Tartalom. I. Bevezetés.. 2. II. Támogatás 5. III. Megvalósítás.. 7. IV. Támogatások elosztása. 10. Ausztrália 11. Magyarország. 14. Izrael.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. I. Bevezetés.. 2. II. Támogatás 5. III. Megvalósítás.. 7. IV. Támogatások elosztása. 10. Ausztrália 11. Magyarország. 14. Izrael."

Átírás

1 Tartalom I. Bevezetés.. 2 II. Támogatás 5 III. Megvalósítás.. 7 IV. Támogatások elosztása. 10 Ausztrália 11 Magyarország. 14 Izrael. 17 Észak-Amerika.. 20 Egyesült Államok. 20 Kanada.. 33 Egyéb. 36 V. Könyvelési ellenőrzések VI. A megvalósítás menete VII. Következtetések. 42 1

2 I. Bevezetés Jelen javaslatot a bíróság április 8-i rendelete alapján terjesztették elő, amely előzetesen jóváhagyta a Megállapodási Egyezséget és az Elosztási tervet 1 a CIV/SEITZ számú ROSNER V. AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK perben. Az Elosztási terv alapján a Conference on Jewish Material Claims Against Germany ( Claims Conference ) [Németországgal Szembeni Zsidó Anyagi Követelések Konferenciája (Claims Conference )] felelőssége, hogy részletes javaslatot dolgozzon ki a Különleges alap elosztásáról azoknak a már létező szociális segélyszervezeteknek, amelyek a náci üldöztetés rászoruló magyar zsidó áldozatai részére valósítanak meg különféle programokat. A javasolt szociális segélyszervezetek feladata, hogy véghez vigyék a Megállapodás azon tagjainak járó programokat, akik május 8-a előtt születtek, valamikor 1939 és 1945 között Magyarország 1944-es határain belül éltek és megfelelnek a rászoruló minősítés feltételének. A Claims Conference olyan szervezeteket és intézményeket finanszíroz világszerte, amelyek a náci üldöztetés zsidó áldozatainak nyújtanak oltalmat és alapvető szociális juttatásokat. 2 A Claims Conference helyi szervezetekkel együtt 37 országban könnyíti meg az üldözöttek életét 1 Megállapodási Egyezség, B melléklet. A dokumentumok megtekinthetők a honlapon. 2 A Claims Conference már több mint 50 éve finanszíroz a náci üldöztetés zsidó áldozatait ellátó segélyszervezeteket és 1965 között a Claims Conference mintegy 450 millió német márkát osztott szét a nácik áldozatainak segélyezésére, újbóli letelepítésére és rehabilitációjára és 1995 között a Claims Conference olyan egyezségekben állapodott meg a német és az osztrák kormánnyal, a Daimler-Benz és a Volkswagen vállalatokkal, amelyek lehetővé tették a pénzátutalásokat a nácik áldozatait támogató intézmények és szervezetek részére óta a Claims Conference mint Successor Organization-on keresztül a Claims Conference több mint 680 millió dollárt utalt ki a volt Kelet-Németországban megtalált, de nem követelt vagyonból származó jövedelemből ben a Claims Conference 127 millió dolláros segélyben állapodott meg az Emlékezés, Felelősség és a Jövő nevű német alapítvánnyal szociális programok támogatására világszerte ben Edward R. Korman bíró, az Egyesült Államok New York keleti körzetének helyi bíróságán, a Svájci Bankok megállapodásban a Claims Conference-t nevezte ki az elrabolt vagyoni eszközök csoportja számára kiutalt több mint 46 millió dolláros segélytámogatások megvalósító szervezetének 10 éven keresztül. Ezenkívül az International Commission on Holocaust Era Insurance Claims ( ICHEIC ) [Holokauszt-korabeli Biztosítási Igénybejelentések Nemzetközi Bizottsága] a Claims Conference-t nevezte ki a 132 millió dolláros segélytámogatás kiutalására hét éves időszakon keresztül. A Claims Conference további szociális segélytámogatásokra kapott pénzt Ausztria, Franciaország, Németország, Spanyolország és az Egyesült Államok kormányától. 2

3 létfontosságú szolgáltatások nyújtásával, amelyek Izraelben védett szállások és idősek otthona építésétől és felújításától kezdve, a volt Szovjetunióban éhínség enyhítő programokon és Észak- Amerikában otthoni ellátáson át egészen a sürgősségi ellátási programokig terjed egész Európában. A Claims Conference világszerte kapcsolatokat épített ki már létező szervezetekkel olyan közösségekben, ahol jelentős számú náci üldözött él. Ezek a szervezetek, általában a zsidó közösség szociális ellátással foglalkozó főbb ágai, saját közösségükben meg tudják állapítani a náci üldözöttek igényeit, valamint el tudják látni és törődni tudnak azokkal, akiknek szükségük van erre. A szervezeteknél alkalmazott szociális munkások esetkezelést (case management) tanultak. Az esetkezelés olyan átfogó megközelítés, amelybe beletartozik a felbecsülés, a jogosultság felmérése és segítségnyújtás, támogatás külső szervezetek felé valamint érzelmi tanácsadás. A cél azoknak a juttatásoknak a maximalizálása, amelyekre az ügyfél jogosult, a szükséges ellátás és gondoskodás megszervezése, valamint folyamatos megfigyelés és támogatás biztosítása. Azok a szervezetek, amelyekkel már együttdolgoztunk a múltban, úgy becsülik, hogy például az Egyesült Államokban minden dollárra, amit esetellátásos segélyezésre fordítanak, az ügyfél még három dollárból részesülne a kormány juttatásaiból, például az egészségügyi ellátásból vagy a társadalombiztosításból. A Claims Conference által támogatott szervezetek rászoruló náci áldozatoknak nyújtanak szolgáltatást, beleértve a náci üldöztetés azon zsidó áldozatait, akik a csoport tagjai. A szervezetek a Magyar aranyvonat megállapodásból származó támogatás révén megkereső 3

4 tevékenységet tudnak folytatni (outreach), és a náci üldöztetés még több rászoruló magyar áldozatának tudnak szolgáltatást nyújtani. A Különleges alapot a szociális segélyszervezetekhez kihelyezett programoknál, a következő országokban használják fel: Ausztrália, Magyarország, Izrael, Egyesült Államok, Kanada és Románia, valamint a náci üldöztetés magyar zsidó áldozatainak rendelkezésére áll Európában, Dél-Amerikában, illetve bármely más országban, ahol a náci üldöztetés rászoruló magyar zsidó áldozatai jelenleg élnek. Az itt javasolt segélyszervezetek már mind kaptak a múltban segélyt a Claims Conference-től. Minden szervezet visszakövethető feljegyzést vezet a nácik üldözötteinek ellátásáról, megfelelő és tiszteletteljes ellátást tudnak nyújtani a túlélő lakosságnak, mindezt dokumentálják és elszámolnak a költségekkel. Jelen beszámolóban javasolt szervezetek ellátása olcsóbb és hatékonyabb lesz, mint különben, mivel így már létező infrastruktúrára építünk. 3 3 Ld. az A mellékletet a szervezetek és címeik listájáról. 4

5 II. Támogatás A Terv megkereső tevékenységen ( outreach ) alapul, amelyet haladéktalanul azután kezdenek el, hogy a Megállapodást véglegesen jóváhagyják, illetve feltételezi, hogy a programok támogatása január 1-én megkezdődik. A támogatás a közötti évekre vonatkozik. Így a Különleges alapból a nácik olyan magyar áldozatai is részesülhetnek, akik ma még egészségesek, de esetleg az elkövetkező években segítségre lesz szükségük. Az egy évre jutó támogatás pontos összegét jelenleg még nem lehet tudni 4. Ezért javasoljuk a Különleges Alap következők szerinti felhasználását: Év Különleges alap %-a % % % % % A program első évében a Különleges alap 20%-át utalják ki jelen terv szerint. A második évben a Különleges alapban maradt összeg 25%-át utalják ki, és így tovább, míg 2010-re a teljes összeg kiutalásra kerül. A támogatásokat az öt éves időszakban éves alapon utalják ki a szervezeteknek. Amennyiben marad támogatás az éves kiutalási időszak leteltével, azt törlik. Ilyen esetben az ajánlott kiutalásokat felülvizsgáljak és esetleg módosítják. Amennyiben erre szükség van, a Claims Conference részletes kiutalási tervet nyújt be a bírósághoz áttekintés céljából. Továbbá, a részletes kiutalási tervet éves alapon lehet megváltoztatni, amennyiben fontos információ kerül napvilágra, illetve a segélyszervezetek működése azt szükségessé teszi. Minden kiegészítő 4 Több tényező is ismeretlen: (i) az ügyvédi díjak és az ösztönző díjazások összege, amennyiben lesz ilyen; (ii) az az összeg, amelyet az Egyesült Államoknak jogában áll a kizárások függvényében levonni, amennyiben lesz ilyen és amennyiben az Egyesült Államok élni kíván ezzel a jogával; (iii) a ki nem utalt támogatásokon elérhető kamatláb; valamint (iv) a letéti ügynök díjai. 5

6 részletes kiutalási tervet az Elosztási tervben leírt (Megállapodási Egyezség B melléklete, amely hatályos marad) eljárás szerint kell benyújtani. Ezenkívül, lehetetlen megjósolni azoknak a személyeknek a pontos számát, akik megfelelnek a javasolt feltételeknek. Ezért jelen javaslatban megjelölt feltételek ideiglenesek, és megegyeznek a tervben foglalt szervezetek által végrehajtott, már létező programok feltételeivel. Ezeket a feltételeket azért választották, hogy elkezdődhessék a programok működése. Módosított feltételeket be lehet nyújtani a bírósághoz jóváhagyás céljából az Elosztási tervben leírt (Megállapodási Egyezség B melléklete, amely hatályos marad) eljárás szerint, miután a megvalósító szervezetek megkezdték a programok működtetését és a jogosult személyek számát nagyobb biztonsággal meg lehet állapítani. A programok támogatásából a Claims Conference 1%-ot kap belső adminisztratív költségeire. 5 5 Ld: Elosztási terv, 4. oldal: Az ötéves idszak hatalmas mennyiség munkája ellenére, amely a támogatások elosztásának felügyeletével jár, a Claims Conference csupán a Különleges Alap által szétosztott összeg 1 %-át kéri bels adminisztratív költségeire. Továbbá, ahogy azt a Megállapodási Egyezség kiköti, az adminisztratív költségek összességükben, beleértve a Claims Conference költségiet valamint a segélyprogramokat megvalósító összes szervezet minden adminisztratív költségét, nem haladhatják meg az 1 millió USD-t az ötéves idszak alatt. 6

7 III. Megvalósítás A Megállapodás szerinti alapokból támogatott programok nagy részben a náci üldöztetés arra rászoruló magyar zsidó áldozatainak nyújtanak sürgősségi vagy rövidtávú segélyt azokon a szolgáltatásokon felül, amelyeket ezek a náci üldözöttek esetleg már kapnak óta a Successor Organization alapjain keresztül (Kelet-Németországban megtalált de nem követelt vagyonból származó jövedelem), éppúgy mint a Svájci bankokkal kötött megállapodásban elrabolt vagyoni eszközök csoportjából létrehozott alapokon keresztül a Claims Conference már több sürgősségi segélyprogramot valósított meg. A Magyar túlélők segélyprogramját a Claims Conference sürgősségi segélyprogramjához hasonlóan úgy tervezik, hogy válsághelyzeteket segítsen elkerülni vagy könnyíteni rajtuk. A rövidtávú pénzügyi segítségnyújtás révén a náci üldöztetés magyar áldozatai hozzájuthatnak alapvető szükségleteikhez, hogy méltósággal élhessenek tovább otthonukban. A program nem csak sürgős esetben nyújtott anyagi segítséggel támogatja a náci üldöztetés magyar áldozatait, hanem azzal is, hogy hivatásos szociális ellátást biztosít számukra. A sürgősségi vagy rövidtávú segítségnyújtáson felül bizonyos szervezetek arra használják majd a támogatást, hogy a folyamatban lévő otthoni ellátást biztosító szolgáltatásaik szükségleteit feltöltsék, amelybe beleértendő a személyes gondoskodás (például segítségnyújtás a fürdésnél), illetve segítség a házimunkákban és a háztartásban. Szintén a folyamatos ellátások részét képezik az étkeztetési ellátások - mint például az étel házhozszállítás, étkezési jegy, étkezési csomag -, amelyeket bizonyos területeken kibővítenének. A fent említett szolgáltatások megvalósításához képzett esetkezelőkre van szükség, akik mindenre kiterjedően felmérik az ügyfél szükségleteit, valamint biztosítják, hogy az ügyfél hozzájusson minden szolgáltatáshoz, ami jár neki. Ezért az ügykezelés a javaslatban foglalt több programnak is része. 7

8 A segélyprogramokra való jogosultság feltételei országok szerint változnak, több tényezétől is függnek, beleértve a gazdasági helyzetet, a kormány által finanszírozott alapok igénybevehetőségét, valamint az adott közösség meghatározott szükségleteit, ahogy azt a Tanácsadó Bizottságok megállapítják. Az egyes országok meghatározott feltételeit valamint a résztvevő szervezetek listáját az alábbiakban közöljük. Tanácsadó Bizottság A program megvalósításának és sikerének kulcsfontosságú eleme az ún. Magyar Túlélők Tanácsadó Bizottságának bevonása, amelyet a Magyar aranyvonat megállapodáson keresztül kapott támogatások feltételeként minden egyes szervezetnek létre kell hoznia. A bizottságok ellenőrzik a segélykérelmeket és segítenek nyilvánosságra hozni az alapok elérhetőségét a náci üldöztetés magyar áldozatainak közösségeiben. A szociális segélyszervezetek is alkalmaznak megkereső tevékenységeket (outreach), hirdetések megjelentetésével hírlevelükben, cikkekkel a helyi újságban, valamint túlélő szervezetek révén a közösségben. A bizottságok tagsága szervezetről szervezetre változik. Bizonyos esetekben, ahol már létezik ilyen bizottság, amely egyéb Claims Conference által finanszírozott sürgősségi segélyprogramnál ad tanácsot, ez a bizottság vállalja a Magyar aranyvonat megállapodással kapcsolatos munka ellenőrzésének felelősségét is. Más esetekben teljesen új bizottságot hoznak létre a szerep betöltésére. Mindazonáltal minden bizottság, amelyet a Különleges alapból finanszíroznak, a szervezet legjobb képessége szerint többségében a náci üldöztetés magyar áldozataiból áll össze. A bizottság általában negyedévenként ülésezik. 8

9 Kiegészítő támogatások A támogatások kiegészítik a náci üldöztetés áldozatainak általánosan felajánlott programokat, összegük nem csökken, amennyiben egyéb támogatások válnak elérhetővé. A szervezetek a Magyar aranyvonat megállapodáson keresztül kapott támogatásokkal kapcsolatos kiadásaikat külön tartják nyilván. 6 6 Minden szervezet beszámolót készít a Claims Conference részére, amelyben feljegyez minden szolgáltatást és annak költségeit, így biztosítva a Megállapodási Egyezségben és a Kiutalási tervben foglaltakat. 9

10 IV. Támogatások elosztása Mivel a Megállapodás pontos összege nem ismeretes, a támogatások elosztását százalékarány szerint és nem dollárösszegben határozták meg. A támogatások egyes országokon belüli elosztását és kiutalását a nácizmus magyar áldozatainak lakosságon belüli megoszlása alapján határozták meg. 7 7 A Claims Conference kártérítés céljára több adatbázist is fenntart a náci üldöztetés zsidó áldozatairól. Ezeknek az adatbázisoknak az alapján azonosítottuk a náci üldöztetés zsidó áldozatait Nagy-Magyarországon. Az egyes országokban történő kiutalások alapjául a nácik áldozatainak földrajzi eloszlása szolgált. Az adatbázis például a nácizmus magyar áldozatai között 9876 olyan nevet tartalmazott, akik az Egyesült Államokban élnek. Az áldozatok közül 385, vagyis 3,9% élt a Broward County, Florida gyűjtőterületen. Ezért jelen terv javaslata szerint az Egyesült Államokban a szolgáltatásra szánt támogatások 3,9%-át azoknak a segélyszervezeteknek utalják ki, amelyek Broward County-t látják el. Jelen tervben minden ajánlott kiutaláshoz ezt a rendszert alkalmazták. 10

11 AUSZTRÁLIA A Különleges alap teljes összegének Ausztrália részére fenntartott részéből 61,4%-ot Sydney (Jewish Care) és 34,9%-ot Melourne (Jewish Care) részére különítenek el. A további 3,7%-ot a náci üldöztetés azon magyar áldozatainak tartják fenn, akik az ország egyéb részein laknak; az adminisztratív ügyintézést a Sydney-ben, illetve Melbourne-ben működő Jewish Care közösen végzi. A jogosultság feltételei: A folyamatos támogatási szolgáltatásra, mint esetkezelésre és házi ápolásra vonatkozó jogosultságot az ügyfél szükségleteinek átfogó felmérését szolgáló elismert és elfogadott felmérési protokoll segítségével állapítják meg AUD alatti éves jövedelemmel rendelkező személyek 8 és a AUD alatti éves jövedelemmel rendelkező párok a szolgáltatásokat térítés nélkül kapják. A kormány otthoni ellátási szolgáltatásokra vonatkozó iránymutatásának megfelelő mozgó skálát kell alkalmazni az ügyfelek hozzájárulásának megállapításához. 9 Sydney, New South Wales Jewish Care Háttér: A Jewish Care-t 1936-ban alapították és nonprofit szervezetként jegyezték be Ausztráliában. Éves költségvetése mintegy 4,9 millió USD. A Jewish Care a náci üldöztetés áldozatainak szolgáltatások sorát nyújtja, amelyek információs és kiközvevtitő programot, esetkezelést, házi ápolást és ellátást, rehabilitálási segítségnyújtást, jogi képviseletet, sürgősségi segélyprogramot és még számos egyéb szolgáltatást foglalnak magukban. A szolgáltatásokat a 8 Tájékoztatás céljából, a jelen dokumentum készítésekor az árfolyam 1,00 USD = 1,30 AUD volt. 9 Az alacsony jövedelemmel rendelkezőknek ( AUD és AUD között) óránként 5 AUD-t, közepes jövedelemmel rendelkezőknek ( AUD és AUD között) óránként 7,50 AUD-t kell fizetni. 11

12 Claims Conference, a helyi zsidó közösség és az állami, illetve a szövetségi kormány támogatásával nyújtják. Program: A Jewish Care a náci üldöztetés magyar áldozatai részére a házi ellátás és a támogatói szolgáltatások növelését tervezi. Ennek a programnak a keretében a mindennapi élet valamennyi tevékenységében segítséget kívánnak adni, amely magában foglalja a személyes ellátást, a szállítást (szociális és orvosi), az otthoni segítséget, ételek elkészítését, szociális tevékenységeket, valamint a kisebb állagfenntartásokat és otthoni átalakításokat. Költségvetés: Szolgáltatás Teljes költsévetés %-a Esetkezelés 19% Házi ellátás 78% Adminisztráció 3% Összesen 100% Melbourne, Victoria Jewish Care Háttér: A Victoriában lévő Jewish Care-t 2001 februárjában alapították a Montefiore Homes és a Jewish Community Services fúziójával. Éves költségvetése 20,7 millió USD és non-profit szervezetként jegyezték be. A nácizmus üldözötteivel kapcsolatos program 1930-as évekbeni kezdete óta a Jewish Care a szolgálatatások széles skáláját nyújtja folyamatosan ezeknek az embereknek, amely a házi ellátásra, az otthoni támogatásra, a háztartásra, a személyes ellátásra, a szállításra, az esetkezelésre, az orvosi eszközökre, a szociális programokra és egyéb szolgáltatásokra terjed ki. 12

13 Program: A Jewish Care azt tervezi, hogy a náci üldöztetés magyar áldozatainak szükségletei szerinti, személyre szabott szociális szolgálatási segítségnyújtási programot valósít meg. Az elérhető különleges szolgáltatások magukban foglalják az otthoni ellátást (személyes ellátás, üdülési ellátás, háztartás), az esetkezelést és egyéb szolgáltatásokat, amelyek orvosi eszközökre és szállítási támogatásra terjednek ki. A náci üldöztetés jogosult magyar áldozatai részére nyújtott szolgáltatások pontos összetétele az egyes emberek fizikai és mentális egészségi állapotától, életberendezkedésétől és a felmért ellátási igényektől, valamint a rendelkezésre álló pénzeszközök mértékétől függ. Költségvetés: Szolgáltatás Teljes költsévetés %-a Otthoni ellátás 75% Esetkezelés 10% Egyéb szolgáltatások 12% Adminisztráció 3% Összesen 100% 13

14 MAGYARORSZÁG A Magyarország részére elkülönített összeget a Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány (Hungarian Jewish Social Support Foundation - "MAZS") kezeli együttműködésben a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével (Federation of Hungarian Jewish Communities - "MAZSIHISZ"), a Munkaszolgálatosok Országos Egyesületével (Confederation of Holocaust Survivors in Hungary - MUSZOE") és a Nácizmus Üldözötteienk Bizottságával ("NÜB ). Az elkülönítéssel kapcsolatban a MAZS teljes körű pénzügyi felelősséggel tartozik. A MAZSIHISZ és a MUSZOE & NÜB a Tanácsadói Bizottságban foglal helyet és a rászorulók megkeresésében, valamint a megvalósításban vesz részt. A jogosultság feltételei: A náci üldöztetés magyar áldozatai akkor jogosultak a szolgáltatásokra, ha havi jövedelmük személyenként nem éri el a Ft-ot 10 vagy házaspáronként a Ft-ot. A jövedelem mellett egyéb szempontokat is figyelembe vesznek, mint a náci üldözött egészségi állapotát, kiadásait (pl. a gyógykezelés költsége), az illető szociális helyzetét (például a családtagoktól várható támogatás szintje, stb.) A jogosultság szintjének meghatározására rögzített kritériumot állapítanak meg, amely az összes fenti tényezőt figyelembe veszi. A sürgősségi segélynyújtási programban a jogosultság maximális összege évente 1000 USD. MAZS Háttér: Az 1991-ben alapított MAZS ernyőként működik, zsidó szervezetek egy csoportját fogja össze. Bejegyzett nonprofit szervezet évi 2,3 millió dolláros költségvetéssel. A szervezet célja az arra rászoruló náci üldözöttek támogatása szociális és orvosi szolgáltatások nyújtásával. 10 Tájékoztatás céljából, a jelen dokumentum készítésekor az árfolyam 1,00 USD = 200,58 HUF volt. 14

15 MAZSIHISZ Háttér: A MAZSIHISZ alapítási éve Bejegyzett nonprofit szervezet, amely körülbelül évi 7,5 millió dolláros költségvetéssel gazdálkodik. A szervezet számos szolgáltatást nyújt a rászoruló náci üldözötteknek, amelyek közé étkeztetési programok, orvosi ellátás, készpénz támogatás, idősek otthona, idősek napközi otthona és számos egyéb szolgáltatás tartozik. MUSZOE és NÜB Háttér: Az 1989-ben alapított MUSZOE és NÜB a holokauszt magyar túlélőit képviseli és szükségleteikkel kapcsolatban nyújt támogatást. Bejegyzett nonprofit szervezet, amelynek éves költségvetése körülbelül USD. Program: Ez a szociális program otthoni ellátást, otthoni ápolást, kóser étkeztetést, kórházi utókezeléses rehabilitációt és sürgősségi segélynyújtást foglal magában. Az otthoni ápolási szolgáltatás olyan szakképzett egészségügyi szolgáltatásokat nyújt a nácizmus üldözöttei számára, mint ápolás, gyógykezelés, rehabilitáció, segítségnyújtás és különleges ellátás az egyes személyek otthonában. Az étkeztetési program keretében naponta meleg kóser ételt kapnak a nácizmus magyar áldozatai, akiknek nincs módjában biztosítani a megfelelő élelmezést. Száraz élelmiszer csomagokkal látják el azokat, akik még el tudják készíteni ételeiket. Kórházi utókezeléses rehabilitációt a MAZSIHISZ tulajdonában lévő, a Balaton körül elhelyezkedő rehabilitációs központokban kaphatnak a nácizmus magyar üldözöttei. Ezeket a szolgáltatásokat nem finanszírozza az egészségbiztosítás és a rászorulók zsidó környzetben vehetik azokat igénybe. A forrásokat az ügyfelek ott eltöltött ideje folyamán napi háromszori kóser étkeztetésére fordítják. Végezetül, a program sürgősségi segélyprogramot is magában foglal, 15

16 mint például lakbér kifizetését kilakoltatás megelőzésére, orvosi ellátás biztosítását, amelyet nem finanszíroz a kormány, továbbá bizonyos gyógyászati termékeket és gyógyszereket. Költségvetés: Szolgáltatás 11 Teljes költsévetés %-a Étkeztetési program 20% Otthoni ellátás 23% Házi ápolás 22% Sürgősségi segélyprogram 27% Rehabilitációs program 5% Adminisztráció 3% Összesen 100% 11 MAZS végzi a pénzügyi feladatokat és intézi a program adminisztratív teendőit, kivéve az étkeztetési programot és a rehabilitációs ellátást, amelyet kihelyeznek a MAZSIHISZ-hoz. 16

17 IZRAEL A jogosultság feltételei: A náci üldöztetés magyar áldozatai akkor jogosultak a szolgáltatásokra a Magyar Túlélők Segélyprogramja/Egyéni Támogatási Program keretében, ha egyedülálló személyek havi jövedelme 4500 ILS 12 alatt van. A segítségnyújtásra vonatkozó igénybejelentéseket a Magyar Túlélők Tanácsadói Bizottsága vizsgálja felül. A Megállapodás alapján a náci üldöztetés jogosult magyar áldozatai összetett támogatást kaphatnak e program keretében, amelynek maximális összege személyenként 3000 ILS lehet. Ezt az egyéb forrásokból elkülönített összegek kiegészítésének kell tekinteni. 13 Házi ellátásra vonatkozó jogosultsághoz a havi jövedelem szintje személyenként 9445 ILS, házaspáronként ILS. Személyenként az éves maximális összeg ILS. Különleges egészségügyi esetekben a maximálisan adományozható összeg személyenként 5000 ILS. Holokauszt Áldozatokat Támogató Izraeli Alapítvány Háttér: A Holokauszt Áldozatokat Támogató Izraeli Alapítvány-t (az "Alapítvány") a nácizmus üldözöttei hozták létre 1994-ben. Bejegyzett nonprofit szervezet, amelynek éves költségvetése körülbelül 32 millió USD. 14 A szolgáltatások szakképzett ápolónők által végzett rövid és hosszú távú házi ápolást foglalnak magukban 8000 náci üldözött számára, továbbá egyéni támogatásokat 12 Tájékoztatás céljából, a jelen dokumentum készítésekor az árfolyam 1,00 USD = 4,40 ILS. 13 Ahhoz, hogy a náci üldöztetés áldozata e program keretében kiegészítő biztosításhoz szükséges forráshoz juthasson, jövedelme nem haladhatja meg az Izraelben kimutatott átlagkereset felét (pl. a évi 6964 ILS-es adat 50%-a). A segélynyújtás felső határa évi 360 ILS. 14 A évi költségvetés kb. 32 millió dollár volt, amelyből 20 millió dollárt a Claims Conference fizetett és további 11,6 millió dollárt a Claims Conference által felügyelt programok, pl. az ICHEIC és a Svájci bankokkal való megállapodásból finanszíroztak. 17

18 egészségügyi célokra és orvosi eszközökre, vészhelyzet megoldására szolgáló szolgáltatásokat egyedülálló túlélők részére, valamint látogatói programokat. Program: Otthoni ellátás: Olyan mozgássérültek esetében, akik teljes egészében mások segítségére szorulnak, és akiknek a havi jövedelme személyenként meghaladja a 6945 ILS (1589 USD) összeget, illetve házaspárok esetében a ILS (2414 USD) összeget, a Bituach Leumi (Izraeli Nemzeti Biztosító Intézet) 7,5 óra házi ellátást nyújt. 15 Jelenleg az Alapítvány nem nyújt otthoni ellátást ilyen náci üldözötteknek. A javaslat szerint a náci üldöztetés magyar áldozatai heti 9 óra házi ellátást kapnának, ha a jövedelmük nem több, mint 2500 ILS összeggel haladja meg a fent említett legmagasabb összeget. Jelenleg a náci üldöztetés Izraelben élő, teljesen mások segítségére szoruló mozgássérült magyar áldozatai, akiknek havi jövedelme nem haladja meg személyenként a 6945 ILS-t, illetve házaspárok esetén a ILS-t, összesen heti 24 óra házi ellátásban részesülnek. Sürgősségi segélyprogram/egyéni támogatás: Az Alapítvány az egyéni támogatás keretében, egyszeri támogatás formájában a követkető tételek megvásárlásában nyújt segítséget a nácizmus rászoruló üldözötteinek: szemüveg, hallásjavító készülék, fogászati ellátás és kezelés. A Megállapodás finanszírozásában a jogosult magyar túlélők maximum 3000 ILS támogatást kaphatnak a fent említett célokra még abban az esetben is, ha az illlető személyek korábban már kaptak egyszeri támogatást. Ezenkívül az egyéni támogatást fel lehet használni olyan kiegészítő egészségbiztosítás fizetésére, amelyek kiegészítik a minden izraeli állampolgárt megillető alapszolgáltatásokat. 15 A munkaképtelenség szintjének nemzetközi mértéke a mindennapi tevékenység (ADL) károsodásának áttekintésén alapul. Az itt hivatkozott kategória 6,5 ADL szintű károsodás, illetve ennél magasabb értékek. 18

19 Különleges orvosi esetek: A náci üldöztetés magyar zsidó áldozatai közül azok részére, akik komplex egészségügyi problémákkal küzdenek egy különleges alapból azonnali segítséget ajánlanak. Ilyen esetekben személyenként maximum 5000 ILS kapható. Költségvetés: Szolgáltatás Teljes költsévetés %-a Otthoni ellátás 15% Sürgősségi segélyprogram/egyéni támogatás 71% Különleges orvosi esetek 11% Adminisztráció 3% Összesen 100% 19

20 ÉSZAK AMERIKA EGYESÜLT ÁLLAMOK A program leírása: Az Egyesült Államokban működő valamennyi ügynökség a magyar aranyvonatra vonatkozó Megállapodás pénzalapját használja a Magyar Túlélők Segélyprogramjának megvalósításához, kivéve két New York-i ügynökséget, amelyek a pénzügyi támogatásokon kívül otthoni ellátást, esetkezelést és egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak. A Magyar Túlélők Segélyprogramjának támogatásai az alábbiakra vonatkoznak: Olyan orvosi/fogorvosi ellátás, amelyet nem fizetnek kormány által finanszírozott programok Gyógyászati eszközök beszerzése, beleértve tolószékeket, ágyakat és hallásjavitó készülékeket. nagy igénybevételű otthoni takarítás Étkeztetési segítségnyújtás Receptköteles gyógyszerek Műfogsor Otthoni ellátás Lakbér ideiglenes kifizetése kilakoltatás elkerülése érdekében Közművek díjának kifizetése vészhelyzetben (fűtés, melegvíz szolgáltatás, villanyáram) Háztartási gépek/javítások Közlekedés, szállítás A náci üldöztetés segítségnyújtásra szoruló magyar áldozatairól szakképzett szociális munkások felmérést készítenek. A felmérés kiterjed az egészségi állapotra, lakáskörülményekre, mentális állapotra, pénzügyi helyzetre, a jelenleg is igénybe vett szolgáltatásokra és az elvárható családi támogatásra. Ezen a módon az esettel foglalkozó szociális munkás egyéb szolgáltatásokat is azonosíthat, amelyekre az illető személynek szüksége lehet, illetve egyéb juttatásokat is azonosíthat, amelyekre e személy jogosult lehet. Amikor a felmérés elkészül, az esetet benyújtják a Tanácsadói Bizottság tagjai részére, akik azt felülvizsgálják. Amikor arra lehetőség 20

21 van, a készpénz támogatást közvetlenül az eladó részére fizetik ki a pénzösszeg megfelelő felhasználásának biztosítása érdekében, illetve abból a célból, hogy fenntartsák a szakképzett szociális munkás üggyel való kapcsolatát. 16 A jogosultság feltételei: A nácizmus magyar üldözöttei akkor jogosultak a Magyar Túlélők Segélyprogramja keretében történő támogatásra, ha jövedelmük nem éri el az Egyesült Államok szövetségi kormánya által megállapított szegénységi szint 200%-át ben az egyéni jövedelmi szint USD, a házaspárokra vonatkozó szint USD. 17 Szolgáltatásokra/árukra vonatkozó, 350 USD alatti, haladéktalanul szükséges támogatást a szociális szolgáltató ügynökség szociális munkása jóváhagyhatja. Ezeket a támogatásokat, megfelelő időben a Tanácsadói Bizottságnak kell benyújtani felülvizsgálat céljából. 350 USDnál magasabb összegű támogatásokra a szociális munkásnak először jóváhagyást kell szereznie a Magyar Túlélők Segélyprogramjának Bizottságától. Egyetlen ügyfél sem kaphat évi 2500 USDnál magasabb támogatást. 18 Az évi 2500 USD-os személyenkénti felső határ megfelel az egyéb sürgősségi segélynyújtási programok határértékének. Történelmileg ez az irányelv a mértékadó. A valóságban, számos esetben a sürgősségi segélynyújtási támogatás nem éri el személyenként az évi 2500 USD-t sem (néha a források szűkössége miatt). A Tanácsadói Bizottságoknak jogában áll döntést hozni olyan esetekben is, amikor az ügyfélnek 2500 USD-t meghaladó szolgáltatásokra van szüksége. 16 Jelenleg az USA-ban és Kanadában működő összes Sürgősségi Segélynyújtási Program (például azok, amelyeket a Successor Organization és a Svájci bankokkal kötött megállapodás elrabolt vagyoni eszközök csoportja alapított) negyedéves jelentést juttat el a Selfhelp Community Services részére felülvizsgálat céljából. A Selfhelp ezt a közjó érdekében nyújtott szolgáltatásként végzi. A jelentéseket ezután a Claims Conference részére továbbítják végső felülvizsgálat és megtérítés céljából. Feltételezhetően azonos eljárásra kerül sor a Magyar segélynyújtási programmal kapcsolatban is. 17 Lásd a C mellékletben a Segélynyújtási programra vonatkozó irányelveket. 18 A 2500 dolláros személyenkénti összeghatár csak a Megállapodás alapján finaszírozott támogatásra vonatkozik. Az a túlélő, aki más alapokból sürgősségi segítségnyújtási támgatást kap (még az is, aki a Claims Conference-től 21

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

SZERZŐK. Szerkesztés ifj. Csonka Pál Caritas Pécs / Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány

SZERZŐK. Szerkesztés ifj. Csonka Pál Caritas Pécs / Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány GONDOZÁS-KÉPZÉS Házi segítségnyújtás területén dolgozó gondozók képzése helyi egészségügyi kezdeményezések keretében Leonardo da Vinci Partnerségek projekt KÉPZÉSI KÉZIKÖNYV 1 SZERZŐK Ezen Képzési Kézikönyvet

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. a Cseh Köztársaságban

Az Ön szociális biztonsági jogai. a Cseh Köztársaságban Az Ön szociális biztonsági jogai a Cseh Köztársaságban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival

Részletesebben

RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM ÉLELMISZERT ÉS/VAGY ALAPVETŐ ANYAGI TÁMOGATÁST BIZTOSÍTÓ OP RSZTOP 2014-2020

RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM ÉLELMISZERT ÉS/VAGY ALAPVETŐ ANYAGI TÁMOGATÁST BIZTOSÍTÓ OP RSZTOP 2014-2020 RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM ÉLELMISZERT ÉS/VAGY ALAPVETŐ ANYAGI TÁMOGATÁST BIZTOSÍTÓ OP RSZTOP 2014-2020 Dokumentum története Verzió száma Verzió dátuma Megjegyzés RSZTOP_1.0 2014.01.15

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(.

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(. BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer Európai Szociális Alap %()(.7(7e6 $ -g9ė%( 3 TARTALOMJEGYZÉK I. Bűnmegelőzés I. Bűnmegelőzés

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Idősügyi és Idősellátási Koncepció 2013-2018

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Idősügyi és Idősellátási Koncepció 2013-2018 A világ népességének elöregedése az egyik legnagyobb kihívás, ugyanakkor óriási lehetőség is, ugyanis az idősek sok mindenben lehetnek mindannyiunk szolgálatára, segítségére. Gro Harlem Brundtland (WHO

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány 2010. évről szóló közhasznúsági jelentése

A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány 2010. évről szóló közhasznúsági jelentése A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány 2010. évről szóló közhasznúsági jelentése A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítványt a Fővárosi Bíróság az 1959. évi IV. tk. (Ptk) 74/A (4) bekezdése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Halászi Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Halászi Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Halászi Község Önkormányzata 2013-2017 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (2) Bevezetés (2) A település bemutatása (3) Értékeink, küldetésünk (7) Célok (8) A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon Az Ön szociális biztonsági jogai Magyarországon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben 2014 Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Bevezetés Az egészségügyi ellátást az Európai Unió polgárainak

Részletesebben

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás, 2015. június 24. 1/25 Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovákiában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovákiában Az Ön szociális biztonsági jogai Szlovákiában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2006. november 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Nyílt Lapok 2006/2 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Ruff Tamás, Zugor Zsuzsanna Copyright Echo Nonprofit Network,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS ELŐRELÉPÉS ÉS EREDMÉNYEK 2005 2010 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Az Európai Ügynökség

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Svájcban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Svájcban Az Ön szociális biztonsági jogai Svájcban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

Mosonszolnok Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve

Mosonszolnok Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve Mosonszolnok Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve 2012 2017 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Jogszabályi háttér... 6 1.1. A program előkészítését előíró jogszabályi környezet...

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben