Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács október 14-én, órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002. október 14-én, 14 00 órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács október 14-én, órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ívek szerint. Búsi Lajos: köszöntötte a megjelenteket, majd a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Tanács 15 fővel, határozatképes. Megnyitotta az ülést. Búsi Lajos: megkérdezte, hogy napirendhez van-e kérdés, észrevétel. Láyer József: indítványozta, hogy a nyílt ülés 1. napirendi pontját a Tanács ne tárgyalja. Indoklásul elmondta, hogy a minisztériumok átalakulása kapcsán a 20 tagú Tanács 10 tagja változott, és a október 20-i önkormányzati választások során további 9 tag változhat még. Így azt javasolja, hogy az újonnan megalakuló Tanács döntsön a bizottsági struktúráról és a bizottságok tagjairól. Mivel a napirendi pont a tanácstagok kérésére került az anyagba, áthidaló megoldásként azt javasolja, hogy az új bizottsági elnökök megválasztásáig, minden tanácstag kapjon minden bizottsági ülésre meghívót, így részt tudnak venni meghívottként már most a bizottságok munkájában. Gál István: csatlakozott Láyer József indítványához, és kiegészítette azzal, hogy a zárt ülés 2. napirendi pontját se tárgyalja a Tanács, ugyanazzal az indokkal, mint a nyílt ülés 1. napirendi pontját. Francsics László: csatlakozott Gál István indítványához, és tájékoztatta a Tanácsot, hogy a zárt ülés 2. napirendi pontjának meg nem tárgyalása, nem akadályozza az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség napi működését. Tóth József: kérte, hogy mivel nem kapta kézhez időben a tanácsülés anyagait, vegye le a Tanács a napirendről a 6. napirendi pontot. Búsi Lajos: a módosító javaslatokat egyenként tette fel szavazásra. 1. A nyilvános ülés napirendi tárgysorozat 1. pontjának elhagyásáról: A Tanács 15 igen szavazattal, egyhangúlag az 1. napirendi pont levételét támogatta. 2. A nyilvános ülés napirendi tárgysorozat 6. pontjának elhagyásáról: A Tanács 6 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett a napirendi pont levételét nem támogatta. 3. A zárt ülés napirendi tárgysorozat 2. pontjának elhagyásáról:

2 A Tanács 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a zárt ülés 2. napirendi pontjának levételét támogatta. 4. A nyílt ülés módosított tárgysorozatáról: A Tanács 15 igen szavazattal, egyhangúlag a nyílt ülés módosított tárgysorozatát elfogadta. 5. A zárt ülés módosított tárgysorozatáról: A Tanács 15 igen szavazattal, egyhangúlag a zárt ülés módosított tárgysorozatát elfogadta. 1. napirendi pont: Előterjesztés az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács évi költségvetési koncepciójáról Búsi Lajos: röviden ismertette a napirendet. Megállapította, hogy a napirendhez kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot: A Tanács a határozati javaslatot, 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 39/2002. (X. 14.) ÉARFT sz. határozata Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács megtárgyalta és elfogadja az Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács és munkaszervezete évi költségvetési koncepcióját a határozat melléklete szerint. Felelős: Búsi Lajos, a Tanács elnöke Határidő: azonnal 2. napirendi pont: Előterjesztés az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács évi operatív programja I.1. Regionális hatású beruházások tervezése részprogram egyes elemeinek módosításáról Búsi Lajos: röviden ismertette a napirendet. Megállapította, hogy a napirendhez kérdés, észrevétel nincs, így együtt bocsátotta szavazásra a határozati javaslatokat: A Tanács a határozati javaslatokat, 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 40/2002 (X.14.) ÉARFT sz. határozata Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács a Nyíracsád Község Önkormányzata 2000-I számú projektmegvalósítási szerződéséhez benyújtott kérelmet elfogadja és

3 hozzájárul a beruházás befejezési határidejének december 15-ig történő módosításához. Felelős: Búsi Lajos, a Tanács elnöke Határidő: azonnal Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 41/2002 (X.14.) ÉARFT sz. határozata Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács a Dél-Bihari 4 Centrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 2000-I számú projektmegvalósítási szerződéséhez benyújtott kérelmet elfogadja és hozzájárul a beruházás befejezési határidejének november 30-ig történő módosításához. Felelős: Búsi Lajos, a Tanács elnöke Határidő: azonnal 3. napirendi pont: Előterjesztés a Nemzeti Fejlesztési Terv Stratégiájának egyeztetési anyagként való elfogadásáról Búsi Lajos: röviden ismertette a napirendet. Megnyitotta a vitát. Balogh Gabriella: tájékoztatta a Tanácsot a lovasberényi régiós-tanácson elhangzottakról. Az NFT regionális fejezetében 3 olyan program van, ami elfogadott, és megvalósításra alkalmas, de felmerült az a lehetőség is, hogy a kis- és középvállalkozások programja is belekerüljön az anyagba. Ez még nincs eldöntve. Javasolta a Tanácsnak, hogy fogalmazza meg ezen igényét, hogy a KKV együttműködési és fejlesztési programja is bekerüljön az NFT regionális részébe. Indoklásul a régió geopolitikai helyzetét és a térség vállalkozói szerkezetének sajátosságait hozta fel. Elmondta, hogy az ágazati programok még nincsenek kiforrva. Kérte még, hogy Tanács hívja fel a figyelmet arra, hogy nem látni pontosan az átmenetet az ágazati és a regionális programok között. Iványi Tamás: felhívta a figyelmet arra, hogy az előterjesztés címe egyeztetési anyagként való elfogadásról szól, míg a határozati javaslat szerint, a Tanács az abban foglaltakkal egyetért. Javasolta, hogy ezt az ellentmondást szüntesse meg a Tanács. Véleménye szerint, mivel ez az anyag még többször változni fog, az előterjesztés címéhez lenne célszerű igazítani a határozati javaslat tartalmát. Ugyanezt javasolja az 5. napirendi pont esetében is. Tóth Attila: levezető elnökként tolmácsolta a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Munkabizottság véleményét. A Munkabizottság a napirendi pont tárgyalásakor egyhangúlag tartózkodott a döntéstől. Láyer József: egyetértve Iványi Tamással javaslatot tett a határozati javaslat módosítására. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács megtárgyalta a Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terve Stratégia című dokumentumot és az abban foglaltakkal egyeztetési anyagként egyetért.

4 Búsi Lajos: lezárta a vitát. Szavazásra bocsátotta a módosított határozati javaslatot. A Tanács a módosított határozati javaslatot 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 42/2002 (X. 14.) ÉARFT sz. határozata Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács megtárgyalta a Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terve Stratégia című dokumentumot és az abban foglaltakkal egyeztetési anyagként egyetért. Felelős: Buzás László ÉARFÜ Kht. igazgatója Határidő: azonnal 4. napirendi pont: Előterjesztés a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Regionális Operatív Programjának (ROP) Észak-Alföldi Régiós prioritásának és intézkedéseinek munkaanyagként való elfogadásáról Búsi Lajos: röviden ismertette a napirendet. Megnyitotta a vitát. Frányóné Németh Angéla: kérdezte, hogy a kiküldött ROP-ban miért nem szerepel az egészségügyi alapellátás, mint prioritás illetve intézkedés? Elmondta, hogy mai telefonos információ szerint, a FKTB (Fejlesztéspolitikai Koordinációs Tárcaközi Bizottság) előterjesztésben a kérdés szerepel az Észak-Alföldi Régiónál. Még egyszer kérte a tisztázását annak, hogy az alapellátás kérdése szerepel-e vagy sem a ROP-ban. Abban az esetben, ha nem szerepelne, az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium nevében kéri, hogy fogalmazódjon meg az egészségügyi alapellátás fejlesztése. Indoklásként elmondta, hogy a régió az ország második legelmaradottabb régiója ebben a tekintettben, ezért nem maradhat ki a kérdés a ROP-ból. Buzás László: válaszában röviden elmondja, hogy az Ügynökségnek hivatalos tudomása még nincs az ágazati programokról, így eddig az alapellátás kérdését az infrastruktúra kategóriába sorolták, ami ágazati feladat, így a VÁTI nem javasolta szerepeltetni a regionális anyagokban. Az Ügynökség jelezte a VÁTI felé a problémát, és bár közvetlen választ nem kapott, az alapellátás bekerült a regionális anyagba. Ezért készült a regionális egészségprogram is. Bakk Zoltán: az Infrastruktúra Fejlesztési Munkabizottság megbízott elnökeként elmondta, hogy a Munkabizottság nem volt határozatképes, de a témát megtárgyalta. Értékelésében elmondta, hogy nem ért egyet az anyag súlypontjaival. Úgy érzi, nem mindenhol szerepelnek a súlypontok úgy az anyagban, ahogy a régió érdekei megkívánnák. Példaként kiemelte, a 4- es út fejlesztésének kérdését. Javasolja, hogy az egyeztetéseken a megyei ügynökségek képviselői is szerepeljenek, a régiós ügynökség mellett. Kéri továbbá, hogy fontolja meg a Tanács, hogy a régió országgyűlési képviselőinek kerüljön megküldésre az anyag a végső egyeztetés előtt. Elmondta még, hogy hiányolja az anyagból a régió felzárkóztatáshoz

5 szükséges kérdések kiemelését. Kezdeményezte, hogy egy külön felzárkóztatási program segítse, hogy helyzetbe kerüljön a régió. Francsics László: tájékoztatta a Tanácsot, hogy az NFT a os költségvetési ciklusra, az Európai Unió társfinanszírozásával, mintegy Mrd. Ft. támogatást irányoz elő a magyar nemzetgazdaságba különböző szintű fejlesztésekre. A ROP szintjén attól függően, hogy az ajánlásokat figyelembe veszi-e a Kormány illetve az EU delegáció a bekerülő KKV intézkedési csomag a regionális sajátosságoknak megfelelően bekerülve, mintegy 27-30%-os forráshányadot fog lekötni a ROP-ból. Ez azt jelenti, hogy 131 Mrd. Ft. van jelen pillanatban a KKV nélkül számítottan, a ROP intézkedéseinek 3 éves megvalósítására. Vagyis kistérségenként mintegy 1 Mrd. Ft. támogatás jut arra, amit a ROP intézkedései jelentenek. Kérdés az, hogy van-e, lesznek-e olyan projektek, programcsomagok, amelyekkel kistérségenként 1 Mrd. Ft.-nyi támogatást realizálni lehessen a gazdaságban. Látni kell, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programja nem azonos a régió stratégiai programjának operatív megvalósítási programjával! Egy kisebb térség programjának projektjeinek 30-50%-a finanszírozható a ROP-ból, a fennmaradó 50-70%-ot pedig szektor programokból. Most a prioritások kérdése azért fontos, mert részben ettől is függ, hogy tudunk-e majd megfelelő szinten programokat kidolgozni. A ROP nem valószínű, hogy a területi kiegyenlítést tudja majd szolgálni. Az EU alapjainak felhasználása országos érdek, tehát a kidolgozott, jól előkészített nagyprojektek előnyt fognak élvezni, vagyis versenyhelyzet lesz a régiók között, ebben a tekintetben ben projekt hiány lesz. Azok a projektek, amelyek 2004-re megfelelő előkészítettségűek lesznek, biztosra vehető, hogy támogatásra kerülnek. A nyugati régiók előnyben vannak, és nem fognak várni ránk. Itt az országos érdek nem a gazdasági társadalmi kiegyenlítés, elsődlegesen. Ezt ellensúlyozandó ROP nem tematikus, vagyis ágazati megközelítésű, hanem egyedi prioritásokra épülő. A ROP-nak lesz 7 intézkedése, 7 regionális prioritás. Ezen belül kell azt a hármat, amit előterjesztett az Ügynökség vagy a KKV-val kiegészítve négyet kiválasztani, és ez lesz addicionális. Ez adódhat a szektorprogramokhoz. Az alapellátás kérdésében pontosan meg kell állapítani, hogy hol legyen a határ. Mi az, amit a regionális, és mi az, amit a szektoriális programnak kell kezelnie. Frányóné Németh Angéla: kiegészítette az általa elmondottakat azzal, hogy három intézkedés lesz; szerkezetátalakítás, gép-műszer csere és informatikai fejlesztés. Az alapellátás azért került a regionális részbe, hogy a kistérségek határozzák meg azt, hogy hol és mit szeretnének fejleszteni. Természetesen a minisztérium költségvetéséből is, el lett különítve erre a célra forrás is. Tóth Attila: elmondta, hogy a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Munkabizottság elfogadta a napirendet. Balogh Gabriella: csatlakozott Bakk Zoltán tanácstag álláspontjához. Jelezte, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Ügynökség megküldte javaslatát az Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségnek. Kéri a Tanácsot, hogy hatalmazza fel a regionális ügynökséget a szükséges egyeztetések lefolytatására. Búsi Lajos: összegezte az elhangzott véleményeket. Szavazásra bocsátás előtt megkérdezte a regionális ügynökség igazgatóját, hogy az alapellátás kérdése szerepel-e a regionális programban?

6 Buzás László: válaszában elmondta, hogy a legfrissebb anyagban már igen. Itt hívta fel e figyelmet arra, hogy egy-egy kérdéskör felvétele a ROP-ba, egyben kötelezettség átvállalást is jelent, vagyis ezek a problémák nem ágazati költségvetésből, hanem regionális költségvetésből kell majd, hogy megvalósuljanak. Célszerű megvárni az ágazati programok elkészültét, hogy fel lehessen pontosan mérni a vállalható terheket. Iványi Tamás: kérdezte, hogy most a legfrissebb, vagy a kiküldött anyagról szavaz-e a Tanács, és milyen különbségek vannak a két anyag között. Buzás László: elmondta, hogy a kiküldött anyagról, hiszen a legfrissebb anyagokat, még az Ügynökség munkatársai is csak első olvasatban ismerik. A legmarkánsabb különbségek kiemelésére azért van szükség, hogy a Tanács ne emeljen be olyan elemeket, amelyek már szerepelnek. Képtelenség naprakész anyagot adni a Tanács kezébe, a jelen helyzetben. Francsics László: elmondta, hogy ez normális állapot, hisz ez egy munkaközi anyag, ami társadalmi egyeztetés alatt van. A Tanácsnak nem egy végleges igent kell rá mondania, csak munkaanyagként kell elfogadnia. November végén pedig ismét a Tanács elé fog kerülni, egy immáron jóval kiforrottabb változata. Bakk Zoltán tanácstag elhagyta a termet. Búsi Lajos: a vitát lezárta, és a kiegészített határozati javaslatot vitára bocsátotta. A Tanács a kiegészített határozati javaslatot 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 43/2002 (X. 14.) ÉARFT sz. határozata Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács megtárgyalta a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programjának Észak-Alföldi régió prioritásáról és intézkedéseiről szóló dokumentumot és az abban megfogalmazott fejlesztési prioritással és célokkal munkaanyagként egyetért és elfogadja. Kiegészítésként kéri az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács a régióprogramok prioritásai közé negyediknek a Kis- és Középvállalkozások együttműködésének támogatását felvenni. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács felkéri az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséget, hogy a megyei területfejlesztési ügynökségekkel szoros együttműködésben folytassa a szakértői tevékenységét. Felelős: Buzás László, igazgató ÉARFÜ Kht. Határidő: azonnal

7 5. napirendi pont: Előterjesztés a Nemzeti Fejlesztési Terv regionális részeinek kialakításához kapcsolódó első részfeladat teljesítéséről Buzás László: nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni a napirendi ponthoz. Tóth Attila: elmondta, hogy a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Munkabizottságnak a téma nem volt a napirendjén, de a Bizottság kérte, hogy vegyék fel a napirendi pontok közé. Megtárgyalva a napirendet, 5 tartózkodás mellett nem fogadta el. Versegi László: kevesellte az előterjesztés információit. Állítása szerint sem honlapról, sem a külön a számára küldött CD lemezről nem volt képes letölteni a mellékletet. Az előterjesztés információi alapján viszont túlzottnak érzi a régió stratégiájának, és módosított változatainak elkészítésére beállított összegeket. Buzás László: kiegészítésként elmondta, hogy az NFT készítése kapcsán a 100 millió Ft.-os regionális forrás terhére végzi az Ügynökség a tervezési és ehhez kapcsolódó munkálatokat. Ebben a 100 millió Ft.-ban az OTK-val kötött szerződésben szabályozottan az NFT készítésén kívül, a társadalmasítására elkülönített összeg is benne foglaltatik. Ez a regionális intézményrendszer egyik legnagyobb feladata jelenleg. Az előterjesztésben szereplő összegek, magukban foglalják az Ügynökségen belüli emberi erőforrás-ráfordítást, (hány munkatárs, mennyi időt fordított a feladatra) a társadalmasítás költségeit. Hangsúlyozta, hogy az előterjesztés terjedelme nem áll összefüggésben az elvégzett munka nagyságával. Az elkészült anyagok közül kiemelte az NFT és a regionális program összevetésével, az anyagok szétválogatása utáni szerkezetmegfeleltetéssel létrehozott kereszttáblát, ami országosan is jelentős újításnak számít, és az RPP szakértők javasolták az országos bevezetését a tervezési folyamatok nyomon követésének megkönnyítésére. Hangsúlyozta, hogy a feladat messze nincs még befejezve, ez csak egy részfeladat teljesítéséről szóló beszámoló. A most következő munkarészt, a társadalmasítás, lesz a legnagyobb költségigényű rész, hiszen mintegy 200 szervezettel kell az egyeztetéseket lefolytatni régió szerte. Ez nem egy egyoldalú kommunikációt jelent, hisz az Ügynökség feladata lesz a vélemények összegyűjtése, egységes szerkezetbe foglalása továbbítása a minisztériumokba, illetve a partnerek tájékoztatása a beérkező válaszokról. A honlappal kapcsolatos kifogásokra válaszul elmondta, hogy tervbe van véve a honlap továbbfejlesztése, egyszerűsítése. Dr. Molnár László tanácstag elhagyta az ülést. Láyer József: érdeklődött, hogy hány konferencia, workshop és partnerségi találkozó volt, és hány embert érintett. Buzás László: elmondta, hogy körülbelül 150 szervezet kapott rendszeresen meghívót rendezvényekre. Szám szerint nem tudja megmondani, hisz ez a folyamat már év eleje óta tart. Kiemelte a legutóbbi regionális konferenciát amely október 2-án került megrendezésre és körülbelül 80 főt vonzott. A tavaszi regionális konferenciáról kiadvány is készült. Felsorolás szinten említette a havi rendszerességű kistérségi találkozókat, amelyek általában térségmenedzsert érintenek, valamint a szintén a számukra rendezett továbbképzéseket is. Ilyenek voltak a nyáron megrendezésre került félévzáró találkozók.

8 Búsi Lajos: kérte az Ügynökség munkatársait, hogy az előterjesztések mellé, ha nem is a teljes mellékletet, de legalább egy rövid kivonatot mellékeljenek a költségvonzattal rendelkező előterjesztések mellé. Francsics László: arról érdeklődött, hogy az Ügynökség által készített dokumentumok szintén átmentek-e a társadalmi egyeztetésen, például megkapták-e, és tárgyalták-e a Tanács munkabizottságai vagy a megyei ügynökségek őket? Buzás László: válaszában elmondta, hogy természetesen mind a Tanács munkabizottságai, mind pedig a megyei fejlesztési ügynökségek folyamatosan megkapták ezeket az anyagokat. A munkabizottságok azonban, két kivételtől eltekintve, határozatképtelenek voltak. A munkabizottságok napirendjéről, a bizottságok elnökei döntenek. A megyei ügynökségek, nem egy egységes szerkezetben most, hanem folyamatosan megkapták az egyeztetések során elkészült anyagokat. Ez az anyag nem most készült el, ez egy ¾ éves folyamatos munka összefoglalása, írásos összegzése. A megyei ügynökségek minden egyeztetésre, kistérségi találkozóra is meghívást kaptak természetesen. Tóth Attila: elmondja, hogy ők ilyen anyagot nem kaptak, a megyei ügynökségen. A bizottsági ülésen is azért vetődött fel a kérdés, mert senki nem értette az előterjesztést, és vegyük fel napirendi pontra, mert nem értettük az egészet. Mi erről nem tudunk, nem láttuk, ennyit láttunk, ami itt van az előterjesztésbe. Tóth József: egyetértve Láyer József hozzászólásával, több és részletesebb információt kér a későbbiekben. Búsi Lajos: a kölcsönös bizalom fenntartása érdekében, azt javasolja, hogy a napirendben szereplő témáról, határozatot ne hozzon a Tanács. A következő tanácsülésre készítsen az Ügynökség egy részletesebb, és az elkészült anyagokról legalább egy áttekintő kivonatot tartalmazó előterjesztést. Szavazásra bocsátja a javaslatot. A Tanács 12 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett, az előterjesztést tájékoztatóként fogadta el. 6. napirendi pont: előterjesztés az Észak-Alföldi Régió területfejlesztési koncepciója és területfejlesztési stratégiai programja, valamint operatív programja elfogadásáról Búsi Lajos: röviden ismertette a napirendet. Tóth Attila: elmondta, hogy a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Munkabizottság ezt a napirendet sem fogadta el, 1 igen és 4 tartózkodás mellett. Versegi László: kérdezte, hogy most a már elfogadott, és utána egyeztetésre bocsátott anyag elfogadásáról van-e szó?

9 Buzás László: válaszában elmondta, hogy valóban, az anyagot a Tanács május 23-i ülésén már egyszer elfogadta, mint államigazgatási egyeztetésre bocsátható anyagot. Az az elfogadás, egyben már a Vállalkozói díj 80%-nak a kifizetését is jelentette. Elmondta, hogy ha Tóth Attila meghívott konkrét kifogásokat is említ az anyaggal kapcsolatban, akkor azokra azonnal válaszolni tud az Ügynökségnek a témával foglalkozó munkatársa, vagy a tervező cég jelenlévő képviselője. Az anyagokat a Tanács által működtetett szakértői ad-hoc bizottság is tárgyalta, véleményezte, és elfogadta. (A tervezők összefoglalt válaszai a honlap nyitólapján a régió jelene és jövője mappában a Régió fejlesztési terve könyvtárban található, Tervezői válasz címmel.) Búsi Lajos: a vitát lezárta, és vitára bocsátotta a határozati javaslatot. A Tanács a határozati javaslatot 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 44/2002 (X. 14.) ÉARFT sz. határozata Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács megtárgyalta az Észak-Alföldi Régió területfejlesztési koncepciója és területfejlesztési stratégiai programja, valamint operatív programja területfejlesztési koncepcióját, stratégiai programját és operatív programját. A Tanács az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt Területfejlesztési koncepciót és a 2. sz. mellékletében foglalt Stratégiai programot, valamint az előterjesztés 3. sz. mellékletében foglalt Operatív programot elfogadta. Felelős: Buzás László Határidő: azonnal 7. napirendi pont: Előterjesztés az Észak-Alföldi régió Környezetvédelmi programjának elfogadásáról Buzás László: nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni a napirendi ponthoz. Tóth Attila: elmondta, hogy a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Munkabizottság 5 tartózkodás mellett nem javasolta elfogadásra a programot. Versegi László: kérdezte, hogy milyen kör kapta meg a programot egyeztetésre. Buzás László: válaszában elmondta, hogy az illetékes minisztérium külön eljárásrendet követ ebben a programban, ami a KAC pályázatokkal kapcsolatos egyeztetésekkel van összefüggésben. Cserháti Ferenc: tájékoztatta a Tanácsot, hogy a környezetvédelmi program egyeztetése, a minisztérium előírásának megfelelően történt. A régióban működő környezet és természetvédelmi szervezeteket kellett megkeresni a programmal. Ezen szervezeteket tömöríti és képviseli a Regionális Környezetvédelmi Fórum. Az anyag elkészítésében szakértőként közreműködtek a régióban működő környezetvédelmi felügyelőségek. A megyék is ismerik

10 az anyagot, sőt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol most készül a program, a tervező cég együttműködött a regionális program készítőivel. Iványi Tamás: kéri a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Munkabizottság megbízott elnökét, hogy részletesen indokolja meg a Bizottság elutasítását. Tóth Attila: elmondta, hogy a bizottság tagjai a szilárd hulladék kezelésének kérdését emelték ki. Búsi Lajos: rákérdezett, hogy az volt a probléma, hogy nem kellő mélységben tárgyalja az anyag a hulladékkezelés problémáját? Tóth Attila: a program pontatlanságát emelte ki, miszerint már megvalósult beruházást is tervként említ valahol Jász-Nagykun Szolnok megyében. Elmondta azt is, hogy az Ügynökség munkatársai tájékoztatták a Bizottság tagjait, hogy a legfrissebb verzióban ez már javításra került, de ez is csak a honlapról volt letölthető, így véleményt a bizottság tagjai nem tudnak mondani róla. Búsi Lajos: a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A Tanács 13 tartózkodó szavazattal tartózkodott a program elfogadásától. 8. napirendi pont: Tájékoztató az Észak-Alföldi régió Ivóvízminőség-javító Programjának évi üteméről Búsi Lajos: röviden ismertette a napirendet. Kiemelte, hogy a program tervezési szakasza lezárult és a megvalósulás szakaszába lép immár. Tóth Attila: elmondta, hogy a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Munkabizottság 1 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett, nem javasolta elfogadni a Tanácsnak a tájékoztatót. Kifogásként említették, hogy a TiVizIg és általában a vízügyi igazgatóságok területi lehatárolása nem egyezik meg a megyei közigazgatási határokkal, így a tőlük származó adatokat nem lehet megyei adatokként kezelni. Búsi Lajos: válaszában elmondta, hogy ebben a programban nem lényeges az, hogy az adott település melyik Vízügyi Igazgatósághoz tartozik. Ez a kérdés, majd csak a vízjogi engedélyes tervek benyújtásánál lesz lényeges. A tervező és kivitelező cégeket kötik a határidők és a kötbér, tehát ők pontosan utána fognak járni az illetékes hatóságoknak időben. A tervek szerint, már a jövő év folyamán pályázni lehet ezekkel a tervekkel, és állami forrásokból elkezdődhet a megvalósulás is. Buzás László: Tóth Attila felvetését tisztázandó, elmondta, hogy a felvetés az előző napirendi ponthoz, a környezetvédelmi programhoz kapcsolódóan hangzott el a Bizottság ülésén. Igazán ott probléma a lehatárolás. Láyer József: értetlenségét fejezte ki, a megbízott elnök hozzászólása miatt, hisz az anyaghoz határozati javaslat nincs, hiszen tájékoztató. A Bizottságnak nem kellett döntenie a kérdésről.

11 Versegi László: elmondta, hogy a program és a tervek készítése csak az első lépés ebben az ügyben. A legfontosabb az lesz, ha megvalósulnak ezek a beruházások, és a régió minden településén megfelelő lesz az ivóvíz minősége ig meg kellene valósítani ezeket a beruházásokat, amihez a központi költségvetésben már 2003-tól el kellene különíteni erre a célra megfelelő eszközöket, ami véleménye szerint mintegy 5,9 mrd Ft. Kérte a Tanácsot, vagy a régió országgyűlési képviselőit, hogy minden tekintélyüket vessék latba, hogy ezek a pénzeszközök minél hamarabb rendelkezésre álljanak. Búsi Lajos: elmondta, hogy nyár közepén már tájékozódott arról, hogy hol tart a kivitelező. Ekkor tájékoztatta őt a minisztérium felelős főosztályvezető asszonya, hogy a következő költségvetési idényre már el van különítve a megvalósításhoz szükséges mintegy 6 mrd Ft. Arra is ígéretet tett a főosztályvezető asszony, hogy a különösen nehéz helyzetben lévő kis települések és térségek esetében az önerő mérséklésének lehetőségeit is megvizsgálják. A Tanács a tájékoztatót elfogadta. 9. napirendi pont: Tájékoztató a évi TFC előirányzatból megvalósítandó Projekt 2002 az Észak Alföldi Régió projektbázis-építő programja a Strukturális Alapok fogadására projektindító konferenciáról Buzás László: felajánlotta, hogy egy rövid prezentációval összefoglalja a konferencián elhangzottakat. A Tanács az ülés utánra halasztotta a prezentáció megtekintését. Búsi Lajos: megnyitotta a vitát. Balogh Gabriella: tolmácsolta a megyei fejlesztési ügynökségek által a konferencián megfogalmazott kifogásokat. A projektgyűjtésre és projektgenerálásra független szakértői cégek lettek kiválasztva nyílt eljárás keretében. A következőkre gyakorlatként ajánlotta a három megyei fejlesztési ügynökség nevében, hogy ezek a feladatok nem biztos, hogy szerencsés, ha kikerülnek független szakértők kezébe. Ezek a feladatok a megyei fejlesztési ügynökségek feladatai. A megyei ügynökségek állnak a legközelebb az önkormányzatokhoz és vállalkozásokhoz, a decentralizált források menedzselése miatt. Az évek alatt kiváló kapcsolatrendszer alakult ki, és a legtöbb információval bírnak az ügynökségek, amelyek csokorba rendezése és továbbítása a regionális ügynökség felé csakis a megyei ügynökségek feladat lehet. Kérte, hogy az ilyen megpályáztatás helyett, és a szakértők bevonása helyett inkább a megyei ügynökségeket vegye figyelembe az Ügynökség. Leginkább azért, mert a szakértői cégek megbízatása 2003 januárjában lejár, így ez a program akkor lezárul. A megyei fejlesztési ügynökségek nem 1-1 akció keretében tudnák ezt a tevékenységet végezni, hanem folyamatosan. Búsi Lajos: jogosnak tartotta a felvetést, és hozzá tette, hogy nem az első eset, hogy a megyei ügynökségek mellett megyünk el, és külső szakértő cégeket bízunk meg munkákkal. Ezek a külső cégek jelentős mértékben dolgoztatják a megyei ügynökségeket anélkül, hogy a jelentős juttatásukból fizetnének nekik. A Regionális Fejlesztési Tanácsnak a jövőben feladata lesz a régiót alkotó megyék fejlesztési ügynökségeit nem támogatni hanem úgy bevonni a

12 munkavégzésbe, hogy hasznosuljanak azok a pénzügyi források, amit erre szán a központi kormányzat. Versegi László: Francsics Lászlótól kérdezte, hogy ha módosul a területrendezésről szóló törvény, és regionális területfejlesztési irodákat hoznak létre, amelyek majdan ezeket a feladatokat fogják végezni, akkor célszerű-e, hogy ez a feladat így kerül végrehajtásra. Akkor úgy is az Ügynökségnek lesz ez a feladata. Francsics László: válaszában elmondta, hogy a területrendezési törvény módosítása, várhatóan az országgyűlés tavaszi ülésszakán lesz napirenden. Addig az élet nem állhat meg. Buzás László: elmondta, hogy erről a projektgyűjtési munkáról egy kézikönyv is készülni fog, ami az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács tulajdona marad, és később is felhasználható projektgyűjtésre. Búsi Lajos: kevesellte a projektgyűjtő akciót, attól tart. Hogy így csak ötletek fognak gyűlni, amikből senki nem készít majd projektet. A Tanács a tájékoztatót elfogadta. 10. napirendi pont: Tájékoztató a Phare területfejlesztési programok végrehajtásáról Búsi Lajos: röviden ismertette a napirendet. A Tanács a tájékoztatót elfogadta. 6. Egyebek Búsi Lajos: tájékoztatta a Tanácsot, hogy hamarosan ki kell írni a Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatói posztjára a pályázatot. Ehhez a megfelelő pályázati anyag összeállítása, a kritérium rendszer összeállítása és elfogadása lesz a Tanács feladata. Az ülés nyilvános részét bezárja, megköszöni a meghívottaknak a részvételt, és kéri, hogy a zárt ülésen részt venni nem jogosultak hagyják el a tanácstermet. Debrecen, október 14. ZÁRT ÜLÉS Búsi Lajos s.k. elnök A jegyzőkönyvet készítette: Török Ágnes

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 18-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2014. szeptember 6-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. március 6-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Csikós Árpádné elnök, Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők. Tanácskozási joggal meghívott:

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2013. (III. 21) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Jegyzőkönyv, Gyerekesély Biztos Kezdet Korai Képességgondozás Albizottság alakuló üléséről

Jegyzőkönyv, Gyerekesély Biztos Kezdet Korai Képességgondozás Albizottság alakuló üléséről Jegyzőkönyv, mely készült 2013. július 11. napján 9 órakor a Gyerekesély Irodában (7530 Kadarkút, Fő u. 7.) tartott Kadarkúti- Nagybajomi Gyerekesély Biztos Kezdet Korai Képességgondozás Albizottság alakuló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása 5. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. november 04.-én, 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak: Egyházas Gyula, Jakus Árpádné, Zsiga Tamás képviselők, Dukáné

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 28/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. december 23. napján megtartott R E N D K Í V Ű L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán Molnár Sándor Szemánszki

Részletesebben

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Ikt.szám: 434/2007. NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon/fax: 93/326-323 Internet:www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu Elnökségi ülésről Jegyzőkönyv

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 18/2011. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1.) Kötelező közszolgáltatások

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 206 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. december 12.-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza polgármesteri iroda

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 45 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. május 26-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5053-2/2013. 29/2013. számú 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-192/2013. (XI. 22.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

Zártkörű tanácskozás.

Zártkörű tanácskozás. JEGYZŐKÖNYV DUNAKANYAR TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. március 30-ai váci üléséről Készült: A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 2007. március 30-ai alakuló váci ülésén. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének:

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (91-93) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés az Európai

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 169/2015. (VI.02.) határozata Pályázat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző Ikt.sz.: 43-13/2014. Jegyzőkönyv Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. június 26-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár Szilvia elnök Schneider György elnökhelyettes

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 1/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2009. október 26-án a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kistermében megtartott üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2009. október 26-án a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kistermében megtartott üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 48014-13/2009. Jegyzőkönyv Készült: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2009. október 26-án a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kistermében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Keébe György megkérdezte a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban?

Keébe György megkérdezte a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testület GAZDASÁGI ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV a Bizottság 2012. november hó 12. napján tartott üléséről (Budapest, XXII.

Részletesebben

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv

Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei. Jegyzőkönyv Szakáld-Hejőkeresztúr községek Képviselő-testületei Jegyzőkönyv Készült: Szakáld községben 2014. július 09. napján Szakáld Község Önkormányzata testületének, valamint Hejőkeresztúr Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Szám: 15/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2013. December 19-i ülése 22 14-9-3/2013. TARTALMAZZA Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 2013. December 19-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét 16/2013. (XII. 19.) határozat Jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-11/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13- án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Marcalgergelyi

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol maradtak: Nagy Ramón Sándor és Egyed Béla képviselők, igazoltan.

Jegyzőkönyv. Távol maradtak: Nagy Ramón Sándor és Egyed Béla képviselők, igazoltan. Jegyzőkönyv Készült 2014. augusztus 25.-én a Községházán 13 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester és Major Mária

Részletesebben

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 08-án megtartott testületi ülése. Rendeletek:

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 08-án megtartott testületi ülése. Rendeletek: 3-19/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. november 08-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 82/2012. (XI.08.) D6 83/2012. (XI.08.) D1 Rendeletek:

Részletesebben