equalset tapasztalatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "equalset tapasztalatok"

Átírás

1 equalset tapasztalatok

2 equalset tapasztalatok hátrányos helyzetû emberek munkaerôpiaci integrációjához vezetô különféle utak 2007

3 A könyv anyagát az equalset nemzetközi partnerség dolgozta ki. A kiadvány megjelenését az Európai Szociális Alap támogatta. Felelôs kiadó: Pordán Ákos Kézenfogva Alapítvány ISBN

4 3 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Mi az Equal? A nemzetközi projekt: az equalset és partnerei A nemzetközi projekt munkamódszerei Integrált út a társadalmi és gazdasági befogadáshoz 4. Miért pont ez az út? Célcsoportok Az alkalmazott folyamatok Szükséges eszközök Résztvevô szakemberek Támogatási és fejlesztési módszerek Útmutató a szociális gazdasági termékek létrehozásához 10. Mire való ez az útmutató? A vállalatok társadalmi felelôsségvállalása A vállalatok társadalmi felelôsségvállalásánák (VTF) általános meghatározása Hogyan valósul meg Spanyolországban? Hogyan valósul meg Portugáliában? Hogyan valósul meg Magyarországon? Hogyan valósul meg Olaszországban? A szociális gazdaság jellemzése országonként A szociális gazdaság általános meghatározása Spanyolország Portugália Magyarország Olaszország Bevált gyakorlatok Általános definíció Bevált gyakorlatok az egyes országokban Spanyolország Portugália Magyarország Olaszország

5 4 14. A szociális gazdaság új területei és lehetséges fejlesztési irányok Új szolgáltatások és modellek Spanyolországból Új szolgáltatások és modellek Portugáliából Új szolgáltatások és modellek Magyarországról Új szolgáltatások és modellek Olaszországból Következtetések Melléklet Szójegyzék Irodalomjegyzék Fontosabb címek Hivatkozások

6 Bevezetés

7 Mi az EQUAL? Az EQUAL a tanulásról szól Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés az Európai Foglalkoztatási Stratégia része, amit azért hoztak létre, hogy megküzdjön a növekvô munkanélküliséggel ben jött létre és az Európai Szociális Alap finanszírozza. A kezdeményezés célja, hogy öt kulcselem segítségével új módszereket találjanak a munkaerôpiaci diszkrimináció felszámolására: a. Partnerség, az érintettek aktív részvételére alapozva. b. Tematikus megközelítés, ami az egyes tematikus területeken elvégzendô tevékenységekre koncentrál. c. Tapasztalatátadás, az eredmények széleskörû megismertetése és átvitele a jogi szabályozásba és a gyakorlatba. d. Transznacionalitás, a nemzetközi partnerségek során szerzett tapasztalatok cseréjére alapozva. A nemzetközi együttmûködés egyedi hozzáadott értéket ad a tagállami és európai politikák kialakításához. e. Innováció, ami új megközelítéseket és szakpolitika-végrehajtási mechanizmusokat jelent a tematikus területeken, az Európai Foglalkoztatási Stratégiával összhangban. equalset tapastalatok Az EQUAL program végrehajtása fejlesztési partnerségek (FP) által képviselt integrált projekteken keresztül történik. Az FP stratégiai partnerség, ami összegyûjti egy terület vagy szektor érdekelt képviselôit, akik elkötelezettek a munkaerôpiaci diszkrimináció leküzdésében, innovatív megközelítésmódok kikísérletezésében. A partnerségek szervezôdhetnek területi vagy ágazati alapon. A területi alapon szervezôdô FP-k egy adott térségben keresnek választ a foglalkoztatási diszkrimináció felszámolására. Az ágazati fejlesztési partnerségeket olyan problémák kezelésére hozzák létre, amelyek egy bizonyos szektorra jellemzôek és térségtôl függetlenül jelentkeznek. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia négy pillére: 1. Foglalkoztathatóság: megkönnyíteni a munkaerôpiacra való jutást azok számára, akik beilleszkedési nehézségeket tapasztalnak a piacon. Továbbá a munkaerôpiaci hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem. 2. Vállalkozóvá válás ösztönzése: lehetôvé tenni, hogy minden érdeklôdô

8 7 1 alapíthasson vállalkozást, valamint meghatározni és fejleszteni az új lehetôségeket a vidéki és városi területek foglalkoztatásának megteremtésével. 3. Alkalmazkodóképesség: támogatni a vállalkozások és a dolgozók alkalmazkodóképességét a gazdasági, szerkezeti változásokhoz és az információs, kommunikációs technológiák használatához, más új technológiákkal együtt. 4. Esélyegyenlôség: a családi és szakmai élet összeegyeztetése. Rugalmasabb és hatékonyabb munkaszervezés és támogató szolgáltatások kialakításával újraintegrálni azokat a férfiakat és nôket a munkaerôpiacra, akik korábban elhagyták azt. A tevékenységeket kettô vagy három év alatt hajtják végre, a következô lépéseknek megfelelôen: A projekt részletes kidolgozása: a fejlesztési partnerség létrehozása és nemzetközi együttmûködés beindítása. A programok végrehajtásának fázisa: a fejlesztési partnerségek végrehajtják a munkaprogramokat. Tematikus hálózat kiépítése, a jól bevált gyakorlatok megismertetése és hatásuk a nemzeti politikára. A nemzetközi együttmûködés arra a dinamikus folyamatra utal, amely különbözô országokból származó partnerségeket foglal magába egy, vagy több tevékenység során: Tanulmányi utak, hogy megismerjék a nemzetközi partnerek helyzetét és munkáját, Dokumentumok, anyagok és tapasztalatok cseréje, tapasztalatátadás elôsegítése, a más tagállamokban használt módszertani mechanizmusokhoz való alkalmazkodás, Közös gyakorlati vagy képzési programok a projekt végrehajtásában résztvevôk és szakemberek számára, Diákok vagy dolgozók cseréje gyakorlati programok keretében, Innovatív megközelítések párhuzamos kialakítása és az eredmények további összehasonlító értékelése, Az anyagok, módszerek és oktatási programok közös fejlesztése, Információs és kommunikációs hálózatok valamint kiterjedt akciók kialakítása, beleértve az ismertséget növelô napokat és kampányokat is, A kereskedelmi hálózatokat is magába foglaló nemzetközi jellegû szolgáltatások létrehozása. equalset tapastalatok

9 A nemzetközi projekt: az equalset és partnerei A programunk elnevezése equalset: az EQUAL a közösségi kezdeményezésre utal, míg a SET a Csapat a Szociális Gazdaságért (Social Economy Team). A team egy új partnerség, ami közös célokat határozott meg, közös értékekkel rendelkezik és meghatározott egy közös közvetlen stratégiát. A közös érdekeket a következôképpen lehet összefoglalni: A társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett társadalmi csoportok munkaerôpiaci integrációja, Integrált foglalkoztatási szolgáltatások, Állami és magánintézmények együttmûködése a munkaerôpiaci társadalmi kirekesztés problémájával kapcsolatban, A vállalkozói készség, vállalkozás alapítás elôsegítése mint a hagyományos munkaviszony egyik alternatívája, A társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett csoportok munkaerôpiaci integrációjához szükséges legjobb feltételek megkeresése, Harmónia a környezettel, Az elért eredmények elterjesztése állami/nemzetközi szinten. A magyar FP: Aktív Mûhely Az Aktív Mûhely Projekt Fô cél Az Aktív Mûhely program célja egy olyan innovatív modell létrehozása, mely az értelmi fogyatékos és autista emberek foglalkoztatásának rendszerszemléletû fejlesztését eredményezi a munkaerôpiaci diszkriminációjuk csökkentése érdekében. Az Aktív Mûhely program további céljai: az értelmi fogyatékos, autista emberek által végzett, piaci igényekre reagáló tevékenységek, szolgáltatások bevezetése és végzése, akkreditált képzések a foglalkoztató szakemberek és a foglalkoztatottak részére, szakmai kiadvány készítése a foglalkoztató szakemberek képzése érdekében, célcsoport foglalkoztatását elôsegítô on-line tudásbázis létrehozása és mûködtetése, védett és nyílt munkaerôpiaci formák mûködtetése,

10 9 2 a rendszer jogi, pénzügyi feltételeinek kidolgozása és szakpolitikákba való beillesztése. A program 6 civil szervezet - Kézenfogva Alapítvány (Budapest), Bárka Alapítvány (Dunaharaszti), Esôemberekért Egyesület (Tata), Fogd a Kezem Alapítvány (Pécs), Mécses Egyesület (Mezôberény), Szimbiózis Alapítvány (Miskolc) - konzorciumában valósul meg. Tevékenységek Az Aktív Mûhely foglalkoztatási modell kidolgozása és a gyakorlatban való alkalmazása. Az Aktív Mûhely modell elemei: 1. innovatív, piaci igényekre reagáló termelô tevékenységek, szolgáltatások beindítása, amely megvalósítható a következô foglakoztatási formákban: terápiás, szociális, nyílt munkaerôpiac, 2. egyedi termékfejlesztés, 3. értelmi fogyatékos, autista munkavállalók betanító képzése akkreditált szakképzése, 4. értelmi fogyatékos, autista emberek munkaképességének felmérése, 5. foglalkoztatás-szervezôk akkreditált továbbképzése, 6. oktatási anyag kidolgozása a foglalkoztatás-szervezôk és a munkavállalók részére, 7. foglalkoztatási on-line tudásbázis létrehozása, 8. elôállított termékek értékesítése, 9. hazai és nemzetközi hálózatszervezés, 10. módszertani feladatok ellátása, 11. érdekérvényesítés (aktív munkaerôpiaci eszközök kidolgozása és elfogadtatása). A modell szisztematikus és következetes alkalmazása jelentôsen hozzájárul a célcsoport foglalkoztatási helyzetének javításához. A magyar FP tagjai Bárka Alapítvány, Dunaharaszti A Bárka Alapítvány volt az egyik elsô magyarországi szervezet, amely tartós lakóotthoni lakhatást kínált értelmi és halmozottan fogyatékos emberek számára ben kezdte meg munkáját Magyarországon.

11 2 10 A lakóotthonon kívül számos fogyatékos fiatal dolgozik az alapítvány kézmûves mûhelyében, ami foglalkoztatási rehabilitációt és napközbeni ellátást biztosít számukra. A fiatalok által készített termékeket amiket 1999 óta egy iparmûvész szakember fejleszt országos kézmûves vásárokon és kiállításokon értékesítik. Esôemberekért Egyesület, Tata Az egyesület lakhatási, oktatási és foglalkoztatási lehetôségeket biztosít autista és/vagy értelmi fogyatékossággal élô fiataloknak. Az egyesület Szent-György lakóotthonában tíz fiatal él. Oktatásukat is a lakóotthonban végzik: fejlesztik szociális készségeiket és szakmai képzésben is részesülnek. Az egyesület tulajdonában lévô vállalkozás alkalmazza ôket, ahol foglalkoztatási rehabilitációt nyújtanak azok számára, akik gyengébb munkakészségekkel rendelkeznek. Fogd a Kezem Alapítvány, Pécs Az Alapítvány 1991-ben jött létre azzal az egyértelmû céllal, hogy összetett szolgáltatásokat nyújtson a fogyatékos fiataloknak. Fôbb szolgáltatásai a következôk: Nappali otthon (1991): egy saját épületben nappali ellátást biztosít fogyatékos fiatalok számára. Speciális foglalkoztatást nyújtanak számukra négy különbözô mûhelyben: asztalos mûhely, varroda, papír- és kreatív mûhely. Lakóotthon (1999) Szabadidôs programok Támogatott foglalkoztatás (2003): fogyatékos fiatalok nyílt munkaerôpiaci foglalkoztatása a városban. Egyéb tevékenységek: fogyatékos emberek által szerkesztett újság kiadása. Kézenfogva Alapítvány, Budapest (vezetô partner) A Kézenfogva Alapítvány az értelmi és halmozottan fogyatékos, autista emberek, hozzátartozóik, a velük foglalkozó szakemberek és elsôsorban civil szervezetek munkájának segítésére jött létre 1993-ban. A fenti célok megvalósítása érdekében különbözô programokat mûködtet az alábbi területeken: egyéni segítségnyújtás, közvéleményformálás, információgyûjtés és terjesztés, képzések, kutatások, kiadványok megjelenítése, szolgáltatások fejlesztése, nemzetközi kapcsolatok ápolása, érdekérvényesítés. Bôvebb információk a oldalon érhetôk el. Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete, Mezôberény Az egyesület 1999-ben jött létre és ben jegyezte be a Gyulai Bíró-

12 11 2 ság a szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok és felnôttek segítésére. Célja, hogy segítse azokat a hátrányos helyzetû fiatalokat, akik állami gondozásban nôttek fel, valamint a fogyatékossággal élô gyermekeket, embereket. Az egyesület igyekszik támogatni ôket önálló életük segítésében és a teljesebb élet lehetôségének megteremtésében és egyik legfontosabb célja, hogy védje érdekeiket. Az egyesület két lakóotthont mûködtet az értelmi fogyatékos és állami gondozásban felnôtt emberek számára. Van egy 50 fôs napközi otthona is a városban, ahol fogadják a fogyatékos gyerekeket és családjaikat. Az egyesület integrált szakképzést, terápiás foglalkoztatási és alternatív álláskeresési lehetôséget valamint különbözô formában védett foglalkoztatási lehetôséget is biztosít számukra. Az egyesület támogató szolgálatot és közösségi ellátást is mûködtet, ami a fogyatékos emberek és családjaik otthonában nyújt személyes segítséget. Szimbiózis Alapítvány, Miskolc A Szimbiózis Alapítványt 1999-ben alapították. Fôbb céljai: segíteni az értelmi, halmozottan fogyatékos és autista emberek oktatását, képzését, foglalkoztatását és társadalmi integrációját. Tevékenységek: Támogató szolgálat személyes segítség és szállítási szolgáltatás városon belül. Támogatott Foglalkoztatási Program egy speciális program, ami a fogyatékos emberek munkaerôpiaci integrációját segíti elô. Egyéb programok báb-terápia, zeneterápia, kézmûves szakkörök, önálló életviteli programok, sporttevékenységek, szülô-gyerek klub, önkéntes klub. Rehabilitációs farm célja, hogy védett munkahelyet biztosítson az értelmi fogyatékos és autista fiataloknak. Nappali ellátás fogyatékos embereknek. Az olasz FP: Teseo A Teseo Fejlesztési Partnerség (FP) olyan intézményekbôl és szervezetekbôl áll, amelyek nemzetközi projektek tervezésére és irányítására specializálódtak, különösen a szociális gazdaság területén. Például az MCG, a Zenith Konzorcium (a Teseo FP vezetôje) egyik partnere több európai programot irányított már, többek között a Youthstart elsô és második fázisát, Leonardo Da Vinci programokat és több helyi fejlesztési projektet. Az EQUAL program elsô körében az MCG két területi FP projektet is vezetett. (egy nemzetközi projekt az AFANIAS-szal, a spanyol partnerrel, ami a területi FP-k keretében kezdôdött).

13 2 12 Fontos megjegyezni a Philantropy Centro Studi és a Philantropy Fondazione jelenlétét a Teseo FP-ben, ami a Bolognai Egyetem Non-Profit Gazdasági tanszékéhez tartozik; ôk gondoskodnak a szociális gazdaságról és a adományszervezésrôl. Partnerek: Zenith Societá consortile a.r.l. Az MCG Vezetôi Tanácsadócsoportból és az Economia e Sviluppo s.r.l.-bôl álló magánegyesület. Az egyik a finanszírozás helyi fejlesztéséhez kapcsolódó integrált tevékenységek területén mûködik; a másik kkv-k tanácsadó cégeként indult, a szardíniai gazdasági fejlesztéshez kínál szolgáltatásokat. Philanthropy Centro Studi A központot a Bolognai Egyetemhez tartozó Forlí Gazdasági Fôiskolán hozták létre, és ma is itt mûködik. Munkaterületéhez tartozik a (profit-orientált és non-profit) vállalkozóknak és állami hatóságoknak nyújtott tanácsadás; felméréseket és kutatásokat végez. Legambiente Onlus Magánegyesület, ami természetes egyesületként tájékoztató és figyelemfelhívó kampányokat szervez és állít össze környezetvédelmi témákban. Ogliastra tartomány A Nuoro régió 23 tanácsából álló helyi önkormányzat. Ösztönzi, támogatja és koordinálja az összes olyan kedvezményezést, ami a Nuoro régió gazdasági, szociális és kulturális fejlôdését szolgálja. Philantropy Fondazione Magánszervezet, amelynek célja, hogy a szakmai adakozásoknak köszönhetôen anyagilag támogasson minden olyan szervezetet, amely különösen speciális projektek kialakításához szükséges finanszírozási források megnyerése révén kívánja elkezdeni vagy fejleszteni adományszervezô tevékenységét. A környezet elemzése Az FP Ogliastra tartományban mûködik, ami 23 elzárt községi kerületet foglal magában. A kis és mikro vállalkozások korlátozott száma (4521) alacsony profit- és foglalkoztatási kapacitásra utal. Több érdekes kezdeményezés született a szociális vállalkozások körében, különösen a fenntartható fejlôdés, a hulladékkezelés és újrahasznosítás területén.

14 13 2 Célok Az FP általános célja, hogy a harmadik szektor munkavállalóival, a hátrányos helyzetû dolgozókkal szembeni diszkrimináció okait megszüntesse, valamint hogy megerôsítse a helyi szociális gazdaságot. A Teseo FP célja különösen, hogy: Elôsegítse a vállalkozói szféra fejlôdését az ökológia területén is, Növelje a hátrányos helyzetû emberek szerepének elismerését a környezeti fenntarthatósághoz kapcsolódó területeken. Speciális célkitûzések a harmadik szektor dolgozóinak a vezetéshez, marketinghez és feldolgozáshoz szükséges készségek megszerzése, a helyi szereplôk közötti kapcsolathálózaton belül a szociális tervezés fôszereplôivé váljanak, megtanulhassák azokat a technikákat, amikkel fejleszthetik adománygyûjtô, adminisztrációs, üzleti és tervezési képességeiket, készségek megszerzése az öko-újrahasznosítás területén történô vállalkozáshoz. Tevékenységek Mikroanalízis Célja, hogy információt szerezzenek a helyi szociális vállalkozások irányításának dinamikájáról, a dolgozók szakértelmérôl, a szolgáltatások minôségérôl és a meglévô know-how-ról. Ezt a fázist három részre osztották: A kutatási terv kialakítása; az eszközök meghatározása, Adatgyûjtés minta biztosításával, Adatfeldolgozás és a végsô beszámoló elkészítése. Információs mûhelyek A cél, hogy vezetôket, vállalkozókat és szociális munkásokat képezzenek. A következô workshopok várhatók: workshop a projekt témáiról, szakmai mûhelymunkák (a humán erôforrás irányítása és a munkavállalók megtartása, non-profit marketing). Szaktanácsadói Szolgáltató Rendszer kialakítása A cél egy tanácsadói rendszer kialakítása, ami három fô ágra bontható: a szociális vállalkozások irányítása, speciális tanácsadás a környezetvédelemmel kapcsolatban és az ökológiai újrahasznosításról Ogliastra-ban, speciális tanácsadás a vállalkozások létrehozásával és beindításával kapcsolatban.

15 2 14 Kommunikációs laboratórium Speciális célkitûzése, hogy megszüntessék a szociális társaságokkal szemben fennálló elôítéleteket, hogy erôsítsék a profit-orientált és non-profit szektor és az állam közötti kapcsolatokat. A kivitelezés fázisai a következôk: A telemarketing és hírlevél céljainak meghatározása, A promóciós anyag összeállítása, Kommunikációs tevékenység, Adománygyûjtô esemény megtervezése. Non-profit fórum Célja, hogy létrehozzon egy valós és egy virtuális (internetes) hálózatot, hogy összehangolhassák az állami és magánszükségleteket. A tevékenységek a következôk: A Fórum létrehozása, A helyi szereplôk rendszeres találkozóinak megszervezése, Az ogliastra-i harmadik szektor fejlesztési tervének jellemzése. Koordináció Monitoring és értékelés Mindkét végsô tevékenység a projekt ellenôrzésére szolgál. A tevékenységek kedvezményezettjei Kutatás: a projekt mûködtetôi, a második és harmadik szint szervezete és az érdekelt lakosság. Információs mûhelyek: 2 mûhelymunka a projektpartnerek számára és további 8 workshop a szociális vállalkozások akár 20 dolgozójának. Szaktanácsadói Szolgáltató Rendszer kialakítása: jövôbeli szociális vállalkozóknak és meglévô szociális vállalkozásoknak. Kommunikációs laboratórium: a harmadik szektor mûködtetôinek; az FP-nek Non-profit fórum: a szociális fejlesztés szereplôinek; a harmadik szektor és az FP jelenlegi és jövôbeli vállalkozóinak. Koordináció: az egész FP-nek. Monitoring és értékelés: az egész FP-nek. Eredmények/termékek Kutatás: kérdôívek és tanulmányok; beszámoló készítése az adatokból; végsô beszámoló a kutatási térképrôl és szótár a szociális munkások készségeirôl. Információs mûhelyek: frissítések a kézikönyvhöz kapcsolódóan, a harmadik szektor dolgozóinak.

16 15 2 Szaktanácsadói Szolgáltató Rendszer kialakítása: a tanácsadás elismertetéséhez szükséges eszközök biztosítása. Beszámoló a kikísérletezett modellrôl. Kommunikációs laboratórium: weboldal. Non-profit fórum: Hírlevél, prospektus, az ogliastra-i harmadik szektor fejlesztési terve. Monitoring és értékelés: rendszeres és végsô értékelô jelentés, beszámoló a projekt végén. Portugál FP: Grândola em Rede para a Inserção Az FP partnerek az utóbbi öt évben azon dolgoztak, hogy kialakítsanak egy helyi szociális hálózatot, de a nemzetközi együttmûködésben való részvétel, tapasztalatcsere csak az equalset projekt révén vált lehetôvé. A projekt erôsíteni kívánja a kapcsolatot a helyi vállalkozói szektor és a szociális támogatással foglalkozó intézmények között. A következô célok szerint alakították ki a munkát: I) hálózat kialakítása a vállalkozások és intézmények között, amelyek a projektben szereplô tevékenységek elvégzését támogatják, II) Az egyéni vállalkozás elôsegítése az ön-foglalkoztatás kialakításához szükséges feltételek megteremtése révén, III) A vállalatok társadalmi felelôsségvállalásának vonzóvá tételéhez szükséges feltételek biztosítása (a jövôbeli gazdasági kezdeményezések és nemzetközi tevékenységek kialakítása, melyek során olyan terméket akarunk elôállítani, ami ezen a területen mûködôképes lesz), IV) A beilleszkedés-központú oktatási/képzési komponens kialakítása (álláskeresés és kínálatok). Hogy ez létrejöhessen, bemutatják a vállalkozói hálózatot, ami a legfontosabb összekötô kapocs a tervezett jövôbeli tevékenységekhez. Ezen felül kialakítják a gazdasági és az állami szektor, valamint az ún. harmadik szektor közötti szoros és szisztematikus kommunikációt. Állandó lehetôség nyílik majd arra, hogy értékeljék az álláskínálatot és a keresletet, valamint hogy hozzájáruljanak a vállalkozók nagyobb érzékenységéhez a kirekesztés által veszélyeztetett csoportok tagjainak helyzete iránt. Végül, az iskolákkal folytatott munkának nemcsak az a célja, hogy a vállalatok közötti kapcsolatokat erôsítse, hanem hogy fiatalokat képezzen, akik megbecsülik lakóhelyüket és megelôzze, hogy az ilyen fiatalok a munkaerôpiacra történô beilleszkedés jobb feltételeit keresve a városokba költözzenek.

17 2 16 Abban is reménykedünk, hogy a projekt három területen is hozzájárulhat a állami és magán non-profit vállalatoknál dolgozó szakemberek képzéséhez és a projekt célcsoportjaihoz: innováció, képessé tevés (empowerment) és esélyegyenlôség. A portugál partnerség öt helyi partnerbôl áll: Câmara Municipal de Grândola (koordináció) Grândola önkormányzata, közvetlenül választott közjogi testület. Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano: Az ADL egy nonprofit egyesület, amit azért hoztak létre, hogy kiértékelje az Alentejo-part önkormányzatainak lehetôségeit találkozók szervezésével, valamint többek között az ipari, kereskedelmi, mezôgazdasági és erdôipari termékpéldák bemutatásával; a szakmai képzés fejlesztésével; regionális konferenciák és szemináriumok hirdetésével és szervezésével. Ahhoz, hogy megvalósítsák ezeket, segíteni kell mind az állami, mind a magánvállalkozások innovatív mûködését minden tevékenységi területen. Meg kell határozni a régió fejlesztéséhez szükséges stratégiákat és fejlesztési intézkedéseket a helyi partnerek közremûködésével, segíteni kell a sokféle kezdeményezésben résztvevô szakembereket, motiválni és oktatni kell a lakosságot, hogy vegyenek részt, a végkifejlet és a célkitûzések szem elôtt tartásával figyelni kell a pénzügyekre és az indokolt támogatásokra, hozzá kell járulni a mezôgazdasági fejlôdéshez, és változatossá kell tenni a gazdasági tevékenységeket. Az egyesületben részt vesznek a helyi önkormányzatok, gazdasági társaságok, pénzügyi személyek, helyi közigazgatási szervek, kulturális és szociális segélyszervezetek, valamint oktatási intézmények. A következô tevékenységeket érdemes megemlíteni: a Leader+ Program irányítása az Alentejo-parton, vállalkozások támogatása, az Internet-használat ösztönzése (bizonyítvány kiállítása az alapvetô informatikai ismeretekrôl). Instituto de Estudos Superiores do Litoral Alentejano (INESLA) Az INESLA a CMG és az ISCTE közötti megállapodás eredményeként jött létre. Alapszabálya szerint az INESLA az Alentejo-part szociális, kulturális és gazdasági fejlesztésére összpontosító projekteket és kezdeményezéseket hivatott ösztönözni. Escola Secundária António Inácio da Cruz (ESAIC) Az ESAIC az Oktatási Minisztérium egyik középiskolája.

18 17 2 Associação de Empresários do Alentejo Litoral (AEAL) Az AEAL célja, hogy ösztönözze a gazdasági tevékenységek fejlesztését, többek közt a mûszaki, gazdasági és kereskedelmi területeken, valamint hogy biztosítsa a tagok növekvô részvételét a felsorolt tevékenységekhez kapcsolódó döntéseknél és programokban. Az Egyesület biztosítja a tagok az Alentejo-parti vállalkozások - képviseletét a jogi és pályázatkiíró szerveknél. Spanyol FP: Iniciativas Socioeconómicas de Jarama (ISE Jarama) A Parajes de Jarama Fejlesztési Partnerség segíti az Iniciativas Socio Económicas del Jarama projektet az EQUAL II Közösségi Kezdeményezés keretén belül. Több intézménybôl áll, amelyek az elôzô EQUAL tenderen az azonos nevû projektet, a Parajes del Jarama-t állították össze. Ez az FP volt az equalatino nemzetközi projekt fôpartnere is, amelyben akkor a titkársági feladatokat látta el. A Parajes de Jarama FP különbözô területeken tevékenykedô intézményekbôl áll, mindegyikük rendelkezik európai projekttapasztalattal. Két helyi önkormányzati testület vesz részt benne: Paracuellos de Jarama önkormányzata, amely az elôzô EQUAL projektben képviselô intézményként vett részt és jelenleg is tagja más európai kezdeményezések keretén belüli projekteknek; valamint a Madridi Regionális Önkormányzat Családi és Szociális Ügyek Hivatala, amely intézmény közvetlenül kezeli a kirekesztés által veszélyeztetett csoportok munkaerôpiaci és társadalmi integrációjának ösztönzésére rendelkezésre álló európai forrásokat. Ezen a szerven belül mûködik egy külön osztály, ami az európai szociális programokkal foglalkozik. A Luis Vives Alapítvány szintén az FP tagja. Az alapítvány kezeli az európai forrásokat, és a szociális ügyek képezik fô profilját. A két egyesület, az AFANIAS és a Nuevo Amanecer, amelyek a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett csoportokkal foglalkoznak, különbözô közösségi kezdeményezésekben vettek már részt. A két gazdasági társaság, az AEDE és a FEDEPE különbözô projektekben vettek részt, melyeknek célja a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett csoportok munkaerôpiaci integrációja volt. Az AENA (részvénytársaság) részt vett az FP által végrehajtott elôzô EQUAL projektben is.

19 2 Partnerek 18 AENA Az AENA részvénytársaság negyvenhét spanyol repülôteret mûködtet (öt Ellenôrzô Központja révén) és részt vesz több Spanyolországon kívüli repülôtér irányításában is. Az ISE Jarama projektben való együttmûködése prioritásnak számít a vállalati stratégián belül. Az új Barajas repülôtér, amelynek 2006 elején a negyedik számú terminálja is megnyílt, dinamikus gazdasági és társadalmi lendületet ad a tevékenység végrehajtásához és az intézmény mûködési környezetében is ösztönzi a globális fejlôdést. Az, hogy részt vesz az FP-ben, egyszerre magába foglalja az elkötelezettséget, a kihívást és annak a lehetôségét, hogy a vállalat támogatást és ôszinte elhivatottságot biztosít a társadalomnak. Meg vannak gyôzôdve, hogy az összes partner munkájának köszönhetôen a kiemelt célkitûzéseket el fogják érni azáltal, hogy javítják a fogyatékos emberek, a nôk és egyéb hátrányos helyzetû csoportok lehetôségeit. Ennek a célnak kell a vállalatot irányítania. Szociális és Családügyek Fôosztálya A Szociális és Családügyek Fôosztálya, a Szociális Intézmények Fôigazgatóságán keresztül több különbözô szerepet tölt be, többek közt a fogyatékos emberekhez kapcsolódó szakpolitikák tervezésének, végrehajtásának és fejlesztésének ösztönzését; a pszichiátriai betegek szociális gondozását; az idôsek életminôségének javítását; kiskorúak és családjaik támogatását; valamint a Madridi Regionális Önkormányzat területén élô fogyatékos felnôttek mentorálását és a családok védelmére szolgáló intézkedések koordinálását. Az EQUAL közösségi kezdeményezés megerôsíti és kiegészíti a Tanács különbözô szektorális tervek keretében megvalósuló stratégiáit. Ezeknek a célja, hogy javítsák ezen csoportok foglalkoztathatóságát és munkaerôpiaci integrációját, és megismerjék az újonnan kialakuló integrációs megközelítéseket annak érdekében, hogy elôtérbe kerüljön a Tanács és a Madrid Régió aktív politikái között. A Szociális Intézmények Fôigazgatósága partnerként részt vesz az FP-ben és a következô szerepet tölti be: társfinanszírozó tag, nem várható semmilyen visszatérítés az ESA-tól; a projekt végrehajtásában, az ESA Igazgatási Szerve által elfogadott költségvetés 25%-át biztosítja; az FP Vezetôségének tagja; a nemzetközi projekt tagja; a projekt megismertetése; és bemutatja az érdekérvényesítés bevált gyakorlatait. Luis Vives Alapítvány A Luis Vives Országos Alapítványcsoport a társadalmi cselekvésért olyan sokrétû tevékenységi körrel rendelkezô non-profit közintézmény, amelynek

20 19 2 küldetése, hogy támogassa és megerôsítse a társadalmi cselekvést a harmadik szektorban, valamint hogy növelje a társadalmi cselekvést Spanyolországban. Hogy megerôsítsék a társadalmi aktivitást és a non-profit szervezetek profivá váljanak ezen a területen, öt különbözô tevékenységet kombinálnak az intézmények és szakemberek kiszolgálásánál, hogy megismerjék azokat a szükségleteket, amik felmerülhetnek a non-profit szervezetek fejlesztési folyamatai során. Nuevo Amanecer Egyesület Non-profit magánegyesület, amit 1980-ban hoztak létre a drogfogyasztók rehabilitációja céljából februárjában megalapították a nôket segítô csoportját, hogy segítsék a bántalmazott nôket és gyermekeiket. Általános célkitûzései a következôk: 1. biztonságba helyezni a bántalmazást elszenvedô nôket. 2. az erôszak által okozott sérülések gyógyítása, pszichológiai, szociális és egészségügyi kezelések segítségével. 3. a nôk felkészítése az önálló életre szociális és jogi segítségnyújtással. 4. megelôzni, hogy ezek a nôk és gyermekeik veszélyes szociális helyzetbe kerüljenek, a nôkkel szembeni elôítéletek- és erôszakellenes értékek továbbadásának révén. AEDHE / ECPA Az E.C.P.A. olyan vállalkozói egyesület Paracuellos de Jarama-ban, amelynek célja, hogy szembenézzen a területen jelenlévô vállalkozói és kereskedelmi tevékenységek kapcsán felmerülô problémákkal a tagok érdekeinek védelme révén. Az egyesület képviselteti magát az AEDHE (a Corredor del Henares Régió Vállalkozóinak Szövetsége) Végrehajtó Bizottságában. Ez egy interszektorális non-profit szövetség, amit szeptember 27-én alapítottak (a szervezetek egyesülési jogáról szóló 19/1977-es rendelet alapján). A vállalkozói szervezet fontos szerepet tölt be a társadalmi és gazdasági régióban, tapasztalatainak, szolgáltatásainak és tagjainak köszönhetôen. Az AEDHE, a Corredor del Henares régió szervezete a legfontosabb kereskedelmi központ a Madridi Autonóm Közösségben, és ez egyben az egyik legjelentôsebb Spanyolországban, amelyben vállalat vesz részt. Az AEDHE célkitûzései: a vállalkozói tevékenységeket támogatni és ösztönözni, ami független mind a szervezettôl, mind a közigazgatástól, a tagvállalatok információs, képzési és kutatási szükségleteivel törôdni, hozzájárulni a Corredor del Henares régió gazdasági fejlôdéséhez saját kezdeményezések és a szervezetek közötti együttmûködés kialakításával.

equalset zárókonferencia Budapest

equalset zárókonferencia Budapest equalset zárókonferencia Budapest 2007. április 12-13. egyenlô esélyek esélyek az egyenlôségre Magyarország célba ér NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 23. A program szakmai háttere A hátrányos helyzet lehetséges okai Objektív okok, pl.: Alacsony iskolai

Részletesebben

A szociális gazdaság létrejöttének okai

A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális, személyi és közösségi szolgáltatások iránti növekvő szükséglet Ezeknek az igényeknek az olcsó kielégíthetősége A nagy munkanélküliség, és a formális

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.)

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.) The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. EGYÜTTES ERŐVEL Menhely Alapítvány

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára A kis és közepes vállalkozások számára rendkívül fontos, hogy kompetenciákon alapuló humán erőforrás rendszert

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

TT elősegítő eszközök

TT elősegítő eszközök Tudás transzfert (TT) elősegítő eszközök Dr. Antal Zsuzsa Tudományos és Technológiai Alapítvány TT elősegítő eszközök Eszközök, amelyek elősegítik az iparakadémia közti tudás transzfert: Kommunikációt

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Elszámolható költségek

Elszámolható költségek Összefoglaló a munkaerő-piaci tervezetekről és kiírásokról Program 2.4.5-12/7. 05.01- től 06.01- ig szakmai Rugalmas munkahelyek - Előkészítő, megalapozó - Szervezeti szükségletfelmérés, képzés - Munkafolyamatok,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Smart Event Europe, date, 2014.12.09. place Debrecen 2. A program előkészítéstől

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései Foglalkoztatási célok 2020 Az Europa 2020 Stratégia egyik kiemelt célkitűzése: a 20 64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. A Központi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 A projekt bemutatása Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla Szakmai igazgató, projektmenedzser DDRFK Nonprofit

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok IV. LIFE Klímapolitikai Tréning 2017. február 16. Kovács Barbara LIFE Éghajlat-politika alprogram Nemzeti kapcsolattartó I. A LIFE program

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás

Partnerségi Megállapodás Partnerségi Megállapodás 2014 20 egy új területiség felé Területfejlesztők Napja 2013. október 8. Dr. Péti Márton Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Digitális Oktatási Stratégia

Digitális Oktatási Stratégia Digitális Oktatási Stratégia Felnőttkori tanulás pillér Várkonyi Zoltán pillér vezető Budapest, 2016. november 23. A Digitális Oktatási Stratégia A DOS pillérszerkezete Köznevelés Szakképzés Felsőoktatás

Részletesebben

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Jól- Lét Közhasznú Alapítvány, Első Hazai Anyabarát Munkaközvetítő és Tanácsadó Műhely tevékenysége és tapasztalatai a reintegrációban Keveházi Katalin Az

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A PARTNEREK TOVÁBBI SZAKMAI PARTNEREK Budapest Esély Nonprofit Kft., 4. Dimenzió Közhasznú Alapítvány ZSZI PLUSZ Oktatási Kereskedelmi

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT

GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT TrEE Teaching re cycling and Environmental Education Az újrahasznosítás és a környezetvédelem oktatása GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT Partnerek : Ulixes scs (IT) - coordinator Association "Social

Részletesebben

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök,

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, 2016.01.11. HFS műhelymunka I. Köszöntő, bemutatkozás II. Az eddigi műhelymunka eredményeinek

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben