Rácz József bibliográfiája. A tudományos fokozat megszerzését megelőzően megjelent publikációk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rácz József bibliográfiája. A tudományos fokozat megszerzését megelőzően megjelent publikációk"

Átírás

1 Rácz József bibliográfiája Tudományos könyv A tudományos fokozat megszerzését megelőzően megjelent publikációk Rácz J (1988): A drogfogyasztó magatartás. Medicina Kiadó, Budapest, 160 oldal. Rácz J (1989): Ifjúsági szubkultúrák és fiatalkori devianciák. Animula Könyvek, Magyar Pszichiátriai Társaság, Budapest, 143 oldal. Tudományos könyvben könyvfejezet Rácz J (1989): Ifjúsági szubkultúrákkal kapcsolatos szociális és közösségi mentálhigiénés intervenciók. In: Gerevich J (szerk.): Közösségi mentálhigiéne, Gondolat Könyvkiadó Budapest, Újabb kiadás: Animula Kiadó, Budapest, Rácz J (1991): Kockázati tényezők fiatalkorban: problémaviselkedések, devianciák és ifjúsági szubkultúrák. In: Halász L (szerk.): Az iskola és akik alkotják (Pszichológiai és pedagógiai tanulmányok, MTA Pszichológiai Intézet, Budapest, o. Rácz J (1992): Ifjúsági szubkultúrák. In: Gazsó F és Stump I (szerk.): Rendszerváltozás és ifjúság. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, o. Rácz J (1992): Kortárscsoportok és politikai szocializáció. In: Csepeli Gy, Kéri L és Stumpf I (szerk.): Állam és polgár. Változás és folytonosság a politikai szocializációban Magyarországon, MTA Politikai Tudományok Intézete, Magyarországi Politikai Képzési Központ, Budapest, p. Rácz J (1992): A drogfogyasztás jelentősége és megelőzése. In: Forrai J (szerk.): Szexuális felvilágosítás és nevelés. AIDS megelőzés. Iskolai program, Holistic Kiadó, Budapest, o. Egyszerzős tudományos cikkek Rácz J (1984): Intézményrendszeren kívül szerveződő, káros életvitelű ifjúsági csoportok. Egészségnevelés, 25: Rácz J (1987): Naduzywanie alkoholu i srodków psychoaktywnychn na Wegrzech. In: Biuletyn Instytutu Badan Problemów Mlodziezy, Polska Mlodziez Kwartalnik, nrl(3), styczen-marzec, Warszawa, o. Rácz J (1988): A személyiségjogok kérdése a drogfogyasztók terápiájában. In: A jog és a terápia összefüggései a kábítószerfogyasztók kezelésében (szerk.: Lévai M), Kriminológiai Közlemények 25., MTA Kriminológiai Társaság, Budapest, Rácz J (1988): Drogfogyasztás, személyiségjogok és a társadalmi kontroll. Ifjúsági Szemle, 8,3: Rácz J (1989): A drogfogyasztás sémájának társadalmi konstrukciója Magyarországon. Alkohológia, 20,1:28-34, Másodközlés: In: Illyés S és Darvas Á (szerk.): Beilleszkedési 1

2 zavarok. Szöveggyűjtemény (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola), Tankönyvkiadó, Budapest, 1991, I. kötet, p. Rácz J (1989): Devianciák és szabadságjogok. Jelző, 1,10: Rácz J (1989): Drogfogyasztók személyiségjogai és terápiája. Gyermek- és Ifjúságvédelem, 8,25-26(1-2): Rácz J (1990): A magyarországi kábítószerezés koncepciói. Esély, 4: Rácz J (1990): Drogfogyasztás és kortárscsoportok (Beszámoló a marginális ifjúsági szubkultúrák drogfogyasztása című kutatásból). TBZ Munkaértekezlet, Drogkutatási alirány, Előtanulmányok: o., Pilisszentkerszt,1990. TBZ Programiroda, Budapest Rácz J (1990): Erőszak mint önvédelem (marginális ifjúsági szubkultúrák tagjainak viselkedése és világképe). Eszmélet, 7: Rácz J (1990): Totális intézmény jellegű nevelőintézet működésének egyes szociálpszichológiai jellemzői. Gyermek- és Ifjúságvédelem, 9,27: Rácz J (1990): A 80-as évek ifjúsági szubkultúrái Magyarországon. Valóság, 33,11: Rácz J (1991): Egyházi közösségek és a drogfogyasztás prevenciója. Végeken (a regionális mentálhigiénés kutatások folyóirata), 3: Rácz J (1991): Deviance-construction in Stalinist societies: A critical analysis. Deviant Behavior, 12: Rácz J (1992): Totális deviancia. Deviancia-konstrukció a sztálinista típusú társadalmakban. Társadalomkutatás, 2-3: Rácz J (1992): Drug use by the members of youth subcultures in Hungary. The International Journal of the Addictions, 27,3: Rácz J ( ): Az ifjúkori problémaviselkedések és a pszi-intézményegyüttes kapcsolata: elméleti megközelítés. Magyar Pszichológiai Szemle, 5-6: Gádoros J és Rácz J (1993): Destruktív és fanatikus szekták, valamint a pszichiáter kompetenciája. Psychiatria Hungarica, 8,6: Rácz J (1993): A serdülő- és fiatalkori alkohol- és drogfogyasztás és az iskolai prevenció kapcsolata. Szenvedélybetegségek (Addictologia Hungarica), 1/5: Többszerzős tudományos cikkek Vitrai J, Czobor P, Marosfi S, Nagypál T és Rácz J (1981): Egyszerű, számítógépes eljárás az EEG-ben előforduló tüske-alakzatok felismerésére. Ideggyógyászati Szemle, 34: Czenner Zs és Rácz J (1981): Egészséges személyek szorongásos állapotának vizsgálata az EEG és a State-Trait Anxiety Inventory (STAI) teszt elemzésével. Ideggyógyászati Szemle, 34: Rácz J, Göncz D és Kéthelyi J (1984): A Z. téri csövesek. Egy szociológiai vizsgálat tapasztalataiból. Világosság, 25,11: Rácz J és Forgács É (1988): Az iskola hatása marginális ifjúsági csoportokra. Pedagógiai Szemle, 10: , másodközlések: in: Vastagh Z (szerk.): A nevelés szociális alapjai (főiskolai jegyzet), Kaposvár-Pécs, 1992, Vastagh Z (vál és szerk) (1995): Értékátadási 2

3 folyamatok és konfliktusok a pedagógiában. (szöveggyűjtemény). JPTE Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszéke, Pécs (oldalszám nélkül). Rácz J és Zétényi Z (1988): Koncertfotók. Nonverbális kommunikáció a rockkoncerteken. Jel- Kép, 9,2: Rácz J és Zétényi Z (1988): Pop- és rockkoncertek. Szociológusszemmel. In: Zoltán K (szerk.): Háttér a gyerekkultúrához, Háttér Könyvkiadó és Szolgáltató Kft., Budapest, Rácz J, Fridli J és Frech Á (1989): Kriminalizáció és medikalizáció a drogfogyasztás hazai megítélésében. Psychiatria Hungarica, 4: Rácz J, Várterész É és Csom M (1989): Csoportpszichoterápiás kísérlet kudarcának elemzése egy totális intézmény jellegű nevelőotthonban. Pszichoterápiás keretek és intézményi érdekek ütközése. Gyermek- és Ifjúságvédelem, 8,4: Zöld B, Rácz J és Czoczek É (1991): Az alkoholártalmak megelőzése (különös tekintettel a munkahelyi és foglalkozási betegbiztosítók tevékenységére). Társadalmi Beilleszkedés Zavarok, Bulletin 21.szám, Budapest, Zöld B, Rácz J és Czoczek É (1991): Területi elven szervezett terápiás program. Társadalmi Beilleszkedés Zavarok, Bulletin 21.szám, Budapest, Bán T, Fehér L, Fridli J, B.Gáspár J, Győri L, Lőrincz J, Lukács J, Nemessuri J, Perényi A, Pethő K, Ratkóczy É, Rácz J, Samu I, Szabó P, Tringer L és Zöld B (1991): Javaslat a pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésének jogi szabályozására (készítette a Magyar Szociálpszichiátriai Társaság Jogi Bizottsága). Lege Artis Medicinae, 1,17: László J, Halász L, Pataki F, Rácz J, Siklaki J, Vári-Szilágyi I and Zöld B (1992): Explorations in social cognition: Activity of the research group of cognitive social psychology in the Institute for Psychology of the Hung. Acad. Sci. The British Psychological Society, Social Psychology Section, Newsletter, No 27, Summer, Felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek Barcy M, Bokor L, Dévald P, Piszker Á, Rácz J és Szabó J (szerk., 1992): Csoportpszichoterápia. Szöveggyűjtemény. Csoportanalitikus Kiképző Intézet és Csoportpszichoterápiás Egyesület, Budapest, 313 o. Rövid közlemények Rácz J (1992): A csoport-pszichoterápiás helyzet. In: Barcy M, Bokor L, Dévald P, Piszker Á, Rácz J és Szabó J (szerk.): Csoport-pszichoterápia. Szöveggyűjtemény. Csoportanalitikus Kiképző Intézet és Csoport-pszichoterápiás Egyesület, Budapest, Kandidátusi értekezés Rácz J (1993): A drogfogyasztás társas közege és a drogos karrier: szociálpszichiátriai vizsgálódások magyarországi drogfogyasztók körében. Kandidátusi értekezés, Budapest. 3

4 Előadások külföldi konferenciákon Rácz J, Karmos Gy, Winkler I and Czenner Zs (1985): Changes of the alpha activity in reaction time situation in normal and neurotic subjects. III. National Congress of the Polish Society of EEG and Clinical Neurophysiology, VIII. Joint Annual Meeting of EEG and Clinical Neurophysiology. Wroclaw Szklarska Poreba, Poland, Abstracts, Bodó M, Rácz J, Iliás L, Pásztor A, Vajda J, Weinstein GB, Pásztor E and Moskalenko Yu E (1986): Rheoencephalographic changes during increased intracranial pressure. In: Krieglstein J (ed): Pharmacology of cerebral ischemia. Proceedings of the International Symposium on Pharmacology of Cerebral Ischemia. Elsevier, Amsterdam, Rácz J (1987): Ifjúsági szubkultúrák (előadás). A varsói MONAR szemináriuma. Alkohológia, 1: Piszker Á, Rácz J and Raffai J (1989): Transference phenomena in group of adolescents. 10 th International Congress of Group Psychotherapy (International Association of Group Psychotherapy), Amsterdam, Abstracts, : Sipos Zs and Rácz J (1989): How the dominant figures represent the group dynamics in a slow open inpatient group. 10 th International Congress of Group Psychotherapy (International Association of Group Psychotherapy), Amsterdam, Abstracts, : 172. Előadások hazai konferenciákon Czenner Zs, Racz J (1980): Polygraphic investigation of anxiety before passing an examination. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 50 (3-4): P122-P123 Rácz J, Bodó M, Iliás L, Pásztor A és Tóth J (1982): A study of pathophysiological state characteristics in accordance with different parts of intracranial pressure-volume curve. Electrophysiological Manifestations of Brain Processes. 5th Joint Annual Meeting of EEG and Clinical Neurophysiology. Abstracts of the lectures and the posters of the meeting. Esztergom, p Bodó M, Rácz J, Vajda J, Iliás L, Kálmánchey R, Tóth J, Karmos G and Moskalenko YuE (1982): Polygraphic changes during increased intracranial pressure. Electrophysiological Manifestations of Brain Processes. 5th Joint Annual Meeting of EEG and Clinical Neurophysiology. Abstracts of the lectures and the posters of the meeting. Esztergom, p Karmos Gy, Rácz J, Czenner Zs és Winkler I (1984): Az eseményfüggő deszinkronizáció és a várakozási hullám összehasonlító elemzése egészséges felnőtteken. Magyar Élettani Társaság 49. Vándorgyűlése, Szeged. Előadáskivonatok, p Karmos Gy, Winkler I, Rácz J és Czenner Zs (1984): Az eseményfüggő deszinkronizáció elemzésére szolgáló módszerek összehasonlító vizsgálata. A Magyar EEG és Klinikai Neurofiziológiai Társaság Vándorgyűlése. Pécs. Előadásösszefoglalók, p. 19. Rácz J, Harangozó J, Göncz D, Kéthelyi J és Sükösd E (1984): Társadalmi kontroll mechanizmusok egy aluljárós csoportosulással kapcsolatban. Serdülőkori pszichiátriai zavarok és kórképek (Egészségügyi Ifjúsági Napok 1982), Cegléd,

5 Rácz J, Kéthelyi J, Harangozó J és Göncz D (1984): Drogfogyasztási szokások egy aluljárós csoportosulásban. Serdülőkori pszichiátriai zavarok és kórképek (Egészségügyi Ifjúsági Napok 1982), Cegléd, Karmos G, Czenner Zs, Winkler I and Rácz J (1985): Comparative study of ERD and the CNV in normal and neurotic subjects. J EEG clin. Neurophysiol. 61:S106 Rácz J, Karmos Gy, Czenner Zs és Winkler I (1985): Az EEG alfa tevékenységének vizsgálata feladathelyzetben egészséges és neurotikus személyeknél. Magyar Pszichológiai Társaság VII. Országos Tudományos Konferenciája, Előadáskivonatok I, 11. o. Karmos Gy, Rácz J, Czenner Zs és Winkler I (1985): Comparative analysis of the CNV and the ERD in healthy adults. Acta Physiologica Acad. Sci. Hung., 66:259. Rácz J (1986): Drogfogyasztó magatartás és drogos szubkultúra. A Magyar Pszichológiai Társaság VIII. Országos Tudományos Konferenciája, Budapest, II. Tematikus vitaanyagok, o. Rácz J (1986): Studies on the habits of use of alcohol and psychoactive substances among marginal youth. 32 nd International institute on the prevention and treatment of alcoholism (International Council on Alcoholism and Addictions), Budapest, Abstracts, 175. Ivicsics E, Kéthelyi J, Rácz J és Virág T (1986): Fiatalkori társadalmi beilleszkedési zavarok pszichoterápiás megközelítése egy katamnesztikus vizsgálat tükrében. A pszichiátria jelene és jövője Magyarországon, A Magyar Pszichiátriai Társaság II. Kongresszusa, Bp, Előadások összefoglalói: I. kötet o. Rácz J (1987): The social construction of drug using in Hungary. Regional Congress of the World Association of Social Psychiatry, Budapest, Abstracts, 118. Rácz J, Várterész É and Csom M (1987): The conflicts of psychotherapeutic limits and of institutional interests in a correctional treatment unit (an analysis of a failure of a group psychotherapeutical attempt in a total institution). Regional Congress of the World Association of Social Psychiatry, Budapest, Abstracts, 119. Piszker Á, Rácz J és Raffai J (1989): Analitikus csoport-pszichoterápia serdülőkkel. A Magyar Pszichológiai Társaság IX. Országos Tudományos Konferenciája, Budapest, Előadáskivonatok, 100. Rácz J (1992): Ifjúsági szubkultúrák és a pszichoterápia (Abstract). A Magyar Gyermekneurológiai, Idegsebészeti és Ifjúságpszichiátriai Társaság I. Tudományos Ülése, Visegrád, in: Magyar Pediáter, 26,1: Tudományos könyv A tudományos fokozat megszerzését követően megjelent publikációk Rácz J (1998): Ifjúsági (szub)kultúrák, intézmények, devianciák. Válogatott tanulmányok. Scientia Humana, Budapest 236 oldal. Rácz J (2001): A prevenciós programok értékelése. Az Ifjúsági és Sportminisztérium szakmai kiadványa. Budapest, 87 oldal. Rácz J (2001): A drogozás útvesztői. Válogatott tanulmányok. Semmelweis Egyetem, 5

6 Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest, 194 oldal. Rácz J (2006): Kvalitatív drogkutatások. Kvalitatív kutatások budapesti droghasználók között. L Harmattan Kiadó, Budapest, 297 oldal. Rácz J (2007) (szerk.): Leszakadók. A társadalmi kirekesztődés folyamata. L Harmattan, Budapest, 156 oldal. Szerkesztett monográfia Rácz J és Vingender I (szerk.)(1999): A főbb addikciók (alkoholizmus, dohányzás, drogabúzus) szerepe Magyarországon a morbiditásban-mortalitásban és a népesség fogyatkozásában. Statisztikai elemzés az Országgyűlés tájékoztatására, Országos Alkohológiai Intézet, Budapest. Rácz J és Takács Á (szerk.)(2006): Drogpolitika, hatalomgyakorlás és társadalmi közeg. Elemzések Foucault-i perspektívából. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet. Szakmai forrás sorozat. Elméletek modellek 5. L Harmattan ELTE Társadalomtudományi Kar, Budapest, oldal. Tudományos könyvben könyvfejezet Rácz J (1995): Youth marginalization, youth subcultures. In: Gazsó, F and Stumpf, I (eds.): Losers. Overview of the situation of Hungarian youth. Millennium Youth Foundation, Budapest, Rácz J (1995): Ifjúsági marginalizáció, ifjúsági szubkultúrák. In: Gazsó F és Stumpf I (szerk.): Vesztesek. Ifjúság az ezredfordulón. Ezredforduló Alapítvány, Budapest, Rácz J (1998): Identitáskonfliktusok résztvevő megfigyelői terepmunka során, avagy a szabadság fantomja. In: László J, Csepeli Gy és Kovács Z (szerk.): Élettörténet és megismerés. Tanulmányok Pataki Ferenc tiszteletére. Scientia Humana, Budapest, Hoyer M, Tremkó M, Komáromi É, Rácz J, Bányai É A (1998): Az addiktológiai ellátás szakmai protokollja. In: Bagdy E (szerk.): A klinikai pszichológia és a mentálhigiéné szakmai protokollja. Animula Egyesület, Budapest, Rácz J, Urbán B és Lencse M (2000): Biztonságosabb táncolás Party Service. In : Demetrovics Zs (szerk.): A szintetikus drogok világa. Diszkódrogok, drogfogyasztók, szubkultúrák. Animula Kiadó, Budapest, Rácz J (2001): Kémiai és viselkedéses addikciók. In: Buda B, Kopp M (szerk.), Nagy E (társzerkesztő): Magatartástudományok. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, Rácz J (2002): Drogproblémák: a szenvedélybetegségektől az ártalomcsökkentésig. In: Rácz J (szerk.) (2002): Drog és társadalom. Az addikció mintázatai. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, Rácz J (2002): Kockázati csoportok, kockázati droghasználat: szociálpszichológiai kutatási mozaikok. In: (Czigler I, Halász L és Marton LM): Az általánostól a különösig. Gondolat MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Budapest, Demetrovics Zs, Kelemen G és Rácz J (2002): Drogok, drogprevenció, ifjúsági problémák, intézményi szerepzavarok. Buda B (szerk). Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, Szakmai forrás sorozat, Budapest. 6

7 Rácz J (2003): Prevenciós programok értékelése. In: Paksi B és Demetrovics Zs: A drogprevenciós gyakorlat megismerése. A budapesti drogprevenciós programok felmérése és értékelése. L Harmattan Kiadó, Budapest, Rácz J (2006): Addiktológia. In: Bagdy E és Kleins S (szerk.): Alkalmazott pszichológia. Edge 2000 Kiadó, Budapest, Rácz J és Takács Á (2006): Bevezetés. In: Rácz J és Takács Á (szerk.): Drogpolitika, hatalomgyakorlás és társadalmi közeg. Elemzések Foucault-i perspektívából. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet. Szakmai forrás sorozat. Elméletek modellek 5. L Harmattan ELTE Társadalomtudományi Kar, Budapest, o. Rácz J (2006): A fegyelmező egészségneveléstől az individualizáló egészségfejlesztésig. In: Rácz J és Takács Á (szerk.): Drogpolitika, hatalomgyakorlás és társadalmi közeg. Elemzések Foucault-i perspektívából. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet. Szakmai forrás sorozat. Elméletek modellek 5. L Harmattan ELTE Társadalomtudományi Kar, Budapest, o. Rácz J (2006): Biopolitika. in: Bíró J (szerk.): Biopolitika. Drogprevenció. Tanulmányok a kábítószer-fogyasztás megelőzéséről. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet. Szakmai forrás sorozat. Elméletek modellek 4.L Harmattan ELTE Társadalomtudományi Kar, Budapest, o. Egyszerzős tudományos cikkek Rácz J (1994): Drogepidemiológiai vizsgálat kábítószer-bűncselekmények miatt elítéltek körében. Psychiatria Hungarica, 9,4: Rácz J (1995): Drogfogyasztók kortárs kapcsolatainak elemzése: a szociálpszichológiai és az etnográfiai perspektíva. Psychiatria Hungarica, 10,4: Rácz J (1996): Semmittevés. Lakótelep és szegénynegyed-mentalitás. Szociológiai Szemle, 2: Rácz J (1997): Deviancia és rendszerváltás. In: László J (szerk.): Értékválság és deviancia: A társadalmi integráció alakulása. Politikatudományi Füzetek 23. MTA Pszichológiai Intézete, MTA Politikai Tudományok Intézete, Rácz J (1997): Módszertani kérdőjelek egy drog-epidemiológiai vizsgálat kapcsán. Psychiatria Hungarica, 12,2: Rácz J (1999): A gyógyulás vagy büntetés megközelítéstől a kínálat- és keresletcsökkentésig. Szenvedélybetegségek (Addictologia Hungarica), 7,4: Rácz J (2000): A drogos beteg felismerése a családorvosi ellátásban. Háziorvosi Továbbképző Szemle, 5, Rácz J (2001): A drogfogyasztás megelőzése. Családorvosi Fórum, 3: Rácz J (2001): Az intravénás droghasználók kockázati magatartásai és a megelőzés lehetőségei: etnográfiai és szociálpszichológiai perspektíva. Psychiatria Hungarica, 16,3: Rácz J (2001): Az ún. diszkódrogok, smart drogok és más, újonnan terjedő pszichoaktív szerek jellemzői. Családorvosi Fórum, 11: Rácz J (2002): Családorvosi prevenció az addiktológiában. Családorvosi Fórum, 11: Rácz J (2004): Kockázati magatartások elemzése injekciós droghasználókkal készült kvalitatív 7

8 interjúk feldolgozása alapján. Psychiatria Hungarica, 9,2: Rácz J (2004): A civil ellátói oldal hozzáadott értéke a közösségi drogpolitikák kialakulásához az európai országokban. Addiktológia (Addictologia Hungarica), 3, 3: Rácz J (2005): A függőségtől a szabadulásig. Drogos önéletírások. Budapesti Könyvszemle (BUKSZ), 17,1: Rácz J (2005): Az elterelésről. Szakirodalmi összegzés. Addiktológia (Addictologia Hungarica), 4,1: Rácz J (2005): Ártalomcsökkentő drogpolitika. Magyar Tudomány, 166,8: Rácz J (2005): Injecting drug use, risk behaviour and risk environment in Hungary: A qualitative analysis. International Journal of Drug Policy 16,5: Rácz J (2006): Questions on the interpretation of drug users' autobiographies in a country in the "early"phase of drug use. Contemporary Drug Problems 33/Spring Rácz J (2006): Vélemény az Alkotmánybíróság 54/2004. (XII. 13.) számú határozatáról addiktológiai szemszögből avagy a wishful thinking (affektusvezérelt gondolkodás) esete. Kriminológiai Közlemények 62: Többszerzős tudományos cikkek Fridli J, Pelle A és Rácz J (1994): Kábítószerfogyasztás és büntetőpolitika. Esély, 3: Fridli J, Pelle A és Rácz J (1994): Drogfogyasztás és büntetőpolitika. Szenvedélybetegségek (Addictologia Hungarica), 2,1: Fridli J, Pelle A és Rácz J (1994): A kábítószer kérdés társadalompolitikája a rendszerváltás előtt és után. Kriminológiai Közlemények 49., Fridli J, Pelle A és Rácz J (1994): A kábítószerkérdés büntetőjogi szabályozásának ellentmondásai. A Legfelső Bíróság VI. Büntető Elvi Döntéséről. Jogtudományi Közlemények, 49,4-5: Fridli J, Pelle A and Rácz J (1994): Drug policy before and after the regime change. A study of criminal proceedings in Budapest between 1990 and 1992 in cases of drug abuse and inducement of pathological addiction. Working Paper No. 4, Central European University, Budapest. Rácz J and Zétényi Z (1994): Rock concerts in Hungary in the 1980s. International Sociology, 9,1: Rácz J és Hoyer M (1995): Pörgés és punnyadás I. Alkohol- és droghasználók szociálpszichológiai és etnográfiai vizsgálata a Jereván-lakótelepen. Szenvedélybetegségek (Addictologia Hungarica), 3/4: Rácz J és Hoyer M (1995): Pörgés és punnyadás II. Alkohol- és droghasználók szociálpszichológiai és etnográfiai vizsgálata a Jereván-lakótelepen. Szenvedélybetegségek (Addictologia Hungarica), 3,5: Rácz J és Hoyer M (1995): Pörgés és punnyadás III. Alkohol- és droghasználók szociálpszichológiai és etnográfiai vizsgálata a Jereván-lakótelepen. Szenvedélybetegségek (Addictologia Hungarica), 3,6: Rácz J és Hoyer M (1995): Havanna lakótelepi fiatalok jelene és jövője. Budapesti Közegészségügy, 27,1:

9 Rácz J és Hoyer M (1995): Fiatalkori devianciák és kortárs csoportok. Etnográfiai vizsgálat a Jereván-lakótelepen. Esély, 3: Rácz J és Szabó G (1995): Drogtréning pedagógusoknak. Köznevelés, 51,34:16. Szentpéteri J és Rácz J (1995): Önsegítő csoport kialakulása az ÁNTSZ segítségével Budapest, XVIII. kerületében. Budapesti Közegészségügy, 27, 4: Rácz J és Kastaly I (1996): Az addiktológiai konzultánsképzés tervezete. Szenvedélybetegségek (Addictologia Hungarica), 4,2: Rácz J és Kastaly I (1996): Az addiktológiai konzultáció és konzultánsképzés. Esély, 5: Rácz J és Szabó G (1996): Pedagógusok szerepzavarai a drogproblémák iskolai kezelésében - Pedagógus-drogtréninggel szerzett tapasztalatok. Új Pedagógiai Szemle, 46,2: Rácz J és Szakács K (1998): Kockázatbecslés serdülőkorban. Educatio (Oktatáskutató Intézet), Rácz J, Komáromi É és Jakab K (1998): Konzultáció a Kék Pont Drogkonzultációs Központban. Család, Gyermek, Ifjúság, 7,4: Rácz J és Szakács K (1999): Irreális optimizmus és kockázatbecslés serdülőkorban. Magyar Pszichológiai Szemle, 54,3: Rácz J és Geresdi Zs (2001): Az underground partikultúra értékvilága Magyarországon. Educatio. Értékek tematikus szám. 10,3: Rácz J, Ujhelyi E és Fehér B (2002): Emberi immunhiányt okozó víruspozitív esetek intravénás droghasználók között. Orvosi Hetilap, 143,3: Rácz J, Pogány Cs és Máthé-Árvay N (2002): Az EuropASI (Addikció Súlyossági Index) magyar nyelvű változatának reliabilitás- és validitásvizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle, 57,4: Rácz J, Máthé-Árvay N és Fehér B (2003): Kezelésre jelentkező és utcai injekciós droghasználók kockázati magatartásainak és kockázatészlelésének jellemzői. Előzetes eredmények. Addiktológia (Addictologia Hungarica), 3-4: Rácz J és Ritter I (2003): Az injekciós droghasználat felmérése a gyors helyzetfelmérés és válasz (RAR) módszerével Magyarországon. Addiktológia (Addictologia Hungarica), 2003, 3-4: Gyarmathy VA, Rácz J, Neaigus A és Ujhelyi E (2004): The urgent need for HIV and hepatitis prevention in drug treatment programs in Hungary. AIDS Education and Prevention: Official Publication of the International Society for AIDS Education, Jun; 16 (3) Marián A, Balázs B, Bujdosó B, Lencse M és Rácz J (2004): Terápiás és alacsony-küszöbű programok kvalitatív értékelése a kliensek szemszögéből. Addiktológia (Addictologia Hungarica), 3,2: Márványkövi F és Rácz J (2005): Alacsony-küszöbű, droghasználókat ellátó szolgáltatások jellemzői Magyarországon, 2004-ben. Addiktológia (Addictologia Hungarica), 4,4, Gyarmathy VA, Neaigus A, Ujhelyi E, Szabó T, Rácz J (2006): Strong HIV and hepatitis disclosure norms and frequent risk behaviors among young Hungarian drug injectors. Drug and Alcohol Dependence. 2006; 82(Supplement 1): S65-S69. Márványkövi F, Melles K és Rácz J (2006): Szex és drog: intravénás droghasználók 9

10 kockázatészlelése és a viselkedési mintáinak összefüggései. Psychiatria Hungarica, 21,3: Márványkövi F, Melles K és Rácz J (2006): A kezelésbe és tűcserébe jutás akadályai problémás droghasználók körében Budapesten. Addiktológia (Addictologia Hungarica), 5,4: Rácz J, Gyarmathy VA, Neaigus A és Ujhelyi E (2007): Injecting equipment sharing and perception of HIV and hepatitis risk among injecting drug users in Budapest. AIDS Care, January 2007; 19,1: Kommentár Rácz J (2005): Europe in transition: HIV risk environment in Hungary is different from that in Russia and west Balkan states. BMJ: British Medical Journal. Oct 15; Vol. 331 (7521), 907. Felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és fejezetek felsőoktatási tankönyvekben Rácz J (1995): A drogfogyasztás szubkulturális és rétegjellemzői. In: Buda B és Nagy E (szerk.): Addiktológus szakorvosjelöltek kiskátéja. Psychoeducatio, Budapest, Rácz J (1995): Medicinális drogabúzusok és dependenciák. In: Buda B és Nagy E (szerk.): Addiktológus szakorvosjelöltek kiskátéja. Psychoeducatio, Budapest, Rácz J (vál. és összeáll.) (1995): Addiktológiai szöveggyűjtemény az addiktológiai konzultáns képzésben résztvevők számára. Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest, 182 o. Rácz J (vál) (1998): Körkép a magyar nyelvű addiktológiai szakirodalomból. HIETE Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest, 403 o. Rácz J (1999): Addiktológia. Tünettan és intervenciók. HIETE Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest, 191 o. Rácz J, Hoyer M, Komáromi É és Sasvári A (2000): A drogkérdésről őszintén. B+V (medical&technical) Lap és Könyvkiadó Kft., Budapest, 194 o. Rácz J (vál., az előszót és az összekötőszövegeket írta; 2001): Szabálykövet(el)ők és bajkeverők. Bevezetés a devianciák szociológiájába. Új Mandátum Kiadó, 263 o. Rácz J (2001): Terápiás intervenciók (másodközlés). In: Ritter I (szerk.): Tanulmányok a kábítószer-problémáról. Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola. Szöveggyűjtemény. Veszprém, Rácz J (2001): A droghasználat kialakulásának elősegítő és gátló tényezői (másodközlés). In: Ritter I (szerk.): Tanulmányok a kábítószer-problémáról. Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola. Szöveggyűjtemény. Veszprém, Rácz J (szerk.) (2002): Drog és társadalom. Az addikció mintázatai. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 325 o. Rácz J (szerk.) (2002): Addiktológiai konzultáció a gyakorlatban. Válogatás addiktológiai konzultánsok írásaiból. Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia, Budapest, 226 o. Simonyi I (szerk.), Rácz J, Felvinczi K, Brassói S, Simonyi I (közreműködött) (2004): Segédlet. Az iskolai egészségnevelés, egészségfejlesztési program elkészítéséhez. Oktatási Minisztérium, Budapest, 43 o. 10

11 Rövid közlemények Rácz J (1994): Szociális munka a drogfogyasztók körében. In: Csató Zs (szerk.): Szociális munka és egészségügy. Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, Budapest, p Rácz J (1999): A Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia. Szakmai Műhely. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. 10 (1.) évf. 3-4 szám Rácz J (2000): Az opiátfogyasztók ambuláns ellátásának működése Magyarországon. In: Topolánszky Á (szerk.): Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről. Ifjúsági és Sportminisztérium, Budapest, Rácz J (2001): Hozzászólás. Fórum: Drogpolitika Magyarországon. Fundamentum, 5,1: Rácz J (2001): Adressing HIV/AIDS prevention among injecting drug users within the framework of the national strategy. Drug abuse and HIV/AIDS: Lesson learned. Case Studies Booklet. Central and Eastern Europe and the Central Asian States. United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention: Studies on drugs and crime. Monographs. UNAIDS Best Practice Collection. United Nations, New York, Rácz J (2001): Az amfetamin típusú szerek fogyasztóinak kezelése. In: Topolánszky Á (szerk.): Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről. Ifjúsági és Sportminisztérium, Budapest, Rácz J (2002): Kannabisz (marihuána-) használók kezelése. In: Topolánszky Á (szerk.): Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről. GYISM, Budapest, Rácz J (2002): Problémás kábítószer-használat. Kockázati magatartások intravénás droghasználók körében. In: Topolánszky Á (szerk.): Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről. GYISM, Budapest, Csorba J, Rácz J és Veress I (2002): Ártalomcsökkentés. In: Topolánszky Á (szerk.): Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről. GYISM, Budapest, Miletics M, Rácz J és Szemelyácz J (2002): Elérési programok. In: Topolánszky Á (szerk.): Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről. GYISM, Budapest, Rácz J és Ritter I (2004): Kockázati magatartások. Az injekciós droghasználat felmérése a gyors helyzetfelmérés és válasz (RAR) módszerével Magyarországon. In: Jelentés a magyarországi kábítószer-helyzetről (2003). Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, Budapest Előadások külföldi konferenciákon Rácz J and Hoyer M (1994): Field research with a deviant street population: The role of the psychodynamics of the field team. Health and Medicine in the New Europe, European Society of Medical Sociology 5 th Biennial Conference, Vienna, Abstracts, p. 52. Rácz J (1996): The Havanna Project: Professional network and community group in skid row. Presentation for Strengthening the Social Basis for the Prevention of the Use of Illicit Drugs in Central and Eastern Europe. International Workshop. European Centre for Social Welfare Policy and Research. Bécs, január Rácz J and Hoyer M (1996): Violence and alcohol and drug use: An ethnogrphic research among youngsters at the housing estate of Budapest, Hungary. International Institute on the Prevention 11

12 and Treatment of dependencies. International Council of Alcohol and Addictions, 40 th Conference, Amsterdam, 1996 június 30 - július 5., Abstracts: p. 55. Ujhelyi E, Zacher G, Tóth M, Racz J, Banhegyi D, Topolanszky A (2002): Incidence of HIV/Hepatitis infection among Hungarian heroin IVDU-s. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Expert Meeting: Surveillance of drug-related infectious diseases in the European Union - Routine data and Seroprevalence studies, Lisbon, 29 November 1 December Final Meeting Report. Lisbon: EMCDDA, p.35 Gyarmathy VA, Neaigus A, Fehér B, Ujhelyi E és Rácz J (2002): HIV prevalence and syringe sharing among young drug injectors in Budapest, Hungary. The XIV International AIDS Conference, Barcelona, július Abstract No: MoPeC3407. Rácz J (2003): Technikai konzultáció a HIV/AIDS-prevencióról alkalmi, fiatal és kipróbáló fázisban levő injekciós droghasználók között a közép- és kelet-európai, a balti, valamint a középázsiai régióban. Az ENSZ ügynökségei (UNAIDS, UNODC, UNICEF és WHO Európai Régió) és a Közép- és Kelet-Európai Ártalomcsökkentő Hálózat által szervezett találkozó, Moszkva, október Addiktológia (Addictologia Hungarica), 2003, 3-4: Bodor P és Rácz J (2004): Technical details of sharing and moral accounts of using drug. The state of the art of qualitative social research in Europe. Workshop at Technical University Berlin (organized by: Qualitative Methods, Qualitative Methoden and Interpretative Methods), szeptember 9-10., Berlin. Rácz J, Pogány Cs and Máthé-Árvay N (2003): The reliability and validity testing of the Hungarian version of the EuropASI (Addiction Severity Index). Measuring addiction in Europe. Clinical, sociological, cultural and policy aspects of the ASI and other international instruments. SoRAD (Centre for Social Research on Alcohol and Drugs), NAD (Nordic Council for Alcohol and Drug Research), EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction). Stockholm, January 21-23, előadás Márványkövi F és Rácz J (2005): National survey on low-threshold services. Előadás, Meeting on data collection from low-threshold services, EMCDDA, Lisszabon, június 4. Márványkövi F and Rácz J (2006): Reintegration of drug using prisoners and ex-prisoners in Hungary: current trends and future perspectives. 9th European Conference on Drugs and Infections Prevention in Prison, Ljubljana, október 5-7. Előadások hazai konferenciákon Rácz J (1994): Kötélhúzás a kriminalizáció és a medikalizáció között a magyarországi drogpolitikában. In: Gerevich J (szerk.): Drog és politika. Egészséges Ifjúságért Alapítvány, Budapest, p (The tug-of-war between criminalization and medicalization in Hungarian drug policy. In: Gerevich J (ed.): Drugs and Policy. Foundation for Healthy Youth, Budapest, p ) Rácz J és Hoyer M (1994): Az etnográfiai és közösségi-epidemiológiai módszerek kipróbálása egy budapesti lakótelep drogfogyasztó fiataljainak vizsgálatában. Magyar Pszichiátriai Társaság III. Kongresszusa, Budapest, Abstract kötet, p Hoyer M és Rácz J (1994): A résztvevő megfigyelői szerep pszichodinamikai elemzése. Magyar Pszichológiai Társaság XI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Debrecen, Absztraktok, p

13 Csermely G, Somaini B, Racz J (1996): Consolidating non-governmental organizations in the AIDS field in Hungary. International Conference on AIDS Jul 7-12; 11: 371 (abstract no. Th.C.4762). Public Health Promotion, Worb, Switzerland. Rácz J (1996): Proposal for the Sub-regional project on preventive education against drug abuse and AIDS in Eastern and Central Europe, UNESCO Expert Meeting, Budapest, április Rácz J és Mózer P (1999): A Kék Pont Drogambulancia és Konzultációs Központ működésének néhány statisztikai jellemzője. Magyar Addiktológiai Társaság III. Országos Kongresszusa, Balatonfüred, október , Előadáskivonatok: p. 41. Urbán B, Lencse M és Rácz J (1999): Drog és diszkó. Szintetikus droghasználat és ifjúsági kultúra. Magyar Addiktológiai Társaság III. Országos Kongresszusa, Balatonfüred, október , Előadáskivonatok: p. 27. Rácz J (2001): Az addiktológiai konzultáció magyarországi bevezetése. A IV. Európai Családterápiás Konferencia és a Magyar Családterápiás Egyesület XV. Jubileumi Vándorgyűlése, Európai Családterápiás Egyesület és Magyar Családterápiás Egyesület, Budapest, , Absztraktok: p.66. (M07) Ujhelyi E, Zacher G, Tóth M, Rácz J, Bánhegyi D and Topolánszky Á (2001): Incidence of HIV/Hepatitis infection among Hungarian heroin IVDU-s. Abstract. European Journal of Medical Research, July 4, p Rácz J (2002): Az addikciók biopolitikai diskurzusa. Drogfogyasztás: a biokémiától a társadalomig (kerekasztal-beszélgetés, moderátor: Rácz József). A Magyar Pszichológiai Társaság XV. Nagygyűlése, Szeged, május 30 június 2. Előadáskivonatok: 79. o. Rácz J (2002): Az addiktológiai konzultáció helye az egészségügyben, a szociális szférában és a megelőzésben. Pályaorientáció Új törekvések. Új törekvések. Országos módszertani konferencia. Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő, június 4-5. Kontakt Alapítvány, Gödöllő, Rácz J (2002): A prevenció a Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására országgyűlési határozat tükrében. In: Molnár L (szerk.): Társadalmi felelősség gyermekvédelem. Válogatás a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakmai Napok előadásaiból. Okker Kiadó, Budapest, Fehér B és Rácz J (2002): A :kettőspont: ártalomcsökkentő program. A Magyar Addiktológiai Társaság IV. Országos Konferenciája. Társszervezők a Magyar Narkológiai Társaság és a Humán Agapé Alapítvány. Balatonfüred, október Absztraktfüzet: p Lencse M, Dávid F, Hegedűs Gy és Rácz J (2002): Az elektronikus tánczenei partik mint az ártalomcsökkentő tevékenység lehetséges színhelyei a Kék Pont Party Service szolgáltatásának bemutatása. A Magyar Addiktológiai Társaság IV. Országos Konferenciája. Társszervezők a Magyar Narkológiai Társaság és a Humán Agapé Alapítvány. Balatonfüred, október Absztraktfüzet: p Rácz J (2004): Intravénás droghasználókkal készített kvalitatív interjúk elemzése. Psychiatria Hungarica, Supplementum, 18: 58. (előadáskivonat) (Előadás a Magyar Pszichiátriai Társaság XI. Vándorgyűlésén, Szeged, ) Rácz J (2004): Droghasználók önéletírásai és elbeszélései. A Magyar Addiktológiai Társaság V. Országos Konferenciája, Balatonfüred, október Absztraktfüzet:

14 Márványkövi F, Füleki K és Rácz J (2004): Injekciós droghasználókkal készült kvalitatív interjúk elemzése. A Magyar Addiktológiai Társaság V. Országos Konferenciája, Balatonfüred, október Absztraktfüzet: Füleki K, Márványkövi F és Rácz J (2004): Injekciós droghasználókkal készült interjúk narratív elemzése. A Magyar Addiktológiai Társaság V. Országos Konferenciája, Balatonfüred, október Absztraktfüzet: Bodor P és Rácz J (2004): A heroinhasználók morális önértelmezései. A Magyar Addiktológiai Társaság V. Országos Konferenciája, Balatonfüred, október Absztraktfüzet: 7-9. Rácz J (2004): Kvalitatív kutatások droghasználók körében. Előadás a Magyar Szociológiai Társaság, Kvalitatív módszerek oktatása a társadalomtudományi képzésben szekciójában. Budapest, november Rácz J (2005): Vélemény az Alkotmánybíróság döntéséről addiktológiai szempontból. Kísérlet egy alkotmányos kábítószer-politikára az 54/2004. (XII. 13.) AB határozat tükrében. Előadás a Magyar Kriminológiai Társaság tudományos ülésén, Budapest, február 11. Rácz J, Márványkövi F és Füleki K (2005): Kódok és kapcsolathálók. A Magyar Szociológiai Társaság évi közgyűlése. Kvalitatív szociológiai szekció. Budapest november Rácz J (2005): A drogproblémák média-reprezentációja. Média-világ konferencia. Budapest, november Rácz J (2006): Kódok és kapcsolathálók alkalmazása injekciós droghasználók körében végzett kvalitatív vizsgálatban. Magyar Pszichiátriai Társaság, VI. Nemzeti Kongresszus, február 1-4. Budapest. Psychiatria Hungarica, 21:Supplementum:52. Márványkövi F, Melles K és Rácz J (2006): A kezelésbe és tűcserébe jutás akadályai problémás droghasználók körében Budapesten. I. Magyarországi Ártalomcsökkentő Konferencia, Budapest, október 31. előadás. Márványkövi F, Melles K és Rácz J (2006): A kezelésbe és tűcserébe jutás akadályai. A Magyar Drogrehabilitációs Intézetek Szövetsége és a Magyar Addiktológiai Társaság konferenciája, Budapest, november poszter. Rácz J (2006): Alacsony-küszöbű programok és a társadalmi integráció. A Magyar Drogrehabilitációs Intézetek Szövetsége és a Magyar Addiktológiai Társaság konferenciája, Budapest, november előadás. Rácz J (2006): A bizonyítékokon alapuló megkereső munka. Magyar Pszichiátriai Társaság, Közösségi Pszichiátriai Szekció, december 8., Budapest, előadás. Bodrogi A, Rácz J, Bulyáki T, Szepesi L és Szilaj K (2007): Szenvedélybetegek közösségi ellátása. A Magyar Pszichiátriai Társaság XIII. Vándorgyűlése, Miskolc, január Előadás absztrakt, Psychiatria Hungarica, 21: Supplementum: 13. Könyvismertetések Elsősoban a Szenvedélybetegségekben és az Addiktológiában (Addictologia Hungarica) megjelent 61 könyvismertetés 1995 óta (min. 500 szó). 14

15 Rácz József hivatkozás jegyzéke Nem magyar nyelvű publikációkban szereplő hivatkozások Forrás: Web of Science EBSCO PsycInfo Google Schoolar Rácz J. és Hoyer M. (1995): Fiatalkori devianciák és kortárs csoportok. Etnográfiai vizsgálat a Jereván-lakótelepen. Esély, 3: Szalai J. (2005): Those left behind: Trends of Demodernization and the case of the poor in post-communist Hugary. In: Hanley L.M., Ruble B.A., and Tulchin J.S. (szerk.): Becoming global and the new poverty of cities. Comparative Urban Studies Project Woodrow Wilson International Center for Scholars. Washington, DC Rácz J., Ujhelyi E. és Fehér B. (2002): Emberi immunhiányt okozó víruspozitív esetek intravénás droghasználók között. Orvosi Hetilap, 143,3: Hivatkozás: EMCDDA, European Commission (2002): 2002 Report on the drug situation in the candidate CEECs. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Fridli, J., Pelle, A., & Racz, J. (1994). Drug Policy Before and After the Regime Change. A study of criminal proceedings in Budapest between 1990 and 1992 in cases of drug abuse and inducement of pathological addiction. Political Science Working Paper #4. Budapest, Hungary: Central European University. 15

16 Hivatkozás: Chatwin C. (2004): The effects of EU enlargement on European drug policy. Drugs: Education, Prevention & Policy. 11,6: Racz, J. (1992): Drug use by the members of youth subcultures in Hungary. The International Journal of Addictions, 27, Nemeth J., Swaim R.C., Katona E., Oetting E.R. (1994): Substance use among Hungarian students. The International Journal Of The Addictions Sep; Vol. 29 (11), pp Katona E. (1995): Inhalant abuse: A Hungarian review. In: Kozel N., Sloboda Z., De La Rosa M. (szerk.): Epidemiology of inhalant abuse: An international perspective. NIDA Research Monograph 148. U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, Public Health Service, National Institutes of Health, National Institute on Drug Abuse, Rockville, MD Swaim R.C., Nemeth J. and Oetting E.R. (1998): Alcohol use and socialization characteristics among Hungarian adolescents: Path models. Drugs and Society, 8,3-4: Auge W.K., Auge S.M. (1999): Sports and substance use - Naturalistic observation of athletic drug-use patterns and behavior in professional-caliber bodybuilders. Substance Use & Misuse 34 (2): Piko B. F. (2004): Interplay between self and community: A role for health psychology in Eastern Europe's public health. Journal of Health Psychology. Vol 9(1) Jan 2004, Karpati A. (1994): Hungarian youth in the nineties - ideals, opinions, expectations. Zeitschrift fur Padagogik : suppl. 32. Stauffacher M., Griffiths H.D. és Sieroslawski J. (2000): Qualitative drug research in Central and Eastern Europe. In: Fountain J. (eds): Understanding and responding to drug se: the role of qualitative research. EMCDDA, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities Rácz J. (1985): Sajátos szubkulturális miliőben jelentkező drogfogyasztás példája: egy aluljárós csoportosulás narkózási szokásai. Alkohológia, 16,2:

17 Katona E. (1995): Inhalant abuse: A Hungarian review. In: Kozel N., Sloboda Z., De La Rosa M. (szerk.): Epidemiology of inhalant abuse: An international perspective. NIDA Research Monograph 148. U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, Public Health Service, National Institutes of Health, National Institute on Drug Abuse, Rockville, MD Stauffacher M., Griffiths H.D. és Sieroslawski J. (2000): Qualitative drug research in Central and Eastern Europe. In: Fountain J. (eds): Understanding and responding to drug se: the role of qualitative research. EMCDDA, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities Rácz J. (1994): Szociálpszichiátriai vizsgálódások magyarországi drogfogyasztók körében. A droghasználat társas közege és a drogos karrier. Budapest. Gerevich J., Bacskai E. (1995): Drug-use in Hungary - an overview. International Journal of the Addictions 30 (3): Bacskai E., Gerevich J. (1994): Poverty drug-use in Hungary. Scandinavian Journal of Social Welfare 3 (4): oct. Rácz J. (1992): Ifjúsági szubkultúrák. In: Gazsó F és Stump I (szerk.): Rendszerváltozás és ifjúság. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, Hivatkozás: Karpati A. (1994): Hungarian youth in the nineties - ideals, opinions, expectations. Zeitschrift fur Padagogik : suppl. 32. Gyarmathy V.A., Rácz J., Neaigus A. és Ujhelyi E. (2004): The urgent need for HIV and hepatitis prevention in drug treatment programs in Hungary. AIDS Education and Prevention: Official Publication of the International Society for AIDS Education, Jun; 16 (3) Hivatkozás: 17

18 Malinowsky H.R. (ed.)(2004): AIDS Book Review Journal. University of Illinois at Chicago. ISSN Number 74, July, August, September, October, November, December, No3. Csermely G., Somaini B., Racz J. (1996): Consolidating non-governmental organizations in the AIDS field in Hungary. International Conference on AIDS Jul 7-12; 11: 371 (abstract no. Th.C.4762). Public Health Promotion, Worb, Switzerland. Hivatkozás: Gyarmathy V.A., McNutt L.A., Molnár A., Morse D.L., Dehovitz J., Ujhelyi E. and Számadó Sz. (2002): Evaluation of a comprehensive AIDS education curriculum in Hungary the role of good educators. Journal of Adolescence 2002, 25, Karmos G., Czenner Zs., Winkler I. and Rácz J. (1985): Comparative study of ERD and the CNV in normal and neurotic subjects. J EEG clin. Neurophysiol. 61:S106 Hivatkozás: Westphal K.P., Grozinger B., Foit A., et al. (1986): The influence of concentration and relaxation on the eeg power spectra during a cnv paradigm. Archives Italiennes de Biologie 124 (4): Rácz J. and Zétényi Z. (1994): Rock concerts in Hungary in the 1980s. International Sociology, 9,1: Colista C., Leshner C.L. (1998): Traveling music: Following the path of music through the global market. Critical Studies in Mass Communication 15 (2): Farrer J. (1999): Disco 'Super-Culture': Consuming foreign sex in the Chinese disco: Cosmopolitan dance culture and cosmopolitan sexual culture. Sexualities, 1999; 2(2): Magyar nyelvű folyóiratokban történő hivatkozások Átvizsgált folyóiratok: Addiktológia (Addictologia Hungarica), Szenvedélybetegségek, (ekkor megszűnt) Alkohológia, (ekkor megszűnt) Esély, Psychiatria Hungarica,

19 Rácz J. (1984): Intézményrendszeren kívül szerveződő, káros életvitelű ifjúsági csoportok. Egészségnevelés, 4: Farkasinszky T. Schad L. Benkő K. Csapó Á. Szabó F. Hódi I. Kissné S. M. Karai L. Fehér F. (1989): Narkomán serdülők és fiatalok ellátása során szerzett tapasztalatok és következtetések. Alkohológia, Székely J. I. (1999): Újabb adatok a drog-abúzus etológiájáról és korszerű gyógyszeres kezeléséről II. Psychiatria Hungarica, Rácz J. Göncz D. Kéthelyi J. (1984): A Z. téri csövesek. Világosság, 11: Kisgyörgy É. Peller L. (1987): Tékozlók vagy eltékozoltak? (Kábítószerfogyasztókról és a velük foglalkozó intézményekről). Alkohológia Rácz J. (1985): Sajátos szubkulturális miliőben jelentkező drogfogyasztás példája: egy aluljárós csoportosulás narkózási szokásai. Alkohológia, Erdélyi I. Cserne I. Bíró Gy. (1987): Csoportpszichoterápiás módszer a terápiás kapcsolat kialakítására fiatal narkomán betegekkel. Alkohológia, Kisgyörgy É. Peller L. (1987): Tékozlók vagy eltékozoltak? (Kábítószerfogyasztókról és a velük foglalkozó intézményekről). Alkohológia, Rácz J. (1986): Ifjúsági szubkultúrákat intézményesítő törekvések. Kultúra és Közösség, 3:

20 Kisgyörgy É. Peller L. (1987): Tékozlók vagy eltékozoltak? (Kábítószerfogyasztókról és a velük foglalkozó intézményekről). Alkohológia, Rácz J. (1987): A gyermekkori figyelemzavar szindróma klinikai pszichofiziológiája és patopszichológiája. Psychiatria Hungarica, Szabó S. (1990): Serdülő fiatalok viselkedési rendellenességeinek vizsgálata Makón, a DSM III. alapján. Psychiatria Hungarica, Rácz J. (1988): Drogfogyasztó magatartás. Medicina, Budapest. Elekes Zs. (1990): A drogprobléma a nemzetközi szakirodalomban. Alkohológia, Lévai M. (1991): A kábítószerrel visszaélés és a bűnözés összefüggései egy empirikus vizsgálat alapján. Alkohológia, Bácskai E. és Gerevich J. (1993): Adalékok a magyarországi droghelyzet tisztázásához. Esély, 6: Paksi B. (1994): A drogfogyasztásról, a drogfogyasztókról kialakult/kialakított sémák: A tömegkommunikáció és a közvélemény imázsa a drogfogyasztásról 1990-ig. Szenvedélybetegségek, Demetrovics Zs. (1996): Drogfogyasztók társas kapcsolatainak személyközpontú felmérése: kezdeti eredmények. Szenvedélybetegségek, Paksi B. (1997): Lehetőségek és problémák a magyarországi drogepidemiológiai kutatásokban. Szenvedélybetegségek, Vingender I. (1998): Közösség és drogfogyasztás: A kortárs közösségek hatása az iskoláskorú fiatalok drogfogyasztó magatartására. Szenvedélybetegségek, Paksi B. Demetrovics Zs. (1999): A drogepidemiológia jelenlegi 20

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

AZ IFJÚKORI DROGFOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA

AZ IFJÚKORI DROGFOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA MTA Doktori Tanács AZ IFJÚKORI DROGFOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA Egészségkárosító magatartások elterjedtsége és társadalmi-demográfiai jellemzői középiskolások körében végzett kutatások alapján Doktori értekezés

Részletesebben

FOLYÓIRAT BIBLIOGRÁFIÁK. (Csak a Pszichológiai Intézet Könyvtárának anyagára épül a teljesség igénye nélkül)

FOLYÓIRAT BIBLIOGRÁFIÁK. (Csak a Pszichológiai Intézet Könyvtárának anyagára épül a teljesség igénye nélkül) FOLYÓIRAT BIBLIOGRÁFIÁK (Csak a Pszichológiai Intézet Könyvtárának anyagára épül a teljesség igénye nélkül) TÉMÁK: http: // psycho.unideb.hu/-internetes oldalon elérhetők 1. Agresszió, erőszak, bűnözés

Részletesebben

A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA AZ ADDIKTOLÓGIA KIHÍVÁSAI MULTIDISZCIPLINÁRIS NÉZÕPONTBÓL

A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA AZ ADDIKTOLÓGIA KIHÍVÁSAI MULTIDISZCIPLINÁRIS NÉZÕPONTBÓL A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA AZ ADDIKTOLÓGIA KIHÍVÁSAI MULTIDISZCIPLINÁRIS NÉZÕPONTBÓL SIÓFOK, 2007. NOVEMBER 22 24. ELÕADÁSKIVONATOK SZERKESZTETTE: Demetrovics Zsolt és Rácz

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

DRAFT hivatalos megjelenés előtti verzió

DRAFT hivatalos megjelenés előtti verzió Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Amfetamin-használattal összefüggő kórképek kezelése Készítette: Az Országos Addiktológiai Intézet I. Alapvető megfontolások 1. A protokollok alkalmazási

Részletesebben

KONFERENCIÁK 2010-2014

KONFERENCIÁK 2010-2014 Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás II. disszeminációs rendezvénye 2010 február 26. Budapest, MTA Szociológiai Kutatóintézete Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás zárókonferenciája 2011 október 20 Budapest,

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

INTRAVÉNÁS DROGHASZNÁLAT ÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGY

INTRAVÉNÁS DROGHASZNÁLAT ÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGY TASZ DROGPOLITIKAI FÜZETEK 6. SZÁM 2004. INTRAVÉNÁS DROGHASZNÁLAT ÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT 2004. NOVEMBER Írták: Csernus Eszter jogász, Társaság a Szabadságjogokért (I., II. fejezet)

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele A Metadon kezelésről. Készítette: Az Országos Addiktológiai Intézet

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele A Metadon kezelésről. Készítette: Az Országos Addiktológiai Intézet Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele A Metadon kezelésről Készítette: Az Országos Addiktológiai Intézet I. Alapvető megfontolások 1. A protokollok alkalmazási / érvényességi területe Jelen protokoll

Részletesebben

A gyermekek testi-lelki egészsége. Gyermekjogi projekt

A gyermekek testi-lelki egészsége. Gyermekjogi projekt A J B P R O J E K T F Ü Z E T E K A gyermekek testi-lelki egészsége Gyermekjogi projekt 2 0 1 2 / 1 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának gyermekjogi projektjét 2011-ben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem. 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom

18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem. 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom 9 18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem Nyitó plenáris ülés Üléselnök: Kurimay Tamás Molnár Károly 18.00-19.00 Ünnepélyes megnyitó köszöntés 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom

Részletesebben

Absztraktok Abstracts

Absztraktok Abstracts Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2011. november 11-13.,

Részletesebben

TANULMÁNY AZ ELTERELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA CÍMŰ KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL

TANULMÁNY AZ ELTERELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA CÍMŰ KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL TANULMÁNY AZ ELTERELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA CÍMŰ KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL Kutatásvezető: Dr. Vitrai József EgészségMonitor Kutató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. Munkatársak: Busa Csilla, Dr. Füzesi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2003 1 Szerkesztette: RITTER ILDIKÓ az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa és Dr. FELVINCZI KATALIN A Nemzeti

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány fontosabb működési adatai. 5 Konzultáció,

Részletesebben

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZMÉNYEKBEN VÉGZETT ÁRTALOMCSÖKKENTÉS NEMZETKÖZI GYAKORLATA. Sárosi Péter

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZMÉNYEKBEN VÉGZETT ÁRTALOMCSÖKKENTÉS NEMZETKÖZI GYAKORLATA. Sárosi Péter A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZMÉNYEKBEN VÉGZETT ÁRTALOMCSÖKKENTÉS NEMZETKÖZI GYAKORLATA Sárosi Péter Összefoglalás Az ENSZ becslései szerint a világ büntetésvégrehajtási intézményeiben tartózkodó fogva

Részletesebben

Narkománok gondozása és gyógykezelése

Narkománok gondozása és gyógykezelése Narkománok gondozása és gyógykezelése Készítette: Halasi Anita 2005. Minden jog fenntartva a szerzőnek és a Rubeus Egyesületnek! Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 1. Bevezető.....2 2. Drogpolitika......

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány fontosabb működési adatai. 5 Konzultáció,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról 2012-es ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára készítette: Nemzeti Drog Fókuszpont MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról REITOX A KÖTET SZERZŐI: CSESZTREGI TAMÁS, Bűnügyi

Részletesebben

Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék

Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék 9.00-10.30 PLENÁRIS TEREM Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék Üléselnök: Frecska Ede - Égerházi Anikó Balla Petra: A pszichofarmakológiai munkacsoport bemutatkozása Berecz Roland: A farmakogenetikai

Részletesebben

Test Lélek Család Közösség

Test Lélek Család Közösség Test Lélek Család Közösség Programfüzet A Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyûlése Debrecen, 2012. január 25-28. Bevezetõ gondolatok Örömmel és várakozással hívjuk meg a Magyar Pszichiátriai Társaság

Részletesebben

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról 2010-es ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára készítette: Nemzeti Drog Fókuszpont MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról REITOX 1 A KÖTET SZERZŐI: BOZSONYI KÁROLY, Károli

Részletesebben

Dr. Jánosi András előadásainak jegyzéke (1975-2014)

Dr. Jánosi András előadásainak jegyzéke (1975-2014) 0 Dr. Jánosi András előadásainak jegyzéke (1975-2014) 0 (1) Jánosi A., Lengyel M., Erdélyi M., Gábor Gy., Romoda T.: A persistáló ST elevatio jelentőségének megítélése az Infarctus Regiszterű anyagában.

Részletesebben

Kandidátusi fokozat megszerzését követő munkásságom:

Kandidátusi fokozat megszerzését követő munkásságom: - 1 - PUBLIKÁCIÓK (Impakt faktorral) Dr. Borbély Katalin 1. Borbély K., Simkovics M., Pásztor E.: Intramedullaris térfoglaló folyamatok myeloszcintigráfiás diagnosztikája. Ideggy. Szle., 1987, 40:500-505.

Részletesebben

A DROGHASZNÁLAT ÉS PSZICHIÁTRIAI KOMORBIDITÁSA. Demetrovics Zsolt

A DROGHASZNÁLAT ÉS PSZICHIÁTRIAI KOMORBIDITÁSA. Demetrovics Zsolt A DROGHASZNÁLAT ÉS PSZICHIÁTRIAI KOMORBIDITÁSA Demetrovics Zsolt Összefoglalás A szerzõ tanulmányában áttekinti a droghasználat pszichiátriai komorbiditásának szakirodalmát. A normál populációs epidemiológiai

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben