Szabó Barna önéletrajza

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabó Barna önéletrajza"

Átírás

1 Szabó Barna önéletrajza Az első 10 év Formázott: Sorkizárt Formázott: Bal: 1,5 cm, Jobb: 1,5 cm, Fenti: 1,5 cm, Lenti: 1,5 cm 1935 szeptember 21.-én születtem, Martonvásáron. Apám, Szabó József, 37 éves, anyám, Iványi Gizella, 26 éves volt abban az évben. Apám a Dréher uradalom számtartója volt. Szülőházamban (egyemeletes épület a Szent László utcán, jelenleg szeretetotthon) két uradalmi lakás volt. A földszinten lakott az uradalmi orvos, Hegedűs Ignác, a mi lakásunk az emeleten volt. Így az orvosnak nem kellett messziről jönnie, hogy a világra segítsen. Nevemet anyám választotta, azzal a meggondolással, hogy Szabó elég gyakori név, így keresztnevem ne legyen az. A keresztelő pap, Hajós József, apám jóbarátja, azonban azzal érvelt, hogy Barna nevű szent nincs. Így a keresztségben Barnabás lettem, de a polgári anyakönyv szerint Barna vagyok. Életem első tíz évét Martonvásáron töltöttem. Sok gyerekkori emlékem van. Apám irodája a Brunszvik kastély földszintjén volt. Gyakran tettem látogatást nála. Néhányszor magával vitt, amikor a majorságokat kellett látogatnia. Ilyenkor hintóval (télen szánon) mentünk, fenn ülhettem a bakon, s néha még a gyeplőt is kezembe foghattam. Az orvossal nagyon jóban voltam. Neki autója volt és sokszor magával vitt, amikor betegeket ment látogatni. A falun belül gyalog jártunk, olyankor én vihettem az orvosi táskát. Emlékszem az óvodára, az iskolára, a templomra, ahol ministráltam, az első biciklimre. Nyaranta Gyomára mentünk, nagyszüleimhez. Egy esetben télen is, ott született Aladár öcsém Aladár napján, 1940-ben. Emlékszem hogy egy kora reggel, 1941-ben lehetett, távirat érkezett. Apám behívóparancsot kapott. Tartalékos hadnagy volt, rangját még az első világháborúban kapta. Sokszor volt távol, bár (korára való tekitettel) Magyarországon belül szolgált, s gazdasági ügyekkel foglalkozott a honvédségen belül is. Gyakran hazajött néhány napra. Arra is emlékszem, hogy az egyik hazalátogatása során már két csillag volt a gallérján, előléptették főhadnaggyá. Egyszer karácsonyra jött haza, s szokása szerint aznap reggel is az angol rádió magyar adását hallgatta a középső szobában, annak ellenére, hogy az a szoba akkor be volt zárva, hogy az angyalok nyugodtan dolgozhassanak a karácsonyfán. Nagyon nem örültem ennek a rádiózásnak, mert féltem, hogy elriasztja az angyalokat. Az angol rádió magyar adását élete végig hallgatta. Gyerekkori emlékeim között vannak az egyre gyakrabban előforduló légiriadók, nappal és éjjel, a fényszórók, Sztálin-gyertyák, az erősödő forgalom a balatoni műúton, amely nem több mint 150 méternyire ment el lakásunktól. Sokszor katonákat, németeket vagy magyarokat, szállásoltak hozzánk. Félve attól, hogyha az emeletes házat bombatalálat éri, akkor a romok betemetnek bennünket a pincébe, apám a kertben egy óvóhelyet ásatott tavaszán onnan figyelhettük meg a Bp. felé repülő kötelékeket, a légelhárító lövedékek robbanásaiból eredő füstgomolyokat. Néha egy-egy gép kivált a kötelékből, fekete füstsávot vonszolva maga után. Volt amikor ejtőernyők nyíltak, volt amikor nem, majd a sebesült gépek eltűntek a láthatáron. Az oroszok bejövetelét a tordasi kastély pincéjében éltük át. Apám odaküldött bennünket, tartva attól, hogy a balatoni műút közelében kemény harcok lesznek. Ö is utánunk készült, de hamarabb vágták el az odavezető utat, mint gondolta, így ő Martonvásaron maradt. Élesen emlékszem néhány nappal az oroszok bejövetele után gyalog mentünk Tordasról Martonvásárra, ahol a lakást teljesen kifosztva találtuk. Az orvosi rendelőből mindent kidobtak, istállónak használták. A pincében húzódtunk meg még három és fél hónapra. A hosszú pinceéletre azért volt szükség, mert a házat katonai kórházzá alakították át az oroszok. Ekkor Bp. még német kézen volt. Sok sebesült került a rögtönzött kórházba. A mosókonyhát használták halottas kamrának. Akkor láttam először halottat, amikor a dermedt, meztelen holttesteket szekérre rakták, hogy kivigyék a temetőbe. Szabó Barna /15

2 A második 10 év 1945-ben Gyomára költöztünk Nagyanyámhoz. Ott folytattam az elemi iskolát, majd 1946-ban Debrecenbe, a Piarista gimnáziumba kerültem. Nagynénéméknél laktam, a Péterfia utcán. Nehéz idők voltak, nincs sok jó emlékem erről az időszakról ban az egyházi iskolákat államosították, ezért Gyomán folytattam és fejeztem be az általános iskola hetedik és nyolcadik osztályát. A háború előtt nagyszüleim jómódúak voltak, nagyapám Gyoma első adófizető polgára volt. Nagyanyám erősakaratú, vallásgyakorló asszony volt. Rendszeresen jártunk templomba. Megkívánta például, hogy az adventi időszakban minden reggel rorátéra menjek vele. Ez a két dolog külön-külön sem, de együtt még kevésbé volt egyeztethető az akkor uralkodó politikailag korrekt vonallal. Az általános iskola után hiába adtunk be továbbtanulásra felvételi kérelmeket. Azokat egytől egyig elutasították. A család osztályidegennek volt minősítve. Egyik nap barátommal, Mácz Istvánnal 1, beidéztek a rendőrségre is. Ott hosszan kellett várakozni. Külön-külön hallgattak ki. A kihallgató rendőrtiszt, akinek nevére már nem emlékszem, azt kérdezte, hogy kiket ismerek, kikkel tartok kapcsolatot stb. Azt hiszem, hogy a cél megfélemlítés volt, amit sikerült is elérnie. Több alkalommal házkutatást tartottak nálunk, minden esetben késő este vagy éjjel. A 8.-ik általános után segédmunkásként dolgoztam a gyomai vasúti hídon. A rozsdát kellett kalapáccsal leverni, a hidat újrafestésre előkészítendő. Egyik reggel, nemsokára a kihallgatás után, Mácz István barátommal s annak volt gyógyszerész édesapjával együtt indokolás nélkül elbocsátottak. Teljesen reménytelennek látszott 1950 nyarán hogy továbbtanulhatok. Ekkor azonban egy váratlan, s számomra sorsdöntő fordulat történt. Az egyik reggel, úgy emlékszem 1950 augusztusában, a rádió közölte, hogy az állam és az egyház között megállapodás történt, aminek következtében hat fiú és két leánygimnáziumot visszaadnak a katolikus egyháznak, közöttük az esztergomi ferences gimnáziumot is. Anyám még aznap reggel irt írt az esztergomi gimnáziumnak, kérve, hogy hajlandóak lennének-e felvenni. Postafordultával jött az igenlő válasz. A 8-as számot kaptam, azt kellett bevarrni minden mosható holmiba, hogy a mosodában szét tudják választani. Így ig az esztergomi Ferences Gimnázium bennlakó növendéke voltam. Az akkori nehéz időkben szüleimnek emberfeletti erőfeszítés volt a tandíjhoz szükséges pénzt előteremteni. Tudtam, hogy az ilyen áldozatok árán megteremtett lehetőségeket maximálisan kell kihasználnom. Így lett az, hogy 1954-ben kitüntetéssel érettségiztem. Kitűnő tanáraim voltak, akikre mindig tisztelettel és szeretettel fogok emlékezni. Az intézetben szigorú fegyelem uralkodott, amit akkor nyűgösnek és szükségtelennek éreztünk, de visszatekintve jó és hasznos volt. Most már nem divatos az a típusú fegyelem, Amerikában különösen nem. A sikeres érettségi után újabb gondok voltak a továbbtanulással. Tudomásom szerint, abból az iskolából addig senkit sem vettek fel egyetemre. A továbbtanulás egyetlen lehetősége a hittudományi főiskola volt. Azonban megint nagy szerencsém volt. Nagy Imre első miniszterelnöksége alatt változtattak a felvételi követelményeken, s az új követelmények szerint a tanulmányi eredményekre nagyobb súlyt kellett helyezni, a származásra kisebbet. Így 1954 nyarán felvételi vizsgát tehettem a Budapesti Műszaki Egyetemen, ahova a vegyészmérnöki karra jelentkeztem. A felvételi sikerült, de hely már nem lévén a miskolci Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem bányamérnöki karára tanácsoltak. Nagy örömmel jelentkeztem oda, bár alig volt fogalmam arról, hogy mit is csinál egy bányamérnök. Megnéztem a Révai Lexikonban. A címszó alatt: Bányamérnök ezt találtam: Kilencedik fizetési fokozatba tartozó, okl. mérnök, aki a bányák üregeinek felmérésével szak- és hivatásszerűen foglalkozik. Megkérdeztem apámat, hogy milyen volt annakidején a IX. fizetési osztály. Hát nem valami jó, fiam volt a válasz szeptember elején volt az évnyitó. Pattantyús dekán úr kézfogással erősítette meg egyetemi polgári voltomat. A második diákszállóban kaptam helyet. Négyen voltunk egy szobában. Az egyik szobatársam koreai diák volt. Az egyetemi élet főként kemény munkából állt. Reggeltől estig tartó 1 Mácz István író, Cegléd ny. polgármestere. Szabó Barna /15

3 tantermi és tanköri foglalkozás után, házi feladatokat, rajzokat kellett készítenünk. Szombatonként délig voltak órák, a délutánok vagy szabadok voltak, vagy társadalmi munkában illett résztvenni. Egy ilyen szombat délutáni társadalmi munkán salakot talicskáztam (a sportpályát építettük) amikor arra lettem figyelmes, hogy egy vitorlázó repülőgép kering felettünk. Kiderült, hogy az egyetemnek van egy vitorlázó klubja. Mindig érdekelt a repülés de addig az nagyon távolinak és elérhetetlennek látszott. A következő héten jelentkeztem és egy sportorvosi vizsga letétele után felvettek. Az első felszállás izgalmán, a miskolci repülőtéren estem át. Oktatóm, Jaszlics Iván, egy felsőbb éves hallgató, a hátam mögött ült. Röviddel azután hogy a csörlő húzni kezdett a gép simán a levegőbe emelkedett volt, majd Iván a kormánybotot hátramozdította, ahogyan azt vártam, és a gép meredeken emelkedni kezdett. A kormánybot először szélesen elmozdult jobbról balra majd balról jobbra, több alkalommal, minek következtében az emelkedő gép erősen kilengett. Egy nagy csattanást hallottam, a gép ugrott egyet, majd a kormánybot élesen előre lendült s a gép amilyen meredeken emelkedett azelőtt most olyan meredeken süllyedt, orral lefelé. Az történt, hogy a szél megfordult, lassabban emelkedtünk, mint kellett volna, az oktató jelzett, hogy növeljék a csörlő sebességét (ez volt a kilengés) majd, nem lévén elégedett az eredménnyel, kioldott (ez volt a csattanás), és hogy sebességet nyerjünk a gép orrát lefelé kellett irányítania. A gép simán leszállt, ugyanabban az irányban, amelyben elindultunk. Az első repülésem nem tartott egy percnél tovább. A művelet alapjában véve teljesen szabályos volt, csak nekem tűnt rendkívülinek és izgalmasnak. Évekkel később, amikor a vontatókötél elszakadt egy felszállásom közben, hasznát vettem első miskolci szoktató repülésem maradandó élményenélményének és 1956 nyarán egy-egy hónapra katonai szolgálatot kellett teljeisteniünkteljesítenünk. Tüzérségi kiképzést kaptunk. Nem voltak könnyű hónapok. Két hónap nem volt elegendö arra hogy megtanuljam, hogyan lehet kapcát úgy lábra tekerni, hogy az ne hólyagosodjon ki párórás menetelés után. A miskolci egyetemen kitűnő tanáraim voltak: Sályi István tanította a mechanikát, Petrich Géza az ábrázoló geometriát, Raisz Iván a matematikát. Kiemelkedő szaktudásuk mellett a tárgy szeretetét, a tudomány tiszteletét és megbecsülését tolmácsolták felénk. Az általuk bevezetett munkafegyelem és megkívánt színvonal példás volt. Azóta sok külföldi egyetemen megfordultam, de ahhoz fogható szellemiséggel nem találkoztam. Sopron, 1956 októbere 1956 nyarán a katonai szolgálat után még nem tudtuk, hogy Miskolcon folytatjuk-e tanulmányainkat vagy Sopronban. Ugyanis a Bányamérnöki Kar áttelepítése Sopronból Miskolcra folyamatban volt. A nyár végén, nem sokkal a tanévkezdés előtt, levélben értesített az egyetem, hogy szeptembertől Sopronban fogom folytatni tanulmányaimat szeptember elején érkeztem Sopronba. Nem volt sok időm ezzel a rendkívülien szép és érdekes várossal ismerkedni, mert matematikából kellett szigorlatot tennünk szeptember 20 körül. Közben az előadások is elkezdődtek. Az 56-os forradalom előszele érezhetö volt egyik-másik újság egyre bátrabb hangú cikkeiből. Különösen jól emlékszem Háy Gyula híres cikkére az Irodalmi Újságban az írói szabadságáról. Egymás kezébe adogattuk az újságot. Október 21.-én megalakult az egyetemi diáktanács (MEFESZ). Engem a bányamérnöki kar harmadéves évfolyama a tanácsba választott. A tanács első tevékenysége egy közgyűlés összehívása volt, amelyen hasonlóan a többi egyetemhez, megfogalmaztuk követeléseinket majd az egyetem kivonult megkoszorúzni egy Bem emléktáblát. A lengyel példát kívántuk követni. A felvonulás fegyelmezett volt, de a rendtartó külső alatt nagyon éreztük, azt hogy valami fontos, új és izgalmas eseménynek vagyunk szemtanúi s egyben résztvevői is. Október 23.-án, Gerő Ernő beszéde után, általános felháborodás uralkodott. A diáktanács ülésén megjelent a központi bizottság egyik tagja, aki akkor éppen Sopronban tartózkodott. Nevére már nem emlékezem. A hivatalos vonalat próbálta elfogadtatni, nem sok sikerrel. Ekkor már a Bp.-enBudapesten folyó utcai harcokról érkeztek hírek, ill. hír-töredékek. Szabó Barna /15

4 Sokminden történt azokban a felejthetetlen napokban, aminek akkor szemtanúja, résztvevője voltam. Elhatároztuk, például, hogy felvesszük a kapcsolatot a környező gyárak, üzemek munkásaival, ismertetjük velük követeléseinket, elképzeléseinket. Párosával mentünk különböző üzemekbe. Én is elmentem egy üzembe, a nevére már nem emlékszem. A munkavezető összehívott mindenkit, engem egy munkagépre állítottak, onnan ismertettem a diákbizottság álláspontjait. A kép hasonló lehetett azokhoz a szovjet forradalom mozzanatait ábrázoló szocialista-realista festményekre, amelyek Lenint mutatják, munkásokkal körbevéve, akik nagy figyelemmel követik szavait. Alig fejeztem be mondókámat egy nagy zuhanás hallatszott. Akkor verték le a vörös csillagot az üzem homlokzatáról. Tekintve, hogy a város közigazgatása megszüntette működését, sok gyakorlati kérdésben hozzánk (a diáktanácshoz) fordultak. Pl. Ki kell-e adni a fizetéseket, beengedjenek-e tehervonatokat, stb. A diákbizottság tagjaként küldetésben voltam a sopronkőhidai börtönben, első kézből meggyőződni, arról hogy a politikai foglyokat valóban szabadjára engedték-e. Ugyancsak küldetésben jártam egy győri tanácsházban tartott gyűlésre, s egyszer a veszprémi egyetemre is. Majd november 3.-án este 10 körül a Győr felé vezető országút mentén az előző nap óta állomásozó szovjet tankokhoz is küldetésben jártam, megérdeklődni, hogy pontosan miért vannak ott. A parancsnok, egy fiatal tiszt, nagyon udvarias volt, s azt a felvilágosítást adta, hogy feladata meggyőződni arról, hogy nem szállítanak-e fegyvereket Nyugatról. Ez a válasz akkor érthetőnek és valamelyest megnyugtatónak hangzott. November 4.-én kora hajnalban azzal a hírrel ébresztettek, hogy szovjet támadás indult a főváros ellen, a diáktanács tagjai menjenek be az egyetemre. A rádió Nagy Imre üzenetét sugározta, többször ismételve. A diáktanács arra az elhatározásra jutott, hogy egy közelben állomásozó tüzérezreddel együtt a Fertő tó és az osztrák határ között egy védelmi övezetet állítunk fel, felhasználva a rendelkezésre álló 122 mm-es lövegeket és tüzérségi alapképzettségünket. A terv nagyon kivitelezhetőnek látszott. Alig fejeződött be a tanácskozás, megjelent Kéthly Anna egy kéttagú kísérettel, útban Bécs felé. Elmondta, hogy autója a szovjet tankokat kerülgette, amikor elhagyták Budapestet kora reggel. Feladatát abban látta, hogy mint a Nagy Imre kormány minisztere, az ENSZ segítségét kérje. Elmondtuk neki védelmi tervünket. Aggodalmát fejezte ki a fölött, hogy nagy veszteségek lesznek, s a Hűség Városát szétlövik, szétbombázzák. Azt mondta, hogy ha nem sikerülne, és Ausztriába menekülnénk, forduljunk a bécsi szociáldemokrata párthoz, hivatkozzunk rá, ők segíteni fognak. Ezzel búcsúzott. A diáktanács egyik vezető tagja, Bujdosó Alpár, harmadéves erdőmérnök hallgató, csatlakozott hozzá. Ez a gondolat rendkívül távolinak, elképzelhetetlennek látszott akkor, november 4.-én délelőtt 10 óra tájban. Nem tudtam, hogy éjfél előtt már Bécsben leszek. Közben felvonult az egyetem, és a katonákkal együtt a lövegeket tüzelőállásokba helyezték. Tekintve, hogy lakott területekről volt szó, a belövéseket mellőzték. Én a diáktanács ülésén maradtam. Déltájban érkezett a hír hogy a terv nem sikerült, a lövegeket még valamikor a forradalom első napjaiban harcképtelenítették azzal, hogy az ütőszegeket kivették belőlük. A katonák szerint a politikai tisztek tették ezt. A diáktanács úgy határozott, hogy a Löwer szállóba helyezzük át központunkat, az védhetőbb, mint az egyetem. Gyorsan el kellett határoznunk azt, hogy mit tegyünk a fogvatartott gyanús egyénekkel. Ugyanis több személyt, akik az AVH-hoz való tartozással gyanúsítottak, őrizetbe vettük. Ez egyben védőőrizet is volt; nem akartuk, hogy a városban megtorlásokra kerüljön sor. Kb. 30 személyt tartottunk fogva az egyetemen. Egyszer benéztem hozzájuk. Egy tanteremben ültek, kezük az asztalon, a katedrán egy géppisztolyos diák-őr ült velük szemben. Néma csend uralkodott. Rövid vita után a többség úgy döntött, hogy szabadjára kell engednünk őket. A délutáni órákban, a rádió híreiből nyilvánvaló lett hogy a helyzet reménytelen. A diákok és a tanári kar nagy része, magamat beleértve, úgy döntött, hogy Ausztriába megyünk. Minden döntés egyéni volt. Gyalog tettük meg az utat egy kis közeli faluba az osztrák határon túl. A magyar határőrök mutatták az utat. Szabó Barna /15

5 Velünk jött egy Sopronkőhidáról szabadult politikai fogoly, aki jól tudott németül és már az előző napokban is a diáktanács egyik tolmácsa volt 2. A terv az volt hogy felvesszük a kapcsolatot Kéthly Annával Bécsben, hogy a további teendőket megbeszéljük. A diáktanácsból hárman, a tolmáccsal együtt, autóval mentünk Bécsbe. Már nem emlékszem, hogy pontosan ki bocsátotta az autót rendelkezésünkre, de úgy tűnik, hogy az osztrák határőrség vagy rendőrség lehetett. El is jutottunk a szociáldemokrata párt székházába 1956 november 4.-én késő este, de Kéthly Anna, Bujdosó Alpárral együtt, akkor már útban volt New York felé. Mindenki nagyon kedves, megértő és teljesen tehetetlen volt. Néhány napig a szociáldemokraták vendége voltam Bécsben. Közben a soproni egyetemről menekült diákokat és tanárokat a csodálatosan szép osztrák üdülőhelyre St. Wolfgang-ba vitték. Pár nappal később én is csatlakoztam hozzájuk. Kanadai évek A Magyarországról érkező hírek nem voltak kedvezőek, így a hetek múltával a jövőre kellett gondoljunk. A magyarországi események azokban a hetekben világszerte az érdeklődés középpontjában foglaltak helyet. Az, hogy a soproni egyetem diákjainak és tanárainak nagy része egy csoportban jött el Magyarországról és egy csoportban is maradt, különösen nagy érdeklődést váltott ki. Több egyetemtől kaptunk értesítést, ajánlatot, hogy továbbtanulásunkra lehetőséget adnak. Különösen a kanadai kormány mutatott nagy érdeklődést. Még a bevándorlásügyi miniszter, Mr. J. W. Pickersgill, is eljött, hogy a Kanadában való továbbtanulás előnyeiről meggyőzzön bennünket. Így történt hogy legtöbbünk, tanárainkat beleértve, Kanada mellett döntött. Az erdőmérnökök Vancouverben, a bányamérnökök Torontóban kívánták tanulmányaikat folytatni. Voltak, néhányan akik Ausztria vagy Németország mellett döntöttek, voltak néhányan akik hazatértek A döntés után pár napon belül megkaptuk a bevándorlási vízumot, majd Salzburgba, egy gyűjtőtáborba kerültünk. Ott töltöttem első karácsonyomat Magyarországon kívül. Nagyon emlékezetes a színpompás éjféli mise a salzburgi székesegyházban. Január első napjaiban vonatra szálltunk, amely LeHavre kikötőjébe vitt bennünket Strassbourgon és Párizson keresztül. Rendkívül enyhe, tavaszias idő volt francia földön. LeHavre-ben egy menekültek szállítására bérelt hajóra szálltunk (a Columbiára) s még aznap este elindultunk Kanada felé. Az északatlanti tenger meglehetősen viharos volt. Én egy közös kabinba kerültem, néhány emelettel a vízszint alatt, egészen közel a hajó orrához. A hajó orra szabályos periódusos mozgást végzett méteres föl-alálengéssel. Amikor lefelé gyorsult akkor majdnem teljes szabadesésben voltunk, jóformán súlytalanok. Ilyenkor nagyon könnyű volt az ágyban megfordulni. Amikor fölfelé gyorsult akkor viszont súlyunk megduplázódott. Nagyon sokan szenvedtek tengeri betegségtől, én szerencsére nem. Étkezéskor alig ültünk néhányan a szépen terített asztalok körül. Az órát minden nap visszaállítottuk egy órával. Voltak, akik némán szenvedtek. Voltak kevesen, akik már angolul kezdtek tanulni. Voltak, akik tarokkozással próbálták az időt eltölteni. Visszagondolva erre a hajóútra csak azt tudom mondani, a közelmúlt gyorsan pergő eseményeit még nem tudtam elrendezni a fejemben, a hajóút átmenet volt egy olyan jövő felé, amelyet elképzelni nem tudhattam. Bódult, zavaros lelkiállapotban voltam. Gondolom, hogy sokan érezhettek hasonlóan. A hajó 1957 január 15.-én kora reggel kötött ki Halifaxban, Nova Scotia fővárosában. A hőmérséklet mélyen fagypont alatt volt. A tengerről sűrű hideg köd száll fel. Az Újvilág hideg volt és titokzatos. Rövid formalitások után vonatra szálltunk. Ez egy különvonat volt, az új kanadaiak szállítására hivatott. Az újságok szabadságvonat -nak nevezték. Az étkezőkocsi remekül volt terítve, hófehér abrosz, szalvéták, súlyos evőeszközök. Csak éppen az ennivalónak volt szokatlan íze, illetve alig volt íze, 2 Tolmácsra azért volt szükségünk, mert egyre-másra érkeztek nyugati segélyszervezetek képviselői, akik különböző segélyakciók irányításához kérték segítségünket. Ugyancsak sok újságíró jött, nagyrészük nem is merészkedett Sopronon túl, csak bennünket faggattak hírekről. Szabó Barna /15

6 mert fűszert nemigen használnak. A sós vajjal és vattaszerű hófehér ízetlen kenyérrel a mai napig sem sikerült megbarátkoznom. A vonat egy Montreal melletti francia nyelvű kisvárosba, St. Paul l Hermite-be vitt bennünket, egyhetes egészségügyi megfigyelésre. Ezután újra vonatra szálltunk, s megérkeztünk Torontóba. Az erdőmérnök hallgatók továbbmentek Vancouverbe. Érkezésünket a kanadai sajtó nagy figyelemmel követte. Politikusok jöttek látogatóba, hogy a magyar menekültek körében fényképezzék őket. Toronto leggazdagabb, legszebb lakónegyedében, Chorley Parkban, a volt alkormányzói palotában, szállásoltak el bennünket, ahol három hónapos intenzív nyelvkurzust kaptunk. Napi hat órában gyakoroltatták velünk az új és idegen hangcsoportokat, az angol idiómákat. Tanárnőnk, egy nyugdíjas középiskolai tanár, Miss Irene Doole, mindent megtett, hogy megszabadítson a kemény r-től és megtanítson az i-betű sokféle kiejtési formájára. Nem az ő hibája, hogy az első hetekben nem volt sok sikerélményben része. Itt a chorleyparki palotában kaptam levelet szüleimtől először külföldön. Még Ausztriából írtam egy hosszú beszámolót, összefoglalva a soproni eseményeket, elhatározásomat, hogy eljövök, s az azóta történteket, amit a nemzetközi vöröskereszt továbbított. Örömüket fejezték ki a fölött, hogy tudnak rólam, és teljes mértékben jóváhagyták, azt hogy eljöttem. Az angol kurzus befejezése után nyári munkát kellett találnunk. Voltam egy bányaépítészeti vállalatnál segédmunkás, egy montreali francia étteremben mosogató, az ontarioi dohányvidéken dohányszedő napszámos szeptemberében beiratkoztunk az egyetemre. Lakásról magunknak kellett gondoskodnunk. Harmadmagammal béreltem egy szobát. Az egyetemen azt javasolták, hogy ugyan már elvégeztük a másodévet, sőt elkezdtük a harmadévet is Magyarországon, a nyelv további gyakorlása miatt legokosabb, ha a másodévre iratkozunk be. Így is tettünk. Ugyan döcögve már beszéltük a hétköznapi angolt, minden tantárgynak külön szókincse van, minden elöadónak sajátos kiejtése, s ezekkel még meg kellett küzdenünk. A tananyag egészen más volt, mint Miskolcon. A két egyetemet összehasonlítva, a miskolci sokkal magasabb színvonalon mozgott, hangsúlyozva az alaptudományokat: matematikát, fizikát, kémiát, mechanikát. A torontoi egyetem inkább a gyakorlati és leírótárgyakat hangsúlyozta, földmérést, geológiát, ásványtant, bányaművelést, sok időt szentelve annak az üzleti és jogi oldalára. Az előadók is sokkal színvonalasabbak voltak Miskolcon, mint Torontóban. Nem éreztem nagy lelkesedést februárjában találkoztam Gerstmayer Magdalinnal, azzal a leánnyal, akit 1960 júliusában feleségül vettem. A nyári szünetben munkát kellett vállalnunk azzal a céllal, hogy szakmai gyakorlatot szerezzünk és egy kis pénzt keressünk. Az utóbbi nagy része a beiratkozásnál tandíj formájában elúszott, de a gyakorlat hasznos volt nyarán Timmins-ben egy nikkel, réz, kobalt és platina ércet termelő bányában (a Falconbridge nevű vállalatnál) segédmunkásként dolgoztam egy walesi ács felügyelete alatt. Órabérem 1 dollár 48 cent volt nyarán Eliot Lake-en a Consolidated Dennison Ltd. urániumbányájában kaptam egy állast, ahol az egyetemen tanultakat hasznosíthattam egy háromtagú bányamérő-csoport tagjaként. Hogy mekkora dózist kaptam azon a nyáron azt nem tudom, mert nem mérték, senki sem látszott törődni ezzel. A kitermelendő kőzetet úgy lehetett megkülönböztetni a meddőtől, hogy az előbbi erősen kilendítette a Geiger számláló mutatóját. Az első év befejeztével megszűnt az ösztöndíj, magunknak kellett előállítanunk a tandíjat és a megélhetéshez szükséges pénzt. Diákkölcsönt kellett felvegyünk, plusz a nyári munka keresetét ki kellett egészítenünk alkalmi munkával, de költségvetési keretünk így is nagyon szoros volt. Egy szivargyárban dolgoztam hetente órát, ahol a csomagolásnál segítettem. Ennek ellenére úgy nézett ki, hogy nem lesz elegendő pénzünk a negyedik évet befejezni. Barátommal, Benedek Danival, arra az elhatározásra jutottunk, még az őszi szemeszter elején, hogy sorsot vetünk. A vesztes megszakítja tanulmányait, Szabó Barna /15

7 munkát vállal, és támogatja a másikat, aki viszont az egyetem befejezése után azt viszonozza. Kezet ráztunk, aztán feldobtunk egy 25 centes pénzdarabot. Már nem emlékszem hogy ki választott fejet vagy írást, de arra igen, hogy Dani veszített. Másnap bement a dékánhelyetteshez, Mr. Gow-hoz és előadta, hogy kéri vissza a már befizetett tandíjat, mert tanulmányait meg kívánja szakítani. Mr. Gow érdeklődött, hogy miért teszi ezt. Dani elmondta megállapodásunk történetet, ami módfelett megtetszett neki. Azt a tanácsot adta Daninak, hogy várjon néhány napot, hátha tud valamit tenni ebben az ügyben. Már másnap kéretett bennünket, papírokat aláírni, mert ösztöndíjat szerzett nekünk, ami, ha szűkösen is, de lehetővé tette hogy a negyedik évet megszakítás nélkül befejezzük. Mr. Gow azt mondta, hogy tudomása szerint a mi sztorinkhoz hasonló még nem fordult elő a Torontói Egyetem történetében, s ezt a dékán is és a rektor is megerősítette karácsonyán megtartottuk eljegyzésünket Gerstmayer Magdalinnal. A negyedik évet 1960 májusában fejeztük be. Az International Nickel Company (INCO)-tól kaptam állast, Manitobában, Winnipegtöl 400 mérföldnyire, északra, Thompson városkájában. Pár nappal az utolsó tanítási nap után vonatra szálltam, hogy elfoglaljam első mérnöki posztomat. A bánya csak néhány évvel azelőtt létesült egy természeti kincsekben gazdag, de teljesen vad területen. A városka nem sok házból állt. A közepén volt egy hotel, egy vásárcsarnok, egy adminisztratív épület, egy mozi és egy gyógyszertár. Nem messze néhány bérház egy kórház, egy iskola, s néhány csinos ház a rangidős vállalati mérnökök és adminisztrátorok számára. Országút nem vezetett a városba. Csak vonaton vagy repülőgépen lehetett eljutni oda. A bányászok ideiglenes munkáslakásokban voltak elhelyezve. Az egyik ilyen épület fiatal nőtlen mérnökök számára volt kijelölve. Egy kétszemélyes szobába kerültem. Feladatom az volt, hogy bányaméréseket végezzek, a térképeket a termelés haladásával egyeztessem, úgy ahogyan azt annakidején a Révai lexikonban olvastam. A munkanap legnagyobb részét lent a bányában töltöttem, csak a délutánok második felét az irodában. Heti hat napot dolgoztunk. Kezdőfizetésem havi 450 kanadai dollár volt. Ezzel szemben a felvett diákkölcsönök miatt volt 2500 dollár adósságom júliusában kéthetes szabadságot kértem, elutaztam St. Catharinesbe ahol 23.-án házasságot kötöttem. Nemsokkal az esküvő után útra keltünk Thompson felé. Esős napon érkeztünk, s amikor leszálltunk a vonatról a sáros állomást s annak primitív környezetét meglátva, feleségem arcáról egy könnycsepp gördült le. Most már visszatekintve az ott töltött két évre, főként jó emlékeink vannak, de a kezdet nem volt könnyű. Egy 2 hálószobás lakást béreltünk, amit feleségem bútoraival rendeztünk be. Több fiatal mérnökházaspár lakott abban az épületben, vagy ahhoz közel, így volt társaság, sokat bridzseztünk. Különböző bridzs versenyek voltak. A kis helyi 4-oldalas újság hetente kétszer jelent meg s az első oldalon közölte a bridzs-versenyek eredményeit. Szeptember közepén már beköszöntött a tél. Nagy havazások voltak, aztán beállt a hideg; mínusz 40 fok köré süllyedt és sokáig ott is maradt a hőmérő mutatója. A napok is egyre rövidebbek lettek. A nap reggel 10 óra körül jött fel és már délután kettő tájban lement. Reggel 9-kor mentem le a bányába, és 3 óra körül jöttem fel. Így napfényt csak vasárnap láttam. A vasárnap szó angolul Sunday (napnap) új értelemet nyert számomra. A hosszú éjszakák viszont csodálatosak voltak. Az ég kristálytiszta volt, s az északi fény mintha pontosan a fejünk felett tündökölt volna. Hetente egyszer, ritkán kétszer, moziba mentünk. A mozihoz közel volt a városka egyetlen sörözője. A kanadai törvények szerint annak este 7-kor be kellett zárnia, s csak nyolckor nyithatott megint, s aztán éjfélig üzemelhetett. A rendet egy hat tagból álló kanadai lovas rendőr különítmény tartotta fenn. Impozáns megjelenésű emberek voltak, így a zárás körül nem volt sok vita. A mozi kor kezdődött, s általában zsúfolásig meg volt telve. Pár perccel 8 előtt a közönség 90 százaléka távozott. Javarészük csak melegedni járt oda, naponta láthatták a filmek első 30 percét. Szabó Barna /15

8 Sokan, különösen az asszonyok között, depresszionált lelkiállapottal küszködtek. Az orvosok thompsonitist jelöltek meg diagnózisként. Bennünket szerencsére elkerült ez a tünet. Feleségem állapotos lett, s arra gondolva, hogy az orvosi ellátás civilizáltabb környezetben jobb lesz, pár hónappal a szülés előtt elutazott a szüleihez St. Catharinesbe. Így telefonon tudtam meg 1961 augusztus 8.-án, hogy fiam született. Szeptember 20.-án hozta az újszülöttet Thompsonba. Hóvihar miatt a repülőgép nem tudott leszállni, hanem továbbment Churchill-be, egy jobban felszerelt repülőtérre. Ott várta ki, hogy a hóvihar lecsillapodjon, így nagy késéssel érkeztek Thompsonba. A szegény kisbaba bizony nagyon rászorult már a fürösztésre ben állast kaptam Niagara Fallson egy nagy kultúrmérnöki tervezővállalatnál, H. G. Acres Ltd.-nél s abban az évben odaköltöztünk. A vállalattól nem messze egy házat béreltünk. Feleségem szülei autóval félórányira laktak tőlünk. Így feleségem is munkát vállalhatott részidőben, kisfiunkra a nagyszülők vigyáztak. Feladatom az volt, hogy az alkalmazott mechanika területén olyan feladatokat, megoldását kellett keresnem, amelyek hagyományos tervezési módszerekkel nem voltak kezelhetőek. Osztályvezetőm, Jim Haydock, kitűnő mérnök volt, akitől sokat tanultam, főként azt, hogy hogyan kell egy új problémát úgy megfogalmazni, hogy az megoldható legyen. Ez voltaképpen a mérnöki gyakorlat lényege. Én voltam az első soproni (ill. miskolci ) az Acres alkalmazásában, majd még ketten kerültek oda: Lajtai Imre geológus és Solymár Zoltán kőzetmechanikus. Zoltán egyik szobatársam volt Miskolcon. Ö Ausztriában, Leobenben. fejezte be az egyetemet, s csak néhány éves Ausztriában szerzett mérnöki gyakorlat után jött ki Kanadába. Imre Torontóban volt szobatársam őszén beiratkoztam a Buffalói Egyetem esti tagozatára. Célom az volt, hogy az elektronikus számítógépek alkalmazásával és az ahhoz tartozó matematikai módszerekkel megismerkedjek, s mester fokozatot szerezzek. Félévente két tárgyat vettem fel, úgy csoportosítva, hogy hetente kétszer kellett bejárnom. Házifeladat volt bőven, amit hétvégeken végeztem el. A másfélórás előadások este 6-kor kezdődtek és 9-kor értek véget. Nagyon jól kiegészítették azt, amit munkahelyemen kellett csinálnom. Így én lettem az első a vállalatnál, aki értett ill. érteni kezdett az elektronikus számítógépekhez. Osztályvezetőm tervezett egy hidraulikus elven működő analóg szerkezetet, amely porózus kőzetekben a folyadékok áramlását volt hivatott modellezni. Megcsináltam annak egy numerikus megoldását, ami hajszálpontosan egyezett az analóg szerkezet által adott megoldással. Ennek módfelett örültek, ugyanis a számítógépes megoldásnál a paramétereket sokkal egyszerűbben lehetett változtatni ben kijött hozzánk édesanyám. Feleségem akkor várta második gyermekünket. Úgy hozta a sors, hogy New Yorkba kellet mennem pár napra s a baba éppen akkor született, amikor New Yorkban voltam. Így megint telefonon értesültem az eseményről. Feleségem telefonált kora hajnalban, jelentve, hogy megvan a gyerek. Izgatottan kérdeztem: fiú vagy lány? Bágyadt hangon jött a válasz: Természetesen fiú". Ö lányt szeretett volna. Első házunkat Niagara Fallson vettük, nem messze attól, ami előzőleg béreltünk ban megszereztem a mester fokozatot, s akkor tanszékvezetőm, George Lee, felajánlott egy állást a Buffalói Egyetemen, amit akkor már a State University of New York at Buffalo nevet viselte. A felajánlott állás ``Instructor (egyetemi oktató) volt s abból állt, hogy két kurzust ill. ugyanannak a kurzusnak két szekcióját kellett tanítanom. Ez még nem lett volna csábító, de a tanítás mellett lehetőségem nyílt a doktorátus megszerzésére. A fizetés is kb. akkora volt, mint amit Kanadában kaptam. Így rövid gondolkozás után felcsaptam instruktornak. A kanadai vállalattól nem váltam meg, hanem kétéves fizetés nélküli szabadságot kértem és kaptam. Tekintve, hogy én voltam az egyetlen computerhez értő emberük, arra kértek, hogy álljak rendelkezésükre legalább heti néhány órában. Ezt meg is ígértem, s valóban kaptam néhány érdekes feladatot, ami extra jövedelmet is hozott. Szabó Barna /15

Fasori Örökdiák. AFasorban végzett, tanult diákok döntô többsége nagy szeretettel. Visszatekintés, javaslatok

Fasori Örökdiák. AFasorban végzett, tanult diákok döntô többsége nagy szeretettel. Visszatekintés, javaslatok Fasori Örökdiák A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ AZ ÚRNAK FÉLELME FEJE A BÖLCSESSÉGNEK 2013. SZEPTEMBER 6. SZÁM Visszatekintés, javaslatok

Részletesebben

NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE

NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE Úti-élményeimet összefoglaló könyvemben, amelynek a Konzervált útipor címet adtam, elmeséltem életem nagyobb kiruccanásait. Ennek utolsó fejezetében írtam le Tengizben munkával

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM DECEMBER HOL A HATÁR?!

AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM DECEMBER HOL A HATÁR?! IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő LAPJA 2012 12 DECEMBER XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HOL A HATÁR?! BELSŐSÉGEK BELSŐSÉGEK Pálizs Szőke Brigitta Szilvia Továbbtanulás korlátok nélkül! NEM CSAK

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

Utam a perfekt angolhoz. Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne?

Utam a perfekt angolhoz. Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne? Utam a perfekt angolhoz Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne? Előszó Okos ember más kárán tanul, a buta a sajátján, a hülye semmiből. E népi bölcsesség alapján nagyon kevés okos ember van a földön.

Részletesebben

Természeti Erőforrások Kutató Központ

Természeti Erőforrások Kutató Központ m e g é p ü l t Természeti Erőforrások Kutató Központ 2012 :: 4 :: július - augusztus Barátságfesztiválon az NYME- SEK Szökős Néptáncegyüttes A barátság jegyében gyűltek össze a hármashatár menti országok

Részletesebben

A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa

A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Vecsési Tájékoztató 24. évfolyam 11. (289.) szám 2014 november A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Megalakult az önkormányzat képviselő-testülete Fotó: Balogh Miklós www.vecsesitajekoztato.hu

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM OKTÓBER BESOROZÁS

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM OKTÓBER BESOROZÁS IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA 2013 10 OKTÓBER XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM BESOROZÁS BELSŐSÉGEK BELSŐSÉGEK Pálizs Szőke Brigitta Szilvia Rövid hírek AKKREDITÁCIÓ. Szeptember 27-én a Magyar

Részletesebben

Főszerkesztői köszöntő

Főszerkesztői köszöntő Főszerkesztői köszöntő Kedves Olvasóink! Minden kezdet nehéz. Az új tanév kezdetét vette Úgy vélem, hogy a konklúziót mindenki le tudja vonni. Remélem, hogy nyáron mindenki kipihente magát és sikerült

Részletesebben

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november HIRDETMÉNYEK 2. Interjú Poppe Kornélnével 3. Rendezvényeink 7. Programajánló 16. Szervezeti hírek 19. Figyelő 20. Fiatal

Részletesebben

Kötodés. Mottó: Az emberek egymásnak születtek: oktasd őket, vagy viseld el őket! Marcus Aurélius

Kötodés. Mottó: Az emberek egymásnak születtek: oktasd őket, vagy viseld el őket! Marcus Aurélius Kötodés Mottó: Az emberek egymásnak születtek: oktasd őket, vagy viseld el őket! Marcus Aurélius Az írásokat összegyűjtötte: Gyöngyösi Olga Kedves Pedagógustársam! Tisztelt Olvasó! A 2009. év pedagógusnapjára

Részletesebben

Kovács Ferenc 40 ÉV ÉS A KIWI BEÉRETT

Kovács Ferenc 40 ÉV ÉS A KIWI BEÉRETT Kovács Ferenc 40 ÉV ÉS A KIWI BEÉRETT 1 A kiadvány megjelenését támogatták: Tardoskedd Önkormányzata Kürt Önkormányzata Udvard Önkormányzata Szőgyén Önkormányzata Bart Önkormányzata Marcelháza Önkormányzata

Részletesebben

35,- Ft V. évfolyam 11. szám 1994. november 16. Független közéleti lap. 25 éves a "hűtőgépgyár"!

35,- Ft V. évfolyam 11. szám 1994. november 16. Független közéleti lap. 25 éves a hűtőgépgyár! Törökszentmiklós és Vidéke 35,- Ft V. évfolyam 11. szám 1994. november 16. Független közéleti lap Csökkentek a választókörzetek! Plusz 2 oldalon a negyedszázodra emlékezve 25 éves a "hűtőgépgyár"! Új fejlesztés:

Részletesebben

Sikeres Emberi Sorsfordulók

Sikeres Emberi Sorsfordulók Sikeres Emberi Sorsfordulók Találkozás Harsányi Zsuzsannával, az Oxford Egyetemi Kiadó volt főszerkesztőjével Egy ismerősöm hívott, hogy ismerjek meg egy kiváló, a leghatékonyabb oktatói módszerrel dolgozó

Részletesebben

MAGYAROK? Határtalanul a Kárpát-medencében, önkéntesekkel, fiatalokkal. Magyar Máltai Szeretetszolgálat

MAGYAROK? Határtalanul a Kárpát-medencében, önkéntesekkel, fiatalokkal. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Határtalanul a Kárpát-medencében, önkéntesekkel, fiatalokkal Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-Magyarországi Régió Kölcsey Ferenc Himnusz Isten, áldd meg a magyart, Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje

Részletesebben

A bból élünk, amit kapunk, de az éltet, amit adunk. Winston S. Churchill

A bból élünk, amit kapunk, de az éltet, amit adunk. Winston S. Churchill A bból élünk, amit kapunk, de az éltet, amit adunk. Winston S. Churchill Tartalomjegyzék Előszó a magyar fordításhoz... 5 Előszó... 7 Emlékalapok és elkülönített alapok a visegrádi országokban... 8 Lengyelország...

Részletesebben

Mindig egy kicsit kívülálló voltam

Mindig egy kicsit kívülálló voltam Mindig egy kicsit kívülálló voltam Bögre Zsuzsanna és Kovács Teréz életút-interjúja Beluszky Pállal 1 Mindenhol és mindig egy kicsit kívülálló voltam és ez adott nekem olyan szabadságot és lehetőséget,

Részletesebben

Thalassa (5) 1994, 1-2: 288 KÖSZÖNTŐ SZÉKELY LAJOS KILENCVEN ÉVES

Thalassa (5) 1994, 1-2: 288 KÖSZÖNTŐ SZÉKELY LAJOS KILENCVEN ÉVES Thalassa (5) 1994, 1-2: 288 KÖSZÖNTŐ SZÉKELY LAJOS KILENCVEN ÉVES Szeretettel köszöntjük kilencven éves születésnapján a Svédországban élő magyar származású pszichoanalitikus kollégánkat, Székely Lajost.

Részletesebben

TEHETSÉG. XX. évfolyam 2012/3. szám. A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa. A tartalomból:

TEHETSÉG. XX. évfolyam 2012/3. szám. A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa. A tartalomból: XX. évfolyam 2012/3. szám TEHETSÉG A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa A tartalomból: A kiválóság kritériuma azt jelenti, hogy az egyénnek egy vagy több területen a kortársaihoz képest különbnek

Részletesebben

XV. évfolyam 10. szám, 2011. október. 195 Ft KÖZÉLETI LAP

XV. évfolyam 10. szám, 2011. október. 195 Ft KÖZÉLETI LAP XV. évfolyam 10. szám, 2011. október 195 Ft KÖZÉLETI LAP Szüreti Fesztivál 2011. Végéhez közeledik a partfal-stabilizáció I. üteme a dunaföldvári Kálvárián Dunaföldvár, 2011. szeptember 30., péntek A támfal

Részletesebben

Kövér György. Írott orális történelem

Kövér György. Írott orális történelem Kövér György Írott orális történelem Az emlékezéstörténeti műfajoknak közismert sajátosságai vannak. Az önéletírás legfontosabb jellemzője az író, elbeszélő és főszereplő azonossága és a keletkezett szöveg

Részletesebben

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa 2011/2012. I. szám TARTALOM Interjú Bujpál Péter tanár úrral Akik próbálgatják a nagybetűs ÉLETET! AFS-es diákjaink Barlascan Alphan és Luca Poggi Diákügyek

Részletesebben

ROXFORT VAGY SUMMERHILL

ROXFORT VAGY SUMMERHILL _FP-33_belivek.qxd 2006.10.05. 13:05 Page 15 is egyre jobban behatoltunk ebbe az érdekes világba. A Roxfort-i iskola valami olyasmi, ami minden iskola titokban szeretne lenni: ahol kalandok történhetnek,

Részletesebben

ZIRCEN VOLTUNK 2011. ÁPRILIS 30-ÁN

ZIRCEN VOLTUNK 2011. ÁPRILIS 30-ÁN XVIII. évf. 1. (61.) sz. 2011. HÚSVET EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja ZIRCEN VOLTUNK 2011. ÁPRILIS 30-ÁN Apátavatás a zirci bazilikában Egy beszélgetés Sixtus apátúrral

Részletesebben

Staar Gyula. Simonyi Károly veszít. Németh Lászlót a Műegyetemre!

Staar Gyula. Simonyi Károly veszít. Németh Lászlót a Műegyetemre! Staar Gyula Simonyi Károly veszít Fáj veszni látnom annyi büszke álmot. Juhász Gyula bukásukban is ők vitték tovább az igazságot. Illyés Gyula Könyvtáram régi lakója egy könyvecske, inkább füzet: alig

Részletesebben

Mivel a nyomda nem nyomtatta ki a Nyúzt, ez az egyetlen módja, hogy eredetiben tekinthessétek meg a lapot.

Mivel a nyomda nem nyomtatta ki a Nyúzt, ez az egyetlen módja, hogy eredetiben tekinthessétek meg a lapot. XXI/7. szám 2000. október 18. Mivel a nyomda nem nyomtatta ki a Nyúzt, ez az egyetlen módja, hogy eredetiben tekinthessétek meg a lapot. Tombol a Nap!... 9. oldal Lopások a TTK-n Sajnálatos módon az elmúlt

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2014. HÚSVÉT 21. évfolyam 79. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja xx-xx. oldal Tartalom Kiss Péter O.Cist.: Húsvét 1 Páprádi Bíborka (10.E): Akik még mindíg randiznak... 2-3 Csontos

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe

Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe Dunakeszi polgár X. évfolyam 8. szám 2010 augusztus Önkormányzati választás 2010 (Összeállításunk a 6-7. oldalon) Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe (Írásunk a 4. oldalon) Dunakeszi Polgár

Részletesebben

Rátz László tanár úr

Rátz László tanár úr STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA XIII. Némethné Pap Kornélia Rátz László tanár úr Szombathely 2006 Dombormûves fehér márványtábla a Budapesti Evangélikus Gimnázium lépcsõházában NÉMETHNÉ PAP KORNÉLIA RÁTZ LÁSZLÓ

Részletesebben