GYERMEKBARAT. Alapítva: XIX. évfolyam/1-2. szám január.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYERMEKBARAT. Alapítva: 1924. XIX. évfolyam/1-2. szám 2006. január. www.gyermekbarat.hu"

Átírás

1 gyermekbimpr3[1].qxd :51 Page 1 GYERMEKBARAT I A M a g y a r o r s z á g i G y e r m e k b a r á t o k M o z g a l m a l a p j a Alapítva: XIX. évfolyam/1-2. szám január A szervezet Magyarországról egyedüliként teljes jogú tagja a Nemzetközi Sólyom Mozgalom Szocialista Nevelési Internacionálénak. A lap megjelenését az NCA támogatása tette lehetõvé.

2 gyermekbimpr3[1].qxd :51 Page 2 HÍREK, ESEMÉNYEK HÍREK, ESEMÉNYEK HÍREK, ESEMÉNYEK október 26-án rendezték meg a Budaörsi Kistérség Diákönkormányzatok II. Konferenciáját Budaörsön, a Városi Klubban. A háziasszony szerepét Hõgyi Krisztina, kistérségi megbízott töltötte be. A megnyitót Wittinghoff Tamás polgármester köszöntõjét követõen dr. Szabóné Müller Tímea képviselõ, az Integrációs Bizottság elnöke tartotta. A konferencián a következõ elõadásokra került sor: Pest Megye Önkormányzatának ifjúsági aktivitása (Végvári Tamás megyeházi szakértõ, Pest Megye Önkormányzata) Ifjúság lehetõség valóság (Németh Erika országgyûlési képviselõ, Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság) Kiknek és miért jó, ha a diákoknak vannak jogai? Hanti Vilmos, a Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma elnöke, az Oktatási Minisztérium Országos Közoktatás-politikai Tanácsa Diákoldala elnöke Az elõadásokat követõ szekcióülések diákok és tanárok aktív részvételével zajlottak: Hanti Vilmos irányításával: A diákönkormányzatok erõsítésének lehetõségei. Strenner Szilárd, a Mobilitás munkatársa vezetésével: A diákok konkrét nemzetközi lehetõségei, utazások, pályázatok. A Budaörsi Kistérségbe a következõ települések tartoznak: Biatorbágy, Budaörs, Diósd, Érd, Herceghalom, Pusztazámor, Sóskút, Százhalombatta, Tárnok, Törökbálint. A Magyar Vendéglátó Szövetség a Tulip Inn Budapest Millennium Hotelben rendezett Közétkeztetési kerekasztal-konferenciát november 11-én. A rendezvény fõvédnöke dr. Dobrev Klára volt. A rendezvényt Román Péter (MVSZ a Közétkeztetési Munkacsoport elnöke) nyitotta meg, majd dr. Dobrev Klára mondott nyitó beszédet. A program a követezõképp zajlott: Az MVSZ vitaindítója (Román Péter elnök, MVSZ) Az önkormányzatok tapasztalata (Malatinszkyné Kovács Tünde szakfõtanácsos, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége) A közétkeztetõk mindennapjai (Szûcs Ferencné elnök, Közétkeztetõk, Élelmezésvezetõk Országos Szövetsége) A vendéglátás és azon belül a közétkeztetés fejlesztési lehetõségei (dr. Herczegh András fõosztályvezetõ, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium) A 80/1999. (XII.28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet gyakorlati megvalósulásának tapasztalatai (Dr. Ócsai Lajos fõorvos, Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat; Dr. Zajkás Gábor fõigazgató-helyettes, Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet; (Selmeczi Zsuzsanna csoportvezetõ, Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség) A nevelési-oktatási intézmény lehetõségei az egészséget támogató gyermekétkeztetés területén (Brassói Sándor fõosztályvezetõ-helyettes, Oktatási Minisztérium) Egy jó gyakorlat a gyermekétkeztetésben (Salát Gergely, Amerikai Nemzetközi Iskola) Bioélelmezés lehetõségei az iskolákban (Wéber György, Biokultúra Szövetség) A Nestlsé az egészségesebb táplálkozásért (Suhajda Krisztina, Nestlé Hungaria Kft) Mit tesz egy civil szervezet a gyermekétkeztetésben (Hanti Vilmos elnök, Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma) A Magyar Köztársaság elnöke augusztus 20-án a gyermekek és a fiatalok nevelése, érdekeik képviselete területén végzett sokoldalú, kiemelkedõ munkája, társadalmi tevékenysége elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta Hanti Vilmosnak, a Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma elnökének. A tartalomipar a növekedésért és a foglalkoztatásért címmel rendezte meg a MATISZ (Magyar Tartalomipari Szövetség, ) XV. konferenciáját a Magyar Telekom Tölösi Péter Konferencia Központban. A konferencia fõvédnöke és támogatója az Informatikai és Hírközlési Minisztérium volt. Elõadók voltak: Richard Swetenham, az Europai Bizottság Információs Társadalom- és Média Fõigazgatóság képviselõje; Kordás László politikai államtitkár, Foglalkoztatáspolitikai és MunkaügyiMinisztérium; Gyermekbarát játszóbuszunkkal igény és lehetõségeink szerint járjuk az országot, nem olyan rég a kispesti napközis táborban jártunk. (Játszóbusz a bûnmegelõzés szolgálatában a Fõvárosi Önkormányzat Városrendészeti Bizottsága támogatásával.) 2

3 gyermekbimpr3[1].qxd :51 Page 3 Új évi köszöntõ Mi, akik a kisebbekkel foglalkozunk, igyekszünk örömet varázsolni minél több gyermek szívébe: egy-egy ajándékkal, közösségi élménnyel, vagy akár azzal is, hogy érdeküket képviseljük. Ezzel igazán szép, emberi gyermekbarát hagyományt követünk 89 éves szervezetünkben! Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a boldog gyermekkori élmény biztosítása nem csak egyegy alkalmat kell, hogy jelentsen. Kéthly Anna, a Gyermekbarátok egykori vezetõje, a kiváló szociáldemokrata politikusnõ mondta a két háború között, hogy a gyermekeknek adott segélyek, könyöradományok ideigóráig ugyan mosolygóssá változtatják a gyermekek arcát, de egy igazságos társadalmat kell teremtenünk, ahol nem a születés véletlene határozza meg a gyermekek sorsának alakulását. A gyerekeket igyekszünk a jóra, a humanizmusra nevelni is. De mit is jelent ez a mindennapi gyakorlatunkban? Akkor, amikor kevés kapaszkodót kapnak a jövõ felnõttjei, akkor, amikor mi felnõttek nem mutatunk sokszor jó, követendõ példát nekik? A humanista erkölcs vállalásának tudatosítása nem kellõen valósul meg iskoláinkban, de mindennapi életünkben sem. Pedig mindennapi életünkhöz kellenek néha korlátok.,,korlátolt volt - ezt már Kosztolányi mondja a bölcs Moviszterrõl. Volt egy korlátja mely nélkül emberi nagysága megsemmisült, elveszett volna a szabadság meddõ korlátlanságában." Semmiféle pedagógia nem létezik erkölcsi háttér vállalása nélkül. Pedagógiánkat nem lehet teljesen a kíméletlen piac által diktált elvárásokra helyezni. Elbizonytalanodunk: melyik a helyes út? Ha tisztességgel szabálykövetõk vagyunk, vagy ha rugalmasan megszegjük az elõírásokat úgy, hogy ne vegyék azt észre. Hazudjunk, vagy mindig mondjunk igazat? Mert tapasztaljuk: a hazug embert ugyan hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát, de az igaz ember el sem mozdul a helyérõl. Történelem tanításunk során ki a hõs? Az a második világháborús katona, aki a bûnös magyar politikusok parancsára idegen országba, a Szovjetunióba ment fegyelmezetten harcolni? Vagy az, aki átállt a hivatalos ellenséghez a Vörös Hadseregbe, s a fasizmussal szemben akár honfitársaira is fegyvert fogott? Vagy mindkettõ? Idén 13. éve képviselem a Gyermekbarátokat az Oktatási Minisztérium Közoktatás-politikai Tanácsában. Igazi élményt nyújt a Tanács kiváló tagjaival az együttmûködés. Az egyik közülük Mácz István barátom. Legutóbb dedikált könyvével ajándékozott meg, amely a Szent István Társulat gondozásában jelent meg,,kísértés a jóra" címmel. Érdemes felidézni azokat, akikben a szerzõ erkölcsi példaképeket láttat meg velünk: Albert Schweitzer a TISZ- TELET, Ady Endre a HÁLA, Antigoné a KEGYELET, Bajcsy-Zsilinszky Endre a HAZASZERE- TET, Maximilian Kolbe az ÁL- DOZATKÉSZSÉG, Sztelo Gábor az OKOSSÁG, Antoine de Saint- Exupéry Kis Hercege a BÖL- CSESSÉG, Babits Mihály a HIT, Arany János a BECSÜLETESSÉG, Anna Frank a REMÉNY, Martin Luther King az IGAZSÁGOSSÁG és a SZOLIDARITÁS, Teréz anya pedig, mint a SZERETET embere. Szervezetünk elnöksége (Balról: Mészáros Jánosné, Hanti Vilmos, Varró József, Zsibrita Mária, Nagyné Mermeze Klára),,Nincs ember, aki ne szeretne jó lenni" - írja Mácz István a könyv ismertetõjében. "Olvastam gyilkosról, aki szörnyû tette után a kalitkában csicsergõ madárnak enni adott, hogy az éhen ne haljon." Fogadjuk meg ezeket a meglehetõsen hiánypótló szavakat! Az új év kezdetén nézzünk egy kicsit magunkba, gyûjtsünk erõt, s határozzuk el, hogy gyermekeinket az új esztendõben egy kicsivel jobbá neveljük, humanista szellemû erkölcsi gazdagságra. Hanti Vilmos, a Gyermekbarát Mozgalom elnöke 3

4 gyermekbimpr3[1].qxd :51 Page 4 16 ÉVES AZ ENSZ GYERMEKJOGI EGYEZMÉNYE,,A gyermekek érdeke mindenek elõtt Az ENSZ november 20-án fogadta el a gyermekek jogairól szóló nyilatkozatot, s 16 éve, 1989-ben azonos napon aláírták a gyermek jogairól szóló egyezményt, amelyhez a Magyar Köztársaság 1991-ben csatlakozott. átfogó koncepcióval. Nem csak az érintettek nem ismerik a jogaikat, hanem azok az intézmények és hatóságok sem ismerik megfelelõen a jogszabályokat, amelyek feladata a gyermekek jogainak védelme és érvényesítése. joggal és sürgetõen várható el a ma gyerekétõl, a jövõ felnõttjétõl, hogy megismerhesse a szûkebb-tágabb társadalmi környezete demokratikus mûködésmódját, kialakuljon ez irányú emocionális kötõdése, valamint demokratikus készsége, s ebbõl következve elutasítson mindenféle szélsõséges nézetet. Az elmúlt évek hazai jogharmonizációs törekvései ellenére, az esetenként példamutatóan érvényesülõ gyermekjogi szempontok ellenére továbbra sem vált széleskörûvé a társadalomban a gyermek érdeke mindenek elõtt elv. Nem valósult még mindig meg a társadalmi szemléletváltás a gyermekjogok érvényesítése terén. Nem váltotta fel széles körben a korábbi tekintélyelvû családon belüli és közoktatáson belüli nevelést a demokratikus élményekre épített, a demokratikus készségek elsajátítását felvállaló szülõi és közoktatási háttér. A Gyermekbarát Mozgalom elnöke a Kremlben május 9-én Kofi Annan, az ENSZ fõtitkár és a Nemzetközi Antifasiszta Szövetség (FIR) vezetõi társaságában Magyarország az ENSZ 1989-es gyermekjogi egyezményének végrehajtásáról szóló elsõ jelentését 1996-ban készítette el a nemzetközi szervezet számára, amelyet 1998-ban tárgyaltak meg. Akkor az ENSZ Gyermekjogai Bizottsága megállapította, hogy nincs Magyarországon átfogó nemzeti politika, és a különbözõ szakmai csoportok nem ismerik kielégítõen az ENSZ gyermekjogi egyezményét, valamint kifogásolta a roma gyermekeket érõ hátrányos megkülönböztetést is. Most, az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének 16. születésnapján a Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma elnöksége ismét kénytelen megállapítani, hogy rendszerváltásunk után másfél évtizeddel Mindezért a demokratikus társadalom valamennyi felnõtt szereplõjének, valamennyi, a gyermekekre hatással lévõ intézménynek, különösen az iskolának, az eddigieknél nagyobb felelõsséget és eredményesebb tetteket kell vállalnia. A MAGYARORSZÁGI GYERMEKBARÁTOK MOZGALMA ELNÖKSÉGE A gyermekek jogainak ünnepén szükséges idéznünk a 2003-as újabb kormányjelentésbõl:,,a gyermekek jogainak érvényesítését biztosító magyar jogszabályok a legtöbb kérdésben megfelelnek a nemzetközi egyezményeknek és a demokrácia követelményeinek. Ugyanakkor ezek végrehajtása terén még nagy Magyarország elmaradása, és nem rendelkezik e területen 4

5 gyermekbimpr3[1].qxd :51 Page 5 Civil szervezetek a szkrín-píszért (screen-peace) a képernyõbékéért! A Nemzetközi Gyermekmentõ Szolgálat és az Országos Rádió és Televízió Testület idén harmadik alkalommal rendezte meg A média hatása a gyermekekre és fiatalokra címû nemzetközi médiakonferenciát szeptember 29. október 1. között Balatonalmádiban. A konferencia célja elsõsorban az volt, hogy feltárja, milyen hatást gyakorol a média, az internet, illetve a számítógépes- és videójátékok széles választéka a gyermekek és a fiatalok életére, mennyire befolyásolják szokásaikat, szabadidõs programjaikat, bõvítik-e vagy szûkítik látókörüket, továbbá, hogy van-e öszszefüggés, és ha igen, milyen, a gyermekek és fiatalok körében egyre inkább terjedõ agresszív viselkedési formák és a média között. A konferencián hozzászólásra kérték fe szervezetünk elnökét. A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma 1998 januárjában indította kampányát Gyilkosság nélküli képernyõt! címmel a gyermekek fejlõdését sértõ erõszakos televíziómûsorok csökkentése érdekében. A kezdeményezéshez rövid idõ alatt több mint száz civil szervezet, tizenegy egyház, több gyermekérdekû intézmény csatlakozott. Az együttmûködõk elkészítették az alábbi 12 pontos elvárásukat. MIT KÍVÁNUNK A MAGYAR TELEVÍZIÓKTÓL? Karta a gyermekekért 1. A 0-18 éves korú gyermekeknek színvonalas, õket nem kihasználó, kifejezetten nekik szóló mûsorokat kell bemutatni mind a közszolgálati, mind a kereskedelmi televíziókban, amelyeknek a szórakozás mellett a legteljesebben elõ kell segíteniük a gyermekek testi, lelki (szellemi, erkölcsi és szociális) fejlõdését. 2. A gyermekek a televízió segítségével láthassák, hallhassák, fejezhessék ki magukat és szubkultúrájukat, amellyel megerõsíthetik éntudatukat, földrajzi, közösségi hovatartozásukat. 3. A televízió a magyar kultúrára és a Magyarországon élõ nemzetiségek kultúrájára építse mûsorait, ugyanakkor legyen fogékony és nyitott más kultúrák iránt, ismerje el és értékként kezelje azokat. 4. A gyermekmûsorok mûfaj és tartalom tekintetében legyenek változatosak. 5. A ig, majd ig tartó védõsávban a közszolgálati és a kereskedelmi televíziók fokozottan törekedjenek arra, hogy olyan mûsorszámokat mutassanak be, amelyek nem károsak a gyermekek testi, lelki (szellemi, erkölcsi és szociális) fejlõdésére, kifejezetten kerüljék az erõszakos és szexjelenetek vetítését. 6. A védõsávban bemutatott hírmûsorok, reklámok, programelõzetesek kerüljék az öncélú erõszakot bemutató, sokkoló képsorokat, s enyhébb esetekben is (szóban, piktogrammal stb.) hívják föl arra a nézõk figyelmét. 7. A mûsorok nyújtsanak segítséget a gyermekeknek, a családoknak abban, hogy pozitív nézõi szokásaik alakuljanak ki, hívja föl a szülõk figyelmét nevelési felelõsségükre. 8. A gyermekmûsorokat alapvetõen abban az idõben kell sugározni (vagyis a védõsávban), amikor a gyermekek ténylegesen láthatják azokat. 9. A gyermekek számára káros mûsorszámok jellegérõl tájékoztatást kell adni a mûsorelõzetesekben, a kinyomtatott programokban, illetve közvetlenül a vetítés elõtt. 10. A mûsorszámok kategoriázását szakértõkbõl álló társadalmi bizottság végezze. 11. A mûsorok magas színvonalának érdekében megfelelõ anyagi alapot kell létesíteni és elérhetõvé tenni. 12. A mindenkori kormányok, gyártók, forgalmazók, mecénások ismerjék el a hazai gyermektelevíziózás közszolgálati fontosságát, lehetõségükhöz mérten támogassák azt. A kampány rövid távon komoly eredményeket hozott. A nagy társadalmi aktivitás ráirányította a figyelmet a problémára. Megindult egyfajta párbeszéd a témáról a szakemberek és lakosság körében egyaránt. Több idõskorú is támogatta kampányunkat, hisz maguk is veszélyeztetve látták nyugodtságra törekvõ életvitelükben a megnövekedett képernyõerõszakot. Egy telefonáló amikor biztatott bennünket támogatásával, elmondta, hogy már nem zudja, hogy melyik vércsatornára kapcsoljon, mindenhol csak az erõszakkal 5

6 gyermekbimpr3[1].qxd :51 Page 6 6 találkozik. Voltak, akik kifejezetten hasznosnak tartották a képernyõn látható erõszakot, mert ahogy mondták, a gyermek ezen keresztül kiéli erõszakigényét, s nem a valós társadalomban lesz erõszakos. Mi ezzel szemben szögesen ellentétes nézetet vallottunk. Végeredményben a kampány is azért indult el, mert a kampányban résztvevõk azon a nézeten voltak, hogy igenis, a gyermekek egészséges fejlõdését jelentõsen befolyásolhatja a televízió képernyõjén látott erõszak. Leginkább a szegényebb gyermekkorosztályra jellemzõ, hogy szinte az egyetlen szabadidõs tevékenységük a tévénézés. Szüleik ráadásul még örülnek is annak, hogy a gyerek nem csavarog, hanem otthon a tévét nézi. Ezeknek a gyerekeknek a drága különórákra nincs lehetõségük járni, az otthoni számítógépezés számukra elérhetetlen. Szüleik nem tudnak velük kellõen foglalkozni, hiszen a család megélhetéséért folytatott küzdelmük köti le õket. Az õ gyermekeik a legvédtelenebbek, nem tudnak minden esetben a felnõttek segítséget, biztonságot nyújtani számukra a véres események belsõ feldolgozásához. Amikor nekünk, a kampányban résztvevõknek az az igényünk, hogy a televízió jó barátot jelentsen, ablakot a világra, a világ megismerésére, akkor nem tudjuk elfogadni a jelentõs mintanyújtótól, hogy olyan magatartásmódot sugalljon, amely az erõszakos önbíráskodásra, a problémák kezelésének erõszakos megoldására ad késztetést. Demokratikus intézményrendszerünk erõsítése egyben a társadalmi demokrácia erõsítése is. Ha a gyermekek azt tapasztalják a számukra fontos, érzelmileg is elfogadott televíziós mûsorszámban, hogy a rendõrség tehetetlen a bûnelkövetõvel szemben, csakis az állampolgárnak kell erõszakos eszközökkel megvédenie magát, az nem erõsíti a demokratikus intézményrendszerbe vetett bizalmat. Eredményeink közé tartozott, hogy az ORTT segítségével sikerült leültetni a mûsorcsatornák képviselõit, s megállapodtunk a fikciós mûsorszámoknál alkalmazandó egyfajta piktogramrendszerben, amely a nézõket tájékoztatja a mûsorokról. Sajnos a promóciókra és a hírmûsorokra a megállapodás nem terjedt ki. Az akkor ellenzékben lévõ párt ifjúsági testülete a téma fontosságára való tekintettel egyenesen köztestület felállítását indítványozta. A kampányunkat tavaszán elsodorták az országgyûlési választások. A felálló új hatalomnál megpróbáltuk ugyan a médiatörvényben szükségesnek tartott változtatásokat elérni, de zömmel azt a választ kaptuk, hogy az egész médiatörvény olyan rossz, amilyen, tehát az egészen kellene változtatni. Eredménytelenségünk folytán a kampány lecsökkent résztvevõi a taktikát változtattak. A továbbiakban alapvetõen a médiaerõszakot elviselni kényszerülõk, szülõk, gyerekek körében folytattuk tevékenységüket. Tudatos nézõi szokások erõsítésére, az optimális képernyõhasználat elõsegítésére helyeztük át tevékenységünk súlypontját. Egy konferenciánkon, amelyet az együttmûködõ egyik egyház környezetében, a Krisna-völgyben tartottuk egészen addig eljutottunk a közös gondolkodásban, hogy a televíziónézési szokások kialakításakor, a szelektív mûsornézésre neveljünk. Arra, hogy a gyermek ne sodródjék a világban, hanem tudatosan tervezze meg heteit, napjait, akkor talán nem is kell mindig a tévé elõtt ülnie. Legyenek a személyiségfejlõdést biztosító egyéb programlehetõségek is, amelyet a szülõ, az óvoda, az iskola biztosít, elérhetõvé tesz minél szélesebb körben. A 2002-es kormányváltást követõen az Ifjúsági Családügyi Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium kezdeményezésünkre egy konferencia erejéig összehívta az érintett szereplõket: mûsorkészítõket, a -szolgáltatókat, a témában érintett civil szervezeteket, az újságírókat. Ambiciózus tervek születtek a témával foglalkozó területi Gyermekmosoly klubok létrehozására, de érdemben nem történt e téren elõrelépés. Az MTV-ben egy évre választott civil kurátori hátteremmel az akkori ügyvezetõ alelnökkel szeptemberében létrejött egy együttmûködési megállapodás a MTV Rt. és a Magyarországi Gyermekbarátok mozgalma között. A szerzõdés tárgya volt többek között az MTV-s televíziómûsorok erõszakmentesebbé tétele, a gyermek és ifjúsági mûsorok tartalmi erõsítésének a vállalása, a mûsoridõ megfelelõ súllyal történõ kezelése. A szerzõdés ünnepélyes aláírása után röviddel az ifjúsági és gyermek mûsoridõs sáv csökkent. Amikor pedig kifogásoltunk a szerzõdésre hivatkozva egy-egy kirívó mûsorszámot, érdemi választ nem kaptunk. Mindezek alapján úgy látjuk, hogy folytatni kell a társadalmi szintû összefogást a médiumokban tapasztalható erõszakra ösztönzõ mûsorszámok csökkentésére. A kampányban részt vevõ civil szervezetek a következõ javaslatot teszik: 1. Legyen felelõse a kormányban a médiaagresszió problémakörének, s készüljön intézkedési terv különösen az oktatásban és egyéb területeken megvalósítandó prevencióra. Véleményünk szerint ezen preventív intézkedések jótékonyan hathatnak a bûnmegelõzés terén is. 2. A kormány kezdeményezze az évi I. (média)törvény módosítását, amelyben az 5. megsértõivel szemben szankciók szerepelnek. 3. A kormány tegyen intézkedéseket annak érdekében, hogy a,,mit kívánunk a magyar televíziótól? címû charta vitaanyagunkban megfogalmazottak a közszolgálati és a kereskedelmi televíziózás alapkövetelményeivé válhassanak. Hangsúlyozzuk, hogy a chartatervezet meghatározó elemeiben az Európai Gyermektelevíziós Chartára épül, amelyhez a Magyar Köztársaság is csatlakozott. A társadalmi vitára bocsátott tervezetünk 11. pontja különösen érinti a jövõ évi költségvetést, hiszen javasoljuk, hogy a (közszolgálati) mûsorok magas színvonala érdekében megfelelõ anyagi alapot kell létesíteni és elérhetõvé tenni.

7 gyermekbimpr3[1].qxd :51 Page 7 Ázsiai és európai gyermekszervezeti vezetõk egy demokratikus, jobb világért! Nemzetközi fórum Budapesten a Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma szervezésében. A Fórum zárónyilatkozata A konferencia A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma vendégeként Budapesten tartották nemzetközi fórumukat ázsiai és európai civil gyermekszervezetek vezetõi Ázsiai és európai gyermekszervezeti vezetõk egy demokratikusabb, jobb világért mottóval. A résztvevõk a Független Államok Közösségébõl (FÁK), Magyarországról, Nagy-Britanniából és Romániából 92 gyermekszervezet képviseletében érkeztek, négy és fél millió gyermek tagjuk van. Az elsõ, 2000-es ukrajnai Fórumra alapozva amelyet a Gyermekszervezetek Nemzetközi Uniója (UPO-FCO) kezdeményezett megismerhették a gyermekek és fiatalok helyzetét helyi, regionális és nemzetközi szinten. A találkozón olyan problémákra koncentráltak, mint a gyermekek részvétele a közéletben, a rasszizmus, a kisebbségek helyzete, az erõszak a médiában, a tolerancia, valamint arra, hogy maradéktalanul megvalósuljanak az ENSZ Gyermekjogi Egyezményében foglaltak. A Fórum résztvevõi megállapodtak, hogy a különbözõ országok gyermekszervezeteinek nemzetközi együttmûködésében a következõ területek kapjanak prioritást: Közös információ-megosztás az információ-technológia segítségével a gyermekszervezetek számtalan tevékenységérõl; A gyermekek érdekében tevékenykedõ köz- és önkéntes szervezetek közötti partnerség, Közös projektek és programok, gyerekcserék és nyári aktivitások, a serdülõk találkozóit magukba foglaló együttmûködések; Folyamatos párbeszéd a gyermekszervezetek vezetõi között idõszerû témákról, az interkulturális megértés jegyében; A gyermekvezetõk folyamatos képzése, külön figyelve az erkölcsi és gyermekpszichológiai területekre; Azon események kiemelése, amelyeken az antifasiszta tevékenységekre, a társadalomban megnyilvánuló idegengyûlöletre, a kirekesztésre hívjuk föl a figyelmet. A Fórum delegáltjai ismételten megerõsítik az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény foganatosításáért dolgozó civil szervezetek közötti nyitott és konstruktív együttmûködés szükségességét. Angol vendégeink éneket tanítanak Játékos táncverseny 7

8 gyermekbimpr3[1].qxd :51 Page 8 PAX GYERMEKBARÁT ÜDÜLÕ ÉPÍTÉSE ERDÉLYBEN maradt szegény gyermekek üdültetésében. Egykori vezetõi között megtalálható Kéthly Anna, a kiváló politikusnõ is. A szervezet több, ma határon túli településen is mûködött, így pl. Szabadkán, Nagyváradon, Temesváron. A Gyermekbarát Egyesület tevékenységét 1944-ben a nyilas belügyminiszter betiltotta, mert árpádföldi üdülõjében lengyel zsidó menekülteknek adott otthont, zsidó gyermekeket üdültetett. Az egyesület a II. világháború után rövid idõre újjáalakult, majd 1948-ban a szélsõbal lehetetlenítette el mûködését. A szervezet ingatlanait 1953-ban államosították, így a tagok gyûjtésébõl vásárolt árpádföldi üdülõt is. Amíg a magánszemélyek, az egyházak részesültek kárpótlásban, az 1948 elõtt mûködõ civil szervezetek nem ben a gyermekbarát egyesület Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma néven alakult másodszor újjá. Tevékenységében meghatározó a tehetséges és a hátrányos sorsú gyermekek segítése, közremûködés szabadidejük hasznos megszervezésében. Fõ nevelési elvei a békére, a demokratikus készségekre, a toleranciára, a kirekesztés minden formája elleni föllépésre nevelés. Újjáalakulása óta több társadalmi kezdeményezéssel is élt. Az egyik nagyobb visszhangot az erõszakmentesebb médiumokért folytatott kampánya váltotta ki 1998-ban ben indította szakmai programját A gyermekbarát étkeztetésért! címmel. A szervezet Magyarországról egyedül teljes jogú tagja a brüszszeli székhelyû Szocialista Nevelési Internacionálénak és tagja a COFACE-nak, az Európai Közösség családszervezetének. Ifjúsági innovációs központ. A szegény gyerekek üdülõje. A békére, a toleranciára nevelés központja. A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma a romániai Algyógyfürdõn szeretne szegény gyerekek nyaraltatásához létrehozni egy üdülõt PAX néven. Az egyesület a telket már megvette, jelenleg az épület tervezése folyik. A szükséges anyagiakat a Gyermekbarát Mozgalom pályázatok és adományok révén kívánja elõteremteni. A kezdeményezés érdekessége, hogy Budapesten él a 101 éves Dusi néni, Erzsébetváros díszpolgára. Elmondta, hogy családjával ig Algyógyon élt, ahol édesapja telekkönyvvezetõként dolgozott. Õ 16 éves lányként 1920-ban költözött Pestre. Non-profit közhasznú civil szervezetünkrõl A tradicionális múltú gyermekbarát egyesület már 1917-es megalakulása után közremûködött az I. világháború után család nélkül 8 A projektrõl A közhasznú Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma folytatja azt a tradicionális tevékenységét, amelyet a szegény sorsú gyerekek számára elõdei már 1917-tõl tettek. Nyári üdültetést szervez a Budapesttõl 470 km-re, Romániában, Algyógyfürdõn (www.geoagiu.ro) lévõ üdülõközpontban, elsõsorban romániai magyar és magyarországi, de más határon túl élõ gyermekek számára is. Szervezetük ezért e helyen a közelmúltban saját költségvetésébõl 6,2 millió Ft-ért 936 nm közmûvesített telket vásárolt, amin üdülõt kíván építeni egy busznyi gyerek (48 fõ) részére. A projekt a szegény gyerekek segítésének jó példája. Nemcsak abban mutat túl, hogy konkrétan nyújt kapaszkodót a határon túli magyar gyermekeknek, hanem abban is, hogy egyrészt a magyarországi gyerekek megismerhetik Erdély kulturális és természeti szépségeit, másrészt a közös üdülés a romániai (magyar és nem magyar) gyerekekkel, más határon túl élõ magyar gyermekekkel jó lehetõséget ad a barátságkötésre, egymás kultúrájának megismerésére, valamint a további, felnõttkori együttmûködésre a közös Európai Unióban. Nem is beszélve arról, hogy a szegény gyerekek számára nyújtott lehetõségbõl bizonyára a cigány gyerekek is részesülnek, s részükre is biztosítottá válnak ezek az elõnyök.

9 gyermekbimpr3[1].qxd :51 Page 9 Évente 320 szegény gyerek térítésmentes nyaraltatása Szervezetünk nyaranta, július és augusztus hónapokban 8 x 1 hetes turnusokban szegény sorsú határon túli magyar és magyarországi gyermek számára szeretne ingyenes üdültetést biztosítani. Így a szervezet által évente 320 szegény gyermek részesülhet térítésmentesen nyaralásban. A ténylegesen rászoruló gyermekek kiválasztásában az önkormányzatok, az iskolák, a civil szervezetek segítségét fogjuk kérni. A létrehozás után a projekt finanszírozása A nyári 8 hét térítésmentes nyaraltatás biztosítására a további 10 hónapban enyhe haszonnal képzéseket, gyermek, illetve gyermekcélú konferenciákat szervezünk, erdei iskolát, kirándulócsoportokat fogadunk. A kialakítandó üdülõ terve 0. szint (pince): raktár, disco, közösségi programok, a konyhaszemélyzet öltözõje, raktár, WC. 1.szint (földszint): nagyterem 48 fõ étkezése, közösségi élete számára, fõzõkonyha, iroda szint: (1-2. emelet) 48 fõ alvási lehetõségének biztosítása 10 db 4 ágyas, 2 db 2 ágyas szoba. WC-k, zuhanyzók 4. szint: (tetõtér) 2X2 ágyas apartman, erkély, lépcsõ a kilátótoronyba. Elõkert, udvar: bekerítés, parkosítás, gyorsan növõ örökzöldbokrokkal, pihenõpadok, parkoló, kisebb medence. Az üdülõ létrehozásának tervezett költsége 60 millió Ft: Telekvétel 6 millió Ft. Építkezés 42 millió Ft. Berendezés 7 millió Ft. Tervezési költség 3 millió Ft. Szervezési költség 2 millió Ft. Egyesületünk 6,2 millió Ft készpénzzel rendelkezett erre a célra, amit a telekvásárláskor el is költöttünk. Ugyancsak egyesületünk ajánlotta föl a tulajdonában lévõ Brenner György: Gyermekbarátok címû grafikáját, amely a Népszabadság, a Sansz, az MTV Aranyág címû mûsora, a Romániai Magyar Szó médiatámogatásával árverezés útján Ft-ért kelt el. A többi szükséges öszszeget adományokból, támogatásokból szeretnénk összegyûjteni. Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma PAX Gyermekbarát Üdülõ és Képzési Központ Algyógyfürdõ (Geoagiu) Erdély, Románia 9

10 gyermekbimpr3[1].qxd :51 Page 10 Algyógyfürdõ 1. Már 1 ezer Ft-tól jelképes téglajegyet lehet venni. A téglajegyet vásárlók neveit az ingatlanban megörökítjük. 2. Nagyobb összegû támogatást (250 ezer Ft-ot) egy-egy üdülõágy örökbefogadásával lehet nyújtani. Az örökbefogadó, vagy az általa meghatározott személy nevét az ágyon táblával megörökítjük. Számlaszámunk: MGYM A festõi üdülõhely kevésbé ismert, pedig még a rómaiak építették ott 2000 éve az elsõ fürdõt. A dombok karélyában található településnek büszkesége a sok forrás és egy kis vízesés. Ma egyik szállodájában Románia egész területérõl fogadnak rehabilitációs kezelésre reumatikus betegeket. Strandja a megvásárolt telektõl 500 m-re található, aminek három medencéje van, ebbõl az egyik langyos vizû gyógymedence. A környék kiválóan alkalmas a vadregényes hegyes-domboserdõs táj felfedezésére a település szélén található vízeséssel, de egynapos kirándulások keretében bejárhatók a környék városai: Déva, Vajdahunyad, Gyulafehérvár, Nagyenyed, Torda, Kolozsvár, Nagyszeben. A településen 1881-ben fõleg románok, magyarok, németek laktak. Napjainkra csak egy két magyar ajkú lakosa maradt. A rohamos magyar fogyásról figyelemre méltó egy összehasonlító adat: 1910-ben 571 magyar lélek élt Algyógyon, ban már csak 171 fõ. Az es magyar szabadságharc támogatására 80 fõs nemzetõrséget adott a falu. A Dévától 50 km-re lévõ fürdõhelyen ben Erdély fejedelme is megmártózott, s itt született a szabadságharc egyik nagy támogatója, a földbirtokos mûvelõdéspolitikus, 1848-tól országgyûlési képviselõ, 1867-tõl Hunyad vármegye fõispánja, gróf Kún Kocsárd, az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület egyik alapítója 1885-ben. Teljes vagyonából 1888-ban Algyógyon minta földmûves iskolát hozott létre, amely jól felkészült gazdák nevelésével a falvaknak nyújtott segítséget a belterjes mintagazdaságok létrehozásához. Algyógy szülötte Erdélyi Mór szociáldemokrata politikus is, aki a szövetkezeti mozgalom megalapítója, eredetileg nyomdász, a Károlyi-kormány államtitkára. HOGYAN LEHET AZ ÜDÜLÕ- ÉPÍTÉST TÁMOGATNI? A legkisebb összegû támogatást is megbecsüljük, megköszönjük. A támogatás két formája lehetséges. EGY HAGYOMÁNYRÓL... Talán kevesen tudják, hogy napjaink elterjedt Fogadj örökbe akciói olyan tradíciók nyomdokain halad, amilyen már 1934-ben, a Gyermekbarátok tagdíjaiból, adományaiból létrehozott árpádföldi gyermeküdülõ ágyainak örökbefogadása volt. Így vásárolt jelképesen üdülõbeli ágyat a Ganz-hajógyári munkások csoportja, a Népszava meggyilkolt szerkesztõjének özvegye Somogyi Béláné, vagy Kéthly Anna nevére az Országos Nõszervezõ Bizottság. Az adományozó nevét az ágyakon egy kis tábla örökítette meg. Támogatóink, akik szívügyüknek érzik gyermekeink jövõjét: MÉDIATÁMOGATÓK: a Népszabadság Rt., a Romániai Magyar Szó, a Sansz, az MTV Aranyág címû mûsora, Gazdasági Rádió.

Gyermekbarát társadalomért 10 éves az újjászervezett Gyermekbarát Mozgalom

Gyermekbarát társadalomért 10 éves az újjászervezett Gyermekbarát Mozgalom IGENT EURÓPÁRA! Gyermekbarát társadalomért 10 éves az újjászervezett kiadó: Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma fotók: Kovács Anna, Wágner Margit, Hanti Péter illusztráció: Thuróczy Zoltán rajzaiból

Részletesebben

AJÁNLÓ. A BESZT Szövetség első nemzetközi konferenciája Egy nemzetközi konferencia megrendezésével a nyilvánosság elõtt

AJÁNLÓ. A BESZT Szövetség első nemzetközi konferenciája Egy nemzetközi konferencia megrendezésével a nyilvánosság elõtt AJÁNLÓ Nélkülözhetetlen a média segítsége Valamennyi civil szervezet életében a legfontosabb pénzszerzési idõszak minden év január elsejétõl május 20-ig terjed. Az adóbevallásoknak a magyar törvények szerint

Részletesebben

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1.

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1. Ajánlás Semmilyen törvény nem mûködik, ha az állampolgárok nem szólhatnak bele a szabályozás kialakításába, amennyiben viszont igen, a törvény céljai nemcsak kifejezik az állampolgárok akaratát, hanem

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA AZ OKTATÁS CSAPDÁI A TARTALOMBÓL: SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK ESEMÉNYEI NEHÉZKES KERESET- KORREKCIÓ LEVÉL A KANCELLÁRIA- MINISZTERNEK

PEDAGÓGUSOK LAPJA AZ OKTATÁS CSAPDÁI A TARTALOMBÓL: SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK ESEMÉNYEI NEHÉZKES KERESET- KORREKCIÓ LEVÉL A KANCELLÁRIA- MINISZTERNEK PEDAGÓGUSOK LAPJA 5 7. ÉVFOLYAM 4. SZÁM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2 0 0 1. ÁPRILIS 9. A L A P Í T V A : 1 9 4 5 - BEN AZ OKTATÁS CSAPDÁI Az iskola célja mindig az kell legyen,

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

AJÁNLÓ. Felelősség és lehetőség Az adózók csaknem fele nem rendelkezett adója egy százalékáról ennek okait vizsgálja írásunk. (9.

AJÁNLÓ. Felelősség és lehetőség Az adózók csaknem fele nem rendelkezett adója egy százalékáról ennek okait vizsgálja írásunk. (9. AJÁNLÓ Tisztelt Olvasó! A jó cselekedetek lapja Lapunk fejléce mellett ez olvasható: A jó cselekedetek lapja. Miért? Mert azt gondolom, az egymás érdekeiért vagy a közjóért való kiállás olyan erény, amely

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...4 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok...

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám. 2011. március

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám. 2011. március 125 Ft Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám 2011. március CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Emberek, utak, kapcsolatok

Emberek, utak, kapcsolatok XVIII. évfolyam 6. szám 2006. február 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Q Emberek, utak, kapcsolatok Megnyílt a Thúry György Múzeum új állandó kiállítása Emberek, utak,

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7. PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7. LXVI. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2010. JÚNIUS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN HÁLÁVAL ÉS SZERETETTEL Június első vasárnapja 1952 óta ünnepe a pedagógusoknak.

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

A magyarországi nemzetiségi közösségek történelme és jelene

A magyarországi nemzetiségi közösségek történelme és jelene A magyarországi nemzetiségi közösségek történelme és jelene Bindorffer Györgyi Dóczé Nikolett Kállai Ernő Bolgárok A bolgárok 94 a törökök elől menekülve a szerbekkel együtt érkeztek Magyarországra a 15.

Részletesebben

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP X. évfolyam, 2010/2. szám Ára: 250 Ft A tartalomból: Értékek, elismertség, közösségigény Uniós pénzekre startolnak Kulcsos

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac ÖNKORMÁNYZAT Józsefváros vigyáz a gyermekekre

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám 2012 NOVEMBER ÚJABB SIKERES PÁLYÁZAT! 5. oldal Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott

Részletesebben

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút Esélyek és és lehetőségek 2007 8 9. szám ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 1090 Ft tizenhetedik évfolyam, 162. szám Mozgástér Hullámvasút 5. oldal 11. oldal Közlekedési beruházásokról döntött

Részletesebben

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6.

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. szám önkormányzat Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Kedves Salgótarjániak!

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben

Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk. értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában

Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk. értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában 3 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 I. Az értelmileg akadályozott emberek helyzete...6 1. Statisztikai adatok...6

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

10. szám 2006. A tartalomból: Fenntartható közoktatás. EU és az oktatás. XVI. évfolyam. Nevelőtanár? Kollégiumpedagógus? 8.old. 9.old.

10. szám 2006. A tartalomból: Fenntartható közoktatás. EU és az oktatás. XVI. évfolyam. Nevelőtanár? Kollégiumpedagógus? 8.old. 9.old. Szakmai - módszertani, információs folyóirat A tartalomból: Nevelőtanár? Kollégiumpedagógus? Fenntartható közoktatás EU és az oktatás 4.old. 8.old. 9.old. XVI. évfolyam 2006. 10. szám Kisfaludy Károly

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben