Hungarológiai Értesítő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hungarológiai Értesítő"

Átírás

1 Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Hungarológiai Értesítő III. évfolyam 1 2. szám

2 Hungarológiai Értesítő HI. évfolyam 1-2. szám

3 Hungarológiai Értesítő A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Folyóirata ÜL évfolyam 1-2. szám Felelős szerkesztő: Béládi Miklós Szerkesztő: Jankovics József

4 Hungarológiai Értesítő A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Folyóirata m. évfolyam 1-2. szám Szerkesztőbizottság Béládi Miklós Kosa László Szépe György Felelős szerkesztő: Béládi Miklós Szerkesztő: Jankovics József A szerkesztésben részt vesznek: D.Mátai Mária, M.Róna Judit Szerkesztőség: Budapest, Országház u em Telefon: ,126-os mellék Postacím: Budapest, Pf Az ismertetésre szánt kiadványokat szerkesztőségünk címén Jankovics József nevére kérjük megküldeni.

5 TARTALOM Bibliográfiák A bibliográfiákban felhasznált források jegyzéke 7 Amagyar irodalomtudomány bibliográfiája, A magyar nyelvtudomány bibliográfiája, Amagyar néprajztudomány bibliográfiája,

6 A bibliográfiákban felhasznált források jegyzéke AAntH AANy-INy AAPA AAPSz AArch AÉrt AEthn AFT AgrártörtSz A Hét AHist Alba Regia Alf ALH ALitt Állateü.takarm.Közl. ÁUig Aluta AMA AMET Anthr ANyT APhH AOH Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) Acta Academiae Paedagogicae Nyiregyháziensis (A Nyíregyházi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, Irodalom és Nyelvtudomány) (Nyíregyháza) Acta Academiae Paedagogicae Agríensis (Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei) (Eger) Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis (A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei) (Szeged) Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) Archaeológiai Értesítő (Budapest) Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) Angol Filológiai Tanulmányok (KLTE, Debrecen) Agrártörténeti Szemle (Budapest) A Hét (Bucuresti Bukarest) Acta Historica (Budapest) Alba Regia (Székesfehérvár) Alföld (Debrecen) Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) Állategészségügyi és takarmányozási Közlemények (Budapest) Állam és igazgatás (Budapest) Aluta (Sf. Gheorghe Sepsiszentgyörgy) Acta Musaeorum Agriculturae (Praha Prága) Anuarul Muzeului Etnográfia al Transilvaniei (Cluj-Napoca Kolozsvár) Anthropos (Freiburg) Általános Nyelvészeti Tanulmányok (Budapest) Acta Pharmaceutica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)

7 Archívum Arrabona ArsHung ArtesPop AT AU-Bud-L AUSz-DissSlav AUSz-SEL AV Bányász.kohászL BarMűv BE BékésiÉ BF Biharea BMÉ BMMK BNF BorsSz BSL BurgHbl CA Cahiers Roumains d'études Litíéraires CanSS CeskyLid Ceskoslovensky Casopis Historicky Cibi iiium CLing Cut Confessio Cumania CSMMH Csongr.m.Sz. Demos Deutsche Utteraturzeitung DissEthn Archívum. A Heves Megyei Levéltár Közleményei (Eger) Arrabona. A Győri Múzeum Évkönyve (Győr) Ars Hungarica (Budapest) Artes Populäres (Budapest) Antik Tanulmányok (Studia Antiqua) (Budapest) Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Linguistica (Budapest) Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Dissertationes Slavicae (Szeged) Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Ethnographica et Linguistica (Szeged) Arheoloski VeStnik (Ljubljana) Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat (Budapest) Baranyai Művelődés (Pécs) Balkansko ezikoznanie (Lingvistique balkanique) (Szófia) Békési Élet (Békéscsaba) Bölgarszki Folklór (Szófia) Biharea (Oradea Nagyvárad) A Bihari Múzeum Évkönyve (Berettyóújfalu) A Békés Megyei Múzeumok Közleményei (Békéscsaba) Beiträge zur Namenforschung. Neue Folge (Heidelberg) Borsodi Szemle (Miskolc) Bulletin de la Société de Unguistique de Paris (Paris - Párizs) Burgenländische Heimatblätter (Eisenstadt Kismarton) Current Anthropology (Chicago) Cahiers Roumains d'études Littéraires (Bucuresti - Bukarest) Canadian-American Slavic Studies (Pittsburgh) Cesky lid (Praha - Prága) Ceskoslovensky Casopis Historicky (Praha - Prága ) Cibinium (Sibiu Nagyszeben) Cercetári de lingvisticä (Cluj-Napoca Kolozsvár) gska literatúra (Praha Prága) Confessio (Budapest) Cumania. Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei (Kecskemét) Csallóközi Múzeum. Múzeumi Híradó (Dunajské Streda - Dunaszerdahely) Csongrád megyei Szemle (Szeged) Demos (Berlin) Deutsche Utteraturzeitung (Berlin) Dissertationes Ethnographicae (Budapest)

8 DMÉ DN DocEthn Dunatáj ÉA Él ÉF-0 EL Életünk EMÉ Ének-ZeneTan ÉT ÉTKalendáriuma Etfan EthnEuropaea ÉTs Europe FA Fabula FFC FH FUKözl FMSz FMTÉ FN Fo FoktSz Fol-P-L FoliaHist FolkB Folklore Fordelm FUF FUM Gyógyszerészet Hajdú-BihariN Hel HelSn. HerbaHung Hét HevSz Híd HÓMÉ Honism A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (Debrecen) Dunántúli Napló (Pécs) Documentacio Ethnographica (Szolnok) Dunatáj (Szekszárd) Édes Anyanyelvünk (Budapest) Élet és Irodalom (Budapest) Études Finno-Ougriennes (Paris-Budapest) Ezik i Literatura (Szófia) Életünk (Szombathely) Az Egri Múzeum Évkönyve (Eger) Az Ének-Zene Tanítása (Budapest) Élet és Tudomány (Budapest) Élet és Tudomány Kalendáriuma (Budapest) Ethnographia (Budapest) Ethnographia Europaea (Göttingen) Études Tsiganes (Budapest) Europe (Paris - Párizs) Folklór Archívum (Budapest) Fabula (Berlin-New York) Folklore Fellows Communications (Helsinki) Fejér Megyei Hírlap (Székesfehérvár) Filológiai Közlöny (Budapest) Fejér Megyei Szemle (Székesfehérvár) Fejér Megyei Történeti Évkönyv (Székesfehérvár) A földrajzi nevek gyűjtésének, ellenőrzésének és közzétételének kézikönyve (Budapest, 1978) Forrás (Kecskemét) Felsőoktatási Szemle (Budapest) Folia practico-linguistica^ (Műszaki Egyetem, Budapest) Folia Historica (Budapest) Folklorismus Bulletin (Budapest) Folklore (London) A fordítás elmélete és gyakorlata (Budapest) Finnisch-ugrische Forschungen (Helsinki) Finnisch-ugrische Mitteilungen (Hamburg) Gyógyszerészet (Budapest) Hajdú-Bihari Napló (Debrecen) Helikon (Budapest) Helikon Sondernummer (Budapest) Herba Hungarica (Budapest) Hét (Bratislava Pozsony) Hevesi Szemle (Eger) Híd (Növi Sad - Újvidék) Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc) Honismeret (Budapest)

9 10 HungÉrt HungKözl HungPEN IgSzó Inosztrannaja Literatura ínyt IrodÚjs ISz It ItK JAF Jászk Jbi.OV v JC Je Jéj JFVuk JL JP JPMÉ KatSz KerMagv KHKÉ KistL KjK Kor KorunkÉvk Kort Kotiseutu Könyv és Nev Könyvvilág Köznevelés Kr KS Ktáros KultKöz Lares Látóh Létünk LevéltSz Lg Un LInggen Linguistics LiS Hungarológiai Értesítő (Budapest) Hungarológiai Közlemények (Növi Sad Újvidék) The Hungarian P.E.N. (Budapest) Igaz Szó (Tirgu-Mures Marosvásárhely) Inosztrannaja Literatura (Moszkva) Idegen nyelvek tanítása (Budapest) Irodalmi Újság (Paris Párizs) Irodalmi Szemle (Bartislava Pozsony) Irodalomtörténet (Budapest) Irodalomtörténeti Közlemények (Budapest) Journal of American Folklore (Washington) Jászkunság (Szolnok) Jahrbuch für Ostdeutsche Volkskunde (Marburg) Jazykovedny casopis (Bratislava Pozsony) Jelenkor (Pécs) Jel és jelentés (Szemiotikai dokumentumok) (Budapest) Jahrbuch für Volkskunde und Kulturgeschichte (Berlin) Journal of Linguistics (London) Jezyk Polski (Krakow Krakkó) A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (Pécs) Katolikus Szemle (Roma Róma) Keresztény Magvető (Cluj-Napoca Kolozsvár) Kecskeméti Honismereti Kör Évkönyve (Kecskemét) Kistenyésztők Lapja (Budapest) Keel ja Kirjandus (Tallinn) Korunk (Cluj-Napoca Kolozsvár) Korunk Évkönyve (Cluj-Napoca Kolozsvár) Kortárs (Budapest) Kotiseutu (Helsinki) Könyv és Nevelés (Budapest) Könyvvilág (Budapest) Köznevelés (Budapest) Kritika (Budapest) Kultúra Slova (Bratislava Pozsony) Könyvtáros (Budapest) Kultúra és Közösség (Budapest) Lares (Firenze) Látóhatár (Budapest) Létünk (Subotica Szabadka) Levéltári Szemle (Budapest) Langue (Baltimore) Linguistic Inquiry (Cambridge, Mass.) Linguistica generalia (Praha Prága) Linguistics (The Hague - Hága) Language in Society (Cambridge)

10 Lit Literatur und Kritik LNy LR LSci Lud MAG Matyóföld MÉpítőműv MFF MFMÉ MFflSz MH MHM MHOMK MK MKsz MMMK MMunkásmozgMK MMŰhely MN MNy MNyj ModNyokt MPSz MTA I. OK MTA II. OK Mtan MTud MúzMűtv Muzs Múzsák Műev Műhely Művelődés MűvH Művtört MV Mvízgazdálk MZene 11 Literatura (Budapest) Literatur und Kritik (Salzburg) A lengyel nyelvoktatás Magyarországon (Budapest) Limba romána (Bucuresti Bukarest) Language Sciences (Bloomington, Ind.) Lud (Wroclaw-Poznan) Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien (Hom-Wien) Matyóföld (Mezőkövesd) Magyar Építőművészet (Budapest) Magyar Fonetikai Füzetek 1. (Budapest) A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Szeged) Magyar Filozófiai Szemle (Budapest) Múzeumi Híradó (Békéscsaba) Magyar Hírlap (Budapest) A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei (Miskolc) Múzeumi Kurír (Debrecen) Magyar Képes Újság (Osijek Eszék) Magyar Könyvszemle (Budapest) A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei (Budapest) Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Közleményei (Budapest) Magyar Műhely (Paris Párizs) Magyar Nemzet (Budapest) Magyar Nyelv (Budapest) Magyar Nyelvjárások (Debrecen) Modern Nyelvoktatás (A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Országos Központjának kiadványa) (Budapest) Magyar Pszichológiai Szemle (Budapest) Magyar Tudományos Akadémia I. (Nyelv- és Irodalomtudományok) Osztályának Közleményei (Budapest) Magyar Tudományos Akadémia II. (Társadalmi-történeti tudományok) Osztályának Közleményei (Budapest) Magyartanítás (Budapest) Magyar Tudomány (Budapest) Múzeumi Műtárgyvédelem (Budapest) Muzsika (Budapest) Múzsák. Múzeumi Magazin (Budapest) Műemlékvédelem (Budapest) Műhely (Győr) Művelődés (Bucuresti Bukarest) Műveltség és Hagyomány (Debrecen) Művelődéstörténeti tanulmányok (Bucuresti Bukarest) Mozgó Világ (Budapest) Magyar vízgazdálkodás (Budapest) Magyar Zene (Budapest)

11 12 Nagyv NAJMK Names Napj NárAkt Narodni Kalendar NÉ Neohel NépismDolg Népműv Népműv-háziip Népr. és Nyelvtud NéprK Népszabadság Népszava NÉtHongr Nevo Nieuws NFT NH NHQu NMMÉ NMMK NR NyervKult NylrK NyK Nym NyPÍ Nyr Onoma Onomastica OrvH OSZKÉvk OtK OOH ÖZ1V Pal Pamietnik Literacki Parlando PárttK Pedképz Pedmfíh PedSz PMHÍrl Nagyvilág (Budapest) Nagykőrösi Arany János Múzeum Közleményei (Nagykőrös) Names (Potsdam, N.Y.) Napjaink (Miskolc) Národopisné Aktuality (Straznici) Narodni Kalendar (Budapest) Névtani Értesítő (Budapest) Neohelicon (Budapest) Népismereti Dolgozatok (Bucuresti Bukarest) Népművelés (Budapest) Népművészet, háziipar (Budapest) Néprajz és Nyelvtudomány (Szeged) Néprajzi Közlemények (Budapest) Népszabadság (Budapest) Népszava (Budapest) Nouvelles Études Hongroises (Budapest) Nevo Nieuws (Rotterdam) Német Filológiai Tanulmányok KLTE (Debrecen) Néprajzi Hírek (Budapest) New Hungarian Quarterly (Budapest) Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve (Salgótarján) Nógrád Megyei Múzeumi Közlemények (Salgótarján) Nase Reo (Praha - Prága) Nyelvünk és Kultúránk (Budapest) Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Cluj-Napoca Kolozsvár) Nyelvtudományi Közlemények (Budapest) Nyelvművelő (Növi Sad Újvidék) Nyelvpedagógiai írások (MKKE) (Budapest) Magyar Nyelvőr (Budapest) Onoma (Leuven) Onomastica (Wroclaw) Orvosi Hetilap (Budapest) Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve (Budapest) Orvostörténeti Közlemények (Budapest) österreichische Osthefte (Wien Bécs) österreichische Zeitschrift für Volkskunde (Wien - Bécs) Palócföld (Balassagyarmat) Pamietnik Literacki (Warszawa-Wrociaw) Parlando (Budapest) Párttörténeti Közlemények (Budapest) Pedagógusképzés (Budapest) Pedagógiai műhely (Budapest) Pedagógiai Szemle (Budapest) Pest Megyei Hírlap (Budapest).

12 Rádió tv. Sz Rajztanítás REF RefSz Revue Roumaine RID Rig RKNy RR Ling SAaA Sananjalka SdiAfV SCL SEER Slavica sut SlovEtn SlovNár SMK SMM SNPh SOF Som SomHonHír Somogyi KönyvtMűhely SopiSz SovFu Sprache SR SS SSlav StUBB StudCom StudMus Suomen Museo Suomi SUSA (JSFOu) SüdOA Sütőipar 13 Rádió és televízió szemle (Budapest) Rajztanítás (Budapest) Revista de Etnografie si Folclor (Bucuresti Bukarest) Református Szemle (Cluj-Napoca Kolozsvár) Revue Roumaine (Bucuresti Bukarest) Rivista Italiana di Dialettologia (Bologna) Rig (Stockholm) Tanulmányok a regionális köznyelviség köréből (Budapest) Revue Roumaine de Linguistique (Bucuresti Bukarest) Soviet Anthropology and Archeology (New York) Sananjalka (Turku) Schweizerisches Archiv für Volkskunde (Zürich - Basel) Studii si cercetäri lingvistice (Bucuresti Bukarest) The Slavonic and East European Review (London) Slavica (Debrecen) Slovenská Literatúra (Bratislava Pozsony) Slovenski Etnograf (Ljubljana) Slovensky Národopis (Bratislava Pozsony) Somogyi Múzeumok Közleményei (Kaposvár) Somogy Megye Múltjából (Kaposvár) Studia Neophilologica (Stockholm) Südost-Forschungen (R. Oldenbourg/München) Somogy (Kaposvár) Somogyi Honismereti Híradó (Kaposvár) Somogyi Könyvtári Műhely (Szeged) Soproni Szemle (Sopron) Sovjetskoje finnougrovedenije (Soviet Fenno-Ugric Studies) (Tallinn) Die Sprache (Wien - Bécs) Slovenská Reo (Bratislava Pozsony) Slovo a Slovesnost (Praha Prága) Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) Studia Universitatis Babes-Bolyai. Series Philologica (Cluj- Napoca Kolozsvár) Studia Comitatensia. Tanulmányok Pest Megye Múzeumaiból (Szentendre) Studia Musicologica (Budapest) Suomen Museo (Helsinki) Suomi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (Helsinki) Suomalais-ugrilaisen seuran aikakaukirja (Journal de la Société Finnougrienne) (Helsinki) Südostdeutsches Archiv (München) Sütőipar (Budapest)

13 14 Szabolcs-szatmári múzeumi füzetek Szabolcs-SzatmáriSz Száz SzBBÁMÉ SZI Szính SzMA SZMMÉ Szociológia SzocNev Szövtan SzTKözl Táncműv TánctudD TánctudT Tanújs TanulmBpM Tap chi van hoc TársSz TechnikatörtSz TermVil TmN TörtSz Ttáj UAJb trt ÚjAur ÚjFo ÚjLátóh ÚjSymp ÚjSzó ÚjT Utunk Üzenet Városép VasiSz VEABÉrt VHK Vig Vü Szabolcs-szatmári múzeumi füzetek (Nyíregyháza) Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza) Századok (Budapest) A Szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve (Szekszárd) Szovjet Irodalom (Budapest) Színház (Budapest) Szenei Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz (JATE, Szeged) Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv (Szolnok) Szociológia (Budapest) Szocialista Nevelés (Bratislava Pozsony) A szövegtan a kutatásban és az oktatásban (Budapest) A Szombathelyi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei (Szombathely) Táncművészet (Budapest) Tánctudományi Dolgozatok (Budapest) Tánctudományi Tanulmányok (Budapest) Tanügyi újság (Bucuresti Bukarest) Tanulmányok Budapest Múltjából (Budapest) Tap chi van hoc (Hanoi) Társadalmi Szemle (Budapest) Technikatörténeti Szemle (Budapest) Természet Világa (Budapest) Tolna megyei Népújság (Szekszárd) Történelmi Szemle (Budapest) Tiszatáj (Szeged) Ural-Altaische Jahrbücher (Wiesbaden) Új írás (Budapest) Új Auróra (Békéscsaba) Új Forrás (Tatabánya) Új Látóhatár (München) Új Sympozion (Növi Sad Újvidék) Új Szó (Bratislava Pozsony) Új Tükör (Budapest) Utunk (Cluj-Napoca Kolozsvár) Üzenet (Subotica Szabadka) Városépítés (Budapest) Vasi Szemle (Szombathely) A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottságának Értesítője (Veszprém) Vasi Honismereti Közlemények (Szombathely) Vigilia (Budapest) Világosság (Budapest)

14 Vir VJa VmHT VMMK VNy Volksk Vság Weimarer Beitrage Wolfenbütteler Renaissance Mitteilungen World literature Today ZAA Zalai gyűjt ZDL ZenetudD ZenetudT Zentralblatt für Bibliothekswesen ZftBalkanologie ZH ZPh ZPrMK ZRPh ZS1 ZSLK 15 Virittäjä (Helsinki) Voprosy jazykoznanija (Moszkva) Veszprém megyei Honismereti Tanulmányok (Veszprém) Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei (Veszprém) Világ és Nyelv. A Magyar Eszperantó Szövetség folyóirata (Budapest) Volkskunst. Zeitschrift für volkstümliche Sachkultur (München) Valóság (Budapest) Weimarer Beiträge (Weimar Berlin) Wolfenbütteler Renaissance Mitteilungen (Wolfenbüttel) World Literature Today (Oklahoma) Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik (Berlin) Zalai gyűjtemény (Zalaegerszeg) Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik (Wiesbaden) Zenetudományi Dolgozatok (Budapest) Zenetudományi Tanulmányok (Budapest) Zentralblatt für Bibliothekswesen (Leipzig lipcse) Zeitschrift für Balkanologie (Wiesbaden) Zalai Hírek (Zalaegerszeg) Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung (Berlin) Zpravodaj Mistopisné Komise Ceskoslovenské Akademie Ved (Praha - Prága) Zeitschrift für romanische Philologie (Tübingen) Zeitschrift für Slawistik (Berlin) Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde (Köln)

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák A kötetben szereplő * és idézett munkák ABD-EL-JAWAD, Hassan R. S. 1992: Is Arabic a pluricentric language? Clyne (ed.): Pluricentric Languages. Differing Norms in Different Nations. Mouton de Gruyter,

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Tanszék Hungarológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Szeminárium H-7624

Részletesebben

AKVARISZTIKA ÉS MÁS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HOBBIK LAPJA 1216-2205 i GALAPAGOS AKVÁRIUM MAGAZIN GALAPAGOS AKVÁRIUM MAGAZIN 1218-0475 i

AKVARISZTIKA ÉS MÁS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HOBBIK LAPJA 1216-2205 i GALAPAGOS AKVÁRIUM MAGAZIN GALAPAGOS AKVÁRIUM MAGAZIN 1218-0475 i Rövidített név Hosszú név ISSN eissn Ism/Köz 3. ÉVEZRED 3. ÉVEZRED 1785-5683 i A FÖLDGÖMB A FÖLDGÖMB 1215-8690 i A KUTYA A KUTYA 0133-1787 i AERO MAGAZIN AERO MAGAZIN 1419-4074 i AKVÁRIUM ÉS TERRÁRIUM

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

FOLYÓIRAT MEGRENDELŐLAP a 2015. ÉVRE

FOLYÓIRAT MEGRENDELŐLAP a 2015. ÉVRE Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Folyóirat Expedíció 1391 Budapest, Postafiók 204. Adóigazgatási azonosító szám: 18066328-2-41 www.kello.hu Magyar Államkincstár Telefon: (06-1)- 237-6978 10032000-00286057-00000017

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA STAUD GÉZA MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1945 1960 Budapest, 1960. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum S Z I IH Á Z! Ö R 1 É R E T I? Ü Z B T E K 36, szám. STAUD GÉZA

Részletesebben

A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai

A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT KERTÉSZ GYULA A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai Annotált bibliográfia Budapest, 1990 Második átdolgozott, bővített kiadás

Részletesebben

2004. január - február Magyar Nemzeti Múzeum MNM Auschwitzi állandó kiállítás megrendezése 110 000,00 Budapest

2004. január - február Magyar Nemzeti Múzeum MNM Auschwitzi állandó kiállítás megrendezése 110 000,00 Budapest 5. sz. táblázat Támogatások Tárca, szerv neve: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Kedvezményezett neve 2004. január - február Magyar Nemzeti Múzeum MNM Auschwitzi állandó kiállítás megrendezése 110

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Amerikai Magyar Kulturális Alapítvány

TÁRGYMUTATÓ. Amerikai Magyar Kulturális Alapítvány TÁRGYMUTATÓ Aargaui Magyar Egyesület 108 A Céh 367 ACT Magyar Szövetség 227 Actio Transylvanica 224 Adelaidei Magyar Értesítő 226 Adventista Egyház 139 AFL-CIO 177 A Hét Tükre 235 A Holló 188 A Hónap 235

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

Nyomtatott lapok adatai

Nyomtatott lapok adatai 1 1 Egmont Hungary Kft. 1036 BudapestGalagonya u. 5. 2009.09.28 2 112 Gát György 1055 Budapest, Falk Miksa u. 12. NA 3 361 Árvai Andrea 2143 Kistarcsa,Eperjesi u.13. 2007.09.24 4 424 Számalk Kiadói Főosztály

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A miniszteri keretbõl nyújtott egyedi támogatások 2003. október 1. 2003. december 31. között 319

TARTALOMJEGYZÉK. A miniszteri keretbõl nyújtott egyedi támogatások 2003. október 1. 2003. december 31. között 319 314 NKA HÍRLEVÉL n TARTALOMJEGYZÉK n Az NKA végrehajtási rendeletének módosítása 315 n A Holocaust Megemlékezések Ideiglenes Szakmai Kollégium tagjai 316 n A Kultúra és Turizmus Ideiglenes Szakmai Kollégium

Részletesebben

Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész

Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész 2014. február 23. Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész Nagyapja: Engel Károly festő Apja Phil. Dr Hoffmann Frigyes (tanár az Eötvös kollégiumban), Anyja Engel Mária.

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna A SZÍNJÁTSZÓ ISKOLA A XVII XVIII. SZÁZADBAN Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon Bibliográfia 1998 2009 Szerkesztette: Szedmák Andrea Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna AZ

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 40. Rácz Endre (1922 1992) BUDAPEST 1994 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő Földi Éva ISSN 963 462 939 3 Bolla Kálmán Kiadja az ELTE Fonetikai

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

viii. Települések, műemlékek, műemlékegyüttesek

viii. Települések, műemlékek, műemlékegyüttesek viii. Települések, műemlékek, műemlékegyüttesek Abafája [Apalina] Huszár-kastély 4178. Kovács András: Reneszánsz címeres kandalló Abafájáról. = Erdélyi Múzeum, 66, 1994, 1/2. 83 84., Abasár r. k. templom

Részletesebben

74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK

74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK 74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 75 Tájékoztató a Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007 A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007 KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁR 2007 2 ÉNEK-ZENE NEVELÉSI TANSZÉK BALÁZS ISTVÁN főiskolai

Részletesebben

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS SALIGA IRÉN MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 1(1989) 15(2003) REPERTÓRIUM BEVEZETÕ A repertórium a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 15 évfolyamának anyagát tárja fel. Szerkezete a következõ: könyvészeti

Részletesebben

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM A MAGYAR MÛEMLÉKVÉDELEM FOLYÓIRATA LII.évf. 2008 6.szám Alapította: Gerô László Szerkesztôbizottság:

Részletesebben

Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája

Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája Tanulmányok 1. [Helmuth Th. Bossert: Altkreta. Kunst und Handwerk in Griechenland, Kreta und in der Ägäis von den Anfängen bis

Részletesebben