Irodalmak segítő szakmákban dolgozóknak. Kábítószer problémákkal foglalkozó kiadványok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Irodalmak segítő szakmákban dolgozóknak. Kábítószer problémákkal foglalkozó kiadványok"

Átírás

1 Irodalmak segítő szakmákban dolgozóknak Kábítószer problémákkal foglalkozó kiadványok Baumrind Dianna A serdülőkori drogfogyasztás családi előzményei, fejlődés-lélektani megközelítés Multiprofil, Bayer István A kábítószer Gondolat, Bácskai Erika Gerevich József Ifjúság és drogfogyasztás Animula, Bíró Sándor dr. Az önpusztító életmód Melania Kiadó, Szerk. Vabrik László A bódulat csapdájában: Fiatalkori narkománia Tankönyvkiadó, Bryann, Jenny Beszélgessünk a drogról! Műszaki Kvk., Buda Béla A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései TÁMASZ Alapítvány, Buda Béla Szenvedélyeink SubRosa Kvk., W. S. Burrougsh A narkós Lord Könyvkiadó, Campbell, Ross Óvjuk őket! Gyermekeink kábítószerveszélyben Harmat Kvk., Szerk. Sipos Kornél Drogmegelőzés az iskolában Magyar Testnevelési Egyetem T.K.,

2 Somogyi G. Bozay K. Kormos J. Drogokról: Tudni lehet érdemes kell Mont Humán Iroda Kft Elekes Zsuzsanna Magyarországi droghelyzet OAI, Elekes Zsuzsanna Paksi Borbála A magyarországi középiskolások alkohol- és drogfogyasztása Népjóléti Min., 1996., Élő dokumentum Magyarországi kezelőhelyek a kábítószer-fogyasztók részére Droginfomációs Rendszerek, A kábítószerek: tájékoztató szülők részére Drogprevenciós Alapítvány Kábítószerkórkép (tematikus szám) Belügyi Szemle, sz. Kábítószer megelőzés. Tanári kézikönyv Drogalapítvány, Percze Lajosné Szomor Katalin A kábítószerüggyel foglalkozó szakirodalom bibliográfiája MEDINFO, Kindermann, Walter Drogveszély és drogfüggőség Magyar Karitász, Kotanski Marek Eladtam magam az embereknek Drog Stop Bp-i Egyesület, Dr. Kovács Dr. Kiss Dr. Landi Miért ne dohányozzunk? SubRosa Kiadó, Szerk. Kastaly Ildikó Körkép a magyar nyelvű addiktológiai szakirodalomból. Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, Kurdics Mihály A kábítószer itt van testközelben Zsiráf Kft.,

3 Lévai Miklós Kábítószerek és bűnözés: elméleti kérdések és hazai helyzet Közgazd. és Jogi Kvk., Alan Leshner A drogaddikció és kezelésének tudományos megközelítése JAMA-HU február (2. évf. 2. szám) Szerk. Pusztaháziné Gazdag Ilona Más Világ: (Egy anya naplójából) Önkontroll Egyesület, Dr. Nagy Gábor Lovass Pál A kábítószerek világa Medicina Könyvkiadó, Szerk. Margitai Nóra Narkósok szülei vagyunk. Mátrix Egyesület, Szerk. Benkő Zsuzsanna Ne üljön lelkünkön szenvedés Juhász Gyula T.F.K., Ne veszítsd el a fejed! Mit tehetünk a drogfüggőség és az alkoholizálás megelőzése és gyógyítása érdekében? Műszaki Könyvkiadó, Névtelen Alkoholisták: Az alkoholizmusból felépült sok ezer férfi és nő története (második átdolgozott magyar nyelvű kiadás) Alcoholics Anonymus World Service, Rácz József Addiktológia HIETE Rácz József A drogfogyasztó magatartás Medicina, Rácz József Alkohol- és drogfogyasztás a gyermek- és serdülőkorban és az iskolai prevenció Szenvedélybetegségek, I. évf. 5. sz. Rácz Zsuzsa Kábítószeretet Csokonai,

4 Rehabilitációs tréning és önsegítés: A visszaesés megelőzése, a szenvedélybetegek utógondozása Nemzetközi Addiktológiai és AIDS Oktató Központ, Servais, Ernst A drogproblémák átfogó megelőzése: Gyakorlati kézikönyv tanárok, nevelők és szülők részére Poliworld, Servais, Ernst Mielőtt túl késő lenne: Az egész társadalmat átfogó szenvedélybetegség-megelőzés Széchenyi Ny., Dr. Sipos Kornél Drogmegelőzés az iskolában Magyar Testnevelési Egyetem Továbbképző Központ, Székely Szeles A drogmegelőzés pedagógiája Pápai Páriz Egészségnevelési Egyesület A szipuzás: tájékoztató szülők részére Drogprevenciós Alapítvány Dr. Patai Klára Szenvedélybetegségek. Egészségnevelő kézikönyv pedagógusok, védőnők, egészségnevelők számára Zsiráf Kft Patai Klára Pető Zoltán Szenvedélybetegségek: Egészségnevelő kézikönyv ÁNTSZ Békés megyei Int. Ev. Osztálya, Schneider, Ralf Szenvedély? Betegség? Információk az alkohol- és gyógyszerfüggőségről érintettek, hozzátartozók és érdeklődők számára Magyar Karitász, Szenvedély-betegségek A Magyar Addiktológiai Társaság Szakfolyóirata Takách Gáspár dr. Miért ne igyunk sokat. Alkoholizmus. SubRosa, Takách Gáspár dr. A drog: megelőzés, felismerés, rehabilitálás SubRosa,

5 Tóth Tibor Hogyan akarsz élni? Kézikönyv a káros szenvedélyekről fiataloknak. Pest Megyei Pedagógiai Intézet, Dr. Veér András Hová lett az önbecsülésünk? Drogellenes Show: Dunaújváros, Wells Patric Rushkoff Douglas Ingyen betépni: Drog nélkül ugyanazt! Örs 95. Kft., Winfried, Huber Fordulópont a szenvedélybetegek kezelésében Forrás Egyesület, Kommunikációs témakör Allan Pease Testbeszéd. Gondolatolvasás gesztusokból. Park Kiadó, Allan Pease Allan Garner Szó beszéd. A társalgás művészete. Park Kiadó, Bánréti Zoltán Kommunikálj! Kommunikációs és nyelvi tréningek évesek számára. Korona Kiadó, Buda Béla László János Beszéd a szavak mögött Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Fekete László Beszédművelési gyakorlatok és irányításuk Móra Ferenc Könyvkiadó Rt., Herb Cohen Bármit meg tud tárgyalni Bagolyvár Kiadó, Kapitány Ágnes Kapitány Gábor Rejtjelek. Hogyan beszélnek vágyaink és törekvéseink. Szorobán Kiadó, Szerk. Vastagh Zoltán Kommunikációs szituációk pedagógiai elemzése JPTE Tanárképző Kar,

6 Montágh Imre Nyelvművesség. A beszéd művészete. Múzsák Kiadó, Papp Ágnes Mit, kinek, hogyan? Kommunikációs gyakorlatok. Polifon Kiadó, Susan Qulliam Sikerek a társas érintkezésben Alexandra, Susan Qulliam Optimális szereplés Alexandra, Trencsényi Borbála Anyanyelv és kommunikáció: feladatsor és szöveggyűjtemény középiskolások számára AKG Kiadó, Vera F. Birkenbihl Kommunikációs gyakorlatok Trivium, William Ury Tárgyalás nehéz emberekkel Bagolyvár Kiadó, Pszichológiai szociológiai témakör Az agresszió problémái korunkban A Szociális Munka Alapítvány Kiadványai, sz. Anthony Giddens Szociológia Osiris, R. L. Atkinson és társai Pszichológia Osiris Századvég Kiadó, Bagdy Emőke Családi szocializáció és személyiségzavarok Nemzeti Tankönyvkiadó, Bagdy Emőke Telkes József Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában Tankönyvkiadó,

7 Bíró Sándor dr. Életünk válsághelyzetei. A depresszió és a stressz SubRosa Kiadó, Buda Béla Empátia: a beleélés lélektana Ego School, Buda Béla A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája Nemzeti tankönyvkiadó, Budai István Szociális munka az iskolában Nemzeti Tankönyvkiadó, Csepeli György Szociálpszichológia Osiris, Pataki Ferenc Csoportlélektan Gondolat Könyvkiadó, Dainow, Sheila Segítség! Serdülők! Park Kiadó, Daniel Goleman Érzelmi intelligencia Háttér Kiadó, Dass Ram Gorman Paul Hogyan segítsek? Szellemi inspiráció és érzelmi támasz a segítségnyújtáshoz Ursus, Forgas, Joseph P. A társas érintkezés pszichológiája Gondolat Kiadó, Erich Fromm Az Önmagáért való ember. Az etika pszichológiai alapjainak vizsgálata. Napvilág Kiadó, Galicza János Schödl Lívia Pedagógusok gubancai. A lelki egészség megőrzésének lehetőségei a pedagóguspályán Korona Kiadó,

8 Gerevich József Iskolai mentálhigiéné Animula Kiadó, Horváth Szabó Katalin Az iskolai konfliktusokról ELTE Eötvös Kiadó, Szerk. Mészáros Aranka Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. Egyetemi és főiskolai tankönyv ELTE Eötvös Kiadó, Szerk. Kézdi Balázs Iskolai mentálhigiéné. Tanulmányok Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, Dr. Kiss Géza Kriminálpszichológiai ismeretek (főiskolai jegyzet) GATE, Hunyadi Györgyné Szekszárdi Júlia Konfliktusok az iskolában (Esetelemző gyakorlatok) Budapest, Kozéki Béla Az iskolaetosz és a személyiségstruktúra kölcsönhatása Akadémiai Kiadó, Kozma Tamás Bevezetés a nevelésszociológiába Nemzeti Tankönyvkiadó, Bakó Tihamér Verem mélyén: Könyv a krízisről Cserépfalvi, Komlósi Piroska Közművelődés, mentálhigiéné, pszichokultúra OKK, Lajkó Kálmán Viselkedésünk és lelki egyensúlyunk Akadémia Kiadó, Mérei Ferenc Társ és csoport Akadémiai Kiadó,

9 Mérei Ferenc Közösségek rejtett hálózata Osiris Kiadó, Mérei Ferenc A pszichológiai labirintus Magyar Pszichoterápiai Társaság, Moreno, Jacob Levy Csoportos pszichiátria és pszichodráma Népművelési Intézet Könyvtára Murányi-Kovács Endréné Kabainé Huszka Antónia A gyermekkori és a serdülőkori személyiségzavarok pszichológiája Nemzeti Tankönyvkiadó, Dr. Münich I. Dr. Moksony F. Devianciák Magyarországon Közélet Kiadó, Szerk. Juhász Sándor Nonverbális pszichoterápiák Magyar Pszichológiai Társaság Animula Egyesülete, Popper Péter A belső utak könyve Magvető Kiadó, Szerk. Buda Béla Pszichoterápia Gondolat Könyvkiadó, Szerk. Szőnyi Gábor Füredi János A pszichoterápia tankönyve Medicina Kiadó, Rácz József Az ifjúkori problémaviselkedés és a pszi intézmények kapcsolata: elméleti megközelítés. Magyar Pszichológiai Szemle, sz. Rácz József Ifjúsági szubkultúrák és fiatalkori devianciák Magyar Pszichológiai Társaság, Rácz József Iskolai mentálhigiénés programok Egészségesebb Iskoláért Hálózat Magyarországi Egyesület,

10 Ranschburg Jenő A nő és a férfi Nemzeti Tankönyvkiadó, Ranschburg Jenő Félelem, harag, agresszió Nemzeti Tankönyvkiadó, Ranschburg Jenő Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban Nemzeti Tankönyvkiadó, Rókusfalvy Pál Emberré válni embernek maradni Nemzeti Tankönyvkiadó, Rudas János Delfi örökösei: Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlat Officina nova, Rüdiger Dahlke Sorsfordulók. Az életválság, mint az újrakezdés lehetősége Officina nova, Síklaki István A meggyőzés pszichológiája Scientia Humana, Szekszárdi Ferencné Konfliktusok az osztályban Tankönyvkiadó, Szekszárdi Júlia Utak és módok. Pedagógus kézikönyv a konfliktuskezelésről Iskolafejlesztési Alapítvány Magyar Encore, Szerk. Stöckert Károlyné Személyiséglélektan nevelőknek Oktatási segédanyag Eötvös József Könyv- és Lapkiadó Bt., Szerk. Csathó Zsuzsa Szociális munka és egészségügy Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, Watzlawik, Paul Változás: A problémák keletkezésének és megoldásának elvei Gondolat,

11 Zsidi Zoltán Hagyjuk sorsára? Magatartászavar fiatalkorban Nemzeti Tankönyvkiadó, Gyakorlatok (tréningek, játékok) témakör Szerk. Hollós Róbertné A bábjáték lélektana és pedagógiája Népművelési Propaganda Iroda, Alix Kirsta Stressz. Hogyan küzdjük le és éljünk nyugodt, örömteli életet Magyar Könyvklub, Barker, Clive Színházi játékok Népművelési Intézet, Benedek László Játék és pszichoterápia Magyar Pszichológiai Társaság, Berne, Eric Emberi játszmák Gondolat Kiadó, Boyd, Neva L. Játékok kézikönyve Népművelési Intézet, Dévai Margit Énkép-korrekció önismereti játékmódszerrel a serdülőkorban Pest Megyei Pedagógiai Intézet, Erhard F. Freitag Carna Zacharias Ismerd meg bensőd erejét. Kérdések és válaszok a pozitív gondolkodásról. Magyar Könyvklub, Eugen, Manfred Winkler, Ruthild A játék Gondolat Kiadó, Friederike Quien Schütz Játékos önmegismerés. Pszichotesztek. Szukits Könyvkiadó, Dr. Gerti Senger Dr. Walter Hoffmann Ismerje meg önmagát Trivium,

12 Gordon, Thomas TET A tanári hatékonyság fejlesztése Gondolat Kiadó, Szerk. Kaposi László Játékkönyv Gödöllői Művelődési Központ, Szerk. Burger András Pálos Miklós Játéklexikon. Ijf. Lapkiadó, Juharosné Molnár Piroska Pedagógiai bábjáték. A játék sója. Erdei Művelődési Központ kiadványa, Kalapács János Tudod ki vagy? Önismereti tesztgyűjtemény éveseknek. Háttér Kiadó, Dr. Koncz István Kamaszkapaszkodó ÉN-KÉP-ÉSZ Humán Képességfejlesztő és Tanácsadó Bt., Dr. Koncz István Videós önismeret-fejlesztés Budapest, Lajtha László Molnár Imre Játékország Budapest, Reprint. Marék Veronika Jó játék a papír, a filc Móra Kiadó, Millar, Susanna Játékpszichológia Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Molnár V. József A nap arca. A gyerekrajzok üzenetei. Örökség könyvek, Padisák Mihály Mindenki játékoskönyve Múzsák Kiadó,

13 Padisák Mihály Padisák Judit Minden napra egy játék Múzsák Kiadó, Shirley Trickett Csak semmi pánik. Hogyan birkózzunk meg a pánikrohamainkkal Park Kiadó, Sutton Smith, Brian és Shirley Hogyan játszunk gyermekeinkkel (és mikor ne)? Gondolat Kiadó, Tolnai Mária Dráma és nevelés. Gondolatok a drámapedagógiáról, mint tanulási módszerről és a pedagógusképzésben betöltött szerepéről. Korona Kiadó, Tunyogi Erzsébet A gyógyító játék Pannon Kiadó, Vargha Balázs Játékkoktél Minerva, D. W. Winnicott Játszás és valóság Animula, Jogi, gyermekvédelmi és egyéb iskolai témák Bíró Endre Jog a pedagógiában: Tanároknak, nevelőknek, diákoknak és szülőknek. Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ KHT, Carlson Richard Ne csinálj a bolhából elefántot, hiszen csak a bolhák léteznek. Trivium, Dr. Czeizel Endre Felkészülés a családi életre Corvina Kiadó, Szerk. Déva Margit Egészséged testben, lélekben. CHEF-HUNGARY kiadványa,

14 Szerk. Aszmann Anna Egészségvédelem az oktatásban. Tájékoztató az oktatási-nevelési intézmények vezetői és pedagógusai számára. Anonymus, Fenwick E. Smith T. Kamaszévek. Kézikönyv szülőknek és serdülőknek. Park Kiadó, Dr. Forrai Judit Szexuális felvilágosítás és nevelés. AIDS megelőzés. Aranyhíd Kft., Gábor Kálmán Molnár Péter Az ifjúsági kultúra korszakváltása Miniszterelnöki Hivatal Ifjúsági Koordinációs Titkársága, Gyarmati Tamás Beszéljünk erről. Szexuális ismeretterjesztő könyv Adolesz Könyvkiadó, Gyermek- és ifjúságvédelem (tematikus szám) Belügyi Szemle, sz. Intézkedések az iskolai kudarc leküzdésére. Kihívás az európai építkezési folyamat számára. EURYDICE, C.G. Jung Gondolatok a szexualitásról és a szerelemről Kossuth, Kolozsi Béla Deviancia Gondolat, Liberman King DeRisi McCann Személyes hatékonyság. Vezérfonal a magabiztos és sikeres elsajátításhoz. Animula, Makai Éva Iskolakerülők? Avagy: Iskolásügyek egy gyermekjóléti szolgálatnál Új Pedagógiai Szemle, sz. Marcell István dr. Korunk réme, az AIDS SubRosa Kiadó,

15 Szerk. Gazsó Ferenc Vesztesek: Ifjúság az ezredfordulón Ezredforduló Alapítvány, Védtelen gyermekek (tematikus szám) Belügyi Szemle, sz. 15

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika -

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika - 1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia 1996. 238 p. A tanulmánykötetben a rendszerváltás után

Részletesebben

Szín-kör-játék SZÍN - KÖR - JÁTÉK. Írta: Gellai Illés. Budapest 1997. A Benedek Elek Általános Iskola Pedagógiai programja

Szín-kör-játék SZÍN - KÖR - JÁTÉK. Írta: Gellai Illés. Budapest 1997. A Benedek Elek Általános Iskola Pedagógiai programja SZÍN - KÖR - JÁTÉK Írta: Gellai Illés Budapest 1997 ELŐSZÓ Tantervünk a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány pályázatára készült, az alapítvány szakértői által minősített és elfogadott tanterv. A tantervi

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az SZAKIRODALOM: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, 1997. Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom Budapest, Ferenczy Kiadó 1998. Astier, Isabelle: A beilleszkedés próbája. Esély

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁS Nyíregyháza, 2002. A Kötelező tárgyak 1 Pedagógiai játékelmélet

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

Animula Könyvesbolt. Igényes pszichológiai szakkönyvek boltja és webáruháza KÖNYV KATALÓGUS

Animula Könyvesbolt. Igényes pszichológiai szakkönyvek boltja és webáruháza KÖNYV KATALÓGUS Animula Könyvesbolt 2012 Igényes pszichológiai szakkönyvek boltja és webáruháza KÖNYV KATALÓGUS ANIMULA KÖNYVESBOLT Évekig az OPNI (Lipót) bejáratánál működtünk, 2006 óta Pasaréten, a Széll Kálmán tértől

Részletesebben

OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD PEDAGÓGIAI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD PEDAGÓGIAI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD PEDAGÓGIAI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013 1. BEVEZETÉS A felnövekvő nemzedék egészséges életmódra nevelésében óriási felelősség és számos feladat

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD A PEDAGÓGIAI PROGRAM

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD A PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD A PEDAGÓGIAI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM FEJEZETE A jelenleg hatályos program (fekete betűvel szedve) szövegszerű módosítási javaslatait (pirossal

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

Óratípus: Elıadás: X Szeminárium: X. Elıtanulmányi feltétel: -

Óratípus: Elıadás: X Szeminárium: X. Elıtanulmányi feltétel: - ALAPOZÓ TÖRZSTÁRGYAK Tantárgy neve: Kognitív pszichológiai mesterkurzus 4 Elıadás: X +3 A tárgy célja: a modern kísérleti pszichológia, ennek vezetı irányzatának, a kognitív pszichológia szemléletének,

Részletesebben

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái 8... Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a

Részletesebben

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés Önismeret moduláris program Oktató-nevelő munkát

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

FOLYÓIRAT BIBLIOGRÁFIÁK. (Csak a Pszichológiai Intézet Könyvtárának anyagára épül a teljesség igénye nélkül)

FOLYÓIRAT BIBLIOGRÁFIÁK. (Csak a Pszichológiai Intézet Könyvtárának anyagára épül a teljesség igénye nélkül) FOLYÓIRAT BIBLIOGRÁFIÁK (Csak a Pszichológiai Intézet Könyvtárának anyagára épül a teljesség igénye nélkül) TÉMÁK: http: // psycho.unideb.hu/-internetes oldalon elérhetők 1. Agresszió, erőszak, bűnözés

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar A KORAI FEJLESZTÉS-GONDOZÁS ÉS A FEJLESZTÕ FELKÉSZÍTÉS ELMÉLETÉT ÉS GYAKORLATÁT BEMUTATÓ INFORMÁCIÓHORDOZÓK GYÛJTEMÉNYE Gyakorló szakemberek és szülõk számára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

NEM VAGY EGYEDÜL! INFORMÁCIÓS FÜZET TINÉDZSEREKNEK. Második átdolgozott kiadás készült a Nemzeti Civil Alap pályázati támogatásával

NEM VAGY EGYEDÜL! INFORMÁCIÓS FÜZET TINÉDZSEREKNEK. Második átdolgozott kiadás készült a Nemzeti Civil Alap pályázati támogatásával NEM VAGY EGYEDÜL! INFORMÁCIÓS FÜZET TINÉDZSEREKNEK Második átdolgozott kiadás készült a Nemzeti Civil Alap pályázati támogatásával Programgazda: Magyar Védőnők Egyesülete 2009. NEM VAGY EGYEDÜL! SZIA!

Részletesebben

Az alkoholista családi környezet szocializációs diszfunkciói

Az alkoholista családi környezet szocializációs diszfunkciói Fináncz Judit Az alkoholista családi környezet szocializációs diszfunkciói Bevezetés A tanulmányban az alkoholizmus következményeivel, mindenekelőtt az alkoholista családi környezet gyermekre gyakorolt

Részletesebben

18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem. 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom

18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem. 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom 9 18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem Nyitó plenáris ülés Üléselnök: Kurimay Tamás Molnár Károly 18.00-19.00 Ünnepélyes megnyitó köszöntés 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom

Részletesebben