Jász-Nagykun-Szolnok Megyei. zárókiadványa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei. zárókiadványa"

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkéntes Centrum zárókiadványa 2011 CONTACT MENTÁLHIGIÉNÉS KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLAT

2 2 TÁMOP /

3 Tisztelt Olvasó! Jelen kiadványunkkal az a célunk, hogy az Önkéntes Centrum Szolnokon című Európai Uniós projektünk zárásaként bemutassuk az elért eredményeinket március 1. óta, amikor hivatalosan is megnyitotta kapuit a Civil Házban az Önkéntes Centrum, nagy utat jártunk be. Megtapasztaltuk, hogy az emberek Szolnokon is nyitottak arra, hogy másoknak önzetlenül, önkéntesen segítsenek. Létrejött egy közösség, egy olyan közösségi tér, amelynek szívesen tagjai, hiszen a mai elhidegült világban mindenkinek szüksége van arra, hogy tartozzon valahová. És ide jó tartozni. A 2011-es Önkéntesség Európai Éve média kommunikációja számunkra is nagy esélyt jelentett, hogy minél szélesebb körben, minél több társadalmi réteget megszólítva tudatosítsuk az emberekben az önkéntes tevékenységek és az aktív állampolgárság pozitív következményeit. A projekt lezárása után is tesszük a dolgunkat tovább, az Önkéntes Centrum működik tovább. Még sok munka vár ránk együtt az önkéntesekkel és a fogadószervezetekkel. Még csak a megkezdett út elején járunk. Pollákné Cser Edit elnök Contact MKSZ TÁMOP /

4 Egyesületünk előzetes tapasztalatok nélkül kezdte el a TÁMOP Önkéntesség elterjesztése Magyarországon elnevezésű program megvalósítását tavaszán az önkéntesség területén. Az önkéntes centrumok munkáját országosan az Önkéntes Központ Alapítvány segítette. Az Önindító program során a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Önkéntes Centrum is együttműködött az országos hálózattal. Cél Projektünk tervezésekor célként tűztük ki az önkéntesség népszerűsítését, elterjesztését, elfogadtatását, köztudatba való beépítését Jász-Nagykun- Szolnok megyében. Emellett információt nyújtottunk az önkéntes tevékenységet gyakorló-, az abba bekapcsolódó-, valamint az eddig önkéntes tevékenységgel nem érintett lakosság számára egyaránt. Megyeszékhelyünkön, Szolnokon a Baross út 56. szám alatt alakítottuk ki a megyei hatáskörű Önkéntes Centrum irodáját. A projekt eredményességéhez a projektvezető, szakmai vezető, 2 önkéntes koordinátor és 4 kulcsszakértő munkájával akik vidéken népszerűsítették a programot, segítették a tevékenységek megvalósulását járultunk hozzá. Szakembereink egyéni, illetve csoportos formában biztosították az önkénteseknek és a fogadószervezeteknek azokat az információkat, ismereteket, amelyek az önkéntes tevékenység törvényes gyakorlásához elengedhetetlenek. A projekt tervezése és megvalósítása egyaránt Szolnok Város Önkormányzatának támogatásával valósult meg. Jelenleg is együttműködünk a szociális törvény változása miatt, amiben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek önkéntes tevékenységgel is megválthatják a 30 nap foglakoztatási kötelezettséget. 4 TÁMOP /

5 Rendszeresen segítették munkánkat a tájékoztatás szervezésével, helyszín biztosításával, és fogadószervezetként is bevonták önkénteseinket a különböző rendezvényeik során. Fontos feladatnak éreztük az eredményesség szempontjából az önkéntesség megyei szintű elterjesztését, népszerűsítését, így roadshow keretében 21 alkalommal különböző helyszíneken tartottunk tájékoztató rendezvényeket. A nyitórendezvényünk szintén a népszerűsítést szolgálta, melyen az egyesületünkkel már korábban kapcsolatban lévő szervezetek, az önkormányzati és egyéb városi intézmények képviselői, valamint az érdeklődő magánszemélyek vettek részt. A helyi rendezvényeken való részvétellel, kreatív anyagok (szórólapok, promóciós anyagok, stb..) terjesztésével közelebb került az önkéntesség eszméje a lakossághoz. TÁMOP /

6 Tájékoztatás Nagy gondot fordítottunk arra, hogy az önkéntességet, mint innovatív társadalmi erőforrást a köztudatba beépítsük. Erre eszközül a helyi médiát (televíziót, rádiót, nyomtatott sajtót) hívtuk segítségül. A nyitó és záró kiadvány megszerkesztésével biztosítani kívántuk az önkéntességgel kapcsolatba kerülők részére a legfontosabb információkat (törvényi háttér, önkéntes szerződés minta, önkéntességgel kapcsolatos gyakori kérdések, stb..), valamint a projektidőszak során elért eredmények bemutatását. Tapasztalataink A vártnál nagyobb létszámban érkeztek a projekt elején az önkéntes munkavégzésre szabad kapacitással rendelkező személyek. Ezzel ellentétben a fogadószervezetek az önkéntesség lehetőségét fenntartással fogadták, melynek okait a részükre tartott folyamatos képzések során tártuk fel, és találtunk rájuk közös megoldást. A szervezetek részére a legmeggyőzőbb érv az önkéntesség mellett a személyi és szolgáltatásbeli kapacitásbővítés volt, mely komoly szemléletformálást eredményezett egy-egy fogadószervezet működésében. Az önkéntesek közvetítése a fogadószervezetek és önkéntesek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével történt. Az Önkéntes Centrum március 1-én kezdte meg munkáját. A projektidőszakban 65 fogadószervezettel együttműködve valósult meg az önkéntesek közvetítése. Érdekes tapasztalatokat vonhatunk le abból, hogy mely te- 6 TÁMOP /

7 rületeken volt aktívabb az önkéntesek beépítése a szervezetek működésébe. A fogadószervezetek típusait megvizsgálva azt láthatjuk, hogy a szervezetek között legnagyobb számban vannak a szociális területen (20 szervezetnél 5258,5 önkéntesen ledolgozott munkaóra), és a művelődés területén (17 szervezetnél 1279 önkéntesen ledolgozott munkaóra) tevékenykedő szervezetek. A sorban utánuk szorosan következnek az egészségügy (7 szervezetnél 947 önkéntesen ledolgozott munkaóra), a közigazgatás (6 szervezetnél 483,5 önkéntesen ledolgozott munkaóra), és az oktatás (5 szervezetnél 776 önkéntesen ledolgozott munkaóra) területén érintett szervezetek. Majd végül, de nem utolsó sorban következnek a sport és szabadidő (5 szervezetnél önkéntesen ledolgozott munkaóra), a környezetvédelem (2 szervezetnél 45.5 önkéntesen ledolgozott munkaóra), és a tudományos (2 szervezetnél 75 önkéntesen ledolgozott munkaóra) területek szervezetei. Ebből is láthatjuk, hogy mely területek tudták leginkább hasznosítani/ beépíteni működésük során az önkéntességet. A szociális terület már régóta küzd szakemberhiánnyal, ugyanakkor a szociális ellátórendszer kliensszáma növekszik. A normatíva megvonások miatt érezhető a többi területen is (pl.: művelődés, egészségügy, sport és szabadidő, tudomány, stb ) az önkéntes segítők szükségessége, akik a szervezet alkalmazottainak munkáját segítik. Az önkéntes segítők megjelenésével egy-egy szervezetnél lehetővé válik az egyébként ellehetetlenített normális működés (kliensek száma magasabb a szakemberekénél), és felmerül a szolgáltatások bővítésének és színvonaluk növelésének igénye is, ami az önkéntes segítők nélkül elképzelhetetlen. Az önkéntes munkára jelentkezők is felkészítő képzéseken vettek részt. A regisztrálást követően, az önkéntes munkavégzés során folyamatos a kapcsolattartás a koordinátorok és az önkéntesek között. Örömmel tapasztaltuk, hogy az önkéntességnek közösségformáló hatása van. A közös tevékenységet végző önkéntesek között baráti kapcsolatok, az egymásra való odafigyelés igénye alakult ki, és erősödött. Programunkkal hozzájárultunk néhány önkéntes munkaerő-piaci reintegrációjához is. TÁMOP /

8 Önkéntesség társadalomtörténeti köntösben Jelen írásban Hankiss Elemér korábbi gondolataira - a társadalmi szolidaritás csaknem teljes hiánya ma már a válságból való kilábalásnak, az ország előbbre jutásának egyik legfőbb akadálya hívjuk fel a figyelmet. Fontos, hogy országunk az egymással törődő emberek társadalma legyen, azonban ha a diagnózis nem változik meg, nem sok esély van arra, hogy a következő évtizedben fejlődő, sikeres országban éljünk. Még egyetemistaként örömmel hallgattam tanáraim gondolatait a képzettségi és a tulajdonosi polgárságról. A Lajtán túli országokban egy szolidáris társadalom bontakozott ki. Milyen ideális dolog ez, gondoltam. A szabadság kis körei, egymásra figyelő csoportok; közösségek. Mikorra érünk ide itt az Alföldön - kérdeztem ekkor. Azt kell mondanom, hogy hatalmas utat tettünk meg. Az önkéntesség mára már jól körülhatárolt civil mentalitás lett. Az átmenet hosszú évtizedében, a fogyasztói társadalomban nem olyan könnyű megfogalmazni a közösségi üzeneteket. Jász-Nagykun-Szolnok megyében mégis megtették. A program továbbvitele már rajtunk múlik. Dr. Szarvák Tibor kulcsszakértő 8 TÁMOP /

9 Az önkéntesek és a fogadó szerveztek felkészítése Az Önkéntes Centrum menedzsmentje és szakemberei már a program öszszeállításakor, tervezésekor nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy az önkéntesek és a fogadó szervezetek felkészülten vegyenek részt a programban. Az önkéntes csoportok 8 órás felkészítése elegendőnek bizonyult arra, hogy tisztázódjon az önkéntesség fogalma, az önkéntesség filozófiai alapja, hogy a munkájáért mit kap, mit profitálhat az önkéntes. Minden csoportban röviden áttekintettük az önkéntesség magyarországi történetét. Részletesen beszéltünk az önkéntes munka kereteiről, és arról is, hogy milyen tevékenységekben tudnak az önkéntesek segítséget nyújtani. Fontos programelemként beszéltünk arról, hogy kik vehetik igénybe a segítségnyújtást, és kik lehetnek a program felhasználói. Bemutatásra került a ben megszületetett Önkéntes Törvény. Nagy gondot fordítottunk a kommunikációra, beszélgettünk a beszélgetés szabályairól, az empátiáról és a speciális helyzetek viselkedéskultúrájáról. Mindezeket a szakmai anyagokon kívül tesztek és kérdőívek színesítettek. A fogadó szervezetek felkészítése, motiválása során arról beszélgettünk, hogy egy-egy szervezet mit gondol az önkéntes munkáról, hol, milyen területen van szükség önkéntesekre, milyen feladatokat tudnak biztosítani számukra. Fontos volt megbeszélni, hogy ki a felelős az önkéntesek fogadásáért, feladattal való ellátásáért, ki bonyolítja és hogyan az adminisztrációt. Szó esett arról is, hogy miként történjen az értékelés és elismerés. Természetesen beszéltünk az önkéntesek koordinálásáról, az önkéntesek és a fizetett alkalmazottak kapcsolatáról, a pénzügyi forrásokról, az önkéntesség jogi környezetéről. Végezetül arról, hogy mit nyer a szervezet, miért jó neki ön- TÁMOP /

10 kénteseket fogadni, miért éri meg nekik az Önkéntes Centrummal és az önkéntesekkel együttműködni. A felkészítő program nemcsak Szolnokon, hanem a megye városaiban, településein is zajlott. A szervező munka során számos jó példával, együttműködési szándékkal találkoztunk. Karcagon, Kisújszálláson, Mezőtúron az önkormányzatok segítették a népszerűsítést a városok intézményeiben, biztosították a közös találkozók helyszíneit is. Kunszentmártonban civil szervezetek összefogásával indult a felkészítő munka, Jászboldogházán civil szervezet és önkormányzat összefogásával jött létre a közös program. Újszászon egy szociális intézmény vállalta és bonyolította a népszerűsítést, és közreműködött a felkészítés előkészületeiben. Természetesen a program utolsó szakaszában zajlottak, zajlanak a csoportok beszámolói a tapasztalatokról, eredményekről, élményekről, sikerekről. A program sikerét az önkéntesek lelkes munkája biztosította, mely nem valósulhatott volna meg a menedzsment és a szakemberek szakmai hozzáértése nélkül. Mindezért tisztelettel mondok köszönetet valamennyiüknek. Fazekas Sándorné kulcsszakértő és tréner 10 TÁMOP /

11 Néhány számadat A regisztrált önkénteseink között nagyobb számban jelentkeztek a nők. Ez talán összefüggésben lehet az önkéntesség szempontjából aktívabb fogadóterületek jellegével is. Jellemzően a női szakmák nyitottabbak az önkéntesek bevonására. Emellett nagy igény van minden területen a férfi munkaerőre is. Bíztató a jövőre nézve, hogy a férfiak is egyre nagyobb számban jelentkeznek önkéntesnek. Az Önkéntes Centrum működése megyei hatáskörű, de tevékenységének hatása a megyeszékhelyen a legerősebb. Az alábbi ábra is mutatja, hogy a szolnoki lakosság érdeklődése nagyobb az önkéntesség iránt. A vidéki önkénteseknek visszatartó erő lehet a térség hátrányos helyzete (munkanélküliség, szociális helyzet, iskolázottság, helyi fogadószervezetek hiánya, stb..). TÁMOP /

12 A program kezdetén főként a friss nyugdíjasok jelentkezetek. Később folyamatosan érkeztek a közép- és főiskolás fiatalok, tartós munkanélküliek, a munkavégzés szempontjából még aktív korúak is. Mára már majdnem minden korosztályt sikerült elérnünk és megmozdítanunk egy-egy önkéntes tevékenység során. Kevesebb kisgyermekes, nagycsaládos, GYES-en, GYED-en lévő anyuka érdeklődött - vélhetően szabadidő hiányában - az önkéntesség iránt. Projektünk sikerességét alátámasztják az alábbi számadatok: regisztrált önkénteseink száma 614 fő önkéntesen ledolgozott munkaórák száma fogadószervezetnél segítenek önkénteseink képzésen részt vett önkéntesek száma 170 fő 12 TÁMOP /

13 Ízelítő programjainkból június 5. Önkéntesek napja Szolnokon Az Önkéntesek Napja, amely június első szombatja, egy több éves múltra visszatekintő, egy napos, országos programsorozat. Legfontosabb célja, hogy felhívja a figyelmet az önkéntesek által végzett tevékenységek társadalmi jelentőségére, népszerűsítse az önkéntességet és növelje annak elismertségét annak érdekében, hogy minél több civil szervezet, cég, közintézmény és önkéntes kapcsolódjon be közcélú programokba. Minél több lehetőség adódjon önkéntes tevékenységben való részvételre. A kollégákkal úgy döntöttünk, hogy egy akcióval, önkéntesek által végzett munkával kapcsolódunk az országos rendezvénysorozathoz. Megkerestük Szolnok város kertészetének egyik munkatársát, akitől abban kértünk segítséget, hogy hol volna szükség a munkánkra. Az egyeztetések alapján a választásunk a Bálvány útra esett, ahol nagyon sok idős ember él. Ők már nehezen tudják rendben tartani a lakókörnyezetüket. 30 fő jött el a felhívásunkra, ők azok az önkéntesek, akik az előző hónapokban jelentkeztek az Önkéntes Centrumban, hogy szeretnének munkát vállalni. A legfiatalabb résztvevőnk 12 éves volt, aki nagyszülővel érkezett, így elmondhatjuk, hogy minden korosztály képviselte magát. Volt olyan önkéntesünk, aki szabadságot vett ki, hogy el tudjon jönni, mert olyan fontosnak érezte a segíteni akarást. Volt 4 hajléktalan önkéntesünk is. Szolnok város kertészetének munkatársa irányította a munkát. Hozott eszközöket, mi pedig vásároltunk kesztyűket és zsákokat. Mindenki kapott egy pólót, amelyben dolgozhatott, illetve teát, ásványvizet biztosítottunk a résztvevőknek. A zöld területek rendbetétele, gaztalanítás, a szemét összeszedése volt a fő felada- TÁMOP /

14 tunk és elmondható, hogy a munka végére látványos változáson esett át az érintett park. A munka végeztével többen is jelezték, hogy máskor is szívesen jönnek segíteni VIII. Civil Kavalkád és Bábu kampány szeptember 04-én, a Szolnok Város napi programok keretében ismét megrendezésre került a VIII. Civil Kavalkád. A programok helyszíne a Kossuth tér volt. Meghívásunkra 40 civil szervezet, mintegy 250 fővel jelezte a Kavalkádon való részvételét. A jelentkezők egy része nívós színpadi produkció előadásával színesítette programunkat a Civil Színpadon, míg a többség a számukra biztosított, egységes megjelenésű sátrakban mutatta be szervezete tevékenységét a város lakosságának, illetve ismerkedhettek egymás munkájával. Az Önindító program keretében, szokatlan gerilla marketing akció során igyekeztünk a lakosság figyelmét felkelteni az önkéntességre egy új, egyedi és játékos koncepcióval. A választás egy szimbolikus, önmagában élettelen dologra esett, amelyet a segítségnyújtás, önkéntesség, jó szándék vezérelte cselekedettel életre lehet kelteni. Az önkéntesek szimbólumai ezért próbababák, vagyis Gizi és Jenő lettek. A kampány üzenete az volt, hogy egy ötletes megoldással éreztesse: Mindenki lehet önkéntes! Mivel egyesületünk működteti a Civil Szolgáltató Központot is, így évek óta mi szervezzük a Civil Kavalkádot, ezért úgy gondoltuk, hogy önkéntesség ilyenfajta népszerűsítését mi is szívesen kipróbálnánk szeptember 4-én a VIII. Civil Kavalkád forgatagában. Elkértük a próbababákat, név szerint Gizit és Jenőt. Leültettük őket a Kossuth tér egy-egy padjára, mi pedig tisztes távolságból figyeltük az eseményeket. Gizi és Jenő egy padon üldögélve várták a melléjük gyanútlanul letelepedő megfáradt járókelőket, akiket megszólítottak egy beépített mikrofon segítségével és beszélgetni kezdtek velük arról, mi is az az önkéntesség. 14 TÁMOP /

15 Sebestyén Andrea a Szolnok Televízió műsorvezetője, illetve Kertész Marcella, Ónodi Gábor és Harna Péter a Szolnoki Szigligeti Színház színművészei saját hangjukat kölcsönözték a bábuknak. A próbababákkal lehetett fényképeszkedni és beszélgetni, illetve az Önkéntes Centrum sátránál a kollégáink és az önkénteseink szóróanyaggal és információkkal látták el az érdeklődőket. TÁMOP /

16 Önkéntesek Nemzetközi Napja december 2-án tartottuk az Önkéntesek Nemzetközi napját, mely egyben a 2010-es év zárása és értékelése is volt. Minden 2010-ben aktív önkéntesünket meghívtuk az évzáró rendezvényünkre, ahol értékeltük az elmúlt év tapasztalatait mind az önkéntesek, mind a fogadószervezetek, mind pedig a program megvalósítóinak szempontjából. Minden aktív önkéntesünket oklevéllel jutalmaztuk, és a 10 legaktívabb önkéntest pedig külön dicséretben részesítettük. Külön díjaztuk a fogadószervezetek közül is azokat, akik egész évben példaértékűen álltak az önkéntességhez, az önkéntesek fogadásához és ezzel hozzájárultak, hogy városszerte elfogadottabbá váljon az önkéntesség. Örömmel tapasztaltuk, hogy márciusa óta szépszámú bázisunk jött létre a városban, és az önkéntesek egy külön kis közösségként kezdtek el működni. Büszkék arra, hogy önkéntesek lehetnek, örömmel járnak elől a jó példával, hogy mi magunknak is segítenünk kell ott, ahol tudunk, ha módunkban áll. 16 TÁMOP /

17 Információs Pont 2011 az Önkéntesség Európai Éve. Szervezetünk pályázott és nyert is az Önkéntesség Európai Éve 2011 Információs Pont cím elnyerésére kiírt címpályázati felhíváson, így szervezzük az Önkéntes Év programjait is TeSzedd! Önkéntesen a Tiszta Magyarországért 2011 az Önkéntesség Európai Éve. Ebből az alkalomból a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nagyszabású önkéntes hulladékgyűjtési akciót szervezett TeSzedd! Önkéntesen a Tiszta Magyarországért elnevezéssel. Jász-Nagykun-Szolnok Megyében az akciónap előkészületeit a Megyei Önkéntes Centrum és a KÖTIKÖ-VIZIG együttműködésben koordinálta. A cél az volt, hogy május 21-én, szombaton az egész megyét mozgósítsuk, minél több önkéntes, baráti társaság, lakóközösség, civil szervezet, iskola, önkormányzat és vállalat bevonásával. Az Önkéntesség Európai Évéhez kötődően egy országos akcióhoz csatlakozva szerettünk volna egy kiemelkedő, valódi közösségi élményt szervezni a résztvevő önkéntesek számára. TÁMOP /

18 Szolnok városban 605 fő csatlakozott az akcióhoz, akik összesen kb. 100m³ hulladékot gyűjtöttek össze. A megye több településén is lelkesen csatlakoztak a felhíváshoz. Kiemelendő Jászberény, ahol 1572 fő közel 3,2 tonna hulladékot gyűjtött össze. Ezzel a teljesítménnyel az országos résztvevői lista élmezőnyébe került. Megyei szinten az akcióban összesen 4465 fő vett részt. A kijelölt helyszíneken lelkes kis csapatok serénykedtek a délelőtt folyamán. Nagyon örültünk annak, hogy igazi közösségi élmény kerekedett ebből a napból, így tehát elmondhatjuk, hogy az akció elérte célját. És emellett még a környezetünkért, városunkért is sokat tettünk! 18 TÁMOP /

19 Önkéntesek Napja Idén is megszerveztük az Önkéntesek Napját június 5-én Szolnokon. A régió másik két Önkéntes Centrumával együttműködve közös szakmai NCA pályázatot adtunk be, hogy forrást szerezzünk rá, amely pályázat nyert is. A Sződd bele magad! Önkéntesek Napja akció célja volt, hogy az Észak-alföldi régióban Önkéntes Centrumokat működtető társadalmi szervezetek (Nyíregyháza, Szolnok, Debrecen) egy időben ünnepeljék meg az Önkéntesek Napját. Mindhárom városban a Kossuth téren valósult meg a program, ahol az önkénteseket és a helyi lakosságot igyekeztünk népszerűsítő akciónkkal elérni. A helyszínen az önkéntesek egy nagyméretű szőnyeget szőttek közösen. Ezt az Önkéntesség Szőnyegének neveztük el, mely jelképezi a közös munka erejét és a szolidaritást. A szőnyeg jelenleg a Civil Ház falát díszíti. Ezen a napon csatlakoztunk az országos Fő tér akcióhoz is. A helyszínen bemutatkozó szervezetek interaktív programjain kívül egy központi önkéntes programba való bekapcsolódási lehetőséget is ajánlottunk a látogatóknak. Mindenki, aki kedvet érzett hozzá, önkéntesen készíthetett Magyarországra jellemző szárított gyógynövényekből (pl.: kamilla, levendula) kis illatpárnákat, amelyeket felajánlottunk és átadtunk az Eötvös téri idősek otthonának. A színpadon pedig különböző produkciókkal vártuk a kilátogatókat. TÁMOP /

20 Képzelt riport egy Földön-kívülivel az Önkéntes Nap kapcsán - Önkéntes nap?! Az meg mi volt? - Olyan önkéntes munkát végző emberek találkoztak ezen a napon, akik önszántukból kisétáltak a szolnoki Kossuth térre és együttesen szőnyeget szőttek illetve volt, aki csak csúfolta ezt a mesterséget, mint jómagam - illatpárnákat varrtak, lufikat eregettek és jól érezték magukat. - Kik azok az önkéntes munkát végző emberek? - Akik ellenszolgáltatás nélkül tevékenykednek. - Nem jár érte fizetség? - Forintálisan nem. Ellenben kapunk sok kedves mosolyt, csillogó tekintetet, sok-sok pozitív érzést. Kiegyenesedik tőle az ember és kicsit olyan, mintha lebegne. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az önkéntesek szentek, vagy mártírok. Ők is ugyanolyan emberek, mint bárki más. Csak képesek arra, hogy embertársaik felé forduljanak és megkérdezzék: -Segíthetek? - A mások problémáit a hátukra veszik?? - Nem, dehogy. Az önkéntesség nem arról szól, hogy mások gondjait a nyakunkba akasztjuk, hanem arról, hogy a sajátunkat amit mindenki cipel nap, mint nap egy pillanatra letesszük, mint egy nehéz zsákot. És ha kicsit belekukkantunk a másik ember zsákjába, talán legközelebb a saját zsákunk terhe könnyebbnek tűnik. - És mire volt jó ez a nap, ahol találkoztatok? - Arra, hogy megmutassuk azoknak, akik még nem végeztek önkéntes munkát eddig hogy ez milyen nagyszerű dolog. Itt mindenki megtalálja a szívéhez közel álló feladatot, ügyet. Egy jó csapat tagja lehet. Ha magányos, tartozhat valahová. Ha sok az energiája, itt hasznosíthatja. Ha kevés, itt feltöltődhet. Bárki csatlakozhat, aki úgy érzi, itt a helye, még a Földön-kívüliek is Göncző Piroska 20 TÁMOP /

21 Önkéntesek Hete Magyarországon június között az önkéntesség elismertségét erősítő egy hetes programsorozat került megrendezésre Önkéntesek Hete címen. A Civil Szolgáltató Központ és Önkéntes Centrum támogatásával Szolnokon is különböző önkéntes tevékenységekre került sor. A programok hat helyszínen: Szandaszőlős, Széchenyi lakótelep, Kertváros, Belváros, Újváros, Tallin városrészben valósultak meg. Volt kertszépítés, vetélkedő, meseolvasás, játszótér és parkrendezés, kulturális programok. Illatpárna átadás az Eötvös téri idősek otthonban DAN-TON Művészeti Egyesület nótadélutánja a II.sz. Városmajor úti Gondozási Központban Udvarrendezés a Szolnoki Családok Átmeneti Otthonában TÁMOP /

22 Önkéntes Roadshow Az országos Önkéntes Roadshow első állomásaként az Önkéntes Centrum részt vett a tiszafüredi Halas Napokon. A kétnapos rendezvényen az Önkéntes Központ Alapítvánnyal együttműködve lehetőségünk volt vidéki helyszínen is játékos feladatokon, és kézműves tevékenységeken keresztűl népszerűsíteni az önkéntesség gondolatát. Igyekeztünk a helyiek figyelmét is felhívni erre a kezdeményezésre, és gondolatformálás céljából egy kis közös önkéntes tevékenységre invitáltuk a rendezvényre kilátogatókat. Ugyanis a két nap során minden érdeklődőnek lehetősége volt hogy segítsen játékbabákat készíteni, illatpárnákat varrni, amelyeket a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet Szolnoki Családok Átmeneti Otthonának ajánlottunk fel. 22 TÁMOP /

23 IX. Civil Kavalkád szeptember 03-án a Szolnok Város napi programok keretében ismét megrendezésre került a IX. Civil Kavalkád. Meghívásunkra 57 civil szervezet, mintegy 300 fővel jelezte a Kavalkádon való részvételét. A rendezvényt Dr. Kállai Mária alpolgármester asszony nyitotta meg. A jelentkezők egy része nívós színpadi produkció előadásával színesítette programunkat a Civil Színpadon, míg a többség a számukra biztosított, egységes megjelenésű sátrakban mutatta be szervezete tevékenységét a város lakosságának, illetve ismerkedhettek egymás munkájával. TÁMOP /

24 Rajzpályázat Szervezetünk rajzpályázatot írt ki Kicsi vagyok én - segíthetek én címmel az önkéntesség európai éve, ezért idén különböző akciókat szerveztünk, ahol az önkéntes tevékenységet közelebb tudtuk vinni a lakossághoz, családokhoz. Azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek is nagyon érdeklődőek. A szülőkkel közösen végzett önkéntes tevékenység példamutatóan hat fejlődésükre és egyben jó családi program is lehet (pl. kerítésfestés, parkgondozás, virágültetés). A rajzpályázat meghirdetésével célunk az volt, hogy megszólítsuk az általános iskolák felső tagozatos tanulóit, hogy megismerkedjenek a segítségnyújtás ezen formájával is. A pályázatra nagyon sok pályamű érkezett a város több iskolájából is. A 4 tagú zsűri döntése alapján 7 művet sikerült díjaznunk. 24 TÁMOP /

25 Közös cél: megalapozni Szolnokon az önkéntességet. Úttörőként találkoztam először az önkéntességgel még a nyolcvanas években, amikor a kórházi beteg gyerekeknek báboztunk őrsünkkel. Azt ugyan nem tudtuk, hogy ez önkéntesség, de jól esett megszervezni, látni a csillogó kis szemeket, érezni: jól esett nekik a néhány percre kórterembe varázsolt csodavilágban kalandozni. 18 évesen magával ragadott a Vöröskereszttel Afrikába menni és segíteni életérzés. Az élet aztán mást hozott. Segíteni itthon: betegeknek, rákosoknak, fogyatékosoknak, árváknak, rászorulóknak. A média segítségével sikerül megmutatni milyen sokan segítenek önzetlenül másokon az önkéntesség éve, de eddig is, ezután is voltak, vannak, lesznek, akik ezt megteszik. Már az alig egy méteres emberpalánta is felsegíti elesett társát a homokozóból, ösztönösen vigasztalja, az iskolás átkíséri vak embertársát a zebrán. Mert a szeretet ösztönös, belénk kódolt csoda. A ma még - Nincs nekem erre időm! Az én kertemet mikor teszik rendbe? - Hozzám mikor jönnek takarítani? Van nekem e nélkül is épp elég bajom! mondatok mögé bújóknak is kijut talán még röpke életük során az a jó érzés, ami az önzetlen segítést követi. Ott legbelül. Sőt talán saját bajuk sem lesz már a kilátást eltakaró sötét felhő. S lassan a normális élet része lesz jó célért, saját elhatározásból, ellenszolgáltatás nélkül szépíteni, segíteni, összeszedni, felszedni, megtisztítani, örömet okozni. Mert bármilyen lassan is, világunk erre bandukol. A világ minősége ugyanis attól függ, mi milyenek vagyunk benne. Sebestyén Andrea Az önkéntesség szolnoki nagykövete TÁMOP /

26 Önkéntesek mondták: Mások számára önzetlenül végzett sokirányú tevékenység, mely az önkéntes számára tanulást, tapasztalást nyújt. Alcsi-Kátay nap Bartus Julianna Ha valaki tud önzetlenül másokon segíteni az tegye meg! Hiszem azt okkal születtem, hogy segítsek a mélyszegénységben élő cigányoknak és nem cigányoknak! Molnár Sándor Az önkéntesség egyben önzés is, hiszen sokkal többet kapunk, mint amennyit adni tudunk. Jakab Margit Öröm segíteni annak, aki valóban rászorul!!! Mészáros Béla Papp Izabella Önkéntes munkával jó kapcsolatokra lehet szert tenni. Kátai Szabolcs Gyermeknap Kunszentmárton Valamit megtenni szívvel, lélekkel és aztán nézni a másik arcát, ahogy mindebbe belefeledkezik. Azért szeretek önkénteskedni, mert jó programok vannak, és új kapcsolatokat építhetek ki. Mezeiné Csapó Erzsébet 26 TÁMOP / Bucsányi Ildikó

27 Tanoda Takarítás A különbség a között, amit megteszünk, és amire képesek lennénk, megváltoztathatná a világot. Duka Kata Jó időtöltés jót tenni. Ha Szívből Segítesz, Jobbá Teszed a Világot! Az önkéntességen keresztül valósíthattam meg álmaim 90%-át! Lakatos Dávid Kelemen Kata Fecske Jánosné Az önkéntesség a lehető legjobb módja annak, hogy önzetlenül, mindenféle viszonzás vagy ellenszolgáltatás elvárása nélkül segíthess embertársaidnak és közben társaságban légy, új ismeretségeket köthess másokkal. Értelmet ad, az életemnek. Látókörömet, ismerteimet, kapcsolataimat bővíti. Barátokat is adott. Halász Lászlóné Egyed Krisztina Az önkéntesség számomra az, ahogy egy jobb világot építhetünk, ahol az emberek segítik egymást és megtanulnak önzetlenül adni és kapni. Egy Csepp Figyelem szűrőnap a Kossuth téren Az egy éves önkéntességem tapasztalata: amennyi szeretetet, segítséget nyújtok embertársaimnak, annak a többszörösét kapom vissza. Mindennél többet ér, ha másoknak segíthetünk. Háner Réka Nagy Judit TÁMOP / Miklós Terézia

28 Önkéntesek mondták: Az önkéntesség segíteni akarás minden ellenszolgáltatás nélkül, jó szándékkal, tiszta szívvel! Magyar Ökomenikus Segélyszervezet szolnoki Családok Átmeneti Otthona Adománypakolás Szőllősi Klára Az önkéntesség, az önzetlenség és az emberi kapcsolatok egy tőről fakadnak. AZÉRT JÓ ÖNKÉNTESNEK LENNI, MERT JÓ ADNI és SEGÍTENI MÁSOKNAK. Bokor Erika Tóthné Hoppál Irén Igazi érték, amit másokért tehetsz. Jenővári Dani Együtt minden könnyebb. Az önkéntesség szolgálat, a szeretetet öszinte megnyilvánulása, mert adni jó, mert jó érzés szolidaritást vállani az emberekkel, a szociálisan rászorulókkal, szembesülni a felmerülő kihívásokkal, és azt megoldani, a megoldás kapcsán tapasztalatot szerezni, mely mindenkinek örömet okoz. Sehol annyi jó ember ismerőst nem találhatsz, mint az önkéntesek között! Benedekné Fejér Katalin Tompa Mihály Csak az tudja milyen önzetlenül segíteni, aki már legalább egyszer megtette! Pafféri Zoltánné Szeretettel, tisztelettel, odaadóan; egy mosolynyi fizetségért. 28 Vargáné Nagy Marianna TÁMOP / Márki Éva

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében Jelige: Ingo Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés....2 1.1. Módszertan............3 2. A közösségi munkáról.........3 3. Társadalmi

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

2003. 3. szám. Tartalom:

2003. 3. szám. Tartalom: "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Konferenciák Délkeleti Régió hírei Tanulmányok az önkéntességről Mindentudás Egyeteme Könyvajánlat Idézetek

Részletesebben

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP X. évfolyam, 2010/2. szám Ára: 250 Ft A tartalomból: Értékek, elismertség, közösségigény Uniós pénzekre startolnak Kulcsos

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

is. A Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevél Támogatás XVII. évfolyam, 82. szám 2014/1. Mezey Katalin: Boldog Új irodába költöztünk!

is. A Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevél Támogatás XVII. évfolyam, 82. szám 2014/1. Mezey Katalin: Boldog Új irodába költöztünk! Duna Tisza Közi Falugondnoki Hírlevél XVII. évfolyam, 82. szám 2014/1. Támogatás vről évre sok segítséget kap É egyesületünk a falu- és tanyagondnokságot működtető önkormányzatoktól. A folyamatos működéshez

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

Köszönjük! Legyetek jók, ha tudtok! komplex bűnmegelőzési modellprojekt

Köszönjük! Legyetek jók, ha tudtok! komplex bűnmegelőzési modellprojekt 2014. június 15. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény HÍRLEVÉL II. évfolyam 2. szám Köszönjük! Megint eltelt egy félév. S ez idő alatt is oly sok minden történt velünk,

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN "Az önkéntesek fantasztikus újítók. Ezért lelkünk rajta,ha nem vesszük munkájukat komolyan. De ne felejtsük el, mindannyian sokat tanulhatunk egymástól." Elisabeth Hoodless (1997), Igazgató, Community

Részletesebben

Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk. értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában

Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk. értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában 3 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 I. Az értelmileg akadályozott emberek helyzete...6 1. Statisztikai adatok...6

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám. 2011. március

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám. 2011. március 125 Ft Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám 2011. március CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 2. szám 2013. március-április Ingyenes IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON 2013. április 11.-e fontos dátum Putnok város és a Sajóvölgye Focisuli életében.

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk

Akikre büszkék vagyunk 2008. december Akikre büszkék vagyunk A k i k r e b ü s z k é k v a g y u n k Hálózatunk népszerűségét nemcsak tagszervezeteink munkálkodása és eredményei emelhetik, hanem azok az elismerések is, melyeket

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

A VÁROS PEREMÉN: GYÖRGYTELEP

A VÁROS PEREMÉN: GYÖRGYTELEP Civil_Szemle_2011_3_beliv 9/2/11 11:40 AM Page 97 A VÁROS PEREMÉN: GYÖRGYTELEP Csonkáné Utasi Katalin Dusa Ágnes Fehér Angéla Bevezető Munkánk és a napi életünk során is nap, mint nap szembesülünk azzal,

Részletesebben

Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon. 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon. 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29. Lépésről-lépésre Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0007 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29. Tartalom 1. Bevezetés Hatalmas utat tett meg

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Szeged, 2008 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Boritó: FODOR TIBOR MAJZIK ANDREA A kiadásban

Részletesebben