J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távol maradt: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. 6 képviselő-testületi tag: Bukovenszki Józsefné képviselő Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő Kiss András képviselő Mertusné Varga Katalin al Csorba Tibor Zoltán képviselő Suga László képviselő Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: Dr. Herczeg Tibor jegyző, címzetes főjegyző Jegyzőkönyvvezető: Pollákné Nagy Beáta ügykezelő köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban szereplő napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (6 igen) szavazattal elfogadta, az alábbiak szerint: N A P I R E N D : Napirend sorszáma 1. Napirend tárgya Javaslat az önkormányzat évi költségvetését megalapozó döntésekre: 2.1.Tájékoztatás a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodájának évi költségvetés-tervezetéről. Előterjesztő Előterjesztés módja írásban

2 Az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására Javaslat a helyi építési szabályzat, és település szerkezeti terv felülvizsgálatára. 2. Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására. írásban Javaslat az önkormányzat évi költségvetésére. Rendeletalkotás. Javaslat a szociális ellátásokról szóló helyi szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás Javaslat a évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására. 6. Javaslat a képviselő-testület évi munkatervére. 7. Indítványok, javaslatok írásban írásban írásban írásban I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetését megalapozó döntésekre. Előadó: 2.1.Tájékoztatás a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodájának évi költségvetés-tervezetéről. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy látható, hogy az idén is kell hozzátenni az óvoda költségvetéséhez, és még a múlt évi önkormányzatot terhelő kiadás se lett kifizetve, elszámolva. Elmondta, hogy nem tudja, megéri-e tagóvodaként működni, nem lehetne-e inkább leváln- a barcikai intézménytől, mert csak a mínusz termelődik. Nem lehet mindent a konyhára terhelni és a konyhai működésre fogni, hogy a konyha viszi el a rezsiköltséget. Gyerekek vannak az óvodában 45-en, az iskolában 100-on felül étkeznek, persze, hogy a konyhán csapódik le a költség, hiszen ott főznek nekik, ott használódik az energia, a víz, és termelődik a szennyvíz. De az óvodában is. Az önkormányzatnak mindig hozzá kell tennie a költségvetéshez, arról nem beszélve, hogy nem csak az önrésszel, de nagyon sok munkával, javítással, karbantartással is hozzájárul az óvoda működéséhez. elmondta, hogy jegyző úr már tájékoztatta a képviselő testületet arról, hogy mennyivel többe kerülne, ha önálló óvoda lenne. Az önkormányzaton múlik csak, hogy önálló óvoda legyen, ha úgy gondolják, hogy ettől többet tudnak az óvoda költségvetéséhez

3 3 tenni. A mostani költségvetésből látható, hogy valamennyi finanszírozást kaptak a konyhai dolgozókra is, valamint a gáz díjának előirányzata is csökkentésre került, ezer forinttal. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a képviselő-testület nem tárgyalta az elmúlt években az önálló óvodai feladat-ellátás hatásait, arról a testületet nem tájékoztatta semmilyen módon és formában. A múlt évi feladat-ellátási mód változása során vázolta a sajóivánkai és a szuhakállói részére, hogy milyen feltételek szükségesek az önálló óvoda fenntartásához. A tagóvoda évi finanszírozási igénye során, a tagintézményi költségvetésben szereplő gázenergia díj előirányzata nettó 800 ezer forintra lett csökkentve a hiány meghatározásához, tekintettel az intézmény fűtésének megváltozására. A 800 E Ft-ból 700 E Ft a konyhai működésnél került kiadásként tervezésre. Ennek az érvényesítéséhez azonban szükséges a fenntartó önkormányzattal, Kazincbarcikával az egyezségre jutás. elmondta, hogy beállították a megújuló energiaforrással működő kazánt, ami a melegvizet és a fűtést is biztosítja az épületben. A rezsiköltségek akkor is jelentkeznek, és ki kell fizetni, ha önálló lesz az óvoda, illetve ha tagóvoda marad. Kérdezte a jegyzőt, hogy az önálló óvodai feladat-ellátás milyen szervezési, költségvetési feladatokat jelentetene. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a kérdés sokkal összetettebb annál, hogy arról improvizatív módon alapos tájékoztatást és annak nyomán döntést lehetne hozni, különös tekintettel a évi köznevelési területet érintő jogszabályi, és finanszírozási változásokra. Elmondta, hogy amikor 2013 évben szintén a tagintézményi működési hiány miatt femerült annak a kérdése, hogy a biztonságos feladat-ellátás, az önkormányzati költségvetési teher csökkentése érdekében nem kellene-e az akkor még fenntartói jogosultságokkal rendelkező képviselő-testületnek valamilyen inézkedést kezdeményeznie, a megyei köznevelési intézkedési tervből felolvasott idézet alapján, a testület megnyugodott és nem tartott indololtnak semmilyen kezdeményezést. Úgy döntött a képviselő-testület, hogy a tagóvoda működésénél jelentkező finanszírozási hiány miatt esetleges önkormányzati, fenntartói intézkedés megtétele nem szükséges, nem indokolt az óvodai működés körülményeinek, struktúrájának vizsgálata, abban önkormányzati intézkedés kezdeményezése; az intézményi kihasználtság, a várható gyermeklétszám, a konyhai közműköltségek óvodai költségvetésre gyakorolt hatása miatt. Amennyiben a képviselő-testület, úgy gondolja, hogy az óvodai feladat ellátása érdekében, valamilyen szervezeti formaváltásra van szükség, akkor a képviselő-testület arra irányuló felhatalmazással döntsön az intézkedés hátterének kidolgozásáról, előkészítéséről. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy amikor ő ilyen helyen dolgozott ki kellett fizetni az étkezést az ott dolgozóknak is. Ezt már 2012-ben sem kellett, jó lenne, ha ezt vissza lehetne vezetni, legalább egy kisebb bevételre szert lehetne tenni. Kérte a képviselő-estületet, gondolkodjanak el ezen és hogy, későbbiekben még térjenek vissza erre. elmondta, hogy a dolgozók óvónők és a dajkák - a cafetéria költségből tudták az étkezést megoldani, amikor ez megszűnt nem volt igény rá továbbiakban. Kérdezi, a képviselő-testületet, hogy legyen-e kötelező a dolgozók részéről az étkezés. A költségvetést most tárgyalják, most kell határozatott hozni. Dr. Herczeg Tibor jegyző kérte Martusnév Varga Katalin képviselőt, tagóvodavezetőt, hogy vezetőként tájékoztassa a képviselő-testület tagjait az óvodai elkalmazottak munkahelyi étkezésének szabályairól. Mertusné Varga Katalin al tagóvodavezető, elmondta, hogy az óvodai dolgozók nem kötelezhetők az ottani étkezés igénybevételére. Az óvónők és a dajkák nem veszik igénybe a munkahelyi étkezés lehetőségét, amitóta a munkáltató megszüntette a melegétkezés támogatását. Otthonról bevitt ennivalót melegítenek és fogyasztanak a csoportban, a gyerekekkel.

4 4 Elmondta, hogy a költségvetésre visszatérve, tavaly 45 gyermek volt beiratkozva az óvodába, szeptember óta 6 fővel bővült és várhatóan ez a létszám még változni fog. elmondta, hogy az 51 főben vannak sérült gyerekek is, akik több létszámnak számítanak. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy áprilisban pedig ismét változás lesz az óvodai létszámban, az iskolába való beiratkozások miatt. Kérdezte a től, hogy milyen adatok birtokában kell ahhoz lenni, hogy egy szervezeti formaváltásban egyáltalán gondolkodjon a képviselő-testület, hogy el tudják dönteni érdemes-e változtatni a jelenlegi működési formán, vagy sem. elmondta, hogy azt kell megvizsgálni, milyen költséggel járna, ha önálló óvoda lenne az intézmény; illetve most milyen költséggel bír, és mennyi a kettő különbözete. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy amennyiben a képviselő-testület ez irányban gondolkodik és indokoltnak látja a változtatást, - ahogyan azt tavaszán is jelezte - fel kell kérni egy külső közoktatási szakértőt, a lehetőségek, feltételek, kötelezettségek objektív feltárása érdekében, különös tekintettel a megváltozott köznevelési feladatellátás rendjére. Jelen pillanatban Szuhakállónak nincsen óvodája, ha a képviselő-testület önálló óvodát vagy társulási székhelyekénti feladat-ellátást szeretne, az egy teljesen új intézmény alapítását jelentené, amelynek lehetnek hátrányai, de járhat előnyökkel is. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy szerinte ennek alaposan utána kell járni, ezért javasolja a képviselő testületnek bízzanak meg egy külső szakértőt. A fenntarthatóság, a finanszírozhatóság érdekében a képviselő-testületnek felelős döntést kell hoznia. Elmondta, hogy ez a kérdés csupán a pénzről szól arról, hogy az önkormányzat mit engedhet meg magának és mit nem. Mertusné Varga Katalin al elmondta, hogy mióta kazincbarcikai tagóvodához tartoznak, annak a dolgozók semmilyen hátrányát nem látják. Szakmai, illetve minden területen maximálisan számukra is biztosítva vannak azok a feltételek, lehetőségek, melyek a kazincbarcikai óvodák dolgozói számára is. Munkájukat elismerik, és ugyan úgy értékelik. Csorba Tibor Zoltán képviselő kell változtatni. elmondta, hogy ha egyszer valami jól működik, azon nem Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy az elmúlt 2 évben jelentősen megváltozott az államit támogatás rendje. A közös feladat-ellátáshoz nem társul plusz támogatás, mint ahogyan az előző években a kistérségi normatívák jelentkeztek. A megváltozott állami támogatás miatt, szükséges lehet a feladat-ellátás módjának a felülvizsgálata. Mertusné Varga Katalin al elmondta, hogy meg kellene várni a 2013-as év pénzügyi elszámolását, hogy tiszta képet kapjanak a múlt évi hiányról. elmondta, hogy ő úgy tudja, azt mondta neki a tagóvodevezető, hogy volt már valamilyen óvodai értkezlet, ahol erről beszéltek. Mertusné Varga Katalin al rövid időn belül meglesz az elszámolás. elmondta, hogy pontos számokról nem volt szó, de Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az előző év zárszámadása során április közepén szokta Kazincbarcika város a pénzügyi elszámolást megküldeni. Elmondta, hogy azt a kérdést kellenes inkább egyértelműen tisztázni, hogy a felmerülő problémával akar-e foglalkozni a képviselő-testület, vagy sem.

5 5 javasolta, hogy a évi működés pénzügyi elszámolásának ismeretében térjen vissza a tagóvodai feladat-ellátás kérdésére a képviselő-testület. A képviselő-testület a javaslattal egyhangú (6 igen) szavazattal egyetértett. A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodájának évi költségvetéstervezetének vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 6 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (6 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 1 / ( II. 0 3.) H at á r o za t A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája évi költségvetéstervezetéről. 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája feladat-ellátási hely évi költségvetés-tervezetét a jkv. melléklete szerint megvitatta, azt tudomásul veszi, a határozat 2. pontjában foglaltakkal. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátási hely évi működéséhez szükséges E Ft önkormányzati finanszírozást biztosítja, évi költségvetése terhére, az óvodai ellátásra létrejött feladat-ellátási szerződés alapján. A képviselő-testület falhatalmazza a t a évi tagintézményi költségvetésben érvényesítendő változások kezdeményezésére a székhely önkormányzatnál. 3. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetése terhére biztosítja, a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátási hely évi működéséhez át nem adott E Ft önkormányzati finanszírozást, az óvodai ellátásra létrejött feladat-ellátási szerződés alapján. 4. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi tagóvodai működés pénzügyi elszámolásának konkrét ismeretében visszatér a tagóvodai feladat-ellátás felülvizsgálatának kérdésére. Felelős:, intézményvezető Határidő: értelemszerűen 2.2. Az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy úgy emlékszik, hogy amikor a múlt évben javasolta, hogy az önkormányzati alkalmazottak Erzsébet-utalvány juttatást kapjanak, a tagiskolai működés elszámolása maradványának a terhére, felvetette azt is, hogy ezek a dolgozók

6 6 munka- illetve védőruhajuttatásban részesüljönek. Kérdezte, hogy ebben a juttatásban részesültek-e az érintett alkalmazottak: a konyhai dolgozók, az orvosi kisegítő. elmondta, hogy az élelmezésvezetővel abban egyeztek meg, hogy a konyhai dolgozók idén kapnak munka- és védőruhát; tavaly nem volt rá lehetőség, ezért az idei évben megpróbálják ezt pótolni. Kérdezte, hogy az orvosi kisegítőnél mire gondol a képviselő. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy számára is a takarításhoz legalább egy papucsot, egy köpenyt biztosítani kellene. Kérdezte a től, hogy évben, valóban nincs semmilyen lehetőség valamilyen, egyéb kiadás terhére, annak, hogy az érintett alkalmazottak legalább ugyanazt a béren kívüli juttatást, az Erzsébet-utalványt ugyanúgy megkapják mint tavaly. elmondta, hogy nem lát erre esélyt. A napokban vált nyilvánvalóvá számára, a Munkaügyi Hivtal munkatársának tájékoztatása szerint, hogy több, mint 2 millió forint támogatást vissza kell fizetnie az önkormányzatnak a évi Start-munka kapcsán. Ennek az az oka, hogy a kért és engedélyezett létszámkeretek nem voltak mindig feltöltve, de a támogatást a teljes létszámra megkapta az önkormányzat. Ezt a kiadást nem is tartalmazza a évi költségvetés. kérdezte, hogy valamelyik tervezett kiadásból nem lehetne- Bukovenszki Józsefné képviselő e lefaragni. elmondta, hogy nem lát erre lehetőséget. Ha a képviselőnek van rá javaslata, tegye meg. Elmondta, hogy az ÉHG által nyújtott támogatások hiányozni fognak, és ezt nem tudják mivel pótolni. Emellett a költségek pedig egyre magasabbak lesznek. Jelenleg nem ismert olyan bevételi forrás sem, amellyel nem számoltak. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő kérdezte, hogy a Start-munkaprogrammal nem érhető-e el olyan megtakarítás, amelynek terhére biztosítani tudnák a dologzók béren kívüli juttatását. A fűtési módok változása miatt nem jelentkezik-e felhasználható megtakarítás. elmondta, hogy a Start-munka előirányzatai, csak a programokban meghatározott tevékenységekre fordíthatók. A Hivatal, az Egészségház az óvoda fűtésénél, már eleve a csökkentett kiadással számoltak, így nem keletkezik maradvány. Emellett ezekkel a fűtési rendszerekkel lehet még bármilyen gond, ami miatt vissza kell állni, hacsak időszakosan is, a gázfűtésre. Mindkét helyen jelentkeznek gondok, problémák; a rendszerek üzemeltetése még betanulás alatt van. Ha sikerül a jövő téli fűtőanyagot is megtermelni, előállítani, akkor esetleg lehet még megtakarítás. Kiss András képviselő kérdezte, hogy van-e lehetőség évközben visszatérni a kérdésre, annak fényében, hogy hogyan alakul az önkormányzati költségvetés. elmondta, hogy visszatérhetnek rá bármikor. Jelenleg még néhány tervezett bevétel teljesülése, mint pl. a Közalapítvány támogatása, is kétségesnek látszik. Saját részéről jelenleg nem lát fedezetet a juttatásra. Elmondta, hogy az idei év költségvetésében, a gépjárművek vizsgázatására forintot különítettek el; megpróbálják esetleg ezt a Startmunkára átcsoportosítani. Ha lehetséges az idén módosítanak javítási költségek Start-munkán belüli elszámolhatóságán is. A kisgépek, bozótirtók javítását Sajóbábonyban lehet megoldani, ahol 3 darab bozótirtó javítása ÁFA. A STHIL-től kiküldtek egy t, hogy gépenként forintot tartalékoljon az önkormányzat a gépek javítására. A gépek jók, csak nem szakemberek kezelik, és ha elromlanak javíttatni kell azokat. A javítás költségei pedig az önkormányzati költségvetést terhelik. A járműveknek lejárt a műszakija, vizsgáztatni, karbantartani kell őket.

7 7 Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy a gépeket ugyanazok a személyek kezelik-e, vagy mindig más. Véleménye szerint, ha mindig egy-egy alkalmazott kezel egy-egy gépet, járművet, akkor azzal nem lehet nagyobb hiba, hiszen hozzászokik a használatához. elmondta, hogy ez egy cégnél lehetséges, ezt már milliószor elmondta a képviselőnek, de a Start-munkában nem. A gépeket azok kezelik, akik éppen akkor jönnek dolgozni és papírjuk van hozzá. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy a gépeket ki kellene osztani állandó állománynak, akik azok akik kezelhetik és felelnek is érte. Felelősségteljes munkát kellene megkövetelni. Nem régi gépekről van szó, hiszen csak 1-2 éve lettek beszereve. Nem szabadna állandóan elromlaniuk. kérdezte a képviselőtől, hogy szerinte, hogy lehet felelősséget vállaltatni egy közfoglalkoztatottal a gépek használatáért. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy felelősségteljes munkát kellene megkövetelni és azt következetesen ellenőrizni. elmondta, hogy többször mondta már a képviselőnek, hogy nézze meg, győződjön meg róla milyenek a közfoglalkoztatásban résztvevők. Elmondta, hogy ha valaki megmondja, megmutatja neki, hogy hogyan lehet ezektől az emberektől felelősségteljes munkát megkövetelni, úgy fogja csinálni, de jelenleg másképp nem tudja. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy a és az irányító feladata mindez. Ők a férfiak, ők a szakemberek. Nem belőle kell mumust csinálni a közmunkások előtt. Mindenki végezze el tisztességgel a feladatát amit vállalt, ami a dolga, akkor nem lesz gond. elmondta, hogy sajnálja, hogy a képviselő nem képes megérteni, hogy ezekből az emberekből ő nem képes többet kihozni. Csorba Tibor Zoltán képviselő napirendi alpont tárgyalásához. ügyrendi kérdésként javasolta, hogy térjenek vissza a Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy a későbbiekben úgyis visszatérnek a startmunka kérdéseire, de jelenleg épp a kezdett el ezekről beszélni a napirenden belül. A napirendhez kapcsolódóan javasolta, hogy arra később térjenek vissza, tartalékoljanak a dolgozók juttatására. elmondta, hogy lehet tartalékolni, de akkor mondja meg a képviselő, hogy miből. Ő továbbra sem lát erre lehetőségét, az edigi vita során sem merült fel semmilyen megoldási lehetőség. Az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározásának vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 6 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (6 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 2 / ( II. 0 3.) H at ár o z at Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról.

8 8 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetési rendeletében az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásra költségvetési fedezetet nem biztosít, előirányzatot nem tervez. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása során, megviszgálja az előirányzat biztosításának évközbeni lehetőségét. Felelős: Határidő: értelemszerűen 2.3. Javaslat a helyi építési szabályzat, és település szerkezeti terv felülvizsgálatára. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő kérdezte, hogy a felülvizsgálat miért nem valósult meg az elmúlt évben, hiszen akkor is tervezve volt a költségvetésben. Kérdezte, hogy a felülvizsgálat elmaradásának az oka a forrás hiánya, vagy más volt-e. elmondta, hogy a felülvizsgálat nem valósult meg, és ez a tervezett összeg is kevés lesz rá. Mertusné Varga Katalin al kérdezte, hogy ezt akkor is kötelező-e megcsináltatni, ha nincs rá pénz. Kérdezte, hogy mekkora lehet ennek a valós pénzbeli igénye. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy 2012-ben telt le a rendezési terv felülvizsgálatára irányadó 10 év. Ez ugyanúgy kötelezettsége az önkormányzatnak, mint pl. a közvilágítás; jogszabályi előíráson alapul. Várható ebben a tárgykörben is ellenőrzés, melyre a kormányhivatal részéről tematikusan, ütemezve kerülhet sor. A múlt évben felhívták a figyelmet, melyek azok a kötelező feladatok, amelyeket időszakosan köteles az önkormányzat képviselő-testülete elvégezni, felülvizsgáltatni, vagy hiányosság esetén megcsináltatni. Ebben a tárgykörben is bármikor előfordulhat vizsgálat az önkormányzatot érintően, és ha a településrendezés helyi eszközeinek jogszabályban rögzített felülvizsgálata nem valósul meg, a HÉSZ nem fog megfelelni emiatt, a hatályos jogszabályi előírásoknak, előfordulhat, hogy az önkormányzat automatikusan kizáródik minden pályázati lehetőségből. Az a cég (Provincia Kft.) amelyik a rendezési tervet készítette 2002-ben, még létezik, a térségben dolgoznak, és tőlük lehet árajánlatot kérni a felülvizsgálatra ben 1,5-2 millió forint körüli összegért készült a rendezési terv, pályázati támogatásból. Mertusné Varga Katalin al elmondta, hogy amennyiben ebben az évben sem valósul meg a felülvizsgálat, 2 évet csúsznak a kötelezettség teljesítésével. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy a felülvizsgálatot illetően, az elhangzottakból arra lehet következtetni, hogy a képviselő-testületnek nincs mérlegelési lehetősége. A folyamatot el kell indítani, az ajánlatokat a munka elvégzésére be kell szerezni. elmondta, hogy a következő testületi ülésre az árajánlatot meg fogja kérni, s akkor tisztán láthatnak a valsó forrásigény kérdésében is. A helyi építési szabályzat, és település szerkezeti terv felülvizsgálatának vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 6 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (6 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

9 9 3 / ( II. 0 3.) H at ár o z at Helyi építési szabályzat, és település szerkezeti terv felülvizsgálatáról Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat helyi építési szabályzatának, és település szerkezeti tervének felülvizsgálatáról dönt, melyhez szükséges előirányzatot, költségvetési fedezetet a évi költségvetési rendeletében biztosítja. A felülvizsgálat várható költségkihatásának megállapításához szükséges árajánlatot a, a képviselő-testület soron következő ülésére szerezze be. Felelős: Határidő: értelemszerűen II. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására. Előadó: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A döntéshozatali eljárásban 6 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (6 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: III. N A P I R E N D 4/ (II.03.) Hat ározat Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról. 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 29/A a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 29/A b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez. Felelős: Határidő: értelemszerűen Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetésére. Rendeletalkotás.

10 10 Előadó: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Csorba Tibor Zoltán képviselő képviselő elmondta, hogy a költségvetés számai szerinte irányszámok, azokról nem nagyon lehet mit mondani. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy meglepte az, hogy a beszámítás összege évbe a 0%-os sávba esik. Megítélése szerint, nem egyértelmű, hogy az előny vagy hátrány az önkormányzat számára. Hiszen ez azt jelenti, hogy a településen nem képződik jelentős helyi adó-, iparűzési adó bevétel, az itt élő lakosok adótermelő képessége is alacsony. Ebből következik, hogy a lakosság életszínvonala, jövedelme, életkörülményei elmaradnak azoktól a településektől, ahol helyi jelentős mértékű helyi adó képződik a vállalkozások részéről. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy beszámítás összege valóban nem a lakosság adóerő képességétől függ, hanem a településen működő vállalkozások adóerő-képességétől, az iparűzési adótól. Az egy főre eső adóerőképesség nem éri el az Ft-ot a településen. Ez valóban nem pozitív dolog az önkormányzatnak. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy szerinte sok a kiadás a járművekre, és azzal lehetne kissé csökkenteni a költségeket, ha a helyi vállalkozásoknál vásárolnák meg az esetleges alkatrészeket, eszközöket, hogy ne kelljen feleslegesen km-eket utazni, minél kevesebbe kerüljön az önkormányzatnak és, hogy gazdaságosabban jöjjön ki a költségvetésből. Ha bármilyen eszközt, alkatrészt helyben is meg lehet venni olcsóbban, akkor nem kell fölöslegesen utazni. elmondta, hogy a járművek minimálisan vannak használva. Jelenleg a Suzuki-val történik az élelmiszer segély osztása, illetve rossz idő eseté a helyi polgárőrség azzal járőrözik a településen. A kisgépek javítása pedig a Start-munkán belül van megoldva, és az azt a költségvetést érinti csak. Minden anyagot, amit lehet megpróbálnak a múcsonyi Barkácsboltban beszerezni. A szuhakállói helyi kereskedő, Matisz József, az elmúlt évben többször volt a hivatalban, de egyszer nem hozta be, hogy mit, mennyiért lehet tőle beszerezni. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy nem csupán erről van szó. Nyitott Szuhakállóban egy kisgép-, járműalkatrész üzlet. Tőlük kellene az eszközöket, a javítást megrendelni, hiszen helyi vállalkozók, ide fizetik az iparűzési adójukat. elmondta, hogy személyes tapasztalata az, hogy nem lehet összehasonlítani azt a szakembert aki évek óta ezzel foglalkozik, egy olyannal aki most kezdte a tevékenységét. Kérdezte, a képviselőtől, hogy véleménye szerint melyik szakember lesz az, aki hamarabb megtalálja a hibát és szakszerűbben, hatékonyabban elvégzi a javítást. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy úgy tűnik, a fiatal-ellenes. Lehet valaki idősebb szakember, lehet, hogy egyáltalán nem ér annyit a tudása, mint egy fiatalnak. De itt nem erről van szó, hanem a költséghatékonyságról. Arról, hogy nincs pénze az önkormányzatnak és takarékoskodni kellene mindenen. kérte Kiss András karbantartót, hogy egy következő javítás, beszerzés alkalmával, kérjen árajánlatot mindkét helyről. Kérdezte, hogy a képviselők soknak tartják-e a célra tervezett 400 E Ft-ot, csökkentésk-e azt. Elmondta, hogy a tervezett összeg mögött még nincs tapaszatalat, az az évben derül ki. Nem hiszi, hogy bárki azzal vádolhatná, hogy túlköltekezik. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy nem szükséges az előirányzat csökkentése. Ha nem kerül felhasználásra, akkor úgyis megmarad. Javasolta, hogy a Start-munkaprogramban a

11 11 munkaruhán kívül védőitalra is kellene elkülöníteni valamennyi összeget. Munkavédelmi szempontból a védőital kötelező, nyáron és télen is szükséges a dolgozók számára ezt biztosítani, amit nem kapnak meg. Az sem helyes, hogy azt hallják, azt mondja a, hogy ő vitte a munkásoknak saját pénzén a védőitalt. elmondta, hogy a téli átmeneti munkán belül, amely április 30-ig tart, nem engedélyezték a védőital vásárlását. A márciustól induló mezőgazdasági programban van tételesen felsorolva a védőital is ban 5 raklap védőitalt szállítottak ki, míg a környező településeken ezt nem engedte a Munkaügyi Központ; azt mondták, hogy a közkút vize szolgáltatja a védőitalt. Az idei Start-munka költségvetési tárgyalásán dől el mi az, amit engedélyeznek és mi az, amit nem, de a keretösszeg nem változik csak az összetétele. Finanszírozásból most 60% utaltak, de február 15-ig 100%-kal el kell tudni számolni. Számlákat csak arról lehet leadni, amit engedélyez a Start-munka. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy a közkút nem hivatkozás. Nem szaladgálhatnak vízért munka közben, sok helyen már közkút sincs. A téli védőital pedig kötelező. elmondta, hogy a védőital nem ezen múlik. Ha engedik a Startmunka költségvetésében, akkor lesz, ha nem engedik, nem lesz. Ha valamire azt mondják, hogy nem lehet, akkor nem lehet. Ez rajta kívül álló ok. Ezen felül, csak saját költségvetés terhére lehet biztosítani. Javasolta, hogy amikor lesz a képviselőnek ideje, jöjjön be hozzá, nézzen meg egy programot, hogy megértse, mit hogyan lehet és kell elszámolni. Dr. Herczeg Tibor jegyző kérdezte, hogy feltűnt-e a képviselő-testületnek, hogy 8,5 millió Ft-os bevételi hiánya van a költségvetésnek. elmondta, hogy a évi start-munka elszámolás után visszfizetendő 2.1 M Ft kiadásként tervezésre nem is került. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy remélhetően tud az önkormányzat pályázni, amivel esetlegesen ki tudja egyenlíteni a tartozásait. Kérdezte, a szemétszállítási díjjal kapcsolatban, hogyan fog működni, illetve mennyit kell majd fizetni. elmondta, hogy a szemétszállításnál a szolgáltató a lakossal köti majd meg a szerződést. Drótos Sándorné (szemészállítási díj beszedésével volt megbízva) elküldte -ben a kintlévőségeket, melynek összege Ft. Az önkormányzatnak minden ingatlan után ki kell fizetni a szállítási díjat, függetlenül attól, hogy ott életvitelszerűen nem lakik senki. Május környékén talán a Zöld Völgy Kft-nek meglesznek az engedélyei, az ürítési összeg 407 Ft+ÁFA alkalmanként. Nagy gondot okoz a számlázás a lakosság felé, melyet az ideiglenes szolgáltató nem akar ellátni, azt mindenképp az ökormányzatokra akarja hárítani. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő kérdezte, hogy költségvetés bevételi hiányának milyen következményei lesznek, vannak az önkormányzatra nézve, hogyan fogják tudni a évi költségvetést végrehajtani. Kérdezte, hogy milyen irányelvek mentén kellene a képviselőtestületnek elindulnia a teljesíthetőség érdekében. elmondta, hogy szerinte hitelt kell felvenni, nem lát más megoldást. Másképp nem tudják a kiadásokat finanszírozni, a kötelezettségeket teljesíteni. A működésképesség megőrzését szolgáló állami támogatás léte és mértéke bizonytalan. Bízott abban, hogy az önkormányzati feladatok finanszírozása megvalsóul az állam részéről, de arra nem került sor. Heteken belül várható, hogy a Munkaügyi Hivatal felé vissza kell fizetni a fel nem használt évi támogatást, illetve ott van még a tagóvoda évi 5 milliós tartozása is. A hulladékszállításnál akár inkasszó is előfordulhat.

12 12 Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy az óvodai konyha és az óvoda közötti költségmegosztás miatt, ráadásul most már a közműdíjakat is havonta fiezni kell. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az ÉHG Zrt. az önkormányzattól fogja kérni a 339 lakott ingatlanra vonatkozó szolgáltatási díjat, amelyből 30 ingatlan tulajdonosa évek óta nem fizeti meg a közszolgáltatás idíjat, ezért van csak 300 lakott ingatlannal számolva a bevételi oldalon. A lakosok januártól fogják fizetni az 1910 Ft/hó szemétszállítási díjat, mellette a Ft kommunális adót. Az biztos, hogy az önkormányzat szedi be majd a díjat, de még nem tudni kinek és hogyan. Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy mindenhol ugyanennyit kell-e majd fizetni mint Szuhakállóban, valamint most már Sajókaza is fog-e fizetni? elmondta, hogy Sajókaza szemétszállítási díjával kapcsolatban nem tud mit mondani. Az ÉHG minden településsel külön kötött szerződést. A társulási tanács ülésén elmondta, hogy ha Sajókaza nem fog fizetni, akkor Szuhakálló sem fizet, hiszen a hulladéklerakóhely sokkal közelebb van Szuhakállóhoz, mint Sajókazához. Eddig csak az előnyöket élvezték, hiszen nem fizettek díjat, és kapták az iparűzési adót. A Zöld Völgy Kft.-nél egyforma lesz a fizetés összege. Az önkormányzat képviselő-testületétől függ milyen kedvezményeket ad a lakosságnak a szemétszállítási díjhoz. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy 2014.évi költségvetés tervezése során az következett be, amire év során többször felhívta a képviselő-testület figyelmét az előterjesztésekben, a testületi üléseken ban nem keletkezett számottevő, szabad felhasználású pénzmaradvány, mint 2012-ben az adósságkonszolidációt követően. Hiányzik a Közalapítványtól,az az ÉHG Zrt-től származó 3-4 millió forintos bevétel is, amivel évről évre számolhatott az önkormányzat; illetve az iskola működéséből származó, esetenként több millió forint összegű maradvány, mellyel az önkormányzat gazdálkodhatott. Ez amellet igaz, hogy a konyhai feladat-ellátáshoz 5-6 M Ft többletbevételre tett szert az önkormányzat 2013-ban, az iskolai gyermekétkeztetés kapcsán. Jelentős gondot okoz, a tagóvoda működése során, az a kötelezettségteljesítés halasztás, melyet amit 2013-ban nem teljesített az önkormányzat, így az a évi költségvetést terheli. Ennek a helyzenek a veszélyeire is felhívta a figyelmet 2013-ban. A évi tagóvodai 2,6 millió forintos tagintézményi finanszírozás, Szuhakálló önkormányzata részéről jelenleg csak egy óhaj, mert a kimutatások a tagntézményi költségvetésben 5 millió forint feletti finanszírozási igényt tartalmaznak. A évi költségvetés kondíciói amellett ilyen rosszak, hogy évvel ellenétben a beszámítás összege sem jelentkezik, az állami támogatásokat nem csökkenti. Felhívta a figyelmet a pályzati támogatásból megvalósuló beruházások Szuha-patak árvízvédelmi munkái önkormányzati saját forrás igényének biztosítási kötelezettségére, melyek szintén további finanszírozási nehézséget fognak okozni. Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy idén a mozgáskorlátozottaknak hogyan alakulnak a gépjármű adó fizetési feltételei. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy mozgáskorlátozottak számára teljesen megváltoztak a gépjármű adómentesség szabályai, melyről az érinetettek időben, több alkalommal személy szerint is értesítésre kerültek. elmondta, hogy a településen nagyon sok vállalkozás megszűnt, és így az iparűzési adó is egyre kevesebb. Nagy üzemek, cégek nem települnek a községbe. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy sok vállalkozásnak más székhelye lett és oda fizetik az iparűzési adót ezek a cégek.

13 13 Mertusné Varga Katalin al elmondta, hogy a költségvetésban csak azok a kiadások vannak tervezve, amelyek nagyon szükségesek, s még azok is megszorításokkal. Az önkormányzat évi költségvetésének vitáját a kéépviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 6 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (6 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozását a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, ére és a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. (3) Az önkormányzat évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

14 14 (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - törvény szerinti illetmények, munkabérek E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - működési célú pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási jellegű kiadás E Ft (5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (8) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát. (9) A 6. melléklet tartalmazza az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (10) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet. (13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. (14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a közös önkormányzati hivatal létszámával együtt - 17 főben állapítja meg. (16) A évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 49 fő. (17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg. III. fejezet A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

15 15 3. (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. (3) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - felhalmozási kiadás E Ft (4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (5) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 9 fő. IV. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a t, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 5. (1) A 2. (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 E Ft erejéig a jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. (2) A 2. (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti. IV. fejezet Záró rendelkezések 6. (1) A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1- jétől kell alkalmazni. (2) Hatályát veszti a évi zárszámadásról szóló 5/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet. Dr. Herczeg Tibor

16 16 jegyző címzetes főjegyző IV. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a szociális ellátásokról szóló helyi szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás Előadó: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy a szociális ellátással kapcsolatban minden jogszabályi feltételhez van kötve, a rendelet-tervezet is ehhez igazodik. A szociális ellátásokról szóló helyi szabályozás felülvizsgálatának vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 6 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (6 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésében; 26. -ában, 32. (1) b.) pontjában és (3) bekezdésében, 43/B. (1), (3) bekezdéseiben, 48. (4) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, ában és a 132 (4) bekezdésenek a)-g) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbiakat rendeli el: I. fejezet I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések, hatásköri szabályok 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Szuhakálló község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott természetes személyekre. (2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) és e rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket a.) a helyi önkormányzat képviselő-testülete,

17 17 b.) a települési önkormányzat e, c.) a települési önkormányzat jegyzője gyakorolja (3) A képviselő-testület a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek gyakorlásából a re átruházza: a.) a méltányossági ápolási díj, b.) az önkormányzati segély, c.) a méltányossági közgyógyellátás; d.) az étkeztetés megállapításával összefüggő feladat- és hatáskört, ideértve a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátás visszafizetésére való kötelezést, valamint a megtérítés elrendelése esetén a méltányosságból történő elengedés, csökkentés és részletfizetés engedélyezését is. 2. A rendelet alkalmazásában az Sztv. 4. -ában megfogalmazott értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni. Eljárási rendelkezések 3. (1) A szociális ellátásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, a hatósági ellenőrzésre az Sztv ig terjedő rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához, a kérelmező köteles a maga és családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és az erre vonatkozó a rendeletben előírt tartalmú igazolásokat becsatolni. (3) A rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelmeket a rendeletben meghatározott kivételekkel - a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) mellékletei által rendszeresített nyomtatványokon kell benyújtani, a Kormányrendelet mellékletei szerinti nyomtatványokban meghatározott nyilatkozatok egyidejű csatolásával. Amennyiben a Kormányrendelet mellékletei nem tartalmaznak jövedelemnyilatkozatra vonatkozó részt, illetve a Kormányrendeletben meghatározott kérelem nyomtatványok mellett - amennyiben azok vonatkozásában a Kormányrendelet nem tartalmaz a jövedelemnyilatkozat-nyomtatványra vonatkozó előírást a Rendelet 1. mellékletében meghatározott jövedelemnyilatkozatot kell csatolni. (4) Az Sztv. 10. (2)-(3) bekezdése szerinti időtartamra vonatkozó jövedelemnyilatkozatban megjelölt rendszeres jövedelmekről, a nyilatkozathoz igazolásokat kell csatolni. a.) Rendszeres jövedelmek esetében ilyen igazolás: aa) munkáltatói igazolás, ab.) TB ellátás, és a nyugellátás összegéről a postai szelvény, folyószámla kivonat, ezek hiányában a folyósító szerv igazolása; ac.) az Flt. alapján folyósított ellátásokról postai szelvény, folyószámla kivonat ezek hiányában a folyósító szerv igazolása. b.) A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetében az ellátást kérelmezőnek az alábbi igazolásokat kell jövedelemnyilatkozatához csatolnia: ba.) mezőgazdasági tevékenységből, egyéni vállalkozásból származó jövedelem igazolása, bb.) őstermelői tevékenységből származó jövedelem igazolása,

18 18 bc.) adóbevallás vagy annak hiteles másolata. c.) Azokról a nem mérhető jövedelmekről, amelyek a fenti igazolásokkal nem alátámaszthatók, a kérelmező a Rendelet 2. melléklete szerint nyilatkozik. (5) Az ügyfél a (3) bekezdésben meghatározott iratokat a kérelem benyújtásakor, illetve hiánypótlási felhívásra 8 napon belül köteles becsatolni, tekintettel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 31. (2) bekezdése szerinti jogkövetkezményre. (6) A szociális ellátások iránti kérelmet a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban. Hivatal) kell benyújtani, az egyes ellátásfajtákra rendszeresített nyomtatványon. (7) A Hivatal ügyintézője a kérelmeket gyűjti, döntésre előkészíti, majd azokat a hatáskör gyakorlójának továbbítja úgy, hogy a kérelem az eljárási határidőn belül elbírálásra kerüljön. (8) A Hivatal ügyintézője a kérelmező által benyújtott igazolásokat, nyilatkozatokat előkészítő munkája során ellenőrzi, a hatáskör gyakorlójának utasítására, az ügyfél kérelemben foglalt nyilatkozatainak alátámasztására 3. melléklet szerint környezettanulmányt készít. Fél éven belül készített környezettanulmány ha a benyújtott igazolásokkal, nyilatkozatokkal nem áll ellentétben ismételten felhasználható. (9) A havi rendszerességű szociális ellátások folyósítására a.) jogosult kérelmére és adatszolgáltatása alapján tárgyhónap utolsó banki napján lakossági folyószámlára utalással; b.) tárgyhónapot követő hónap 5-éig, készpénz-kifizetéssel a Hivatalban kerül sor. (10) Az eseti jelleggel megállapított szociális ellátásokat (alkalmankénti önkormányzati segély), az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül kell az ügyfél részére folyósítani, illetve kifizetni. II. fejezet I. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Aktív korúak ellátása 4. (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltétele, hogy az ellátás jogosultjának lakókörnyezete rendezett legyen, az alábbi szempontok szerint: a) a kérelmező által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház a továbbiakban: lakóingatlan - előkertje, udvara gondozott legyen, gyom- és gaztalanítására folyamatosan kerüljön sor, évszaknak megfelelően; b) a lakóingatlanon, és azzal határos köz- vagy magánterületen az ellátásra jogosult és annak családja által, háztartási kommunális- és egyéb hulladék elhelyezve, felhalmozva ne legyen; c) a lakóingatlan használatához igazodóan, az illemhely kialakítása, a higiéniai követelményeknek megfelelő rendben tartása biztosított legyen; d) a lakóingatlanon esetlegesen előforduló kártevő rágcsálók irtása megtörténjen; e) a lakóingatlannal határos járdaszakasz téli hó- és csúszásmentesítése megtörténjen; f) a lakóingatlannal határos területen elhelyezkedő csapadékvíz-elvezető árok, kapubejáró, áteresz folyamatosan gondozott legyen, oly módon, hogy az alkalmas legyen a csapadékvíz elvezetésére. (2) Az ellátás jogosultja lakókörnyezete (1) bekezdés szerinti rendben tartásáról a lakhatását szolgáló ingatlan ellátott általi használatának jogcímétől függetlenül köteles

19 19 Rendszeres szociális segély 5. (1)Az aktív korúak ellátására jogosult személy az Sztv. 37. (1) bekezdés a)-c) pontjai szerint rendszeres szociális segélyre jogosult. (2) Az Sztv. 37/A. -a szerint a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a települési önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) együttműködési kötelezettséget nyilatkozatában vállalja. 3) Az együttműködésre kijelölt szerv a feladat ellátására társult önkormányzatok közös fenntartásában, Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Sajókazai Nappali Szociális Központtal (a továbbiakban: Szociális Központ). (4) Az együttműködés keretében a jogosult az alábbiak szerint köteles eljárni: a.) meg kell jelennie a jogosultságát megállapító határozat jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül a Szociális Központ munkatársánál, b.) részt kell vennie az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedését segítő program kidolgozásában, c.) megállapodást kell aláírnia a beilleszkedését segítő program megvalósítására, a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül, d.) eleget kell tennie a beilleszkedését segítő programban foglaltaknak, e.) a beilleszkedési programban foglaltak betartásának figyelemmel kísérése miatt, a programban foglalt időszakonként, de legalább havonta egy alkalommal meg kell jelennie a Szociális Központ munkatársánál. (5)A beilleszkedést segítő programok típusai: a.) együttműködés a Munkaügyi Központtal, b.) mentálhigiénés, életmódot formáló egyéni és csoportos foglalkozás, c.) egyéni készség-, és képességfejlesztő foglalkozás, d.) életvezetési tanácsadás, e.) személyiségfejlesztő tréning, f.) munkavégzésre felkészítő és integráló program, g.) képzési, átképzési program, h.) munkalehetőség elfogadásával munkavégzés. (6) A jogosult az együttműködési kötelezettségét az alábbi esetekben szegi meg: a.) nem jelenik meg a (4) bekezdés a.) pontjában előírt határidőre a Szociális Központ munkatársánál, b.) nem állapodik meg írásban a beilleszkedést segítő programról, illetve c.) nem teljesíti a beillesztési programban foglaltakat d.) a (4) e. pontja szerinti időpontokban nem jelenik meg a családsegítőnél. Lakásfenntartási támogatás 6. (1) A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy az ellátás jogosultjának lakókörnyezete rendezett legyen, az alábbi szempontok szerint: a) a lakóingatlan előkertje, udvara gondozott legyen, gyom- és gaztalanítására folyamatosan kerüljön sor, évszaknak megfelelően; b) a lakóingatlanon háztartási kommunális- és egyéb hulladék elhelyezve, felhalmozva ne legyen;

20 20 c) a lakóingatlan használatához igazodóan, az illemhely kialakítása, a higiéniai követelményeknek megfelelő rendben tartása biztosított legyen; d) a lakóingatlanon esetlegesen előforduló kártevő rágcsálók irtása megtörténjen; e) a lakóingatlannal határos járdaszakasz téli hó- és csúszásmentesítése megtörténjen; f) a lakóingatlannal határos területen elhelyezkedő csapadékvíz-elvezető árok, kapubejáró, áteresz folyamatosan gondozott legyen, oly módon, hogy az alkalmas legyen a csapadékvíz elvezetésére. (2) Az ellátás jogosultja lakókörnyezete (1) bekezdés szerinti rendben tartásáról a lakhatását szolgáló ingatlan ellátott általi használatának jogcímétől függetlenül köteles. Méltányossági ápolási díj 7. (1) Méltányossági ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévet betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi és bizonyíthatóan a gondozási, ápolási teendők miatt legfeljebb napi 4 óra időtartamot meg nem haladó kereső tevékenységet folytat, ha a.) az egy főre eső a jövedelem a közös háztartásban élőkre tekintettel nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét; b.) egyedülálló hozzátartozó esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (2) Nem jogosult az ápolási díjra a hozzátartozó, illetve a megállapított jogosultságot meg kell szüntetni az Sztv.42. -ában felsorolt esetekben. (3) Az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a. (4) A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot kétévente felül kell vizsgálni. (5) A felülvizsgálat során az ápolt személy nyilatkozatát amennyiben a nyilatkozattételben egészségi állapota, vagy cselekvőképességének hiánya miatt nem akadályozott be kell szerezni arra vonatkozóan, hogy az ápolási díjra jogosult, az ápolási kötelezettségének eleget tesz-e. Ha az ápolt személy nyilatkozata szerint az ápolási díjra jogosult nem teljesíti az ápolási kötelezettségét, az ápolási díjra való jogosultságát és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. (6) A cselekvőképes ápolt személy, az ápolási díj fennállásának időtartama alatt, bármikor nyilatkozhat arról, hogy az ápolást végző személy nem teljesíti ápolási kötelezettségét. Az ápolt személy nyilatkozata alapján az ápolást végző személy, ápolási díjra való jogosultságát és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. (7) Az ápolási kötelezettség teljesítését a Szociális Központ kijelölt munkatársa legalább havonta egy alkalommal, az ápolt lakcímén ellenőrzi. Az ellenőrzés tényéről, az annak során tett megállapításairól feljegyzést készít. Amennyiben az ellenőrzés során megállapítja, hogy az ápolási díjra jogosult nem teljesíti az ápolási kötelezettségét, arról haladéktalanul írásban értesíti a hatáskör gyakorlóját. A Szociális Központ kijelölt munkatársának tájékoztatása alapján az ápolást végző személy, ápolási díjra való jogosultságát és az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. (8) Az ápolási kötelezettség teljesítésének (5)-(7) bekezdésben foglalt ellenőrzéséről, a nem teljesítés jogkövetkezményeiről az ápolási díjra jogosult mellett, az ápoltat és a Szociális Központot is tájékoztatni kell, az ápolási díjra való jogosultságot megállapító határozatban, a határozat egy-egy példányának megküldésével. Önkormányzati segély 8. (1) Az önkormányzat a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személynek önkormányzati segélyt nyújt.

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Dorogháza Község Önkormányzata

Részletesebben

1. (1) A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 13/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről egységes szerkezetben

Részletesebben

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a háromnegyed éves módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselő-testület

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ JEGYZŐKÖNYV, b./ TÁRGYSOROZATA c./ HATÁROZATA 1-5/2013.(I.30.) ÖK. sz. d./ RENDELETE 1 /2013. (II.6.) ÖK.

Részletesebben

Önkormányzati Rendelet

Önkormányzati Rendelet Önkormányzati Rendelet Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: ALAP Módosító rendeletek száma: Rendelet címe: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma:

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 25-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25.-én, 15,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott rendkívüli ülésen. Rendelet

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Tótvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 3. (6) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(V.05.) számú önkormányzati rendelete. 2013. évi zárszámadásról. 1. A rendelet hatálya

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(V.05.) számú önkormányzati rendelete. 2013. évi zárszámadásról. 1. A rendelet hatálya Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(V.05.) számú önkormányzati rendelete 2013. évi zárszámadásról. Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1. számú előterjesztés

1. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/10/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2015.(II.13.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a 2015. évi költségvetésről Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben