Tartalom. I. Bevezetés.. 2. II. Támogatás 5. III. Megvalósítás.. 7. IV. Támogatások elosztása. 10. Ausztrália 11. Magyarország. 14. Izrael.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. I. Bevezetés.. 2. II. Támogatás 5. III. Megvalósítás.. 7. IV. Támogatások elosztása. 10. Ausztrália 11. Magyarország. 14. Izrael."

Átírás

1 Tartalom I. Bevezetés.. 2 II. Támogatás 5 III. Megvalósítás.. 7 IV. Támogatások elosztása. 10 Ausztrália 11 Magyarország. 14 Izrael. 17 Észak-Amerika.. 20 Egyesült Államok. 20 Kanada.. 33 Egyéb. 36 V. Könyvelési ellenőrzések VI. A megvalósítás menete VII. Következtetések. 42 1

2 I. Bevezetés Jelen javaslatot a bíróság április 8-i rendelete alapján terjesztették elő, amely előzetesen jóváhagyta a Megállapodási Egyezséget és az Elosztási tervet 1 a CIV/SEITZ számú ROSNER V. AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK perben. Az Elosztási terv alapján a Conference on Jewish Material Claims Against Germany ( Claims Conference ) [Németországgal Szembeni Zsidó Anyagi Követelések Konferenciája (Claims Conference )] felelőssége, hogy részletes javaslatot dolgozzon ki a Különleges alap elosztásáról azoknak a már létező szociális segélyszervezeteknek, amelyek a náci üldöztetés rászoruló magyar zsidó áldozatai részére valósítanak meg különféle programokat. A javasolt szociális segélyszervezetek feladata, hogy véghez vigyék a Megállapodás azon tagjainak járó programokat, akik május 8-a előtt születtek, valamikor 1939 és 1945 között Magyarország 1944-es határain belül éltek és megfelelnek a rászoruló minősítés feltételének. A Claims Conference olyan szervezeteket és intézményeket finanszíroz világszerte, amelyek a náci üldöztetés zsidó áldozatainak nyújtanak oltalmat és alapvető szociális juttatásokat. 2 A Claims Conference helyi szervezetekkel együtt 37 országban könnyíti meg az üldözöttek életét 1 Megállapodási Egyezség, B melléklet. A dokumentumok megtekinthetők a honlapon. 2 A Claims Conference már több mint 50 éve finanszíroz a náci üldöztetés zsidó áldozatait ellátó segélyszervezeteket és 1965 között a Claims Conference mintegy 450 millió német márkát osztott szét a nácik áldozatainak segélyezésére, újbóli letelepítésére és rehabilitációjára és 1995 között a Claims Conference olyan egyezségekben állapodott meg a német és az osztrák kormánnyal, a Daimler-Benz és a Volkswagen vállalatokkal, amelyek lehetővé tették a pénzátutalásokat a nácik áldozatait támogató intézmények és szervezetek részére óta a Claims Conference mint Successor Organization-on keresztül a Claims Conference több mint 680 millió dollárt utalt ki a volt Kelet-Németországban megtalált, de nem követelt vagyonból származó jövedelemből ben a Claims Conference 127 millió dolláros segélyben állapodott meg az Emlékezés, Felelősség és a Jövő nevű német alapítvánnyal szociális programok támogatására világszerte ben Edward R. Korman bíró, az Egyesült Államok New York keleti körzetének helyi bíróságán, a Svájci Bankok megállapodásban a Claims Conference-t nevezte ki az elrabolt vagyoni eszközök csoportja számára kiutalt több mint 46 millió dolláros segélytámogatások megvalósító szervezetének 10 éven keresztül. Ezenkívül az International Commission on Holocaust Era Insurance Claims ( ICHEIC ) [Holokauszt-korabeli Biztosítási Igénybejelentések Nemzetközi Bizottsága] a Claims Conference-t nevezte ki a 132 millió dolláros segélytámogatás kiutalására hét éves időszakon keresztül. A Claims Conference további szociális segélytámogatásokra kapott pénzt Ausztria, Franciaország, Németország, Spanyolország és az Egyesült Államok kormányától. 2

3 létfontosságú szolgáltatások nyújtásával, amelyek Izraelben védett szállások és idősek otthona építésétől és felújításától kezdve, a volt Szovjetunióban éhínség enyhítő programokon és Észak- Amerikában otthoni ellátáson át egészen a sürgősségi ellátási programokig terjed egész Európában. A Claims Conference világszerte kapcsolatokat épített ki már létező szervezetekkel olyan közösségekben, ahol jelentős számú náci üldözött él. Ezek a szervezetek, általában a zsidó közösség szociális ellátással foglalkozó főbb ágai, saját közösségükben meg tudják állapítani a náci üldözöttek igényeit, valamint el tudják látni és törődni tudnak azokkal, akiknek szükségük van erre. A szervezeteknél alkalmazott szociális munkások esetkezelést (case management) tanultak. Az esetkezelés olyan átfogó megközelítés, amelybe beletartozik a felbecsülés, a jogosultság felmérése és segítségnyújtás, támogatás külső szervezetek felé valamint érzelmi tanácsadás. A cél azoknak a juttatásoknak a maximalizálása, amelyekre az ügyfél jogosult, a szükséges ellátás és gondoskodás megszervezése, valamint folyamatos megfigyelés és támogatás biztosítása. Azok a szervezetek, amelyekkel már együttdolgoztunk a múltban, úgy becsülik, hogy például az Egyesült Államokban minden dollárra, amit esetellátásos segélyezésre fordítanak, az ügyfél még három dollárból részesülne a kormány juttatásaiból, például az egészségügyi ellátásból vagy a társadalombiztosításból. A Claims Conference által támogatott szervezetek rászoruló náci áldozatoknak nyújtanak szolgáltatást, beleértve a náci üldöztetés azon zsidó áldozatait, akik a csoport tagjai. A szervezetek a Magyar aranyvonat megállapodásból származó támogatás révén megkereső 3

4 tevékenységet tudnak folytatni (outreach), és a náci üldöztetés még több rászoruló magyar áldozatának tudnak szolgáltatást nyújtani. A Különleges alapot a szociális segélyszervezetekhez kihelyezett programoknál, a következő országokban használják fel: Ausztrália, Magyarország, Izrael, Egyesült Államok, Kanada és Románia, valamint a náci üldöztetés magyar zsidó áldozatainak rendelkezésére áll Európában, Dél-Amerikában, illetve bármely más országban, ahol a náci üldöztetés rászoruló magyar zsidó áldozatai jelenleg élnek. Az itt javasolt segélyszervezetek már mind kaptak a múltban segélyt a Claims Conference-től. Minden szervezet visszakövethető feljegyzést vezet a nácik üldözötteinek ellátásáról, megfelelő és tiszteletteljes ellátást tudnak nyújtani a túlélő lakosságnak, mindezt dokumentálják és elszámolnak a költségekkel. Jelen beszámolóban javasolt szervezetek ellátása olcsóbb és hatékonyabb lesz, mint különben, mivel így már létező infrastruktúrára építünk. 3 3 Ld. az A mellékletet a szervezetek és címeik listájáról. 4

5 II. Támogatás A Terv megkereső tevékenységen ( outreach ) alapul, amelyet haladéktalanul azután kezdenek el, hogy a Megállapodást véglegesen jóváhagyják, illetve feltételezi, hogy a programok támogatása január 1-én megkezdődik. A támogatás a közötti évekre vonatkozik. Így a Különleges alapból a nácik olyan magyar áldozatai is részesülhetnek, akik ma még egészségesek, de esetleg az elkövetkező években segítségre lesz szükségük. Az egy évre jutó támogatás pontos összegét jelenleg még nem lehet tudni 4. Ezért javasoljuk a Különleges Alap következők szerinti felhasználását: Év Különleges alap %-a % % % % % A program első évében a Különleges alap 20%-át utalják ki jelen terv szerint. A második évben a Különleges alapban maradt összeg 25%-át utalják ki, és így tovább, míg 2010-re a teljes összeg kiutalásra kerül. A támogatásokat az öt éves időszakban éves alapon utalják ki a szervezeteknek. Amennyiben marad támogatás az éves kiutalási időszak leteltével, azt törlik. Ilyen esetben az ajánlott kiutalásokat felülvizsgáljak és esetleg módosítják. Amennyiben erre szükség van, a Claims Conference részletes kiutalási tervet nyújt be a bírósághoz áttekintés céljából. Továbbá, a részletes kiutalási tervet éves alapon lehet megváltoztatni, amennyiben fontos információ kerül napvilágra, illetve a segélyszervezetek működése azt szükségessé teszi. Minden kiegészítő 4 Több tényező is ismeretlen: (i) az ügyvédi díjak és az ösztönző díjazások összege, amennyiben lesz ilyen; (ii) az az összeg, amelyet az Egyesült Államoknak jogában áll a kizárások függvényében levonni, amennyiben lesz ilyen és amennyiben az Egyesült Államok élni kíván ezzel a jogával; (iii) a ki nem utalt támogatásokon elérhető kamatláb; valamint (iv) a letéti ügynök díjai. 5

6 részletes kiutalási tervet az Elosztási tervben leírt (Megállapodási Egyezség B melléklete, amely hatályos marad) eljárás szerint kell benyújtani. Ezenkívül, lehetetlen megjósolni azoknak a személyeknek a pontos számát, akik megfelelnek a javasolt feltételeknek. Ezért jelen javaslatban megjelölt feltételek ideiglenesek, és megegyeznek a tervben foglalt szervezetek által végrehajtott, már létező programok feltételeivel. Ezeket a feltételeket azért választották, hogy elkezdődhessék a programok működése. Módosított feltételeket be lehet nyújtani a bírósághoz jóváhagyás céljából az Elosztási tervben leírt (Megállapodási Egyezség B melléklete, amely hatályos marad) eljárás szerint, miután a megvalósító szervezetek megkezdték a programok működtetését és a jogosult személyek számát nagyobb biztonsággal meg lehet állapítani. A programok támogatásából a Claims Conference 1%-ot kap belső adminisztratív költségeire. 5 5 Ld: Elosztási terv, 4. oldal: Az ötéves idszak hatalmas mennyiség munkája ellenére, amely a támogatások elosztásának felügyeletével jár, a Claims Conference csupán a Különleges Alap által szétosztott összeg 1 %-át kéri bels adminisztratív költségeire. Továbbá, ahogy azt a Megállapodási Egyezség kiköti, az adminisztratív költségek összességükben, beleértve a Claims Conference költségiet valamint a segélyprogramokat megvalósító összes szervezet minden adminisztratív költségét, nem haladhatják meg az 1 millió USD-t az ötéves idszak alatt. 6

7 III. Megvalósítás A Megállapodás szerinti alapokból támogatott programok nagy részben a náci üldöztetés arra rászoruló magyar zsidó áldozatainak nyújtanak sürgősségi vagy rövidtávú segélyt azokon a szolgáltatásokon felül, amelyeket ezek a náci üldözöttek esetleg már kapnak óta a Successor Organization alapjain keresztül (Kelet-Németországban megtalált de nem követelt vagyonból származó jövedelem), éppúgy mint a Svájci bankokkal kötött megállapodásban elrabolt vagyoni eszközök csoportjából létrehozott alapokon keresztül a Claims Conference már több sürgősségi segélyprogramot valósított meg. A Magyar túlélők segélyprogramját a Claims Conference sürgősségi segélyprogramjához hasonlóan úgy tervezik, hogy válsághelyzeteket segítsen elkerülni vagy könnyíteni rajtuk. A rövidtávú pénzügyi segítségnyújtás révén a náci üldöztetés magyar áldozatai hozzájuthatnak alapvető szükségleteikhez, hogy méltósággal élhessenek tovább otthonukban. A program nem csak sürgős esetben nyújtott anyagi segítséggel támogatja a náci üldöztetés magyar áldozatait, hanem azzal is, hogy hivatásos szociális ellátást biztosít számukra. A sürgősségi vagy rövidtávú segítségnyújtáson felül bizonyos szervezetek arra használják majd a támogatást, hogy a folyamatban lévő otthoni ellátást biztosító szolgáltatásaik szükségleteit feltöltsék, amelybe beleértendő a személyes gondoskodás (például segítségnyújtás a fürdésnél), illetve segítség a házimunkákban és a háztartásban. Szintén a folyamatos ellátások részét képezik az étkeztetési ellátások - mint például az étel házhozszállítás, étkezési jegy, étkezési csomag -, amelyeket bizonyos területeken kibővítenének. A fent említett szolgáltatások megvalósításához képzett esetkezelőkre van szükség, akik mindenre kiterjedően felmérik az ügyfél szükségleteit, valamint biztosítják, hogy az ügyfél hozzájusson minden szolgáltatáshoz, ami jár neki. Ezért az ügykezelés a javaslatban foglalt több programnak is része. 7

8 A segélyprogramokra való jogosultság feltételei országok szerint változnak, több tényezétől is függnek, beleértve a gazdasági helyzetet, a kormány által finanszírozott alapok igénybevehetőségét, valamint az adott közösség meghatározott szükségleteit, ahogy azt a Tanácsadó Bizottságok megállapítják. Az egyes országok meghatározott feltételeit valamint a résztvevő szervezetek listáját az alábbiakban közöljük. Tanácsadó Bizottság A program megvalósításának és sikerének kulcsfontosságú eleme az ún. Magyar Túlélők Tanácsadó Bizottságának bevonása, amelyet a Magyar aranyvonat megállapodáson keresztül kapott támogatások feltételeként minden egyes szervezetnek létre kell hoznia. A bizottságok ellenőrzik a segélykérelmeket és segítenek nyilvánosságra hozni az alapok elérhetőségét a náci üldöztetés magyar áldozatainak közösségeiben. A szociális segélyszervezetek is alkalmaznak megkereső tevékenységeket (outreach), hirdetések megjelentetésével hírlevelükben, cikkekkel a helyi újságban, valamint túlélő szervezetek révén a közösségben. A bizottságok tagsága szervezetről szervezetre változik. Bizonyos esetekben, ahol már létezik ilyen bizottság, amely egyéb Claims Conference által finanszírozott sürgősségi segélyprogramnál ad tanácsot, ez a bizottság vállalja a Magyar aranyvonat megállapodással kapcsolatos munka ellenőrzésének felelősségét is. Más esetekben teljesen új bizottságot hoznak létre a szerep betöltésére. Mindazonáltal minden bizottság, amelyet a Különleges alapból finanszíroznak, a szervezet legjobb képessége szerint többségében a náci üldöztetés magyar áldozataiból áll össze. A bizottság általában negyedévenként ülésezik. 8

9 Kiegészítő támogatások A támogatások kiegészítik a náci üldöztetés áldozatainak általánosan felajánlott programokat, összegük nem csökken, amennyiben egyéb támogatások válnak elérhetővé. A szervezetek a Magyar aranyvonat megállapodáson keresztül kapott támogatásokkal kapcsolatos kiadásaikat külön tartják nyilván. 6 6 Minden szervezet beszámolót készít a Claims Conference részére, amelyben feljegyez minden szolgáltatást és annak költségeit, így biztosítva a Megállapodási Egyezségben és a Kiutalási tervben foglaltakat. 9

10 IV. Támogatások elosztása Mivel a Megállapodás pontos összege nem ismeretes, a támogatások elosztását százalékarány szerint és nem dollárösszegben határozták meg. A támogatások egyes országokon belüli elosztását és kiutalását a nácizmus magyar áldozatainak lakosságon belüli megoszlása alapján határozták meg. 7 7 A Claims Conference kártérítés céljára több adatbázist is fenntart a náci üldöztetés zsidó áldozatairól. Ezeknek az adatbázisoknak az alapján azonosítottuk a náci üldöztetés zsidó áldozatait Nagy-Magyarországon. Az egyes országokban történő kiutalások alapjául a nácik áldozatainak földrajzi eloszlása szolgált. Az adatbázis például a nácizmus magyar áldozatai között 9876 olyan nevet tartalmazott, akik az Egyesült Államokban élnek. Az áldozatok közül 385, vagyis 3,9% élt a Broward County, Florida gyűjtőterületen. Ezért jelen terv javaslata szerint az Egyesült Államokban a szolgáltatásra szánt támogatások 3,9%-át azoknak a segélyszervezeteknek utalják ki, amelyek Broward County-t látják el. Jelen tervben minden ajánlott kiutaláshoz ezt a rendszert alkalmazták. 10

11 AUSZTRÁLIA A Különleges alap teljes összegének Ausztrália részére fenntartott részéből 61,4%-ot Sydney (Jewish Care) és 34,9%-ot Melourne (Jewish Care) részére különítenek el. A további 3,7%-ot a náci üldöztetés azon magyar áldozatainak tartják fenn, akik az ország egyéb részein laknak; az adminisztratív ügyintézést a Sydney-ben, illetve Melbourne-ben működő Jewish Care közösen végzi. A jogosultság feltételei: A folyamatos támogatási szolgáltatásra, mint esetkezelésre és házi ápolásra vonatkozó jogosultságot az ügyfél szükségleteinek átfogó felmérését szolgáló elismert és elfogadott felmérési protokoll segítségével állapítják meg AUD alatti éves jövedelemmel rendelkező személyek 8 és a AUD alatti éves jövedelemmel rendelkező párok a szolgáltatásokat térítés nélkül kapják. A kormány otthoni ellátási szolgáltatásokra vonatkozó iránymutatásának megfelelő mozgó skálát kell alkalmazni az ügyfelek hozzájárulásának megállapításához. 9 Sydney, New South Wales Jewish Care Háttér: A Jewish Care-t 1936-ban alapították és nonprofit szervezetként jegyezték be Ausztráliában. Éves költségvetése mintegy 4,9 millió USD. A Jewish Care a náci üldöztetés áldozatainak szolgáltatások sorát nyújtja, amelyek információs és kiközvevtitő programot, esetkezelést, házi ápolást és ellátást, rehabilitálási segítségnyújtást, jogi képviseletet, sürgősségi segélyprogramot és még számos egyéb szolgáltatást foglalnak magukban. A szolgáltatásokat a 8 Tájékoztatás céljából, a jelen dokumentum készítésekor az árfolyam 1,00 USD = 1,30 AUD volt. 9 Az alacsony jövedelemmel rendelkezőknek ( AUD és AUD között) óránként 5 AUD-t, közepes jövedelemmel rendelkezőknek ( AUD és AUD között) óránként 7,50 AUD-t kell fizetni. 11

12 Claims Conference, a helyi zsidó közösség és az állami, illetve a szövetségi kormány támogatásával nyújtják. Program: A Jewish Care a náci üldöztetés magyar áldozatai részére a házi ellátás és a támogatói szolgáltatások növelését tervezi. Ennek a programnak a keretében a mindennapi élet valamennyi tevékenységében segítséget kívánnak adni, amely magában foglalja a személyes ellátást, a szállítást (szociális és orvosi), az otthoni segítséget, ételek elkészítését, szociális tevékenységeket, valamint a kisebb állagfenntartásokat és otthoni átalakításokat. Költségvetés: Szolgáltatás Teljes költsévetés %-a Esetkezelés 19% Házi ellátás 78% Adminisztráció 3% Összesen 100% Melbourne, Victoria Jewish Care Háttér: A Victoriában lévő Jewish Care-t 2001 februárjában alapították a Montefiore Homes és a Jewish Community Services fúziójával. Éves költségvetése 20,7 millió USD és non-profit szervezetként jegyezték be. A nácizmus üldözötteivel kapcsolatos program 1930-as évekbeni kezdete óta a Jewish Care a szolgálatatások széles skáláját nyújtja folyamatosan ezeknek az embereknek, amely a házi ellátásra, az otthoni támogatásra, a háztartásra, a személyes ellátásra, a szállításra, az esetkezelésre, az orvosi eszközökre, a szociális programokra és egyéb szolgáltatásokra terjed ki. 12

13 Program: A Jewish Care azt tervezi, hogy a náci üldöztetés magyar áldozatainak szükségletei szerinti, személyre szabott szociális szolgálatási segítségnyújtási programot valósít meg. Az elérhető különleges szolgáltatások magukban foglalják az otthoni ellátást (személyes ellátás, üdülési ellátás, háztartás), az esetkezelést és egyéb szolgáltatásokat, amelyek orvosi eszközökre és szállítási támogatásra terjednek ki. A náci üldöztetés jogosult magyar áldozatai részére nyújtott szolgáltatások pontos összetétele az egyes emberek fizikai és mentális egészségi állapotától, életberendezkedésétől és a felmért ellátási igényektől, valamint a rendelkezésre álló pénzeszközök mértékétől függ. Költségvetés: Szolgáltatás Teljes költsévetés %-a Otthoni ellátás 75% Esetkezelés 10% Egyéb szolgáltatások 12% Adminisztráció 3% Összesen 100% 13

14 MAGYARORSZÁG A Magyarország részére elkülönített összeget a Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány (Hungarian Jewish Social Support Foundation - "MAZS") kezeli együttműködésben a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével (Federation of Hungarian Jewish Communities - "MAZSIHISZ"), a Munkaszolgálatosok Országos Egyesületével (Confederation of Holocaust Survivors in Hungary - MUSZOE") és a Nácizmus Üldözötteienk Bizottságával ("NÜB ). Az elkülönítéssel kapcsolatban a MAZS teljes körű pénzügyi felelősséggel tartozik. A MAZSIHISZ és a MUSZOE & NÜB a Tanácsadói Bizottságban foglal helyet és a rászorulók megkeresésében, valamint a megvalósításban vesz részt. A jogosultság feltételei: A náci üldöztetés magyar áldozatai akkor jogosultak a szolgáltatásokra, ha havi jövedelmük személyenként nem éri el a Ft-ot 10 vagy házaspáronként a Ft-ot. A jövedelem mellett egyéb szempontokat is figyelembe vesznek, mint a náci üldözött egészségi állapotát, kiadásait (pl. a gyógykezelés költsége), az illető szociális helyzetét (például a családtagoktól várható támogatás szintje, stb.) A jogosultság szintjének meghatározására rögzített kritériumot állapítanak meg, amely az összes fenti tényezőt figyelembe veszi. A sürgősségi segélynyújtási programban a jogosultság maximális összege évente 1000 USD. MAZS Háttér: Az 1991-ben alapított MAZS ernyőként működik, zsidó szervezetek egy csoportját fogja össze. Bejegyzett nonprofit szervezet évi 2,3 millió dolláros költségvetéssel. A szervezet célja az arra rászoruló náci üldözöttek támogatása szociális és orvosi szolgáltatások nyújtásával. 10 Tájékoztatás céljából, a jelen dokumentum készítésekor az árfolyam 1,00 USD = 200,58 HUF volt. 14

15 MAZSIHISZ Háttér: A MAZSIHISZ alapítási éve Bejegyzett nonprofit szervezet, amely körülbelül évi 7,5 millió dolláros költségvetéssel gazdálkodik. A szervezet számos szolgáltatást nyújt a rászoruló náci üldözötteknek, amelyek közé étkeztetési programok, orvosi ellátás, készpénz támogatás, idősek otthona, idősek napközi otthona és számos egyéb szolgáltatás tartozik. MUSZOE és NÜB Háttér: Az 1989-ben alapított MUSZOE és NÜB a holokauszt magyar túlélőit képviseli és szükségleteikkel kapcsolatban nyújt támogatást. Bejegyzett nonprofit szervezet, amelynek éves költségvetése körülbelül USD. Program: Ez a szociális program otthoni ellátást, otthoni ápolást, kóser étkeztetést, kórházi utókezeléses rehabilitációt és sürgősségi segélynyújtást foglal magában. Az otthoni ápolási szolgáltatás olyan szakképzett egészségügyi szolgáltatásokat nyújt a nácizmus üldözöttei számára, mint ápolás, gyógykezelés, rehabilitáció, segítségnyújtás és különleges ellátás az egyes személyek otthonában. Az étkeztetési program keretében naponta meleg kóser ételt kapnak a nácizmus magyar áldozatai, akiknek nincs módjában biztosítani a megfelelő élelmezést. Száraz élelmiszer csomagokkal látják el azokat, akik még el tudják készíteni ételeiket. Kórházi utókezeléses rehabilitációt a MAZSIHISZ tulajdonában lévő, a Balaton körül elhelyezkedő rehabilitációs központokban kaphatnak a nácizmus magyar üldözöttei. Ezeket a szolgáltatásokat nem finanszírozza az egészségbiztosítás és a rászorulók zsidó környzetben vehetik azokat igénybe. A forrásokat az ügyfelek ott eltöltött ideje folyamán napi háromszori kóser étkeztetésére fordítják. Végezetül, a program sürgősségi segélyprogramot is magában foglal, 15

16 mint például lakbér kifizetését kilakoltatás megelőzésére, orvosi ellátás biztosítását, amelyet nem finanszíroz a kormány, továbbá bizonyos gyógyászati termékeket és gyógyszereket. Költségvetés: Szolgáltatás 11 Teljes költsévetés %-a Étkeztetési program 20% Otthoni ellátás 23% Házi ápolás 22% Sürgősségi segélyprogram 27% Rehabilitációs program 5% Adminisztráció 3% Összesen 100% 11 MAZS végzi a pénzügyi feladatokat és intézi a program adminisztratív teendőit, kivéve az étkeztetési programot és a rehabilitációs ellátást, amelyet kihelyeznek a MAZSIHISZ-hoz. 16

17 IZRAEL A jogosultság feltételei: A náci üldöztetés magyar áldozatai akkor jogosultak a szolgáltatásokra a Magyar Túlélők Segélyprogramja/Egyéni Támogatási Program keretében, ha egyedülálló személyek havi jövedelme 4500 ILS 12 alatt van. A segítségnyújtásra vonatkozó igénybejelentéseket a Magyar Túlélők Tanácsadói Bizottsága vizsgálja felül. A Megállapodás alapján a náci üldöztetés jogosult magyar áldozatai összetett támogatást kaphatnak e program keretében, amelynek maximális összege személyenként 3000 ILS lehet. Ezt az egyéb forrásokból elkülönített összegek kiegészítésének kell tekinteni. 13 Házi ellátásra vonatkozó jogosultsághoz a havi jövedelem szintje személyenként 9445 ILS, házaspáronként ILS. Személyenként az éves maximális összeg ILS. Különleges egészségügyi esetekben a maximálisan adományozható összeg személyenként 5000 ILS. Holokauszt Áldozatokat Támogató Izraeli Alapítvány Háttér: A Holokauszt Áldozatokat Támogató Izraeli Alapítvány-t (az "Alapítvány") a nácizmus üldözöttei hozták létre 1994-ben. Bejegyzett nonprofit szervezet, amelynek éves költségvetése körülbelül 32 millió USD. 14 A szolgáltatások szakképzett ápolónők által végzett rövid és hosszú távú házi ápolást foglalnak magukban 8000 náci üldözött számára, továbbá egyéni támogatásokat 12 Tájékoztatás céljából, a jelen dokumentum készítésekor az árfolyam 1,00 USD = 4,40 ILS. 13 Ahhoz, hogy a náci üldöztetés áldozata e program keretében kiegészítő biztosításhoz szükséges forráshoz juthasson, jövedelme nem haladhatja meg az Izraelben kimutatott átlagkereset felét (pl. a évi 6964 ILS-es adat 50%-a). A segélynyújtás felső határa évi 360 ILS. 14 A évi költségvetés kb. 32 millió dollár volt, amelyből 20 millió dollárt a Claims Conference fizetett és további 11,6 millió dollárt a Claims Conference által felügyelt programok, pl. az ICHEIC és a Svájci bankokkal való megállapodásból finanszíroztak. 17

18 egészségügyi célokra és orvosi eszközökre, vészhelyzet megoldására szolgáló szolgáltatásokat egyedülálló túlélők részére, valamint látogatói programokat. Program: Otthoni ellátás: Olyan mozgássérültek esetében, akik teljes egészében mások segítségére szorulnak, és akiknek a havi jövedelme személyenként meghaladja a 6945 ILS (1589 USD) összeget, illetve házaspárok esetében a ILS (2414 USD) összeget, a Bituach Leumi (Izraeli Nemzeti Biztosító Intézet) 7,5 óra házi ellátást nyújt. 15 Jelenleg az Alapítvány nem nyújt otthoni ellátást ilyen náci üldözötteknek. A javaslat szerint a náci üldöztetés magyar áldozatai heti 9 óra házi ellátást kapnának, ha a jövedelmük nem több, mint 2500 ILS összeggel haladja meg a fent említett legmagasabb összeget. Jelenleg a náci üldöztetés Izraelben élő, teljesen mások segítségére szoruló mozgássérült magyar áldozatai, akiknek havi jövedelme nem haladja meg személyenként a 6945 ILS-t, illetve házaspárok esetén a ILS-t, összesen heti 24 óra házi ellátásban részesülnek. Sürgősségi segélyprogram/egyéni támogatás: Az Alapítvány az egyéni támogatás keretében, egyszeri támogatás formájában a követkető tételek megvásárlásában nyújt segítséget a nácizmus rászoruló üldözötteinek: szemüveg, hallásjavító készülék, fogászati ellátás és kezelés. A Megállapodás finanszírozásában a jogosult magyar túlélők maximum 3000 ILS támogatást kaphatnak a fent említett célokra még abban az esetben is, ha az illlető személyek korábban már kaptak egyszeri támogatást. Ezenkívül az egyéni támogatást fel lehet használni olyan kiegészítő egészségbiztosítás fizetésére, amelyek kiegészítik a minden izraeli állampolgárt megillető alapszolgáltatásokat. 15 A munkaképtelenség szintjének nemzetközi mértéke a mindennapi tevékenység (ADL) károsodásának áttekintésén alapul. Az itt hivatkozott kategória 6,5 ADL szintű károsodás, illetve ennél magasabb értékek. 18

19 Különleges orvosi esetek: A náci üldöztetés magyar zsidó áldozatai közül azok részére, akik komplex egészségügyi problémákkal küzdenek egy különleges alapból azonnali segítséget ajánlanak. Ilyen esetekben személyenként maximum 5000 ILS kapható. Költségvetés: Szolgáltatás Teljes költsévetés %-a Otthoni ellátás 15% Sürgősségi segélyprogram/egyéni támogatás 71% Különleges orvosi esetek 11% Adminisztráció 3% Összesen 100% 19

20 ÉSZAK AMERIKA EGYESÜLT ÁLLAMOK A program leírása: Az Egyesült Államokban működő valamennyi ügynökség a magyar aranyvonatra vonatkozó Megállapodás pénzalapját használja a Magyar Túlélők Segélyprogramjának megvalósításához, kivéve két New York-i ügynökséget, amelyek a pénzügyi támogatásokon kívül otthoni ellátást, esetkezelést és egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak. A Magyar Túlélők Segélyprogramjának támogatásai az alábbiakra vonatkoznak: Olyan orvosi/fogorvosi ellátás, amelyet nem fizetnek kormány által finanszírozott programok Gyógyászati eszközök beszerzése, beleértve tolószékeket, ágyakat és hallásjavitó készülékeket. nagy igénybevételű otthoni takarítás Étkeztetési segítségnyújtás Receptköteles gyógyszerek Műfogsor Otthoni ellátás Lakbér ideiglenes kifizetése kilakoltatás elkerülése érdekében Közművek díjának kifizetése vészhelyzetben (fűtés, melegvíz szolgáltatás, villanyáram) Háztartási gépek/javítások Közlekedés, szállítás A náci üldöztetés segítségnyújtásra szoruló magyar áldozatairól szakképzett szociális munkások felmérést készítenek. A felmérés kiterjed az egészségi állapotra, lakáskörülményekre, mentális állapotra, pénzügyi helyzetre, a jelenleg is igénybe vett szolgáltatásokra és az elvárható családi támogatásra. Ezen a módon az esettel foglalkozó szociális munkás egyéb szolgáltatásokat is azonosíthat, amelyekre az illető személynek szüksége lehet, illetve egyéb juttatásokat is azonosíthat, amelyekre e személy jogosult lehet. Amikor a felmérés elkészül, az esetet benyújtják a Tanácsadói Bizottság tagjai részére, akik azt felülvizsgálják. Amikor arra lehetőség 20

21 van, a készpénz támogatást közvetlenül az eladó részére fizetik ki a pénzösszeg megfelelő felhasználásának biztosítása érdekében, illetve abból a célból, hogy fenntartsák a szakképzett szociális munkás üggyel való kapcsolatát. 16 A jogosultság feltételei: A nácizmus magyar üldözöttei akkor jogosultak a Magyar Túlélők Segélyprogramja keretében történő támogatásra, ha jövedelmük nem éri el az Egyesült Államok szövetségi kormánya által megállapított szegénységi szint 200%-át ben az egyéni jövedelmi szint USD, a házaspárokra vonatkozó szint USD. 17 Szolgáltatásokra/árukra vonatkozó, 350 USD alatti, haladéktalanul szükséges támogatást a szociális szolgáltató ügynökség szociális munkása jóváhagyhatja. Ezeket a támogatásokat, megfelelő időben a Tanácsadói Bizottságnak kell benyújtani felülvizsgálat céljából. 350 USDnál magasabb összegű támogatásokra a szociális munkásnak először jóváhagyást kell szereznie a Magyar Túlélők Segélyprogramjának Bizottságától. Egyetlen ügyfél sem kaphat évi 2500 USDnál magasabb támogatást. 18 Az évi 2500 USD-os személyenkénti felső határ megfelel az egyéb sürgősségi segélynyújtási programok határértékének. Történelmileg ez az irányelv a mértékadó. A valóságban, számos esetben a sürgősségi segélynyújtási támogatás nem éri el személyenként az évi 2500 USD-t sem (néha a források szűkössége miatt). A Tanácsadói Bizottságoknak jogában áll döntést hozni olyan esetekben is, amikor az ügyfélnek 2500 USD-t meghaladó szolgáltatásokra van szüksége. 16 Jelenleg az USA-ban és Kanadában működő összes Sürgősségi Segélynyújtási Program (például azok, amelyeket a Successor Organization és a Svájci bankokkal kötött megállapodás elrabolt vagyoni eszközök csoportja alapított) negyedéves jelentést juttat el a Selfhelp Community Services részére felülvizsgálat céljából. A Selfhelp ezt a közjó érdekében nyújtott szolgáltatásként végzi. A jelentéseket ezután a Claims Conference részére továbbítják végső felülvizsgálat és megtérítés céljából. Feltételezhetően azonos eljárásra kerül sor a Magyar segélynyújtási programmal kapcsolatban is. 17 Lásd a C mellékletben a Segélynyújtási programra vonatkozó irányelveket. 18 A 2500 dolláros személyenkénti összeghatár csak a Megállapodás alapján finaszírozott támogatásra vonatkozik. Az a túlélő, aki más alapokból sürgősségi segítségnyújtási támgatást kap (még az is, aki a Claims Conference-től 21

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány Közhasznúsági Jelentése 2011

A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány Közhasznúsági Jelentése 2011 A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány Közhasznúsági Jelentése 2011 A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítványt a Fıvárosi Bíróság az 1959. évi IV. tk. (Ptk) 74/A (4) bekezdése szerint

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány 2006. évről szóló közhasznúsági jelentése

A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány 2006. évről szóló közhasznúsági jelentése A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány 2006. évről szóló közhasznúsági jelentése A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítványt a Fővárosi Bíróság az 1959. évi IV. tk. (Ptk) 74/A (4) bekezdése

Részletesebben

5. Otthoni Gondozási Csomag

5. Otthoni Gondozási Csomag 5. Otthoni Gondozási Csomag Az Otthoni Gondozási Csomag (Home CarePackage) segíthet Önnek, ha szeretne otthonában maradni, azonban idősödik, így szüksége van némi segítségre olyan dolgokban, mint takarítás,

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 31.) számú rendeletének 1. számú melléklete AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Önköltségszámítás 2008. január 01. Az 1993. évi III. törvény, valamint 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

SMaragd SM Egyesületnél elfogadva 2015.04.25 1. oldal/4 SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete Közhasznúsági jelentés szöveges kiegészítés 2014 évről SMaragd SM

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Gyömrő Város Önkormányzatának 5/2010. (III. 17.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról a 10/2011. (III.29.) sz. és a 17/2011.

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-5/2016. Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentés

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentés SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés Könyvvizsgálattal alátámasztott 2008. P.H... a szervezet vezetője A közhasznúsági jelentés tartalma 1. Számviteli beszámoló 2. Beszámoló a költségvetési

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (....) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról Kelebia Községi Önkormányzat

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Nagyközség Önkormányzata DFT-Hungária Szolgáltatás Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Szolgáltató Igazgatási és Jogi Osztály Igazgatási

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Közúti Közlekedési Szakszervezet Szociális Alapítványa H 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 3. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

Közúti Közlekedési Szakszervezet Szociális Alapítványa H 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 3. 2012. évi Közhasznúsági jelentés Közúti Közlekedési Szakszervezet Szociális Alapítványa H 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 3. 2012. évi Közhasznúsági jelentés Budapest, 2013. május 28. Közúti Közlekedési Szakszervezet Szociális Alapítványa

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II.15.), az 1/2014. (II.10.), a 2/2015. (II.25.) és az 1/2016. (II.8.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Lakhatási program Nyíregyházán

Lakhatási program Nyíregyházán Lakhatási program Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás Szervezeti organogram Periféria Egyesület Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Szociális Szolgáltató Központ Utcai Szociális

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 20-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 749-7/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VI. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a felnőtt (szociális és vendég) étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a felnőtt (szociális és vendég) étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módosításáról 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a felnőtt (szociális és vendég) étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat által

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT. rendelet

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. április 12. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 10/1996. (III. 1.) számú r e n d e l e t e az intézményi térítési díjak megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS

E L Ő T E R J E S Z T ÉS E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 010. március 9-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításának szabályairól szóló önkormányzati

Részletesebben

Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Térítési díj 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) 719 A térítési díjat az e törvényben meghatározottak szerint a)

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

HUNGARIAN Social Care for Adults Szociális Gondozás Felnőttek Részére

HUNGARIAN Social Care for Adults Szociális Gondozás Felnőttek Részére HUNGARIAN Social Care for Adults Szociális Gondozás Felnőttek Részére Devon County Council Felnőtt és Közösségi Szolgáltatás A felnőtt és közösségi szolgáltatás a Devon megyei önkormányzat szolgáltatásainak

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1..

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1.. Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 Tel/fax: 27-302-893 Mobil: 30-29 33 657 E-mail: eletut @eletutvac.hu

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-46/2016. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben