A magyarországi közműsorszolgáltatók. és nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók működése és támogatásuk tapasztalatai. Budapest, január 16.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyarországi közműsorszolgáltatók. és nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók működése és támogatásuk tapasztalatai. Budapest, 2012. január 16."

Átírás

1 A magyarországi közműsorszolgáltatók és nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók működése és támogatásuk tapasztalatai Budapest, január 16.

2 A tanulmány azt vizsgálja, hogy miként alakult a közműsor-szolgáltatók és a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók helyzete az elmúlt években. Az elemzés az érintett médiumok vezetőinek körében 2010 nyarán készült kérdőíves felmérés eredményeire, a Műsorszolgáltatási Alap támogatási tevékenységének információira és a Médiahatóság Műsorfigyelő és elemző főosztályának tapasztalataira épült, kiegészülve a témában született szakirodalom eredményeivel. 1. Bevezetés Általánosságban elmondható, hogy a média, így a helyi média is, egyszerre szolgál társadalmi és gazdasági célokat. Munkahipotézisünk szerint az üzleti célok megléte a tárgyalt műsorszolgáltatók egy (kisebb) részére is jellemző volt. Ugyanakkor többségük elsősorban az állampolgári tájékozódás, a helyi közösségi élet szervezésének eszközeként funkcionált. A kétféle cél nem feltétlenül ütközik egymással, hiszen egyrészt a társadalmi/közösségi célok eléréséhez megfelelő gazdasági háttér szükséges, másfelől az utóbbiakat szolgáló és a tájékozódni kívánó állampolgárokat, helyi közösségeket érdeklő minőségi tartalom hozzásegítheti a műsorszolgáltatót a gazdasági sikerhez is. 1 Általában a médiapolitika, illetve a médiapolitikai célkitűzéseket megvalósítani kívánó médiaszabályozás feladata a fenti kettős érdekek eléréséhez szükséges optimális szabályozás megteremtése. 2 A magyarországi háromosztatú (közszolgálati, kereskedelmi és közösségi) médiarendszerben a közműsor-szolgáltatók és a nonprofit műsorszolgáltatók definíció szerint a harmadik kategóriába tartoztak, így elsősorban a helyi műsorszolgáltatás speciális szegmensét képviselték. Ezeknek a médiumoknak elméletileg (és többségük saját célmeghatározása szerint is 3 ) fontos szerepük volt a helyi közösségek lokális információkkal való ellátásában, illetve a helyi közösségek megszervezésében, megerősítésében. 4 Az elmúlt tíz évben a közműsor-szolgáltatók és a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók száma rohamosan nőtt Magyarországon. Az első közműsor-szolgáltató, 1 V. ö. Bajomi-Lázár Péter: A magyarországi helyi rádiók működése, támogatásuk lehetséges irányai és hatása. Médiakutató, tél. 2 David Hutchison: Media Policy. An Introduction. Oxford & Malden: Blackwell, Lásd a műsorszolgáltatók célkitűzéseikre adott válaszait később. 4 Lásd pl.: Péterfi Anna & Péterfi Ferenc: Hogy rátaláljunk a helyi közösségek hangjára... A kisközösségi rádiók esélyeiről. 2

3 az Omnicolor Polgári Televízió 1999 májusában kapta meg a minősítést. 5 Ezután 1999 októberében hat ilyen státuszú médium kezdte meg adását, 2010 szeptemberében pedig már 190 sugárzott, köztük 154 televízió és 36 rádió. Nonprofit adóból ugyanekkor 82 volt, 59 rádió és 23 televízió. 6 A két típusba tartozó műsorszolgáltatók a tulajdonosi hátterük, vételkörzetük mérete, nézettségük/hallgatottságuk, műsorstruktúrájuk, célközönségük, fenntartási forrásaik, technikai felszereltségük és a piaci helyzetük alapján nagy különbségeket mutattak. Igaz volt ez a műsorpolitikájukra és az alapításukat motiváló célokra is, valamint arra, hogy milyen szerepet töltöttek be a vételkörzetükben élő helyi közösségek életében. E különbségek megléte arra is rávilágít, hogy a fenti státusszal bíró médiumok csoportján belül markáns belső kategóriák jöttek létre, ami felvetette a kérdést: e műsorszolgáltatói csoportokon belül mely típusokat milyen (költségvetési) támogatásban érdemes részesíteni, illetve végső soron, melyek voltak azok a típusok, amelyek az eredeti törvényhozói szándék szerint működtek, azaz melyeknél volt indokolt az állami tulajdont képező frekvencia térítésmentes használata, a speciális státusz fenntartása. A korábban érvényben lévő Rttv. rendelkezései alapján a közműsor-szolgáltató olyan műsorszolgáltató, amely az Országos Rádió és Televízió Testület által elfogadott saját műsorszolgáltatási szabályzat alapján műsorában többségében közszolgálati műsorokat szolgáltat. 7 A nem nyereségérdekelt (nonprofit) műsorszolgáltató pedig olyan műsorszolgáltató, amely nemzeti és etnikai vagy más kisebbségi, kulturális cél vagy hátrányos helyzetű csoport szolgálatát vállalja, vagy a lakóhelyi közösség közéleti fórumaként kíván szolgálni, ha a műsorszolgáltatásból származó - elkülönítetten nyilvántartott - pénzügyi eredményét kizárólag a műsorszolgáltatás folytatására, fejlesztésére használja fel. A törvényben megfogalmazott kötelezettségek teljesítése komoly gazdasági és szakmai erőfeszítéseket igényelt a státuszt elnyert médiumoktól. Kiemelten igaz volt ez a közműsor-szolgáltatókra, mivel a műsoridő legalább 50 százalékát kellett közszolgálati műsorokkal kitölteniük. A közszolgálati műsorok készítése általában idő- és pénzigényes, komoly szakmai tapasztalatokat kíván, ugyanakkor a hirdetőknek ezek a műsorok csekély hallgatottságuk/nézettségük miatt nem vonzóak. Emellett a közműsor-szolgáltatók (a közszolgálati műsorszolgáltatókhoz hasonlóan) hat perc reklámot adhattak óránként. A 5 Lásd a 224/1999. (V.20.) számú ORTT határozatot. 6 A részletes adatokat lásd a rádiókat illetve a televíziókat tárgyaló fejezetek elején évi I. tv. a rádiózásról és televíziózásról

4 törvény jelentősen korlátozta a műsorszám-támogatási lehetőségeiket is. 8 A nem nyereségérdekelt médiumoknál elsősorban a finanszírozás jelentett komoly kihívást, mivel a törvényben megfogalmazott célokból adódóan a célcsoportjuk szűk, a hallgatottságuk pedig csekély volt, így a hirdetők szempontjából nagyrészt érdektelennek számítottak. Emellett 60 percenként mindössze három perc reklámot sugározhattak (általában ezt a reklámidőt sem tudták kitölteni). A fentiek figyelembevételével az 1996-os médiatörvény különböző könnyítéseket és előnyöket is tartalmazott a tárgyalt típusokra nézve. Előírta pl., hogy A közszolgálati műsorszolgáltató és a közműsor-szolgáltató mentesül a műsorszolgáltatási díj fizetésének kötelezettsége alól, 9 illetve A nem nyereségérdekelt műsorszolgáltató nem köteles műsorszolgáltatási díjat fizetni. 10 Ezek a műsorszolgáltatók a díjmentesség mellett kiemelt támogatást is élveztek, amelyről a médiatörvény Műsorszolgáltatási Alapról szóló része rendelkezett: 77. (1) A Műsorszolgáltatási Alap (a továbbiakban: Alap) olyan elkülönített pénzalap, amelynek feladata a közszolgálati műsorszolgáltatás, a közműsorszolgáltatók, a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók, a közszolgálati műsorok és műsorszámok támogatása, a kultúra megőrzése és továbbfejlesztése, a műsorok sokszínűségének biztosítása, valamint az e törvényben meghatározott egyéb feladatok támogatása. 78. (1) Az Alap bevételének évi legalább fél-fél, legfeljebb egy-egy százalékát a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók, valamint a közműsorszolgáltatók visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatására kell fordítani. A támogatás a műsorszolgáltató folyamatos tevékenységének meghatározott idejére folyósítható évi I. tv. a rádiózásról és televíziózásról. 25. Közszolgálati műsorszolgáltatásban és a közműsor-szolgáltatásban csak az alábbi műsorszámok támogathatók: a) vallási és egyházi tartalmú műsorszámok, b) művészeti és kulturális eseményeket bemutató, közvetítő műsorszámok, c) a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvű, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját bemutató műsorszámok, d) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévő csoportok számára készített műsorszámok évi I. tv. a rádiózásról és televíziózásról. 22. (4) évi I. tv. a rádiózásról és televíziózásról. 90. (6). 4

5 A Műsorszolgáltatási Alap a es időszakban 11 a műsorkészítésre szánt keretből összesen forint támogatásban részesítette a tárgyalt műsorszolgáltatókat (részletesen lásd az 1. táblázatban). 1. táblázat: A nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és a közműsorszolgáltatók által műsorkészítésre elnyert teljes pályázati pénzösszeg Televízió Rádió év nem közmű nem közmű nyereségérdekelt sorszolgáltatók nyereségérdekelt sor- műsorszolgáltatók műsorszolgáltatók szolgáltatók Ft Ft 400 Ft 000 Ft Ft Ft 000 Ft 000 Ft Ft Ft Ft 000 Ft Ft Ft 000 Ft 000 Ft Ft Ft 000 Ft 000 Ft összese Ft n: Ft Ft.000 Ft A Műsorszolgáltatási Alap rezsire és műszaki fejlesztésre kiírt pályázatain kizárólag nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és közműsor-szolgáltatók vehettek részt. Ennek oka (hasonlóan a műsorszolgáltatási díjfizetés alóli mentességhez), hogy ezek a médiumok magas közszolgálati műsorarányt voltak kötelesek közvetíteni, illetve meghatározott speciális célcsoportot (helyi, etnikai, vallási, kulturális vagy életmódbeli közösségeket) szolgáltak. 11 A 2010-es három pályázati időszakból értelemszerűen csak az első eredményei kerülhettek feldolgozásra, így a 2010-re közölt összeg nagyságrendileg egyharmada volt teljes évi összegnek. 5

6 A tárgyalt időszakban a Műsorszolgáltatási Alap a szóban forgó műsorszolgáltatókat műszaki fejlesztésre és rezsiköltségekre összesen forint támogatásban részesítette (részletesen lásd a 2. táblázatban). 2. táblázat: A nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és a közműsorszolgáltatók által műszaki fejlesztésre és rezsiköltségekre elnyert teljes pályázati pénzösszeg Működési költségek Műsorszámok támogatása nem nem év nyereségérdekelt műsorszolgáltató közműsor -szolgáltatók nyereségérdekelt műsorszolgáltató közműsor -szolgáltatók k k Ft 6 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 7 Ft* 0 Ft* 8 Ft Ft 8 Ft 5 Ft 5 Ft Ft 9 Ft 2 Ft 7 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 1 Ft öss zesen: Ft Ft Ft Ft A fenti adatsorokból kitűnik, hogy az érintett műsorszolgáltatók jelentős közpénzekhez jutottak, ráadásul oly módon, hogy azért kizárólag egymással kellett versengeniük. Így rendkívül fontos annak megválaszolása, hogy mennyiben voltak indokoltak és célszerűek ezek a támogatások, illetve hogy ezek a törvényalkotó céljának megfelelően kerültek-e felhasználásra. Ezzel összefüggésben felmerül a kérdés, hogy a műsorszolgáltatási díjfizetés alóli mentesség, minden ilyen médiumnál indokolt volt-e. 6

7 A tárgyalt műsorszolgáltatók között természetesen rádiók és televíziók egyaránt voltak. A tulajdonviszonyokban, a közönségben, a médiapiaci pozícióban, a gazdasági háttérben, a műsorkínálatban meglévő különbségek miatt célszerű a médiumokat külön fejezetben bemutatni. 2. Rádiók A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság adatai szerint Magyarországon 2010 végén 192 helyi rádióállomás működött. Ezek nagyobb része (97) kereskedelmi adó volt. Nem nyereségérdekelt műsorszolgáltató 59 volt, amelyből 47 kisközösségi rádiónak számított. Ezek mellett 36 közműsor-szolgáltató üzemelt, amelyből 15 kisközösségi rádió volt. A magyarországi helyi rádiós piacot általánosságban az alacsony reklámbevételek jellemzik, és az ebből fakadó gazdasági háttér a műsorszolgáltatók teljes működését, így a műsorok tartalmát is meghatározta. Ugyanakkor jelentős eltérések voltak az egyes rádiók között aszerint, hogy milyen településeken működtek. Reklámpiaci szempontból a fővárosban üzemelő helyi rádiók vannak a legjobb helyzetben, és a településméret (azaz az elérhető hallgatók száma) csökkenésével a piaci helyzet is romlik. A településméret fontosságát magyarázza, hogy elsősorban a fővárosra koncentrálódik a fizetőképes fogyasztói réteg, amely a vidéki városokban jóval kisebb arányban van jelen, és a községekben még kevésbé mutatható ki. 12 A rádiók földrajzi elhelyezkedésének fenti következményei a közműsorszolgáltatókra és (kevésbé, de) a nonprofit műsorszolgáltatókra is érvényesek voltak. Az általunk tárgyalt rádiók gazdasági helyzetét szintén alapvetően befolyásolta, hogy ki volt az adott műsorszolgáltató tulajdonosa. Egy önkormányzat, egyház (vagy az ezek által tulajdonolt gazdasági társaság) különböző (ideológiai, evangelizációs stb.) célokból dönthet úgy, hogy egyéb anyagi forrásait felhasználva finanszírozza az egyébként veszteséges rádióját. Egy magánszemély, gazdasági vállalkozás, vagy egy gazdasági háttérrel alig rendelkező civil szervezet ezt legtöbbször nem tudja (vagy nem akarja) megtenni, így kénytelen pályázati pénzekre, illetve hirdetési bevételekre támaszkodni. Utóbbiaknál ezek megléte (vagy éppenséggel hiánya) alapvetően kihat a műsorszolgáltatás színvonalára és a médiatörvényben számukra meghatározott, illetve a műsorszolgáltatási szerződésükben vállalt kötelezettségeik betartására (vagy éppen be nem tartására). 12 Bajomi-Lázár Péter: A magyarországi helyi rádiók működése, támogatásuk lehetséges irányai és hatása. Médiakutató, tél. 7

8 2.1. A közműsor-szolgáltató és nem nyereségérdekelt rádiók működésének általános körülményei Ebben a fejezetben a fent nevezett műsorszolgáltatók általános működési kondícióit mutatjuk be. Adataink egy empirikus kutatáson alapulnak, amelyet a közműsor-szolgáltatók és nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók üzemeltetőinek körében végeztünk 2010 júliusa és szeptembere között. A kutatás során egy kérdőív kitöltésére kértük fel a nevezett médiumok vezetőit. 13 Minden olyan műsorszolgáltatót megkerestünk, amely az adott időszakban a tárgyalt státuszok valamelyikével rendelkezett. A rádiók üzemeltetői közül 45 válaszolt megkeresésünkre, így az érintettek közel feléről (46,8 %) nyertünk adatokat. 14 A magas esetszám ellenére az információk nem reprezentatívak, emellett a hiányos és pontatlan válaszok is torzítják az eredményt. Ezzel együtt a válaszok megmutatják a közműsor-szolgáltató és nem nyereségérdekelt rádiós piac legfontosabb sajátosságait, trendjeit Az indulás körülményei, a kezdeti célok A nem nyereségérdekelt és közműsor-szolgáltató rádiók tulajdonosi szerkezete sokféle, ezeket magánszemélyek, gazdasági társaságok, kht.-k, civil szervezetek (egyesületek vagy alapítványok), önkormányzatok, egy esetben pedig egyház tulajdonolták. Egy részük megalakulása óta tulajdonosváltáson ment keresztül, esetenként a tulajdonló társulás formája is változott. A rádiók alapítóira vonatkozó kérdésünkre 43 esetben kaptunk választ. Eszerint a legtöbb (17) alapító civil szervezet volt. Magánszemélyek 12, betéti társaságok négy, kft.-k öt, önkormányzatok vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok kettő, egyház pedig egy rádiót alapított. Két műsorszolgáltató az alapítót egyéb társaságként jelölte meg, anélkül, hogy a társasági formát közölte volna. A rádiók 44,4 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az alapításnál rendelkezett korábbi rádiós tapasztalatokkal. Ezek a legkülönfélébbek lehettek, mint pl. a közszolgálati Magyar Rádiónál szerzett gyakorlat, korábbi kereskedelmi-, illetve közösségi rádiós múlt, ezeken belül szerkesztés, műsorvezetés, promóciós munka, rádiós vezetői tapasztalat. 13 A kérdőívet lásd az 1. sz. mellékletben. 14 A rádiók képviselői többsége (53,2%) többszöri megkeresésünkre sem válaszolt, a válaszolók egy része pedig néhány kérdésre hiányos vagy elnagyolt választ adott. 8

9 Az alapítók személyes tapasztalatain túl, a válaszadó médiumok 17,8 százalékánál intézményes előzménye is volt a műsorszolgáltatási tevékenységnek, azaz a rádió indulását megelőzte valamilyen (internetes, zártláncú kábeles vagy kísérleti) műsorszolgáltatás. A műsorszolgáltatók műszaki felszereltségének színvonala - saját megítélésük szerint - az indulásnál rendkívül eltérő, de többnyire alacsony volt. A válaszadók egy ötös skálán értékelték az induláskor rendelkezésükre álló műszaki/technikai feltételeket. 24,4 százalékuk kettesre, 46,7 százalékuk hármasra értékelte ezeket, a legmagasabb választható ötös értéket csak 13,3 százalékuk jelölte meg. A technikai feltételek elégtelensége miatt a 45 műsorszolgáltató közül 14 kényszerült halasztást kérni az ORTT-től a műsorszolgáltatás megkezdésére. A speciális státuszra vonatkozó adatokból az derült ki, hogy a válaszadó rádiók (ebben az esetben 43) döntő többsége (40) eredetileg is közműsor-szolgáltatóként/nonprofit műsorszolgáltatóként indult. Hárman jelezték, hogy az eredeti kereskedelmi működési formájukat cserélték a speciális státuszra. A rádió alapításának, illetve közműsor-szolgáltatóvá/nonprofit műsorszolgáltatóvá alakításának fő céljáról szóló kérdésnél a rádiók képviselői két-két fő célkitűzést választhattak ki, illetve nevezhettek meg. A kérdésre így 43 műsorszolgáltatótól összesen 73 választ kaptunk. Ezek az alábbiak szerint alakultak: 24 válasz a vételkörzetben élők helyi/regionális információkkal történő ellátását és/vagy a lakóhelyi közösségi fórum létrehozását; 17 kulturális célt vállaló műsorszolgáltatást; 9 korosztályi célcsoport igényeit kielégítő műsorszolgáltatást; 7 a helyi társadalom értékeinek megőrzését elősegítő műsorszolgáltatást; 6 nemzeti/etnikai kisebbségi fórum létrehozását, 4 intézményi, oktatási közösség fórumaként működő műsorszolgáltatást, 2 hátrányos helyzetűeknek szóló műsorszolgáltatást jelölt meg a rádió alapításának fő céljaként. Egy-egy esetben fő célként szubkulturális közösség igényeit kielégítő műsorszolgáltatást; a vételkörzetben élő katolikus és a szélesebb közönség objektív tájékoztatását az egyház értékrendjének megfelelően, vallási műsorok sugárzását; az Európai Unióba való belépés küszöbén a gazdasági kultúra fejlesztését és terjesztését; vallásos témájú műsorszolgáltatást jelölték meg a válaszadók. A rádiók alapításának fő céljain túl rákérdeztünk arra, hogy leginkább milyen megfontolás játszott közre a speciális (közműsor-szolgáltatói/nonprofit) státusz választásában. A médiumok vezetői itt egy választ adhattak. 25-en nyilatkoztak úgy, hogy ezt a formát látták a legalkalmasabbnak a médium alapvető céljaként megjelölt helyi társadalmi igény kielégítésére. Tizen egyértelműen anyagi megfontolásokkal magyarázták a 9

10 döntést, konkrétabban a műsorszolgáltatási díjmentesség és a különböző pályázati lehetőségekben való részvétel előnyeit értve ez alatt. Hat válaszadó egyformán fontosnak tartotta a fenti két szempontot, kérésünk ellenére sem tudott prioritást adni valamelyiküknek, így mindkettőt megjelölte. Egyéb indokok egy-egy esetben fordultak elő (ezek: a kommunikáció tanszéken folyó oktatáshoz kapcsolódik a rádió; az alapító célja; ezt tanácsolták Szarámás 15 rádiósok; nem volt célunk kereskedelmi tevékenység végzése; saját zenei, műsorszerkesztői értékrend és koncepció közvetítése, mely eltért a kereskedelmi rádiókétól) A rádiók tulajdonosi és pénzügyi helyzete Az alábbiakban a rádiók helyzetét a tulajdonosi forma, a bevételek és kiadások mértéke, a különböző forrásokhoz való hozzájutás, valamint a munkatársak szakmai felkészültsége alapján ismertetjük. A rádiók tulajdoni viszonyaira vonatkozó kérdésünkre 44 választ kaptunk. Ezek alapján a felmérés időpontjában a tulajdonosi szerkezet az alábbiak szerint épült fel. A legtöbben (36,4%) a tulajdonos civil szervezet (alapítvány, egyesület) volt. A rádiók reklámpiaci helyzetét alapvetően befolyásoló telephelyre 16 vonatkozó adatok szerint a válaszadó műsorszolgáltatók 18,6 százaléka működött a fővárosban, 25,6 százaléka megyeszékhelyen. Egyéb városban 41,9, községekben pedig 14 százaléka. Bevételek és kiadások A rádiók teljes bevételei rendkívül nagy különbségeket mutattak. Volt olyan állomás, amely saját bevallása szerint összesen forint bevétellel rendelkezett, a másik végletet az a műsorszolgáltató képviselte, amely 300 millió forinthoz jutott. A válaszadó műsorszolgáltatók 27,8 százaléka 1 millió forint alatti bevételről számolt be. 22,2 százalékuk 1-5 millió, 16,7 százalékuk 5-20 millió, szintén 16,7 százalékuk millió, 8,3 százalékuk millió forint közötti éves bevétellel rendelkezett. 100 millió forint feletti összeget 8,3 százalék jelölt meg. Az egyes rádiók bevételeit jelentősen befolyásolta, hogy mekkora településen működtek. 100 milliós bevétellel egy-egy fővárosi, illetve megyeszékhelyen üzemelő rádió 15 A válaszadó a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete (SZARÁMASZER) nevű civil szervezetet jelölte így. 16 Bajomi-Lázár Péter: A magyarországi helyi rádiók működése, támogatásuk lehetséges irányai és hatása. Médiakutató, tél. 10

11 rendelkezett. A nyolc válaszoló budapesti műsorszolgáltató közül csak egy rendelkezett egymillió forint alatti bevétellel, ugyanakkor öten 20 millió forint feletti összeghez jutottak. A településméret csökkenésével általában a bevételek is csökkentek. A rádió teljes nettó bevétele 2009-ben (pályázatokkal, támogatásokkal együtt) Milyen településen üzemel a rádió? Fővár os Megyesz ékhely Egyéb város Köz ség Összesen A rádiók tulajdonosi szerkezete trendszerűen nem befolyásolta a bevételek alakulását. Az egyes rádiók kiadásai bevételeikhez hasonlóan nagy különbségeket mutattak, a nulla kiadástól a forintig terjedtek. 21,6 százaléknak 1 millió forint alatti kiadásai voltak. 1-5 millió között 24,3, 5-20 millió között 18,9, millió között 21,6, millió között 5,4 százalékuk jelölte meg a költségeit. 8,1 százalékuknál jelentkezett 100 millió forint feletti kiadás. A rádiók kiadásaiban szintén nagy eltérések mutatkoztak a településméret alapján. 100 millió forint fölötti kiadást kizárólag két fővárosi állomás jelzett, és Budapesten összesen egy adó számolt egymillió alatti költséggel. A településméret csökkenésével általában a kiadások is csökkentek. Jellemző, hogy a községekben üzemelő rádiók fele egymillió forintnál kevesebb kiadással működött. 11

12 Mekkora volt a rádió teljes nettó kiadása 2009-ben? Összesen Milyen településen üzemel a rádió? Fővár os Megyeszé khely Egyéb város Köz ség A kiadásokra a rádiók tulajdonosi szerkezete is hatással van. Ez esetünkben elsősorban azt jelenti, hogy azok a műsorszolgáltatók, amelyeknek tulajdonosai civil szervezetek, általában jóval kisebb kiadásokat engedhettek meg maguknak, mint az egyéb tulajdonosi háttérrel működő társaik. A rádiók fő bevételei alapvetően két forrásból származtak: egyrészt hirdetésekből, másrész a Műsorszolgáltatási Alaptól. Kérdésünkre 23 válaszadó jelölt meg reklám-bevételt, azaz a rádiók 48,9 százaléka ilyennel egyáltalán nem rendelkezett. A hirdetési bevételt felmutató válaszadóknál az összbevételeikhez viszonyított hirdetési bevételek rendkívül különbözőek voltak. Kevesebb, mint egyharmaduk úgy nyilatkozott, hogy a reklámból befolyó összegek teljes bevételeik 10 százaléka alatt vannak. Kevesebb, mint egytizedük 11-20, 21,7 százalékuk 21-50, 26,1 százalékuk 51-70, 13 százalékuk pedig százalék között jelölte meg az összes bevételein belül a reklámokból szerzett pénzeket. A teljes bevételhez viszonyítva a hirdetésekből származó bevételek aránya a nagyobb településektől a kisebbek felé haladva folyamatosan csökkent. A hirdetések mellett a rádiók bevételeiben jelentős részt tettek ki az állami elsősorban a Műsorszolgáltatási Alaptól befolyt, pályázatokon elnyert támogatások (a 12

13 megkérdezett 45 rádióból 39 közölte, hogy kapott ilyen támogatást). A rádiók állami támogatása szinte kizárólag a Műsorszolgáltatási Alaptól származott. Az állami támogatás mértéke és a telephely elhelyezkedését vizsgálva megállapítottuk, hogy a legkisebb településeken, azaz a községekben működő adók kisebb összegekhez jutottak, mint a másik három településtípuson üzemelők. Utóbbiak között viszont egyértelmű különbségeket nem regisztráltunk. Az állami támogatás mértéke összefüggést mutatott a rádiók teljes bevételével. A tendencia azt mutatta, hogy azok az adók kaptak nagyobb állami támogatást, amelyeknek a teljes bevétele is magasabb volt. A teljes állami támogatáshoz hasonlóan az Alaptól érkező támogatások is a községekben működő rádióknál voltak alacsonyabbak, a városok között nem mutattak komoly különbségeket. Egyéb állami támogatással összesen három rádió rendelkezett. E műsorszolgáltatók teljes bevételének 82, 65, illetve 48 százalékát tette ki ez a tétel. A rádiók állami támogatásában tehát a Műsorszolgáltatási Alap szinte kizárólagos szerepet játszott. Emellett megállapítható, hogy ezen műsorszolgáltatók jelentős része elsősorban ezekre a támogatásokra építette működését: 8 százalékuk kizárólag az Alaptól származó juttatásból gazdálkodott, további 28 százalékuk a bevételeinek több, mint 70 százaléka származott ebből a forrásból és csak 36 százalékukról mondható el, hogy anyagi forrásainak maximum negyedét tették ki a Műsorszolgáltatási Alaptól származó támogatások. Egyéb támogatás Az állami dotáció mellett elsősorban a települések önkormányzatainak támogatásai jelentkezhettek bevételként a műsorszolgáltatóknál. Ilyennel a rádiók több mint negyede (28,9%) rendelkezett. Ezek legnagyobb részénél (46,2%) a bevételeik 1-10 százalékát tette ki ez a típusú támogatás, 15,4 százalékuknál százalék, 38,5 százalékuknál százalék között volt ez az arány. Azoknál a rádióknál, amelyek rendelkeztek önkormányzati támogatással, ez általában a bevételeik kevesebb, mint negyedét biztosította. Kivételt képeztek a nem megyei jogú városokban működő adók. Ezek 44,5 százalékánál a bevétel több mint 25 százaléka származott a helyi önkormányzattól. 13

14 A rádiók 17,8 százaléka (nyolc műsorszolgáltató) nyilatkozott úgy, hogy magánadományokkal is rendelkezik (az adományok között a személyi jövedelemadóból felajánlható 1 százalék is szerepelt). Közülük három-három bevételeinek 1-10, illetve százalékát biztosították adományok, egy-egy műsorszolgáltatónál 62, illetve 95 százalékot tett ki ez az arány. Költségek A megkérdezett műsorszolgáltatók költségeinek nagy részét a bérek és járulékok, a rezsiköltségek, kisebb részben a műszaki fejlesztések tették ki. A bérköltségekről szóló kérdésünkre 31 választ kaptunk. Ezek szerint a válaszoló rádiók több mint felénél a bérek és járulékaik jelentették a teljes költségvetésük legalább 50, egyötödüknél viszont legalább 70 százalékát. A rezsiköltségekre vonatkozó kérdésünkre 37-en válaszoltak, 10,8 százalékuk 10 százaléknál kevesebbre tette a rezsi arányát a teljes költségvetéshez viszonyítva, 29,7 százalékuk 11-20, 32,4 százalékuk 20-50, 21,6 százalékuk és 5,4 százalékuk százalék között határozta meg ezt az arányt. Az értékesített reklámidőre vonatkozó kérdésre a rádiók 38,6 százaléka felelte, hogy nem ad reklámot. 20,5 százalékuk napi 10 percnél kevesebb, 18,2 százalékuk perc, 11,4 százalékuk perc, 9,1 százalékuk pedig perc közötti reklámidőt értékesített. Csupán egy műsorszolgáltató (2,3%) tudott napi 60 perc fölötti reklámidőt eladni. Az értékesített reklámidő mennyiségét a település mérete csak részben befolyásolta. Ennek lényege, hogy a községekben működő adók egyáltalán nem tudtak (vagy akartak) reklámidőt eladni, a többi településtípusnál viszont nem voltak nagy különbségek. Érdekes, hogy a fővárosi rádiók egyike sem tudott napi 30 percnél több reklámidőt értékesíteni, a megyeszékhelyeken üzemelő szolgáltatók 18,2 százaléka, míg az egyéb városokban működők 11,1 százaléka viszont igen. Arra a kérdésre, hogy nyereségesen tudnak-e működni, a rádiók képviselőinek nagy többsége nemleges választ adott ben 13,6 százalékuk működött nyereségesen, ellenben 77,3 százalékuk egyáltalán nem zárt pozitív évet. Azon rádiók relatív többsége (40%), amelyek képesek voltak pozitív gazdasági eredményt produkálni, ezt rögtön az indulásuk évében elérték. 14

15 A településméret és a nyereséges működés között nem találtunk egyértelmű összefüggést. A fővárosi és községi rádiók között egyáltalán nem volt nyereséges, a megyeszékhelyeken működők 9,1, az egyéb városokban üzemelők 22,2 százaléka volt ilyen. A rádiók piaci helyzetét alapvetően befolyásolja a helyben megjelenő versenytársak erőssége. A válaszadók többsége (57,5%) szerint a vételkörzetében a piac eltartóképességéhez képest megfelelő számú rádió volt. Több mint egyharmaduk viszont soknak ítélte a konkurensek számát. Meglepő módon 7,5 százalékuk úgy gondolta, hogy a piac még további rádiókat is elbírna. Azt a kérdést is feltettük a műsorszolgáltatóknak, hogy kiket tekintenek a legfőbb konkurenciájuknak. A nagy többség (64,3%) egyik helyi vagy regionális médiumot sem tartotta versenytársának. Más helyi rádiót több mint egynegyedük (28,6%) említett. Helyi televíziót, megyei napilapot, illetve helyi heti- vagy havilapot egyaránt 2,4-2,4 százalékuk jelölt meg konkurenciaként A munkatársak Választ kerestünk azokra a kérdésekre is, hogy a rádiók milyen státusban foglalkoztatják munkatársaikat, a műsorszolgáltatóknál dolgozók milyen végzettséggel és szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek, milyenek a bérviszonyok és a működés professzionalitásának szintje. A munkatársak foglalkoztatását tekintve a válaszok viszonylag nagy különbségeket mutattak. Voltak olyan műsorszolgáltatók, amelyek kizárólag főállású, mások csak mellékállású, vagy önkéntes munkatársakat foglalkoztattak. A leggyakrabban azonban vegyes megoldással találkoztunk, azaz különböző arányokban foglalkoztatták az eltérő státusú alkalmazottakat. A kérdőívek eredményei szerint főállású munkatársat a válaszadók kétharmada alkalmazott. Egyötödük 10 százalék alatt, ellenben 13,8 százalékuk 70 százalék felett dolgozott főállású munkavállalóval. A munkatársak foglalkoztatásának formáját a tulajdonosi szerkezet is befolyásolta. A magánszemélyek, illetve vállalkozások tulajdonában lévő rádióknál viszonylag magas volt a főállású munkatársak aránya, míg a civil szervezetek által tulajdonolt műsorszolgáltatók több mint felénél 10 százalék alatt alakult ez a megoszlás: 15

16 A főállásban alkalmazott munkatársak átlagos fizetését tekintve a rádiók között karakteres különbségek mutatkoztak. A válaszok havi bruttó és forint között mozogtak. Legjellemzőbb a és forint közötti bér volt. A főállású dolgozók fizetése terén nagy különbségek voltak megfigyelhetők aszerint, hogy milyen méretű településen üzemel a rádió. A fővárosban működő adóknál kimagasló fizetéseket közöltek a válaszadók. A bérek a település méretével együtt csökkentek. Mellékállású alkalmazottal a műsorszolgáltatók közel fele (44,4%) dolgozott. Ezek 55 százalékánál az ilyen státuszú munkatársak aránya 30 százalék alatt maradt. Egyhatoduk 31 és 50 százalék között, 30 százalékuk pedig 50 és 100 százalék között alkalmazott mellékállású munkavállalókat. Önkénteseket a rádiók mintegy kétharmada foglalkoztatott. A munkatársak szakmai tapasztalataira vonatkozó kérdésünkre adott válaszok is sokfélék voltak. A szakmai tapasztalatokat illetően voltak olyan műsorszolgáltatók (17,1%), amelyek összes munkatársa rendelkezett valamilyen média vagy kommunikációs végzettséggel, vagy pedig rádiós/újságírói tapasztalattal. Ugyanakkor 9,3 százalékuk egyetlen ilyen foglalkoztatottal sem rendelkezett. A szakmai tapasztalatok a telephely elhelyezkedése, azaz a településméret alapján lényeges eltéréseket nem mutattak. A rádiókra jellemző munkamegosztás szintén eltérő képet produkált. A professzionalizálódás jeleként értékelhető, hogy a legtöbb állomásnál (59,1%) a munkatársak állandó feladatköröket végeztek. A működés profizmusát nagyban befolyásolta, hogy egy rádió mekkora településen működött. A fővárosi rádiók háromnegyedénél a munkatársak állandó feladatokat végeztek. Ugyanez az arány a megyeszékhelyeken 63,6, az egyéb városokban 61,1, míg a községekben 33,3 százalék volt A Műsorszolgáltatási Alap pályáztatási gyakorlatának értékelése A válaszadók a Műsorszolgáltatási Alap pályáztatási rendszerét vegyesnek, de inkább jónak értékelték. A legmagasabb és legalacsonyabb értéket kevesen választották (8,1, illetve 2,7 százalék). Ugyanakkor az ötös skálán négyesre osztályozta a pályázati rendszert a válaszadók 51,4 százaléka. A műsorszolgáltatók képviselői több változtatási javaslatot is felvetettek az Alap pályáztatási gyakorlatával kapcsolatban. 16

17 A rádiók hálózatosodása 17, műsorok cseréje, szervezteti tagság Az 1996-os médiatörvény lehetővé tette a helyi rádiók hálózatokba szerveződését azzal a megkötéssel, hogy legalább napi négy órában kötelesek a saját műsoraikat sugározni. 18 Az alacsony költségvetésű, kis vételkörzetű rádiók hálózatos együttműködése nagyban gazdagította a műsorkínálatukat, ugyanakkor nem kellett lemondaniuk a helyi közéleti- és kulturális eseményeket feldolgozó műsorszámaikról sem. A műsorkészítés gazdasági terheinek megoszlása csökkentette a költségeiket, a nagyobb lefedettségből adódóan pedig a rádióhálózatok tagjai a közös reklámértékesítéssel a helyi hirdetők mellett az országos piacot megcélzó cégeknek, reklámügynökségeknek is hirdetési partnerei lehettek, így növelhették a bevételeiket. 19 A hálózatba kapcsolódással járó lehetőségek és előnyök ellenére a válaszolók 91,1 százaléka nem volt tagja rádiós hálózatnak. Ezzel együtt a rádiók többsége (53,5%) beszerzett külső gyártású programokat, 20,5 százalékuk pedig saját műsorait adta tovább más műsorszolgáltatóknak. Ugyanakkor a válaszadók többsége (55,6%) tagja volt valamilyen rádiós szervezetnek. A tagság előnyeiként a közös érdekképviseletet, tanácsadást, képzések szervezését, az őket érintő információkhoz való könnyebb hozzájutást, az ARTISJUS és MAHASZ felé fizetendő jogdíjkedvezményeket, a közös rendezvényszervezést, a műsorcsere lehetőségét és a tapasztalatcserét jelölték meg A jogi és intézményi környezet Az ORTT szankcionálási gyakorlatával kapcsolatban több kérdést is feltettünk a műsorszolgáltatóknak. A válaszok tanúsága szerint az érintettek 56,8 százalékát érte valamilyen szankció a médiahatóság részéről. Ezek 80 százaléka írásbeli figyelmeztetés, 20 százaléka pedig kötbér, bírság volt. A hatóság szankcionálási gyakorlatát a válaszadók közel kétharmada (65,8%) korrektnek ítélte. Túlságosan szigorúnak 31,7 százaléka, túlságosan megengedőnek pedig 2,4 százaléka (ez egy műsorszolgáltatót jelent) tartotta. 17 Az évi I. törvény szerint a hálózatba kapcsolódás: két vagy több műsorszolgáltató összekapcsolódása ugyanazon műsorszám vagy műsor egyidejű vagy csaknem egyidejű szolgáltatására (2.. 8.); hálózatos műsorszolgáltató: az a műsorszolgáltató, amelynek műsora vagy műsorszáma hálózatos műsorszolgáltatásban terjesztésre kerül, és a műsorszolgáltatásért felelősséggel tartozik (2.. 9.). 18 Lásd az évi I. törvény pontját. 19 Bajomi-Lázár Péter: A magyarországi helyi rádiók működése, támogatásuk lehetséges irányai és hatása. Médiakutató, tél. 17

18 A műsorszolgáltatók képviselői elsősorban pályázati információkat szoktak keresni a médiahatóság internetes lapján. Emellett hasznosnak tartották a testületi ülésekkel kapcsolatos információkat (jegyzőkönyveket, határozatokat), az adatszolgáltatási kötelezettségeikhez használható dokumentumokat, nyomtatványokat, elvi jellegű határozatokat, a médiatörvénnyel kapcsolatos információkat (módosítások, hatályvesztések), elemzéseket, publikációkat, a digitális adattárat, információkat a szankciókról és az országgyűlési beszámolót. Arra a kérdésre, hogy milyen információkat szeretnének látni a hatóság honlapján, legtöbben közönségmérési adatokat, a gyakran szankcionált törvénysértés-típusok bemutatását, médiapiaci elemzéseket, valamint az ügyfélszolgálati tanácsadást jelölték meg Műszaki felszereltség A felméréskor meglévő műszaki felszereltségüket a műsorszolgáltatók mintegy kétharmada (65,1%) az 1-5-ös skálán jónak (65,1%) jelölte, 5-ösre 7,0, 3-asra 25,6 százalékuk értékelte. Egy műsorszolgáltató (2,3%) azt jelezte, hogy technikai felszereltsége nagyon rossz (1-es). Az, hogy a rádió mekkora településen működik, alapvetően nem befolyásolta a technikai felszereltség színvonalát A műsorok Az iránt is érdeklődtünk, hogy hogyan épül fel a rádiók műsorstruktúrája. Saját gyártású műsorral minden válaszadó rendelkezett, a teljes műsoridejének minimum 17 százalékos arányában. Közel kétharmaduk legalább 80 százalékban saját készítésű műsorokat adott. A saját gyártású műsorok aránya a településmérettel fokozatosan nőtt: 18

19 A műsoridő mekkora arányában sugároznak saját gyártású műsorokat? 17-40% 40,1-60% 60,1-80% 80,1-99% 100 Összesen Milyen településen üzemel a rádió? Főv áros Megyeszé khely Egyéb város Köz ség Meghatározó zenei stílusa a rádiók 42,2 százalékának volt. A napi műsoridőben a szöveges részek aránya a műsorszolgáltatók kevesebb, mint felénél (44,2%) haladta meg az 50 százalékot. A médiumok döntő többsége (91,1%) sugárzott hírműsort. Kevesebb, mint fele, 45,2 százaléka saját gyártású híreket közölt, 40,5 százaléka viszont hírügynökségtől szerezte be a híranyagot, 14,3 százaléka vegyes megoldást alkalmazott: a helyi híreit maga gyártotta, az országos és nemzetközi híreket pedig ügynökségtől vette át. A hírműsorokban szereplő helyi hírek aránya szintén nagy eltéréseket mutatott az egyes műsorszolgáltatóknál. Több mint egyötödük, 22 százalékuk kizárólag helyi híreket sugárzott. 24,4 százalékuknál 20 százalék alatt maradt a helyi hírek aránya, 26,8 százalékuknál 20-50, 9,8 százalékuknál 50-70, 17,1 százalékuknál pedig százalék között mozgott ez a megoszlás. A helyi hírek mennyisége a településméret csökkenésével párhuzamosan nőtt. Míg a fővárosban üzemelő rádiók több mint felénél ezek kevesebb, mint 30 százalékát tették ki a híreknek, a községekben sugárzó adók fele 70 százaléknál magasabb arányban sugárzott helyi értesüléseket. A műsorszolgáltatók többsége nagy teret szentelt a vételkörzetében történt események feldolgozásának. Helyi témák tették ki a műsorszolgáltatók felénél a (nem zenei) műsoridő legalább 50 százalékát. A hírműsorokhoz hasonló tendencia volt megfigyelhető a nem zenei műsoroknál is, azaz a rádiók vételkörzetében történt események feldolgozása nagyobb szerepet kapott a kisebb településeken működő műsorszolgáltatóknál. 19

20 A nem zenei műsorok milyen arányban foglalkoznak helyi témákkal? 5-30% 31-50% 51-70% 71-99% 100% Összesen Milyen településen üzemel a rádió? F őváros Megyes zékhely Egyé b város Kö zség Az élő műsorok teljes műsoridőhöz viszonyított aránya változó volt, ugyanakkor a műsorszolgáltatók több mint fele (52,5%) 50 százalék fölötti műsoridőben sugárzott élőben. Két rádió kizárólag élő műsorokat adott. Az élő műsorok és a településméret közötti összefüggések azt mutatják, hogy a kisebb településeken működő rádiók nagyobb arányban sugároztak élőben, mint a fővárosban és a megyeszékhelyen üzemelő társaik. Különösen igaz volt ez az egyéb város kategória esetében, ahol a rádiók közel fele (44,8%) műsoridejének legalább 50 százalékában élőben sugárzott, 27,7 százaléka pedig legalább 70 százalékban adott élő műsort. A taglalt rádióknak a közérdeklődésre számot tartó témák felvetésében, illetve a nagyobb nyilvánossághoz való eljuttatásában való lehetséges szerepéről mutat képet az az adat, hogy a műsorszolgáltatók által felvetett témák átkerültek-e a szélesebb nyilvánosságba. Saját bevallásuk szerint a rádiók 63,6 százaléka felvetett már olyan témát, amellyel ennek nyomán foglalkozott más médium (elektronikus média, nyomtatott vagy online sajtó stb.). Ezzel együtt nehéz megítélni a témaorientációs súlyukat, mivel egyrészt nem tudjuk, hogy a médiapiac mely szereplői foglalkoztak e témákkal, illetve ez milyen gyakran fordult elő A rádiók közönsége A mintában szereplő állomások közönségével kapcsolatban elsősorban az információhiány állapítható meg. A rádiók nagy többsége (76,5%) nem végeztetett közönség- és piackutatást. 11,8 százalékuk alkalmanként, ugyancsak 11,8 százalékuk pedig rendszeresen rendelt meg közönségmérést. Azok a műsorszolgáltatók, amelyek sosem rendeltek közönségmérést, ezt gazdasági megfontolásokkal magyarázták: anyagi források hiányával, illetve azzal, hogy véleményük szerint ezeknek a kutatásoknak nincs annyi 20

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében Budapest, 2016. június Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról 2013. február 11. Háttér A Fejér Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2156/2009. (XI. 3.) sz. HATÁROZATA

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2156/2009. (XI. 3.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület 2156/2009. (XI. 3.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 26. heti ülésszakának napirendjére 2011. június 29.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 26. heti ülésszakának napirendjére 2011. június 29. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 26. heti ülésszakának napirendjére 2011. június 29. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A FÖLDFELSZÍNI SUGÁRZÁSÚ HELYI ÉS KÖRZETI RÁDIÓK ÉS TELEVÍZIÓK RÉSZÉRE 2010.

BESZÁMOLÓ A FÖLDFELSZÍNI SUGÁRZÁSÚ HELYI ÉS KÖRZETI RÁDIÓK ÉS TELEVÍZIÓK RÉSZÉRE 2010. BESZÁMOLÓ A FÖLDFELSZÍNI SUGÁRZÁSÚ HELYI ÉS KÖRZETI RÁDIÓK ÉS TELEVÍZIÓK RÉSZÉRE 2010. I./1. A MŰSORSZOLGÁLTATÓ ADATAI 1 1. A műsorszolgáltató (természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA 1. A Médiatanács (1085 Budapest Reviczky u. 8.) megállapítja, hogy az Oktatási éskulturális Közlöny 2010. február

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL A 2004. év őszén teljes körű felmérést végeztünk a szenvedélybetegek nappali ellátást nyújtó intézményeinek körében. A kutatást

Részletesebben

Az Mttv a számos médiaszolgáltatás számára ír elő ún. műsorkvóta kötelezettséget.

Az Mttv a számos médiaszolgáltatás számára ír elő ún. műsorkvóta kötelezettséget. Tájékoztató a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 20-22. -a szerinti műsorkvóta kötelezettségekről, valamint az Mttv. 22. (2) bekezdése szerinti mentesítési

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1958/2006. (IX. 6.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1958/2006. (IX. 6.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 1958/2006. (IX. 6.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Módszertan Kutatásunk ezerfős mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 779/2006.(IV.12.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 779/2006.(IV.12.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 779/2006.(IV.12.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2503/2006. (XI. 15.) sz. HATÁROZATA

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2503/2006. (XI. 15.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület 2503/2006. (XI. 15.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2252/2009. (XI.11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007

NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007 N PROF I T N BUDAPEST, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISSN 1218 7194 Felelős szerkesztő: Tokaji Károlyné főosztályvezető

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Bevezető Az 50 év feletti korosztály televíziónézési szokásai általában kevés figyelmet kapnak annak ellenére, hogy a televízió közönségének jelentős

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból. Budapest, június

KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból. Budapest, június KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból Budapest, 2010. június 1 Bevezetés Az alábbiakban közöljük a kérdőívben szereplő kérdéseket és a

Részletesebben

Országos Rádió és Televízió Testület. 1558/2008. (VIII. 27.) sz. Határozata

Országos Rádió és Televízió Testület. 1558/2008. (VIII. 27.) sz. Határozata Országos Rádió és Televízió Testület 1558/2008. (VIII. 27.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete Ad hoc jelentés PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete 2014. augusztus 7. Készítette: Gadár László Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 388/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 388/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 388/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 2. heti ülésszakának napirendjére Kezdési időpont: 9.00 Helyszín: Médiatanács ülésterem 202. március 2. (szerda) Tájékoztató: A 202.

Részletesebben

ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET. 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET. 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) az 1996. évi a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 27. heti ülésszakának napirendjére július 6. (szerda)

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 27. heti ülésszakának napirendjére július 6. (szerda) Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 27. heti ülésszakának napirendjére 2011. július 6. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 21. heti ülésszakának napirendjére. 2013. május 22.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 21. heti ülésszakának napirendjére. 2013. május 22. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 21. heti ülésszakának napirendjére 2013. május 22. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MERRE TOVÁBB SZARÁMASZER?

MERRE TOVÁBB SZARÁMASZER? MERRE TOVÁBB SZARÁMASZER? 2007. július 6. vitairat Készítette: Gosztonyi Gergely I. Tagság II. Belső szervezet III. Szolgáltatások I. Tagság - egyetlen működő érdekképviseleti szerv a szférában - jelenleg

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai Értékelés Ennek a kérdőívnek a célja az volt, hogy az EUROKONTAKT projekt munkatársait felvilágosítsa a vidéki vállalkozások szolgáltatási szükségleteiről, azok kielégítettségének szintjéről. A felmérést

Részletesebben

LAPPIACI TRENDEK Fény az alagút végén

LAPPIACI TRENDEK Fény az alagút végén LAPPIACI TRENDEK Fény az alagút végén Kázmér Judit Elnök, Magyar Lapkiadók Egyesülete Budapest, 2010. szeptember 16. NYOMTATOTT SAJTÓ: A LEGJOBB BROWSER FŐBB TRENDEK A VILÁGSAJTÓBAN Globális recesszió,

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2108/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2108/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2108/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Gyorsjelentés a helyi adókkal kapcsolatban készített vállalkozói véleménykutatásról 2012. június 11.

Gyorsjelentés a helyi adókkal kapcsolatban készített vállalkozói véleménykutatásról 2012. június 11. Háttér Gyorsjelentés a helyi adókkal kapcsolatban készített vállalkozói véleménykutatásról 2012. június 11. A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megalakulása óta kiemelten kezeli a konstruktív párbeszéd

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanévi idegen nyelvi mérés országos jelentésének elemzése

A 2014/2015-ös tanévi idegen nyelvi mérés országos jelentésének elemzése A 2014/2015-ös tanévi idegen nyelvi mérés országos jelentésének elemzése EBESI ARANY JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4211 Ebes, Széchenyi tér 5. OM azonosító:

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 3. hullám Vélemények a fehérvári médiáról 10. augusztus 31. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo

Részletesebben

Diplomás pályakövető rendszer május-június

Diplomás pályakövető rendszer május-június Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY Tervezet BGK - 14 éves korban BGK - jelenleg KGK - 14 éves korban KGK - jelenleg KVK - 14 éves korban KVK - jelenleg NIK - 14 éves korban

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Közvélemény-kutatás kiértékelése

Közvélemény-kutatás kiértékelése Közvélemény-kutatás kiértékelése Bóly Borjád Monyoród Nagybudmér Pócsa térségi ivóvízminőség-javító projekt Azonosító szám: KEOP-7.1.3.0/09-2011-0004 Készítette: Sághy-Sat Kft. 2012. október Tartalomjegyzék

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

AZ ECONET.HU MÉDIA ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ORSZÁGOS RÁDIÓS PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉRŐL

AZ ECONET.HU MÉDIA ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ORSZÁGOS RÁDIÓS PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉRŐL AZ ECONET.HU MÉDIA ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ORSZÁGOS RÁDIÓS PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉRŐL I. Az econet.hu Média és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 746/2009.(IV.1.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 746/2009.(IV.1.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 746/2009.(IV.1.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 22. heti ülésszakának napirendjére május 30.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 22. heti ülésszakának napirendjére május 30. Kezdési időpont: 3.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 22. heti ülésszakának napirendjére 202. május 30. (szerda) Tájékoztató: A

Részletesebben

A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői. A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei

A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői. A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei A válaszadó szervezetek jogi formája Összes szervezet Ernyőszervezetek Nem ernyőszervezetek

Részletesebben

2.0 változat. 2012. június 14.

2.0 változat. 2012. június 14. SZAKISKOLA 2012 Kutatási beszámoló a szakképzési beiskolázási keretszámok tervezéséhez és a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztéséhez a Közép-Dunántúlon 2.0 változat 2012. június 14. H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN KUTATÁS KÖZBEN Gábor Kálmán KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN HIGHER EDUCATION STUDENTS IN DORMITORIES No. 272 ESEARCH RESEARCH A Felsőoktatási Kutatóintézet a magyar oktatásügy átfogó problémáinak tudományos

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2088/2007. (IX.19.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2088/2007. (IX.19.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2088/2007. (IX.19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése 2013. június A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és -elemző főosztálya folyamatosan

Részletesebben

Aprogram ugyan a hátrányos helyzetû diákoknak szólt, de a hátrányok közül elsõsorban

Aprogram ugyan a hátrányos helyzetû diákoknak szólt, de a hátrányok közül elsõsorban Iskolakultúra 2006/7 8 Fehérvári Anikó Liskó Ilona Felsõoktatási Kutatóintézet, Professzorok Háza Az Arany János Program tanulói Az Arany János Tehetséggondozó Programot (AJP) az Oktatási Minisztérium

Részletesebben

TÁMOP A-13/

TÁMOP A-13/ 1 TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0043 Helyfoglalás aktív jelenlét, aktív együttműködés TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0043 Helyfoglalás aktív jelenlét, aktív együttműködés Ágazati kollektív szerződés előkészítése című

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Egy oktatási intézmény életében különös jelentőséggel bírnak az egyetemi nyílt napok, hiszen ez kiváló lehetőség arra, hogy

Részletesebben

PROKON Kutató és Elemző Társaság. Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről

PROKON Kutató és Elemző Társaság. Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről PROKON Kutató és Elemző Társaság Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről Az elemzést készítette: Rotyis Bálint A kérdőívet szerkesztette és ellenőrizte: Vizvári Fanni A PROKON Kutató és Elemző

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-i ülésére 8740-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012. évi szolgáltatási díjai Az előterjesztést

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői Johns Hopkins University 12 országra kiterjedő kutatása Nemzetközi kutató team a Johns Hopkins University Institute for Policy Studies szervezésében

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról Ügyfél megségi kérdőív 2007 Összefoglaló A kutatásról Az AGB Nielsen Media Research 2007 szeptemberében globális felmérést készített ügyfelei körében. A kutatást a londoni székhelyű Britsh Market Research

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

O F. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 P R. Központi Statisztikai Hivatal

O F. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 P R. Központi Statisztikai Hivatal szervezetek alapítványok egyesületek szövetségek érdekképviseletek közhasznú társaságok egyesülések köztestületek társadalmi szervezetek közalapítványok társas nonprofit szervezetek kamarák hegyközségek

Részletesebben

Kiket érinthet az analóg lekapcsolás?

Kiket érinthet az analóg lekapcsolás? Televíziónézési pillanatkép Kiket érinthet az analóg lekapcsolás? 2011. november Nielsen Közönségmérés - Előfizetés (vételi hierarchia) + A teljes népesség () televíziós vételi platformok szerinti kategóriái

Részletesebben