A kivitelez építiparban foglalkoztatott. munkavállalók életminségének vizsgálata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kivitelez építiparban foglalkoztatott. munkavállalók életminségének vizsgálata"

Átírás

1 Az Építipari Ágazati Párbeszéd Bizottság megbízásából A kivitelez építiparban foglalkoztatott munkavállalók életminségének vizsgálata Készítette: Székely András Brokerwatch Bt

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Bevezetés...2 A tanulmány háttere...2 A tanulmány célja...2 A hazai demográfiai helyzet...4 Az id eltti halálozás alakulása...4 Az id eltti halálozás háttértényezi...8 A végzettség, mint kockázatcsökkent tényez...12 Halálozási adatok alakulása végzettség és munkakörök szerint az elz évtizedekben...12 A végzettség véd szerepe a Hungarostudy felmérések alapján...19 Pszichológiai, szociológiai mutatók...19 Depresszió (Beck Depression Inventory, BDI)...19 Egyéb pszichológiai mutatók...24 Párkapcsolati stressz...25 Társadalmi tke, társas kapcsolatok...27 Egészségi állapotot leíró mutatók...30 Önkárosító magatartásformák...31 Munkával kapcsolatos szükségletek...33 Számítógép, internet...35 Halálozási adatok az utánkövetéses vizsgálatban...39 A munkahelyi stressz...43 A munkahelyi stressz leírása...43 A munkahelyi stressz modellek...44 Személy-környezet illeszkedés modellje...44 Követelmény-kontroll modell...44 Erfeszítés-jutalom egyenltlenség modellje...46 Igazságtalanság a munkahelyen...47 Munkahelyi stressz a HEP 2006 felmérésben...48 Munkahelyi stressz és egészség kapcsolata...49 A munkahelyi stressz elleni küzdelem...51 Összefoglalás...54 Ábrák jegyzéke...56 Táblázatok jegyzéke

3 Bevezetés A tanulmány háttere A tanulmány hátteréül a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetében és eldjében Dr. Kopp Mária vezetésével folyó kutatások szolgáltak. Ezen kutatások keretében 1988-ban 20 ezer, 1995-ben és 2002-ben , 2006-ban 5000 személy megkérdezésével országos, reprezentatív felméréseket hajtottak végre. A vizsgálatok adatai alapján képet nyerhetünk a magyar népesség pszichológiai, pszichoszociális jellemzirl, azok eltéréseirl, az összefüggésekrl a lelki és testi betegségek széles skálája közt, figyelembe véve egyéb szociológiai jellemzket is. A vizsgálatok során több száz kérdést tettünk fel különböz témakörökben, érintve a megkérdezettek testi állapotát (elmúlt idszakok betegségei, fájdalmak, panaszok stb.), pszichológiai jellemzit (elégedettség, életcélok, depresszió stb.), szociális körülményeit (életkor, nem, jövedelem, lakóhely, végzettség, családi állapot stb.) és egyéb szempontokat (társas kapcsolatok, vallásosság stb.). Ezen világviszonylatban is egyedülálló, nem, kor végzettség és terület szerint reprezentatív felmérések segítségével a Magatartástudományi Intézet munkatársai számtalan kutatás során rávilágítottak a lelki, szociális és testi jellemzk közti szoros összefüggésekre. A tanulmány célja A tanulmány célja az építiparban dolgozók lelkiállapotának, halálozási adatainak, életkilátásainak elemzése. Ehhez a Hungarostudy 2002 és 2006 adatai állnak rendelkezésre. Figyelembe véve, hogy az építiparban dolgozók igen nagy része képzetlen, betanított vagy segédmunkás illetve szakmunkás (1. ábra), akiknek a végzettségi szintje alacsony, ezen felosztás, azaz a végzettség mentén érdemes megvizsgálnunk a magyar népesség különböz csoportjainak egészségi állapotát. Emellett érdemes megnéznünk a munka típusa és az adott ágazatok jellemzit is. A munka típusa szerinti vizsgálat során az ipari és a mezgazdasági alkalmazottak különválasztása indokolt, mert bár a képzetlen munkaer alkalmazási területe elssorban a pillanatnyi szükségleteken múlik, így valószínsítheten jelents az átjárás a két iparág közt, mégis gyakran igen jelents különbség van a két csoport jellemzi közt. 2

4 1. ábra. Munka típusa szerinti megoszlás a különböz ágazatokban, Hungarostudy Segéd- és betanított munkás Szakmunkás Egyéb 70,0% 60,5% 58,9% 60,0% 50,0% 40,0% 37,4% 40,1% 30,0% 20,0% 22,5% 24,7% 21,7% 17,9% 16,4% 10,0% 0,0% ipari alkalmazott mezgazdasági alkalmazott egyéb (vagy nem) alkalmazott Célunk, hogy feltárjuk azokat a háttértényezket, okokat, amelyek elssorban felelsek az alacsony végzettség rétegek magas id eltti halálozásáért, és amelyeknek ismerete lehetséget ad arra, hogy azokat megváltoztatva, befolyásolva az építiparban dolgozók életkilátásait javíthassuk. A konkrét okok feltárásához azonban elször a teljes társadalmat érint problémák meghatározása szükséges, hogy onnan differenciálva eljuthassunk a minket ebben a vizsgálatban érdekl jelenségekhez. 3

5 A hazai demográfiai helyzet Az id eltti halálozás alakulása Magyarországon a népességszám évtizedek óta kedveztlenül alakul, ami egyrészt az alacsony születésszámból, másrészt a magas id eltti halálozásból vezethet le. Hazánkban a lakosság születéskor várható élettartama jóval alacsonyabb, mint az Európai Unió átlaga, de még a volt szocialista országok közül is csak Oroszország, Ukrajna és a balti államok maradnak mögöttünk. Egy OECD vizsgálat kimutatta, hogy míg közt az OECD országokban átlagosan 9 évvel ntt a születéskor várható élettartam, hazánkban ez a növekedés csupán 3,4 év volt, nálunk jobban csak Szlovákiában maradtak el az átlagtól (2,7 év). A férfiak tekintetében még rosszabb ez a mutató, a vizsgált idszak végére mindössze 1,3-mal több évre számíthat egy újszülött kisfiú, míg a nk esetében ez a javulás 5,6 év. Ezen kedveztlen változások következtében, míg 1960-ban a férfiak születéskor várható élettartama hazánkban magasabb volt, mint például Ausztriában, Finnországban és Japánban, addigra ez a három ország 2000-re lehagyta Magyarországot (8 és 7 illetve 10,5 évvel). Mára hazánkban 5 férfiból csak 3 éri meg a 65. születésnapját, míg Ausztriában 4. Hasonlóan a nk körében, az 1960-ban még mögöttünk tudott Ausztria, Spanyolország és Japán 2000-re elénk kerültek 6, 7 illetve 9 évvel. Ezen változások eredménye, hogy míg 1960-ban a középkorú férfiak közül személy halt meg, 2005-ben , azaz személlyel több. De mehetünk vissza kicsit többet is az idben. A középkorú férfiak életminsége hazánkban annyira rossz, hogy halálozási adataik rosszabbak, mint az elz század harmincas éveiben. Az elmúlt 80 év változásai, a higiénia fejldése, a járványok visszaszorítása, az orvostudomány újabb és újabb felfedezései, az egészségügyi ellátórendszer kiépítése, az alanyi jogon járó egészségügyi ellátás ellenére az éves korosztályban a férfiak halálozási arányszámai rosszabbak, mint az 1930-as évben. (2. ábra) 4

6 2. ábra megfelel korú férfira jutó halálozás Magyarországon (Demográfiai Évkönyv, 1997; Népmozgalom 2005) Ha a nyolcvanas évek adataihoz hasonlítjuk a 2005-ös adatokat, azt találjuk, hogy az azóta eltelt idszakban a éves férfiak halálozása 16%-kal, az éves férfiak halálozása 9%-kal ntt. (3. ábra) 3. ábra megfelel korú férfira és nre jutó halálozás változása Magyarországon 1980 és 2005 között (Népmozgalom 2005) 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% -80% Férfi N 5

7 A kilencvenes évektl a demográfiai adatok hazánkban némileg kedvezbbek, de ez a változás elssorban az idsebb, 65 éven felüli korosztály életkilátásaiban bekövetkezett javulásnak köszönhet. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy akik megérik a 65. életévüket, azoknak jó esélyük van a 80 éves kor elérésére is. (1. táblázat) 1. táblázat: Várható élettartam Magyarországon és az EU 25 tagállamában születéskor és 65 éves korban, nemek szerint Várható élettartam születéskor Férfiak Nk Magyarország 68,6 76,9 EU 25 tagállam 76,4 82,1 Várható élettartam 65 éves korban Férfiak Nk Magyarország 78,1 82,0 EU 25 tagállam 81,0 84,6 Ám eközben Magyarországon növekszik a daganatos halálozás, és alig csökken a keringési betegségek miatti mortalitás. Az EU tagországokhoz képest 4-6-szor magasabb a stroke morbiditás a középkorúak közt, a daganatos betegségek miatti halálozás 2,1-szer, nk közt 1,56-szor, küls okok miatt kétszer magasabb az európai átlagnál. Az öngyilkosság miatti halálozás, bár csökkent, de 65 év alatt a férfiak közt háromszor, nk közt kétszer magasabb, mint az európai átlag. Az alkoholos májcirózis miatti halálozás ma a magyar férfiak között leggyakoribb a statisztikát vezet országok közül, az elmúlt évtizedekben rendkívüli módon emelkedett, a férfiak között 65 év alatt 5.5-ször, a nk esetében 4.2-szer magasabb, mint az európai átlag. Mind az alkoholos eredet halálozás, mind az erszakos halálokok hátterében a mentális megbetegedések és zavarok szerepe alapvet. 6

8 4. ábra. Fbb halálokok alakulása (adott betegségcsoportban elhalálozott személyek száma): 1980, 1990, (Népmozgalom 2005) Agyérbetegség Keringési rendszer egyéb betegségei Légzrendszer betegségei Baleset Öngyilkosság Májbetegség Daganatok Ischaemiás szívbetegség A 4. ábra mutatja, hogy a májbetegségek, daganatos betegségek és az ischaemiás szívbetegségek elfordulási gyakorisága 1980 óta folyamatosan n, annak ellenére, hogy es halálozás összesen alacsonyabb volt, mint az 1980-as év adata. Amint az eddigi adatokból látható, a halálozási adatok kedveztlen alakulásában a legfontosabb szerepet a középkorú népesség tagjai, elssorban a középkorú férfiak játsszák. A magyar középkorú népesség halálozási arányaihoz hasonló kedveztlen tendencia tapasztalható a közép-kelet-európai régió többi átalakuló országában is. Ezekben az országokban ugyanis még nem ment végbe a korábbi EU tagállamokban már lejátszódott epidemiológiai korszakváltás, ennek következtében a krónikus nem fertz megbetegedések kialakulása és a halálozás is jelentsen korábbi életszakaszokban következik be. Ezt a jelenséget nevezik közép-kelet-európai egészség paradoxonnak, amely olyan természetes kísérleti szituációt jelent, amelyben egyedülálló módon lehet vizsgálni, hogy a gyors társadalmi átalakulás milyen mechanizmusok révén vezethet egészségromláshoz, melyek a protektív tényezk, hogyan függnek össze a társadalmi, pszichológiai, életmódbeli és biológiai tényezk. A fenti drámai mutatók alapján nyilvánvaló, hogy ha a középkorú magyar népesség rendkívül magas halálozási arányait javítani kívánjuk, a különböz megbetegedések korai fellépésének bio-pszicho-szociális meghatározóit kell feltárnunk. 7

9 Az id eltti halálozás háttértényezi A modern ember életminségét vizsgálva azzal a paradox helyzettel szembesülnek a magatartáskutatók, hogy míg az életfeltételek folyamatosan javulnak, közben az emberek nem érzik jobban magukat. Mivel a fejlett társadalmak eldeirl nincs kutatási adat, ezért csak a ma él ún. fejletlen, primitív népek körében van lehetség ilyen összehasonlítások elvégzésére. Afrikai, nomád körülmények közt él népeket vizsgálva megállapították, hogy köztük a mentális, pszichés eredet problémák aránya jóval alacsonyabb, mint a fejlett társadalmakban, szinte nincs depresszió és más, a nyugati világban elterjedt pszichés betegség. Ennek magyarázata az ember fejldésére, evolúciójára vezethet vissza. A mai ember se több tízezer éven keresztül nomád körülmények közt, a természetben, kis közösségekben élt, legfeljebb emberbl álló csoportokban, és csak nagyon ritkán, akár néhány évtizedenként találkoztak másokkal. A gének pedig ehhez az életformához alkalmazkodtak, a halászó- vadászó életmódhoz, a földmveléshez, az olyan intenzív, de rövidtávú stresszhez, mint a vadászás vagy az üldözés-üldözöttség helyzete, valamint a kislétszámú, de teljesen magára utalt csoporthoz. Ezekben a csoportokban ugyanúgy természetes volt a család, a szoros anya-gyermek kapcsolat, mint a nagyobb közösség iránti kötelezettségek és elvárások összessége, ahol mindenkinek megvolt a maga helye, feladata, teljes függségben a többiektl. Más szavakkal elmondhatjuk, az egyén saját magát csak a többiekkel, a kicsi, együtt él közösséggel együttmködve tudta megvalósítani. Aki egyedül maradt, elpusztult. Ezek a viszonyok bár megváltoztak az utobbi pár évezredben, igazán lényegi különbséget a vidéken élk azonban kevéssé tapasztaltak. Ugyanúgy kis közösségekben élték le életüket, ugyanúgy a természetnek kiszolgáltatva, azt kihasználva, gyakran általa büntetve, mint az elz évezredekben. Ettl ugyan a városi ember életformája már régen eltért, ám a népesség dönt többségét nem k alkották. Ebben komoly változás a technika nagyarányú fejldésével, a mezgazdasági termelés arányának csökkenésével, a népesség városokba áramlásával, végül az elektronikus tömegkommunikáció megjelenésével állt be az elmúlt évszázadokban, kiemelten az elmúlt évtizedekben. Uralkodóvá vált az egyén elsrendségét hirdet ideológia, amely szerint az egyes személyek önmegvalósításának útja egyedül magukban rejlik, függetlenül a társadalom többi részétl, felesleges a család, a közösség. A változások következtében megbomlott az egyensúly az ember bels világa és a külvilág közt. Azok az évezredes beidegzdések, öröklött tapasztalatok, magatartásformák, amelyek emberré tesznek minket, feleslegessé, haszontalanná, st sok esetben kifejezetten hátránnyá 8

10 váltak. Az egyensúly felbomlása, az ebbl következ kompetenciahiány, azaz egyfajta életképtelenség, a megnemfelelés azonban menthetetlenül elvezet a pszichés problémákhoz, a mentális eredet megbetegedésekhez, és így az id eltti halálozáshoz is. Ennek a mechanizmusnak a mködését nagyon jól mutatják Selye János kutatásai, aki a stressz tudományos vizsgálatának szentelte életét. Kísérleteit patkányokon végezte, ám az eredmények a tapasztalatok szerint alkalmazhatók az emberekre is. Az állatokat stressznek, azaz egy veszélyes, megoldandó helyzetnek kitéve megfigyelte, hogy míg a vészhelyzet rövid távon kifejezetten növeli a teljesítményt, hosszú távon az állat pusztulásához vezet. A stresszre adott reakciót, amelyet általános adaptációs szindrómának nevezett el, három szakaszra osztotta: - az alarm, vagy vészreakció - az ellenállás fázisa - kimerülés állapota. A stressz-reakció harmadik, krónikus fázisában halálos következmények jelentkeztek Selye János laboratóriumában: az állatok elpusztultak az immunológiai, szív- és érrendszeri, illetve egyéb pszichológiai összeomlás következtében. Az embernél ugyanez a stressz hatásmechanizmusa. Rövidtávon nem káros, hanem kifejezetten szükséges, ösztönz hatása van, ám hosszabb távon, fleg, ha nincs remény a stresszhelyzet megszüntetésére, kezelésére, a megoldhatatlan kihívásnak kitett szervezet feladja a küzdelmet. A krónikus stressz lelki hatásainak egyik legjellemzbb mérszáma a depresszió, melynek mérésére a Beck Depression Inventory (BDI) indexet használjuk. A Hungarostudy 2002 felmérés adatait összevetve a KSH által kiadott halálozási adatokkal szemléletesen kitnik a depresszió és az id eltti halálozás közti összefüggés. Amint az 5. és 6. ábrákon látható, a középkorú férfiak halálozásának megyei szint eloszlása és az ország különböz területein mérhet depresszió igen nagy átfedést mutat. Figyelembe véve a depresszió és a krónikus stressz közti összefüggést, egyértelmen kitnik az id eltti halálozás és a krónikus stressz közti kapcsolat megléte. 9

11 5. ábra. Beck depresszió területi eloszlása megyék szerint Magyarországon 2002-ben a Hungarostudy 2002 felmérés alapján. A sötétebb területek a magasabb depresszió értékeket jelölik. 6. ábra. Középkorú férfiak (45-64 év) halálozása megyék szerint Magyarországon. Standard halálozási arányok, átlag. A sötétebb területek a magasabb halálozási arányokat jelentik. 10

12 Nagyon fontos a krónikus stresszel kapcsolatban említett megoldhatatlan kitétel, mert ez arra utal, hogy a krónikus stressz hatása nem csupán st elssorban nem a küls körülményeken, hanem az egyén hozzáállásán múlik. Az ugyanis, hogy egy helyzet számunkra kilátástalan, sok esetben nem objektív, tényszer megállapítás, hanem a saját hozzáállásunkból, tapasztalatainkból illetve azok hiányából fakad. Ez a hozzáállás pedig csak részben öröklött, ellenben igen nagy részben tanult, több értelemben is. Egyrészt tanulható a konkrét, az életben gyakran felmerül stresszhelyzetek megfelel bels kezelése, azaz a ránk kifejtett negatív hatások csökkentése, valamint tanult olyan szempontból is, hogy a magasabb végzettség emberek számára jóval kevesebb stresszhelyzet jelent megoldhatatlan problémát. Bár egy közlekedési dugóban ugyanolyan reménytelenül várakozik a diplomás és a nyolc általánossal rendelkez sofr, ellenben a munkanélküliség ellen jóval nagyobb eséllyel tehet az, akinek a tanulmányai, tapasztalatai következtében szélesebbek a lehetségei. Szintén a tanulmányoknak, a magasabb végzettségnek következtében könnyebben és pontosabban mérhetik fel lehetségeiket, tznek ki hosszabb távú célokat, így az aktuális stresszhelyzet átmeneti és leküzdhet voltát nagyobb eséllyel ismerik fel. Ez a jelenség hasonlatos a tárgyállandóság hiányához a csecsem- és kisgyermekkorban, mert ahogy a kisgyerek számára csupán az létezik, amit lát, amit éppen tapasztal, és így az t percekre otthagyó szül számára örökre elveszett, ugyanúgy a tanulatlan, a világot rosszul átlátó, az azt nem ért személy számára egy adott stresszhelyzet örökösnek, megszüntethetetlennek, megoldhatatlannak tnhet. Ám ahogy a kisgyermeket ér, a szeretett személy hiányából, elvesztésébl fakadó stressz is csökkenthet különböz helyettesít tárgyakkal játékok és babák -, ugyanúgy vannak olyan eszközök, lehetségek, amelyek a felntt ember számára reményt jelentenek a nehéz helyzetekben, és így az számukra nem jár végzetes következményekkel. 11

13 A végzettség, mint kockázatcsökkent tényez Halálozási adatok alakulása végzettség és munkakörök szerint az elz évtizedekben Amint azt a nemzetközi és hazai vizsgálatok is alátámasztják, a magasabb végzettségek körében alacsonyabb az id eltti halálozás, vagyis az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezk életkilátása, várható élettartama, fleg a férfiak esetében, sokkal rosszabb. A végzettség szerinti különbség az egész népességet tekintve a XXI. század elején némileg csökkent, de még mindig jelents, st elmondhatjuk, hogy a férfiak körében, ha kevéssé is, de növekedett, a csökkenés a nk körében bekövetkezett javulásnak tudható be. A mai adatokkal szemben azonban évvel ezeltt a végzettség szerinti különbség elenyész volt, a mai eltérés az azóta bekövetkezett életmód-átalakulásnak, az életkörülmények, a környezet változásának tudható be. Ennek következtében hazánkban a férfiak továbbélési esélyei jelentsen rosszabbak, mint más országokban. 7. ábra. Halálozási arányok iskolai végzettség szerint (érettséginél kevesebb/magasabb végzettség) a 75 évesnél fiatalabb népesség körében 1,8 1,78 Férfi N 1,7 1,66 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,28 1,09 1,5 1,42 1,41 1,31 1,31 1,3 1,29 1,18 1,25 1,23 1 Magyarosrszág Csehország Észtország USA Finnország Olaszország Norvégia Amint látható, hazánkban a férfiak és a nk esetében a halálozási arányok a végzettség függvényében jelentsen eltérnek, a férfiak között az érettséginél alacsonyabb végzettségek 12

14 közül 78 %-kal többen halnak meg 75 éves koruk eltt, mint a magasabb végzettségek közül, míg a nknél ez a különbség 28 %. Az alacsony végzettség férfiak id eltti halálozása 40%- kal haladja meg a nkét, ennél Csehország mutat rosszabb, 50%-os értéket. Észtországban mindössze 15% a különbség, a nyugat-európai országokban pedig 10% alatt marad. Az életkilátások változásai elssorban a tanulatlanabb rétegeket sújtották. Ennek számszer mutatója, a standard halálozási arányszám az alacsonyabb végzettségek tekintetében 1971 és 1990 közt igen nagymértékben romlott, elssorban a férfiak körében. A 8 osztályt sem végzett férfiak mutatója 40%-kal esett vissza, mialatt a felsfokú végzettségeké 20%-kal javult és 2001 közt a legalacsonyabb végzettség férfiak körében is kimutatható némi javulás (17%), ez azonban csak akkor tnik számottevnek, ha nem vesszük figyelembe a legmagasabb végzettségek mutatójának további 50%-os javulását. A nknél is hasonló a tendencia, habár a különbség kisebb mértékben ntt. (2. táblázat) 2. táblázat: 20 évesek és idsebbek standardizált halálozási arányszámai nem és iskolai végzettség szerint, (1000 lakosra jutó standard arányszám) Férfiak Év 8 osztálynál kevesebbet végzettek Középfokú végzettséggel rendelkezk Felsfokú végzettséggel rendelkezk / / / / Év 8 osztálynál kevesebbet végzettek Nk Középfokú végzettséggel rendelkezk Felsfokú végzettséggel rendelkezk / / / / Szintén nagy eltéréseket találunk a születéskor várható élettartam tekintetében, elssorban a férfiak közt. A évi átlagok alapján az a fiúgyermek, aki élete során felsfokú végzettséget szerez, 16 évvel hosszabb életre számíthat, mint aki nem végzi el a 8 általánost sem. A középfokú végzettségekhez képest már kisebb a különbség, mindössze 3 év. A nk 13

15 esetében a különbség jelentsen alacsonyabb, a felsfokú végzettséget szerzk várható élettartama mindössze 3 évvel hosszabb azokkal szemben, akik az alapfokú iskolát sem végzik el. (3. táblázat) 3. táblázat: Születéskor várható átlagos élettartam nem és iskolai végzettség szerint, 2005 Végzettség Férfiak Nk 8 osztálynál kevesebbet végzettek Középfokú végzettséggel rendelkezk Felsfokú végzettséggel rendelkezk Más mutatókkal kifejezve, míg a felsfokú végzettséggel rendelkez férfiak több, mint 80 százaléka megéri a 65 éves kort, addig a 8 osztályt sem végzetteknek kevesebb, mint 40 százalékáról mondható el ugyanez. A 80 éves kort a 8 osztályt sem végzett férfiaknak mindössze egytizede éri meg, a felsfokú végzettségek 40 százalékával szemben. A nk esetében sokkal kisebb a különbség, bár szintén jelents, 65 éves korban az említett arányok 76 és 90 százalék, 80 éves korban 48 és 57 százalék. A középfokú végzettséggel rendelkezk kissé elmaradnak a felsfokú végzettséget szerzettektl mind a két nemben, ám ez a különbség a lakosság 8 osztályt sem végzett rétegéhez képest jóval kisebb. (4. táblázat) 4. táblázat: Továbbélési arányok nem és iskolai végzettség szerint, 2005 (száz élveszülöttbl a jelzett kort eléri) Életkor 8 osztálynál kevesebbet végzettek Középfokú végzettséggel rendelkezk Felsfokú végzettséggel rendelkezk Férfiak Nk Amennyiben a halálozást nemcsak iskolai végzettség, hanem a különböz halálokok szerint is differenciáljuk, további érdekes megállapításokat tehetünk. (5. táblázat) A férfiak esetében 2005-ben megállapítható, hogy minden halálok esetében jelents különbséget figyelhetünk meg a magasabb végzettségek javára, ami a légzszervi megbetegedések közt a legmagasabb, több mint ötszörös halálozást jelent. Ez elssorban az alacsony végzettségek 14

16 közt jóval nagyobb arányú dohányzásra vezethet vissza, de nem elhanyagolható az egyéb egészségre káros anyagok hatása sem, amivel egy íróasztal mellett jóval kisebb mértékben találkozhatunk, mint például egy olyan épület bontásakor, melyhez az építés idején nagy mennyiség azbesztet használtak fel. Igen nagy még a különbség a keringési megbetegedések (infarktus, stroke, stb.) terén is. Figyelemre méltó, hogy a középfokú végzettségek adatai több esetben a legalacsonyabb végzettségekhez állnak közelebb. A nk esetében nem találunk ekkora különbségeket, st két halálok, az emésztszervi és a daganatos megbetegedésekre visszavezethet halálesetek tekintetében a felsfokú végzettségek kilátásai rosszabbak, azaz csaknem kétszer annyian halnak meg valamilyen daganat következtében a tanultabbak közül, mint a képzetlenek esetében. Ez a különbség elssorban az ajak-, tüd- és emldaganatok körében mutatható ki, ahol az alacsony végzettségek halálozási hányadosa mindössze 40%-a a felsfokú végzettséggel rendelkezknek. Ennek oka valószínleg a nkre kényszerített olyan társadalmi szerep, mely ellentmond az évezredek alatt kialakult, genetikailag is meghatározott hagyományos modellnek, ahol a n szerepe elssorban a családban teljesedik ki, és nem a munkahelyen, a törtet, harcoló férfikollégákkal való napi összetzésben. Ehhez társul ezen újabb szerepkör anyagilag rosszabb megítélése is. 5. táblázat: 20 évesek és idsebbek halandósága nem, iskolai végzettség és haláloki fcsoportok szerint 2005-ben (standard halálozási hányados) Halálok 8 osztálynál kevesebbet végzettek Középfokú végzettséggel rendelkezk Férfiak Felsfokú végzettséggel rendelkezk 8 osztálynál kevesebbet végzettek a felsfokúak százalékában Daganat % Keringési % Légzszervi % Emésztszervi % Egyéb % Küls ok % Összesen % Nk Daganat % Keringési % Légzszervi % Emésztszervi % Egyéb % Küls ok % Összesen % 15

17 A végzettségi különbségekhez hasonlóan érdemes megvizsgálni a foglalkozás szerinti különbségek és a halálozási mutatók összefüggéseit. Ez a felosztás annyira ugyan nem állandó, mint a végzettség ami egy bizonyos életkor után gyakorlatilag nem változik, a megszerzett végzettség megmarad -, egy adott személy élete során többször válthat csoportot, tehát a halálozás szempontjából csupán a halál pillanatában fennálló állapotot tudjuk figyelembe venni, mégis érdekesek és figyelemreméltóak az így kimutatott különbségek. Több évtizede közismert tény, hogy a fizikai dolgozók halandósága felülmúlja a szellemi foglalkozásúakét. (Ez kiemelten igaz a mezgazdaságban dolgozókra, ám az arányuk az utóbbi évtizedekben, st évszázadokban folyamatosan csökken.) A halandósági különbség azonban az elmúlt 80 év során megntt. Amint a 6. táblázatból látható, míg 1930-ban csupán másfélszeres volt a fizikai dolgozók halandósága a férfiak közt, ez az arány az ezredfordulóra 196%-ra ntt, annak ellenére, hogy 1960-ban csaknem egy szinten voltak. A nk körében sokkal kisebb a növekedés az elz század els feléhez képest, ám szintén számottev, ha figyelembe vesszük az 1960-as év adatát, amikor köztük is egyenl volt a halálozási arány, akárcsak a férfiaknál. Meg kell jegyezni, ez a kiegyenlített adat a múlt század 60-as éveiben nagy valószínséggel az elz rendszer ideológiájának köszönhet, ami onnan sejthet, hogy nem a fizikai dolgozók halálozási arányai javultak, hanem a szellemi foglalkozásúak arányai romlottak le ugyanarra a szintre. 6. táblázat: Standardizált halandósági hányadosok nemenként, társadalmi-foglalkozási csoportok szerint, Férfiak Nk Év Fizikai Szellemi Százalék Fizikai Szellemi Százalék % % % % % % Érdemes megnézni a fizikai dolgozók halálozásai hányadosait aszerint, hogy milyen területen dolgoznak. A as adatok felbontását foglalkozási fcsoportok szerint a 7. táblázat tartalmazza. Látható, hogy kiugróan magas az átlagtól való eltérés a nknél a mezgazdasági dolgozók esetében, elssorban a középkorú korosztály adatait tekintve, illetve a szakképzetlen fiatalok körében. A férfiak közt, bár a mezgazdaságban dolgozók az esetükben is magasan eltérnek az átlagtól, fleg az idsek körében, ám a legkedveztlenebb 16

18 mutatókkal, az átlag csaknem kétszeresével az építiparban dolgozók rendelkeznek, mind a fiatalok, mind a középkorúak körében. 7. táblázat: Standardizált halandósági hányados nem, foglalkozási fcsoportok és nagyobb korcsoportok szerint, átlaga Foglalkozási Férfiak fcsoport Összes éves éves éves Szolgáltatási Mezgazdasági Ipari Építipari Ipari + Építipari Gépkezeli Szakképzetlen Fizikai együtt Szellemi Összesen Foglalkozási Nk fcsoport Összes éves éves éves Szolgáltatási Mezgazdasági Ipari + Építipari Gépkezeli Szakképzetlen Fizikai együtt Szellemi Összesen Az eddigieknek megfelelen a továbbélési arányok is jóval kedveztlenebbek a fizikai dolgozók körében. A 65 éves kort ötbl három fizikai dolgozó éli meg, míg a szellemi dolgozók esetében négy, a nyolcvan éves kort 2 illetve 3 személy. A nk esetében kedvezbb az arány, 65 éves korban még alig van eltérés, de 80 éves korra megn a különbség. (8. táblázat) 17

19 8. táblázat: Továbbélési arányok nem és foglalkozási csoportok szerint, 2005 (száz élveszülöttbl a jelzett kort eléri) Életkor Fizikai Szellemi Összesen Férfiak Nk A bemutatott statisztikák alapján egyértelmen látható, hogy hazánkban az ezredfordulón a halandóságban igen nagy különbségek vannak. Ezek a különbségek nagy részben kapcsolatba hozhatók a végzettséggel, amely szinte minden esetben védelmet jelent a korai halálozással szemben. 18

20 A végzettség véd szerepe a Hungarostudy felmérések alapján Hasonlóan a KSH adatbázisából kinyerhet adatokhoz, a Hungarostudy felmérések is alátámasztják a végzettség egészségvéd szerepét. A magasabb végzettség emberek általában jobb pszichológiai mutatókról számolnak be, kevesebben élnek a különböz önkárosító magatartásformák adta lehetségekkel, alacsonyabb köztük az öngyilkossági gondolatok aránya. A 2002-es és 2006-os felmérések lehetséget adnak arra, hogy összehasonlítsuk a különböz végzettség csoportok legfontosabb jellemzit. A 9. táblázat bemutatja, a különböz végzettség emberek milyen arányban fordultak el a három felmérésben. 9. táblázat: A különböz végzettség személyek elfordulása a Hungarostudy 2002 és 2006 felmérésekben. Végzettség 2002 (%) 2006 (%) Kevesebb, mint 8 osztály 7,6 6,1 8 osztály 22,9 20,8 Szakmunkásképz 25,2 28,3 Érettségi 30,3 30,6 Felsfok 14,0 14,2 Összesen (személy) Pszichológiai, szociológiai mutatók Depresszió (Beck Depression Inventory, BDI) A XXI. század egyik, népegészségügyi szempontból legfontosabb pszichiátriai problémája a depresszió, melynek egyik formája (unipoláris depresszió) a leggyakoribb hangulatzavarnak tekinthet. Tünetei: az érdekldés, örömérzés elvesztése, fáradtság, kimerültség, koncentrációs zavar, döntésképtelenség, bntudat érzése, önvádlás, alvás- és étvágy zavar, öngyilkossági gondolatok. Amennyiben a felsorolt tünetekbl legalább öt tünet, legalább 2 hétig, vagy annál tovább fennáll, major depresszióról beszélünk, amely mindenképpen orvosi vagy klinikai szakpszichológusi kezelést igényl állapot. A major depresszió gyakorisága világszerte emelkedik, az Egészségügyi Világszervezet (a WHO) elrejelzése szerint 2020-ra a depresszió lesz a második leggyakoribb, korai munkaképesség-csökkenésért felels 19

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Lakatos Enikő¹, ², Balog Piroska¹ ¹Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest ²Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Összefogás a Depresszió Ellen, Kézikönyv a segít foglalkozásúak számára kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007. Kopp Mária

Összefogás a Depresszió Ellen, Kézikönyv a segít foglalkozásúak számára kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007. Kopp Mária Összefogás a Depresszió Ellen, Kézikönyv a segít foglalkozásúak számára kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007. Kopp Mária A közmondás szerint ép testben ép lélek, de ennek a fordítottja még inkább igaz,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

A magyar lakosság egészségi állapota

A magyar lakosság egészségi állapota A -64 éves férfi és női népesség kor szerint standardizált halandóságának alakulása (Magyarország, 193/31-1999) A magyar lakosság egészségi állapota Ádány Róza, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Berki Márton Halász Levente. MRTT Vándorgyűlés Veszprém, 2014. november 27-28.

Berki Márton Halász Levente. MRTT Vándorgyűlés Veszprém, 2014. november 27-28. Berki Márton Halász Levente MRTT Vándorgyűlés Veszprém, 2014. november 27-28. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés (TÁMOP-4.2.2.A- 11/1/KONV-2012-0069)

Részletesebben

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA 4. Az átlagos szülési kor egyenletesen emelkedett a kerületekben az utóbbi 15 évben, mérsékelt különbség növekedés mellett. Hipotézisünk úgy szól, hogy a kerületi átlagos szülési kor párhuzamosan alakul

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei Lakossági véleményfeltárás A pályakezdők elhelyezkedési esélyei 2014. április 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

Természetes népmozgalom

Természetes népmozgalom Természetes népmozgalom Termékenység és halandóság Termékenység fertilitás Nem minden nő ad gyermeknek életet De egy nő élete során több gyermeknek is adhat életet Halandóság mortalitás Mindenki meghal

Részletesebben

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium 1/48/ Részjelentés: November december 31.

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium 1/48/ Részjelentés: November december 31. Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 3. Részjelentés: 2003. November

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Rohr Adél PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola KSH Népességtudományi Kutatóintézet Fókuszban

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

Kistérségeink helyzete az EU küszöbén

Kistérségeink helyzete az EU küszöbén Kistérségeink helyzete az EU küszöbén Faluvégi Albert statisztikai tanácsadó A kistérségeké a jöv A Magyar Statisztikai Társaság Területi Statisztikai Szakosztályának konferenciája Budapest, 2004. június

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja Sajtóközlemény 2011. Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 144 helyszín, közel fél millió vizsgálat, elkeserítő szűrési adatok, ez a 2010 év statisztikája. Tovább folytatódik

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

Kopp Skrabski A magyar népesség életkilátásai

Kopp Skrabski A magyar népesség életkilátásai A MAGYAR NÉPESSÉG ÉLETKILÁTÁSAI Kopp Mária MTA doktor, egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet kopmar@net.sote.hu Skrabski Árpád CSc, főiskolai tanár, Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében július

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. ius A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken iusban

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében október

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében október Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. óber A megye munkáltatói 1,4 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken óberben

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája és 2007 között

A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája és 2007 között A magyar háztartások tagjainak kapcsolathálódinamikája 1992 és 2007 között Kopasz Marianna Szántó Zoltán Várhalmi Zoltán HÉV projekt záró műhelykonferencia Budapest, 2008. október 13. Tartalom A minta,

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében augusztus

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében augusztus Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. usztus A megye munkáltatói 2,1 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete 5000 Szolnok, Ady Endre utca 35-37. 5000 Szolnok, Pf. 22 Telefon: (56) 510-200 Telefax: (56) 341-699 E-mail: titkar@ear.antsz.hu 2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról

Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról ÁNTSZ Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Intézete Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról 2008.11.20. Készült Gödöllő Város Önkormányzata Képviselőtestülete számára 1.

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Debrecen, 2011. április Dr. Pásti Gabriella mb. megyei tiszti

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Összefoglaló A székesfehérváriak közhangulata rendkívül kedvező, a közösségépítő programok látogatottsága magas, a lakosok többsége

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Halandóság. Főbb megállapítások

Halandóság. Főbb megállapítások 5. fejezet Halandóság Bálint Lajos Kovács Katalin Főbb megállapítások» A rendszerváltozás időszakában a magyar népesség életkilátásait tekintve a szovjet térség és néhány kelet-európai ország mellett már

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

Pszichometria Szemináriumi dolgozat

Pszichometria Szemináriumi dolgozat Pszichometria Szemináriumi dolgozat 2007-2008. tanév szi félév Temperamentum and Personality Questionnaire pszichometriai mutatóinak vizsgálata Készítette: XXX 1 Reliabilitás és validitás A kérd ívek vizsgálatának

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés Stroke Ne késlekedj kampány 2010 Stroke: szomorú tények Sajtófigyelés Stroke: szomorú tények http://www.168ora.hu/tudas/stroke-szomoru-tenyek-53262.html 2010. április 1. 20:52 Hazánkban évente 42 ezren

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. Társadalomi elöregedés megoldásai Dr. SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar A keynes-i elvek alapján felépülő jóléti rendszerek hosszú évtizedekig sikeresek voltak, hiszen univerzálissá

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS Előadó: dr. Kudász Ferenc Szakorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Részletesebben

1. Bevezető. 2. Zenta Község népessége 2002-ben

1. Bevezető. 2. Zenta Község népessége 2002-ben 1. Bevezető Zenta népességének demográfiai folyamatai nem érthetőek meg Vajdaság demográfiai folyamatai nélkül. Egy községben vagy településen végbemenő demográfiai folyamatokat meghatározó tényezőket

Részletesebben

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság kutatás 1960-as évek: mai értelemben vett boldogság kutatások kezdete 1980-as évek: szubjektív jóllét fogalma 1990-es

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1) Mi a szerepe a HIV-vírusnak az AIDS kialakulásában? 2) Hogyan, milyen módon terjedhet a HIV-vírus? a, b, c, 3) Sorolj fel két olyan testnedvet, amely tartalmazhatja a vírust?

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

Telepek Környezet egészségügyi felmérése. A magyarországi cigány/roma közösségek 20 26% a él telepeken

Telepek Környezet egészségügyi felmérése. A magyarországi cigány/roma közösségek 20 26% a él telepeken Telepek Környezet egészségügyi felmérése A magyarországi cigány/roma közösségek 20 26% a él telepeken Szélsőséges szegénységből fakadó betegség tünet együttes BNO kód: Z.59.5. Cigány és Magyar korfa 2001

Részletesebben

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek

A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek II. évfolyam 176. szám 2008. december 17. 2008/176 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal A halálozások haláloki jellemzői, elvesztett életévek A tartalomból 1 Bevezető 1 A haláloki struktúra változásai

Részletesebben

EGÉSZSÉG MAGATARTÁSTAN Egészség - alapismeretek

EGÉSZSÉG MAGATARTÁSTAN Egészség - alapismeretek EGÉSZSÉG MAGATARTÁSTAN Egészség - alapismeretek Dr. Gritz Arnoldné egeszseg@t-online.hu Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar 2009/2010 FEJEZETEK Az egészség-magatartástan interdisciplináris

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

Romák egészsége Esélyegyenlőség elvének érvényesülése a kardiovaszkuláris prevencióban. Németh Lajosné Bischof Géza

Romák egészsége Esélyegyenlőség elvének érvényesülése a kardiovaszkuláris prevencióban. Németh Lajosné Bischof Géza Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest, 2006. május 20. Romák egészsége Esélyegyenlőség elvének érvényesülése a kardiovaszkuláris prevencióban Németh Lajosné Bischof

Részletesebben

EUROBAROMETER. Az interjúk száma: 28.050. Az interjúk száma: 1.044. Módszer: személyes ORSZÁG JELLEMZŐI

EUROBAROMETER. Az interjúk száma: 28.050. Az interjúk száma: 1.044. Módszer: személyes ORSZÁG JELLEMZŐI ORSZÁG JELLEMZŐI A magyarországi válaszadók pozitívabbak lettek a fejlődés sok tényezője tekintetében a 2013. évi legutóbbi felmérés óta. Bár az átlagoshoz képest egy kicsit kevésbé valószínűbb, hogy azt

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Átalakul a társadalom, t módosulnak m a kockázati tényezt nyezők Bakai Judit Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet dr. Bucsányi Gyula Az elkényeztetett nyeztetett, agyonevett, önfegyelem nélkülili nép rövidéletű.

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

Stressz 1936- Selye János (1907-1982)

Stressz 1936- Selye János (1907-1982) Stressz 1936- Selye János (1907-1982) Stressz A latin strictus (szoros) szóból származik Igénybevételt jelent Stressz fogalma: A szervezet nem specifikus reakciója minden olyan ingerre, amely kibillenti

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TUDÁSKÖZVETÍTÉS ÉS AZ INNOVÁCIÓK ESÉLYEI Czibere Ibolya Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet

Részletesebben

Kiszorítás idősek és fiatalok között? Empirikus eredmények EU aggregált adatok alapján

Kiszorítás idősek és fiatalok között? Empirikus eredmények EU aggregált adatok alapján Empirikus eredmények EU aggregált adatok alapján MTA Közgazdaságtudományi Intézet, CEU Középeurópai Egyetem How could Hungary increase labour force participation? - záró konferencia, 2008 június 19. Hotel

Részletesebben

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi jellemzõk, 2006 Társadalmi jellemzõk, 2006 Ára: 2000,- Ft Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁRSADALMI JELLEMZÕK, 2006 Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

Család és egészség összefüggések, kérdések, megoldáskeresés Dr. Balog Piroska Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

Család és egészség összefüggések, kérdések, megoldáskeresés Dr. Balog Piroska Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Család és egészség összefüggések, kérdések, megoldáskeresés Dr. Balog Piroska Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Család Konferencia, 211 november 1 Országos reprezentatív felmérések A minták

Részletesebben

Pongrácz Tiborné: Demográfiai magatartás és a családi értékek változása

Pongrácz Tiborné: Demográfiai magatartás és a családi értékek változása Pongrácz Tiborné: Demográfiai magatartás és a családi értékek változása HELYZETKÉP 50 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet MTA, 2014. január 20. 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 A teljes első női házasságkötési

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben