ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 2 3. szám szeptember TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 2 3. szám 2010. szeptember TARTALOM"

Átírás

1 MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 2 3. szám szeptember TARTALOM Tájékoztató (2. rész) önkormányzatok számára az aktív korúak ellátását érintő jogszabályok változásairól, a január 1. napjától hatályba lépő módosításokról Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Rehabilitációs és Szociális Igazgatóság Szociális Főosztály Módszertani Ajánlás azakmai program elkészítéséhez családsegítés szolgáltatás vonatkozásában SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Módszertani ajánlás a családsegítés szolgáltatás dokumentációja vonatkozásában SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Ismertető a Miskolci Családsegítő Központ Utcai és lakótelepi szociális munka szolgáltatásáról Berencsi Norbert utcai szociális munkás, Bana Enikő utcai szociális munkás Miskolci Családsegítő Központ Egészségtanoda Egészségügyi- és természeti környezet megismerése és hasznosítása az értelmében akadályozott fiatalok körében Vinga Éva terápiás munkatárs Miskolci Családsegítő Központ GONDOZ-LAK Lakni vagy jóllakni Lajosházi Zsuzsanna adósságkezelési tanácsadó Miskolci Családsegítő Központ Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátásának aktuális kérdései a szociális ágazatban Beszámoló a április 28-i szakmai tanácskozásról Bereczné Kelemen Éva igazgató Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Jelzőrendszeri szakmai tanácskozás Alacskán Garadnainé Elek Gizella családgondozó Sajószentpéter Területi Szociális Központ A szociális biztonsághoz való jogról Gond Rózsa családgondozó Sajószentpéter Területi Szociális Központ Harsányi Napközis Tábor I. ilyen ez a filmes szakma Baráthné Czeglédi Márta családgondozó, Gál Vanda családgondozó Miskolci Családsegítő Központ Kiadja: Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ Módszertani Munkacsoportja szeptember

2 MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ szeptember jó szóval oktasd, játszani is engedd szép komoly fiadat! Egy bentlakásos tábor tapasztalatai Lukácsné Lipcsei Emese családgondozó, Takácsné Kovács Gizella családgondozó, Bacsik Lüszien családgondozó Miskolci Családsegítő Központ Kisfalvak egymásért Sándor Zsuzsanna B.-A.-Z. m. Tanya- és Falugondnokok Egyesületének munkatársa EGY KIS TÖRTÉNELEM A gyermekvédelmi gondoskodás magyarországi története folytatásokban Gond Rózsa családgondozó Sajószentpéter Területi Szociális Központ Gondozási szükséglet vizsgálattal kapcsolatos változások Jónyer Lajosné intézményvezető B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Idősek Ápoló Gondozó Otthona UNIÓS FORRÁSBÓL MEGÚJULÓ SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK A GYÖNGYÖSI KISTÉRSÉGBEN Maka Piroska igazgató Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Szakmai vetélkedő Jónyer Lajosné intézményvezető B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Idősek Ápoló Gondozó Otthona Idősek veszélyben Szociális Klaszter Egyesület (Nyilatkozat) A jövő útja a távoktatás Jónyer Lajosné intézményvezető B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Idősek Ápoló Gondozó Otthona Tena services alkalmazása encsi Idősek Ápoló- Gondozó Otthonában Kovács Katalin intézményvezető-ápoló B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Idősek Ápoló Gondozó Otthona Aktualitás Aktuális képzések Tájékoztatás (Észak-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium honlapja) A Miskolci Családsegítő Központ által családgondozók számára szervezett esetmegbeszélő csoportok időpontjai Filmajánló Szoba kilátással Könyvajánló A vég nekem a kezdet 2

3 2010. szeptember ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL Tájékoztató (2. rész) önkormányzatok számára az aktív korúak ellátását érintő jogszabályok változásairól, a január 1. napjától hatályba lépő módosításokról Tájékoztatónk 1. részét az aktív korúak ellátását érintően a szociális törvény november 15., valamint január 1. napjától hatályba lépő módosításáról készítettük el, amelynek teljes anyaga letölthető a honlapról, az Út a munkához program menüpont alól. Az 1. sz. tájékoztató a Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CIX. törvény (megjelent a Magyar Közlöny 157. számában) 4. -ában, valamint Záró rendelkezéseiben módosított, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) ának alkalmazását segíti, amely az aktív korúak ellátásának főbb szabályait érinti. A fenti törvény ezen bekezdései november 15. napjától, illetve január 1-jétől hatályosak. A 2. sz. tájékoztatóban bemutatjuk a végrehajtási rendeletek módosítását (a 63/2006. (III. 27.) és 62/2006. (III.27.) Korm. rendelet), valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény módosításáról szóló jogszabályi rendelkezéseket. Az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2009. (XII.29.) Korm. rendelet (megjelent a Magyar Közlöny évi 193. számában) több bekezdésében, valamint átmeneti rendelkezésében módosította egyrészről a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet, másrészről az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet több bekezdését. A fenti kormányrendeletek ezen bekezdései január 1-jétől hatályosak. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) módosításáról szóló évi CXXXIV. törvény néhány bekezdésében az aktív korú ellátottakat (nevezetesen a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyeket) érintően új szabályokat vezetett be, másrészről összhangba hozta az Flt-t a szociális igazgatásról és a szociális 3

4 MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ szeptember ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) január 1- jétől módosuló rendelkezéseivel. Az Flt. ezen bekezdései szintén január 1- jétől hatályosak. Jelen tájékoztatónk célja, hogy információt nyújtson az önkormányzati ügyintézők számára a fenti új szabályokhoz kapcsolódó végrehajtási rendeletek módosításáról, hogy munkájukban a jogszabályok előírásait megfelelően tudják alkalmazni. 1. A foglalkoztatás ösztönzése A tájékoztató 1. részében rögzítésre került, hogy az Szt január 1-jétől hatályba lépő módosítása további lehetőségeket ad arra, hogy a közcélú foglalkoztatás tevékenységi köre bővüljön, és minél több foglalkoztatási formába, vagy képzésbe, illetve egyéb programba kerüljön bevonásra az érintett személy. 2. Az R a a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a jelenlegi (7)-(14) bekezdés számozása (9)-(16) bekezdésre változik: (7) A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy közcélú munkára kötelezése Szt ának (6) bekezdése szerinti tilalmának érvényesítésére a munkaügyi központ a munkaerő-piaci programba, a foglalkoztathatóság javítását célzó programba, vagy a képzésbe történő bevonás tényéről, a program (képzés) kezdő időpontjáról és várható időtartamáról, továbbá a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra való kiközvetítés tényéről és annak eredményéről a jegyzőt is tájékoztatja. (8) Az Szt ának (8) bekezdése alkalmazásában a tárgyévi közfoglalkoztatás időtartamához a tárgyévben kiközvetítés eredményeképpen teljesített foglalkoztatás időtartamát kell hozzászámítani. A foglalkoztatás időtartamát a munkaügyi központ igazolja. [63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 17. (7)-(8) bekezdések] Az Szt ába épülő (6)-(8) bekezdések leszabályozzák azokat az esetköröket, hogy mikor nem kötelezhető a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy (a továbbiakban: RÁT-ra jogosult személy) közfoglalkoztatásban részt venni. Az Szt., valamint a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet január 1-jétől hatályos fenti rendelkezése az önkormányzat, valamint az állami foglalkoztatási szerv közötti hatékony együttműködést hivatott szolgálni az alábbiak szerint: A munkaügyi központot a jegyző felé tájékoztatási kötelezettség terheli, amennyiben a RÁT-ra jogosult személyt munkaerő-piaci programba, a foglalkoztathatóság javítását célzó programba vonja be, illetve a munkaügyi központnak a képzésbe történő bevonás tényéről, a program kezdő időpontjáról és várható időtartamáról, továbbá a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra való kiközvetítés tényéről és annak eredményéről is tájékoztatnia kell a jegyzőt. A jegyzőnek a kiközvetítés eredményeként történő foglalkoztatás időtartamát be kell számítania a közfoglalkoztatási kötelezettség teljesítésébe (a 90 4

5 2010. szeptember ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL munkanap csökkenthető vele), amelyet a munkaügyi központ igazol. Ugyanakkor a jegyző azon időszak alatt nem kötelezheti közcélú munkára azt a RÁT-ban részesülő személyt, akit a munkaügyi kirendeltség munkaerőpiaci programba, foglalkoztathatóság javítását célzó programba von be vagy munkára közvetít ki (annak eredményéről kapott értesítésig). 2. A rendszeres szociális segéllyel kapcsolatos rendelkezések Az R. 17/B. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A rendszeres szociális segély Szt. 37/C. -ának (2) bekezdése szerinti legmagasabb összege január 1-jétől Ft. [63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 17/B. (2) bekezdése] január 1-jétől módosult a rendszeres szociális segély legmagasabb havi összege, annak összege Ft-ról Ft-ra emelkedik. Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy változott a kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez, valamint a hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez szükséges adatlap [62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 2, 9. számú melléklete]. 3. A közfoglalkoztatás megszervezése Az R a helyébe a következő rendelkezés lép: 19. (1) A közfoglalkoztatási tervet, valamint annak módosítását elektronikus úton is meg kell küldeni a munkaügyi központnak. (2) Az Szt. 37/A. -ának (4) bekezdése alapján a közfoglalkoztatási tervet módosítani kell, ha a félév végéig a közfoglalkoztatásba bevonni tervezett, és a ténylegesen foglalkoztatott személyek számának különbözete eléri a közfoglalkoztatási terv szerint foglalkoztatandó teljes éves létszámnak az Szt. 37/A. (4) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti mértékét. [63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 19. (1)-(2) bekezdések] A tájékoztató 1. részében már ismertetésre került, hogy a települési önkormányzatoknak közfoglalkoztatási tervet kell készíteni. A közfoglalkoztatási tervet, valamint annak módosítását az elfogadásától számított 5 napon belül már nem csak a Magyar Államkincstár területileg illetékes regionális igazgatóságához kell megküldeni, hanem elektronikus úton az idei évtől kezdődően az állami foglalkoztatási szervnek, azaz a területileg illetékes munkaügyi kirendeltségnek is. Tájékoztatjuk az önkormányzatokat, hogy a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal egy web alapú informatikai program létrehozásával megteremtette annak lehetőségét, hogy az önkormányzatok ezen kötelezettségüknek a program segítségével eleget tudjanak tenni. A weboldal elérhetősége: hu., melyhez az Adatbázishoz hasonlóan rendelkezésre áll egy teszt környezet is, 5

6 MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ szeptember mely az alábbi címen érhető el: teszt-kozterv.afsz.hu. A tájékoztató 1. részében az is leírásra került, hogy a települési önkormányzat által elfogadott közfoglalkoztatási terv évközben is módosítható. Az Szt január 1-jétől pontosította azt, hogy a tervet valójában mikor is kell módosítani, hiszen már a foglalkoztatottak számában történő változáshoz köti a közfoglalkoztatási terv módosításának kötelezettségét az alábbiak szerint: A közfoglalkoztatási tervet módosítani kell, ha a közfeladatokban bekövetkező változás a foglalkoztatottak tekintetében 2000 fő feletti települések esetében 10%-os, 2000 fő alatti települések esetében 20%-os mértékű. A Korm. rendelet pedig tovább részletezi a módosítás szükségességének kérdéskörét azzal, hogy a közfoglalkoztatási tervet akkor kell módosítani, ha a félév végéig a foglalkoztatottak számában a fentiekben meghatározott mértékű változás következik be. Tehát június 30- ával meg kell vizsgálni, hogyan alakult a közfoglalkoztatásba ténylegesen bevont személyek számának és az első félévre tervezett létszámnak a különbözete. Ha ez nagyobb, mint a közfoglalkoztatni tervezett éves létszám 10%-a (2000 fő alatti lakosság számú települések esetén 20%-a), akkor a közfoglalkoztatási tervet módosítani kell. A tájékoztató 1. részében az is kifejtésre került, hogy a közfoglalkoztatási tervet január 1-jétől nemcsak az állami foglalkoztatási szervnek, 2000 fő feletti települések esetében a szociálpolitikai kerekasztalnak, hanem az érintett települési kisebbségi önkormányzatoknak (azaz a településen jelen lévő öszszes kisebbségi önkormányzatnak) is meg kell küldeni. Így tehát a évi CXXXIV. törvény, amely a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény módosításáról rendelkezik, a módosítás ezen vonalát követi. [A helyi önkormányzat a külön törvényben meghatározott foglalkoztatási feladatainak ellátása során] a) külön jogszabályban meghatározott közmunkát, közcélú foglalkoztatást szervez, a külön törvényben meghatározott rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek foglalkoztatásának elősegítése céljából a települési kisebbségi önkormányzat, az állami foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai kerekasztal véleményének kikérésével külön törvényben foglaltak szerint közfoglalkoztatási tervet készít, [1991. évi IV. törvény 8. (4) bekezdés a) pontja] Fentieket összefoglalva tehát a helyi önkormányzatnak az állami foglalkoztatási szerv, azaz a területileg illetékes munkaügyi kirendeltség, valamint a települési kisebbségi önkormányzat véleményének megkérésével kell a közfoglalkoztatási tervet elkészítenie. 6

7 2010. szeptember ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL 4. A többcélú kistérségi társulás részvétele a közfoglalkoztatásban Az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2009. (XII.29.) Korm. rendeletének 11. (1) bekezdése kibővítette az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III.27.) Korm. rendeletben azon szervezeteknek a körét, akik a Magyar Államkincstártól állami támogatást igényelhetnek. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A települési önkormányzatnak, illetve a közcélú foglalkoztatás esetén az annak megszervezését magára vállaló többcélú kistérségi társulásnak (a továbbiakban: társulás) a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) területileg illetékes regionális igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) benyújtott igénylése alapján az időskorúak járadékára, rendszeres szociális segélyre, rendelkezésre állási támogatásra, lakásfenntartási támogatásra, ápolási díjra, adósságkezelési szolgáltatásra, továbbá az Szt. 55/A. (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségeire (a továbbiakban: fogyasztásmérő költsége) kifizetett összeg meghatározott arányát, valamint a közcélú munkában részt vevők foglalkoztatásával kapcsolatos személyi kiadásokhoz történő állami támogatás összegét a központi költségvetésben meghatározott feltételek szerint a Kincstár az önkormányzat (társulás) részére megtéríti. [62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés] Fenti rendelkezés alapján a települési önkormányzat mellett a közfoglalkoztatást magára vállaló kistérségi társulások közül kizárólag a többcélú kistérségi társulás igényelheti társulás formájában a közcélú munkában részt vevők foglalkoztatásával kapcsolatos személyi kiadásokhoz történő állami támogatás összegét. Amennyiben tehát a társult önkormányzatok nem többcélú kistérségi társulás formájában látják el a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos feladatok megszervezését, a települési önkormányzatok csak önállóan igényelhetnek a Magyar Államkincstártól támogatást a közfoglalkoztatás után, függetlenül attól, hogy a közfoglalkoztatási tervet hogyan készítették el. A Korm. rendelet alábbi rendelkezésének módosítására azért került sor, hogy a kettős finanszírozás elkerülhető legyen, amennyiben a többcélú kistérségi társulás veszi igénybe a normatív állami támogatást a Magyar Államkincstártól a közcélú foglalkoztatottak után. (2) A Pr. 1. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A társulás munkaszervezetének vezetője havonta a kifizetés, illetve a teljesítés hónapjának 10. napjáig a 6. számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával értesíti az Igazgatóságot a tárgyhónapban a társulás által megszervezett közcélú munkában részt 7

8 MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ szeptember vevők után igényelhető foglalkoztatási támogatás jogcímen kifizetett támogatás összegéről, az előző hónapban e jogcímen igényelt összeg felhasználásáról, valamint tárgyhónapot követő hónapra e jogcímen igényelt összegről. A tárgyévben történő első igénylés alkalmával az igényléshez a társulásnak csatolnia kell a közcélú foglalkoztatás megszervezésében a társulási megállapodás alapján részt vevő települési önkormányzatok megnevezését és KSH kódját tartalmazó nyilatkozatot. Ugyanazon hónapban a társulás és a közcélú foglalkoztatást a társulás keretében megszervező települési önkormányzat e jogcímen egyidejűleg nem igényelhet támogatást. Ha a tárgyév folyamán a társulásban a közcélú foglalkoztatásban részt vevő települési önkormányzatok köre megváltozik, akkor a változást követő első igénylés alkalmával az Igazgatóságot erről értesíteni kell. [62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés] A társulás munkaszervezetének vezetője amennyiben a társulás hívja le a támogatást a közcélú foglalkoztatottak után köteles a tárgyévben az első igényléshez csatolni azoknak az önkormányzatoknak a nevét és KSH kódját, akik a társulásban részt vesznek. A támogatás lehívása a 62/2006. (III.27.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében megjelölt adatlap felhasználásával igényelhető, melyet ezen tájékoztató mellékletéhez csatoltunk. Amennyiben év közben megváltozik a társulásban résztvevő önkormányzatok köre, a társulás munkaszervezetének vezetője köteles a változást is jelezni az Igazgatóság felé. Emellett a kifizetés, illetve a teljesítés hónap 10. napjáig az Igazgatóságot értesíteni kell: a közcélú munkában részt vevők után kifizetett támogatás összegéről, az előző hónapban e jogcímen igényelt összeg felhasználásáról, valamint a tárgyhónapot követő hónapra e jogcímen igényelt összegről. 5. A továbbfolyósítás megszűnése Azon aktív korúak ellátására jogosult személy esetében, akinek az Szt december 31-én hatályos 37/E. (1) bekezdése alapján december 31-én ellátást folyósítanak, a továbbfolyósítás lejártáig az R december 31-én hatályos 9. (5) bekezdését és 19. -át megfelelően alkalmazni kell. [323/2009. (XII.29.) Korm. rendelet 13. (3) bekezdés] Az Szt. 37/E. (1) bekezdése rendelkezett arról, hogy amennyiben a RÁT-ra jogosult, illetve a rendszeres szociális segélyben részesülő személy nem a közfoglalkoztatás, illetve az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés körébe tartozó keresőtevékenységet kezd, és ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségének eleget tett, részére a keresőtevékenység első három hónapjában az öregségi nyugdíjminimum felét, további három hónapban pedig annak egynegyedét kell folyósítani. A évi CIX. törvény 51. (4) bekezdés b) pontja január 1-jétől hatályon kívül helyezte az Szt. ezen szakaszát, így a 8

9 2010. szeptember ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL továbbfolyósítás megszűnt. A évi CIX. törvény 55. (10) bekezdése azonban átmeneti rendelkezést alkalmazott a már megkezdett továbbfolyósítás kifuttatására. Így, amikor december 31-én az érintett személynek a jegyző továbbfolyósítja az ellátást, annak lejártáig a december 31-én hatályos szabályok alkalmazásával azt továbbra is folyósítani kell. A 323/2009. (XII.29.) Korm. rendelet fenti rendelkezése pedig alkalmazni rendeli a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet december 31. napján hatályos továbbfolyósításra vonatkozó speciális szabályokat, úgymint: Ha a rendszeres szociális segélyben vagy a rendelkezésre állási támogatásban részesülő személy lakcíme az Szt. 37/E. (3) bekezdése szerinti továbbfolyósítás időtartama alatt változik meg, a keresőtevékenység fennállása esetén a rendszeres szociális segély, illetve a rendelkezésre állási támogatás továbbfolyósításáról az új lakcím szerint illetékes jegyző gondoskodik. Az aktív korúak ellátására jogosult személy az Szt. 37/E. (2) bekezdés b) pontjában előírt kötelezettségét a munkáltatója által kiadott irattal, ennek hiányában nyilatkozatával igazolhatja. 6. A közcélú foglalkoztatás esetén igénybe vehető kedvezmények, valamint a minimálbér változásáról A közcélú foglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás esetén a munkaadó mentesül a Tbj ának (1) bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulék 50 százalékának megfizetése alól. [2004. évi CXXIII. tv. 8/A. (1) bekezdés] január 1-jétől az egyéb jogszabályi változásokkal összhangban módosul a közcélú foglalkoztatottak után a munkaadók által igénybe vehető kedvezmények köre. Ezen időponttól ugyanis kizárólag a társadalombiztosítási járulék terheli a foglalkoztatót (a munkaadói járulékot felváltó munkaerőpiaci járulék beépül a társadalombiztosítási járulékba, a tételes egészségügyi hozzájárulás pedig megszűnik), mely 50%-ának megfizetése alól továbbra is mentesül a munkaadó. Ezzel összefüggésben fontos, hogy változott január 1-jétől a minimálbér összege is. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 295/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege havibér alkalmazása estén ,- Ft, a legalább középfokú iskolai végzettség és/vagy szakképzettséget igénylő munkakört ellátók garantált bérminimuma pedig ,- Ft. 7. Nyitás a nyílt munkaerőpiac felé A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) módosításáról szóló évi CXXXIV. törvény 4. -ában egy új alcímmel (Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatásának támogatása) 9

10 MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ szeptember egészítette ki az Flt. III. fejezetét, amelylyel a munkaerőpiaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatások közé beemelte a RÁT-ra jogosult személyek foglalkoztatásának támogatását. E rendelkezés elsődleges célja az, hogy a jogszabályban meghatározott támogatás nyújtásával a munkaadókat arra ösztönözzék, hogy RÁT-ra jogosult személyeket foglalkoztassanak, így az érintetteket visszavezessék a nyílt munkaerőpiacra. 16/B. (1) A gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadó részére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoc. tv.) meghatározott rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy teljes munkaidőben, munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához legfeljebb a támogatás megállapításakor hatályos rendelkezésre állási támogatás összegének megfelelő mértékű támogatás nyújtható, ha a munkaadó a) a foglalkoztatást legalább a támogatás folyósításának időtartama alatt vállalja, és b) a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban meglévő munkavállalója munkaviszonyát a működési körében felmerülő okból rendes felmondással nem szüntette meg, és c) kötelezettséget vállal arra, hogy a b) pont szerinti munkaviszony megszüntetésére a támogatás folyósításának időtartama alatt sem kerül sor. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás legfeljebb egyévi időtartamra nyújtható. [1991. évi IV. törvény 16/B. (1)-(2) bekezdések] Az Flt. ezen rendelkezése meghatározza azt a címzetti kört, aki igénybe veheti a támogatást, a támogatás mértékét, időtartamát, valamint szabályozza annak konkrét feltételeit. A jogszabály tehát pontosan meghatározza azt, hogy a gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint az egyéni vállalkozóról szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadó veheti igénybe a támogatást, amennyiben teljes munkaidőben, munkaviszony keretében foglalkoztat RÁT-ra jogosult személyeket. Fontos jogszabályi kritérium, hogy a munkaadó a támogatás megállapításakor hatályos RÁT-nak megfelelő öszszegű támogatást vehet igénybe, amelynek évi összege havi Ft. A munkaadó a támogatást legfeljebb egy év időtartamban veheti igénybe. A támogatás azonban csak akkor nyújtható, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek, azaz: a munkaadó a támogatás folyósításának ideje alatt vállalja a RÁT-ra jogosult személy foglalkoztatását, és 12 hónappal a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőzően a munkaadó nem szüntette meg rendes felmondással a már meglévő munkavállalója munkaviszonyát a működése körében felmerülő okból, valamint a támogatás ideje alatt sem szünteti meg a munkavállalói munkaviszonyát. 10

11 2010. szeptember ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL A RÁT-ra jogosult személyek foglalkoztatásának támogatását a Munkaerő piaci Alap a helyi önkormányzatok normatív, kötött, felhasználású támogatásaira biztosított forrásból átcsoportosított pénzeszköz terhére finanszírozza. Kérjük az önkormányzatokat, jegyzőket és szociális ügyintézőket, hogy folyamatosan tájékozódjanak az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján: Út a munkához program menüpont, illetve a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis nyitóoldalán A közfoglalkoztatási terv elérhetősége Szociális szolgáltatásokra vonatkozó információk elérhetők a honlapon: Szociális és gyermekvédelem, Szociális ellenőrzés, Szociális regiszter menüpontokban. Budapest, január 20. Kovács Ibolya Főosztályvezető Mellékletek Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III.27.) Korm. rendelet 2. számú melléklete: Adatlap a kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez 6. számú melléklete: Adatlap az önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás által szervezett közcélú foglalkoztatással összefüggő támogatás igényléséhez 9. számú melléklete: Adatlap a hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez 11

12 MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ szeptember számú melléklet a 323/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Adatlap a kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehet támogatás igényléséhez... év... tárgyhónap 1. Megye megnevezése: Önkormányzat megnevezése: KSH kódja:... [2 számjegy megyekód + 5 számjegy településazonosító] 4. A tárgyhónapban segélyre jogosító személyek száma: a) az Szt december 31-én hatályos rendelkezései szerint segélyben részesülk száma:... f b) az Szt. 37/B. (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülk száma:... f c) az Szt. 37/B. (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülk száma:... f d) az Szt. 37/B. (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülk száma:... f e) az Szt. 37/B. (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülk száma... f f) az Szt december 31-én hatályos 37/E. -ának (1) bekezdése alapján továbbfolyósításban részesülk száma: Támogatásban részesülk száma összesen: 5. A tárgyhónapra történt kifizetés: a) az Szt december 31-én hatályos rendelkezései szerint segélyben részesülk részére:... f... f... Ft b) az Szt. 37/B. (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülk részére:... Ft c) az Szt. 37/B. (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülk részére:... Ft d) az Szt. 37/B. (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülk száma e) az Szt. 37/B. (1) bekezdése alapján segélyben részesülk részére:... Ft f) az Szt december 31-én hatályos 37/E. -ának (1) bekezdése alapján továbbfolyósításban részesülk részére: Tárgyhónapra történt kifizetés összesen:... Ft... Ft 6. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés:... Ft [Az 5. pont a)+b)+c)+d)+e)+f) alpontjai szerinti összeg 90%-ának az együttes összege] 7. Az igényelt elleg összege: a) a tárgyhónapra járó térítés:... Ft [6. pont összegével megegyezik] b) a tárgyhónapra járó térítés és az elz havi elleg különbözete (eljel nélkül):... Ft [a január havi igénylés kivételével, a 7/a) pont és az elz havi 7/c) pontban szerepl összegek különbözete abszolút értékben; januárban a 7/a) pontban szerepl összeget kell beírni] c) az elleg összege:... Ft [a 7/a) és 7/b) pont összege az alábbiak szerint: - ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb mint az elz havi elleg összege, akkor a 7/a) pont összegéhez hozzá kell adni a 7/b) pont összegét - ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az elz havi elleg összege, akkor a 7/a) pont összegébl ki kell vonni a 7/b) pont összegét. Január havi igényléskor a 7/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.] 8. A tárgyhónapban történt visszafizetés:... Ft [a 3. (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelzen tévesen igényelt térítésnek az együttes összege] 9. Az igényelt elleg nettó összege:... Ft [a 7/c) pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével] Dátum:... év... hó... nap P. H.... a jegyz aláírása... a polgármester aláírása

13 2010. szeptember ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL 3. számú melléklet a 323/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez 6. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Adatlap az önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás által szervezett közcélú foglalkoztatással összefügg támogatás igényléséhez... év... tárgyhónap 1. Megye megnevezése: Önkormányzat (társulás) megnevezése: Önkormányzat (társulás) KSH kódja:... [Település esetén 2 számjegy megyekód + 5 számjegy településazonosító] 4. A tárgyhónapban foglalkoztatottak száma: a) teljes munkaidben foglalkoztatottak száma:... f b) részmunkaidben foglalkoztatottak száma:... f Tárgyhóban foglalkoztatottak száma összesen: 5. A foglalkoztatással összefügg személyi kifizetések a tárgyhónapban:... f a) teljes munkaidben foglalkoztatottak részére:... Ft b) részmunkaidben foglalkoztatottak részére:... Ft Tárgyhavi személyi kifizetések összesen: 6. A foglalkoztatással összefügg személyi kiadások jogcímén igényelt térítés összege: [az 5. pont összegének 95%-a] 7. A foglalkoztatással összefügg személyi kiadások jogcímén számított elleg összege:... Ft... Ft a) a tárgyhónapra járó térítés: [megegyezik a 6. pont összegével]... Ft b) a tárgyhónapra járó térítés és az elz havi elleg különbözete (eljel nélkül):... Ft [január havi igénylés kivételével, a 7/a) pont és az elz havi 7/c) pontban szerepl összegek különbözete, abszolút értékben; januárban a 7/a) pontban szerepl összeget kell beírni] c) az elleg összesen:... Ft [a 7/a) és 7/b) pontok összege az alábbiak szerint: - ha a tárgyhavi kifizetés nagyobb, mint az elz havi elleg összege, akkor a 7/a) pont összegéhez hozzá kell adni a 7/b) pont összegét - ha a tárgyhavi kifizetés kisebb, mint az elz havi elleg összege, akkor a 7/a) pont összegébl ki kell vonni a 7/b) pont összegét Január havi igényléskor a 7/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.] 8. A tárgyhónapban történt visszafizetés:... Ft [az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelzen tévesen igényelt térítés összege] 9. Az igényelt elleg nettó összege:... Ft [a 7/c) pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével] Dátum:... év... hó... nap P. H.... A jegyz (a társulás munkaszervezetének vezetje) aláírása... A polgármester (a társulás elnöke) aláírása 13

14 MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ szeptember 4. számú melléklet a 323/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez 9. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Adatlap a hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehet támogatás igényléséhez... év... tárgyhónap 1. Fvárosi Önkormányzat: KSH kódja:... [2 számjegy megyekód + 5 számjegy településazonosító] 3. A tárgyhónapban segélyre jogosító személyek száma: a) az Szt december 31-én hatályos rendelkezései szerint segélyben részesülk száma:... f b) az Szt. 37/B. (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülk száma:... f c) az Szt. 37/B. (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülk száma:... f d) az Szt. 37/B. (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülk száma... f e) az Szt. 37/B. (1) bekezdése alapján segélyben részesülk száma... f f) az Szt december 31-én hatályos 37/E. -ának (1) bekezdése alapján továbbfolyósításban részesülk száma: Támogatásban részesülk száma összesen: 4. A tárgyhónapra történt kifizetés: a) az Szt december 31-én hatályos rendelkezései szerint segélyben részesülk részére:... f... f... Ft b) az Szt. 37/B. (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülk részére:... Ft c) az Szt. 37/B. (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülk részére:... Ft d) az Szt. 37/B. (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülk száma... f e) az Szt. 37/E. (1) bekezdése alapján segélyben részesülk részére:... Ft f) az Szt december 31-én hatályos 37/E. -ának (1) bekezdése alapján továbbfolyósításban részesülk részére: Tárgyhónapra történt kifizetés összesen:... Ft... Ft 5. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés:... Ft [megegyezik a 4. pont összegével] 6. Az igényelt elleg összege: a) a tárgyhónapra járó térítés:... Ft [5. pont összegével megegyezik] b) a tárgyhónapra járó térítés és az elz havi elleg különbözete (eljel nélkül):... Ft [a január havi igénylés kivételével, a 6/a) pont és az elz havi 6/c) pontban szerepl összegek különbözete abszolút értékben; januárban a 6/a) pontban szerepl összeget kell beírni] c) az elleg összege:... Ft [a 6/a) és 6/b) pont összege az alábbiak szerint: - ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb mint az elz havi elleg összege, akkor a 6/a) pont összegéhez hozzá kell adni a 6/b) pont összegét - ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az elz havi elleg összege, akkor a 6/a) pont összegébl ki kell vonni a 6/b) pont összegét. Január havi igényléskor a 6/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.] Dátum:... év... hó... nap P. H.... a fjegyz aláírása... a fpolgármester aláírása 14

15 2010. szeptember ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL Módszertani ajánlás Szakmai Program elkészítéséhez Családsegítés szolgáltatás vonatkozásában Készítette: SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Elfogadta: A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet megbízásából létrejött Országos Módszertani Családsegítő Munkacsoport Országos Családsegítő Módszertani Munkacsoport A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet megbízásából létrejött Országos Módszertani Családsegítő Munkacsoport a családsegítés szolgáltatást működtető és fenntartó szerveztek segítése és támogatása céljából módszertani ajánlásokat fogalmaz meg. Az ajánlások célja, hogy iránymutatást adjanak adott tevékenységek ellátásához. A módszertani ajánlások jogi normákban előírtakon túli tartalmi elemi nem kötelező érvényűek, hanem a kívánatos és elérendő optimális szolgáltatási elemeket, tevékenység tartalmakat határozzák meg, melynek alkalmazása, felhasználása javasolt a családsegítés szolgáltatást végző szakembereknek, a szolgáltatóknak és fenntartóiknak. Jogszabályi háttér évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.) 92/B. (1) bekezdés c) pont, (2) bekezdés, 92/C. (1) bekezdés a) pont 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (továbbiakban: 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet) 5. (1) bekezdés d) pont 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről (továbbiakban: Szmr.) 5. (5) bekezdés, 7. (4) d) pont, 8. (1) bekezdés c) pont, 2. számú melléklet 2.1. pont I. Általános szabályok A szociális szolgáltatóknak és intézményeknek rendelkeznie kell Szakmai Programmal. A Szakmai Program megléte feltétele a működési engedélyeztetési eljárás megindításának. A működési engedély egyik feltétele pedig az, hogy a működést engedélyező szerv felkérésére az illetékes módszertani intézmény véleményezze és jóváhagyja a Szakmai Programot. A Szakmai Program egy alapdokumentum, amely a szolgáltatás beindításának szükséges feltétele, azaz egyrészt adminisztrációs kötelezettség a működési engedélyeztetési eljárás során, másrészt funkcióját tekintve egy leíró jellegű intézményi dokumentáció. 15

16 MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ szeptember A Szakmai Programot állami fenntartású szolgáltatás esetében az intézményvezető készíti el és a fenntartó hagyja jóvá. (Szt. 92/B. (1) bekezdés c) pont) A fenntartói jóváhagyás a gyakorlatban azt jelenti, hogy az intézményvezető által elkészített szakmai programot a fenntartó a saját Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon testületi ülés (pl.: képviselő testületi ülés, közgyűlés, társulási tanács ülése, illetékes szakbizottság ülése) elé terjeszti, majd a testület dönt a Szakmai Program jóváhagyásáról. A jóváhagyást a Szakmai Programon a Záradékolás, pecsét vagy bélyegző, illetve a fenntartó képviselőjének aláírása jelzi. A jóváhagyást emellett a testületi ülésről készült jegyzőkönyv kivonatával is igazolni kell, amely tartalmazza a fenntartó jóváhagyó döntését. Az állami fenntartó a szervezeti és működési szabályzat, a házirend, valamint a szakmai program jóváhagyását megtagadja, ha az nem felel meg az e törvényben, valamint a külön jogszabályban előírt feltételeknek. (Szt. 92/B. (2) bekezdés) A nem állami fenntartású szolgáltatás Szakmai Programját a fenntartó készíti el. (Szt. 92/C. (1) bekezdés a) pont) A Szakmai Programon szerepelnie kell a készítés és jóváhagyás keltének, valamint a fenntartó képviselője aláírásának nem állami fenntartó esetén is. A Szakmai Programot bármely szolgáltatást alapvetően befolyásoló belső szervezeti adottság, vagy külső környezeti tényező jelentős változása esetén módosítani szükséges. A Szakmai Programot legalább éves rendszerességgel ajánlott felülvizsgálni és a megváltozott feltételeknek megfelelően módosítani. II. A Szakmai Programmal kapcsolatos elvárások A Szakmai Program információt ad a szolgáltatást nyújtóknak, a szolgáltatást igénybe vevőknek, a működést engedélyező szervnek, egyéb érintetteknek, akiknek vagy jogszabályi felhatalmazás alapján, vagy egyéb okból információt kell kapni a szolgáltatás biztosításának keretfeltételeiről és a szolgáltatás tartalmáról. A Szakmai Program készítése során az alábbi alapelveket kell szem előtt tartani: - nyilvánosság - közérthetőség - áttekinthetőség - egyediség Nyilvánosság A Szakmai Program olyan intézményi dokumentáció, amelyet az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője, illetve hozzátartozója megtekinthet, ezért az ellátottak tájékoztatáshoz való jogának biztosítása szempontjából is lényeges, hogy a Szakmai Program a megfelelő szakmai tartalommal álljon rendelkezésre. A Szakmai Programnak az érintettek 16

17 2010. szeptember ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL számára hozzáférhetőnek és nyilvánosnak kell lennie. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény szabályai szerint a Szakmai Programot, mint a közfeladatot ellátó szerv működését meghatározó dokumentumot a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni. A hozzáférés fizikai és elektronikus elérhetőséget egyaránt jelent. A fizikai hozzáférés biztosítása azt jelenti, hogy a Szakmai Programot a szolgáltatásnyújtás helyén (több szolgáltatásnyújtási hely esetén valamennyi helyen) a szolgáltatást igénybe vevők és a szolgáltatást végzők számára elérhetővé kell tenni. Emiatt célszerű gondoskodni arról, hogy a Szakmai Programból elegendő példányszámú eredeti példány készüljön. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor az eredeti Szakmai Program hiteles másolatát kell rendelkezésre bocsátani. A Szakmai Programot védőborításban célszerű hirdetőtáblán kifüggeszteni. Amennyiben a dokumentum mérete ezt nem teszi lehetővé, akkor a hirdetőtáblán kell elhelyezni az információt arról, hogy kitől kérhető el megtekintésre a dokumentum. Az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvény szerint pedig elektronikusan is közzé kell tenni, úgy, hogy a hozzáférés legyen ingyenes és anonim módon igénybe vehető. A szociális szolgáltatóknak nemcsak arról kell gondoskodniuk, hogy saját honlapjukon közzétegyék adataikat, hanem a közadatkereső ( részére el kell juttatni az előírt adatokat is. Közérthetőség A Szakmai Programnak nyelvezetének a heterogén felhasználó csoport miatt közérthetőnek kell lenni, ugyanakkor törekedni kell arra, hogy a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő legyen a fogalomhasználat. Az idegen szavak, kifejezések használatát javasolt mellőzni, illetve célszerű fogalommagyarázatot tenni az igénybe vevők számára esetleg nem érhető kifejezések, fogalmak mellé. Áttekinthetőség A Szakmai Programmal kapcsolatban elvárás, hogy a dokumentum legyen áttekinthető, igényesen szerkesztett formátumú. Célszerű követni a Szakmai Program tartalmi követelményeire vonatkozó jogszabályi előírásokat pontonként, ez önmagában megadja a dokumentum fizikai felépítését és tartalmilag sem marad ki belőle kötelezően előírt elem. Több szociális és/vagy gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó intézmény esetében a Szakmai Program alapvetően két struktúra alapján épülhet fel: 1. Differenciáltan: az egyes szolgáltatások önálló Szakmai Programjainak összefűzésével, egy általános szabályokat és az egyes szakmai-szervezeti egységek közti kapcsolódási pontokat tárgyaló szakasszal kiegészítetve. 17

18 MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ szeptember Differenciált Szakmai Program 2. Integráltan: a Szakmai Program jogszabályban meghatározott kötelező tartalmi elemeinek felsorolása történik az egyes szolgáltatások vonatkozásában történő alábontással, speciális információk közlésével. Integrált Szakmai Program 18

19 2010. szeptember ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL A Szakmai Program szerkezetére vonatkozóan nincs jogszabályi kötelem, azonban a működési engedélyeztetési eljárás szabályaiból az következik, hogy minden szolgáltatásra vonatkozóan kell Szakmai Programmal rendelkezni. A szolgáltató, fenntartó dönthet arról, hogy minden nyújtott szolgáltatásra külön Szakmai Programot készít, vagy az integrált struktúrát követi, azonban az előbbi esetben is be kell mutatni az egyes szolgáltatások közti összefüggéseket, kapcsolódási pontokat. Már működő szolgáltatások és kevésbé változékony szolgáltatási stratégia esetén ajánlott az integrált Szakmai Program struktúra követése, mivel az egyes szolgáltatáselemek közti összefüggések jobban áttekinthetők. A Szakmai Program dokumentum formázása során ajánlott az alábbi szabályokat követni: 1. Legyen a Szakmai Programnak tartalomjegyzéke, amelyben a törzsdokumentumon kívül a mellékletek, függelékek is jelölve vannak. 2. Az oldalak számozottak legyenek. 3. A fejezet címek, alcímek számozása egységes és folyamatos legyen 4. A felsorolások, táblázatok, diagramok, ábrák azonosan legyenek formázva (különösen méret, elhelyezés, szegély, stb.) 5. A táblázatok, diagramok, ábrák számozottak legyenek, amelyre a szövegben történjen hivatkozás 6. A dokumentum minden szakasza azonos stílusban íródjon (betűtípus, betűméret, sorköz, stb. azonossága) Egyediség A Szakmai Programnak a szolgáltatásra vonatkozó általános szabályokon túl tartalmaznia kell konkrétumokat, amely a bemutatott szolgáltatásra egyedileg, tehát térben és időben korlátozottan érvényes, valamint tükröznie kell a szolgáltatás helyi szolgáltató rendszerbe való beágyazottságát. III. A Szakmai Program tartalmi elemei A családsegítés vonatkozásában a Szakmai Programnak kötelezően tartalmaznia kell az 1/2000. (I. 7.) SzCsM 5/A. (1) bekezdése szerinti tartalmi elemeket és e szakasz (2) bekezdés b), d) pontja szerinti mellékleteket. A Szakmai Program kötelező tartalmi elemei az alábbiak: 1. A szolgáltatás céljának, feladatának bemutatása a) a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása, b) a szakmai program megvalósítása várható következményeinek, eredményességének, az ellátó-rendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése, c) a más intézményekkel történő együttműködés módja d) a szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések leírása 19

20 MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ szeptember 2. Az ellátottak körének, demográfiai mutatóinak, szociális jellemzőinek, ellátási szükségleteinek bemutatása 3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 4. Az ellátás igénybevételének módja 5. A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja 6. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 7. Az intézményre vonatkozó szakmai információk, különösen a személyes gondoskodást végző személyeknek a létszáma és szakképzettsége a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szervezeti rendnek megfelelő bontásban 8. A feladatellátás tárgyi feltételeinek bemutatása A Szakmai Program ajánlott, a fentieket kiegészítő tartalmi elemei az alábbiak lehetnek: 9. Minőségbiztosítás, minőségirányítási rendszer bemutatása A Szakmai Programhoz kötelezően csatolandó mellékletek az alábbiak: 1. A szolgáltatás bevételeinek, kiadásainak alakulása (már működő intézmény esetén tárgyévi adatok, új szolgáltatás esetén tervezett adatok) 2. Szervezeti és Működési Szabályzat (új szolgáltatás esetén annak tervezete) A Szakmai Programhoz ajánlott csatolni a fentieken kívül az alábbi mellékleteket: 3. Dokumentációs lista (esetlegesen a használt formanyomtatványok gyűjteménye) 4. Házirend (szociális szolgáltatásnál nem kötelező, de amennyiben a szolgáltató úgy dönt, akkor készíthet) IV.1. A Szakmai Program tartalmi elemeinek részletes bemutatása A Szakmai Program kötelező és ajánlott tartalmi elemeiben az alábbi szempontokat javasolt részletesen tárgyalni, kifejteni. IV.1.1. A Szakmai Program kötelező tartalmi elemei 1. a szolgáltatás céljának, feladatának bemutatása a) a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása Kifejtésre javasolt tartalom: a szolgáltató küldetése a szolgáltató céljai (általános, speciális) a szolgáltatási stratégia bemutatása a szolgáltató Alapító Okiratban meghatározott alaptevékenysége és egyéb feladatai (kisegítő tevékenységek, vállalkozási tevékenységek) a) a szakmai program megvalósítása várható következményeinek, eredményességének, az ellátó-rendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése 20

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 -

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 - - 1 - A kormány benyújtotta az Országgyűléshez az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. A jelen

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 22.166/2008-SZMM

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

M ÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK

M ÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK modszertan.qxd 2010.04.21 18:10 Page 1 M ÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓKNAK Jelzõrendszer Szakmai program Adósságkezelés SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI INTÉZET BUDAPEST, 2010 modszertan.qxd

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi Ügyiratszám: 30.004/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÓOSZTÁL Y _~,,~~... SZOCIÁLIS OSZTÁLY ~., _... ~_~_~»..m"_h _. ~...._ 4401 Nyíregyháza,

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 11-3/2014. E L Ő T E

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen Szociális szolgáltatások változásai Debrecen Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások A 2009. január 1-től hatályba lépett Szt. szabályok az irányadók, nincs újabb strukturális változás 2009-től.

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza:

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 17/2016.(II.24.) KT határozata A Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményegysége Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról

Részletesebben

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita Közfoglalkoztatás Ujhelyi Zita Nemzeti Közfoglalkoztatási Program Közhasznú munkavégzés támogatása Közcélú foglalkoztatás Hagyományos közmunkaprogramok Egységes közfoglalkoztatás Cél: minél több munkára

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2006. Előkészítő: Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2006. május 25-i ülésére

Részletesebben

Út a munkához program. Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009)

Út a munkához program. Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009) Út a munkához program Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009) Az átalakítás céljai és alapelvei 2 Célok: a segélyezettek munkaerőpiaci pozíciójának javítása, a segélyezés

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MK/HU Érvényességi idő: 2009. 05. 20. 10 óra 30 perc a vizsgakezdés szerint. Minősítő neve, beosztása: Nagy László s.k. NSZFI főigazgató Készítő szerv: Nemzeti Szakképzési

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2010/III. Szakmai Hírlevél

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2010/III. Szakmai Hírlevél Szakmai Hírlevél 2010/III. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2010. október X. évfolyam 3. szám Tartalom HÍREK, AKTUALITÁSOK... 3 Új kiadványok az

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben