Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács október 14-én, órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002. október 14-én, 14 00 órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács október 14-én, órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ívek szerint. Búsi Lajos: köszöntötte a megjelenteket, majd a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Tanács 15 fővel, határozatképes. Megnyitotta az ülést. Búsi Lajos: megkérdezte, hogy napirendhez van-e kérdés, észrevétel. Láyer József: indítványozta, hogy a nyílt ülés 1. napirendi pontját a Tanács ne tárgyalja. Indoklásul elmondta, hogy a minisztériumok átalakulása kapcsán a 20 tagú Tanács 10 tagja változott, és a október 20-i önkormányzati választások során további 9 tag változhat még. Így azt javasolja, hogy az újonnan megalakuló Tanács döntsön a bizottsági struktúráról és a bizottságok tagjairól. Mivel a napirendi pont a tanácstagok kérésére került az anyagba, áthidaló megoldásként azt javasolja, hogy az új bizottsági elnökök megválasztásáig, minden tanácstag kapjon minden bizottsági ülésre meghívót, így részt tudnak venni meghívottként már most a bizottságok munkájában. Gál István: csatlakozott Láyer József indítványához, és kiegészítette azzal, hogy a zárt ülés 2. napirendi pontját se tárgyalja a Tanács, ugyanazzal az indokkal, mint a nyílt ülés 1. napirendi pontját. Francsics László: csatlakozott Gál István indítványához, és tájékoztatta a Tanácsot, hogy a zárt ülés 2. napirendi pontjának meg nem tárgyalása, nem akadályozza az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség napi működését. Tóth József: kérte, hogy mivel nem kapta kézhez időben a tanácsülés anyagait, vegye le a Tanács a napirendről a 6. napirendi pontot. Búsi Lajos: a módosító javaslatokat egyenként tette fel szavazásra. 1. A nyilvános ülés napirendi tárgysorozat 1. pontjának elhagyásáról: A Tanács 15 igen szavazattal, egyhangúlag az 1. napirendi pont levételét támogatta. 2. A nyilvános ülés napirendi tárgysorozat 6. pontjának elhagyásáról: A Tanács 6 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett a napirendi pont levételét nem támogatta. 3. A zárt ülés napirendi tárgysorozat 2. pontjának elhagyásáról:

2 A Tanács 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a zárt ülés 2. napirendi pontjának levételét támogatta. 4. A nyílt ülés módosított tárgysorozatáról: A Tanács 15 igen szavazattal, egyhangúlag a nyílt ülés módosított tárgysorozatát elfogadta. 5. A zárt ülés módosított tárgysorozatáról: A Tanács 15 igen szavazattal, egyhangúlag a zárt ülés módosított tárgysorozatát elfogadta. 1. napirendi pont: Előterjesztés az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács évi költségvetési koncepciójáról Búsi Lajos: röviden ismertette a napirendet. Megállapította, hogy a napirendhez kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot: A Tanács a határozati javaslatot, 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 39/2002. (X. 14.) ÉARFT sz. határozata Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács megtárgyalta és elfogadja az Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács és munkaszervezete évi költségvetési koncepcióját a határozat melléklete szerint. Felelős: Búsi Lajos, a Tanács elnöke Határidő: azonnal 2. napirendi pont: Előterjesztés az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács évi operatív programja I.1. Regionális hatású beruházások tervezése részprogram egyes elemeinek módosításáról Búsi Lajos: röviden ismertette a napirendet. Megállapította, hogy a napirendhez kérdés, észrevétel nincs, így együtt bocsátotta szavazásra a határozati javaslatokat: A Tanács a határozati javaslatokat, 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 40/2002 (X.14.) ÉARFT sz. határozata Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács a Nyíracsád Község Önkormányzata 2000-I számú projektmegvalósítási szerződéséhez benyújtott kérelmet elfogadja és

3 hozzájárul a beruházás befejezési határidejének december 15-ig történő módosításához. Felelős: Búsi Lajos, a Tanács elnöke Határidő: azonnal Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 41/2002 (X.14.) ÉARFT sz. határozata Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács a Dél-Bihari 4 Centrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 2000-I számú projektmegvalósítási szerződéséhez benyújtott kérelmet elfogadja és hozzájárul a beruházás befejezési határidejének november 30-ig történő módosításához. Felelős: Búsi Lajos, a Tanács elnöke Határidő: azonnal 3. napirendi pont: Előterjesztés a Nemzeti Fejlesztési Terv Stratégiájának egyeztetési anyagként való elfogadásáról Búsi Lajos: röviden ismertette a napirendet. Megnyitotta a vitát. Balogh Gabriella: tájékoztatta a Tanácsot a lovasberényi régiós-tanácson elhangzottakról. Az NFT regionális fejezetében 3 olyan program van, ami elfogadott, és megvalósításra alkalmas, de felmerült az a lehetőség is, hogy a kis- és középvállalkozások programja is belekerüljön az anyagba. Ez még nincs eldöntve. Javasolta a Tanácsnak, hogy fogalmazza meg ezen igényét, hogy a KKV együttműködési és fejlesztési programja is bekerüljön az NFT regionális részébe. Indoklásul a régió geopolitikai helyzetét és a térség vállalkozói szerkezetének sajátosságait hozta fel. Elmondta, hogy az ágazati programok még nincsenek kiforrva. Kérte még, hogy Tanács hívja fel a figyelmet arra, hogy nem látni pontosan az átmenetet az ágazati és a regionális programok között. Iványi Tamás: felhívta a figyelmet arra, hogy az előterjesztés címe egyeztetési anyagként való elfogadásról szól, míg a határozati javaslat szerint, a Tanács az abban foglaltakkal egyetért. Javasolta, hogy ezt az ellentmondást szüntesse meg a Tanács. Véleménye szerint, mivel ez az anyag még többször változni fog, az előterjesztés címéhez lenne célszerű igazítani a határozati javaslat tartalmát. Ugyanezt javasolja az 5. napirendi pont esetében is. Tóth Attila: levezető elnökként tolmácsolta a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Munkabizottság véleményét. A Munkabizottság a napirendi pont tárgyalásakor egyhangúlag tartózkodott a döntéstől. Láyer József: egyetértve Iványi Tamással javaslatot tett a határozati javaslat módosítására. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács megtárgyalta a Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terve Stratégia című dokumentumot és az abban foglaltakkal egyeztetési anyagként egyetért.

4 Búsi Lajos: lezárta a vitát. Szavazásra bocsátotta a módosított határozati javaslatot. A Tanács a módosított határozati javaslatot 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 42/2002 (X. 14.) ÉARFT sz. határozata Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács megtárgyalta a Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terve Stratégia című dokumentumot és az abban foglaltakkal egyeztetési anyagként egyetért. Felelős: Buzás László ÉARFÜ Kht. igazgatója Határidő: azonnal 4. napirendi pont: Előterjesztés a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Regionális Operatív Programjának (ROP) Észak-Alföldi Régiós prioritásának és intézkedéseinek munkaanyagként való elfogadásáról Búsi Lajos: röviden ismertette a napirendet. Megnyitotta a vitát. Frányóné Németh Angéla: kérdezte, hogy a kiküldött ROP-ban miért nem szerepel az egészségügyi alapellátás, mint prioritás illetve intézkedés? Elmondta, hogy mai telefonos információ szerint, a FKTB (Fejlesztéspolitikai Koordinációs Tárcaközi Bizottság) előterjesztésben a kérdés szerepel az Észak-Alföldi Régiónál. Még egyszer kérte a tisztázását annak, hogy az alapellátás kérdése szerepel-e vagy sem a ROP-ban. Abban az esetben, ha nem szerepelne, az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium nevében kéri, hogy fogalmazódjon meg az egészségügyi alapellátás fejlesztése. Indoklásként elmondta, hogy a régió az ország második legelmaradottabb régiója ebben a tekintettben, ezért nem maradhat ki a kérdés a ROP-ból. Buzás László: válaszában röviden elmondja, hogy az Ügynökségnek hivatalos tudomása még nincs az ágazati programokról, így eddig az alapellátás kérdését az infrastruktúra kategóriába sorolták, ami ágazati feladat, így a VÁTI nem javasolta szerepeltetni a regionális anyagokban. Az Ügynökség jelezte a VÁTI felé a problémát, és bár közvetlen választ nem kapott, az alapellátás bekerült a regionális anyagba. Ezért készült a regionális egészségprogram is. Bakk Zoltán: az Infrastruktúra Fejlesztési Munkabizottság megbízott elnökeként elmondta, hogy a Munkabizottság nem volt határozatképes, de a témát megtárgyalta. Értékelésében elmondta, hogy nem ért egyet az anyag súlypontjaival. Úgy érzi, nem mindenhol szerepelnek a súlypontok úgy az anyagban, ahogy a régió érdekei megkívánnák. Példaként kiemelte, a 4- es út fejlesztésének kérdését. Javasolja, hogy az egyeztetéseken a megyei ügynökségek képviselői is szerepeljenek, a régiós ügynökség mellett. Kéri továbbá, hogy fontolja meg a Tanács, hogy a régió országgyűlési képviselőinek kerüljön megküldésre az anyag a végső egyeztetés előtt. Elmondta még, hogy hiányolja az anyagból a régió felzárkóztatáshoz

5 szükséges kérdések kiemelését. Kezdeményezte, hogy egy külön felzárkóztatási program segítse, hogy helyzetbe kerüljön a régió. Francsics László: tájékoztatta a Tanácsot, hogy az NFT a os költségvetési ciklusra, az Európai Unió társfinanszírozásával, mintegy Mrd. Ft. támogatást irányoz elő a magyar nemzetgazdaságba különböző szintű fejlesztésekre. A ROP szintjén attól függően, hogy az ajánlásokat figyelembe veszi-e a Kormány illetve az EU delegáció a bekerülő KKV intézkedési csomag a regionális sajátosságoknak megfelelően bekerülve, mintegy 27-30%-os forráshányadot fog lekötni a ROP-ból. Ez azt jelenti, hogy 131 Mrd. Ft. van jelen pillanatban a KKV nélkül számítottan, a ROP intézkedéseinek 3 éves megvalósítására. Vagyis kistérségenként mintegy 1 Mrd. Ft. támogatás jut arra, amit a ROP intézkedései jelentenek. Kérdés az, hogy van-e, lesznek-e olyan projektek, programcsomagok, amelyekkel kistérségenként 1 Mrd. Ft.-nyi támogatást realizálni lehessen a gazdaságban. Látni kell, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programja nem azonos a régió stratégiai programjának operatív megvalósítási programjával! Egy kisebb térség programjának projektjeinek 30-50%-a finanszírozható a ROP-ból, a fennmaradó 50-70%-ot pedig szektor programokból. Most a prioritások kérdése azért fontos, mert részben ettől is függ, hogy tudunk-e majd megfelelő szinten programokat kidolgozni. A ROP nem valószínű, hogy a területi kiegyenlítést tudja majd szolgálni. Az EU alapjainak felhasználása országos érdek, tehát a kidolgozott, jól előkészített nagyprojektek előnyt fognak élvezni, vagyis versenyhelyzet lesz a régiók között, ebben a tekintetben ben projekt hiány lesz. Azok a projektek, amelyek 2004-re megfelelő előkészítettségűek lesznek, biztosra vehető, hogy támogatásra kerülnek. A nyugati régiók előnyben vannak, és nem fognak várni ránk. Itt az országos érdek nem a gazdasági társadalmi kiegyenlítés, elsődlegesen. Ezt ellensúlyozandó ROP nem tematikus, vagyis ágazati megközelítésű, hanem egyedi prioritásokra épülő. A ROP-nak lesz 7 intézkedése, 7 regionális prioritás. Ezen belül kell azt a hármat, amit előterjesztett az Ügynökség vagy a KKV-val kiegészítve négyet kiválasztani, és ez lesz addicionális. Ez adódhat a szektorprogramokhoz. Az alapellátás kérdésében pontosan meg kell állapítani, hogy hol legyen a határ. Mi az, amit a regionális, és mi az, amit a szektoriális programnak kell kezelnie. Frányóné Németh Angéla: kiegészítette az általa elmondottakat azzal, hogy három intézkedés lesz; szerkezetátalakítás, gép-műszer csere és informatikai fejlesztés. Az alapellátás azért került a regionális részbe, hogy a kistérségek határozzák meg azt, hogy hol és mit szeretnének fejleszteni. Természetesen a minisztérium költségvetéséből is, el lett különítve erre a célra forrás is. Tóth Attila: elmondta, hogy a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Munkabizottság elfogadta a napirendet. Balogh Gabriella: csatlakozott Bakk Zoltán tanácstag álláspontjához. Jelezte, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Ügynökség megküldte javaslatát az Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségnek. Kéri a Tanácsot, hogy hatalmazza fel a regionális ügynökséget a szükséges egyeztetések lefolytatására. Búsi Lajos: összegezte az elhangzott véleményeket. Szavazásra bocsátás előtt megkérdezte a regionális ügynökség igazgatóját, hogy az alapellátás kérdése szerepel-e a regionális programban?

6 Buzás László: válaszában elmondta, hogy a legfrissebb anyagban már igen. Itt hívta fel e figyelmet arra, hogy egy-egy kérdéskör felvétele a ROP-ba, egyben kötelezettség átvállalást is jelent, vagyis ezek a problémák nem ágazati költségvetésből, hanem regionális költségvetésből kell majd, hogy megvalósuljanak. Célszerű megvárni az ágazati programok elkészültét, hogy fel lehessen pontosan mérni a vállalható terheket. Iványi Tamás: kérdezte, hogy most a legfrissebb, vagy a kiküldött anyagról szavaz-e a Tanács, és milyen különbségek vannak a két anyag között. Buzás László: elmondta, hogy a kiküldött anyagról, hiszen a legfrissebb anyagokat, még az Ügynökség munkatársai is csak első olvasatban ismerik. A legmarkánsabb különbségek kiemelésére azért van szükség, hogy a Tanács ne emeljen be olyan elemeket, amelyek már szerepelnek. Képtelenség naprakész anyagot adni a Tanács kezébe, a jelen helyzetben. Francsics László: elmondta, hogy ez normális állapot, hisz ez egy munkaközi anyag, ami társadalmi egyeztetés alatt van. A Tanácsnak nem egy végleges igent kell rá mondania, csak munkaanyagként kell elfogadnia. November végén pedig ismét a Tanács elé fog kerülni, egy immáron jóval kiforrottabb változata. Bakk Zoltán tanácstag elhagyta a termet. Búsi Lajos: a vitát lezárta, és a kiegészített határozati javaslatot vitára bocsátotta. A Tanács a kiegészített határozati javaslatot 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 43/2002 (X. 14.) ÉARFT sz. határozata Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács megtárgyalta a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programjának Észak-Alföldi régió prioritásáról és intézkedéseiről szóló dokumentumot és az abban megfogalmazott fejlesztési prioritással és célokkal munkaanyagként egyetért és elfogadja. Kiegészítésként kéri az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács a régióprogramok prioritásai közé negyediknek a Kis- és Középvállalkozások együttműködésének támogatását felvenni. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács felkéri az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséget, hogy a megyei területfejlesztési ügynökségekkel szoros együttműködésben folytassa a szakértői tevékenységét. Felelős: Buzás László, igazgató ÉARFÜ Kht. Határidő: azonnal

7 5. napirendi pont: Előterjesztés a Nemzeti Fejlesztési Terv regionális részeinek kialakításához kapcsolódó első részfeladat teljesítéséről Buzás László: nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni a napirendi ponthoz. Tóth Attila: elmondta, hogy a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Munkabizottságnak a téma nem volt a napirendjén, de a Bizottság kérte, hogy vegyék fel a napirendi pontok közé. Megtárgyalva a napirendet, 5 tartózkodás mellett nem fogadta el. Versegi László: kevesellte az előterjesztés információit. Állítása szerint sem honlapról, sem a külön a számára küldött CD lemezről nem volt képes letölteni a mellékletet. Az előterjesztés információi alapján viszont túlzottnak érzi a régió stratégiájának, és módosított változatainak elkészítésére beállított összegeket. Buzás László: kiegészítésként elmondta, hogy az NFT készítése kapcsán a 100 millió Ft.-os regionális forrás terhére végzi az Ügynökség a tervezési és ehhez kapcsolódó munkálatokat. Ebben a 100 millió Ft.-ban az OTK-val kötött szerződésben szabályozottan az NFT készítésén kívül, a társadalmasítására elkülönített összeg is benne foglaltatik. Ez a regionális intézményrendszer egyik legnagyobb feladata jelenleg. Az előterjesztésben szereplő összegek, magukban foglalják az Ügynökségen belüli emberi erőforrás-ráfordítást, (hány munkatárs, mennyi időt fordított a feladatra) a társadalmasítás költségeit. Hangsúlyozta, hogy az előterjesztés terjedelme nem áll összefüggésben az elvégzett munka nagyságával. Az elkészült anyagok közül kiemelte az NFT és a regionális program összevetésével, az anyagok szétválogatása utáni szerkezetmegfeleltetéssel létrehozott kereszttáblát, ami országosan is jelentős újításnak számít, és az RPP szakértők javasolták az országos bevezetését a tervezési folyamatok nyomon követésének megkönnyítésére. Hangsúlyozta, hogy a feladat messze nincs még befejezve, ez csak egy részfeladat teljesítéséről szóló beszámoló. A most következő munkarészt, a társadalmasítás, lesz a legnagyobb költségigényű rész, hiszen mintegy 200 szervezettel kell az egyeztetéseket lefolytatni régió szerte. Ez nem egy egyoldalú kommunikációt jelent, hisz az Ügynökség feladata lesz a vélemények összegyűjtése, egységes szerkezetbe foglalása továbbítása a minisztériumokba, illetve a partnerek tájékoztatása a beérkező válaszokról. A honlappal kapcsolatos kifogásokra válaszul elmondta, hogy tervbe van véve a honlap továbbfejlesztése, egyszerűsítése. Dr. Molnár László tanácstag elhagyta az ülést. Láyer József: érdeklődött, hogy hány konferencia, workshop és partnerségi találkozó volt, és hány embert érintett. Buzás László: elmondta, hogy körülbelül 150 szervezet kapott rendszeresen meghívót rendezvényekre. Szám szerint nem tudja megmondani, hisz ez a folyamat már év eleje óta tart. Kiemelte a legutóbbi regionális konferenciát amely október 2-án került megrendezésre és körülbelül 80 főt vonzott. A tavaszi regionális konferenciáról kiadvány is készült. Felsorolás szinten említette a havi rendszerességű kistérségi találkozókat, amelyek általában térségmenedzsert érintenek, valamint a szintén a számukra rendezett továbbképzéseket is. Ilyenek voltak a nyáron megrendezésre került félévzáró találkozók.

8 Búsi Lajos: kérte az Ügynökség munkatársait, hogy az előterjesztések mellé, ha nem is a teljes mellékletet, de legalább egy rövid kivonatot mellékeljenek a költségvonzattal rendelkező előterjesztések mellé. Francsics László: arról érdeklődött, hogy az Ügynökség által készített dokumentumok szintén átmentek-e a társadalmi egyeztetésen, például megkapták-e, és tárgyalták-e a Tanács munkabizottságai vagy a megyei ügynökségek őket? Buzás László: válaszában elmondta, hogy természetesen mind a Tanács munkabizottságai, mind pedig a megyei fejlesztési ügynökségek folyamatosan megkapták ezeket az anyagokat. A munkabizottságok azonban, két kivételtől eltekintve, határozatképtelenek voltak. A munkabizottságok napirendjéről, a bizottságok elnökei döntenek. A megyei ügynökségek, nem egy egységes szerkezetben most, hanem folyamatosan megkapták az egyeztetések során elkészült anyagokat. Ez az anyag nem most készült el, ez egy ¾ éves folyamatos munka összefoglalása, írásos összegzése. A megyei ügynökségek minden egyeztetésre, kistérségi találkozóra is meghívást kaptak természetesen. Tóth Attila: elmondja, hogy ők ilyen anyagot nem kaptak, a megyei ügynökségen. A bizottsági ülésen is azért vetődött fel a kérdés, mert senki nem értette az előterjesztést, és vegyük fel napirendi pontra, mert nem értettük az egészet. Mi erről nem tudunk, nem láttuk, ennyit láttunk, ami itt van az előterjesztésbe. Tóth József: egyetértve Láyer József hozzászólásával, több és részletesebb információt kér a későbbiekben. Búsi Lajos: a kölcsönös bizalom fenntartása érdekében, azt javasolja, hogy a napirendben szereplő témáról, határozatot ne hozzon a Tanács. A következő tanácsülésre készítsen az Ügynökség egy részletesebb, és az elkészült anyagokról legalább egy áttekintő kivonatot tartalmazó előterjesztést. Szavazásra bocsátja a javaslatot. A Tanács 12 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett, az előterjesztést tájékoztatóként fogadta el. 6. napirendi pont: előterjesztés az Észak-Alföldi Régió területfejlesztési koncepciója és területfejlesztési stratégiai programja, valamint operatív programja elfogadásáról Búsi Lajos: röviden ismertette a napirendet. Tóth Attila: elmondta, hogy a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Munkabizottság ezt a napirendet sem fogadta el, 1 igen és 4 tartózkodás mellett. Versegi László: kérdezte, hogy most a már elfogadott, és utána egyeztetésre bocsátott anyag elfogadásáról van-e szó?

9 Buzás László: válaszában elmondta, hogy valóban, az anyagot a Tanács május 23-i ülésén már egyszer elfogadta, mint államigazgatási egyeztetésre bocsátható anyagot. Az az elfogadás, egyben már a Vállalkozói díj 80%-nak a kifizetését is jelentette. Elmondta, hogy ha Tóth Attila meghívott konkrét kifogásokat is említ az anyaggal kapcsolatban, akkor azokra azonnal válaszolni tud az Ügynökségnek a témával foglalkozó munkatársa, vagy a tervező cég jelenlévő képviselője. Az anyagokat a Tanács által működtetett szakértői ad-hoc bizottság is tárgyalta, véleményezte, és elfogadta. (A tervezők összefoglalt válaszai a honlap nyitólapján a régió jelene és jövője mappában a Régió fejlesztési terve könyvtárban található, Tervezői válasz címmel.) Búsi Lajos: a vitát lezárta, és vitára bocsátotta a határozati javaslatot. A Tanács a határozati javaslatot 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 44/2002 (X. 14.) ÉARFT sz. határozata Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács megtárgyalta az Észak-Alföldi Régió területfejlesztési koncepciója és területfejlesztési stratégiai programja, valamint operatív programja területfejlesztési koncepcióját, stratégiai programját és operatív programját. A Tanács az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt Területfejlesztési koncepciót és a 2. sz. mellékletében foglalt Stratégiai programot, valamint az előterjesztés 3. sz. mellékletében foglalt Operatív programot elfogadta. Felelős: Buzás László Határidő: azonnal 7. napirendi pont: Előterjesztés az Észak-Alföldi régió Környezetvédelmi programjának elfogadásáról Buzás László: nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni a napirendi ponthoz. Tóth Attila: elmondta, hogy a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Munkabizottság 5 tartózkodás mellett nem javasolta elfogadásra a programot. Versegi László: kérdezte, hogy milyen kör kapta meg a programot egyeztetésre. Buzás László: válaszában elmondta, hogy az illetékes minisztérium külön eljárásrendet követ ebben a programban, ami a KAC pályázatokkal kapcsolatos egyeztetésekkel van összefüggésben. Cserháti Ferenc: tájékoztatta a Tanácsot, hogy a környezetvédelmi program egyeztetése, a minisztérium előírásának megfelelően történt. A régióban működő környezet és természetvédelmi szervezeteket kellett megkeresni a programmal. Ezen szervezeteket tömöríti és képviseli a Regionális Környezetvédelmi Fórum. Az anyag elkészítésében szakértőként közreműködtek a régióban működő környezetvédelmi felügyelőségek. A megyék is ismerik

10 az anyagot, sőt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol most készül a program, a tervező cég együttműködött a regionális program készítőivel. Iványi Tamás: kéri a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Munkabizottság megbízott elnökét, hogy részletesen indokolja meg a Bizottság elutasítását. Tóth Attila: elmondta, hogy a bizottság tagjai a szilárd hulladék kezelésének kérdését emelték ki. Búsi Lajos: rákérdezett, hogy az volt a probléma, hogy nem kellő mélységben tárgyalja az anyag a hulladékkezelés problémáját? Tóth Attila: a program pontatlanságát emelte ki, miszerint már megvalósult beruházást is tervként említ valahol Jász-Nagykun Szolnok megyében. Elmondta azt is, hogy az Ügynökség munkatársai tájékoztatták a Bizottság tagjait, hogy a legfrissebb verzióban ez már javításra került, de ez is csak a honlapról volt letölthető, így véleményt a bizottság tagjai nem tudnak mondani róla. Búsi Lajos: a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A Tanács 13 tartózkodó szavazattal tartózkodott a program elfogadásától. 8. napirendi pont: Tájékoztató az Észak-Alföldi régió Ivóvízminőség-javító Programjának évi üteméről Búsi Lajos: röviden ismertette a napirendet. Kiemelte, hogy a program tervezési szakasza lezárult és a megvalósulás szakaszába lép immár. Tóth Attila: elmondta, hogy a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Munkabizottság 1 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett, nem javasolta elfogadni a Tanácsnak a tájékoztatót. Kifogásként említették, hogy a TiVizIg és általában a vízügyi igazgatóságok területi lehatárolása nem egyezik meg a megyei közigazgatási határokkal, így a tőlük származó adatokat nem lehet megyei adatokként kezelni. Búsi Lajos: válaszában elmondta, hogy ebben a programban nem lényeges az, hogy az adott település melyik Vízügyi Igazgatósághoz tartozik. Ez a kérdés, majd csak a vízjogi engedélyes tervek benyújtásánál lesz lényeges. A tervező és kivitelező cégeket kötik a határidők és a kötbér, tehát ők pontosan utána fognak járni az illetékes hatóságoknak időben. A tervek szerint, már a jövő év folyamán pályázni lehet ezekkel a tervekkel, és állami forrásokból elkezdődhet a megvalósulás is. Buzás László: Tóth Attila felvetését tisztázandó, elmondta, hogy a felvetés az előző napirendi ponthoz, a környezetvédelmi programhoz kapcsolódóan hangzott el a Bizottság ülésén. Igazán ott probléma a lehatárolás. Láyer József: értetlenségét fejezte ki, a megbízott elnök hozzászólása miatt, hisz az anyaghoz határozati javaslat nincs, hiszen tájékoztató. A Bizottságnak nem kellett döntenie a kérdésről.

11 Versegi László: elmondta, hogy a program és a tervek készítése csak az első lépés ebben az ügyben. A legfontosabb az lesz, ha megvalósulnak ezek a beruházások, és a régió minden településén megfelelő lesz az ivóvíz minősége ig meg kellene valósítani ezeket a beruházásokat, amihez a központi költségvetésben már 2003-tól el kellene különíteni erre a célra megfelelő eszközöket, ami véleménye szerint mintegy 5,9 mrd Ft. Kérte a Tanácsot, vagy a régió országgyűlési képviselőit, hogy minden tekintélyüket vessék latba, hogy ezek a pénzeszközök minél hamarabb rendelkezésre álljanak. Búsi Lajos: elmondta, hogy nyár közepén már tájékozódott arról, hogy hol tart a kivitelező. Ekkor tájékoztatta őt a minisztérium felelős főosztályvezető asszonya, hogy a következő költségvetési idényre már el van különítve a megvalósításhoz szükséges mintegy 6 mrd Ft. Arra is ígéretet tett a főosztályvezető asszony, hogy a különösen nehéz helyzetben lévő kis települések és térségek esetében az önerő mérséklésének lehetőségeit is megvizsgálják. A Tanács a tájékoztatót elfogadta. 9. napirendi pont: Tájékoztató a évi TFC előirányzatból megvalósítandó Projekt 2002 az Észak Alföldi Régió projektbázis-építő programja a Strukturális Alapok fogadására projektindító konferenciáról Buzás László: felajánlotta, hogy egy rövid prezentációval összefoglalja a konferencián elhangzottakat. A Tanács az ülés utánra halasztotta a prezentáció megtekintését. Búsi Lajos: megnyitotta a vitát. Balogh Gabriella: tolmácsolta a megyei fejlesztési ügynökségek által a konferencián megfogalmazott kifogásokat. A projektgyűjtésre és projektgenerálásra független szakértői cégek lettek kiválasztva nyílt eljárás keretében. A következőkre gyakorlatként ajánlotta a három megyei fejlesztési ügynökség nevében, hogy ezek a feladatok nem biztos, hogy szerencsés, ha kikerülnek független szakértők kezébe. Ezek a feladatok a megyei fejlesztési ügynökségek feladatai. A megyei ügynökségek állnak a legközelebb az önkormányzatokhoz és vállalkozásokhoz, a decentralizált források menedzselése miatt. Az évek alatt kiváló kapcsolatrendszer alakult ki, és a legtöbb információval bírnak az ügynökségek, amelyek csokorba rendezése és továbbítása a regionális ügynökség felé csakis a megyei ügynökségek feladat lehet. Kérte, hogy az ilyen megpályáztatás helyett, és a szakértők bevonása helyett inkább a megyei ügynökségeket vegye figyelembe az Ügynökség. Leginkább azért, mert a szakértői cégek megbízatása 2003 januárjában lejár, így ez a program akkor lezárul. A megyei fejlesztési ügynökségek nem 1-1 akció keretében tudnák ezt a tevékenységet végezni, hanem folyamatosan. Búsi Lajos: jogosnak tartotta a felvetést, és hozzá tette, hogy nem az első eset, hogy a megyei ügynökségek mellett megyünk el, és külső szakértő cégeket bízunk meg munkákkal. Ezek a külső cégek jelentős mértékben dolgoztatják a megyei ügynökségeket anélkül, hogy a jelentős juttatásukból fizetnének nekik. A Regionális Fejlesztési Tanácsnak a jövőben feladata lesz a régiót alkotó megyék fejlesztési ügynökségeit nem támogatni hanem úgy bevonni a

12 munkavégzésbe, hogy hasznosuljanak azok a pénzügyi források, amit erre szán a központi kormányzat. Versegi László: Francsics Lászlótól kérdezte, hogy ha módosul a területrendezésről szóló törvény, és regionális területfejlesztési irodákat hoznak létre, amelyek majdan ezeket a feladatokat fogják végezni, akkor célszerű-e, hogy ez a feladat így kerül végrehajtásra. Akkor úgy is az Ügynökségnek lesz ez a feladata. Francsics László: válaszában elmondta, hogy a területrendezési törvény módosítása, várhatóan az országgyűlés tavaszi ülésszakán lesz napirenden. Addig az élet nem állhat meg. Buzás László: elmondta, hogy erről a projektgyűjtési munkáról egy kézikönyv is készülni fog, ami az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács tulajdona marad, és később is felhasználható projektgyűjtésre. Búsi Lajos: kevesellte a projektgyűjtő akciót, attól tart. Hogy így csak ötletek fognak gyűlni, amikből senki nem készít majd projektet. A Tanács a tájékoztatót elfogadta. 10. napirendi pont: Tájékoztató a Phare területfejlesztési programok végrehajtásáról Búsi Lajos: röviden ismertette a napirendet. A Tanács a tájékoztatót elfogadta. 6. Egyebek Búsi Lajos: tájékoztatta a Tanácsot, hogy hamarosan ki kell írni a Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatói posztjára a pályázatot. Ehhez a megfelelő pályázati anyag összeállítása, a kritérium rendszer összeállítása és elfogadása lesz a Tanács feladata. Az ülés nyilvános részét bezárja, megköszöni a meghívottaknak a részvételt, és kéri, hogy a zárt ülésen részt venni nem jogosultak hagyják el a tanácstermet. Debrecen, október 14. ZÁRT ÜLÉS Búsi Lajos s.k. elnök A jegyzőkönyvet készítette: Török Ágnes

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 18-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Stolár Mihály Ferenc Indítványozta, hogy a tanács az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltak szerint fogadja el.

Jegyzőkönyv. Stolár Mihály Ferenc Indítványozta, hogy a tanács az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltak szerint fogadja el. Szám: 08/8-6/2014 Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 14-én 10.00 órai kezdettel a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsnak a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöki irodájában megtartott üléséről. Jelen van a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek képviselő-testületeinek 2014. december 18-án 17 óra 30 perckor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének VÁROSSTRATÉGIAI ÉS VÁROSMARKETING BIZOTTSÁGÁNAK, PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK VALAMINT TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2009. december 11-én tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Bartáné Tóth Mária Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 83 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. június 23-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. március 6-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. január 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás

A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F: 87/350-587 Szám: 291-58/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Csikós Árpádné elnök, Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők. Tanácskozási joggal meghívott:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Oszvald József elnökhelyettes Babits Emil képviselő Ruppert Béláné képviselő Scheer József képviselő Tihanyiné Baki Zsuzsanna képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Oszvald József elnökhelyettes Babits Emil képviselő Ruppert Béláné képviselő Scheer József képviselő Tihanyiné Baki Zsuzsanna képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2009. november 6-án 15 00 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel./Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel./Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 412/30/2013. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel./Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 19-én 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás március 30-i üléséről

Jegyzőkönyv. A Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás március 30-i üléséről Jegyzőkönyv A Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás 2010. március 30-i üléséről Tartalomjegyzék 1/2010. (III. 30.) TT. A 2010. március 30-i Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás 4. o. napirendi pontjainak

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2014. szeptember 6-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne:

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés november 30-án 9.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés november 30-án 9.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2013. november 30-án 9.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke, Marton Ferenc, a közgyűlés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2011. november 8-án 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 104 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. június 13-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt jelenléti

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 116 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 22- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A Községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 120-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. május 19-én 19.05 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az ülés helye: Bazsi Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. - Közgyűléshez - A Szatmár Leader Közhasznú Egyesület munkaszervezetének évben elvégzett feladatairól

E L Ő T E R J E S Z T É S. - Közgyűléshez - A Szatmár Leader Közhasznú Egyesület munkaszervezetének évben elvégzett feladatairól E L Ő T E R J E S Z T É S - Közgyűléshez - A Szatmár Leader Közhasznú Egyesület munkaszervezetének 2015. évben elvégzett feladatairól Előterjesztő: Dr. Péter Csaba, elnök Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 22/2013.( IX.6.) MNÖ határozatot:

JEGYZŐKÖNYV. 22/2013.( IX.6.) MNÖ határozatot: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2013. szeptember 6-án 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv, Gyerekesély Biztos Kezdet Korai Képességgondozás Albizottság alakuló üléséről

Jegyzőkönyv, Gyerekesély Biztos Kezdet Korai Képességgondozás Albizottság alakuló üléséről Jegyzőkönyv, mely készült 2013. július 11. napján 9 órakor a Gyerekesély Irodában (7530 Kadarkút, Fő u. 7.) tartott Kadarkúti- Nagybajomi Gyerekesély Biztos Kezdet Korai Képességgondozás Albizottság alakuló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság az ülés napirendjét 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság az ülés napirendjét 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása 5. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. november 04.-én, 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak: Egyházas Gyula, Jakus Árpádné, Zsiga Tamás képviselők, Dukáné

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 206 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. december 12.-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza polgármesteri iroda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 29-én megtartott nyilvános testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 29-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné Dr. Fülöp

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. január 29-én 17.00 órakor a Magyar Gószövetség közgyűlésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dienes Péter köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 30- án megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 30- án megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. március 30- án megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. november 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné polgármester 2./ Dudás Béla képviselő 3./ Kárpáti Hajnalka képviselő 4./ dr. Milvius Lóránt képviselő

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) szám: 02/259-10/2012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Iktatószám: 35-8/2015. JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: 35-8/2015. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 35-8/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2015. január 20-ai soron következő ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay Terem). Jelen vannak: a bizottság tagjai (6 fő) a mellékelt

Részletesebben

Iktatószám: 31-60/2014. JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: 31-60/2014. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 31-60/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 18-ai soron következő ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay Terem). Jelen vannak:

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Zártkörű tanácskozás.

Zártkörű tanácskozás. JEGYZŐKÖNYV DUNAKANYAR TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. március 30-ai váci üléséről Készült: A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 2007. március 30-ai alakuló váci ülésén. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. március 14-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán Molnár Sándor Szemánszki

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 26/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2013. (III. 21) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 169/2015. (VI.02.) határozata Pályázat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV

PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV Készült: Polgármesteri Hivatal (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) Ovális terem 2013. április 29-én 8.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben