J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Benkő Zoltán, Bényei Péterné, Csikós Sándor, Dr. Erdélyi Béla, Fedor László, Fercsákné Tomán Ildikó, Király Bertalan, Pappné Kórik Judit, Tomán Ferenc, Tölgyesi Attiláné képviselők (A jelenléti ívek a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Tanácskozási joggal megjelent: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Hagymási József pénzügyi irodavezető, Spisák Vilmos építésügyi irodavezető, Gömze Sándor: Köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 14 fő képviselőből 12 fő jelen van, Benkő Zoltán jelezte, hogy késni fog, Dr. Krámor Katalin előre jelezte távolmaradását. Javaslatot tesztek a napirend módosítására. A napirend a következő formában alakul: 1. Előterjesztés a évi költségvetésről szóló 2/2009.(II.18.) számú rendelet módosításáról. Előadó: Gömze Sándor polgármester 2. A évi költségvetésről szóló rendelet megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 3. Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 25/2006.(XII.14.) számú rendelet módosításáról. Előadó: Mező József jegyző 4. A Települési Rendezési Terv módosításáról szóló előterjesztés véleményezése. Előadó: Mező József jegyző 5. A évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása. Előadó: Mező József jegyző 6. Tájékoztató a szavazókörök területi besorolásáról. Előadó: Mező József jegyző 7. A Polgárok Tiszalökért Egyesület kérelmének megtárgyalása, terület átadásáról. Előadó: Gömze Sándor polgármester 8. Az Állami Számvevőszék vizsgálatra készített Intézkedési Terv pontosításáról határozathozatal. Előadó: Mező József jegyző 9. Előterjesztés az önkormányzat intézményi Alapító Okiratának elfogadásáról. Előadó: Mező József jegyző 10. A tiszalöki Mámor Színtársulat anyagi támogatásáról. Előadó: Mező József jegyző 11. Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Kérdések, bejelentések Aki a meghívóban kiküldött napirendi pontok módosításával és megtárgyalásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 1

2 Megállapítom, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi pontok módosítását és megtárgyalását 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2010. (II.11.) számú határozata A képviselő-testület Napirend módosításáról a február 11-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint módosította: 1. Előterjesztés a évi költségvetésről szóló 2/2009.(II.18.) számú rendelet módosításáról. Előadó: Gömze Sándor polgármester 2. A évi költségvetésről szóló rendelet megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 3. Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 25/2006.(XII.14.) számú rendelet módosításáról. Előadó: Mező József jegyző 4. A Települési Rendezési Terv módosításáról szóló előterjesztés véleményezése. Előadó: Mező József jegyző 5. A évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása. Előadó: Mező József jegyző 6. Tájékoztató a szavazókörök területi besorolásáról. Előadó: Mező József jegyző 7. A Polgárok Tiszalökért Egyesület kérelmének megtárgyalása, terület átadásáról. Előadó: Gömze Sándor polgármester 8. Az Állami Számvevőszék vizsgálatra készített Intézkedési Terv pontosításáról határozat-hozatal. Előadó: Mező József jegyző 9. Előterjesztés az önkormányzat intézményi Alapító Okiratának elfogadásáról. Előadó: Mező József jegyző 10. A tiszalöki Mámor Színtársulat anyagi támogatásáról. Előadó: Mező József jegyző 11. Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Kérdések, bejelentések Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés a évi költségvetésről szóló 2/2009.(II.18.) számú rendelet módosításáról Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Minden bizottság véleményezte a napirendet. Ez az utolsó lehetőségünk a évi költségvetés módosítására. Történtek olyan kiadások, bevételek, amelyek a módosítást szükségessé teszik. Ezeket a változtatásokat a bizottságok megbeszélték. Kérdezem, hogy az emlékeztetőben leírtakhoz képest van-e a bizottsági elnököknek szóbeli kiegészítésük. Bede-Tóth Attila: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta. 2

3 Fercsákné Tomán Ildikó: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolta. Pappné Kórik Judit: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság is elfogadásra javasolta. Fedor László: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is elfogadásra javasolta. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a évi költségvetési rendelet módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2010. (II.18.) számú rendelete A évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2009. (II.18.) számú rendelet III. számú módosításáról Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.18.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének Bevételi előirányzatát e Ft-ról e Ft-ra Kiadási előirányzatát e Ft-ról e Ft-ra változtatja Ezen belül: A felhalmozási célú bevétel e Ft-ról e Ft-ra A felhalmozási célú kiadás e Ft-ról e Ft-ra változtatja A működési célú bevételeket e Ft-ról e Ft-ra A működési célú kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra Ebből: - Személyi jellegű juttatások e Ft e Ft-ra - Munkaadókat terhelő járulékok e Ft e Ft-ra - Dologi kiadások e Ft e Ft-ra - Társ-i és szoc. politikai juttatások e Ft nem változik - Működési célú pénzeszköz átadások e Ft nem változik - Kamatkiadások e Ft nem változik - Működési célú hiteltörlesztés e Ft nem változik - Előző évi befizetési kötelezettség e Ft 1. 3

4 változtatja meg. A költségvetési létszámkeret 249,5 fő nem változik. A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1 és 1/a számú melléklet tartalmazza. 2. A felhalmozási célú bevételek és kiadások változását a 4 és 4/a számú melléklet tartalmazza / Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola évi működési kiadási előirányzatát: eft Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát 71 fő nem változik. változtatja meg. 2./ Napközi-otthonos Óvoda és Napos Bölcsőde évi működési kiadási előirányzata: e Ft Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról nem változik - dologi kiadásokat e Ft-ról nem változik - költségvetési létszámát 33,5 fő nem változik 3./ Városi Könyvtár és Művelődési Ház évi működési kiadási előirányzata: eft Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról nem változik - dologi kiadásokat e Ft-ról nem változik - költségvetési létszámát 8 fő nem változik 4./ Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium évi működési kiadási előirányzata: e Ft Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról nem változik - dologi kiadásokat e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám 52 fő nem változik 5./ Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai évi működési kiadási előirányzatát: eft-ról e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát 47 fő nem változik 4

5 változtatja meg. 6./ TÁMOP évi működési kiadás előirányzatát: 0 e Ft-ról e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat 0 e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat 0 e Ft-ról 500 e Ft-ra - dologi kiadásokat 0 e Ft-ról e Ft-ra változtatja meg. 4.. Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit december 31.-től kell alkalmazni. Szöveges kiegészítés a 2009.évi költségvetés III. számú módosításához 1. A megnyert TÁMOP pályázati összeg beépítésre került a évi költségvetésbe e Ft működési kiadásként bevételi és kiadási oldalra egyaránt, a fennmaradó e Ft eszközfejlesztésként jelentkezik a felhalmozási bevétel és kiadás oldalon. 2. Az előző évről áthozott visszafizetési kötelezettségek, amelyek évben nem kerültek rendezésre, ami adódik normatíva és SZJA visszafizetésekből összege e Ft, melynek kifizetését kötvényből történő felvétellel oldottuk meg. A e Ft kötvényfelhasználásból e Ft-ot fejlesztésre használtunk fel a temetőn utak, illetve a játszótér kialakítás kapcsán bejövő számlák kiegyenlítésére, mivel csak e Ft előleg állt rendelkezésre a támogatás összegéből. 3. A évben lemondott e Ft normatíva összegére a működésképtelen önkormányzatok e Ft összegű támogatás nyújtott fedezetet. 4. A csökkentett járulék összeg miatt e Ft átcsoportosításra került a dologi kiadások javára, különféle dologi kiadások illetve Áfa fedezetére. 5. Az felhalmozási kiadások közül kivételre került az óvoda felújítás, mivel évben valósul meg, a szakképzési hozzájárulás is, mivel már nem nálunk jelentkezik, illetve még az ősi üdülő telep rendezési terve. 6. A felhalmozási kiadásokba beépítésre kerültek, az útkátyúzás és aszfaltozás kiadásai, a Pannon Consulting által elkészített koncepció, az Ipari Park Kft.-nek fizetett tagi kölcsön, TÁMOP pályázat keretén belül eszközbeszerzés, autóbusz vásárlás kiadása, illetve a Viziközmű hitel évben fizetett kamta. 5

6 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési bevételei Eredeti ei. Javasolt M. Mód. Ei. Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítás Alap támogatása Átengedett bevételek Normatív állami támogatás Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Felhalmozási bevételek Kamatbevételek Bérkorrekció /13. havi/ Működésképtelen támogatás Választás támogatása Kötvényfelhasználás működési célra KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Működési célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

7 1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési kiadásai Megnevezés Eredeti ei. Javasolt M. Mód. Ei. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Felhalmozási célú kiadások Kamatkiadások Működési célú hitel törlesztése Előző évi befizetési kötelezettség TÁMOP KÖLTS ÉGVETÉS I KIAD ÁS OK ÖSSZES EN:

8 Intézményi tevékenységből Megnevezés 8 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat I. félévi teljesített költségvetési bevételeinek részletezése Eredeti ei. Jav. Mód. Mód. Ei. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Alkotóház bérleti díj ÖSSZES EN: Helyi adóbevételek Megnevezés Eredeti ei. Jav. Mód. Mód. Ei. Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék és bírság Talajterhelési díj ÖSSZES EN: Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Eredeti ei. Jav. Mód. Mód. Ei. Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka utáni kieg Normatív ápolási díj utáni kieg Rendszeres szociális segély utáni kieg Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: Közcélú foglalkoztatás támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Szociális nyári gyermekétkeztetés MINDÖSSZES EN:

9 Működési célú pénzeszköz átvétel 2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Jav. Mód. Mód. Ei. Központi orvosi ügyelethez településektől Mezőőri szolgálat működéséhez Közhasznú foglalkoztatás támogatása TÁMOP Alapítványoktól átvett ÖS ZES EN: Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Eredeti ei. Jav. Mód. Mód. Ei. Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola-egészségügy finanszírozása ÖSSZES EN: Átengedett bevételek Megnevezés Eredeti ei. Jav. Mód. Mód. Ei. Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖSSZES EN: Normatív állami támogatás Egyéb bevételek Választás támogatása Kamatbevételek Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Működésképtelen támogatás Kötvényfelhasználás működési célra Bér korrekció /13.havi/ ÖSSZES EN:

10 Tiszalök Városi Önkormányzat 3.sz.mellékl et Me.: ezer Ft 2009.évi költségvetési kiadásai címenként és kiemelt előirányzatonként Össz es kiad ás Személ yi j uttatások Munkaadót terh. j ár. Dologi kiad ások Megnevezés Eredeti Jav. Mód. Mód. Ei. Eredeti Jav. Mód. Mód. Ei. Eredeti Jav. Mód. Mód. Ei. Eredeti Jav. Mód. Mód. Ei. Kossut h Lajos Ált. és Al apf. Műv. Is kola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvt ár és Művelődési ház Teleki Blanka Gi mnázium Polgármest eri Hivatal és szakfeladat ai Helyi kisebbségi önkor mányzat Közhasznú és közcél ú foglal k Működési c élú pénzesz köz átadás Társ. és szoc. pol.-i jut tat ások Felhalmozási c élú kiadás ok Kamat kiadás ok Működési c élú hitel t örlesztés Előző évi befizetési kötelezettség TÁMOP Összesen

11 Tiszalök Város Önkormányzat évi tervezett felhalmozási célú kiadások 4.sz. melléklet Me: ezer Ft Megnevezés Eredeti Javasolt Módosított előirányzat módosítás előirányzat Felújítás: Mentőállomás korszerűsítése, ügyelet kialakítása 0 0 Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása Polgármesteri Hivatal felújítása Járdaépítési program Intézmények felújítása Kisfástanya-óvoda épület felújítása Szabadság utca, Szabadság köz Wesselényi köz I. II. felújítása 0 Tiszamelléki Kft. kátyúzás /2008. évi/ Aszfalt Gold Kft. aszfaltozás Összesen: Felhalmozási célú pénzes zköz átadás: TESZI alapítványnak /megállapodás szerint / Ipari Park Kft. működési pénzeszköz átadás /Tiszalök/ Összesen: Beruházások: Földvásárlás ADEPTUS Üdülőtelepen faház építése 0 0 Alsó-Szabolcsi Viziközmű Beruházási Társulásnak Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza Holtág rehabilitáció (100%) 0 0 Gépek beszerzése a Városgazdálkodási feladatok ellátásához Autóbusz vásárlás Csepel Union Szakképzési hozzájárulás Tiszalök Ősi-üdülő rendezési terve (TEKI) Térfigyelő rendszer kiépítése (TEKI) 0 0 Viziközmű fundamenta utalás /2 720e Ft/hó/ Közbeszerzési eljárás díja /TÁMOP 750e Ft+ÁFA, Étkeztetés 1000e Ft+ÁFA/ TÁMOP eszközbeszerzés Pannon Consulting /koncepció elkészítése/ Összesen Felhalmozási hiteltörlesztés: MFB Iskola felújítás törlesztés Fejlesztési célú hitelek kamata Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ Viziközmű hitel kamata Összesen: Összesen:

12 4./a. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat évi tervezett felhalmozási célú bevételek Megnevezés Eredeti Javasolt Módosított előirányzat módosítás előirányzat Kommunális adó összege: Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege Humanitárius Világszövetség támogatása 1. Faház építésére 0 2. Mentőállomás korszerűsítésére 0 Gyógyszertár eladásából származó bevétel Holtág rehabilitáció támogatása (85%) 0 0 Szakképzési hozzájárulás TEKI /Ősi-üdülőtelep rendezési terv/ LEKI /Kisfástanya-óvoda felújítása/ TEÚT /Szabadság utca, Szabadság köz Wesselényi köz útfelújítása/ 0 TEKI /Térfigyelő rendszer kiépítése/ 0 Kerékpárút BM önerő alap Földterület értékesítés TÁMOP eszközbeszerzés Összesen: Kötvényből fedezett forráshiány ( Ez nem hitel, mivel a meglévő kötvényből használunk fel ha szükséges) Mindösszesen

13 Tárgy: (2.tsp.) A é vi költségvetésről szóló rendelet megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Valamennyi bizottság tárgyalta a napirendet. A bizottsági üléseken résztvevők számából is érezhető volt a téma fontossága. Minden bizottsági ülésen elhangzott, hogy ennek a költségvetésnek a tervezése már tavaly elkezdődött, hiszen meg kellett birkóznunk egy igen nehéz évvel. Egy évvel ezelőtt nem kisebb feladat előtt álltunk, mint most. Ahányszor értékeltük egy negyedév teljesítését, mindig azt néztük, hogy milyenek a kilátásaink, be tudjuk-e fejezni, túl tudjuk-e élni a es évet ben, az utolsó előtti testületi ülésen a koncepciónkat úgy határoztuk meg, hogy a működési forráshiány mértéke nem haladhatja meg a 7,5%-ot. Természetesen a feladat az volt, hogy a későbbiekben, amikor már elkezdjük az intézményekkel a költségvetés tervezését, tárgyalását, ezt a százalékot, inkább lefelé nyomjuk, hiszen nem csak ennyi a problémánk, hanem ehhez még hozzájön a 2-3 éve magunk előtt tolt szállítói tartozásaink kiegyenlítése és a hitelek éves kamat terhének a kifizetése. Ezek mind komoly feladatok, amelyek azt feltételezik, hogy nem fogadhatunk el olyan éves költségvetést, ami veszélyezteti az önkormányzat létét, a hitelképességét, és fenn kell tartanunk a működőképességünket, az intézményeink működését is biztosítanunk kell. Mindezt úgy kell biztosítanunk, hogy nagyon nagy áldozatokat ne kelljen hozni. Hiszen lehet úgy is költségvetést készíteni, hogy csak a számokat nézzük, és nem foglalkozunk a következményekkel, az emberek gondjaival, az intézmények elért eredményeivel, helyzetével, a munkahelyek megőrzésével. Amikor az intézményvezetők konkrét számokkal álltak elő, az első megbeszélésen úgy éreztem, hogy mindenki felelősséggel tervezett. Azt már régen tudja mindenki, hogy a ceruzánkkal csínján kell bánni, nem lehet rejtett milliókat belevarázsolni a költségvetésbe. Mindenkinek ismernie kell a kondíciónkat, a lehetőségeinket. A költségvetésünket meghatározza egyrészt az állami finanszírozás ami teljesen nyomon követhető, kiolvasható a számokból -, sajnos az állam lassan, de biztosan kivonja magát az önkormányzatok finanszírozásából, azt elvárva, hogy pótoljuk a saját bevételeinkből azt, amit ő nem ad ide. Anélkül, hogy az intézményeink túlterveztek volna, azt látjuk, hogy nincs már mihez nyúlni. Első körben, arra jutottunk, hogy az intézmények dologi kiadásai már rég alul vannak tervezve, illetve a bér és járulékokból 2%-os megtakarítást kértünk. Az intézmények megpróbáltak találni, ami nagyjából sikerült is. A bizottsági üléseken is alaposan átnéztük a költségvetéseket, különböző vélemények születtek. Feltétlenül ki szeretném emelni, hogy két dolog miatt egyre nehezebb, a csökkenő állami normatívák, illetve a csökkenő adóbevételek. A kiadásokat sem tudjuk olyan mértékben csökkenteni, amennyire szeretnénk. Ha sikerülne a kiadásokat csökkenteni, és a bevételeinket növelni, akkor ideális állapot volna, de sajnos minden ezzel ellenkező irányt és tendenciát mutat. A bizottsági üléseken elhangzott az, hogy ebben az évben a költségvetés teljesítése folyamán együtt törekedjünk arra, hogy ahol lehet, spóroljunk. Nyilvánvaló, hogy a dologi kiadásokon is lehet és kell is spórolni, nagy odafigyeléssel, körültekintéssel. Az is elhangzott, hogy a bér jellegű kiadásokon is próbáljunk meg megtakarítani. Itt ami felmerült, a helyettesítések, a nyugdíjba vonulásoknál, ahol olyan munkaerő megy el, akit nem feltétlenül szükséges pótolni, mert akár két ember munkáját egy is el tudja látni, vagy a közcélú foglalkoztatás is ilyen jellegű megtakarítási lehetőséget kínál, ezzel élni kell. Ezeknek a lehetőségeknek a kihasználása részben erre a gazdasági évre tehető, de kiteljesedni a 2011-es évben fog majd. Ha ezeket a lehetőségeket meg tudjuk valósítani, akkor a mellékelt rendelet-tervezetben látható 54 millió Ft-os működési forráshiány és a költségvetés hiánya 124,8 millió Ft kezelhető lesz. Azt gondolom, hogy ez a költségvetés, ha nem engedjük szabadjára, biztosíthatja az intézmények fenntartását, működését. 13

14 A működés fenntartása mellett vannak távlati terveink, elképzeléseink, a település érdekében. Ilyen a munkahelyteremtés pl. Ipari terület fejlesztése, idegenforgalmi projekt előkészítése, megvalósítása, illetve a távlati terveink között szerepel a városközpont rehabilitáció. Ezek mind olyan témák, amelyekben nem csak mi, mint önkormányzat szeretnénk részt venni, hanem bevonnánk a vállalkozói szférát is. Az átláthatóság kedvéért Hagymási József készített egy összehasonlító táblázatot a es normatíva változásokról, amit meg lehet nézni, nem mutat kedvező képet kor megérkezett Benkő Zoltán, a képviselő-testület létszáma 13 fő. Bede-Tóth Attila: Továbbra is fenntartom azt a véleményemet, hogy ez a 2010-es, a bizonytalanság költségvetése. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a évi működési feltétele is megalapozott legyen, tehát minden egyes intézménynek törekedni kell a spórolásra. Az elkészített táblázatokból is látszik, hogy melyik intézménynél mennyi önkormányzati támogatás szükséges a működés fenntartásához. A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolánál kell a legszámottevőbb önkormányzati támogatást adni, 91 millió Ft-ot. Van két kisebb intézményünk, a Városi Könyvtár és Művelődési Ház és az Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde. Az előirányzatban az óvodánál 7%-os csökkenés tapasztalható a tavalyi évhez viszonyítottan. Az iskola előirányzatában ez 1,8%, a gimnáziumnál % az előirányzat növekedés, amivel növekszik az önkormányzat támogatása. Továbbra is nagyon magasnak tartom a dologi kiadásokat, de ennek ellenére szigorú odafigyeléssel tartható lesz ez a gazdálkodás, de nem szabad elfelejteni a tavalyi ki nem fizetett számlákat, amelyeket szintén ebben az évben kell kigazdálkodnunk. Normatíva összeget nem lenne szabad elengednünk, és a plusz bölcsődei csoport 5 millió Ft bevételt jelent, tehát feltétlenül meg kell vizsgálnunk a lehetőséget a kialakításra. A rendelet-tervezet módosított változata jóval áttekinthetőbb, de kérem kijavítani a létszámot, február 1-vel csökkenteni, az iskolakonyha vállalkozásba adása miatt, és intézményenként kibontani. Az intézmények gazdasági vezetőinek az önkormányzat által megszabott keretek között kell elkészíteni a költségvetést, úgy, hogy az minél takarékosabb legyen. Ebben a jelenlegi rendszerben nincsenek a vezetők rászorítva arra, hogy teljes mértékben takarékoskodjon. Nem lehet mindig a normatíva csökkenéssel takarózni, és jól megpumpolni az önkormányzatot. Ha a normatíva csökken, mellette csökken a gyereklétszám, akkor - elvileg - a gazdálkodásnak is úgy kellene alakulnia, hogy ezeket a csökkenéseket fedezze. Sajnos ez úgy működik, mint az orvosi rendelőkkel, hogy odaadjuk a rendelőket az orvosoknak, mint vállalkozóknak, és semmi bevételünk nincs belőle. Ezt érzem az intézmények gazdálkodásában is. Nem baj hogy csökken a normatíva, mivel kötelező feladat, fenn kell tartani az iskola működését az önkormányzatnak, ezért a hiányzó részt majd hozzáteszi az önkormányzat. Így könnyű gazdálkodni, hogy nincsenek a vezetők rászorítva arra, hogy a kieséseket más forrásból próbálják fedezni, vagy valamilyen megtakarítási szisztémát dolgozzanak ki, aminek látszatja is van. Teljesen egyetértek azzal és támogatom, hogy a nyugdíjba vonuló dolgozó helyett ne vegyünk fel másikat, és a nyugdíj korhatárt elérőket ne foglalkoztassuk tovább. A könyvvizsgálói jelentés 5-ös pontjában, az összegzés résznél ez olvasható: a működési célú hitelből évközben csak akkor fenntartható, ha a központi normatíva megszorítások hatásait az intézményrendszer megtakarítja. A költségvetés finanszírozását a saját bevételek beszedése és ezen belül a helyi adók beszedése, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek beszedése, a kiadásoknak a bevételekhez kapcsolódó realizálása alapvetően meghatározza. Tehát, addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér. A beruházásoknál szintén elhangzott Pénzügyi Bizottsági ülésen, hogy körültekintően kell a beruházásoknál eljárni, ha nincs meg a forrása, akkora szerényebben kell eljárni. Lebegjen a szemünk előtt az a tény, hogy jövőre a kötvény tőkéjét is fizetni kell. 14

15 Ennek függvényében kérem az intézményvezetőket, hogy - ha ez a költségvetés elfogadásra kerül - ezeket a számokat maximálisan tartsák be, illetve módosítást akkor nyújtsanak be, ha lefelé megy! Takarékos gazdálkodással elfogadásra javaslom. Fedor László: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata volt, hogy a nagy intézményekkel még egyszer egyeztessen, nézze át a költségvetést a Polgármesteri Hivatal. Az elmúlt évhez képest úgy tűnt, hogy megint elindulunk a lejtőn, a hiányok növelése felé. Az új változatban csak a 11 millió Ft-os kommunális adó bevétel változott, ami eddig nem szerepelt benne. Az intézményi bevételek csökkenésénél többször ki van hangsúlyozva, hogy a konyha, a vendégétkeztetés bevétele kiesett, viszont a kiadási oldalnál nincs kihangsúlyozva, hogy 2-szer annyi költség is kiesett, mint amennyi bevétel. Ennek a lépésünknek a pozitív hatása így nem érezhető. A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumhoz 30 millió Ft-ot kell hozzáadni, holott tavaly szinte nullára jött ki. Feltűnő volt, hogy ez a veszteség kizárólag a szakközépiskolai képzésből jön át, tehát, ezen el kellene gondolkodni, hogy támogatás nélkül bővítjük-e. A 9/a. számú mellékletben a felhalmozási célra kötvény felhasználás sorban meglepőek a számok. Ezt így nem is tudtuk, hogy 2008-ban Ft kötvényt használtunk fel felhalmozási célra, ez engem roppant meglepett. De ha összeadjuk ezt a 3 évet, Ft jön ki, amihez ha hozzáteszem a tavalyi 13 millió Ft-os működési célra felhasznált kötvényt, az 210,5 millió Ft, a 400 millióból, több mint a fele, holott ezt az Ipari Park fejlesztésre vettük fel. Amre ebből az Ipari Parkra költöttünk: - a földterület vásárlás, ami nem egy nagy összeg, - Janzsó Tamásnak kifizetett összegek, - Illetve a évre tervezett 50 millió Ft átadása az Ipari Park Kft-nek. Ez a három tétel a 210,5 millió Ft-nak közel az 1/3-a, ami az eredeti célt szolgálja, a többi nem. Úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy többször megszavaztunk egy-egy pályázatnál a saját erőt ebből finanszírozzuk, de ezek a számok nem ezt mutatják. Erre az évre úgy emlékszem 5 millió párszázezer Ft marad a pályázati sajáterőre. A kötvényfelhasználás figyelembe vétele nélkül, elfogadásra javasolta a bizottság. Hagymási József: A 2008-as évben úgy történt, hogy 60 millió Ft-os hosszú lejáratú hitelt vettünk fel, ami ezen a soron került feltüntetésre, és ebből a 60 milliós hitelből egyenlítettük ki a Raiffeisen Banknál fennálló rövid lejáratú hitelünket, a 26 milliót, és a 34 millió így szerepel a kötvényfelhasználás különbözetéből értendő. A könyvvizsgálói jelentéshez annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy a évi költségvetési rendeletet még ki kell egészíteni pár dologgal: - Mindenütt, ahol önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv szerepel, az alábbiakat kell beírni: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerv. - Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv esetében feladatai ellátásához Megvalósítási Terv szükséges az Aht (4) bekezdése alapján, de ez a paragrafus felmentést ad ez alól, ezért nem készült ilyen. Ezzel az egy -al ki fog egészülni a rendelet, ez re fog vonatkozni. - A rendelet kiegészül egy, a közvetett támogatásokról készült kimutatással. Esetünkben a kommunális adóból a 70 éven felülieknek adott 40%-os kedvezménye és hogy az adókedvezményből mennyi bevételkiesés jelentkezik. - Az elkészített likviditási tervhez mellékelni fogjuk külön az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervre, esetünkben a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola részére készített pénzellátási tervet. Hónapokra lebontva külön kell hozni a személyi és a dologi kiadásokat, hogy milyen ütemben biztosítjuk a pénzellátást. 15

16 Fercsákné Tomán Ildikó: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolta. Az Ügyrendi Bizottság továbbtárgyalásra és elfogadásra javasolta. Pappné Kórik Judit: Megvitatásra javasolta az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság. A választás után lehet, hogy új költségvetést kell alkotni. Támogatom azt a felvetést, hogy az előírtakon felül nem kaphatnak az intézmények kiegészítést. Az a kérdésem, hogy itt helyben miért nem működik az átcsoportosítás saját hatáskörben? Mező József: A költségvetési rendeletben úgy van, hogy ha többletbevétel keletkezik, vagy előirányzat változásra van szükség, akkor a kiemelt előirányzatokon belül csak úgy lehet változtatni, hogy nem változik a főösszeg, illetve ha ezt az intézményvezető kezdeményezi, és a képviselő-testület jóváhagyja. Amiről szó volt, az hogy bérmegtakarítás esetén működhetne, de ez csak papíron létezik. A forráshiányt nem fokozhatjuk azzal, hogy a fel nem használt bért még engednénk hogy kiáramoljon. Pappné Kórik Judit: Egyetértettünk azzal a bizottsági ülésen, hogy ha már mindent elveszünk a közalkalmazottaktól, legalább a cafetéria maradjon meg, és javaslom, hogy egyenlő teherviselés címén, valamit találjunk ki, ami a köztisztviselőket is sújtja. Bede-Tóth Attila: Azt szeretném ehhez hozzáfűzni, hogy valóban volt cafetéria, és úgy érzem, hogy az intézményi költségvetés összeállítása még mindig a törvény adta lehetőségek maximális kihasználása mellett az önkormányzat lehetőségei háttérbe szorulnak. Csikós Sándor: Akkor fel lett használva a 210 millió Ft a kötvényből, vagy nem? Hagymási József: december 31-i állományban a kötvény 300 millió Ft volt, plusz még ezen felül a 10 millió Ft, amit a Gyógyszertár értékesítéséből származó bevételt a képviselőtestület jóváhagyásával kötöttünk le. Csikós Sándor: A évi költségvetéssel kapcsolatban megjegyezném, hogy több helyen szerepel, hogy ez nem hitel, hanem a kötvényből használtuk fel. Mivel két bizottság fenntartásokkal továbbtárgyalásra javasolta a költségvetést, ezért javaslom, hogy menjünk bele a részletekbe. Polgármesteri Hivatalnál a dologi kiadások, megbízási díjak több helyen is szerepelnek, ugyanaz a dolog több helyen is szét van bontva. Én nem értek a pénzügyi dolgokhoz, de egyik ismerősömet megkértem, hogy nézzük át a költségvetést. Szakfeladatok: az orvosi szakrendelések díja nem változott már évek óta. A bőrgyógyász, aki kijár nekem nagyon jó ismerősöm, és nem fog kijárni ennyi pénzért, mert nem éri meg neki. Legalább erre áldozni kell a költségvetésből. Működési pénzeszköz átadása: civil szervezeteknek, egyesületeknek 3,5 millió Ft van tervezve. A kiemelt egyesületeknek ennyit adunk, de akkor ne legyen olyan, hogy év közben beadja egy-egy nyugdíjas klub a kérelmét, és adunk. Intézmények: A bölcsőde fejlesztését támogatom, de lesz rá igény ebben a nehéz helyzetben? Megfelelő embert kell fel venni, legyen meg a képzettsége, és ha lehet, gyakorlata is legyen. Azt mondta a barátom, aki átnézte, hogy az iskola költségvetés-tervezete olyan, mint a villanyszámla. Érthetetlen, átláthatatlan. Mindenképpen átdolgozásra javaslom. A gimnázium költségvetése megfelelő, csak az bosszant, hogy arról volt szó, hogy nullás lesz a gimnázium, most pedig kiderült, hogy 30 millió Ft-nál több a hiány, mármint ennyit kell az önkormányzatnak hozzátenni támogatást. Ha nem támogatják, akkor a szakközép iskolai képzést át kell gondolni. A Városi Könyvtár és Művelődési Ház: Engem csak az irritál, és a lakosságot is, hogy 8 főt foglalkoztatnak, és nyárom már megint nem lesznek nyitva. Tíz hónapra fizetjük ezt a 30 millió Ft-ot, vagy 12 hónapra? Véleményem szerint, meglehet úgy szervezni a munkát, hogy nyitva legyen a könyvtár. 16

17 Idősek Gondozó Központja: A térítési díjat már tárgyaltuk egy pár hónappal ezelőtt. Akkor azt javasoltam, hogy az adottságoknak megfelelően kellene emelni. Úgy tudom, hogy évekkel ezelőtt sem volt emelve. Az nem lehet, hogy a környező otthonokban 20-40%-kal több a térítési díj, ez nem egy rossz intézmény. Azt a választ kaptam, hogy azért drágább máshol, mert több a személyzet. Megnéztem a tervezetben, hogy 1,5 gondozottra jut egy alkalmazott. Szerintem Tiszavasváriban sincsenek többen, mert akkor többen lennének, mint a gondozottak. Pár hónapja szintén tárgyaltuk a temetői szolgáltatások díját. Két bizottság javasolta, mivel a vállalkozó %-kal akarta emelni, hogy 30%-kal emeljünk a díjon. Utána lett elfogadva a 15%-os emelés. Ezért én azt mondom, hogy az élőket is segítsük. Ha valaki 90 Ft-ot fizet valamiért az Idősek Gondozó Központjában, azt azért fizeti, mert megszorult és az állam adja hozzá a támogatást. Mindenkinek ugyanazt a szolgáltatást kell megkapni, amit megkap a többet fizető, vagy épp a kevesebbet fizető. Csak azért mondom, mert tapasztaltam, meg megállítanak és mondják, hogy az egyik gondozott nem azt kapja, amit a másik. Kevésnek tartom ezt a 8,8%-ot, én minimum 10%-ot javaslok, de inkább 15%-ot, azért, hogy mindegyik idős ugyanazt kapja. Ne állítsanak meg azért, mert az ételt egyszerűen nem lehet megenni. Mindenkinek joga van az egyforma ellátásra. Szociális Szolgáltató Központ: Kevés költségvetésből gazdálkodnak, itt nem lehet százezreket lefaragni, de javaslom a dologi kiadásokat és a szolgáltatásokat átnézni, filléres alapon úgy, hogy a működő képesség természetesen megmaradjon. Az Ügyrendi Bizottság ülésén is javasoltam - bár az emlékeztetőben nincs benne, és pontatlan is - mindenképp át kell nézni ezt a költségvetést és korrigálni. Ez nagyon nehéz dolog, mert én ott is azt mondtam, hogy az lenne jó, ha minden le lenne írva benne, és az lenne a gond, hogy maradt 50 millió és szét kéne osztani. Most ilyen nem lehet, mert nincs miből, és úgy kell megcsinálni, hogy működő képes legyen minden és az elvárásoknak megfelelő. Javaslom még egyszer az intézményvezetők tárgyalják, beszéljék át és a lehetőségeket mérlegelve nézzük át még egyszer. Gömze Sándor: Végignéztük a költségvetést az intézményvezetőkkel. A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója elmondta és ez az általános iskolai oktatást is érintette -, hogy a normatíva csökkenés tanév közben történt, miközben ez korábban nem volt gyakorlat a kormány részéről. Ez is egy elég nagy csapás az intézményeknek, aztán, a Gimnáziumban, ami még lehetséges az Igaz gató Úr szerint, már a törvény sértés kategóriája, pl. ne fizessük a túlórákat, munkába járást, pótlékokat. Így meg lehet spórolni 2 millió Ft-ot. Ennyi van a rendszerben. Természetesen beszéltünk a létszámgazdálkodás racionalizálásáról is, a nyugdíjasok, ha elmennek, ne vegyünk fel a helyükre embert, a közcélú foglalkoztatás, vagy kezdő munkaerő felvételével oldjuk meg a munka ellátását. Ennyi lehetőség van. A könyvtár esetében nincs mihez hozzányúlni. Legfeljebb a folyóirat és könyvbeszerzés csökkentése, vagy megszüntetése, de akkor mire való a könyvtár. Az Idősek Gondozó Központja és a Szociális Szolgáltató Központ a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás fenntartása alatt működik. A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában a gazdasági vezető dolga a megtakarítás. Megtehetjük, hogy nem indítunk első évfolyamon egész napos osztályt, csoportokat, osztályokat vonunk össze, de ez gyermekelvándorlást eredményezhet, ami visszafordíthatatlan, hiszen ezek az intézkedéseket a gyermekek érdekeivel és a szülői akarattal szemben tennénk meg. Tölgyesi Attiláné: Tavaly állományellenőrzés miatt voltunk zárva, amit kormányrendelet ír elő kötetes állománnyal rendelkezik a könyvtárunk, és ezt teljes körűen kellett ellenőriznünk, a fenntartó engedélyével. Tavaly is és az idén is vonalkódozás miatt leszünk zárva, addig míg nem automatizáljuk teljes mértékben könyvtárunkat, addig nem tudunk úgy állományt ellenőrizni, hogy még nyitva is legyünk közben. 17

18 Fercsákné Tomán Ildikó: Az Idősek Gondozó Központjával kapcsolatban, mivel nincs jelen az intézmény vezetője, szólnék pár szót. A 8,8%-os térítési díj emelés magasnak minősül az előző évekhez képest. Ebben az évben a nyugdíj 4,1%-kal emelkedett, és a térítési díjat a nyugdíj 80%-ából kell kifizetni, 20%-nak meg kell maradni a bentlakónál, amiből gyógyszert kell fizetni, öltözködni, vitamint pótolni. Király Bertalan: A sportról szeretnék szólni, ugyanis végigmentünk a nagy intézményeken és költségvetésileg a sport következik. Az intézményeknél mindenhol láttam előzetes költségvetés-tervezetet. Annak idején, mikor nyáron kértünk a sportkörre a kiegészítést, akkor a Pénzügyi Bizottság és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta összevont ülésen, és felvetették, hogy miért nem kértük ezt év elején. Előre jelzem, hogy most már nem vagyok személyesen érintett, ugyanis január 4-től már nem vagyok elnök, de látom a költségvetésben, hogy 1 millió Ft-tal meg van emelve. Ez nagyon szép dolog, hiszen egyetlen intézménynek sem emeltük a költségvetését, viszont a realitás az, hogy 1,3 millió Ft-tal több a várható kiadás, mint ami a költségvetésben előirányzott. Javaslom, hogy ha megszavazzuk ezt a tervezetet, akkor számolni kell arra, hogy év vége felé, szeptember, október körül újra elérjük azt, hogy a sportkörnek meg kell szavazni bizonyos összegű - közel 1,5 millió Ft-os - támogatást, mert ebből a pénzből ezt a szintű sportot nem lehet finanszírozni. Ezek fenntartási költségek, versenyeztetési költségek, nem extra juttatások. Most jelzem, hogy kevés lesz ez az összeg. Ebből a pénzből felszerelésre, cipőkre nem is telik, ezeket pályázati pénzből szoktuk fedezni. Fogadjuk el a költségvetést azzal a kitétellel a sportnál, hogy amennyiben lesz rá lehetőség, átcsoportosítással kevés lesz ez a pénz. Gömze Sándor: A Sport Egyesület támogatása 5,8 millió Ft, a tömegsport támogatás 200 eft, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 800 eft-ot állapítottunk meg dologi kiadásokra, összesen 6,8 millió Ft. Király Bertalan: Akkor így már nem annyira rázós, de még így is hozzá kellesz tenni eft-ot. Bede-Tóth Attila: Én eddig is támogattam a sportot, de most arról van szó, hogy minden intézménynél megtakarítás van. Sport esetében tavalyi támogatás 4 millió Ft, most 6,8 millió Ft, ha összeadjuk. Több mint 50%-os emelkedés. A dologi kiadásokba három intézmény esetében van 3%, 1%, illetve 10% növekedés a dologi kiadásokban, az előirányzatok az óvoda esetében -7%, az iskola esetében -1,8%. A könyvtár, gimnázium, Polgármesteri Hivatalnál annyi növekedés sincs, mint a sportra fordított növekedés 50%-a. Mindenhonnan meg kell vonni, gazdaságosan kell működni, és még emeljünk a sporton. Ezzel a felvetéseddel nem értek egyet. Király Bertalan: Én csak jelzem, hogy köszönet jár ezért a testület felé, mert így már több, de sajnos még mindig kevés. Valamilyen támogatókra lesz szükség annak érdekében, hogy az évet tisztességesen be lehessen fejezni. Zrinszki István: A kultúra, a sport, az oktatás a költségvetés 2/3-át elviszi. Magas színvonalú a támogatás, ugyanilyen színvonalú az oktatás, a városi rendezvények. Lehetne azt mondani, hogy a város költségvetése azért szaladt el, mert rossz a gazdálkodása, holott épp a normatív támogatások csökkenése az ok, de az adózási fegyelemről elfeledkeztünk. 30 millió Ft-tal tartoznak a polgárok a város felé. Ha ez a pénz benn volna a város költségvetésében, nem volna ennyi problémánk. Kötelességem megvédeni az Idősek Gondozó Központ konyháját, én onnan hordom az ebédet, és szerintem jó az étel, kimondottan finom. A Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondtam, hogy ez az év, gyakorló év, borzasztó kemény és nehéz költségvetést kell produkálnunk. Ne kelljen azt az elvet bevezetni, amit a környező 18

19 települések alkalmaznak (fűnyíró elv), az intézményvezetők tartsák magukat az elfogadásra kerülő költségvetéshez. Csikós Sándor: Véleményem szerint rossz a kiindulási alap, mert nem a nyugdíjból kellene kiindulni. Én csak a jobb ellátás érdekében szólaltam fel és csak azt mondtam, amit nekem is mondtak. Gömze Sándor: Javaslom, hogy adjunk lehetőséget a felszólalásra a jelenlévő intézményvezetőknek is. Aki egyetért azzal, hogy az intézményvezetők reagáljanak a felvetésekre, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2010.(II.11.) számú határozata Intézményvezetők felszólalásáról A Képviselő-testület az ülésen megjelent intézményvezetőknek megadta a lehetőséget a felszólalásra a évi költségvetéssel kapcsolatban. Koszta Mihály: Példátlan mértékű normatíva csökkenés van az oktatásban. Csökkent a gyakorlati normatíva, és a szakközepes gyakorlati normatíva meg is szűnt. Ez a bevétel kiesés 5 féle normatíva csökkenésből tevődik össze. Szakképzési évfolyamon a vizsgákat sem támogatja, a szintvizsga normatíva is csökkent. Takarékoskodnunk kell, de ennél lentebb menni nem szabad, és még szállítói tartozások is vannak. A szakközépiskolai oktatás nem gazdaságtalan, csak rossz a rendszer. Egy egységben nézve a szakiskolát és a szakközépiskolát, nincs eltérés, elavult a rendszer. Ebben az évben terveztük be szakvizsgálatokat, tavaly decemberben egy hét alatt háromszor ment tönkre a kazán. Van az oktatásunknak hozadéka is, hiszen olyan karbantartási és felújítási munkákat végeznek el a tanulóink, ami így nem kerül pénzbe az önkormányzatnak, de a költségvetésben nem jelenik meg. Minden pályázati lehetőséget megragadunk. A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium jól prosperál. A képzési struktúrán lehet racionalizálni, de a kollégák túlterheltek, jobban nem lehet leterhelni őket. Kicsák Béla: A normatíva csökkenés bennünket is érzékenyen érintett. Megpróbáltunk úgy belenézni a költségvetésbe - ami szerintem áttekinthető, értelmezhető -, hogy mindennek megfeleljünk. A bérből lehetne spórolni, és megbontani az eddigi struktúrát, de nem vezetne kellő eredményre. Az Ombudsmani vizsgálat a cigány gyermekeket ért sérelmeket vizsgálta. Négy olyan csoportunk van, ahol nagyszámban cigánygyerekek tanulnak, de nem kizárólag romák. Lehetne csökkenteni, de ha spórolunk a béren, annak a dupláját veszítjük el a csoportok felszámolásával. Kérem, hogy a szerkezeti felépítéshez ne nyúljunk hozzá. Nagyon fontos, hogy fenntarthatóak legyenek az intézmények. Páger Jánosné: 2004-ben a megszorítások révén az óvodáknál 1 csoport bezárását eszközöltük, és egy dajka és egy ételszállító állás megszüntetését az Újtelepen, amit később koordinátorral töltöttünk be, ami vegyes, összemosott szerepet játszott. A tavalyi óvodai létszám a statisztikai adatok szerint 190 volt, a jelenlegi létszám 204 gyermek. Az óvodai kihasználtságunk 100% feletti, a dolgozói létszám a törvénynek megfelelő. 19

20 Hogy hol spóroltunk? Az óvodában 4-5 éve nem fizetünk túlórát, bár ez nem igazán törvényes, de meg lehet oldani. Mivel kötelező a munkaközösségi pótlék, erre úgy reagáltunk, hogy munkaközösségek helyett munkacsoportokat alkottunk, amiben a kolleganők nagyon lelkesen dolgoznak, és így kötelező minőségi bérpótlékot kapnak csupán, ami 5250 Ft, aki nem tagintézmény-, vagy munkacsoport vezető, csak 3000 Ft-ot kap, és a fennmaradó összeget pedig az év közben jól dolgozó kolleganőknek adjuk ki, év végi pedagógusnapi jutalomként. A tárgyi feltételek: Az intézményeink le vannak amortizálódva, csak a legszükségesebb dolgokat javítjuk, pótoljuk, ennek ellenére fejlődnek az óvodák. Nagyon sok eszközt úgy szerzünk be, hogy a szülők támogatás pénzt adnak be. A bútorok tekintetében az óvodák úgy haladtak előre, hogy a szülőket és a környező vállalkozásokat szólítottuk meg, megkeressük a külső forrásokat, és az önkormányzathoz nem fordulunk ilyen kéréssel. Szerencsére mindig megtaláltuk azt a közeget, akik segítségünkre voltak, és úgy gondolom, hogy a nehéz körülmények ellenére fejlődnek az óvodák. Ezen túl pedig úgy gondolom, hogy a kolleganők óriásit léptek előre, és nagyon sok fórumon és sok helyen ott vagyunk, minden városi rendezvényen jelen vagyunk. A bölcsőde évek óta szabálytalanul működik, ha csak a szabályozást nézzük. Négy évvel ezelőtt volt itt a Módszertani Intézet és megállapította, hogy 10 gyerek lehet a bölcsődei csoportban, ennyi főre tudunk normatívát kérni. A szülői igények ezt meghaladják, és ha a szülő hozza a munkáltatói igazolást, hogy mindketten dolgoznak, fel kell vennünk a gyermeket. Ezért is célszerű, hogy az egy megszűnt óvodai csoport helyett legyen két bölcsődei csoport, így már 20 gyerekre tudnánk felvenni a normatívát, és gyerek lenne a csoportokban. Ezzel kapcsolatban engedélyeztetési szinten vagyunk. Vannak forrásaink, akik segítségével nagyon jutányosan a bútorzatot is biztosítani tudnánk. A személyi feltételekről elmondanám, hogy 75%-ig szakképzettet kell feltölteni a létszámot, ha a két csoport beindul szakképzett 3 gondozónő, és 1 szakképzetlen, de ő a Munkaügyi Központ által fizetett lenne. Most végez Hajdúböszörményben a végzős csecsemős kisgyermek ápoló osztály, és remélem, hogy jelentkezni fognak páran a Munkaügyi Központban, és mint szakképzettet ki tudnánk közvetíteni, a bére nem kerülne pénzünkbe, de 5 millió Ft-tal több lenne a költségvetésünkben. Gömze Sándor: Azért nem kell mindent szó szerint venni mert, ahogy felvázoltad, az elmondásod szerint az egész óvoda törvénytelenül működne -, csak annyi van, hogy jelenleg 10 gyereket finanszíroznak meg. Pappné Kórik Judit: Az óvodavezető elmondta, hogy hogyan oldották meg a helyzetet. Csak ennek nehogy az legyen a vége, hogy az óvoda úgyis megoldja, ezért oda ne adjunk pénzt, hanem adjuk oda más intézménynek. Azt is megtehetné a hivatal, hogy egységesen kapjanak az intézmények, és senki ne kaphasson többet a másiknál. Elsősorban az oktatási és egyéb intézmények megtartása, a kultúra színvonalon tartása és működtetése a cél, de elvárható, hogy sok kicsi sokra megy alapon mindenki megtegye, amit tud ennek érdekében. Gömze Sándor: Az iskola és a gimnázium vezetője nem mondta el, hogy természetesen ők is sok segítőt és támogatót találtak a gazdasági év során, és sok eszközbeszerzést tudtak megvalósítani több millió Ft értékben. Tölgyesi Attiláné: Nálunk is csökkent a normatíva. Úgy takarékoskodunk, hogy kolléganőm évek óta kerékpárral hordja ki a meghívókat, túlóráról, helyettesítésről 25 éve nem is hallottunk, hétvégeken is dolgozunk. Minden pályázati lehetőséget megragadunk, postai költségeket csökkentjük azzal, hogy ben küldünk minden szerződést, levelet, amit csak lehet. Mező József: Nem emelkedett, hanem inkább csökkent a hivatal és a hozzátartozó szakfeladatok közkiadása. Nekünk is van pár feladatunk, amelyeknek a finanszírozását lecsökkentették, csak az Okmányirodára 2,8 millió Ft-tal kevesebbet kapunk, a körzeti 20

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson.

Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson. J e g y z ő k ö n y v 6-10/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról.

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Március 17: Nemzeti Közlekedési Hatóságnál tartott egyeztetésen vettem részt a Városközpont

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 1-jén, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 1-jén, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE II-16.074/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 1-jén, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben