Szakszerűen segíteni. Kézikönyv és példatár a migráns-specifikus segítés gyakorlatához. A kézikönyvet összeállította Bognár Katalin

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakszerűen segíteni. Kézikönyv és példatár a migráns-specifikus segítés gyakorlatához. A kézikönyvet összeállította Bognár Katalin"

Átírás

1 Szakszerűen segíteni Kézikönyv és példatár a migráns-specifikus segítés gyakorlatához A kézikönyvet összeállította Bognár Katalin 1

2 A projekt címe: Szakszerűen segíteni A projekt az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával valósul meg. A kiadvány címe: Szakszerűen segíteni Kézikönyv és példatár a migráns-specifikus segítés gyakorlatához A kiadásért felel a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület elnöke Cím: 1081 Budapest, Népszínház utca 16. III./3. Telefon: (36-1) Fax: (36-1) Honlap: Szöveggondozás: Bognár Róbert Asszisztens: Hetzer Kata Szakmai lektor: Kováts András Projektkoordináció: Medjesi Anna Design, DTP: Varga Magdolna Visual Manna Budapest, 2011 ISBN

3 Szakszerűen segíteni Kézikönyv és példatár a migráns-specifikus segítés gyakorlatához Szakértők: Koppány Judit Kováts András Kreácsik Judit dr. Pucsok Albert Udvarhelyi Éva Tessza 3

4 4

5 Tartalom Bevezető 6 A projekt bemutatása 9 Köszönet 11 Kiknek szól a kiadvány? 13 Útmutató a kézikönyv használatához 15 A képzés szerkezete és tematikája 16 KÉZIKÖNYV ÉS PÉLDATÁR 19 A szociális munkások migráns-specifikus készségfejlesztése gyakorlatokon keresztül 21 ESETEK 29 Esetek, példák, gyakorlatok 31 Esetek feldolgozásra 51 TEREP 109 Terepen, találkozások migránsokkal 111 ELMÉLET 139 Háttértanulmányok 141 Bevándorlók Magyarországon 143 A migráns fókuszú szociális munka módszertana a külföldi szakirodalom tükrében 167 TUDÁSTÁR 209 Hasznos linkek 210 Ajánlott irodalom 212 Ajánlott filmek 217 5

6 Bevezető A harmadik országbeli állampolgárok sikeres integrációjának egyik fontos feltétele, hogy az állami intézményekben, közszolgálatban dolgozók és a civil szervezetek munkatársai kellően felkészültek legyenek a hatékony és szakszerű segítségnyújtásra. A Menedék Egyesület évek óta érzékeli, hogy a harmadik országok állampolgáraival is foglalkozó segítő szakemberek migráns-specifikus szakmai felkészültsége hiányos és fejlesztésre szorul. Tapasztalatunk szerint a szociális szakképzésben elvétve található migráns-specifikus tematika. A Menedék Egyesülethez számos esetben fordulnak segítségért közigazgatásban dolgozó ügyintézők, családsegítő szolgálatok munkatársai, gyermekvédelmi feladatokat ellátók, egészségügyi dolgozók és egyéb civil szervezetek dolgozói, de az ügyfélkörükbe tartozó bevándorlók, harmadik országok állampolgárai is beszámolnak ügyeik intézése közben elszenvedett sérelmekről. Az esetek többségében jogi szabályozással, ügyintézéssel kapcsolatos kérdések merülnek fel, de az is gyakori, hogy megfelelő nyelvi és egyéb szakmai kompetenciák hiányában a bevándorlókkal foglalkozó emberek nem tudják ellátni feladataikat. A bevándorlók elleni intézményes elutasítás, illetve diszkrimináció az esetek jelentős részében nem kifejezett idegenellenességből fakad, hanem abból, hogy az ügyintézők és segítő szakemberek tájékozatlansága, inkompetenciája miatti frusztráció elutasítássá alakul. A sorozatos negatív tapasztalatok azután kialakítják azokat az egyéni attitűdöket, amelyek meghatározzák a szociális intézmények szervezeti kultúráját, ami gyakran kirekesztő a migránsokkal szemben. A migránsok jelentős része így ellátatlanul marad, negatív tapasztalataik gyengítik a magyar társadalomba és intézményrendszerbe vetett bizalmukat, s ez elidegenedéshez, kirekesztéshez és az integrációs folyamat elakadásához vezet. 6

7 A Menedék Egyesület évek óta szervez tréningeket, képzéseket Budapesten és vidéki városokban szociális szakembereknek, munkaügyi központok munkatársainak, más civil szervezetek munkatársainak. Az egyesület által szervezett korábbi képzésekkel kapcsolatos visszajelzések kivétel nélkül pozitívak voltak, a képzésekbe bevont szakemberek rendre hangsúlyozták a kapott ismeretek fontosságát, illetve azt, hogy más szakmabeliek számára is fontos lenne az ilyen képzéseken való részvétel. Tapasztalataink azt támasztják alá, hogy a harmadik országbeli állampolgárokkal foglalkozóknak olyan komplex képzésekre van szükségük, amely ötvözi a bevándorlókkal kapcsolatos alapvető elméleti és gyakorlati ismereteket; az interkulturális ismereteken túl, kommunikációs készségeket fejleszt, szakmai önismeretet mélyít. A képzésbe egyaránt bevonhatóak harmadik országbeli állampolgárokkal gyakori vagy alkalmi kapcsolatban lévő alkalmazottak, közigazgatásban dolgozó ügyintézők, rendőrök, egészségügyi dolgozók, a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók, és a gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek, családsegítők és civil szervezetek munkatársai, önkéntesei, felsőoktatásban dolgozók. Képzéseink során az ismeretátadáson és készségfejlesztésen túl nagy súlyt fektetünk a hálózat- és kapcsolatépítésre, ami szintén növeli a képzésben részt vevők hosszú távú hatékonyságát. Jelen kiadványunkban segítséget adunk a Magyarországra irányuló migráció jobb megértéséhez, felhasználva a terepen dolgozó és a témában járatos elméleti kérdésekkel és oktatással foglalkozó szakemberek tapasztalatait. 7

8 8

9 A projekt bemutatása A Szakszerűen segíteni projekt a Wesley János Lelkészképző Főiskola és a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület összefogásával megvalósuló projekt, amelyet az Európai Unió Európai Integrációs Alapja támogat. A két szervezet együttműködése nem új keletű. Közös célunk a hátrányos helyzetű csoportok, ezen belül a bevándorlók segítése. A Menedék Egyesület munkatársai már 1998-ban migráns-specifikus kurzusokat tartottak a főiskola szociális munkás szakán tanulóknak, és ezt követően is számos alkalommal működtünk együtt, sikeresen. A Menedék Egyesület évek óta szervez migráns-specifikus továbbképzéseket Budapesten és vidéki városokban, állami és civil szférában dolgozó segítő szakembereknek. Több százan kapcsolódhattak be képzéseinkbe, amelyeknek tematikáját folyamatosan fejlesztjük, beépítve az egyesület szociális szolgáltatásainak tapasztalatait, a képzéseken részt vevő hallgatói és oktatói véleményeket, visszajelzéseket, a migrációhoz kapcsolódó szakterületek aktualitásait. A Szakszerűen segíteni képzési projekt ezekre a képzési tapasztalatokra épülve jött létre. A projekt folyamán hat képzést szervezünk. A képzésekben mintegy száz fő vesz részt, a projekt keretében készült el ez a hiánypótló kiadvány is. 9

10 10

11 Köszönet a projekt szakembereinek, az előadóknak, trénereknek, akik szakmai igényességükkel hozzájárulnak a projekt sikeréhez, a képzéseinken részt vevő tanulóknak, akik saját szakmai tapasztalataik megosztásával, nyitottságukkal, érdeklődésükkel rengeteg energiát és lendületet adnak a projektben közreműködő szakembereknek, a budapesti és a vidéki képzési helyszíneken dolgozóknak, hogy ideális körülményeket biztosították számunkra, beleértve a finom ebédeket, a meleg kávét, teát és a mindig tökéletesen működő technikai eszközöket és végül, de nem utolsó sorban azoknak a Magyarországon élő bevándorlóknak, akik a képzésen részt vevők felkérésére interjúalanyaivá váltak a házi feladatként elkészült esettanulmányoknak, terepnaplóknak. Köszönjük, hogy bepillantást engedtek élettörténetükbe, megosztották velünk számunkra nagyon értékes gondolataikat, érzéseiket. 11

12 12

13 Kiknek szól a kiadvány? A kézikönyv és példatár olyan segítő vagy segíteni vágyó szakembereknek szól dolgozzanak akár rendőrségen, önkormányzatoknál, civil szervezeteknél, akik munkájuk során elsősorban nem migráns ügyfelekkel foglalkoznak, de bármikor találkozhatnak olyan külföldiekkel, akik segítségre szorulnak. Reményeink szerint azok is találhatnak benne új és hasznos információkat, inspirációkat, akik már régóta foglalkoznak migránsokkal. Szeretnénk, ha a szociális szakképzésben részt vevő hallgatók is bepillantást nyernének a témába, ezért őket is célozza kiadványunk. Bízva abban, hogy fontos a folyamatos fejlődés, szakmai megújulás, kiadványunkat olyan oktatóknak, trénereknek is ajánljuk, akik szeretnének a témával foglalkozni. Végül ajánljuk mindenkinek, akit érdekel, honnan jöttek, mit csinálnak itt, hogyan élnek a hazánkban élő migránsok. 13

14 14

15 Útmutató a kézikönyv használatához A kézikönyvet sokféleképpen forgathatjuk. A kiadványban lévő ikonok segítik az eligazodást, megkönnyítik a használatot. Elmélet Eset? Tréning Terep Szakértő Feladat Tudástár????? 15

16 A képzés szerkezete és tematikája A képzés négy, egymásra épülő modulból áll. A tematika kidolgozásakor szem előtt tartottuk, hogy a résztvevők közt vannak, akik olyan intézményekből érkeztek, ahol elvétve ugyan, de megjelenik a migráns ügyfélkör; vannak, akik napi munkájuk során rendszeresen találkoznak harmadik országbeli állampolgárokkal; vannak, akik tanácsadóként, ügyfélszolgálatokon foglalkoznak emberekkel; továbbá olyanok is részt vesznek képzéseinken, akik csak érdeklődnek a téma iránt, és még nem tudják, hogyan integrálják a megszerzett tudást munkájukba. Erénye ez képzésünknek, hiszen a tapasztalatcsere, a vitatkozás, a közös feladatmegoldás mind olyan élmények, melyek mélyítik, belsővé teszik a megszerzett információkat. A képzés első részében fontos szempont volt a migráns-segítés kontextusának meghatározása, egy olyan kereté, melyben világosak az egyes szereplők feladatai, hatáskörei, a segítés lehetőségei. Mivel a képzés nagy része interaktív, kompetenciafejlesztő, önismereti jellegű, fontosnak tartjuk a csoportépítést, egymás megismerését. A következő modul során alapvető elméleti ismeretekre tesznek szert a résztvevők (a migráció szociológiája, jogi háttere, és a migráns lét pszichológiai dimenziói). A harmadik, negyedik modul az interkulturális kompetenciával foglalkozik. A hallgatók megismerkednek a migránsok legfőbb kibocsátó országaival, aktuális helyzetükkel és az elvándorlás néhány fő okával, megismerkednek a kommunikációs szituációkat nehezítő különbségekkel és az ezekből fakadó konfliktusok hátterével, okaival és működési mechanizmusaival. Megismerkednek az interkulturális kommunikációt és megértést nehezítő migráns-specifikus tényezőkkel. A képzés e szakaszában kerül sor a terepgyakorlatra (erről később részletesen olvashatnak). A képzés záró részének fő célja a szakmai önismeret fejlesztése. A tréning során alkalmazott önismereti feladatok fejlesztik a résztvevők kompetenciáját a segítő kapcsolat terén. A résztvevők gyakorlati példákon, esetismertetéseken keresztül ismerhetik meg a migráns célcsoport szükségleteit, megoszthatják tapasztalataikat kollégáikkal. Helyzetgyakorlatok során tapasztalhatják meg, milyen élethelyzetekkel szembesülnek a migráns kliensek hazánkban. Az érzékenyítő feladatok által felszínre kerülhetnek olyan attitűdök, melyek gátolják a hatékony segítő munkát. 16

17 A szemléletet megváltoztató feladatok oldják a frusztrációt, segítik az önreflexív szakmai gondolkodás mélyítését. Újdonság képzéseinkben, hogy egyre többet dolgozunk migráns egyéneket, csoportokat bemutató dokumentumfilmekkel, melyek fejlesztik az empátiát, jó alapot adnak érzések, tapasztalatok megbeszélésére, átgondolására. A tréning során súlyt fektetünk a résztvevők kommunikációjának fejlesztésére, alternatív konfliktuskezelő technikák alkalmazására. A kulturális kompetencia nemcsak a migránsokkal folytatott segítő munka alapvető szakmai tudása, ezért fontosnak tartjuk, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű csoportokkal dolgozó segítők is tisztában legyenek fogalomrendszerével, alapelveivel. 17

18 18

19 KÉZIKÖNYV ÉS PÉLDATÁR? 19

20 20

21 A szociális munkások migráns-specifikus készségfejlesztése gyakorlatokon keresztül Mint ahogy a tematika ismertetése során bemutattuk, a képzés elején fontosnak tartjuk a kontextus meghatározását. A migránsok integrációja szempontjából nélkülözhetetlen a jogszabályok, szociológia-alapfogalmak megismerése. A képzés elejére egy olyan tágabb perspektívát nyújtó tréninggyakorlatot fejlesztettünk, amely segít a képzésen részt vevőknek átélni a migránsok életútját, a fontosabb csomópontok meghatározását. A gyakorlat során migráns profilokat alkalmazunk, melyek valós történeteket integráló kitalált, fiktív esetek. A feladatmegoldás első fázisában csoportos felkészülés folyik: a résztvevők négyöt fős csoportokban elolvassák az eseteket, és megadott szempontok alapján megbeszélik azokat. A szempontrendszer kidolgozása során fontosnak tartottuk, hogy szó essen a segítést és a migráns életútjának alakulását meghatározó jogi környezetről, a migráció lelki hatásairól, a társadalmi kontextusról, az interkulturális találkozások jelentőségéről, a potenciális segítségnyújtás irányáról és eszközrendszeréről. A képzés egésze során több olyan nonverbális, kreatív gyakorlatot alkalmazunk, amely tapasztalataink szerint segíti az élményszerzést, a tapasztalatok belsővé válását. A lent ismertetett migráns profilok egyes szám második személyben való elolvasása hozzásegíti a résztvevőket ahhoz, hogy jobban beleéljék magukat az adott migráns életútjába. A megbeszélés után a csoportok színes újságok, papírok, olló, ragasztó segítségével egy folyamatábrát készítenek, ahol jelölik a fontosabb csomópontokat az adott életúton. 21

22 ?? ABAYOMI? 24 éves vagy. Nigériában, Lagosban nőttél fel. Szüleid példáját követve, mérnök szerettél volna lenni, először szülővárosodban iratkoztál be egyetemre. Kiderült azonban, hogy a képzés nincs akkreditálva, az állami egyetemi képzés pedig alacsony színvonalú. Eldöntötted, hogy külföldön próbálsz szerencsét. Felmerült Ghána, USA vagy Kanada és Magyarország. (A magyarországi egyetemek közül sok hirdeti magát a nigériai újságokban, napilapokban.) Végül Magyarország tűnt a legkedvezőbbnek. Nem volt ismerősöd az egyetemen, információ nélkül vágtál bele az utazásba (az interneten csak a politikával foglalkozó cikkeket találtál). A vízumügyintézéssel némileg meggyűlt a bajod, bár számos hivatalos papírod volt, ami tanúsította, hogy felvettek a pesti egyetemre, a követségi meghallgatáson úgy érezted, mintha egy rendőrségi kihallgatáson lettél volna. Megérkezésed után a külföldi diákoknak fenntartott kollégiumba kerültél, és bíztál benne, hogy a kollégiumi, illetve egyetemi diákszövetségek segítségével gyorsan beilleszkedsz. Az általuk szervezett programok azonban nem igazán nyerték el a tetszésedet, legtöbbjük amúgy is a közös sörözésről szólt, így hamar elmaradtál róluk. A beilleszkedés nehézségeit tapasztalva, az első 2 évben depressziós voltál, nem szerettél itt élni. Főként nigériai diákokkal voltál reggeltől estig, akik hozzád hasonlóan nem találták helyüket. Az egyetemen megismerkedtél egy amerikai emberrel, aki térítéssel is foglalkozott. Elvitt egy keresztény gyülekezetbe. Ekkor végre jobbra fordultak a dolgok. Elkezdtél olyan emberekkel találkozni, akik szintén külföldiek, de szeretnek Magyarországon élni. Több magyar barátod is lett a gyülekezetben. 22

23 QUANG 1995-ben érkeztél Magyarországra. Vietnamban orvosnak tanultál. Diplomád megszerzése után felvettek az állami kórházba. Egyszer lehetőséged adódott, hogy meglátogasd egyik barátodat, aki Magyarországon él. Turistaként jöttél ide, de megtetszett neked az ország, a magyarok vendégszeretete, és úgy érezted, itt jobbak a kilátások. Számos vietnamival találkoztál, aki Magyarországon sokkal jobban keresett kétkezi munkával, mint Vietnamban diplomásként. Ezért maradtál itt annak ellenére, hogy feleséged és kisfiad továbbra is Vietnamban él. Jó érzéssel töltött el, hogy támogathatod őket anyagilag. Megérkezésed előtt már sokat hallottál Magyarországról, mivel sok barátod élt az országban, valamint a tanulmányaid során is hallottál a magyar mezőgazdaságról. Ennek ellenére nem volt igazán elképzelésed az országról. Gyönyörűnek tartod Magyarországot, különösen Budapestet, és ezért is szeretsz itt élni. Az elejétől fogva albérletben laksz, mindig barátaiddal közösen béreltek lakást, hol vietnamiaktól, hol magyaroktól. Pavilonod van a Kőbányai piacon (a Négy Tigrisben), ruházati cikkeket árulsz, magyar alkalmazottad van. Naponta 9 órát dolgozol a hét 7 napján. Árudat magyaroktól és a vietnamiaktól szerzed be. A magyar cikkeket itthon varrják, ismersz is pár magyar főnököt, akiknek saját manufaktúrája van. A vietnami árut más vietnamiak importálják, tőlük veszed meg. Vevőid magyarok, kínaiak, külföldiek és néha vietnamiak is.??? Mostanában egyáltalán nem megy a bolt, a válság hatása miatt jelentősen csökkent a vevőid száma; akik korábban vásárlóid voltak, most csak panaszkodni jönnek. Kiadásaid gyakran meghaladják bevételeidet, már a visszaköltözésen gondolkodsz. 23

24 ?? ÉVA? Évának hívnak. 45 éves vagy. A kárpátaljai Beregszászon születtél, ahol egy helyi élelmiszerüzletben dolgoztál eladóként. Válásod után 3 évvel ezelőtt úgy döntöttél, hogy Magyarországon próbálsz boldogulni. Volt férjeddel nem sikerült szépen elválnod, nehezen dolgoztad fel a veszteséget. Gyereketek nincs. Kapóra jött egy régi osztálytársad ajánlata, aki akkoriban takarítóként dolgozott Nyíregyházán. Annak ellenére, hogy elszánt voltál, nehezen tudtál alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Bár ismerősöd amiben tudott segített az első időben, sokat idegeskedtél. Nem érezted magad biztonságban, szeretted volna legalizálni ittlétedet, ami a feketemunka mellett lehetetlennek tűnt. Már azon gondolkoztál, hogy visszaköltözöl szülővárosodba, amikor láttál egy hirdetést egy húsüzem előtt, amelyben munkatársakat keresnek. Mivel élelmiszeripari szakmunkásképzőt végeztél, megfeleltél a kritériumoknak, és állást kaptál az üzemben. A biztos munkahely és megélhetés lehetőséget teremtett neked, hogy legalizáld tartózkodásod (munkavállalási célú beutazó vízumot kellett kérned Ukrajnában, így szerezhettél tartózkodási engedélyt). Nagyon rosszul érint az ügyintézés bürokratikussága, és igazából nehezményezed, hogy magyar anyanyelved ellenére ugyanúgy kezelnek téged, mint más külföldit. Az ukrajnai gazdasági helyzet miatt azonban továbbra sem tervezed, hogy hazatérsz, úgy érzed, Magyarországon még mindig jobbak a kilátások 24

25 DZSAMILA Dzsamila vagy, 38 éves, muszlim vallású. Iskolába nem jártál. Libériában egy kis településen születtél, ahol felnőttként volt egy vendéglőd. Több afrikai nyelven is tudsz, és jól beszélsz angolul. Férjed keresztény, és a házasságod miatt a családoddal összeütközésbe kerültél, nem számíthatsz rájuk. Két fiad van, 20 év körüliek. Libériában 1980-tól 2005-ig, Charles Taylor távozásáig polgárháború dúlt. A háború sok áldozatot szedett. Téged és a családodat sokáig nem érintett közvetlenül a háború, de 1996-ban megölték a sógorodat, és a férjed eltűnt. Nem sokkal később fegyveresek törtek be a házba, a férjedet keresték és megfenyegettek, hogy megölnek, ha nem mondod el nekik, hol van. Nagyon megvertek, de elmentek azzal, hogy később még visszajönnek. Ezután elmenekültél az országból: Ghánában évekig éltél egy menekülttáborban, ahova sikerült a gyerekeidet is magad után hozatni ben azonban zűrzavar ütött ki a táborban, és a libériaiakat halomra öldösték. Az egyik fiad meghalt, a másik eltűnt. Te megint csak menekülni kényszerültél.??? Romániába hamis papírokkal jutottál, majd onnan Németországba szerettél volna eljutni, ahol az egyik rokonod él. De a magyar román határon elvették az irataidat. A Békéscsabai Befogadó Állomásra vittek, majd személyazonosságod tisztázása után Debrecenbe szállítottak, ahol mintegy fél évet töltöttél a menekült státuszra várva. Miután megkaptad a pozitív határozatot, Bicskére költöztél az ottani pre-integrációs állomásra. Ismerőseid javasolják, hogy keress fel egy pesti civil szervezetet, ami segít a munkavállalásban. A szociális munkás nagyon készséges, kigyűjtitek a szóba jövő lehetőségeket, és azt is vállalja, hogy felhívja őket. Sajnos, amikor meghallják, hogy külföldiről van szó, visszakoztak. De nem adod fel. Végül a második hónap elteltével állásinterjúra hívnak. Az interjú jól megy, másnap felhívnak, hogy tied az állás. A kezdeti lelkesedésed azonban hamar elmúlik, a vállalt 8 óra helyett napi órát dolgoztatnak, és a fizetés is kevesebb, mint amennyiben megállapodtatok. Tanácstalan vagy. Úgy érzed, kihasználnak, de se erőd, se lehetőséged, hogy változtass a helyzeten. 25

26 A feladatmegoldás után az alábbi szempontrendszert kapják kézbe a képzés résztvevői. A szempontrendszer integrálja az egyes részterületeket, segítséget nyújt az esettanulmány (képzés során elkészítendő házi feladat) elkészítésében is. A bevándorló életútjának megismerése Jogi, pszichológiai, antropológiai, szociológiai megfontolások Az otthon kontextusa A kibocsátó ország társadalmi/politikai/gazdasági/kulturális helyzete Milyen az ország politikai berendezkedése? Milyen az ország gazdasági helyzete? Milyen kulturálisan meghatározó csoportok alkotják az ország népességét? Ezek között milyen státusz különbségek? Mi az uralkodó vallás? Nyelv/nyelvek? Milyen társadalmi/kulturális feszültségek/konfliktusok vannak? Milyen kulturális hatások érvényesülnek? A migráns helyzete a kibocsátó országban Etnikai hovatartozása? Kisebbségi/többségi identitás? Vallása? Anyanyelve/beszélt nyelvek? Politikai meggyőződés/aktivitás? Képzettsége, szakmája, munkája? Gazdasági helyzete? Társadalmi státusza? Családi hálózata? Traumák, veszteségek? Az útra kelés kontextusa Mi motiválta az indulást? Milyen tervvel indult? Kivel indult? Útitársaival mi lett? Milyen országokon keresztül érkezett? Egy-egy helyen mennyi időt töltött? Milyen jelentős események történtek vele? Traumák, veszteségek? Változott-e a terve? 26

27 Az érkezés kontextusa Kivel, hogyan érkezett? Itt várta-e valaki (kapcsolathálója a fogadó országban)? Gazdasági háttere? Hivatalos procedúra (státusz, ügyintézés)? A jelen kontextusa Jogi státusza? Családi háló (itt és ott)? Kapcsolatháló a családon kívül (itt és ott)? Vallásgyakorlás? Milyen nyelveket beszél? Milyen gazdasági tevékenységekben vesz részt? Szociális helyzete? Gazdasági státusza? Milyen kulturális/társadalmi tevékenységekben vesz részt? Személyes megelégedettség a helyzetével? Mennyiben érzi úgy, hogy teljesültek az elvárásai? Változott-e a terve? Mennyi időre tervezi, hogy marad? 27

28 28

29 ESETEK 29

30 30

31 Esetek, példák, gyakorlatok Az alábbiakban olvasható esetek a képzéseink során gyűltek össze. Az olvasó képet kaphat a Magyarországon élő migránsok helyzetéről, a képzésen részt vett hallgatók szemszögéből. A példák segítik a migráns élethelyzet mögött húzódó különböző dimenziók tudatosítását, lehetőséget adnak az élettörténetek multidiszciplináris feldolgozására. Egy esetet lehet pusztán jogi, pszichológiai, szociológiai, interkulturális szempontból is értelmezni (mint ahogy az első három példa esetében láthatjuk), de az adott ember, történet megértéséhez, az esetleges segítségnyújtás megtervezéséhez, beavatkozási terv elkészítéséhez mindenképp szükséges a rendszerszemléletű látásmód elsajátítása, az összefüggések feltérképezése. 31

32 Mintaesetek, példák a feldolgozásra? Sara? Sara az 1970-es évek vége felé Marokkóban, Rabatban született. Marokkó hivatalos nyelve az arab, sokféle népcsoport él itt, más-más nyelvet és szokásokat őriznek, de a hitük közös: majdnem mindenki muszlim. Nyolc testvér közül ő a hatodik gyermek a családban. Szegények nem voltak, édesapja és édesanyja is dolgoztak, de főként az édesanya dolgozott sokat. Gyermekkorából az egyik meghatározó személy az énektanárnője volt, aki Magyarországról származott, teljesen más kultúrából. Mesélt nekik egy nagy magyar zeneszerző, Kodály Zoltán munkásságáról, a népdalgyűjtésről, és ezzel óhatatlanul az európai életről, Magyarországról. Sara elérte azt a kort (18 év), amikor a szülők úgy döntöttek, hogy a családi háló és a vagyoni kötelékek további erősödése miatt ideje férjhez mennie. A muszlim házasságok többségét a szülők, rokonok hozzák össze, reményeik szerint az ő tapasztalatukkal, körültekintésükkel a házasság hosszú életű lesz. A házasság nem szentség, hanem szerződés, melynek során a férj hozományt fizet a feleségnek két részletben: az első (kisebb) részletet azonnal, a másikat akkor, ha esetleg válásra kerülne a sor. Sara nem kedvelte a választott férfit, tanulni szeretett volna még. De nem akarata ellenére ment a férfihoz, a szülei nem kényszerítették. Férje olyan magatartási és viselkedési szabályokat akart rákényszeríteni, amelyeket nem tudott elfogadni. A férfi elvárta tőle, hogy szigorúan az iszlám törvényei szerint éljen. Csadorban kellett járnia, tanulási szándékában férje nem támogatta, sőt többször bántalmazta és megfenyegette: ha nem engedelmeskedik, összevagdossa a testét. Sara válni akart. Amikor valamelyik fél bejelenti válási szándékát, kötelező kivárni egy bizonyos időszakot, hogy kiderüljön, ha a feleség terhes. Ha ezután is ragaszkodnak ahhoz, hogy elváljanak, akkor a férjnek ezt két további alkalommal még ki kell jelentenie. Amennyiben a feleséget házasságtöréssel vádolják, azt férfi tanúknak kell igazolnia. A hamis tanúságtételt az iszlám szigorúan bünteti. Sara a rendőrséghez fordult, beadta a válókeresetet, különköltözött a férjétől. Csakhogy a férj beszerzett ugyanettől a hivataltól egy igazolást, miszerint ez nem elegendő ok a válásra, Sarának vissza kell költöznie. Az ottani törvényeknek megfelelően még három hónapot a férjével kellett volna élnie. A családjához nem mehetett vissza. Sara rettegett, nem akart a férjével élni, ezért megszökött. 32

33 A döntés, a lélek és a felelősség Sara érvényes úti okmánnyal, vízummal és nagy reményekkel érkezett meg 1999-ben repülőgéppel Magyarországra. A repülőtérről Budapest egyik hoteljébe ment, ott szállt meg. Elképzelése szerint az országban majd munkát vállal, dolgozni fog. Akkor még nem gondolta, hogy mindezek elérésére sok évvel később lesz lehetősége, de amíg erre az útra léphet, nagy megpróbáltatásokon megy keresztül. Magyarországon a munkavállalás feltételekhez kötött, megfelelő engedélyre van szüksége, amellyel ő nem rendelkezik. A pénze gyorsan fogy, egyre reménytelenebbé válik a helyzete. Ekkor követi el az első súlyos hibát. Nem akar Magyarországon maradni, a jobb élet reményében tovább akar utazni Európában, ehhez azonban nincsenek érvényes okmányai. Budapesten megismerkedik egy kurd férfival, aki felajánlja Sarának a segítségét. Tőle vásárol egy más nevére kiállított francia tartózkodási engedélyt. Elindul Ausztria felé, de a határellenőrzés során felfedik a hamisítást, előállítják. Tolmács közreműködésével meghallgatják a rendőrök és a határőrök. Amikor a meghallgatás után a tolmács közli vele, hogy vissza kell térnie hazájába, sírógörcsöt kap. A tolmács megemlíti, hogy folyamodhat menekült státuszért. Megteszi. Elszállítják a Debreceni Befogadó Állomásra, ahol sok és sokféle ismeretlen ember közé kerül, de nehezen viseli az ottani életet. Nem tesz semmit a beilleszkedéséért, elutasító. Úgy érzi, bezárták, állandóan figyelik, nem tud aludni, nincs étvágya. Keresi a kiutat, nem akar a táborban maradni. Eközben megismerkedik egy szlovák állampolgárságú nővel, aki megígéri, segít neki Horvátországon keresztül Olaszországba jutni. Vásárol egy eredeti útlevelet, az abban lévő képet kicserélik az övére. Bár tudja, hogy ez nem törvényes, belemegy. Ezzel az útlevéllel előre megszervezett időpontban, egy autóval jelentkező férfival együtt, bejelentés nélkül elhagyja a tábort. A horvát rendőrök igazoltatják, felfedik a fényképcserés útlevelet, elveszik tőle. Rendőri meghallgatások következnek kirendelt tolmács közreműködésével. Közlik vele, hogy kiutasítják a Horvát Köztársaság területéről, Magyarországra fogják visszaszállítani. Újabb kudarc, újabb szégyen. Magyarországra szállítását követően szembesül azzal, hogy vele szemben a magyar hatóság is kiutasítást rendel el. Összeomlik, amikor közlik vele, hogy őrizetben marad, nem kerül már vissza Debrecenbe a Befogadó Állomásra, ahonnan eljött, hivatalos papírjai beszerzését követően repülővel fogja elhagyni az országot. Megtagadja az eléje tett hivatalos papírok aláírását. 33

34 Neheztel a tolmácsra, őt okolja, hogy az ügyét nem befolyásolta kedvezően. Teljesen elveszít mindenféle kontrollt, nagyon szorong, tehetetlen és elkeseredett. Könyörög, hogy engedjék szabadon. A hónapok óta tartó stressz fizikális és mentális állapotában is jelentkezik. Egyik nap a mellékhelyiségből kijövet elveszíti az eszméletét, összeesik. A kiérkező mentőorvos további vizsgálat céljából belgyógyászati szakrendelésre szállíttatja. Ezt követi egy másik szakvizsgálat, amely megállapítja, hogy Sara 11 hetes terhes. Megszökött saját hazájából egy szabad és jobb élet reményében, menekülve egy bántalmazó férj elől. Magyarországon nem tudja az elképzeléseit megvalósítani, mások rábeszélésére törvénytelen eszközökhöz nyúl, vállalja ennek veszélyeit. Folyamatosan egyre kiszolgáltatottabb és nehezebb helyzetekbe kerül, hogy hazájába ne kelljen visszatérnie. De mindez hiába volt, mert őrizetben van, innen már nem tud kimenni, be van zárva, mindenhová fegyveres emberek kísérik, még az orvosi vizsgálatokra is. Számára idegen emberekkel kell beszélnie életéről, családjáról. Úgy érzi, senki nem törődik vele, hiába kérleli a rendőröket, az orvosokat, a tolmácsot, nem akarnak rajta segíteni. Láthatóan hárítja a felelősséget magától: ő csak egy áldozat. Terhessége kapcsán döntenie kell a magzat sorsáról: megtartja, vagy terhességmegszakításra megy? Megjelenik nála a családsegítő munkatársa, akit ilyenkor hivatalból kirendelnek. Sara teljesen zavarodott, ő ezt az egészet nem így akarta. Nincs akivel őszintén, bizalommal beszélhetne a vele eddig történtekről, nincs barátja, a családja távol van. A kurd férfiról, akitől a baba van, nem tud semmi közelebbit. Ebben az állapotban lép be Saránál a származás, a neveltetés és a vallás meghatározó volta. Az iszlám ugyanis elítéli a házasságon kívüli szexualitást. A megszületett gyermeknek törvényes, vér szerinti apja kell hogy legyen, akinek kötelessége gyermekéről gondoskodni, és akit apaságától nem lehet megfosztani. Az iszlámban az örökbefogadás éppen ezért törvénytelen. Önkéntelenül is belehelyezi magát a származási országa normájába, tudja, hogy Marokkóba való visszatérésekor családja megölné. A beszélgetésünknek ez volt a legnehezebb állomása. Bár nagyon szerettem volna Sara történetét megírni, éreztem, hogy rettenetesen megviseli, amikor felidézi akkori állapotát. Ezért a tolmács és én is teljesen a háttérbe vonultunk. Ha úgy dönt, itt vége a beszélgetésnek, felállok, megölelem őt, megköszönöm az eddigi bizalmát, és minden neheztelés nélkül tudomásul veszem a döntését, hogy nincs tovább ereje erről beszélni, a múlt eseményeit ismét átélni. De nem így történt, a beszélgetés folytatódott. Kissé szégyenkezve említi, hogy abban a helyzetben nem tudta már, mi történik vele. Üti a zárka ajtaját, a figyelmeztetés ellenére sem hagyja abba a kiabálást, leköpi az őröket. Átviszik 34

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen!

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Szolnok 2012. december 04. Harhai Zsolt igazgató Előzmények Hazánk 1989-ben területi korlátozással csatlakozik a a menekültek helyzetéről szóló 1951.

Részletesebben

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Bevándorlók Magyarországon Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Az elemzés fókusza Miben mások a határon túli magyarok, mint a többi bevándorolt? Kik a sikeres migránsok ma Magyarországon? A magyar

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Tájékoztató a jogairól

Tájékoztató a jogairól Tájékoztató a jogairól Ez a tájékoztató fontos információkat tartalmaz az Ön jogairól, ha a rendőrségen tartózkodik. Jogok alatt azokat a fontos szabadságokat és igénybe vehető segítségeket értjük, amelyek

Részletesebben

Integráció a hétköznapokban problémák és jó gyakorlatok oktatás, nők munkavállalása, kísérő nélküli kiskorúak.

Integráció a hétköznapokban problémák és jó gyakorlatok oktatás, nők munkavállalása, kísérő nélküli kiskorúak. Integráció a hétköznapokban problémák és jó gyakorlatok oktatás, nők munkavállalása, kísérő nélküli kiskorúak. Árendás Zsuzsa ASSESS NATIONAL WORKSHOP BUDAPEST, 2015 ÁPRILIS 9 Co-funded by the European

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai)

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) Az adatokról A számok nem reprezentatívak, és nem is teljesek (nem mindenről

Részletesebben

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014 Máltai Óvoda és Általános Iskola Mentori rendszer 2013/2014 A mentori rendszer bemutatása A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány, a Máltai Óvoda és Általános Iskola és a Befogadó falu Program

Részletesebben

TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 Zárókiadvány TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja ésaz intenzív utógondozás modellje Nemzetgazdasági Minisztérium TETT-program az áldozatokért

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

Lakhatási program Nyíregyházán

Lakhatási program Nyíregyházán Lakhatási program Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás Szervezeti organogram Periféria Egyesület Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Szociális Szolgáltató Központ Utcai Szociális

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÉS PÉCS

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÉS PÉCS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÉS PÉCS VÁROSA A KÜLFÖLDI HALLGATÓK SZEMÉVEL M. Császár Zsuzsanna Wusching Á. Tamás Füzesi Zsuzsanna Faubl Nóra NEMZETKÖZI HALLGATÓK A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN A PTE NEMZETKÖZI

Részletesebben

Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat!

Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat! Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat! Magyarországon évente 1000 serdülőkorú lányból 30 lesz várandós nagykorúságának betöltése előtt. Közel felük megszakíttatja terhességét, másik felük pedig

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

DR. GÖNCZÖL KATALIN egyetemi tanár miniszteri biztos, az Országos Bűnmegelőzési Bizottság szakmai elnöke

DR. GÖNCZÖL KATALIN egyetemi tanár miniszteri biztos, az Országos Bűnmegelőzési Bizottság szakmai elnöke DR. GÖNCZÖL KATALIN egyetemi tanár miniszteri biztos, az Országos Bűnmegelőzési Bizottság szakmai elnöke A TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉS STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSULÁSI FELTÉTELEI A NAGYVÁROSOKBAN Köszönöm a meghívást.

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

Céljaim 2014-re, hogy még sikeresebb legyek!

Céljaim 2014-re, hogy még sikeresebb legyek! Céljaim 2014-re, hogy még sikeresebb legyek! A mai dátum:... FONTOS! Szánj erre a gyakorlatra elég időt! Legalább fél órára, de lehet, hogy egy órára is szükséged lesz. Adj magadnak időt, hogy tényleg

Részletesebben

Beszámoló. CEIPES-LEONARDO PROJECT "People with learning disabilities in the labour market" Yozgat workshop 2015.05.14-17

Beszámoló. CEIPES-LEONARDO PROJECT People with learning disabilities in the labour market Yozgat workshop 2015.05.14-17 Beszámoló CEIPES-LEONARDO PROJECT "People with learning disabilities in the labour market" Yozgat workshop 2015.05.14-17 Résztvevők: Balla Gyula önkéntes, HR tanácsadó, tréner, pszichológus Erdei Gábor

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Mit tudott a szakról? Honnan volt ez az információja? (Itt rákérdezni: az egyetem informálta őt bármiről?)

Mit tudott a szakról? Honnan volt ez az információja? (Itt rákérdezni: az egyetem informálta őt bármiről?) DIÁKOK Előzmények a múlt: az egyetem előtti időszak Hol született? Meséljen a családjáról! (szülei foglalkozása, iskolai végzettsége, lakóhely típusa, testvérek száma) Hova járt középiskolába? (Milyen

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 6 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Resztoratív szemlélet a büntetésvégrehajtásban. Külföldi tapasztalatok. Balassagyarmati Fegyház és Börtön 2007. december 13.

Resztoratív szemlélet a büntetésvégrehajtásban. Külföldi tapasztalatok. Balassagyarmati Fegyház és Börtön 2007. december 13. Resztoratív szemlélet a büntetésvégrehajtásban - Külföldi tapasztalatok Elıadó: Fellegi Borbála Balassagyarmati Fegyház és Börtön 2007. december 13. A helyreállító attitőd Hogyan válaszolunk a normaszegésre?

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal

Részletesebben

Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/

Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/ Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/ Oktatáspolitikai alapdokumentumok kívánják meg a ma iskolájától, hogy mielőbb jusson túl azon a tartalmi és módszertani váltáson, amit már maga

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap 2008.

Európai Menekültügyi Alap 2008. Európai Menekültügyi Alap 2008. A 2008. évi pályázati célkitűzések és prioritások Az új menedékjogról szóló törvény Jogi háttér (EU): 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a Szolidaritás

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA SIÓFOK 2011.05.11. Takács Imre előadása A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál 1. A TEREP ELVÁRÁSAI

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. február

Részletesebben

Közbeszerzési szakértő képzés az új közbeszerzési törvény megjelent változásai alapján

Közbeszerzési szakértő képzés az új közbeszerzési törvény megjelent változásai alapján Rendelkezik közbeszerzési végzettséggel és fontos Önnek a szakmai fejlődés? Csak az aktualitások érdeklik, és nem szeretne az általánosságokkal foglalkozni? Nincs ideje elméleti előadásokat hallgatni,

Részletesebben

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Mi az az Erasmus+ program? Az Európai Bizottság idén már 28 éves programja Plusz, mert a 28 évvel ezelőtt alapított

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első

Részletesebben

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal Egyéni fejlesztési terv minta Általános rész Fejlesztési terv készítője: Fejlesztési tervért felelős személy neve: Kit Mikor Hogyan értesítek Egyéb Feljegyzések Projektmenedzser Projektben lévő fiatal

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES Tolerancia Workshop YFU Szervezetünk, a Youth For Understanding (YFU) egy nemzetközi, non-profit szervezet, mely 1951 óta

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! Az alábbi kérdéssornak az

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A legnagyobb jó, amit a másik emberért tehetünk nem az, ha megosztjuk vele a gazdagságunkat, hanem ha elétárjuk a sajátját. (Benjamin Disareli) Palkovicsné

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november)

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november) Egy segítő hang (Képmás Családmagazin 2010/november) Szöveg: Váczi Éva Kép: Hrabovszki Viktor Személyes válságainkban néha nagyon magányosnak érezzük magunkat. Néha hosszú ideig egyedül birkózunk problémáinkkal,

Részletesebben

(2001-2011) 2013. január. Összeállította: Fehér Erika vezető főtanácsos védőnő Védőnői Szakfelügyeleti Osztály

(2001-2011) 2013. január. Összeállította: Fehér Erika vezető főtanácsos védőnő Védőnői Szakfelügyeleti Osztály Iktatószám: OTH IF-1857/213. Előzmény: OTH IF-3657/212. A ban dolgozó védőnők létszámával, helyzetével, tevékenységével kapcsolatos fontosabb adatok, mutatók az éves jelentések alapján () 213. január Összeállította:

Részletesebben

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Kocsis György Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Az oroszlányi gyermekotthon 1967 óta áll a fővárosi gyermekvédelem szolgálatában. Kezdetben csak lány növendékei

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23.

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23. A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében 2014. szeptember 23. Szempontsor Eddigi tapasztalatok: Teljes körű adatszolgáltatás a gyámhivatalok felé Egyre jobb minőségű,

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Finanszírozási szerződés II. számú melléklete 2012. év Kötelezően vezetendő dokumentáció a Krízisközpontok működtetéséhez Kötelezően

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elzése Tantárgy oktatójának Meghirdetési időszak Szükséges előtanulmányok, Ismeretek ellenőrzésének SMAK107 Terepfeldolgozó Csolti Ildikó levelező tagozaton

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.)

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) TÁMOP-3.1.4.B-13/ 1 2013-0001 Függőség kávé Szerhez kötődő Nem szerhez

Részletesebben

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely)

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) A hódmezővásárhelyi Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató Gondozási Központjának szakmai vezetésére 212. március

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben