equalset tapasztalatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "equalset tapasztalatok"

Átírás

1 equalset tapasztalatok

2 equalset tapasztalatok hátrányos helyzetû emberek munkaerôpiaci integrációjához vezetô különféle utak 2007

3 A könyv anyagát az equalset nemzetközi partnerség dolgozta ki. A kiadvány megjelenését az Európai Szociális Alap támogatta. Felelôs kiadó: Pordán Ákos Kézenfogva Alapítvány ISBN

4 3 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Mi az Equal? A nemzetközi projekt: az equalset és partnerei A nemzetközi projekt munkamódszerei Integrált út a társadalmi és gazdasági befogadáshoz 4. Miért pont ez az út? Célcsoportok Az alkalmazott folyamatok Szükséges eszközök Résztvevô szakemberek Támogatási és fejlesztési módszerek Útmutató a szociális gazdasági termékek létrehozásához 10. Mire való ez az útmutató? A vállalatok társadalmi felelôsségvállalása A vállalatok társadalmi felelôsségvállalásánák (VTF) általános meghatározása Hogyan valósul meg Spanyolországban? Hogyan valósul meg Portugáliában? Hogyan valósul meg Magyarországon? Hogyan valósul meg Olaszországban? A szociális gazdaság jellemzése országonként A szociális gazdaság általános meghatározása Spanyolország Portugália Magyarország Olaszország Bevált gyakorlatok Általános definíció Bevált gyakorlatok az egyes országokban Spanyolország Portugália Magyarország Olaszország

5 4 14. A szociális gazdaság új területei és lehetséges fejlesztési irányok Új szolgáltatások és modellek Spanyolországból Új szolgáltatások és modellek Portugáliából Új szolgáltatások és modellek Magyarországról Új szolgáltatások és modellek Olaszországból Következtetések Melléklet Szójegyzék Irodalomjegyzék Fontosabb címek Hivatkozások

6 Bevezetés

7 Mi az EQUAL? Az EQUAL a tanulásról szól Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés az Európai Foglalkoztatási Stratégia része, amit azért hoztak létre, hogy megküzdjön a növekvô munkanélküliséggel ben jött létre és az Európai Szociális Alap finanszírozza. A kezdeményezés célja, hogy öt kulcselem segítségével új módszereket találjanak a munkaerôpiaci diszkrimináció felszámolására: a. Partnerség, az érintettek aktív részvételére alapozva. b. Tematikus megközelítés, ami az egyes tematikus területeken elvégzendô tevékenységekre koncentrál. c. Tapasztalatátadás, az eredmények széleskörû megismertetése és átvitele a jogi szabályozásba és a gyakorlatba. d. Transznacionalitás, a nemzetközi partnerségek során szerzett tapasztalatok cseréjére alapozva. A nemzetközi együttmûködés egyedi hozzáadott értéket ad a tagállami és európai politikák kialakításához. e. Innováció, ami új megközelítéseket és szakpolitika-végrehajtási mechanizmusokat jelent a tematikus területeken, az Európai Foglalkoztatási Stratégiával összhangban. equalset tapastalatok Az EQUAL program végrehajtása fejlesztési partnerségek (FP) által képviselt integrált projekteken keresztül történik. Az FP stratégiai partnerség, ami összegyûjti egy terület vagy szektor érdekelt képviselôit, akik elkötelezettek a munkaerôpiaci diszkrimináció leküzdésében, innovatív megközelítésmódok kikísérletezésében. A partnerségek szervezôdhetnek területi vagy ágazati alapon. A területi alapon szervezôdô FP-k egy adott térségben keresnek választ a foglalkoztatási diszkrimináció felszámolására. Az ágazati fejlesztési partnerségeket olyan problémák kezelésére hozzák létre, amelyek egy bizonyos szektorra jellemzôek és térségtôl függetlenül jelentkeznek. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia négy pillére: 1. Foglalkoztathatóság: megkönnyíteni a munkaerôpiacra való jutást azok számára, akik beilleszkedési nehézségeket tapasztalnak a piacon. Továbbá a munkaerôpiaci hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem. 2. Vállalkozóvá válás ösztönzése: lehetôvé tenni, hogy minden érdeklôdô

8 7 1 alapíthasson vállalkozást, valamint meghatározni és fejleszteni az új lehetôségeket a vidéki és városi területek foglalkoztatásának megteremtésével. 3. Alkalmazkodóképesség: támogatni a vállalkozások és a dolgozók alkalmazkodóképességét a gazdasági, szerkezeti változásokhoz és az információs, kommunikációs technológiák használatához, más új technológiákkal együtt. 4. Esélyegyenlôség: a családi és szakmai élet összeegyeztetése. Rugalmasabb és hatékonyabb munkaszervezés és támogató szolgáltatások kialakításával újraintegrálni azokat a férfiakat és nôket a munkaerôpiacra, akik korábban elhagyták azt. A tevékenységeket kettô vagy három év alatt hajtják végre, a következô lépéseknek megfelelôen: A projekt részletes kidolgozása: a fejlesztési partnerség létrehozása és nemzetközi együttmûködés beindítása. A programok végrehajtásának fázisa: a fejlesztési partnerségek végrehajtják a munkaprogramokat. Tematikus hálózat kiépítése, a jól bevált gyakorlatok megismertetése és hatásuk a nemzeti politikára. A nemzetközi együttmûködés arra a dinamikus folyamatra utal, amely különbözô országokból származó partnerségeket foglal magába egy, vagy több tevékenység során: Tanulmányi utak, hogy megismerjék a nemzetközi partnerek helyzetét és munkáját, Dokumentumok, anyagok és tapasztalatok cseréje, tapasztalatátadás elôsegítése, a más tagállamokban használt módszertani mechanizmusokhoz való alkalmazkodás, Közös gyakorlati vagy képzési programok a projekt végrehajtásában résztvevôk és szakemberek számára, Diákok vagy dolgozók cseréje gyakorlati programok keretében, Innovatív megközelítések párhuzamos kialakítása és az eredmények további összehasonlító értékelése, Az anyagok, módszerek és oktatási programok közös fejlesztése, Információs és kommunikációs hálózatok valamint kiterjedt akciók kialakítása, beleértve az ismertséget növelô napokat és kampányokat is, A kereskedelmi hálózatokat is magába foglaló nemzetközi jellegû szolgáltatások létrehozása. equalset tapastalatok

9 A nemzetközi projekt: az equalset és partnerei A programunk elnevezése equalset: az EQUAL a közösségi kezdeményezésre utal, míg a SET a Csapat a Szociális Gazdaságért (Social Economy Team). A team egy új partnerség, ami közös célokat határozott meg, közös értékekkel rendelkezik és meghatározott egy közös közvetlen stratégiát. A közös érdekeket a következôképpen lehet összefoglalni: A társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett társadalmi csoportok munkaerôpiaci integrációja, Integrált foglalkoztatási szolgáltatások, Állami és magánintézmények együttmûködése a munkaerôpiaci társadalmi kirekesztés problémájával kapcsolatban, A vállalkozói készség, vállalkozás alapítás elôsegítése mint a hagyományos munkaviszony egyik alternatívája, A társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett csoportok munkaerôpiaci integrációjához szükséges legjobb feltételek megkeresése, Harmónia a környezettel, Az elért eredmények elterjesztése állami/nemzetközi szinten. A magyar FP: Aktív Mûhely Az Aktív Mûhely Projekt Fô cél Az Aktív Mûhely program célja egy olyan innovatív modell létrehozása, mely az értelmi fogyatékos és autista emberek foglalkoztatásának rendszerszemléletû fejlesztését eredményezi a munkaerôpiaci diszkriminációjuk csökkentése érdekében. Az Aktív Mûhely program további céljai: az értelmi fogyatékos, autista emberek által végzett, piaci igényekre reagáló tevékenységek, szolgáltatások bevezetése és végzése, akkreditált képzések a foglalkoztató szakemberek és a foglalkoztatottak részére, szakmai kiadvány készítése a foglalkoztató szakemberek képzése érdekében, célcsoport foglalkoztatását elôsegítô on-line tudásbázis létrehozása és mûködtetése, védett és nyílt munkaerôpiaci formák mûködtetése,

10 9 2 a rendszer jogi, pénzügyi feltételeinek kidolgozása és szakpolitikákba való beillesztése. A program 6 civil szervezet - Kézenfogva Alapítvány (Budapest), Bárka Alapítvány (Dunaharaszti), Esôemberekért Egyesület (Tata), Fogd a Kezem Alapítvány (Pécs), Mécses Egyesület (Mezôberény), Szimbiózis Alapítvány (Miskolc) - konzorciumában valósul meg. Tevékenységek Az Aktív Mûhely foglalkoztatási modell kidolgozása és a gyakorlatban való alkalmazása. Az Aktív Mûhely modell elemei: 1. innovatív, piaci igényekre reagáló termelô tevékenységek, szolgáltatások beindítása, amely megvalósítható a következô foglakoztatási formákban: terápiás, szociális, nyílt munkaerôpiac, 2. egyedi termékfejlesztés, 3. értelmi fogyatékos, autista munkavállalók betanító képzése akkreditált szakképzése, 4. értelmi fogyatékos, autista emberek munkaképességének felmérése, 5. foglalkoztatás-szervezôk akkreditált továbbképzése, 6. oktatási anyag kidolgozása a foglalkoztatás-szervezôk és a munkavállalók részére, 7. foglalkoztatási on-line tudásbázis létrehozása, 8. elôállított termékek értékesítése, 9. hazai és nemzetközi hálózatszervezés, 10. módszertani feladatok ellátása, 11. érdekérvényesítés (aktív munkaerôpiaci eszközök kidolgozása és elfogadtatása). A modell szisztematikus és következetes alkalmazása jelentôsen hozzájárul a célcsoport foglalkoztatási helyzetének javításához. A magyar FP tagjai Bárka Alapítvány, Dunaharaszti A Bárka Alapítvány volt az egyik elsô magyarországi szervezet, amely tartós lakóotthoni lakhatást kínált értelmi és halmozottan fogyatékos emberek számára ben kezdte meg munkáját Magyarországon.

11 2 10 A lakóotthonon kívül számos fogyatékos fiatal dolgozik az alapítvány kézmûves mûhelyében, ami foglalkoztatási rehabilitációt és napközbeni ellátást biztosít számukra. A fiatalok által készített termékeket amiket 1999 óta egy iparmûvész szakember fejleszt országos kézmûves vásárokon és kiállításokon értékesítik. Esôemberekért Egyesület, Tata Az egyesület lakhatási, oktatási és foglalkoztatási lehetôségeket biztosít autista és/vagy értelmi fogyatékossággal élô fiataloknak. Az egyesület Szent-György lakóotthonában tíz fiatal él. Oktatásukat is a lakóotthonban végzik: fejlesztik szociális készségeiket és szakmai képzésben is részesülnek. Az egyesület tulajdonában lévô vállalkozás alkalmazza ôket, ahol foglalkoztatási rehabilitációt nyújtanak azok számára, akik gyengébb munkakészségekkel rendelkeznek. Fogd a Kezem Alapítvány, Pécs Az Alapítvány 1991-ben jött létre azzal az egyértelmû céllal, hogy összetett szolgáltatásokat nyújtson a fogyatékos fiataloknak. Fôbb szolgáltatásai a következôk: Nappali otthon (1991): egy saját épületben nappali ellátást biztosít fogyatékos fiatalok számára. Speciális foglalkoztatást nyújtanak számukra négy különbözô mûhelyben: asztalos mûhely, varroda, papír- és kreatív mûhely. Lakóotthon (1999) Szabadidôs programok Támogatott foglalkoztatás (2003): fogyatékos fiatalok nyílt munkaerôpiaci foglalkoztatása a városban. Egyéb tevékenységek: fogyatékos emberek által szerkesztett újság kiadása. Kézenfogva Alapítvány, Budapest (vezetô partner) A Kézenfogva Alapítvány az értelmi és halmozottan fogyatékos, autista emberek, hozzátartozóik, a velük foglalkozó szakemberek és elsôsorban civil szervezetek munkájának segítésére jött létre 1993-ban. A fenti célok megvalósítása érdekében különbözô programokat mûködtet az alábbi területeken: egyéni segítségnyújtás, közvéleményformálás, információgyûjtés és terjesztés, képzések, kutatások, kiadványok megjelenítése, szolgáltatások fejlesztése, nemzetközi kapcsolatok ápolása, érdekérvényesítés. Bôvebb információk a oldalon érhetôk el. Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete, Mezôberény Az egyesület 1999-ben jött létre és ben jegyezte be a Gyulai Bíró-

12 11 2 ság a szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok és felnôttek segítésére. Célja, hogy segítse azokat a hátrányos helyzetû fiatalokat, akik állami gondozásban nôttek fel, valamint a fogyatékossággal élô gyermekeket, embereket. Az egyesület igyekszik támogatni ôket önálló életük segítésében és a teljesebb élet lehetôségének megteremtésében és egyik legfontosabb célja, hogy védje érdekeiket. Az egyesület két lakóotthont mûködtet az értelmi fogyatékos és állami gondozásban felnôtt emberek számára. Van egy 50 fôs napközi otthona is a városban, ahol fogadják a fogyatékos gyerekeket és családjaikat. Az egyesület integrált szakképzést, terápiás foglalkoztatási és alternatív álláskeresési lehetôséget valamint különbözô formában védett foglalkoztatási lehetôséget is biztosít számukra. Az egyesület támogató szolgálatot és közösségi ellátást is mûködtet, ami a fogyatékos emberek és családjaik otthonában nyújt személyes segítséget. Szimbiózis Alapítvány, Miskolc A Szimbiózis Alapítványt 1999-ben alapították. Fôbb céljai: segíteni az értelmi, halmozottan fogyatékos és autista emberek oktatását, képzését, foglalkoztatását és társadalmi integrációját. Tevékenységek: Támogató szolgálat személyes segítség és szállítási szolgáltatás városon belül. Támogatott Foglalkoztatási Program egy speciális program, ami a fogyatékos emberek munkaerôpiaci integrációját segíti elô. Egyéb programok báb-terápia, zeneterápia, kézmûves szakkörök, önálló életviteli programok, sporttevékenységek, szülô-gyerek klub, önkéntes klub. Rehabilitációs farm célja, hogy védett munkahelyet biztosítson az értelmi fogyatékos és autista fiataloknak. Nappali ellátás fogyatékos embereknek. Az olasz FP: Teseo A Teseo Fejlesztési Partnerség (FP) olyan intézményekbôl és szervezetekbôl áll, amelyek nemzetközi projektek tervezésére és irányítására specializálódtak, különösen a szociális gazdaság területén. Például az MCG, a Zenith Konzorcium (a Teseo FP vezetôje) egyik partnere több európai programot irányított már, többek között a Youthstart elsô és második fázisát, Leonardo Da Vinci programokat és több helyi fejlesztési projektet. Az EQUAL program elsô körében az MCG két területi FP projektet is vezetett. (egy nemzetközi projekt az AFANIAS-szal, a spanyol partnerrel, ami a területi FP-k keretében kezdôdött).

13 2 12 Fontos megjegyezni a Philantropy Centro Studi és a Philantropy Fondazione jelenlétét a Teseo FP-ben, ami a Bolognai Egyetem Non-Profit Gazdasági tanszékéhez tartozik; ôk gondoskodnak a szociális gazdaságról és a adományszervezésrôl. Partnerek: Zenith Societá consortile a.r.l. Az MCG Vezetôi Tanácsadócsoportból és az Economia e Sviluppo s.r.l.-bôl álló magánegyesület. Az egyik a finanszírozás helyi fejlesztéséhez kapcsolódó integrált tevékenységek területén mûködik; a másik kkv-k tanácsadó cégeként indult, a szardíniai gazdasági fejlesztéshez kínál szolgáltatásokat. Philanthropy Centro Studi A központot a Bolognai Egyetemhez tartozó Forlí Gazdasági Fôiskolán hozták létre, és ma is itt mûködik. Munkaterületéhez tartozik a (profit-orientált és non-profit) vállalkozóknak és állami hatóságoknak nyújtott tanácsadás; felméréseket és kutatásokat végez. Legambiente Onlus Magánegyesület, ami természetes egyesületként tájékoztató és figyelemfelhívó kampányokat szervez és állít össze környezetvédelmi témákban. Ogliastra tartomány A Nuoro régió 23 tanácsából álló helyi önkormányzat. Ösztönzi, támogatja és koordinálja az összes olyan kedvezményezést, ami a Nuoro régió gazdasági, szociális és kulturális fejlôdését szolgálja. Philantropy Fondazione Magánszervezet, amelynek célja, hogy a szakmai adakozásoknak köszönhetôen anyagilag támogasson minden olyan szervezetet, amely különösen speciális projektek kialakításához szükséges finanszírozási források megnyerése révén kívánja elkezdeni vagy fejleszteni adományszervezô tevékenységét. A környezet elemzése Az FP Ogliastra tartományban mûködik, ami 23 elzárt községi kerületet foglal magában. A kis és mikro vállalkozások korlátozott száma (4521) alacsony profit- és foglalkoztatási kapacitásra utal. Több érdekes kezdeményezés született a szociális vállalkozások körében, különösen a fenntartható fejlôdés, a hulladékkezelés és újrahasznosítás területén.

14 13 2 Célok Az FP általános célja, hogy a harmadik szektor munkavállalóival, a hátrányos helyzetû dolgozókkal szembeni diszkrimináció okait megszüntesse, valamint hogy megerôsítse a helyi szociális gazdaságot. A Teseo FP célja különösen, hogy: Elôsegítse a vállalkozói szféra fejlôdését az ökológia területén is, Növelje a hátrányos helyzetû emberek szerepének elismerését a környezeti fenntarthatósághoz kapcsolódó területeken. Speciális célkitûzések a harmadik szektor dolgozóinak a vezetéshez, marketinghez és feldolgozáshoz szükséges készségek megszerzése, a helyi szereplôk közötti kapcsolathálózaton belül a szociális tervezés fôszereplôivé váljanak, megtanulhassák azokat a technikákat, amikkel fejleszthetik adománygyûjtô, adminisztrációs, üzleti és tervezési képességeiket, készségek megszerzése az öko-újrahasznosítás területén történô vállalkozáshoz. Tevékenységek Mikroanalízis Célja, hogy információt szerezzenek a helyi szociális vállalkozások irányításának dinamikájáról, a dolgozók szakértelmérôl, a szolgáltatások minôségérôl és a meglévô know-how-ról. Ezt a fázist három részre osztották: A kutatási terv kialakítása; az eszközök meghatározása, Adatgyûjtés minta biztosításával, Adatfeldolgozás és a végsô beszámoló elkészítése. Információs mûhelyek A cél, hogy vezetôket, vállalkozókat és szociális munkásokat képezzenek. A következô workshopok várhatók: workshop a projekt témáiról, szakmai mûhelymunkák (a humán erôforrás irányítása és a munkavállalók megtartása, non-profit marketing). Szaktanácsadói Szolgáltató Rendszer kialakítása A cél egy tanácsadói rendszer kialakítása, ami három fô ágra bontható: a szociális vállalkozások irányítása, speciális tanácsadás a környezetvédelemmel kapcsolatban és az ökológiai újrahasznosításról Ogliastra-ban, speciális tanácsadás a vállalkozások létrehozásával és beindításával kapcsolatban.

15 2 14 Kommunikációs laboratórium Speciális célkitûzése, hogy megszüntessék a szociális társaságokkal szemben fennálló elôítéleteket, hogy erôsítsék a profit-orientált és non-profit szektor és az állam közötti kapcsolatokat. A kivitelezés fázisai a következôk: A telemarketing és hírlevél céljainak meghatározása, A promóciós anyag összeállítása, Kommunikációs tevékenység, Adománygyûjtô esemény megtervezése. Non-profit fórum Célja, hogy létrehozzon egy valós és egy virtuális (internetes) hálózatot, hogy összehangolhassák az állami és magánszükségleteket. A tevékenységek a következôk: A Fórum létrehozása, A helyi szereplôk rendszeres találkozóinak megszervezése, Az ogliastra-i harmadik szektor fejlesztési tervének jellemzése. Koordináció Monitoring és értékelés Mindkét végsô tevékenység a projekt ellenôrzésére szolgál. A tevékenységek kedvezményezettjei Kutatás: a projekt mûködtetôi, a második és harmadik szint szervezete és az érdekelt lakosság. Információs mûhelyek: 2 mûhelymunka a projektpartnerek számára és további 8 workshop a szociális vállalkozások akár 20 dolgozójának. Szaktanácsadói Szolgáltató Rendszer kialakítása: jövôbeli szociális vállalkozóknak és meglévô szociális vállalkozásoknak. Kommunikációs laboratórium: a harmadik szektor mûködtetôinek; az FP-nek Non-profit fórum: a szociális fejlesztés szereplôinek; a harmadik szektor és az FP jelenlegi és jövôbeli vállalkozóinak. Koordináció: az egész FP-nek. Monitoring és értékelés: az egész FP-nek. Eredmények/termékek Kutatás: kérdôívek és tanulmányok; beszámoló készítése az adatokból; végsô beszámoló a kutatási térképrôl és szótár a szociális munkások készségeirôl. Információs mûhelyek: frissítések a kézikönyvhöz kapcsolódóan, a harmadik szektor dolgozóinak.

16 15 2 Szaktanácsadói Szolgáltató Rendszer kialakítása: a tanácsadás elismertetéséhez szükséges eszközök biztosítása. Beszámoló a kikísérletezett modellrôl. Kommunikációs laboratórium: weboldal. Non-profit fórum: Hírlevél, prospektus, az ogliastra-i harmadik szektor fejlesztési terve. Monitoring és értékelés: rendszeres és végsô értékelô jelentés, beszámoló a projekt végén. Portugál FP: Grândola em Rede para a Inserção Az FP partnerek az utóbbi öt évben azon dolgoztak, hogy kialakítsanak egy helyi szociális hálózatot, de a nemzetközi együttmûködésben való részvétel, tapasztalatcsere csak az equalset projekt révén vált lehetôvé. A projekt erôsíteni kívánja a kapcsolatot a helyi vállalkozói szektor és a szociális támogatással foglalkozó intézmények között. A következô célok szerint alakították ki a munkát: I) hálózat kialakítása a vállalkozások és intézmények között, amelyek a projektben szereplô tevékenységek elvégzését támogatják, II) Az egyéni vállalkozás elôsegítése az ön-foglalkoztatás kialakításához szükséges feltételek megteremtése révén, III) A vállalatok társadalmi felelôsségvállalásának vonzóvá tételéhez szükséges feltételek biztosítása (a jövôbeli gazdasági kezdeményezések és nemzetközi tevékenységek kialakítása, melyek során olyan terméket akarunk elôállítani, ami ezen a területen mûködôképes lesz), IV) A beilleszkedés-központú oktatási/képzési komponens kialakítása (álláskeresés és kínálatok). Hogy ez létrejöhessen, bemutatják a vállalkozói hálózatot, ami a legfontosabb összekötô kapocs a tervezett jövôbeli tevékenységekhez. Ezen felül kialakítják a gazdasági és az állami szektor, valamint az ún. harmadik szektor közötti szoros és szisztematikus kommunikációt. Állandó lehetôség nyílik majd arra, hogy értékeljék az álláskínálatot és a keresletet, valamint hogy hozzájáruljanak a vállalkozók nagyobb érzékenységéhez a kirekesztés által veszélyeztetett csoportok tagjainak helyzete iránt. Végül, az iskolákkal folytatott munkának nemcsak az a célja, hogy a vállalatok közötti kapcsolatokat erôsítse, hanem hogy fiatalokat képezzen, akik megbecsülik lakóhelyüket és megelôzze, hogy az ilyen fiatalok a munkaerôpiacra történô beilleszkedés jobb feltételeit keresve a városokba költözzenek.

17 2 16 Abban is reménykedünk, hogy a projekt három területen is hozzájárulhat a állami és magán non-profit vállalatoknál dolgozó szakemberek képzéséhez és a projekt célcsoportjaihoz: innováció, képessé tevés (empowerment) és esélyegyenlôség. A portugál partnerség öt helyi partnerbôl áll: Câmara Municipal de Grândola (koordináció) Grândola önkormányzata, közvetlenül választott közjogi testület. Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano: Az ADL egy nonprofit egyesület, amit azért hoztak létre, hogy kiértékelje az Alentejo-part önkormányzatainak lehetôségeit találkozók szervezésével, valamint többek között az ipari, kereskedelmi, mezôgazdasági és erdôipari termékpéldák bemutatásával; a szakmai képzés fejlesztésével; regionális konferenciák és szemináriumok hirdetésével és szervezésével. Ahhoz, hogy megvalósítsák ezeket, segíteni kell mind az állami, mind a magánvállalkozások innovatív mûködését minden tevékenységi területen. Meg kell határozni a régió fejlesztéséhez szükséges stratégiákat és fejlesztési intézkedéseket a helyi partnerek közremûködésével, segíteni kell a sokféle kezdeményezésben résztvevô szakembereket, motiválni és oktatni kell a lakosságot, hogy vegyenek részt, a végkifejlet és a célkitûzések szem elôtt tartásával figyelni kell a pénzügyekre és az indokolt támogatásokra, hozzá kell járulni a mezôgazdasági fejlôdéshez, és változatossá kell tenni a gazdasági tevékenységeket. Az egyesületben részt vesznek a helyi önkormányzatok, gazdasági társaságok, pénzügyi személyek, helyi közigazgatási szervek, kulturális és szociális segélyszervezetek, valamint oktatási intézmények. A következô tevékenységeket érdemes megemlíteni: a Leader+ Program irányítása az Alentejo-parton, vállalkozások támogatása, az Internet-használat ösztönzése (bizonyítvány kiállítása az alapvetô informatikai ismeretekrôl). Instituto de Estudos Superiores do Litoral Alentejano (INESLA) Az INESLA a CMG és az ISCTE közötti megállapodás eredményeként jött létre. Alapszabálya szerint az INESLA az Alentejo-part szociális, kulturális és gazdasági fejlesztésére összpontosító projekteket és kezdeményezéseket hivatott ösztönözni. Escola Secundária António Inácio da Cruz (ESAIC) Az ESAIC az Oktatási Minisztérium egyik középiskolája.

18 17 2 Associação de Empresários do Alentejo Litoral (AEAL) Az AEAL célja, hogy ösztönözze a gazdasági tevékenységek fejlesztését, többek közt a mûszaki, gazdasági és kereskedelmi területeken, valamint hogy biztosítsa a tagok növekvô részvételét a felsorolt tevékenységekhez kapcsolódó döntéseknél és programokban. Az Egyesület biztosítja a tagok az Alentejo-parti vállalkozások - képviseletét a jogi és pályázatkiíró szerveknél. Spanyol FP: Iniciativas Socioeconómicas de Jarama (ISE Jarama) A Parajes de Jarama Fejlesztési Partnerség segíti az Iniciativas Socio Económicas del Jarama projektet az EQUAL II Közösségi Kezdeményezés keretén belül. Több intézménybôl áll, amelyek az elôzô EQUAL tenderen az azonos nevû projektet, a Parajes del Jarama-t állították össze. Ez az FP volt az equalatino nemzetközi projekt fôpartnere is, amelyben akkor a titkársági feladatokat látta el. A Parajes de Jarama FP különbözô területeken tevékenykedô intézményekbôl áll, mindegyikük rendelkezik európai projekttapasztalattal. Két helyi önkormányzati testület vesz részt benne: Paracuellos de Jarama önkormányzata, amely az elôzô EQUAL projektben képviselô intézményként vett részt és jelenleg is tagja más európai kezdeményezések keretén belüli projekteknek; valamint a Madridi Regionális Önkormányzat Családi és Szociális Ügyek Hivatala, amely intézmény közvetlenül kezeli a kirekesztés által veszélyeztetett csoportok munkaerôpiaci és társadalmi integrációjának ösztönzésére rendelkezésre álló európai forrásokat. Ezen a szerven belül mûködik egy külön osztály, ami az európai szociális programokkal foglalkozik. A Luis Vives Alapítvány szintén az FP tagja. Az alapítvány kezeli az európai forrásokat, és a szociális ügyek képezik fô profilját. A két egyesület, az AFANIAS és a Nuevo Amanecer, amelyek a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett csoportokkal foglalkoznak, különbözô közösségi kezdeményezésekben vettek már részt. A két gazdasági társaság, az AEDE és a FEDEPE különbözô projektekben vettek részt, melyeknek célja a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett csoportok munkaerôpiaci integrációja volt. Az AENA (részvénytársaság) részt vett az FP által végrehajtott elôzô EQUAL projektben is.

19 2 Partnerek 18 AENA Az AENA részvénytársaság negyvenhét spanyol repülôteret mûködtet (öt Ellenôrzô Központja révén) és részt vesz több Spanyolországon kívüli repülôtér irányításában is. Az ISE Jarama projektben való együttmûködése prioritásnak számít a vállalati stratégián belül. Az új Barajas repülôtér, amelynek 2006 elején a negyedik számú terminálja is megnyílt, dinamikus gazdasági és társadalmi lendületet ad a tevékenység végrehajtásához és az intézmény mûködési környezetében is ösztönzi a globális fejlôdést. Az, hogy részt vesz az FP-ben, egyszerre magába foglalja az elkötelezettséget, a kihívást és annak a lehetôségét, hogy a vállalat támogatást és ôszinte elhivatottságot biztosít a társadalomnak. Meg vannak gyôzôdve, hogy az összes partner munkájának köszönhetôen a kiemelt célkitûzéseket el fogják érni azáltal, hogy javítják a fogyatékos emberek, a nôk és egyéb hátrányos helyzetû csoportok lehetôségeit. Ennek a célnak kell a vállalatot irányítania. Szociális és Családügyek Fôosztálya A Szociális és Családügyek Fôosztálya, a Szociális Intézmények Fôigazgatóságán keresztül több különbözô szerepet tölt be, többek közt a fogyatékos emberekhez kapcsolódó szakpolitikák tervezésének, végrehajtásának és fejlesztésének ösztönzését; a pszichiátriai betegek szociális gondozását; az idôsek életminôségének javítását; kiskorúak és családjaik támogatását; valamint a Madridi Regionális Önkormányzat területén élô fogyatékos felnôttek mentorálását és a családok védelmére szolgáló intézkedések koordinálását. Az EQUAL közösségi kezdeményezés megerôsíti és kiegészíti a Tanács különbözô szektorális tervek keretében megvalósuló stratégiáit. Ezeknek a célja, hogy javítsák ezen csoportok foglalkoztathatóságát és munkaerôpiaci integrációját, és megismerjék az újonnan kialakuló integrációs megközelítéseket annak érdekében, hogy elôtérbe kerüljön a Tanács és a Madrid Régió aktív politikái között. A Szociális Intézmények Fôigazgatósága partnerként részt vesz az FP-ben és a következô szerepet tölti be: társfinanszírozó tag, nem várható semmilyen visszatérítés az ESA-tól; a projekt végrehajtásában, az ESA Igazgatási Szerve által elfogadott költségvetés 25%-át biztosítja; az FP Vezetôségének tagja; a nemzetközi projekt tagja; a projekt megismertetése; és bemutatja az érdekérvényesítés bevált gyakorlatait. Luis Vives Alapítvány A Luis Vives Országos Alapítványcsoport a társadalmi cselekvésért olyan sokrétû tevékenységi körrel rendelkezô non-profit közintézmény, amelynek

20 19 2 küldetése, hogy támogassa és megerôsítse a társadalmi cselekvést a harmadik szektorban, valamint hogy növelje a társadalmi cselekvést Spanyolországban. Hogy megerôsítsék a társadalmi aktivitást és a non-profit szervezetek profivá váljanak ezen a területen, öt különbözô tevékenységet kombinálnak az intézmények és szakemberek kiszolgálásánál, hogy megismerjék azokat a szükségleteket, amik felmerülhetnek a non-profit szervezetek fejlesztési folyamatai során. Nuevo Amanecer Egyesület Non-profit magánegyesület, amit 1980-ban hoztak létre a drogfogyasztók rehabilitációja céljából februárjában megalapították a nôket segítô csoportját, hogy segítsék a bántalmazott nôket és gyermekeiket. Általános célkitûzései a következôk: 1. biztonságba helyezni a bántalmazást elszenvedô nôket. 2. az erôszak által okozott sérülések gyógyítása, pszichológiai, szociális és egészségügyi kezelések segítségével. 3. a nôk felkészítése az önálló életre szociális és jogi segítségnyújtással. 4. megelôzni, hogy ezek a nôk és gyermekeik veszélyes szociális helyzetbe kerüljenek, a nôkkel szembeni elôítéletek- és erôszakellenes értékek továbbadásának révén. AEDHE / ECPA Az E.C.P.A. olyan vállalkozói egyesület Paracuellos de Jarama-ban, amelynek célja, hogy szembenézzen a területen jelenlévô vállalkozói és kereskedelmi tevékenységek kapcsán felmerülô problémákkal a tagok érdekeinek védelme révén. Az egyesület képviselteti magát az AEDHE (a Corredor del Henares Régió Vállalkozóinak Szövetsége) Végrehajtó Bizottságában. Ez egy interszektorális non-profit szövetség, amit szeptember 27-én alapítottak (a szervezetek egyesülési jogáról szóló 19/1977-es rendelet alapján). A vállalkozói szervezet fontos szerepet tölt be a társadalmi és gazdasági régióban, tapasztalatainak, szolgáltatásainak és tagjainak köszönhetôen. Az AEDHE, a Corredor del Henares régió szervezete a legfontosabb kereskedelmi központ a Madridi Autonóm Közösségben, és ez egyben az egyik legjelentôsebb Spanyolországban, amelyben vállalat vesz részt. Az AEDHE célkitûzései: a vállalkozói tevékenységeket támogatni és ösztönözni, ami független mind a szervezettôl, mind a közigazgatástól, a tagvállalatok információs, képzési és kutatási szükségleteivel törôdni, hozzájárulni a Corredor del Henares régió gazdasági fejlôdéséhez saját kezdeményezések és a szervezetek közötti együttmûködés kialakításával.

equalset zárókonferencia Budapest

equalset zárókonferencia Budapest equalset zárókonferencia Budapest 2007. április 12-13. egyenlô esélyek esélyek az egyenlôségre Magyarország célba ér NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben Vállalkozói ismeretek a szakképzésben A szakértői csoport zárójelentése Európai Bizottság Vállalkozás és ipar EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG A kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát!

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit

Részletesebben

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA ÚTMUTATÓ

DUÁLIS KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA ÚTMUTATÓ DUÁLIS KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA ÚTMUTATÓ 2012-2014 Jelen útmutató segít Önnek belépni a duális szakmai képzés világába és megérteni annak előnyeit lépésről lépésre. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 BEVEZETÉS

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON

A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON Foglalkoztatás & Európai Szociális Alap Példák az Európai Szociális Alap projektjeire Foglalkoztatási és szociális ügyek Európai Bizottság

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK MEGJELENÉSE A KÖRNYEZETI TANÁCSADÁSBAN - TÁVKÉPZÉSI ANYAG - Szerkesztette: Mátyás Mónika 2009. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JEGYZET FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Szakértők: Dr. Gere Ilona Dr. Hegedüs Lajos Dr. Horesnyi Julianna Horváth Anikó Lechnerné Vadász Judit Munkácsi

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS Gyakorlati ismeretek tára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS ELŐRELÉPÉS ÉS EREDMÉNYEK 2005 2010 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Az Európai Ügynökség

Részletesebben

SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET

SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET SALAMANCAI NYILATKOZAT ÉS CSELEKVÉSI TERVEZET A sajátos nevelési igényű tanulók számára VILÁGKONFERENCIA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NEVELÉSÉRŐL: ELÉRHETŐSÉG ÉS MINŐSÉG Spanyolország, Salamanca,

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A FELNÕTTKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár

Részletesebben

Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA

Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA 1 Tartalom 1. Foglalkoztatási stratégiai célkitűzések 2. A helyzetfelmérés és tanulságai 3. Dániai tapasztalatok hatása a foglalkoztatási stratégiánk kialakítására

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben