Szakszerűen segíteni. Kézikönyv és példatár a migráns-specifikus segítés gyakorlatához. A kézikönyvet összeállította Bognár Katalin

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakszerűen segíteni. Kézikönyv és példatár a migráns-specifikus segítés gyakorlatához. A kézikönyvet összeállította Bognár Katalin"

Átírás

1 Szakszerűen segíteni Kézikönyv és példatár a migráns-specifikus segítés gyakorlatához A kézikönyvet összeállította Bognár Katalin 1

2 A projekt címe: Szakszerűen segíteni A projekt az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával valósul meg. A kiadvány címe: Szakszerűen segíteni Kézikönyv és példatár a migráns-specifikus segítés gyakorlatához A kiadásért felel a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület elnöke Cím: 1081 Budapest, Népszínház utca 16. III./3. Telefon: (36-1) Fax: (36-1) Honlap: Szöveggondozás: Bognár Róbert Asszisztens: Hetzer Kata Szakmai lektor: Kováts András Projektkoordináció: Medjesi Anna Design, DTP: Varga Magdolna Visual Manna Budapest, 2011 ISBN

3 Szakszerűen segíteni Kézikönyv és példatár a migráns-specifikus segítés gyakorlatához Szakértők: Koppány Judit Kováts András Kreácsik Judit dr. Pucsok Albert Udvarhelyi Éva Tessza 3

4 4

5 Tartalom Bevezető 6 A projekt bemutatása 9 Köszönet 11 Kiknek szól a kiadvány? 13 Útmutató a kézikönyv használatához 15 A képzés szerkezete és tematikája 16 KÉZIKÖNYV ÉS PÉLDATÁR 19 A szociális munkások migráns-specifikus készségfejlesztése gyakorlatokon keresztül 21 ESETEK 29 Esetek, példák, gyakorlatok 31 Esetek feldolgozásra 51 TEREP 109 Terepen, találkozások migránsokkal 111 ELMÉLET 139 Háttértanulmányok 141 Bevándorlók Magyarországon 143 A migráns fókuszú szociális munka módszertana a külföldi szakirodalom tükrében 167 TUDÁSTÁR 209 Hasznos linkek 210 Ajánlott irodalom 212 Ajánlott filmek 217 5

6 Bevezető A harmadik országbeli állampolgárok sikeres integrációjának egyik fontos feltétele, hogy az állami intézményekben, közszolgálatban dolgozók és a civil szervezetek munkatársai kellően felkészültek legyenek a hatékony és szakszerű segítségnyújtásra. A Menedék Egyesület évek óta érzékeli, hogy a harmadik országok állampolgáraival is foglalkozó segítő szakemberek migráns-specifikus szakmai felkészültsége hiányos és fejlesztésre szorul. Tapasztalatunk szerint a szociális szakképzésben elvétve található migráns-specifikus tematika. A Menedék Egyesülethez számos esetben fordulnak segítségért közigazgatásban dolgozó ügyintézők, családsegítő szolgálatok munkatársai, gyermekvédelmi feladatokat ellátók, egészségügyi dolgozók és egyéb civil szervezetek dolgozói, de az ügyfélkörükbe tartozó bevándorlók, harmadik országok állampolgárai is beszámolnak ügyeik intézése közben elszenvedett sérelmekről. Az esetek többségében jogi szabályozással, ügyintézéssel kapcsolatos kérdések merülnek fel, de az is gyakori, hogy megfelelő nyelvi és egyéb szakmai kompetenciák hiányában a bevándorlókkal foglalkozó emberek nem tudják ellátni feladataikat. A bevándorlók elleni intézményes elutasítás, illetve diszkrimináció az esetek jelentős részében nem kifejezett idegenellenességből fakad, hanem abból, hogy az ügyintézők és segítő szakemberek tájékozatlansága, inkompetenciája miatti frusztráció elutasítássá alakul. A sorozatos negatív tapasztalatok azután kialakítják azokat az egyéni attitűdöket, amelyek meghatározzák a szociális intézmények szervezeti kultúráját, ami gyakran kirekesztő a migránsokkal szemben. A migránsok jelentős része így ellátatlanul marad, negatív tapasztalataik gyengítik a magyar társadalomba és intézményrendszerbe vetett bizalmukat, s ez elidegenedéshez, kirekesztéshez és az integrációs folyamat elakadásához vezet. 6

7 A Menedék Egyesület évek óta szervez tréningeket, képzéseket Budapesten és vidéki városokban szociális szakembereknek, munkaügyi központok munkatársainak, más civil szervezetek munkatársainak. Az egyesület által szervezett korábbi képzésekkel kapcsolatos visszajelzések kivétel nélkül pozitívak voltak, a képzésekbe bevont szakemberek rendre hangsúlyozták a kapott ismeretek fontosságát, illetve azt, hogy más szakmabeliek számára is fontos lenne az ilyen képzéseken való részvétel. Tapasztalataink azt támasztják alá, hogy a harmadik országbeli állampolgárokkal foglalkozóknak olyan komplex képzésekre van szükségük, amely ötvözi a bevándorlókkal kapcsolatos alapvető elméleti és gyakorlati ismereteket; az interkulturális ismereteken túl, kommunikációs készségeket fejleszt, szakmai önismeretet mélyít. A képzésbe egyaránt bevonhatóak harmadik országbeli állampolgárokkal gyakori vagy alkalmi kapcsolatban lévő alkalmazottak, közigazgatásban dolgozó ügyintézők, rendőrök, egészségügyi dolgozók, a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók, és a gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek, családsegítők és civil szervezetek munkatársai, önkéntesei, felsőoktatásban dolgozók. Képzéseink során az ismeretátadáson és készségfejlesztésen túl nagy súlyt fektetünk a hálózat- és kapcsolatépítésre, ami szintén növeli a képzésben részt vevők hosszú távú hatékonyságát. Jelen kiadványunkban segítséget adunk a Magyarországra irányuló migráció jobb megértéséhez, felhasználva a terepen dolgozó és a témában járatos elméleti kérdésekkel és oktatással foglalkozó szakemberek tapasztalatait. 7

8 8

9 A projekt bemutatása A Szakszerűen segíteni projekt a Wesley János Lelkészképző Főiskola és a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület összefogásával megvalósuló projekt, amelyet az Európai Unió Európai Integrációs Alapja támogat. A két szervezet együttműködése nem új keletű. Közös célunk a hátrányos helyzetű csoportok, ezen belül a bevándorlók segítése. A Menedék Egyesület munkatársai már 1998-ban migráns-specifikus kurzusokat tartottak a főiskola szociális munkás szakán tanulóknak, és ezt követően is számos alkalommal működtünk együtt, sikeresen. A Menedék Egyesület évek óta szervez migráns-specifikus továbbképzéseket Budapesten és vidéki városokban, állami és civil szférában dolgozó segítő szakembereknek. Több százan kapcsolódhattak be képzéseinkbe, amelyeknek tematikáját folyamatosan fejlesztjük, beépítve az egyesület szociális szolgáltatásainak tapasztalatait, a képzéseken részt vevő hallgatói és oktatói véleményeket, visszajelzéseket, a migrációhoz kapcsolódó szakterületek aktualitásait. A Szakszerűen segíteni képzési projekt ezekre a képzési tapasztalatokra épülve jött létre. A projekt folyamán hat képzést szervezünk. A képzésekben mintegy száz fő vesz részt, a projekt keretében készült el ez a hiánypótló kiadvány is. 9

10 10

11 Köszönet a projekt szakembereinek, az előadóknak, trénereknek, akik szakmai igényességükkel hozzájárulnak a projekt sikeréhez, a képzéseinken részt vevő tanulóknak, akik saját szakmai tapasztalataik megosztásával, nyitottságukkal, érdeklődésükkel rengeteg energiát és lendületet adnak a projektben közreműködő szakembereknek, a budapesti és a vidéki képzési helyszíneken dolgozóknak, hogy ideális körülményeket biztosították számunkra, beleértve a finom ebédeket, a meleg kávét, teát és a mindig tökéletesen működő technikai eszközöket és végül, de nem utolsó sorban azoknak a Magyarországon élő bevándorlóknak, akik a képzésen részt vevők felkérésére interjúalanyaivá váltak a házi feladatként elkészült esettanulmányoknak, terepnaplóknak. Köszönjük, hogy bepillantást engedtek élettörténetükbe, megosztották velünk számunkra nagyon értékes gondolataikat, érzéseiket. 11

12 12

13 Kiknek szól a kiadvány? A kézikönyv és példatár olyan segítő vagy segíteni vágyó szakembereknek szól dolgozzanak akár rendőrségen, önkormányzatoknál, civil szervezeteknél, akik munkájuk során elsősorban nem migráns ügyfelekkel foglalkoznak, de bármikor találkozhatnak olyan külföldiekkel, akik segítségre szorulnak. Reményeink szerint azok is találhatnak benne új és hasznos információkat, inspirációkat, akik már régóta foglalkoznak migránsokkal. Szeretnénk, ha a szociális szakképzésben részt vevő hallgatók is bepillantást nyernének a témába, ezért őket is célozza kiadványunk. Bízva abban, hogy fontos a folyamatos fejlődés, szakmai megújulás, kiadványunkat olyan oktatóknak, trénereknek is ajánljuk, akik szeretnének a témával foglalkozni. Végül ajánljuk mindenkinek, akit érdekel, honnan jöttek, mit csinálnak itt, hogyan élnek a hazánkban élő migránsok. 13

14 14

15 Útmutató a kézikönyv használatához A kézikönyvet sokféleképpen forgathatjuk. A kiadványban lévő ikonok segítik az eligazodást, megkönnyítik a használatot. Elmélet Eset? Tréning Terep Szakértő Feladat Tudástár????? 15

16 A képzés szerkezete és tematikája A képzés négy, egymásra épülő modulból áll. A tematika kidolgozásakor szem előtt tartottuk, hogy a résztvevők közt vannak, akik olyan intézményekből érkeztek, ahol elvétve ugyan, de megjelenik a migráns ügyfélkör; vannak, akik napi munkájuk során rendszeresen találkoznak harmadik országbeli állampolgárokkal; vannak, akik tanácsadóként, ügyfélszolgálatokon foglalkoznak emberekkel; továbbá olyanok is részt vesznek képzéseinken, akik csak érdeklődnek a téma iránt, és még nem tudják, hogyan integrálják a megszerzett tudást munkájukba. Erénye ez képzésünknek, hiszen a tapasztalatcsere, a vitatkozás, a közös feladatmegoldás mind olyan élmények, melyek mélyítik, belsővé teszik a megszerzett információkat. A képzés első részében fontos szempont volt a migráns-segítés kontextusának meghatározása, egy olyan kereté, melyben világosak az egyes szereplők feladatai, hatáskörei, a segítés lehetőségei. Mivel a képzés nagy része interaktív, kompetenciafejlesztő, önismereti jellegű, fontosnak tartjuk a csoportépítést, egymás megismerését. A következő modul során alapvető elméleti ismeretekre tesznek szert a résztvevők (a migráció szociológiája, jogi háttere, és a migráns lét pszichológiai dimenziói). A harmadik, negyedik modul az interkulturális kompetenciával foglalkozik. A hallgatók megismerkednek a migránsok legfőbb kibocsátó országaival, aktuális helyzetükkel és az elvándorlás néhány fő okával, megismerkednek a kommunikációs szituációkat nehezítő különbségekkel és az ezekből fakadó konfliktusok hátterével, okaival és működési mechanizmusaival. Megismerkednek az interkulturális kommunikációt és megértést nehezítő migráns-specifikus tényezőkkel. A képzés e szakaszában kerül sor a terepgyakorlatra (erről később részletesen olvashatnak). A képzés záró részének fő célja a szakmai önismeret fejlesztése. A tréning során alkalmazott önismereti feladatok fejlesztik a résztvevők kompetenciáját a segítő kapcsolat terén. A résztvevők gyakorlati példákon, esetismertetéseken keresztül ismerhetik meg a migráns célcsoport szükségleteit, megoszthatják tapasztalataikat kollégáikkal. Helyzetgyakorlatok során tapasztalhatják meg, milyen élethelyzetekkel szembesülnek a migráns kliensek hazánkban. Az érzékenyítő feladatok által felszínre kerülhetnek olyan attitűdök, melyek gátolják a hatékony segítő munkát. 16

17 A szemléletet megváltoztató feladatok oldják a frusztrációt, segítik az önreflexív szakmai gondolkodás mélyítését. Újdonság képzéseinkben, hogy egyre többet dolgozunk migráns egyéneket, csoportokat bemutató dokumentumfilmekkel, melyek fejlesztik az empátiát, jó alapot adnak érzések, tapasztalatok megbeszélésére, átgondolására. A tréning során súlyt fektetünk a résztvevők kommunikációjának fejlesztésére, alternatív konfliktuskezelő technikák alkalmazására. A kulturális kompetencia nemcsak a migránsokkal folytatott segítő munka alapvető szakmai tudása, ezért fontosnak tartjuk, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű csoportokkal dolgozó segítők is tisztában legyenek fogalomrendszerével, alapelveivel. 17

18 18

19 KÉZIKÖNYV ÉS PÉLDATÁR? 19

20 20

21 A szociális munkások migráns-specifikus készségfejlesztése gyakorlatokon keresztül Mint ahogy a tematika ismertetése során bemutattuk, a képzés elején fontosnak tartjuk a kontextus meghatározását. A migránsok integrációja szempontjából nélkülözhetetlen a jogszabályok, szociológia-alapfogalmak megismerése. A képzés elejére egy olyan tágabb perspektívát nyújtó tréninggyakorlatot fejlesztettünk, amely segít a képzésen részt vevőknek átélni a migránsok életútját, a fontosabb csomópontok meghatározását. A gyakorlat során migráns profilokat alkalmazunk, melyek valós történeteket integráló kitalált, fiktív esetek. A feladatmegoldás első fázisában csoportos felkészülés folyik: a résztvevők négyöt fős csoportokban elolvassák az eseteket, és megadott szempontok alapján megbeszélik azokat. A szempontrendszer kidolgozása során fontosnak tartottuk, hogy szó essen a segítést és a migráns életútjának alakulását meghatározó jogi környezetről, a migráció lelki hatásairól, a társadalmi kontextusról, az interkulturális találkozások jelentőségéről, a potenciális segítségnyújtás irányáról és eszközrendszeréről. A képzés egésze során több olyan nonverbális, kreatív gyakorlatot alkalmazunk, amely tapasztalataink szerint segíti az élményszerzést, a tapasztalatok belsővé válását. A lent ismertetett migráns profilok egyes szám második személyben való elolvasása hozzásegíti a résztvevőket ahhoz, hogy jobban beleéljék magukat az adott migráns életútjába. A megbeszélés után a csoportok színes újságok, papírok, olló, ragasztó segítségével egy folyamatábrát készítenek, ahol jelölik a fontosabb csomópontokat az adott életúton. 21

22 ?? ABAYOMI? 24 éves vagy. Nigériában, Lagosban nőttél fel. Szüleid példáját követve, mérnök szerettél volna lenni, először szülővárosodban iratkoztál be egyetemre. Kiderült azonban, hogy a képzés nincs akkreditálva, az állami egyetemi képzés pedig alacsony színvonalú. Eldöntötted, hogy külföldön próbálsz szerencsét. Felmerült Ghána, USA vagy Kanada és Magyarország. (A magyarországi egyetemek közül sok hirdeti magát a nigériai újságokban, napilapokban.) Végül Magyarország tűnt a legkedvezőbbnek. Nem volt ismerősöd az egyetemen, információ nélkül vágtál bele az utazásba (az interneten csak a politikával foglalkozó cikkeket találtál). A vízumügyintézéssel némileg meggyűlt a bajod, bár számos hivatalos papírod volt, ami tanúsította, hogy felvettek a pesti egyetemre, a követségi meghallgatáson úgy érezted, mintha egy rendőrségi kihallgatáson lettél volna. Megérkezésed után a külföldi diákoknak fenntartott kollégiumba kerültél, és bíztál benne, hogy a kollégiumi, illetve egyetemi diákszövetségek segítségével gyorsan beilleszkedsz. Az általuk szervezett programok azonban nem igazán nyerték el a tetszésedet, legtöbbjük amúgy is a közös sörözésről szólt, így hamar elmaradtál róluk. A beilleszkedés nehézségeit tapasztalva, az első 2 évben depressziós voltál, nem szerettél itt élni. Főként nigériai diákokkal voltál reggeltől estig, akik hozzád hasonlóan nem találták helyüket. Az egyetemen megismerkedtél egy amerikai emberrel, aki térítéssel is foglalkozott. Elvitt egy keresztény gyülekezetbe. Ekkor végre jobbra fordultak a dolgok. Elkezdtél olyan emberekkel találkozni, akik szintén külföldiek, de szeretnek Magyarországon élni. Több magyar barátod is lett a gyülekezetben. 22

23 QUANG 1995-ben érkeztél Magyarországra. Vietnamban orvosnak tanultál. Diplomád megszerzése után felvettek az állami kórházba. Egyszer lehetőséged adódott, hogy meglátogasd egyik barátodat, aki Magyarországon él. Turistaként jöttél ide, de megtetszett neked az ország, a magyarok vendégszeretete, és úgy érezted, itt jobbak a kilátások. Számos vietnamival találkoztál, aki Magyarországon sokkal jobban keresett kétkezi munkával, mint Vietnamban diplomásként. Ezért maradtál itt annak ellenére, hogy feleséged és kisfiad továbbra is Vietnamban él. Jó érzéssel töltött el, hogy támogathatod őket anyagilag. Megérkezésed előtt már sokat hallottál Magyarországról, mivel sok barátod élt az országban, valamint a tanulmányaid során is hallottál a magyar mezőgazdaságról. Ennek ellenére nem volt igazán elképzelésed az országról. Gyönyörűnek tartod Magyarországot, különösen Budapestet, és ezért is szeretsz itt élni. Az elejétől fogva albérletben laksz, mindig barátaiddal közösen béreltek lakást, hol vietnamiaktól, hol magyaroktól. Pavilonod van a Kőbányai piacon (a Négy Tigrisben), ruházati cikkeket árulsz, magyar alkalmazottad van. Naponta 9 órát dolgozol a hét 7 napján. Árudat magyaroktól és a vietnamiaktól szerzed be. A magyar cikkeket itthon varrják, ismersz is pár magyar főnököt, akiknek saját manufaktúrája van. A vietnami árut más vietnamiak importálják, tőlük veszed meg. Vevőid magyarok, kínaiak, külföldiek és néha vietnamiak is.??? Mostanában egyáltalán nem megy a bolt, a válság hatása miatt jelentősen csökkent a vevőid száma; akik korábban vásárlóid voltak, most csak panaszkodni jönnek. Kiadásaid gyakran meghaladják bevételeidet, már a visszaköltözésen gondolkodsz. 23

24 ?? ÉVA? Évának hívnak. 45 éves vagy. A kárpátaljai Beregszászon születtél, ahol egy helyi élelmiszerüzletben dolgoztál eladóként. Válásod után 3 évvel ezelőtt úgy döntöttél, hogy Magyarországon próbálsz boldogulni. Volt férjeddel nem sikerült szépen elválnod, nehezen dolgoztad fel a veszteséget. Gyereketek nincs. Kapóra jött egy régi osztálytársad ajánlata, aki akkoriban takarítóként dolgozott Nyíregyházán. Annak ellenére, hogy elszánt voltál, nehezen tudtál alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Bár ismerősöd amiben tudott segített az első időben, sokat idegeskedtél. Nem érezted magad biztonságban, szeretted volna legalizálni ittlétedet, ami a feketemunka mellett lehetetlennek tűnt. Már azon gondolkoztál, hogy visszaköltözöl szülővárosodba, amikor láttál egy hirdetést egy húsüzem előtt, amelyben munkatársakat keresnek. Mivel élelmiszeripari szakmunkásképzőt végeztél, megfeleltél a kritériumoknak, és állást kaptál az üzemben. A biztos munkahely és megélhetés lehetőséget teremtett neked, hogy legalizáld tartózkodásod (munkavállalási célú beutazó vízumot kellett kérned Ukrajnában, így szerezhettél tartózkodási engedélyt). Nagyon rosszul érint az ügyintézés bürokratikussága, és igazából nehezményezed, hogy magyar anyanyelved ellenére ugyanúgy kezelnek téged, mint más külföldit. Az ukrajnai gazdasági helyzet miatt azonban továbbra sem tervezed, hogy hazatérsz, úgy érzed, Magyarországon még mindig jobbak a kilátások 24

25 DZSAMILA Dzsamila vagy, 38 éves, muszlim vallású. Iskolába nem jártál. Libériában egy kis településen születtél, ahol felnőttként volt egy vendéglőd. Több afrikai nyelven is tudsz, és jól beszélsz angolul. Férjed keresztény, és a házasságod miatt a családoddal összeütközésbe kerültél, nem számíthatsz rájuk. Két fiad van, 20 év körüliek. Libériában 1980-tól 2005-ig, Charles Taylor távozásáig polgárháború dúlt. A háború sok áldozatot szedett. Téged és a családodat sokáig nem érintett közvetlenül a háború, de 1996-ban megölték a sógorodat, és a férjed eltűnt. Nem sokkal később fegyveresek törtek be a házba, a férjedet keresték és megfenyegettek, hogy megölnek, ha nem mondod el nekik, hol van. Nagyon megvertek, de elmentek azzal, hogy később még visszajönnek. Ezután elmenekültél az országból: Ghánában évekig éltél egy menekülttáborban, ahova sikerült a gyerekeidet is magad után hozatni ben azonban zűrzavar ütött ki a táborban, és a libériaiakat halomra öldösték. Az egyik fiad meghalt, a másik eltűnt. Te megint csak menekülni kényszerültél.??? Romániába hamis papírokkal jutottál, majd onnan Németországba szerettél volna eljutni, ahol az egyik rokonod él. De a magyar román határon elvették az irataidat. A Békéscsabai Befogadó Állomásra vittek, majd személyazonosságod tisztázása után Debrecenbe szállítottak, ahol mintegy fél évet töltöttél a menekült státuszra várva. Miután megkaptad a pozitív határozatot, Bicskére költöztél az ottani pre-integrációs állomásra. Ismerőseid javasolják, hogy keress fel egy pesti civil szervezetet, ami segít a munkavállalásban. A szociális munkás nagyon készséges, kigyűjtitek a szóba jövő lehetőségeket, és azt is vállalja, hogy felhívja őket. Sajnos, amikor meghallják, hogy külföldiről van szó, visszakoztak. De nem adod fel. Végül a második hónap elteltével állásinterjúra hívnak. Az interjú jól megy, másnap felhívnak, hogy tied az állás. A kezdeti lelkesedésed azonban hamar elmúlik, a vállalt 8 óra helyett napi órát dolgoztatnak, és a fizetés is kevesebb, mint amennyiben megállapodtatok. Tanácstalan vagy. Úgy érzed, kihasználnak, de se erőd, se lehetőséged, hogy változtass a helyzeten. 25

26 A feladatmegoldás után az alábbi szempontrendszert kapják kézbe a képzés résztvevői. A szempontrendszer integrálja az egyes részterületeket, segítséget nyújt az esettanulmány (képzés során elkészítendő házi feladat) elkészítésében is. A bevándorló életútjának megismerése Jogi, pszichológiai, antropológiai, szociológiai megfontolások Az otthon kontextusa A kibocsátó ország társadalmi/politikai/gazdasági/kulturális helyzete Milyen az ország politikai berendezkedése? Milyen az ország gazdasági helyzete? Milyen kulturálisan meghatározó csoportok alkotják az ország népességét? Ezek között milyen státusz különbségek? Mi az uralkodó vallás? Nyelv/nyelvek? Milyen társadalmi/kulturális feszültségek/konfliktusok vannak? Milyen kulturális hatások érvényesülnek? A migráns helyzete a kibocsátó országban Etnikai hovatartozása? Kisebbségi/többségi identitás? Vallása? Anyanyelve/beszélt nyelvek? Politikai meggyőződés/aktivitás? Képzettsége, szakmája, munkája? Gazdasági helyzete? Társadalmi státusza? Családi hálózata? Traumák, veszteségek? Az útra kelés kontextusa Mi motiválta az indulást? Milyen tervvel indult? Kivel indult? Útitársaival mi lett? Milyen országokon keresztül érkezett? Egy-egy helyen mennyi időt töltött? Milyen jelentős események történtek vele? Traumák, veszteségek? Változott-e a terve? 26

27 Az érkezés kontextusa Kivel, hogyan érkezett? Itt várta-e valaki (kapcsolathálója a fogadó országban)? Gazdasági háttere? Hivatalos procedúra (státusz, ügyintézés)? A jelen kontextusa Jogi státusza? Családi háló (itt és ott)? Kapcsolatháló a családon kívül (itt és ott)? Vallásgyakorlás? Milyen nyelveket beszél? Milyen gazdasági tevékenységekben vesz részt? Szociális helyzete? Gazdasági státusza? Milyen kulturális/társadalmi tevékenységekben vesz részt? Személyes megelégedettség a helyzetével? Mennyiben érzi úgy, hogy teljesültek az elvárásai? Változott-e a terve? Mennyi időre tervezi, hogy marad? 27

28 28

29 ESETEK 29

30 30

31 Esetek, példák, gyakorlatok Az alábbiakban olvasható esetek a képzéseink során gyűltek össze. Az olvasó képet kaphat a Magyarországon élő migránsok helyzetéről, a képzésen részt vett hallgatók szemszögéből. A példák segítik a migráns élethelyzet mögött húzódó különböző dimenziók tudatosítását, lehetőséget adnak az élettörténetek multidiszciplináris feldolgozására. Egy esetet lehet pusztán jogi, pszichológiai, szociológiai, interkulturális szempontból is értelmezni (mint ahogy az első három példa esetében láthatjuk), de az adott ember, történet megértéséhez, az esetleges segítségnyújtás megtervezéséhez, beavatkozási terv elkészítéséhez mindenképp szükséges a rendszerszemléletű látásmód elsajátítása, az összefüggések feltérképezése. 31

32 Mintaesetek, példák a feldolgozásra? Sara? Sara az 1970-es évek vége felé Marokkóban, Rabatban született. Marokkó hivatalos nyelve az arab, sokféle népcsoport él itt, más-más nyelvet és szokásokat őriznek, de a hitük közös: majdnem mindenki muszlim. Nyolc testvér közül ő a hatodik gyermek a családban. Szegények nem voltak, édesapja és édesanyja is dolgoztak, de főként az édesanya dolgozott sokat. Gyermekkorából az egyik meghatározó személy az énektanárnője volt, aki Magyarországról származott, teljesen más kultúrából. Mesélt nekik egy nagy magyar zeneszerző, Kodály Zoltán munkásságáról, a népdalgyűjtésről, és ezzel óhatatlanul az európai életről, Magyarországról. Sara elérte azt a kort (18 év), amikor a szülők úgy döntöttek, hogy a családi háló és a vagyoni kötelékek további erősödése miatt ideje férjhez mennie. A muszlim házasságok többségét a szülők, rokonok hozzák össze, reményeik szerint az ő tapasztalatukkal, körültekintésükkel a házasság hosszú életű lesz. A házasság nem szentség, hanem szerződés, melynek során a férj hozományt fizet a feleségnek két részletben: az első (kisebb) részletet azonnal, a másikat akkor, ha esetleg válásra kerülne a sor. Sara nem kedvelte a választott férfit, tanulni szeretett volna még. De nem akarata ellenére ment a férfihoz, a szülei nem kényszerítették. Férje olyan magatartási és viselkedési szabályokat akart rákényszeríteni, amelyeket nem tudott elfogadni. A férfi elvárta tőle, hogy szigorúan az iszlám törvényei szerint éljen. Csadorban kellett járnia, tanulási szándékában férje nem támogatta, sőt többször bántalmazta és megfenyegette: ha nem engedelmeskedik, összevagdossa a testét. Sara válni akart. Amikor valamelyik fél bejelenti válási szándékát, kötelező kivárni egy bizonyos időszakot, hogy kiderüljön, ha a feleség terhes. Ha ezután is ragaszkodnak ahhoz, hogy elváljanak, akkor a férjnek ezt két további alkalommal még ki kell jelentenie. Amennyiben a feleséget házasságtöréssel vádolják, azt férfi tanúknak kell igazolnia. A hamis tanúságtételt az iszlám szigorúan bünteti. Sara a rendőrséghez fordult, beadta a válókeresetet, különköltözött a férjétől. Csakhogy a férj beszerzett ugyanettől a hivataltól egy igazolást, miszerint ez nem elegendő ok a válásra, Sarának vissza kell költöznie. Az ottani törvényeknek megfelelően még három hónapot a férjével kellett volna élnie. A családjához nem mehetett vissza. Sara rettegett, nem akart a férjével élni, ezért megszökött. 32

33 A döntés, a lélek és a felelősség Sara érvényes úti okmánnyal, vízummal és nagy reményekkel érkezett meg 1999-ben repülőgéppel Magyarországra. A repülőtérről Budapest egyik hoteljébe ment, ott szállt meg. Elképzelése szerint az országban majd munkát vállal, dolgozni fog. Akkor még nem gondolta, hogy mindezek elérésére sok évvel később lesz lehetősége, de amíg erre az útra léphet, nagy megpróbáltatásokon megy keresztül. Magyarországon a munkavállalás feltételekhez kötött, megfelelő engedélyre van szüksége, amellyel ő nem rendelkezik. A pénze gyorsan fogy, egyre reménytelenebbé válik a helyzete. Ekkor követi el az első súlyos hibát. Nem akar Magyarországon maradni, a jobb élet reményében tovább akar utazni Európában, ehhez azonban nincsenek érvényes okmányai. Budapesten megismerkedik egy kurd férfival, aki felajánlja Sarának a segítségét. Tőle vásárol egy más nevére kiállított francia tartózkodási engedélyt. Elindul Ausztria felé, de a határellenőrzés során felfedik a hamisítást, előállítják. Tolmács közreműködésével meghallgatják a rendőrök és a határőrök. Amikor a meghallgatás után a tolmács közli vele, hogy vissza kell térnie hazájába, sírógörcsöt kap. A tolmács megemlíti, hogy folyamodhat menekült státuszért. Megteszi. Elszállítják a Debreceni Befogadó Állomásra, ahol sok és sokféle ismeretlen ember közé kerül, de nehezen viseli az ottani életet. Nem tesz semmit a beilleszkedéséért, elutasító. Úgy érzi, bezárták, állandóan figyelik, nem tud aludni, nincs étvágya. Keresi a kiutat, nem akar a táborban maradni. Eközben megismerkedik egy szlovák állampolgárságú nővel, aki megígéri, segít neki Horvátországon keresztül Olaszországba jutni. Vásárol egy eredeti útlevelet, az abban lévő képet kicserélik az övére. Bár tudja, hogy ez nem törvényes, belemegy. Ezzel az útlevéllel előre megszervezett időpontban, egy autóval jelentkező férfival együtt, bejelentés nélkül elhagyja a tábort. A horvát rendőrök igazoltatják, felfedik a fényképcserés útlevelet, elveszik tőle. Rendőri meghallgatások következnek kirendelt tolmács közreműködésével. Közlik vele, hogy kiutasítják a Horvát Köztársaság területéről, Magyarországra fogják visszaszállítani. Újabb kudarc, újabb szégyen. Magyarországra szállítását követően szembesül azzal, hogy vele szemben a magyar hatóság is kiutasítást rendel el. Összeomlik, amikor közlik vele, hogy őrizetben marad, nem kerül már vissza Debrecenbe a Befogadó Állomásra, ahonnan eljött, hivatalos papírjai beszerzését követően repülővel fogja elhagyni az országot. Megtagadja az eléje tett hivatalos papírok aláírását. 33

34 Neheztel a tolmácsra, őt okolja, hogy az ügyét nem befolyásolta kedvezően. Teljesen elveszít mindenféle kontrollt, nagyon szorong, tehetetlen és elkeseredett. Könyörög, hogy engedjék szabadon. A hónapok óta tartó stressz fizikális és mentális állapotában is jelentkezik. Egyik nap a mellékhelyiségből kijövet elveszíti az eszméletét, összeesik. A kiérkező mentőorvos további vizsgálat céljából belgyógyászati szakrendelésre szállíttatja. Ezt követi egy másik szakvizsgálat, amely megállapítja, hogy Sara 11 hetes terhes. Megszökött saját hazájából egy szabad és jobb élet reményében, menekülve egy bántalmazó férj elől. Magyarországon nem tudja az elképzeléseit megvalósítani, mások rábeszélésére törvénytelen eszközökhöz nyúl, vállalja ennek veszélyeit. Folyamatosan egyre kiszolgáltatottabb és nehezebb helyzetekbe kerül, hogy hazájába ne kelljen visszatérnie. De mindez hiába volt, mert őrizetben van, innen már nem tud kimenni, be van zárva, mindenhová fegyveres emberek kísérik, még az orvosi vizsgálatokra is. Számára idegen emberekkel kell beszélnie életéről, családjáról. Úgy érzi, senki nem törődik vele, hiába kérleli a rendőröket, az orvosokat, a tolmácsot, nem akarnak rajta segíteni. Láthatóan hárítja a felelősséget magától: ő csak egy áldozat. Terhessége kapcsán döntenie kell a magzat sorsáról: megtartja, vagy terhességmegszakításra megy? Megjelenik nála a családsegítő munkatársa, akit ilyenkor hivatalból kirendelnek. Sara teljesen zavarodott, ő ezt az egészet nem így akarta. Nincs akivel őszintén, bizalommal beszélhetne a vele eddig történtekről, nincs barátja, a családja távol van. A kurd férfiról, akitől a baba van, nem tud semmi közelebbit. Ebben az állapotban lép be Saránál a származás, a neveltetés és a vallás meghatározó volta. Az iszlám ugyanis elítéli a házasságon kívüli szexualitást. A megszületett gyermeknek törvényes, vér szerinti apja kell hogy legyen, akinek kötelessége gyermekéről gondoskodni, és akit apaságától nem lehet megfosztani. Az iszlámban az örökbefogadás éppen ezért törvénytelen. Önkéntelenül is belehelyezi magát a származási országa normájába, tudja, hogy Marokkóba való visszatérésekor családja megölné. A beszélgetésünknek ez volt a legnehezebb állomása. Bár nagyon szerettem volna Sara történetét megírni, éreztem, hogy rettenetesen megviseli, amikor felidézi akkori állapotát. Ezért a tolmács és én is teljesen a háttérbe vonultunk. Ha úgy dönt, itt vége a beszélgetésnek, felállok, megölelem őt, megköszönöm az eddigi bizalmát, és minden neheztelés nélkül tudomásul veszem a döntését, hogy nincs tovább ereje erről beszélni, a múlt eseményeit ismét átélni. De nem így történt, a beszélgetés folytatódott. Kissé szégyenkezve említi, hogy abban a helyzetben nem tudta már, mi történik vele. Üti a zárka ajtaját, a figyelmeztetés ellenére sem hagyja abba a kiabálást, leköpi az őröket. Átviszik 34

agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é

agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é C vábbra is az ogy segítség adjunk a agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é? C vábbra is az ogy segítség adjunk a agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é? C vábbra is az ogy segítség adjunk a agyarország

Részletesebben

Jöttek, mentek, maradtak (volna)

Jöttek, mentek, maradtak (volna) Horváth Lajos Jöttek, mentek, maradtak (volna) 1991-ben Horvátországból tömegesen távoztak otthonukból a magyarok, akik legtöbben rokonoknál találtak szállást, míg a horvátok, illetve a szerbek zömmel

Részletesebben

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó 1. BEVEZETÉS 2 1.1 A szociális munkás saját személyiségével dolgozik. 2 1.2 A személyiség kibontakoztatásának lehetősége

Részletesebben

Köszönjük! Legyetek jók, ha tudtok! komplex bűnmegelőzési modellprojekt

Köszönjük! Legyetek jók, ha tudtok! komplex bűnmegelőzési modellprojekt 2014. június 15. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény HÍRLEVÉL II. évfolyam 2. szám Köszönjük! Megint eltelt egy félév. S ez idő alatt is oly sok minden történt velünk,

Részletesebben

sokan vagyunk egyedül

sokan vagyunk egyedül Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata Balogh Dániel, Dr. Bede Nóra, Felméry Tamás, Kuslits Gábor, Móga Mária, Németh Katalin, Rakos Eszter, Simon Balázs, Szabó Áron

Részletesebben

menekültek a migrációs stratégiában

menekültek a migrációs stratégiában menekültek a migrációs stratégiában kerekasztal-beszélgetés A Fundamentum az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetével közösen 2013. április 9-én kerekasztal-beszélgetést szervezett

Részletesebben

ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ

ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ ,, INTEGRACIO ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ A projekt címe: EQUAL ESÉLY Munkaerõ-piaci orientáció menedékkérõknek Az Equal programot az Európai Szociális Alap és a Magyar

Részletesebben

A Fedél Nélkül az EQUAL-programban (A57-2005.07.11-2007.12.31)

A Fedél Nélkül az EQUAL-programban (A57-2005.07.11-2007.12.31) A Fedél Nélkül az EQUAL-programban (A57-2005.07.11-2007.12.31) A Fedél Nélkül megerősítése projektelemmel két alapvető feladatunk tűztünk ki magunk elé: egy kb. negyven fős Kiemelt Terjesztői mintacsoport

Részletesebben

TÁMOP 5.4.2. Központi Szociális Információs Fejlesztések. Szociális Füzetek 3. szám. Örökség a múltból, érték a jövőnek szociális munka régen és ma

TÁMOP 5.4.2. Központi Szociális Információs Fejlesztések. Szociális Füzetek 3. szám. Örökség a múltból, érték a jövőnek szociális munka régen és ma TÁMOP 5.4.2. Központi Szociális Információs Fejlesztések Szociális Füzetek 3. szám Örökség a múltból, érték a jövőnek szociális munka régen és ma A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

AHOGYAN NYERJÜK MEG NGLIÁT

AHOGYAN NYERJÜK MEG NGLIÁT AHOGYAN NYERJÜK MEG NGLIÁT 2006 AZ EURÓPAI MOBILITÁS ÉVE Melfort Close AHOGYAN NYERJÜK MEG NGLIÁT Országismereti tankönyv MÁSKÉPPEN Dragonfly @ Balatonfüred HOGYAN NYERJÜK MEG ANGLIÁT @ HOW TO WIN OVER

Részletesebben

Felfüggesztett védelem

Felfüggesztett védelem Összefoglaló Jesuit Refugee Service Europe Felfüggesztett védelem A Dublini rendelet hatása a menedékkérôkre A projekt az Európai Menekültügyi Alap társfinanszírozásában valósult meg. ÖSSZEFOGLALÓ Felfüggesztett

Részletesebben

TANULMÁNY CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA. Neményi Mária

TANULMÁNY CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA. Neményi Mária TANULMÁNY Neményi Mária CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA Egy európai nemzetközi összehasonlító kutatás 1 magyar résztvevõjeként alkalmunk volt egy mélyinterjúkra támaszkodó vizsgálat lefolytatására, amelynek témája

Részletesebben

(D.) REHABILITÁCIÓS MUNKACSOPORT

(D.) REHABILITÁCIÓS MUNKACSOPORT Az intézményből kikerülve István újra szembesült a való élet problémáival, és hamar visszaesett a napi szintű szerhasználatra. 3 hét elteltével jelentkezett újra ambulanciánkon, mivel úgy érezte, hogy

Részletesebben

Oltalom beszámoló 2003

Oltalom beszámoló 2003 Oltalom beszámoló 2003 Tartalomjegyzék Beköszöntő (Iványi Gábor) (2) Közhasznúsági jelentés (Borsányi Katalin) (5) SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK: Férfi átmeneti szálló (Iványi Zoltánné) (7) Női átmeneti szálló

Részletesebben

Az ODEON középiskolásoknak szóló filmes beavatóprogramja a bevándorlókról. 2012/13-as tanév

Az ODEON középiskolásoknak szóló filmes beavatóprogramja a bevándorlókról. 2012/13-as tanév Az ODEON középiskolásoknak szóló filmes beavatóprogramja a bevándorlókról 2012/13-as tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola Budai Középiskola Leövey Klára Közgazdasági

Részletesebben

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom ÉV AZ Kedves Olvasók! A múlt utat mutat a jövő felé indítják gondolataikat a Szerkesztők az ETI 50. évfordulójának alkalmából soron következő cikkben. Nagy elődeinkre Deme Saroltára

Részletesebben

Előszó... 4H3 Albert József: A VHF-en végzett szociális munkások iskolaés pályaképe, munkahelyi tapasztalatai, közérzete egy kutatás tükrében...

Előszó... 4H3 Albert József: A VHF-en végzett szociális munkások iskolaés pályaképe, munkahelyi tapasztalatai, közérzete egy kutatás tükrében... Tartalomjegyzék Előszó... 4H3 Albert József: A VHF-en végzett szociális munkások iskolaés pályaképe, munkahelyi tapasztalatai, közérzete egy kutatás tükrében... 5H5 Hallgatók a szociálismunkás-képzésről...

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓ CÍMŰ EQUAL PROJEKTRŐL

B E S Z Á M O L Ó A MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓ CÍMŰ EQUAL PROJEKTRŐL B E S Z Á M O L Ó A MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓ A HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN CÍMŰ EQUAL PROJEKTRŐL The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az

Részletesebben

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 10. szám 2004. október

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 10. szám 2004. október A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 10. szám 2004. október A TARTALOMBÓL: E számunk szerzői DR. HATVANI ERZSÉBET, KÓTA TÜN- DE, BLAHA MAGDOLNA, JAKUCS ANNA, VÁRI ESZTER, MEZEI ISTVÁN, ILLÉS

Részletesebben

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN A migrációt napjainkban gyakran emlegetik olyan modern jelenségként, ami korunk társadalmainak egyik legnagyobb kihívása. A migránsok helyzete

Részletesebben

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 1 Hallássérültek Magyarországon IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 Írta: Deli Gábor, Összeállította: Mecsné Fullajtár Ildikó Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete 1 2 Milyen

Részletesebben

Gyermekjóléti Hírlevél

Gyermekjóléti Hírlevél Gyermekjóléti Szakmai Hírlevél 2011. III. szám Gyermekjóléti Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2011. október VIII. évfolyam 3. szám TARTALOM MEGVÁLTOZOTT

Részletesebben

Főszerkesztői köszöntő

Főszerkesztői köszöntő Főszerkesztői köszöntő Kedves Olvasóink! Minden kezdet nehéz. Az új tanév kezdetét vette Úgy vélem, hogy a konklúziót mindenki le tudja vonni. Remélem, hogy nyáron mindenki kipihente magát és sikerült

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV NEM CSAK SZÁMOK OKTATÓCSOMAG AZ EURÓPAI MIGRÁCIÓRÓL ÉS MENEKÜLTÜGYRŐL

TANÁRI KÉZIKÖNYV NEM CSAK SZÁMOK OKTATÓCSOMAG AZ EURÓPAI MIGRÁCIÓRÓL ÉS MENEKÜLTÜGYRŐL TANÁRI KÉZIKÖNYV NEM CSAK SZÁMOK OKTATÓCSOMAG AZ EURÓPAI MIGRÁCIÓRÓL ÉS MENEKÜLTÜGYRŐL Az IOM meggyőződése szerint a humánus és szabályos migráció a bevándorlók és a társadalom hasznára válik. Az IOM,

Részletesebben

GYERMEKEINK VÉDELMÉBEN

GYERMEKEINK VÉDELMÉBEN GYERMEKEINK VÉDELMÉBEN Módszertani kézikönyv az egységes gyermekvédelmi nyilvántartási rendszer használatához Írta: Dettre Erzsébet, Deák Sándorné (51 54. oldal), Tamás Katalin (76 83. oldal) Szerkesztette:

Részletesebben

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja Azonosító szám: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században 1 A Junior Achievement Magyarország Alapítvány által készített kiadvány megjelenését, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

Részletesebben

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára LÉT-Kérdés Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0011 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Részletesebben