J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távol maradt: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. 6 képviselő-testületi tag: Bukovenszki Józsefné képviselő Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő Kiss András képviselő Mertusné Varga Katalin al Csorba Tibor Zoltán képviselő Suga László képviselő Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: Dr. Herczeg Tibor jegyző, címzetes főjegyző Jegyzőkönyvvezető: Pollákné Nagy Beáta ügykezelő köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban szereplő napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (6 igen) szavazattal elfogadta, az alábbiak szerint: N A P I R E N D : Napirend sorszáma 1. Napirend tárgya Javaslat az önkormányzat évi költségvetését megalapozó döntésekre: 2.1.Tájékoztatás a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodájának évi költségvetés-tervezetéről. Előterjesztő Előterjesztés módja írásban

2 Az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására Javaslat a helyi építési szabályzat, és település szerkezeti terv felülvizsgálatára. 2. Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására. írásban Javaslat az önkormányzat évi költségvetésére. Rendeletalkotás. Javaslat a szociális ellátásokról szóló helyi szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás Javaslat a évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására. 6. Javaslat a képviselő-testület évi munkatervére. 7. Indítványok, javaslatok írásban írásban írásban írásban I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetését megalapozó döntésekre. Előadó: 2.1.Tájékoztatás a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodájának évi költségvetés-tervezetéről. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy látható, hogy az idén is kell hozzátenni az óvoda költségvetéséhez, és még a múlt évi önkormányzatot terhelő kiadás se lett kifizetve, elszámolva. Elmondta, hogy nem tudja, megéri-e tagóvodaként működni, nem lehetne-e inkább leváln- a barcikai intézménytől, mert csak a mínusz termelődik. Nem lehet mindent a konyhára terhelni és a konyhai működésre fogni, hogy a konyha viszi el a rezsiköltséget. Gyerekek vannak az óvodában 45-en, az iskolában 100-on felül étkeznek, persze, hogy a konyhán csapódik le a költség, hiszen ott főznek nekik, ott használódik az energia, a víz, és termelődik a szennyvíz. De az óvodában is. Az önkormányzatnak mindig hozzá kell tennie a költségvetéshez, arról nem beszélve, hogy nem csak az önrésszel, de nagyon sok munkával, javítással, karbantartással is hozzájárul az óvoda működéséhez. elmondta, hogy jegyző úr már tájékoztatta a képviselő testületet arról, hogy mennyivel többe kerülne, ha önálló óvoda lenne. Az önkormányzaton múlik csak, hogy önálló óvoda legyen, ha úgy gondolják, hogy ettől többet tudnak az óvoda költségvetéséhez

3 3 tenni. A mostani költségvetésből látható, hogy valamennyi finanszírozást kaptak a konyhai dolgozókra is, valamint a gáz díjának előirányzata is csökkentésre került, ezer forinttal. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a képviselő-testület nem tárgyalta az elmúlt években az önálló óvodai feladat-ellátás hatásait, arról a testületet nem tájékoztatta semmilyen módon és formában. A múlt évi feladat-ellátási mód változása során vázolta a sajóivánkai és a szuhakállói részére, hogy milyen feltételek szükségesek az önálló óvoda fenntartásához. A tagóvoda évi finanszírozási igénye során, a tagintézményi költségvetésben szereplő gázenergia díj előirányzata nettó 800 ezer forintra lett csökkentve a hiány meghatározásához, tekintettel az intézmény fűtésének megváltozására. A 800 E Ft-ból 700 E Ft a konyhai működésnél került kiadásként tervezésre. Ennek az érvényesítéséhez azonban szükséges a fenntartó önkormányzattal, Kazincbarcikával az egyezségre jutás. elmondta, hogy beállították a megújuló energiaforrással működő kazánt, ami a melegvizet és a fűtést is biztosítja az épületben. A rezsiköltségek akkor is jelentkeznek, és ki kell fizetni, ha önálló lesz az óvoda, illetve ha tagóvoda marad. Kérdezte a jegyzőt, hogy az önálló óvodai feladat-ellátás milyen szervezési, költségvetési feladatokat jelentetene. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a kérdés sokkal összetettebb annál, hogy arról improvizatív módon alapos tájékoztatást és annak nyomán döntést lehetne hozni, különös tekintettel a évi köznevelési területet érintő jogszabályi, és finanszírozási változásokra. Elmondta, hogy amikor 2013 évben szintén a tagintézményi működési hiány miatt femerült annak a kérdése, hogy a biztonságos feladat-ellátás, az önkormányzati költségvetési teher csökkentése érdekében nem kellene-e az akkor még fenntartói jogosultságokkal rendelkező képviselő-testületnek valamilyen inézkedést kezdeményeznie, a megyei köznevelési intézkedési tervből felolvasott idézet alapján, a testület megnyugodott és nem tartott indololtnak semmilyen kezdeményezést. Úgy döntött a képviselő-testület, hogy a tagóvoda működésénél jelentkező finanszírozási hiány miatt esetleges önkormányzati, fenntartói intézkedés megtétele nem szükséges, nem indokolt az óvodai működés körülményeinek, struktúrájának vizsgálata, abban önkormányzati intézkedés kezdeményezése; az intézményi kihasználtság, a várható gyermeklétszám, a konyhai közműköltségek óvodai költségvetésre gyakorolt hatása miatt. Amennyiben a képviselő-testület, úgy gondolja, hogy az óvodai feladat ellátása érdekében, valamilyen szervezeti formaváltásra van szükség, akkor a képviselő-testület arra irányuló felhatalmazással döntsön az intézkedés hátterének kidolgozásáról, előkészítéséről. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy amikor ő ilyen helyen dolgozott ki kellett fizetni az étkezést az ott dolgozóknak is. Ezt már 2012-ben sem kellett, jó lenne, ha ezt vissza lehetne vezetni, legalább egy kisebb bevételre szert lehetne tenni. Kérte a képviselő-estületet, gondolkodjanak el ezen és hogy, későbbiekben még térjenek vissza erre. elmondta, hogy a dolgozók óvónők és a dajkák - a cafetéria költségből tudták az étkezést megoldani, amikor ez megszűnt nem volt igény rá továbbiakban. Kérdezi, a képviselő-testületet, hogy legyen-e kötelező a dolgozók részéről az étkezés. A költségvetést most tárgyalják, most kell határozatott hozni. Dr. Herczeg Tibor jegyző kérte Martusnév Varga Katalin képviselőt, tagóvodavezetőt, hogy vezetőként tájékoztassa a képviselő-testület tagjait az óvodai elkalmazottak munkahelyi étkezésének szabályairól. Mertusné Varga Katalin al tagóvodavezető, elmondta, hogy az óvodai dolgozók nem kötelezhetők az ottani étkezés igénybevételére. Az óvónők és a dajkák nem veszik igénybe a munkahelyi étkezés lehetőségét, amitóta a munkáltató megszüntette a melegétkezés támogatását. Otthonról bevitt ennivalót melegítenek és fogyasztanak a csoportban, a gyerekekkel.

4 4 Elmondta, hogy a költségvetésre visszatérve, tavaly 45 gyermek volt beiratkozva az óvodába, szeptember óta 6 fővel bővült és várhatóan ez a létszám még változni fog. elmondta, hogy az 51 főben vannak sérült gyerekek is, akik több létszámnak számítanak. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy áprilisban pedig ismét változás lesz az óvodai létszámban, az iskolába való beiratkozások miatt. Kérdezte a től, hogy milyen adatok birtokában kell ahhoz lenni, hogy egy szervezeti formaváltásban egyáltalán gondolkodjon a képviselő-testület, hogy el tudják dönteni érdemes-e változtatni a jelenlegi működési formán, vagy sem. elmondta, hogy azt kell megvizsgálni, milyen költséggel járna, ha önálló óvoda lenne az intézmény; illetve most milyen költséggel bír, és mennyi a kettő különbözete. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy amennyiben a képviselő-testület ez irányban gondolkodik és indokoltnak látja a változtatást, - ahogyan azt tavaszán is jelezte - fel kell kérni egy külső közoktatási szakértőt, a lehetőségek, feltételek, kötelezettségek objektív feltárása érdekében, különös tekintettel a megváltozott köznevelési feladatellátás rendjére. Jelen pillanatban Szuhakállónak nincsen óvodája, ha a képviselő-testület önálló óvodát vagy társulási székhelyekénti feladat-ellátást szeretne, az egy teljesen új intézmény alapítását jelentené, amelynek lehetnek hátrányai, de járhat előnyökkel is. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy szerinte ennek alaposan utána kell járni, ezért javasolja a képviselő testületnek bízzanak meg egy külső szakértőt. A fenntarthatóság, a finanszírozhatóság érdekében a képviselő-testületnek felelős döntést kell hoznia. Elmondta, hogy ez a kérdés csupán a pénzről szól arról, hogy az önkormányzat mit engedhet meg magának és mit nem. Mertusné Varga Katalin al elmondta, hogy mióta kazincbarcikai tagóvodához tartoznak, annak a dolgozók semmilyen hátrányát nem látják. Szakmai, illetve minden területen maximálisan számukra is biztosítva vannak azok a feltételek, lehetőségek, melyek a kazincbarcikai óvodák dolgozói számára is. Munkájukat elismerik, és ugyan úgy értékelik. Csorba Tibor Zoltán képviselő kell változtatni. elmondta, hogy ha egyszer valami jól működik, azon nem Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy az elmúlt 2 évben jelentősen megváltozott az államit támogatás rendje. A közös feladat-ellátáshoz nem társul plusz támogatás, mint ahogyan az előző években a kistérségi normatívák jelentkeztek. A megváltozott állami támogatás miatt, szükséges lehet a feladat-ellátás módjának a felülvizsgálata. Mertusné Varga Katalin al elmondta, hogy meg kellene várni a 2013-as év pénzügyi elszámolását, hogy tiszta képet kapjanak a múlt évi hiányról. elmondta, hogy ő úgy tudja, azt mondta neki a tagóvodevezető, hogy volt már valamilyen óvodai értkezlet, ahol erről beszéltek. Mertusné Varga Katalin al rövid időn belül meglesz az elszámolás. elmondta, hogy pontos számokról nem volt szó, de Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az előző év zárszámadása során április közepén szokta Kazincbarcika város a pénzügyi elszámolást megküldeni. Elmondta, hogy azt a kérdést kellenes inkább egyértelműen tisztázni, hogy a felmerülő problémával akar-e foglalkozni a képviselő-testület, vagy sem.

5 5 javasolta, hogy a évi működés pénzügyi elszámolásának ismeretében térjen vissza a tagóvodai feladat-ellátás kérdésére a képviselő-testület. A képviselő-testület a javaslattal egyhangú (6 igen) szavazattal egyetértett. A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodájának évi költségvetéstervezetének vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 6 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (6 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 1 / ( II. 0 3.) H at á r o za t A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája évi költségvetéstervezetéről. 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája feladat-ellátási hely évi költségvetés-tervezetét a jkv. melléklete szerint megvitatta, azt tudomásul veszi, a határozat 2. pontjában foglaltakkal. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátási hely évi működéséhez szükséges E Ft önkormányzati finanszírozást biztosítja, évi költségvetése terhére, az óvodai ellátásra létrejött feladat-ellátási szerződés alapján. A képviselő-testület falhatalmazza a t a évi tagintézményi költségvetésben érvényesítendő változások kezdeményezésére a székhely önkormányzatnál. 3. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetése terhére biztosítja, a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátási hely évi működéséhez át nem adott E Ft önkormányzati finanszírozást, az óvodai ellátásra létrejött feladat-ellátási szerződés alapján. 4. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi tagóvodai működés pénzügyi elszámolásának konkrét ismeretében visszatér a tagóvodai feladat-ellátás felülvizsgálatának kérdésére. Felelős:, intézményvezető Határidő: értelemszerűen 2.2. Az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy úgy emlékszik, hogy amikor a múlt évben javasolta, hogy az önkormányzati alkalmazottak Erzsébet-utalvány juttatást kapjanak, a tagiskolai működés elszámolása maradványának a terhére, felvetette azt is, hogy ezek a dolgozók

6 6 munka- illetve védőruhajuttatásban részesüljönek. Kérdezte, hogy ebben a juttatásban részesültek-e az érintett alkalmazottak: a konyhai dolgozók, az orvosi kisegítő. elmondta, hogy az élelmezésvezetővel abban egyeztek meg, hogy a konyhai dolgozók idén kapnak munka- és védőruhát; tavaly nem volt rá lehetőség, ezért az idei évben megpróbálják ezt pótolni. Kérdezte, hogy az orvosi kisegítőnél mire gondol a képviselő. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy számára is a takarításhoz legalább egy papucsot, egy köpenyt biztosítani kellene. Kérdezte a től, hogy évben, valóban nincs semmilyen lehetőség valamilyen, egyéb kiadás terhére, annak, hogy az érintett alkalmazottak legalább ugyanazt a béren kívüli juttatást, az Erzsébet-utalványt ugyanúgy megkapják mint tavaly. elmondta, hogy nem lát erre esélyt. A napokban vált nyilvánvalóvá számára, a Munkaügyi Hivtal munkatársának tájékoztatása szerint, hogy több, mint 2 millió forint támogatást vissza kell fizetnie az önkormányzatnak a évi Start-munka kapcsán. Ennek az az oka, hogy a kért és engedélyezett létszámkeretek nem voltak mindig feltöltve, de a támogatást a teljes létszámra megkapta az önkormányzat. Ezt a kiadást nem is tartalmazza a évi költségvetés. kérdezte, hogy valamelyik tervezett kiadásból nem lehetne- Bukovenszki Józsefné képviselő e lefaragni. elmondta, hogy nem lát erre lehetőséget. Ha a képviselőnek van rá javaslata, tegye meg. Elmondta, hogy az ÉHG által nyújtott támogatások hiányozni fognak, és ezt nem tudják mivel pótolni. Emellett a költségek pedig egyre magasabbak lesznek. Jelenleg nem ismert olyan bevételi forrás sem, amellyel nem számoltak. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő kérdezte, hogy a Start-munkaprogrammal nem érhető-e el olyan megtakarítás, amelynek terhére biztosítani tudnák a dologzók béren kívüli juttatását. A fűtési módok változása miatt nem jelentkezik-e felhasználható megtakarítás. elmondta, hogy a Start-munka előirányzatai, csak a programokban meghatározott tevékenységekre fordíthatók. A Hivatal, az Egészségház az óvoda fűtésénél, már eleve a csökkentett kiadással számoltak, így nem keletkezik maradvány. Emellett ezekkel a fűtési rendszerekkel lehet még bármilyen gond, ami miatt vissza kell állni, hacsak időszakosan is, a gázfűtésre. Mindkét helyen jelentkeznek gondok, problémák; a rendszerek üzemeltetése még betanulás alatt van. Ha sikerül a jövő téli fűtőanyagot is megtermelni, előállítani, akkor esetleg lehet még megtakarítás. Kiss András képviselő kérdezte, hogy van-e lehetőség évközben visszatérni a kérdésre, annak fényében, hogy hogyan alakul az önkormányzati költségvetés. elmondta, hogy visszatérhetnek rá bármikor. Jelenleg még néhány tervezett bevétel teljesülése, mint pl. a Közalapítvány támogatása, is kétségesnek látszik. Saját részéről jelenleg nem lát fedezetet a juttatásra. Elmondta, hogy az idei év költségvetésében, a gépjárművek vizsgázatására forintot különítettek el; megpróbálják esetleg ezt a Startmunkára átcsoportosítani. Ha lehetséges az idén módosítanak javítási költségek Start-munkán belüli elszámolhatóságán is. A kisgépek, bozótirtók javítását Sajóbábonyban lehet megoldani, ahol 3 darab bozótirtó javítása ÁFA. A STHIL-től kiküldtek egy t, hogy gépenként forintot tartalékoljon az önkormányzat a gépek javítására. A gépek jók, csak nem szakemberek kezelik, és ha elromlanak javíttatni kell azokat. A javítás költségei pedig az önkormányzati költségvetést terhelik. A járműveknek lejárt a műszakija, vizsgáztatni, karbantartani kell őket.

7 7 Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy a gépeket ugyanazok a személyek kezelik-e, vagy mindig más. Véleménye szerint, ha mindig egy-egy alkalmazott kezel egy-egy gépet, járművet, akkor azzal nem lehet nagyobb hiba, hiszen hozzászokik a használatához. elmondta, hogy ez egy cégnél lehetséges, ezt már milliószor elmondta a képviselőnek, de a Start-munkában nem. A gépeket azok kezelik, akik éppen akkor jönnek dolgozni és papírjuk van hozzá. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy a gépeket ki kellene osztani állandó állománynak, akik azok akik kezelhetik és felelnek is érte. Felelősségteljes munkát kellene megkövetelni. Nem régi gépekről van szó, hiszen csak 1-2 éve lettek beszereve. Nem szabadna állandóan elromlaniuk. kérdezte a képviselőtől, hogy szerinte, hogy lehet felelősséget vállaltatni egy közfoglalkoztatottal a gépek használatáért. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy felelősségteljes munkát kellene megkövetelni és azt következetesen ellenőrizni. elmondta, hogy többször mondta már a képviselőnek, hogy nézze meg, győződjön meg róla milyenek a közfoglalkoztatásban résztvevők. Elmondta, hogy ha valaki megmondja, megmutatja neki, hogy hogyan lehet ezektől az emberektől felelősségteljes munkát megkövetelni, úgy fogja csinálni, de jelenleg másképp nem tudja. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy a és az irányító feladata mindez. Ők a férfiak, ők a szakemberek. Nem belőle kell mumust csinálni a közmunkások előtt. Mindenki végezze el tisztességgel a feladatát amit vállalt, ami a dolga, akkor nem lesz gond. elmondta, hogy sajnálja, hogy a képviselő nem képes megérteni, hogy ezekből az emberekből ő nem képes többet kihozni. Csorba Tibor Zoltán képviselő napirendi alpont tárgyalásához. ügyrendi kérdésként javasolta, hogy térjenek vissza a Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy a későbbiekben úgyis visszatérnek a startmunka kérdéseire, de jelenleg épp a kezdett el ezekről beszélni a napirenden belül. A napirendhez kapcsolódóan javasolta, hogy arra később térjenek vissza, tartalékoljanak a dolgozók juttatására. elmondta, hogy lehet tartalékolni, de akkor mondja meg a képviselő, hogy miből. Ő továbbra sem lát erre lehetőségét, az edigi vita során sem merült fel semmilyen megoldási lehetőség. Az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározásának vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 6 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (6 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 2 / ( II. 0 3.) H at ár o z at Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról.

8 8 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetési rendeletében az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásra költségvetési fedezetet nem biztosít, előirányzatot nem tervez. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása során, megviszgálja az előirányzat biztosításának évközbeni lehetőségét. Felelős: Határidő: értelemszerűen 2.3. Javaslat a helyi építési szabályzat, és település szerkezeti terv felülvizsgálatára. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő kérdezte, hogy a felülvizsgálat miért nem valósult meg az elmúlt évben, hiszen akkor is tervezve volt a költségvetésben. Kérdezte, hogy a felülvizsgálat elmaradásának az oka a forrás hiánya, vagy más volt-e. elmondta, hogy a felülvizsgálat nem valósult meg, és ez a tervezett összeg is kevés lesz rá. Mertusné Varga Katalin al kérdezte, hogy ezt akkor is kötelező-e megcsináltatni, ha nincs rá pénz. Kérdezte, hogy mekkora lehet ennek a valós pénzbeli igénye. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy 2012-ben telt le a rendezési terv felülvizsgálatára irányadó 10 év. Ez ugyanúgy kötelezettsége az önkormányzatnak, mint pl. a közvilágítás; jogszabályi előíráson alapul. Várható ebben a tárgykörben is ellenőrzés, melyre a kormányhivatal részéről tematikusan, ütemezve kerülhet sor. A múlt évben felhívták a figyelmet, melyek azok a kötelező feladatok, amelyeket időszakosan köteles az önkormányzat képviselő-testülete elvégezni, felülvizsgáltatni, vagy hiányosság esetén megcsináltatni. Ebben a tárgykörben is bármikor előfordulhat vizsgálat az önkormányzatot érintően, és ha a településrendezés helyi eszközeinek jogszabályban rögzített felülvizsgálata nem valósul meg, a HÉSZ nem fog megfelelni emiatt, a hatályos jogszabályi előírásoknak, előfordulhat, hogy az önkormányzat automatikusan kizáródik minden pályázati lehetőségből. Az a cég (Provincia Kft.) amelyik a rendezési tervet készítette 2002-ben, még létezik, a térségben dolgoznak, és tőlük lehet árajánlatot kérni a felülvizsgálatra ben 1,5-2 millió forint körüli összegért készült a rendezési terv, pályázati támogatásból. Mertusné Varga Katalin al elmondta, hogy amennyiben ebben az évben sem valósul meg a felülvizsgálat, 2 évet csúsznak a kötelezettség teljesítésével. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy a felülvizsgálatot illetően, az elhangzottakból arra lehet következtetni, hogy a képviselő-testületnek nincs mérlegelési lehetősége. A folyamatot el kell indítani, az ajánlatokat a munka elvégzésére be kell szerezni. elmondta, hogy a következő testületi ülésre az árajánlatot meg fogja kérni, s akkor tisztán láthatnak a valsó forrásigény kérdésében is. A helyi építési szabályzat, és település szerkezeti terv felülvizsgálatának vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 6 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (6 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

9 9 3 / ( II. 0 3.) H at ár o z at Helyi építési szabályzat, és település szerkezeti terv felülvizsgálatáról Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat helyi építési szabályzatának, és település szerkezeti tervének felülvizsgálatáról dönt, melyhez szükséges előirányzatot, költségvetési fedezetet a évi költségvetési rendeletében biztosítja. A felülvizsgálat várható költségkihatásának megállapításához szükséges árajánlatot a, a képviselő-testület soron következő ülésére szerezze be. Felelős: Határidő: értelemszerűen II. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására. Előadó: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A döntéshozatali eljárásban 6 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (6 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: III. N A P I R E N D 4/ (II.03.) Hat ározat Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról. 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 29/A a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 29/A b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez. Felelős: Határidő: értelemszerűen Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetésére. Rendeletalkotás.

10 10 Előadó: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Csorba Tibor Zoltán képviselő képviselő elmondta, hogy a költségvetés számai szerinte irányszámok, azokról nem nagyon lehet mit mondani. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy meglepte az, hogy a beszámítás összege évbe a 0%-os sávba esik. Megítélése szerint, nem egyértelmű, hogy az előny vagy hátrány az önkormányzat számára. Hiszen ez azt jelenti, hogy a településen nem képződik jelentős helyi adó-, iparűzési adó bevétel, az itt élő lakosok adótermelő képessége is alacsony. Ebből következik, hogy a lakosság életszínvonala, jövedelme, életkörülményei elmaradnak azoktól a településektől, ahol helyi jelentős mértékű helyi adó képződik a vállalkozások részéről. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy beszámítás összege valóban nem a lakosság adóerő képességétől függ, hanem a településen működő vállalkozások adóerő-képességétől, az iparűzési adótól. Az egy főre eső adóerőképesség nem éri el az Ft-ot a településen. Ez valóban nem pozitív dolog az önkormányzatnak. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy szerinte sok a kiadás a járművekre, és azzal lehetne kissé csökkenteni a költségeket, ha a helyi vállalkozásoknál vásárolnák meg az esetleges alkatrészeket, eszközöket, hogy ne kelljen feleslegesen km-eket utazni, minél kevesebbe kerüljön az önkormányzatnak és, hogy gazdaságosabban jöjjön ki a költségvetésből. Ha bármilyen eszközt, alkatrészt helyben is meg lehet venni olcsóbban, akkor nem kell fölöslegesen utazni. elmondta, hogy a járművek minimálisan vannak használva. Jelenleg a Suzuki-val történik az élelmiszer segély osztása, illetve rossz idő eseté a helyi polgárőrség azzal járőrözik a településen. A kisgépek javítása pedig a Start-munkán belül van megoldva, és az azt a költségvetést érinti csak. Minden anyagot, amit lehet megpróbálnak a múcsonyi Barkácsboltban beszerezni. A szuhakállói helyi kereskedő, Matisz József, az elmúlt évben többször volt a hivatalban, de egyszer nem hozta be, hogy mit, mennyiért lehet tőle beszerezni. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy nem csupán erről van szó. Nyitott Szuhakállóban egy kisgép-, járműalkatrész üzlet. Tőlük kellene az eszközöket, a javítást megrendelni, hiszen helyi vállalkozók, ide fizetik az iparűzési adójukat. elmondta, hogy személyes tapasztalata az, hogy nem lehet összehasonlítani azt a szakembert aki évek óta ezzel foglalkozik, egy olyannal aki most kezdte a tevékenységét. Kérdezte, a képviselőtől, hogy véleménye szerint melyik szakember lesz az, aki hamarabb megtalálja a hibát és szakszerűbben, hatékonyabban elvégzi a javítást. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy úgy tűnik, a fiatal-ellenes. Lehet valaki idősebb szakember, lehet, hogy egyáltalán nem ér annyit a tudása, mint egy fiatalnak. De itt nem erről van szó, hanem a költséghatékonyságról. Arról, hogy nincs pénze az önkormányzatnak és takarékoskodni kellene mindenen. kérte Kiss András karbantartót, hogy egy következő javítás, beszerzés alkalmával, kérjen árajánlatot mindkét helyről. Kérdezte, hogy a képviselők soknak tartják-e a célra tervezett 400 E Ft-ot, csökkentésk-e azt. Elmondta, hogy a tervezett összeg mögött még nincs tapaszatalat, az az évben derül ki. Nem hiszi, hogy bárki azzal vádolhatná, hogy túlköltekezik. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy nem szükséges az előirányzat csökkentése. Ha nem kerül felhasználásra, akkor úgyis megmarad. Javasolta, hogy a Start-munkaprogramban a

11 11 munkaruhán kívül védőitalra is kellene elkülöníteni valamennyi összeget. Munkavédelmi szempontból a védőital kötelező, nyáron és télen is szükséges a dolgozók számára ezt biztosítani, amit nem kapnak meg. Az sem helyes, hogy azt hallják, azt mondja a, hogy ő vitte a munkásoknak saját pénzén a védőitalt. elmondta, hogy a téli átmeneti munkán belül, amely április 30-ig tart, nem engedélyezték a védőital vásárlását. A márciustól induló mezőgazdasági programban van tételesen felsorolva a védőital is ban 5 raklap védőitalt szállítottak ki, míg a környező településeken ezt nem engedte a Munkaügyi Központ; azt mondták, hogy a közkút vize szolgáltatja a védőitalt. Az idei Start-munka költségvetési tárgyalásán dől el mi az, amit engedélyeznek és mi az, amit nem, de a keretösszeg nem változik csak az összetétele. Finanszírozásból most 60% utaltak, de február 15-ig 100%-kal el kell tudni számolni. Számlákat csak arról lehet leadni, amit engedélyez a Start-munka. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy a közkút nem hivatkozás. Nem szaladgálhatnak vízért munka közben, sok helyen már közkút sincs. A téli védőital pedig kötelező. elmondta, hogy a védőital nem ezen múlik. Ha engedik a Startmunka költségvetésében, akkor lesz, ha nem engedik, nem lesz. Ha valamire azt mondják, hogy nem lehet, akkor nem lehet. Ez rajta kívül álló ok. Ezen felül, csak saját költségvetés terhére lehet biztosítani. Javasolta, hogy amikor lesz a képviselőnek ideje, jöjjön be hozzá, nézzen meg egy programot, hogy megértse, mit hogyan lehet és kell elszámolni. Dr. Herczeg Tibor jegyző kérdezte, hogy feltűnt-e a képviselő-testületnek, hogy 8,5 millió Ft-os bevételi hiánya van a költségvetésnek. elmondta, hogy a évi start-munka elszámolás után visszfizetendő 2.1 M Ft kiadásként tervezésre nem is került. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy remélhetően tud az önkormányzat pályázni, amivel esetlegesen ki tudja egyenlíteni a tartozásait. Kérdezte, a szemétszállítási díjjal kapcsolatban, hogyan fog működni, illetve mennyit kell majd fizetni. elmondta, hogy a szemétszállításnál a szolgáltató a lakossal köti majd meg a szerződést. Drótos Sándorné (szemészállítási díj beszedésével volt megbízva) elküldte -ben a kintlévőségeket, melynek összege Ft. Az önkormányzatnak minden ingatlan után ki kell fizetni a szállítási díjat, függetlenül attól, hogy ott életvitelszerűen nem lakik senki. Május környékén talán a Zöld Völgy Kft-nek meglesznek az engedélyei, az ürítési összeg 407 Ft+ÁFA alkalmanként. Nagy gondot okoz a számlázás a lakosság felé, melyet az ideiglenes szolgáltató nem akar ellátni, azt mindenképp az ökormányzatokra akarja hárítani. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő kérdezte, hogy költségvetés bevételi hiányának milyen következményei lesznek, vannak az önkormányzatra nézve, hogyan fogják tudni a évi költségvetést végrehajtani. Kérdezte, hogy milyen irányelvek mentén kellene a képviselőtestületnek elindulnia a teljesíthetőség érdekében. elmondta, hogy szerinte hitelt kell felvenni, nem lát más megoldást. Másképp nem tudják a kiadásokat finanszírozni, a kötelezettségeket teljesíteni. A működésképesség megőrzését szolgáló állami támogatás léte és mértéke bizonytalan. Bízott abban, hogy az önkormányzati feladatok finanszírozása megvalsóul az állam részéről, de arra nem került sor. Heteken belül várható, hogy a Munkaügyi Hivatal felé vissza kell fizetni a fel nem használt évi támogatást, illetve ott van még a tagóvoda évi 5 milliós tartozása is. A hulladékszállításnál akár inkasszó is előfordulhat.

12 12 Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy az óvodai konyha és az óvoda közötti költségmegosztás miatt, ráadásul most már a közműdíjakat is havonta fiezni kell. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az ÉHG Zrt. az önkormányzattól fogja kérni a 339 lakott ingatlanra vonatkozó szolgáltatási díjat, amelyből 30 ingatlan tulajdonosa évek óta nem fizeti meg a közszolgáltatás idíjat, ezért van csak 300 lakott ingatlannal számolva a bevételi oldalon. A lakosok januártól fogják fizetni az 1910 Ft/hó szemétszállítási díjat, mellette a Ft kommunális adót. Az biztos, hogy az önkormányzat szedi be majd a díjat, de még nem tudni kinek és hogyan. Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy mindenhol ugyanennyit kell-e majd fizetni mint Szuhakállóban, valamint most már Sajókaza is fog-e fizetni? elmondta, hogy Sajókaza szemétszállítási díjával kapcsolatban nem tud mit mondani. Az ÉHG minden településsel külön kötött szerződést. A társulási tanács ülésén elmondta, hogy ha Sajókaza nem fog fizetni, akkor Szuhakálló sem fizet, hiszen a hulladéklerakóhely sokkal közelebb van Szuhakállóhoz, mint Sajókazához. Eddig csak az előnyöket élvezték, hiszen nem fizettek díjat, és kapták az iparűzési adót. A Zöld Völgy Kft.-nél egyforma lesz a fizetés összege. Az önkormányzat képviselő-testületétől függ milyen kedvezményeket ad a lakosságnak a szemétszállítási díjhoz. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy 2014.évi költségvetés tervezése során az következett be, amire év során többször felhívta a képviselő-testület figyelmét az előterjesztésekben, a testületi üléseken ban nem keletkezett számottevő, szabad felhasználású pénzmaradvány, mint 2012-ben az adósságkonszolidációt követően. Hiányzik a Közalapítványtól,az az ÉHG Zrt-től származó 3-4 millió forintos bevétel is, amivel évről évre számolhatott az önkormányzat; illetve az iskola működéséből származó, esetenként több millió forint összegű maradvány, mellyel az önkormányzat gazdálkodhatott. Ez amellet igaz, hogy a konyhai feladat-ellátáshoz 5-6 M Ft többletbevételre tett szert az önkormányzat 2013-ban, az iskolai gyermekétkeztetés kapcsán. Jelentős gondot okoz, a tagóvoda működése során, az a kötelezettségteljesítés halasztás, melyet amit 2013-ban nem teljesített az önkormányzat, így az a évi költségvetést terheli. Ennek a helyzenek a veszélyeire is felhívta a figyelmet 2013-ban. A évi tagóvodai 2,6 millió forintos tagintézményi finanszírozás, Szuhakálló önkormányzata részéről jelenleg csak egy óhaj, mert a kimutatások a tagntézményi költségvetésben 5 millió forint feletti finanszírozási igényt tartalmaznak. A évi költségvetés kondíciói amellett ilyen rosszak, hogy évvel ellenétben a beszámítás összege sem jelentkezik, az állami támogatásokat nem csökkenti. Felhívta a figyelmet a pályzati támogatásból megvalósuló beruházások Szuha-patak árvízvédelmi munkái önkormányzati saját forrás igényének biztosítási kötelezettségére, melyek szintén további finanszírozási nehézséget fognak okozni. Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy idén a mozgáskorlátozottaknak hogyan alakulnak a gépjármű adó fizetési feltételei. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy mozgáskorlátozottak számára teljesen megváltoztak a gépjármű adómentesség szabályai, melyről az érinetettek időben, több alkalommal személy szerint is értesítésre kerültek. elmondta, hogy a településen nagyon sok vállalkozás megszűnt, és így az iparűzési adó is egyre kevesebb. Nagy üzemek, cégek nem települnek a községbe. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy sok vállalkozásnak más székhelye lett és oda fizetik az iparűzési adót ezek a cégek.

13 13 Mertusné Varga Katalin al elmondta, hogy a költségvetésban csak azok a kiadások vannak tervezve, amelyek nagyon szükségesek, s még azok is megszorításokkal. Az önkormányzat évi költségvetésének vitáját a kéépviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 6 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (6 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozását a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, ére és a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. (3) Az önkormányzat évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

14 14 (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - törvény szerinti illetmények, munkabérek E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - működési célú pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási jellegű kiadás E Ft (5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (8) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát. (9) A 6. melléklet tartalmazza az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (10) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet. (13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. (14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a közös önkormányzati hivatal létszámával együtt - 17 főben állapítja meg. (16) A évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 49 fő. (17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg. III. fejezet A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

15 15 3. (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. (3) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - felhalmozási kiadás E Ft (4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (5) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 9 fő. IV. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a t, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 5. (1) A 2. (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 E Ft erejéig a jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. (2) A 2. (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti. IV. fejezet Záró rendelkezések 6. (1) A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1- jétől kell alkalmazni. (2) Hatályát veszti a évi zárszámadásról szóló 5/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet. Dr. Herczeg Tibor

16 16 jegyző címzetes főjegyző IV. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a szociális ellátásokról szóló helyi szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás Előadó: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy a szociális ellátással kapcsolatban minden jogszabályi feltételhez van kötve, a rendelet-tervezet is ehhez igazodik. A szociális ellátásokról szóló helyi szabályozás felülvizsgálatának vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 6 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (6 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésében; 26. -ában, 32. (1) b.) pontjában és (3) bekezdésében, 43/B. (1), (3) bekezdéseiben, 48. (4) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, ában és a 132 (4) bekezdésenek a)-g) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbiakat rendeli el: I. fejezet I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések, hatásköri szabályok 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Szuhakálló község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott természetes személyekre. (2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) és e rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket a.) a helyi önkormányzat képviselő-testülete,

17 17 b.) a települési önkormányzat e, c.) a települési önkormányzat jegyzője gyakorolja (3) A képviselő-testület a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek gyakorlásából a re átruházza: a.) a méltányossági ápolási díj, b.) az önkormányzati segély, c.) a méltányossági közgyógyellátás; d.) az étkeztetés megállapításával összefüggő feladat- és hatáskört, ideértve a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátás visszafizetésére való kötelezést, valamint a megtérítés elrendelése esetén a méltányosságból történő elengedés, csökkentés és részletfizetés engedélyezését is. 2. A rendelet alkalmazásában az Sztv. 4. -ában megfogalmazott értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni. Eljárási rendelkezések 3. (1) A szociális ellátásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, a hatósági ellenőrzésre az Sztv ig terjedő rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához, a kérelmező köteles a maga és családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és az erre vonatkozó a rendeletben előírt tartalmú igazolásokat becsatolni. (3) A rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelmeket a rendeletben meghatározott kivételekkel - a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) mellékletei által rendszeresített nyomtatványokon kell benyújtani, a Kormányrendelet mellékletei szerinti nyomtatványokban meghatározott nyilatkozatok egyidejű csatolásával. Amennyiben a Kormányrendelet mellékletei nem tartalmaznak jövedelemnyilatkozatra vonatkozó részt, illetve a Kormányrendeletben meghatározott kérelem nyomtatványok mellett - amennyiben azok vonatkozásában a Kormányrendelet nem tartalmaz a jövedelemnyilatkozat-nyomtatványra vonatkozó előírást a Rendelet 1. mellékletében meghatározott jövedelemnyilatkozatot kell csatolni. (4) Az Sztv. 10. (2)-(3) bekezdése szerinti időtartamra vonatkozó jövedelemnyilatkozatban megjelölt rendszeres jövedelmekről, a nyilatkozathoz igazolásokat kell csatolni. a.) Rendszeres jövedelmek esetében ilyen igazolás: aa) munkáltatói igazolás, ab.) TB ellátás, és a nyugellátás összegéről a postai szelvény, folyószámla kivonat, ezek hiányában a folyósító szerv igazolása; ac.) az Flt. alapján folyósított ellátásokról postai szelvény, folyószámla kivonat ezek hiányában a folyósító szerv igazolása. b.) A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetében az ellátást kérelmezőnek az alábbi igazolásokat kell jövedelemnyilatkozatához csatolnia: ba.) mezőgazdasági tevékenységből, egyéni vállalkozásból származó jövedelem igazolása, bb.) őstermelői tevékenységből származó jövedelem igazolása,

18 18 bc.) adóbevallás vagy annak hiteles másolata. c.) Azokról a nem mérhető jövedelmekről, amelyek a fenti igazolásokkal nem alátámaszthatók, a kérelmező a Rendelet 2. melléklete szerint nyilatkozik. (5) Az ügyfél a (3) bekezdésben meghatározott iratokat a kérelem benyújtásakor, illetve hiánypótlási felhívásra 8 napon belül köteles becsatolni, tekintettel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 31. (2) bekezdése szerinti jogkövetkezményre. (6) A szociális ellátások iránti kérelmet a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban. Hivatal) kell benyújtani, az egyes ellátásfajtákra rendszeresített nyomtatványon. (7) A Hivatal ügyintézője a kérelmeket gyűjti, döntésre előkészíti, majd azokat a hatáskör gyakorlójának továbbítja úgy, hogy a kérelem az eljárási határidőn belül elbírálásra kerüljön. (8) A Hivatal ügyintézője a kérelmező által benyújtott igazolásokat, nyilatkozatokat előkészítő munkája során ellenőrzi, a hatáskör gyakorlójának utasítására, az ügyfél kérelemben foglalt nyilatkozatainak alátámasztására 3. melléklet szerint környezettanulmányt készít. Fél éven belül készített környezettanulmány ha a benyújtott igazolásokkal, nyilatkozatokkal nem áll ellentétben ismételten felhasználható. (9) A havi rendszerességű szociális ellátások folyósítására a.) jogosult kérelmére és adatszolgáltatása alapján tárgyhónap utolsó banki napján lakossági folyószámlára utalással; b.) tárgyhónapot követő hónap 5-éig, készpénz-kifizetéssel a Hivatalban kerül sor. (10) Az eseti jelleggel megállapított szociális ellátásokat (alkalmankénti önkormányzati segély), az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül kell az ügyfél részére folyósítani, illetve kifizetni. II. fejezet I. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Aktív korúak ellátása 4. (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltétele, hogy az ellátás jogosultjának lakókörnyezete rendezett legyen, az alábbi szempontok szerint: a) a kérelmező által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház a továbbiakban: lakóingatlan - előkertje, udvara gondozott legyen, gyom- és gaztalanítására folyamatosan kerüljön sor, évszaknak megfelelően; b) a lakóingatlanon, és azzal határos köz- vagy magánterületen az ellátásra jogosult és annak családja által, háztartási kommunális- és egyéb hulladék elhelyezve, felhalmozva ne legyen; c) a lakóingatlan használatához igazodóan, az illemhely kialakítása, a higiéniai követelményeknek megfelelő rendben tartása biztosított legyen; d) a lakóingatlanon esetlegesen előforduló kártevő rágcsálók irtása megtörténjen; e) a lakóingatlannal határos járdaszakasz téli hó- és csúszásmentesítése megtörténjen; f) a lakóingatlannal határos területen elhelyezkedő csapadékvíz-elvezető árok, kapubejáró, áteresz folyamatosan gondozott legyen, oly módon, hogy az alkalmas legyen a csapadékvíz elvezetésére. (2) Az ellátás jogosultja lakókörnyezete (1) bekezdés szerinti rendben tartásáról a lakhatását szolgáló ingatlan ellátott általi használatának jogcímétől függetlenül köteles

19 19 Rendszeres szociális segély 5. (1)Az aktív korúak ellátására jogosult személy az Sztv. 37. (1) bekezdés a)-c) pontjai szerint rendszeres szociális segélyre jogosult. (2) Az Sztv. 37/A. -a szerint a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a települési önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) együttműködési kötelezettséget nyilatkozatában vállalja. 3) Az együttműködésre kijelölt szerv a feladat ellátására társult önkormányzatok közös fenntartásában, Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Sajókazai Nappali Szociális Központtal (a továbbiakban: Szociális Központ). (4) Az együttműködés keretében a jogosult az alábbiak szerint köteles eljárni: a.) meg kell jelennie a jogosultságát megállapító határozat jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül a Szociális Központ munkatársánál, b.) részt kell vennie az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedését segítő program kidolgozásában, c.) megállapodást kell aláírnia a beilleszkedését segítő program megvalósítására, a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül, d.) eleget kell tennie a beilleszkedését segítő programban foglaltaknak, e.) a beilleszkedési programban foglaltak betartásának figyelemmel kísérése miatt, a programban foglalt időszakonként, de legalább havonta egy alkalommal meg kell jelennie a Szociális Központ munkatársánál. (5)A beilleszkedést segítő programok típusai: a.) együttműködés a Munkaügyi Központtal, b.) mentálhigiénés, életmódot formáló egyéni és csoportos foglalkozás, c.) egyéni készség-, és képességfejlesztő foglalkozás, d.) életvezetési tanácsadás, e.) személyiségfejlesztő tréning, f.) munkavégzésre felkészítő és integráló program, g.) képzési, átképzési program, h.) munkalehetőség elfogadásával munkavégzés. (6) A jogosult az együttműködési kötelezettségét az alábbi esetekben szegi meg: a.) nem jelenik meg a (4) bekezdés a.) pontjában előírt határidőre a Szociális Központ munkatársánál, b.) nem állapodik meg írásban a beilleszkedést segítő programról, illetve c.) nem teljesíti a beillesztési programban foglaltakat d.) a (4) e. pontja szerinti időpontokban nem jelenik meg a családsegítőnél. Lakásfenntartási támogatás 6. (1) A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy az ellátás jogosultjának lakókörnyezete rendezett legyen, az alábbi szempontok szerint: a) a lakóingatlan előkertje, udvara gondozott legyen, gyom- és gaztalanítására folyamatosan kerüljön sor, évszaknak megfelelően; b) a lakóingatlanon háztartási kommunális- és egyéb hulladék elhelyezve, felhalmozva ne legyen;

20 20 c) a lakóingatlan használatához igazodóan, az illemhely kialakítása, a higiéniai követelményeknek megfelelő rendben tartása biztosított legyen; d) a lakóingatlanon esetlegesen előforduló kártevő rágcsálók irtása megtörténjen; e) a lakóingatlannal határos járdaszakasz téli hó- és csúszásmentesítése megtörténjen; f) a lakóingatlannal határos területen elhelyezkedő csapadékvíz-elvezető árok, kapubejáró, áteresz folyamatosan gondozott legyen, oly módon, hogy az alkalmas legyen a csapadékvíz elvezetésére. (2) Az ellátás jogosultja lakókörnyezete (1) bekezdés szerinti rendben tartásáról a lakhatását szolgáló ingatlan ellátott általi használatának jogcímétől függetlenül köteles. Méltányossági ápolási díj 7. (1) Méltányossági ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévet betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi és bizonyíthatóan a gondozási, ápolási teendők miatt legfeljebb napi 4 óra időtartamot meg nem haladó kereső tevékenységet folytat, ha a.) az egy főre eső a jövedelem a közös háztartásban élőkre tekintettel nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét; b.) egyedülálló hozzátartozó esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (2) Nem jogosult az ápolási díjra a hozzátartozó, illetve a megállapított jogosultságot meg kell szüntetni az Sztv.42. -ában felsorolt esetekben. (3) Az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a. (4) A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot kétévente felül kell vizsgálni. (5) A felülvizsgálat során az ápolt személy nyilatkozatát amennyiben a nyilatkozattételben egészségi állapota, vagy cselekvőképességének hiánya miatt nem akadályozott be kell szerezni arra vonatkozóan, hogy az ápolási díjra jogosult, az ápolási kötelezettségének eleget tesz-e. Ha az ápolt személy nyilatkozata szerint az ápolási díjra jogosult nem teljesíti az ápolási kötelezettségét, az ápolási díjra való jogosultságát és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. (6) A cselekvőképes ápolt személy, az ápolási díj fennállásának időtartama alatt, bármikor nyilatkozhat arról, hogy az ápolást végző személy nem teljesíti ápolási kötelezettségét. Az ápolt személy nyilatkozata alapján az ápolást végző személy, ápolási díjra való jogosultságát és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. (7) Az ápolási kötelezettség teljesítését a Szociális Központ kijelölt munkatársa legalább havonta egy alkalommal, az ápolt lakcímén ellenőrzi. Az ellenőrzés tényéről, az annak során tett megállapításairól feljegyzést készít. Amennyiben az ellenőrzés során megállapítja, hogy az ápolási díjra jogosult nem teljesíti az ápolási kötelezettségét, arról haladéktalanul írásban értesíti a hatáskör gyakorlóját. A Szociális Központ kijelölt munkatársának tájékoztatása alapján az ápolást végző személy, ápolási díjra való jogosultságát és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. (8) Az ápolási kötelezettség teljesítésének (5)-(7) bekezdésben foglalt ellenőrzéséről, a nem teljesítés jogkövetkezményeiről az ápolási díjra jogosult mellett, az ápoltat és a Szociális Központot is tájékoztatni kell, az ápolási díjra való jogosultságot megállapító határozatban, a határozat egy-egy példányának megküldésével. Önkormányzati segély 8. (1) Az önkormányzat a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személynek önkormányzati segélyt nyújt.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. A képviselő-testület 2011. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. FEBRUÁR 12. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2015. FEBRUÁR 12. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2015. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 12-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

15/2012. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 91-93/2012.(X.01.) határozata c.) 7/2012.(X.09.) önkormányzati rendelete

15/2012. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 91-93/2012.(X.01.) határozata c.) 7/2012.(X.09.) önkormányzati rendelete 255 15/2012. sz. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2012. október 1-jén 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 91-93/2012.(X.01.) határozata c.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 12-13 Határozatai: 234-243 T á r

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben