Kutatás a hazai üzemanyagkereslet árrugalmasságáról november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kutatás a hazai üzemanyagkereslet árrugalmasságáról. 2013. november"

Átírás

1 Kutatás a hazai üzemanyagkereslet árrugalmasságáról november

2 Századvég Gazdaságkutató Zrt. A tanulmányt Zarándy Tamás energetikai üzletágvezető általános felügyelete alatt Ádám János és Cseh András készítette és szerkesztette. 2

3 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 4 Bevezetés... 6 Az üzemanyag-forgalom és az árak alakulása Magyarországon és a régióban... 7 Az árak alakulása és azok összetevői... 7 A forgalom alakulása Az üzemanyag árrugalmasság vizsgálata Az adatok és a modell bemutatása A gázolaj rugalmasságának számítása A benzin rugalmasságának számítása Az államháztartási hatások számszerűsítése Melléklet Az adatok forrásai

4 Vezetői összefoglaló A Századvég Gazdaságkutató tanulmányának fókuszában az áll, hogy megvizsgálja, a magyarországi benzin- és gázolajforgalomra hogyan hatnak a magyarországi árak, illetve a Magyarországgal határos országok üzemanyagárainak változásai azaz utóbbi arra a kérdésre keresi választ, hogy létezik-e üzemanyag-turizmus, amely érzékeny az áringadozásokra. Vizsgálatunk szerint a gázolajnál létezik ilyen hatás, de ez csak akkor mutatható ki, ha a vizsgálatból kivesszük az árra érzéketlen csoportokat, azaz az állami szektort, a mezőgazdaságot és a fuvarozók egy részét. Ebben az esetben megállapíthatjuk, hogy a hazai árak 1 százalékos emelkedése 0,45 százalékkal csökkenti a gázolajkeresletet, míg a szomszédos országok átlagárának 1 százalékos emelkedése 0,26 százalékkal növeli azt. A benzin esetén ilyen egyértelmű kapcsolat nem látszik a forgalom és a külföldi árak között. Feltehetően ez azzal magyarázható, hogy amíg a keleti és déli szomszédjaink esetében a benzin ára alacsonyabb, mint Magyarországon, addig szlovák és osztrák relációban általában a magyar ár alacsonyabb. Ezzel szemben a gázolaj esetében a magyar árak minden szomszédos országénál magasabbak. Ezek miatt külön-külön megvizsgáltuk, hogy Szlovákia, Ausztria és az ország keleti-déli határai felé fellép-e az árra érzékeny benzinturizmus. Szlovákia esetén azt tapasztaltuk, hogy a magyarországi árak 1 százalékos növekedése 1,16 százalékkal csökkenti a benzinforgalmat, míg a szlovák árak 1 százalékos növekedése 0,48 százalékkal emeli azt. Ausztriával szemben a hazai árak 1 százalékos emelkedésének hatására 0,66 százalékkal csökken a forgalom, míg az osztrák árak 1 százalékos emelkedése 0,31 százalékos forgalomnövekedéssel jár. A szlovák viszonylatban vizsgált hatások jelentősebbek az osztrák esethez képest, ami a határhoz közel található több, jelentősebb lélekszámú településsel magyarázható. A keleti-déli viszonylatban hasonló hatást ugyanakkor nem tapasztaltunk. Az ugyanakkor kijelenthető, hogy a benzinforgalom hazai árakra való érzékenysége alapvetően nagyobb, mint a gázolaj esetén, még abban az esetben is, ha a gázolaj forgalmából kivesszük a rugalmatlan csoportokat. A fenti eredmények ismeretében számítást végeztünk arra vonatkozóan, hogy az üzemanyagárak egyes összetevőinek változása milyen hatást gyakorolt az államháztartási bevételekre. Azokat az eseteket vizsgáltuk mind a benzin, mind a gázolaj esetén, ha a 1) világpiaci árak 2) egy új, államháztartási bevétellel nem járó díj bevezetésének 3) a jövedéki adó változásának 4) az áfa kulcs emelkedésének hatására nőnek az árak. A legnagyobb, 8 milliárd forintos kiesés akkor éri az államot, ha bevezetnek egy új, nem államháztartási bevétel jellegű díjat, ami az aktuális ár 1 százalékára rúg, és nem képez áfa-alapot. Ha áfa alapot is képez, akkor a bevételkiesés ennek közel fele, 4,1 milliárd forint. A világpiaci árak emelkedésének hatására okozott 1 százalékos végső áremelkedés 0,9 milliárd forinttal csökkenti a fiskális bevételeket. A jövedéki adó végső ár arányában vett 1 százalékos 4

5 megemelése 19,5 milliárd forinttal, az áfa kulcs 1 százalékpontos emelése 11,7 milliárd forinttal emeli az államháztartás bevételeit. 5

6 Bevezetés A tanulmány arra keresi a választ, hogy a hazai benzin- és gázolajforgalmat miképp befolyásolják az üzemanyagok árai. Ilyen jellegű kutatás már korábban is készült, amely az üzemanyagok árrugalmasságát becsli meg. 1 Jelen tanulmány is az árrugalmasságot helyezi a középpontba, hozzáadott értéke ugyanakkor, hogy a szomszédos országok üzemanyagárait is beillesztettük a modellekbe. Ismert tény, hogy főleg a határ menti településeken jellemző az üzemanyag-turizmus. Erre vonatkozóan ugyanakkor számszerűleg alátámasztott kutatás eddig nem készült. A tanulmányban feltételezzük, hogy a Magyarországgal szomszédos államok üzemanyagárai hatással vannak a hazai keresletre. Ezzel azt tudjuk mérni, hogy létezik egy olyan fajta üzemanyag-turizmus, amely érzékeny az árra, de azt nem tudjuk mérni és ez nem is célja a tanulmánynak, hogy megfigyelhető-e egy ártól független, változatlan nagyságú komponens. A felhasznált adataink egy részét a Nemzeti Adó és Vámhivataltól (NAV) szereztük be (forgalmi adatok), egy másik részükhöz az Eurostat adatbázisából jutottunk hozzá (árak), míg a további felhasznált makro kontrollváltozók a Központi Statisztikai Hivataltól származnak. A vizsgált idősorok hossza determinálja a kutatás időhorizontját: a legkésőbbi időpont, melyre vonatkozóan rendelkezésünkre állt adat 2013 júliusa volt. A felhasznált NAV-os statisztikától függően a kezdő intervallum változó volt: egyes esetekben 2004 májusa, míg máskor 2008 januárjától tudtuk elvégezni a kvantitatív elemzést. Az utóbbi idősor ugyan rövidebb, de így is 60 feletti mintából dolgozik, ami már elégségesnek mondható. A kutatás az alapvető idősoros ökonometriai módszertan szerint készült, szezonálisan igazított adatokon, a legkisebb négyzetek módszerére épülő lineáris regresszió segítéségével. Az üzemanyagok keresleti rugalmasságának becslését megnehezíti az a tény, hogy egy alacsony árrugalmasságú termékről van szó, azaz az árak változása csak kis mértékben változtatja meg a keresleti döntéseket, ami nagyrészt annak köszönhető, hogy a benzin és a gázolaj könnyedén nem helyettesíthető termékek. Az alacsony rugalmasság számszerű kimutatása is nehezebb, hiszen annak eldöntése, hogy az valóban eltér-e nullától vagy sem komplikáltabb feladat. Ugyanakkor kiemelt fontossága van az ilyen jellegű kutatásoknak az adóbevételek, különösen a jövedéki adóbevételek szempontjából. A költségvetési adóbevételeknek nem elhanyagolható részét teszik ki a jövedéki adóbevételek, amelyek közel 60 százalékát az üzemanyagok jövedéki adója adja. Az árváltozások okozta keresleti hatások így jelentős költségvetési hatásokat okozhatnak. 1 GKI Energiakutató, Energiapolitikai füzetek, XX szám. Az üzemanyagárak inflációs hatásai. Budapest, március 6

7 2005 I I I I I I I. ix I I. Hazai árak, Ft/l USD/hordó Tanulmányunk leíró fejezetében bemutatjuk a felhasznált adatokat, azaz az árak és a forgalom historikus alakulását. Megmutatjuk, hogyan alakult a magyar üzemanyagár adótartama a múltban, milyen adóváltozások történtek az elmúlt esztendőkben, mekkora most az üzemanyagra rakódó adóteher, és ezt összevetjük a többi uniós és szomszédos országgal. Bemutatjuk a benzin és a gázolaj alapvető eltéréseit, amelyek a jelen tanulmány szempontjából relevánsak. A rákövetkező fejezetben részletesen is bemutatjuk a felhasznált adatokat és a módszertant, amit követően prezentáljuk eredményeinket: az ár- és jövedelemrugalmasságokat és a költségvetési hatásokat. Az üzemanyag-forgalom és az árak alakulása Magyarországon és a régióban Az árak alakulása és azok összetevői Az elemzésben az üzemanyagárakat 2004 májusától vizsgáljuk, ezért először bemutatjuk, miképp alakult a benzin és gázolaj ára a kérdéses időszakban. A hazai nettó üzemanyagárakat 2 vizsgálva, az idősorokra ránézve erősen látszik a világpiaci árak, illetve a forint/dollár árfolyamának hatása. 1. ÁBRA. A NET TÓ Ü ZEM ANYAG ÁRA K ÉS A BRENT OLA JÁR A LA KULÁ SA MAGYARORSZÁG ON Nettó gázolajár - bal tengely Nettó benzinár - bal tengely Brent árfolyam - jobb tengely Forrás:Eurostat, Reuters Nagyjából 2007 közepéig a hazai nettó árak együtt mozogtak a Brent olaj árával. Ezt követően 2008 őszéig a Lehman Brothers csődjéig nagyon erős drágulás volt jellemző a nemzetközi piacon, amit viszont a dollárhoz képest erősödő forint tompított itthon, 2 Nettó árak alatt a termelői árnak a kis- és nagykereskedelmi árréssel megemelt összegét értjük. A nettó és bruttó ár különbsége így csak a különféle adókat és díjakat tartalmazza. 7

8 2005 I I I I I I I. ix I I. olyannyira, hogy a benzinárban ez alig jelent meg szeptembere után, a Lehman csődjét követően az olajárak visszaestek: a pénzügyi válság kirobbanása és a reálgazdaság visszaesése csökkentette az olaj iránti keresletet. A világpiaci folyamatok tompítva, de megjelentek a hazai árakban is. Ezt követően újra emelkedő trend bontakozott ki, egészen 2011 közepéig, köszönhetően a piaci bizalom felépülésének és az lassan felfutó konjunktúrának. Ettől kezdődően a magyar árak viszont nem követték az olajár változását, aminek oka a Magyarországgal szembeni bizonytalanság és a kockázati felárak hatására a forint dollárral és euróval szembeni markáns gyengülése elejétől kezdve újra együtt mozognak az idősorok, némi enyhülés, stagnálás volt jellemző 2013 nyarának végéig. A benzin illetve gázolaj adótartamának teljes árhoz viszonyított arányának alakulását a 2. ábra mutatja. Ez az arány a teljes vizsgált időszak során azaz 2004 májusa és 2013 júliusa között átlagosan a benzin esetén 55,3 százalékot, a gázolaj esetén pedig 50,1 százalékot tett ki. Azaz mindkét üzemanyagfajta esetén a teljes ár adótartama meghaladja az ár 50 százalékát. Az adótartam a vizsgált időszak elején 60 százalék körül volt, mostanra csökkent 50 százalék köré. Ennek oka, hogy a világpiaci árak növekedése miatt nőtt a nettó ár, ami miatt arányaiban az adótartam csökkent. Az áfa-változások érintették az üzemanyagokat is: 3 a legutóbbi, 27 százalékra történő áfakulcs-emelés hatása látszik, mindkét üzemanyagfajta esetén megállt, illetve enyhén növekedett ezt követően az adóarány. 70% 2. ÁBRA. A G ÁZOLA J ÉS BENZIN AD Ó ARÁNYANA K ALAKU LÁ SA MAGYA RORSZÁG ON 65% 60% benzin jövedéki adó emelés 55% 50% 45% 40% 35% gázolaj jövedéki adó emelés áfa-emelés 30% Benzin adótartama Gázolaj adótartama Forrás: Eurostat, Századvég-számítás től 20%-ra csökkent az áfa kulcs, a korábbi 25 %-ról től visszaemelték 25%-ra, majd től 27%-ra emelkedett. 8

9 A benzin jövedéki adóját legutóbb 2010 januárjában emelték fel Ft/ezer literről Ft/ezer literre, míg a gázolaj esetén 2011 novemberétől él az új adómérték, amikor a korábbi Ft/ezer literes értéket felváltotta a Ft/ezer literes adó. A tanulmány írásakor 4 a következők alapján épül fel az üzemanyagok ára: a végső bruttó ár arányában a nettó ár a benzinnél és a gázolajnál közel 50 százalékot tesz ki. A jövedéki adó százaléka a végső árnak, míg az MSZKSZ-díj 5 1 százalék alatt van. Minderre épül rá a 27 százalékos áfakulcs, ami 21,3 százaléka a végső árnak. 3. ÁBRA. AZ ÜZEMANYAG OK VÉG SŐ ÁRÁ NAK ÖSSZE TÉTELE Gázolaj Benzin 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nettó ár Jövedéki adó MSZKSZ-díj ÁFA Forrás: Eurostat, jövedéki törvény, MÁSZ, Századvég-számítás A régiós összehasonlítás esetében arra a következtetésre jutottunk, hogy a benzin esetén a magyar árak a középmezőnyben találhatók. Az ukrán árak messze a legalacsonyabbak a teljes vizsgált időszakban, amit a román árak követnek, de itt már nem ilyen éles az eltérés. Hozzávetőlegesen 2010 közepe óta a szlovák benzinár a legmagasabb a szomszédjaink közül, az elmúlt egy év során a szlovén árak megközelítették ezt a szintet. Ezt követik a magyar, illetve az osztrák árak utóbbiak némileg a magyar szint alatt alakultak az elmúlt néhány évben. 4 Ez alatt a 2012 január-2013 július átlagát értjük. 5 A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagi hozzájárulása, melynek jelenlegi mértéke benzin esetén 3300 Ft/ezer liter, gázolaj esetén 3205 Ft/ezer liter. 9

10 2005 I I I I I I I. ix I I. EUR/ezer liter 2005 I I I I I I I. ix I I. EUR/ezer liter 4. ÁBRA. A BRUT TÓ BENZINÁ RAK AL A KULÁSA A R ÉGIÓBA N I osztrák benzinár magyar benzinár szlovén benzinár szlovák benzinár Forrás: Eurostat ÁBRA. A BRUT TÓ BENZINÁ RAK AL A KULÁSA A R ÉGIÓBA N II horvát benzinár magyar benzinár román benzinár szerb benzinár ukrán benzinár Forrás: Eurostat A gázolaj esetén ugyanakkor szinte megszakítás nélkül, 2010 eleje óta a magyar árak a legmagasabbak előtte a szlovák árakra volt ez jellemző. Ezt követik a szlovák, osztrák, 6 Szerb árak csak 2007 szeptemberétől állnak rendelkezésünkre. 10

11 2005 I I I I I I I. ix I I. EUR/ezer liter 2005 I I I I I I I. ix I I. EUR/ezer liter illetve szlovén árak. A benzinhez hasonlóan az ukrán árszint jelentősen eltér a többi országétól, míg a viszonylag homogén csoport legalján ugyanúgy a román árak találhatók. 6. ÁBRA. A BRUT TÓ GÁ ZOLA J Á RAK ALA KU LÁ SA A RÉGI ÓBA N I osztrák gázolajár magyar gázolajár szlovén gázolajár szlovák gázolajár Forrás: Eurostat ÁBRA. A BRUT TÓ GÁ ZOLA J Á RAK ALA KU LÁ SA A RÉGI ÓBA N II horvát gázolajár magyar gázolajár román gázolajár szerb gázolajár ukrán gázolajár Forrás: Eurostat 11

12 A csoport árának együttmozgását az okozza, hogy a mediterrán térség tőzsdei árai képezik az ármeghatározás alapját (ez alól csak az ukrán árazás térhet el), a bruttó árak különbsége az eltérő adó, és egyéb rárakodó költségek miatt alakul ki. 8. ÁBRA. A BE NZIN AD ÓTARTAMÁNA K ARÁNYA A V ÉGFOGYA SZTÓI ÁRHOZ KÉ PEST A R ÉGI ÓBAN EU27 szlovén szlovák osztrák magyar horvát szerb román ukrán 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Forrás: Eurostat, Századvég-számítás Összevetve a benzin és gázolaj adótartamát, a benzin esetén az összes vizsgált országban az arány alatta marad az EU-27 átlagának (56 százalék). Legmagasabb Szlovéniában (53 százalék), majd Szlovákiában (52 százalék), Ausztriában (51 százalék) és Magyarországon (50 százalék). Messze a legalacsonyabb Ukrajnában (24 százalék), míg az uniós szomszédok közül a román adótartam a legalacsonyabb (47 százalék). A gázolaj esetén hasonló sorrend tapasztalható, mint a benzin esetén. Az EU-27 átlagára jellemző 49 százalékhoz képest nem sokkal marad el a magyar 47,6 százalékos arány, ami a legmagasabb a vizsgált országok közül. Igaz, Szlovéniában is nagyon hasonló a gázolaj adótartama (47 százalék). Ezt az osztrák és a szlovák arány követi. Ukrajna messze lemarad a 18 százalékos aránnyal. 12

13 9. ÁBRA. A G ÁZOLA J AD ÓTARTAMÁNAK ARÁNYA A VÉG FOGYA SZTÓI ÁRHO Z KÉPEST A RÉG IÓBA N EU27 magyar szlovén osztrák szlovák román szerb horvát ukrán 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Forrás: Eurostat, Századvég-számítás A forgalom alakulása Az üzemanyagforgalmat vizsgálva két eltérő adattal dolgoztunk. A szabadforgalmú jövedéki termékek statisztikája amely 2004 óta áll rendelkezésünkre havi bontásban tartalmazza a benzin és a gázolaj teljes forgalmát. A másik idősor csak a kutak forgalmát méri, és csak 2008 óta áll rendelkezésünkre. A két idősor közötti különbséget tulajdonképpen a nagykereskedelmi értékesítés adja. Ez a benzin esetén ahogy az a 10. ábrán is látható minimális. A gázolaj forgalom esetén ugyanakkor jelentős különbség figyelhető meg a két adat között, amely hozzávetőlegesen a szabadforgalmi forgalom arányában 26 százalékos. Ezt az eltérést a nagykereskedelmi értékesítések vasúti forgalom, menetrendszerű városi és távolsági tömegközlekedés, telephelyen tankoló fuvarozók, mezőgazdaság adják. Ezek a csoportok feltételezéseink szerint sokkal kisebb (vagy akár nulla) árrugalmassággal rendelkeznek, mint a személygépjárművek, ezért rövidtávon rugalmatlanoknak feltételezzük a forgalmukat. 7 A továbbiakban, a tanulmány elemzés részében ezért külön fogjuk ezt a csoportot kezelni. A forgalom időbeli alakulását vizsgálva látható, hogy a gázolaj forgalom 2009-ig növekedett, majd stagnált, illetve enyhén csökkent. A benzin forgalom esetén erősebben látszik, hogy egy hosszú, as stagnálást követően a forgalom csökkenésbe váltott. Utóbbinak az erősebb csökkenése részben azzal indokolható, hogy a személygépjárműveknél megjelent egy tendencia, melynek során egyre többen térnek át gázolajüzemű járműre. 7 Hosszú távon ugyanakkor nem feltétlenül rugalmatlanok, hiszen a tömegközlekedési vállalatok a magas gázolaj költségek hatására például áttérhetnek gázüzemű autóbuszokra. 13

14 2005 I I I I I I I. ix I I. millió liter A M AGYA R ÜZEMANYAG FORG A LOM ALA KU LÁ SA A KÉT STATISZTIKA AL A PJÁN benzin - kutak gázolaj - kutak benzin - szabadforgalmi gázolaj - szabadforgalmi Forrás: NAV (szezonálisan igazított adatok) A Magyarországon üzembe helyezett járműveket és azok üzemanyag felhasználását vizsgálva, 2012-ben közel 3,2 millió személyszállító jármű volt forgalomban. 8 Közel 3 millió volt a személygépjárművek száma, ezeknek 76 százaléka benzin-, 23 százaléka gázolajüzemű (0,8 százalékuk alternatív üzemű). Tíz év alatt a gázolajüzemű járművek száma ugyanakkor megduplázódott. A legnagyobb arányban bejegyzett gázolajüzemű személygépjárművek Győr-Moson-Sopronban, míg a legkisebb arányban Borsod-Abaúj-Zemplénben voltak ben. Benzin felhasználás szempontjából releváns még a közel 150 ezer bejegyzett motorkerékpár. Jelentős csökkenés után számuk az 1990-es évek végétől újra növekedett, de a válság ezt a folyamatot lelassította. Gázolajat használnak jellemzően az autóbuszok, tehergépjárművek, a nem villamosított vonalakon a vasút, a hajózás és a mezőgazdasági erőgépek (traktorok, kombájnok stb) is. A gázolaj felhasználást nézve, jelenleg 17,3 ezer busz és 414 ezer forgalmi engedéllyel rendelkező teherjármű van regisztrálva az országban. Utóbbiak esetén érdemes megemlíteni, hogy 7 százalékuk továbbra is benzinüzemű, bár ez az arány folyamatosan csökken. 8 KSH: A közúti közlekedés területi jellemzői augusztus 14

15 Az üzemanyag árrugalmasság vizsgálata Az adatok és a modell bemutatása Az elemzés bemutatása előtt ismertetjük, a vizsgálathoz felhasznált adatsorokat 9. A II. fejezetben már bemutattuk az üzemanyag-forgalmi NAV-os idősorokat. Fontos ugyanakkor leszögezni, hogy míg a szabadforgalmi jövedéki termékek statisztikája havi bontásban től rendelkezésünkre áll, addig a kutak forgalmát csak 2008 januárjától méri fel az adóhivatal. A benzin esetén a két idősor jelentős fedést mutat, ezért ebben az esetben gyakorlatilag mindegy melyiket használjuk, a gázolaj esetén ugyanakkor jelentős különbségek vannak a nagykereskedelmi forgalom miatt. A kutak forgalmát mérő statisztika hátránya, hogy kevésbé megbízható, mert önkéntes bevalláson alapul, ugyanakkor előnye, hogy megyei bontásban is rendelkezésre áll. Az Eurostat adatbázisából hozzáférhető árstatisztikák euró/ezer liter mértékegységben találhatók meg. Az árfolyam hatásait kizárandó, mind a magyar, mind a külföldi árakat forintra váltottuk, amihez az MNB átlagos havi árfolyamait használtuk fel. A külföldi árak esetén súlyozott árakat is használtunk, aminek számítása során az egyes környező országok esetén a Magyarországról kilépő, magyarországi közúti forgalommal súlyoztuk az egyes szomszédos országok üzemanyagárait. Ki kell ugyanakkor emelni, hogy 2008 után, a schengeni csatlakozással Szlovákia, Ausztria és Szlovénia felé irányuló forgalom többé nem mérhető. Ezért a súlyozott árak változója 2008-tól kezdődően csak Ukrajna, Románia, Szerbia és Horvátország árait tartalmazza. A modellek reálszemléletűek, ezért minden nominális változót reálváltozóvá alakítottunk át a kumulált fogyasztói árindexszel történő deflálással. Az árak reálosításának oka, hogy az üzemanyagok árcsökkenése önmagában nem feltétlenül vezet a forgalom növekedéséhez, ha eközben az átlagos árszint is ugyanilyen mértékben csökken, mert ez esetben a vásárlóerő nem változik. A makrogazdasági kontroll változónak a reálbéreket, illetve a Századvég Gazdaságkutató által számított TARGET változót használtuk. Utóbbi egy havi frekvenciájú konjunktúraindex, amely a havi rendszerességgel publikált KSH statisztikák nevezetesen az ipar, építőipar és kiskereskedelem alapján képzett súlyozott mutató. Az összes szezonális hatást mutató változót a TRAMO/SEATS eljárás segítségével igazítottuk. Az ökonometriában széles körben alkalmazott idősoros regressziós módszertant használtuk fel az elemzéshez. Célunk az volt, hogy a forgalmat a hazai árakkal, a külföldi árakat megragadó változóval, egy makrogazdasági kontrollváltozóval, illetve a forgalom tehetetlenségét reprezentáló, autoregresszív taggal jellemezzük. A modellegyenletek általános alakban az alábbi két formát veszik fel: 9 Az adatok pontos forrásai a Mellékletben találhatók. 15

16 ( ) ( ) ( ) ( ) ahol a millió literben kifejezett üzemanyag-forgalom, míg az ennek egy időszakkal késleltetett értéke; és a hazai és külföldi árak (Ft/ezer literben); a makrokontroll, ami lehet a reálbér vagy a TARGET; konstans, az egyes -k pedig az egyes változókhoz tartozó együtthatókat jelentik. Az egyes változók előtt szereplő log azt mutatja, hogy ezen változók logaritmusát vettük a modellben. A logaritmikus modellezés előnye, hogy ebben az esetben a együtthatók a következő értelmezést nyerik: amennyiben az adott együtthatóhoz tartozó változó 1 százalékkal nő meg, akkor a magyarázott változó - azaz jelen esetben a forgalom - százalékkal változik. A két egyenlet ha ugyanazokra a változókra futtatjuk le ugyanazt az eredményt adja, a különbség csupán a változók interpretációjában jelentkezik. Az első esetben külön-külön értelmezhető a hazai és a külföldi ár változása, míg a második egyenlet esetében a hazai árak és az árarányok változása értelmezhető. A gázolaj rugalmasságának számítása Amennyiben a gázolaj forgalmát vizsgálva a szabadforgalmi statisztikát vesszük alapul, nehezen értelmezhető eredményeket kapunk. Az együtthatók esetén vagy nem dönthető el biztosan, hogy különböznek nullától vagy a várthoz képest ellentétes előjelet kapunk. Ez annak fényében ugyanakkor nem meglepő, hogy a gázolaj esetén a rugalmatlan csoport jelentős hányadot képvisel, amely forgalma nem függ sem a hazai, sem a külföldi áraktól. Ezért a továbbiakban a gázolaj esetén a kutak forgalmát használjuk, bár ennek az a hátránya, hogy rövidül a vizsgált minta. A kutak forgalmára vonatkozó egyenletet megbecsülve a következő eredményt kapjuk: 16

17 1. TÁBLÁZAT. A GÁ ZOLA J ÁRRUG ALMASSÁGÁ NAK MODELLEREDMÉ NY EI Endogén (eredmény) változó A kutak gázolaj forgalma Exogén (magyarázó) változók Konstans 4,99 (3,88) Hazai reálár 0,19 ( 4,80) Árarány 0,26 (2,72) Nettó keresetek 0,38 (1,49) AR(1) 0,19 (1,82) N (minta elemszám) 66 Korrigált R^2 0,43 F-statisztika 13,07 D-W 1,98 Forrás: Századvég-számítás. A koefficiensek alatt zárójelben, dőlt betűvel a t-statisztikák láthatók. Az eredmények alapján az látszik, hogy az előjelek megfelelnek a vártnak: a hazai ár negatív együtthatója azt jelenti, hogy a hazai ár növekedése csökkenti a gázolaj keresletét, míg az árarány pozitív előjele úgy értelmezhető, hogy a külföldi árak növekedése vagy a hazai árak csökkenése esetén a hazai forgalom növekszik (mivel a számlálóban a külföldi, a nevezőben a hazai ár található). Ha az árarány 1 százalékkal megnő a külföldi árak növekedésének hatására, akkor 0,26 százalékkal nő a hazai gázolajforgalom. Amennyiben a magyar árak okozzák az árak növekedését, akkor az 1 százalékos drágulás hatására 0,45 százalékkal csökken a hazai kutak forgalma 10. A hazai rugalmasság abszolút értékben nagyobb, mint a külföldi, ami reális, hiszen a hazai fogyasztók érzékenyebbek a hazai árakra, mint a nemzetközire. Ugyanakkor fontos látnunk, hogy a külföldi árak változója már nem tartalmazza a schengeni tagországok árait. A nettó keresetek együtthatója pozitív, azaz a keresetek emelkedése emeli az üzemanyagforgalmat, míg a kereslet tehetetlenségét mérő AR(1) tag is pozitív 11. A benzin rugalmasságának számítása A benzin esetén nem szükséges a kutak forgalmához ragaszkodunk, ezért dolgozhatunk a hosszabb minta alapján. Az ezek alapján a gázolaj előző egyenletéhez hasonlóan felépített modellben ugyanakkor az árarány változója nem tér el nullától, így kijelenthetjük, 10 Ez a hazai árak -0,19-es és az árarány 0,26-os együtthatójának különbségéből ered. 11 Mind a keresetek, mind az AR(1) tag t-értéke 2 alatti, ami miatt 5 százalékon nem nevezhetők szignifikánsnak. Ugyanakkor a két változót bennhagyjuk a modellben, mert ezen két hatás felmérése nem közvetlen célunk, de szerepeltetésükre feltétlenül szükség van a helyes következtetések levonása érdekében. 17

18 hogy az ország egészét vizsgálva nem mutatkozik bizonyíték a benzinturizmus árérzékenységére. Ennek egyik oka az lehet, hogy ez a hatás lokális. Amíg a magyar árak a keleti-déli szomszédjaink áraihoz képest magasabbak, addig az északi-nyugati oldalon fordított helyzet áll elő, így az országból kifelé irányuló benzinturizmus jelentkezik Románia, Ukrajna felé, addig Szlovákia irányából Magyarországra irányuló forgalom tapasztalható. Ennek a hatásnak a kimutatása érdekében külön-külön modellt készítettünk a szlovák, az osztrák és a keleti-déli irányok mentén kialakuló forgalomra. Ebben az esetben viszont megyei bontást kell alkalmaznunk, azaz a benzinkutak forgalmát mérő statisztikát kell használni, amely csökkenti az elemzés mintáját. Az osztrák viszonylatban Vas és Győr-Moson-Sopron, a szlovák viszonylatban Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén 12, míg a keleti-déli viszonylatban Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád, Bács-Kiskun, Baranya, Somogy, Zala megyék forgalmát vizsgáltuk. Endogén (eredmény) változók 2. TÁBLÁZAT A BENZIN Á RRUGA LMASSÁGÁNA K M ODELLEREDMÉ NYEI Ausztria Szlovákia Kelet-Dél Redukált modell A kutak benzin forgalma Exogén (magyarázó) változók Konstans 5,93 10,27 5,82 11,77 (5,45) (7,13) (2,60) (10,95) Külföldi reálár 0,31 0,48 (1,87) (1,82) Árarány 0,15 (1,62) Hazai reálár -0,66-1,16-0,28-0,68 (-3,62) (-5,00) (-1,73) (-8,67) Makrokontroll 0,01 0,01 0,32 0,01 (1,50) (4,30) (1,13) (5,87) AR(1) 0,88 0,54 0,93 0,55 (13,16) (4,03) (17,4) (4,78) N (minta elemszám) Korrigált R^2 0,95 0,90 0,92 0,92 F-statisztika 264,84 152,24 198,1 232,03 D-W 1,63 2,16 2,73 2,23 Forrás: Századvég-számítás. A koefficiensek alatt zárójelben, dőlt betűvel a t-statisztikák láthatók. A modelleredmények szignifikánsan alátámasztják az osztrák és a szlovák viszonylatban a várakozásokat. Ausztria irányában az osztrák ár 1 százalékos emelkedése 0,31 13 százalékkal emeli a megyék forgalmát, míg a hazai árak 1 százalékos emelkedése 0,66 százalékkal 12 Pest ugyan határos Szlovákiával, de az ezen a szakaszon tapasztalható kis forgalom miatt nem indokolt a megye szerepeltetése, mert Pest az ország teljes forgalmához képest jelentős forgalma torzítana az eredményeken. 13 Mind az osztrák mind a szlovák esetben a külföldi árak t-statisztikája némileg 2 alatt marad, ami miatt nem a szokványos 5, hanem 6-7 százalékos szinten tekinthetők szignifikánsnak. 18

19 csökkenti azt. Szlovákia esetén ezek az együtthatók magasabbak, rendre 0,48, illetve -1,16. Érdemes kiemelni, hogy az utóbbi együtthatók nagyobb értéke ahol a hazai árak együtthatója egyenesen meghaladja az egységnyit, azaz a benzin ebben a viszonylatban rugalmas cikké változik mögött az állhat, hogy Ausztriával szemben számos nagyobb lélekszámú település található a határ közvetlen közelében például Komárom-Komárno, illetve Esztergom-Párkány. A keleti-déli viszonylatban ugyanakkor a hazai árak és a külföldi árak esetén is a szignifikanciát mérő statisztikák nem meggyőző erejűek, ezért elvetjük azt a hipotézist, hogy a keleti viszonylatban fennállna az árra érzékeny benzinturizmus. Az előrejelzések elkészítése céljából, ezért felállítottunk egy redukált modellt is, amely nem tartalmazza a külföldi árakat és a teljes ország forgalmát lefedi, leszámítva szlovák és az osztrák viszonylatban már bemutatott megyéket. A redukált modell szerint szignifikáns kapcsolat áll fenn a hazai reálbenzinár és a kereslet között, az eddigiekhez hasonlóan értelmezhető együttható értéke -0,68. Összehasonlítva a gázolajra és a benzinre kapott eredményeinket, az előbbi esetén a teljes ország területén ki tudunk mutatni kapcsolatot a külföldi árak és a hazai forgalom között feltéve, ha csak a kiskereskedelmi forgalmat vizsgáljuk, míg a benzin esetén csak Szlovákia és Ausztria viszonylatában. Ennek magyarázata az lehet, hogy a gázolaj a régiónkban hazánkban a legdrágább, ezért itt ez indokolja az egész országra kiterjedő hatást, pontosabban azt, hogy az országban külön-külön egyes régiókban (feltehetően a határszéleken) felfedezhető ilyen kapcsolat, ami már megjelenik az összesített forgalomban is. A kapcsolat nagysága szempontjából ugyanakkor a gázolaj együtthatói kisebb értéket mutatnak, míg a szlovák és osztrák esetekben kifejezetten erősek és a hazai ár árrugalmassága is nagyobb a benzin esetén, mint a gázolajnál. Ezt az magyarázza, hogy a gázolaj a benzinhez képest rugalmatlanabb termék, mivel a nagykereskedelmi forgalom kiszűrése után is maradt még egy nem elhanyagolható mértékű forgalom, amely kevésbé érzékeny az árra (például a kutakon tankoló fuvarozók). Az államháztartási hatások számszerűsítése Az előbb bemutatott modelleredményeket felhasználjuk abból a célból, hogy megmutassuk, az üzemanyagok árainak egyes összetevőit érintő változások miképp befolyásolják az államháztartás pozícióját. Ehhez technikai kivetítést készítettünk a gázolaj és a benzin forgalmára 2014-re vonatkozóan és kiszámoltuk az ebből befolyó jövedéki és áfa bevételeket (alappálya) 14. Ezt követően 2014 januárjától egy teljes éven át egy sokkot adtunk az 14 A évi forgalom előrejelzéshez szükség volt arra, hogy a modell magyarázó változóira, azaz az árakra, az árszintre, a makrováltozókra is kivetítést adjunk. A külföldi árak előrejelzését a Brent árfolyammal adtuk meg, utóbbit pedig a futures árak alapján készítettük el. Az árfolyam és árszint előrejelzések intézetünk legfrissebb negyedéves makrogazdasági prognózisa alapján készültek, a hazai árak előrejelzését pedig a Brent olajárral és az árfolyamok segítségével készítettük el. 19

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2013. december

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2013. december Havi elemzés az infláció alakulásáról. december A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus Havi elemzés az infláció alakulásáról. augusztus A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

A lakáspiac alakulása

A lakáspiac alakulása A lakáspiac alakulása 2010. november 10. szerda A magyarországi lakáspiacra vonatkozó helyzetértékelések 2008 és 2009 júliusa között felmérésről-felmérésre romlottak, azóta a megítélés hullámvasútra ült.

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2014. február

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2014. február Havi elemzés az infláció alakulásáról 2014. február 1 A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, 2013. évi CXXXIX. tv.) 3. (1) az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2014. augusztus

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2014. augusztus Havi elemzés az infláció alakulásáról 2014. augusztus 1 A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, 2013. évi CXXXIX. tv.) 3. (1) az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS 2013. szeptember VARGA MIHÁLY Tartalom Kiindulóhelyzet Makrogazdasági eredmények A gazdaságpolitika mélyebb folyamatai Kiindulóhelyzet A bajba jutott országok kockázati megítélése

Részletesebben

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban 2008 2012 Siba Ignác 2013. november 5. Tartalom Módszertan és a vizsgált területek A cégek nemzetgazdasági hozzájárulása:

Részletesebben

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18.

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18. 14/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 14. I. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág... J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág...

Részletesebben

A magyar költségvetésről

A magyar költségvetésről A magyar költségvetésről másképpen Kovács Árpád 2014. április 3. Állami feladatok, funkciók és felelősségek Az állami feladatrendszer egyben finanszírozási feladatrendszer! Minden funkcióhoz tartozik finanszírozási

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Kétértékű függő változók: alkalmazások Mikroökonometria, 8. hét Bíró Anikó Probit, logit modellek együtthatók értelmezése

Kétértékű függő változók: alkalmazások Mikroökonometria, 8. hét Bíró Anikó Probit, logit modellek együtthatók értelmezése Kétértékű függő változók: alkalmazások Mikroökonometria, 8. hét Bíró Anikó Probit, logit modellek együtthatók értelmezése Pˆr( y = 1 x) ( g( ˆ β + x ˆ β ) ˆ 0 β j ) x j Marginális hatás egy megválasztott

Részletesebben

Konjunktúra kutatás - Adatbázis 1998-2015

Konjunktúra kutatás - Adatbázis 1998-2015 Konjunktúra kutatás - Adatbázis 1998-2015 A vállalati konjunktúra-felmérés az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (MKIK GVI) 1998 áprilisa óta tartó kutatássorozata, amely minden év áprilisában

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak

Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Bevezető...2 A szántó árának és forgalmi értékének alakulása...2 További művelési ágak áralakulása...3 Országos

Részletesebben

Melléklet 1. A knn-módszerhez használt változólista

Melléklet 1. A knn-módszerhez használt változólista Melléklet 1. A knn-módszerhez használt változólista 1. Régiók (1. Budapest, Pest megye, Dunántúl; 2. Dél-Magyarország; 3. Észak-Magyarország.) 2. Főállású-e az egyéni vállalkozó dummy (1 heti legalább

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

AZ UD RENDSZER EMISSZIÓS KATEGÓRIÁINAK FELÜLVIZSGÁLTATA ÉS A JAVASOLT VÁLTOZÁS DÍJBEVÉTELI HATÁSAI

AZ UD RENDSZER EMISSZIÓS KATEGÓRIÁINAK FELÜLVIZSGÁLTATA ÉS A JAVASOLT VÁLTOZÁS DÍJBEVÉTELI HATÁSAI AZ UD RENDSZER EMISSZIÓS KATEGÓRIÁINAK FELÜLVIZSGÁLTATA ÉS A JAVASOLT VÁLTOZÁS DÍJBEVÉTELI HATÁSAI ELŐZMÉNYEK Az UD rendszer bevezetésekor a rendelkezésünkre álló hazai járműadatok alapján az alábbi emissziós

Részletesebben

AZ EURÓÁRFOLYAM VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA NYUGAT- MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEINEK SZÁLLÁSDÍJ-BEVÉTELEIRE, VENDÉGFORGALMÁRA 2000 ÉS 2010 KÖZÖTT

AZ EURÓÁRFOLYAM VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA NYUGAT- MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEINEK SZÁLLÁSDÍJ-BEVÉTELEIRE, VENDÉGFORGALMÁRA 2000 ÉS 2010 KÖZÖTT AZ EURÓÁRFOLYAM VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA NYUGAT- MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEINEK SZÁLLÁSDÍJ-BEVÉTELEIRE, VENDÉGFORGALMÁRA 2000 ÉS 2010 KÖZÖTT Készítette: Vályi Réka Neptun-kód: qk266b 2011 1 Az elemzés

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Budapest, 2006. november 21. 2006. szeptember végére a forintban denominált állampapírok piaci értékes állománya átlépte a 10 ezer milliárd

Részletesebben

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető!

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető! BGF KKK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály Budapest, 2012.. Név:... Neptun kód:... Érdemjegy:..... STATISZTIKA II. VIZSGADOLGOZAT Feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen Szerezhető pontszám 21 20 7 22

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9.

A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9. 1 /11 3. hét A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9. PIACI GYNÚLY TÚLKRLT, TÚLKÍNÁLAT ha p =

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

A BÉT ma és holnap. a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei. Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde. 2012. december

A BÉT ma és holnap. a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei. Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde. 2012. december A BÉT ma és holnap a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde 2012. december Bankszektor: veszteségek és forráskivonás Bankszektor ROE mutatója % % 30 70

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46. A K I Borpiaci információk II. évfolyam / 22. szám 24. november 23. 45- Bor piaci jelentés 1-4. táblázat, 1-3. ábra: Belföldi értékesítési-árak és mennyiségi adatok 2-5. oldal 5. táblázat: Fogyasztói árak

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Az MNB statisztikai mérlege a 2001. júniusi előzetes adatok alapján

Az MNB statisztikai mérlege a 2001. júniusi előzetes adatok alapján Az MNB statisztikai mérlege a 2001. júniusi előzetes adatok alapján E sajtóközleménytől kezdve a gazdasági szereplők szektorbontása megváltozik, a pénzügyi derivatívák egységesen bruttó piaci értéken,

Részletesebben

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK ORSZÁGOS ÁTLAGBAN VÁLTOZATLAN, BUDAPESTEN KISSÉ JAVULÓ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (A GKI 2013. OKTÓBERI FELMÉRÉSEI ALAPJÁN) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó

Részletesebben

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján)

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2000 tavasza óta szervez negyedévenkénti felméréseket a vállalatok, az ingatlanfejlesztők és forgalmazók,

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. MAGYARORSZÁG KÜLSŐ ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ÉS A KÜLFÖLDIEK KEZÉBEN LÉVŐ ADÓSSÁGÁNAK ELEMZÉSE Készült a Költségvetési Tanács megbízásából Budapest, 2015. október GKI Gazdaságkutató Zrt.

Részletesebben

MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK

MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK Márciusban egy évvel ezelőtti egyébként elég alacsony szintjére emelkedett a GKI-Erste konjunktúra-index (szezonális hatásoktól megtisztított) értéke.

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi teljesítményéről Összefoglaló A magyarországi szállodaipar 2013 évi teljesítményének jellemzői - A hazai szállodai kínálat, a szobák száma

Részletesebben

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló Szerdán mind az európai, mind az amerikai részvényindexek jelentős pluszban zártak, az EKB elnök nyilatkozatának hatására, mely szerint az EKB még tovább

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről Összefoglaló - 2013 első fél évében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel Kelet,

Részletesebben

Szolgáltatási kibocsátási árak, 2013. III. negyedév

Szolgáltatási kibocsátási árak, 2013. III. negyedév 214/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 56. szám 214. január 17. Szolgáltatási kibocsátási árak, 213. III. negyedév A tartalomból 1 Összegzés 1 H Szállítás, raktározás

Részletesebben

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A Xellum Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján az MSZÉSZ elemzést készített arról, hogyan alakult

Részletesebben

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca kibocsátás Árupiac fogyasztás beruházás munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet Tőkepiac tőkekínálat KF piaca megtakarítás beruházás magatartási egyenletek, azt mutatják meg, mit csinálnak a

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a decemberi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a decemberi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. decemberi adatok alapján A 21. decemberi fizetési mérleg közzétételével egyidőben az MNB visszamenőleg módosítja az 2-21-re korábban közölt havi fizetési mérlegek, valamint

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA Magyarország fakitermelése em 3 AESZ 2008 6000 5000 4000 3000 5836 5784 5659 5940 5912 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 A kemény sarangolt és

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

Ingatlanpiac és elemzése. 15-16. óra Ingatlanpiaci előrejelzés

Ingatlanpiac és elemzése. 15-16. óra Ingatlanpiaci előrejelzés Ingatlanpiac és elemzése 15-16. óra Ingatlanpiaci előrejelzés Horváth Áron ELTEcon Ingatlanpiaci Kutatóközpont eltinga.hu Ingatlanpiaci előrejelzés 1. Egyváltozós elemzés trend + ciklus + szezonalitás

Részletesebben

A közlekedés valódi költségei Magyarországon Pavics Lázár Levegő Munkacsoport

A közlekedés valódi költségei Magyarországon Pavics Lázár Levegő Munkacsoport A közlekedés valódi költségei Magyarországon Pavics Lázár Levegő Munkacsoport Az Európai Zöld Költségvetés éves konferenciája Budapest, 2010. július 8-9. A közlekedésben résztvevők döntő többsége a költség

Részletesebben

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek 1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek Előzőleg a következőkkel foglalkozunk: Fizikai paraméterek o a bemutatott rendszer és modell alapján számítást készítünk az éves energiatermelésre

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január decemberi teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január decemberi teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január decemberi teljesítményéről Összefoglaló - 2012 január decembere között nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt a korábbi hónapokhoz

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

Lakáspiac területi vetületben

Lakáspiac területi vetületben Lakáspiac területi vetületben Területfejlesztők Víkendje Lajosmizse, 2015.05.15. Valkó Dávid Ingatlanpiaci vezető elemző valko.david@otpjzb.hu Aktuális országos mutatók 2014-ben elmozdulás a mélypontról

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól Beérkezett válaszok: () = minősítés nélküli szállodák 5 3* 9 4* 31 5* 3 Összesen:

Részletesebben

Baksay Gergely- Szalai Ákos: A magyar államadósság jelenlegi trendje és idei első féléves alakulása

Baksay Gergely- Szalai Ákos: A magyar államadósság jelenlegi trendje és idei első féléves alakulása Baksay Gergely- Szalai Ákos: A magyar államadósság jelenlegi trendje és idei első féléves alakulása Az MNB által publikált előzetes pénzügyi számlák adata szerint Magyarország GDP-arányos bruttó államadóssága

Részletesebben

Hosszú zsuzsanna: A lakosság fogyasztási viselkedése és annak jövedelem szerinti heterogenitása a válság előtt mikrostatisztikák alapján*,1

Hosszú zsuzsanna: A lakosság fogyasztási viselkedése és annak jövedelem szerinti heterogenitása a válság előtt mikrostatisztikák alapján*,1 Hosszú zsuzsanna: A lakosság fogyasztási viselkedése és annak jövedelem szerinti heterogenitása a válság előtt mikrostatisztikák alapján*, A válságot követően, 9 közepe óta zajlik a hazai GDP lassú, de

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 215. december A kiskereskedelem 214. évi teljesítménye Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 212/42 Összefoglaló...2 VI. évfolyam 42. szám 1. Nemzetközi kitekintés...2 2. A kiskereskedelem helye a nemzetgazdaságban...4

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete 2014 eddig eltelt időszakában. 2. A 2014. évi módosított finanszírozási terv főbb

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

FENNMARADT, DE NEM ERŐSÖDÖTT AZ INGATLANPIACI DERŰLÁTÁS (A GKI 2015. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI)

FENNMARADT, DE NEM ERŐSÖDÖTT AZ INGATLANPIACI DERŰLÁTÁS (A GKI 2015. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) FENNMARADT, DE NEM ERŐSÖDÖTT AZ INGATLANPIACI DERŰLÁTÁS (A GKI 2015. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlannal foglalkozó cégek (fejlesztők,

Részletesebben

A magyar biztosítási piac helyzete. Pandurics Ane9 MABISZ Konferencia 2015. október 14.

A magyar biztosítási piac helyzete. Pandurics Ane9 MABISZ Konferencia 2015. október 14. A magyar biztosítási piac helyzete Pandurics Ane9 MABISZ Konferencia 2015. október 14. A biztosítási piac 2015 első félévében ismét nő9. 2013 és 2014 után 2015 lehet a 3. jó év 2 Ügyfelek száma: ca. 160

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

A jövedelem- és árváltozások hatása a fogyasztói döntésre. Az ICC görbe. Az Engel-görbe. 4-5. előadás

A jövedelem- és árváltozások hatása a fogyasztói döntésre. Az ICC görbe. Az Engel-görbe. 4-5. előadás 4-5. előadás A jövedelem- és árváltozások hatása a fogasztói döntésre ICC és Engel-görbe, PCC és egéni keresleti függvén. A iaci keresleti görbe származtatása. A fogasztói többlet. Kereslet-rugalmassági

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR- JÚLIUS 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló Kedden az európai és amerikai vezető tőzsdeindexek vegyesen zárták a kereskedést, a legnagyobb csökkenés Londonban, a legnagyobb emelkedés Frankfurtban következett

Részletesebben

Az Észak-magyarországi régió turizmusának esélyei a globális gazdasági válság időszakában

Az Észak-magyarországi régió turizmusának esélyei a globális gazdasági válság időszakában Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek VI.évf. 2009 2 89-107 Az Észak-magyarországi régió turizmusának esélyei a globális gazdasági válság időszakában A válság turizmusra gyakorolt hatásairól számos, elemzés,

Részletesebben

A lakáspiac jelene és jövője

A lakáspiac jelene és jövője A lakáspiac jelene és jövője Harmati László FHB Jelzálogbank Nyrt. üzleti vezérigazgató Fundamenta Lakásvásár Ingatlanszakmai Konferencia Budapest, 2011. szeptember 23. 2011.09.23 1 Tartalom Az FHB Lakásárindex

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről DECEMBER 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

13. A zöldborsó piacra jellemző keresleti és kínálati függvények a következők P= 600 Q, és P=100+1,5Q, ahol P Ft/kg, és a mennyiség kg-ban értendő.

13. A zöldborsó piacra jellemző keresleti és kínálati függvények a következők P= 600 Q, és P=100+1,5Q, ahol P Ft/kg, és a mennyiség kg-ban értendő. 1. Minden olyan jószágkosarat, amely azonos szükségletkielégítési szintet (azonos hasznosságot) biztosít a fogyasztó számára,.. nevezzük a. költségvetési egyenesnek b. fogyasztói térnek c. közömbösségi

Részletesebben

A kiskereskedelem folyamatainak követése a statisztika eszközeivel

A kiskereskedelem folyamatainak követése a statisztika eszközeivel A kiskereskedelem folyamatainak követése a statisztika eszközeivel Budapesti Gazdasági Főiskola 2012. április 23. Macsári István Központi Statisztikai hivatal A kereskedelem meghatározása A kereskedelem

Részletesebben

A vízfogyasztás csökkenésének vizsgálata SPSS szoftver segítségével, befolyásoló tényezőinek meghatározása. 1. Bevezetés

A vízfogyasztás csökkenésének vizsgálata SPSS szoftver segítségével, befolyásoló tényezőinek meghatározása. 1. Bevezetés A vízfogyasztás csökkenésének vizsgálata SPSS szoftver segítségével, befolyásoló tényezőinek meghatározása Szabó Tamás okleveles környezetmérnök, vízellátás -csatornázás szakmérnök, mérnök-közgazdász Heves

Részletesebben

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Az egyszázalékos felajánlások és a zsidó felekezetek 2008 Az egyházak illetve a civil szervezetek számára felajánlott egy százalékok terén a már tavaly is észlelt tendenciák

Részletesebben

A lánc viszonyszám: A lánc viszonyszám számítási képlete:

A lánc viszonyszám: A lánc viszonyszám számítási képlete: A lánc viszonyszám: Az idősor minden egyes tagját a közvetlenül megelőzővel osztjuk, vagyis az idősor első évének, vagy időszakának láncviszonyszáma nem számítható. A lánc viszonyszám számítási képlete:

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter. 2010. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter. 2010. június ÖKONOMETRIA ÖKONOMETRIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA

Részletesebben

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló Többségében emelkedéssel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek tegnap. Kedden gyengülést mutatott a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben. A BUX

Részletesebben

A fogyasztói árak alakulása 2011-ben

A fogyasztói árak alakulása 2011-ben Központi Statisztikai Hivatal A fogyasztói árak alakulása 2011-ben 2012. március Tartalom Bevezető...2 Európai uniós kitekintés...3 A fogyasztói árak alakulása 2011-ben Magyarországon...4 Maginfláció...7

Részletesebben

A költségvetési folyamatok néhány aktuális kérdése

A költségvetési folyamatok néhány aktuális kérdése A költségvetési folyamatok néhány aktuális kérdése Baksay Gergely, Magyar Nemzeti Bank KT-MKT - Költségvetési Konferencia 2015. október 13. Az előadás felépítése 1. A GDP-arányos államháztartási hiány

Részletesebben

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés A Fővárosi Önkormányzat ismét jelentősen, 13 százalékkal tervezi emelni a BKV menetdíjait. Amint az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították,

Részletesebben

2014/114 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/114 STATISZTIKAI TÜKÖR 214/114 STATISZTIKAI TÜKÖR 214. október 3. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 214. II. negyedév* Tartalom Bevezető...1 Főbb folyamatok...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 30. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2014. III. negyedév* Tartalom Bevezető...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta árindex...2

Részletesebben

7. Hét. feladatok. Kis nyitott gazdaság: vám.

7. Hét. feladatok. Kis nyitott gazdaság: vám. 7. Hét feladatok Kis nyitott gazdaság: vám. Kidolgozott feladat Az általunk vizsgált kis nyitott gazdaságban az X termék iránti keresleti függvényt, valamint a termék kínálati függvényét 1. Mekkora lenne

Részletesebben

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai börzék pluszban, az amerikai részvényindexek mínuszban zártak tegnap. 300-as szint alá erősödött az euró/forint árfolyam ma reggel.

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága 1850 Budapest, V., Szabadság tér 8 9. Kiadásért

Részletesebben