Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - (ek)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com"

Átírás

1 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kas Bence Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - (ek) Állampolgárság magyar Születési dátum Budapest, március 5. Neme férfi Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület Szakmai tapasztalat Időtartam Foglalkozás / beosztás tudományos segédmunkatárs Főbb tevékenységek és feladatkörök pszicholingvisztikai, magyar nyelvészeti és nyelvpedagógiai kutatások, nyelvi tesztek kialakítása és adaptációja, többek közt: - SZÓL-E? Szűrőeljárás az óvodai logopédiai ellátásban (Kas és mtsai, 2012, fejlesztője - Clinical Evaluation of Language Fundamentals (CELF-4) nyelvi képességvizsgáló eljárás adaptációja és kismintás pilot-vizsgálatok MTA Nyelvtudományi Intézet, 1068 Budapest, Benczúr u. 33. nyelvészet Időtartam Foglalkozás / beosztás tanársegéd Főbb tevékenységek és feladatkörök oktatás-kutatás Oktatott tárgyak: (i) Kommunikáció, (ii) Magyar nyelv, (iii) Az afázia neuropszichológiája (iv) Az afázia diagnosztikája és terápiája (v) Nyelvi rendszerek fejlődési zavarai (vi) Nyelvfejlődés (vii) Patolingvisztika, (viii) Bevezetés a fonológiába Kutatómunka: korai fonológiai készség és szókincs a nyelvelsajátításban, a nyelvi képesség fejlődési és szerzett zavarai, magyar leíró nyelvtan Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fonetikai és Logopédiai Tanszék Bp. Ecseri út 3. logopédia, gyógypedagógia, nyelvészet Időtartam oldal 1/6- Vezeték és

2 Foglalkozás / beosztás munkatárs, 2009-től vezető koordinátor Főbb tevékenységek és feladatkörök A MacArthur-Bates Communicative Development Inventories nyelvfejlődési vizsgálóeljárás magyar adaptációja, a CDI Advisory Board engedélyével (a magyar adaptáció honlapja: logopédia, nyelvészet Időtartam 2005 Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök szakfordító Kognitív pszichológiai témájú könyv fordítása angolról magyarra: A.W. Ellis (2006) Olvasás, írás és diszlexia. Tas-11 Kiadó, Budapest Időtartam Tas-11 Kiadó Kft, 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 24. II/4/A fordítás, pszichológia, nyelvészet Foglalkozás / beosztás tudományos segédmunkatárs Főbb tevékenységek és feladatkörök pszicholingvisztikai kutatás - részvétel a specifikus nyelvfejlődési zavart mutató gyerekek nyelvi tüneteit vizsgáló nemzetközi kutatási projektben Budapesti Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem Kognitív Tudományi Tanszék 1111 Bp. Műegyetem rkp. 9. R ép. II. em pszicholingvisztika Időtartam Foglalkozás / beosztás oktató Főbb tevékenységek és feladatkörök A magyar nyelvtan és kiejtés oktatása, írás- és olvasástanítás külföldieknek Hungarian Language School (Magyarnyelv-iskola külföldieknek) Bp. VIII. Bródy S. u. 4 nyelvoktatás Időtartam Foglalkozás / beosztás logopédus Főbb tevékenységek és feladatkörök Beszéd-, nyelvi és tanulási zavarok szűrése, diagnosztikája és kezelése az óvodáskorú gyerekeknél Napközi Otthonos Óvoda 2612 Nőtincs Malom út 1. Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök Óvodai oktatás Időtartam logopédus Beszéd-, nyelvi és tanulási zavarok szűrése, diagnosztikája és kezelése az óvodáskorú gyerekeknél Napközi Otthonos Óvoda 2611 Felsőpetény Munkácsy út 7. Óvodai oktatás Időtartam Foglalkozás / beosztás Gyermekfelügyelő, gyógypedagógiai asszisztens, nevelőtanár Főbb tevékenységek és feladatkörök Mozgássérült gyermekek gondozása, oktatási asszisztencia Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon Bp. XIV. Mexikói út 60. Oktatás-nevelés Tanulmányok Időtartam oldal 2/6- Vezeték és

3 Végzettség / képesítés Doktorjelölt (PhD-védés 2013 december) Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Országos / nemzetközi besorolás pszicholingvisztika, kutatásmódszertan, kognitív tudomány Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Pszichológiai Doktori Iskola (Kognitív Pszichológia) PhD Időtartam Végzettség / képesítés Elméleti nyelvészet szakos bölcsész Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Országos / nemzetközi besorolás magyar és általános szintaxis, morfológia és fonológia, neurolingvisztika, szemantika, matematika, logika Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar MA Időtartam Végzettség / képesítés Hallássérültek pedagógiája és logopédia szakos gyógypedagógiai tanár Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Országos / nemzetközi besorolás Egyéni készségek és Pedagógia, orvostudomány, pszichológia, nyelvészet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar BA Anyanyelv(ek) magyar Egyéb nyelv(ek) angol, német Önértékelés Szövegértés Beszéd Írás Európai szint (*) Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd angol B2 B2 B2 B2 B2 német B1 B1 B1 B1 B1 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei Társas készségek és Szervezési készségek és Műszaki készségek és Számítógép-felhasználói készségek és Művészi készségek és jó kommunikációs és társas együttműködési készség multikulturális közegben is (külföldiek magyarnyelv-oktatása, rendszeres nemzetközi konferencia-részvétel) jó szervezőképesség (tesztadaptációs kutatás koordinációja) - Felhasználói szintű számítógépes ismeretek: szöveg- és táblázatkezelés, SPSS statisztikai programcsomag használata, EPRIME pszicholingvisztikai kísérleti programcsomag használata Hangszeres játék: jazzdob, ütőhangszerek, gitár, ének Egyéb készségek és Járművezetői engedély(ek) B kategóriás jogosítvány Kiegészítő információk Mellékletek Publikációs lista oldal 3/6- Vezeték és

4 Publikációk Folyóiratcikkek Kas B. (2004) Fonológiai rendszer a korai gyermeknyelvben. Beszédgyógyítás 15/1, Kas B. (2005) Az óhajtó mondatok kategóriája. Nyelvtudományi Közlemények Lukács Á. és Kas B. (2008) A specifikus nyelvi zavar biológiai alapjai. Pedagógusképzés 2008/ Kas B. és Lukács Á. (2008) A magyar vonatkozó mellékmondatok megértése tipikus és zavart nyelvi fejlődésben. Magyar Pszichológiai Szemle 63/1, Mészáros A. és Kas B. (2008) A kognitív funkciók megismerésének szerepe a nyelvfejlődési zavar diagnosztikájában. Gyógypedagógiai Szemle 2008/2, Lukács Á., Leonard, L. B., Kas B. és Pléh Cs. (2009) The use of tense and agreement by Hungarian-speaking children with language impairment. Journal of Speech, Language, & Hearing Research, 52 (1), Kas B. (2009) A nyelvi képesség evolúciója és patológiája: hogyan utalnak a zavarok az eredetre? Fejlesztő Pedagógia 20/2, Lukács, Á., Leonard, L. B. & Kas, B. (2010) The Use of Noun Morphology by Children with Language Impairment: The Case of Hungarian. International Journal of Language & Communication Disorders, 45, Kas B., Lőrik J., Szabóné Vékony A. és Komárominé Kasziba H. (2010) A korai nyelvi fejlődés új vizsgálóeszköze, a MacArthur-Bates Kommunikatív Fejlődési Adattár (KOFA) bemutatása és validitási vizsgálata. Gyógypedagógiai Szemle, XXXVIII/2, Lukács, Á., Kas, B. & Leonard, L. B. (2011) "The Dog Chase the Cat": Grammaticality Judgments by Hungarian-Speaking Children with Language Impairment. Acta Linguistica Hungarica Vol. 58 (1 2), pp Kas B. (2011) A nyelvi zavarok vizsgálatának szerepe a nyelvi képesség kutatásában. Magyar Tudomány 2011/8, Leonard, L. B., Lukács Á. & Kas B. (2012) Tense and Aspect in Childhood Language Impairment: Contributions from Hungarian. Applied Psycholinguistics 33, Kas, B. & Lukács, Á. (2012) Processing relative clauses by Hungarian typically developing children. Language and Cognitive Processes Processes, 27/4, Mészáros A., Kónya A. & Kas B. (2011) Verbális fluenciatesztek felvételének és értékelésének módszertana. Alkalmazott Pszichológia, 2011/2, Kas B. & Lukács Á. (2013) Focus sensitivity in Hungarian adults and children. Acta Linguistica Hungarica 60/2, Lukács Á., Kas B. & Leonard, L. B. (2013) Case Marking in Hungarian Children with Specific Language Impairment. First Language 33/4, Könyvfejezetek Lukács Á. és Kas B. (2006): A kutya kerget a macskát, avagy mit mondanak a grammatikalitási ítéletek a nyelvtani kompetenciáról? In: Kálmán L. (szerk..): KB 120. Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére. Bp: MTA Nyelvtudományi Intézet, Tinta Könyvkiadó Pléh Cs., Kas B. és Lukács Á. (2008): A nyelvi fejlődés zavarai. In: Kállay J., Bende I., Karádi K., Racsmány M. (szerk.): Bevezetés a neuropszichológiába. Bp: Medicina Pléh Cs., Lukács Á. és Kas B. (2008) A szótár pszicholingvisztikája. In: Kiefer F. (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan IV. Bp: Akadémiai Kiadó Kas B. (2009) Morfológiai rendszerek elsajátításának nehézségei nyelvfejlődési zavarban. In: Marton K. (szerk.) Neurokognitív fejlődési zavarok vizsgálata és terápiája: út az evidencián alapuló gyakorlat felé. Bp: Eötvös Kiadó Lukács Á. és Kas B. (2011) Érts és értesd meg magad! A nyelvi fejlődés folyamata és elmaradásai. In: Danis, I., Farkas, M., Herczog, M., Szilvási, L. (szerk.) Biztos Kezdet Kötetek II. A koragyermekkori fejlődés természete Fejlődési lépések és kihívások. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, Kas B. (2013) A fonológia a nyelvészeti elméletekben és a beszélők mentális valóságában. In: Benő Attila, Fazakas Emese, Kádár Edit (szerk.) "...hogy legyen a víznek lefolyása..." Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár Kas B. & Mészáros É. (közlés alatt) Az afázia neurolingvisztikai és logopédiai vonatkozásai. In: Hirschberg J. & Hacki T. (szerk.) Foniátria. oldal 4/6- Vezeték és

5 Módszertani könyv Kas B., Lőrik J., M. Bogáth R., Sz. Vékony A. & Sz. Mályi N. (2012) SZÓL-E? Szűrőeljárás az óvodáskori logopédiai ellátáshoz. Logotech, Székesfehérvár Tankönyvek Fábián M., Arató L., Demeter K. és Kas B. (2008) Szövegértés szövegalkotás 7. Tanulói munkafüzet 1. Kisfiúk és nagyfiúk I. Budapest: Kompetencia Konzorcium Papp Á. és Kas B. (2008) Szövegértés szövegalkotás 6. Tanulói munkafüzet 1. Játék. Budapest: Kompetencia Konzorcium Recenziók Kas B. (2004): L.B. Leonard: Children with specific language impairment. Beszédgyógyítás 15/2, Kas B. és Lukács Á. (2008) Gósy Mária: Pszicholingvisztika. Könyvismertetés. Magyar Pszichológiai Szemle 63/3, Fordítások A. W. Ellis (2004): Olvasás, írás és diszlexia. Tas-11 Kiadó Kft, Budapest A fordítás eredetije: A. W. Ellis (1994): Reading, writing and dyslexia A cognitive analysis. CUP, Cambridge Főbb konferenciaprezentációk Kas B. (2005): A szülői riport mint módszer lehetőségei a nyelvi képesség vizsgálatában 3 éves kor alatt. Előadás a Korai Fejlesztők VII. Országos Konferenciáján, Pécs, máj. 12. Lőrik J., Kas B. és L. Nabors Oláh (2005): Szülői riporton alapuló, korai nyelvi diagnosztikai eszköz, a MacArthur-Bates Communicative Development Inventories magyar adaptációjának bemutatása. Előadás a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság kongresszusán, Kőszegen, jún Lukács Á., Kas B., Ivády R. E. and Pléh Cs. (2005): Language abilities in WS and SLI: evidence for double dissociations? Poster presentation at Latsis Conference, Geneva, Switzerland, jan Lukács Á., Kas B., Pléh Cs. and L.B. Leonard (2006): Agreement in Hungarian children with language impairment. Presentation at the International Morphology Meeting, 29th May 2006, Budapest Lukács Á., Kas B., Pléh Cs. és L.B. Leonard (2006): Egyeztetés nyelvfejlődési zavarban. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Nagygyűlésén, Budapest, május Kas B., Lukács Á. (2007) Acquisition of relative clauses in Hungarian children with and without language disorder: a comparison of comprehension and production. Presentation at the 8 th International Conference on the Structure of Hungarian, New York, NY, USA, May 24-26, Kas B., Lőrik J. és Szabóné Vékony A. (2007) A nyelvi fejlődés megismerése korai, szülői kikérdezésen alapuló eljárással. Előadás a VII. Országos Neveléstudományi Konferencián, Budapest, október Kas B., Lőrik J. és Szabóné Vékony A. (2007) A MacArthur-Bates Communicative Development Inventories magyar adaptációjának előzetes vizsgálati eredményei. Előadás a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság kongresszusán, Eger, jún Lukács Á., Leonard, L. B., Kas B. and Pléh Cs. (2007) Agreement in Hungarian children with LI: representational or processing deficit? Presentation at the Conference of the European Child Language Disorders Group, Cork, Ireland, 12 th -14 th July, 2007 Kas B., Lőrik J. és Szabóné Vékony A. (2008) A nyelvi fejlődés megismerése korai, szülői kikérdezésen alapuló eljárással. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Nagygyűlésén, Nyíregyháza, május Kas B., Lőrik J. és Leslie Nabors Oláh (2008) A MacArthur-Bates Kommunikatív Fejlődési Adattár (KOFA) újabb eredményei és validitási vizsgálata. Előadás a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság kongresszusán, Miskolc, jún Kas B., Lukács Á (2008) Comprehension of relative clauses in Hungarian children with and without language disorder. Poster presentation at Symposium for Research on Child Language Disorders, Madison, WI, USA, 5-7 th June oldal 5/6- Vezeték és

6 Lukács Á., Leonard, L. B., Kas B. and Pléh Cs. (2008) The use of tense and agreement by hungarian-speaking children with language impairment. Poster presentation at Symposium for Research on Child Language Disorders, Madison, WI, USA, 5-7 th June Kas B., Lukács Á. (2008) Comprehension of relative clauses in Hungarian children with and without language disorder. Poster presentation at the XI. International Congress For The Study Of Child Language (IASCL). Edinburgh, 28 July 1 August Kas B., Lukács Á. (2009) Focus interpretation in Hungarian children with and without language disorder. Poster presentation at the Conference of the European Child Language Disorders Group, Dubrovnik, Croatia, 19 th -21 st June, 2009 Kas B., Lukács Á. (2009) Focus interpretation in typical and atypical acquisition of Hungarian. Presentation at the 9 th International Conference on the Structure of Hungarian, Debrecen, 30 August 1 September 2009 Kas B. (2009) Szempontok a nyelvi fejlődés egyéni különbségei, késése és zavarai értelmezéséhez. Előadás a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének XXXVII. konferenciáján, Mosonmagyaróvár, június Kas, B. & Lukács, Á. (2010) Spontaneous language markers of specific language impairment in Hungarian. Presentation at the 6th International Conference On Language Acquisition (AEAL 2010), Barcelona, Spain, 8 th -10 th September Lukács, Á., Kas, B. & Leonard, L. B. (2011) Sentence repetition with masked inflections: a new method of elicited production. Presentation at the New Trends in Experimental Psycholinguistics conference, Madrid, Spain, September 2011 Kas B. (2012) Beszéd- és nyelvi zavarok szűrése az óvodában: elvek és eredmények. Plenáris előadás a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete és a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság XL. konferenciáján. Kiskőrös, június 21. oldal 6/6- Vezeték és

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) NAGY Katalin

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) NAGY Katalin Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) NAGY Katalin Cím(ek) 3529 MISKOLC, Testvérvárosok útja 24. 3/3. Telefonszám(ok) +36 46 565 197 Mobil: +36 30 228 6540 Fax(ok) +36 46 565 196

Részletesebben

14, Zichy Mihály utca, 1146, Budapest, Magyarország. 1146 Budapest, Zichy Mihály utca 14. A kerületi gyermekjóléti szakmai feladatok irányítása

14, Zichy Mihály utca, 1146, Budapest, Magyarország. 1146 Budapest, Zichy Mihály utca 14. A kerületi gyermekjóléti szakmai feladatok irányítása Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Szabó András Telefonszám(ok) 36/1/786-4517 06/30/460-4648 Fax(ok) E-mail(ek) 14, Zichy Mihály utca, 1146, Budapest, Magyarország kapocsster@gmail.com

Részletesebben

NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL)

NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL) PLÉH CSABA PALOTÁS GÁBOR LÔRIK JÓZSEF NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL) AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsôoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Komjáthy László. Fax(ok) E-mail(ek) komjathy.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Komjáthy László. Fax(ok) E-mail(ek) komjathy.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. Komjáthy László komjathy.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1959.12.30. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA J U B I L E U M I S Z Á M 2012 XL. évfolyam 2 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ:

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Dr. BÁZÁR György. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Dr. BÁZÁR György. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Dr. BÁZÁR György Állandó lakcím 8831 Nagykanizsa, Iskola utca 11. Mobil +36302248059 E-mail Állampolgársága bazar@agrilab.hu magyar Születési dátum

Részletesebben

Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Levélcím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. Telefon: 06-30-456-9649 E-mail: magye.1972.17@gmail.

Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Levélcím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. Telefon: 06-30-456-9649 E-mail: magye.1972.17@gmail. Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Levélcím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. Telefon: 06-30-456-9649 E-mail: magye.1972.17@gmail.com KONFERENCIA FELHÍVÁS A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 2012. évi

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Publication of Cecília Sik Lányi / Sikné Lányi Cecília publikációs listája

Publication of Cecília Sik Lányi / Sikné Lányi Cecília publikációs listája Publication of Cecília Sik Lányi / Sikné Lányi Cecília publikációs listája Book chapters / Könyvrészlet: B1. Sik Lányi C, Laky V, Tilinger Á, Pataky I, Simon L, Kiss B, Simon V, Szabó J, Páll A: Developing

Részletesebben

A kurzus előfeltétele(i): - A jegyszerzés módja(i): kollokvium Követelmények: a generatív fonológia modern módszereinek készségszintű elsajátíttatása

A kurzus előfeltétele(i): - A jegyszerzés módja(i): kollokvium Követelmények: a generatív fonológia modern módszereinek készségszintű elsajátíttatása A kurzus kódja: BBN-NYT-221, ENN-101, ZAN-NY05, ZAN-MNF01, ZAN-SN01, ZAN- NU01 A kurzus címe: Fonológia I A kurzus címe (angolul): Phonology I A kurzus előadója: Törkenczy Miklós A kurzus előfeltétele(i):

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA 2014 XLII. évfolyam 2 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ:

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ: Tervezõszerkesztõ: Szöveggondozás: Szerkesztõbizottság: Digitális szerkesztés: Digitális megjelenés:

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. technikus. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. technikus. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Mező Ferenc Cím(ek) Zrínyi Miklós utca 24., Kisapostag 2428 Telefonszám(ok) (36-70) 323 95 14 E-mail(ek) Állampolgárság ferencmezo@gmail.com

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone: +36-70-326-3343 E-mail: szalayhu@gmail.com E-mail: szalay.piroska@tf.

Szakmai önéletrajz. Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone: +36-70-326-3343 E-mail: szalayhu@gmail.com E-mail: szalay.piroska@tf. Szakmai önéletrajz Dr. Szalay Piroska Ágnes egyetemi docens Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar(TF) Budapest, Alkotás u. 44. 1123 Hungary, Európa Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone:

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE borito_2012_1.qxp 2012.02.25. 21:03 Page 1 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA Gyógypedagógiai Szemle 2012 XL. évfolyam 1 www.gyogypedszemle.hu 2012 XL. évfolyam

Részletesebben

Europass Önéletrajz DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA. bikicsg@gmail.com. Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT

Europass Önéletrajz DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA. bikicsg@gmail.com. Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT Europass Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Név Cím DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA Telefon 00 36 46 363 865 Fax 00 36 46 363 865 E-mail bikicsg@gmail.com Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Önéletrajz. E-mail: alexfield76@gmail.com Honlap:

Önéletrajz. E-mail: alexfield76@gmail.com Honlap: Önéletrajz fénykép helye 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Pusztai Sándor Születési név: Anyja neve: Mészáros Jolán Neme: férfi Születési hely, idő: Győr 1976. 12. 25. Családi állapot: Nős Állampolgárság:

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007 A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007 KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁR 2007 2 ÉNEK-ZENE NEVELÉSI TANSZÉK BALÁZS ISTVÁN főiskolai

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA 2013 XLI. évfolyam 2 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ:

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA 2013 XLI. évfolyam 4 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ:

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 Szerkesztette: Dr.Kóródi

Részletesebben

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április MAGYAR GERONTOLÓGIA 2. évfolyam 6. szám 2010. április Szerkesztőbizottság: MAGYAR GERONTOLÓGIA Főszerkesztő: Dr. Semsei Imre, MTA doktor Rovatvezetők: Biogerontológia: Geriátria: Szociális gerontológia:

Részletesebben

1959. 10. 28. Rozsály

1959. 10. 28. Rozsály 1. ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság Születési dátum / Születési hely Lázár Péter coopoktato@citromail.hu Magyar 1959. 10. 8. Rozsály ISKOLAI- ÉS SZAKKÉPZÉS 1996-1999 Oktatási intézmény

Részletesebben

Mielőtt elkezdené: A jó önéletrajz öt alapelve

Mielőtt elkezdené: A jó önéletrajz öt alapelve 1. A lényegre koncentráljon Mielőtt elkezdené: A jó önéletrajz öt alapelve A munkáltatók általában kevesebb, mint egy percet töltenek az önéletrajz olvasásával, mielőtt arról döntenek, hogy az elutasításra

Részletesebben

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp 2013.11.12. 21:36 Page 143 BIBLIOGRÁFIA GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA A) VALAMENNYI PUBLIKÁCIÓ A MEGJELENÉS ÉVE SZERINT 1959 1. A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos

Részletesebben