ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 2 3. szám szeptember TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 2 3. szám 2010. szeptember TARTALOM"

Átírás

1 MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 2 3. szám szeptember TARTALOM Tájékoztató (2. rész) önkormányzatok számára az aktív korúak ellátását érintő jogszabályok változásairól, a január 1. napjától hatályba lépő módosításokról Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Rehabilitációs és Szociális Igazgatóság Szociális Főosztály Módszertani Ajánlás azakmai program elkészítéséhez családsegítés szolgáltatás vonatkozásában SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Módszertani ajánlás a családsegítés szolgáltatás dokumentációja vonatkozásában SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Ismertető a Miskolci Családsegítő Központ Utcai és lakótelepi szociális munka szolgáltatásáról Berencsi Norbert utcai szociális munkás, Bana Enikő utcai szociális munkás Miskolci Családsegítő Központ Egészségtanoda Egészségügyi- és természeti környezet megismerése és hasznosítása az értelmében akadályozott fiatalok körében Vinga Éva terápiás munkatárs Miskolci Családsegítő Központ GONDOZ-LAK Lakni vagy jóllakni Lajosházi Zsuzsanna adósságkezelési tanácsadó Miskolci Családsegítő Központ Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátásának aktuális kérdései a szociális ágazatban Beszámoló a április 28-i szakmai tanácskozásról Bereczné Kelemen Éva igazgató Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Jelzőrendszeri szakmai tanácskozás Alacskán Garadnainé Elek Gizella családgondozó Sajószentpéter Területi Szociális Központ A szociális biztonsághoz való jogról Gond Rózsa családgondozó Sajószentpéter Területi Szociális Központ Harsányi Napközis Tábor I. ilyen ez a filmes szakma Baráthné Czeglédi Márta családgondozó, Gál Vanda családgondozó Miskolci Családsegítő Központ Kiadja: Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ Módszertani Munkacsoportja szeptember

2 MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ szeptember jó szóval oktasd, játszani is engedd szép komoly fiadat! Egy bentlakásos tábor tapasztalatai Lukácsné Lipcsei Emese családgondozó, Takácsné Kovács Gizella családgondozó, Bacsik Lüszien családgondozó Miskolci Családsegítő Központ Kisfalvak egymásért Sándor Zsuzsanna B.-A.-Z. m. Tanya- és Falugondnokok Egyesületének munkatársa EGY KIS TÖRTÉNELEM A gyermekvédelmi gondoskodás magyarországi története folytatásokban Gond Rózsa családgondozó Sajószentpéter Területi Szociális Központ Gondozási szükséglet vizsgálattal kapcsolatos változások Jónyer Lajosné intézményvezető B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Idősek Ápoló Gondozó Otthona UNIÓS FORRÁSBÓL MEGÚJULÓ SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK A GYÖNGYÖSI KISTÉRSÉGBEN Maka Piroska igazgató Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Szakmai vetélkedő Jónyer Lajosné intézményvezető B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Idősek Ápoló Gondozó Otthona Idősek veszélyben Szociális Klaszter Egyesület (Nyilatkozat) A jövő útja a távoktatás Jónyer Lajosné intézményvezető B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Idősek Ápoló Gondozó Otthona Tena services alkalmazása encsi Idősek Ápoló- Gondozó Otthonában Kovács Katalin intézményvezető-ápoló B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Idősek Ápoló Gondozó Otthona Aktualitás Aktuális képzések Tájékoztatás (Észak-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium honlapja) A Miskolci Családsegítő Központ által családgondozók számára szervezett esetmegbeszélő csoportok időpontjai Filmajánló Szoba kilátással Könyvajánló A vég nekem a kezdet 2

3 2010. szeptember ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL Tájékoztató (2. rész) önkormányzatok számára az aktív korúak ellátását érintő jogszabályok változásairól, a január 1. napjától hatályba lépő módosításokról Tájékoztatónk 1. részét az aktív korúak ellátását érintően a szociális törvény november 15., valamint január 1. napjától hatályba lépő módosításáról készítettük el, amelynek teljes anyaga letölthető a honlapról, az Út a munkához program menüpont alól. Az 1. sz. tájékoztató a Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CIX. törvény (megjelent a Magyar Közlöny 157. számában) 4. -ában, valamint Záró rendelkezéseiben módosított, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) ának alkalmazását segíti, amely az aktív korúak ellátásának főbb szabályait érinti. A fenti törvény ezen bekezdései november 15. napjától, illetve január 1-jétől hatályosak. A 2. sz. tájékoztatóban bemutatjuk a végrehajtási rendeletek módosítását (a 63/2006. (III. 27.) és 62/2006. (III.27.) Korm. rendelet), valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény módosításáról szóló jogszabályi rendelkezéseket. Az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2009. (XII.29.) Korm. rendelet (megjelent a Magyar Közlöny évi 193. számában) több bekezdésében, valamint átmeneti rendelkezésében módosította egyrészről a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet, másrészről az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet több bekezdését. A fenti kormányrendeletek ezen bekezdései január 1-jétől hatályosak. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) módosításáról szóló évi CXXXIV. törvény néhány bekezdésében az aktív korú ellátottakat (nevezetesen a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyeket) érintően új szabályokat vezetett be, másrészről összhangba hozta az Flt-t a szociális igazgatásról és a szociális 3

4 MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ szeptember ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) január 1- jétől módosuló rendelkezéseivel. Az Flt. ezen bekezdései szintén január 1- jétől hatályosak. Jelen tájékoztatónk célja, hogy információt nyújtson az önkormányzati ügyintézők számára a fenti új szabályokhoz kapcsolódó végrehajtási rendeletek módosításáról, hogy munkájukban a jogszabályok előírásait megfelelően tudják alkalmazni. 1. A foglalkoztatás ösztönzése A tájékoztató 1. részében rögzítésre került, hogy az Szt január 1-jétől hatályba lépő módosítása további lehetőségeket ad arra, hogy a közcélú foglalkoztatás tevékenységi köre bővüljön, és minél több foglalkoztatási formába, vagy képzésbe, illetve egyéb programba kerüljön bevonásra az érintett személy. 2. Az R a a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a jelenlegi (7)-(14) bekezdés számozása (9)-(16) bekezdésre változik: (7) A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy közcélú munkára kötelezése Szt ának (6) bekezdése szerinti tilalmának érvényesítésére a munkaügyi központ a munkaerő-piaci programba, a foglalkoztathatóság javítását célzó programba, vagy a képzésbe történő bevonás tényéről, a program (képzés) kezdő időpontjáról és várható időtartamáról, továbbá a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra való kiközvetítés tényéről és annak eredményéről a jegyzőt is tájékoztatja. (8) Az Szt ának (8) bekezdése alkalmazásában a tárgyévi közfoglalkoztatás időtartamához a tárgyévben kiközvetítés eredményeképpen teljesített foglalkoztatás időtartamát kell hozzászámítani. A foglalkoztatás időtartamát a munkaügyi központ igazolja. [63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 17. (7)-(8) bekezdések] Az Szt ába épülő (6)-(8) bekezdések leszabályozzák azokat az esetköröket, hogy mikor nem kötelezhető a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy (a továbbiakban: RÁT-ra jogosult személy) közfoglalkoztatásban részt venni. Az Szt., valamint a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet január 1-jétől hatályos fenti rendelkezése az önkormányzat, valamint az állami foglalkoztatási szerv közötti hatékony együttműködést hivatott szolgálni az alábbiak szerint: A munkaügyi központot a jegyző felé tájékoztatási kötelezettség terheli, amennyiben a RÁT-ra jogosult személyt munkaerő-piaci programba, a foglalkoztathatóság javítását célzó programba vonja be, illetve a munkaügyi központnak a képzésbe történő bevonás tényéről, a program kezdő időpontjáról és várható időtartamáról, továbbá a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra való kiközvetítés tényéről és annak eredményéről is tájékoztatnia kell a jegyzőt. A jegyzőnek a kiközvetítés eredményeként történő foglalkoztatás időtartamát be kell számítania a közfoglalkoztatási kötelezettség teljesítésébe (a 90 4

5 2010. szeptember ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL munkanap csökkenthető vele), amelyet a munkaügyi központ igazol. Ugyanakkor a jegyző azon időszak alatt nem kötelezheti közcélú munkára azt a RÁT-ban részesülő személyt, akit a munkaügyi kirendeltség munkaerőpiaci programba, foglalkoztathatóság javítását célzó programba von be vagy munkára közvetít ki (annak eredményéről kapott értesítésig). 2. A rendszeres szociális segéllyel kapcsolatos rendelkezések Az R. 17/B. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A rendszeres szociális segély Szt. 37/C. -ának (2) bekezdése szerinti legmagasabb összege január 1-jétől Ft. [63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 17/B. (2) bekezdése] január 1-jétől módosult a rendszeres szociális segély legmagasabb havi összege, annak összege Ft-ról Ft-ra emelkedik. Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy változott a kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez, valamint a hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez szükséges adatlap [62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 2, 9. számú melléklete]. 3. A közfoglalkoztatás megszervezése Az R a helyébe a következő rendelkezés lép: 19. (1) A közfoglalkoztatási tervet, valamint annak módosítását elektronikus úton is meg kell küldeni a munkaügyi központnak. (2) Az Szt. 37/A. -ának (4) bekezdése alapján a közfoglalkoztatási tervet módosítani kell, ha a félév végéig a közfoglalkoztatásba bevonni tervezett, és a ténylegesen foglalkoztatott személyek számának különbözete eléri a közfoglalkoztatási terv szerint foglalkoztatandó teljes éves létszámnak az Szt. 37/A. (4) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti mértékét. [63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 19. (1)-(2) bekezdések] A tájékoztató 1. részében már ismertetésre került, hogy a települési önkormányzatoknak közfoglalkoztatási tervet kell készíteni. A közfoglalkoztatási tervet, valamint annak módosítását az elfogadásától számított 5 napon belül már nem csak a Magyar Államkincstár területileg illetékes regionális igazgatóságához kell megküldeni, hanem elektronikus úton az idei évtől kezdődően az állami foglalkoztatási szervnek, azaz a területileg illetékes munkaügyi kirendeltségnek is. Tájékoztatjuk az önkormányzatokat, hogy a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal egy web alapú informatikai program létrehozásával megteremtette annak lehetőségét, hogy az önkormányzatok ezen kötelezettségüknek a program segítségével eleget tudjanak tenni. A weboldal elérhetősége: https://kozterv.afsz. hu., melyhez az Adatbázishoz hasonlóan rendelkezésre áll egy teszt környezet is, 5

6 MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ szeptember mely az alábbi címen érhető el: https:// teszt-kozterv.afsz.hu. A tájékoztató 1. részében az is leírásra került, hogy a települési önkormányzat által elfogadott közfoglalkoztatási terv évközben is módosítható. Az Szt január 1-jétől pontosította azt, hogy a tervet valójában mikor is kell módosítani, hiszen már a foglalkoztatottak számában történő változáshoz köti a közfoglalkoztatási terv módosításának kötelezettségét az alábbiak szerint: A közfoglalkoztatási tervet módosítani kell, ha a közfeladatokban bekövetkező változás a foglalkoztatottak tekintetében 2000 fő feletti települések esetében 10%-os, 2000 fő alatti települések esetében 20%-os mértékű. A Korm. rendelet pedig tovább részletezi a módosítás szükségességének kérdéskörét azzal, hogy a közfoglalkoztatási tervet akkor kell módosítani, ha a félév végéig a foglalkoztatottak számában a fentiekben meghatározott mértékű változás következik be. Tehát június 30- ával meg kell vizsgálni, hogyan alakult a közfoglalkoztatásba ténylegesen bevont személyek számának és az első félévre tervezett létszámnak a különbözete. Ha ez nagyobb, mint a közfoglalkoztatni tervezett éves létszám 10%-a (2000 fő alatti lakosság számú települések esetén 20%-a), akkor a közfoglalkoztatási tervet módosítani kell. A tájékoztató 1. részében az is kifejtésre került, hogy a közfoglalkoztatási tervet január 1-jétől nemcsak az állami foglalkoztatási szervnek, 2000 fő feletti települések esetében a szociálpolitikai kerekasztalnak, hanem az érintett települési kisebbségi önkormányzatoknak (azaz a településen jelen lévő öszszes kisebbségi önkormányzatnak) is meg kell küldeni. Így tehát a évi CXXXIV. törvény, amely a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény módosításáról rendelkezik, a módosítás ezen vonalát követi. [A helyi önkormányzat a külön törvényben meghatározott foglalkoztatási feladatainak ellátása során] a) külön jogszabályban meghatározott közmunkát, közcélú foglalkoztatást szervez, a külön törvényben meghatározott rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek foglalkoztatásának elősegítése céljából a települési kisebbségi önkormányzat, az állami foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai kerekasztal véleményének kikérésével külön törvényben foglaltak szerint közfoglalkoztatási tervet készít, [1991. évi IV. törvény 8. (4) bekezdés a) pontja] Fentieket összefoglalva tehát a helyi önkormányzatnak az állami foglalkoztatási szerv, azaz a területileg illetékes munkaügyi kirendeltség, valamint a települési kisebbségi önkormányzat véleményének megkérésével kell a közfoglalkoztatási tervet elkészítenie. 6

7 2010. szeptember ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL 4. A többcélú kistérségi társulás részvétele a közfoglalkoztatásban Az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2009. (XII.29.) Korm. rendeletének 11. (1) bekezdése kibővítette az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III.27.) Korm. rendeletben azon szervezeteknek a körét, akik a Magyar Államkincstártól állami támogatást igényelhetnek. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A települési önkormányzatnak, illetve a közcélú foglalkoztatás esetén az annak megszervezését magára vállaló többcélú kistérségi társulásnak (a továbbiakban: társulás) a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) területileg illetékes regionális igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) benyújtott igénylése alapján az időskorúak járadékára, rendszeres szociális segélyre, rendelkezésre állási támogatásra, lakásfenntartási támogatásra, ápolási díjra, adósságkezelési szolgáltatásra, továbbá az Szt. 55/A. (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségeire (a továbbiakban: fogyasztásmérő költsége) kifizetett összeg meghatározott arányát, valamint a közcélú munkában részt vevők foglalkoztatásával kapcsolatos személyi kiadásokhoz történő állami támogatás összegét a központi költségvetésben meghatározott feltételek szerint a Kincstár az önkormányzat (társulás) részére megtéríti. [62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés] Fenti rendelkezés alapján a települési önkormányzat mellett a közfoglalkoztatást magára vállaló kistérségi társulások közül kizárólag a többcélú kistérségi társulás igényelheti társulás formájában a közcélú munkában részt vevők foglalkoztatásával kapcsolatos személyi kiadásokhoz történő állami támogatás összegét. Amennyiben tehát a társult önkormányzatok nem többcélú kistérségi társulás formájában látják el a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos feladatok megszervezését, a települési önkormányzatok csak önállóan igényelhetnek a Magyar Államkincstártól támogatást a közfoglalkoztatás után, függetlenül attól, hogy a közfoglalkoztatási tervet hogyan készítették el. A Korm. rendelet alábbi rendelkezésének módosítására azért került sor, hogy a kettős finanszírozás elkerülhető legyen, amennyiben a többcélú kistérségi társulás veszi igénybe a normatív állami támogatást a Magyar Államkincstártól a közcélú foglalkoztatottak után. (2) A Pr. 1. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A társulás munkaszervezetének vezetője havonta a kifizetés, illetve a teljesítés hónapjának 10. napjáig a 6. számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával értesíti az Igazgatóságot a tárgyhónapban a társulás által megszervezett közcélú munkában részt 7

8 MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ szeptember vevők után igényelhető foglalkoztatási támogatás jogcímen kifizetett támogatás összegéről, az előző hónapban e jogcímen igényelt összeg felhasználásáról, valamint tárgyhónapot követő hónapra e jogcímen igényelt összegről. A tárgyévben történő első igénylés alkalmával az igényléshez a társulásnak csatolnia kell a közcélú foglalkoztatás megszervezésében a társulási megállapodás alapján részt vevő települési önkormányzatok megnevezését és KSH kódját tartalmazó nyilatkozatot. Ugyanazon hónapban a társulás és a közcélú foglalkoztatást a társulás keretében megszervező települési önkormányzat e jogcímen egyidejűleg nem igényelhet támogatást. Ha a tárgyév folyamán a társulásban a közcélú foglalkoztatásban részt vevő települési önkormányzatok köre megváltozik, akkor a változást követő első igénylés alkalmával az Igazgatóságot erről értesíteni kell. [62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés] A társulás munkaszervezetének vezetője amennyiben a társulás hívja le a támogatást a közcélú foglalkoztatottak után köteles a tárgyévben az első igényléshez csatolni azoknak az önkormányzatoknak a nevét és KSH kódját, akik a társulásban részt vesznek. A támogatás lehívása a 62/2006. (III.27.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében megjelölt adatlap felhasználásával igényelhető, melyet ezen tájékoztató mellékletéhez csatoltunk. Amennyiben év közben megváltozik a társulásban résztvevő önkormányzatok köre, a társulás munkaszervezetének vezetője köteles a változást is jelezni az Igazgatóság felé. Emellett a kifizetés, illetve a teljesítés hónap 10. napjáig az Igazgatóságot értesíteni kell: a közcélú munkában részt vevők után kifizetett támogatás összegéről, az előző hónapban e jogcímen igényelt összeg felhasználásáról, valamint a tárgyhónapot követő hónapra e jogcímen igényelt összegről. 5. A továbbfolyósítás megszűnése Azon aktív korúak ellátására jogosult személy esetében, akinek az Szt december 31-én hatályos 37/E. (1) bekezdése alapján december 31-én ellátást folyósítanak, a továbbfolyósítás lejártáig az R december 31-én hatályos 9. (5) bekezdését és 19. -át megfelelően alkalmazni kell. [323/2009. (XII.29.) Korm. rendelet 13. (3) bekezdés] Az Szt. 37/E. (1) bekezdése rendelkezett arról, hogy amennyiben a RÁT-ra jogosult, illetve a rendszeres szociális segélyben részesülő személy nem a közfoglalkoztatás, illetve az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés körébe tartozó keresőtevékenységet kezd, és ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségének eleget tett, részére a keresőtevékenység első három hónapjában az öregségi nyugdíjminimum felét, további három hónapban pedig annak egynegyedét kell folyósítani. A évi CIX. törvény 51. (4) bekezdés b) pontja január 1-jétől hatályon kívül helyezte az Szt. ezen szakaszát, így a 8

9 2010. szeptember ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL továbbfolyósítás megszűnt. A évi CIX. törvény 55. (10) bekezdése azonban átmeneti rendelkezést alkalmazott a már megkezdett továbbfolyósítás kifuttatására. Így, amikor december 31-én az érintett személynek a jegyző továbbfolyósítja az ellátást, annak lejártáig a december 31-én hatályos szabályok alkalmazásával azt továbbra is folyósítani kell. A 323/2009. (XII.29.) Korm. rendelet fenti rendelkezése pedig alkalmazni rendeli a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet december 31. napján hatályos továbbfolyósításra vonatkozó speciális szabályokat, úgymint: Ha a rendszeres szociális segélyben vagy a rendelkezésre állási támogatásban részesülő személy lakcíme az Szt. 37/E. (3) bekezdése szerinti továbbfolyósítás időtartama alatt változik meg, a keresőtevékenység fennállása esetén a rendszeres szociális segély, illetve a rendelkezésre állási támogatás továbbfolyósításáról az új lakcím szerint illetékes jegyző gondoskodik. Az aktív korúak ellátására jogosult személy az Szt. 37/E. (2) bekezdés b) pontjában előírt kötelezettségét a munkáltatója által kiadott irattal, ennek hiányában nyilatkozatával igazolhatja. 6. A közcélú foglalkoztatás esetén igénybe vehető kedvezmények, valamint a minimálbér változásáról A közcélú foglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás esetén a munkaadó mentesül a Tbj ának (1) bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulék 50 százalékának megfizetése alól. [2004. évi CXXIII. tv. 8/A. (1) bekezdés] január 1-jétől az egyéb jogszabályi változásokkal összhangban módosul a közcélú foglalkoztatottak után a munkaadók által igénybe vehető kedvezmények köre. Ezen időponttól ugyanis kizárólag a társadalombiztosítási járulék terheli a foglalkoztatót (a munkaadói járulékot felváltó munkaerőpiaci járulék beépül a társadalombiztosítási járulékba, a tételes egészségügyi hozzájárulás pedig megszűnik), mely 50%-ának megfizetése alól továbbra is mentesül a munkaadó. Ezzel összefüggésben fontos, hogy változott január 1-jétől a minimálbér összege is. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 295/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege havibér alkalmazása estén ,- Ft, a legalább középfokú iskolai végzettség és/vagy szakképzettséget igénylő munkakört ellátók garantált bérminimuma pedig ,- Ft. 7. Nyitás a nyílt munkaerőpiac felé A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) módosításáról szóló évi CXXXIV. törvény 4. -ában egy új alcímmel (Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatásának támogatása) 9

10 MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ szeptember egészítette ki az Flt. III. fejezetét, amelylyel a munkaerőpiaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatások közé beemelte a RÁT-ra jogosult személyek foglalkoztatásának támogatását. E rendelkezés elsődleges célja az, hogy a jogszabályban meghatározott támogatás nyújtásával a munkaadókat arra ösztönözzék, hogy RÁT-ra jogosult személyeket foglalkoztassanak, így az érintetteket visszavezessék a nyílt munkaerőpiacra. 16/B. (1) A gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadó részére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoc. tv.) meghatározott rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy teljes munkaidőben, munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához legfeljebb a támogatás megállapításakor hatályos rendelkezésre állási támogatás összegének megfelelő mértékű támogatás nyújtható, ha a munkaadó a) a foglalkoztatást legalább a támogatás folyósításának időtartama alatt vállalja, és b) a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban meglévő munkavállalója munkaviszonyát a működési körében felmerülő okból rendes felmondással nem szüntette meg, és c) kötelezettséget vállal arra, hogy a b) pont szerinti munkaviszony megszüntetésére a támogatás folyósításának időtartama alatt sem kerül sor. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás legfeljebb egyévi időtartamra nyújtható. [1991. évi IV. törvény 16/B. (1)-(2) bekezdések] Az Flt. ezen rendelkezése meghatározza azt a címzetti kört, aki igénybe veheti a támogatást, a támogatás mértékét, időtartamát, valamint szabályozza annak konkrét feltételeit. A jogszabály tehát pontosan meghatározza azt, hogy a gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint az egyéni vállalkozóról szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadó veheti igénybe a támogatást, amennyiben teljes munkaidőben, munkaviszony keretében foglalkoztat RÁT-ra jogosult személyeket. Fontos jogszabályi kritérium, hogy a munkaadó a támogatás megállapításakor hatályos RÁT-nak megfelelő öszszegű támogatást vehet igénybe, amelynek évi összege havi Ft. A munkaadó a támogatást legfeljebb egy év időtartamban veheti igénybe. A támogatás azonban csak akkor nyújtható, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek, azaz: a munkaadó a támogatás folyósításának ideje alatt vállalja a RÁT-ra jogosult személy foglalkoztatását, és 12 hónappal a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőzően a munkaadó nem szüntette meg rendes felmondással a már meglévő munkavállalója munkaviszonyát a működése körében felmerülő okból, valamint a támogatás ideje alatt sem szünteti meg a munkavállalói munkaviszonyát. 10

11 2010. szeptember ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL A RÁT-ra jogosult személyek foglalkoztatásának támogatását a Munkaerő piaci Alap a helyi önkormányzatok normatív, kötött, felhasználású támogatásaira biztosított forrásból átcsoportosított pénzeszköz terhére finanszírozza. Kérjük az önkormányzatokat, jegyzőket és szociális ügyintézőket, hogy folyamatosan tájékozódjanak az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján: Út a munkához program menüpont, illetve a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis nyitóoldalán https://eadat.afsz.hu A közfoglalkoztatási terv elérhetősége https://kozterv.afsz.hu. Szociális szolgáltatásokra vonatkozó információk elérhetők a honlapon: Szociális és gyermekvédelem, Szociális ellenőrzés, Szociális regiszter menüpontokban. Budapest, január 20. Kovács Ibolya Főosztályvezető Mellékletek Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III.27.) Korm. rendelet 2. számú melléklete: Adatlap a kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez 6. számú melléklete: Adatlap az önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás által szervezett közcélú foglalkoztatással összefüggő támogatás igényléséhez 9. számú melléklete: Adatlap a hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez 11

12 MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ szeptember számú melléklet a 323/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Adatlap a kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehet támogatás igényléséhez... év... tárgyhónap 1. Megye megnevezése: Önkormányzat megnevezése: KSH kódja:... [2 számjegy megyekód + 5 számjegy településazonosító] 4. A tárgyhónapban segélyre jogosító személyek száma: a) az Szt december 31-én hatályos rendelkezései szerint segélyben részesülk száma:... f b) az Szt. 37/B. (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülk száma:... f c) az Szt. 37/B. (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülk száma:... f d) az Szt. 37/B. (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülk száma:... f e) az Szt. 37/B. (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülk száma... f f) az Szt december 31-én hatályos 37/E. -ának (1) bekezdése alapján továbbfolyósításban részesülk száma: Támogatásban részesülk száma összesen: 5. A tárgyhónapra történt kifizetés: a) az Szt december 31-én hatályos rendelkezései szerint segélyben részesülk részére:... f... f... Ft b) az Szt. 37/B. (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülk részére:... Ft c) az Szt. 37/B. (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülk részére:... Ft d) az Szt. 37/B. (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülk száma e) az Szt. 37/B. (1) bekezdése alapján segélyben részesülk részére:... Ft f) az Szt december 31-én hatályos 37/E. -ának (1) bekezdése alapján továbbfolyósításban részesülk részére: Tárgyhónapra történt kifizetés összesen:... Ft... Ft 6. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés:... Ft [Az 5. pont a)+b)+c)+d)+e)+f) alpontjai szerinti összeg 90%-ának az együttes összege] 7. Az igényelt elleg összege: a) a tárgyhónapra járó térítés:... Ft [6. pont összegével megegyezik] b) a tárgyhónapra járó térítés és az elz havi elleg különbözete (eljel nélkül):... Ft [a január havi igénylés kivételével, a 7/a) pont és az elz havi 7/c) pontban szerepl összegek különbözete abszolút értékben; januárban a 7/a) pontban szerepl összeget kell beírni] c) az elleg összege:... Ft [a 7/a) és 7/b) pont összege az alábbiak szerint: - ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb mint az elz havi elleg összege, akkor a 7/a) pont összegéhez hozzá kell adni a 7/b) pont összegét - ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az elz havi elleg összege, akkor a 7/a) pont összegébl ki kell vonni a 7/b) pont összegét. Január havi igényléskor a 7/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.] 8. A tárgyhónapban történt visszafizetés:... Ft [a 3. (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelzen tévesen igényelt térítésnek az együttes összege] 9. Az igényelt elleg nettó összege:... Ft [a 7/c) pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével] Dátum:... év... hó... nap P. H.... a jegyz aláírása... a polgármester aláírása

13 2010. szeptember ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL 3. számú melléklet a 323/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez 6. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Adatlap az önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás által szervezett közcélú foglalkoztatással összefügg támogatás igényléséhez... év... tárgyhónap 1. Megye megnevezése: Önkormányzat (társulás) megnevezése: Önkormányzat (társulás) KSH kódja:... [Település esetén 2 számjegy megyekód + 5 számjegy településazonosító] 4. A tárgyhónapban foglalkoztatottak száma: a) teljes munkaidben foglalkoztatottak száma:... f b) részmunkaidben foglalkoztatottak száma:... f Tárgyhóban foglalkoztatottak száma összesen: 5. A foglalkoztatással összefügg személyi kifizetések a tárgyhónapban:... f a) teljes munkaidben foglalkoztatottak részére:... Ft b) részmunkaidben foglalkoztatottak részére:... Ft Tárgyhavi személyi kifizetések összesen: 6. A foglalkoztatással összefügg személyi kiadások jogcímén igényelt térítés összege: [az 5. pont összegének 95%-a] 7. A foglalkoztatással összefügg személyi kiadások jogcímén számított elleg összege:... Ft... Ft a) a tárgyhónapra járó térítés: [megegyezik a 6. pont összegével]... Ft b) a tárgyhónapra járó térítés és az elz havi elleg különbözete (eljel nélkül):... Ft [január havi igénylés kivételével, a 7/a) pont és az elz havi 7/c) pontban szerepl összegek különbözete, abszolút értékben; januárban a 7/a) pontban szerepl összeget kell beírni] c) az elleg összesen:... Ft [a 7/a) és 7/b) pontok összege az alábbiak szerint: - ha a tárgyhavi kifizetés nagyobb, mint az elz havi elleg összege, akkor a 7/a) pont összegéhez hozzá kell adni a 7/b) pont összegét - ha a tárgyhavi kifizetés kisebb, mint az elz havi elleg összege, akkor a 7/a) pont összegébl ki kell vonni a 7/b) pont összegét Január havi igényléskor a 7/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.] 8. A tárgyhónapban történt visszafizetés:... Ft [az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelzen tévesen igényelt térítés összege] 9. Az igényelt elleg nettó összege:... Ft [a 7/c) pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével] Dátum:... év... hó... nap P. H.... A jegyz (a társulás munkaszervezetének vezetje) aláírása... A polgármester (a társulás elnöke) aláírása 13

2011/II. Szakmai Hírlevél. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ

2011/II. Szakmai Hírlevél. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Szakmai Hírlevél 2011/II. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2011. július XI. évfolyam 2. szám Tartalom FÓKUSZBAN: Az elmúlt módszertani év számokban...

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben

Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2010. április X. évfolyam 1.

Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2010. április X. évfolyam 1. Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2010. április X. évfolyam 1. szám Tartalom FÓKUSZBAN: Az otthonközeli ellátás... 3 HÍREK,

Részletesebben

MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 4. szám 2009. december

MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 4. szám 2009. december MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 4. szám 2009. december Tartalom Módszertani ajánlás családsegítő szolgálatok számára adósságkezelési tanácsadás működtetéséhez Földessy Judit igazgató, Vajdáné

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére) Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉSCSABA 2011. SZEPTEMBER 17. KÉSZÍTETTÉK: BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT MÓDSZERTANI

Részletesebben

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Ellátottjogi képviselők képzése - 2014 április 10 Mohácsi Mónika főosztályvezető-helyettes Szociális és Gyermekvédelmi

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja RENDELETEK Biatorbágy Város Képviselõ- testülete 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Biatorbágy Város Képviselõ- testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nagytarcsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008.(II.25.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól egységes szerkezetben Nagytarcsa

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben