Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg."

Átírás

1 Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Anyanyelv 11. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP /1-2F A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Anyanyelv TÁMOP /1-2F Anyanyelv 11. évfolyam tanulói jegyzet

3 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Urbán Barbara Lektor: Palkó Ágnes Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

4 Tartalomjegyzék Bevezetés...4 Hogyan készítsd el az újságot? Mi a stílus? Stílus és jelentés a mindennapi nyelvhasználatban Vágod? Jól használod a magyar nyelvet? A szó is fegyver Stílusrétegek...23 Szövegelemzés, szövegalkotás I...23 Szövegelemzés, szövegalkotás II...29 Szövegelemzés, szövegalkotás III...34 Szövegelemzés, szövegalkotás IV A vita...46 Mi a vita?...46 A disputa-játék Az elkészített újságok bemutatása...49 PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

5 Bevezetés Kedves 11. osztályos tanulók! A kezetekben tartott tanulói jegyzet abban próbál segítséget nyújtani, hogy sikeresebbek legyetek a mindennapi és az iskolai kommunikációban, azaz könnyebben tudjatok alkalmazkodni a különböző szituációkhoz, a beszédpartneretekhez, illetve megtaláljátok az adott beszédhelyzetben megfelelő stílust. Különböző stílusrétegbe tartozó szövegeken fejleszthetitek szövegértési és szövegalkotási készségeteket. Gyakorlottabbak lehettek a vitában való részvételben is. A jegyzetelés és a vázlatírás technikáinak gyakorlásával nagyobb bátorsággal, könnyebben tudjátok majd olvasni, tanulni azokat a szakmai szövegeket (pl. tankönyvek, lexikonok, ismeretterjesztő írások, stb.), amelyekre tanulmányaitok során szükségetek lehet. A feladatmegoldás során önállóan, párban, illetve csoportban fogtok dolgozni. Jelmagyarázat A tanulói jegyzetben a tananyag fontos elemeit, a példákat és a tanulási tippeket különböző ikonok jelölik. Ikon Jelentés A fejezet célmeghatározása. Figyelmesen olvasd el, így megismered a fejezet fókuszpontjait! Az ikon fontos, jól megjegyzendő, megtanulandó ismereteket jelez. Az ikon mellett olyan gondolatébresztő kérdéseket, felvetéseket, problémákat találsz, amelyek megválaszolásával elmélyülhetsz a témában. Az ismeretek elsajátítását megkönnyítik a példák. Az ikon mellett érdekességeket, példákat, gyakorlati életből vett esetleírásokat találsz. Az ikon a házi feladatot, otthoni munkát jelöli. Követelmény Készíts diákújságot a csoportoddal közösen, melyben minél több szövegtípust felhasználtok! Értékelési szempont lesz az újság külső megjelenése, a tartalma, a változatos szövegtípusok, műfajok használata, a nyelvhelyesség és a helyesírás. 4 Anyanyelv tanulói jegyzet 11. évfolyam

6 Hogyan készítsd el az újságot? Alakítsatok négyfős csoportokat, ez lesz az újság szerkesztőbizottsága! Egy iskolaújság legalább négy olyan oldalát kell elkészítenetek, amely a környezetünkről, ezen belül a környezet szennyezéséről és annak megelőzéséről szól. Tartalmaznia kell riportot, kísérlet leírását, ismeretterjesztő írást, hírt vagy tudósítást, hirdetést vagy reklámot, illetve szórakoztató részt is. Az újságot illusztrálhatjátok képekkel, ábrákkal, diagramokkal, táblázatokkal. Legalább egy írást mindenkinek meg kell fogalmaznia. Tehát mindannyian újságírók vagytok! Az újságírók, az elnevezésből adódóan, írják az újságot. Nagyrészt ők felelősek az újság tartalmáért. A feladatuk, hogy mindennek utánajárjanak, minden olyan információnak, amelyekből később a hírek lesznek. Felkeresik az illetékeseket, és kérdezz-felelek formában megtudakolják az információk valóságtartalmát, és az információkból ily módon készítenek híreket, tudósításokat, riportokat. Értekezleten döntenek arról, hogy az érdekes témák közül melyeket írják meg. A szerkesztőbizottságban ezen kívül a következő szerepeket osszátok ki: Fotós, aki az újságba beillesztett képekért felelős. Szerkesztő. Az újságcikkek megírását követően először ő ellenőrzi azok helyességét, majd továbbküldi a korrektorokhoz. A szerkesztők feladatai közé tartozik még a fotós és az újságírók koordinálása, a munka szervezése, és az ellenőrzés. A korrektor a szerkesztőktől kapott anyagot nyelvtanilag és szerkezetileg ellenőrzi, majd ha megfelelőnek találta, továbbítja a tördelőnek. A tördelő feladata, hogy a szöveget abban a formában rendezze el, ahogy majd az újságnak nyomtatásban ki kell néznie. Ebbe minden formázási munka beletartozik (pl.: hasábolás, képek elhelyezése). Az újbóli ellenőrzés után nyomtathatjátok ki az újságot, amit az utolsó órán kell bemutatnotok a többiek előtt. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

7 1. Mi a stílus? A mai óra célja, hogy átismételjük, mit tanultunk korábbi tanulmányaink során a stílusról, a stílust befolyásoló tényezőkről. Elgondolkodtál már azon, mitől függ, hogy az egyes szituációkban milyen szavakat használunk, hogyan fogalmazzuk meg a mondanivalónkat? Nézd meg a következő példát! A férfi lehet: alak, ember, koma, pacák, hapsi, pasas, pali, muki, ipse, krapek, tag, ürge, figura, muksó, muksi, pasi, fickó, faszi, csávó, manus, hapek, arc, fószer, fazon, szivar, csóka, csákó, legény, hapi, srác, fiú, úr, pofa, személy, illető, úriember, fiatalember Ha tudsz még szinonimát, írd ide! És a fiú / lány mi lehet? A stílus a nyelvhasználat módja: azaz mikor, milyen helyzetben, ki, hogyan használja a nyelvet. Miről? Hol? Milyen szövegtípus? Ki? STÍLUS Kinek? Miért? Mit? Milyen körülmények között? 6 Anyanyelv tanulói jegyzet 11. évfolyam

8 1. Ötletelj! Milyen stílusú szöveget tudnál fogalmazni osztálykirándulás témában? Ki mondja? (Feladó) Kinek? (Címzett) Miért? Milyen céllal? Hol? Milyen körülmények között? Miről? Mit? Milyen szövegtípus? Osztálytárs Barátjának Érzelemkifejezés Suliban Szünetben, beszélgetés Osztálykirándulás De jó lesz a kirándulás! Párbeszéd 2. Melyik mondat milyen körülmények között hangozhatott el, ki lehetett a beszélő, ki a címzett? Miből következtettél erre? a) Feltolhatnád magad msn-re! Rádírok majd rejtve, jó? b) Kati néni, tessék kinyitni az ablakot! c) Hé, rettenetesen büdös van itt! d) Kérem, vigyázzanak! Az ajtók záródnak! e) Tisztelt Uram! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

9 Anita tavaly Indiában nyaralt. Utazása alatt a naplójába jegyezte élményeit, szüleinek kintről sms-eket küldött. Hazaérve barátnőjének elmesélte élményeit. Az iskolában magyartanára megkérte, hogy írjon útleírást az iskolaújságba. Történelemórára kiselőadást készített India társadalmáról. Majd levélben fordult iskolája igazgatójához, hogy támogassa egy fotókiállítás rendezését. Azt már tudod, hogy a szituációknak megfelelően különböző szövegeket alkotott. De szövegalkotásaiban csak akkor volt sikeres, ha alkalmazkodni tudott az egyes szituációk által megkövetelt nyelvhasználati szabályokhoz. Például tudta, hogyan kell egy hivatalos levelet fogalmazni, vagy hogyan kell egy kiselőadást elkészíteni. 3. A fenti példában hányféle szövegtípusban kellett Anitának szöveget alkotnia? Az adott szövegtípus melyik stílusrétegbe sorolható? A stílusrétegeket válaszd ki az alábbi listából! Töltsd ki a táblázatot! Szövegtípus Magánéleti Közéleti Tudományos-szakmai Hivatalos Publicisztikai Stílusréteg Milyen egyéb szövegtípusban, stílusban lehetne még ebben a témában szöveget alkotni?... Válassz ki egy szövegtípust, és írd meg a szöveget Anita nevében! Anyanyelv tanulói jegyzet 11. évfolyam

10 4. Gondolkozz Beszéld meg párban Oszd meg! Figyeld meg a kivetített képeket! Beszéljétek meg párban, mit gondoltok a rajtuk szereplő emberekről pl.: mennyi idősek lehetnek, mi a foglalkozásuk, stb.! Hogyan beszélhetnek? A csoport közösen találja ki a képen szereplő szituáció folytatását! Szólaltassátok meg a képeket! Az elhangzott szituációk alapján töltsd ki a táblázatot a megadott szempontok szerint! Szempontok 1. kép 2. kép 3. kép 4. kép Feladó (Ki?) Címzett (Kinek?) Milyen céllal? Miért? Hol? Milyen körülmények között? Miről? Mit? Milyen szövegtípus? Fontosabb stilisztikai eszközök összefoglaló táblázata: Hangjelenségek, zeneiség Szó- és kifejezéskészlet Nyelvi jelenségek a mondat szintjén Képek, képi ábrázolás Alakzatok Nyelven kívüli eszközök Hangszimbolika, mondatfonetikai eszközök, hangutánzás, ritmus, rím, alliteráció Szójelentés (egy jelentés, több jelentés, azonos alak, elsődleges és másodlagos jelentés, rokon értel műség) Szókincsrétegek (pl. szleng) Modalitás, mondatszerkezet, szó és mondatrend Szóképek (pl.: metafora, megszemélyesítés, szinesztézia, szimbólum, metonímia) Szóképekhez hasonló eszközök (hasonlat, körülírás, eufemizmus) Alakzatok Pl.: felkiáltás, megszólítás, ismétlés, párhuzam, ellentét, felsorolás, fokozás Nem verbális kommunikáció Az írott szöveg nem nyelvi stíluseszközei: ábrák, tagolás, tördelés, tagolójelek, kiemelések, betűtípus, színek, keret, aláhúzás, írásjelek A félkövérrel kiemelteket az órákon is gyakorolni, használni fogjuk! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

11 5. Vizsgáld meg a következő két, tankönyvi oldalt mutató képet! Mivel tudod bizonyítani, hogy más korosztálynak készültek? Forrás: ( ) A következő órára lapozz végig egy újságot! Lehet napi- vagy hetilap is. Vizsgáld meg, milyen rovatokba rendeződnek az írások! Figyeld meg, milyen nyelven kívüli eszközök járulnak hozzá a stílus megteremtéséhez! (Például egy bulvárlap és egy komoly napilap összehasonlításával.) 10 Anyanyelv tanulói jegyzet 11. évfolyam

12 2. Stílus és jelentés a mindennapi nyelvhasználatban Milyen a mindennapi nyelvhasználatunk? Milyen szövegtípusokat használunk gyakran a kommunikációnk során? Vajon ezeket is olyan szabályok határozzák meg, mint például egy hivatalos levél megírását? Milyen szempontok határozzák meg a nyelvhelyességet? A következő témakörben ezekre és ezekhez hasonló kérdésekre keressük a választ. Vágod? A társalgási stílus a mindennapi, kötetlen kommunikáció. Nagyon széleskörű, változatos formákat tartalmaz, hiszen sokféle szerepet is tölt be. Gondolj csak arra, hogy mást jelent a társalgási stílus neked (például ha a haveroddal dumáltok ), illetve anyukádnak, nagymamádnak (például ha a barátnőjével beszélget). Mindennapi beszélgetéseink során sokszor használjuk a szlenget. Fontos tudnunk viszont azt, mikor kell arra törekednünk, hogy választékosabban fogalmazzunk. 1. Gyűjtsük össze a társalgási stílus leggyakoribb műfajait a felsorolás segítségével! Töltsd ki a táblázatot! Köszönés, köszöntés Írott üzenet (cédula), feljegyzés Magánlevél Párbeszéd, beszélgetés Viccmesélés Távirat Pletyka Sms-üzenet Elbeszélés, történetmesélés Napló (nem szépirodalmi) Szóban Írásban Ki tudod egészíteni a felsorolást? Ha igen, írd be a táblázat megfelelő oszlopába! Beszéljétek meg párban, a mai nap folyamán melyik szövegtípust használtátok már! Készítsetek rövid közvélemény-kutatást, melyik szövegtípust használjátok a leggyakrabban, melyiket a legkevésbé! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

13 2. Figyeld meg az alábbi példákat! Melyik szövegtípusba tudnád sorolni őket? Zsuzsukám! Pakold ki, légyszi, a mosogatógépet. Kaja van a hűtőben. Sietek. Pusz: Anya +kérdeztem mikor hoz6tom L de még 0 tudták +mondani fancsi :56:14: Heló! Én még benne vok a szlengkorban, így elég jól és gyorsan megértem, ha valaki egy új (sokaknak érthetetlen) szót alkalmaz a mindennapokban! Nekem is van MSN, de az XD -nél jobban bejön a LOL! Ez is vmi olyasmit rejt mint az xd, azt jelenti: jó, vicces (ciki vagy hülye hejzeten való röhögés) Egyébként nemrég láttam, hogy egy angol oldalon is használják, szal ez sem magyar találmány!! :):) Te, hallottad azt a viccet, hogy a nyuszika bemegy az erdőben a húsboltba? 3. Vizsgáld meg az alábbi párbeszédek keletkezési körülményeit! Hogyan befolyásolták a szóhasználatot, a mondatszerkezetet? Eljössz? Ja. És te? Hát az van szóval még nem tudom. Na? Gáz? Ja. Fater tudod már megint behisztizett. 20 deka trappistát kérek. 20-at? Igen. Kicsit több. Maradhat? Igen. Tessék. Köszönöm. 12 Anyanyelv tanulói jegyzet 11. évfolyam

14 4. Gondolkozz Beszéld meg párban Oszd meg! Mit gondolsz, hogyan vélekednek a felnőttek a fiatalok egymás közötti nyelvhasználatáról? És a fiatalok a felnőttekéről? A felnőttek a fiatalok nyelvhasználatáról Pl.: igénytelen Töltsd ki a táblázat oszlopait melléknevekkel! Fiatalok a felnőttek nyelvhasználatáról Pl.: unalmas 5. Milyen hibákat, oda nem illő elemeket találsz a következő önéletrajzrészletben? MEGPÁLYOZOTT POZÍCIÓ: Félévi jobb osztályzat (ne tessék haargudni de minta alaplyán csinálom) CÉLOK Szeretném eme dolgozat jellegű önéletrajzal elérni a jobb osztályzatot és magyar tudásaomat magasabb szintre fejleszteni. EGYÉNI KÉSZSÉGEK Kreativitás Jó fogalmazó készség Csillagászati magas ismeretek Mit gondolsz, eléri-e az önéletrajz írója a célját? Megfelel-e a szöveg a stílusréteg szabályainak? Válaszodat indokold! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

15 6. Hasonlítsd össze az , a telefonálás és a csetelés (MSN-ezés) jellemzőit a következő szempontok szerint! Szempontok Az alábbi szempontok figyelembevételével töltsd ki a táblázatot! Írásban vagy szóban jelenik-e meg? Kiegészíti-e valami (pl. gesztus, tagolás, egyéb) Van-e idő a gondolkodásra a szövegalkotáskor? Van-e a címzettnek lehetősége a visszajelzésre? Kísérik-e a szöveget nem nyelvi jelek? Követi-e, ha igen, mennyire a nyelvi normát? Mi jellemző a szöveg mondatainak megszerkesztettségére? A B telefonálás C csetelés 7. Készíts szlengszótárat! Add meg a következő kifejezések köznyelvi vagy szleng alakjait! Hantázik, kamuzik Betermel Szleng Töltsd ki a táblázat oszlopait! Köznyelv Tetszik, kedvel Jó, nagyon jó Kellemetlen helyzet, állapot Ismered a Szlengszótárat? A mai magyar szleng több mint 2000 szavát megtalálhatod benne rövid magyarázatokkal, példamondatokkal együtt. Jól használhatod, ha nem jut eszedbe egy szlengkifejezés köznyelvi megfelelője. Forrás: Nézz utána a könyv adatainak! Használhatod az internetet vagy az iskolai, városi könyvtár adatbázisait. Szerző:... Pontos cím:... Kiadó:... Kiadás helye, éve:... A sorozat címe: Anyanyelv tanulói jegyzet 11. évfolyam

16 8. Készíts szócikket a következő, a szlengbe tartozó kifejezésekhez! Kütyü, arcoskodik, beszól, kamu, kikészít Figyeld meg a példát! ábra: fn helyzet Az az ábra, hogy én ma nem tudok veletek menni, mert dolgoznom kell. Jelmagyarázat: a szlengszó vagy -kifejezés jelentése, magyarázata ritka átlagos gyakori A fenti példában szereplő kifejezések közül melyikhez tudsz köznyelvi jelentést is párosítani? Gyufa a szlengben elégtelen osztályzat ; a köznyelvben a tűzgyújtás segédeszköze PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

17 10. Te jártál már úgy, hogy nem megfelelő helyen és időben használtál szlengkifejezéseket, és ebből félreértés származott? Adj tanácsot, mikor használható, illetve mikor nem használható a szleng! A témát párokban beszéljétek meg, és a megbeszélés eredményét foglald össze magadnak! Nézz utána, mi jellemző az újságok címadására! Mit nevezünk reklámcímnek (vagy szenzációs, blikkfangos címnek)? Jól használod a magyar nyelvet? 1. Kapcsolj különféle igekötőket a mond igéhez! Mindenki egy újabb jelentésben foglalja mondatba! 2. Javítsátok a következő mondatok nyelvhelyességi hibáit! a) A kocavadász óvatosan lopózott a bozótosig. Ott egy hatalmas medve toppant eléje, és puskáját eldobva futásnak eredt. b) Sikerült lerendezni a járatritkítással kapcsolatos panaszok ügyét. c) A parlamenti képviselő módosítást eszközölt a törvényjavaslaton. 16 Anyanyelv tanulói jegyzet 11. évfolyam

18 d) Az ügyintéző bonyolítja a szállítást. e) Minden érdekeltet kiértesítettünk. f) Ő sokkal bővebbkezű, mint te. A nyelvhelyességi kérdések vizsgálatakor segítségedre lehet Tótfalusi István: Magyar nyelvhelyességi kéziszótár című munkája vagy a Grétsy László és Kovalovszky Miklós által szerkesztett Nyelvművelő kézikönyv. A legfrissebb adatokat a Nyelvművelő kéziszótár tartalmazza, melyet Grétsy László és Kemény Gábor szerkesztettek. A következő feladat példái Tótfalusi István könyvéből valók. 3. Keresd meg a fenti mondatokban elkövetett hibákhoz illő szabályt! Írd a szöveg mellé az előző feladatban szereplő példa betűjelét! Alanytévesztés: Gyakran előfordul, hogy az alanyt az összetett mondat második tagmondatában nem tesszük ki, csak odaértjük. A gondatlan fogalmazás következtében ez az odaértés félrevezetheti az olvasót, bizonytalanná válik abban, ki is, mi is az alany. Ilyen lehet az, amikor gondolatban visszatérünk az előző alanyhoz, de ezt nem jelöljük. Az ige azt jelentené, kuszál, gabalyít. A vállalati, kereskedelmi és államigazgatási szaknyelvben és a sajtóban egyre inkább terjed, és mára teljesen kiszorította a mondatba jobban illő származékát, a lebonyolít szót. Fogas kérdés, hogyan képezzük a középfokát az ilyen típusú melléknévi összetételeknek. Az első, melléknévi taghoz illesszük a bb jelet, vagy az összetett szót mint egységet lássuk el vele? Igekötők fölöslegben: sok esetben fölöslegesen kapcsolunk igekötőt a szóhoz, mert a jelentésbe már eleve beleérthetjük az igekötő által kifejezett tartalmat is. Pl. az értesít igében benne van, hogy kiküldik az értesítést, nem kell még egyszer kitenni. A szószaporításra termett ige, mert önállóan nincs is értelme. Az eredeti jelentésében ( létrehoz ) már nem használjuk. Más igék főnevesített alakja mellett idétlenkedik hívatlan segédigeként pl.: *szállítást eszközöl = szállít. A hivatalos nyelvben tenyésző dudva. Az igekötőnek itt nincs semmi helye, az ügyet rendezzük vagy elintézzük. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

19 4. Ismered a következő szavak pontos jelentését? Tudod, melyik illik a mondatba? Akció-aukció A festményeket az... értékesítették. Az iskolában papírgyűjtési... tartottak. Egykori-egykorú A romváros... lakói kereskedelemmel foglalkoztak. Eszti 17 éves, pont... velem. Elfogult- elfogódott A diák... lépett be az igazgató irodájába. Nem lehet... az, aki egy vitában dönteni szeretne. Gondatlanul-gondtalanul Az ablakot... nyitva hagyta, ezért kihűlt a szoba.... szórakoztak a hétvégi sütögetéskor. Tanulság-tanúság A mese..., hogy jó tett helyébe jót várj. A romok... szerint itt valaha egy város állt. A szó is fegyver 5. Olvasd el a következő szöveget! Milyen stílusréteg(ek) jellemzőit viseli magán? Stíluselem: bármely, a szöveg stílusát alakító tényező (pl. hangok, szavak, kifejezések, mondatok, stb.). 18 Anyanyelv tanulói jegyzet 11. évfolyam

20 6. Keress a szövegből olyan elemeket, amelyek alátámasztják az előző, a stílusrétegekre vonatkozó megállapításaidat! A szóvicc ökölcsapás az agynak (részletek) Három cowboy lovagol a sivatagban. Elöl megy Joe aranylovon, utána Bill ezüstön. Mögöttük pedig Charles bronzon. Fájt, ugye? Esetleg nem értette meg azonnal, újra kellett olvasnia a viccet, hogy felfogja? (Akik ismerték, most nem játszanak.) A hiba nem az ön készülékében van: a szóviccek a kutatók szerint komoly erőpróbát jelentenek az agynak, bármilyen fura képzavar is ez. Tudományos tények magyarázhatják azt is, hogy miért fájnak jobban a szóviccek a többi poénnál, és miért hajlamosak egyes emberek jobban arra, hogy olyan borzalmakat találjanak ki, mint a Hogy hívják a tréfás kávéfőzőt? Mokkamester. A szóvicc érdekes ambivalencia a humorban: egyszerre örvend nagy népszerűségnek és kétes hírnévnek. A szóvicc szórakoztató, de csak a maga fájdalmas módján. És mint ahogy nyilvánvaló, hogy a reklámipari kreatívok éhen halnának szóviccek nélkül, senki nem kétli, hogy Geszti Péternek az örökkévalóságig kell majd Ludas Matyikat olvasgatnia a pokolban. De ahogy az igényes asztalos mondja: félre a tré fát. Két agykutató bemegy a kocsmába... A szóviccek és egyáltalán a viccek értelmezésének biológiai háttere viszonylag szűz terület az orvostudományban, de abban nagyjából minden kutatás egyetért, hogy az agyműködésben jelentős különbségek fedezhetők fel a szóviccek és a mórickás-nyuszikás, szituációs viccek felfogásakor, másként zajlik ezeknek a megértése. A vicckutatás akkor lendült fel, amikor megjelentek az olyan modern, kutatásban is használt diagnosztikai eszközök, mint a funkcionális mágneses rezonancia alapú képalkotó berendezés (fmri) vagy a korszerű EEG-k, amelyekkel a korábbi módszereknél pontosabban lehetett vizsgálni az agytevékenységet. Az fmri működése azon alapul, hogy a megnőtt aktivitású agyterületek közelében a hemoglobinkoncentráció megváltozik, és megfelelő képalkotó módszerekkel így folyamatosan lehet ábrázolni, mi történik az ember agyában, ha különböző ingerek érik őket, például vicceket hallanak. Richard Wiseman, a Nagy- Britanniában működő hertfordshire-i egyetem kutatója néhány éve ilyen eszközzel vizsgált önkénteseket, akiknek vicceket olvastak fel. Wiseman arra jutott, hogy a hagyományos viccek megértése nagyon is jól behatárolható helyen, a homloklebeny hátsó részén történik. Ez egybevágott azokkal a kutatásokkal, amelyek szerint az emberek, akiknek ez az agyterületük sérül, gyakran elveszítik a humorérzéküket. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

21 A tévedés lehet fatál is A szóviccekre az emberek általában mégsem úgy reagálnak, mint egy gyenge nyuszikás viccre. Az ezt feltáró, agyműködést vizsgáló kutatásokban úttörőmunkát végzett Vinod Goel és Raymond J. Dolan a londoni Neurológiai Intézetben. A tudósok 2001-ben folytattak le egy kísérletet, amelyben fmri-vel vizsgálták 14 egészséges alany agyműködését, miközben felolvastak nekik hatvan viccet. A szóviccek hasonlóan hangzó szavak más-más jelentéseivel operálnak, a kutatók azt vizsgálták, hogyan jelentkezik ez az agyban. Goelék kísérletében a tréfák fele úgynevezett szemantikai vicc volt, amelyek sikeres feldolgozásához a szavak evidens értelmezése után egy másik jelentést kell keresni. A kutatásban szereplő egyik szemantikai vicc például ez volt: Miért nem harapják meg a cápák az ügyvédeket? Szakmai alázatból. A viccben az egyértelmű jelentés a cápa mint a tengeri állat helyett a hallgatónak egy másik, jóval szokatlanabbat kell keresnie az értelmezéshez, jelen esetben a gátlástalan és könyörtelen jogászok egy főleg angol nyelvterületen használt gúnynevét, a cápát. A kísérletben szereplő viccek másik fele fonológiai vicc volt ha úgy tetszik, igazi szóvicc, vagyis olyan poénok, amiket csak akkor értünk meg, ha egyszerre mindkét jelentését felfogjuk egy szónak vagy kifejezésnek. Például egy ismert szóvicc szerint a jénai tál és a tévedés közti különbség az, hogy a jénai üvegtál, de a tévedés lehet fatális. Itt a fatál is és a fatális szavak jelentéstartalmát kell egyidejűleg felidéznünk, hogy leessen a poén. Seana Coulson, a kaliforniai egyetem kognitív tudományokkal foglalkozó kutatója 2005-ben EEG-vel vizsgálta, hogy milyen agyi aktivációt váltanak ki a szóviccek. A jobb sorsra érdemes és bizonyára leszíjazott alanyoknak 320 egymondatos szóviccet olvastak fel. A kísérlet arra világított rá, hogy a nyelvi megértésért felelős területek szóvicchallgatás közben mindkét agyféltekében egyformán aktiválódtak, és Coulson Goelék eredményére is támaszkodva magabiztosan jelenthette ki, hogy a bal féltekében tároljuk a szavak legegyértelműbb jelentését, a jobb agyféltekét pedig akkor hívjuk segítségül, ha a szavak másodlagos, nem olyan gyakori jelentését akarjuk felidézni. Coulson vizsgálata azonban rávilágított arra, hogy a szóvicceket akkor értjük meg, ha egyszerre fogjuk fel a kétértelmű szavak lehetséges jelentéseit (az EEG-vel végzett vizsgálatok időbeli felbontása nagyon jó). A kutatók szerint egy szóvicc feldolgozásakor mindkét agyféltekénkben aktiválódik a szemantikai megértésért felelős terület, és ez így is marad végig, amíg a viccre gondolunk: mindkét jelentést észben tartva fogjuk fel a tartalmát. Ez a mindkét agyféltekét megdolgoztató feladat komoly szellemi erőpróba, kisebb ökölcsapás az agynak. Valószínűleg ez a sokk fáj annyira, amikor végre leesik egy borzalmas szóvicc poénja. Forrás: 7. Elfogadhatónak tartod-e, hogy a szövegben hangsúlyosan jelennek meg a társalgási stílus jellemzői? 20 Anyanyelv tanulói jegyzet 11. évfolyam

22 8. A cápa nagytestű, porcos vázú tengeri ragadozó. A szövegben azonban nem ebben a jelentésében szerepel. Tudsz-e más állatnevet, amelynek szintén több jelentése van? Szó Jelentése 1. Jelentése 2. Nyúl A társalgási stílus jellemzője, hogy szereti a spontán, kényszertől mentes szóhasználatot, a szellemes kifejezések használatát. Sokszor találkozhatunk olyan esettel, amikor egy köznyelvi szó nem a megszokott (elsődleges, denotatív) jelentésében szerepel, hanem a beszédhelyzetben új jelentést nyer (másodlagos vagy konnotatív jelentés). 9. Milyen jelentésben szerepelnek a szövegben, illetve milyen más jelentéseit ismered az alábbi szavaknak, kifejezéseknek. A köznyelvi jelentések megfogalmazásában segítségedre lehet a Magyar értelmező kéziszótár. Szó Szövegbeli jelentése Köznyelvi jelentése A hiba nem az ön készülékében van. Erőpróba Szűz terület Fáj (a poén) Leesik (a poén) Ökölcsapás Alkoss mondatokat a szavak elsődleges jelentésével! A viccek, találós kérdések nyelvi humora sokszor fakad az azonosalakúságból, azaz az azonos hangalakban megbúvó kétféle jelentésből. Pl.: Melyik az a nép, amelyik sohasem olvas? Az ír. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

23 10. Keress a szövegből a példához hasonló formákat! Kik laknak a szódásüvegben? Buborék. Hogy hívják a mesterséges vízpára fedelét? Működ tető. Az oroszok elmentek. Legalábbis a Nadja. A születésnapomon mindenki a Happy Birthday to you-t énekelte, tortaszakadtából. 11. Keresd ki a szövegből a következő szavak szinonimáját, rokon értelmű párját! Próbáld megtalálni az összes példát! Tréfa:... Megért:... Agyműködés:... Tudsz-e más szinonimákat ezekhez a szavakhoz? Keress példákat a Szinonimaszótárban! Tudtad, hogy a szövegszerkesztő programok is rendelkeznek azzal a lehetőséggel, hogy megkeressék az adott szó szinonimáját? A 2007-es Word-ben például a Korrektúra ablakban találhatod, vagy a jobb egérgombbal is előhozhatod. A beszélgetés főnévhez például 29 lehetőséget ajánl föl többféle stílusrétegből is. Neked már nincs is más dolgod, mint kiválasztani a szövegbe leginkább illőt! 12. Keress a szövegből egyjelentésű szavakat! Melyik stílusrétegre jellemző az ilyen szavak magas aránya? Nézz utána az alábbi újságírói műfajok jellemzőinek! Gyűjtsd ide a legfontosabb ismérveiket! Hír:... Tudósítás:... Riport:... Interjú:... Vezércikk:... Kritika: Anyanyelv tanulói jegyzet 11. évfolyam

24 3. Stílusrétegek Az olvasás: nyomozás és felfedezés Ezt a gondolatot, Halász László gondolatát próbáljuk igazolni a következő feladatokkal. Kezdődjék hát a krimi! Szövegelemzés, szövegalkotás I. 1. Először csak egy címet ismertek meg. Töltsétek ki a pókhálóábrát a bennetek felébredő, megjelenő kérdésekkel! KIVU a potenciális GYILKOS 2. Most olvassuk el a címhez tartozó szöveget! a) Írd be a kérdésekhez tartozó mezőkbe, hol kaptunk rájuk választ! b) Volt-e olyan kérdés, amelyre nem találtál választ a szövegben? c) Mely kérdésünk tartalmazott előfeltevést, illetve mely információ okozhatott meglepetést? PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

25 3. A katasztrófával kapcsolatos Mikor? kérdésre nem kapunk pontos választ. Az emiatt bennünk keletkező feszültséget, bizonytalanságot a cím mely szava sugallja már az első pillanatban? Miért? 4. Válaszolj a kérdésekre! a) A cím a reklámcímek közé sorolható. Miért? Indokold meg az állítást! b) Mi a szerepe a cikk előtt megjelenő összegzésnek? 5. Alább az ismeretterjesztő cikk hét bekezdéséhez tartozó lehetséges vázlatpontokat találhatod. Először keresd meg, melyik bekezdéshez melyik csoport tartozik, és írd a betűt a megfelelő bekezdés elé! Majd döntsd el, melyik cím (vagy címek) illik (vagy illenek) legjobban az adott bekezdéshez! a) A kameruni Nyos-tó tragédiája augusztus ember halálát okozta a krátertó! Nyos-tavi fojtogató b) Mi a hasonlóság egy üveg sör és a Kivu tó között? Sör-hatás a természetben Mikor robban a Kivu palackja? c) A Föld egyik legaktívabb vulkáni területe A Nyiragongó legutóbbi kitörése január 17. Katasztrófa Gomában! 50 ember életét követelte a Nyiragongó vulkán! 24 Anyanyelv tanulói jegyzet 11. évfolyam

26 d) Kormánymegállapodás a Kivu metánkészletének hasznosítására A metán, mint energiaforrás A metán a gazdasági fejlődés kulcsa Megoldás? e) Mit tehetnek az ott lakók? hogyan? Menekülni, de kiút? Van f) A Kivu még nagyobb tragédiával fenyeget cunami Mi jöhet még? Gázmérgezés és tavi g) A Kivu tó alatti gázmezők CO 2 és CH 4 a Kivu tó fenekén Katasztrófa fenyeget A gal - jelöltek erőteljesen reklám célú címekhez sorolhatóak, bulvár jellegűek. 6. Keresztrejtvény A helyes megoldás adott betűi az afrikai tavak egyikét adják ki. (A szavak mindegyike megtalálható a szövegben.) Meghatározások: 1. Lehetséges. 2. Rendkívüli méretű elemi csapás. 3. Pusztító szökőár. 4. Légnemű anyag. 5. Kitermelés, felhasználás. 6. Az ország vezetősége, élén a miniszterelnökkel. 7. Harmónia, egyenleg. 8. A gazdaság működéséhez szükséges szolgáltatások (közlekedés, közművek, hírközlés, úthálózat, stb.). 9. Semmi(ség) 10. Szilárdból folyékony halmazállapotúvá vált. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

27 7. Gyűjtsd össze a szövegből a Kivu tóról szóló információkat! a) Földrajzi elhelyezkedés:... (országok) határán fekszik; a kelet-afrikai... (állóvíz) egyike; a Rift Valley (Nagy Hasadékvölgy)... ágában található; a...-tól (vulkán) és... városától nem messze van. b) Mélységi adatok: átlagos mélység:... legnagyobb mélység:... c) A metán és a szén-dioxid mennyiségének változása: CH 4 CO 2 X Y 8. a) Gyűjtsétek össze a tudományos-szakmai stílusrétegbe tartozó szavakat, kifejezéseket! b) Milyen nyelvi eszközök mutatják, hogy ez a cikk a fentiek ellenére csak ismeretterjesztő szöveg? 26 Anyanyelv tanulói jegyzet 11. évfolyam

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért?

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért? Édes Anyanyelvünk XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL: Wacha Imre: A tetten ért költõ F Balázs Géza: Miért érdekes? F Zimányi Árpád: Változó vonzatok F Kemény Gábor: Mit

Részletesebben

INTERNETES KÖZÖSSÉGEK. Egy közösség belülről Hungarian Unix Portal

INTERNETES KÖZÖSSÉGEK. Egy közösség belülről Hungarian Unix Portal Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar INTERNETES KÖZÖSSÉGEK Egy közösség belülről Hungarian Unix Portal Konzulens: Borsi Csaba Készítette: Tóth Szilvia Művelődésszervező szak 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

10_nyelvtan_07.28korr.indd 2 2014.08.01. 14:43:20

10_nyelvtan_07.28korr.indd 2 2014.08.01. 14:43:20 Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet, 3.2.01: Kerettanterv a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

Szövegértés szövegalkotás. Gyakorlatias szövegértési feladatok. Tanulói munkafüzet

Szövegértés szövegalkotás. Gyakorlatias szövegértési feladatok. Tanulói munkafüzet Szövegértés szövegalkotás Gyakorlatias szövegértési feladatok Tanulói munkafüzet A kiadvány KHF/4258-16/2008 engedélyszámon 2008. 12. 11. időponttól tankönyvi engedélyt kapott. Educatio Kht. kompetenciafejlesztő

Részletesebben

modern iskola Üzemeltetés Digitálvilág Továbbképzés A jövô oktatásáért a Mûszaki Kiadó e-tábla programjával Tanárok fizetése Szakma Sztár Pályázat

modern iskola Üzemeltetés Digitálvilág Továbbképzés A jövô oktatásáért a Mûszaki Kiadó e-tábla programjával Tanárok fizetése Szakma Sztár Pályázat modern iskola oktatás-módszertani magazin 2008. június Digitálvilág Továbbképzés Tanárok fizetése Szakma Sztár A jövô oktatásáért a Mûszaki Kiadó e-tábla programjával 580 Ft Üzemeltetés Pályázat www.muszakikiado.hu

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest A fordítás alapjául szolgáló mű Creativity. Flow and the Psychology of Discovery

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

Nyissunk be. 1. kötet

Nyissunk be. 1. kötet Nyissunk be a tanterembe 1 kötet.indd 1 A Nyissunk be a tanterembe! eredeti nyelven kilenc kiadást ért meg. Tizedik, átdolgozott, bővített változata ennek alapján készült a fordítás a magyar kiadással

Részletesebben

agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é

agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é C vábbra is az ogy segítség adjunk a agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é? C vábbra is az ogy segítség adjunk a agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é? C vábbra is az ogy segítség adjunk a agyarország

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ 1 SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ Digitalizálva 2011 2 BEVEZETŐ Mint közismert, a középszintű írásbeli érettségi magyar nyelv- és irodalomból két részből áll: egy szövegértést

Részletesebben

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz Szerkesztette Miskolci Szilvia AP 110331 ISBN 978-963-465-373-8 Uzonyi Kiss Judit, 2009 A kiadó a kiadói jogot

Részletesebben

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik?

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik? BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi

Részletesebben

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Horváth Dániel Varga Attila Vőcsei Katalin...

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Horváth Dániel Varga Attila Vőcsei Katalin... 1 de 8 2011. március 01., kedd, Albin Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kulcsszó:: - Alapértelmezett színséma. A Ö k j l l ü 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Keresés Tel.: (+36-1) 235-7200 Fax: (+36-1) 235-7202

Részletesebben

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben

A kiadvány megjelenését az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatósága támogatta.

A kiadvány megjelenését az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatósága támogatta. A kiadvány megjelenését az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatósága támogatta. A kötetben kifejtett nézetekért a szerzők vállalják a felelősséget, e vélemények nem feltétlenül tükrözik az Európai

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

Írások a magyar webkultúráról. C3 Kulturális és Kommunikációs Központ 1997 TARTALOM

Írások a magyar webkultúráról. C3 Kulturális és Kommunikációs Központ 1997 TARTALOM MAGYAR TARTALOM Írások a magyar webkultúráról C3 Kulturális és Kommunikációs Központ 1997 TARTALOM BEVEZETŐ / Peternák Miklós MOSOLYALBUM? :-) / Drótos László ITTHONI HÁLÓTÁRSAIM / Schiller Róbert MAGYAR

Részletesebben

Murányi Péter. Természetes Nyelvtanulás

Murányi Péter. Természetes Nyelvtanulás Murányi Péter Természetes Nyelvtanulás Murányi Péter Természetes Nyelvtanulás Copyright Murányi Péter, 2015 Megjelent a Nemzetközi NLP Alapítvány és a Leviter Kft. közös kiadásában e-mail: leviter@leviter.hu

Részletesebben

hírgetmondó online hírújság

hírgetmondó online hírújság tartalom KÖSZÖNTŐ 3 hírgetmondó online hírújság SIKERTÖRTÉNET 4 Tanácsadóink sikertörténetei hogy jobban megismerjük egymást! SZERKESZTŐK: HÍREK - ENERGETIKA 8 Naprakész információk, vélemények energetikusainktól.

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar-angol általános iskolai program vizsgálata

Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar-angol általános iskolai program vizsgálata Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar- általános iskolai program vizsgálata KOVÁCS JUDIT (PhD MEd) az ELTE TÓFK Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékének docense. Történelem,

Részletesebben

Cserép Attila Molnár Katalin Egy helyi közösségi rendőrségi projekt kezdeti lépései

Cserép Attila Molnár Katalin Egy helyi közösségi rendőrségi projekt kezdeti lépései Cserép Attila Molnár Katalin Egy helyi közösségi rendőrségi projekt kezdeti lépései Bevezetés 2004. március 23 24-én és március 30-tól április 1-ig zajlott a Pécsi Közösségi Rendőrségi Projekt úgynevezett

Részletesebben

A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban

A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. A követelménymodul

Részletesebben

A kiadványt Wootsch Péter készítette

A kiadványt Wootsch Péter készítette A kiadványt Wootsch Péter készítette Mobilitás Országos I úsági Szolgálat, Budapest, 2009. Tartalomjegyzék Előszó egy kirakóhoz... 5 1. fejezet: A település, ahol élünk... 11 1.1. A település, ahol lakunk.

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben