Mészáros Judit. az Önök Bizottsága. Ferenczi Sándor, a budapesti iskola és a pszichoanalitikus emigráció AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mészáros Judit. az Önök Bizottsága. Ferenczi Sándor, a budapesti iskola és a pszichoanalitikus emigráció AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST"

Átírás

1 Mészáros Judit az Önök Bizottsága Ferenczi Sándor, a budapesti iskola és a pszichoanalitikus emigráció AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

2 Jánosnak és Daniniak hálával és útravalóként

3 Tartalom Előszó (André Haynal) A szerző előszava I. Útban a pszichoanalízis felé ( ) Öntudatlan és félig tudatos okkultizmus, hipnózis, álomfejtés Kísérlet, önreflexió, őszinteség a megismerés és a gyógyítás szolgálatában Schächter Miksa, a Gyógyászat és a többiek Ferenczi korai írásainak témái II. A Budapesti iskola kibontakozása Ferenczi és a média szerepe a pszichoanalízis közvetítésében ( ) III. Budapest válik mozgalmunk központjává ( ) Az 5. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszus Budapesten Pszichoanalitikus könyvkiadó, pszichoanalitikus ambulancia terve Budapesten Pszichoanalitikai Tanszék és Klinika Budapesten A lélektani intézet Negatív előjelek IV. Az első emigrációs hullám a húszas évek elején A magyar pszichoanalitikus mozgalom veszteségei ( ) Az első emigrációs hullámról általában Miért Berlin? Az első emigrációs hullám Bécs, Berlin, Lipcse V. Az Amerikai Egyesült Államok bevándorlási politikája A restrikciós politika háttere 7

4 Vesszőfutás a papírok beszerzéséért Berlin testközelben Erősödő európai fasizmus Anschluss enyhülő amerikai vízumpolitika VI. Az Önök Bizottsága Az Amerikai Pszichoanalitikus Egyesület segélyezési és bevándorlási válságbizottsága és mi lesz azután? Miért New York? VII. Elérkezett az idő a második emigrációs hullám Kontinensváltás A New York-i Pszichoanalitikus Egyesület és az újonnan érkezettek VIII. Emigrációs veszteségek és progresszió Ferenczi és a budapesti iskola kezdeményezéseinek hatása a modern pszichoanalízisre A korai tárgykapcsolati modell Szükségesnél nem több Optimális Elég jó Pszichoanalitikus pszichoszomatika A pszichoanalitikus intézetek és képzési programok A kapcsolati pszichoanalízis Élmény, szubjektivitás, interszubjektivitás, hitelesség és bizalom Lényeges állomások a viszontáttétel fejlődéstörténetében A tanulmányi analízis és a viszontáttétel kapcsolatának korai megközelítése Viszontáttétel a tárgykapcsolat- és a kötődéselmélet tükrében A viszontáttétel mint indikátor Ferenczi, Clara Thompson és Winnicott IX. Emigrációs veszteségek és progresszió Ferenczi és a budapesti iskola kezdeményezéseinek hatása a modern pszichoanalízisre Bibliográfia Név- és tárgymutató Mellékletek 8

5 Előszó...kedvcsináló Mészáros Judit tanulmányai fontos hozzájárulást jelentenek a pszichoanalízis történetírásához. Mint minden történetnek, ennek is vannak gyönyörű lapjai, izgalmas felfedezései, ugyanakkor az emberi szolidaritás csodálatos tanúságtételeit is felfedezhetjük benne. Olyan intellektuális mozgalom volt ez, amelyben, mint a tudományos életben gyakran, a versengés, a rivalizálás és a bizonyosságra való törekvés szenvedélyeket is felkorbácsolt. E szenvedélyek ellenére a háborúból és az üldözésekből fakadó nehéz helyzetek hirtelen, csodaszerűen, hihetetlen lojalitást hoztak a felszínre. A későbbi kisebb-nagyobb súrlódások a menekültek és emigránsok új hazájában főleg az életfenntartáshoz szükséges anyagiak ügyében nem kisebbítik a segítőkészségnek azt a mértéket, amelynek teljes képe, hála Mészáros Juditnak, elénk tárul. Az amerikai és angol segélyszervezetek munkájának vázolása egyúttal megismertet az akkori lélekelemzés nagyjaival, akiknek nevét az olvasó általában csak a szakirodalomból ismeri. Itt azonban emberekkel találkozik, akiknek nemessége, nagylelkűsége, áldozatkészsége és erőfeszítése legendákkal határos. Írhatjuk ezt a pszichoanalízis javára, mely az introspekció hatására egyre bölcsebbé is teszi azt, aki gyakorolja? Ha a pszichoanalízis emberi történelmét felidézzük és nemcsak a gondolattörténetet, akkor inkább az ellenkező következtetésre jutunk. Szerzőnk felidézi ezt is, mert ez is hozzátartozik a képhez, és nemcsak az, hogy a gondolatok kijegecesedéséhez a viták izzó tüzére is szükség volt, de az emberek közötti szimpátiák és antipátiák, Szókratész óta tudjuk, még a bölcseket sem kímélik meg. Vannak, akik hozzátennék, hogy a pszichoanalízis történelmében a szókratészi méregpohárnál károsabb italokat is szétosztottak... Mészáros Judit nagy érdeme, hogy a tudományos, politikai vagy vallásos mozgalmak szokásos történetírásával ellentétben nem szépít és nem csúnyít, a kortársak bámulata, mely e történetírás kezdetét jellemzi, már elmúlt, és az irigy hiperkritika sem érintette szerzőnket. Sokak számára természetes, hogy leírjuk azt úgy, ahogy volt, amint ezt főleg a XIX. században gondolták. Azóta megtanultuk, hogy a történelemírás egyúttal a mai helyzettel kapcsolatos kérdésfelvetésből indul ki, és valószínűleg nem véletlen, hogy ma 9

6 is felvetődik a szolidaritás kérdése egy olyan világban, ahol a bizonytalanság összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint Ferenc Jóska stabilnak látszó világában. A budapesti és bécsi menekültek, akik a berlinieket részben megelőzték, részben követték, soha többet meg nem találhatták minden jóindulaton túl is azt az operettszerű, kedélyesebb, a bürokrácia túlhajtásaitól mentes világot, amit elhagytak. Persze, ne felejtsük el a menekülés fő célját: életüket mentették, és a jóindulat, a szolidaritás ehhez az életmentéshez járult hozzá. Mindezzel a könyvnek csak az egyik témájáról beszéltünk, pedig ezer gyöngyszem sorakozik fel benne. Közülük az egyik a budapesti pszichoanalízis kapcsolata az általános kultúrával, s talán arra is rávilágít, melyet sok külföldi olvasó hasonló témákkal kapcsolatban sokszor felvet: hogyan, mitől, minek köszönhetően volt lehetséges a XIX XX. század fordulóján Bécsben, Prágában és Budapesten a tudomány és művészet száz területén a csodálatos felvirágzás. A bécsi orvosi iskola és annak budapesti hajtása, a festészet, az építészet, a fizika, az ismeretelmélet (a pozitivizmus bécsi iskolája és Karl Popper), hogy más tudósokról ne is beszéljünk: Neumann Jánostól Teller Edéig, nagyon összefonódó kapcsolat tanúi az általános kultúra és az említett tevékenységek között. Mészáros érzékletesen mutatja be a budapesti pszichoanalízis kapcsolatát azzal a lokális kultúrával, mely ennek a közép-európai virágzásnak egyik fontos megnyilvánulása volt. Ez annyira meggyőző, hogy nehéz megmondani: egyes írók a pszichoanalízis hatásátmutatják-e írásaikban, és hogy hol kezdődik a pszichoanalízis, vagy hol vagyunk már a regényben. Ha Freud azon csodálkozott, hogy eseteinek leírása úgy olvasódik, mintha irodalmi termékek lennének Freud stílusa kétségkívül hozzájárult ehhez, akkor Márai, Ignotus inkább író, és Csáth és Gyömrői Edit pszichoanalitikus? Ilyen elhatárolási kísérletek hamar nevetségesnek mutatkoznak. Hogy a kultúra hatott a pszichoanalízisre, azt eddig már sokan mondogatták azért is, mert jól jön a lélekelemzés lebecsülésére ám ha elfogadjuk is azt a gondolatot, hogy a pszichoanalízis valahogy (a kultúra) levegőjében volt, az ellenkezője talán még igazabb. A pszichoanalízis kinyitotta a szabad aszszociációk világát, nemcsak József Attilánál, kreativitást és egyfajta szellemi szabadságot hozott. Ha Ferenczi a Nyugatban írt, ezt nemcsak azért tette, mert Ignotus a barátja volt, hanem azért is, mert a pszichoanalízis közelebb vitte Budapestet Bécshez, Londonhoz és New Yorkhoz, hogy csak a fontosabbakat említsük. A budapesti iskola gondolkodói jelen voltak az internacionális folyóiratokban, kongresszusokon és baráti kapcsolatokban is. Ezen utóbbiak között a leghíresebb a Freud Ferenczi kapcsolat, melyről 1400 (!) levél tanúskodik, s amelynek keretében Freud féltékenyen őrzött vakációs idejét évtizedeken keresztül barátjával osztotta meg. Bár Ferenczi Sándor az Osztrák Magyar Monarchia felbomlását követő különböző színű felfordulásokban végül is elvesztette egyetemi katedráját, később orvoskamarai tagságát is, és a posta- és telefonkapcsolatok bizonytalansága miatt a Nemzetközi Pszichoanalitikus Társaság (angolul IPA) elnökségéről lecsúszott is (le kellett mondania), hatalmas maradt a befolyása a pszichoanalitikus gondolattörténelemre. A könyv említett gyöngyszemeinek egyik fontos eleme a magyar tudományos gondolkodás hatástörténete, melyet szerzőnk ragyogóan mutat be. Kétségkívül a mai pszichoanalitikus gyakorlat ( technika és praktizálási mód) Ferenczi gondolatain és tapaszta- 10

7 latain alapszik, Freud keveset írt az ilyen problémákról élete második felében. Főleg a Freuddal való levelezésből derül ki, hogyan születtek meg bizonyos gondolatok a kettőjük közt lévő eszmecseréből, és bár Ferenczi gondolatainak egy része viták tárgyává lett, és a történelem kereke alá kerülve a magyar pszichoanalízis hozzájárulásait néha alábecsülték, a legmodernebb történelemírás bizonyíthatóan felfedezte elsődleges hatását. Mészáros felveszi ezt a legmodernebb fonalat, és saját kutatásain alapulva is bemutatja, hogyan lett a Ferenczi által elültetett magból hatalmas, sokágú tölgyfa, mely beborította a pszichoanalízis egét. Legyen az a csecsemő vagy gyerekkutatás, fejlődéslélektan, pszichoanalitikus nyelv- vagy kapcsolatvizsgálat, szimbolizmusteória vagy álomfejtés, szexuális problémák megvizsgálása vagy neuróziskezelés, a budapesti iskola tagjainak nagy részben később külföldön is elismert, le nem becsülhető hozzájárulása e problémák tisztázásához alapvetőnek bizonyult. Az olvasó erről is teljes képet kap, és arról is, hogy szerzőnk hozzájárulása a történelmi tények megvilágításához milyen nélkülözhetetlen. Az előszóíró szeretne túlmenni a feladata által megszabott határokon, és továbbfűzni a szálakat, melyeket ez a könyv felvett. Itt azonban csak arra szorítkozhat, hogy megengedje az olvasónak, hogy saját gondolatai stimulálásának örvendjen. Mert ennek a szövegnek az olvasása nemcsak hasznosan gondolatébresztő, hanem kellemes és örömet szerző is. Historia docet a történelem tanít, a jó történelem talán még jobbá szolidárisabbá, lojálisabbá, toleránsabbá is tesz minket Budapest/Genf, február Haynal André a Genfi Egyetem professzora 11

8 A szerző előszava A kötetet, melyet kezében tart az Olvasó, szívem szerint a szolidaritás könyvének nevezném hozzátéve: Ferenczi munkásságának, a budapesti pszichoanalitikus iskola kialakulásának és emigrációjának egy lehetséges foglalatában. A lehetséges foglalat egy nézőpontot fejez ki. Röviden szólva azt, hogy a budapesti iskola emigrációját feltáró másfél évtizedes kutatómunka eredményeit az emigrációhoz vezető kulturális, társadalmi, tudományos és politikai események olykor csak vázlatszerűen jelzett kontextusában jelenítettem meg. Azokat az eseményeket emeltem ki, amelyek az emigráció előtti fejlődést és az emigráció által okozott hazai veszteségeket, illetve a tudománytörténeti szempontból későbbi nyereséget jelenítik meg. Ferenczi Sándor kulcsszerepet játszott a pszichoanalízis magyarországi kibontakozásában és a budapesti iskola kialakulásában. Freud mellett a mozgalom nemzetközi fejlődésének is katalizátora lett. Az elmúlt majd két évtized nemzetközi és hazai kutatásainak köszönhetően Ferenczi lassan elfoglalja az őt megillető helyet, nemcsak a pszichoanalízis, hanem tágabb értelemben a tudomány és a szellemtörténet XX. századi hazai és európai történetében is. Ferenczi kortársainak és barátainak, Márainak, Ignotusnak, Karinthynak, Kosztolányinak a harmincas években megfogalmazott gondolatai lasssan visszatérnek a szakmai és a kulturális közgondolkodásba. Ferenczi egyik fővezére volt lélekelemzésnek, [ ] a ma még beláthatatlan szellemi forradalomnak. (Kosztolányi, [1933], 2000, 55.) A magyar glóbusz századbeli szellemképéhez hozzátartozik Ferenczi, legalább úgy, mint mestere és barátja, Freud a XX-ik század szellemtörténetéhez. (Márai, [1933], 2000, 48.) Ferenczi nyitott szemlélete, sokoldalúsága, innovatív ereje és liberális alkata párosult a pszichoanalízis iránti mély elkötelezettségével. Ezek a tulajdonságok és képességek a századforduló első évtizedeiben találkoztak a modernizációra fogékony magyarországi értelmiség törekvéseivel. Épp e kölcsönösség, a személyes adottságok és a mélyebb társadalmi igények szerencsés találkozásának következtében fejlődött Magyarországon robbanásszerű gyorsasággal a szűkebb szakma érdeklődésén túlmutató új diszciplína, a pszichoanalízis. A gyors építkezést a tudományos és kulturális céllal létrejött avantgárd csoportok kezdeményezésein 12

9 kívül ahova pl. a Galilei-kör vagy a Társadalomtudományok Szabadiskolája is tartozott Ferenczi baráti kapcsolatain keresztül épülő, megnyíló fórumok, valamint a mai értelemben vett média szerepét a korszakban betöltő orvosi, irodalmi és szociológiai periodikák nagy mértékben elősegítették. Ezek sorában kiemelkedő jelentőségű volt a Freud és Ferenczi első találkozását (1908) követően a pszichoanalízisnek teret adó Nyugat és a Gyógyászat. Tíz év múlva, 1918-ban, Budapest nemcsak az itt megrendezésre kerülő nemzetközi pszichoanalitikus kongresszus miatt válik mozgalmunk központjává (Freud, [1918] 2002, 381), hanem elsősorban azért, mert Budapesten koncentrálódtak mindazok az erők, amelyek a központi szerepkör betöltéséhez szükségesek voltak: egy meghatározó személyiség (Ferenczi ), egy intellektuálisan magas színvonalú orvosi, irodalmi, néprajzi vagy pedagógusi alapképzettségű tagokat tömörítő magyar pszichoanalitikus egyesület, egy kifejezetten befogadó város és a működéshez akkor is szükséges finanszírozás. Ez utóbbinak fontos elemét képezte a Freudhoz akkoriban analízisbe járó tószegi Freund Antal hálája és a pszichoanalízis iránti elkötelezettsége jeléül felajánlott adomány, amelylyel megteremtette a pszichoanalitikus könyv- és folyóiratkiadás lehetőségét az eredeti tervek szerint Budapesten. S miután Ferenczi a háborús neurózisok pszichoanalitikus kezelésének lehetőségével felkeltette az óriási számú sérült katona gyógyításának új esélyeit, ezzel csatornát nyitott a pszichoanalízis elfogadottsága iránt az állami (hadügyi) szerveknél. A pszichoanalízis kilépett az egyesületi élet kereteiből, s utat talált más tudományterületek és szervezeti formák felé ben, Budapesten, ha rövid időre is, de történetében első alkalommal az orvosegyetemi képzés része lett, saját tanszékkel és klinikával. Az első világháború végét követő viharos és Európa egészét érintő társadalmi-politikai változások sorozata, Magyarország gazdasági, politikai átrendeződése és mindezek során az értelmiség jelentős csoportjainak emigrációja a budapesti pszichoanalitikus centrum megszilárdulását is meghiúsította. A lehetséges foglalat azt is kifejezi, hogy többirányú hangsúlyeltolódás képzelhető el a budapesti iskola mint iskola/csoport értelmezésében. Lehet például a budapesti iskola kifejezést zárójelbe tenni: valóságos iskola, falakkal, direktorral és hallgatókkal sohasem létezett. Feltehető ugyanakkor a kérdés: ha nem földrajzi utalásként született meg az elnevezés hiszen akkor beszélhetnénk bécsi iskoláról is, akkor mire vonatkozik, mi a jelentése? Több korábbi munkámban magam is használtam az idézőjelet, e kötetben azonban elhagytam. Elsősorban azért, mert a Ferenczi körül csoportosult analitikusok közül sokakat szemléletmódjukban, elméleti gondolkodásukban és a páciensekkel folytatott munkájukban hasonló szempontok kötöttek össze, és e nézőpontok az emigrációt követő időszakban végzett munkájukban is kimutatható motívumok maradtak. Ugyanakkor nyilvánvalóan fontos és a további kutatások tárgyát érintő kérdés lehet arra válaszolni: kik, milyen kontextusban használták a budapesti iskola kifejezést, s hogy hol vannak e használat létjogosultságának határai. A magyar analitikusok emigrációjának kutatása során válaszolni kellett arra a kérdésre, ki tekinthető magyarnak, s ki analitikusnak. Magyar analitikusnak tekinthető-e valaki, aki például Berlinben vagy Bécsben végezte pszichoanalitikus képzését, illetve Bécsben, Berlinben vagy később New Yorkban élt? A kutatás során Magyarországról származó 13

10 vagy egyszerűsítve magyar analitikusoknak azokat tekintettem, akik vagy Magyarországon szerezték analitikusi képzettségüket, vagy igazolhatóan ebben az országban érintette meg őket a pszichoanalízis gondolatrendszere, illetve legalább a középiskolát Magyarországon fejezték be, tehát az országban tanultak, szocializálódtak. E szocializációs folyamatnak tudománytörténeti szempontból is jelentősége van. Figyelemre méltó, hogy az emigrációba kényszerített magyar, leginkább budapesti analitikusok legtöbbje később nemzetközi hírű szakember lett. A második világháború utáni brit vagy amerikai társadalom kínálta adottságok messze meghaladták a korabeli magyarországi lehetőségeket. Ehhez vegyük hozzá a sztálinista diktatúra kezdetétől a hatvanas évek végéig tartó két évtizedben a pszichoanalízis ideológiai megbélyegzését és az analitikus tevékenység kirekesztését a legitimitás világából. Ugyanakkor a monarchikus Magyarország, de még a harmincas évek végéig tartó korszak is a kulturális, oktatási, művészeti és tudományos hagyományok, értékek és források olyan összefüggő rendszerét, gazdagságát és sokféleségét biztosította, amelyeken speciális problémaérzékenység és kreatív gondolkodásmód épülhetett. A feltűnően sok magyar siker, amely a természet-, a társdalomtudományok vagy a művészetek területén korszakalkotó eredményekben mutatkozott meg gondoljunk csak Szilárd Leo, Teller Ede, Neumann János, Szent-Györgyi Albert, Polányi Mihály vagy Kertész Andor (André) munkásságára, jellemezte a magyar pszichoanalitikusok külföldi karrierjét is. Létszámukhoz képest igen magas arányban fordulnak elő olyanok, akik alapvető módon járultak hozzá a modern pszichoanalízis elméleti rendszerének és terápiás módszerének gazdagításához, és az általuk képviselt ismeretek ma már látható módon a pszichoanalízisen túl más tudományterületek eredményeit is gazdagítják, többek között a pszichológia, az orvostudomány vagy az antropológia területén. Volt még két probléma, amiben a kutatás határait meg kellett szabni. Az egyik a már korábban feltett kérdésre vonatkozik, hogy ti. ki tekinthető pszichoanalitikusnak? Ebben a vonatkozásban a korabeli szakmai minősítést vettem alapul. Ez azért lényeges, mert az analitikus gondolkodásmód sokakat megérintett, és sokan sokféle pszichoanalitikus csoportosuláshoz tartoztak. Vagy éppen egyáltalán nem kötődtek intézmény(ek) hez, de analitikusnak vallották magukat. E kutatás során azokat tekintettem pszichoanalitikusnak, akiket a Nemzetközi Pszichoanalitikus Egyesület bármelyik nemzeti egyesülete legyen az a korabeli Magyarországi Pszichoanalitikai Egyesület vagy a bécsi, a berlini, New York-i egyesület tagnak, illetve tagjelöltnek ismert el. A további kérdés az emigráció időpontjának behatárolására vonatkozott. A kutatás azokra irányult, akik 1941 előtt hagyták el Magyarországot. Érdekes látni, miben hasonlított, illetve különbözött a magyar analitikusok két nagy emigrációs hulláma ( , ). Mindkettő különféle mértékben, mégis kétségkívül úgynevezett brain-drain hatást gyakorolt a magyarországi pszichoanalitikus mozgalom fejlődésére. Noha az első kivándorlási időszakot követően az emigránsok elvileg még visszatérhettek ha kívántak Magyarországra és a budapesti szakmai körbe, ugyanez a második emigrációs hullám utáni időszakban már nem volt lehetséges. Az első emigrációs hullám idején az analitikusok még Európán belül maradtak, és lehetőségük nyílt az európai kontinens pszichoanalitikus fejlődését gazdagító párbeszédre. A második kivándorlási hullám után azonban 14

11 hosszú évtizedekre megtorpant a pszichoanalízis európai fejlődése. Magyarországon ennél is súlyosabb helyzet alakult ki, hiszen a pszichoanalízis 1948 után az uralkodó ideológia számára ellenséges diszciplína lett. A kivándorlással és a holokauszt áldozataival megfogyatkozott magyar egyesület maroknyi kis közössége politikai nyomásra 1949 elején feloszlatta az egyesületet. Tagjai underground működésbe kényszerültek. A kötet középpontjában a második emigrációs hullám története áll. Mi történt azokkal az európai és a bennünket elsősorban érdeklő magyar analitikusokkal, akik kénytelenek voltak elmenekülni Magyarországról és a fasizálódó Európából? Milyen segítségre számíthattak, illetve milyen erők gátolták menekülésüket, más országokban történő letelepedésüket? A pszichoanalitikus mozgalmon saját hálózatára, kapcsolatrendszerére, tagjainak áldozatvállalására alapozva felállított egy intézményt, amely mind az angliai, mind az amerikai bevándorlási politikában megnyilvánuló gátló tendenciák ellenére felbecsülhetetlen szerepet vállalt az európai, s ezen belül a magyar analitikusok kimenekítésében, sorsuk további alakulásában. A kutatás középpontjában a magyar analitikusok emigrációja, az Amerikai Pszichoanalitikus Egyesület által felállított Emergency Committee on Relief and Immigration (Segélyezési és Bevándorlási Válságbizottság) tevékenysége áll. E civil kezdeményezés elszánt képviselőinek nemcsak a korabeli (amerikai) bel- és külpolitikai erőviszonyok alakulásával, hanem a szakmán belüli konfliktusokkal is számolniuk kellett. Mindezek együttesen befolyásolták az európai menekültek és a befogadók életét. Amikor a szolidaritás könyvéről beszélek, éppen arra a képességre és lojalitásra gondolok, amely a személyi és szakmai ellentétek sokszor szenvedélyes harcát felfüggesztve képes volt az életveszélybe került kollégák kimenekítésének szempontját a személyes és szakmai érdekellentétek fölé emelni. Az ellentétek alárendelődtek, de nem tagadták őket. Ha mód nyílt rá, olyan menekülési csatornákat kínált fel például Ernest Jones a Nemzetközi Pszichoanalitikus Egyesület és a Brit Pszichoanalitikus Egyesület elnöke, aki távol tartotta Londontól azokat a kollégákat, akik feltételezhetően további nehézséget jelentettek volna számára, de ez nem akadályozta meg őt abban, hogy komoly erőfeszítéséket tegyen más lehetőségek irányában. Az európai analitikusok átcsábítása Amerikába a harmincas évek elejéig kifejezetten kívánatos volt. Alexander Ferenc (Franz) vagy Radó Sándor például amerikai felkérésre telepedett át Chicagóba, illetve New Yorkba. Hitler hatalomra jutása után a berlini, majd az Anschlusst követően a bécsi analitikusok hirtelen csoportos megjelenése azonban alaposan kiélezte az európai és az amerikai pszichoanalízis eltérő fejlődése következtében kialakult feszültségeket. A Válságbizottság mindezen nehézségek tudatában és ezek ellenében elszántan küzdött az európai kollégák megmentéséért. Segítségükre bárki számíthatott, aki az analitikus közösséghez tartozott. Nem szelektáltak kor, tehetség vagy bármilyen más szempont szerint. Ezzel nemcsak a berlini, a bécsi és a budapesti analitikusokat mentették meg, hanem átmenekítették az európai pszichoanalízis szellemiségét is. A magyar analitikusok sorsának kutatása kínálja, hogy ha csak vázlatosan is bemutassam munkásságuk alappilléreit. E kötet keretei arra adnak lehetőséget, hogy kiemeljek 15

12 olyan motívumokat, amelyek az emigráció utáni professzionális törekvéseket összekapcsolták a budapesti iskola kezdeményezéseivel, s fölvázoltam azokat a szakmai irányokat, amelynek kijelölésében a Magyaroszágról emigrált analitikusok sokszor úttörő módon vettek részt. Így rajzolódik ki annak a szellemi innovációnak a szerteágazó gazdagsága, amivel a magyar analitikusok a modern pszichoanalízis és pszichoterápiák elméleti és terápiás rendszerének megújításához járultak hozzá. Többek között a pszichoszomatika területén, a korai anya gyerek kapcsolat személyiségfejlődési jelentőségének kutatásában, a pszichopatológiai ismeretek gyarapításában vagy a pszichoanalitikus terápia kapcsolati dinamikájának átértelmezésében. A magyar analitikusok komoly szerephez jutottak, illetve szerepet vállaltak azoknak a képzési modelleknek, intézményeknek és oktatási struktúráknak a kifejlesztésében amelyek a következő generációk szakmai felkészítésének minőségét garantálták. A bécsi, a berlini és a budapesti pszichoanalikusok egy kortárs szavait idézve: tanáraink és barátaink lettek, akik nagy hatással voltak életünkre. Európa vesztesége nekünk óriási nyereséget jelentett. S e nyereség nemcsak a modern pszichoanalízist és a tudománytörténetet, hanem valamennyiünket gazdagabbá tett. A kutatási dokumentumok főbb forrásai európai és amerikai pszichoanalitikus egyesületek, intézetek, illetve orvostörténeti levéltárak gyűjteményében találhatók: Archives of the British Psycho-Analytical Society; Freud Museum, London; The Archives & Special Collections A. A. Brill Library The New York Psychoanalytic Society and Institute, Payne Whitney/ Cornell Archive New York Academy of Medicine; Archive of the Chicago Psychoanalytic Institute; Archive of the Menninger Clinic, Topeka (Menninger klinika elköltözését követően (2004) a Kansas State Historic Society-nek adományozta dokumentumait. Köszönetnyilvánítás Köszönettel tartozom az archívumok, könyvtárak és levéltárak munkatársainak, közülük is kiváltképpen Nellie Thompsonnak, a The Archives & Special Collections A. A. Brill Library The New York Psychoanalytic Society and Institute kurátorának, Michael Molnarnak, a londoni Freud Múzeum jelenlegi igazgatójának, Connie Menningernek, a Menninger Alapítvány könyvtárosának. Hálás vagyok Paul Bunten, a New York Academy of Medicine Payne Whitney/Cornell Archívum munkatársa nagyvonalú segítségéért a magyarokkal kapcsolatos dokumentumok felkutatásában. Köszönöm Magyar László András (Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár) és Sándor Tibor (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest Gyűjtemény) könyvtári és levéltári munkáim során nyújtott segítségét. A képanyagok kutatása során hatákony támogatást kaptam Judith Dupontól, Magos Jucától, Vincze Annától, Cathy Michel-Székácstól, Hollós Istvántól és Aurelia Youngtól. Köszönöm Haynal Andrénak a kutatás kezdetétől megnyilvánuló támogatását, az inspiráló beszélgetéseket és a kötet előkészületi munkái során tett kritikai szempontjait. Hálás vagyok Roberta J. Apfel, Bennett Simon, Axel Hoffer, Anna és Paul Ornstein bará- 16

13 taimnak és kollégáimnak hogy mindig számíthattam rájuk. Az amerikai kutatási időszak hatékonysága John Lampe és Hermann Lebovics figyelmes támogatása nélkül biztosan másképp alakult volna. Köszönöm Hidas Györgynek és Erős Ferencnek, hogy egykoron közös munkáink során felkeltették érdeklődésemet a magyar pszichoanalízis történetének kutatása iránt. Barátaim Kethleen Kelley Lainé, George Sagi és Bob Kramer humora, életszeretete sokszor átlendített a nehézségeken. Mindig számíthattam Valachi Anna figyelmére irodalmi kérdésekben. Köszönöm Frank Tibornak és Czigler Istvánnak a kézirathoz tett kiegészítő szempontjait. Köszönettel tartozom Katona Györgyinek és Antal Ildikónak, a szöveg irodalmi szerkesztéséhez nyújtott segítségükért. Hálás vagyok Csépe Valéria és Donna Culpepper sokszor megnyilvánuló szolidaritásáért. A szerző ezúttal mond köszönetet a kutatás támogatóinak: Soros Foundation Research Grant (1995), The Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington D. C. ( ), Research Support Scheme Soros Foundation ( ), IPA Research Training Programme, London, (1999), Research Grant IPA Research Committee ( ). 17

14 Bibliográfia [Anon] (1901): Könyvismertetés: S. Freud: Über den Traum. Orvosi Hetilap, február 10., 45. évf. 6. sz. 92. [Anon] (1918a): [Híradás az 5. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszusról], Gyógyászat, 58. évf. 20. sz május 19.) [Anon] (1918b): [Híradás az 5. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszusról], Világ, szeptember 29. [Anon ] ( ): History of the American Psychoanalytic Association. In: Bulletin of the American Psychoanalytic Association, Vol. I. June 1937 to June [Anon] (1952): F. von Hann-Kende, Psychoanalyst. The New York Times, 15 April, 1952 Alexander, F. (1923): The Castration complex in the Formation of the character. International Journal of Psycho-Analysis, 4: Alexander, F. (1965): Psychosomatic Medicine: Its Principle and Application. W.W. Norton, New York Alexander, F., French, T. M. (1980): The principle of corrective emotional experience. In: Psychoanalytic Therapy, Principles and Application. University of Nebraska Press, Lincoln and London Almásy É. és mások [1933] (1993): Lélekelemzépsi tanulmányok. Dolgozatok a pszichoanalízis főbb kérdéseiről. Somló Béla, Budapest. Reprint: Párbeszéd Kiadó, T-Twins Kiadó, Budapest, 1993 Arlow, A. J. (1993): The examined Life: In Tribute to Bertram T. Lewin ( ). International Journal of Psychi-Analysis, 54: Aron, L., Harris, A., eds (1993): The Legacy of Sándor Ferenczi. The Analytic Press, Hillsdale, NJ, London B. Gáspár, J. (1991): Nyelvzavar és fordítás a mélylélektani gondolkodás történetében. Thalassa, 2: Bak R. (1934): A szkizofrénia inzulinkezelése. Gyógyászat, 74: Bak R. (1938): József Attila betegsége. Szép Szó, 21: Bak R. (1939): Regression of ego-orientation and libido in schizophrenia. International Journal of Psycho-Analysis, 20: Bak R. (1971): Object-relationships in schizophrenia and perversion. International Journal of Psycho- Analysis, 52: Bak R. [1973] (1999): Szerelem és tárgyvesztés. Thalassa, 2 3: Balázs B. [1920] (1980): [Naplórészlet]. In: Karádi É., Vezér E. (szerk.) A vasárnapi kör. Gondolat Kiadó, Budapest 150

15 Bálint A. (1928): Magyar néphit. In: Századunk, 3, Bálint A. (1931) (1990): A gyermekszoba pszichológiája (Előszó: Ferenczi Sándor). Pantheon, Budapest 1931; (Előszó: Székács-Schönberger István). Kossuth Kiadó, Budapest, 1990 Bálint A. [1933] (1993): A szeretet fejlődése és a valóságérzék. In: Lélekelemzési tanulmányok. Dolgozatok a pszichoanalízis főbb kérdéseiről. Somló Béla, Budapest, ; Reprint: Párbeszéd Kiadó, T-Twins Kiadó, Budapest, Bálint A. [1939] (1999): Az anya iránti szeretet és az anyaszeretet. In: Elsődleges szeretet és pszichoanalitikus technika I. Animula, Budapest Bálint M. (1926): Psychoanalysis és belgyógyászat. Gyógyászat 66. évf. 19. sz május 9., Bálint M. [1933] (1993, 1999) Jellemanalízis és újrakezdés. In: Lélekelemzési tanulmányok. Párbeszéd Kiadó, T-Twins Kiadó, 1993, ; In: Elsődleges szeretet és pszichoanalitikus technika II. Animula, Budapest, 9 10., 1999 Balint, M. (1948): On the Psycho-Analytic Training System. International Journal of Psycho-Analysis, 29: Bálint M. [1957] (1961): Az orvos, a betege és a betegség. Akadémia Kiadó, Budapest Bálint M. [1968] (1994): Az őstörés. Akadémiai Kiadó, Budapest Bálint, M. (1997): A borzongások és regressziók világa. Animula, Budapest Bálint M. [1937] (1999a): Az én fejlődésének korai állapotai. Elsődleges tárgyszeretet. In: Elsődleges szeretet és pszichoanalitikus technika I. Animula. Budapest Bálint M. (1999b): Elsődleges szeretet és pszichoanalitikus technika I.-II. Animula. Budapest Bálint M., Bálint A. [1939] (1999): Az átvitelről és a viszontátvitelről. In: Elsődleges szeretet és pszichoanalitikus technika II. Animula, Budapest, Bánfalvi A. (1998): A szabadság arcai a pszichoanalizisben. Osiris, Budapest Barteimer, L. H. (1974): Lawrence S. Kubio ( ): American Journal of Psychiatry, 131: 5. Benedek, T. (1949): The psychosomatic implications of the primary unit: mother child. American Journal of Orthopsychiatry, 19 (4): Berman, E. (2003): Sándor, Gizella, Elma: Életrajzi utazás. Thalassa, 14 (1): Bokanowsky, T. (1997): Sándor Ferenczi. PUF, Paris Bokanowsky, T., Kelley-Lainé, K., Pragier, G. (1995): Sándor Ferenczi. Monographies de la Revue française de psychanalyse. PUF, Paris Bokanowsky, T. (1997): Sándor Ferenczi. PUF, Paris Bonomi, C. (1998): Jones s allegation of Ferenczi s mental deterioration: A reassessment. International Forum of Psychoanalysis, 7: Bókay, A., Erős F. (1998): Pszichoanalízis és irodalomtudomány. Film Kiadó, Budapest Bonomi, C., ed. (2001): La catastrofe e i suoi simboli: il contributo di Sándor Ferenczi alla teoria psicoanalitica del trauma. UTET libreria, Torino Borgogno, F., ed. (2004): Perche Ferenczi oggi. Bollati Boringhieri, Torino, De Forest, Borgos A. (2005): Gyömrői Edit életútja. Thalassa, (16) 2005/2-3: Braham, R. L. (1988): A magyar holocaust. (Első kötet), Gondolat, Budapest, Blackburn International Inc., Wilmington Brecht, K., Volker, F., Hermanns, L. M., Kaminer, I. J., Juelich, D. H., eds (1985): Here life goes on in a most peculiar way Psychoanalysis before and after 1933., Kellner Breitman, R., Kraut, A. M. (1987): American refugee policy and European Jewry, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis Cabré, L. Martin (1999): Ferenczi Sándor és a viszontáttétel fogalma. In: Thalassa 10 (1): Cserne I. (1992): Mitológia és diagnosztika: József Attila kórképe. In: Horváth I., Tverdota Gy. (szerk.) Miért fáj ma is? Az ismeretlen József Attila. Balassi Kiadó Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest,

16 Deutsch, H. (1926): Okkulte Vorgänge während der Psychoanalyse [Okkult folyamatok a pszichoanalízis során]. In: Imago, 12: Deutsch, H. (1991): Psychoanalysis of the Sexual Function of Women. Ed.: Paul Roazen. Karnak Books, London, New York Dósa R.-né (1984): Egyetemünk tanácsköztársasági történetéből. Adalékok az orvosképzési reformhoz és Dr. Ferenczi Sándor portréjához, Orvosegyetem. 28. évf. 5. sz március Dupont, J. (1988): Ferenczi s madness. Contemporary Psychoanalysis, 24: Dupont, J. (1993): A Kovács Bálint-dinasztia. In: Fortunatus öröksége. Párbeszéd, Budapest, Dupont, J. ( ): Alice Balint. Oeuvres complètes. Le Coq-Héron, Tome I., Numero 147, 1997; Tome II., Numéro 153, 1998 Dupont, J., ed. ( ): The Life and Work of Michael Balint. First, Second and Third Special Issues. The American Journal of Psychoanalysis, Volume, 62, Nr. 1, March 2002; Vol., 62. Nr. 4. December 2002; Vol. 63, Nr. 3, September 2003 Erős F. szerk. (2000): Ferenczi Sándor. Új Mandátum, Budapest Erős F. (2004): Kultuszok a pszichoanalízis történetében. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest Erős F. (2005): tószegi Freund Antal. Erős F. (2007): Lélekgyógyászat a háború szolgálatában. Freud, Ferenczi és a háborús neurózisok. In: Erős F.: Trauma és történelem. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, Erős F., Kapás I., Kiss Gy., Giampieri Spanghero, P. (1987): Ferenczi Sándor és a Budapesti Egyetem, Pszichológia, 7(4): Etchegoyen, R. H. (1991): The fundamentals of psychoanalytic technique. Karnac Books, London, New York Faulkner, H. J., Pruitt, V. D., eds (1988): The selected correspondence of Karl A. Menninger, University of Missouri Press, Columbia and London Ferenczi S. (1910a): Lélekelemzés. Értekezések a pszichoanalízis köréből. Szilágyi Béla Könyvkereskedés, Budapest Ferenczi S. (1910b): A hipnózis és a szuggesztió pszichoanalízise. Gyógyászat, 50. évf november sz Ferenczi S. (1911): A pszichoanalitikusok szervezkedése, Gyógyászat, 51. évf július sz Ferenczi S. (1912): Lelki problémák a pszichoanalízis megvilágításában. Nyugat Irodalmi és nyomdai Részvénytársaság, Budapest Ferenczi S. (1914): Ideges tünetek keletkezés és eltűnése és egyébb értekezések a pszichoanalízis köréből. Dick Manó, Budapest Ferenczi S. (1919a): A pszichoanalízis technikájához. In: Ferenczi Sándor, A pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest, Ferenczi S. (1919b): Az orvosképzés reformja (hozzászólás). Gyógyászat 59, február Ferenczi S. [1919] (1920): Open letter. International Journal of Psycho-Analysis, Vol. 1, 1: 1 2. Ferenczi S. (1920) Organikus állapotok pszichoanalízise. In: Pszichoanalízis haladása. Dick Manó, Budapest Ferenczi S. (1923): A pszichoanalízis a gyakorló orvos szolgálatában. Gyógyászat, 63. évf június sz , június sz Ferenczi, S. [1929] (1980): The unwelcome child and his death instinct. In: Final Contributions to the Problems and Methods of Psycho-Analysis. Maresfield Reprints, London, Ferenczi S. [1913] (1982a): A pszichoanalízisről és annak jogi és társadalmi jelentőségéről. In: Ferenczi Sándor, Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Szerk. Linczényi A., Magvető Kiadó, Budapest,

17 Ferenczi S. [1918] (1982b): A háborús neurózisok pszichoanalízise. In: Ferenczi Sándor, Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Szerk. Linczényi A., Magvető Könyvkiadó, Budapest, Ferenczi S. [1908] (1991): A neurózisok Freud tanának világításában és a pszichoanalízis. In: Ferenczi Sándor, Lélekgyógyászat. Válogatott írások (Vál. Gulyás K.) Kossuth Könyvkiadó, Budapest, Ferenczi S. [1917] (1992): Barátságom Schächter Miksával. Thalassa, 2: Ferenczi S. [1932] (1996): Klinikai napló Akadémiai Kiadó, Budapest Ferenczi S. [1924/1929] (1997b): Katasztrófák a nemi működés fejlődésében. Pantheon, Budapest (Legújabb kiadás: Filum Budapest) Ferenczi S. [1931] (1997b): Felnőttek gyermekanalízise. In: Ferenczi Sándor, Technikai írások. Animula, Budapest, Ferenczi S. [1932] (1997c): Nyelvzavar a felnőttek és a gyermek között. In: Ferenczi Sándor, Technikai írások. Animula, Budapest, Ferenczi S. [1928] (1997d): A pszichoanalitikus technika rugalmassága. In: Ferenczi Sándor, Technikai írások. Animula, Budapest, Ferenczi S. [1934] (1997e): A trauma a pszichoanalízisben. In: Ferenczi Sándor, Technikai írások. Animula, Budapest, Ferenczi S. [1899] (1999a): Spiritizmus. In: Ferenczi Sándor, A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások (Szerk. Mészáros Judit) Osiris, Budapest, Ferenczi S. [1900] (1999b): Öntudat, fejlődés. In: Ferenczi Sándor, A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások (Szerk. Mészáros Judit) Osiris, Budapest, Ferenczi S. [1903] (1999c): Amiről hallgat a krónika. In: Ferenczi Sándor, A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások (Szerk. Mészáros Judit) Osiris, Budapest, Ferenczi S. [1900] (1999d): Két téves kórisme. In: Ferenczi Sándor, A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások (Szerk. Mészáros Judit) Osiris, Budapest, Ferenczi, S. [1902] (1999e): Beichten eines practischen Arztes [Egy gyakorló orvos vallomásai]. In: Ferenczi Sándor, A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások (Szerk. Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 118. Ferenczi, S. [1902] (1999f): Die Träume, medizinisch-psychologische Untersuchungen (Sante de Sanctis könyvének ismertetése.) In: Ferenczi Sándor, A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások (Szerk. Mészáros Judit) Osiris, Budapest, 134. Ferenczi S. [1906] (1999g): Gyógyítás hipnotikus szuggesztióval. In: Ferenczi Sándor, A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások (Szerk. Mészáros Judit) Osiris, Budapest, Ferenczi S. [1902] (1999h): Homosexualitas feminina. In: In: Ferenczi Sándor, A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások (Szerk. Mészáros Judit) Osiris, Budapest, Ferenczi S. [1906] (1999i): Szexuális átmeneti fokozatokról. In: Ferenczi Sándor, A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások (Szerk. Mészáros Judit), Osiris, Budapest, Ferenczi S. [1901] (1999j): A szerelem a tudományban. In: Ferenczi Sándor, A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások (Szerk. Mészáros Judit) Osiris, Budapest, Ferenczi, S. [1900] (1999k): Ueber den physiologischen Schwachsin des Weibes [A nők fiziológiai gyengeelméjűségéről Az elfajulásról]. In: Ferenczi Sándor, A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások (Szerk. Mészáros Judit), Osiris, Budapest, Ferenczi, S. [1904] (1999l): A villamosság mint gyógyszer. In: Mészáros J. (szerk.) Ferenczi Sándor, A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások Osiris, Budapest, Ferenczi S. [1902] (1999m): Apoplexiás roham sikeres gyógykezelése. In: Ferenczi Sándor, A pszichoanalízis felé. Fiatalkori írások (Szerk. Mészáros Judit) Osiris, Budapest, Ferenczi, S. [1912] (2000a): Schopenhauernak Goethéhez írt levele, pszichoanlitice nézve. In: Ferenczi Sándor. (Vál., bev. Erős F.) Új Mandátum, Budapest, Ferenczi S. [1908] (2000b): Pszichoanalízis és pedagógia. In: Ferenczi Sándor. (Vál., bev. Erős F.) Új Mandátum, Budapest,

18 Ferenczi S. [1916] (2000c): A háborús hisztéria két típusáról. In: Ferenczi Sándor. (Vál., bev. Erős F.) Új Mandátum, Budapest, Ferenczi S. [1928] (2000d): A család alkalmazkodása a gyermekhez. In: Ferenczi Sándor. (Vál., bev. Erős F.) Új Mandátum, Budapest, Ferenczi S. [1929] (2000e): A nem kívánt gyermek és a halálösztöne. In: Ferenczi Sándor. (Vál., bev. Erős F.) Új Mandátum, Budapest, Ferenczi S. [1927] (2000f): [Interjú Ferenczi Sándorral], Figyelmezetés az amerikai élet veszélyeire. In: In Memoriam Ferenczi Sándor. (Szerk. Mészáros J.) Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, Ferenczi S. [1923] (2007): A pszichoanalízis a gyakorló orvos szolgálatában. Thalassa, 18(1): Ferenczi, S., Rank, O. (1924): Entwicklungsziele der Psychoanalyse. Zur Wechselbeziehunk von Theorie und Praxis. Internationaler Psychoanalytisher Verlag, Wien Ferenczi S., Rank, O. [1924] (2000): A pszichoanalízis fejlődési céljai [részletek] In: Ferenczi Sándor. Szerk. Erős Ferenc. Új Mandátum, Budapest, Fermi, L. (1968): Illustrious immigrants. The intellectual migration from Europe. The University of Chicago Press, Chicago and London Fonagy, P. (2001): Attachment theory and psychoanalysis. Other Press, New York Fonagy, P., Target, M. (1998): A kötődés és a reflektív funkció szerepe a szelf fejlődésében. In: Thalassa 9 (1): Fonagy P., Target, M., Gergely Gy. (2001): A kötődés és a borderline személyiségzavar. In: Thalassa 12 (1): Fortune, C. ed. (2002): The Sándor Ferenczi Georg Groddeck Correspondence Open Gate Press, London, 93. Frank T. (1999): Station Berlin. Ungarische Wissenschaftler und Künstler in Deutschland , Imis Bieträge. Heft FRANK T. (2003): Patterns of Interwar Hungarian Immigration to the United States. Hungarian Studies Review, Vol. XXX, Nos Freud S. [1909] (1910): Bevezető. In: Ferenczi Sándor, Lélekelemzés. Szilágyi Béla könyvkereskedése, Budapest Freud S. (1912): Pszichoanalízis. Öt előadás. Nyugat, Budapest (2. kiadás, Nap Nyomda, Budapest) Freud, S. (1915): Az álomról. Dick Manó, Budapest Freud, S. (1917): A pszichoanalízis egy nehézségéről, Nyugat, 10. évf. 1. sz Freud, S. [1900] (1986, 1997): Álomfejtés. (Ford. Hollós I.), Helikon, Budapest Freud, S. [1910] (1988): The future prospects of psychoanalytic therapy. In: Essential Papers on Countertransference. B. Wolstein (Ed.), New York University Press Books, Freud, S. [1914] (1989): Önéletrajzi írások. Cserépfalvi, Budapest Freud, S. [1919] (2004): Kell-e az egyetemen psychoanalysist tanítani? Thalassa, 15 (2): Freud, S., Abraham, K. (2002): The Complete Correspondence of Sigmund Freud and Karl Abraham E. Falzeder, Trans. C. Schwarzacher, C. Trollope, K. Majthényi King, (Eds). London, New York Freud, S., Breuer, J [1895] (1955): Studies on Hysteria. Standard Edition, 2. Freud Ferenczi (2000) Levelezés. I/1. köt (Szerk. Erős F., Kovács A.) Thalassa Alapítvány, Pólya Kiadó, Budapest Freud Ferenczi (2002) Levelezés. II/1. köt (Szerk. E. Brabant, E. Falzeder, Giampieri-Deutsch, P.), Thalassa Alapítvány, Pólya Kiadó, Budapest Freud Ferenczi (2003) Levelezés. II/2. köt (Szerk. E. Brabant, E. Falzeder) Thalassa Alapítvány, Pólya Kiadó, Budapest Freud Ferenczi (2005) Levelezés. III/2. köt (Szerk. E. Brabant, E. Falzeder, P. Giampieri Deutsch és A. Haynal), Thalassa Alapítvány, Pólya Kiadó, Budapest 154

19 Freud, S., Jones, E. (1993): The complete correspondence (Ed. Paskauskas R. A.), Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, MA. Freud, S., Jung, C. G. (1975) Correspondance, Gallimard, Paris Funk, R. (2000): Erich Fromm s Role int the Foundation of the IFPS. Int. Forum of Psychoanalysis, 9: Gedo, J. (1996): O, Patria Mia. In: Rudnytsky, P. L., Bókay A. Giampieri-Deutsch, P. (eds) Ferenczi s turn in psychoanalysis. New York University Press, New York and London Gergely, Gy., Watson, John S. (1998): A szülői érzelmi tükrözés szociális biofeedback modellje. Thalassa, 1: Gero, G. (1936): The Construction of Depression. International Journal of Psycho-Analysis, 17: Gero, G. (193?): Defenses in Sympton Formation. Journal American Psychoanalytic Association, Gero, G. (1962): Sadism, Masochism, and Agression. Their Role in Sympton-Dormation. Psychoanalytic Quarterly, 31: Gero-Brabant, E. (1993): Ferenczi et l école hongroise de psychanalyse. L Harmattan, Paris Gifford, S. (1983): Helene Deutsch ( ) Psychoanalytic Quarterly, 52: Gill, M. M. (1967): In memoriam David Rapaport. In: The Collected Papers of David Rapaport. Ed. M. M. Gill, Basic Books, Inc., New York, London, 3 7. Gitelson, M. (1952): The emotional response of the analyst in the psychoanalytic situation. International Journal of Psycho-Analysis, 33: Glover, E. (1927): Lectures on technique in psycho-analysis. International Journal of Psycho-Analysis, 8: Glover, E. (1940): Levél Kubie-nek. Bulletin of the American Psychoanalytic Association, 3: Grant, M. (1916): The passing of the great race. C. Scribner, New York Grosskurth, Ph. (1986): Melanie Klein. Her world and her work. Jason Aronson Inc., Northvale, New Jersey, London Grotjahn, M. (1966): Franz Alexander. In: Psychoanalytic Pinoneers, Alexander, F., Eisenstein, S. Grotjahn, M. (Eds), Basic Books, New York, London Hajdu, L. [1933] (1993): Adatok a skizofrénia analiziséhez. In: Lélekelemzési tanulmányok. Párbeszéd Kiadó, T Twins Kiadó, Hale, G. Nathan, Jr. (1995): The Rise and Crisis of Psychoanalysis in the United States. Freud and the Americans, Oxford University Press, New York, Oxford Harmat P. (1994): Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis. Bethlen Gábor Könyvkiadó, Budapest Harmatta J. (1994): A pszichoanalízis Budapesti Iskolája Kiképző Intézetének és a Berlini Intézetnek összehasonlító vizsgálata. Kandidátusi értekezés, Kézirat, Budapest Harrach Andor (1998): Margaret Mahler születésének századik évfordulójára. Személyes és szakmai gyökerek Magyarországon. Thalassa, 1: Hárs Gy. P. (2004): A Ferenczi Groddeck Füst Milán háromszög. Thalassa, 2: Hárs Gy. P. (2005): Pszicho Ana Logosz (Ferenczi-Freud) Dialóg. Campus Kiadó, Budapest Haynal, A. (1995): Ferenczi helye a pszichoanalitikus eszmetörténetben. In: Irányzatok és kutatások a mai magyar pszichoanalízisben. (Szerk. Lukács D.), Animula, Budapest, Haynal, A. (1996): Viták a pszichoanalízisben. Freud Ferenczi Bálint. Thalassa Alapítvány, Cserépfalvi Kiadó, Budapest Haynal, A. (1998): La contra-transferencia y Ferenczi. Revisita de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, No Haynal, A. (2003): Párbeszéd vagy párviadal? A Freud Ferenczi-kapcsolat és a pszichoanalízis. Gondolat 155

20 Haynal, A., Falzeder, E. (1993): Empathy, psychoanalytic practice in the 1920s, and Ferenczi s Clinical Diary. In: Journal of The American Academy of Psychoanalysis, 21 (4): Haynal A., Mészáros J. (2004): Psychoanalyse in Budapest von In: Sigmund Freud durch Lehrmans Linse. Ed. L. Lehrman Weiner. Psychosocial Verlag, Heimann, P. (1950): On countertransference. In: International Journal of Psycho-Analysis, 31: Hermann I. (1946): Members and candidates lost in the war. International Journal of Psycho-Analysis, 27: Hidas Gy., Mészáros J. (1988): Fin de siècle, occultism, psychoanalysis. In: Seventh European Cheiron Conference. Hungarian Psychological Association, Budapest, Hinshelwood, R. D. (1999): Countertransference. In: International Journal of Psycho-Analysis, 80: Hoffer, A. (1996): Asymmetry and Motuality in the Analytic Relationship: Contemporary Lessons from the Freud Ferenczi Dialogue. In: Ferenczi s Turn in Psychoanalysis. P. L. Rudnytsky, A. Bókay and P. Giampieri-Deutsch (eds), New York University Press, Hoffer, P. T., Hoffer, A. (1998): Ferenczi s fatal illness in historical context. International Journal of Psychoanalysis, 47: Hollós I. (1914): Egy versmondó betegről. Nyugat, 7. évf. 5. sz (Újraközölve: Helikon, 36. évf : ) Hollós I. (1929): Nemzeti géniusz és pszichoanalízis. Nyugat, 22. évf. 1. sz Hollós I. [1927] (1990): Búcsúm a sárga háztól. Cserépfalvi kiadása Ignotus [1933] (2000): Búcsúztató. In: In Memoriam Ferenczi Sándor. (Szerk. Mészáros J.) Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest Jacobs, Th. J. (1983): Dreams and Responsabilities: Notes ont he Making o fan Institute. Annual of Psychoanalysis, 11: Jeffrey, W. D. (1989): After the Anschluss. The Emergency Committee on Relief and Immigration of the American Psychoanalytic Association. The American Psychoanalyst, Fall/Winter 23 (2): Jones, E. (1955): The Life and Work of Sigmund Freud Vol. 2. Basic Books Inc. Publ., New York Jones, E. (1957): The life and work of Sigmund Freud. Vol. 3. The last phase The Hogarth Press, London Jones, E. (1973): Sigmund Freud élete és munkássága. Európa, Budapest József A. (1990): Szabad-ötletek jegyzéke két ülésben. Atlantisz, Medvetánc Kapronczay K., Kiss Gy. (1986): Adatok Ferenczi Sándor egyetemi tanári működésével kapcsolatban. Magyar Pszichológiai Szemle, 2: Kapusi K. (2000): A gyermek Ferenczi Sándor és családjának miskolci története. In: Dobrossy I. (szerk) Levéltári Évkönyv X., Karinthy F. (1924): Széljegyzetek a Gólyakalifa olvasása közben, Nyugat, 17. évf. 7. sz. Karinthy F., Ferenczi S. (1990): Vitája. Helikon Kassai Gy. (1990): A Nyugat és a pszichoanalízis, Helikon Világirodalmi Figyelő, 2 3: Kende Zs. (1974): A Galilei kör megalakulása. Akadémiai Kiadó, Budapest K. Hann, F. [1933] (1993): Az áttétel és viszontáttétel szerepéhez a pszichoanalízisben. In: Lélekelemzési tanulmányok. Párbeszéd Kiadó, T Twins Kiadó, King, P., Steiner, R. eds (1991): The Freud-Klein Controversies Tavistock/Routledge, London and New York Knight, R. P. (1961): David Rapaport , Psychoanalytic Quarterly, 30: Kosztolányi D. [1925] (1972): Groddeck, a lélek orvosa. In: Réz P. (szerk.) Kosztolányi Dezső: Hattyú. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest Kosztolányi D. [1918] (2000): Orvosi konzílium. In: In Memoriam Ferenczi Sándor. (Szerk., jegyzetek, utószó, Mészáros J.), Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest,

TANULMÁNYOK. Intimitás és trauma 1. Joan Raphael-Leff

TANULMÁNYOK. Intimitás és trauma 1. Joan Raphael-Leff Imágó Budapest (3 [24]) 2013, 3 4: 9 22 TANULMÁNYOK Intimitás és trauma 1 Joan Raphael-Leff ne olvasd el az elõszót figyelmeztetett valaki, figyelmembe ajánlva egy regényt, mindent a szádba rág. Az elõszavak

Részletesebben

Tantárgy neve: Szocializáció kreditszáma: előadás / szeminárium/ gyakorlat Tantárgyleírás 3-5 irodalom Kötelező irodalom: 1. Somlai, P. 2.

Tantárgy neve: Szocializáció kreditszáma: előadás / szeminárium/ gyakorlat Tantárgyleírás 3-5 irodalom Kötelező irodalom: 1. Somlai, P. 2. Tantárgy neve: Szocializáció Tanóra típusa: előadás / szeminárium/ gyakorlat és száma: előadás, 8 óra Számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium Tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév

Részletesebben

A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület XX., CENTENÁRIUMI konferenciája: A JELENT MOZGATÓ MÚLT A magyarországi pszichoanalízis 100 éve

A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület XX., CENTENÁRIUMI konferenciája: A JELENT MOZGATÓ MÚLT A magyarországi pszichoanalízis 100 éve A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület XX., CENTENÁRIUMI konferenciája: A JELENT MOZGATÓ MÚLT A magyarországi pszichoanalízis 100 éve 2013. október 11. PÉNTEK Nagyelőadó, Mátyás terem MEGNYITÓ: Lőrincz Zsuzsa

Részletesebben

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus 2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus Borgos Anna az MTA TTK KPI Társadalom és Kulturális Pszichológiai Csoportjának tudományos munkatársa. Kutatási témái a magyar női

Részletesebben

TANULMÁNYOK BÁLINT MIHÁLY EGYKOR ÉS MOST. Paul H. Ornstein

TANULMÁNYOK BÁLINT MIHÁLY EGYKOR ÉS MOST. Paul H. Ornstein Thalassa (21) 2010, 3: 5 16 TANULMÁNYOK BÁLINT MIHÁLY EGYKOR ÉS MOST Paul H. Ornstein Bevezetés Az amerikai pszichoanalízis mindmáig megtagadta Bálint Mihálytól azt az elismerést, amelyet a pszichoanalízishez,

Részletesebben

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Antall József A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Igen tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! Megtisztelõ felkérésnek teszek eleget, amikor a nemzetközi pszichoanalitikus konferencia alkalmából

Részletesebben

BESZÁMOLÓK, HÍREK. Thalassa (14) 2003, 2 3: 193 197

BESZÁMOLÓK, HÍREK. Thalassa (14) 2003, 2 3: 193 197 Thalassa (14) 2003, 2 3: 193 197 BESZÁMOLÓK, HÍREK In memoriam Katona Gábor Katona Gábor tanítványom és barátom volt, ma már tudom, hogy nem ismertem eléggé. A pécsi egyetem bölcsészkarának hallgatója

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

D i s t u r b i n g t h e s l e e p o f t h e w o r l d

D i s t u r b i n g t h e s l e e p o f t h e w o r l d D i s t u r b i n g t h e s l e e p o f t h e w o r l d Fasadenschild 09.12.2005 8:30 Uhr Seite 1 SIGMUND FREUD INSTITUT Sitting (from left to right) Sigmund Freud, Sándor Ferenczi, Hanns Sachs; Standing

Részletesebben

Dr. Láng András. Dr. Láng András Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://pszichologia.pte.hu) Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT

Dr. Láng András. Dr. Láng András Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://pszichologia.pte.hu) Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT Dr. Láng András Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT Pszichológia Intézet 7624 Pécs Ifjúság u. 6. Iroda: B 308 Tel: +36 72 501516 E-mail: andraslang@hotmail.com [1] OKTATÁS Fejlődéslélektani műhelymunka (BA) TAT

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

A célkitűzésekben megjelölt feladatok a következőképpen valósultak meg.

A célkitűzésekben megjelölt feladatok a következőképpen valósultak meg. Szakmai beszámoló a T46600 sz. OTKA-projektről (Ferenczi Sándor jelentősége napjainkban: az életmű értelmezése történeti, elméleti és klinikai szempontból) Az eredeti pályázati célkitűzés szerint projektünk

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Alkalmazott Pszichológia Tanszék Dr. Hoyer Mária

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Alkalmazott Pszichológia Tanszék Dr. Hoyer Mária Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Alkalmazott Pszichológia Tanszék Dr. Hoyer Mária Egy Franciaországban élı magyar származású pszichoanalitikus (Kati Varga) vezette be a havi egy referálás, és évi

Részletesebben

Thalassa (21) 2010, 2: 3 8. Bevezetés

Thalassa (21) 2010, 2: 3 8. Bevezetés Thalassa (21) 2010, 2: 3 8 Bevezetés A Thalassa több mint két évtizedes fennállása során többször nyílt alkalom olyan tematikus számok megjelentetésére, amelyek igyekeztek reflektorfénybe helyezni a budapesti

Részletesebben

Bérdi Márk. könyvismertetés (megjelent: Magyar Pszichológiai Szemle 63. köt. 4. sz. / 2008 )

Bérdi Márk. könyvismertetés (megjelent: Magyar Pszichológiai Szemle 63. köt. 4. sz. / 2008 ) Bérdi Márk könyvismertetés (megjelent: Magyar Pszichológiai Szemle 63. köt. 4. sz. / 2008 ) Erős Ferenc Lénárd Kata Bókay Antal (szerk.): Typus Budapestiensis. Tanulmányok a pszichoanalízis budapesti iskolájának

Részletesebben

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Doktori értekezés tézisei Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Szumska Irena Semmelweis Egyetem 4. sz. Interdiszciplináris

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

ő ű ő őő ű ő 1

ő ű ő őő ű ő 1 ő1őő őő1 11 11 1111 111 11 11 1 1 11 11 11 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ő ű ő őő ű ő 1 ő1őő őő1 ű ű ő ő ő ű ő ő ő ő ő ű ő ő ő111 ő1 ő 1 1 őőű űű 1 ő 1 ő ő ő ő ő ő 11 1ű ő 1 ű őő 1 1 1 1 1 űő ő 1 ő 1 ő őőőű

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

ARCHÍVUM MARGARET MAHLER 100. SZÜLETÉSNAPJÁRA. Harrach Andor

ARCHÍVUM MARGARET MAHLER 100. SZÜLETÉSNAPJÁRA. Harrach Andor Thalassa (9) 1998, 1: 151 159 ARCHÍVUM MARGARET MAHLER 100. SZÜLETÉSNAPJÁRA Személyes és szakmai gyökerek Magyarországon * Harrach Andor 1986. augusztus 1-én a soproni zsidó temetõben két halott, egy házaspár

Részletesebben

Önéletrajz. Novák Attila PhD. Telefon: Történész. Tanulmányok

Önéletrajz. Novák Attila PhD. Telefon: Történész. Tanulmányok Önéletrajz Novák Attila PhD anovak@t-email.hu Telefon: +36 70 9491 733 Történész Születési hely és idő: Budapest, 1967. május 17. Tanulmányok 1998 2002: PhD hallgató az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1996-2000 Texas Christian University, Fort Worth, Texas, USA

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1996-2000 Texas Christian University, Fort Worth, Texas, USA SZISZKOSZNÉ DR. HALÁSZ DOROTTYA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZÜLETÉSI ÉV 1973 TANULMÁNYOK 1996-2000 Texas Christian University, Fort Worth, Texas, USA Ph.D. fokozat, 2000 (Honosítva: Debreceni Egyetem, 2001) Főtárgy:

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

A trauma lélektana a korai pszichoanalízis tükrében

A trauma lélektana a korai pszichoanalízis tükrében HATVANI ANDREA A trauma lélektana a korai pszichoanalízis tükrében A trauma fogalma régóta izgatja mind a pszichológiát, mind az irodalom- és a történelemtudományt. Míg a pszichológia és ezen belül a pszichoanalízis

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai

A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai A történelemtudomány előretörése. Az európai gondolkodás központja áttevődik Franciaországból Németföldre. 1. A kulturológia a

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010.

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010. TÁRSADALOMFILOZÓFIA TÁRSADALOMFILOZÓFIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Költség-hatékonysági vizsgálatok a német megközelítés és az európai módszertan áttekintése. Prof. J.-Matthias Graf von der Schulenburg

MEGHÍVÓ. Költség-hatékonysági vizsgálatok a német megközelítés és az európai módszertan áttekintése. Prof. J.-Matthias Graf von der Schulenburg Corvinus Egészségpolitikai és Egészség-gazdaságtani Konferenciák 2011/6 Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont Magyar

Részletesebben

KATALÓGUS NÉZET SZERZŐ/SZERKESZTŐ KATALÓGUS NÉZET KATALÓGUS NÉZET. Az öröm művészete : Flow a mindennapokban. Csíkszentmihályi Mihály

KATALÓGUS NÉZET SZERZŐ/SZERKESZTŐ KATALÓGUS NÉZET KATALÓGUS NÉZET. Az öröm művészete : Flow a mindennapokban. Csíkszentmihályi Mihály Az öröm művészete : Flow a mindennapokban Csíkszentmihályi Mihály Halhatatlan szerelem Müller Péter Jézus Krisztus apokalipszise 4. : Jelenések könyve 1222. fejezetének írásmagyarázata Vankó Zsuzsa A budapesti

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke 1955 1962 Vegyes tartalmú számok 1963 1. sz. A komplex összehasonlító kutatások elvi kérdései 2. sz. Nemzetközi Összehasonlító Konferencia (Budapest,

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos

Részletesebben

Magyar varázslat a pszichoanalízisben

Magyar varázslat a pszichoanalízisben Magyar varázslat a pszichoanalízisben Londoni kiállításra készül a tizenöt éve alapított Ferenczi Sándor Egyesület Beszélgetés Mészáros Judittal Székely Aladár felvétele Ferenczi levele Hollós Istvánnak,

Részletesebben

A kísérteties szerepe a társadalmi kirekesztés folyamatában

A kísérteties szerepe a társadalmi kirekesztés folyamatában A kísérteties szerepe a társadalmi kirekesztés folyamatában VARGA Rita Debreceni Egyetem, Debrecen, Magyarország vargarita@mailbox.hu A háború traumája és a pszichoanalitikus kísérteties Az első világháború

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

Kína gazdasága, gazdasági fejlődése

Kína gazdasága, gazdasági fejlődése Kína gazdasága, gazdasági fejlődése Könyvek: Alden, Chris: Kína az afrikai kontinensen. Pécs : IDResearch Kft : Publikon K., 2010. 327 A 35 Bánhidi Ferenc: Kína gazdasági fejlődésének tendenciái a nyolcvanas

Részletesebben

Új földrajzi irányzatok 5. Posztmodern geográfiák, Timár Judit

Új földrajzi irányzatok 5. Posztmodern geográfiák, Timár Judit Új földrajzi irányzatok 5. Posztmodern geográfiák, Timár Judit Egyetemi docens DE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék (MTA Közgazdasági és Regionális Kutatóközpont) 5600 Békéscsaba, Szabó

Részletesebben

Az itt és most Ferenczi elméletében és hatása Melanie Klein munkásságára * Meira Likierman

Az itt és most Ferenczi elméletében és hatása Melanie Klein munkásságára * Meira Likierman Imágó Budapest (3 [24]) 2013, 3 4: 23 28 Az itt és most Ferenczi elméletében és hatása Melanie Klein munkásságára * Meira Likierman Ferenczi hatása Melanie Klein munkásságára nyilvánvalóan összetett, leginkább

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Történelem és Filozófia

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Az európai és a nemzeti öntudat fogalmi keretei, a nemzetfejlődés eltérő útjai Európában

Az európai és a nemzeti öntudat fogalmi keretei, a nemzetfejlődés eltérő útjai Európában Az európai és a nemzeti öntudat fogalmi keretei, a nemzetfejlődés eltérő útjai Európában Kovács János vezető elemző Talán úgy definiálhatnánk megfelelő módon az európai identitás fogalmát, hogy az nem

Részletesebben

Nonprofit szervezetek professzionalizációja a válság időszakában

Nonprofit szervezetek professzionalizációja a válság időszakában A gazdasági válság hatása a szervezetek működésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Gazdaság-és Jogtudományok Osztálya Gazdálkodástudományi Bizottság Budapest, 2012. november

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje 2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje Csütörtök III. emelet 321. szoba PhD szoba Február 14 10.00-12.00 Dr. Arató Krisztina: Az Európai Unió válsága 12.00-14.00 Dr. Bíró Gáspár:

Részletesebben

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv 82 Takács Judit A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv Lapunk 2008. szeptemberi számában a Kitekintõ címû rovatban a nemzeti stratégiai dokumentumok rendszerét ismertettük a fontosabb európai stratégiai

Részletesebben

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény 1979 KLTE 1983 ELTE magyar történelem szakos középiskolai tanár filozófia szakos előadó II. OKTATÁSI

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan.

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan. OTKA T048849 A KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATI MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS 1. KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK A kutatási tervben empirikus vizsgálatokkal

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis Kutatóhely neve: Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék: Orosz Irodalom és Irodalomkutatás Összehasonlító Tanulmányok Doktori Program Kutatási téma címe: Turgenyev prózapoétikájának antik irodalmi gyökerei (Ovidius,

Részletesebben

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.)

Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) Tér és Társadalom / Space and Society 27. évf., 3. szám, 2013 Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 293 o.) GÁL ZOLTÁN Hardi Tamás könyve az Európai Unió Duna-stratégiája

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Teljesítményértékelési rendszerrel kapcsolatos attitűdök a PTE Általános Orvostudományi Karán. Varga Zsuzsanna PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet

Teljesítményértékelési rendszerrel kapcsolatos attitűdök a PTE Általános Orvostudományi Karán. Varga Zsuzsanna PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet Teljesítményértékelési rendszerrel kapcsolatos attitűdök a PTE Általános Orvostudományi Karán Varga Zsuzsanna PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet TÉR definíció a szervezeti teljesítményhez történő egyéni,

Részletesebben

Pályázat. az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Egyetemi Doktorandusz Önkormányzatának. elnöki tisztségére a 2014/2015-ös tanévben

Pályázat. az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Egyetemi Doktorandusz Önkormányzatának. elnöki tisztségére a 2014/2015-ös tanévben Pályázat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Doktorandusz Önkormányzatának elnöki tisztségére a 2014/2015-ös tanévben Bezsenyi Tamás cum grano salis 1 ÖNÉLETRAJZ Bezsenyi Tamás Tanulmányok, végzettség

Részletesebben

Felhasznált irodalom

Felhasznált irodalom Felhasznált irodalom ARENDT, Hannah 1991 A forradalom. Budapest, Európa Kiadó 1995 Mi a tekintély?; Mi a szabadság? In: Uõ: Múlt és jövõ között. Budapest, Osiris Kiadó Readers International, 100 150 és

Részletesebben

JUBILEUM EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEIVEL KEZDÕDÖTT

JUBILEUM EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEIVEL KEZDÕDÖTT Thalassa (14) 2003, 2 3: 131 145 JUBILEUM EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEIVEL KEZDÕDÖTT Tizenöt éves a Ferenczi Sándor Egyesület Tizenöt évvel ezelõtt, 1988. szeptember 12-én alakult meg a Ferenczi Sándor Egyesület.

Részletesebben

Változó munkajog. Dr. Jakab Nóra Miskolci Egyetem ÁJK, Munka- és Agrárjogi Tanszék 2013/2014 II. félév Oktatási segédanyag

Változó munkajog. Dr. Jakab Nóra Miskolci Egyetem ÁJK, Munka- és Agrárjogi Tanszék 2013/2014 II. félév Oktatási segédanyag Változó munkajog Dr. Jakab Nóra Miskolci Egyetem ÁJK, Munka- és Agrárjogi Tanszék 2013/2014 II. félév Oktatási segédanyag A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap

Részletesebben

ISMERETLEN ARCÉLEK ZSUGYEL JÁNOS PHD: EGY VILÁGPOLGÁR ÚTJA A SZOCIALIZMUSTÓL A KATOLICIZMUSIG: ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER (1911-1977)

ISMERETLEN ARCÉLEK ZSUGYEL JÁNOS PHD: EGY VILÁGPOLGÁR ÚTJA A SZOCIALIZMUSTÓL A KATOLICIZMUSIG: ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER (1911-1977) ISMERETLEN ARCÉLEK A Miskolci Keresztény Szemle rovatot indított Ismeretlen arcélek címmel. Ebben a rovatban idırıl-idıre, Magyarországon jórészt ismeretlen XX. századi európai személyiségek életútját,

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

Thalassa (17) 2006, 2 3: 61 70. Wilhelm Reich *

Thalassa (17) 2006, 2 3: 61 70. Wilhelm Reich * Thalassa (17) 2006, 2 3: 61 70 PSZICHOANALÍZIS ÉS SZOCIALIZMUS Wilhelm Reich * Ha a pszichoanalízist szociológiai vizsgálódás tárgyának tekintjük, úgy a következõ kérdésekkel találjuk magunkat szemben:

Részletesebben

Alapfogalmak. Bármennyire is fontos a beszéd, a cselekvés megelőzi és le is zárja azt. (Moreno 1939, Előszó) 1 2010.06.20. Pszichdráma-2006.04.26.

Alapfogalmak. Bármennyire is fontos a beszéd, a cselekvés megelőzi és le is zárja azt. (Moreno 1939, Előszó) 1 2010.06.20. Pszichdráma-2006.04.26. Pszichodráma Alapfogalmak Bármennyire is fontos a beszéd, a cselekvés megelőzi és le is zárja azt. (Moreno 1939, Előszó) 1 Mi a pszichodráma? Feltáró és tüneti jellegű csoportpszichoterápiás módszer Az

Részletesebben

IRODALOMJEGYZÉK. [Boolos 89] Boolos, G., A New Proof of the Gödel Incompleteness Theorem, Notices of the AMS 36 (1989), o.

IRODALOMJEGYZÉK. [Boolos 89] Boolos, G., A New Proof of the Gödel Incompleteness Theorem, Notices of the AMS 36 (1989), o. IRODALOMJEGYZÉK Számos könyv és tanulmány foglalkozik a nemteljességi tételekkel és Kurt Gödellel. Az alábbi felsorolásban azokat gyűjtöttük össze, amelyekre a könyvben valamilyen formában hivatkoztunk.

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Sass Judit

Oktatói önéletrajz Dr. Sass Judit egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1985-1990 Kossuth Lajos Tudományegyetem, Pszichológus,

Részletesebben

A magyar nyelvtudás integrációs vonatkozásai

A magyar nyelvtudás integrációs vonatkozásai Várhalmi Zoltán A magyar nyelvtudás integrációs vonatkozásai A befogadó ország nyelve ismeretének fontossága az integrációs diskurzus egyik központi területe a migránsok integrációjának elsődleges feltétele

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben 2011/5 2011/5 A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben Dávid Beáta Magvas Mária: A munkakapcsolat határozza meg a jelzőrendszert. Az észlelő- és jelzőrendszer működése Veszprémben Becze Orsolya

Részletesebben

A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről

A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről Szilágyi Vilmos A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről A nemiséggel (vagyis a szexualitással) kapcsolatos ismeretek évezredek óta szaporodnak, de csak a 19. században kezdtek összeállni

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Biztos, hogy a narratíva közös téma?

Biztos, hogy a narratíva közös téma? VILÁGOSSÁG 2007/6. Közös témák Erdélyi Ágnes Biztos, hogy a narratíva közös téma? Annyi biztos, hogy a történelmi és az irodalmi elbeszélés közti hasonlóságok és különbségek tárgyalása régi közös témája

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Történelem és Filozófia

Részletesebben

Közérdekû információk:

Közérdekû információk: Közérdekû információk: A kezdeményezés A Szív Világszövetség (World Heart Federation) az Amerikai Szív Szövetség (American Heart Association) által elindított Go Red for Women mozgalom világméret_ elterjesztését

Részletesebben

[Kádár János beszédet mond].ismeretlen szerző 1985 körül. 298 239 mm. Zselatinos ezüst. 4.000.- BRASSAI (HALÁSZ Gyula) (1899-1984) [Dali és Gala].

[Kádár János beszédet mond].ismeretlen szerző 1985 körül. 298 239 mm. Zselatinos ezüst. 4.000.- BRASSAI (HALÁSZ Gyula) (1899-1984) [Dali és Gala]. DULOVITS Jenő (1903-1972) [Szántás] [1930 körül], Budapest. Jelezve a hátoldalon szerzői pecséttel. 119 x 90 mm. Vintázs, zselatinos ezüst. A két hosszanti oldalon 10-10 mm-es szakadás. 25.000.- PÉCSI

Részletesebben

A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról

A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról 86 A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról A Zrínyi Kiadó a Honvédelmi Minisztérium támogatásával és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont szakmai gondozásában

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület Kulturális

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben