Pályázat Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Geoinformációs Tanszék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Geoinformációs Tanszék"

Átírás

1 Pályázat Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Geoinformációs Tanszék Dr. Kogutowicz Károly Készítette: Pecsét Brigitta

2 Tartalomjegyzék Kogutowicz Károly életpályája...2 Tevékenysége és annak hatása az utókorra...4 Térképészeti újítások...5 Kogutowicz Károly munkái...7 Ábrák, fotók, képek...9 A magyar térképészet nagy alakjai Felhasznált irodalom a földrajz a környezet (miliő) tudománya.. tárgyai: kontinensek, országok, vidékek, tájak, környezetek. (Dr. Kogutowicz Károly: Bevezetés a földrajztudományba)

3 Kogutowicz Károly életpályája (geográfus, neves térképész) Kogutowicz Manó és felesége, Róza asszony, 1884 őszén véglegesen Budapestre költöztek. Ezekben az években rohamosan fejlődik a magyar főváros és a család a Damjanich utca 9-ben bérelt lakást. Innen a Posner intézet csak pár perce volt, ahol Kogutowicz Manó dolgozott ben 10 megyei falitérképet adott ki a Posner intézet, amelyet Kogutowicz 1886-ban rajzolt, és ez év febr. 14-én a 21 éves Róza asszony életet adott első fiúgyermeküknek: Károlynak (1. kép), aki nevét apja öccse Karl Kogutowicz osztrák katonatiszt iránti tiszteletből választottak. Majd 1888-ban megszületett Imre és 1891-ben Lajos, akinek a névválasztásának oka, ebben az évben rajzolta egyik legszebb térképét: A Magyar Korona Országainak hegy-és vízrajzi térképét, amelynek ihletője, tanácsadója, lektora Lóczy Lajos volt. A fiúk Budapesten, a Váci utcai piarista gimnáziumban kitűnő nevelésben részesültek. Károly az Önképzőkör elnöke volt, legjobb barátja Hevessy György, a későbbi Nobel-díjas tudós lett. Örökölte apja művészi képességeit, festőművész akart lenni, de szülei ellenezték. Későbbi pályája során jól hasznosította idevágó tehetségét a földfelszíni formák kiváló rajzolójaként, sőt portréfestőként is. Egyetemi tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, földrajzot, geológiát, csillagászatot, növény-és állattant tanult. Doktori disszertációját 1907-ben védte meg. Kogutowicz Manó (2.kép) a magyarországi kartográfia megalapítója és az nov. 1-jén megalapított első magyar térképészeti vállalkozás, a Magyar Földrajzi Intézet Rt. első igazgatója, amely Budapesten az Izabella utca 71. sz. alatt működött egyelőre a bécsi, ill. olmützi Hölzel Eduard cég fiókvállalataként. Így a vállalat első neve: Hölzel és Társa Magyar Földrajzi Intézet. Az elnevezés első része a társas vállalkozás külföldi résztvevőjére utal, a Társ Kogutowicz Manó ben meghalt Hölzel, s az intézet önállósította magát és Kogutowicz és Társa cégnév alatt működött tovább. Kogutowicz azzal a céllal alapította a céget, hogy az iskolákat jó minőségű, magyar nyelvű földrajzi és történelmi falitérképekkel és atlaszokkal láthass el. A cél a Vallás-és közoktatásügyi Minisztériummal kötött szerződéssel valósult meg, amihez a minisztérium kölcsönt is nyújtott az intézet felszereléséhez, valamint rendeleteiben minden iskolának a Magyar Földrajzi Intézet térképeit ajánlotta más cégek német térképei helyett. Kogutowicz Manó 18 évig vezette az intézetet ( ), majd 1908-ban egy veseműtét után meghalt, utána fia Károly vette át a vállalatot 23 évesen. Ekkor a cég korona tőkével rendelkezett és főként osztrákok tulajdonában volt. Térképeket, atlaszokat és földgömböket gyártottak. Az új igazgató modernizálta az intézetet. Először is magyar kézbe adtam a tőkét, majd koronára növeltem - írta Kogutowicz Károly. Vajon miből? Az okos, értő gazdálkodáson kívül nyilván segítette őt nagybátyja, Karl von Kogutowicz altábornagy, a szarajevói hadtest agglegény parancsnoka

4 ben, Londonban részt vett a Nemzetközi Földrajzi Uniónak az egymilliós világtérkép-sorozat kiadását előkészítő ülésein ben a Leeds városbeli Man cégtől egy új kétszínnyomó ofszetgépet vásárolt, ezzel számottevően megnövelte cége termelékenységét, s így az iskolai atlaszok árát is jócskán mérsékelni tudta. Az új kiadású térképműveken a Kogutowicz név szerepel, de sokszor már nem állapítható meg, hogy mennyi azokban Manónak és mennyi Károlynak a munkája ben kitörő első világháborúban a kartográfus igazgató negyvennégy hónapot töltött a fronton, megfigyelőként és légifénykép-kiértékelőként szolgált (1909-ben Wilbur Wright átrepült Olaszország fölött, és minden jel szerint ez volt az első alkalom, hogy felvételek készültek a levegőből. A repülőgép nagy előnye az volt, hogy sokkal gyorsabban haladt, és nagyobb távolságokra jutott el, mint a légballon. A légi fényképezés első mechanikus térképészeti eszközeit 1908-ban fejlesztették ki, az első világháború idején pedig feltalálták azt a fényképezőgépet, amely folyamatos átfedéssel készített felvételeket.). Legjobban az olasz front (Piave, Isonzó) harcai viselték meg. Élete végéig szívpanaszai voltak. Amikor 1918-ban leszerelt, cége már az egyik nagy bank kezén volt, így igazgatói beosztásáról lemondott, s között a budapesti Erzsébet Nőiskolában földrajz tanárként tanított ban Szegeden pályázat útján a Ferenc József Tudományegyetemen elnyerte a földrajzprofesszori állást, valamint a szegedi egyetemen létrehozott Földrajzi Intézet vezetője lett V X. között földrajztanári pozíciót töltött be az egyetemen. 1929/30-as tanévben a Bölcsészet-, Nyelv-, és Történettudományi kar dékánjává választották, utána az 1930/31 prodékánja, 1941/42-es tanévben az egyetem rektori tisztjét töltötte be, majd az 1942/43-as tanévben prorektor. A felsőfokú földrajzoktatásban komoly módszertani előrelépést jelentettek és tudományos fejlődést is jól szolgálták a Kogutowicz Manó által 1890-ban megalapított első magyar térképészeti intézet kiadványai. Az innen kikerült térképeken jelölik először a greenwichi kezdő meridiánt. (1884-ben egy nemzetközi konferencián döntötték el, hogy a brit vonal, a greenwichi lesz az időszámítás és a hosszúsági fokok meghatározásának zéró meridiánja. A választás jól tükrözte azt a tényt, hogy Nagy-Britanniának volt a világon a legnagyobb és a legkiterjedtebb birodalma, s hogy ő volt a legfontosabb kereskedelmi hatalom is. Ezzel a világ minden népe számára lehetővé tették, hogy egységesítsék időmérésüket és térképészeti rendszerüket.) Valamint az 1902-ben megjelent egyetemes világatlasz, amely már éghajlati, növényzeti, népsűrűségi, mezőgazdasági és ipari szaktérképet is tartalmazott, amelyet később Kogutowicz Károly továbbfejlesztett. A professzor házasságában két gyermek is született: 1911-ben Károly és 1921-ben Helga. A professzor, a felesége, Fischer Elza és Helga december végén Bécsben voltak (Károly honvédtisztként az orosz fronton szolgált) elején Drezdába utaztak, mert nem akartak orosz

5 fogságba kerülni áprilisában Weimar felé indultak, majd hajón eljutottak Ludwigsburgba, ahol a családfő festő tehetségét felhasználva a stuttgarti amerikai tisztekről és feleségeikről olajfestményeket kezdett készíteni. A professzor Stuttgartban az Amerikai Katolikus Segélyegyleten keresztül amerikai állásért folyamodott. Önéletrajzában, amelyet 1947-ben írt, így nyilatkozott önmagáról: Angol nyelvtudásom elég jó. Tevékenységem értékes lenne a földrajzi szintézisben. Szegedi földrajztanári munkám mellett munkatársaimmal segítettünk a gyümölcstermesztőknek a fertőzések elleni küzdelemben a Magyar Alföldön. Megpermeteztünk több százezer fát, elültettünk egymillió gyümölcsfát. Az egyoldalú búza-és kukoricatermesztés helyett a kerti veteményeket és a takarmányt szorgalmaztuk szeptember elején a katolikus Segélyszervezet értesítette a családot, utazhatnak Amerikába, megvan a hajójegy is. A jó hír annyira megviselte a professzort, hogy szívrohamot kapott, és szeptember 7-én meghalt. A ludwigsburgi temetőben helyezték örök nyugalomra. Tevékenysége és annak hatása az utókorra Az egykori Osztárk-Magyar Monarchia 1918-ban történt összeomlása előtt, önálló magyar térképészet nem jöhetett létre. A felméréseket a bécsi Katonai Földrajzi Intézet végezte. Az összeomlást követően az országnak, mint önálló államnak létre kellett hoznia, mindazokat az intézeteket, amelyek a kettős monarchiában közös intézményként szerepeltek. A háború még jóformán be sem fejeződött, amikor dr. Kogutowicz Károly egyetemi tanár már az önálló magyar térképezésre gondolt. Támogatóival Hajts Lajos tábornokkal, aki később a Magyar Állami Térképészeti Intézet első vezetője, és Kirchlechner Károly tábornokkal együttesen tervezetet terjesztettek elő a Honvédelmi Minisztériumnak az Az Állami Térképíró és Földleíró Intézet felállítása érdekében. A memorandumot a honvédelmi minisztérium 1919 febr.-ban elfogadta és megalakította saját hatáskörében az Állami Térképező Csoportot. Létrehozta és 9 éven át ( ) szerkesztője volt a Föld és Ember című antropológiai folyóiratot (3. kép), amely az Emberföldrajzi problémákkal foglalkozott és az embert állította a kutatás középpontjába. Kogutowicz Károly a korszerű térképészeti és alkalmazott geográfiai ismeretek felhasználásával szervezte meg a földrajztanár képzést az egyetemen. Kogutowicz agilis szervező volt, aki fontos feladatának tartotta a Földrajzi Intézet legszükségesebb felszerelésének könyvtár, térképtár, bútorzat, műszerek stb a megszerzését, melyek nélkülözhetetlenek a komoly tudományos munkához, s ehhez megszerezte a város támogatását. Maga és Intézete számára fontos feladatának tekintette a város és az Alföld

6 tanulmányozását, ezért 1925-ben létrehozta a szegedi egyetemi tanárok részvételével az Alföldkutató Bizottságot, melynek később ügyvezető alelnöke is volt. Ezzel megindította az ország tudományos tájfeldolgozását. Tagjai különböző folyóiratokban (Föld és Ember, Népünk és nyelvünk) publikálták tudományos eredményeiket. Kiváló tanítványait, Eperjessy Kálmánt és Nagy Júliát Bécsbe küldte régi térképeinket kutatni és segítségükkel megszerezte intézete számára a Josephinische Aufnahme másolatait. Megszervezte a Meteorológiai Obszervatóriumot, s földrengésjelző-műszert vásárolt intézetének. Kartográfiai munkásságának fontos része volt az Osztrák-Magyar Monarchia néprajzi térképének elkészítése. Az évi népszámlálás adatait új térképészeti módszerekkel mutatta be a magyarságnak és más népeknek az évi határok közötti elterjedést. Az 1930-ban megjelent Dunántúl és Kisalföld című kétkötetes munkájával kivívta a szakmai körök elismerését. (4., 5. kép) Foglalkozott tájkutatással, népesség-és településföldrajzzal, falu-és tanyakutatással, amelyből több könyv is készült, több térkép, atlasz szerkesztése is fűződik a nevéhez. Szerteágazó tevékenységét mutatja, hogy több tudományos társaságnak is tagja volt (földrajzi, meteorológiai, néprajzi, mezőgazdasági, társadalomtudományi) és több társaságnál tudományos tisztséget is betöltött. Tudományos és kormányzati körök egyaránt nagyra értékelték tevékenységét. 10 évig foglalkozott a modern földrajz tudományos filozófiai problémáival. Kogutowicz K. volt az, aki elsőként bevezette a magyar nyelvű atlaszokat az iskolákba (elemi-és középiskolákba) Kogutowicz Károly új térképeivel tovább öregbítette különösen a közoktatásban a Kogutowicz-féle térkép márkanevet, mely a jó térképet jelentette. Első munkája: Magyarország hegy-és vízrajzi térképe: a szintvonalas, magassági színezésű térkép 50,0,100,200,500,1000,1600,2300 méteres adataival korszer feldolgozást tett lehetővé. (6. kép) Térképészeti újítások: Jelmódszer: Kogutowicz Manó Földrajzi iskolai atlaszában, melyet fia 1913-ban dolgozott át, már szalagjeleket is találunk a tengeri forgalom mennyiségének szemléltetésére. Kogutowicz K. Iskolai atlasza II., amely 1929-ben jelent meg, már km-ben adja meg a hajóutak hosszát, nem napban. A bányászat és a nehézipar bemutatása pontra vonatkozó jelek segítségével történik A különböző jeleket több kategóriába osztja a kibányászott mennyiség alapján. A mértékegységeket azonban nem használja következetesen, mert váltakozva tonnában és mázsában adja meg a kibányászott mennyiséget. A sóbányászat által kitermelt sómennyiséget váltópénz-módszerrel, a

7 hajóforgalom mennyiségét pedig szalagjelekkel ábrázolja. Vonalas jelekkel jelzi a vitorlások útvonalait, a tengeri kábeleket és a légi forgalom útvonalait. Jelekkel ábrázolja a világkereskedelem főbb cikkeit. A szalagjelet Károly az 1941-ben megjelenő Iskolai atlaszában is alkalmazta a tengeri forgalom bemutatására használja ezt a módszert. Kék színnel a gőzhajóforgalmat jelöli, ahol a vonal vastagsága arányos a forgalommal, piros vonallal jelöli a vitorlások útvonalait. Pontokra vonatkozó jeleket is találunk ebben az atlaszba, melyek Mo. ipari gócpontjait mutatják be. A már ismert módszereket alkalmazták az 1950-ben megjelent Földrjazi Térképfüzetben. Felületi módszer: Először Kogutowicz Manó 1890-es Földrajzi iskolai atlaszában található, melyet fia egészít ki, újítja meg. Károly 1929-es atlaszában találkozunk először időzóna térképpel, de még ő sem az elterjedt kék szín váltakozásával jelöli a zónákat, hanem több színt is használ. Ugyanebben az atlaszban találkozunk egy érdekes témával, ami a jellemző közlekedési eszközöket mutatja be. Az egész Földet ábrázoló térképen felületi jelekkel szemléltei az egyes területek jellemző közlekedési eszközeit, ahol a szamár és a bivaly is sokszor szerepel az autó mellett. Pontmódszer: Első alkalmazásával az iskolai földrajzi atlaszban találkozunk, amelyet ben adtak ki. Ő a népsűrűséget pontszórás térképpel mutatja be, de a nagyon sűrűn lakott területeken összevonja a pontokat egy négyzetbe. Pontmódszert alkalmazott a mo.-i mezőgazd.-i termények bemutatására is. A pontok méretének megválasztása viszont nem sikerült túl jól, mivel több térképen is a sűrűbb részeken összefolynak a pontok, így a megszámlálhatóság követelménye nem teljesül. A következő alkalmazását a módszernek az 1931-ben megjelent Népiskolai atlaszban találjuk, melyet Cholnoky Jenő és társai szerkesztettek. Ők Mo. gazd.-i térképein és a Föld termőterületeinek bemutatására alkalmazzák ezt a módszert. Kogutowicz K. Iskolai atlasza, mely 1941-ben jelent meg Mo. egyes mezőgazd.-i növényeinek termésmennyiségéit mutatja be pontszórás térképen, ugyanazzal a problémával. Ezt követően pontszórás térképpel nem lehet találkozni iskolai földrajzi atlaszban. Diagrammódszer: Az első diagramokat iskolai földrajzi atlaszban találjuk, méghozzá Kogutowicz Manó földrajzi iskolai atlaszában, melyet fia dolgozott át. Ezek oszlop-és kördiagramok, de még nincsenek térképre helyezve, csak a térképek mellett szerepelnek kiegészítő információként. Kogutowicz K ben és 1922-ben is helyezett diagramokat az atlaszaiba. Az atlaszok belső hátlapjain kör-, szalag-és oszlopdiagramokat találunk, melyek népességi és foglalkozási adatokat ábrázolnak. Az első térképre helyezett diagramokkal csak 1971-ben találkozunk, ami a külkereskedelmet szemlélteti. (7., 8. kép)

8 Kogutowicz Károly munkái: 1912: Máramaros vm.. iskolai térképe Bökényi Dániellel 1912: Atlasz a magyar történelem tanításához, Bp. 1913: Atlasz a magyar történelem tanításához, Bp., Kiadó: A Magyar Földrajzi Intézet 1913: Budapest kis közlekedési térképe a legújabb villamos jelzésekkel, Bp. 1913: Magyarország hegy-és vízrajzi térképe, Bp. 1913: Kereskedelmi iskolai atlasz Márton Bélával, Bp. 1913: Torontál vm. Isk. és közigazgatási fali térképe Grézló Jánossal 1: : Baranya vm. Térkép 1: : Magyarország térkép 1: : Magas Tátra térkép Vigyázó Jánossal, 1: : Népiskolai atlasz a 3. o. sz. Tervezte: Bátky Zsigmonddal és Littke Auréllal, Bp. (9. kép) 1914: Budapest 22 új választókerületének térképe Szundy Károllyal, Bp. 1917: Magyarország közigazgatási térképe 1917: Politiceska karta na Ungaria 1918: Ethnographical Map of Hungary M. Móriczal, 1: (10. kép) 1919: Magyarország közigazgatási térképe az új határ föltüntetésével, 1: : Magyarország térképe, 1: , Bp. 1919: Magyrország választókerületeinek térképe a megszált területek föltüntetésével, Bp. 1919: Mo. térképe. A magyar szent korona országai és az entente megállapította ideigl. Határvonal 1920: A magyar szent korona országainak politikai térképe, 1: : Magyarország néprajzi térképe. Az évi népszámlálás alapján. Nemzetiségi többségek, kisebbségek, népsűrűség. Móricz Miklós tervezte népsűrűségi térkép alapján, 1: : A Pesti Hírlap térképalbuma. A Párizsban megcsonkított kis Mo. és az új Európa Jákó Jánossal (Magyarázó statisztikai adatokkal), Bp. 1920: A szétdarabolt Mo. Az entente békeföltételei alapján tervezte, Bp. 1920: Földrajzi isk. atlasz, Bp. (11. kép) 1921: Térképfüzet a népiskolák IV., V., VI. o. számára, Bp. 1921: Kogutowicz zsebatlasza 1922-es évre, Bp., Kiadó: Magyar Néprajzi Társaság Emberföldrajzi Szakosztálya (12. kép) 1922: Földrajzi isk. atlasza (középfokú isk. számára), Bp.,Szerkesztette: Gergely Endrével és Hézser Auréllal 1922: Kogutowicz zsebatlasza 1922-es évre, Bp., Kiadó: Magyar Néprajzi Társaság Emberföldrajzi Szakosztálya

9 1923: Kogutowicz zsebatlasza 1924-es évre, Bp., Kiadó: Magyar Néprajzi Társaság Emberföldrajzi Szakosztálya (12. kép) 1923: Térképfüzet, Budapest székesfővárosi elemi isk. 4. o. számára, Bp. 1923: Kogutowicz K. Népiskolai atlasz, Bp., Kiadó: Magyar Földrajzi Intézet (13, 14, 15. kép) 1924: Térképfüzet, Budapest székesfővárosi elemi isk. 5. és 6. o. számára 1924: Atlasz a magyar történelem tanításához, Bp., Kiadó: Magyar Földrajzi Intézet 1925: Népiskolai atlasz Márton Bélával, Bp. 1925: Térképfüzet, Budapest székesfővárosi elemi isk. 5. és 6. o. számára, Bp. 1925: Kogutowicz zsebatlasza 1926-os évre, Bp., Kiadó: Magyar Néprajzi Társaság Emberföldrajzi Szakosztálya (12. kép) 1927: Magyarország néprajzi térképe, Bp. (16. kép) 1927: Kogutowicz Károly isk. atlasza II. A középiskola felsőo., tanítóképzők és kereskedelmi isk. számára. Szerkesztette Gergely Endrével és Hézser Auréllal, Bp. 1929: Térkép Szfővel elemi isk. 3. o. számára Bardócz Pállal és Erődi Kálmánnal, Bp. 1929: Dunántúl és Kis-Alföld írásban és képben I-II., Szeged : Dr. Kogutowicz Károly iskolai atlasza, Bp., Kiadó: Magyar Királyi Honvéd Térképészeti Intézet 1930: Dr. Kogutowicz Károly polgári iskolai atlasza, Bp., Kiadó: Magyar Királyi Honvéd T. Intézet 1931: Alföld problémái, Szeged 1932: Klebelsberg emlékezete, Szeged 1933: A szántóföld okszerű művelése, Szeged 1938: Mo. és Európa országainak térképe a népiskola 4. o. számára, Kiadó: Falu M. Gazda és Földművelésszöv. Kiadványa 1939: Világrészek térképe a népiskolák 5., 6., 7., 8. o. számára 1939: Kogutowicz Károly Polgári isk. atlasza, Bp. (17. kép) 1940: Világrészek térképe a népiskolák 5., 6. o. számára 1940: Kogutowicz Károly Polgári isk. atlasza, Bp. (18. kép) 1941: Bevezetés a földrajztudományba, Bp. 1942: dr. Kogutowicz Károly Polgári isk. atlasza, Bp. (19. kép) 1942: Mo. közigazgatási térképe, Bp. (20. kép) 1943: Környezetmegfigyelés, Szeged : A Kor tudományos folyóirat fel. szerk.-je : a Föld és Ember szerk.-je 1910: Kogutowicz Károly-féle éggömb. Átmérője: 25,5 cm. (21. kép) 1931 után: Kogutowicz Károly-féle földgömb. Átmérője: 32 cm. (22. kép)

10 Ábrák, fotók, képek: (1. kép:kogutowicz Károly) (2. kép: Kogutowicz Manó) (3. kép: Föld és Ember) (4. kép: Dunántúl és Kisalföld) (5. kép: Dunántúl és Kisalföld)

11 1923-as atlaszból) (6. kép : Ma gya rors zág heg y-és vízr ajzi térk épe (7. kép: Diagramok ábrázolása)

12 (8. kép: Diagramok ábrázolása) (9. kép: Népiskolai Atlasz) (10. kép: Magyaror szág néprajzi térképe)

13 (11. kép: Földrajzi Isk. Atlasz) (12. kép: Kogutowicz zsebatlaszai)

14 (13. kép: Előlap) (14. kép: A belső borító) (15. kép: Az atlasz hátoldal a)

15 (16. kép: Magyarország Néprajzi térképe) (17. kép: Mag yaro rszá g hegy -és vízr ajzi képe )

16 (18. kép: Magyarország politikai térképe) (19. kép: Magy arors zág népra jzi térké pe) (20. kép: Magyarország közigazgatási térképe)

17 (21. kép: Kogutowicz-féle éggömb) (22. kép: Kogutowicz-féle földgömb) A magyar térképészet nagy alakjai (A festmények az ELTE Térképtudományi Tanszék titkárságának falán láthatók) Honterus János Zsámboki János Hevenesi Gábor Bél Mátyás ( ) ( ) ( ) ( )

18 Korabinszky János Vay Miklós Görög Demeter Budai Ézsaiás ( ) ( ) ( ) ( ) Lipszky János Schedius Lajos Karacs Ferenc Lakos János ( ) ( ) ( ) ( ) Kőszeghy Mártony Károly Vörös László Tóth Ágoston Gönczy Pál ( ) ( ) ( ) ( ) Kogutowicz Manó Cholnoky Jenő Teleki Pál Irmédi-Molnár László

19 ( ) ( ) ( ) ( ) Turner István Takács József Bakonyi Kálmán ( ) ( ) ( ) Felhasznált irodalom Jeremy Black: Térképek világtörténete, Kossuth Kiadó, 2005 Jeremy Harwood: 100 térkép, amely megváltoztatta a világot, Kossuth Kiadó, 2008 Kisari Balla György: Kogutowicz Manó térképei, 1995 Magyar Katolikus Lexikon Magyar Életrajzi Lexikon Kogutowicz Károly: Bevezetés a földrajztudományba

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

A térképkészítő huszártiszt kiállítás

A térképkészítő huszártiszt kiállítás 2016/04/11-2016/07/09 250 évvel ezelőtt, 1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322 Jeney János 1 NEMZETKÖZI TÉRKÉPTÁRI KUTATÁSOK (MAGYAR NÉPESSÉGTÉRKÉPEK) BEVEZETÉS A magyar népességtérképek a magyarországi levéltárak mellett számos külföldi levéltárban is találhatók. A doktori disszertációmban

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára Meghívó A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Humán Szakemberek Országos Szövetsége együttműködése keretében ezúton tisztelettel

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÁJÉKOZTATÁS TANTÁRGYI TEMATIKA 1 Előadás 1. GPS műszerek és kapcsolódó szoftvereik bemutatása

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, Kocsis Károly

Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, Kocsis Károly Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, 2014.03.18. Kocsis Károly Tóth József életpályájának tagolása legfontosabb munkahelyei szerint

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

A magyar földrajztudomány története II. Dr. Lakotár Katalin

A magyar földrajztudomány története II. Dr. Lakotár Katalin A magyar földrajztudomány története II. Dr. Lakotár Katalin Fejlődő geográfiai területek, kutatások -morfológia Cholnoky követői folyók teraszrendszere, Duna-völgy képződése, Balaton-környéki löszterületek,

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A Virtuális Glóbuszok Múzeuma Interneten elérhető szemléltetőeszköz http://vgm.elte.hu

A Virtuális Glóbuszok Múzeuma Interneten elérhető szemléltetőeszköz http://vgm.elte.hu A Virtuális Glóbuszok Múzeuma Interneten elérhető szemléltetőeszköz http://vgm.elte.hu Márton Mátyás egyetemi tanár ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék 60 éves a Földrajz Tanszék az Eszterházy

Részletesebben

MS-4105 foldrajz atlasz borito_2011.qxd 2013.03.06. 10:06 Page 1 9 7896 36 976712 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Csillagászat... 2 Kontinensvándorlás. A Föld és a légkör szerkezete... 4

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

Magyar Katonai Térképészeti Csoport történetét feldolgozó enciklopédikus szócikk

Magyar Katonai Térképészeti Csoport történetét feldolgozó enciklopédikus szócikk Magyar Katonai Térképészeti Csoport történetét feldolgozó enciklopédikus szócikk Készítette: Lieber Lívia 2011.01.29. A Magyar Katonai Térképészeti Csoport története Magyarország topográfiai részletességű

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2.

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2. Végzettségek általános iskolai Az oklevelet kiállító intézmények megnevezése (a kar jelölésével) Nápolyi Pedagógusok képesítése Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként)

Részletesebben

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT:

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Baja Balassagyarmat Balkány Berettyóújfalu Budaörs ÚÁMK Felsővárosi Tagintézménye

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

D jelű pályázat nyertesei

D jelű pályázat nyertesei 1. 37/1358/2012 Pesti Barnabás Élelmiszeripari és 2. 37/1359/2012 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, EGYMI, Diákotthona és Gyermekotthona 200 000 Ft 3. 37/1361/2012 Kozma Lajos

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 19178714-2-13 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 4 PK 61565 /1991/18 Nyilvántartási szám: 01/01/A270 Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány 2100 Gödöllő, Páter K.

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév 1. Pedagógus 1. Eszterházy Károly Főiskola Eger Sorsz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanár

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak A Mérnökgeológiai Jubileumi Konferencia eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak Dr. Farkas György

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

FÖLDRAJZI HELYMEGHATÁROZ ÉGBOLTON

FÖLDRAJZI HELYMEGHATÁROZ ÉGBOLTON TÁJÉKOZÓDÁS S A FÖLDÖN TÉRBEN ÉS ID BEN Készítette: Mucsi Zoltán FÖLDRAJZI HELYMEGHATÁROZ ROZÁS S AZ ÉGBOLTON A NAP, A CSILLAGOK ÉS S A HOLD LÁTSZL TSZÓLAGOS MOZGÁSAI AZ ÓKOR ÓTA LÁTÓHATÁR(HORIZONT): AZ

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Komjáthy László. Fax(ok) E-mail(ek) komjathy.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Komjáthy László. Fax(ok) E-mail(ek) komjathy.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. Komjáthy László komjathy.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1959.12.30. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

Varga Gábor: Wallner Ernı, az ELTE professzora

Varga Gábor: Wallner Ernı, az ELTE professzora Varga Gábor: Wallner Ernı, az ELTE professzora Wallner Ernı komoly tanári múlttal, középiskolai igazgatói tapasztalattal, egyetemi magántanári pályafutással (a pécsi egyetemrıl) érkezett az 1942-es esztendıhöz

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

II. TÉMAKÖR A magyar térképészet történetéből

II. TÉMAKÖR A magyar térképészet történetéből II. TÉMAKÖR A magyar térképészet történetéből A Kárpát-medencéről már a korai századokban készültek térképek, természetesen még nem magyar mesterek munkái. E térképek leghíresebbjei Ptolemaiosz és iskolája

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015

Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015 Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015 A 2014 októberében meghirdetett versenykiírás alapján február 5-ig 65 iskola regisztrált az ország minden részéből, ahonnan összesen 630 versenyző

Részletesebben

THE Roadshow

THE Roadshow THE Roadshow 2011.11.08. ÁLLOMÁSOK PROGRAM (2011-2012. tanév-i. félév) Dátum Város Iskola Cím Október 24. Budapest Eötvös József Gimnázium 1053 Budapest, Reáltanoda utca 7. November 8. Budapest II. Rákóczi

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2014/1-2. IX. évfolyam 1 2. szám 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. JAKAB László jakab.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1950. 03. 21. Neme férfi Szakmai tapasztalat Időtartam

Részletesebben

Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség

Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség MÉRTÉKEGYSÉGEK Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség alapegységhez viszonyított nagyságát,

Részletesebben

Családfa. Klein Kálmánné (szül. Fischer Hanna)? 1920-as évek. Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) Klein Kálmán?

Családfa. Klein Kálmánné (szül. Fischer Hanna)? 1920-as évek. Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) Klein Kálmán? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Moskovits Lajos 1860-as évek 1938 Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) 1873 1944 Klein Kálmán? 1910-es évek Klein Kálmánné (szül. Fischer

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Családfa. Schwarcz Dávidné (szül. Weiss Netti) körül. Ander Lajosné (szül. Spán Amália) Ander Lajos

Családfa. Schwarcz Dávidné (szül. Weiss Netti) körül. Ander Lajosné (szül. Spán Amália) Ander Lajos Családfa Apai nagyapa Schwarcz Dávid 1843 1929 Apai nagyanya Schwarcz Dávidné (szül. Weiss Netti) 1868 1920 körül Anyai nagyapa Ander Lajos 1869 1944 Anyai nagyanya Ander Lajosné (szül. Spán Amália) 1876

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144

1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) 1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144 E-mail(ek) hock.zsuzsa@fppti.hu Állampolgárság

Részletesebben

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):...

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):... NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):........ 1. Párosítsd össze a múzeumokat a bennük látható kiállításokkal, tárgyakkal! Ha a kiállítási tárgyak betűjelét beírod a megfelelő négyzetbe,

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejlesztes@pecs2010.hu

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejlesztes@pecs2010.hu Alapadatok Emberi erőforrás Regionális erőforrás Befektetői kézikönyv Terület: 163 km² Tengerszint feletti magasság: 120-250m Éves csapadékmennyiség: 620 mm Éves átlagos középhőmérséklet: 10, 3 C Januári

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz??? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921 Schlosz Bertalan?? Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926 Apa Szántó (Schwarz) Miksa 1880/82 1950

Részletesebben

3. Vetülettan (3/6., 8., 10.) Unger János. @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan

3. Vetülettan (3/6., 8., 10.) Unger János. @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan Kartográfia (GBN309E) Térképészet (GBN317E) előadás 3. Vetülettan (3/6., 8., 10.) Unger János unger@geo.u @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan szeged.hu/eghajlattan SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2012. november 07. Össz.pontszám: 40p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:....

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2014

Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Busch Irén főosztályvezető, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály Fazekas

Részletesebben

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája Családtörténeti kutatások Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája A kutatás célkitőzése megismerni családi múltunkat, m példát t adni gyermekeinknek, unokáinknak a családi

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

A jelenlegi épületünk elkészülése előtt a Bakáts tér, illetve a Mester utca 23-ban működött iskolánk. Bakáts tér Mester utca 23. Mester utca 56-58.

A jelenlegi épületünk elkészülése előtt a Bakáts tér, illetve a Mester utca 23-ban működött iskolánk. Bakáts tér Mester utca 23. Mester utca 56-58. Az iskolapalota A jelenlegi épületünk elkészülése előtt a Bakáts tér, illetve a Mester utca 23-ban működött iskolánk Bakáts tér Mester utca 23. Mester utca 56-58. A diákok számának növekedése is indokolttá

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható!

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! z írásbeli vizsga I. része feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! 1. feladat Vulkán Utazási Iroda ajánlatából: Tegyen feledhetetlen túrákat gőzölgő, füstölgő vulkánokon, miközben az

Részletesebben

2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám Állampolgárság

2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám Állampolgárság ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Vezetéknév/utónév Zsubori Edina Ágnes Cím 2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám 06-30-584-6250 E-mail zsubina@yahoo.com Állampolgárság magyar Szakmai tapasztalat

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

ARANYKÖNYV. Horv{th Enikő 12.C. Az év tanulója

ARANYKÖNYV. Horv{th Enikő 12.C. Az év tanulója Horv{th Enikő 12.C Az év tanulója 2008-ban az Irinyi János Országos Középiskolai Kémia Versenyen bejutott a megyei döntőbe. 2009-ben az Irinyi János Országos Középiskolai Kémia Verseny Somogy megyei döntőjén

Részletesebben

Magyarország katonai felmérései

Magyarország katonai felmérései Jankó A nnamária Magyarország katonai felmérései 1763-1950 2007 TARTALOM E lő sz ó... 9 I. Az első katonai felmérés (1763-1787)... 13 1. 1. Az 1. katonai felmérés előzményei... 13 1. 2. Az 1. katonai felm

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben