Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program - KIOP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program - KIOP"

Átírás

1 INTÉZMÉNYI HÁTTÉR Nemzeti Fejlesztési Terv NFT Közösségi Támogatási Keret KTK Kohéziós Alap Strukturális Alapok Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program - KIOP

2 KIOP felépítése Környezetvédelem 2 prioritás: Közlekedés 6 intézkedés: Ivóvíz-és szennyvízminség javítás Speciális hulladékáramok kezelése Leveg- és zaj mérhálózat fejlesztés Kármentesítés, vízbázis védelem Árvízvédelem és természetvédelem Környezetbarát energia menedzsment

3 Az intézkedések bemutatásának felépítése Jogszabályi háttér Intézkedés-specifikus tudnivalók Célok, támogatási összegek Támogatott tevékenységek Pályázók köre

4 Ivóvízminség javítás Jogszabályi háttér 2001/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. számú melléklete Település lista (98/83/EK Irányelv) dec. 25-ig megoldandó, ahol Arzén koncentráció > 30g/l Nitrát, nitrit, bór, fluorid szennyezettség határérték feletti dec 25-ig megoldandó, ahol Arzén koncentráció > 10g/l Ammónium-ion határérték feletti

5 Ivóvízminség javítás Speciális tudnivalók A lakosság 98%-a vezetékes ivóvízzel ellátott A lakások 92%-a vízvezeték hálózatba bekötött (6% közkifolyós vízellátásban részesül) A jogszabály: 2006-ig 191 települést és 332,5 ezer ft érint 2009-ig 686 települést és 2417,5 ezer ft érint KIOP-ból támogatást csak a Település listán szerepl települések kaphatnak!

6 Ivóvízminség javítás Célok, támogatási összeg Cél: A lakosság megfelel minség ivóvízzel való ellátása az érintett településeken a jogszabályban elírt határidkig A célkitzés elérésének módja: Másik vízbázisra való áttérés biztosítása Meglév víztisztítóm korszersítése Új víztisztítóm létesítése Támogatás összege os idszakra: ~ 4,82 Mrd Ft (= EU+hazai forrás együtt)

7 Ivóvízminség javítás Támogatott tevékenységek Rossz vízminséget adó kutak üzemeltetésének megszüntetése, megfelel vízadó-rétegen új kutak létesítése, szükséges távvezeték építés Más vízellátó rendszerrl való vízátvétel mszaki feltételeinek biztosítása (+ szükség szerint hálózat rekonstrukció) Megfelel vízminséget biztosító új vízkezelési technológiák bevezetése (+ szükség szerint hálózat rekonstrukció) Meglév vízkezelési technológiák korszersítése az elírásoknak megfelel vízminség biztosítására (+ szükség szerint hálózat rekonstrukció)

8 Ivóvízminség javítás Pályázók köre Önkormányzatok Önkormányzati társulások Többségi önkormányzati tulajdonú vízközm társaságok Állami tulajdonú vízközm társaságok KIOP-ból támogatást csak a Település listán szerepl települések kaphatnak!

9 Szennyvízelvezetés és -tisztítás Jogszabályi háttér 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról - 2. melléklet település listák 26/2002. (II: 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és tisztítási Megvalósítási Programmal összefügg szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról KIOP-ból támogatást csak a Település listán szerepl települések kaphatnak!

10 Szennyvízelvezetés és -tisztítás Specifikus tudnivalók év végéig a háztartások 56,03% volt szennyvízhálózathoz csatlakoztatva Jelents területi különbségek tapasztalhatók A csatornázottsági arány a települések méretétl is függ LE : 26,3% a csatornázottsági LE : 48% arány LE : 55,8%

11 Szennyvízelvezetés és -tisztítás Célok, támogatási összeg Célok: Az országon belüli ellátottsági különbségek kiegyenlítése Az EU Szennyvíz Irányelv teljesítése az LE alatti agglomerációkban 83%-os csatornázottsági lefedettség elérése az országban Az összegyjtött szennyvizek megfelel tisztítása Támogatás mértéke a os idszara: ~17,35 Mrd Ft (= EU+hazai forrás együtt)

12 Szennyvízelvezetés és -tisztítás Támogatott tevékenységek - Új szennyvízgyjt rendszerek építése - Meglév szennyvízgyjt rendszerek fejlesztése - Új szennyvíztisztító telepek építése - Meglév szennyvíztisztító telepek kapacitás bvítése, rekonstrukciója - Szennyvíz-iszapkezel létesítmények építése - Szennyvíz-iszapmezgazdasági felhasználását célzó beruházások - Szennyvíz-iszap lerakók létesítése

13 Szennyvízelvezetés és -tisztítás Pályázók köre Önkormányzatok és önkormányzati társulások, amelyek megfelelnek a 25/2002. Korm. rendeletben lehatárolt agglomerációknak Állami tulajdonú vízközm vállalatok nevében eljáró állami szervezetek

14 Speciális hulladékáramok kezelése Jogszabályi háttér évi XLIII. Törvény Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) -110/2002. (XII.12.) OGY határozat Regionális Hulladékgazdálkodási Tervek

15 Speciális hulladékáramok kezelése Speciális tudnivalók Mköd dögkutak, dögterek száma 650 db, itt tonna állati hulladék található A mköd lerakótelepeken 125 ezer tonna állati hulladék került eddig lerakásra A kórházakban évente tonna fertz hulladék, tonna egyéb veszélyes hulladék képzdik Hulladékgazdálkodási szempontból lényeges építési hulladék mennyisége 3 millió tonna m 2 azbesztvakolat mentesítése, ártalmatlanítása szükséges

16 Speciális hulladékáramok kezelése Célok, támogatási összeg Cél: A speciális hulladékáramok a többi hulladéktól való elkülönített gyjtési, begyjtési, kezelési és ezen belül hasznosítási rendszerének kiépítése, a hasznosítás elsegítése, a veszélyes összetevk csökkentése. Támogatás összege os idszakra: ~7,9 Mrd Ft (=EU+hazai forrás együttesen)

17 Speciális hulladékáramok kezelése Támogatott tevékenységek Állati hulladék esetén elssorban a régi dögkutak és dögtemetk felszámolására, valamint az állati hulladékgyjt berendezések és hulladékkezel telepek fejlesztésére kerül sor Egészségügyi hulladék körében f cél a kórházi hulladékégetk korszersítése Építési és bontási hulladék területén törmelék kezelését, feldolgozását és újrahasznosítását lehetvé tev üzemek kialakítására és azbesztvakolat ártalmatlanítására nyújthatnak be pályázatot

18 Speciális hulladékáramok kezelése Pályázók köre Önkormányzatok Egészségügyi intézmények (kórházak) Többségi állami/önkormányzati tulajdonbanlév közcélú feladatot ellátó szervezetek

19 Leveg- és zaj mérhálózat fejlesztés Jogszabályi háttér 17/2001. VIII.3. KöM rendelet 21/2001. II.14. Kormány rendelet 2002/49/EK irányelve a környezeti zaj értékelésérl és kezelésérl 1996/62/EK Levegminségi keretirányelv és az ehhez kapcsolódó leányirányelvek

20 Leveg- és zaj mérhálózat fejlesztés Speciális tudnivalók A július 1-tl hatályos, EU-konform hazai levegminség szabályozás a mérend komponensek körét kiszélesíti, szigorítja a légszennyezés mérés követelményeit, meghatározza az alkalmazandó mérési eljárást júliusáig el kell készíteni a nagy forgalmú közlekedési létesítmények (400 km közút, 20 km vasútvonal, Ferihegyi reptér) menti területekre a zajtérképeket. A zajforrások hatékony feltárásához szükséges intézményi háttér és technikai felszereltség korlátozottan áll rendelkezésre.

21 Leveg- és zaj mérhálózat fejlesztés Célok, támogatási összeg Cél: A környezeti levegminség és környezeti zajállapot folyamatos figyelemmel kísérése. A szükséges mérhálózat megteremtése és az adatok alapján azonnali beavatkozás elrendelése. A fejlesztési terveknek megfelel mszerezettség specifikációjának meghatározása és a szükséges berendezések beszerzése. Támogatás összege os idszakra: ~0,43 mrd Ft (=EU+hazai forrás együttesen)

22 Leveg- és zaj mérhálózat fejlesztés Támogatott tevékenységek Porszennyezettséget mér, gázalakú komponensek vizsgálatát lehetvé tev, valamint az ipari kibocsátások követésére alkalmas mérmszerek beszerzése, felszerelése és mködtetése A zajméréshez szükséges szoftver és hardver eszközök beszerzése, az irányelv hatálya alá es útvonalalak környezetére zajtérképek készítése. A hosszúidej zajvizsgálatok végzésére és a mérési eredmények kiértékelésére alkalmas méregységek beszerzése, üzembe helyezése és mködtetése

23 Leveg- és zaj mérhálózat fejlesztés Pályázók köre Az intézkedés kedvezményezettjei és felelsei a Környezetvédelmi Felügyelségek és az Országos Légszennyezettségi Adatközpont

24 Környezeti kármentesítés Jogszabályi háttér 2205/1996. (VII.24.) Korm. határozattal indított Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) 33/2000. (III.17.) Korm. rendelet a kármentesítés végrehajtásáról Nemzeti Környezetvédelmi Program

25 Környezeti kármentesítés Specifikus tudnivalók Az OKKP becslése szerint ezer között van a szennyezett területek száma az országban Eddig kb. 16 ezer terület már regisztrálásra került A részletes és szigorú vizsgálat költséges és idigényes, eddig 254 fejezdött be ezek alkotják a NKPL-t ban 1400 szennyezett terület kármentesítése szükséges A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminségvédelmi területeken a kármentesítést legkésbb dec. 31-ig be kell fejezni

26 Környezeti kármentesítés Célok, támogatási összeg Célok: A szennyezés csökkentése, megszüntetése a szennyezett területeken A felszín alatti vizek szennyezdésének csökkentése Hozzájárulás az OKKP célkitzéseihez A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminségvédelmi területek szennyezdési kockázatának csökkentése Támogatás mértéke: ~6,49 Mrd Ft (= EU+hazai forrás együtt)

27 Környezeti kármentesítés Támogatott tevékenységek A környezeti hatásvizsgálat és a tényfeltárás után a kármentesítési mszaki beavatkozás elvégzése, a környezeti kockázat felszámolása a terület szennyezettségének és a késbbi használat függvényében

28 Környezeti kármentesítés Pályázók köre Azon gazdasági társaságok, beleértve a többségi állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat, vállalkozásokat, akik szerepelnek a Nemzeti Kármentesítési Prioritási Listán (NKPL)

29 Árvízvédelem Jogszabályi háttér 1022/2003. (III.27.) Korm. határozat a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésének (VTT) megvalósításáról és a feladatok végrehajtására vonatkozó program elkészítésérl, amely bemutatja az árvízvédelmi fejlesztések prioritás szerinti részletes kimunkálását 2001/42/EK irányelv alapján stratégiai környezet értékelés elkészítése

30 Árvízvédelem Specifikus tudnivalók 1998-tól több veszélye árvíz vonult le a Tiszán A védekezésre, károk elhárítására és az újjáépítésre 120 Mrd Ft-ot költött az ország A drága, utólagos árvízkezelés helyett az árvizek megakadályozását szolgáló, új szemlélet árvízvédelmi fejlesztési program kialakítása szükséges A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése az egész ártérre vonatkozó térségi tervezést alapozza meg A VTT I. ütemének megvalósítása között történik

31 Árvízvédelem Célok, támogatási összeg Célok: A Tisza-völgy környezetbiztonságának növelése Az árvízszintek 1 m-rel való csökkentése a nagyvízi meder vízszállító képességének növelésével és a hazai ártéren megvalósítható tározásos árapasztó rendszer létrehozásával Az érintett térségek gazdasági, környezeti, természetvédelmi és ökológiai állapotának javítása Támogatás mértéke: ~6,49 Mrd Ft (= EU+hazai forrás együtt)

32 Árvízvédelem Támogatott tevékenységek A cigándi árapasztó tározó megvalósítása, valamint tájgazdálkodási mintaterület kialakítása Töltések építése Beereszt és kiereszt (árapasztó) zsilipek építése Tározó téren belül vízkormányzó mvek létesítése Háttér területek vízpótlását, belvízelvezetését szolgáló szivattyú telepek létesítése Vizes élhelyek létesítése Monitoring rendszer felállítása

33 Árvízvédelem Pályázók köre Az árvízvédelmi intézkedés kedvezményezettje és felelse az Országos Vízügyi Figazgatóság

34 Természetvédelem Jogszabályi háttér 79/409/EGK és 92/43/EK irányelvek Berni Megállapodás (az európai vadon él növények, állatok és természetes élhelyeik védelmérl) Bonni Megállapodás (a vándorló vadon él állatfajok védelmére) Világörökség Egyezmények Washingtoni Egyezmény (a veszélyeztetett vadon él állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmérl) Ramsari Egyezmény Natura 2000 területek hálózatának kijelölése

35 Természetvédelem Speciális tudnivalók A Natura 2000 a következ nemzeti természetvédelmi stratégiákhoz kapcsolódik: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv, mely az NKP- II. része (Nemzeti Ökológiai Hálózat létrehozása, védett természeti területek állami tulajdonba vétele) Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program: környezet- és természetvédelmi, mezgazdasági és vidékfejlesztési feladatok összehangolása Vízügyi Keretirányelv: vízi ökoszisztémák és vizes területek állapotának megtartása, javítása Vásárhelyi-terv

36 Természetvédelem Célok, támogatás összege Célok: A Natura 2000 program területeinek véglegesítése A Közösségi szabályozás alá esterületek megvásárlása, majd védetté nyilvánítása A földvásárlás társadalmi elfogadtatásának megteremtése Vizes élhelyek fejlesztése az árvízvédelemmel összhangban Szemléletformálás, környezettudatos nevelés elsegítése az erdei iskola program keretében Új típusú munkahelyek létrehozása Támogatás mértéke: ~2,98 Mrd Ft (= EU+hazai forrás együtt)

37 Természetvédelem Támogatott tevékenységek Natura 2000 programba bevont területek természetvédelmi rekonstrukciója, védelme, komplex fejlesztése a célrégiókban Az egységes vagyonkezelés és természetvédelem és érdekében területek felvásárlása Vizes élhely rekonstrukció, rehabilitáció (morotvák, holtágak, víztározók) Tájrehabilitáció Natura 2000 alapján madárvédelmi területek rekonstrukciója Fokozottan védett fajok és élhelyük biztosítása Erdei iskolák fejlesztése

38 Természetvédelem Pályázók köre Az intézkedés keretében a tevékenységek kedvezményezettjei és felelsei a Nemzeti Park Igazgatóságok

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai 2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Fejlesztés- és Klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért felelős

Részletesebben

Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez

Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez TÁJÉKOZTATÓ AZ NKP-II 2007. ÉVI VÉGREHAJTÁSI TERVÉRŐL 1-9. Tematikus akcióprogramok táblázatai A táblázatok az NKP-II céljainak megvalósulását szolgáló

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 2. IRODALOMJEGYZÉK... 7 3. HELYZETFELTÁRÁS... 8 3.1. TERVI KÖRNYEZET... 8 3.1.1. Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások

A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetfejlesztési Főosztály Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium

Részletesebben

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai

2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai 2014-20-as tervezés A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program fejlesztési irányai Mizák József főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, KEHOP HÁT Operatív programok 2014-2020

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

6292 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 69. szám

6292 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 69. szám 6292 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 69. szám A Kormány 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozata a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1. Levegőminőség-védelem...

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma

A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS The borderline as an axis of innovation A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 5. TÉMATERÜLET Környezetvédelem, vízgazdálkodás, gazdálkodás a természeti erıforrásokkal

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2015. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei Koskovics Éva Rákosi Judit Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei 12. szám Budapest, 2002 október ISBN 963 503 289 7 ISSN 1587-6586

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. március 5. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi

Részletesebben

és s Energetika Operatív v Program (KEOP)

és s Energetika Operatív v Program (KEOP) Felszín n alatti vizeket érintő fejlesztések, sek, beruházások Környezeti és s Energetika Operatív v Program (KEOP) 2007-2013 2013 közöttk Huszár Hajnalka KvVM Víz Keretirányelv Főosztály Budapest, 2007.

Részletesebben

melléklet a 2012-2017 időszakra

melléklet a 2012-2017 időszakra melléklet GYÁL VÁROS Települési Környezetvédelmi Programja a 2012-2017 időszakra 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. GYÁL VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM- STRATÉGIÁJA 4 2. GYÁL VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV DUNAKESZI 2 0 0 7. MEGRENDELŐ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben