A TARTALOMBÓL: A Fájdalmas Szûzanya Hugo Chavez és a Nyaraló Király Elmélkedés az amerikai demokrácia... 5 egyes szakaszairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TARTALOMBÓL: A Fájdalmas Szûzanya... 2. Hugo Chavez és a Nyaraló Király... 4. Elmélkedés az amerikai demokrácia... 5 egyes szakaszairól"

Átírás

1 A TARTALOMBÓL: A Fájdalmas Szûzanya Hugo Chavez és a Nyaraló Király Elmélkedés az amerikai demokrácia egyes szakaszairól A nemzeti hitel pénz- és gazdaság rendszer vázlatos törvénytervezete Dr. Plenter János: Világuralmi téboly.. 13 Egy éve az EU-ban Európai demográfia Izraelt le kell törölni a térképrõl Magyarság a kipusztulás útján Szalto Mortale a bizonytalanba Hol vagy, Endre király? Vége Amerika évszázadának Ön a Jó Ha Figyelünk külföldre is!!! címû alkalmi megjelenésû újság olvassa. A lap elektronikus formában ingyenesen letölthetõ, a weboldalról. Észrevételeiket, kritikáikat és véleményeiket is ide küldjék. Amennyiben a lap megnyeri tetszését, kérjük jó szívvel ajánlja azt másoknak is elolvasásra! Köszönjük, és jó szórakozást!

2 A karácsonyi üdvözlet sosem volt vitatéma, de ennek már vége. A Születés idõpontja heves szóváltást keltett a barátaim és olvasóim között. Miami-ból írta Lane: tudomásom szerint Krisztus születésének a valódi ideje szeptemberben volt. Szaúd-Arábiában Shanaz más nézeten volt: Jézus áprilisban született, ellenõrizze. A virginiai John Williams professzor magyarázata: Bizonyára tudja, hogy a legtöbb történész szerint Jézusnak szeptemberben, a Szûz jegyében kellett születnie. A születése hivatalos" napját az Egyház helyezte közvetlenül az év legrövidebb napja után, hogy kihangsúlyozza, hogy õ a világ világossága". Bryce, Atlantából, megint más idõpontot ajánlott: a legtöbb tudós egyetért abban, hogy Jézus október közepén, végén született (a kindred Libran) (Mérleg rokonság? Nem tudom lefordítani. Valamilyen asztrológiai utalásnak tûnik.) *** A javasolt idõpontok micsoda változatossága, és mindegyik tényleges, és a legtöbb szakértõ elfogadta! Nem hordoz jelentést ez a vita? Nos, a tárgyra! Nincs és nem is lehet semmiféle új történeti tudás a Megtestesülésrõl, amely ne lett volna ismert, mondjuk a betlehemi szent Jeromos, vagy a caesareai szent Eusebius elõtt. Ahogy a századok és az ezredek elmúlnak, mi nem tanulunk többet ezekrõl az idõkrõl, csak felejtünk. Valószínûtlen, hogy Betlehem népe emlékszik egy alázatos galileai születésének az eseményére. Az egyház az akkor rendelkezésére álló legjobb adatok alapján határozta meg az idõpontot. Akik akkor döntöttek, erõs hitû, kíváncsi emberek voltak, akik a valódi tényeket akarták megállapítani, ezért semmi okot nem látok arra, hogy kételkedjem a megállapításukban. Megtehette-e az Egyház, hogy áthelyezi a születése napját, hogy kihangsúlyozza, hogy õ a világ világossága? Mielõtt erre válaszolok, idézek egy szórakoztató könyvecskét, amelyet a 19. sz. második felében adtak ki a következõ címmel: Napóleon, mint a Napmítosz. A szerzõ bebizonyítja, írd és mondd, hogy Napóleon sosem létezett, õ csupán a Napmítosznak egy újabb változata volt és a 12 tábornoka, igen, igen, jól gondolják, az Állatöv 12 hónapja. Ilyen alapon az ember úgy is érvelhetne, hogy Sabbatai Zevi, a 17. sz. nagy zsidó prófétája, csak kitalálás volt, mert õ Ab 9-én, a Templom lerombolásának a napján született és halt meg. Nagyon sok fontos ember született sokat ígérõ napon. Krisztus miért ne születhetett volna olyanon? A születés napjában való kételkedés egy súlyosabb kételyt takar: a kételyt az isteniben, a kételyt az elrendelésben, a kételyt Isten létezésében. Ha Isten létezik, ha gondoskodott a csillagról, hogy bejelentse Krisztus eljövetelét, miért volna különös, ha olyan napon születik, amely fontos az egész emberiség számára? Ellenkezõleg, csak ez ésszerû. Az Emberfiának a születése kozmikus esemény volt, amelynek a bekövetkezte egy különleges napra volt remélhetõ. Mivel õ a világ világossága, a téli napforduló után született. Még ennél is fontosabb, hogy az év legsötétebb napja a föld legsötétebb helyére utal. Jeruzsálem volt a kétféle mérték rendszerének, a belsõ megértésnek és a külsõ gyûlölködésnek a gyúpontja a földön. Krisztus azért választotta, hogy ott szülessék, mert érezte, hogy ez a legveszélyesebb eszme, amellyel az emberiség szembesül, és ezt magára kell vennie. Az evangéliumi cionisták, akik figyelmen kívül hagyják ezt az összefüggést, úgy értelmezik át az õ palesztinai születését, minthogy az a népnek, amelynek körében született, különleges kiválasztottságát jelenti. A zsidók méltónak találtattak arra, hogy közibük szülessék Krisztus. Az idõpont ezért nagyon jelentõségteljes, mert megerõsíti, amit tudunk: a sötétség szívébe született. Ha valaki kétségbe vonja Krisztust, annak számára ésszerû, hogy kételkedjék a születés kozmikus jelentõségû idõpontjában. De akkor õ annak az arcvonalak, amely New Yorkon és Betlehemen át húzódik, a rossz oldalán áll, mert a csata még távolról sem ért véget. A The Washington Times ( ) egy érdekes cikket közölt Az ádventi naptárak egyre világiasabbá válnak címmel. Újságírók meglátogattak az USÁ-ban néhány könyvesboltot, a Barnes és Noble-tól a Borders-ig és azt találták, hogy az ádventi naptárakból kihagyták a Születést. Vannak bennük egerek, nyuszik, mikulások, medvék, Diótörõ, de sem Betlehem, sem. Születés. Az áruházak nem akarnak megbántani egyetlen nem keresztény vásárlót sem állítja az egyik kérdezett magyarázata. De kik ezek a nem keresztények? Nyilván nem moszlimok, akik a születésrõl ugyanúgy megemlékeznek, mint bárki más, és akikkel amúgy sem törõdnek az USÁ-ban. Új-pogány sincs túl sok. Akkor miért nem mondják ki kevésbé köntörfalazva, hogy az üzlettulajdonosok úgy érzik, hogy a zsidók semmit sem akarnak látni, ami Krisztusra utal? Valószínûleg, mert ez a fájdalmas igazság volna. Az ortodox zsidóknak egészen sajátos gyakorlata van karácsonyra. Õk szívesen foglalkoznak olyasmivel, mint WC papír vágás a következõ hónapra, ahogy arról a jeruzsálemi helyi újság, a Kol Ha-Ir arról beszámol. A vallástalan zsidók már elfelejtették, hogy miért, de folytatják a harcot Krisztus és a kereszténység ellen. A Forward, a leghaladóbb amerikai zsidó lap, egy hosszú cikket szentelt a karácsonyi zsidó szokásoknak. Utal arra, hogy a hagyományos, kelet-európai zsidó szokás a karácsony esti kártyázás volt és meg is magyarázza: A vallásos zsidó számára a legfontosabb parancs a Tóra tanulmányozása. Az egyetlen olyan idõszak, amikor nem kell tanulmányozni, az a személyes vagy közösségi gyász ideje és a Nitlnacht. Nehogy olyan tanulmányokat folytassanak, amelyek tiszteletet és megbecsülést hoznának annak, aki azon az éjszakán született (azaz Krisztusnak). A zsidók nem mondanák ki, hogy karácsony". (A karácsony angol nevében Christmas benne van a Krisztus, azaz Christ név. Lehet, hogy magyarul ennek a hiánya miatt nem érvényesül ez a szabály a ford. megj.) Úgy tûnik, hogy különbözõ nyelveken becsmérlõ szójátékokat fabrikálni õsi zsidó szokás. Például Nitlnacht (szójáték a nit", azaz semmi, vagy a héber nitlech az akasztott ember szavakból a Nacht németül éj ), Kratzmakh (mesterséges jiddis szó, amely a vakarj meg -re hasonlít), Taluy-nakht az akasztott ember éjszakája, blinde nakht, azaz vak éjszaka (szójáték az ukrán sviaty vecsir, azaz szent este kifejezésre, amelyet jiddisül slipyi vechir -re vak estére torzítottak), Khvoristvo (szójáték az ukrán ridzvo, azaz karácsony és a belorusz khvori, azaz beteg szavakból). Egyes nyugat-lengyelországi jiddis nyelvûek a karácsonyt beyz-geboyrenish -nek, rosszul születettnek hívták, a lengyel Boze Narodzenie -vel, azaz isteni születés -sel szórakozva." A Forward következtetése: Gondolom, az világos, hogy a karácsony miért ihletett annyi zsidó szójátékot. Ez volt az a nap, amely iránt a zsidók ösztönös undort éreztek, lévén valamennyi keresztény felekezetnek az az ünnepe, amelyen a keresztények az Istennek emberi alakban való megtestesülését ünnepelték, azt, ami a zsidó tudatban úgy csapódik le, mint ami a legképtelenebb, legvisszataszítóbb. Visszataszító, ennyi és nem kevesebb! A Washington Post idézi Patrick Scully-t a Katolikus Ligától (Catholic League): A karácsony semlegesítésének vagyunk a tanúi. A karácsonyra ez az elvilágiasodás közvetlen csapást mért. Az embernek szabad a kwanzaa jelképeit nézni (afroamerikai aratási 2 jó ha figyelünk külföldre is

3 ünnep dec. 26-tól jan. 1-ig a ford.), miközben a betlehemi jászol csata tárgyát képezheti a (túlnyomóan zsidó) ACLU-val (American Civil Liberties Union, Amerikai Szövetség a Polgári Szabadságjogokért). Miközben az USA keresztényei inkább nem csatáznak az ACLU-val, az izraeliek annál gátlástalanabbul harcolnak az ostromlott Betlehemben, és ki tudja, hogy e csata melyik arcvonala a fontosabb. Az Amerikai Zsidó Bizottság (American Jewish Committee), az ADL (Anti Defamation League Rágalmazás Ellenes Liga) és más nagy, felsõbbrendûséget igénylõ szervezetek könyörtelenül fáradoznak azon, hogy betiltsák a karácsonyi énekeket az iskolákban és a nyilvános intézményekben. Elérték, hogy nyilvános helyekrõl a betlehemi képeket és a keresztény jelképeket eltávolították, de azért is dolgoztak, és éppen megkapták a bírósági jóváhagyást, hogy menórákat állíthassanak föl nyilvános helyeken. Példaként vegyük elõ az ADL-nek a közoktatási intézményekben a karácsony ellen intézett támadásához a zsidó szülõk számára készült legújabb útmutatóját, amely az ADL honlapján érhetõ el. Kérdés: Mi minõsül túlzásnak, ha a karácsonyi díszítésrõl vagy kiadványokról esik szó az osztályban? Válasz: Elõször is fontos megjegyezni, hogy miközben a karácsonyfákat, mikulásokat, füzéreket, csomagolt ajándékokat és rénszarvasokat általában karácsonyi díszeknek és jelképeknek tekintik, a bíróság úgy határozott, hogy azok az idõszak világias jelképei. Mindazonáltal mértéktelen alkalmazásuk helytelen. Beszéljünk a tanárnak arról, hogy túl sok a karácsonyi díszítés a házi feladatokban. Magyarázzuk meg, hogy miközben megértjük, hogy efféle rajzok felhasználása a házi feladatok kijelölésére törvényes, az ilyen túlzó használatuk nekünk és a gyermekünknek is kényelmetlen érzést okoz. Javasoljunk másfajta téli díszítést, többek között hópelyheket, mézeskalács házakat, és baseball kesztyûket mindenfélével megtömve. K.: Helyes-e, ha a tanárok karácsonyi ünnepélyt rendeznek és fölmentik azokat, akik nem tartják a karácsonyt? V.: Értelmét tekintve a következõt mondják a tanulóknak, gyere egy vidám ünnepségre, ahol ajándékok, ennivaló és játékok vannak, vagy menj délutánra a könyvtárba. Amíg törvényes, ez az ünnepség közömbös azoknak a tanulóknak, akik nem ünneplik a karácsonyt. Némi igazítással azonban az minden tanuló számára kellemes élménnyé tehetõ. A karácsony ünneplése helyett a rendezvényen ünnepelhetik a telet (Télapó?), vagy egy csomó ünnepet. Végezetül, mivel a Mikulástól ajándékot kapni keresztény hagyomány, helytelen egy nyilvános iskolában." Egyes zsidó tudósok rendszeresen próbálkoznak azzal, hogy kétségeket támasszanak Krisztus körül, rendszerint azzal, hogy leértékelik. Ha létezett, állítják, biztosan csak egy közönséges figura volt, egy csavargó galileai tanító, aki akárhol születhetett, csak nem Betlehemben, bármikor, csak nem egy különleges idõpontban, bárhol fölnõhetett, csak nem Názáretben. Ha létezett egyáltalán, biztos nem törõdött a goyokkal, a nem zsidókkal mondják. Mert miért is törõdne egy jó, zsidó rabbi az emberiség többi részével? (Ez, például, Hiyam Maccobi könyvének az alapvetõ felfogása, ahol a nacionalista zsidó író azt állítja, hogy Krisztus egy szélsõséges zsidó nacionalista volt, napjainak Kahane rabbija akit több izraeli szerzõ csak a fasiszta rabbinak nevez- a ford.) A zsidó tudósok, média tulajdonosok és véleményformálók számára a Krisztus elleni harc mindig a céljaik fontos része volt, és az is marad, a születés tagadása pedig fegyver ebben a harcban. Nem az egyetlen fegyver, amire mutatok egy példát. A Washington Post a múlt húsvéti kiadásában az elsõ oldalon (nem messze Izrael szokásos magasztalásától) közölt egy különlegességet, amelynek a címe Krisztus arca volt, és tartalmazott egy rendõri jellegû arcmás helyreállítást. Egy meglehetõsen durva és elvadult férfiarcot mutatott, alacsony homlokkal, barnás bõrrel, ravasz kifejezésû szemekkel (ld. melléklet). Egy alantas helyzetû típust. A felirata Krisztus arca volt. Vastag betûs címsorok hozták az olvasó tudomására, hogy most a tudomány legfejlettebb eszközeinek a használatával állapították meg néhány Jeruzsálemben talált koponya alapján, hogy milyen is volt Jézus. Nos, az olvasók 90 százaléka nem megy túl a címsorokon az apró betûs szakaszba, így megmarad az a benyomása, hogy megtalálták Jézus koponyáját, és kiderült, hogy elég rossz benyomást keltõ fickó volt. Csak a cikk gondos átolvasása után derült ki, hogy az arc Jézus egy kortársának a rekonstrukciója néhány Palesztinában talált koponya alapján. A szerzõk ezt a brutális rekonstrukciót akár A Zsidók Fõpapjának is nevezhették volna. De semlegesek és részre nem hajlók is maradhattak volna, és elnevezhették volna Krisztus egy zsidó(?) kortársa helyreállított arcának. Õk azonban elõnyben részesítették a félrevezetõ Krisztus arca föliratot azzal a ki nem mondott üzenettel, hogy õ a valóságban olyan volt, mint egy közönséges bûnözõ. Ugyanilyen szabadsággal összevághattak volna egy képet a helyi öregek otthona lakóinak a felvételeibõl, és közzétehették volna, mint Marilyn Monroe arcát. De ennek a lapnak megvan a maga programja. Ebben a programban a Krisztus elleni harcnak nagyobb az elsõsége, mint Marilyn Monroet lejáratni. És ez a lap nincs magában, hanem szövetségben áll más média szolgáltatókkal USA, Kanada és Anglia szerte. Krisztus arcának a képe mindegyikben megjelent, utána meg minden bizonnyal minden jelentõsebb napilapban, mert ki hagyna ki egy ilyen szenzációt. A kereszténység elleni harc a Judaizmus létértelme, mivel Krisztus jelképezi a zsidó kiválasztottság végét. Számunkra valóban áldás, hogy napjainkban a Krisztus elleni háború éppen Betlehem ostromában és Krisztus karácsonyi letiltásában fejezõdik ki. A ford. megj.: Úgy érzem, a fentieket nagyon megvilágítja Claude Lanzmannak az alábbi kijelentése: Ha Auschwitz valami más, mint a történelem egy szörnyûsége, ha túlmutat a gonoszság közönségességén, akkor a kereszténység inog a talapzatán. Krisztus az Isten fia, aki az emberileg elviselhetõnek a határáig elment, amikor elviselte legkegyetlenebb szenvedést Ha Auschwitz igaz, akkor van olyan emberi szenvedés, amely egyszerûen nem hasonlítható Krisztuséhoz Ebben az esetben Krisztus csaló, és nem tõle jön a megváltás Auschwitz Krisztus cáfolata. Claude Lanzmann Azonban, ahogy a történészek kutatásai már bebizonyították: Nem Krisztus volt csaló Arról az apróságról nem is beszélve, hogy a zsidók semmi szenvedést nem vállaltak önként az emberiség javáért. Lanzmannm úrnak úgy látszik sem a logika, sem a tárgyilagosság nem erõs oldala. jó ha figyelünk külföldre is 3

4 A szegény amerikaiak most Venezuelától kapnak jótékonysági adományt» ÍRTA:MIKE WHITNEY Úgy látszik, hogy Hugo Chaveznek nem mindennapi örömet okoz, ha Bush orrát fricskázza. Többször nevezte Busht terroristának, a USA-t pedig megvetõen terrorista államnak. A múlt héten is nyitott egy oldaltüzet, amikor azt mondta, hogy: Bolygónk legnagyobb veszélye az Egyesült Államok kormánya. Az Egyesült Államok népét egy gyilkos, népirtó bûnözõ és elmeháborodott irányítja. Jól látja. Chavez haragos üzeneteit a liberálisok és baloldaliak úgy üdvözölték, mint a kongresszusi demokraták reszketõ térdû csúszó-mászásának és a koncra éhes média hódoló dörgölõzésének a végét. Mindeddig a venezuelai elnök a világ egyetlen olyan vezetõje, aki ki meri mondani a nyilvánvalót, azt, hogy Bush és az õ hazugokból, zavarosban halászókból és háborús bûnösökbõl álló rögeszmés csapata vadállatként esik neki a világnak, és milliók életét veszélyezteti. Ez nem azt jelenti, hogy Chavez gyûlöli az amerikai népet: épp ellenkezõleg. A Kathrina forgószél pusztítása után Chavez sokkal hamarabb lépett, mint a FEMA (Federal Emergency Management Agency, a szövetségi katasztrófa elhárító szervezet, amely botrányosan tehetetlenek bizonyult a Kathrina hurrikán esetében a ford.), amikor olcsó üzemanyagot, mentési segélynyújtást és segélycsapatokat ajánlott a szerencsétlenség sújtotta terület számára. Egymillió dollár értékû ingyen benzint ajánlott fel a mentési feladatok céljára az állami Petroleos de Venezuela és annak leányvállalata, a CITGO útján. Jesse Jackson, az emberjogi harcos szerint Chavez még felajánlott két mozgó kórház-egységet, 120 mentõ és elsõsegély szakembert, 50 tonna élelmiszert, ami sokkal több annál, amit Brownie (Michael Brown, a FEMA igazgatóhelyettese, akit a Kathrina miatt kirúgtak - a ford.) tudott elõteremteni. Nekünk van ivóvizünk, élelmiszerünk, és üzemanyagról is tudunk gondoskodni mondta Chavez a tudósítóknak. Ebbõl, természetesen, semmit sem közölt az amerikai tömegtájékoztatás, amely Chavezt csak szélsõbalosnak minõsíti. Hm! Az önmagát szocialistának minõsítõ Chavezt komoly fenyegetésnek tekintik a tõkepiacoknak a déli féltekére való kiterjesztésével szemben, úgyhogy õ már megérett a rendszerváltozásra. Ez magyarázza meg azt az ellenséges beszédmódot, amelyet a tömegtájékoztatás használ a mozgósító és karizmatikus Chavez jellemzésére. Chaveznek a Kathrina jóvoltából sikerült felfednie a Bush kormányzat érzéketlenségét és cinizmusát, amikor azt mondta: A vihar elõtt tudták, hogy közeledik a Kathrina, de nem voltak hajlandók a lakossággal foglalkozni. Kubában, amikor megtudták, hogy a forgószél közeledik, csirkéket, tyúkokat, embereket, mindent kitelepítettek. A forgószél a közelmúltban több várost lerombolt Kubában, de egy árva lélek sem halt meg, mert senki sem volt ott. A kormány fölkészítette a lakosságot, és biztonságba helyezte, Amerikában viszont védelem nélkül magukra hagyták a szegényeket, fõleg a feketéket. Ez borzalom. A kormánynak nem volt kiürítési terve. A világ egyetlen szuperhatalma teljesen odavan Irakért. a saját népét pedig a sorsára hagyta mondta Chavez egy élõ TV adásban. Az a cowboy pedig, a nyaraló király, üldögélt az üdülõbirtokán, és csak annyit megjegyzése volt, hogy hát akkor meneküljenek". Elképesztõ!" A NYARALÓ KIRÁLY? Hûha! Chavez a legutóbbi gazdasági csúcstalálkozón Mar Del Platában is, Argentinában, ahol õ volt a figyelem középpontjában, megtette a maga döféseit. Harmincötezres tömeg ünnepelte az érkezését és töltötte meg tiltakozókkal a helyi futballstadiont, karban kiáltozva, hogy Bush a terrorista, Bush a fasiszta. Chavez kétórás beszédet tartott, gúnyolva Busht, az õ erkölcstelen háborúját és pusztító neoliberális gazdaságpolitikáját. Az USA teljes városokat lebombázott, vegyi fegyvereket és napalmot használt, asszonyokat és gyerekeket ölt, valamint katonák ezreit. Ez a terrorizmus mondta Chavez. Az USA kormánya a fenyegetés az emberiség számára. A Mar Del platai csúcsot úgy harangozták be, mint a lapok kiterítését Bush és Chavez között, és a résztvevõk közül sokan aggodalommal várták a megnyitást. Chavez pedig még mókázott is a tudósítókkal, mondván, hogy odalopódzik Bushoz, és ráijeszt. Nincs rá szükség. Az általában hencegõ Bush nagyon alázatos volt az események folyamán, és gyorsan eloldalgott az Air Force 1 (az elnöki repülõgép) biztonságába, miután tartott egy megnyitó beszédet. A crawfordi (Bush birtoka) pávakakas nem mert tengelyt akasztani az õ venezuelai végzetével. Bush szereti a hõsiességi látványmûsorait a repülõgép anyahajók felszállópályájáról történõ TV közvetítésekre korlátozni, harci kezeslábasba szíjazva és a biztonsági õrök sorfalával körbevéve. Ha-ha. Chavez így összegezte Bush megszökését: Itt Bush úr volt az, aki megbukott. Legyõzötten megfutamodott, és állandó vereség lesz a sorsa. Ez az évszázad Latin-Amerika népéé lesz. A múlt héten Chavez egy újabb ökölcsapást mért a Bush csapatra azzal, hogy elrendelte a jövõ hónapra 12 millió gallon csökkentett árú fûtõolaj szállítását massachusetts-i helyi segélyszervezetek és kisjövedelmû család számára. (Boston Globe) Az ügylet kilenc millió gallon olajat fog juttatni olyan intézményeknek, amelyek a szegényekkel foglalkoznak, például hajléktalan szállóknak. Családok olcsóbban fognak tudni fûtõolajat vásárolni, és megmenteni magukat a megfagyástól a hideg New englandi télben. Ez a terv újabb csapás a kormányzatra és a vadkapitalizmus düledezõ rendszerére. William Delahunt massachusetts-i képviselõ szerint kétségbeejtõ szükség volt megengedhetõ árú fûtõolajra, a melyet sem az állami, sem a szövetségi kormány nem tudott kezelni. Nem csoda. Mióta Bush a hivatalába lépett 13%-kal nõtt a szegénységi küszöb alatt élõk száma, a szabad piac palotáján pedig már mindenfelé látszanak a repedések. Bush megszilárdította a felfelé történõ újraelosztás feudális rendszerét, amivel még nagyobb strukturális igazságtalanságokat idézett elõ azok sérelmére, akik a legkevésbé képesek önmagukat megvédeni. Chavez nagylelkûsége ragyogóan megvilágítja azt a mohó rendszert, amely egyre inkább önmagába fordul, és romlást hoz a szegényekre. Washington folytatja a nemzet vagyonának átszivattyúzását egy kis, haszonlesõ elit csoportosuláshoz, miközben mások azért küzdenek, hogy meg ne fagyjanak. 4 jó ha figyelünk külföldre is

5 Chavez adományát a Citizens Energy of Boston hivatalnokai és a CITGO, a Petroleos de Venezuela houstoni leányvállalata fogja szétosztani. Ez segíteni fog abban, hogy csökkentsék azoknak a dolgozó embereknek a szenvedését, akiknek az olajárak 50%-os emelkedésével kell szembe nézniük. Chavez lépésének a politikai hatása óriási. Ez egy valódi pofon Bush képébe, aki négy évvel ezelõtt megkísérelte Chavezt egy sikertelen államcsínnyel eltávolítani. Azt is szemlélteti, hogy Bush neoliberális politikája, mely szerint az alkalmasabb marad fenn nehéz idõket él meg. Chavez Franklin. D. Roosevelt mezét öltötte magára, amikor Venezuela csodálatos olajkincsét azok között osztja szét, akik a legjobban hiányolják, miközben a szemellenzõs Bush az új idõk Herbert Hooverjává vált, aki a gazdasági Armageddon felé kövezi az utat azzal, hogy 1,3 milliárd vagyont a középosztálytól átcsúsztatott a pénzügyi tápláléklánc tetején lévõ barátainak. Épp ezen a héten csökkentette Bush újabb 700 millió dollárral az élelmiszer-bélyeg programot, amelynek eredményeképp 235 ezer szükséget szenvedõ amerikainak már nem lesz elegendõ élelme. Ezek elõtt az emberek elõtt ott van még egy hideg Bush-tél kilátása is, ha Chavez nem segít rajtuk. Csak öt évvel ezelõtt is ki hitte volna, hogy Venezuela fog jótékonysági segélyben részesíteni amerikai állampolgárokat? Viva Chavez! Mike Whitney Washington államban él. Elérhetõsége: Amikor egy ország állami szinten szemet huny bûnözõinek tettei fölött, akkor az saját magát és népét morális pusztulásra ítéli. A történelem ismétli önmagát, szokták mondani egyszerû emberek és a múlt cinizmusát hivatásszerûen magyarázó történészek. Példának említeném, hogy volt egy olyan idõ a világtörténelemben, amikor az elidegeníthetetlen emberi jogokért harcolók az amerikai tõke közremûködésével az oroszországi Romanov-ok földjén kreáltak bibliai terrort és ûztek csúfot abból, aminek a nevében a hatalmat magukhoz ragadták. A feledékenyebbek kedvéért, a kommunizmust! Ez az önmagát a francia forradalom áleszméivel azonosító kommunista terrorszervezet minden segítséget megadott a németeknek az elsõ világháborút követõ idõszakban, hogy a német hadsereg az õt sújtó fegyverkezési tilalmat aránylag büntetlenül megszeghesse és felkészülhessen ambíciói kivitelezéséhez. Nem sokkal késõbb a nemzetközi elvtársiasság harcosa elárulván a németbarátot Amerika elsõszámú fegyvertársaként készült azokra az idõkre, amikor Nyikita Hruscsov a cipõjével ütlegelvén a tárgyalóasztalt beígérte Amerikának a saját temetését. Jól ismert a Rapallo Egyezmény szovjet-náci közös kebelre borulás. Néhány ritka német és szovjet filmemléken még láthatjuk, hogy miként lobogtatta a szél a horogkeresztes zászlókat a szovjet fõvárosban, amikor Molotov a német Ribbentrop-pal augusztus 23.-án felosztogatta Európa területeit egymás között. Mindez nem támasztott sem korábban, sem utólag Amerikában kétségeket, hiszen a vezetésben nyilvánvaló volt, hogy a fõleg amerikai kreációnak, a Szovjetuniónak csakis a mestere, Amerika mellett lehet a helye. Így a késõbbi Jaltai Egyezmény sem különbözött sokban a Molotov-Ribbentrop titkos záradékától, legfeljebb a gyõztes jogán nem volt szükség túl nagy titkolódzásra. Európa felosztását mi magyarok a bõrünkön tapasztalhattuk, és míg fiataljaink álmodoztak az amerikai filmek álomvilágától áthatottan a vasfüggöny szerencsétlenebb oldalán, a szovjet-amerikai barátság és álellenségeskedések hamis hidegháborúja lassította azt az Új Világrendet, amelyet ma a nyílt újrabarátkozások során tapasztalhatunk annak végsõ evolúciójában. Mindezen barátból ellenség, ellenségbõl barát, történelmi mókuskerék csupán. Ez az orwelli kettõsség azért eladható a tömegeknek, mert minden az emberi moralitásra épült dogmarendszert a gondos társadalomtervezõk értelmükben meghamisítottak és összekuszáltak. Ma a hamis lehet a valós és az ál, az igazi. Ma az amerikai republikánus is az áldemokráciát élteti, és könnyen találhatja a konzervatív kritikus önmagát a hamisan rádobott antiszemita vagy rasszista ál-vád zsíros fertálya alatt szinte agyonlapítva. Az álliberalizmus a demokratizmus nevében újra az új világrendet tûzte programjára, azt, amelyet Hitlertõl Bushig sok vezetõ képzelt el a saját szája íze szerint. Ma a liberalizmus messze nem azt jelenti, mint mondjuk Castellion írása a De haereticis, an sint persequendi, amely 1554-ben a keresztény egyház fagyos dogmarendszerének puhítása végett íródott. Míg az igazi és klasszikus liberálisok az igazi humanisztikus alapállást vallottak, ma ez olyannyira nincs így, hogy maga a Humanista Manifesztum sem takar mást, mint az egyéni önzésre épített dogmarendszert. A klasszikus liberalizmus vonalát követték késõbb Bayle, Locke és Spinoza akinek mûvében a Tractatus theologico-politicus (1670) ben az emberi gondolatszabadságot a hit fölé emelte. Rousseau 1762-ben mûvében a Contrat Social-ban közelíti meg a mai liberális dogma alapjait, amikor moral freedom -rol vagyis erkölcsi szabadságról ír. Ekkor meg e zseni sem sejtette, hogy az erkölcsi szabadság egy nap erkölcsi szabadossággá fog korcsosulni, mint a liberalizmus korcsosult álliberalizmussá. De tulajdonképpen milyen evolúciót ért meg Castellion-tól a mai magát liberálisnak definiáló álliberalista, amely olyannyira jellemzõ a mai világcsendõrség önválasztott Amerika vezetésére, legyen az republikánus vagy demokrata külsõségeiben. A New Age (Új Világ) álliberalizmusa szerint minden személy az Isten megtestesítõje saját személyében, így tetteiért való felelõsséggel csak a legmagasabb fórumnak tartozik, saját magának. Így a morális origó, ami meghatározza a jót a rossztól, értelmet veszítvén szubjektívvé válik, utat engedvén a mértéktelen erkölcsi káosznak. Nehéz elhinni, hogy Castellion erre gondolt, és érthetõ azonnal, hogy miért akarják a szuperhatalmak akár erõszakkal is, megvédeni a kis országokat saját maguk ellen is. A nép erkölcsét a nagyjából az õt írányitó Állam formálja és nem véletlen, hogy a definíciója az államnak valahogy így szól: Az Állam a mindenkori uralkodó osztály elnyomó erõszakszerve. Vagyis az állam képes tetteiben a saját népe erkölcse ellen is vétkezni, amelyet már a korai filozófusok is, mint Contra bonos mores (a nép erkölcse elleni) támadásként ismertek. Amikor egy ország állami szinten szemet huny bûnözõinek tettei fölött, legyen az belsõ, vagy állampolgárai révén külhoni, akkor az saját magát és népét morális pusztulásra ítéli. jó ha figyelünk külföldre is 5

6 A nyugati szubkultúra erkölcsi dogmái az Ótestamentumot követvén a gyilkolást minden bûnök legvisszataszítóbbjának ismerik. És mégis, mit számít a kommunizmus 100 milliós áldozatainak a száma, ha a világ nyugati hatalmai ölbe tett kézzel tétlenkedtek, vagy Amerika esetében anyagi támogatással járultak a kommunizmus sikeréhez. Hihetnénk, hogy ez a világhatalom tanult a múlt hibáiból és elkerül minden világrengetõ konfliktust, amelyben nem kényszerül gyilkosokkal lepaktálva azok szintjére süllyedni. De ne áltassuk magunkat, hiszen mint írtam korában a történelem ismétli önmagát és Amerika újra a Contra bonos mores bûnébe esvén bûnt büntet bûnnel. Sok esetben a szuperhatalmak tettestársi szövevénybe gubózva reménykednek a szebb és jobb jövõ pillangójának születésében, de hatalmi férgek gubójából csak még visszataszítóbb nyomorúság tud kikelni. Napjainkban tanúi lehetünk az álliberális jóakarat országmentésének Irak és Afganisztán esetében. Talán egy gyors ismertetés a könnyebb áttekinthetõség érdekében Afganisztán esetében, hiszen látszólagosan nagyobb csend honol arrafelé, mint a Irakban ben a Szovjetunió megtámadta Afganisztánt az országban erõre kapott afgán kommunisták segítségével. Amikor Pakisztán december 29.-én elítéli a szovjet inváziót, az amerikai részrõl Zbigniew Brzezinski csörgeti az amerikai kardot, minden katonai támogatást beígérve Pakisztánnak januárjában elõször Amerika vezeti be a gabonaszállítási tilalmat Szovjetunió ellen, majd az ENSZ ráncolja a homlokát. A gabonaszállítási tilalom végsõ esetben az amerikai gabonatermesztõket bünteti. Amikor a végsõ halálos adut is bedobja az amerikai vezetés, hogy esetleg a Szovjetunió nem vehet részt az elkövetkezendõ nyári olimpiai játékokon,akremlahasátfogvahenterega röhögéstõl. Az elsõ valamirevaló lépéseket május 17-én Islamabad városában teszik meg a Muzulmán Konferencián, amikor Szaúdi Arábia 25 millió dolláros segély keretében az ott megjelenõ mujahideen vezetõknek reményt csillant fel. Ugyanakkor már áprilisban Ronald Reagan visszavonja a Szovjetunió elleni amerikai gabonaszállítási tilalmat, mert ugyan szép dolog az egyetemes emberi jogokért való küzdelem, de a szovjet mostohagyerek nem éhezhet, hogy a szállításból jövõ haszonról ne is beszéljünk. Afganisztánban 1973-ig parlamentáris királyság volt alkotmányos alapokon, Mohammad Zahir Shah uralkodóval az élén ban Mohammad Daoud, Zahir Shah unokaöccse puccsal átvette az uralkodást, mint az ország miniszterelnöke a Daoud párt élén, bevezetve egy igen kérdéses egypártrendszert. Az afgán liberalizmusnak ekkor már komoly múltja volt, fõleg az úgynevezett Wikh-i-Zalmayan csoport révén, amely 1947-ben alakult Quandhar-ban és kiterjedt szovjet kapcsolatokkal rendelkezett. Már 1953 és 1963 közötti periódusban a szovjetek Afganisztánnak juttatott fejlesztési kölcsöne elérte három és fél millió dollárt. Nem nagy összeg, de végül ez vezetett a késõbbi Nyikita Hruscsov által szentesített százmillió dolláros kölcsöntervezethez és az 1931-ben Nadir Shah által megkötött afgán-szovjet megnemtámadási szerzõdés felújításához. Természetes, hogy Daoud egypártrendszere lett a kommunisták melegágya, ahol fõleg két egymással versengõ csoport, a Khalq és a Parcham küzdött a hatalomért. Daoud-ot végül Khalq kommunista csoport ütötte ki a nyeregbõl és Nur Mohammad Taraki vette át az uralmat az úgynevezett 1978-as áprilisi forradalom gyõzelmét követõen. Taraki hamarosan elvesztette hatalmát egy másik kommunista, Hafizullah Amin ellenében, aki eltérvén a szovjet úttól egyfajta 1956-os magyar típusú dilemma elé állította a szovjet vezetést. Hasonlóan a magyar ügyhöz, a Szovjetunió számára nem maradt más, mint a kommunista szférából kicsúszni készülõ afgán kommunista állam elfoglalása. Tették ezt a kommunista hagyományokhoz méltóan, és már az invázió kezdetén Samargan környéki falukban a férfilakosság többséget az Amu Darya folyóba ölték, vagy a kommunista afgán Hazaras csoportnak adták át, hogy a szerencsétleneket bedobálják a közeli szakadékokba. Már 1980 februárjában a Babrak Karmal kormány beismerte, hogy 12 ezer afgán, akiket a Pul-i Charkhi börtön nyelt el, hivatalosan az elhunytak listájára került. Kabul és környékén az eltûntek vagy elpusztultak száma már ekkor elérte a 100 ezret. A szovjet-kommunista gyakorlat bemutatkozott Afganisztánnak is. A kommunisták rendre szegték meg a Genfi Egyezmény számos pontját. Úgynevezett pillangó aknákkal és játékoknak álcázott robbanószerkezetekkel halomra ölték vagy tették ronccsá az afgán gyermekek tömegeit. A magát megadó ellenséges katonákat a katonai konvenció szabályainak megszegésével halomra gyilkolták, kínozták. Mindezek tudatában a naiv szemlélõ hihette az, hogy az Egyesült Államok a pontosan sohasem meghatározott demokrácia szabályai szerint, ezzel a népirtó kommunista rezsimmel, vagy azok hazaáruló afgán szövetségeseivel sohasem fog katonai egyezségre lépni. Mint az történt korábban a második világháború során, Amerika céljai érdekében újra az ördög játszótársává szegõdött. A történelem megint ismétlésekbe bocsátkozott. Amikor végre az Egyesült Államok Carter elnök jóváhagyásával a CIA-én keresztül gyakorlatilag is a mujahideen szovjetellenes hadsereg segítségére sietett, tette azt 2.8 milliárd dolláros titkos segítségcsomagon keresztül, amelybõl egy nagyrészt a Szaúdi kormány magára vállalt. A fegyverzetet és a pénzt a pakisztáni titkos szolgálaton keresztül, az ISI-n keresztül bonyolították, amely a Peshwar-ban tartózkodó emigráns afgán politikai pártok révén szivárgott vissza Afganisztánba. Úgy tûnt Amerika a jó ügyért szállt síkra, de a történelem kereke napjainkig fordult még párszor. Az eredeti kommunista afgán politikai hatalom háttérbe szorult, helyét a iszlám fundamentalista nemzetközi csoport vette át az ugyancsak CIA által beszervezett Oszama bin Ladennel az élen. Miután maga a Talibán hatalmi okokból eltért a Korán tanításainak nagy részétõl, szükségessé vált számára legitimitás érdekében több, a mohamedán világ számára fontos politikai ügy támogatása, szükség esetén akár terrorista eszközökkel is. A palesztinok számára a kétes értékkel bíró Talibán támogatás ha más célt nem is szolgált, de felrázta a világot a szeptember 11-i eseményeket követõen, újra emlékeztetvén a tényre, hogy az Egyesült Államok támogatta Izrael a Talibántól nem túlságosan eltérõ terrorizmus keretében kezeli a palesztin lakosságot. Az Egyesült Államoknak egy régi álma, a közép-ázsiai gáz és kõolajvezeték megépítésének a lehetõsége csillant meg egy legitimnek tûnõ Afganisztánt célzó antiterrorista katonai beavatkozás gyõzelme esetén. A régi barát, a Szaúdi uralkodóház könnyen kerülhet abba a pozícióba, amibe Hitler került a szovjet politikai mézesheteket követõen. Az olaj-ring két sarkában az orosz és a szaúdi olajbajnok készül összecsapni. Míg a szaúdi olajtermelés napi 8.2 millió hordó, az orosz 7 milliós nagyságával nem lebecsülendõ ellenfél, különösen akkor, ha a tréner maga sem kisebb sportfigura a politikai és üzleti arénában, mint Uncle Sam önmaga. Amerikának az izraeli-arab konfliktus kijelölte azt a külpolitikai irányvonalat, amelyben az arab gazdasági erõnlétet, akár az ex-szovjet orosz gazdaság javára is, de politikai manõverekkel kisebbíteni szükséges. A Szaúdi-Pakisztáni mohamedán koalíció expedíciós haderejének a Talibánnak letörése a közép-ázsiai kõolajvezeték megépítésével egybekötve komoly mértékben kiiktathatja az Egyesült Államok olajfüggõségét az arab olaj irányába. Az amerikai külpolitika mindezek érdekében lepaktált a szovjet múlttal rendelkezõ Északi Szövetséggel és a piszkos munkát annak átadta. 6 jó ha figyelünk külföldre is

Az Institute for Historical Review kiadásának magyar nyelvû változata az IHR engedélyével. (www.ihr.org)

Az Institute for Historical Review kiadásának magyar nyelvû változata az IHR engedélyével. (www.ihr.org) A TARTALOMBÓL: 66 kérdés és válasz a kamukauszttal.... 2 kapcsolatban Amit a mobil lehallgatásról tudni lehet.. 5 Cion Bölcsei....................... 8 Elgondolkodtató tudnivalók......... 12 két zsidó

Részletesebben

47. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. NOVEMBER ÁRA: 280 Ft. Robert Faurisson: A FOGYASZTÓI TÁRSADALOM SZENNYES TERMÉKE (4. oldal)

47. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. NOVEMBER ÁRA: 280 Ft. Robert Faurisson: A FOGYASZTÓI TÁRSADALOM SZENNYES TERMÉKE (4. oldal) 47. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. NOVEMBER ÁRA: 280 Ft Robert Faurisson: A FOGYASZTÓI TÁRSADALOM SZENNYES TERMÉKE (4. oldal) TUDÓS-TAKÁCS JÁNOS: NOVEMBERI ÁRULÁSOK 2. oldal H. KEITH THOMPSON: KARL DÖNITZ, A

Részletesebben

EREC A ZSIDÓ OKTATÁSI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ALAPÍTVÁNY LAPJA. 2009. április * www. szochnut.hu * 2. szám * 5769 IYAR

EREC A ZSIDÓ OKTATÁSI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ALAPÍTVÁNY LAPJA. 2009. április * www. szochnut.hu * 2. szám * 5769 IYAR erec1:layout 1 2009.04.29. 21:11 Page 1 EREC 2009. április * www. szochnut.hu * 2. szám * 5769 IYAR A ZSIDÓ OKTATÁSI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ALAPÍTVÁNY LAPJA A tartalomból A város, amely sosem alszik Izrael

Részletesebben

Ön a Jó Ha Figyelünk külföldre is!!! címû alkalmi megjelenésû újság olvassa. A lap elektronikus formában ingyenesen letölthetõ, a

Ön a Jó Ha Figyelünk külföldre is!!! címû alkalmi megjelenésû újság olvassa. A lap elektronikus formában ingyenesen letölthetõ, a Ön a Jó Ha Figyelünk külföldre is!!! címû alkalmi megjelenésû újság olvassa. A lap elektronikus formában ingyenesen letölthetõ, a www.johafigyelunk.hu weboldalról. Észrevételeiket, kritikáikat és véleményeiket

Részletesebben

VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2013. JANUÁR 12. 200 forint VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. Harc a koncért

VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2013. JANUÁR 12. 200 forint VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. Harc a koncért 2013. JANUÁR 12. MUNKÁSPÁRT 2013. január 12. 1 200 forint Harc a koncért Sem a kormányt, sem az ellenzéket nem érdekli az emberek sorsa. Hangzatos szavakat puffognak, milliókkal-milliárdokkal parádéznak,

Részletesebben

A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA

A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! II. (XVIII.) ÉVFOLYAM 3. SZÁM A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 2 NÉZÕPONT BAL SZEMMEL Thürmer Gyula MIABAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNKAVILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT ÉSZREVESZÜNK,

Részletesebben

TARTALOM A SZERZŐ ELŐSZAVA -------------------------------------------------------------------- 9

TARTALOM A SZERZŐ ELŐSZAVA -------------------------------------------------------------------- 9 Ezt a könyvet a néhai dr. Izrael Sahaknak, zsidó holocaust-túlélőnek és izraeli állampolgárnak ajánlom, aki volt olyan bátor mind morálisan, mind intellektuálisan, hogy szembe mert szállni a zsidó szupremácizmussal,

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

FÜGGETLENSÉG A FRANKSPEKULÁCIÓ AZ ELADÓSÍTÁS ESZKÖZE TARTALOM. Isten, Haza, Szabadság!

FÜGGETLENSÉG A FRANKSPEKULÁCIÓ AZ ELADÓSÍTÁS ESZKÖZE TARTALOM. Isten, Haza, Szabadság! FÜGGETLENSÉG 3. szám Isten, Haza, Szabadság! A Jobbik Magyarországért Mozgalom Függetlenségi Csoportjának lapja. TARTALOM A Függetlenség köszönti olvasóit A Jobbik Szegedi Alapszervezetének rovata A Jobbik

Részletesebben

S ó f ár. A megoldhatatlan kérdés. Heller Ágnes Nyíregyházán

S ó f ár. A megoldhatatlan kérdés. Heller Ágnes Nyíregyházán תשס"ח חודש כ סלו - sz. 5768. Kiszlév - XI. évf. 1. S ó f ár ב ה 2007. 11. 30. - a Nyíregyházi Zsidó Hitközség lapja עתון של הקהילה היהודית בנירעגיהאזא A megoldhatatlan kérdés Heller Ágnes Nyíregyházán

Részletesebben

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Az Egyház élõ hitével összhangban K Ö Z É L E T A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevélben hívja fel a hívek figyelmét a katolikus

Részletesebben

Forrás: ITcafé Index MAGYAR GLOBALIZÁCIÓ jó ha figyelünk

Forrás: ITcafé Index MAGYAR GLOBALIZÁCIÓ jó ha figyelünk A TARTALOMBÓL: Fõkapcsolót adnának Obamának a nethez.................... 2 A tagi kölcsön dilemma................................2 Magyar Globalizáció...................................2 Trianon lesz az

Részletesebben

+70% TÖBB GYURCSÁNYI, TÖBB ÁREMELÉS A GYURCSÁNYI DIKTATÚRA ELLEN

+70% TÖBB GYURCSÁNYI, TÖBB ÁREMELÉS A GYURCSÁNYI DIKTATÚRA ELLEN Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen, Sót párolunk és vásznakat szövünk, s míg kisebbítnek, lassan megnövünk. Dsida Jenõ A nemzeti ellenállás lapja Ne csak beszélj, cselekedj

Részletesebben

CION BÖLCSEINEK JEGYZŐ- KÖNYVEI Szergej A. Nyíl 1901-ben kiadott orosz nyelvű fordítása nyomán BUDAPEST,1999.

CION BÖLCSEINEK JEGYZŐ- KÖNYVEI Szergej A. Nyíl 1901-ben kiadott orosz nyelvű fordítása nyomán BUDAPEST,1999. CION BÖLCSEINEK JEGYZŐ- KÖNYVEI Szergej A. Nyíl 1901-ben kiadott orosz nyelvű fordítása nyomán BUDAPEST,1999. Tartalomjegyzék CION BÖLCSEINEK JEGYZŐKÖNYVEI... 1 SZERGEJ A. NYÍL 1901-BEN KIADOTT OROSZ NYELVŰ

Részletesebben

az öntudatos magyar polgár lapja A TARTALOMBÓL:

az öntudatos magyar polgár lapja A TARTALOMBÓL: Szóljatok, ha szólni kell... most a gyarmatokért!!! 317. szám az öntudatos magyar polgár lapja A TARTALOMBÓL: Miért nem lehet visszafizetni az államadósságot?... 4 Az igazság az inflációról!... 7 A DEMOKRÁCIA

Részletesebben

Susan George Lugánói tanulmány

Susan George Lugánói tanulmány Susan George Lugánói tanulmány Kairosz Kiadó, Budapest, 2009 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Susan George: The Lugano Report PLUTO Press, 2003 Susan George Hungarian Translation Békefi József

Részletesebben

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Második bôvített kiadás Írta és válogatta: Isépy Dezsô Budapest 2001 Kiadja: Isépy Dezsô Nyomdai elôkészítési munkák: Laczó Éva Nyomda: Éles Györgyné

Részletesebben

Gyarmati Péter. Nyereséges válság?

Gyarmati Péter. Nyereséges válság? Gyarmati Péter Nyereséges válság? GYARMATI PÉTER NYERESÉGES VÁLSÁG? GONDOLKOZZ! THINK! TCC COMPUTER STÚDIÓ 2009 A könyvben található grafikák a Microsoft szabad felhasználású kliptárából származnak a

Részletesebben

Roger Scruton: MI A KONZERVATIVIZMUS?

Roger Scruton: MI A KONZERVATIVIZMUS? Roger Scruton: MI A KONZERVATIVIZMUS? Ha egy konzervatívot a politikai meggyőződéséről kérdezzük, könnyen kaphatjuk válaszként, hogy nincs ilyen meggyőződése, sőt, a modernitás legsúlyosabb eltévelyedésének

Részletesebben

SZŰZ MÁRIA, A MAGYAROK NAGYASSZONYA

SZŰZ MÁRIA, A MAGYAROK NAGYASSZONYA POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 10. szám (36. Jg. Nr. 10) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. október AZ UTAT MUTATÓ KAZÁNI SZŰZANYA Augusztus 27-én pénteken este katonai különgépen érkezett

Részletesebben

Richard Harwood. Tényleg 6 millióan haltak meg?

Richard Harwood. Tényleg 6 millióan haltak meg? Richard Harwood Tényleg 6 millióan haltak meg? AAARGH Internet 2005 AAARGH http://vho.org/aaargh http://aaargh.com.mx http://litek.ws/aaargh Correspondance aaarghinternational@hotmail.com Pour être tenus

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23.

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. 200 A JÖVŐ NEM JÁTÉK! VÉGZETES RÖVIDLÁTÁS AZ ÁLLAM RÉSZÉRŐL, HOGY NEM KÖLT ELEGET AZ OKTATÁSRA. A MOSTANI RENDSZER HAMAROSAN SÚLYOS TANÁRHIÁNYHOZ FOG VEZETNI,

Részletesebben

Tényleg 6 millióan haltak meg?

Tényleg 6 millióan haltak meg? Richard Harwood. Tényleg 6 millióan haltak meg? Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Végre a valóság... 5 A magyar kiadás előszava... 6 Bevezető... 7 A hazaszeretettől való elriasztás... 8 2. Német

Részletesebben

HENRY FORD A NEMZETKÖZI ZSIDÓ AAARGH

HENRY FORD A NEMZETKÖZI ZSIDÓ AAARGH HENRY FORD A NEMZETKÖZI ZSIDÓ AAARGH INTERNET 2005 AAARGH http://vho.org/aaargh http://aaargh.com.mx http://litek.ws/aaargh E-mail aaarghinternational@hotmail.com Pour être tenus au courant des pérégrinations

Részletesebben

Globális felelősség. Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben. Szerkesztette Friedmann Viktor

Globális felelősség. Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben. Szerkesztette Friedmann Viktor Globális felelősség Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben Szerkesztette Friedmann Viktor Globális felelősség Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben

Részletesebben

A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között

A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között Csőke Zoltán A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között II. rész 3. 3. Az összeesküvő, összetartó, világuralomra törekvő zsidó A zsidó világ-összeesküvés

Részletesebben

Magyar nők a nagyvilágban Konferencia 2014. március 1-2.

Magyar nők a nagyvilágban Konferencia 2014. március 1-2. -1- Megnyitó beszéd Ékes Ilona országgyűlési képviselő, az Európai Regionális Szervezet elnöke Alaptörvényünk jogrendünk alapja, szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. Élő keret, amely kifejezi

Részletesebben

A közel-keleti békefolyamat mint a világpolitika szegmentációs és orientációs pontja

A közel-keleti békefolyamat mint a világpolitika szegmentációs és orientációs pontja Fleisz Orsolya FLEISZ ORSOLYA A közel-keleti békefolyamat mint a világpolitika szegmentációs és orientációs pontja Bevezetés 1 Izrael a Közel-Kelet legextrémebb szinte minden tekintetben rendhagyó állama.

Részletesebben

GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA

GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA A GENDER FORRADALMA ~ A NEVELÉS ÁLLAMOSÍTÁSA KAIROSZ KIADÓ, 2008 Dr. Roska Péter, 2008 Kairosz Kiadó, 2008 Borítóterv: Zsengellér Zsolt

Részletesebben