Az új kenyér ünnepe Téten

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az új kenyér ünnepe Téten"

Átírás

1 Államalapító királyunkat és az új kenyeret ünnepeltük augusztus 20- án megtartott ü n n e p i megemlékezésen a kettõskeresztnél. Augusztus 20-a az egyik legõsibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja. Augusztus 20-a 1945-ig nemzeti ünnep volt, majd ezt eltörölték, de az egyházi ünnepek sorában még ig ünnepelhették nyilvánosan. Az akkori rendszer számára az ünnep vallási és nemzeti tartalma miatt nem volt vállalható. Szent István õsi ünnepébõl az Új kenyér ünnepe lett, majd az új alkotmányt, mint az új szocialista államalapítást augusztus 20-ra idõzítették. Ettõl fogva között augusztus 20-át az alkotmány napjaként ünnepeltük. A rendszerváltás óta 1989-tõl a régi tradíciók szerint rendezik a Szent Jobb körmenetet. Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 3. szám Õsz Az új kenyér ünnepe Téten XI. téti városnapon Lehet, hogy sokaknak feltûnt, hogy kicsit más volt, mint az elõzõ években megszokott, de úgy gondoltuk, amint a városnapi megnyitón is elmondtam, csináljunk egy családias városnapot, ahol lehetõsége van mindenkinek amellett, hogy szórakozik, egymással beszélgetni, egymást megismerni. Sajnos eljutottunk odáig a mai társadalomban, hogy lassan a szomszédok nem ismerik egymást és lassan nem beszélgetnek egymással. Ebben az esetben nagyon nehéz olyan dolgot elvárni a lakosságtól, amelyre most már vannak kezdeményezések. A Kisalföldben is lehetett olvasni, hogy úgynevezett faluvigyázó szolgálat mûködik egyes Szent István ünnepének igazi újjászületése azonban csak 1991-ben történt meg. Az elsõ szabad választásokon létrejött Magyar Országgyûlés március 5-ei döntése Szent István napját hivatalos állami ünnepnek nyilvánította. A helyi állami ünnepen jelen lévõ lakosságot és meghívott vendégeket dr. Kukorelli László polgármester úr köszöntötte, majd ezt követõen ünnepi beszédet tartott. Beszédében felhívta a figyelmet Szent István jelentõségére, tevékenységére, melyet a nemzetek közötti egységet segítették elõ, beszélt fiához írt intelmeirõl is, melyek éppen úgy idõszerûek most, mint uralkodása idején. Hangsúlyozta a nemzet településeken, de az csak akkor mûködik, hogyha az emberek ismerik a szomszédjukat, tudják, hogy ki õ, akarnak vigyázni rá és akarnak szólni akkor, hogyha baj történik. Talán egy ilyen rendezvény is lehetõséget adott arra, hogy azok az emberek, akik eddig nem ismerték egymást, esetleg csak arcról ismerték a környezetükben élõket, ritkán találkoztak, leüljenek egymás mellé és beszélgessenek egymással. Bízom benne, hogy aki kilátogatott a XI. városnapra jót beszélgetett, jól szórakozott és jól érezte magát abban a közegben, ami itt fogadta. Dr. Kukorelli László polgármester egységének jelentõségét. Az evangélikus gyülekezet nevében Deák Ágota lelkész, a katolikus egyházközség nevében Kántor Antal kanonok-kerületi esperes hirdette az igét, és tartotta a hagyományos kenyéráldást, illetve szentelést. Az ünnepi megemlékezésen színvonalas mûsort adott a Téti Hajnalcsillag Dalkör, a Kisfaludy Károly ÁMK diákja Horváth Zsolt versse, a Csillagfény majorettek a Téti Ifjúsági Fúvószenekar zenészei. Az ünnepi megemlékezés méltó volt Szent István örökségéhez a több mint 1000 éves magyar állam fennállásához. Az ünnep rámutatott arra, hogy a múltunk tisztelete nélkül és a nemzet egysége nélkül nem lehet sikeres a nemzet. Az ünnepség megrendezésében részt vevõ összes segítõnek, közremûködõnek ezúton is köszönetet mondunk. A mindennapi kenyér az élet jelképe, kívánom mindenkinek jusson belõle elegendõ. Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzõ (Az ünnep alkalmából hangzott el) Kedves ünneplõ tétiek! Köszönöm az augusztus 20-i ünnep szervezõinek különösen Baranyai Lajos és feleségének azt az áldozatos szeretetet, amivel immár 12 éve folyamatosan minden esztendõben vendégül látnak bennünket. A hét elején villámlátogatást tettem Lengyelországban a Csestochowa-i Madonna kegyhelyén, így kedves Lajos és Klára szeretném átadni nektek a Szûzanyának ezt a képét, a Szûzanyáét, akinek felajánlotta Szent István királyunk annak idején a koronáját. Kívánom, ahogy mint Ti ökumenikus család, hiszen Lajos evangélikus, Klára katolikus, megvalósítjátok azt, amit mi szeretnénk mindannyian, - hogy egység és szeretet legyen közöttünk keresztények között. Isten áldjon benneteket és fogadjátok szeretettel Tõlünk! Kántor Antal kanonok Tartalom Városnap Augusztus 20. Nagycsaládosok Határtalanul Iskolai könyvtár fejlesztés Fejleszt a Sokoró Kft. Ökumenikus Istentisztelet Olvasónapló Segítsünk a tûzoltóknak! Vezetõváltás a dalkörben Szerencse

2 2 Megköszönjük az ünnepélyen részt vett szereplõknek, (Ifjúsági Fúvószenekar, Csillagfény Majorettek, Hajnalcsillag Dalkör, Horváth Zsolt és Kovács Balázs tanulóknak. Felkészítõknek (Steszli Tibor, Hajnal Nikolett, Szabó Hajnalka, Czifrik Sarolta) színvonalas mûsort. Baranyai Lajos és családjának, Makkos Dezsõné és családjának, Bognár László és feleségének, Nagy László és feleségének, Giczi Gyulánénak, Soós Dezsõné és családjának, Langné Balázs Ilonának, Borsodi családnak és az õket segítõ szomszédoknak, civil személyeknek a már hagyományossá vált beszélgetõs zsíros kenyér partit. Köszönet és nem utolsó sorban a Pedró pékségnek a megáldandó új kenyérért és pogácsáért is. Szülõföldem Téti Híradó Õsz Tisztelt Támogatóink! Az óvódás szülõk nevében szeretnénk megköszönni a kedves vásárlóinknak, hogy a téti városnapon egy-egy süteménycsomag megvásárlásával hozzájárultak új játékok beszerzéséhez, melynek nagyon fognak örülni az ovis gyermekeink. Külön köszönjük a finom süteményeket a téti cukrászoknak (Géber-, Mokka-, Õsze cukrászda) és a szódavizet (Mohai és Mohai Szikvíz Bt.), További támogatóinknak (Gazdíg család, Baresz papír), mellyel hozzájárultak a szülõi munkaközösségi tagok sütemény csomagjainak sokrétûbb és mennyiségileg nagyobb kínálatához, azok csomagolásához. Nem utolsó sorban köszönjük Tóth Tihamér és családjának a sátort, ami alatt hûsölhettünk és a hûtõt az üdítõk hûtésére. Támogatást kaptunk Tét Város Önkormányzatától és a piacot üzemeltetõ Nagy János úrtól is. Egyúttal kérnénk is, hogy októberben megrendezendõ bábszínházas mûsorunkra is augusztus városnapot támogatók és segítõk Tét Város Önkormányzata köszönetet mond mindazoknak a cégeknek, magánszemélyeknek, vállalkozóknak, akik támogatták mind anyagilag, mind személyes munkájukkal a évi városnap megrendezését! Köszönettel: Tét Város Önkormányzata Ackermann László, Bánfi Lajos, Boros Zoltán, Czéhmester Árpád, Diabetesz klub, Együtt Egymásért Egyedülélõk és Nyugdíjasklub Egyesület, Gács Zoltán, INO dolgozói, Katona Szabolcs, Langné Balázs Ilona, Nagycsaládosok Egyesülete, OTP, Pedró pékség, Polgárõrök, Sima Károly, Téti Sokoró FC sportolóinak és sportvezetõinek, Tóth Tihamér és Sallai Péter, Tûzoltók, Yan- Yan kínai bolt, Vöröskereszt téti szervezete, Zsolnai Ferenc és minden aktívan részt vett intézményi és önkormányzati dolgozó segítségét köszönjük. Fellépõk: Csillagfény majorettek, Kiszenekar, Ifjúsági Fúvószenekar, Hajnalcsillag dalkör, Balance TáncSport Egyesület, Voke La Vida Sweethearth jöjjenek el gyermekeikkel, a jókedvet, palacsintát, meleg teát biztosítjuk, csak a vidám gyereksereg hiányzik! Várjuk támogatni szándékozó lakosok adományait az óvodai játszótér felújítására nyitott számlaszámunkra, köszönettel vesszük. Téti Takarékszövetkezet Óvodai Szülõi Munkaközösségi tagok gyermekcsoport,.szórádi Nosztalgia Band. Köszönjük a helyi gyermekekbõl, felnõttekbõl álló alkotó mûvelõdési közösségeknek egyesületeknek, zeneiskolának, hogy színesítették produkcióikkal v á r o s n a p i rendezvényünket, megmutatták a lakosságnak és a rendezvényünkre l á t o g a t ó vendégeknek tudásukat, ösztönözve fiatalt, idõset arra, hogy köreikbe lépjenek és legközelebbi években újabb s z e m é l y e k részvételével, de továbbra is színvonalas bemutatókat láthasson a rendezvényre érkezõ közönség. (szervezõk)

3 2012. Õsz Szülõföldem Téti Híradó 3 Nagycsaládosok hírei Hosszú hónapok nem túl látványos, de megfeszített munkájának eredményeként, februárjában végre megalakulhatott Téten a Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete (GyeNE), a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) szárnyi alatt. A megalapítás célja elsõsorban az volt, hogy támogatást nyújtsunk azoknak a családoknak, akik elöregedõ társadalmunk megfiatalításához három, vagy több gyermek nevelésével járulnak hozzá. Bár a köztudatban az a téves elképzelés él, hogy három gyermek felett minden ingyen van, aki kicsit is nyitott szemmel jár, az tudhatja, hogy durva elferdítése ez a valóságnak. A több gyermek gondozása nagyobb anyagi teher, több munka, ugyanakkor sokkal több élmény is. Munkánk során szeretnénk a feladatokban támogatás nyújtani, de a nagycsaládos lét örömeit is megjeleníteni, elõtérbe helyezni. Tagjaink sorába szeretettel várunk minden olyan Téten, és a téti kistérség területén élõ nagycsaládost, aki szeretne egy olyan közösség tagja lenni, ahol az egymásért tenni hajlandó emberek bebizonyíthatják, hogy ami egyedül lehetetlennek látszik, azt együtt meg lehet valósítani. A GyeNE nem segélyszervezet, ami adományokat osztogat. Tagjai a kedvezményekre való jogosultság fejében tagdíjat fizetnek (6000,- Ft/év/család), a különbözõ feladatok elvégzéséhez munkájukat, kreativitásukat és jókedvüket adják. Sajnos a kötelezettségvállalás felelõssége rögtön a kezdetekkor okozott lemorzsolódást, a mûködéshez szükséges anyagi feltételek (könyvelési feladatok, nagycsaládos kártya gyártási költsége, NOE tagdíjfizetéshez kötött adományának átadása) a tagdíj befizetések késlekedése miatt megcsúsztak, de el nem maradtak. Mi történt a megalakulás óta? Húsvétváró foglalkozást tartottunk án, amihez Deák Ágota lelkész asszony biztosított helyet az evangélikus közösségi teremben. Az összegyûlt gyerekek és (gyermeklelkû) felnõttek megtanulhatták a tojás írókázás alapjait, sógyurmából alkothattak, csuhéból virágokat készíthettek, WC-papír gurigákból nyuszit, kiscsibét kelthettek életre. Azok a fiúk és lányok, akiket kevésbé kötöttek le a húsvéti készülõdés örömei, a csocsó asztal mellett szereztek élményeket. Május 12-én részt vettünk a NOE családi napján, Budapesten, ahol számos programot vehettünk igénybe óriási kedvezményekkel, többek között a Természettudományi Múzeumba is bejutottunk. A gyerekeknek óriási élmény volt a vonatozás, a sárga villamos, a kifogyhatatlan gyermekprogramok sora. Kézmûves foglalkozással mi is bemutatkozhattunk a közönségnek. Nagy büszkeséggel töltött el minket, hogy Csizmazia Attiláné, Andi a Mosolyvirág Debreceni Nagycsaládosok Egyesületének Életmesék címû pályázatán különdíjat nyert, amelyért oklevelet vehetett át a szervezõktõl. Család-rajz pályázaton Doktor Tamarát szintén különdíjjal jutalmazták. Gratulálunk nekik! Az eseményt némileg beárnyékolta, hogy a tagdíjbefizetések elmaradása miatt az útiköltségre pályázni nem volt lehetõségünk. Azonban meghazudtolva a téti emberekrõl alkotott negatív sztereotípiákat, több helyrõl is kaptunk támogatást és segítséget június 02-án a hitoktatásban részesülõ gyermekek ökumenikus tanévzáró istentisztelete után rendezett családi napon vettünk részt, ahol szintén kézmûves foglalkozást tartottunk: makksipkából készültek gyönggyel díszített hajgumik, dióhéjból kishajók, papírgurigákból virágok. Fantasztikus élmény volt gyereknek, felnõttnek egyaránt június 10-én sor került az elsõ adományok szétosztására is. A NOE-n keresztül jó minõségû (Vénusz) étolajat adhattunk át a tagdíj idõarányos részét befizetõ tagjaink számára. Költségként csupán a szállítási díj merült fel (literenként 35,- Ft). Így családtagonként 5-10 liter olajhoz jutottak hozzá tagjaink. A városnapon a legapróbbak szórakoztatására biztosítottunk játékteret, amit a gyerekek örömmel birtokba is vettek. Kudarcként könyveltük el, hogy az általunk megkeresett tanszergyártóknál nem sikerült támogatást kiharcolni m a r o k n y i csapatunk számára. Az év hátralevõ idejében már a mikulásra és a karácsonyi készülõdésre koncentrálunk. Tagjaink vállalkozó kedvû gyermekeinek szeretnénk biztosítani a Mikulásvonat egész napos rendezvényen való részvételt, maradandó jó élményeket szerezve nekik. Reméljük, minél többen érzik át a közösség örömét és erejét, és csatlakoznak hozzánk. Jelentkezési lapot lehet kérni en a címen, vagy személyesen Doktor Attiláné, Szabó Ilona egyesületi elnöknél (tel: 20/ ), vagy Somogyiné Müller Mónika egyesületi segítõnél (70/ ). Azok számára, akik év közben csatlakoznak hozzánk, a NOE által nyújtott kedvezmények 2012-re sajnos nem elérhetõek, de az egyesület saját maga által megszerzett támogatásaira jogosultságot szereznek. Feltétel az idõarányos tagdíj megfizetése (minden tagként eltöltött teljes hónapra 500,- Ft/család), amelyet a téti Takarékszövetkezetnél vezetett as számú bankszámlára lehet befizetni, és a banki bizonylattal igazolni. Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni mindazok segítségét, akik lehetõségeikhez mérten támogattak minket már akkor, amikor mûködésünk még szinte el sem kezdõdött. Köszönetet mondunk Tét Város Képviselõtestületének, a Téti Takarékszövetkezetnek, a Vadrózsa Gyógyszertárnak, a BARESZ papírírószer boltnak, és minden olyan személynek, aki kétkezi munkáját, ötleteit, szabad idejét, mosolyát adta hozzá ezekhez a hónapokhoz! A GyeNE vezetõsége.

4 4 A Sokoró Ipari és Kereskedelmi Kft. 112 millió forint uniós támogatást nyert a Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása címû pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A közel fél milliárd forintos összköltségvetésû beruházásból nemcsak raktárat bõvítenek, új gépeket szereznek be, de új munkahelyeket is teremtenek. A több mint 60 éves múlttal rendelkezõ, téti székhelyû Sokoró Ipari és Kereskedelmi Kft. a kistérség gazdasági életében kiemelkedõ jelentõséggel bír. A részben fémipari profilú, részben jármûipari összeszereléssel foglalkozó cégnél nagy gondot fordítanak a folyamatos fejlesztésekre, melyeket nagyrészt saját forrásból valósítanak meg. A 2012-es év ebbõl a szempontból meghatározó, hiszen hosszú évek óta most nyílt ismét lehetõség arra, hogy a saját forrásokat a beruházások terén uniós támogatással is kiegészítsék. A 488 millió forintos projekt keretében ingatlanfejlesztésre is sor kerül: új raktárépület épül, mellyel megoldhatóvá válik az alapanyagok fedett területen való tárolása. Ennek következtében az üzemi területen olyan átrendezõdés valósulhat meg, mellyel a gyártási folyamatok átláthatósága növelhetõ, a kényszerû Szülõföldem Téti Híradó A Sokoró ismét fejleszt, ezúttal uniós forrást is nyert Õsz anyagmozgatások a töredékére csökkenhetnek. Technológiai korszerûsítést jelentõ gépbeszerzések (lézervágó, CNC esztergagép, profilhajlító berendezés, kompresszorok) is történnek, melyek a szélesebb körû fémmegmunkálási lehetõségek miatt a társaság értékesítési potenciálját is pozitívan befolyásolják. A környezetvédelmi, energiahatékonysági szempontok szintén elõtérbe kerülnek, hiszen hatékony elszívó berendezést telepítenek a már mûködõ hegesztõrobotok mellé, illetve az üzemcsarnokok világítása is korszerûsítésre kerül. A projekt keretében a korábbi átlagos létszám megtartása mellett 25 új munkahely létrehozása is szerepel. A cégrõl és a fejlesztésekrõl bõvebb információt a oldalon olvashatnak. Kapcsolat: Majsa Sándor, ügyvezetõ igazgató Telefon/fax: 0696/ ; 0696/ Ékszerdoboz a város közepén Az utazó megcsodálhatja az evangélikus templommal szemben egy éve épült rózsákkal körülvett két tornyú szemet gyönyörködtetõ épületet. Részben hasonlít az elõzõre, ami a Silbersdorff család tulajdona volt 1945-ig. a vezetõség ma is õrzi és ápolja a család emlékét. Gondozzák Silbersdorff Ferenc és felesége Kertész Anna sírját a római katolikus temetõben. Az épület stílusában megõrizte az elõzõ irodaház formáját és azt megemelve csodálatos épületet hozott létre, melyben korszerû, tágas és a kor elvárásainak megfelelõ színvonalú munka folyhat. A Hagyományõrzõ Egyesület köszöni, hogy a Sokoró Kft. vezetõsége õrzi és ápolja a múlt emlékét. További sikerekben gazdag éveket kívánunk nekik. Kiss Lászlóné A Kisfaludy Károly Általános Mûvelõdési Központ sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. Által kiírt Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek - címû felhívásra. A támogatásként Ft érkezik az Az ismeri az én országomat, aki állt már a szivárvány alatt. címû program megvalósítására. A pályáztató szándéka az, hogy a magyarországi közoktatási intézményekben tanuló hetedikesek megismerkedjenek a határon túli magyarlakta területeken élõ magyarság értékeivel tanulmányi kirándulás keretében. Kirándulásunk célja, hogy megismerkedjünk Erdély történelmi helyeivel, természeti kincseivel, a határon túli magyarság értékeivel, hagyományaival, magyarságtudatával, problémáival. A tanulmányi kiránduláson tananyag tartalmak kerülnek feldolgozásra élményszerûen, az adott történelmi helyszínen. Reményeink szerint a projekt keretében közelebb tudjuk hozni tanulóinkhoz Erdélyben élt és munkálkodott tudósainkat, költõinket, íróinkat, történelmi személyiségeinket. "Építsük egy újabb kor Bábelét"- Kisfaludy Károly Általános Mûvelõdési Központ általános iskolai könyvtárának infrastruktúra-fejlesztése címû pályázata Ft összegû támogatásban részesül az NFÜ döntéshozóinak jóvoltából. A Kisfaludy Károly Általános Mûvelõdési Központ szervezeti keretei között mûködõ iskolai könyvtár 294 tanuló tanulás-tanítás folyamatában jelentkezõ szaktanáritanulói igények kielégítését végzi. Az iskolai könyvtár az ÁMK szerves része, az oktató-nevelõ munka egyik eszköztára, szellemi bázisa. A tervezett infrastrukturális fejlesztés célja a könyvtár-pedagógiai program megvalósíthatóságának biztosítása; a helyi pedagógiai programban rögzített célok megvalósításának segítése; a tanulók önálló tanulásának, könyv és könyvtárhasználati ismereteinek elmélyítése; könyvtárhasználatra épülõ órák feltételeinek a 21. sz. oktatási követelményeinek eleget tevõ megteremtése. A fejlesztés eredményeképpen erõsödik az iskolakönyvtári oktatásban, képzésben betöltött szerepe, alkalmassá válik más könyvtárakkal való IKT alapú kapcsolattartásra. A fejlesztés szervergép és munkaállomások, könyvtári szoftverek, fogyatékkal élõk esélyegyenlõségének növelését szolgáló eszközök beszerzésére irányul. Fodor Pálné igazgatóhelyettes, pályázatíró

5 2012. Õsz Szülõföldem Téti Híradó 5 Tisztelt Lakosság! Településünk egyes útkeresztezõdései balesetveszélyessé váltak az úttestre kihajló növények (díszfák, sövények, diófák, gyümölcsfák, stb.) miatt, amelyek akadályozzák a szabad kilátást, és az úton történõ balesetmentes közlekedést. Kérem a kihajló fent említett növényeket az érintett ingatlan tulajdonosa (használó, bérlõ) visszavágni szíveskedjenek. Szíves közremûködésüket köszönöm! Tisztelettel: Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzõ ei ülés:! Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazta Dr. Kukorelli László polgármestert, hogy az OPTIMÁLIS BIZTOSÍTÁSI PORTFOLIÓ KFT-VEL (1181 BUDAPEST, ÜLLÕI U. 395.) a szerzõdést megkösse, azzal, hogy a kft. a jelenlegi biztosítási szerzõdésekkel maximum azonos áron, több, szerzõdésben rögzített Önkormányzati hírek szolgáltatással adjon ajánlatot biztosítási szerzõdésre. A biztosítási szerzõdés felülvizsgálata folyamatban van.! T é t V á r o s Önkormányzatának képviselõtestülete úgy határozott, hogy az iskolabõvítési beruházáshoz az NYDOP-5.3.1/A azonosító számú támogatási szerzõdésben foglalt támogatás kiegészítéseként e Ft 10 év futamidejû beruházási hitelt kíván igénybe venni a Magyar Fejlesztési Bank Zrt-tõl. A hitel biztosítékaként az önkormányzat a Gyenesdiás, Tulipán u. 3 sz. alatti 417. helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú üdülõt ajánlotta fel. A képviselõ-testület kötelezettséget vállalt a hitel és járulékai visszafizetésére, ezen kötelezettségeket a hitel futamideje alatt az éves költségvetésében megtervezi és jóváhagyta. A beruházási hitel elbírálás alatt van.! Tét Város Képviselõ Testülete folyószámlahitel igénybevételét rendelte el. A hitel célja: mûködési bevétel-kiadási ütemeltolódás áthidalása (átmeneti likviditási szükséglet kezelése). A hitel összege: ,- Ft. A hitel futamideje: december 21.Hitelfedezet:az Önkormányzat Képviselõ Testülete kötelezettséget vállalt:a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a futamidõ alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét, annak hitel fedezetéül történõ engedményezését, továbbá az Önkormányzat tulajdonában álló 9100 Tét, Rákóczi u. 1/b. 138/1 hrsz-ú (lakóház épület) és 9100 Tét, Gyõri u /6 hrsz-ú (raktár épület), valamint a 9100 Tét, Gyõri u /7/A/3 (iroda épület) üzleti vagyonnak minõsülõ, tehermentes ingatlanokat.! Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete hozzájárult ahhoz, hogy a Kisfaludy Károly ÁMK pályázatot nyújtson be az Iskolai tehetséggondozás TÁMOP kódszámú pályázatra. A Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában TÁMOP /1 kódszámú pályázatra. Az Innovatív iskolák fejlesztése TÁMOP kódszámú pályázatra, és az Óvodafejlesztés TÁMOP /2 kódszámú pályázatra, azzal a feltétellel, hogy bármely nyertes pályázat esetén a szerzõdéskötés elõtt újratárgyalja ezt a témát a képviselõ-testület. A pályázatok a megfelelõ idõpontokban benyújtásra kerültek, elbírálásuk folyamatban van. Olvasói levél A Szülõföldem Téti Híradó városi folyóirat következõ számában szeretném, ha néhány sor és egy fénykép erejéig hírt adnának arról a számunkra fontos eseményrõl, hogy édesapánk, Farkas Károly Gyõri út 21. szám alatti lakos betöltötte 90. életévét július 11-én, ezzel belépett a "szépkorúak" táborába. Ezen alkalomból polgármester úr, alpolgármester úr és jegyzõ asszony ünnepélyes keretek közt adta át a kormány és az önkormányzat "Emléklap"-ját. Ez utóbbin Arany János Toldi estéje c. versébõl való - találó - idézet is található: Õszbe csavarodott a természet feje, Dérré vált a harmat, hull a fák levele, Rövidebb, rövidebb lesz a napnak útja, És hosszúkat alszik rá, midõn megfutja. Ami Édesapánk nacionáléját illeti: anyai ágon a morvaországi Brno-ból, apai ágon Kapuvár- Babótról jöttek Tétre az õsei, és Õ a Farkas asztalos dinasztia utolsó tagja, akinek keze munkáját sok téti ház (is) hirdeti. Kortársaihoz hasonlóan Õ is világot járt ember: Mosonmagyaróvár, Gyõr, Fehérvár, Seregélyes, Bécs, Pozsony, Záhony, Kijev, Moszkva, Karpinszk - mind-mind egy régmúlt korszak állomásai, röpke 5-6 év alatt. Ami végigkísérte életét: élni és tenni akarás, a nehézségek leküzdése, a dolgos hétköznapokat követõ szórakozás, erõgyûjtés az elkövetkezendõ feladatokhoz. Aztán gyermekek, majd unokák, akik sokszor hallgathatták hadifogságának az idõ távlatából egyre meseszerûbb, szívmelengetõ, néhol humoros történeteit. Három emberöltõt felölelõ 90 esztendeje alatt volt része bánatban, kínban, fájdalomban, örömben, boldogságban és szeretetben egyaránt. Elkövetkezendõ éveiben csak az utóbbiakat kívánjuk neki. Lánya: Farkas Mária Gyöngyi és Fia: Farkas Károly Viktor A játszótérért! Tavaly õsszel, nagyrészt adakozásból, elkészült a játszótér elsõ üteme,a városunk apró lakóinak nagy örömére. Gyakran kilátogatok a kisunokámmal, és sajnos sokszor azt tapasztalom, hogy kevés a játék, és sokszor a kicsiknek sorba kell állni, hogy valamelyik játékot kipróbálhassák. A város költségvetése nagyon szoros, a futó beruházások önrésze minden anyagi erõt felemészt (iskola- óvodabõvítés), és nem jut a játszótér továbbfejlesztésére. Ezért fordulok a város kis lakói nevében a téti lakosokhoz, vállalkozókhoz, hogy segítsenek a játszótér fejlesztésében. Meghirdetnénk egy olyan akciót, hogy Ajándékozz egy játékot a téti gyermekeknek. Természetes, a tehetõs polgárok, vállalkozok egyedül is, de összefogva is vásárolhatnak egy-egy játékot, amin azután egy kis táblán feltüntetjük az adományozó(k) nevét. A kérés csupán az lenne, hogy aki úgy határoz, hogy részt vesz az akcióban, a szándékát egyeztesse a PM hivatallal, mert csak a szabványnak megfelelõ, mûbizonylattal ellátott játékok kerülhetnek elhelyezésre. Talán mondanom sem kell, hogy az új játékok milyen örömet fognak okozni a város ifjú polgárainak! Köszönettel a téti gyermekek nevében! Zsolnai Ferenc

6 6 Szülõföldem Téti Híradó Ökumenikus Istentisztelet a Római Katolikus templomban június 23-án megtelt a katolikusok nagyon szép temploma katolikus és evangélikus hívekkel. (Kisbabotról is érkeztek evangélikusok a szentmisére.) Végül nem lenne nagy hír, hiszen már több alkalommal is volt ökumenikus istentisztelet: idõsek napja, óvódások szereplése mindkét templomban, ökumenikus esküvõ 2001-ben, feszületszentelés Szentimrén, legutóbb 2012-ben az új iskola alapkövének megáldása. Ökumenikus = keresztények egymásra találását jelenti. A június 23.-i rendhagyó Istentisztelet (szent mise volt abból az alkalomból, hogy Kántor Antal kanonok úr meghívta a már 7 éve ismert lelkésztársát a fiatal (30év körüli) indiai papot Chavvakula Lourdurrajut. A misén közremûködtek Kántor Antal kanonok úr, Deák Ágota evangélikus lelkész, Szabó Olvasónapló: dr. Nagy Sándor téti származású õstörténet kutató tanulmánya a magyar nép kialakulásának a történetérõl Budapesten, 2011-ben jelent meg. Mivel a városunk és környéke neveit sokszor idézi a tanulmányában, mint érdekességet, néhányat ismertetek a tanulmányából. dr. Nagy Sándor, aki az USA-ban halt meg 1972-ben, a kutatásai alapján azt állítja, hogy Krisztus elõtt hatezer évvel ezelõtt Mezopotámia déli részén - élt sumer nép szétszóródott a világban, így a vándorlásai során eljutott a Kárpát medencébe is. Ez évszázadokkal a honfoglalás elõtt történt. A honfoglaló magyarság tehát már itt találta az õsi sumérek utódait, akikkel keveredett. dr. Nagy Sándor az elsõk között volt, aki a régészet és a nyelvészet tudományát ötvözte õstörténeti kutatásaihoz. Az alábbiakban azokból a nyelvtudományi kutatásaiból ismertetek néhányat, amely a városunkkal kapcsolatos és a sumer magyar rokonságot igyekszik bizonyítani. Sumer eredetû családi nevek a következõk. Bana, Kernya, Csanda, Csupor, Csemez, Barta, Barsza, Nagy, Mészáros, Süke, Salamon, Szabó, stb. A Kernya név a sumer keri vagy kirina szóból származik. Jelentése nagy kert. Ferenc volt polgármester és Bognár Eszter tanuló, orgonált Trombitás Balázs. Az indiai pap elmondta, hogy Magyarországon tanult, Budapesten szentelték pappá. Érthetõen választékosan beszéli nyelvünket (az ékezetek kivételével). A budapesti szentelést követõen Indiába, szülõvárosába Rayawaromba utazott (8ezer lakosú város), ahol szülei és testvérei (2 lány, 1 fiú) társaságában 6 órán át tartott ünnepség keretében nagy tömeg elõtt misszionáriussá szentelték. Indiai szokás szerint a család elsõszülött fiútagjának kell gondoskodni idõs szüleirõl és mivel Lourdu atya nem megy egyenlõre vissza Indiába a korban legidõsebb fiútestvéréé lesz ez a feladat. Szeptembertõl Pécsett fog szolgálni egy évig, mint káplán. Az atya beszélt az Sumérek Téten? Ez a név emberre vonatkoztatva nagy kertût, tehát gazdag embert jelent. A Csanda név elemezve: cson-du, vízadót, vízforrást jelent. A Csupor kielemezve: cso-poharu, jelentése vizespohár. A Csemez jelenthet kis mezõt, de lehetett az õsi alakja a csomazu is. Ennek a jelentése vizes mezõ. A Mészáros szó sumer õse a maszaru, a jelentése pedig szétvágó. A mészáros tényleg szétvágja a húst. A Süke szavunk a sumer saku szóval egyezik. A Salamon a sumer alamu szóból származik, jelentése szelíd, békés. dr. Nagy Sándor következtetése, hogy a Kárpát medencei õstelepes magyar népben a mezopotámiai õsi hazájából kiüldözött sumer nép élete folytatódik. Említésre érdemes, hogy a téti határnak azt a részét, amely valaha a besenyõké volt, ma is Kangérnak nevezik. Ez pedig a török kán-gár szóból származik, és a kán seregét vagy népét jelenti. Sajnos e ismertetés írójának a családi nevét sem a sumer, sem a török nyelven nem olvastam az ismertetett írásban. T-TI H László indiai emberek nehéz anyagi helyzetérõl, mint mondta legfõbb gondot a tiszta víz, az ivóvíz okozza. Híradásokból tudjuk, hogy az ökumenikus segélyszervezet segíti a fejlõdõ országokat Etiópiát, Indiát is. Vizet visznek, pénzt gyûjtenek (telefonhívással is lehet segíteni). A segélyszervezet dolgozói megtanítják az ottani embereket, hogyan tartsák karban kútjaikat. Munkájukért fizetést is kapnak, legutóbb Etiópiában jártak. Ebben a rohanó világban, ahol sok esetben az önzés uralkodik, jól esik megtapasztalni, hogy nem feltétlenül kell ennek így lenni. Lourdu atya is így gondolja. Tét után Gyõrben is misézett. Köszönjük Kántor Antal kanonok úrnak, hogy részt vehettünk mi evangélikusok is ezen a különleges Istentiszteleten. Kiss Lászlóné Õsz SEGÍTSÉGET KÉRNEK A TÛZOLTÓK Július elején sajnálatos dolog történt tûzoltás közben. Gépkocsink szivattyúja elromlott. A szivattyú szétszedése is több napba telt, de a javításhoz szükséges alkatrészek beszerzési forrásának felkutatása, az alkatrészek beazonosítása még több idõbe. Ez egy 30 éves szivattyú, még szerencse, hogy lehet hozzá alkatrészt kapni. Az általunk megjelölt alkatrészekre közel ,- Ft-os árajánlatot adott a forgalmazó cég. Egyes alkatrészekre próbáltunk javítót keresni, de a szükséges alkatrészek ára így is meghaladja az ,- Ft-ot. Ez csak az anyagok ára mivel a javítást magunk, illetve segítõkkel végezzük. Kérném azok segítségét, akik hozzátudnak járulni a fenti költségek fedezéséhez, hogy támogatásukat a Téti Takarékszövetkezetben lévõ számú számlánkra juttassák el. A jól mûködõ tûzoltó gépkocsi mindnyájunk biztonságát szolgálja. A lakosság tûzbiztonsága érdekében, kicsit átalakítottuk autónkat a javítás idejére. Most egy sokkal kisebb hordozható szivattyút helyeztünk a gépkocsiba, amivel szükség estén tudunk tüzet oltani. (Csak ez sokkal gyengébb teljesítményû.) Reményeink szerint egy hónapon belül sikerül visszaszerelnünk a már megjavított szivattyút. Ezért kérjük, aki tud, segítsen az új alkatrészek megvásárolásában. Van vidámabb dolog is az egyesület életében. A Városnapon bemutatkozott iskolás csapatunk. A rendelkezésre álló rövid idõ alatt is nagyon ügyesen elsajátították a kismotorfecskendõ szerelés fogásait. Gratulálok nekik! Várjuk még a hasonló korú (10-14 év közötti) gyerekeket! Akik esetleg kedvet kaptak a Városnapon látottakhoz, és érdeklik õket a tûzoltós dolgok, jöjjenek bátran, nem fogják megbánni! Nyugodtan érdeklõdhetnek az iskolás csapatunkhoz tartozó gyerekektõl. Jelentkezni lehet: Bõsze Gábornál a vagy a (ügyeletes telefonon), Varga Miklós Zsoltnál a telefonszámon. Segítségüket elõre is köszönjük, az iskolás csapatba jelentkezõket pedig várjuk! Tisztelettel: Tét Város Tûzoltó Egyesülete nevében Varga Miklós Zsolt elnök

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Új helyen a Kisfaludy Emlékkiállítás!

Új helyen a Kisfaludy Emlékkiállítás! Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 1. szám 2012. tavasz Új helyen a Kisfaludy Emlékkiállítás! 2010. évben Karácsony elõtt beszélgettem Nagy Mihály úrral, aki akkor elmondta nekem, hogy amennyiben

Részletesebben

Kistérségi Gyógyítóház

Kistérségi Gyógyítóház Téti Híradó Városi Folyóirat XV. évfolyam 2. szám 2010. Nyár Kistérségi Gyógyítóház alapkövének ünnepélyes letételére került sor 2010. június 4-én a volt Süke iskola helyén. Tét Város Önkormányzata pályázatot

Részletesebben

II. Óvodás Motoros Felvonulás 2015. június 6-án került megrendezésre második

II. Óvodás Motoros Felvonulás 2015. június 6-án került megrendezésre második Téti Híradó Városi Folyóirat XXI. évfolyam 2. szám 2015. Nyár II. Óvodás Motoros Felvonulás 2015. június 6-án került megrendezésre második alkalommal az Óvodás Motoros Felvonulás.A megnyitó után a gyerekek

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

Farsangi felvonulás Bõben

Farsangi felvonulás Bõben Rövid hírek Lócs Jelmezes mulatság A lócsiak kis közössége is maskarába bújva köszöntötte a farsangot, búcsúztatta a telet február elsõ szombatján. A hangulatot a Farsangi felvonulás Bõben A farsang a

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában 2009. december 18-án ismét megrendezésre került városunkban a már hagyománnyá vált Mindenki karácsonya ünnepség. A hideg, de csapadékmentes időnek köszönhetően, nagy örömünkre idén szabadtéren tarthattuk

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód. A szabadság levegõje Emlékezés ötvenegy év távlatából

Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód. A szabadság levegõje Emlékezés ötvenegy év távlatából ingyenes kiadvány I ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód A Raiffeisen Bank Zrt. ajánlata alapján húsz éves futamidõre, három év türelmi

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben

Atanévkezdésre elkészül

Atanévkezdésre elkészül XXIII. évfolyam 7. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. július Jó ütemben halad a felújítás Atanévkezdésre elkészül az Árpád Fejedelem Általános Iskola megújult tornacsarnoka. Szeptember

Részletesebben

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2011. JÚNIUS 24-én, pénteken 16 órától 23 óráig a Kiss József Helytörténeti

Részletesebben

Szilveszteri futás 2013.

Szilveszteri futás 2013. III. évfolyam 1. szám 2014. január 16. A dombóvári járás közéleti, kulturális és információs lapja Az óév utolsó napján a 90-es évektől Dombóvár kiemelkedő programja a szilveszteri futás. Az előző évekhez

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

Kerékpárút építése Mosonmagyaróvár Levél Hegyeshalom Országhatár között

Kerékpárút építése Mosonmagyaróvár Levél Hegyeshalom Országhatár között Levél Önkormányzatának időszaki lapja Kerékpárút építése Mosonmagyaróvár Levél Hegyeshalom Országhatár között Önkormányzatunk konzorciumi megállapodást kötött Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom Önkormányzatával

Részletesebben