Rácz József bibliográfiája. A tudományos fokozat megszerzését megelőzően megjelent publikációk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rácz József bibliográfiája. A tudományos fokozat megszerzését megelőzően megjelent publikációk"

Átírás

1 Rácz József bibliográfiája Tudományos könyv A tudományos fokozat megszerzését megelőzően megjelent publikációk Rácz J (1988): A drogfogyasztó magatartás. Medicina Kiadó, Budapest, 160 oldal. Rácz J (1989): Ifjúsági szubkultúrák és fiatalkori devianciák. Animula Könyvek, Magyar Pszichiátriai Társaság, Budapest, 143 oldal. Tudományos könyvben könyvfejezet Rácz J (1989): Ifjúsági szubkultúrákkal kapcsolatos szociális és közösségi mentálhigiénés intervenciók. In: Gerevich J (szerk.): Közösségi mentálhigiéne, Gondolat Könyvkiadó Budapest, Újabb kiadás: Animula Kiadó, Budapest, Rácz J (1991): Kockázati tényezők fiatalkorban: problémaviselkedések, devianciák és ifjúsági szubkultúrák. In: Halász L (szerk.): Az iskola és akik alkotják (Pszichológiai és pedagógiai tanulmányok, MTA Pszichológiai Intézet, Budapest, o. Rácz J (1992): Ifjúsági szubkultúrák. In: Gazsó F és Stump I (szerk.): Rendszerváltozás és ifjúság. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, o. Rácz J (1992): Kortárscsoportok és politikai szocializáció. In: Csepeli Gy, Kéri L és Stumpf I (szerk.): Állam és polgár. Változás és folytonosság a politikai szocializációban Magyarországon, MTA Politikai Tudományok Intézete, Magyarországi Politikai Képzési Központ, Budapest, p. Rácz J (1992): A drogfogyasztás jelentősége és megelőzése. In: Forrai J (szerk.): Szexuális felvilágosítás és nevelés. AIDS megelőzés. Iskolai program, Holistic Kiadó, Budapest, o. Egyszerzős tudományos cikkek Rácz J (1984): Intézményrendszeren kívül szerveződő, káros életvitelű ifjúsági csoportok. Egészségnevelés, 25: Rácz J (1987): Naduzywanie alkoholu i srodków psychoaktywnychn na Wegrzech. In: Biuletyn Instytutu Badan Problemów Mlodziezy, Polska Mlodziez Kwartalnik, nrl(3), styczen-marzec, Warszawa, o. Rácz J (1988): A személyiségjogok kérdése a drogfogyasztók terápiájában. In: A jog és a terápia összefüggései a kábítószerfogyasztók kezelésében (szerk.: Lévai M), Kriminológiai Közlemények 25., MTA Kriminológiai Társaság, Budapest, Rácz J (1988): Drogfogyasztás, személyiségjogok és a társadalmi kontroll. Ifjúsági Szemle, 8,3: Rácz J (1989): A drogfogyasztás sémájának társadalmi konstrukciója Magyarországon. Alkohológia, 20,1:28-34, Másodközlés: In: Illyés S és Darvas Á (szerk.): Beilleszkedési 1

2 zavarok. Szöveggyűjtemény (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola), Tankönyvkiadó, Budapest, 1991, I. kötet, p. Rácz J (1989): Devianciák és szabadságjogok. Jelző, 1,10: Rácz J (1989): Drogfogyasztók személyiségjogai és terápiája. Gyermek- és Ifjúságvédelem, 8,25-26(1-2): Rácz J (1990): A magyarországi kábítószerezés koncepciói. Esély, 4: Rácz J (1990): Drogfogyasztás és kortárscsoportok (Beszámoló a marginális ifjúsági szubkultúrák drogfogyasztása című kutatásból). TBZ Munkaértekezlet, Drogkutatási alirány, Előtanulmányok: o., Pilisszentkerszt,1990. TBZ Programiroda, Budapest Rácz J (1990): Erőszak mint önvédelem (marginális ifjúsági szubkultúrák tagjainak viselkedése és világképe). Eszmélet, 7: Rácz J (1990): Totális intézmény jellegű nevelőintézet működésének egyes szociálpszichológiai jellemzői. Gyermek- és Ifjúságvédelem, 9,27: Rácz J (1990): A 80-as évek ifjúsági szubkultúrái Magyarországon. Valóság, 33,11: Rácz J (1991): Egyházi közösségek és a drogfogyasztás prevenciója. Végeken (a regionális mentálhigiénés kutatások folyóirata), 3: Rácz J (1991): Deviance-construction in Stalinist societies: A critical analysis. Deviant Behavior, 12: Rácz J (1992): Totális deviancia. Deviancia-konstrukció a sztálinista típusú társadalmakban. Társadalomkutatás, 2-3: Rácz J (1992): Drug use by the members of youth subcultures in Hungary. The International Journal of the Addictions, 27,3: Rácz J ( ): Az ifjúkori problémaviselkedések és a pszi-intézményegyüttes kapcsolata: elméleti megközelítés. Magyar Pszichológiai Szemle, 5-6: Gádoros J és Rácz J (1993): Destruktív és fanatikus szekták, valamint a pszichiáter kompetenciája. Psychiatria Hungarica, 8,6: Rácz J (1993): A serdülő- és fiatalkori alkohol- és drogfogyasztás és az iskolai prevenció kapcsolata. Szenvedélybetegségek (Addictologia Hungarica), 1/5: Többszerzős tudományos cikkek Vitrai J, Czobor P, Marosfi S, Nagypál T és Rácz J (1981): Egyszerű, számítógépes eljárás az EEG-ben előforduló tüske-alakzatok felismerésére. Ideggyógyászati Szemle, 34: Czenner Zs és Rácz J (1981): Egészséges személyek szorongásos állapotának vizsgálata az EEG és a State-Trait Anxiety Inventory (STAI) teszt elemzésével. Ideggyógyászati Szemle, 34: Rácz J, Göncz D és Kéthelyi J (1984): A Z. téri csövesek. Egy szociológiai vizsgálat tapasztalataiból. Világosság, 25,11: Rácz J és Forgács É (1988): Az iskola hatása marginális ifjúsági csoportokra. Pedagógiai Szemle, 10: , másodközlések: in: Vastagh Z (szerk.): A nevelés szociális alapjai (főiskolai jegyzet), Kaposvár-Pécs, 1992, Vastagh Z (vál és szerk) (1995): Értékátadási 2

3 folyamatok és konfliktusok a pedagógiában. (szöveggyűjtemény). JPTE Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszéke, Pécs (oldalszám nélkül). Rácz J és Zétényi Z (1988): Koncertfotók. Nonverbális kommunikáció a rockkoncerteken. Jel- Kép, 9,2: Rácz J és Zétényi Z (1988): Pop- és rockkoncertek. Szociológusszemmel. In: Zoltán K (szerk.): Háttér a gyerekkultúrához, Háttér Könyvkiadó és Szolgáltató Kft., Budapest, Rácz J, Fridli J és Frech Á (1989): Kriminalizáció és medikalizáció a drogfogyasztás hazai megítélésében. Psychiatria Hungarica, 4: Rácz J, Várterész É és Csom M (1989): Csoportpszichoterápiás kísérlet kudarcának elemzése egy totális intézmény jellegű nevelőotthonban. Pszichoterápiás keretek és intézményi érdekek ütközése. Gyermek- és Ifjúságvédelem, 8,4: Zöld B, Rácz J és Czoczek É (1991): Az alkoholártalmak megelőzése (különös tekintettel a munkahelyi és foglalkozási betegbiztosítók tevékenységére). Társadalmi Beilleszkedés Zavarok, Bulletin 21.szám, Budapest, Zöld B, Rácz J és Czoczek É (1991): Területi elven szervezett terápiás program. Társadalmi Beilleszkedés Zavarok, Bulletin 21.szám, Budapest, Bán T, Fehér L, Fridli J, B.Gáspár J, Győri L, Lőrincz J, Lukács J, Nemessuri J, Perényi A, Pethő K, Ratkóczy É, Rácz J, Samu I, Szabó P, Tringer L és Zöld B (1991): Javaslat a pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésének jogi szabályozására (készítette a Magyar Szociálpszichiátriai Társaság Jogi Bizottsága). Lege Artis Medicinae, 1,17: László J, Halász L, Pataki F, Rácz J, Siklaki J, Vári-Szilágyi I and Zöld B (1992): Explorations in social cognition: Activity of the research group of cognitive social psychology in the Institute for Psychology of the Hung. Acad. Sci. The British Psychological Society, Social Psychology Section, Newsletter, No 27, Summer, Felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek Barcy M, Bokor L, Dévald P, Piszker Á, Rácz J és Szabó J (szerk., 1992): Csoportpszichoterápia. Szöveggyűjtemény. Csoportanalitikus Kiképző Intézet és Csoportpszichoterápiás Egyesület, Budapest, 313 o. Rövid közlemények Rácz J (1992): A csoport-pszichoterápiás helyzet. In: Barcy M, Bokor L, Dévald P, Piszker Á, Rácz J és Szabó J (szerk.): Csoport-pszichoterápia. Szöveggyűjtemény. Csoportanalitikus Kiképző Intézet és Csoport-pszichoterápiás Egyesület, Budapest, Kandidátusi értekezés Rácz J (1993): A drogfogyasztás társas közege és a drogos karrier: szociálpszichiátriai vizsgálódások magyarországi drogfogyasztók körében. Kandidátusi értekezés, Budapest. 3

4 Előadások külföldi konferenciákon Rácz J, Karmos Gy, Winkler I and Czenner Zs (1985): Changes of the alpha activity in reaction time situation in normal and neurotic subjects. III. National Congress of the Polish Society of EEG and Clinical Neurophysiology, VIII. Joint Annual Meeting of EEG and Clinical Neurophysiology. Wroclaw Szklarska Poreba, Poland, Abstracts, Bodó M, Rácz J, Iliás L, Pásztor A, Vajda J, Weinstein GB, Pásztor E and Moskalenko Yu E (1986): Rheoencephalographic changes during increased intracranial pressure. In: Krieglstein J (ed): Pharmacology of cerebral ischemia. Proceedings of the International Symposium on Pharmacology of Cerebral Ischemia. Elsevier, Amsterdam, Rácz J (1987): Ifjúsági szubkultúrák (előadás). A varsói MONAR szemináriuma. Alkohológia, 1: Piszker Á, Rácz J and Raffai J (1989): Transference phenomena in group of adolescents. 10 th International Congress of Group Psychotherapy (International Association of Group Psychotherapy), Amsterdam, Abstracts, : Sipos Zs and Rácz J (1989): How the dominant figures represent the group dynamics in a slow open inpatient group. 10 th International Congress of Group Psychotherapy (International Association of Group Psychotherapy), Amsterdam, Abstracts, : 172. Előadások hazai konferenciákon Czenner Zs, Racz J (1980): Polygraphic investigation of anxiety before passing an examination. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 50 (3-4): P122-P123 Rácz J, Bodó M, Iliás L, Pásztor A és Tóth J (1982): A study of pathophysiological state characteristics in accordance with different parts of intracranial pressure-volume curve. Electrophysiological Manifestations of Brain Processes. 5th Joint Annual Meeting of EEG and Clinical Neurophysiology. Abstracts of the lectures and the posters of the meeting. Esztergom, p Bodó M, Rácz J, Vajda J, Iliás L, Kálmánchey R, Tóth J, Karmos G and Moskalenko YuE (1982): Polygraphic changes during increased intracranial pressure. Electrophysiological Manifestations of Brain Processes. 5th Joint Annual Meeting of EEG and Clinical Neurophysiology. Abstracts of the lectures and the posters of the meeting. Esztergom, p Karmos Gy, Rácz J, Czenner Zs és Winkler I (1984): Az eseményfüggő deszinkronizáció és a várakozási hullám összehasonlító elemzése egészséges felnőtteken. Magyar Élettani Társaság 49. Vándorgyűlése, Szeged. Előadáskivonatok, p Karmos Gy, Winkler I, Rácz J és Czenner Zs (1984): Az eseményfüggő deszinkronizáció elemzésére szolgáló módszerek összehasonlító vizsgálata. A Magyar EEG és Klinikai Neurofiziológiai Társaság Vándorgyűlése. Pécs. Előadásösszefoglalók, p. 19. Rácz J, Harangozó J, Göncz D, Kéthelyi J és Sükösd E (1984): Társadalmi kontroll mechanizmusok egy aluljárós csoportosulással kapcsolatban. Serdülőkori pszichiátriai zavarok és kórképek (Egészségügyi Ifjúsági Napok 1982), Cegléd,

5 Rácz J, Kéthelyi J, Harangozó J és Göncz D (1984): Drogfogyasztási szokások egy aluljárós csoportosulásban. Serdülőkori pszichiátriai zavarok és kórképek (Egészségügyi Ifjúsági Napok 1982), Cegléd, Karmos G, Czenner Zs, Winkler I and Rácz J (1985): Comparative study of ERD and the CNV in normal and neurotic subjects. J EEG clin. Neurophysiol. 61:S106 Rácz J, Karmos Gy, Czenner Zs és Winkler I (1985): Az EEG alfa tevékenységének vizsgálata feladathelyzetben egészséges és neurotikus személyeknél. Magyar Pszichológiai Társaság VII. Országos Tudományos Konferenciája, Előadáskivonatok I, 11. o. Karmos Gy, Rácz J, Czenner Zs és Winkler I (1985): Comparative analysis of the CNV and the ERD in healthy adults. Acta Physiologica Acad. Sci. Hung., 66:259. Rácz J (1986): Drogfogyasztó magatartás és drogos szubkultúra. A Magyar Pszichológiai Társaság VIII. Országos Tudományos Konferenciája, Budapest, II. Tematikus vitaanyagok, o. Rácz J (1986): Studies on the habits of use of alcohol and psychoactive substances among marginal youth. 32 nd International institute on the prevention and treatment of alcoholism (International Council on Alcoholism and Addictions), Budapest, Abstracts, 175. Ivicsics E, Kéthelyi J, Rácz J és Virág T (1986): Fiatalkori társadalmi beilleszkedési zavarok pszichoterápiás megközelítése egy katamnesztikus vizsgálat tükrében. A pszichiátria jelene és jövője Magyarországon, A Magyar Pszichiátriai Társaság II. Kongresszusa, Bp, Előadások összefoglalói: I. kötet o. Rácz J (1987): The social construction of drug using in Hungary. Regional Congress of the World Association of Social Psychiatry, Budapest, Abstracts, 118. Rácz J, Várterész É and Csom M (1987): The conflicts of psychotherapeutic limits and of institutional interests in a correctional treatment unit (an analysis of a failure of a group psychotherapeutical attempt in a total institution). Regional Congress of the World Association of Social Psychiatry, Budapest, Abstracts, 119. Piszker Á, Rácz J és Raffai J (1989): Analitikus csoport-pszichoterápia serdülőkkel. A Magyar Pszichológiai Társaság IX. Országos Tudományos Konferenciája, Budapest, Előadáskivonatok, 100. Rácz J (1992): Ifjúsági szubkultúrák és a pszichoterápia (Abstract). A Magyar Gyermekneurológiai, Idegsebészeti és Ifjúságpszichiátriai Társaság I. Tudományos Ülése, Visegrád, in: Magyar Pediáter, 26,1: Tudományos könyv A tudományos fokozat megszerzését követően megjelent publikációk Rácz J (1998): Ifjúsági (szub)kultúrák, intézmények, devianciák. Válogatott tanulmányok. Scientia Humana, Budapest 236 oldal. Rácz J (2001): A prevenciós programok értékelése. Az Ifjúsági és Sportminisztérium szakmai kiadványa. Budapest, 87 oldal. Rácz J (2001): A drogozás útvesztői. Válogatott tanulmányok. Semmelweis Egyetem, 5

6 Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest, 194 oldal. Rácz J (2006): Kvalitatív drogkutatások. Kvalitatív kutatások budapesti droghasználók között. L Harmattan Kiadó, Budapest, 297 oldal. Rácz J (2007) (szerk.): Leszakadók. A társadalmi kirekesztődés folyamata. L Harmattan, Budapest, 156 oldal. Szerkesztett monográfia Rácz J és Vingender I (szerk.)(1999): A főbb addikciók (alkoholizmus, dohányzás, drogabúzus) szerepe Magyarországon a morbiditásban-mortalitásban és a népesség fogyatkozásában. Statisztikai elemzés az Országgyűlés tájékoztatására, Országos Alkohológiai Intézet, Budapest. Rácz J és Takács Á (szerk.)(2006): Drogpolitika, hatalomgyakorlás és társadalmi közeg. Elemzések Foucault-i perspektívából. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet. Szakmai forrás sorozat. Elméletek modellek 5. L Harmattan ELTE Társadalomtudományi Kar, Budapest, oldal. Tudományos könyvben könyvfejezet Rácz J (1995): Youth marginalization, youth subcultures. In: Gazsó, F and Stumpf, I (eds.): Losers. Overview of the situation of Hungarian youth. Millennium Youth Foundation, Budapest, Rácz J (1995): Ifjúsági marginalizáció, ifjúsági szubkultúrák. In: Gazsó F és Stumpf I (szerk.): Vesztesek. Ifjúság az ezredfordulón. Ezredforduló Alapítvány, Budapest, Rácz J (1998): Identitáskonfliktusok résztvevő megfigyelői terepmunka során, avagy a szabadság fantomja. In: László J, Csepeli Gy és Kovács Z (szerk.): Élettörténet és megismerés. Tanulmányok Pataki Ferenc tiszteletére. Scientia Humana, Budapest, Hoyer M, Tremkó M, Komáromi É, Rácz J, Bányai É A (1998): Az addiktológiai ellátás szakmai protokollja. In: Bagdy E (szerk.): A klinikai pszichológia és a mentálhigiéné szakmai protokollja. Animula Egyesület, Budapest, Rácz J, Urbán B és Lencse M (2000): Biztonságosabb táncolás Party Service. In : Demetrovics Zs (szerk.): A szintetikus drogok világa. Diszkódrogok, drogfogyasztók, szubkultúrák. Animula Kiadó, Budapest, Rácz J (2001): Kémiai és viselkedéses addikciók. In: Buda B, Kopp M (szerk.), Nagy E (társzerkesztő): Magatartástudományok. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, Rácz J (2002): Drogproblémák: a szenvedélybetegségektől az ártalomcsökkentésig. In: Rácz J (szerk.) (2002): Drog és társadalom. Az addikció mintázatai. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, Rácz J (2002): Kockázati csoportok, kockázati droghasználat: szociálpszichológiai kutatási mozaikok. In: (Czigler I, Halász L és Marton LM): Az általánostól a különösig. Gondolat MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Budapest, Demetrovics Zs, Kelemen G és Rácz J (2002): Drogok, drogprevenció, ifjúsági problémák, intézményi szerepzavarok. Buda B (szerk). Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, Szakmai forrás sorozat, Budapest. 6

7 Rácz J (2003): Prevenciós programok értékelése. In: Paksi B és Demetrovics Zs: A drogprevenciós gyakorlat megismerése. A budapesti drogprevenciós programok felmérése és értékelése. L Harmattan Kiadó, Budapest, Rácz J (2006): Addiktológia. In: Bagdy E és Kleins S (szerk.): Alkalmazott pszichológia. Edge 2000 Kiadó, Budapest, Rácz J és Takács Á (2006): Bevezetés. In: Rácz J és Takács Á (szerk.): Drogpolitika, hatalomgyakorlás és társadalmi közeg. Elemzések Foucault-i perspektívából. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet. Szakmai forrás sorozat. Elméletek modellek 5. L Harmattan ELTE Társadalomtudományi Kar, Budapest, o. Rácz J (2006): A fegyelmező egészségneveléstől az individualizáló egészségfejlesztésig. In: Rácz J és Takács Á (szerk.): Drogpolitika, hatalomgyakorlás és társadalmi közeg. Elemzések Foucault-i perspektívából. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet. Szakmai forrás sorozat. Elméletek modellek 5. L Harmattan ELTE Társadalomtudományi Kar, Budapest, o. Rácz J (2006): Biopolitika. in: Bíró J (szerk.): Biopolitika. Drogprevenció. Tanulmányok a kábítószer-fogyasztás megelőzéséről. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet. Szakmai forrás sorozat. Elméletek modellek 4.L Harmattan ELTE Társadalomtudományi Kar, Budapest, o. Egyszerzős tudományos cikkek Rácz J (1994): Drogepidemiológiai vizsgálat kábítószer-bűncselekmények miatt elítéltek körében. Psychiatria Hungarica, 9,4: Rácz J (1995): Drogfogyasztók kortárs kapcsolatainak elemzése: a szociálpszichológiai és az etnográfiai perspektíva. Psychiatria Hungarica, 10,4: Rácz J (1996): Semmittevés. Lakótelep és szegénynegyed-mentalitás. Szociológiai Szemle, 2: Rácz J (1997): Deviancia és rendszerváltás. In: László J (szerk.): Értékválság és deviancia: A társadalmi integráció alakulása. Politikatudományi Füzetek 23. MTA Pszichológiai Intézete, MTA Politikai Tudományok Intézete, Rácz J (1997): Módszertani kérdőjelek egy drog-epidemiológiai vizsgálat kapcsán. Psychiatria Hungarica, 12,2: Rácz J (1999): A gyógyulás vagy büntetés megközelítéstől a kínálat- és keresletcsökkentésig. Szenvedélybetegségek (Addictologia Hungarica), 7,4: Rácz J (2000): A drogos beteg felismerése a családorvosi ellátásban. Háziorvosi Továbbképző Szemle, 5, Rácz J (2001): A drogfogyasztás megelőzése. Családorvosi Fórum, 3: Rácz J (2001): Az intravénás droghasználók kockázati magatartásai és a megelőzés lehetőségei: etnográfiai és szociálpszichológiai perspektíva. Psychiatria Hungarica, 16,3: Rácz J (2001): Az ún. diszkódrogok, smart drogok és más, újonnan terjedő pszichoaktív szerek jellemzői. Családorvosi Fórum, 11: Rácz J (2002): Családorvosi prevenció az addiktológiában. Családorvosi Fórum, 11: Rácz J (2004): Kockázati magatartások elemzése injekciós droghasználókkal készült kvalitatív 7

8 interjúk feldolgozása alapján. Psychiatria Hungarica, 9,2: Rácz J (2004): A civil ellátói oldal hozzáadott értéke a közösségi drogpolitikák kialakulásához az európai országokban. Addiktológia (Addictologia Hungarica), 3, 3: Rácz J (2005): A függőségtől a szabadulásig. Drogos önéletírások. Budapesti Könyvszemle (BUKSZ), 17,1: Rácz J (2005): Az elterelésről. Szakirodalmi összegzés. Addiktológia (Addictologia Hungarica), 4,1: Rácz J (2005): Ártalomcsökkentő drogpolitika. Magyar Tudomány, 166,8: Rácz J (2005): Injecting drug use, risk behaviour and risk environment in Hungary: A qualitative analysis. International Journal of Drug Policy 16,5: Rácz J (2006): Questions on the interpretation of drug users' autobiographies in a country in the "early"phase of drug use. Contemporary Drug Problems 33/Spring Rácz J (2006): Vélemény az Alkotmánybíróság 54/2004. (XII. 13.) számú határozatáról addiktológiai szemszögből avagy a wishful thinking (affektusvezérelt gondolkodás) esete. Kriminológiai Közlemények 62: Többszerzős tudományos cikkek Fridli J, Pelle A és Rácz J (1994): Kábítószerfogyasztás és büntetőpolitika. Esély, 3: Fridli J, Pelle A és Rácz J (1994): Drogfogyasztás és büntetőpolitika. Szenvedélybetegségek (Addictologia Hungarica), 2,1: Fridli J, Pelle A és Rácz J (1994): A kábítószer kérdés társadalompolitikája a rendszerváltás előtt és után. Kriminológiai Közlemények 49., Fridli J, Pelle A és Rácz J (1994): A kábítószerkérdés büntetőjogi szabályozásának ellentmondásai. A Legfelső Bíróság VI. Büntető Elvi Döntéséről. Jogtudományi Közlemények, 49,4-5: Fridli J, Pelle A and Rácz J (1994): Drug policy before and after the regime change. A study of criminal proceedings in Budapest between 1990 and 1992 in cases of drug abuse and inducement of pathological addiction. Working Paper No. 4, Central European University, Budapest. Rácz J and Zétényi Z (1994): Rock concerts in Hungary in the 1980s. International Sociology, 9,1: Rácz J és Hoyer M (1995): Pörgés és punnyadás I. Alkohol- és droghasználók szociálpszichológiai és etnográfiai vizsgálata a Jereván-lakótelepen. Szenvedélybetegségek (Addictologia Hungarica), 3/4: Rácz J és Hoyer M (1995): Pörgés és punnyadás II. Alkohol- és droghasználók szociálpszichológiai és etnográfiai vizsgálata a Jereván-lakótelepen. Szenvedélybetegségek (Addictologia Hungarica), 3,5: Rácz J és Hoyer M (1995): Pörgés és punnyadás III. Alkohol- és droghasználók szociálpszichológiai és etnográfiai vizsgálata a Jereván-lakótelepen. Szenvedélybetegségek (Addictologia Hungarica), 3,6: Rácz J és Hoyer M (1995): Havanna lakótelepi fiatalok jelene és jövője. Budapesti Közegészségügy, 27,1:

9 Rácz J és Hoyer M (1995): Fiatalkori devianciák és kortárs csoportok. Etnográfiai vizsgálat a Jereván-lakótelepen. Esély, 3: Rácz J és Szabó G (1995): Drogtréning pedagógusoknak. Köznevelés, 51,34:16. Szentpéteri J és Rácz J (1995): Önsegítő csoport kialakulása az ÁNTSZ segítségével Budapest, XVIII. kerületében. Budapesti Közegészségügy, 27, 4: Rácz J és Kastaly I (1996): Az addiktológiai konzultánsképzés tervezete. Szenvedélybetegségek (Addictologia Hungarica), 4,2: Rácz J és Kastaly I (1996): Az addiktológiai konzultáció és konzultánsképzés. Esély, 5: Rácz J és Szabó G (1996): Pedagógusok szerepzavarai a drogproblémák iskolai kezelésében - Pedagógus-drogtréninggel szerzett tapasztalatok. Új Pedagógiai Szemle, 46,2: Rácz J és Szakács K (1998): Kockázatbecslés serdülőkorban. Educatio (Oktatáskutató Intézet), Rácz J, Komáromi É és Jakab K (1998): Konzultáció a Kék Pont Drogkonzultációs Központban. Család, Gyermek, Ifjúság, 7,4: Rácz J és Szakács K (1999): Irreális optimizmus és kockázatbecslés serdülőkorban. Magyar Pszichológiai Szemle, 54,3: Rácz J és Geresdi Zs (2001): Az underground partikultúra értékvilága Magyarországon. Educatio. Értékek tematikus szám. 10,3: Rácz J, Ujhelyi E és Fehér B (2002): Emberi immunhiányt okozó víruspozitív esetek intravénás droghasználók között. Orvosi Hetilap, 143,3: Rácz J, Pogány Cs és Máthé-Árvay N (2002): Az EuropASI (Addikció Súlyossági Index) magyar nyelvű változatának reliabilitás- és validitásvizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle, 57,4: Rácz J, Máthé-Árvay N és Fehér B (2003): Kezelésre jelentkező és utcai injekciós droghasználók kockázati magatartásainak és kockázatészlelésének jellemzői. Előzetes eredmények. Addiktológia (Addictologia Hungarica), 3-4: Rácz J és Ritter I (2003): Az injekciós droghasználat felmérése a gyors helyzetfelmérés és válasz (RAR) módszerével Magyarországon. Addiktológia (Addictologia Hungarica), 2003, 3-4: Gyarmathy VA, Rácz J, Neaigus A és Ujhelyi E (2004): The urgent need for HIV and hepatitis prevention in drug treatment programs in Hungary. AIDS Education and Prevention: Official Publication of the International Society for AIDS Education, Jun; 16 (3) Marián A, Balázs B, Bujdosó B, Lencse M és Rácz J (2004): Terápiás és alacsony-küszöbű programok kvalitatív értékelése a kliensek szemszögéből. Addiktológia (Addictologia Hungarica), 3,2: Márványkövi F és Rácz J (2005): Alacsony-küszöbű, droghasználókat ellátó szolgáltatások jellemzői Magyarországon, 2004-ben. Addiktológia (Addictologia Hungarica), 4,4, Gyarmathy VA, Neaigus A, Ujhelyi E, Szabó T, Rácz J (2006): Strong HIV and hepatitis disclosure norms and frequent risk behaviors among young Hungarian drug injectors. Drug and Alcohol Dependence. 2006; 82(Supplement 1): S65-S69. Márványkövi F, Melles K és Rácz J (2006): Szex és drog: intravénás droghasználók 9

10 kockázatészlelése és a viselkedési mintáinak összefüggései. Psychiatria Hungarica, 21,3: Márványkövi F, Melles K és Rácz J (2006): A kezelésbe és tűcserébe jutás akadályai problémás droghasználók körében Budapesten. Addiktológia (Addictologia Hungarica), 5,4: Rácz J, Gyarmathy VA, Neaigus A és Ujhelyi E (2007): Injecting equipment sharing and perception of HIV and hepatitis risk among injecting drug users in Budapest. AIDS Care, January 2007; 19,1: Kommentár Rácz J (2005): Europe in transition: HIV risk environment in Hungary is different from that in Russia and west Balkan states. BMJ: British Medical Journal. Oct 15; Vol. 331 (7521), 907. Felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és fejezetek felsőoktatási tankönyvekben Rácz J (1995): A drogfogyasztás szubkulturális és rétegjellemzői. In: Buda B és Nagy E (szerk.): Addiktológus szakorvosjelöltek kiskátéja. Psychoeducatio, Budapest, Rácz J (1995): Medicinális drogabúzusok és dependenciák. In: Buda B és Nagy E (szerk.): Addiktológus szakorvosjelöltek kiskátéja. Psychoeducatio, Budapest, Rácz J (vál. és összeáll.) (1995): Addiktológiai szöveggyűjtemény az addiktológiai konzultáns képzésben résztvevők számára. Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest, 182 o. Rácz J (vál) (1998): Körkép a magyar nyelvű addiktológiai szakirodalomból. HIETE Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest, 403 o. Rácz J (1999): Addiktológia. Tünettan és intervenciók. HIETE Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest, 191 o. Rácz J, Hoyer M, Komáromi É és Sasvári A (2000): A drogkérdésről őszintén. B+V (medical&technical) Lap és Könyvkiadó Kft., Budapest, 194 o. Rácz J (vál., az előszót és az összekötőszövegeket írta; 2001): Szabálykövet(el)ők és bajkeverők. Bevezetés a devianciák szociológiájába. Új Mandátum Kiadó, 263 o. Rácz J (2001): Terápiás intervenciók (másodközlés). In: Ritter I (szerk.): Tanulmányok a kábítószer-problémáról. Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola. Szöveggyűjtemény. Veszprém, Rácz J (2001): A droghasználat kialakulásának elősegítő és gátló tényezői (másodközlés). In: Ritter I (szerk.): Tanulmányok a kábítószer-problémáról. Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola. Szöveggyűjtemény. Veszprém, Rácz J (szerk.) (2002): Drog és társadalom. Az addikció mintázatai. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 325 o. Rácz J (szerk.) (2002): Addiktológiai konzultáció a gyakorlatban. Válogatás addiktológiai konzultánsok írásaiból. Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia, Budapest, 226 o. Simonyi I (szerk.), Rácz J, Felvinczi K, Brassói S, Simonyi I (közreműködött) (2004): Segédlet. Az iskolai egészségnevelés, egészségfejlesztési program elkészítéséhez. Oktatási Minisztérium, Budapest, 43 o. 10

11 Rövid közlemények Rácz J (1994): Szociális munka a drogfogyasztók körében. In: Csató Zs (szerk.): Szociális munka és egészségügy. Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, Budapest, p Rácz J (1999): A Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia. Szakmai Műhely. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. 10 (1.) évf. 3-4 szám Rácz J (2000): Az opiátfogyasztók ambuláns ellátásának működése Magyarországon. In: Topolánszky Á (szerk.): Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről. Ifjúsági és Sportminisztérium, Budapest, Rácz J (2001): Hozzászólás. Fórum: Drogpolitika Magyarországon. Fundamentum, 5,1: Rácz J (2001): Adressing HIV/AIDS prevention among injecting drug users within the framework of the national strategy. Drug abuse and HIV/AIDS: Lesson learned. Case Studies Booklet. Central and Eastern Europe and the Central Asian States. United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention: Studies on drugs and crime. Monographs. UNAIDS Best Practice Collection. United Nations, New York, Rácz J (2001): Az amfetamin típusú szerek fogyasztóinak kezelése. In: Topolánszky Á (szerk.): Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről. Ifjúsági és Sportminisztérium, Budapest, Rácz J (2002): Kannabisz (marihuána-) használók kezelése. In: Topolánszky Á (szerk.): Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről. GYISM, Budapest, Rácz J (2002): Problémás kábítószer-használat. Kockázati magatartások intravénás droghasználók körében. In: Topolánszky Á (szerk.): Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről. GYISM, Budapest, Csorba J, Rácz J és Veress I (2002): Ártalomcsökkentés. In: Topolánszky Á (szerk.): Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről. GYISM, Budapest, Miletics M, Rácz J és Szemelyácz J (2002): Elérési programok. In: Topolánszky Á (szerk.): Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről. GYISM, Budapest, Rácz J és Ritter I (2004): Kockázati magatartások. Az injekciós droghasználat felmérése a gyors helyzetfelmérés és válasz (RAR) módszerével Magyarországon. In: Jelentés a magyarországi kábítószer-helyzetről (2003). Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, Budapest Előadások külföldi konferenciákon Rácz J and Hoyer M (1994): Field research with a deviant street population: The role of the psychodynamics of the field team. Health and Medicine in the New Europe, European Society of Medical Sociology 5 th Biennial Conference, Vienna, Abstracts, p. 52. Rácz J (1996): The Havanna Project: Professional network and community group in skid row. Presentation for Strengthening the Social Basis for the Prevention of the Use of Illicit Drugs in Central and Eastern Europe. International Workshop. European Centre for Social Welfare Policy and Research. Bécs, január Rácz J and Hoyer M (1996): Violence and alcohol and drug use: An ethnogrphic research among youngsters at the housing estate of Budapest, Hungary. International Institute on the Prevention 11

12 and Treatment of dependencies. International Council of Alcohol and Addictions, 40 th Conference, Amsterdam, 1996 június 30 - július 5., Abstracts: p. 55. Ujhelyi E, Zacher G, Tóth M, Racz J, Banhegyi D, Topolanszky A (2002): Incidence of HIV/Hepatitis infection among Hungarian heroin IVDU-s. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Expert Meeting: Surveillance of drug-related infectious diseases in the European Union - Routine data and Seroprevalence studies, Lisbon, 29 November 1 December Final Meeting Report. Lisbon: EMCDDA, p.35 Gyarmathy VA, Neaigus A, Fehér B, Ujhelyi E és Rácz J (2002): HIV prevalence and syringe sharing among young drug injectors in Budapest, Hungary. The XIV International AIDS Conference, Barcelona, július Abstract No: MoPeC3407. Rácz J (2003): Technikai konzultáció a HIV/AIDS-prevencióról alkalmi, fiatal és kipróbáló fázisban levő injekciós droghasználók között a közép- és kelet-európai, a balti, valamint a középázsiai régióban. Az ENSZ ügynökségei (UNAIDS, UNODC, UNICEF és WHO Európai Régió) és a Közép- és Kelet-Európai Ártalomcsökkentő Hálózat által szervezett találkozó, Moszkva, október Addiktológia (Addictologia Hungarica), 2003, 3-4: Bodor P és Rácz J (2004): Technical details of sharing and moral accounts of using drug. The state of the art of qualitative social research in Europe. Workshop at Technical University Berlin (organized by: Qualitative Methods, Qualitative Methoden and Interpretative Methods), szeptember 9-10., Berlin. Rácz J, Pogány Cs and Máthé-Árvay N (2003): The reliability and validity testing of the Hungarian version of the EuropASI (Addiction Severity Index). Measuring addiction in Europe. Clinical, sociological, cultural and policy aspects of the ASI and other international instruments. SoRAD (Centre for Social Research on Alcohol and Drugs), NAD (Nordic Council for Alcohol and Drug Research), EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction). Stockholm, January 21-23, előadás Márványkövi F és Rácz J (2005): National survey on low-threshold services. Előadás, Meeting on data collection from low-threshold services, EMCDDA, Lisszabon, június 4. Márványkövi F and Rácz J (2006): Reintegration of drug using prisoners and ex-prisoners in Hungary: current trends and future perspectives. 9th European Conference on Drugs and Infections Prevention in Prison, Ljubljana, október 5-7. Előadások hazai konferenciákon Rácz J (1994): Kötélhúzás a kriminalizáció és a medikalizáció között a magyarországi drogpolitikában. In: Gerevich J (szerk.): Drog és politika. Egészséges Ifjúságért Alapítvány, Budapest, p (The tug-of-war between criminalization and medicalization in Hungarian drug policy. In: Gerevich J (ed.): Drugs and Policy. Foundation for Healthy Youth, Budapest, p ) Rácz J és Hoyer M (1994): Az etnográfiai és közösségi-epidemiológiai módszerek kipróbálása egy budapesti lakótelep drogfogyasztó fiataljainak vizsgálatában. Magyar Pszichiátriai Társaság III. Kongresszusa, Budapest, Abstract kötet, p Hoyer M és Rácz J (1994): A résztvevő megfigyelői szerep pszichodinamikai elemzése. Magyar Pszichológiai Társaság XI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Debrecen, Absztraktok, p

13 Csermely G, Somaini B, Racz J (1996): Consolidating non-governmental organizations in the AIDS field in Hungary. International Conference on AIDS Jul 7-12; 11: 371 (abstract no. Th.C.4762). Public Health Promotion, Worb, Switzerland. Rácz J (1996): Proposal for the Sub-regional project on preventive education against drug abuse and AIDS in Eastern and Central Europe, UNESCO Expert Meeting, Budapest, április Rácz J és Mózer P (1999): A Kék Pont Drogambulancia és Konzultációs Központ működésének néhány statisztikai jellemzője. Magyar Addiktológiai Társaság III. Országos Kongresszusa, Balatonfüred, október , Előadáskivonatok: p. 41. Urbán B, Lencse M és Rácz J (1999): Drog és diszkó. Szintetikus droghasználat és ifjúsági kultúra. Magyar Addiktológiai Társaság III. Országos Kongresszusa, Balatonfüred, október , Előadáskivonatok: p. 27. Rácz J (2001): Az addiktológiai konzultáció magyarországi bevezetése. A IV. Európai Családterápiás Konferencia és a Magyar Családterápiás Egyesület XV. Jubileumi Vándorgyűlése, Európai Családterápiás Egyesület és Magyar Családterápiás Egyesület, Budapest, , Absztraktok: p.66. (M07) Ujhelyi E, Zacher G, Tóth M, Rácz J, Bánhegyi D and Topolánszky Á (2001): Incidence of HIV/Hepatitis infection among Hungarian heroin IVDU-s. Abstract. European Journal of Medical Research, July 4, p Rácz J (2002): Az addikciók biopolitikai diskurzusa. Drogfogyasztás: a biokémiától a társadalomig (kerekasztal-beszélgetés, moderátor: Rácz József). A Magyar Pszichológiai Társaság XV. Nagygyűlése, Szeged, május 30 június 2. Előadáskivonatok: 79. o. Rácz J (2002): Az addiktológiai konzultáció helye az egészségügyben, a szociális szférában és a megelőzésben. Pályaorientáció Új törekvések. Új törekvések. Országos módszertani konferencia. Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő, június 4-5. Kontakt Alapítvány, Gödöllő, Rácz J (2002): A prevenció a Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására országgyűlési határozat tükrében. In: Molnár L (szerk.): Társadalmi felelősség gyermekvédelem. Válogatás a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakmai Napok előadásaiból. Okker Kiadó, Budapest, Fehér B és Rácz J (2002): A :kettőspont: ártalomcsökkentő program. A Magyar Addiktológiai Társaság IV. Országos Konferenciája. Társszervezők a Magyar Narkológiai Társaság és a Humán Agapé Alapítvány. Balatonfüred, október Absztraktfüzet: p Lencse M, Dávid F, Hegedűs Gy és Rácz J (2002): Az elektronikus tánczenei partik mint az ártalomcsökkentő tevékenység lehetséges színhelyei a Kék Pont Party Service szolgáltatásának bemutatása. A Magyar Addiktológiai Társaság IV. Országos Konferenciája. Társszervezők a Magyar Narkológiai Társaság és a Humán Agapé Alapítvány. Balatonfüred, október Absztraktfüzet: p Rácz J (2004): Intravénás droghasználókkal készített kvalitatív interjúk elemzése. Psychiatria Hungarica, Supplementum, 18: 58. (előadáskivonat) (Előadás a Magyar Pszichiátriai Társaság XI. Vándorgyűlésén, Szeged, ) Rácz J (2004): Droghasználók önéletírásai és elbeszélései. A Magyar Addiktológiai Társaság V. Országos Konferenciája, Balatonfüred, október Absztraktfüzet:

14 Márványkövi F, Füleki K és Rácz J (2004): Injekciós droghasználókkal készült kvalitatív interjúk elemzése. A Magyar Addiktológiai Társaság V. Országos Konferenciája, Balatonfüred, október Absztraktfüzet: Füleki K, Márványkövi F és Rácz J (2004): Injekciós droghasználókkal készült interjúk narratív elemzése. A Magyar Addiktológiai Társaság V. Országos Konferenciája, Balatonfüred, október Absztraktfüzet: Bodor P és Rácz J (2004): A heroinhasználók morális önértelmezései. A Magyar Addiktológiai Társaság V. Országos Konferenciája, Balatonfüred, október Absztraktfüzet: 7-9. Rácz J (2004): Kvalitatív kutatások droghasználók körében. Előadás a Magyar Szociológiai Társaság, Kvalitatív módszerek oktatása a társadalomtudományi képzésben szekciójában. Budapest, november Rácz J (2005): Vélemény az Alkotmánybíróság döntéséről addiktológiai szempontból. Kísérlet egy alkotmányos kábítószer-politikára az 54/2004. (XII. 13.) AB határozat tükrében. Előadás a Magyar Kriminológiai Társaság tudományos ülésén, Budapest, február 11. Rácz J, Márványkövi F és Füleki K (2005): Kódok és kapcsolathálók. A Magyar Szociológiai Társaság évi közgyűlése. Kvalitatív szociológiai szekció. Budapest november Rácz J (2005): A drogproblémák média-reprezentációja. Média-világ konferencia. Budapest, november Rácz J (2006): Kódok és kapcsolathálók alkalmazása injekciós droghasználók körében végzett kvalitatív vizsgálatban. Magyar Pszichiátriai Társaság, VI. Nemzeti Kongresszus, február 1-4. Budapest. Psychiatria Hungarica, 21:Supplementum:52. Márványkövi F, Melles K és Rácz J (2006): A kezelésbe és tűcserébe jutás akadályai problémás droghasználók körében Budapesten. I. Magyarországi Ártalomcsökkentő Konferencia, Budapest, október 31. előadás. Márványkövi F, Melles K és Rácz J (2006): A kezelésbe és tűcserébe jutás akadályai. A Magyar Drogrehabilitációs Intézetek Szövetsége és a Magyar Addiktológiai Társaság konferenciája, Budapest, november poszter. Rácz J (2006): Alacsony-küszöbű programok és a társadalmi integráció. A Magyar Drogrehabilitációs Intézetek Szövetsége és a Magyar Addiktológiai Társaság konferenciája, Budapest, november előadás. Rácz J (2006): A bizonyítékokon alapuló megkereső munka. Magyar Pszichiátriai Társaság, Közösségi Pszichiátriai Szekció, december 8., Budapest, előadás. Bodrogi A, Rácz J, Bulyáki T, Szepesi L és Szilaj K (2007): Szenvedélybetegek közösségi ellátása. A Magyar Pszichiátriai Társaság XIII. Vándorgyűlése, Miskolc, január Előadás absztrakt, Psychiatria Hungarica, 21: Supplementum: 13. Könyvismertetések Elsősoban a Szenvedélybetegségekben és az Addiktológiában (Addictologia Hungarica) megjelent 61 könyvismertetés 1995 óta (min. 500 szó). 14

15 Rácz József hivatkozás jegyzéke Nem magyar nyelvű publikációkban szereplő hivatkozások Forrás: Web of Science EBSCO PsycInfo Google Schoolar Rácz J. és Hoyer M. (1995): Fiatalkori devianciák és kortárs csoportok. Etnográfiai vizsgálat a Jereván-lakótelepen. Esély, 3: Szalai J. (2005): Those left behind: Trends of Demodernization and the case of the poor in post-communist Hugary. In: Hanley L.M., Ruble B.A., and Tulchin J.S. (szerk.): Becoming global and the new poverty of cities. Comparative Urban Studies Project Woodrow Wilson International Center for Scholars. Washington, DC Rácz J., Ujhelyi E. és Fehér B. (2002): Emberi immunhiányt okozó víruspozitív esetek intravénás droghasználók között. Orvosi Hetilap, 143,3: Hivatkozás: EMCDDA, European Commission (2002): 2002 Report on the drug situation in the candidate CEECs. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Fridli, J., Pelle, A., & Racz, J. (1994). Drug Policy Before and After the Regime Change. A study of criminal proceedings in Budapest between 1990 and 1992 in cases of drug abuse and inducement of pathological addiction. Political Science Working Paper #4. Budapest, Hungary: Central European University. 15

16 Hivatkozás: Chatwin C. (2004): The effects of EU enlargement on European drug policy. Drugs: Education, Prevention & Policy. 11,6: Racz, J. (1992): Drug use by the members of youth subcultures in Hungary. The International Journal of Addictions, 27, Nemeth J., Swaim R.C., Katona E., Oetting E.R. (1994): Substance use among Hungarian students. The International Journal Of The Addictions Sep; Vol. 29 (11), pp Katona E. (1995): Inhalant abuse: A Hungarian review. In: Kozel N., Sloboda Z., De La Rosa M. (szerk.): Epidemiology of inhalant abuse: An international perspective. NIDA Research Monograph 148. U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, Public Health Service, National Institutes of Health, National Institute on Drug Abuse, Rockville, MD Swaim R.C., Nemeth J. and Oetting E.R. (1998): Alcohol use and socialization characteristics among Hungarian adolescents: Path models. Drugs and Society, 8,3-4: Auge W.K., Auge S.M. (1999): Sports and substance use - Naturalistic observation of athletic drug-use patterns and behavior in professional-caliber bodybuilders. Substance Use & Misuse 34 (2): Piko B. F. (2004): Interplay between self and community: A role for health psychology in Eastern Europe's public health. Journal of Health Psychology. Vol 9(1) Jan 2004, Karpati A. (1994): Hungarian youth in the nineties - ideals, opinions, expectations. Zeitschrift fur Padagogik : suppl. 32. Stauffacher M., Griffiths H.D. és Sieroslawski J. (2000): Qualitative drug research in Central and Eastern Europe. In: Fountain J. (eds): Understanding and responding to drug se: the role of qualitative research. EMCDDA, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities Rácz J. (1985): Sajátos szubkulturális miliőben jelentkező drogfogyasztás példája: egy aluljárós csoportosulás narkózási szokásai. Alkohológia, 16,2:

17 Katona E. (1995): Inhalant abuse: A Hungarian review. In: Kozel N., Sloboda Z., De La Rosa M. (szerk.): Epidemiology of inhalant abuse: An international perspective. NIDA Research Monograph 148. U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, Public Health Service, National Institutes of Health, National Institute on Drug Abuse, Rockville, MD Stauffacher M., Griffiths H.D. és Sieroslawski J. (2000): Qualitative drug research in Central and Eastern Europe. In: Fountain J. (eds): Understanding and responding to drug se: the role of qualitative research. EMCDDA, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities Rácz J. (1994): Szociálpszichiátriai vizsgálódások magyarországi drogfogyasztók körében. A droghasználat társas közege és a drogos karrier. Budapest. Gerevich J., Bacskai E. (1995): Drug-use in Hungary - an overview. International Journal of the Addictions 30 (3): Bacskai E., Gerevich J. (1994): Poverty drug-use in Hungary. Scandinavian Journal of Social Welfare 3 (4): oct. Rácz J. (1992): Ifjúsági szubkultúrák. In: Gazsó F és Stump I (szerk.): Rendszerváltozás és ifjúság. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, Hivatkozás: Karpati A. (1994): Hungarian youth in the nineties - ideals, opinions, expectations. Zeitschrift fur Padagogik : suppl. 32. Gyarmathy V.A., Rácz J., Neaigus A. és Ujhelyi E. (2004): The urgent need for HIV and hepatitis prevention in drug treatment programs in Hungary. AIDS Education and Prevention: Official Publication of the International Society for AIDS Education, Jun; 16 (3) Hivatkozás: 17

18 Malinowsky H.R. (ed.)(2004): AIDS Book Review Journal. University of Illinois at Chicago. ISSN Number 74, July, August, September, October, November, December, No3. Csermely G., Somaini B., Racz J. (1996): Consolidating non-governmental organizations in the AIDS field in Hungary. International Conference on AIDS Jul 7-12; 11: 371 (abstract no. Th.C.4762). Public Health Promotion, Worb, Switzerland. Hivatkozás: Gyarmathy V.A., McNutt L.A., Molnár A., Morse D.L., Dehovitz J., Ujhelyi E. and Számadó Sz. (2002): Evaluation of a comprehensive AIDS education curriculum in Hungary the role of good educators. Journal of Adolescence 2002, 25, Karmos G., Czenner Zs., Winkler I. and Rácz J. (1985): Comparative study of ERD and the CNV in normal and neurotic subjects. J EEG clin. Neurophysiol. 61:S106 Hivatkozás: Westphal K.P., Grozinger B., Foit A., et al. (1986): The influence of concentration and relaxation on the eeg power spectra during a cnv paradigm. Archives Italiennes de Biologie 124 (4): Rácz J. and Zétényi Z. (1994): Rock concerts in Hungary in the 1980s. International Sociology, 9,1: Colista C., Leshner C.L. (1998): Traveling music: Following the path of music through the global market. Critical Studies in Mass Communication 15 (2): Farrer J. (1999): Disco 'Super-Culture': Consuming foreign sex in the Chinese disco: Cosmopolitan dance culture and cosmopolitan sexual culture. Sexualities, 1999; 2(2): Magyar nyelvű folyóiratokban történő hivatkozások Átvizsgált folyóiratok: Addiktológia (Addictologia Hungarica), Szenvedélybetegségek, (ekkor megszűnt) Alkohológia, (ekkor megszűnt) Esély, Psychiatria Hungarica,

19 Rácz J. (1984): Intézményrendszeren kívül szerveződő, káros életvitelű ifjúsági csoportok. Egészségnevelés, 4: Farkasinszky T. Schad L. Benkő K. Csapó Á. Szabó F. Hódi I. Kissné S. M. Karai L. Fehér F. (1989): Narkomán serdülők és fiatalok ellátása során szerzett tapasztalatok és következtetések. Alkohológia, Székely J. I. (1999): Újabb adatok a drog-abúzus etológiájáról és korszerű gyógyszeres kezeléséről II. Psychiatria Hungarica, Rácz J. Göncz D. Kéthelyi J. (1984): A Z. téri csövesek. Világosság, 11: Kisgyörgy É. Peller L. (1987): Tékozlók vagy eltékozoltak? (Kábítószerfogyasztókról és a velük foglalkozó intézményekről). Alkohológia Rácz J. (1985): Sajátos szubkulturális miliőben jelentkező drogfogyasztás példája: egy aluljárós csoportosulás narkózási szokásai. Alkohológia, Erdélyi I. Cserne I. Bíró Gy. (1987): Csoportpszichoterápiás módszer a terápiás kapcsolat kialakítására fiatal narkomán betegekkel. Alkohológia, Kisgyörgy É. Peller L. (1987): Tékozlók vagy eltékozoltak? (Kábítószerfogyasztókról és a velük foglalkozó intézményekről). Alkohológia, Rácz J. (1986): Ifjúsági szubkultúrákat intézményesítő törekvések. Kultúra és Közösség, 3:

20 Kisgyörgy É. Peller L. (1987): Tékozlók vagy eltékozoltak? (Kábítószerfogyasztókról és a velük foglalkozó intézményekről). Alkohológia, Rácz J. (1987): A gyermekkori figyelemzavar szindróma klinikai pszichofiziológiája és patopszichológiája. Psychiatria Hungarica, Szabó S. (1990): Serdülő fiatalok viselkedési rendellenességeinek vizsgálata Makón, a DSM III. alapján. Psychiatria Hungarica, Rácz J. (1988): Drogfogyasztó magatartás. Medicina, Budapest. Elekes Zs. (1990): A drogprobléma a nemzetközi szakirodalomban. Alkohológia, Lévai M. (1991): A kábítószerrel visszaélés és a bűnözés összefüggései egy empirikus vizsgálat alapján. Alkohológia, Bácskai E. és Gerevich J. (1993): Adalékok a magyarországi droghelyzet tisztázásához. Esély, 6: Paksi B. (1994): A drogfogyasztásról, a drogfogyasztókról kialakult/kialakított sémák: A tömegkommunikáció és a közvélemény imázsa a drogfogyasztásról 1990-ig. Szenvedélybetegségek, Demetrovics Zs. (1996): Drogfogyasztók társas kapcsolatainak személyközpontú felmérése: kezdeti eredmények. Szenvedélybetegségek, Paksi B. (1997): Lehetőségek és problémák a magyarországi drogepidemiológiai kutatásokban. Szenvedélybetegségek, Vingender I. (1998): Közösség és drogfogyasztás: A kortárs közösségek hatása az iskoláskorú fiatalok drogfogyasztó magatartására. Szenvedélybetegségek, Paksi B. Demetrovics Zs. (1999): A drogepidemiológia jelenlegi 20

Szakirodalom. Egészségvédelem az oktatásban Szerkesztette: Aszmann Anna -Anonymus Kiadó Budapest 1999.

Szakirodalom. Egészségvédelem az oktatásban Szerkesztette: Aszmann Anna -Anonymus Kiadó Budapest 1999. Szakirodalom Egészség, lelki egészségfejlesztés Hárdi István: Lelki egészségvédelem Medicina Könyvkiadó Rt.-Budapest 1997. Daniel Shapiro: Konfliktus és kommunikáció Egészségvirág Egyesület 1998. Egészségvédelem

Részletesebben

Publikációs jegyzék. 1. Piczil Márta, Pikó Bettina (2012): Az ápolás mint hivatás - Magatartástudományi elemzés. JATEPress, Szeged.

Publikációs jegyzék. 1. Piczil Márta, Pikó Bettina (2012): Az ápolás mint hivatás - Magatartástudományi elemzés. JATEPress, Szeged. Publikációs jegyzék Könyvek 1. Piczil Márta, Pikó Bettina (2012): Az ápolás mint hivatás - Magatartástudományi elemzés. JATEPress, Szeged. Könyvrészletek 1. Piko B. F., Piczil M. (2007): The role of psychosocial

Részletesebben

Prevenciós adatgyűjtés az Európai Unióban. Nyírády Adrienn Prevenciós programok tervezése és értékelése c. konferencia, 2013. március 19.

Prevenciós adatgyűjtés az Európai Unióban. Nyírády Adrienn Prevenciós programok tervezése és értékelése c. konferencia, 2013. március 19. Prevenciós adatgyűjtés az Európai Unióban Nyírády Adrienn Prevenciós programok tervezése és értékelése c. konferencia, 2013. március 19. A Központ European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

Részletesebben

Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010

Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010 Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010 Kötelező irodalom: 1. A szenvedélybetegek, valamint a pszichiátriai betegek otthonában folyó ápoló-gondozó tevékenység irányelveiről. Periféria

Részletesebben

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak Dr. Elekes Zsuzsanna egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1974-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Doktori értekezés tézisei Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Szumska Irena Semmelweis Egyetem 4. sz. Interdiszciplináris

Részletesebben

PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának. folyóirat-állománya

PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának. folyóirat-állománya PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának folyóirat-állománya Folyóirat neve Elérhetősége Acta chimica Academiae Scientiarum Hungaricae 1957-1962, 1973-1982 folytatása Acta chimica Hungarica Tart.j.:

Részletesebben

Curriculum vitae. Név: Dr. Balázs Máté Ádám Születési hely: Makó Születési év: 1987. augusztus 13.

Curriculum vitae. Név: Dr. Balázs Máté Ádám Születési hely: Makó Születési év: 1987. augusztus 13. Curriculum vitae Név: Dr. Balázs Máté Ádám Születési hely: Makó Születési év: 1987. augusztus 13. Elérhetőségek: Lakcím: 6900 Makó, Teleki Blanka utca 18. Mobil: +3620-575-9904 E-mail: balazsmateadam@hotmail.com

Részletesebben

Drogkutatások Magyarországon: helyzetértékelés és következtetések

Drogkutatások Magyarországon: helyzetértékelés és következtetések Drogkutatások és drogpolitika Prioritások, szükségletek, finanszírozás c. Konferencia Budapest, 2010. február 18. Drogkutatások Magyarországon: helyzetértékelés és következtetések Demetrovics Zsolt 1,2

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

Gyarmathy V. Anna. Legális és illegális szerek használata, nemi aktivitás, és AIDS oktatás magyar középiskolások körében. Doktori értekezés tézisei

Gyarmathy V. Anna. Legális és illegális szerek használata, nemi aktivitás, és AIDS oktatás magyar középiskolások körében. Doktori értekezés tézisei Gyarmathy V. Anna Legális és illegális szerek használata, nemi aktivitás, és AIDS oktatás magyar középiskolások körében Doktori értekezés tézisei Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, Témavezető: Dr. Molnár

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

Drogprevenció az új Nemzeti Drogstratégia tükrében

Drogprevenció az új Nemzeti Drogstratégia tükrében Kábítószerprevenció a büntetésvégrehajtási intézeteknél és az együttműködő szervezeteknél BaracskaAnnamajor, 2011. október 27. Drogprevenció az új Nemzeti Drogstratégia tükrében Dr. Grezsa Ferenc Nemzeti

Részletesebben

Kedves Kollegák! Ez alkalomból megszervezzük a III. Magyarországi Szubsztitúciós Fórumot

Kedves Kollegák! Ez alkalomból megszervezzük a III. Magyarországi Szubsztitúciós Fórumot MEGHÍVÓ Kedves Kollegák! A budapesti Nyírő Gyula Kórház Drogambulanciája és a szegedi Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum 1987-ben jöttek létre és ezért idén, 2012-ben ünneplik a 25 éves születésnapjukat.

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Fügedi Balázs PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek. szakpszichológus szakképzés

Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek. szakpszichológus szakképzés Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek és ifjúsági szakpszichológus szakképzés Drogmegelızés és ártalomcsökkentés /forrás: Buda Béla, A drogmegelızés elméleti

Részletesebben

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében Dr. Felvinczi Katalin Ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztérium Mi is a mentálhigiéne? Nem csupán a pszichés

Részletesebben

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu Európai önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu magyar Születési hely és idő Budapest, 1948.

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Dr. Láng András. Dr. Láng András Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://pszichologia.pte.hu) Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT

Dr. Láng András. Dr. Láng András Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://pszichologia.pte.hu) Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT Dr. Láng András Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT Pszichológia Intézet 7624 Pécs Ifjúság u. 6. Iroda: B 308 Tel: +36 72 501516 E-mail: andraslang@hotmail.com [1] OKTATÁS Fejlődéslélektani műhelymunka (BA) TAT

Részletesebben

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás PÉTER-SZARKA Szilvia (2015): Kreatív klíma. A kreativitást támogató légkör az iskolában. Magyar Református Tehetséggondozó Program, Tehetséggondozó Regionális

Részletesebben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben 2011/5 2011/5 A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben Dávid Beáta Magvas Mária: A munkakapcsolat határozza meg a jelzőrendszert. Az észlelő- és jelzőrendszer működése Veszprémben Becze Orsolya

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Paksi Borbála

Oktatói önéletrajz Paksi Borbála tudományos munkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 BCE (akkor MKKE), Közgazdász-tanár szak

Részletesebben

MTMT / KPA nyilvános adatbázis - Keresés - Közlemény találatok

MTMT / KPA nyilvános adatbázis - Keresés - Közlemény találatok Page 1 of 43 Segítség Keresés módosítása Keresés az MTMT/KPA adatbázisban Új keresés Change to English A lista címe: olt (Addiktológia) Tudományos olt munkássága Rövid statisztikai táblázat [tudománymetriai

Részletesebben

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Suskovics Csilla PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc

Dr. Margitics Ferenc Dr. Margitics Ferenc Publikációs jegyzék HAZAI KIADVÁNYOK Könyv Margitics Ferenc, Figula Erika, Pauwlik Zsuzsa (2010): Temperamentum, karakter és iskolai erőszak. Élmény 94 Bt, Nyíregyháza, 142 p. Figula

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. NÉV: Dombi Edina. E-MAIL: edinadombi@jgypk.u-szeged.hu TEL.: 62/54-6208 MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. NÉV: Dombi Edina. E-MAIL: edinadombi@jgypk.u-szeged.hu TEL.: 62/54-6208 MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ NÉV: Dombi Edina E-MAIL: edinadombi@jgypk.u-szeged.hu TEL.: 62/54-6208 MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK: SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Tanító- és Óvóképző Intézet, Alkalmazott Pedagógia

Részletesebben

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken 1. Lakatos Ferenc Molnár Miklós (2006): Bükkpusztulás Zala megyében klímaváltozás? V. Erdő- és Klíma Konferencia. Mátrafüred,

Részletesebben

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 Doktori értekezés: Erdősi Erika: Az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata ápolóhallgatók körében. Doktori értekezés. Kézirat. Semmelweis Egyetem, Budapest,

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

A témához kapcsolódó hazai és nemzetközi tudományos konferenciák és rendezvények:

A témához kapcsolódó hazai és nemzetközi tudományos konferenciák és rendezvények: A témához kapcsolódó hazai és nemzetközi tudományos konferenciák és rendezvények: (előadást tartó konzorciumi tag) (résztvevő konzorciumi tag) National Info Day on Health - 2011.06. 15-17. Rome, Italy

Részletesebben

Publikációs Jegyzék Dr. Papp László

Publikációs Jegyzék Dr. Papp László Publikációs Jegyzék Dr. Papp László Jegyzetek, tankönyvek 3. [2015] Betegvezetés az ápolásban. e-tankönyv. elérhető: www.tankonyvtar.hu 2. [2013] Neurológiai szakápolástan (2. átdolgozott kiadás) Juhász

Részletesebben

1. bemutatkozó különszám. Nemzeti Kábítószer Adatgyûjtô és Kapcsolattartó Központ

1. bemutatkozó különszám. Nemzeti Kábítószer Adatgyûjtô és Kapcsolattartó Központ 1. bemutatkozó különszám Nemzeti Kábítószer Adatgyûjtô és Kapcsolattartó Központ BEKÖSZÖNTÔ A drogfogyasztás elterjedtségének, társadalmi mintázatának, a fogyasztás jellegének ismerete elengedhetetlen

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus

Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus Tudományos közlemények Közlemények idegen nyelven TÓTH, L. GÁCSI, M. TOPÁL, J. MIKLÓSI, Á.: Playing styles and possible causative factors in dogs behaviour when playing

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Drogproblémák ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Drogproblémák ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Drogproblémák ea. vázlat DROGPROBLÉMÁK Fogyasztási típusok Absztinens Kísérletező Szociális, rekreációs Helyzetfüggő Intenzifikált Kényszeres DROGPROBLÉMÁK A drogok felosztása Pszichoaktív

Részletesebben

Csábi Eszter. Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék. Szoba: 0415 Telefon:

Csábi Eszter. Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék. Szoba: 0415 Telefon: Csábi Eszter Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék Szoba: 0415 Telefon: 544-692 Email: eszter.csabi.psy@gmail.com Weblap: Csábi Eszter az egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Egyéb készségek: Számítógépes ismeret (Word, Excel, Internet használat, SPSS szociológiai elemző program) B kategóriás jogosítvány

Szakmai önéletrajz. Egyéb készségek: Számítógépes ismeret (Word, Excel, Internet használat, SPSS szociológiai elemző program) B kategóriás jogosítvány Szakmai önéletrajz Személyi adatok: Név: Születési hely és idő: Fehérgyarmat, 1976. február 6. Lakcím: 4400, Nyíregyháza, Ifjúság u. 38. Elérhetőség: 06/20-9229-799 Tanulmányok: 1990-1994 Zalka Máté Gimnázium

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs.

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs. ÖNÉLETRAJZ Név: Dr. Szakály Zsolt Születési év: 1964 Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Iskolák: 1978-82. Árpád Gimnázium, Tatabánya. 1983-87. JPTE TK testnevelés-biológia szak. 1988-90. TFTI atlétika

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA Tudományos tevékenységek Eddigi oktatói tevékenység I. Nem felsőoktatási intézményben oktatott tárgyak 1. 1997-1999: Magyar Ökomenikus Szeretetszolgálat Bevezetés

Részletesebben

AZ ADDIKTOLÓGIA ALAPJAI I-III.

AZ ADDIKTOLÓGIA ALAPJAI I-III. AZ ADDIKTOLÓGIA ALAPJAI I-III. DEMETROVICS ZSOLT (SZERK.) DEMETROVICS ZSOLT (SZERK.) Az addiktológia alapjai II. Az addiktológia alapjai III. E L T E EÖTVÖS KIADÓ E L T E EÖTVÖS KIADÓ E L T E EÖTVÖS KIADÓ

Részletesebben

Emberi immunhiányt okozó vírus - pozitív esetek intravénás droghasználók között

Emberi immunhiányt okozó vírus - pozitív esetek intravénás droghasználók között Emberi immunhiányt okozó vírus - pozitív esetek intravénás droghasználók között Dr. Rácz József 1, Dr. Újhelyi Eszter 2 és Fehér Beáta 3 1 MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Budapest (igazgató: dr. Cziegler

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

2013-as Éves jelentés az. EMCDDA számára. Kábítószerügyi Tanács. Budapest, 2013. december 5. Horváth Gergely Csaba

2013-as Éves jelentés az. EMCDDA számára. Kábítószerügyi Tanács. Budapest, 2013. december 5. Horváth Gergely Csaba 2013-as Éves jelentés az EMCDDA számára Kábítószerügyi Tanács Budapest, 2013. december 5. Horváth Gergely Csaba Áttekintés Az új pszichoaktív szerek a kábítószerpiacon gyorsan változnak Jogszabályi változásoknak

Részletesebben

KÁBÍTÓSZER, TÖRVÉNY, KERESLET ÉS KÍNÁLAT, K HATÁS

KÁBÍTÓSZER, TÖRVÉNY, KERESLET ÉS KÍNÁLAT, K HATÁS HO O OH KÁBÍTÓSZER, TÖRVÉNY, KERESLET ÉS KÍNÁLAT, K HATÁS Ujváry István istvan@chemres.hu Előhangzott a Confidentia Jogász Közhasznú Egyesület A bódulat jog vagy jogellenesség c. beszélgető estjén. ELTE

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények Címe: Debreceni Aneszteziológiai Napok Szervező: Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék Helyszín: Hotel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Iskola(i programok) a határon - a téma felvezetése

Iskola(i programok) a határon - a téma felvezetése Paksi Borbála Iskola(i programok) a határon - a téma felvezetése A MAGYAR DROGPREVENCIÓS ÉS ÁRTALOMCSÖKKENTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KONFERENCIÁJA 2013. NOVEMBER 5. BUDAPEST Az idei tanév óriási változásokat

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei)

I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei) A TANÁCSADÓ SZAKPSZICHOLÓGUS KÉPZÉS ALAPOZÓ KOMPLEX SZIGORLATÁNAK TÉMÁI I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei) II:A tanácsadás rendszerei (Super, Oetting-Hurst, Wiegersma,

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 6. viselkedéselemző/pszichológus (klinikai- és egészségpszichológia szakirány)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 6. viselkedéselemző/pszichológus (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ NÉV: Kékes Szabó Marietta E-MAIL: kszmarietta@jgypk.u-szeged.hu TEL.: (munkahelyi) 546-206, 105-ös tanszéki szoba MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK: egyetemi tanársegéd TUDOMÁNYOS FOKOZAT: doktorjelölt

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

A kezelés-ellátás magyarországi helyzete, Európai Uniós kitekintés

A kezelés-ellátás magyarországi helyzete, Európai Uniós kitekintés A kezelés-ellátás magyarországi helyzete, Európai Uniós kitekintés Daróczy Zita Fejér megyei Kábítószer Egyeztető Fórum, Megyei Konferencia 2007. május 23. EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and

Részletesebben

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása Europass Önéletrajz Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Tőzsér Zoltán Magyarország, 4031, Debrecen. Telefonszám(ok) Mobil: +36-30-461-45-81 E-mail(ek) Állampolgárság tozser.zoltan@arts.unideb.hu Magyar Születési

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN NTERNATIONAL VISEGRAD FUND CONTINENT-PH Kft. EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR NYÍREGYHÁZA A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN Nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares Az uréter motilitásának ellenőrzése, a körkörös és a hosszanti izomlemezek összehangolása, egy új videomikroszkópos módszer Doktori Tézisek dr. Osman Fares Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika és Uroonkológiai

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc Miniszterelnök Úr részére Miniszterelnöki Hivatal 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Gyurcsány Ferenc Miniszterelnök Úr részére Miniszterelnöki Hivatal 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Tisztelt Miniszterelnök Úr! Gyurcsány Ferenc Miniszterelnök Úr részére Miniszterelnöki Hivatal 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Tisztelt Miniszterelnök Úr! A sajtóból értesültünk arról, hogy a kormánya megkezdte az Alkotmánybíróságnak

Részletesebben

PROGRAMFÜZET A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA SIÓFOK, 2007. NOVEMBER 22-24.

PROGRAMFÜZET A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA SIÓFOK, 2007. NOVEMBER 22-24. A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA AZ ADDIKTOLÓGIA KIHÍVÁSAI MULTIDISZCIPLINÁRIS NÉZŐPONTBÓL FÜZET November 22 - CSÜTÖRTÖK November 23- PÉNTEK November 24 - SZOMBAT 7:30 8:00 8:30

Részletesebben

Tudományos munkatárs (MTA TK PTI)

Tudományos munkatárs (MTA TK PTI) Papp Zsófia Tudományos munkatárs (MTA TK PTI) Osztály: Politikai Viselkedés Osztály Tudományos cím vagy fokozat: PhD E-mail: papp.zsofia@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 224-6700 / 211 Épület: PTI (Emelet,

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

PONGRÁCZ TIBORNÉ VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK

PONGRÁCZ TIBORNÉ VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK PONGRÁCZ TIBORNÉ VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK Pongrácz, Marietta (1970): Some characteristics of infant mortality in Middle Eastern Europe. In J. Nemeskéri M. Pongrácz E. Szabady (eds.): Abstracts of the lectures

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo.

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo. Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041 e-mail.:margitborkovits@yahoo.com, Önéletrajz: Iskolai végzettség: 1982 Magyar Testnevelési Egyetem Tanári szak 1984

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

novakpeter77@yahoo.com

novakpeter77@yahoo.com Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név DR. NOVÁK PÉTER Telefon +36-62-34-25-22 Fax +36-62-54-52-82 E-mail Állampolgárság novakpeter77@yahoo.com MAGYAR TANULMÁNYOK Dátum 1997-2004 Dátum 2004 - Szegedi

Részletesebben

Tanulmány a megelőző-felvilágosító szolgáltatás minőségügyi rendszerének kialakításához

Tanulmány a megelőző-felvilágosító szolgáltatás minőségügyi rendszerének kialakításához Tanulmány a megelőző-felvilágosító szolgáltatás minőségügyi rendszerének kialakításához Készítette: Dr. Jambrik Ágnes Dudits Dénes Gáspár Gabriella Törzsökné Góczán Emese 2010. július 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája

Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek e és témája Intézet neve: os Tisztifőorvosi Hivatal Anglia 1 2005.05.19.-05.22. 4 40 0 194 6 240 Epidemiológiai Központ EISS Annual Meeting

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

PROGRAMFÜZET A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA SIÓFOK, 2007. NOVEMBER 22-24.

PROGRAMFÜZET A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA SIÓFOK, 2007. NOVEMBER 22-24. A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA AZ ADDIKTOLÓGIA KIHÍVÁSAI MULTIDISZCIPLINÁRIS NÉZŐPONTBÓL FÜZET November 22 - CSÜTÖRTÖK November 23- PÉNTEK November 24 - SZOMBAT 7:30 8:00 8:30

Részletesebben

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13.

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. Tudományos folyóiratokban megjelent közlemény 1. E. Zajácz, Á. Zaják, E. M. Szalai, T. Szalai (2006): Nectar production of some sunflower hybrids. Journal of Apicultural

Részletesebben

Pályaorientáció (2011-) Önismeret, csapatépítés, konfliktuskezelés (2013 - ) Tárgyalási stratégiák (2011-)

Pályaorientáció (2011-) Önismeret, csapatépítés, konfliktuskezelés (2013 - ) Tárgyalási stratégiák (2011-) SZEMÉLYES ADATOK Név: Dr. Tari- (leánykori név: ) Email: noisyka1980@gmail.com; tari@jgypk.u-szeged.hu Munkahely: SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet Beosztás: egyetemi adjunktus Intézeti

Részletesebben

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk...

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... Publikációs lista Gódor Győző 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2 Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... 2 Nemzetközi konferencia-kiadványban megjelent idegen nyelvű előadások...

Részletesebben