase Reo (Praha - Prága) Nyelvünk és Kultúránk (Budapest) Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Cluj-Napoca Kolozsvár) Nyelvtudományi Közlemények (Budapest) Nyelvművelő (Növi Sad Újvidék) Nyelvpedagógiai írások (MKKE) (Budapest) Magyar Nyelvőr (Budapest) Onoma (Leuven) Onomastica (Wroclaw) Orvosi Hetilap (Budapest) Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve (Budapest) Orvostörténeti Közlemények (Budapest) österreichische Osthefte (Wien Bécs) österreichische Zeitschrift für Volkskunde (Wien - Bécs) Palócföld (Balassagyarmat) Pamietnik Literacki (Warszawa-Wrociaw) Parlando (Budapest) Párttörténeti Közlemények (Budapest) Pedagógusképzés (Budapest) Pedagógiai műhely (Budapest) Pedagógiai Szemle (Budapest) Pest Megyei Hírlap (Budapest).

12 Rádió tv. Sz Rajztanítás REF RefSz Revue Roumaine RID Rig RKNy RR Ling SAaA Sananjalka SdiAfV SCL SEER Slavica sut SlovEtn SlovNár SMK SMM SNPh SOF Som SomHonHír Somogyi KönyvtMűhely SopiSz SovFu Sprache SR SS SSlav StUBB StudCom StudMus Suomen Museo Suomi SUSA (JSFOu) SüdOA Sütőipar 13 Rádió és televízió szemle (Budapest) Rajztanítás (Budapest) Revista de Etnografie si Folclor (Bucuresti Bukarest) Református Szemle (Cluj-Napoca Kolozsvár) Revue Roumaine (Bucuresti Bukarest) Rivista Italiana di Dialettologia (Bologna) Rig (Stockholm) Tanulmányok a regionális köznyelviség köréből (Budapest) Revue Roumaine de Linguistique (Bucuresti Bukarest) Soviet Anthropology and Archeology (New York) Sananjalka (Turku) Schweizerisches Archiv für Volkskunde (Zürich - Basel) Studii si cercetäri lingvistice (Bucuresti Bukarest) The Slavonic and East European Review (London) Slavica (Debrecen) Slovenská Literatúra (Bratislava Pozsony) Slovenski Etnograf (Ljubljana) Slovensky Národopis (Bratislava Pozsony) Somogyi Múzeumok Közleményei (Kaposvár) Somogy Megye Múltjából (Kaposvár) Studia Neophilologica (Stockholm) Südost-Forschungen (R. Oldenbourg/München) Somogy (Kaposvár) Somogyi Honismereti Híradó (Kaposvár) Somogyi Könyvtári Műhely (Szeged) Soproni Szemle (Sopron) Sovjetskoje finnougrovedenije (Soviet Fenno-Ugric Studies) (Tallinn) Die Sprache (Wien - Bécs) Slovenská Reo (Bratislava Pozsony) Slovo a Slovesnost (Praha Prága) Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) Studia Universitatis Babes-Bolyai. Series Philologica (Cluj- Napoca Kolozsvár) Studia Comitatensia. Tanulmányok Pest Megye Múzeumaiból (Szentendre) Studia Musicologica (Budapest) Suomen Museo (Helsinki) Suomi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (Helsinki) Suomalais-ugrilaisen seuran aikakaukirja (Journal de la Société Finnougrienne) (Helsinki) Südostdeutsches Archiv (München) Sütőipar (Budapest)

13 14 Szabolcs-szatmári múzeumi füzetek Szabolcs-SzatmáriSz Száz SzBBÁMÉ SZI Szính SzMA SZMMÉ Szociológia SzocNev Szövtan SzTKözl Táncműv TánctudD TánctudT Tanújs TanulmBpM Tap chi van hoc TársSz TechnikatörtSz TermVil TmN TörtSz Ttáj UAJb trt ÚjAur ÚjFo ÚjLátóh ÚjSymp ÚjSzó ÚjT Utunk Üzenet Városép VasiSz VEABÉrt VHK Vig Vü Szabolcs-szatmári múzeumi füzetek (Nyíregyháza) Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza) Századok (Budapest) A Szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve (Szekszárd) Szovjet Irodalom (Budapest) Színház (Budapest) Szenei Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz (JATE, Szeged) Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv (Szolnok) Szociológia (Budapest) Szocialista Nevelés (Bratislava Pozsony) A szövegtan a kutatásban és az oktatásban (Budapest) A Szombathelyi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei (Szombathely) Táncművészet (Budapest) Tánctudományi Dolgozatok (Budapest) Tánctudományi Tanulmányok (Budapest) Tanügyi újság (Bucuresti Bukarest) Tanulmányok Budapest Múltjából (Budapest) Tap chi van hoc (Hanoi) Társadalmi Szemle (Budapest) Technikatörténeti Szemle (Budapest) Természet Világa (Budapest) Tolna megyei Népújság (Szekszárd) Történelmi Szemle (Budapest) Tiszatáj (Szeged) Ural-Altaische Jahrbücher (Wiesbaden) Új írás (Budapest) Új Auróra (Békéscsaba) Új Forrás (Tatabánya) Új Látóhatár (München) Új Sympozion (Növi Sad Újvidék) Új Szó (Bratislava Pozsony) Új Tükör (Budapest) Utunk (Cluj-Napoca Kolozsvár) Üzenet (Subotica Szabadka) Városépítés (Budapest) Vasi Szemle (Szombathely) A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottságának Értesítője (Veszprém) Vasi Honismereti Közlemények (Szombathely) Vigilia (Budapest) Világosság (Budapest)

14 Vir VJa VmHT VMMK VNy Volksk Vság Weimarer Beitrage Wolfenbütteler Renaissance Mitteilungen World literature Today ZAA Zalai gyűjt ZDL ZenetudD ZenetudT Zentralblatt für Bibliothekswesen ZftBalkanologie ZH ZPh ZPrMK ZRPh ZS1 ZSLK 15 Virittäjä (Helsinki) Voprosy jazykoznanija (Moszkva) Veszprém megyei Honismereti Tanulmányok (Veszprém) Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei (Veszprém) Világ és Nyelv. A Magyar Eszperantó Szövetség folyóirata (Budapest) Volkskunst. Zeitschrift für volkstümliche Sachkultur (München) Valóság (Budapest) Weimarer Beiträge (Weimar Berlin) Wolfenbütteler Renaissance Mitteilungen (Wolfenbüttel) World Literature Today (Oklahoma) Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik (Berlin) Zalai gyűjtemény (Zalaegerszeg) Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik (Wiesbaden) Zenetudományi Dolgozatok (Budapest) Zenetudományi Tanulmányok (Budapest) Zentralblatt für Bibliothekswesen (Leipzig lipcse) Zeitschrift für Balkanologie (Wiesbaden) Zalai Hírek (Zalaegerszeg) Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung (Berlin) Zpravodaj Mistopisné Komise Ceskoslovenské Akademie Ved (Praha - Prága) Zeitschrift für romanische Philologie (Tübingen) Zeitschrift für Slawistik (Berlin) Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde (Köln)

Hungarológiai Értesítő 1999. XIV. évfolyam

Hungarológiai Értesítő 1999. XIV. évfolyam Hungarológiai Értesítő 1999. XIV. évfolyam r Hungarológiai Értesítő A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság folyóirata 1999. XIV. évfolyam Felelős szerkesztő: Jankovics József Hungarológiai Értesítő A

Részletesebben

A bibliográfiákban felhasznált források jegyzéke

A bibliográfiákban felhasznált források jegyzéke A bibliográfiákban felhasznált források jegyzéke AAPNy AAPSz Aetas AEthn AF AFT AGHR Agrármuzf AgrártörtSz AHét AHist AHistArt AHistLittUSzeg A Könyv Akzente Álba Regia Alf Alftan ALH ALing ALitt Aluta

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti 1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti Kulturális Alap 5 Ágfalvi Krónika Helyi lap 6 Alföld Kulturális

Részletesebben

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An 2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An International Journal of Food Science) 1972 1995 Acta Antiqua

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Folyóirataink (teljes lista)

Folyóirataink (teljes lista) Folyóirataink (teljes lista) 168 ÓRA 2010-2000 2007- ADÓ 2011- ADÓ KÓDEX 2011- ALFÖLD 1970- AMELIE 2009- ANTIK TANULMÁNYOK 1968-1994 ANYÁK LAPJA 2010- AQUA 2001-2005 ARANYSAS 2009- ART & DECORATION 2009-

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma Külképviseleti választás 2. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. ban szavazó választópolgárok száma 2. külképviseleti Település Ország névjegyzéki létszám (fő) 1 Abu Dhabi Egyesült Arab

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Folyóirat megőrzési terv

Folyóirat megőrzési terv Folyóirat megőrzési terv R Zs RÁDIÓ ÉS TELEVIZIÓ ÚJSÁG -2009- RÁDIÓTECHNIKA (kölcsönözhető) 1962-1989 ; 1990- RAJZOLÁS ÉS FESTÉS (kölcsönözhető) 1999-2001 RAJZOLÁS ÉS FESTÉS (gyermekkönyvtár) 1999-2001

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA KURRENS PERIODIKUMOK A HADTUDOMÁNYI SZAKIRODALMI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER (HSZIIR) SZAKKÖNYVTÁRI HÁLÓZATÁBAN LELŐHELYJEGYZÉK 2012 LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA GEOSZ HIM KRLT NKE MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei Általános Szerződési Feltételek 2015. október 30.-ai módosításai A szerződés 18 menüpontja a következőképp változik: 18. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Folyóiratlista. 168 ÓRA 2 év 2000 2008-2012 ADÓ KÓDEX 2011, 2012. 2014- (5 év) ALFÖLD 1970- AMELIE 2009-2012

Folyóiratlista. 168 ÓRA 2 év 2000 2008-2012 ADÓ KÓDEX 2011, 2012. 2014- (5 év) ALFÖLD 1970- AMELIE 2009-2012 Folyóiratlista 100xSZÉP 168 ÓRA 2000 2008-2012 ADÓ KÓDEX 2011, 2012. 2014- () ALFÖLD 1970- AMELIE 2009-2012 () ANTIK TANULMÁNYOK 1968-1994 ANYÁK LAPJA - megszűnt 2013 AQUA 2001-2005 ARANYSAS ART & DECORATION

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége

Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége 1 Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatás 6. sz. melléklet Hatályos: 2011. január 1-jétől 1. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Hungarológiai Értesítő 1994. XIII. évfolyam 1-2. szám

Hungarológiai Értesítő 1994. XIII. évfolyam 1-2. szám Hungarológiai Értesítő 1994. XIII. évfolyam 1-2. szám r Hungarológiai Értesítő A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság folyóirata 1994. XIII. évfolyam 1-2. szám Felelős szerkesztő: Jankovics József Hungarológiai

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Hungarológiai Értesítő 1989. XI. évfolyam 1 2. szám

Hungarológiai Értesítő 1989. XI. évfolyam 1 2. szám Hungarológiai Értesítő 1989. XI. évfolyam 1 2. szám * Hungarológiai Értesítő A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság folyóirata 1989. XI. évfolyam 1 2. szám Felelős szerkesztő: Jankovics József Hungarológiai

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI Nagy- és közepes teljesítményű adók (31 telephely) Megye "A" MULTIPLEX "B" MULTIPLEX "C" MULTIPLEX MINDIG TV INGYENES

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK OMMF Közép-magyarországi Munkabiztonsági Felügyelősége illetékességi területe Budapest, Pest megye. Székhely: Budapest, IX. ker. Páva u. 6. Postacím: 1458 Budapest

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Békéltető testületek elérhetőségei

Békéltető testületek elérhetőségei Békéltető testületek elérhetőségei Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 Név: Mátyus Mariann E-mail

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 6. sz. melléklet A hírközlési és a fogyasztóvédelmi hatóság szervei és azok elérhetősége

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya

A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya A Legfőbb Ügyészség 2006. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2013 2 Acta Agronomica Hungarica X 977 ISSN: 0238-0161 Acta Agronomica Óváriensis X 157 ISSN: 1416-647X Acta Alimentaria

Részletesebben

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évben alkalmazott épületek (egyéb építmények, lakások) adóztatással kapcsolatos adatai Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évi építményadó előírásai

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A Pedagógiai Tudományos Bizottság folyóiratlistája A BIOLÓGIA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA A KÉMIA TANÍTÁSA A KISGYERMEK A MAGYAR

A Pedagógiai Tudományos Bizottság folyóiratlistája A BIOLÓGIA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA A KÉMIA TANÍTÁSA A KISGYERMEK A MAGYAR A Pedagógiai Tudományos Bizottság folyóiratlistája A BIOLÓGIA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA A FÖLDRAJZ TANÍTÁSA A KÉMIA TANÍTÁSA A KISGYERMEK A MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI A SPORT ÉS TESTNEVELÉS

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

IDŐSZAKI KIADVÁNYOK CÍMLISTÁJA A MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM SZAKKÖNYVTÁRÁBAN Magyarországon kiadott dokumentumok

IDŐSZAKI KIADVÁNYOK CÍMLISTÁJA A MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM SZAKKÖNYVTÁRÁBAN Magyarországon kiadott dokumentumok IDŐSZAKI KIADVÁNYOK CÍMLISTÁJA A MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM SZAKKÖNYVTÁRÁBAN Magyarországon kiadott dokumentumok (napilap, újság, folyóirat, évkönyv, közlemény, jelentés, értesítő, szemle, hírlevél, almanach,

Részletesebben

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371 1996.12.25. Székesfehérvár 77185818432 371 1997.01.03. Budapest 78472120542 306 1997.01.05. Csíkszereda 76736716540 177 1997.03.29. Budapest 73911985594 48 1997.04.26. Székesfehérvár 78395363431 350 1997.05.02.

Részletesebben

(5) Az önkormányzat tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba az önkormányzat kérelm e alapján be kell jegyezni.

(5) Az önkormányzat tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba az önkormányzat kérelm e alapján be kell jegyezni. t;a~n-t :y 27-9 Érkezett: L0 i4.,.. 5 2014. évi.... törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókör ű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 Bírói állásra kiírt pályázatok Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a 2011. évi CXXXI. törvény alapján kiírt pályázati felhívásai Részleteiben az alábbi

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Átlag napi elérés a 15 évesek és idősebbek körében országos

Átlag napi elérés a 15 évesek és idősebbek körében országos MR2-Petőfi MR3-Bartók 1 network 16 14 Átlag napi elérés a 15 évesek és idősebbek körében országos 1517 139 12 1173 1 8 6 513 456 633 4 2 13 Forrás: Ipsos-GfK s Közönségmérés, 211.május, ReachN Mintaelemszám:

Részletesebben

Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma NCA-CIV-08-G - Döntési lista

Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma NCA-CIV-08-G - Döntési lista Tanácsadó szolgálat az 1%-os 1 NCA-CIV-08-G-0001 MTESZ Békés Megyei Szervezet Békés Békéscsaba 1,260,000 0 felajánlások segítésére Debreceni Mozgóképkultúra 2 NCA-CIV-08-G-0002 Hajdú-Bihar Debrecen Önnek

Részletesebben

168 Óra. Calandrella. Cégvezetés. ACH Models in Chemistry H: 1997/1., 2. Acta Biologica Hungarica. Chip (magyar kiadás) Acta Botanica Hungarica

168 Óra. Calandrella. Cégvezetés. ACH Models in Chemistry H: 1997/1., 2. Acta Biologica Hungarica. Chip (magyar kiadás) Acta Botanica Hungarica 168 Óra 2000 ACH Models in Chemistry Acta Biologica Hungarica Acta Botanica Hungarica Acta Matematica Hungarica Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica

Részletesebben

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. 0001 PTE TTK Szentágothai János Protestáns Pécs Baranya Tehetséglánc-2014 2. 0002 DE Pálffy István Színháztudományi Debrecen Pálffy István Színháztudományi pályázata 914 000 3. 0003 Karolina Katolikus

Részletesebben

PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának. folyóirat-állománya

PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának. folyóirat-állománya PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának folyóirat-állománya Folyóirat neve Elérhetősége Acta chimica Academiae Scientiarum Hungaricae 1957-1962, 1973-1982 folytatása Acta chimica Hungarica Tart.j.:

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga ekről A 2008.10.11.

Részletesebben

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Ha valamely személy vagy csoport faji, nemzetiségi hovatartozása, bőrszíne, anyanyelve vagy társadalmi

Részletesebben

Bányászat Bátor Belügyi Közlöny Berliner Zeitung Beszélő Bélyeg Világ Borsodi Szemle Botanikai Közlemények Brassói Lapok Budapesti Közlöny Buksz Búvár

Bányászat Bátor Belügyi Közlöny Berliner Zeitung Beszélő Bélyeg Világ Borsodi Szemle Botanikai Közlemények Brassói Lapok Budapesti Közlöny Buksz Búvár 0BPeriodikák A múzeum elsősorban a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó hazai tudományos és ismeretterjesztő szakfolyóiratokat rendeli. Folyóiratcímeink száma közel 400. Természetesen akadnak köztük olyanok,

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Hungarológiai kiadványok külföldön I. Hungarológiai folyóiratok, évkönyvek:

Hungarológiai kiadványok külföldön I. Hungarológiai folyóiratok, évkönyvek: Hungarológiai kiadványok külföldön I. Hungarológiai folyóiratok, évkönyvek: Bibliográfiánk tartalmazza a nem csak kimondottan hungarológiai témákat feldolgozó rendszeresen megjelenő periodikákat, hanem

Részletesebben

Levéltári Szakfelügyelet

Levéltári Szakfelügyelet Levéltári Szakfelügyelet 2015 Vezető szakfelügyelő: Dr. Cseh Gergő Bendegúz főosztályvezető, Állambiztonsági Szolgáltok Történeti Levéltára e-mail: szakfelugyelet@mnl.gov.hu telefon: 478-6058 fax: 478-6036

Részletesebben

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2.

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2. Végzettségek általános iskolai Az oklevelet kiállító intézmények megnevezése (a kar jelölésével) Nápolyi Pedagógusok képesítése Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként)

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

IDŐSZAKI KIADVÁNYOK CÍMLISTÁJA A MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM SZAKKÖNYVTÁRÁBAN

IDŐSZAKI KIADVÁNYOK CÍMLISTÁJA A MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM SZAKKÖNYVTÁRÁBAN IDŐSZAKI KIADVÁNYOK CÍMLISTÁJA A MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM SZAKKÖNYVTÁRÁBAN Magyarországon kiadott dokumentumok (almanach, értesítő, évkönyv, folyóirat, füzet, híradó, hírlevél, jegyzőkönyv, jelentés,

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Hírlapok listája, melyekben közölt írásokat Kosztolányi Dezső *

Hírlapok listája, melyekben közölt írásokat Kosztolányi Dezső * Hírlapok listája, melyekben közölt írásokat Kosztolányi Dezső * Összeállította Arany Zsuzsanna (2004-2011) és Dobás Kata (2012-től) JELMAGYARÁZAT: Baráth: Baráth Ferenc: Kosztolányi Dezső, Zalaegerszeg:

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 6. sz. melléklet A hírközlési és a fogyasztóvédelmi hatóság szervei és azok elérhetősége

Részletesebben

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 1/2. rész

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

EPRIUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1979 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1979 IX. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1980.

EPRIUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1979 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1979 IX. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1980. EPRIUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1979 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1979 IX. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1980. Szerkesztő: Gráfik

Részletesebben

XXVI. OTDK összesített adatok

XXVI. OTDK összesített adatok 1 ÁVF Budapest 8 1 9 1 AVKF Zsámbék 15 1 1 1 2 20 4 1 BDF Szombathely 4 5 2 16 1 19 8 3 6 64 23 BGF KKFK Budapest 20 20 5 1 BGF KVIFK Budapest 16 16 4 BGF PSZFK Budapest 2 2 1 BGF PSZFK ZA Zalaegerszeg

Részletesebben