Személyi jövedelemadó SZJA, KATA TB Évközi módosítások. Évközi módosítások Szatmári László Főosztályvezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyi jövedelemadó SZJA, KATA TB 2015. Évközi módosítások. Évközi módosítások 2014.12.17. Szatmári László Főosztályvezető"

Átírás

1 SZJA, KATA TB 2015 Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Évközi módosítások Az új Ptk március 15-i hatálybalépésével összefüggő módosítások A kollektív befektetési értékpapírokat érintő ügyletekkel kapcsolatos módosítás Évközi módosítások A bizalmi vagyonkezelés ellenérték jellegű ügylet: a bevétel adókötelezettségét az alapul szolgáló jogviszony, szerződés szerint kell meghatározni, vagy egyéb jövedelem Ingyenes ügylet: vagyon hozama osztalék vagyon tőkerésze adómentes 1

2 Évközi módosítások Fogalomváltozások A fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolásokból keletkező bevételek adójogi megítélésével kapcsolatos módosítás A vissza nem térítendő lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességével kapcsolatos módosítások Munkáltató iskolaszövetkezeti tagoknak közvetlenül juttatott bevétel: a fogadó cég munkáltató Kiküldetési rendelvény elektronikus úton előállított bizonylat is megfelel Fogalomváltozások Támogatások uniós szabályok szerinti minősítése Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés Munkaerő-kölcsönzés a belföldi kölcsönvevő teljesítheti a kölcsönbeadó helyett a munkáltatót terhelő kötelezettségeket, a külföldről kölcsönbe vett munkavállaló részére általa juttatott bevétel vonatkozásában Családi kedvezmény Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes családok esetében Az érvényesítésére jogosultak körének kiegészítése a nevelőszülő házastársa Az érvényesítésre jogosult kifizetők köre rendszeresen ismétlődő jövedelmet juttató kifizető után adóazonosító jel közlése esetén érvényesíthető 2

3 Az első házasok kedvezménye legalább az egyik fél az első házasságát köti 24 hónapon keresztül, de legfeljebb a családi kedvezményre való jogosultság megnyíltáig havi 5000 Ft adócsökkentést eredményező adóalap csökkentés Közösen is érvényesíthető Az egyéni vállalkozókat érintő változások uniós rendeletek (kisvállalkozói kedvezmény, kisvállalkozói adókedvezmény és egyösszegű ÉCS) a jövedelem-(nyereség-)minimum nem csökkenthető az eladásra beszerzett áruk és az eladott közvetített szolgáltatások értékével, 2 százalék egyéni vállalkozói bevétel megállapítása átalányadózás esetén az Szja-tv. hatálya alatt megszerzett vállalkozói bevétel minősül az egyéni vállalkozó bevételének. Az egyéni vállalkozókat érintő változások Az átalányadózásra való jogosultság megszűnése a határozatnak a jogerőre emelkedése napja (számlavagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztása Átváltási szabály az áfa-alany egyéni vállalkozó azon az árfolyamon számítják át, amelyet az adott ügyletben az általános forgalmi adó alapjának forintra történő átszámításához alkalmaznak Az egyéni vállalkozókat érintő változások Az egyéni vállalkozó által elhatárolt veszteség felhasználásának időbeli korlátozása öt évben határolható, el átmenet a 2014-ig keletkezett, még nem érvényesített elhatárolt veszteségre Tárgyi eszköz értékcsökkenésének elszámolása A tárgyi eszköz (ingó, ingatlan) ingyenes szerzése esetén nincs ÉCS 3

4 A mezőgazdasági őstermelőket érintő változások A közös őstermelői tevékenység Közös háztartás: az egy lakóingatlanban bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási hely Közös háztartásban élő családtag: a mezőgazdasági őstermelő házastársa, egyenes ágbeli rokona Az őstermelői adókedvezmény a vonatkozó új uniós rendeletek alapján A mezőgazdasági őstermelők elhatárolt vesztesége Cafeteria 200 ezer forint éves keretösszegig 35,7%-os közteher további 250 ezer forintig csak a SZÉP kártya 35,7%-os terheléssel Cafeteria Cafeteria Egyes meghatározott juttatás, ha egyedi értékhatárt meghaladja, és/vagy a minden más juttatás értéke meghaladja a 200 ezer forintot), és/vagy ha a minden más juttatás értéke, de legfeljebb 200 ezer forint a SZÉP kártyára utalt munkáltatói támogatás összegével együtt már meghaladja az évi 450 ezer forintot Ha a foglalkoztatás nem áll fenn egész évben éves keretösszeget és az éves rekreációs keretösszeget a arányosítani (csökkenteni) kell A béren kívüli juttatás közterhét a juttatás hónapjának kötelezettségeként kell megállapítani, bevallani, megfizetni 4

5 Cafeteria értékhatárt egyedi, az éves keretösszeget, az éves rekreációs keretösszeget meghaladó juttatás annak a hónapnak a kötelezettsége, amelyben az értékhatár átlépése megtörtént. a megszűnéskor a megszűnés hónapja kötelezettsége A nyugdíjbiztosítás fogalma A nyugdíjbiztosításnak (kivéve, ha az egészségkárosodás már meghaladja a törvényben rögzített mértéket) négy kockázatot (halál, egészségkárosodás, nyugdíjba vonulás, nyugdíjkorhatár elérése) tartalmaznia kell és ezen kívül a biztosítás más kockázatra nem terjedhet ki A nyugdíjbiztosítás kedvezménye a kedvezményezett a biztosított halálát kivéve csak a biztosított lehet a nyugellátásra való jogosultság: saját jogú nyugellátás, a tényleges nyugdíjas állapot a szerződés létrejöttének időpontja: az ajánlat ügyfél általi aláírásának a napja. A tízéves türelmi idő alóli mentesség szabályai a 40 százalékos mértékű egészségkárosodás az ellátástól függetlenül mentesül a türelmi idő alól a nem csökkenő összegű járadékfizetés kezdő napját a szerződés létrejöttének napjától kell számolni egyösszegű kifizetés is lehetséges, ha a járadék havi összegenemérelnemériela10ezerft-ot. 5

6 A nyugdíjcélú felhalmozás garanciája A haláleseti és egészségkárosodási kockázat díja nem haladhatja meg a kiegészítő biztosítási díjak nélküli biztosítási díj 10 százalékát a haláleseti és egészségkárosodási kiegészítő biztosítások díja után nem érvényesíthető a kedvezmény A teljes életre szóló életbiztosítások (WL) 2017 után azonos adójogi kezelés alá esnek az egyéb megtakarítási biztosításokkal A rendszeres díjak adómentessége 2017 után megszűnik, a korábban adómentes díjú szerződések szolgáltatási ágon egyéb jövedelemként adóznak a 2018-tól kötött ilyen biztosításokból származó jövedelem kamatjövedelemként adózik A felelősségbiztosítás díjának adómentessége a díjat fizető tevékenységével, illetve a díjat fizető tevékenységében közreműködő magánszemélyeknek a díjat fizető tevékenységével összefüggő feladatuk ellátásával kapcsolatos felelősségére kiterjedő felelősségbiztosítás díját nem kell bevételként figyelembe venni átmeneti rendelkezés korábbi adóévekre Adómentességek A Kormány által alapított közigazgatási ösztöndíjprogram keretében folyósított közigazgatási ösztöndíj A lakáscélú felhasználás fogalma: kiegészül az akadálymentesítéssel A termőföld átruházásából származó jövedelem adómentességét meghatározó feltételek: a mentességi időszak kezdő időpontjának meghatározása 6

7 Egyéb változások Alapelv jellegű szabály A magánszemélynek önálló vagy nem önálló tevékenység ellenértékeként adott juttatások nem minősülhetnek bevételnek nem számító, adómentes vagy kedvezményes adózású juttatásnak, azok adókötelezettségét a juttatást megalapozó jogviszonyból származó bevételekre irányadó általános szabályok szerint kell meghatározni Egyéb változások A kisadózó vállalkozások osztalékjövedelme a kisadózó vállalkozások tételes adóját választó betéti társaságok kisadózóként be nem jelentett (a társaság tevékenységében részt nem vevő) tagja részére a vállalkozás nyereségéből való részesedésként kifizetett összeg Kisadózó vállalkozások tételes adója Kisadózó vállalkozások tételes adója Az adóalanyiság megszűnése 100 ezer forintot meghaladó adótartozás miatt a naptári év utolsó napján fennálló tartozás esetén megszűnés időpontja: határozat jogerőre emelkedésének napját magában foglaló hónap utolsó napja Az adóhatóság határozata az adóalanyiság megszűnéséről 7

8 Kisadózó vállalkozások tételes adója Bejelentési szabályok a TAJ szám bejelentési kötelezettsége nyilatkozat a kisadózóként történő bejelentkezéssel létrejövő biztosítási jogviszonyról az egyéni vállalkozó szünetelése Kisadózó vállalkozások tételes adója A munkaviszony létrejötte vélelme megdőlésének új körülménye azért nem főállású kiadózó, mert máshol főállású munkavállaló vagy társas-vállalkozó, a bevétel több mint felét nem attól a cégtől szerzi, ahol a kisadózó munkaviszonyban áll vagy főállású társas vállalkozó. A nyilvántartott készletérték kezelése akkor sem kell leadózni, ha áttér az Eva tv. hatálya alá. Járulék változások (a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (Tbj.) módosításai) TB-változások Külföldi színészek tb-mentessége Kiküldetési szabály átmeneti rendelkezésének meghosszabbítása Egészségügyi szolgáltatási járulék összegének emelése Családi adókedvezménnyel való összhang START-kártyák kifutása december 31-ig 8

9 Külföldi színészek tb-mentessége A módosítás célja: az Szja törvény 1/B. -ában meghatározott adózási módot választó előadóművész mentesül a biztosítási kötelezettség alól. Tbj.11. Abiztosítás nemterjedki: e) a az Szja törvény 1/B. hatálya alá tartozó természetes személyre. Előadóművész: zeneszerző, zenész, énekes foglalkozásból a zenész, énekes, színész, bábművész, táncművész, koreográfus foglalkozásból a táncművész, cirkuszi és hasonló előadóművész, és segédszínész, statiszta Szja 1/B. (1) A külföldi illetőségű előadóművész választhatja, hogy az előadóművészi minőségében Magyarországon kifejtett tevékenységével összefüggésben megszerzett, kifizetőnek nem minősülő személytől származó,. belföldön adóztatható jövedelme után keletkező adókötelezettségét e rendelkezései szerint teljesíti. A választás feltétele, hogy a magánszemély bármely 12 hónapos időszakban 183 napot meg nem haladóan tartózkodik Magyarországon és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint nem belföldi. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből -. - a magánszemély a jövedelmet 30 százalék átalányköltség levonásával állapítja meg. Ez a jövedelem nem tartozik az összevont adóalapba. Külföldi színészek tb-mentessége EHO fizetési kötelezettség január 1-jétől: - 14 %-os eho fizetési kötelezettség terheli (kivéve ha igazolják más EU-tagállamban fennálló biztosításukat) - egy adóéven belül legfeljebb Ft-ig kell megfizetni - megállapítási, bevallási és megfizetési szabályokat az Szja törvény 1/B. -ában meghatározottakkal azonos módon kell teljesíteni: A magánszemély az adót az adóhatóság által rendszeresített, magyar és angol nyelvű nyomtatványon - természetes azonosítóinak, illetőségének, valamint személyének azonosítására alkalmas hatósági igazolványa típusa és száma feltüntetésével - a Magyarországról történő távozását megelőzően vallja be, és az említett napig fizeti meg. módosul január 1-jétől a távozást követő 90 napra Kiküldetési szabály átmeneti rendelkezésének meghosszabbítása A módosítás célja: a már letárgyalt kétoldalú szociális biztonsági egyezmények hatálybalépéséig (Pl.: amerikai egyezmény) a kiküldött dolgozók tb-mentesen foglalkoztathatók Magyarországon. Tbj.11. -aszerintabiztosításnemterjedki: b) a magyar jogszabályok szerint be nem jegyzett külföldi munkáltató által Magyarország területén foglalkoztatott, harmadik állam állampolgárságával rendelkező és külföldinek minősülő munkavállalóra, ha a munkavégzésre kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor, feltéve, hogy e munkavégzés a két évet nem haladja meg; e rendelkezés ismételten nem alkalmazható ugyanarra a munkavállalóra, ha az előző belföldi munkavégzés befejezésétől számítva három év nem telt el; Kiküldetési szabály átmeneti rendelkezésének meghosszabbítása A Tbj. Átmeneti rendelkezéseinek módosítása értelmében: meghosszabbodik a Magyarországra kiküldött külföldi munkavállalókra vonatkozó átmeneti rendelkezésben rögzített azon időtartam, amely biztosítja a tb-mentes foglalkoztatást Tbj. 65. (1) 11. b) pontban foglaltak alkalmazandók januárjúlius 1-je előtt megkezdett kiküldetés, kirendelés és munkaerő-kölcsönzés esetén is, azzal az eltéréssel, hogy a két éves időtartamot január július 1-jétől kell számítani és a biztosítási kötelezettség legkorábban január július 1-jével jön létre. A július 1-je előtt megkezdett kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés esetén a 2 éves időtartamot július 1- jétől kell számítani, következésképpen a külföldiek Magyarországra történő kiküldetése esetén biztosítási kötelezettség legkorábban július 1-jével jön létre. 9

10 Szocho-változások (egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvény IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL) Kismama szocho kedvezmény kibővítése 462/D. A gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény A GYED, a GYES, valamint a GYET folyósítása alatt vagy folyósítását követően foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény értelmében a munkavállalók havi bruttó munkabére után, legfeljebb azonban forintig szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból kedvezmény vehető igénybe. A kedvezmény 27 százalék a foglalkoztatás 1-2. évében, 14,5 százalék a foglalkoztatás 3. évében január 1-jétől az adókedvezmény kiterjesztése értelmében a 3 és több gyermekes anyák foglalkoztatása esetén a szociális hozzájárulási adókedvezmény időtartama egy-egy évvel meghosszabbodott: a szociális hozzájárulási adó a foglalkoztatás 1-3. évében 0 százalék, a 4. és 5. évben pedig 12,5 százalék 100 ezer forintig (a foglalkoztatás 1-3. évében mentesülnek a szakképzési hozzájárulás megfizetése alól is) Kismama szochokedvezmény kibővítése A foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény korlátozása: Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a kedvezmény legfeljebb 100 ezer forintnak a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett része után illeti meg a munkáltatót. Pl.: a betöltött munkakörre érvényes teljes munkaidő 40 óra és a kisgyermekes munkavállaló 20 órában dolgozik, akkor a maximálisan érvényesíthető kedvezmény jelenleg Ft-nak a fele, Ft. A korlát megszűntetése: A részmunkaidőben foglalkoztatottak esetében nem kell alkalmazni a kedvezmény összegét csökkentő arányosítási szabályt, így munkaidőre tekintet nélkül, bruttó 100 ezer forintos összeghatárig érvényesíthet kedvezményt az őket foglalkoztató munkáltató. A részmunkaidő és a teljes munkaidő arányára tekintet nélkül az igénybe vehető kedvezmény Ft-ra emelkedik a fenti példa esetében. Egészségügyi szolgáltatási járulék Kötelezett: Az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra más jogcímen (a 16. (1) bekezdésének a)-p) és s)-w) pontja, valamint a 13. -a alapján) sem jogosult (Tbj.39. (2)bek.) Mérték: január 1-jétől Ft/hó (231.- Ft/nap) Egészségügyi szolgáltatási járulék Az Art a 2015 január 1-jétől a következők szerint módosul: (7c) Az állami adóhatóság kérelemre, visszamenőleges hatállyal törli a külföldön élő magánszemély Tbj. 39. (2) bekezdés szerinti járulékfizetési kötelezettségét, ha a magánszemély hitelt érdemlően igazolja (különösen a tartózkodást, illetve az egészségbiztosítási jogviszonyt igazoló okirattal), hogy a) huzamos ideje, életvitelszerűen Magyarország területén kívül tartózkodik, és b) tartózkodási helyén annak jogszabályai szerinti egészségbiztosítási rendszer hatálya alatt áll. 10

11 Egészségügyi szolgáltatási járulék Gyakorlatban a NAV törli a járulékfizetési kötelezettséget, ha az alábbi bizonyítékokat bemutatja: külföldi hatóság által kiállított igazolást lakóhelyről, lakcímről és azt az igazolást, amely alátámasztja, hogy más állam egészségbiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik Köszönöm a figyelmet! 11

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia

Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia Személyi jövedelemadó változások 2015. Zahoránszki Szilvia 3. 14. pont: Munkáltató Fogalmak Az iskolaszövetkezeti tagoknak közvetlen juttatott bevétel (pl. béren kívüli juttatás) esetében az iskolaszövetkezeti

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Családi kedvezmény 2015. A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény)

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény) Készítette: Kissné Eged Gabriella 2014. február 8. Családi kedvezmény

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN JÁRULÉK FOGALMAK Járulékalapot képező jövedelem 1. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény)

Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény) Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény) Nagy Richárd NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Személyi jövedelemadó Ha a magánszemélyt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. (1) A szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: az adó) a kifizetőt természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira,

Részletesebben

2014. évi adótörvényi változások

2014. évi adótörvényi változások 2014. évi adótörvényi változások Társasági adó 2014 Jövedelem-minimum A tagi kölcsön és a jövedelem-minimum a társasági adóban! A 2014. május 31-ei határidőig benyújtandó társasági adóbevallásban kell

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4

2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4 Tartalomjegyzék 2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4 Cafetéria:... 4 Adómentes lakáscélú juttatások... 5 Családi adókedvezmény... 5 Változik a családi kedvezmény

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

2013.12.16. 2013. ÉVKÖZI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

2013.12.16. 2013. ÉVKÖZI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2013. ÉVKÖZI JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK Személyi jövedelemadó: Jellemzően más törvények módosításával összefüggő részletszabályok módosultak. Nem jelentős terjedelműek. Hatálybalépés szempontjából több időpontban

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

2015.04.01. Előadó: Spilákné Kertész Márta

2015.04.01. Előadó: Spilákné Kertész Márta Előadó: Spilákné Kertész Márta Bevételek összesen: 16 312,873 Milliárd Ft Kiadások összesen: 17.190,277 Milliárd Ft Hiány: 877,404 Milliárd Ft Államadósság: 25.100,4 Milliárd Ft. (230,2 Ft/USD, 310,2 Ft/EUR,

Részletesebben

JÁRULÉK, EGÉSZSÉGÜGYI

JÁRULÉK, EGÉSZSÉGÜGYI JÁRULÉK, EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ VÁLTOZÁS 2015. Széll Zoltánné elıadása A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BİVÜLÉSE Nem terjed ki a biztosítás egyebek mellett

Részletesebben

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY Bevezető: A Tbj. alapelvei szerint, a társadalmi szolidaritás elvének megfelelően a szociális biztonsághoz, a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása Személyi jövedelemadó 2015 évi változása 2014. évi LXXIV. Törvény 161 Magyar Közlöny Szja tv. 3. 14. pontja Munkáltató: a) az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő-kölcsönzésesetén

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, KATA, EVA, EKHO,CÉGAUTÓADÓ 2015. évi változásai

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, KATA, EVA, EKHO,CÉGAUTÓADÓ 2015. évi változásai SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, KATA, EVA, EKHO,CÉGAUTÓADÓ 2015. évi változásai 2014. évi LXXIV. törvény (MK. 161.száma) Lepsényi Mária NAV ÜgyfélkapcsolaR és tájékoztatási Főosztály Családi kedvezmény Családi

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás TB 2014 Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás A TB 2013 évközi változásai JÁRULÉKFIZETÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG Gyet-ben részesülő vállalkozó minimum adó- és járulékalapja 2013. július 1-jétől Ha

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben