Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg."

Átírás

1 Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Anyanyelv 11. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP /1-2F A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Anyanyelv TÁMOP /1-2F Anyanyelv 11. évfolyam tanulói jegyzet

3 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Urbán Barbara Lektor: Palkó Ágnes Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

4 Tartalomjegyzék Bevezetés...4 Hogyan készítsd el az újságot? Mi a stílus? Stílus és jelentés a mindennapi nyelvhasználatban Vágod? Jól használod a magyar nyelvet? A szó is fegyver Stílusrétegek...23 Szövegelemzés, szövegalkotás I...23 Szövegelemzés, szövegalkotás II...29 Szövegelemzés, szövegalkotás III...34 Szövegelemzés, szövegalkotás IV A vita...46 Mi a vita?...46 A disputa-játék Az elkészített újságok bemutatása...49 PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

5 Bevezetés Kedves 11. osztályos tanulók! A kezetekben tartott tanulói jegyzet abban próbál segítséget nyújtani, hogy sikeresebbek legyetek a mindennapi és az iskolai kommunikációban, azaz könnyebben tudjatok alkalmazkodni a különböző szituációkhoz, a beszédpartneretekhez, illetve megtaláljátok az adott beszédhelyzetben megfelelő stílust. Különböző stílusrétegbe tartozó szövegeken fejleszthetitek szövegértési és szövegalkotási készségeteket. Gyakorlottabbak lehettek a vitában való részvételben is. A jegyzetelés és a vázlatírás technikáinak gyakorlásával nagyobb bátorsággal, könnyebben tudjátok majd olvasni, tanulni azokat a szakmai szövegeket (pl. tankönyvek, lexikonok, ismeretterjesztő írások, stb.), amelyekre tanulmányaitok során szükségetek lehet. A feladatmegoldás során önállóan, párban, illetve csoportban fogtok dolgozni. Jelmagyarázat A tanulói jegyzetben a tananyag fontos elemeit, a példákat és a tanulási tippeket különböző ikonok jelölik. Ikon Jelentés A fejezet célmeghatározása. Figyelmesen olvasd el, így megismered a fejezet fókuszpontjait! Az ikon fontos, jól megjegyzendő, megtanulandó ismereteket jelez. Az ikon mellett olyan gondolatébresztő kérdéseket, felvetéseket, problémákat találsz, amelyek megválaszolásával elmélyülhetsz a témában. Az ismeretek elsajátítását megkönnyítik a példák. Az ikon mellett érdekességeket, példákat, gyakorlati életből vett esetleírásokat találsz. Az ikon a házi feladatot, otthoni munkát jelöli. Követelmény Készíts diákújságot a csoportoddal közösen, melyben minél több szövegtípust felhasználtok! Értékelési szempont lesz az újság külső megjelenése, a tartalma, a változatos szövegtípusok, műfajok használata, a nyelvhelyesség és a helyesírás. 4 Anyanyelv tanulói jegyzet 11. évfolyam

6 Hogyan készítsd el az újságot? Alakítsatok négyfős csoportokat, ez lesz az újság szerkesztőbizottsága! Egy iskolaújság legalább négy olyan oldalát kell elkészítenetek, amely a környezetünkről, ezen belül a környezet szennyezéséről és annak megelőzéséről szól. Tartalmaznia kell riportot, kísérlet leírását, ismeretterjesztő írást, hírt vagy tudósítást, hirdetést vagy reklámot, illetve szórakoztató részt is. Az újságot illusztrálhatjátok képekkel, ábrákkal, diagramokkal, táblázatokkal. Legalább egy írást mindenkinek meg kell fogalmaznia. Tehát mindannyian újságírók vagytok! Az újságírók, az elnevezésből adódóan, írják az újságot. Nagyrészt ők felelősek az újság tartalmáért. A feladatuk, hogy mindennek utánajárjanak, minden olyan információnak, amelyekből később a hírek lesznek. Felkeresik az illetékeseket, és kérdezz-felelek formában megtudakolják az információk valóságtartalmát, és az információkból ily módon készítenek híreket, tudósításokat, riportokat. Értekezleten döntenek arról, hogy az érdekes témák közül melyeket írják meg. A szerkesztőbizottságban ezen kívül a következő szerepeket osszátok ki: Fotós, aki az újságba beillesztett képekért felelős. Szerkesztő. Az újságcikkek megírását követően először ő ellenőrzi azok helyességét, majd továbbküldi a korrektorokhoz. A szerkesztők feladatai közé tartozik még a fotós és az újságírók koordinálása, a munka szervezése, és az ellenőrzés. A korrektor a szerkesztőktől kapott anyagot nyelvtanilag és szerkezetileg ellenőrzi, majd ha megfelelőnek találta, továbbítja a tördelőnek. A tördelő feladata, hogy a szöveget abban a formában rendezze el, ahogy majd az újságnak nyomtatásban ki kell néznie. Ebbe minden formázási munka beletartozik (pl.: hasábolás, képek elhelyezése). Az újbóli ellenőrzés után nyomtathatjátok ki az újságot, amit az utolsó órán kell bemutatnotok a többiek előtt. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

7 1. Mi a stílus? A mai óra célja, hogy átismételjük, mit tanultunk korábbi tanulmányaink során a stílusról, a stílust befolyásoló tényezőkről. Elgondolkodtál már azon, mitől függ, hogy az egyes szituációkban milyen szavakat használunk, hogyan fogalmazzuk meg a mondanivalónkat? Nézd meg a következő példát! A férfi lehet: alak, ember, koma, pacák, hapsi, pasas, pali, muki, ipse, krapek, tag, ürge, figura, muksó, muksi, pasi, fickó, faszi, csávó, manus, hapek, arc, fószer, fazon, szivar, csóka, csákó, legény, hapi, srác, fiú, úr, pofa, személy, illető, úriember, fiatalember Ha tudsz még szinonimát, írd ide! És a fiú / lány mi lehet? A stílus a nyelvhasználat módja: azaz mikor, milyen helyzetben, ki, hogyan használja a nyelvet. Miről? Hol? Milyen szövegtípus? Ki? STÍLUS Kinek? Miért? Mit? Milyen körülmények között? 6 Anyanyelv tanulói jegyzet 11. évfolyam

8 1. Ötletelj! Milyen stílusú szöveget tudnál fogalmazni osztálykirándulás témában? Ki mondja? (Feladó) Kinek? (Címzett) Miért? Milyen céllal? Hol? Milyen körülmények között? Miről? Mit? Milyen szövegtípus? Osztálytárs Barátjának Érzelemkifejezés Suliban Szünetben, beszélgetés Osztálykirándulás De jó lesz a kirándulás! Párbeszéd 2. Melyik mondat milyen körülmények között hangozhatott el, ki lehetett a beszélő, ki a címzett? Miből következtettél erre? a) Feltolhatnád magad msn-re! Rádírok majd rejtve, jó? b) Kati néni, tessék kinyitni az ablakot! c) Hé, rettenetesen büdös van itt! d) Kérem, vigyázzanak! Az ajtók záródnak! e) Tisztelt Uram! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

9 Anita tavaly Indiában nyaralt. Utazása alatt a naplójába jegyezte élményeit, szüleinek kintről sms-eket küldött. Hazaérve barátnőjének elmesélte élményeit. Az iskolában magyartanára megkérte, hogy írjon útleírást az iskolaújságba. Történelemórára kiselőadást készített India társadalmáról. Majd levélben fordult iskolája igazgatójához, hogy támogassa egy fotókiállítás rendezését. Azt már tudod, hogy a szituációknak megfelelően különböző szövegeket alkotott. De szövegalkotásaiban csak akkor volt sikeres, ha alkalmazkodni tudott az egyes szituációk által megkövetelt nyelvhasználati szabályokhoz. Például tudta, hogyan kell egy hivatalos levelet fogalmazni, vagy hogyan kell egy kiselőadást elkészíteni. 3. A fenti példában hányféle szövegtípusban kellett Anitának szöveget alkotnia? Az adott szövegtípus melyik stílusrétegbe sorolható? A stílusrétegeket válaszd ki az alábbi listából! Töltsd ki a táblázatot! Szövegtípus Magánéleti Közéleti Tudományos-szakmai Hivatalos Publicisztikai Stílusréteg Milyen egyéb szövegtípusban, stílusban lehetne még ebben a témában szöveget alkotni?... Válassz ki egy szövegtípust, és írd meg a szöveget Anita nevében! Anyanyelv tanulói jegyzet 11. évfolyam

10 4. Gondolkozz Beszéld meg párban Oszd meg! Figyeld meg a kivetített képeket! Beszéljétek meg párban, mit gondoltok a rajtuk szereplő emberekről pl.: mennyi idősek lehetnek, mi a foglalkozásuk, stb.! Hogyan beszélhetnek? A csoport közösen találja ki a képen szereplő szituáció folytatását! Szólaltassátok meg a képeket! Az elhangzott szituációk alapján töltsd ki a táblázatot a megadott szempontok szerint! Szempontok 1. kép 2. kép 3. kép 4. kép Feladó (Ki?) Címzett (Kinek?) Milyen céllal? Miért? Hol? Milyen körülmények között? Miről? Mit? Milyen szövegtípus? Fontosabb stilisztikai eszközök összefoglaló táblázata: Hangjelenségek, zeneiség Szó- és kifejezéskészlet Nyelvi jelenségek a mondat szintjén Képek, képi ábrázolás Alakzatok Nyelven kívüli eszközök Hangszimbolika, mondatfonetikai eszközök, hangutánzás, ritmus, rím, alliteráció Szójelentés (egy jelentés, több jelentés, azonos alak, elsődleges és másodlagos jelentés, rokon értel műség) Szókincsrétegek (pl. szleng) Modalitás, mondatszerkezet, szó és mondatrend Szóképek (pl.: metafora, megszemélyesítés, szinesztézia, szimbólum, metonímia) Szóképekhez hasonló eszközök (hasonlat, körülírás, eufemizmus) Alakzatok Pl.: felkiáltás, megszólítás, ismétlés, párhuzam, ellentét, felsorolás, fokozás Nem verbális kommunikáció Az írott szöveg nem nyelvi stíluseszközei: ábrák, tagolás, tördelés, tagolójelek, kiemelések, betűtípus, színek, keret, aláhúzás, írásjelek A félkövérrel kiemelteket az órákon is gyakorolni, használni fogjuk! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

11 5. Vizsgáld meg a következő két, tankönyvi oldalt mutató képet! Mivel tudod bizonyítani, hogy más korosztálynak készültek? Forrás: ( ) A következő órára lapozz végig egy újságot! Lehet napi- vagy hetilap is. Vizsgáld meg, milyen rovatokba rendeződnek az írások! Figyeld meg, milyen nyelven kívüli eszközök járulnak hozzá a stílus megteremtéséhez! (Például egy bulvárlap és egy komoly napilap összehasonlításával.) 10 Anyanyelv tanulói jegyzet 11. évfolyam

12 2. Stílus és jelentés a mindennapi nyelvhasználatban Milyen a mindennapi nyelvhasználatunk? Milyen szövegtípusokat használunk gyakran a kommunikációnk során? Vajon ezeket is olyan szabályok határozzák meg, mint például egy hivatalos levél megírását? Milyen szempontok határozzák meg a nyelvhelyességet? A következő témakörben ezekre és ezekhez hasonló kérdésekre keressük a választ. Vágod? A társalgási stílus a mindennapi, kötetlen kommunikáció. Nagyon széleskörű, változatos formákat tartalmaz, hiszen sokféle szerepet is tölt be. Gondolj csak arra, hogy mást jelent a társalgási stílus neked (például ha a haveroddal dumáltok ), illetve anyukádnak, nagymamádnak (például ha a barátnőjével beszélget). Mindennapi beszélgetéseink során sokszor használjuk a szlenget. Fontos tudnunk viszont azt, mikor kell arra törekednünk, hogy választékosabban fogalmazzunk. 1. Gyűjtsük össze a társalgási stílus leggyakoribb műfajait a felsorolás segítségével! Töltsd ki a táblázatot! Köszönés, köszöntés Írott üzenet (cédula), feljegyzés Magánlevél Párbeszéd, beszélgetés Viccmesélés Távirat Pletyka Sms-üzenet Elbeszélés, történetmesélés Napló (nem szépirodalmi) Szóban Írásban Ki tudod egészíteni a felsorolást? Ha igen, írd be a táblázat megfelelő oszlopába! Beszéljétek meg párban, a mai nap folyamán melyik szövegtípust használtátok már! Készítsetek rövid közvélemény-kutatást, melyik szövegtípust használjátok a leggyakrabban, melyiket a legkevésbé! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

13 2. Figyeld meg az alábbi példákat! Melyik szövegtípusba tudnád sorolni őket? Zsuzsukám! Pakold ki, légyszi, a mosogatógépet. Kaja van a hűtőben. Sietek. Pusz: Anya +kérdeztem mikor hoz6tom L de még 0 tudták +mondani fancsi :56:14: Heló! Én még benne vok a szlengkorban, így elég jól és gyorsan megértem, ha valaki egy új (sokaknak érthetetlen) szót alkalmaz a mindennapokban! Nekem is van MSN, de az XD -nél jobban bejön a LOL! Ez is vmi olyasmit rejt mint az xd, azt jelenti: jó, vicces (ciki vagy hülye hejzeten való röhögés) Egyébként nemrég láttam, hogy egy angol oldalon is használják, szal ez sem magyar találmány!! :):) Te, hallottad azt a viccet, hogy a nyuszika bemegy az erdőben a húsboltba? 3. Vizsgáld meg az alábbi párbeszédek keletkezési körülményeit! Hogyan befolyásolták a szóhasználatot, a mondatszerkezetet? Eljössz? Ja. És te? Hát az van szóval még nem tudom. Na? Gáz? Ja. Fater tudod már megint behisztizett. 20 deka trappistát kérek. 20-at? Igen. Kicsit több. Maradhat? Igen. Tessék. Köszönöm. 12 Anyanyelv tanulói jegyzet 11. évfolyam

14 4. Gondolkozz Beszéld meg párban Oszd meg! Mit gondolsz, hogyan vélekednek a felnőttek a fiatalok egymás közötti nyelvhasználatáról? És a fiatalok a felnőttekéről? A felnőttek a fiatalok nyelvhasználatáról Pl.: igénytelen Töltsd ki a táblázat oszlopait melléknevekkel! Fiatalok a felnőttek nyelvhasználatáról Pl.: unalmas 5. Milyen hibákat, oda nem illő elemeket találsz a következő önéletrajzrészletben? MEGPÁLYOZOTT POZÍCIÓ: Félévi jobb osztályzat (ne tessék haargudni de minta alaplyán csinálom) CÉLOK Szeretném eme dolgozat jellegű önéletrajzal elérni a jobb osztályzatot és magyar tudásaomat magasabb szintre fejleszteni. EGYÉNI KÉSZSÉGEK Kreativitás Jó fogalmazó készség Csillagászati magas ismeretek Mit gondolsz, eléri-e az önéletrajz írója a célját? Megfelel-e a szöveg a stílusréteg szabályainak? Válaszodat indokold! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

15 6. Hasonlítsd össze az , a telefonálás és a csetelés (MSN-ezés) jellemzőit a következő szempontok szerint! Szempontok Az alábbi szempontok figyelembevételével töltsd ki a táblázatot! Írásban vagy szóban jelenik-e meg? Kiegészíti-e valami (pl. gesztus, tagolás, egyéb) Van-e idő a gondolkodásra a szövegalkotáskor? Van-e a címzettnek lehetősége a visszajelzésre? Kísérik-e a szöveget nem nyelvi jelek? Követi-e, ha igen, mennyire a nyelvi normát? Mi jellemző a szöveg mondatainak megszerkesztettségére? A B telefonálás C csetelés 7. Készíts szlengszótárat! Add meg a következő kifejezések köznyelvi vagy szleng alakjait! Hantázik, kamuzik Betermel Szleng Töltsd ki a táblázat oszlopait! Köznyelv Tetszik, kedvel Jó, nagyon jó Kellemetlen helyzet, állapot Ismered a Szlengszótárat? A mai magyar szleng több mint 2000 szavát megtalálhatod benne rövid magyarázatokkal, példamondatokkal együtt. Jól használhatod, ha nem jut eszedbe egy szlengkifejezés köznyelvi megfelelője. Forrás: Nézz utána a könyv adatainak! Használhatod az internetet vagy az iskolai, városi könyvtár adatbázisait. Szerző:... Pontos cím:... Kiadó:... Kiadás helye, éve:... A sorozat címe: Anyanyelv tanulói jegyzet 11. évfolyam

16 8. Készíts szócikket a következő, a szlengbe tartozó kifejezésekhez! Kütyü, arcoskodik, beszól, kamu, kikészít Figyeld meg a példát! ábra: fn helyzet Az az ábra, hogy én ma nem tudok veletek menni, mert dolgoznom kell. Jelmagyarázat: a szlengszó vagy -kifejezés jelentése, magyarázata ritka átlagos gyakori A fenti példában szereplő kifejezések közül melyikhez tudsz köznyelvi jelentést is párosítani? Gyufa a szlengben elégtelen osztályzat ; a köznyelvben a tűzgyújtás segédeszköze PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

17 10. Te jártál már úgy, hogy nem megfelelő helyen és időben használtál szlengkifejezéseket, és ebből félreértés származott? Adj tanácsot, mikor használható, illetve mikor nem használható a szleng! A témát párokban beszéljétek meg, és a megbeszélés eredményét foglald össze magadnak! Nézz utána, mi jellemző az újságok címadására! Mit nevezünk reklámcímnek (vagy szenzációs, blikkfangos címnek)? Jól használod a magyar nyelvet? 1. Kapcsolj különféle igekötőket a mond igéhez! Mindenki egy újabb jelentésben foglalja mondatba! 2. Javítsátok a következő mondatok nyelvhelyességi hibáit! a) A kocavadász óvatosan lopózott a bozótosig. Ott egy hatalmas medve toppant eléje, és puskáját eldobva futásnak eredt. b) Sikerült lerendezni a járatritkítással kapcsolatos panaszok ügyét. c) A parlamenti képviselő módosítást eszközölt a törvényjavaslaton. 16 Anyanyelv tanulói jegyzet 11. évfolyam

18 d) Az ügyintéző bonyolítja a szállítást. e) Minden érdekeltet kiértesítettünk. f) Ő sokkal bővebbkezű, mint te. A nyelvhelyességi kérdések vizsgálatakor segítségedre lehet Tótfalusi István: Magyar nyelvhelyességi kéziszótár című munkája vagy a Grétsy László és Kovalovszky Miklós által szerkesztett Nyelvművelő kézikönyv. A legfrissebb adatokat a Nyelvművelő kéziszótár tartalmazza, melyet Grétsy László és Kemény Gábor szerkesztettek. A következő feladat példái Tótfalusi István könyvéből valók. 3. Keresd meg a fenti mondatokban elkövetett hibákhoz illő szabályt! Írd a szöveg mellé az előző feladatban szereplő példa betűjelét! Alanytévesztés: Gyakran előfordul, hogy az alanyt az összetett mondat második tagmondatában nem tesszük ki, csak odaértjük. A gondatlan fogalmazás következtében ez az odaértés félrevezetheti az olvasót, bizonytalanná válik abban, ki is, mi is az alany. Ilyen lehet az, amikor gondolatban visszatérünk az előző alanyhoz, de ezt nem jelöljük. Az ige azt jelentené, kuszál, gabalyít. A vállalati, kereskedelmi és államigazgatási szaknyelvben és a sajtóban egyre inkább terjed, és mára teljesen kiszorította a mondatba jobban illő származékát, a lebonyolít szót. Fogas kérdés, hogyan képezzük a középfokát az ilyen típusú melléknévi összetételeknek. Az első, melléknévi taghoz illesszük a bb jelet, vagy az összetett szót mint egységet lássuk el vele? Igekötők fölöslegben: sok esetben fölöslegesen kapcsolunk igekötőt a szóhoz, mert a jelentésbe már eleve beleérthetjük az igekötő által kifejezett tartalmat is. Pl. az értesít igében benne van, hogy kiküldik az értesítést, nem kell még egyszer kitenni. A szószaporításra termett ige, mert önállóan nincs is értelme. Az eredeti jelentésében ( létrehoz ) már nem használjuk. Más igék főnevesített alakja mellett idétlenkedik hívatlan segédigeként pl.: *szállítást eszközöl = szállít. A hivatalos nyelvben tenyésző dudva. Az igekötőnek itt nincs semmi helye, az ügyet rendezzük vagy elintézzük. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

19 4. Ismered a következő szavak pontos jelentését? Tudod, melyik illik a mondatba? Akció-aukció A festményeket az... értékesítették. Az iskolában papírgyűjtési... tartottak. Egykori-egykorú A romváros... lakói kereskedelemmel foglalkoztak. Eszti 17 éves, pont... velem. Elfogult- elfogódott A diák... lépett be az igazgató irodájába. Nem lehet... az, aki egy vitában dönteni szeretne. Gondatlanul-gondtalanul Az ablakot... nyitva hagyta, ezért kihűlt a szoba.... szórakoztak a hétvégi sütögetéskor. Tanulság-tanúság A mese..., hogy jó tett helyébe jót várj. A romok... szerint itt valaha egy város állt. A szó is fegyver 5. Olvasd el a következő szöveget! Milyen stílusréteg(ek) jellemzőit viseli magán? Stíluselem: bármely, a szöveg stílusát alakító tényező (pl. hangok, szavak, kifejezések, mondatok, stb.). 18 Anyanyelv tanulói jegyzet 11. évfolyam

20 6. Keress a szövegből olyan elemeket, amelyek alátámasztják az előző, a stílusrétegekre vonatkozó megállapításaidat! A szóvicc ökölcsapás az agynak (részletek) Három cowboy lovagol a sivatagban. Elöl megy Joe aranylovon, utána Bill ezüstön. Mögöttük pedig Charles bronzon. Fájt, ugye? Esetleg nem értette meg azonnal, újra kellett olvasnia a viccet, hogy felfogja? (Akik ismerték, most nem játszanak.) A hiba nem az ön készülékében van: a szóviccek a kutatók szerint komoly erőpróbát jelentenek az agynak, bármilyen fura képzavar is ez. Tudományos tények magyarázhatják azt is, hogy miért fájnak jobban a szóviccek a többi poénnál, és miért hajlamosak egyes emberek jobban arra, hogy olyan borzalmakat találjanak ki, mint a Hogy hívják a tréfás kávéfőzőt? Mokkamester. A szóvicc érdekes ambivalencia a humorban: egyszerre örvend nagy népszerűségnek és kétes hírnévnek. A szóvicc szórakoztató, de csak a maga fájdalmas módján. És mint ahogy nyilvánvaló, hogy a reklámipari kreatívok éhen halnának szóviccek nélkül, senki nem kétli, hogy Geszti Péternek az örökkévalóságig kell majd Ludas Matyikat olvasgatnia a pokolban. De ahogy az igényes asztalos mondja: félre a tré fát. Két agykutató bemegy a kocsmába... A szóviccek és egyáltalán a viccek értelmezésének biológiai háttere viszonylag szűz terület az orvostudományban, de abban nagyjából minden kutatás egyetért, hogy az agyműködésben jelentős különbségek fedezhetők fel a szóviccek és a mórickás-nyuszikás, szituációs viccek felfogásakor, másként zajlik ezeknek a megértése. A vicckutatás akkor lendült fel, amikor megjelentek az olyan modern, kutatásban is használt diagnosztikai eszközök, mint a funkcionális mágneses rezonancia alapú képalkotó berendezés (fmri) vagy a korszerű EEG-k, amelyekkel a korábbi módszereknél pontosabban lehetett vizsgálni az agytevékenységet. Az fmri működése azon alapul, hogy a megnőtt aktivitású agyterületek közelében a hemoglobinkoncentráció megváltozik, és megfelelő képalkotó módszerekkel így folyamatosan lehet ábrázolni, mi történik az ember agyában, ha különböző ingerek érik őket, például vicceket hallanak. Richard Wiseman, a Nagy- Britanniában működő hertfordshire-i egyetem kutatója néhány éve ilyen eszközzel vizsgált önkénteseket, akiknek vicceket olvastak fel. Wiseman arra jutott, hogy a hagyományos viccek megértése nagyon is jól behatárolható helyen, a homloklebeny hátsó részén történik. Ez egybevágott azokkal a kutatásokkal, amelyek szerint az emberek, akiknek ez az agyterületük sérül, gyakran elveszítik a humorérzéküket. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

21 A tévedés lehet fatál is A szóviccekre az emberek általában mégsem úgy reagálnak, mint egy gyenge nyuszikás viccre. Az ezt feltáró, agyműködést vizsgáló kutatásokban úttörőmunkát végzett Vinod Goel és Raymond J. Dolan a londoni Neurológiai Intézetben. A tudósok 2001-ben folytattak le egy kísérletet, amelyben fmri-vel vizsgálták 14 egészséges alany agyműködését, miközben felolvastak nekik hatvan viccet. A szóviccek hasonlóan hangzó szavak más-más jelentéseivel operálnak, a kutatók azt vizsgálták, hogyan jelentkezik ez az agyban. Goelék kísérletében a tréfák fele úgynevezett szemantikai vicc volt, amelyek sikeres feldolgozásához a szavak evidens értelmezése után egy másik jelentést kell keresni. A kutatásban szereplő egyik szemantikai vicc például ez volt: Miért nem harapják meg a cápák az ügyvédeket? Szakmai alázatból. A viccben az egyértelmű jelentés a cápa mint a tengeri állat helyett a hallgatónak egy másik, jóval szokatlanabbat kell keresnie az értelmezéshez, jelen esetben a gátlástalan és könyörtelen jogászok egy főleg angol nyelvterületen használt gúnynevét, a cápát. A kísérletben szereplő viccek másik fele fonológiai vicc volt ha úgy tetszik, igazi szóvicc, vagyis olyan poénok, amiket csak akkor értünk meg, ha egyszerre mindkét jelentését felfogjuk egy szónak vagy kifejezésnek. Például egy ismert szóvicc szerint a jénai tál és a tévedés közti különbség az, hogy a jénai üvegtál, de a tévedés lehet fatális. Itt a fatál is és a fatális szavak jelentéstartalmát kell egyidejűleg felidéznünk, hogy leessen a poén. Seana Coulson, a kaliforniai egyetem kognitív tudományokkal foglalkozó kutatója 2005-ben EEG-vel vizsgálta, hogy milyen agyi aktivációt váltanak ki a szóviccek. A jobb sorsra érdemes és bizonyára leszíjazott alanyoknak 320 egymondatos szóviccet olvastak fel. A kísérlet arra világított rá, hogy a nyelvi megértésért felelős területek szóvicchallgatás közben mindkét agyféltekében egyformán aktiválódtak, és Coulson Goelék eredményére is támaszkodva magabiztosan jelenthette ki, hogy a bal féltekében tároljuk a szavak legegyértelműbb jelentését, a jobb agyféltekét pedig akkor hívjuk segítségül, ha a szavak másodlagos, nem olyan gyakori jelentését akarjuk felidézni. Coulson vizsgálata azonban rávilágított arra, hogy a szóvicceket akkor értjük meg, ha egyszerre fogjuk fel a kétértelmű szavak lehetséges jelentéseit (az EEG-vel végzett vizsgálatok időbeli felbontása nagyon jó). A kutatók szerint egy szóvicc feldolgozásakor mindkét agyféltekénkben aktiválódik a szemantikai megértésért felelős terület, és ez így is marad végig, amíg a viccre gondolunk: mindkét jelentést észben tartva fogjuk fel a tartalmát. Ez a mindkét agyféltekét megdolgoztató feladat komoly szellemi erőpróba, kisebb ökölcsapás az agynak. Valószínűleg ez a sokk fáj annyira, amikor végre leesik egy borzalmas szóvicc poénja. Forrás: 7. Elfogadhatónak tartod-e, hogy a szövegben hangsúlyosan jelennek meg a társalgási stílus jellemzői? 20 Anyanyelv tanulói jegyzet 11. évfolyam

22 8. A cápa nagytestű, porcos vázú tengeri ragadozó. A szövegben azonban nem ebben a jelentésében szerepel. Tudsz-e más állatnevet, amelynek szintén több jelentése van? Szó Jelentése 1. Jelentése 2. Nyúl A társalgási stílus jellemzője, hogy szereti a spontán, kényszertől mentes szóhasználatot, a szellemes kifejezések használatát. Sokszor találkozhatunk olyan esettel, amikor egy köznyelvi szó nem a megszokott (elsődleges, denotatív) jelentésében szerepel, hanem a beszédhelyzetben új jelentést nyer (másodlagos vagy konnotatív jelentés). 9. Milyen jelentésben szerepelnek a szövegben, illetve milyen más jelentéseit ismered az alábbi szavaknak, kifejezéseknek. A köznyelvi jelentések megfogalmazásában segítségedre lehet a Magyar értelmező kéziszótár. Szó Szövegbeli jelentése Köznyelvi jelentése A hiba nem az ön készülékében van. Erőpróba Szűz terület Fáj (a poén) Leesik (a poén) Ökölcsapás Alkoss mondatokat a szavak elsődleges jelentésével! A viccek, találós kérdések nyelvi humora sokszor fakad az azonosalakúságból, azaz az azonos hangalakban megbúvó kétféle jelentésből. Pl.: Melyik az a nép, amelyik sohasem olvas? Az ír. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

23 10. Keress a szövegből a példához hasonló formákat! Kik laknak a szódásüvegben? Buborék. Hogy hívják a mesterséges vízpára fedelét? Működ tető. Az oroszok elmentek. Legalábbis a Nadja. A születésnapomon mindenki a Happy Birthday to you-t énekelte, tortaszakadtából. 11. Keresd ki a szövegből a következő szavak szinonimáját, rokon értelmű párját! Próbáld megtalálni az összes példát! Tréfa:... Megért:... Agyműködés:... Tudsz-e más szinonimákat ezekhez a szavakhoz? Keress példákat a Szinonimaszótárban! Tudtad, hogy a szövegszerkesztő programok is rendelkeznek azzal a lehetőséggel, hogy megkeressék az adott szó szinonimáját? A 2007-es Word-ben például a Korrektúra ablakban találhatod, vagy a jobb egérgombbal is előhozhatod. A beszélgetés főnévhez például 29 lehetőséget ajánl föl többféle stílusrétegből is. Neked már nincs is más dolgod, mint kiválasztani a szövegbe leginkább illőt! 12. Keress a szövegből egyjelentésű szavakat! Melyik stílusrétegre jellemző az ilyen szavak magas aránya? Nézz utána az alábbi újságírói műfajok jellemzőinek! Gyűjtsd ide a legfontosabb ismérveiket! Hír:... Tudósítás:... Riport:... Interjú:... Vezércikk:... Kritika: Anyanyelv tanulói jegyzet 11. évfolyam

24 3. Stílusrétegek Az olvasás: nyomozás és felfedezés Ezt a gondolatot, Halász László gondolatát próbáljuk igazolni a következő feladatokkal. Kezdődjék hát a krimi! Szövegelemzés, szövegalkotás I. 1. Először csak egy címet ismertek meg. Töltsétek ki a pókhálóábrát a bennetek felébredő, megjelenő kérdésekkel! KIVU a potenciális GYILKOS 2. Most olvassuk el a címhez tartozó szöveget! a) Írd be a kérdésekhez tartozó mezőkbe, hol kaptunk rájuk választ! b) Volt-e olyan kérdés, amelyre nem találtál választ a szövegben? c) Mely kérdésünk tartalmazott előfeltevést, illetve mely információ okozhatott meglepetést? PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

25 3. A katasztrófával kapcsolatos Mikor? kérdésre nem kapunk pontos választ. Az emiatt bennünk keletkező feszültséget, bizonytalanságot a cím mely szava sugallja már az első pillanatban? Miért? 4. Válaszolj a kérdésekre! a) A cím a reklámcímek közé sorolható. Miért? Indokold meg az állítást! b) Mi a szerepe a cikk előtt megjelenő összegzésnek? 5. Alább az ismeretterjesztő cikk hét bekezdéséhez tartozó lehetséges vázlatpontokat találhatod. Először keresd meg, melyik bekezdéshez melyik csoport tartozik, és írd a betűt a megfelelő bekezdés elé! Majd döntsd el, melyik cím (vagy címek) illik (vagy illenek) legjobban az adott bekezdéshez! a) A kameruni Nyos-tó tragédiája augusztus ember halálát okozta a krátertó! Nyos-tavi fojtogató b) Mi a hasonlóság egy üveg sör és a Kivu tó között? Sör-hatás a természetben Mikor robban a Kivu palackja? c) A Föld egyik legaktívabb vulkáni területe A Nyiragongó legutóbbi kitörése január 17. Katasztrófa Gomában! 50 ember életét követelte a Nyiragongó vulkán! 24 Anyanyelv tanulói jegyzet 11. évfolyam

26 d) Kormánymegállapodás a Kivu metánkészletének hasznosítására A metán, mint energiaforrás A metán a gazdasági fejlődés kulcsa Megoldás? e) Mit tehetnek az ott lakók? hogyan? Menekülni, de kiút? Van f) A Kivu még nagyobb tragédiával fenyeget cunami Mi jöhet még? Gázmérgezés és tavi g) A Kivu tó alatti gázmezők CO 2 és CH 4 a Kivu tó fenekén Katasztrófa fenyeget A gal - jelöltek erőteljesen reklám célú címekhez sorolhatóak, bulvár jellegűek. 6. Keresztrejtvény A helyes megoldás adott betűi az afrikai tavak egyikét adják ki. (A szavak mindegyike megtalálható a szövegben.) Meghatározások: 1. Lehetséges. 2. Rendkívüli méretű elemi csapás. 3. Pusztító szökőár. 4. Légnemű anyag. 5. Kitermelés, felhasználás. 6. Az ország vezetősége, élén a miniszterelnökkel. 7. Harmónia, egyenleg. 8. A gazdaság működéséhez szükséges szolgáltatások (közlekedés, közművek, hírközlés, úthálózat, stb.). 9. Semmi(ség) 10. Szilárdból folyékony halmazállapotúvá vált. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

27 7. Gyűjtsd össze a szövegből a Kivu tóról szóló információkat! a) Földrajzi elhelyezkedés:... (országok) határán fekszik; a kelet-afrikai... (állóvíz) egyike; a Rift Valley (Nagy Hasadékvölgy)... ágában található; a...-tól (vulkán) és... városától nem messze van. b) Mélységi adatok: átlagos mélység:... legnagyobb mélység:... c) A metán és a szén-dioxid mennyiségének változása: CH 4 CO 2 X Y 8. a) Gyűjtsétek össze a tudományos-szakmai stílusrétegbe tartozó szavakat, kifejezéseket! b) Milyen nyelvi eszközök mutatják, hogy ez a cikk a fentiek ellenére csak ismeretterjesztő szöveg? 26 Anyanyelv tanulói jegyzet 11. évfolyam

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Anyanyelv 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Témaválasztás, anyaggyűjtés

Témaválasztás, anyaggyűjtés Témaválasztás, anyaggyűjtés Honnan gyűjtenél anyagot a következő témákhoz? Válaszd ki és írd le! Ha van saját ötleted, azt is írd oda! beszélgetés, lexikon, fényképek, családi beszélgetés, értelmező szótár,

Részletesebben

Az előadás módszerének hatása a közlés hatékonyságára, a közönség szimpátiájának elnyerésére és az énhatékonyság

Az előadás módszerének hatása a közlés hatékonyságára, a közönség szimpátiájának elnyerésére és az énhatékonyság Az előadás módszerének hatása a közlés hatékonyságára, a közönség szimpátiájának elnyerésére és az énhatékonyság érzésére az SZTE Pszichológiai Intézetének minikonferenciáján Hallgató Emese 2012. május

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

KÁROLYI PÁLYÁZAT 2015/16.

KÁROLYI PÁLYÁZAT 2015/16. 1 KÁROLYI PÁLYÁZAT 2015/16. Alsó tagozat Meghirdetjük idei pályázatainkat, melyekre várjuk alkotásaitokat. Felhívjuk figyelmeteket, hogy a pályázatok piszkozatát az iskolában, Nektek kell megírnotok! Később,

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem SZK_104_21 30 év múlva szerintem Jövőképformálás Én és a világ modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM tanári 30 év múlva szerintem 4. évfolyam 355 MODUlVÁZLT

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

A levél. Kitől kaphatunk hivatalos levelet? Írj minél többet! Kérj segítséget szüleidtől!

A levél. Kitől kaphatunk hivatalos levelet? Írj minél többet! Kérj segítséget szüleidtől! A levél Olvasd el! A kapcsolattartás gyakori eszköze a levél, amely zárt üzenet, így a bizalmas adatok közlésére is alkalmas. A levéltitok megsértése bűntett. A levél tartalmaz a téma kifejtésén kívül

Részletesebben

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan.

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan. III. ÓRATERV A III. kooperatív óra terve A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv és irodalom Az évfolyam: 8. évfolyam Az óra címe: A szóbeli kommunikáció fejlesztése 3. Az óra célja

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Az alkohol veszélyei Javasolt évfolyam: 7 8. Időbeosztás

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

Berlitz 1. szint KER szint A 1

Berlitz 1. szint KER szint A 1 Társalgási Berlitz 1. szint KER szint A 1 A tanuló képes általános kifejezéseket és egész egyszerű mondatokat használni és megérteni. Képes személyes adatokra vonatkozó kérdések megfogalmazására illetve

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Szöveg címe: Az ázsiai elefánt Forrás: és Kép forrása: szabadon használható fotók.

Szöveg címe: Az ázsiai elefánt Forrás:  és  Kép forrása:  szabadon használható fotók. Szöveg címe: Az ázsiai elefánt Forrás: http://hu.wikipedia.org/ és http://www.sulinet.hu/ Kép forrása: http://www.sxc.hu, szabadon használható fotók. Szövegtípus: magyarázó szöveg Szöveg olvashatósága:

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1144-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával?

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Használd ezt a nagyszerű és ingyenes szolgáltatást olyan célokra, amelyek pénzt és időt takarítanak meg Neked, ügyfeleidnek és barátaidnak!

Részletesebben

Megoldások III. osztály

Megoldások III. osztály Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely, 2015. március 20-22. Megoldások III. osztály 1. Számkeresztrejtvény: Az alábbi keresztrejtvény ábra abban különbözik a hagyományos keresztrejtvényektől, hogy

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

2. forduló. Matematika

2. forduló. Matematika 2. forduló Matematika 1. Három öreg bölcs alszik egy nagy fa alatt. Egy arra járó csintalan gyerkőc mindhármuk homlokára egy piros kört fest, majd kacagva elszalad. Amikor a bölcsek felébrednek, és meglátják

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

A stílusrétegek október 21. Készítette: Gyetvan Renáta

A stílusrétegek október 21. Készítette: Gyetvan Renáta A stílusrétegek 2014. október 21. A szöveg stílusát meghatározzák: a kommunikációs tényezők az adott nyelv stílusa a korstílus a csoportstílus a szövegtípus stílusa egyéni stílus A stílusrétegek fajtái

Részletesebben

PROFEX BEÁS ÁLTALÁNOS Beszédértés ALAPFOK KÖZÉPFOK FELSŐFOK feladat leírása. információinak megértése szó terjedelmű

PROFEX BEÁS ÁLTALÁNOS Beszédértés ALAPFOK KÖZÉPFOK FELSŐFOK feladat leírása. információinak megértése szó terjedelmű BEÁS ÁLTALÁNOS Beszédértés ALAPFOK KÖZÉPFOK FELSŐFOK lassú beszédtempójú narratív szöveg tényszerű átlagosnál valamivel lassúbb beszédtempójú narratív vagy leíró általános szöveg tényszerű és implikált

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása 2015. április

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Szövegértés 4. osztály. A Plútó

Szövegértés 4. osztály. A Plútó OM 03777 NÉV: VIII. Tollforgató 206.04.02. Monorierdei Fekete István Általános Iskola : 223 Monorierdő, Szabadság út 43. : 06 29 / 49-3 : titkarsag@fekete-merdo.sulinet.hu : http://www.fekete-merdo.sulinet.hu

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Eszközök: Classmate PC, tanári laptop; füzetek; üres kis kártyalapok; pörgettyű, írólapok; óra; két szöveg; 2 darab szinonimaszótár.

Eszközök: Classmate PC, tanári laptop; füzetek; üres kis kártyalapok; pörgettyű, írólapok; óra; két szöveg; 2 darab szinonimaszótár. Óravázlat 2. osztályos nyelvtan Tananyag: Mit tudsz már a szavakról? Oktatási cél: A szavak jelentésének megfigyelése. Szómagyarázatok készítése az életkornak megfelelő szókincs használatával. Szavak összeállítása

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

CAMBRIDGE VIZSGÁK. 2014. október 7. György Mariann, British Council

CAMBRIDGE VIZSGÁK. 2014. október 7. György Mariann, British Council 2014. október 7. CAMBRIDGE VIZSGÁK Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola, Dob utca György Mariann, British Council Mi az a KER? Közös Európai Referenciakeret A2 alapozó

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Megnyitás és rutinátmenetek avagy: hogyan kerüld el a lefagyást? Jocky cikke Ez elég szar

Részletesebben

"Felelős vagyok a rózsámért" Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény

Felelős vagyok a rózsámért Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet "Felelős vagyok a rózsámért" Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény Tó Hotel, Bánk 2014. május 22. Természettudományi szekció Bódis

Részletesebben

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1.

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv A tanulási-tanítási egység témája: Nyelvi szintek: A szófajok Az óra címe, témája: A szófajok összefoglalása

Részletesebben

I.4. BALATONI NYARALÁS. A feladatsor jellemzői

I.4. BALATONI NYARALÁS. A feladatsor jellemzői I.4. BALATONI NYARALÁS Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Logikai fogalmak: logikai kijelentés; minden; van olyan; ha, akkor; és; vagy kifejezések jelentése. Egyszerű logikai kapcsolatok mondatok között.

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA néhány évtizedes nem egységes elmélet alapfogalma: megnyilatkozás kommunikatív jelentésével, szerepével foglalkozik a megnyilatkozás jelentése nem állandó pl. Na, ez szép! a

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

EÖTVÖS LÓRÁNT TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA A NEGYEDIK ÚT. Az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata

EÖTVÖS LÓRÁNT TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA A NEGYEDIK ÚT. Az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata EÖTVÖS LÓRÁNT TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA A NEGYEDIK ÚT. Az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata a network napló módszer alkalmazásával Doktori értekezés tézisei

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP. Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: E-mail cím:

JELENTKEZÉSI LAP. Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: E-mail cím: JELENTKEZÉSI LAP Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: E-mail cím: Második fordulóba jutás esetén Windows 7 operációs rendszert, és Office 2013 programcsomagot

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

SZKA_210_19. Vegyületek az asztalunkon

SZKA_210_19. Vegyületek az asztalunkon SZKA_210_19 Vegyületek az asztalunkon TANULÓI VEGYÜLETEK AZ ASZTALUNKON 10. ÉVFOLYAM 239 19/1A A TANTÁRGYAK NÉPSZERÛSÉGE ISKOLAI FELMÉRÔ LAP Útmutató a felmérést végzôk számára: 1. Amikor bementek az

Részletesebben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben A Pannon Lapok Társasága lapjai 2011-ben Sajtópiaci pozícióink 1. Legolvasottabb megyei újságok A PLT lapjai 2011-ben is A 15 év feletti lakosság körében mért olvasottság eredménye megyénként, országos

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A fogamzásgátlás lehetőségei Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény Király Mónika Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény Alapfok 4. Hallott szöveg értése - alapfokú nyelvvizsgára készülőknek Kedves Nyelvtanuló! Az Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény sorozatban

Részletesebben

- megadott szempontok alapján keresse meg a választ a videóból,

- megadott szempontok alapján keresse meg a választ a videóból, Készítette: Frank Judit Tantárgy: Környezetismeret Témakör: Élet az erdőben Tananyag: Az erdő és az ember Oktatási célok: - tudjon példát mondani növény-, állat- és mindenevőkre, - alkalmazza a táplálékláncról

Részletesebben

Legénytoll a láthatáron II.

Legénytoll a láthatáron II. DIÓSI PÁL Legénytoll a láthatáron II. A fiatalok helyzetérõl, problémáiról Feladatunkat szûkösen értelmeznénk, ha megkerülnénk annak vizsgálatát, hogy a megkérdezettek milyennek látják generációjuk körülményeit.

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

1 A szépség belülről jön Van a hatnak egy érték iránytűje.

1 A szépség belülről jön Van a hatnak egy érték iránytűje. A szépség belülről jön Hová tűnt a szakma szexepilje? 1 A szépség belülről jön Van a hatnak egy érték iránytűje. A hat érték-iránytűje profit öröm reputáció fejlődés 2 Időről időre segít eligazodni azt

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 9-10. Borhegyi Péter Tankönyvi szerzők: Dr. Németh György (az

Részletesebben

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A dohányzás káros hatásai Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Kedves Kollégák! Alapelvek

Kedves Kollégák! Alapelvek Kedves Kollégák! A természetismeret kerettantervi követelmények alapján egy olyan szakmai anyag elkészítése volt a célunk, mellyel konkrét segítséget adhatunk Önöknek, amivel színesebbé, élvezhetőbbé tehetik

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN E-LEARNING BASED INSTRUCTION OF TECHNICAL DRAWING AT SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY Kovács Miklós, kovacsm@sze.hu Széchenyi István

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Kedd, február 01. / 60 perc

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Kedd, február 01. / 60 perc A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P043A10311* TÉLI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése Kedd, 2005. február 01. / 60 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak Matematika feladatbank I. Statisztika Elméleti összefoglaló és feladatgyűjtemény középiskolásoknak ÍRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dugasz János 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dugasz János Tartalom Bevezető 7 Adatok

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben