Publikációk, Konferenciák, Kutató Munkák, Ösztöndíjak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Publikációk, Konferenciák, Kutató Munkák, Ösztöndíjak"

Átírás

1 Publikációk, Konferenciák, Kutató Munkák, Ösztöndíjak Könyvek, könyvfejezetek Gyermekek az iskolában (társszerzők Czövek Andrea, Kolozsvári Csaba) In.: Életképek az iskolapszichológia gyakorlatából, szerk. Csibi Sándor és Csibi Mónika, Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2012, o. A felsőoktatásban tanuló hallgatók pályaorientációs jellemzői, Szakkollégium füzetek 3, EKF, 2012, Eger, társszerző Becsei Lilla Az iskolai pályaorientációs tevékenység új módszertani lehetőségei, Disszertáció, ELTE, Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest, 2009, 236 p. (PhD) A pályaismeret és jelentősége, TÁMOP A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című projektjéhez kapcsolódó módszertani segédanyag, Székesfehérvár, Candidat la angajare, Ghid pentru cautarea unui loc de munca, Fundatia Albin, Oradea, 2004, 58 o. Pályaorientáció Módszertani kézikönyv csoportos foglalkozáshoz, Albin Alapítány, Nagyvárad 2002., 77 o. Orientare şcolară şi profesională Manual metodologic pentru activităţi de grup, Fundatia Albin, Oradea 2002., 77 o. Iránytű pályaorientációs programcsomag kidolgozása (munkafüzet és számítógépes program): 1. Iránytű - Érdeklődés, Albin Alapítány, Nagyvárad, Iránytű - Képességek, Albin Alapítány, Nagyvárad, Iránytű - Pályák világa, Albin Alapítány, Nagyvárad, Iránytű - Iskolajegyzék, Albin Alapítány, Nagyvárad, Busola pachet program de orientare şcolară şi profesională: 1. Busola Interese, Fundatia Albin, Oradea, Busola Aptitudini, Fundatia Albin, Oradea, Busola Lumea ocupaţiilor, Fundatia Albin, Oradea, Busola - Profile Şcoli, Fundatia Albin, Oradea, Cikkek, tanulmányok Iskolai tantárgyak és pályaismeret, In: Torgyik Judit (szerk.) Sokszínű pedagógiai kultúra: II. Neveléstudományi és szakmódszertani konferencia. 534 p., Érsekújvár, 2014, pp Pályaválasztáshoz kapcsolódó tartalmak vizsgálata on-line felületeken, In: Bárdos Jenő, Kis-Tóth Lajos, Racsko Réka (szerk.), Változó életformák - régi és új tanulási környezetek: XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia: absztraktkötet. 561 p., Eger, Líceum Kiadó, p. 395.

2 A tanulók pályaismeretének vizsgálata, a statikus struktúrák mentén, In: Vargha András (szerk.) A tudomány emberi arca: A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet. 402 p., Szombathely: Magyar Pszichológiai Társaság, 2012., pp Szociálpedagógus hallgatók munka-érték, munka-érdeklődés összehasonlító vizsgálata, társszerző Szentes Erzsébet, In.: Estefánné Varga Magdolna, Ludányi Ágnes (szerk.) Tanárképzés, szociális képzés, gyermekvédelem: tanulmányok a pszichológia, a neveléstudomány és a szociálpedagógia területéről. EKF, TKTK, Líceum Kiadó, Eger, pp A Tájoló-Érdeklődés öndefiníciós kérdőív romániai adaptációja és pályaajánlatok kialakítása, In.: Magiszter a Pedagógusok szakmai módszertani folyóirata, VI. évfolyam, 2. szám, 2008, Magiszter kiadó, Csíkszereda, pp A pályaismeret új módszertani lehetőségei az iskolai pályaorientációs munkában, In.: Estefánné Varga Magdolna (szerk.) Tanárképzés, szociális képzés, gyermekvédelem: tudományos konferencia, EKF, Pedagógiai és Pszichológiai Tanárképzési Fakultás, Líceum Kiadó, Eger, 2005, pp Az iskolai pályaorientációs tevékenység új módszertani lehetőségei, In.: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Nova Series: Sectio Psychologiae 31, Tudományos Közlemény, Lyceum Kiadó, Eger, 2004, pp A munka- és pályatanácsadás, mint humán szolgáltatás In.: Civil Fórum, IV. évfolyam, 2. szám, április-június, Kiadja az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány, Kolozsvár Konferencián tartott előadások, poszterek HATÁRTALAN PSZICHOLÓGIA / UNLIMITED PSYCHOLOGY A Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlése / XXIIIrd Annual Meeting of the Hungarian Psychological Association Marosvásárhely, Románia, május IKT (infokommunikációs technológiai) eszközökkel kapcsolatos használati szokások sajátosságai és a társadalmi egyenlőtlenségek összefüggései szimpózium Szervező: Fazakas Ida Diszkutáns: Szilágyi István Előadás: Társadalmi egyenlőtlenségek és internet-használati szokások (előadótárs Czövek Andrea) Sokszínű pedagógiai kultúra: II. Neveléstudományi és szakmódszertani konferencia, Érsekújvár január 9 11 Előadás: Iskolai tantárgyak és pályaismeret Változó életformák - régi és új tanulási környezetek: XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia Eger, november 6-9, Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága

3 Előadás: Pályaválasztáshoz kapcsolódó tartalmak vizsgálata on-line felületeken (előadótárs: Becsei Lilla) Magyar Pszichológiai Társaság, XXI. Országos Tudományos Nagygyűlés, Szombathely, Nyugat-magyarországi Egyetem, május 30. június 1. A tudomány emberi arca Utak és lehetőségek - Pályaorientáció-pályaalkalmasság kérdéseinek kutatása és fejlesztése az Eszterházy Károly Főiskolán Szimpózium Előadás: A tanulók pályaismeretének vizsgálata, a statikus struktúrák mentén III. Gyergyói Mentálhigiénés Napok, Gyergyószentmiklós, Csiky kert, Szent Benedek Tanulmányház, május 4-5 Poszter: Pályaorientáció és pályaismeret az iskolában Apor Napok 2010, Apor Vilmos katolikus Főiskola, Vác, április 8-9. A szociálpedagógus képző intézetek munkacsoport Előadás: A szociálpedagógusok pályaismeret/tanácsadás ismeretanyaga a képzésben A magyar tudomány ünnepe 2008, Eszterházy Károly Főiskola, Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, Eger, november 5. Előadás: Az iskolai pályaorientációs tevékenység új módszertani lehetőségei, PhD kutatási beszámoló TANÍ-TANI Konferencia, Miskolci Egyetem, BTK, Tanárképző Intézete, Miskolc, február 1. Előadás: Szociálpedagógusok Egerben és Marosvásárhelyen (előadótárs Szentes Erzsébet) Szociálpedagógusokat Képző Intézmények Nemzetközi Szimpóziuma, Sopron, április Előadás: Tanácsadó ismeretek a szociálpedagógus képzésben Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, május Tanácsadás Szekció Tematikus poszter műhely Poszter: Iskolai pályaorientációs tevékenység és pályaismeret Tanárképzés- Szociális képzés Gyermekvédelem. Eger, november EKF, Pedagógiai Pszichológiai és Tanárképzés Fakultás Nemzetközi Konferenciája Előadás: Pályaismeret új módszertani lehetőségei az iskolai pályaorientációs tevékenységben V. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság, 2005 okt Közoktatás pedagógusképzés neveléstudomány Poszter: Az iskolai pályaorientációs tevékenység pályaismereti elmeinek meghatározása Conferinţa Internaţională de Psihoterapii de Familie, Nagyvárad, május 20-22, Familia Între Constrângere Şi Alegere Előadás: Gyermekvédelem és családkonzultáció

4 International Placements for Students of Socialpedagogy, Leonardo da Vinci programme, Oulu Polytechnic School of Health and Social Care, Oulu, Finland, 2005 február Előadás: Group Counseling course for students of socialpedagogy Szakmai nap - Tanácsadó Klub Kontakt Alapítvány, Budapest Előadás: A tanácsadó tanár módszertani lehetőségei az iskolában. Nemzetközi Pályaorientációs Konferencia, Budapest Gödöllő Előadás: A pályaorientáció lehetőségei Romániában. Kutatásban való részvétel TÁMOP C-11/1/KONV "Előremutató infokommunikációs technológiák kutatásának támogatása, valamint a kapcsolódó IT szakember-utánpótlás biztosítása." 5.1.modul. Az internet alapú szociális hálózatok, információ keresési és böngészési szokások, kutatásvezető Dr. Pléh Csaba TÁMOP Hallgatói mentálhigiénés szolgáltatások bevezetése az Eszterházy Károly Főiskolán, pályaorientációs tanácsadás, projektvezető Dr. Czövek Andrea TÁMOP A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése, Oktatói és hallgatói tananyag kialakítása, programvezető Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors TÁJOLÓ Önértékelő eljárás adaptálása, informatikai alapú változatának kialakítása , kutatásvezető Dr. Szilágyi Klára - Szent István Egyetem (GATE GTK) Ösztöndíjak Magyar Ösztöndíj Bizottság Pályaorientáció a magyar és román iskolarendszerben. Összehasonlító vizsgálat., önálló kutatás, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, ELTE PPK évi stratégiai forrásának doktori képzést célzó felhasználásához kutatási pályázat Az iskolai pályaorientációs tevékenység új módszertani lehetőségei, a jelenlegi konkrét feladat kérdőív feldolgozás, disszertáció elkészítése, témavezető Dr. Völgyesy Pál, Domus Pályázat MTA Határon Túli Magyarok Titkársága Csoportdinamikai jelenségek vizsgálata különböző kultúrájú csoportokban, témavezető Dr. Komlósi Piroska - Károli Gáspár Református Egyetem, Szakmai tagságok Kontakt Alapítvány felügyeleti bizottság tag. Munka- és Pályatanácsadók országos szervezetének tagja. Magyar Tudományos Akadémia külső tag.

5 Külföldi tanulmányutak L-A-PL/218/2004 számú és Szociálpedagógus hallgatók nemzetközi gyakorlata megnevezésű, Oktatói mobilitás projekt, Oulu Polytechnik, Finnország Hallgatói mobilitási projekt, Ottawa University, Kanada Egyéb szakértői tevékenységek Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad a 17.-ik Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia Neveléstudományi szakosztály szakmai bizottságának alelnöke. OTDK keretében 2013-ban helyezést ért el egy hallgatóm. Rendszeresen vezetek TDK dolgozatokat a szakunkon. A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi szekcióban végzett bírálói munka 2013-ban. Domus magyarországi ösztöndíj pályázat keretében témavezető. Tempus Közalapítvány

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Önálló könyv Fényes Hajnalka (): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

Egyetemi adjunktus (SZIE GTK Társadalomtudományi Intézet)

Egyetemi adjunktus (SZIE GTK Társadalomtudományi Intézet) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ S ZEMÉLYI AD AT OK Név: Dr. Kollár Csaba PhD. Cím: 1173 Budapest, 521. utca 8. Tel.: [+36-20] 9-32-32-64 e-mail: info@drkollar.hu Fokozat: Egyetemi adjunktus (SZIE GTK Társadalomtudományi

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone: +36-70-326-3343 E-mail: szalayhu@gmail.com E-mail: szalay.piroska@tf.

Szakmai önéletrajz. Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone: +36-70-326-3343 E-mail: szalayhu@gmail.com E-mail: szalay.piroska@tf. Szakmai önéletrajz Dr. Szalay Piroska Ágnes egyetemi docens Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar(TF) Budapest, Alkotás u. 44. 1123 Hungary, Európa Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone:

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Forgó Sándor publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

Rezümékötet és programfüzet

Rezümékötet és programfüzet XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Eszterházy Károly Főiskola (Eger) 2013. április 4 6. Rezümékötet és programfüzet Eger

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400) 1 Lukács Péter Curriculum vitae Szül.: 1948, Budapest Állampolgárság: magyar Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2012. január Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2012. január Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2012. január Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin Szakkönyvek 1. A Quattro Pro táblázatkezelő program használata (533 oldal) AULA KIADÓ KFT, Budapest, 1994. ISBN 963 7415 94 7 2. A QUATTRO

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

KURKÓ NOÉMI. Bevezetés

KURKÓ NOÉMI. Bevezetés KURKÓ NOÉMI Reál továbbtanulásra ösztönző technikák HA NEM AKARUNK BESZÁLLÍTÓK ÉS LONDINEREK MARADNI A JÖVŐ VILÁGÁBAN, A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK IZGALMAS KÖZVETÍTÉSE KULCSKÉRDÉS. 1 (PLÉH CSABA PSZICHOLÓGUS)

Részletesebben

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április MAGYAR GERONTOLÓGIA 2. évfolyam 6. szám 2010. április Szerkesztőbizottság: MAGYAR GERONTOLÓGIA Főszerkesztő: Dr. Semsei Imre, MTA doktor Rovatvezetők: Biogerontológia: Geriátria: Szociális gerontológia:

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 Szerkesztette: Dr.Kóródi

Részletesebben

Jelentés a 2010. évi Beke Manó emlékdíjak odaítéléséről

Jelentés a 2010. évi Beke Manó emlékdíjak odaítéléséről Jelentés a 2010. évi Beke Manó emlékdíjak odaítéléséről A 2010. évi Beke Manó Emlékdíj bizottság határozatot hozta: körültekintő mérlegelés után az alábbi A Beke Manó díj első fokozatában részesül Oláh

Részletesebben

OMK szakkönyvtár. Pordán Ákos Kézenfogva Alapítvány 2012 Módszertani kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Egyesület

OMK szakkönyvtár. Pordán Ákos Kézenfogva Alapítvány 2012 Módszertani kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Egyesület 1. 2. Cím Szerző Kiadó Kiadás dátuma Kiadvány típusa Érintettek köre Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságának és eredményességének mérése: Kutatási összefoglaló az "Aktív

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2015 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2013 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

Europass Önéletrajz DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA. bikicsg@gmail.com. Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT

Europass Önéletrajz DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA. bikicsg@gmail.com. Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT Europass Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Név Cím DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA Telefon 00 36 46 363 865 Fax 00 36 46 363 865 E-mail bikicsg@gmail.com Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar Műszaki és Mezőgazdasági Kar 2011. április

Részletesebben

Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar

Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar 1969. Gyógypedagógiai tanári oklevél hibásbeszédűek, értelmi és látási fogyatékosok intézményei számára Gyógypedagógiai Tanárképző

Részletesebben

A Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület 2013. évi Éves Jelentése

A Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület 2013. évi Éves Jelentése A Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület 2013. évi Éves Jelentése 1. Személyi összetétel. Tagság száma a 2013-as évben: 20 fő Az egyesület hatókörébe került érintettek száma a 2013-as évben (viszonylagos

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben