Ára: 2490 Ft. További információ a könyvről: honlapon!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ára: 2490 Ft. További információ a könyvről: www.guardiansofpeace.eu honlapon!"

Átírás

1 Ára: 2490 Ft A kiadvány megrendelhető a Baptista Szeretetszolgálatnál a as telefonszámon vagy az címen könyvrendelés megjegyzéssel. További információ a könyvről: honlapon!

2 Ajánlás az olvasóhoz! Tisztelt Olvasó! Ön egy gyakorló túlélő" könyvét tartja a kezében. Bár a könyv a jelen kihívásainak kezeléséhez ad segítséget, a túlélési ösztön már az ősembernél kialakult. Horváth Sándor volt kommandós, rendőri békefenntartó nagyon sok gyakorlati tapasztalatra tett szert ezen a téren itthon és a könyvében szereplő számos válságövezetben teljesített szolgálata során. A magyar rendvédelmi békefenntartás történetét a XIX. századi krétai beavatkozásig vezethetjük vissza. Az azóta eltelt több mint száz év alatt közel ezer magyar polgári személy, határőr, rendőr és több ezer katona vett részt nemzetközi békefenntartó misszióban. Néhányan sajnos már nem térhettek haza élve, nem sikerült túlélniük a missziót. Talán nem voltak elég jól felkészülve, talán nem ismerték eléggé a túlélés szabályait, talán csak rosszkor voltak rossz helyen. Sok fiatal katonát, polgári személyt és rendvédelmi szakembert vonz ma is a békefenntartás, amely azonban, ahogy ez a könyvből is kitűnik nem éppen veszélytelen. A veszélyek felismerésére és kezelésére azonban fel lehet készülni Voltak néhányan, akik megírták személyes élményeiket, kalandjaikat, amelyet mi, bajtársaik szívesen forgatunk, olvasunk. Ilyen, a missziók biztonságával és a veszélyhelyzetek bemutatásával foglalkozó mű azonban még nem látott napvilágot. Az író saját tapasztalatai felhasználásával, a rendelkezésre álló szakirodalom tanulmányozásával, valamint más szakértők segítségével részletes, jól érthető, a gyakorlati életben hasznosítható kézikönyvet készített. A könyvet nemcsak a válságövezetben dolgozó békefenntartók és a segélyszervezetek munkatársai használhatják eredményesen, de a minden napi élet során is nagyon jól alkalmazható. A konfliktushelyzetek sikeres kezeléséhez, a túléléshez vezető út alapos és mindenre kiterjedő felkészüléssel kezdődik és az állandó készenlét állapotának fenntartásával folytatódik, amit egészen a hazatérésig szükséges éberen megőrizni! Budapest, november 04.

3 Dr. Boda József A Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ (NOPVK) volt Igazgatója Tisztelt Olvasó! Horváth Sándor a szerző Az életem során rendőrként és exkommandósként" volt szerencsém munkámból kifolyólag részt venni békefenntartói missziókban és számtalan speciális rendőrségi akcióban, így eljutottam a világ számos távoli pontjára is. Ezeket a helyszíneket és utazásokat nem sorolnám a turisták által igen kedvelt helyek közé. A békefenntartó misszióimban a kezdetek kezdetén rám várt feladatokra és a mindennapok túlélésére - különösen a kilencvenes évek elején - Magyarországon még nem állt rendelkezésre profi módon működő, gyakorlatias felkészítő és visszafogadó tréningrendszer és megfelelő színvonalú szakirodalom. Ezek a missziók voltak a tanulás és tapasztalás évei. A tanulás gyakran olyan élményeken keresztül történt, mint amikor az úszni nem tudót bedobják a jéghideg mélyvízbe, ami nem öl meg az keményebbé tesz" jelszóval! Túléltük sokan... A kétezres évek elején a képzési rendszer fejlődésnek indult és folyamatos megújuláson megy át a mai napig is. A képzés tartalma folyamatosan fejlődik, aktualizálódik a világ változásainak megfelelően. Ez alatt az idő alatt a békefenntartói missziókra történő különböző szintű és tematikájú felkészítő tréningek kidolgozása megtörtént, elérhetőek, sőt elvégzésük kötelező az önként jelentkező missziósok számára - a missziós feladatra jelentkező rendőrök, katonák számára pedig alapfeltétel -. Európai Uniós csatlakozásunkat követően hasonló képzési csomagot dolgoztak ki, és az ma már elérhető az államigazgatás és közigazgatás különböző területein dolgozó civil alkalmazottak" számára is. Az elmúlt évek során egyre több magyar honfitársunk engedhette meg magának, hogy külföldre utazzon turisztikai, vagy munkavállalási céllal. Az utazások célpontjai is kitolódtak a lehetőségek bővülésével együtt, és nagyon sokan Európán kívüli egzotikus tájakra utaznak. Megjelent az igény a kifejezetten kalandor", kihívásjellegű egyéni és csoportos utaztatásokra, valamint a kontinenseken átívelő autós versenyekre. A magyar állami és kereskedelmi média képviselői is egyre gyakrabban küldik ki tudósítóikat a válságövezetekbe, hogy onnan személyesen - első kézből - tudósítsanak az eseményekről. A különböző magyar és magyarországi székhellyel is rendelkező nemzetközi segélyszervezetek, speciális mentőegységek munkatársai sem csak Magyarország területén fejtik ki áldásos tevékenységüket, hanem a világ számos távoli pontján, ahol a szükség

4 megkívánja. A világban zajló változások felgyorsulóban vannak. A gazdaságnak a világ több országában zajló válsága, a különböző politikai események negatív, forradalmi hevületű hatásai, Földünk éghajlatának változásai és az emberi kéz által okozott katasztrófák miatt a világ sajnos egyre kevésbé lesz biztonságos. Gondoljon csak a nem is olyan régi Arab Tavasz eseményeire, vagy a kilencvenes évek folyamán a szomszédunkban folyó délszláv háborúra, de akár a világban egyre gyakrabban előforduló földrengésekre, árvizekre, szökőárra, ipari katasztrófákra, stb. is! Manapság az öngondoskodás egyre gyakrabban hangoztatott jelszó és az élet számos területére igaz. Így van ez biztonságával összefüggésben is. Mindenkinek elsősorban saját magának kell megtennie a megelőző lépéseket szűkebb és tágabb környezetének biztonsága érdekében. Az utazókra, missziósokra az öngondoskodás elvárása és előrelátás hatványozott mértékben vonatkozik, mivel az utazásuk, kinttartózkodásuk során rájuk leselkedő veszélyek mennyisége és súlyossága jóval meghaladja az egyszerű, békebeli" mindennapok veszélyeinek mennyiségét és súlyosságát. A fentieket végiggondolva úgy éreztem, hogy időszerű lenne egy személybiztonsággal foglalkozó, a biztonsági öngondoskodást elősegítő, bárki számára elérhető, praktikus és jól használható könyv megírása. Másodsorban feltett szándékom volt ezzel a könyvvel a hiánypótlás és precedensteremtés is, és remélem, hogy lesznek követőim. Ez a könyv úti zsebkönyvnek készült, ezért nem célja a különböző témakörök részletes, tudományos részletességű kifejtése, ami kis terjedelméből adódóan sem lenne lehetséges. A könyv fő célja, hogy útmutatóval, hasznos tanácsokkal javítsa a veszélyes válságövezetekben tartózkodó vagy ott dolgozó - katonai, rendőri és civil békefenntartók, - civil és egyéb nem állami szervezetek (non-govermental organizations - NGO-k), valamint non-profit segélyszervezetek munkatársai, - újságírók és a média egyéb képviselői, - őrző-védő és személyvédelmi feladatokat ellátó biztonsági személyzet, - valamint turisták és kalandorok számára a túlélés esélyét. Azt gondolom, mindenkinek az életében eljön az a pillanat, amikor szeretné megosztani másokkal is az életútja során összegyűjtött tapasztalataokat, ha azokat arra érdemesnek tartja. Úgy érzem, hogy az én életemben most jött el ez a pillanat. A békefenntartó misszióimban (Kambodzsa, Angóla, Koszovó, Szerbia és Montenegró) gyűjtött tapasztalatok a Rendőrség Különleges Szolgálatánál eltöltött aktív (bevetési) szolgálat során szerzett tapasztalatokkal együtt, azt hiszem, kiváló alapot nyújtanak egy ilyen könyv megírásához. Az előbbieken túl a BM Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központjában eltöltött éveim során részt vettem számtalan külföldi misszióra felkészítő szaktanfolyamon és tréningen is, valamint szervezést végeztem és biztonsághoz kapcsolódó témákban oktattam hasonló tanfolyamokon. A könyvben megfogalmazott útmutatók az imént röviden említett élettapasztalaton és tudáson alapszanak. Útmutatásaimmal szeretnék segítséget nyújtani a veszélyek, vészhelyzetek felismeréséhez és a kellő válaszlépések meghozatalához. A könyv a biztonságot érintő

5 témakörök mellett más az utazás során hasznos információkkal is szolgál. El kell mondanom, hogy mindegyik a békefenntartásban aktívan részt vevő nemzetközi szervezetnek (ENSZ, EBESZ, NATO, EU, MFO, stb) megvannak a saját maga által összeállított, az adott területre érvényes általános és konkrét biztonsági kérdéseket érintő útmutatásai, belső szabályzói. Ez a könyv nem készült egyik szervezet számára sem és nem képviseli csak az egyik, vagy csak másik szervezet álláspontját. Tisztel Olvasó! Amennyiben rászánta magát és belevág, tudnia kell, hogy igen veszélyes az a terület, ahová utazni szeretne! Feladata azonban megoldható, ha rendelkezik megfelelő képzettséggel és a személyét érintő biztonsági kérdésekről szóló alapvető információkkal. Ne feledje azt, hogy ön az egyedüli felelős saját maga biztonságáért, és hogy mindenkit hazavárnak! Fontos! A könyvben található útmutatókat, ajánlásokat általában ne szabályként alkalmazza! Például ha egy gépjárművel történő utazása során kereszttűzbe kerülne, a tanácsom az lenne, hogy álljon meg, szálljon ki az autóból és keressen fedezéket, de ha van ön előtt kb méterre egy alagút, akkor az lenne a bölcs dolog, ha rátaposna a gázra, hogy a hegy gyomrában kereshessen védelmet. Az említettek ellenére azért találkozhat néhány olyan útmutatással is, amely már szabály érvényű, mint pl: Ne érintse meg a taposóaknát!", vagy A kijárási tilalom alatt tartózkodjon otthon!" ami például lehet egy nemzetközi szervezet kifejezett utasítása is. Mindig használja józan ítélőképességét, kombinálva azt a könyv iránymutatásaival! Nincs két egyforma szituáció, és nem is lehetne felsorolni az összes lehetséges variációt és az azokra adandó helyes megoldásokat. Önnek kell meghozni a helyes döntést egy adott szituációban, a körülmények mérlegelése után, néha pillanatok alatt. Ez a könyv olyan tanácsokkal szolgál, melyek mentén meg lehet találni a helyes választ az adott helyzetre. Sose feledje: a konfliktus önmagában hordozza a veszélyt, és önnek tisztában kell lennie ezzel! Készüljön fel rá, hogy így csökkenthesse az áldozattá válás esélyét! A békefenntartói misszióba, segélyszervezeti munkára, egyéb külföldi munkavégzésre utazóknak rengeteg új kalandot, tapasztalatot és sok szerencsét kívánok! Maradjon életben!

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez

Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez KOMPASZ Szerzők: Patricia Brander Rui Gomes Ellie Keen Marie-Laure Lemineur Bárbara Oliveira Jana Ondráčková Alessio Surian Olena Suslova A rajzokat készítette:

Részletesebben

A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A szükséges változás Gyakorlati problémák

A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A szükséges változás  Gyakorlati problémák Dr. Endrődi István A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A polgári védelem szerepe a biztonságos élet- és munkakörülmények fenntartása,

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

A kiadvány megjelenését az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatósága támogatta.

A kiadvány megjelenését az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatósága támogatta. A kiadvány megjelenését az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatósága támogatta. A kötetben kifejtett nézetekért a szerzők vállalják a felelősséget, e vélemények nem feltétlenül tükrözik az Európai

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben

Mi van egy magyar orvos fejében, aki nem lesz orvos, vagy nem Magyarországon lesz az?

Mi van egy magyar orvos fejében, aki nem lesz orvos, vagy nem Magyarországon lesz az? Mi van egy magyar orvos fejében, aki nem lesz orvos, vagy nem Magyarországon lesz az? Egyre több fórumon hallani, hogy fogy az orvos és az ápoló Magyarországon, az ágazatban dolgozóknak és számos helyen

Részletesebben

A kiadványt Wootsch Péter készítette

A kiadványt Wootsch Péter készítette A kiadványt Wootsch Péter készítette Mobilitás Országos I úsági Szolgálat, Budapest, 2009. Tartalomjegyzék Előszó egy kirakóhoz... 5 1. fejezet: A település, ahol élünk... 11 1.1. A település, ahol lakunk.

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 A kiadvány megjelenését a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta 2 Tartalomjegyzék Bevezető... 4 I. rész 1.) A Civil Térkép Témacsoportban résztvevő

Részletesebben

2003. 3. szám. Tartalom:

2003. 3. szám. Tartalom: "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Konferenciák Délkeleti Régió hírei Tanulmányok az önkéntességről Mindentudás Egyeteme Könyvajánlat Idézetek

Részletesebben

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ Az Egyesült Nemzetek Szervezete által kidolgozott feltételrendszer SOS CHILDREN S VILLAGES Szerető otthont minden gyermeknek Határok nélkül a gyermekek és

Részletesebben

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Nemzet és Biztonság 2014/6. szám 3 41. 15 év 15 hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Előszó 1999. március 12-én történelmi jelentőségű eseményre került sor: Magyarország 15

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

Mit ér a bölcsészdiploma?

Mit ér a bölcsészdiploma? Szerkesztette: Forgó Melinda - Brenner Koloman - Halmi Eszter - Nyerges Andrea MŰHELY felsô oktatási Mit ér a bölcsészdiploma? szerkesztett kerekasztal-beszélgetés munkaadókkal és munkaerô-közvetítôkkel

Részletesebben

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval Jogi szaklap HR és munkaügyi szakembereknek 2014. szeptember 5. évfolyam 9. szám Ára: 2490 Ft A MUNKAÜGY ÉRTESÍTŐJE Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 10. szám 2004. október

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 10. szám 2004. október A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 10. szám 2004. október A TARTALOMBÓL: E számunk szerzői DR. HATVANI ERZSÉBET, KÓTA TÜN- DE, BLAHA MAGDOLNA, JAKUCS ANNA, VÁRI ESZTER, MEZEI ISTVÁN, ILLÉS

Részletesebben

A katonai és biztonsági magánvállalatok tevékenysége és a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők pályaelhagyása közötti összefüggések - 2011 -

A katonai és biztonsági magánvállalatok tevékenysége és a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők pályaelhagyása közötti összefüggések - 2011 - Katona Béla A katonai és biztonsági magánvállalatok tevékenysége és a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők pályaelhagyása közötti összefüggések - 2011 - Az utóbbi évtizedekben rendkívüli módon

Részletesebben

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR)

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Konferencia kiadvány Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Viselkedés vészhelyzetben konferencia (előadások összefoglalói) 2013. október 29. NKE, 1101 Budapest, Hungária

Részletesebben

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó 1. BEVEZETÉS 2 1.1 A szociális munkás saját személyiségével dolgozik. 2 1.2 A személyiség kibontakoztatásának lehetősége

Részletesebben

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Biztonságunk érdekében Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN A települések katasztrófa-elhárítási feladatai,

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV UTCAI SZOCÁLIS MUNKA PROSTITÚCIÓBAN ÉLŐ MAGYAR NŐKKEL MAGYARORSZÁGON ÉS ZÜRICHBEN MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV IRIS 2012 . UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA PROSTITÚCIÓBAN ÉLŐ MAGYAR NŐKKEL MAGYARORSZÁGON ÉS ZÜRICHBEN MÓDSZERTANI

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A TÁMOP 1.4.3.-10/2-2-2F-2011-0001 BABUART a Contact Nkft. innovatív, kísérleti foglalkoztatási programja elnevezésű projekt megvalósítása során ötödik alkalommal számolunk be szakmai feladataink előrehaladásáról.

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011.

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011. CIVIL KONTROLL MANKÓ Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve Nagyrév, 2011. A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre.

Részletesebben

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom ÉV AZ Kedves Olvasók! A múlt utat mutat a jövő felé indítják gondolataikat a Szerkesztők az ETI 50. évfordulójának alkalmából soron következő cikkben. Nagy elődeinkre Deme Saroltára

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

6. téma A bűnmegelőzés leghatékonyabb eszközei hazánkban és külföldön

6. téma A bűnmegelőzés leghatékonyabb eszközei hazánkban és külföldön Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Kutatóműhely Országos tudományos pályázat Kategória: I. Főiskolások/egyetemisták (nappali és levelező munkarendben aktív hallgatói

Részletesebben