Jász-Nagykun-Szolnok Megyei. zárókiadványa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei. zárókiadványa"

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkéntes Centrum zárókiadványa 2011 CONTACT MENTÁLHIGIÉNÉS KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLAT

2 2 TÁMOP /

3 Tisztelt Olvasó! Jelen kiadványunkkal az a célunk, hogy az Önkéntes Centrum Szolnokon című Európai Uniós projektünk zárásaként bemutassuk az elért eredményeinket március 1. óta, amikor hivatalosan is megnyitotta kapuit a Civil Házban az Önkéntes Centrum, nagy utat jártunk be. Megtapasztaltuk, hogy az emberek Szolnokon is nyitottak arra, hogy másoknak önzetlenül, önkéntesen segítsenek. Létrejött egy közösség, egy olyan közösségi tér, amelynek szívesen tagjai, hiszen a mai elhidegült világban mindenkinek szüksége van arra, hogy tartozzon valahová. És ide jó tartozni. A 2011-es Önkéntesség Európai Éve média kommunikációja számunkra is nagy esélyt jelentett, hogy minél szélesebb körben, minél több társadalmi réteget megszólítva tudatosítsuk az emberekben az önkéntes tevékenységek és az aktív állampolgárság pozitív következményeit. A projekt lezárása után is tesszük a dolgunkat tovább, az Önkéntes Centrum működik tovább. Még sok munka vár ránk együtt az önkéntesekkel és a fogadószervezetekkel. Még csak a megkezdett út elején járunk. Pollákné Cser Edit elnök Contact MKSZ TÁMOP /

4 Egyesületünk előzetes tapasztalatok nélkül kezdte el a TÁMOP Önkéntesség elterjesztése Magyarországon elnevezésű program megvalósítását tavaszán az önkéntesség területén. Az önkéntes centrumok munkáját országosan az Önkéntes Központ Alapítvány segítette. Az Önindító program során a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Önkéntes Centrum is együttműködött az országos hálózattal. Cél Projektünk tervezésekor célként tűztük ki az önkéntesség népszerűsítését, elterjesztését, elfogadtatását, köztudatba való beépítését Jász-Nagykun- Szolnok megyében. Emellett információt nyújtottunk az önkéntes tevékenységet gyakorló-, az abba bekapcsolódó-, valamint az eddig önkéntes tevékenységgel nem érintett lakosság számára egyaránt. Megyeszékhelyünkön, Szolnokon a Baross út 56. szám alatt alakítottuk ki a megyei hatáskörű Önkéntes Centrum irodáját. A projekt eredményességéhez a projektvezető, szakmai vezető, 2 önkéntes koordinátor és 4 kulcsszakértő munkájával akik vidéken népszerűsítették a programot, segítették a tevékenységek megvalósulását járultunk hozzá. Szakembereink egyéni, illetve csoportos formában biztosították az önkénteseknek és a fogadószervezeteknek azokat az információkat, ismereteket, amelyek az önkéntes tevékenység törvényes gyakorlásához elengedhetetlenek. A projekt tervezése és megvalósítása egyaránt Szolnok Város Önkormányzatának támogatásával valósult meg. Jelenleg is együttműködünk a szociális törvény változása miatt, amiben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek önkéntes tevékenységgel is megválthatják a 30 nap foglakoztatási kötelezettséget. 4 TÁMOP /

5 Rendszeresen segítették munkánkat a tájékoztatás szervezésével, helyszín biztosításával, és fogadószervezetként is bevonták önkénteseinket a különböző rendezvényeik során. Fontos feladatnak éreztük az eredményesség szempontjából az önkéntesség megyei szintű elterjesztését, népszerűsítését, így roadshow keretében 21 alkalommal különböző helyszíneken tartottunk tájékoztató rendezvényeket. A nyitórendezvényünk szintén a népszerűsítést szolgálta, melyen az egyesületünkkel már korábban kapcsolatban lévő szervezetek, az önkormányzati és egyéb városi intézmények képviselői, valamint az érdeklődő magánszemélyek vettek részt. A helyi rendezvényeken való részvétellel, kreatív anyagok (szórólapok, promóciós anyagok, stb..) terjesztésével közelebb került az önkéntesség eszméje a lakossághoz. TÁMOP /

6 Tájékoztatás Nagy gondot fordítottunk arra, hogy az önkéntességet, mint innovatív társadalmi erőforrást a köztudatba beépítsük. Erre eszközül a helyi médiát (televíziót, rádiót, nyomtatott sajtót) hívtuk segítségül. A nyitó és záró kiadvány megszerkesztésével biztosítani kívántuk az önkéntességgel kapcsolatba kerülők részére a legfontosabb információkat (törvényi háttér, önkéntes szerződés minta, önkéntességgel kapcsolatos gyakori kérdések, stb..), valamint a projektidőszak során elért eredmények bemutatását. Tapasztalataink A vártnál nagyobb létszámban érkeztek a projekt elején az önkéntes munkavégzésre szabad kapacitással rendelkező személyek. Ezzel ellentétben a fogadószervezetek az önkéntesség lehetőségét fenntartással fogadták, melynek okait a részükre tartott folyamatos képzések során tártuk fel, és találtunk rájuk közös megoldást. A szervezetek részére a legmeggyőzőbb érv az önkéntesség mellett a személyi és szolgáltatásbeli kapacitásbővítés volt, mely komoly szemléletformálást eredményezett egy-egy fogadószervezet működésében. Az önkéntesek közvetítése a fogadószervezetek és önkéntesek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével történt. Az Önkéntes Centrum március 1-én kezdte meg munkáját. A projektidőszakban 65 fogadószervezettel együttműködve valósult meg az önkéntesek közvetítése. Érdekes tapasztalatokat vonhatunk le abból, hogy mely te- 6 TÁMOP /

7 rületeken volt aktívabb az önkéntesek beépítése a szervezetek működésébe. A fogadószervezetek típusait megvizsgálva azt láthatjuk, hogy a szervezetek között legnagyobb számban vannak a szociális területen (20 szervezetnél 5258,5 önkéntesen ledolgozott munkaóra), és a művelődés területén (17 szervezetnél 1279 önkéntesen ledolgozott munkaóra) tevékenykedő szervezetek. A sorban utánuk szorosan következnek az egészségügy (7 szervezetnél 947 önkéntesen ledolgozott munkaóra), a közigazgatás (6 szervezetnél 483,5 önkéntesen ledolgozott munkaóra), és az oktatás (5 szervezetnél 776 önkéntesen ledolgozott munkaóra) területén érintett szervezetek. Majd végül, de nem utolsó sorban következnek a sport és szabadidő (5 szervezetnél önkéntesen ledolgozott munkaóra), a környezetvédelem (2 szervezetnél 45.5 önkéntesen ledolgozott munkaóra), és a tudományos (2 szervezetnél 75 önkéntesen ledolgozott munkaóra) területek szervezetei. Ebből is láthatjuk, hogy mely területek tudták leginkább hasznosítani/ beépíteni működésük során az önkéntességet. A szociális terület már régóta küzd szakemberhiánnyal, ugyanakkor a szociális ellátórendszer kliensszáma növekszik. A normatíva megvonások miatt érezhető a többi területen is (pl.: művelődés, egészségügy, sport és szabadidő, tudomány, stb ) az önkéntes segítők szükségessége, akik a szervezet alkalmazottainak munkáját segítik. Az önkéntes segítők megjelenésével egy-egy szervezetnél lehetővé válik az egyébként ellehetetlenített normális működés (kliensek száma magasabb a szakemberekénél), és felmerül a szolgáltatások bővítésének és színvonaluk növelésének igénye is, ami az önkéntes segítők nélkül elképzelhetetlen. Az önkéntes munkára jelentkezők is felkészítő képzéseken vettek részt. A regisztrálást követően, az önkéntes munkavégzés során folyamatos a kapcsolattartás a koordinátorok és az önkéntesek között. Örömmel tapasztaltuk, hogy az önkéntességnek közösségformáló hatása van. A közös tevékenységet végző önkéntesek között baráti kapcsolatok, az egymásra való odafigyelés igénye alakult ki, és erősödött. Programunkkal hozzájárultunk néhány önkéntes munkaerő-piaci reintegrációjához is. TÁMOP /

8 Önkéntesség társadalomtörténeti köntösben Jelen írásban Hankiss Elemér korábbi gondolataira - a társadalmi szolidaritás csaknem teljes hiánya ma már a válságból való kilábalásnak, az ország előbbre jutásának egyik legfőbb akadálya hívjuk fel a figyelmet. Fontos, hogy országunk az egymással törődő emberek társadalma legyen, azonban ha a diagnózis nem változik meg, nem sok esély van arra, hogy a következő évtizedben fejlődő, sikeres országban éljünk. Még egyetemistaként örömmel hallgattam tanáraim gondolatait a képzettségi és a tulajdonosi polgárságról. A Lajtán túli országokban egy szolidáris társadalom bontakozott ki. Milyen ideális dolog ez, gondoltam. A szabadság kis körei, egymásra figyelő csoportok; közösségek. Mikorra érünk ide itt az Alföldön - kérdeztem ekkor. Azt kell mondanom, hogy hatalmas utat tettünk meg. Az önkéntesség mára már jól körülhatárolt civil mentalitás lett. Az átmenet hosszú évtizedében, a fogyasztói társadalomban nem olyan könnyű megfogalmazni a közösségi üzeneteket. Jász-Nagykun-Szolnok megyében mégis megtették. A program továbbvitele már rajtunk múlik. Dr. Szarvák Tibor kulcsszakértő 8 TÁMOP /

9 Az önkéntesek és a fogadó szerveztek felkészítése Az Önkéntes Centrum menedzsmentje és szakemberei már a program öszszeállításakor, tervezésekor nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy az önkéntesek és a fogadó szervezetek felkészülten vegyenek részt a programban. Az önkéntes csoportok 8 órás felkészítése elegendőnek bizonyult arra, hogy tisztázódjon az önkéntesség fogalma, az önkéntesség filozófiai alapja, hogy a munkájáért mit kap, mit profitálhat az önkéntes. Minden csoportban röviden áttekintettük az önkéntesség magyarországi történetét. Részletesen beszéltünk az önkéntes munka kereteiről, és arról is, hogy milyen tevékenységekben tudnak az önkéntesek segítséget nyújtani. Fontos programelemként beszéltünk arról, hogy kik vehetik igénybe a segítségnyújtást, és kik lehetnek a program felhasználói. Bemutatásra került a ben megszületetett Önkéntes Törvény. Nagy gondot fordítottunk a kommunikációra, beszélgettünk a beszélgetés szabályairól, az empátiáról és a speciális helyzetek viselkedéskultúrájáról. Mindezeket a szakmai anyagokon kívül tesztek és kérdőívek színesítettek. A fogadó szervezetek felkészítése, motiválása során arról beszélgettünk, hogy egy-egy szervezet mit gondol az önkéntes munkáról, hol, milyen területen van szükség önkéntesekre, milyen feladatokat tudnak biztosítani számukra. Fontos volt megbeszélni, hogy ki a felelős az önkéntesek fogadásáért, feladattal való ellátásáért, ki bonyolítja és hogyan az adminisztrációt. Szó esett arról is, hogy miként történjen az értékelés és elismerés. Természetesen beszéltünk az önkéntesek koordinálásáról, az önkéntesek és a fizetett alkalmazottak kapcsolatáról, a pénzügyi forrásokról, az önkéntesség jogi környezetéről. Végezetül arról, hogy mit nyer a szervezet, miért jó neki ön- TÁMOP /

10 kénteseket fogadni, miért éri meg nekik az Önkéntes Centrummal és az önkéntesekkel együttműködni. A felkészítő program nemcsak Szolnokon, hanem a megye városaiban, településein is zajlott. A szervező munka során számos jó példával, együttműködési szándékkal találkoztunk. Karcagon, Kisújszálláson, Mezőtúron az önkormányzatok segítették a népszerűsítést a városok intézményeiben, biztosították a közös találkozók helyszíneit is. Kunszentmártonban civil szervezetek összefogásával indult a felkészítő munka, Jászboldogházán civil szervezet és önkormányzat összefogásával jött létre a közös program. Újszászon egy szociális intézmény vállalta és bonyolította a népszerűsítést, és közreműködött a felkészítés előkészületeiben. Természetesen a program utolsó szakaszában zajlottak, zajlanak a csoportok beszámolói a tapasztalatokról, eredményekről, élményekről, sikerekről. A program sikerét az önkéntesek lelkes munkája biztosította, mely nem valósulhatott volna meg a menedzsment és a szakemberek szakmai hozzáértése nélkül. Mindezért tisztelettel mondok köszönetet valamennyiüknek. Fazekas Sándorné kulcsszakértő és tréner 10 TÁMOP /

11 Néhány számadat A regisztrált önkénteseink között nagyobb számban jelentkeztek a nők. Ez talán összefüggésben lehet az önkéntesség szempontjából aktívabb fogadóterületek jellegével is. Jellemzően a női szakmák nyitottabbak az önkéntesek bevonására. Emellett nagy igény van minden területen a férfi munkaerőre is. Bíztató a jövőre nézve, hogy a férfiak is egyre nagyobb számban jelentkeznek önkéntesnek. Az Önkéntes Centrum működése megyei hatáskörű, de tevékenységének hatása a megyeszékhelyen a legerősebb. Az alábbi ábra is mutatja, hogy a szolnoki lakosság érdeklődése nagyobb az önkéntesség iránt. A vidéki önkénteseknek visszatartó erő lehet a térség hátrányos helyzete (munkanélküliség, szociális helyzet, iskolázottság, helyi fogadószervezetek hiánya, stb..). TÁMOP /

12 A program kezdetén főként a friss nyugdíjasok jelentkezetek. Később folyamatosan érkeztek a közép- és főiskolás fiatalok, tartós munkanélküliek, a munkavégzés szempontjából még aktív korúak is. Mára már majdnem minden korosztályt sikerült elérnünk és megmozdítanunk egy-egy önkéntes tevékenység során. Kevesebb kisgyermekes, nagycsaládos, GYES-en, GYED-en lévő anyuka érdeklődött - vélhetően szabadidő hiányában - az önkéntesség iránt. Projektünk sikerességét alátámasztják az alábbi számadatok: regisztrált önkénteseink száma 614 fő önkéntesen ledolgozott munkaórák száma fogadószervezetnél segítenek önkénteseink képzésen részt vett önkéntesek száma 170 fő 12 TÁMOP /

13 Ízelítő programjainkból június 5. Önkéntesek napja Szolnokon Az Önkéntesek Napja, amely június első szombatja, egy több éves múltra visszatekintő, egy napos, országos programsorozat. Legfontosabb célja, hogy felhívja a figyelmet az önkéntesek által végzett tevékenységek társadalmi jelentőségére, népszerűsítse az önkéntességet és növelje annak elismertségét annak érdekében, hogy minél több civil szervezet, cég, közintézmény és önkéntes kapcsolódjon be közcélú programokba. Minél több lehetőség adódjon önkéntes tevékenységben való részvételre. A kollégákkal úgy döntöttünk, hogy egy akcióval, önkéntesek által végzett munkával kapcsolódunk az országos rendezvénysorozathoz. Megkerestük Szolnok város kertészetének egyik munkatársát, akitől abban kértünk segítséget, hogy hol volna szükség a munkánkra. Az egyeztetések alapján a választásunk a Bálvány útra esett, ahol nagyon sok idős ember él. Ők már nehezen tudják rendben tartani a lakókörnyezetüket. 30 fő jött el a felhívásunkra, ők azok az önkéntesek, akik az előző hónapokban jelentkeztek az Önkéntes Centrumban, hogy szeretnének munkát vállalni. A legfiatalabb résztvevőnk 12 éves volt, aki nagyszülővel érkezett, így elmondhatjuk, hogy minden korosztály képviselte magát. Volt olyan önkéntesünk, aki szabadságot vett ki, hogy el tudjon jönni, mert olyan fontosnak érezte a segíteni akarást. Volt 4 hajléktalan önkéntesünk is. Szolnok város kertészetének munkatársa irányította a munkát. Hozott eszközöket, mi pedig vásároltunk kesztyűket és zsákokat. Mindenki kapott egy pólót, amelyben dolgozhatott, illetve teát, ásványvizet biztosítottunk a résztvevőknek. A zöld területek rendbetétele, gaztalanítás, a szemét összeszedése volt a fő felada- TÁMOP /

14 tunk és elmondható, hogy a munka végére látványos változáson esett át az érintett park. A munka végeztével többen is jelezték, hogy máskor is szívesen jönnek segíteni VIII. Civil Kavalkád és Bábu kampány szeptember 04-én, a Szolnok Város napi programok keretében ismét megrendezésre került a VIII. Civil Kavalkád. A programok helyszíne a Kossuth tér volt. Meghívásunkra 40 civil szervezet, mintegy 250 fővel jelezte a Kavalkádon való részvételét. A jelentkezők egy része nívós színpadi produkció előadásával színesítette programunkat a Civil Színpadon, míg a többség a számukra biztosított, egységes megjelenésű sátrakban mutatta be szervezete tevékenységét a város lakosságának, illetve ismerkedhettek egymás munkájával. Az Önindító program keretében, szokatlan gerilla marketing akció során igyekeztünk a lakosság figyelmét felkelteni az önkéntességre egy új, egyedi és játékos koncepcióval. A választás egy szimbolikus, önmagában élettelen dologra esett, amelyet a segítségnyújtás, önkéntesség, jó szándék vezérelte cselekedettel életre lehet kelteni. Az önkéntesek szimbólumai ezért próbababák, vagyis Gizi és Jenő lettek. A kampány üzenete az volt, hogy egy ötletes megoldással éreztesse: Mindenki lehet önkéntes! Mivel egyesületünk működteti a Civil Szolgáltató Központot is, így évek óta mi szervezzük a Civil Kavalkádot, ezért úgy gondoltuk, hogy önkéntesség ilyenfajta népszerűsítését mi is szívesen kipróbálnánk szeptember 4-én a VIII. Civil Kavalkád forgatagában. Elkértük a próbababákat, név szerint Gizit és Jenőt. Leültettük őket a Kossuth tér egy-egy padjára, mi pedig tisztes távolságból figyeltük az eseményeket. Gizi és Jenő egy padon üldögélve várták a melléjük gyanútlanul letelepedő megfáradt járókelőket, akiket megszólítottak egy beépített mikrofon segítségével és beszélgetni kezdtek velük arról, mi is az az önkéntesség. 14 TÁMOP /

15 Sebestyén Andrea a Szolnok Televízió műsorvezetője, illetve Kertész Marcella, Ónodi Gábor és Harna Péter a Szolnoki Szigligeti Színház színművészei saját hangjukat kölcsönözték a bábuknak. A próbababákkal lehetett fényképeszkedni és beszélgetni, illetve az Önkéntes Centrum sátránál a kollégáink és az önkénteseink szóróanyaggal és információkkal látták el az érdeklődőket. TÁMOP /

16 Önkéntesek Nemzetközi Napja december 2-án tartottuk az Önkéntesek Nemzetközi napját, mely egyben a 2010-es év zárása és értékelése is volt. Minden 2010-ben aktív önkéntesünket meghívtuk az évzáró rendezvényünkre, ahol értékeltük az elmúlt év tapasztalatait mind az önkéntesek, mind a fogadószervezetek, mind pedig a program megvalósítóinak szempontjából. Minden aktív önkéntesünket oklevéllel jutalmaztuk, és a 10 legaktívabb önkéntest pedig külön dicséretben részesítettük. Külön díjaztuk a fogadószervezetek közül is azokat, akik egész évben példaértékűen álltak az önkéntességhez, az önkéntesek fogadásához és ezzel hozzájárultak, hogy városszerte elfogadottabbá váljon az önkéntesség. Örömmel tapasztaltuk, hogy márciusa óta szépszámú bázisunk jött létre a városban, és az önkéntesek egy külön kis közösségként kezdtek el működni. Büszkék arra, hogy önkéntesek lehetnek, örömmel járnak elől a jó példával, hogy mi magunknak is segítenünk kell ott, ahol tudunk, ha módunkban áll. 16 TÁMOP /

17 Információs Pont 2011 az Önkéntesség Európai Éve. Szervezetünk pályázott és nyert is az Önkéntesség Európai Éve 2011 Információs Pont cím elnyerésére kiírt címpályázati felhíváson, így szervezzük az Önkéntes Év programjait is TeSzedd! Önkéntesen a Tiszta Magyarországért 2011 az Önkéntesség Európai Éve. Ebből az alkalomból a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nagyszabású önkéntes hulladékgyűjtési akciót szervezett TeSzedd! Önkéntesen a Tiszta Magyarországért elnevezéssel. Jász-Nagykun-Szolnok Megyében az akciónap előkészületeit a Megyei Önkéntes Centrum és a KÖTIKÖ-VIZIG együttműködésben koordinálta. A cél az volt, hogy május 21-én, szombaton az egész megyét mozgósítsuk, minél több önkéntes, baráti társaság, lakóközösség, civil szervezet, iskola, önkormányzat és vállalat bevonásával. Az Önkéntesség Európai Évéhez kötődően egy országos akcióhoz csatlakozva szerettünk volna egy kiemelkedő, valódi közösségi élményt szervezni a résztvevő önkéntesek számára. TÁMOP /

18 Szolnok városban 605 fő csatlakozott az akcióhoz, akik összesen kb. 100m³ hulladékot gyűjtöttek össze. A megye több településén is lelkesen csatlakoztak a felhíváshoz. Kiemelendő Jászberény, ahol 1572 fő közel 3,2 tonna hulladékot gyűjtött össze. Ezzel a teljesítménnyel az országos résztvevői lista élmezőnyébe került. Megyei szinten az akcióban összesen 4465 fő vett részt. A kijelölt helyszíneken lelkes kis csapatok serénykedtek a délelőtt folyamán. Nagyon örültünk annak, hogy igazi közösségi élmény kerekedett ebből a napból, így tehát elmondhatjuk, hogy az akció elérte célját. És emellett még a környezetünkért, városunkért is sokat tettünk! 18 TÁMOP /

19 Önkéntesek Napja Idén is megszerveztük az Önkéntesek Napját június 5-én Szolnokon. A régió másik két Önkéntes Centrumával együttműködve közös szakmai NCA pályázatot adtunk be, hogy forrást szerezzünk rá, amely pályázat nyert is. A Sződd bele magad! Önkéntesek Napja akció célja volt, hogy az Észak-alföldi régióban Önkéntes Centrumokat működtető társadalmi szervezetek (Nyíregyháza, Szolnok, Debrecen) egy időben ünnepeljék meg az Önkéntesek Napját. Mindhárom városban a Kossuth téren valósult meg a program, ahol az önkénteseket és a helyi lakosságot igyekeztünk népszerűsítő akciónkkal elérni. A helyszínen az önkéntesek egy nagyméretű szőnyeget szőttek közösen. Ezt az Önkéntesség Szőnyegének neveztük el, mely jelképezi a közös munka erejét és a szolidaritást. A szőnyeg jelenleg a Civil Ház falát díszíti. Ezen a napon csatlakoztunk az országos Fő tér akcióhoz is. A helyszínen bemutatkozó szervezetek interaktív programjain kívül egy központi önkéntes programba való bekapcsolódási lehetőséget is ajánlottunk a látogatóknak. Mindenki, aki kedvet érzett hozzá, önkéntesen készíthetett Magyarországra jellemző szárított gyógynövényekből (pl.: kamilla, levendula) kis illatpárnákat, amelyeket felajánlottunk és átadtunk az Eötvös téri idősek otthonának. A színpadon pedig különböző produkciókkal vártuk a kilátogatókat. TÁMOP /

20 Képzelt riport egy Földön-kívülivel az Önkéntes Nap kapcsán - Önkéntes nap?! Az meg mi volt? - Olyan önkéntes munkát végző emberek találkoztak ezen a napon, akik önszántukból kisétáltak a szolnoki Kossuth térre és együttesen szőnyeget szőttek illetve volt, aki csak csúfolta ezt a mesterséget, mint jómagam - illatpárnákat varrtak, lufikat eregettek és jól érezték magukat. - Kik azok az önkéntes munkát végző emberek? - Akik ellenszolgáltatás nélkül tevékenykednek. - Nem jár érte fizetség? - Forintálisan nem. Ellenben kapunk sok kedves mosolyt, csillogó tekintetet, sok-sok pozitív érzést. Kiegyenesedik tőle az ember és kicsit olyan, mintha lebegne. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az önkéntesek szentek, vagy mártírok. Ők is ugyanolyan emberek, mint bárki más. Csak képesek arra, hogy embertársaik felé forduljanak és megkérdezzék: -Segíthetek? - A mások problémáit a hátukra veszik?? - Nem, dehogy. Az önkéntesség nem arról szól, hogy mások gondjait a nyakunkba akasztjuk, hanem arról, hogy a sajátunkat amit mindenki cipel nap, mint nap egy pillanatra letesszük, mint egy nehéz zsákot. És ha kicsit belekukkantunk a másik ember zsákjába, talán legközelebb a saját zsákunk terhe könnyebbnek tűnik. - És mire volt jó ez a nap, ahol találkoztatok? - Arra, hogy megmutassuk azoknak, akik még nem végeztek önkéntes munkát eddig hogy ez milyen nagyszerű dolog. Itt mindenki megtalálja a szívéhez közel álló feladatot, ügyet. Egy jó csapat tagja lehet. Ha magányos, tartozhat valahová. Ha sok az energiája, itt hasznosíthatja. Ha kevés, itt feltöltődhet. Bárki csatlakozhat, aki úgy érzi, itt a helye, még a Földön-kívüliek is Göncző Piroska 20 TÁMOP /

21 Önkéntesek Hete Magyarországon június között az önkéntesség elismertségét erősítő egy hetes programsorozat került megrendezésre Önkéntesek Hete címen. A Civil Szolgáltató Központ és Önkéntes Centrum támogatásával Szolnokon is különböző önkéntes tevékenységekre került sor. A programok hat helyszínen: Szandaszőlős, Széchenyi lakótelep, Kertváros, Belváros, Újváros, Tallin városrészben valósultak meg. Volt kertszépítés, vetélkedő, meseolvasás, játszótér és parkrendezés, kulturális programok. Illatpárna átadás az Eötvös téri idősek otthonban DAN-TON Művészeti Egyesület nótadélutánja a II.sz. Városmajor úti Gondozási Központban Udvarrendezés a Szolnoki Családok Átmeneti Otthonában TÁMOP /

22 Önkéntes Roadshow Az országos Önkéntes Roadshow első állomásaként az Önkéntes Centrum részt vett a tiszafüredi Halas Napokon. A kétnapos rendezvényen az Önkéntes Központ Alapítvánnyal együttműködve lehetőségünk volt vidéki helyszínen is játékos feladatokon, és kézműves tevékenységeken keresztűl népszerűsíteni az önkéntesség gondolatát. Igyekeztünk a helyiek figyelmét is felhívni erre a kezdeményezésre, és gondolatformálás céljából egy kis közös önkéntes tevékenységre invitáltuk a rendezvényre kilátogatókat. Ugyanis a két nap során minden érdeklődőnek lehetősége volt hogy segítsen játékbabákat készíteni, illatpárnákat varrni, amelyeket a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet Szolnoki Családok Átmeneti Otthonának ajánlottunk fel. 22 TÁMOP /

23 IX. Civil Kavalkád szeptember 03-án a Szolnok Város napi programok keretében ismét megrendezésre került a IX. Civil Kavalkád. Meghívásunkra 57 civil szervezet, mintegy 300 fővel jelezte a Kavalkádon való részvételét. A rendezvényt Dr. Kállai Mária alpolgármester asszony nyitotta meg. A jelentkezők egy része nívós színpadi produkció előadásával színesítette programunkat a Civil Színpadon, míg a többség a számukra biztosított, egységes megjelenésű sátrakban mutatta be szervezete tevékenységét a város lakosságának, illetve ismerkedhettek egymás munkájával. TÁMOP /

24 Rajzpályázat Szervezetünk rajzpályázatot írt ki Kicsi vagyok én - segíthetek én címmel az önkéntesség európai éve, ezért idén különböző akciókat szerveztünk, ahol az önkéntes tevékenységet közelebb tudtuk vinni a lakossághoz, családokhoz. Azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek is nagyon érdeklődőek. A szülőkkel közösen végzett önkéntes tevékenység példamutatóan hat fejlődésükre és egyben jó családi program is lehet (pl. kerítésfestés, parkgondozás, virágültetés). A rajzpályázat meghirdetésével célunk az volt, hogy megszólítsuk az általános iskolák felső tagozatos tanulóit, hogy megismerkedjenek a segítségnyújtás ezen formájával is. A pályázatra nagyon sok pályamű érkezett a város több iskolájából is. A 4 tagú zsűri döntése alapján 7 művet sikerült díjaznunk. 24 TÁMOP /

25 Közös cél: megalapozni Szolnokon az önkéntességet. Úttörőként találkoztam először az önkéntességgel még a nyolcvanas években, amikor a kórházi beteg gyerekeknek báboztunk őrsünkkel. Azt ugyan nem tudtuk, hogy ez önkéntesség, de jól esett megszervezni, látni a csillogó kis szemeket, érezni: jól esett nekik a néhány percre kórterembe varázsolt csodavilágban kalandozni. 18 évesen magával ragadott a Vöröskereszttel Afrikába menni és segíteni életérzés. Az élet aztán mást hozott. Segíteni itthon: betegeknek, rákosoknak, fogyatékosoknak, árváknak, rászorulóknak. A média segítségével sikerül megmutatni milyen sokan segítenek önzetlenül másokon az önkéntesség éve, de eddig is, ezután is voltak, vannak, lesznek, akik ezt megteszik. Már az alig egy méteres emberpalánta is felsegíti elesett társát a homokozóból, ösztönösen vigasztalja, az iskolás átkíséri vak embertársát a zebrán. Mert a szeretet ösztönös, belénk kódolt csoda. A ma még - Nincs nekem erre időm! Az én kertemet mikor teszik rendbe? - Hozzám mikor jönnek takarítani? Van nekem e nélkül is épp elég bajom! mondatok mögé bújóknak is kijut talán még röpke életük során az a jó érzés, ami az önzetlen segítést követi. Ott legbelül. Sőt talán saját bajuk sem lesz már a kilátást eltakaró sötét felhő. S lassan a normális élet része lesz jó célért, saját elhatározásból, ellenszolgáltatás nélkül szépíteni, segíteni, összeszedni, felszedni, megtisztítani, örömet okozni. Mert bármilyen lassan is, világunk erre bandukol. A világ minősége ugyanis attól függ, mi milyenek vagyunk benne. Sebestyén Andrea Az önkéntesség szolnoki nagykövete TÁMOP /

26 Önkéntesek mondták: Mások számára önzetlenül végzett sokirányú tevékenység, mely az önkéntes számára tanulást, tapasztalást nyújt. Alcsi-Kátay nap Bartus Julianna Ha valaki tud önzetlenül másokon segíteni az tegye meg! Hiszem azt okkal születtem, hogy segítsek a mélyszegénységben élő cigányoknak és nem cigányoknak! Molnár Sándor Az önkéntesség egyben önzés is, hiszen sokkal többet kapunk, mint amennyit adni tudunk. Jakab Margit Öröm segíteni annak, aki valóban rászorul!!! Mészáros Béla Papp Izabella Önkéntes munkával jó kapcsolatokra lehet szert tenni. Kátai Szabolcs Gyermeknap Kunszentmárton Valamit megtenni szívvel, lélekkel és aztán nézni a másik arcát, ahogy mindebbe belefeledkezik. Azért szeretek önkénteskedni, mert jó programok vannak, és új kapcsolatokat építhetek ki. Mezeiné Csapó Erzsébet 26 TÁMOP / Bucsányi Ildikó

27 Tanoda Takarítás A különbség a között, amit megteszünk, és amire képesek lennénk, megváltoztathatná a világot. Duka Kata Jó időtöltés jót tenni. Ha Szívből Segítesz, Jobbá Teszed a Világot! Az önkéntességen keresztül valósíthattam meg álmaim 90%-át! Lakatos Dávid Kelemen Kata Fecske Jánosné Az önkéntesség a lehető legjobb módja annak, hogy önzetlenül, mindenféle viszonzás vagy ellenszolgáltatás elvárása nélkül segíthess embertársaidnak és közben társaságban légy, új ismeretségeket köthess másokkal. Értelmet ad, az életemnek. Látókörömet, ismerteimet, kapcsolataimat bővíti. Barátokat is adott. Halász Lászlóné Egyed Krisztina Az önkéntesség számomra az, ahogy egy jobb világot építhetünk, ahol az emberek segítik egymást és megtanulnak önzetlenül adni és kapni. Egy Csepp Figyelem szűrőnap a Kossuth téren Az egy éves önkéntességem tapasztalata: amennyi szeretetet, segítséget nyújtok embertársaimnak, annak a többszörösét kapom vissza. Mindennél többet ér, ha másoknak segíthetünk. Háner Réka Nagy Judit TÁMOP / Miklós Terézia

28 Önkéntesek mondták: Az önkéntesség segíteni akarás minden ellenszolgáltatás nélkül, jó szándékkal, tiszta szívvel! Magyar Ökomenikus Segélyszervezet szolnoki Családok Átmeneti Otthona Adománypakolás Szőllősi Klára Az önkéntesség, az önzetlenség és az emberi kapcsolatok egy tőről fakadnak. AZÉRT JÓ ÖNKÉNTESNEK LENNI, MERT JÓ ADNI és SEGÍTENI MÁSOKNAK. Bokor Erika Tóthné Hoppál Irén Igazi érték, amit másokért tehetsz. Jenővári Dani Együtt minden könnyebb. Az önkéntesség szolgálat, a szeretetet öszinte megnyilvánulása, mert adni jó, mert jó érzés szolidaritást vállani az emberekkel, a szociálisan rászorulókkal, szembesülni a felmerülő kihívásokkal, és azt megoldani, a megoldás kapcsán tapasztalatot szerezni, mely mindenkinek örömet okoz. Sehol annyi jó ember ismerőst nem találhatsz, mint az önkéntesek között! Benedekné Fejér Katalin Tompa Mihály Csak az tudja milyen önzetlenül segíteni, aki már legalább egyszer megtette! Pafféri Zoltánné Szeretettel, tisztelettel, odaadóan; egy mosolynyi fizetségért. 28 Vargáné Nagy Marianna TÁMOP / Márki Éva

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

KÉZIKÖNYV AZ ÖNKÉNTESSÉGRŐL

KÉZIKÖNYV AZ ÖNKÉNTESSÉGRŐL KÉZIKÖNYV AZ ÖNKÉNTESSÉGRŐL MAGYAR VÖRÖSKERESZT HUNGARIAN RED CROSS A kiadvány a TÁMOP 5.5.2-11/2-2012-0065 Az önkéntesség helyi népszerűsítése és önkéntes pont létrehozása Mezőkovácsházán projekt keretében

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Összefoglaló a TÁMOP projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről május 8.

Összefoglaló a TÁMOP projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről május 8. Összefoglaló a TÁMOP 2.1.2 projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről 2014. május 8. Készítette: Vári Barbara TÁMOP 2.1.2 kommunikációs munkatárs 1 A Intézet TÁMOP 2.1.2 projektirodája

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tartalom A pályázat célja... 2 A pályázat részcéljai... 2 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 2 Székhely Intézmény... 2 Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény...

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet Közösségi szolgálat Szt.Benedek Iskolaközpont KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Mi számít közösségi szolgálatnak? - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet - Ha ez a tevékenység

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

TÁMOP 5.5.2-10/4-2010-0012

TÁMOP 5.5.2-10/4-2010-0012 TÁMOP 5.5.2-10/4-2010-0012 Ajánló 1 Kedves Olvasó! A Hegypásztor Kör alapítása óta azóta dolgozik, hogy olyan társadalmi folyamatokat hívjon életre, amely az értékek megőrzését önkéntes, közösségben végzett

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 4. Megyei Civil Partnerségi Fórum 2014. október 20. A közigazgatás és a civil szervezetek Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A területi közigazgatás

Részletesebben

Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége

Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége Szervezetünk 2004 tavaszán jött létre fiatal, szenvedélybeteg-ellátás területén dolgozó szakemberek,gyógyult szenvedélybetegek és ifjúságpolitikai szakemberek

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

www.kozossegi.ofi.hu Mit értünk közösségi szolgálaton? olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják,

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE

REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE AZ ÖNKÉNTESSÉG ELTERJESZTÉSE BIHARBAN ALAPINFORMÁCIÓK 1. Szervezet neve: 2. (Rövidítése: ) 3. Szervezet közhasznúsági besorolása: nem közhasznú közhasznú kiemelkedően

Részletesebben

Diákok Közösségi Szolgálata

Diákok Közösségi Szolgálata Diákok Közösségi Szolgálata Az Országos Polgárőr Szövetség Programja Fogadó szervezet: JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ÉS TEGEGYESÜLETEI Megyei koordinátor: Lados Károly +36 30 487 9369

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

HÍRLEVÉL Augusztus/1

HÍRLEVÉL Augusztus/1 HÍRLEVÉL Augusztus/1 Köszöntjük Kedves Olvasóinkat! Már hetek, sőt hónapok teltek el a legelső nagyszabású bemutatkozó rendezvényünk, a Közös Ebéd óta, de a munka azóta sem állt meg. A választások közeledtével

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET Jelenlegi projektjeink Közösségfejlesztés KÖZTÁMHÁLÓ - közösségfejlesztés, a közösségi munka munkaformái, módszerei terjesztése Közösségi Munka Műhely - közösségfejlesztők

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció Megjelenések Mantra Communication 2013. július 11. Kommunikáció Két körben zajlott a kommunikáció június hónapban. Június első hetében sajtóközleményt adtunk ki

Részletesebben

Család és munka Papon

Család és munka Papon TÁMOP-2.4.5-12/3 A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Család és munka Papon Pályázati azonosító: TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0001

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Életen át tartó tanulás. A mozgássérült gyermekek rehabilitációjának minőségi sztenderdjei Európai eszmecsere EQUALREHAB

Életen át tartó tanulás. A mozgássérült gyermekek rehabilitációjának minőségi sztenderdjei Európai eszmecsere EQUALREHAB Életen át tartó tanulás Leonardo Da Vinci program A mozgássérült gyermekek rehabilitációjának minőségi sztenderdjei Európai eszmecsere EQUALREHAB European exchange of quality standards in rehabilitation

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

Mit értünk közösségi szolgálaton?

Mit értünk közösségi szolgálaton? Mit értünk közösségi szolgálaton? olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

NTP-FTH SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ

NTP-FTH SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ NTP-FTH-15-0036 SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tartalom 1. A pályázati program lényege... 3 2. A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenysége... 3 3. A pályázatban megfogalmazott célok

Részletesebben

Mennyire szolidáris a magyar?

Mennyire szolidáris a magyar? Mennyire szolidáris a magyar? Kiket és milyen módon támogat és támogatna Magyarország lakossága itthon és külföldön? Kutatási eredmények 2013. szeptember 4. 1 A kutatás háttere: Eurobarometer 2012: a magyarok

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Tartalom Bemutatkozás... 3 Motiváció... 3 Diákbizottság... 4 Hunya Gréta - Alelnök és tudományos bizottsági tag... 4 Szalay

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

A Z Ö K O S T A R T A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 4. É V I K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

A Z Ö K O S T A R T A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 4. É V I K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A Z Ö K O S TART A LA P Í T V Á N Y 2 0 1 4. É V I K Ö Z HASZNÚSÁGI J E L E NTÉSE 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 3. oldal II. A kettős könyvvitelt vezető ÖkoStart Alapítvány közhasznú egyszerűsített éves

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18160525-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60991 /1997/ 01/01/00068 BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY 1163 Budapest, GORDONKA utca

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

MŰHELYKONFERENCIA AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL

MŰHELYKONFERENCIA AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL MŰHELYKONFERENCIA AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ÉS ÖNKÉNTES MUNKA AZ IDŐSEK BERVA-VÖLGYI OTTHONÁBAN Törőcsikné Király Margit 2014.04.19. A FOGADÓ INTÉZMÉNY A KEZDET TALÁLKOZÁS

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

a nem mérhető siker nyomában

a nem mérhető siker nyomában a nem mérhető siker nyomában A Bethesda Kórház Alapítvány a budapesti Bethesda Gyermekkórház mellett az a célja, hogy a kórház fejlesztésére adományokat, alternatív forrásokat határozza meg, ugyanakkor

Részletesebben

"Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!"

Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT! "Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!" "Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT!" Családok egymásért, EGY - MÁSÉRT! - 2 0 1 4.0 2.2 8. A kötelék, mely igaz családod összefűzi, nem a vér, hanem az egymás élete iránti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

INFORMÁCIÓS KIADVÁNY

INFORMÁCIÓS KIADVÁNY INFORMÁCIÓS KIADVÁNY IDÉZET 2 TISZTELT OLVASÓ! ÁROP-1.A.3-2014-2014-0002 - Területi együttműködést elősegítő programok a Mezőtúri járásban Napjainkban egyre több figyelem fordul azok felé, akik élethelyzetükből

Részletesebben

Vállalkozónők Képviselőinek Hálózata

Vállalkozónők Képviselőinek Hálózata Vállalkozónők Képviselőinek Hálózata A siker útj tján 2012.04.26. Vállalkoz llalkozónők k Képvisel pviselőinek inek Hálózata MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt SEED Kisvállalkozás-fejlesztési

Részletesebben

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása Összegzés A női életpálya sajátosságai A nők munkaerő-piacra való visszatérését akadályozó tényezők Civil

Részletesebben

Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv

Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv BEVEZETŐ Tartalom Bevezető A nemzetközi YFU felépítése A magyar YFU felépítése Önkéntes feladatok A YFU egy önkéntes szervezet. Ez a füzet azért született,

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely)

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) A hódmezővásárhelyi Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató Gondozási Központjának szakmai vezetésére 212. március

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Mosolits Lászlóné Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Indokok Forrás: Skrabski Árpád- Kopp Mária: A bizalom, mint a társadalmi tőke központi jellemzője Indokok 1000 emberből két óra alatt mindössze

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2006.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2006. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2006. év 1. Kedvezményezett neve: Fegyvernek Önkormányzata belvíz- és csapadékvíz

Részletesebben

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisovi Program A hálózat A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt egyedi Bázisiskola Programja már 9 sikeres évet és rengeteg tapasztalatot tudhatott maga mögött 150 általános- és

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Civil szervezetekkel közösen megvalósított pályázati projektek

Civil szervezetekkel közösen megvalósított pályázati projektek Civil szervezetekkel közösen megvalósított pályázati projektek Év Cégneve Címe 2002 2003 Jó Szándék Horgász Horgász és e 3346 Bélapátfalva Petőfi S. u. 25 Széchenyi u. 12 Pályázat kiíró/támogató Európai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2006 óta támogatja a fogyatékos fiatal felnőtteket.

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása SAJTÓANYAG PAKTUM-PROGRESS A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum fenntartása című OFA/FP/2007-7249/0027 számú programról Paktum A paktum partnerség, esély a közös információs bázis, közös stratégia kialakítására,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM (köznevelési, közérdekű iskolai közösségi szolgálat) 2012. Előzmények, célok A ÉTA szövetség, mint fogadó szervezet 2011. második félévében kezdte meg a

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Megmozdítani a mozdíthatatlant

Megmozdítani a mozdíthatatlant Megmozdítani a mozdíthatatlant A Vissza az utcáról program tapasztalatai Szabó Andrea (Hajléktalanokért Közalapítvány) 1 A vissza az utcáról program előzményei 2010: 2011: a Magyar Köztársaság 2010. évi

Részletesebben

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt CIVIL RÉSZVÉTEL MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁBAN Szociális és környezetvédelmi fejlesztés a közösségi funkció megvalósítása során JAKUBINYI LÁSZLÓ SZIMBIÓZIS ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában X. Országos tranzitfoglalkoztatási konferencia A civil szervezetek szerepe a munkaerőpiacon hátrányos

Részletesebben

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Dr. Tóth Zsófia, áldozatsegítő szakreferens,

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

PlayIT. A Szakértő Bizottság döntése alapján 2015. évben a. márka elnyerte a Superbrands kitüntetést.

PlayIT. A Szakértő Bizottság döntése alapján 2015. évben a. márka elnyerte a Superbrands kitüntetést. I S M E R T E T Ő 2015 A Szakértő Bizottság döntése alapján 2015. évben a A PlayIT Magyarország legnagyobb Gamer és IT rendezvénye, valamint a legnagyobb látogatói számmal rendelkező hazai kiállítás, mely

Részletesebben