Tudományos közlemények listája Dr. Csabai Márta

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tudományos közlemények listája Dr. Csabai Márta"

Átírás

1 Tudományos közlemények listája Dr. Csabai Márta 2010 Csőry Angéla, Csabai Márta, Kırössy Judit: Amikor fájnak a szavak...szülıi érzelmi bántalmazás lélektani háttere és kapcsolata gyermekek játékával valamint CATban adott válaszaival In: Német D. Harsányi G. és Szokolszky Á. (szerk): Szegedi pszichológiai tanulmányok Juhász Gyula Felsıoktatási Kiadó, Szeged, Látos Melinda és Csabai Márta: Az empátiás viszonyulások mérésének lehetıségei - Pszichológus- és orvostanhallgatók összehasonlítása In: Német D. Harsányi G. és Szokolszky Á. (szerk): Szegedi pszichológiai tanulmányok Juhász Gyula Felsıoktatási Kiadó, Szeged, Csörsz Ilona, Szili Katalin, Devecsery Ágnes, Máth János, Csabai Márta: Tünetek és történetek. A nemi sztereotípiák hatása a tünetértelmezésre. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 11 (2010) 3, Csabai Márta: Bálint és a Pszichoszomatika. Tárgykapcsolati elvek a testi tünetek kezelésében. Thalassa, 2010, 2: Csabai Márta: A pszichoanalitikus pszichoszomatika viszontagságai és dilemmái. Lélekelemzés, (1) Márta Csabai, Development of Psychosomatics and the Therapeutic Relationship. The Impact of the Budapest School of Psychoanalysis Journal of European Psychoanalysis, (megjelent 2010-ben) Csabai Márta: A testtudat szerepe a gyógyító kapcsolati készségfejlesztésben. Sejtek és sejtések. Nemzetközi szomatoterápiás kongresszus, Budapest, június Csabai Márta: A pszichoszomatikus integráció lehetıségei kórházi betegeknél Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Naggyőlése, Pécs, május Csabai Márta, Csörsz Ilona, Szili Katalin: Tünetértelmezés betegségtörténeti keretben. Pszicholóus- és orvostanhallgatók reprezentációi. Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Naggyőlése, Pécs, május , 79 Látos Melinda, Csabai Márta: Empátia a gyógyításban pszichológus- és orvostanhallgatók empátiás viszonyulásainak mérési lehetııségei. Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Naggyőlése, Pécs, május 27-29, 202 Az MPT különdíjával kitüntetett poszter

2 GurzóLaura, Csabai Márta, Barabás Katalin: Lángolás, parázs vagy hamu? Egyetemi klinikákon dolgozó egészségügyi szakemberek kiégés vizsgálata. X. Magatartástudományi Napok, Pécs, május , 59. Látos Melinda, Csabai Márta Barabás Katalin: Vese transzplantáción átesett betegek szorongás szintjének és betegség reprezentációinak hatása a gyógyyulási folyamatra. X. Magatartástudományi Napok, Pécs, május , 66. Csabai Márta: Bálinti koncepciók szomatikus betegek kórházi kezelésében. A teammunka jelentısége X. Magatartástudományi Napok, Pécs, május Csörsz Ilona és Csabai Márta: Tünetek és történetek. A nemi sztereotípiák hatása a tünetértelmezésre. X. Magatartástudományi Napok, Pécs, május 25-27, 16. Sztrancsik Dóra, Csabai Márta és Barabás Katalin: Elsı hazai tapasztalatok a PRISM nonverbális teszttel kórházi osztályokon. X. Magatartástudományi Napok, Pécs, május 25-27, Csabai Márta és Molnár Péter: Orvosi pszichológia és klinikai egéászségpszichológia. Medicina, Budapest, 2009 Csabai Márta, Csörsz Ilona és Szili Katalin: A gyógyító kapcsolat élménye. Kézikönyv és oktatólemez a kapcsolati készségek fejlesztéséhez. Oriold és társai, Budapest, Csabai Márta, Csörsz Ilona és Szili Katalin: A terápiás viszonyulások és élmények alakulása a pályaszocializációban. Az integratív gyógyító kapcsolati tréningcsoport módszer bemutatása. Pszichoterápia, (1) Csabai Márta: A sokarcú félelem. A szorongás komplex természete a pszichológiai elméletek tükrében. In: K.Srí Dhammánanda: Miként éljünk félelem és aggodalom nélkül. Kelemen Kiadó, Budapest, Csabai Márta: A pszichoanalitikus pszichoszomatika viszontagságai és dilemmái. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 16. ıszi konferenciája, október o. Látos Melinda és Csabai Márta: Az empátiás viszonyulások mérésének lehetıségei. Pszichológus- és orvostanhallgatók összehasonlítása. Magatartástudományi Napok, Debrecen, június ,14. oldal

3 2008 Csabai Márta, Trinn Csilla, Molnár Péter: Terápiás betegoktatás és közös döntéshozatal. In: Pilling János (szerk.): Orvosi kommunikáció. Második, átdolgozott kiadás. Budapest, Medicina, 2008, Csabai Márta: A "budapesti iskola" hatása a pszichoszomatika és az orvos-beteg kapcsolat fejlıdésére. In: Erıs F. - Lénárd K. - Bókay A. (szerk.): Typus Budapestiensis. Tanulmányok a pszichoanalízis budapesti iskolájának történetérıl és hatásáról. Thalassa, Budapest, 2008, Csörsz Ilona, Szili Katalin és Csabai Márta: Az orvossá válás "drámái". Új módszer az orvos-beteg kommunikáció oktatásában. Lege Artis Medicinae (3) Devecsery Ágnes, Hausz Katalin és Csabai Márta: "Az allergia kihat az egész életemre" A betegséggel kapcsolatos reprezentáció, mint identitás-stratégia. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, (3) Csabai Márta: A nyelv "üres helyei" és a deszimbolizáció a szomatizációs tünetek létrejöttében. Pszichodráma Újság, 2008 tavasz, Csabai Márta: Nézıpontváltások és dilemmák a gyógyító kapcsolatban Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Naggyőlése, Nyíregyháza, május Csabai Márta, Csörsz ilona, Moukhtar Lucia, Szili Katalin: A terápiás viszonyulások és élmények alakulása az idıben a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Konferenciája, október 25. oldal Csabai Márta és Molnár Péter: Kapcsolat, kooperáció és konkordancia. Az orvosi pszichológia oktatása a gyógyító team szempontjából. Magatartástudományi Napok, Szeged, június 5-6 Csörsz Ilona, Csabai Márta és Szili Katalin: Új módszer a pályaszocializációban Integratív gyógyító kapcsolati tréningcsoport tapasztalatai. Magatartástudományi Napok, Szeged, június 5-6, Csabai Márta: Tünetvándorlás. A hisztériától a krónikus fáradtságig. Jószöveg Mőhely Kiadó, Budapest, Csabai Márta: "A média mondja meg, hogy hogy legyél természetes" A test és az identitás a fiatalok reprezentációiban. In: Bencsik Barnabás (szerk): Nagy Kriszta x-t Eddig. ACAX-WAX, Budapest, 2007,

4 Devecsery Ágnes, Hausz Katalin, Csabai Márta: Az allergiáról alkotott laikus nézetek, reprezentációk szervezıdése. In: Németh Dezsı, Krajcsi Attila és Szokolszky Ágnes (szerk): Szegedi pszichológiai tanulmányok SZEK JGYF Kiadó, Szeged, 2007, Márta Csabai, Ilona Csörsz and Katalin Szili: Medical Students on the Stage. An Experimental Method for Medical Communication Training. 5th International Interdisciplinary Conference on Communication, Medicine, and Ethics, Lugano, June 27- July Csabai Márta: A szomatizáció orvos-beteg kapcsolati összefüggései. Háziorvos Továbbképzı Szemle, XI Csabai Márta: A szomatizáció szociálpszichológiai kutatásának tudományos és társadalmi környezete. Pszichológia 2006/ "Pszichológia" folyóirat 2006/4. Tematikus szám a szomatizációról (szerkesztés) Márta Csabai, Ágnes Devecsery, Katalin Hausz: Experiencing uncertain medical conditions. Patient identity formation and communication about allergy. 4th International Interdisciplinary Conference on Communication, Medicine, and Ethics. Cardiff, June 29- July 1., 68. Márta Csabai and Katalin Szili: The interdependent roles of expert and lay knowledges in making sense of medically unexplained symptoms. 5th Global Conference on Making Sense of Health, Illness and Death. Oxford, July , Márta Csabai, Katalin Szili, Anna Borgos, Lucia Moukhtar: Psycho-soma etudes. A video-performance. Freud in Translation, Freud in Transition. An International Conference. University of London, November , Szili Katalin, Csabai Márta, Borgos Anna, Moukhtar Lucia: Pszicho-szóma etődök. Video-performansz. 1. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia. Pécs, 2006, december 7-9. Csabai Márta: Az "orvosgyógyszertıl" a webdoktorig. Az orvos-beteg kapcsolat és a szomatizáció felfogásának változásai a pszichoanalízis születésétıl napjainkig. Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Naggyőlése, Budapest, május 25-27, 225. Csabai Márta: A betegség testi kifejezıdése - A nyelv üres helyei és deszimbolizáció. "A test és az egész." A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület II. Konferenciája, Budapest, június , 9.

5 2005 Csabai Márta, Trinn Csilla, Molnár Péter: Terápiás betegoktatás. In: Pilling János (szerk.): Orvosi kommunikáció. Medicina, 2005, Csabai Márta: Bevezetés. In: Tóth G. Péter (szerk.): Corpus/Body A test teátruma I. felvonás Nıi testek. Agenda Natura, Csabai Márta: Tünetvándorlás a testen. A hisztéria transzformációi In: Tóth G. Péter (szerk.): Corpus/Body A test teátruma I. felvonás Nıi testek. Agenda Natura, Csabai Márta, Borgos Anna, Szili Katalin, Moukhtar Lucia: Pszicho-szóma etődök. Egy tudományos performansz szövegkönyve. In: Petı Katalin (szerk.): Életciklusok. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület, Budapest, Csabai Márta és Molnár Péter: Az orvosi pszichológia és határterületei. In: Zsolnai József (szerk): A tudomány egésze. A magyar tudomány tudománypedagógiai szemléje. CD-rom, Nemzeti Tankönyvkiadó, Csabai Márta és Erıs Ferenc: Hiszterizált testek - pszichoanalitikus diskurzusok. In: Zsolnai József (szerk): A tudomány egésze. A magyar tudomány tudománypedagógiai szemléje. CD-rom, Nemzeti Tankönyvkiadó, Csabai Márta és Erıs Ferenc: Testhatárok, énhatárok és az "egészségtelen" másik. In: Zsolnai József (szerk): A tudomány egésze. A magyar tudomány tudománypedagógiai szemléje. CD-rom, Nemzeti Tankönyvkiadó, Márta Csabai, Anna Borgos, Anna Kende, and Ferenc Erıs: Discourses about the body in a changing social context. In: Aydan Gülerce et al (Eds): Contemporary Theorizing in Psychology. Global Perspectives. Captus University Publications, 2005, Márta Csabai: Lay and Professional Discourses about Medically Unexplained Symptoms. The Need for New Participatory Techniques in Communication. In: Sara Rubinelli and Joachim Haes (eds): Tailoring Health Messages. Bridging the Gap Between Social and Humanistic Perspectives on Health Communication. Health Care Communication Laboratory, Universita della Svizzera Italiana, Lugano, Csabai Márta: Szépségsebészet, testkép és énkép. Pszinapszis. Budapesti Pszichológus Napok. Budapest, március Csabai Márta: Segítheti-e a hisztéria társadalomtudományi reneszánsza a betegmagatartás újraértelmezését? Magatartástudományi Napok, Pécs, 2003., június 9-10.

6 2004 Csabai Márta: A hisztériával kapcsolatos diskurzusok tanulságai a szomatizáció és a betegségmagatartás megértéséhez. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, (1) Csabai Márta: A pszichoanalízis kimegy az utcára, hogy találkozzon az emberekkel. Interjú Bice Benvenutóval. Thalassa, Márta Csabai: Comment on A Case of Vaginism. Journal of European Psychoanalysis, No. 18, 2004/ Márta Csabai: The Double-Bind of Female Desire. On the Mysteries of Hysteria and Anorexia Nervosa. Journal of European Psychoanalysis. No /2 Buda Béla: A lélek egészsége. Könyvrecenzió. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, (1) 79. Molnár Péter, Csabai Márta, Csörsz Ilona: Orvosi professzionalizáció és magatartástudomány. In: Vingender István (szerk.): Egészségszociológia. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar, Budapest, Borgos Anna, Csabai Márta, Moukhtar Lucia, Szili Katalin: Pszicho-szóma etődök. Magyar Pszichoanalitikus Társaság 11. konferenciája, Budapest, okt Csabai Márta: A kiüresedett szelf fájdalom-határai. A kortárs pszichoszomatikus elméletek ellentmondásai. Én-teriırök Mőhelykonferencia, Pécs, december 2-3. Csabai Márta: A fájdalom-teátrumtól Prozac-országig. A pszichoszomatikus megközelítés orvostörténeti háttere és dilemmái. Debreceni Tudományos Napok, Debrecen, november 22. Csabai Márta: Tudományos, klinikai és laikus diskurzusok a szomatizációról. Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Naggyőlése, Debrecen, Márta Csabai and Ferenc Erıs: Bodies in transition or the unbearable lightness of the traditionless Self. In: Naomi Segal, Lib Taylor and Roger Cook (eds.): Indeterminate Bodies. Palgrave MacMillan, New York, 2003., Csabai Márta: "Pszichopolitika". Tények és konstrukciók a lelki zavarok meghatározásában. Café Bábel, , Csabai Márta: Szexpolitikai testtörténet. BUKSZ, 2003/ Molnár Péter, Csabai Márta, Csörsz Ilona: Orvosi professzionalizáció és magatartástudomány. Magyar Tudomány,

7 Anna Kende, Anna Borgos, Márta Csabai and Ferenc Erıs: Unsuccessful Bodies: Corporeality and Representation of the Other in Present-Day Hungary. East Central Europe, Márta Csabai, Anna Borgos, Anna Kende, and Ferenc Erıs: Discourses about the body in a changing social context. The case of Hungary. 10th. Biennial Conference of the International Society for Theoretical Psychology. Istanbul, June 22-27, 2003., Márta Csabai: Emblems or Caricatures? Discourses about Hysteria and Anorexia Nervosa. Identities, 1.2., Borgos Anna, Kende Anna, Csabai Márta, Erıs Ferenc és Szili Katalin: Testbe ágyazott ideálok. Diskurzusok az ideális, a természetes, a mesterséges és az elutasított testrıl. Pszichológia, 2002/ Csabai Márta: A test felöltöztetése. A szépség, a divat és az önmegjelenítés összefüggései. In: Csabai Márta és Erıs Ferenc (szerk.): Test-beszédek. Köznapi és tudományos diskurzusok a testrıl. Új Mandátum, Budapest, 2002., Csabai Márta: A test átalakítása. Technikák és perspektívák. In: Csabai Márta és Erıs Ferenc (szerk.): Test-beszédek. Köznapi és tudományos diskurzusok a testrıl. Új Mandátum, Budapest, 2002., Csabai Márta: Az egészség és a test szociális reprezentációi, a kontroll, a felelısség és az identitás összefüggései. In: Czigler István, Halász László és Marton L. Magda (szerk.): Az általánostól a különösig. Gondolat - MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Budapest, 2002, Csabai Márta és Erıs Ferenc (szerk.): Test-beszédek. Köznapi és tudományos diskurzusok a testrıl. Új Mandátum, Budapest, 2002 Csabai Márta: Testreprezentációk és elıítéletek. VI. Budapesti Pszichológus Napok, Budapest, 2002, március o. Csabai Márta: A kozmetikai sebészet a szomatikus medicina és a pszichoterápia határterületén. III. Magatartástudományi Napok, Debrecen, 2002, május Csabai Márta: Egészségpszichológia. In: Buda Béla, Kopp Mária és Nagy Emese.: (Szerk.): Magatartástudományok. Medicina, 2001.,

8 Csabai Márta: Az orvos-beteg találkozás és a gyógyítási folyamat pszichológiai hatótényezıi. In: Buda Béla, Kopp Mária és Nagy Emese: (Szerk.): Magatartástudományok. Medicina, 2001., Csabai Márta: A lehetetlen igézete. Töréspontok és visszatérések a pszichoanalitikus diskurzusban. Thalassa, 2001, 2-3., Márta Csabai: The Social Construction of Anorexia Nervosa. Journal of Health Psychology. 6 (4) 2001, Márta Csabai: Women, Health and the Mind. Journal of Health Psychology, 6 (6) , Csabai Márta: Vasjános és a természeti asszony. Beavatás az esszencialista lélekelemzés titkaiba. BUKSZ, Csabai Márta és Barta Krisztina: Az orvosi identitás alakulása. Orvostanhallgatók nézetei az orvosi pályáról, az orvosszereprıl. Lege Artis Medicinae, Márta Csabai and Péter Molnár: Health, Illness and Care. A Textbook of Medical Psychology. Springer, Budapest, Csabai Márta és Erıs Ferenc: Testhatárok és énhatárok. Az identitás változó keretei. Jószöveg Mőhely Kiadó, Budapest, Csabai Márta: A testtel kapcsolatos reprezentációk szerepe az identitás alakulásában. Posztdoktori ösztöndíjasok találkozója, Keszthely, 2000, Csabai Márta és Erıs Ferenc: A test reprezentációi a társadalomtudományokban és a kultúrában A Magyar Pszichológiai Társaság XIV. Konferenciája. Budapest, Csabai Márta, Erıs Ferenc, Hajdú Szilvia, Kende Anna és Szili Katalin: A testtel kapcsolatos reprezentációk szerepe az identitás alakulásában A Magyar Pszichológiai Társaság XIV. Konferenciája. Budapest, Szili Katalin, Csabai Márta, Ehmann Bea, Erıs Ferenc, Hajdú Szilvia és Kende Anna: Az ideális férfi, az ideális nı és az elutasított "Másik" A Magyar Pszichológiai Társaság XIV. Konferenciája. Budapest, Csabai Márta és Molnár Péter: Egészség, betegség, gyógyítás. Az orvosi pszichológia tankönyve. Springer Orvosi Kiadó, Budapest, Márta Csabai: Syndrome or Symbol? Converging conflicts of health, gender and the body in anorexia nervosa. Reconstructing Health Psychology: An International

9 Conference on Critical and Qualitative Approaches to Health Psychology July, St. John's, Canada Csabai Márta és Erıs Ferenc (szerk.): Mélylélektan és kultúra. Mőhelymunkák egy szemináriumból. Gradus ad Parnassum, Szeged, Csabai Márta, Erıs Ferenc, Fábián Zoltán, Kovács Attila, László János és Pólya Tibor: Az egészség szociális reprezentációja budapesti középiskolások körében. Scientia Humana, Budapest, Csabai Márta, Erıs Ferenc és László János: Az egészséggel kapcsolatos viselkedés szociális reprezentációi budapesti középiskolások körében. Magyar Pszichológiai Társaság XIII. Naggyőlése, Pécs, Csabai Márta és Erıs Ferenc (szerk.): Freud titokzatos tárgya. Pszichoanalízis és nıi szexualitás. Új Mandátum, Budapest, Márta Csabai, Zoltán Fábián, and Ferenc Erıs: The interactive nature of control patterns and general representations of health. 11th Conference of the European Health Psychology Society, Bordeaux, France, Molnár Péter és Csabai Márta: A gyógyítás pszichológiája. Háziorvos Könyvek, Springer Hungarica; Budapest Márta Csabai, and Péter Molnár: The Nature of Change in Illness Representations I.: The Mechanism in Healthy Individuals; 8th Conference of the European Health Psychology Society, Alicante, Péter Molnár, and Márta Csabai.: The Nature of Change in Illness Representations II: Towards a Process View of Health Locus of Control; 8th Conference of the European Health Psychology Society, Alicante, Márta Csabai, Judit Molnár, and Péter Molnár: Value Changes, Locus of Control, Behavioural Adjustment: A Health Paradigm-Shift in the Making; 7th Conference of the European Health Psychology Society, Bruxelles, 1993.

10 1992 Csabai Márta: A konzultáció. Az orvos-beteg kapcsolat megvalósulásának színtere. Egyetemi jegyezet. SZOTE Szeged, 1992.

Óratípus: Elıadás: X Szeminárium: X. Elıtanulmányi feltétel: -

Óratípus: Elıadás: X Szeminárium: X. Elıtanulmányi feltétel: - ALAPOZÓ TÖRZSTÁRGYAK Tantárgy neve: Kognitív pszichológiai mesterkurzus 4 Elıadás: X +3 A tárgy célja: a modern kísérleti pszichológia, ennek vezetı irányzatának, a kognitív pszichológia szemléletének,

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái 8... Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

KONFERENCIÁK 2010-2014

KONFERENCIÁK 2010-2014 Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás II. disszeminációs rendezvénye 2010 február 26. Budapest, MTA Szociológiai Kutatóintézete Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás zárókonferenciája 2011 október 20 Budapest,

Részletesebben

18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem. 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom

18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem. 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom 9 18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem Nyitó plenáris ülés Üléselnök: Kurimay Tamás Molnár Károly 18.00-19.00 Ünnepélyes megnyitó köszöntés 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom

Részletesebben

Test Lélek Család Közösség

Test Lélek Család Közösség Test Lélek Család Közösség Programfüzet A Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyûlése Debrecen, 2012. január 25-28. Bevezetõ gondolatok Örömmel és várakozással hívjuk meg a Magyar Pszichiátriai Társaság

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK.

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK. Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2015 július I. KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék

Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék 9.00-10.30 PLENÁRIS TEREM Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék Üléselnök: Frecska Ede - Égerházi Anikó Balla Petra: A pszichofarmakológiai munkacsoport bemutatkozása Berecz Roland: A farmakogenetikai

Részletesebben

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika -

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika - 1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia 1996. 238 p. A tanulmánykötetben a rendszerváltás után

Részletesebben

A BÁLINT-MÓDSZER FEJLÕDÉSTÖRTÉNETE Csoportok, mozgalom, perspektívák. Harrach Andor

A BÁLINT-MÓDSZER FEJLÕDÉSTÖRTÉNETE Csoportok, mozgalom, perspektívák. Harrach Andor Thalassa (21) 2010, 3: 29 50 A BÁLINT-MÓDSZER FEJLÕDÉSTÖRTÉNETE Csoportok, mozgalom, perspektívák Harrach Andor I. A Bálint-csoport módszerének kialakulása és nemzetközi elterjedése Korai magyarországi

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

2005. JANUÁR 27. CSÜTÖRTÖK

2005. JANUÁR 27. CSÜTÖRTÖK 005. JANUÁR 7. CSÜTÖRTÖK 08.5-09.45 Cégszimpózium Wyeth Kft. Terem 6. Lendület az élethez szimpózium Üléselnök: Janka Zoltán Hogyan befolyásolja a gyógyszerforma a kinetikát és a gyógyszer hatását? Eggenhofer

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése KIVONATKÖTET 2015. május 28-30. Eger, Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

M EDICINAEET S OCIOLOGICA

M EDICINAEET S OCIOLOGICA A CTA M EDICINAEET S OCIOLOGICA Vol.5. No.14-15. 2014 Acta Medicina et Sociologica Vol 3., 2013 5 Acta Medicinae et Sociologica Vol.5. No.14-15. 2014. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza Acta

Részletesebben

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése KIVONATKÖTET 2015. május 28-30. Eger, Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

Törıcsik Mária (1995): Kereskedelmi marketing. PTE Jegyzet. Pécs. 1995. 261. p. ISBN: 963 222 948 7 TÁRSSZERZİS KÖNYV

Törıcsik Mária (1995): Kereskedelmi marketing. PTE Jegyzet. Pécs. 1995. 261. p. ISBN: 963 222 948 7 TÁRSSZERZİS KÖNYV PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK ÖNÁLLÓ MŐ Törıcsik Mária (2007): Vásárlói magatartás. Ember az élmény és a feladat között. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007. 320. ISBN: 978 963 05 8397 8 Törıcsik Mária (2006): Fogyasztói

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április MAGYAR GERONTOLÓGIA 2. évfolyam 6. szám 2010. április Szerkesztőbizottság: MAGYAR GERONTOLÓGIA Főszerkesztő: Dr. Semsei Imre, MTA doktor Rovatvezetők: Biogerontológia: Geriátria: Szociális gerontológia:

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben