Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 KSH: Cg.: LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

12 - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás megnevezése: Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet Cégjegyzék száma: Adószáma: A vállalakozás bejegyzés szerinti országa Magyarország A vállalakozás székhelye 9461 Lövő, Fő u.203. A vállalakozás jogi formája Szövetkezeti hitelintézet Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma évben 45 fő A beszámoló pénzneme: HUF A beszámolóban közölt adatok számításának nagyságrendje Ezer forint A mérleg fordulónapja A beszámolási időszak: Mérlegkészítés időpontja 2013.december Internetes honlapjának címe és elérhetősége: A takarékszövetkezet a Küldöttgyűlés által 2/3/2013. szám alatt jóváhagyott Alapszabály szerint következő főbb tevékenységeket és kiegészítő, kapcsolódó szolgáltatásokat végzi: - A Szövetkezeti Hitelintézet tevékenységi köre TEÁOR 2008 szerint: A Szövetkezeti Hitelintézet hatósági engedély alapján végzett főtevékenysége és további tevékenységei a TEÁOR 2008 szerint: Főtevékenység: 6419 Egyéb monetáris közvetítés Egyéb tevékenységek: 6491 Pénzügyi lízing 6492 Egyéb hitelnyújtás 6499 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 6612 Értékpapír, és árutőzsdei tevékenység 6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 6622 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység A fenti tevékenységi körökön belül a Szövetkezeti Hitelintézet kizárólag a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vagy jogelődjei mindenkori engedélyében, illetve a jogszabályokban előírt más hatósági engedélyekben foglalt tevékenységeket végzi.

13 A Szövetkezeti Hitelintézet részére engedélyezett pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenysége: Betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz saját tőkét meghaladó mértékű nyilvánosságtól történő elfogadása Engedélyszám: 810/1997/F Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: Hitel és pénzkölcsön nyújtása ide nem értve a forfetírozást Engedélyszám: 810/1997/F Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: Pénzügyi lízing Engedélyszám: 810/1997/F Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása Engedélyszám: 810/1997/F Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: Kezesség és bankgarancia vállalása Engedélyszám: I-1042/2000 Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: Váltóval, illetve csekkel kizárólag saját számlára történő kereskedelmi tevékenység Engedélyszám: 810/1997/F Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: Pénzügyi szolgáltatás közvetítése Engedélyszám: 810/1997/F Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: Széfszolgáltatás Engedélyszám: 810/1997/F Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: Pénzváltási tevékenység Engedélyszám: 810/1997/F Tevékenységek megnevezései: - A pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében a Takarékszövetkezet tulajdonába került fedezet, illetőleg biztosíték hasznosítására irányuló tevékenység - Bszt. szerinti függő ügynöki tevékenység - Biztosításközvetítői tevékenység

14 - 4 - A takarékszövetkezet központja 9461 Lövő, Fő u A Takarékszövetkezet fióktelepei (kirendeltségek): Lövő, Fő u 203. Sopron, Erzsébet u 14. Sopron, Ógabona tér 13/a. Fertőd, Fő u 62. Fertőrákos, Fő u 110 Hegykő, Petőfi u 10. Iván, Hunyadi u 2/a Zsira, Rákóczi u 27. Szombathely, Széll Kálmán 25. Betétgyűjtő pénztárak: Egyházasfalu, Sopronkövesd, Újkér községekben Üzemi pénztár: Roto Elzett Kft.; Lövő, Kossuth u 24. A takarékszövetkezetnél 7 fős igazgatóság és 5 fős felügyelő bizottság működik. A Takarékszövetkezet tulajdonosi szerkezetének bemutatása: Megnevezés Száma Részjegy eft Száma Részjegy eft Jogi személy Természetes személy tagok Összesen A részjegyek névértéke: Ft.

15 - 5 - A kötelező számviteli szabályzatok a Takarékszövetkezetnél Megnevezés Igazgatósági határozat száma Számviteli Rend 1/11/2013 Számviteli Politika 2/11/2013 Számlarend, számlatükör 16/1/2013 Eszközök és források és mérlegen kívüli tételek értékelési 3/11/2013 szabályzata Eszközök, források és mérlegen kívűli tételek értékelési szabályzatának keretében, sajátos értékelési előírások címen: Fedezetértékelési szabályzat 5/11/2013 Monitoring-, Eszközértékelési-,Értékvesztés-elszámolási,-és 6/11/2013 Céltartalékképzési Szabályzat Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek leltárkészítési és 13/6/2010 leltározási szabályzat Pénz és értékkezelési szabályzat 8/8/2011 Szigorú számadású nyomtatványok kezelésének szabályzata 10/2/2012 Számviteli politika A takarékszövetkezet a számvitelről szóló évi C. törvény a továbbiakban: Szt.- valamint a évi CXXXV. Tv. 11 -a /1/ a) pontja alapján a SZHISZ igazgatósága által a számviteli rend keretében jóváhagyott szabályzatokkal rendelkezik. A többször módosított 250/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet továbbiakban: Szkr.), valamint a SZHISZ által jóváhagyott, számviteli rend körébe tartozó belső szabályzatok részletesen meghatározzák a takarékszövetkezet éves beszámoló-készítési és könyvvezetési sajátosságait. A takarékszövetkezet a szabályozás értelmében az 1. sz. melléklete szerinti mérlegből, a 2. sz. melléklete szerinti eredmény-kimutatásból (függőleges tagolású) álló éves beszámolót, valamit az általános szabályok szerint üzleti jelentést köteles készíteni. A mérlegkészítés időpontja: január 31. A zárlati munkák gyakorisága: A számviteli nyilvántartások havi, negyedéves, illetve éves zárása során a Takarékszövetkezet a következő zárlati munkálatokat végzi el: a. az aktív és passzív időbeli elhatárolások elszámolása; b. az analitikus nyilvántartások összesítése és a feladások elkészítése a főkönyvi könyvelés részére, valamint az analitikus és a főkönyvi nyilvántartások egyeztetése; c. a devizaeszközök és kötelezettségek, valamint a devizaárfolyam változásához igazított forintra szóló eszközök és kötelezettségek átértékelése, továbbá az árfolyam különbözetek elszámolása; d. az értékcsökkenés elszámolása; e. az eszközök minősítése alapján az értékvesztések és a visszaírások elszámolása; f. a mérlegen kívüli tételek értékelésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok elvégzése, ideértve többek között a függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségek

16 - 6 - minősítését és az utánuk történő kockázati céltartalékképzést, annak mérleg fordulónapra vonatkozó végleges felhasználását; g. a főkönyvi kivonat elkészítése; h. a főkönyvi számlák technikai zárása (csak az egyenleg meghatározását értve alatta). A Takarékszövetkezet a számviteli elszámolás, valamint az értékelés szempontjából az alábbiakat tekinti lényegesnek, jelentősnek: A lényegesség elvével összhangban jelentős összegűnek minősül a hiba, ha a feltárás évében, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, és/vagy saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegétől függően az alábbiak szerint alakul: Az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszege Hibák eredményt, saját tőkét módosító értéke mérlegfőösszeg > 25 MrdHUF Jelentős összegű hiba > 500 MHUF 25 MrdHUF > mérlegfőösszeg > 50 MHUF Jelentős összegű hiba > mérlegfőösszeg 2%-a 50 MHUF > mérlegfőösszeg Jelentős összegű hiba > 1 MHUF A jelentős összegű hiba az előző évekre vonatkozó elkülönített hatásként kerül kimutatásra. A mérlegben és az eredménykimutatásban külön harmadik oszlopban egy összegben, a kiegészítő mellékletben évenkénti részletezésben. Értékvesztés elszámolása szempontjából jelentősnek és tartósnak tekintendő: A forgatási célú, meghatározott értékpapírok esetében a piaci árváltozás függvényében számol el értékvesztést, amennyiben a piaci ár jelentősen és tartósan alacsonyabb, mint a bekerülési érték. Az értékpapírok értékelésének szempontjából jelentősnek minősül az egyes értékpapírfajtákra vonatkozóan egyedileg megállapított legalább egy millió forint összegű veszteségjellegű különbözet. Az értékpapírok értékelésének szempontjából tartósnak minősül az értékelési időponttól visszafelé számított legalább 3 hónapig folyamatosan fennálló veszteségjellegű különbözet. A befektetési célú, meghatározott értékpapíroknál a Takarékszövetkezet a fentiekben részletezett, a piaci árak tartós és jelentős eltérésén alapuló értékelési eljárás szerint, vagyis a tartós és jelentős piaci áreltérés vizsgálata alapján számol el értékvesztést, melynek összege az aktuális piaci ár és a bekerülési nettó (felhalmozott kamatot nem tartalmazó) érték 90 százalékának különbözete megszorozva a névértékkel. Készletek esetében fajlagosan kis értékűnek kell tekinteni azokat a készleteket, amelyeknek könyv szerinti értéke (mennyiség x egységár) adott készletfajtánál nem haladja meg a ,- Ft-ot. Jelentősnek minősül a könyv szerinti érték és a piaci érték eltérése az alábbi esetekben: Könyv szerinti érték Jelentős különbözet 50 ezer és eft között Nagyobb, mint eft eft felett Nagyobb, mint a könyv szerinti érték 20 %-a

17 - 7 - Tartósnak minősül az értékvesztés szempontjából az értékelési időpont előtt legalább hat hónapig folyamatosan fennálló különbözet. A minősítési kötelezettség alá tartozó kintlevőségek, befektetések és mérlegen kívüli tételek közül, a negyedévenként elvégzett minősítések alapján a Takarékszövetkezet értékvesztést számol el a valós értéken történő értékelési eljárás alá nem vont követelések után, a valós értéken történő értékelési eljárás alá nem vont befektetett eszközök, illetve a forgóeszközök közé tartozó értékpapírok és részesedések után, a követelések fejében átvett és készletként kimutatott vagyontárgyak után, ha ezeknek a mérlegtételeknek a minősítése romlott, illetve, ha a minősítésük javult, az értékvesztés visszaírásával kell a könyv szerinti értéket növelni. A költségek elszámolására kizárólag a költség-nemek számlaosztályt alkalmazza. A jogszabályok alapján a takarékszövetkezet az értékcsökkenési leírás elszámolásánál az alábbiak szerint járt el: - az értékcsökkenés elszámolásának módszereként a bruttó érték alapján meghatározott lineáris értékcsökkenést alkalmazta, - a 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket, immateriális javakat a használatba vételkor egy összegben számolta el. - az értékcsökkenési leírást az üzembe helyezés/használatbavételét követő negyedév első napjától kezdődően számolta el. Az értékpapírok besorolását a forgóeszközök vagy a befektetett eszközök közé a beszerzés céljától függően az analitikus nyilvántartásban történő minősítéssel határozza meg. A SZHISZ előírásai, valamint a 250/2000. (XII. 24) Kormány rendelet 7. sz. melléklet előírásainak figyelembevételével a takarékszövetkezet az eszközök értékelését az Eszközök-források és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályzata alapján végezte el. A sajátos értékelési eljárások keretében tartozó ügyfelek minősítése a mérleg fordulónapra vonatkoztatva Monitoring-, Eszközértékelési-, Értékvesztés-elszámolási és Céltartalékképzési Szabályzat előírásai szerint történt. A mérleg fordulónapjáig megszolgált, esedékes, mérlegkészítésig be nem folyt, valamint a mérleg fordulónapján megszolgált, mérlegkészítés időpontjáig nem esedékes minősített kamatok és kamatjellegű jutalékok függővé tételre kerülnek. A takarékszövetkezet az ingatlanok esetében alkalmazza a piaci értéken történő értékelést. A piaci értéken történő értékelés elveit és módszereit az alábbiakban határoztuk meg és végeztük el az értékelést: [Sztv.57. (3)] A Takarékszövetkezet valamennyi, a tulajdonát képező ingatlanokat a mérlegforduló napján piaci értékükön értékeli és veszi fel a mérlegbe, amennyiben ezek eszközök piaci értéke jelentősen meghaladja a bekerülési értéket. A Takarékszövetkezet számviteli politikájában rögzített döntése szerint nem alkalmazza a valós értéken történő értékelés szabályait. (Sztv. 59/A. )

18 - 8 - II. A takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása és értékelése a) Eszközök összege, összetétele és változásának értékelése Megnevezés év (eft) Aránya (%) év (eft) Aránya (%) Változás Összege %-a 1. Pénzeszközök , , ,6 2. Állampapírok , , ,7 3. Hitelintézetekkel szembeni , , ,5 követelések 4. Ügyfelekkel szembeni követelések , , ,1 7. Részvények, részesedések befektetési célra , , ,5 9. Immateriális javak ,6 10. Tárgyi eszközök , , ,5 12. Egyéb eszközök , , ,5 13. Aktív időbeni , , ,8 elhatárolások Összesen , , ,5 Az eszközök értéke a bázishoz viszonyítva e Ft-tal, 5,5%-kal nőtt. Az eszközök összetételében a pénzeszközök e Ft-tal, az állampapírok állománya e Ft-tal növekedett, a hitelintézetekkel szembeni követelések (bankközi betét) e Ft-tal, az ügyfelekkel szembeni követelések (hitelállomány) e Ft-tal csökkent. A tárgyi eszközök e Ft-tal történő csökkenésében a legjelentősebb csökkenést e Ft összeget a tárgyi eszközök értékhelyesbítése teszi ki. A mérleg eszköztételeiben a hitelintézetekkel szembeni követelések éven belüli és éven túli lejáratának összegét a II/1. táblázatban, az ügyfelekkel szembeni követelések éven belüli és éven túli összegét a II/2. táblázatban került bemutatásra.

19 - 9 - Eszközállomány minősége adatok eft-ban Minősített mérlegtételek Bruttó Nettó Értékv. Részarány% Bruttó Nettó Értékv. Részarány% 1) Hitelek , ,22 Problémamentes Külön figyelendő , ,30 Átlag alatti , ,41 Kétes , ,29 Rossz , ,00 Összesen , ,00 2)Készletek ,78 3)Egyéb , Ügyfelekkel szembeni követelés állomány minősítése adatok eft Minősítési kategória Minősítés alapja Értékvesztés összege év 2013.év 2012.év év Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Összesen A takarékszövetkezet bruttó hitelállománya e Ft, mely után 4,93 %, e Ft értékvesztést képzett. Az összes hitel állományból e Ft, 94,17 % a problémamentes és külön figyelendő kategóriába került besorolásra, mely a bázisévben 92,66 % volt. A minősített állomány a bázis időszakhoz e Ft-al csökkent. Az átstrukturált hitelállománya takarékszövetkezetnek nincs.

20 Források összege, összetétele és változásának értékelése Megnevezés év (eft) Aránya (%) év (eft) Aránya (%) Változás Összege %-a 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettség , Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek , , ,7 3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség , , ,2 4. Egyéb kötelezettségek , , ,7 5.Passzív időbeli elhatárolások , , ,2 6. Céltartalékok ,3 7. Hátrasorolt kötelezettség , , ,6 8. Jegyzett tőke , , ,6 10. Tőketartalék Általános tartalék , , ,2 12. Eredménytartalék , , ,4 14. Értékelési tartalék , , ,0 15. Mérleg szerinti eredmény , , ,6 Összesen , , ,5 A források értéke a bázishoz viszonyítva e Ft-tal, 5,5 %-kal nőtt. Összetételében legjelentősebb változás az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek állományának e Ft, a hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek e Ft növekedése, a betéti okiratok e Ft csökkenése területén következett be. Az előző évhez viszonyítva a mérleg szerinti eredmény e Ft-tal csökkent. Megnevezés Aránya(%) Aránya(%) Eltérés %-a Saját források , ,71-0,80 Idegen források , ,29 0,80 F O R R Á S O K , ,00 - A mérleg forrástételeiben a hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek éven belüli és éven túli lejáratának összegét a II/3. táblázatban, az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek éven belüli és éven túli összegei a II/4. táblázatban kerültek bemutatásra.

21 Mérlegfőösszeg alakulása adatok eft-ban év év Változás Összeg % ,5 A takarékszövetkezet mérleg főösszege a bázishoz viszonyítva 5,5 %-kal nőtt. A saját tőke üzleti éven belüli változása adatok eft-ban Megnevezés Változás Növekedés Csökkenés Részjegy Jegyzett tőke növekedés Tőketartalék Általános tartalék Általános tartalék képzés + Előző évi mérleg szerinti Eredménytartalék eredmény - Vagyon értékelés miatti Értékelési tartalék csökkenés + Tárgyévi mérleg szerinti eredmény, Előző évi mérleg Mérleg szerinti eredmény szerinti eredmény Saját tőke Saját tőke alakulása adatok eft-ban év év Változás Összeg % ,7

22 A takarékszövetkezet saját tőkéje az előző évhez viszonyítva 5,7%-kal csökkent. Szavatoló tőke adatok eft Megnevezés Mérleg szerinti összeg Változás Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Általános tartalék Alapvető tőke elemek Levonandó tételek Immateriális javak Tényleges alapvető tőke Járulékos tőkeelemek Alárendelt kölcsöntőke Értékelési tartalék Szavatoló tőke összesen A takarékszövetkezet szavatoló tőkéje az előző évhez viszonyítva eft-tal csökkent, melyből legjelentősebb tétel az ingatlanok értékhelyesbítése miatti eft csökkenés volt. Szavatoló tőke alakulása adatok eft-ban év év Változás Összeg % ,24 A takarékszövetkezet szavatoló tőkéje 6,24 %-kal e Ft-al csökkent. Tőkemegfelelés A Takarékszövetkezet tőkekövetelmény számítását a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végzi. A belső tőkekövetelmény számítás (ICAAP) biztosítja, hogy mind a felügyelési, mind az irányítási funkciót ellátó vezető testületek - megfelelően azonosítják, mérik, összesítik és monitorozzák a Takarékszövetkezet kockázatait, - a Takarékszövetkezet kockázati profiljának megfelelő tőkét tart, - megfelelő kockázatkezelési rendszert működtet, és azt folyamatosan fejleszti.

23 Belső tőkeszámítás ( ) Megnevezés Összeg (eft) II. pillér alatti tőkeszükséglet tőkepuffer nélkül Hitelezési kockázat Piaci kockázat (devizaárfolyam kockázat) Működési kockázat Tőke puffer II. pillér alatti tőkeszükséglet tőkepufferrel Stressz tesztek tőke szükséglete ( ) Megnevezés Összeg (eft) Diverzifikációs hatás Portfólió minőségének romlása Koncentrációs kockázat Devizaárfolyam Banki könyvi kamat kockázat Likviditási kockázat Működési kockázat Összesen A Takarékszövetkezet belső tőkeszükséglete az I. pillér alatti tőkeszükséglet 117 %-a, A stressz tesztek összes tőkeszükséglete e Ft, a kockázati önértékelés tőkeszükséglete 17%. A II. pillér alatti tőkeszükséglet tőkepufferrel e Ft. A SREP tőkemegfelelési mutató értéke 18,11 %. b) Pénzügyi helyzet elemzése A takarékszövetkezet éves likviditását folyamatosan fenn tudta tartani A kötelező jegybanki tartalékolásnak év folyamán külső forrás igénybevétele nélkül eleget tudott tenni, melyet a III/4. melléklet tartalmaz. c) Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetet kifejező mutatók értékelése A fontosabb vagyoni mutatók alakulása 1. Tőkeerősségi mutató évben: saját tőke x 100 = x 100 = 7,5 % összes forrás évben: saját tőke x 100 = x 100 = 6,7% összes forrás

24 A takarékszövetkezet tőkeerősségi mutatója 6,7 %, mely az előző évhez képest 0,8 %-kal csökkent. 2. Saját tőke növekedésének mértéke(eredmény ágon) évben: mérleg sz. e. x 100 = x 100 = 10,9 % saját tőke évben: mérleg sz. e. x 100 = x 100 = 2,7 % saját tőke Az előző évhez képest a mutató értéke 8,2 % -kal csökkent. 3. Saját tőke és idegen források aránya évben: saját tőke x 100 = x 100 = 8,2 % kötelezettségek évben: saját tőke x 100 = x 100 = 7,2 % kötelezettségek A saját tőke részaránya az összes idegen forráshoz viszonyítva 7,2 %, amely a bázishoz képest 1,0 %-kal csökkent. A fontosabb pénzügyi mutatók alakulása 1. Azonnali (operatív) likviditási mutató Pénzeszközök+látraszóló hitelintézettel szembeni követelés = Látraszóló kötelezettségek évben: x 100 = 23,8 % évben: x 100 = 21,8 % A takarékszövetkezet promt likviditása az elmúlt időszakhoz képest 2,0 %-kal csökkent. 2. Hosszú távú likviditás alakulása Pénzeszközök + értékpapírok + hitelintézeti követelések x 100 = Rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek

25 évben: x 100 = 69,5 % évben: x 100 = 71,3 % A bázishoz viszonyítva a hosszú távú likviditási mutató 1,8 %-kal nőtt. A fontosabb jövedelmezőségi mutatók alakulása 1. A takarékszövetkezet jövedelmezőségének vizsgálata kamat- jövedelmezőségi mutató kamatkülönbözet x 100 = kapott kamatok és kamatjellegű bevételek évben: x 100 = 55,9 % évben: x 100 = 53,3 % A takarékszövetkezetnél 100 Ft jövedelem kihelyezés 46,7 Ft-ba került. 2. Hitelportfólió minőségi mutatója minősített követelések x 100 = összes követelés évben: x 100 = 7,3 % évben: x 100 = 5,8 % A takarékszövetkezet hitelportfólió minőségi mutatója 1,5 %-kal javult. 3. Minősített hitelek fedezettsége Hitelek értékvesztése x 100 = Összes hitelállomány évben: x 100 = 5,1 %

26 évben: x 100 = 4,9 % A mutató értéke a bázishoz képest 0,2. %-kal csökkent. 1. Árbevétel arányos adózott eredmény Hatékonysági mutatók Adózott eredmény x 100 = Összes árbevétel (értékvesztés,céltartalék nélkül) évben: x 100 = 13,5 % évben: x 100 = 3,5 % A takarékszövetkezetnél a mutató értéke a bázishoz képest 10,0 %-kal csökkent főre jutó adózott eredmény Adózott eredmény Létszám évben: = 2 604,2 eft/fő évben: = 569,2 eft/fő 45 fő 3. Bérarányos jövedelmezőség évben: Nettó kamatjövedelem = = 2,84 bérköltség évben: Nettó kamatjövedelem = = 2,34 bérköltség A takarékszövetkezet alkalmazottai a bérköltség 2,34-szorosát termelték ki a közvetlen banküzemi tevékenységből. 4. Eszközarányos jövedelmezőségi mutató Nettó kamatjövedelem Tárgyi eszközök+immat.javak

27 évben: = 1, évben: = 1, A mutató értéke a bázishoz képest 0,35 %-kal csökkent. 5. Általános forrásköltség mutató Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések x 100 = Rövid és hosszú lej. köt.,egyéb kötelezettség nélkül évben: x 100 = 4,4 % évben: x 100 = 3,5 % A mutató értéke a bázishoz viszonyítva 0,9 %-kal csökkent. 5. Hitelmultiplikátor hatás teljes hitelállomány x 100 = teljes betétállomány (betét, betéti okirat) évben: x 100 = 36,0 % évben: x 100 = 34,5 % A mutató értéke a bázishoz képest 1,5 %-kal csökkent. III. A mérleghez kapcsolódó kiegészítő adatok 1. Általános előírások szerinti bemutatások a. Össze nem hasonlítható adatok a mérlegben A mérlegsorok tartalma az előző évhez viszonyítva nem változott.

28 b. Tételátrendezések helyei A főkönyvi kivonat alapján a korábbi év gyakorlatának megfelelően történt a mérleg összeállítása. c. Értékelési eljárás megváltoztatásából származó eltérések Az előző évhez viszonyítva a mérlegtételek értékelése nem változott. 2. Tételes bemutatások a mérleghez. Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának és értékcsökkenés elszámolásának alakulása Az immateriális javak állományának, az értékcsökkenés elszámolásának változása a II/6. táblázatban került bemutatásra. A pénzügyi befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök és beruházások állományának, az értékcsökkenés elszámolásának változását a II/7. táblázatban került bemutatásra. A nem közvetlenül pénzügyi befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök és beruházások állományának, az értékcsökkenés elszámolásának változását a II/8. táblázatban került bemutatásra. Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket érintő átsorolás évben nem történt. Készletek (vásárolt és követelés kiegyenlítésére kapott) alakulása Vásárolt készletek Anyagok Nyomtatvány, irodaszer Követelés kiegyenlítésre kapott eszközök Ingatlanok Gépek Járművek Egyéb eszközök adatok eft-ban A Takarékszövetkezetnek kapcsolt vállalkozása nincs. A takarékszövetkezet egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozásai: Gazdasági társaság neve, székhelye MTB ZRT, 1122 Budapest, Pethényi köz,10 TKSZ részesedési összeg e Ft TKSZ részesedési arány % 0,48%

29 Gazdasági társaság neve, székhelye Garantiqa Hitelgarancia Zrt TKSZ részesedési összeg 250 e Ft TKSZ részesedési arány % 0,0128% Gazdasági társaság neve, székhelye Banküzlet Vagyonkezelő és Hasznosító Zrt TKSZ részesedési összeg 100 e Ft TKSZ részesedési arány % 0,13% Egyéb, a mérlegtételekhez kapcsolódó tételes kiegészítések Értékhelyesbítés, értékelési tartalék meghatározása adatok e Ft-ban Megnevezés Nyitó Záró Növekedés Csökkenés állomány állomány Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Ingatlanok és kapcsolódó VÉJ Műszaki berendezések és felszerelések Tulajdoni részesedések A takarékszövetkezetnél az átvizsgálás keretében elkészült értékbecslés és annak módosítása az ingatlanok értékhelyesbítési összegét az előző évhez viszonyítva e Ft összeggel csökkentette. A Takarékszövetkezet lekötött tartalékkal nem rendelkezik. A mérleg eszköztételeiben szereplő tőzsdén jegyzett értékpapírok mérlegtételenkénti bontásban: Magyar Állam és MNB által kibocsátott értékpapírok adatok e Ft-ban Száma Megnevezés Összege 2/a Magyar államkötvények /a Diszkont kincstárjegy /a MNB kötvény /b Magyar államkötvény Összesen

30 Bevételek aktív időbeli elhatárolása (jelentősebb tételek) adatok e Ft-ban Megnevezés Összege Állampapírok utáni aktív kamatelhatárolás Hitelintézetekkel szembeni követelések utáni aktív kamatelhatárolás Ügyfelekkel szembeni követelések utáni aktív kamatelhatárolás Egyéb bevételek elhatárolása Összesen Költségek/ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (jelentősebb tételek) adatok e Ft-ban Megnevezés Összege Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek utáni passzív kamatelhatárolás Egyéb ráfordítások elhatárolása - Költségek elhatárolása Egyéb bevételek elhatárolása - Összesen Halasztott bevételek, azok időbeli elhatárolása adatok e Ft-ban Megnevezés Összege MTB részvény miatt G.O.P pályázati támogatás miatt - Összesen Eredmény-kimutatás tételeihez kapcsolódó kiegészítések 1. Általános előírások szerinti kiegészítések a. Az eredmény-kimutatásban az össze nem hasonlítható adatok tételes megjelölése Az eredmény-kimutatás sorai tartalmilag nem változtak az előző évhez viszonyítva, az összehasonlíthatóság biztosított.

31 b. Az eredmény-kimutatásban a tételátrendezések helyeinek megjelölése Az eredmény-kimutatásban saját döntés alapján tételátrendezés nem történt. c. Az eredmény-kimutatásban az értékelési eljárások megváltoztatás oka, hatása Eredmény-kimutatást érintő - értékelési eljárásból fakadó - változás évhez viszonyítva az alábbi. Értékvesztés elszámolása: Egyedi minősítés (értékhatár e Ft) Besorolás szempontjai Hitkr. szerinti minősítési kategóriák A követelés kapcsán veszteség nem várható, illetve a valószínűsíthető veszteséget a rendelkezésre álló fedezet értéke teljes mértékben fedezi. A követelés átstrukturálást követően vagy más módon várhatóan újra teljesítővé válik és a 90 napon túli lejárt tartozás nem haladja meg a fennálló tőkekövetelés 10%- át* vagy az egyedi veszteségszámítás alapján a várható veszteség mértéke 1 % és a 10 % között van Az egyedi veszteségszámítás alapján a várható veszteség mértéke 11 % és 30 % között van Az egyedi veszteségszámítás alapján a várható veszteség mértéke 31 % és 70 % között van Az egyedi veszteségszámítás alapján a várható veszteség mértéke eléri a 71 %-ot vagy a fölött van Problémamentes (1) Külön figyelendő (2) Átlag alatti (3) Kétes (4) Rossz (5) Csoportos egyszerűsített minősítési (9.121 e Ft alatti) kategóriákhoz rendelt tételes százalékos mutatók az alábbiak: a) külön figyelendő - öt százalék, b) átlag alatti húsz százalék, c) kétes ötven százalék, d) rossz kilencven százalék. Az egyedi minősítési kategóriába sorolás az alábbiak szerint történik:

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.- ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012.

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. Dátum: Fehérgyarmat, 2015. április 7.... Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Debreczeniné Olajos Katalin Varga Károlyné 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Forrás Takarékszövetkezet 2012. december 31-i Éves beszámolójához Veszprém, 2013. február 28. ----------------------------------- ----------------------------------- Bruder Balázs

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása...

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása... A Magyar Vidék Hitelszövetkezet kockázatkezelésre vonatkozó információinak nyilvánosságra hozatala 2013. évre vonatkozóan a 234/2007. (XI.4.) Kormányrendeletben meghatározott nyilvánosságra hozatali követelmények

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2013.12.31 Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 1 A Rum és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM. 2010. év

NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM. 2010. év NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM 2010. év VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Törvény (Hpt.) 234/2007. (IX.4.) Korm.

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben előírt

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2011. PÉNZÜGYI ÉVRE 2012. ÁPRILIS 19. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia:

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012 1. BEVEZETÉS A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -ának, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben