J e g y z ő k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Benkő Zoltán, Bényei Péterné, Csikós Sándor, Dr. Erdélyi Béla, Fedor László, Fercsákné Tomán Ildikó, Király Bertalan, Pappné Kórik Judit, Tomán Ferenc, Tölgyesi Attiláné képviselők (A jelenléti ívek a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Tanácskozási joggal megjelent: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Hagymási József pénzügyi irodavezető, Spisák Vilmos építésügyi irodavezető, Gömze Sándor: Köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 14 fő képviselőből 12 fő jelen van, Benkő Zoltán jelezte, hogy késni fog, Dr. Krámor Katalin előre jelezte távolmaradását. Javaslatot tesztek a napirend módosítására. A napirend a következő formában alakul: 1. Előterjesztés a évi költségvetésről szóló 2/2009.(II.18.) számú rendelet módosításáról. Előadó: Gömze Sándor polgármester 2. A évi költségvetésről szóló rendelet megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 3. Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 25/2006.(XII.14.) számú rendelet módosításáról. Előadó: Mező József jegyző 4. A Települési Rendezési Terv módosításáról szóló előterjesztés véleményezése. Előadó: Mező József jegyző 5. A évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása. Előadó: Mező József jegyző 6. Tájékoztató a szavazókörök területi besorolásáról. Előadó: Mező József jegyző 7. A Polgárok Tiszalökért Egyesület kérelmének megtárgyalása, terület átadásáról. Előadó: Gömze Sándor polgármester 8. Az Állami Számvevőszék vizsgálatra készített Intézkedési Terv pontosításáról határozathozatal. Előadó: Mező József jegyző 9. Előterjesztés az önkormányzat intézményi Alapító Okiratának elfogadásáról. Előadó: Mező József jegyző 10. A tiszalöki Mámor Színtársulat anyagi támogatásáról. Előadó: Mező József jegyző 11. Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Kérdések, bejelentések Aki a meghívóban kiküldött napirendi pontok módosításával és megtárgyalásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 1

2 Megállapítom, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi pontok módosítását és megtárgyalását 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2010. (II.11.) számú határozata A képviselő-testület Napirend módosításáról a február 11-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint módosította: 1. Előterjesztés a évi költségvetésről szóló 2/2009.(II.18.) számú rendelet módosításáról. Előadó: Gömze Sándor polgármester 2. A évi költségvetésről szóló rendelet megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 3. Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 25/2006.(XII.14.) számú rendelet módosításáról. Előadó: Mező József jegyző 4. A Települési Rendezési Terv módosításáról szóló előterjesztés véleményezése. Előadó: Mező József jegyző 5. A évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása. Előadó: Mező József jegyző 6. Tájékoztató a szavazókörök területi besorolásáról. Előadó: Mező József jegyző 7. A Polgárok Tiszalökért Egyesület kérelmének megtárgyalása, terület átadásáról. Előadó: Gömze Sándor polgármester 8. Az Állami Számvevőszék vizsgálatra készített Intézkedési Terv pontosításáról határozat-hozatal. Előadó: Mező József jegyző 9. Előterjesztés az önkormányzat intézményi Alapító Okiratának elfogadásáról. Előadó: Mező József jegyző 10. A tiszalöki Mámor Színtársulat anyagi támogatásáról. Előadó: Mező József jegyző 11. Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Kérdések, bejelentések Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés a évi költségvetésről szóló 2/2009.(II.18.) számú rendelet módosításáról Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Minden bizottság véleményezte a napirendet. Ez az utolsó lehetőségünk a évi költségvetés módosítására. Történtek olyan kiadások, bevételek, amelyek a módosítást szükségessé teszik. Ezeket a változtatásokat a bizottságok megbeszélték. Kérdezem, hogy az emlékeztetőben leírtakhoz képest van-e a bizottsági elnököknek szóbeli kiegészítésük. Bede-Tóth Attila: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta. 2

3 Fercsákné Tomán Ildikó: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolta. Pappné Kórik Judit: Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság is elfogadásra javasolta. Fedor László: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is elfogadásra javasolta. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a évi költségvetési rendelet módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2010. (II.18.) számú rendelete A évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2009. (II.18.) számú rendelet III. számú módosításáról Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.18.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének Bevételi előirányzatát e Ft-ról e Ft-ra Kiadási előirányzatát e Ft-ról e Ft-ra változtatja Ezen belül: A felhalmozási célú bevétel e Ft-ról e Ft-ra A felhalmozási célú kiadás e Ft-ról e Ft-ra változtatja A működési célú bevételeket e Ft-ról e Ft-ra A működési célú kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra Ebből: - Személyi jellegű juttatások e Ft e Ft-ra - Munkaadókat terhelő járulékok e Ft e Ft-ra - Dologi kiadások e Ft e Ft-ra - Társ-i és szoc. politikai juttatások e Ft nem változik - Működési célú pénzeszköz átadások e Ft nem változik - Kamatkiadások e Ft nem változik - Működési célú hiteltörlesztés e Ft nem változik - Előző évi befizetési kötelezettség e Ft 1. 3

4 változtatja meg. A költségvetési létszámkeret 249,5 fő nem változik. A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1 és 1/a számú melléklet tartalmazza. 2. A felhalmozási célú bevételek és kiadások változását a 4 és 4/a számú melléklet tartalmazza / Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola évi működési kiadási előirányzatát: eft Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát 71 fő nem változik. változtatja meg. 2./ Napközi-otthonos Óvoda és Napos Bölcsőde évi működési kiadási előirányzata: e Ft Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról nem változik - dologi kiadásokat e Ft-ról nem változik - költségvetési létszámát 33,5 fő nem változik 3./ Városi Könyvtár és Művelődési Ház évi működési kiadási előirányzata: eft Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról nem változik - dologi kiadásokat e Ft-ról nem változik - költségvetési létszámát 8 fő nem változik 4./ Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium évi működési kiadási előirányzata: e Ft Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról nem változik - dologi kiadásokat e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám 52 fő nem változik 5./ Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai évi működési kiadási előirányzatát: eft-ról e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát 47 fő nem változik 4

5 változtatja meg. 6./ TÁMOP évi működési kiadás előirányzatát: 0 e Ft-ról e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat 0 e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat 0 e Ft-ról 500 e Ft-ra - dologi kiadásokat 0 e Ft-ról e Ft-ra változtatja meg. 4.. Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit december 31.-től kell alkalmazni. Szöveges kiegészítés a 2009.évi költségvetés III. számú módosításához 1. A megnyert TÁMOP pályázati összeg beépítésre került a évi költségvetésbe e Ft működési kiadásként bevételi és kiadási oldalra egyaránt, a fennmaradó e Ft eszközfejlesztésként jelentkezik a felhalmozási bevétel és kiadás oldalon. 2. Az előző évről áthozott visszafizetési kötelezettségek, amelyek évben nem kerültek rendezésre, ami adódik normatíva és SZJA visszafizetésekből összege e Ft, melynek kifizetését kötvényből történő felvétellel oldottuk meg. A e Ft kötvényfelhasználásból e Ft-ot fejlesztésre használtunk fel a temetőn utak, illetve a játszótér kialakítás kapcsán bejövő számlák kiegyenlítésére, mivel csak e Ft előleg állt rendelkezésre a támogatás összegéből. 3. A évben lemondott e Ft normatíva összegére a működésképtelen önkormányzatok e Ft összegű támogatás nyújtott fedezetet. 4. A csökkentett járulék összeg miatt e Ft átcsoportosításra került a dologi kiadások javára, különféle dologi kiadások illetve Áfa fedezetére. 5. Az felhalmozási kiadások közül kivételre került az óvoda felújítás, mivel évben valósul meg, a szakképzési hozzájárulás is, mivel már nem nálunk jelentkezik, illetve még az ősi üdülő telep rendezési terve. 6. A felhalmozási kiadásokba beépítésre kerültek, az útkátyúzás és aszfaltozás kiadásai, a Pannon Consulting által elkészített koncepció, az Ipari Park Kft.-nek fizetett tagi kölcsön, TÁMOP pályázat keretén belül eszközbeszerzés, autóbusz vásárlás kiadása, illetve a Viziközmű hitel évben fizetett kamta. 5

6 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési bevételei Eredeti ei. Javasolt M. Mód. Ei. Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítás Alap támogatása Átengedett bevételek Normatív állami támogatás Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Felhalmozási bevételek Kamatbevételek Bérkorrekció /13. havi/ Működésképtelen támogatás Választás támogatása Kötvényfelhasználás működési célra KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Működési célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

7 1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési kiadásai Megnevezés Eredeti ei. Javasolt M. Mód. Ei. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Felhalmozási célú kiadások Kamatkiadások Működési célú hitel törlesztése Előző évi befizetési kötelezettség TÁMOP KÖLTS ÉGVETÉS I KIAD ÁS OK ÖSSZES EN:

8 Intézményi tevékenységből Megnevezés 8 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat I. félévi teljesített költségvetési bevételeinek részletezése Eredeti ei. Jav. Mód. Mód. Ei. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Alkotóház bérleti díj ÖSSZES EN: Helyi adóbevételek Megnevezés Eredeti ei. Jav. Mód. Mód. Ei. Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék és bírság Talajterhelési díj ÖSSZES EN: Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Eredeti ei. Jav. Mód. Mód. Ei. Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka utáni kieg Normatív ápolási díj utáni kieg Rendszeres szociális segély utáni kieg Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: Közcélú foglalkoztatás támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Szociális nyári gyermekétkeztetés MINDÖSSZES EN:

9 Működési célú pénzeszköz átvétel 2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Jav. Mód. Mód. Ei. Központi orvosi ügyelethez településektől Mezőőri szolgálat működéséhez Közhasznú foglalkoztatás támogatása TÁMOP Alapítványoktól átvett ÖS ZES EN: Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Eredeti ei. Jav. Mód. Mód. Ei. Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola-egészségügy finanszírozása ÖSSZES EN: Átengedett bevételek Megnevezés Eredeti ei. Jav. Mód. Mód. Ei. Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖSSZES EN: Normatív állami támogatás Egyéb bevételek Választás támogatása Kamatbevételek Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Működésképtelen támogatás Kötvényfelhasználás működési célra Bér korrekció /13.havi/ ÖSSZES EN:

10 Tiszalök Városi Önkormányzat 3.sz.mellékl et Me.: ezer Ft 2009.évi költségvetési kiadásai címenként és kiemelt előirányzatonként Össz es kiad ás Személ yi j uttatások Munkaadót terh. j ár. Dologi kiad ások Megnevezés Eredeti Jav. Mód. Mód. Ei. Eredeti Jav. Mód. Mód. Ei. Eredeti Jav. Mód. Mód. Ei. Eredeti Jav. Mód. Mód. Ei. Kossut h Lajos Ált. és Al apf. Műv. Is kola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvt ár és Művelődési ház Teleki Blanka Gi mnázium Polgármest eri Hivatal és szakfeladat ai Helyi kisebbségi önkor mányzat Közhasznú és közcél ú foglal k Működési c élú pénzesz köz átadás Társ. és szoc. pol.-i jut tat ások Felhalmozási c élú kiadás ok Kamat kiadás ok Működési c élú hitel t örlesztés Előző évi befizetési kötelezettség TÁMOP Összesen

11 Tiszalök Város Önkormányzat évi tervezett felhalmozási célú kiadások 4.sz. melléklet Me: ezer Ft Megnevezés Eredeti Javasolt Módosított előirányzat módosítás előirányzat Felújítás: Mentőállomás korszerűsítése, ügyelet kialakítása 0 0 Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása Polgármesteri Hivatal felújítása Járdaépítési program Intézmények felújítása Kisfástanya-óvoda épület felújítása Szabadság utca, Szabadság köz Wesselényi köz I. II. felújítása 0 Tiszamelléki Kft. kátyúzás /2008. évi/ Aszfalt Gold Kft. aszfaltozás Összesen: Felhalmozási célú pénzes zköz átadás: TESZI alapítványnak /megállapodás szerint / Ipari Park Kft. működési pénzeszköz átadás /Tiszalök/ Összesen: Beruházások: Földvásárlás ADEPTUS Üdülőtelepen faház építése 0 0 Alsó-Szabolcsi Viziközmű Beruházási Társulásnak Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza Holtág rehabilitáció (100%) 0 0 Gépek beszerzése a Városgazdálkodási feladatok ellátásához Autóbusz vásárlás Csepel Union Szakképzési hozzájárulás Tiszalök Ősi-üdülő rendezési terve (TEKI) Térfigyelő rendszer kiépítése (TEKI) 0 0 Viziközmű fundamenta utalás /2 720e Ft/hó/ Közbeszerzési eljárás díja /TÁMOP 750e Ft+ÁFA, Étkeztetés 1000e Ft+ÁFA/ TÁMOP eszközbeszerzés Pannon Consulting /koncepció elkészítése/ Összesen Felhalmozási hiteltörlesztés: MFB Iskola felújítás törlesztés Fejlesztési célú hitelek kamata Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ Viziközmű hitel kamata Összesen: Összesen:

12 4./a. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat évi tervezett felhalmozási célú bevételek Megnevezés Eredeti Javasolt Módosított előirányzat módosítás előirányzat Kommunális adó összege: Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege Humanitárius Világszövetség támogatása 1. Faház építésére 0 2. Mentőállomás korszerűsítésére 0 Gyógyszertár eladásából származó bevétel Holtág rehabilitáció támogatása (85%) 0 0 Szakképzési hozzájárulás TEKI /Ősi-üdülőtelep rendezési terv/ LEKI /Kisfástanya-óvoda felújítása/ TEÚT /Szabadság utca, Szabadság köz Wesselényi köz útfelújítása/ 0 TEKI /Térfigyelő rendszer kiépítése/ 0 Kerékpárút BM önerő alap Földterület értékesítés TÁMOP eszközbeszerzés Összesen: Kötvényből fedezett forráshiány ( Ez nem hitel, mivel a meglévő kötvényből használunk fel ha szükséges) Mindösszesen

13 Tárgy: (2.tsp.) A é vi költségvetésről szóló rendelet megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Valamennyi bizottság tárgyalta a napirendet. A bizottsági üléseken résztvevők számából is érezhető volt a téma fontossága. Minden bizottsági ülésen elhangzott, hogy ennek a költségvetésnek a tervezése már tavaly elkezdődött, hiszen meg kellett birkóznunk egy igen nehéz évvel. Egy évvel ezelőtt nem kisebb feladat előtt álltunk, mint most. Ahányszor értékeltük egy negyedév teljesítését, mindig azt néztük, hogy milyenek a kilátásaink, be tudjuk-e fejezni, túl tudjuk-e élni a es évet ben, az utolsó előtti testületi ülésen a koncepciónkat úgy határoztuk meg, hogy a működési forráshiány mértéke nem haladhatja meg a 7,5%-ot. Természetesen a feladat az volt, hogy a későbbiekben, amikor már elkezdjük az intézményekkel a költségvetés tervezését, tárgyalását, ezt a százalékot, inkább lefelé nyomjuk, hiszen nem csak ennyi a problémánk, hanem ehhez még hozzájön a 2-3 éve magunk előtt tolt szállítói tartozásaink kiegyenlítése és a hitelek éves kamat terhének a kifizetése. Ezek mind komoly feladatok, amelyek azt feltételezik, hogy nem fogadhatunk el olyan éves költségvetést, ami veszélyezteti az önkormányzat létét, a hitelképességét, és fenn kell tartanunk a működőképességünket, az intézményeink működését is biztosítanunk kell. Mindezt úgy kell biztosítanunk, hogy nagyon nagy áldozatokat ne kelljen hozni. Hiszen lehet úgy is költségvetést készíteni, hogy csak a számokat nézzük, és nem foglalkozunk a következményekkel, az emberek gondjaival, az intézmények elért eredményeivel, helyzetével, a munkahelyek megőrzésével. Amikor az intézményvezetők konkrét számokkal álltak elő, az első megbeszélésen úgy éreztem, hogy mindenki felelősséggel tervezett. Azt már régen tudja mindenki, hogy a ceruzánkkal csínján kell bánni, nem lehet rejtett milliókat belevarázsolni a költségvetésbe. Mindenkinek ismernie kell a kondíciónkat, a lehetőségeinket. A költségvetésünket meghatározza egyrészt az állami finanszírozás ami teljesen nyomon követhető, kiolvasható a számokból -, sajnos az állam lassan, de biztosan kivonja magát az önkormányzatok finanszírozásából, azt elvárva, hogy pótoljuk a saját bevételeinkből azt, amit ő nem ad ide. Anélkül, hogy az intézményeink túlterveztek volna, azt látjuk, hogy nincs már mihez nyúlni. Első körben, arra jutottunk, hogy az intézmények dologi kiadásai már rég alul vannak tervezve, illetve a bér és járulékokból 2%-os megtakarítást kértünk. Az intézmények megpróbáltak találni, ami nagyjából sikerült is. A bizottsági üléseken is alaposan átnéztük a költségvetéseket, különböző vélemények születtek. Feltétlenül ki szeretném emelni, hogy két dolog miatt egyre nehezebb, a csökkenő állami normatívák, illetve a csökkenő adóbevételek. A kiadásokat sem tudjuk olyan mértékben csökkenteni, amennyire szeretnénk. Ha sikerülne a kiadásokat csökkenteni, és a bevételeinket növelni, akkor ideális állapot volna, de sajnos minden ezzel ellenkező irányt és tendenciát mutat. A bizottsági üléseken elhangzott az, hogy ebben az évben a költségvetés teljesítése folyamán együtt törekedjünk arra, hogy ahol lehet, spóroljunk. Nyilvánvaló, hogy a dologi kiadásokon is lehet és kell is spórolni, nagy odafigyeléssel, körültekintéssel. Az is elhangzott, hogy a bér jellegű kiadásokon is próbáljunk meg megtakarítani. Itt ami felmerült, a helyettesítések, a nyugdíjba vonulásoknál, ahol olyan munkaerő megy el, akit nem feltétlenül szükséges pótolni, mert akár két ember munkáját egy is el tudja látni, vagy a közcélú foglalkoztatás is ilyen jellegű megtakarítási lehetőséget kínál, ezzel élni kell. Ezeknek a lehetőségeknek a kihasználása részben erre a gazdasági évre tehető, de kiteljesedni a 2011-es évben fog majd. Ha ezeket a lehetőségeket meg tudjuk valósítani, akkor a mellékelt rendelet-tervezetben látható 54 millió Ft-os működési forráshiány és a költségvetés hiánya 124,8 millió Ft kezelhető lesz. Azt gondolom, hogy ez a költségvetés, ha nem engedjük szabadjára, biztosíthatja az intézmények fenntartását, működését. 13

14 A működés fenntartása mellett vannak távlati terveink, elképzeléseink, a település érdekében. Ilyen a munkahelyteremtés pl. Ipari terület fejlesztése, idegenforgalmi projekt előkészítése, megvalósítása, illetve a távlati terveink között szerepel a városközpont rehabilitáció. Ezek mind olyan témák, amelyekben nem csak mi, mint önkormányzat szeretnénk részt venni, hanem bevonnánk a vállalkozói szférát is. Az átláthatóság kedvéért Hagymási József készített egy összehasonlító táblázatot a es normatíva változásokról, amit meg lehet nézni, nem mutat kedvező képet kor megérkezett Benkő Zoltán, a képviselő-testület létszáma 13 fő. Bede-Tóth Attila: Továbbra is fenntartom azt a véleményemet, hogy ez a 2010-es, a bizonytalanság költségvetése. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a évi működési feltétele is megalapozott legyen, tehát minden egyes intézménynek törekedni kell a spórolásra. Az elkészített táblázatokból is látszik, hogy melyik intézménynél mennyi önkormányzati támogatás szükséges a működés fenntartásához. A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolánál kell a legszámottevőbb önkormányzati támogatást adni, 91 millió Ft-ot. Van két kisebb intézményünk, a Városi Könyvtár és Művelődési Ház és az Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde. Az előirányzatban az óvodánál 7%-os csökkenés tapasztalható a tavalyi évhez viszonyítottan. Az iskola előirányzatában ez 1,8%, a gimnáziumnál % az előirányzat növekedés, amivel növekszik az önkormányzat támogatása. Továbbra is nagyon magasnak tartom a dologi kiadásokat, de ennek ellenére szigorú odafigyeléssel tartható lesz ez a gazdálkodás, de nem szabad elfelejteni a tavalyi ki nem fizetett számlákat, amelyeket szintén ebben az évben kell kigazdálkodnunk. Normatíva összeget nem lenne szabad elengednünk, és a plusz bölcsődei csoport 5 millió Ft bevételt jelent, tehát feltétlenül meg kell vizsgálnunk a lehetőséget a kialakításra. A rendelet-tervezet módosított változata jóval áttekinthetőbb, de kérem kijavítani a létszámot, február 1-vel csökkenteni, az iskolakonyha vállalkozásba adása miatt, és intézményenként kibontani. Az intézmények gazdasági vezetőinek az önkormányzat által megszabott keretek között kell elkészíteni a költségvetést, úgy, hogy az minél takarékosabb legyen. Ebben a jelenlegi rendszerben nincsenek a vezetők rászorítva arra, hogy teljes mértékben takarékoskodjon. Nem lehet mindig a normatíva csökkenéssel takarózni, és jól megpumpolni az önkormányzatot. Ha a normatíva csökken, mellette csökken a gyereklétszám, akkor - elvileg - a gazdálkodásnak is úgy kellene alakulnia, hogy ezeket a csökkenéseket fedezze. Sajnos ez úgy működik, mint az orvosi rendelőkkel, hogy odaadjuk a rendelőket az orvosoknak, mint vállalkozóknak, és semmi bevételünk nincs belőle. Ezt érzem az intézmények gazdálkodásában is. Nem baj hogy csökken a normatíva, mivel kötelező feladat, fenn kell tartani az iskola működését az önkormányzatnak, ezért a hiányzó részt majd hozzáteszi az önkormányzat. Így könnyű gazdálkodni, hogy nincsenek a vezetők rászorítva arra, hogy a kieséseket más forrásból próbálják fedezni, vagy valamilyen megtakarítási szisztémát dolgozzanak ki, aminek látszatja is van. Teljesen egyetértek azzal és támogatom, hogy a nyugdíjba vonuló dolgozó helyett ne vegyünk fel másikat, és a nyugdíj korhatárt elérőket ne foglalkoztassuk tovább. A könyvvizsgálói jelentés 5-ös pontjában, az összegzés résznél ez olvasható: a működési célú hitelből évközben csak akkor fenntartható, ha a központi normatíva megszorítások hatásait az intézményrendszer megtakarítja. A költségvetés finanszírozását a saját bevételek beszedése és ezen belül a helyi adók beszedése, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek beszedése, a kiadásoknak a bevételekhez kapcsolódó realizálása alapvetően meghatározza. Tehát, addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér. A beruházásoknál szintén elhangzott Pénzügyi Bizottsági ülésen, hogy körültekintően kell a beruházásoknál eljárni, ha nincs meg a forrása, akkora szerényebben kell eljárni. Lebegjen a szemünk előtt az a tény, hogy jövőre a kötvény tőkéjét is fizetni kell. 14

15 Ennek függvényében kérem az intézményvezetőket, hogy - ha ez a költségvetés elfogadásra kerül - ezeket a számokat maximálisan tartsák be, illetve módosítást akkor nyújtsanak be, ha lefelé megy! Takarékos gazdálkodással elfogadásra javaslom. Fedor László: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata volt, hogy a nagy intézményekkel még egyszer egyeztessen, nézze át a költségvetést a Polgármesteri Hivatal. Az elmúlt évhez képest úgy tűnt, hogy megint elindulunk a lejtőn, a hiányok növelése felé. Az új változatban csak a 11 millió Ft-os kommunális adó bevétel változott, ami eddig nem szerepelt benne. Az intézményi bevételek csökkenésénél többször ki van hangsúlyozva, hogy a konyha, a vendégétkeztetés bevétele kiesett, viszont a kiadási oldalnál nincs kihangsúlyozva, hogy 2-szer annyi költség is kiesett, mint amennyi bevétel. Ennek a lépésünknek a pozitív hatása így nem érezhető. A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumhoz 30 millió Ft-ot kell hozzáadni, holott tavaly szinte nullára jött ki. Feltűnő volt, hogy ez a veszteség kizárólag a szakközépiskolai képzésből jön át, tehát, ezen el kellene gondolkodni, hogy támogatás nélkül bővítjük-e. A 9/a. számú mellékletben a felhalmozási célra kötvény felhasználás sorban meglepőek a számok. Ezt így nem is tudtuk, hogy 2008-ban Ft kötvényt használtunk fel felhalmozási célra, ez engem roppant meglepett. De ha összeadjuk ezt a 3 évet, Ft jön ki, amihez ha hozzáteszem a tavalyi 13 millió Ft-os működési célra felhasznált kötvényt, az 210,5 millió Ft, a 400 millióból, több mint a fele, holott ezt az Ipari Park fejlesztésre vettük fel. Amre ebből az Ipari Parkra költöttünk: - a földterület vásárlás, ami nem egy nagy összeg, - Janzsó Tamásnak kifizetett összegek, - Illetve a évre tervezett 50 millió Ft átadása az Ipari Park Kft-nek. Ez a három tétel a 210,5 millió Ft-nak közel az 1/3-a, ami az eredeti célt szolgálja, a többi nem. Úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy többször megszavaztunk egy-egy pályázatnál a saját erőt ebből finanszírozzuk, de ezek a számok nem ezt mutatják. Erre az évre úgy emlékszem 5 millió párszázezer Ft marad a pályázati sajáterőre. A kötvényfelhasználás figyelembe vétele nélkül, elfogadásra javasolta a bizottság. Hagymási József: A 2008-as évben úgy történt, hogy 60 millió Ft-os hosszú lejáratú hitelt vettünk fel, ami ezen a soron került feltüntetésre, és ebből a 60 milliós hitelből egyenlítettük ki a Raiffeisen Banknál fennálló rövid lejáratú hitelünket, a 26 milliót, és a 34 millió így szerepel a kötvényfelhasználás különbözetéből értendő. A könyvvizsgálói jelentéshez annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy a évi költségvetési rendeletet még ki kell egészíteni pár dologgal: - Mindenütt, ahol önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv szerepel, az alábbiakat kell beírni: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerv. - Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv esetében feladatai ellátásához Megvalósítási Terv szükséges az Aht (4) bekezdése alapján, de ez a paragrafus felmentést ad ez alól, ezért nem készült ilyen. Ezzel az egy -al ki fog egészülni a rendelet, ez re fog vonatkozni. - A rendelet kiegészül egy, a közvetett támogatásokról készült kimutatással. Esetünkben a kommunális adóból a 70 éven felülieknek adott 40%-os kedvezménye és hogy az adókedvezményből mennyi bevételkiesés jelentkezik. - Az elkészített likviditási tervhez mellékelni fogjuk külön az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervre, esetünkben a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola részére készített pénzellátási tervet. Hónapokra lebontva külön kell hozni a személyi és a dologi kiadásokat, hogy milyen ütemben biztosítjuk a pénzellátást. 15

16 Fercsákné Tomán Ildikó: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolta. Az Ügyrendi Bizottság továbbtárgyalásra és elfogadásra javasolta. Pappné Kórik Judit: Megvitatásra javasolta az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság. A választás után lehet, hogy új költségvetést kell alkotni. Támogatom azt a felvetést, hogy az előírtakon felül nem kaphatnak az intézmények kiegészítést. Az a kérdésem, hogy itt helyben miért nem működik az átcsoportosítás saját hatáskörben? Mező József: A költségvetési rendeletben úgy van, hogy ha többletbevétel keletkezik, vagy előirányzat változásra van szükség, akkor a kiemelt előirányzatokon belül csak úgy lehet változtatni, hogy nem változik a főösszeg, illetve ha ezt az intézményvezető kezdeményezi, és a képviselő-testület jóváhagyja. Amiről szó volt, az hogy bérmegtakarítás esetén működhetne, de ez csak papíron létezik. A forráshiányt nem fokozhatjuk azzal, hogy a fel nem használt bért még engednénk hogy kiáramoljon. Pappné Kórik Judit: Egyetértettünk azzal a bizottsági ülésen, hogy ha már mindent elveszünk a közalkalmazottaktól, legalább a cafetéria maradjon meg, és javaslom, hogy egyenlő teherviselés címén, valamit találjunk ki, ami a köztisztviselőket is sújtja. Bede-Tóth Attila: Azt szeretném ehhez hozzáfűzni, hogy valóban volt cafetéria, és úgy érzem, hogy az intézményi költségvetés összeállítása még mindig a törvény adta lehetőségek maximális kihasználása mellett az önkormányzat lehetőségei háttérbe szorulnak. Csikós Sándor: Akkor fel lett használva a 210 millió Ft a kötvényből, vagy nem? Hagymási József: december 31-i állományban a kötvény 300 millió Ft volt, plusz még ezen felül a 10 millió Ft, amit a Gyógyszertár értékesítéséből származó bevételt a képviselőtestület jóváhagyásával kötöttünk le. Csikós Sándor: A évi költségvetéssel kapcsolatban megjegyezném, hogy több helyen szerepel, hogy ez nem hitel, hanem a kötvényből használtuk fel. Mivel két bizottság fenntartásokkal továbbtárgyalásra javasolta a költségvetést, ezért javaslom, hogy menjünk bele a részletekbe. Polgármesteri Hivatalnál a dologi kiadások, megbízási díjak több helyen is szerepelnek, ugyanaz a dolog több helyen is szét van bontva. Én nem értek a pénzügyi dolgokhoz, de egyik ismerősömet megkértem, hogy nézzük át a költségvetést. Szakfeladatok: az orvosi szakrendelések díja nem változott már évek óta. A bőrgyógyász, aki kijár nekem nagyon jó ismerősöm, és nem fog kijárni ennyi pénzért, mert nem éri meg neki. Legalább erre áldozni kell a költségvetésből. Működési pénzeszköz átadása: civil szervezeteknek, egyesületeknek 3,5 millió Ft van tervezve. A kiemelt egyesületeknek ennyit adunk, de akkor ne legyen olyan, hogy év közben beadja egy-egy nyugdíjas klub a kérelmét, és adunk. Intézmények: A bölcsőde fejlesztését támogatom, de lesz rá igény ebben a nehéz helyzetben? Megfelelő embert kell fel venni, legyen meg a képzettsége, és ha lehet, gyakorlata is legyen. Azt mondta a barátom, aki átnézte, hogy az iskola költségvetés-tervezete olyan, mint a villanyszámla. Érthetetlen, átláthatatlan. Mindenképpen átdolgozásra javaslom. A gimnázium költségvetése megfelelő, csak az bosszant, hogy arról volt szó, hogy nullás lesz a gimnázium, most pedig kiderült, hogy 30 millió Ft-nál több a hiány, mármint ennyit kell az önkormányzatnak hozzátenni támogatást. Ha nem támogatják, akkor a szakközép iskolai képzést át kell gondolni. A Városi Könyvtár és Művelődési Ház: Engem csak az irritál, és a lakosságot is, hogy 8 főt foglalkoztatnak, és nyárom már megint nem lesznek nyitva. Tíz hónapra fizetjük ezt a 30 millió Ft-ot, vagy 12 hónapra? Véleményem szerint, meglehet úgy szervezni a munkát, hogy nyitva legyen a könyvtár. 16

17 Idősek Gondozó Központja: A térítési díjat már tárgyaltuk egy pár hónappal ezelőtt. Akkor azt javasoltam, hogy az adottságoknak megfelelően kellene emelni. Úgy tudom, hogy évekkel ezelőtt sem volt emelve. Az nem lehet, hogy a környező otthonokban 20-40%-kal több a térítési díj, ez nem egy rossz intézmény. Azt a választ kaptam, hogy azért drágább máshol, mert több a személyzet. Megnéztem a tervezetben, hogy 1,5 gondozottra jut egy alkalmazott. Szerintem Tiszavasváriban sincsenek többen, mert akkor többen lennének, mint a gondozottak. Pár hónapja szintén tárgyaltuk a temetői szolgáltatások díját. Két bizottság javasolta, mivel a vállalkozó %-kal akarta emelni, hogy 30%-kal emeljünk a díjon. Utána lett elfogadva a 15%-os emelés. Ezért én azt mondom, hogy az élőket is segítsük. Ha valaki 90 Ft-ot fizet valamiért az Idősek Gondozó Központjában, azt azért fizeti, mert megszorult és az állam adja hozzá a támogatást. Mindenkinek ugyanazt a szolgáltatást kell megkapni, amit megkap a többet fizető, vagy épp a kevesebbet fizető. Csak azért mondom, mert tapasztaltam, meg megállítanak és mondják, hogy az egyik gondozott nem azt kapja, amit a másik. Kevésnek tartom ezt a 8,8%-ot, én minimum 10%-ot javaslok, de inkább 15%-ot, azért, hogy mindegyik idős ugyanazt kapja. Ne állítsanak meg azért, mert az ételt egyszerűen nem lehet megenni. Mindenkinek joga van az egyforma ellátásra. Szociális Szolgáltató Központ: Kevés költségvetésből gazdálkodnak, itt nem lehet százezreket lefaragni, de javaslom a dologi kiadásokat és a szolgáltatásokat átnézni, filléres alapon úgy, hogy a működő képesség természetesen megmaradjon. Az Ügyrendi Bizottság ülésén is javasoltam - bár az emlékeztetőben nincs benne, és pontatlan is - mindenképp át kell nézni ezt a költségvetést és korrigálni. Ez nagyon nehéz dolog, mert én ott is azt mondtam, hogy az lenne jó, ha minden le lenne írva benne, és az lenne a gond, hogy maradt 50 millió és szét kéne osztani. Most ilyen nem lehet, mert nincs miből, és úgy kell megcsinálni, hogy működő képes legyen minden és az elvárásoknak megfelelő. Javaslom még egyszer az intézményvezetők tárgyalják, beszéljék át és a lehetőségeket mérlegelve nézzük át még egyszer. Gömze Sándor: Végignéztük a költségvetést az intézményvezetőkkel. A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója elmondta és ez az általános iskolai oktatást is érintette -, hogy a normatíva csökkenés tanév közben történt, miközben ez korábban nem volt gyakorlat a kormány részéről. Ez is egy elég nagy csapás az intézményeknek, aztán, a Gimnáziumban, ami még lehetséges az Igaz gató Úr szerint, már a törvény sértés kategóriája, pl. ne fizessük a túlórákat, munkába járást, pótlékokat. Így meg lehet spórolni 2 millió Ft-ot. Ennyi van a rendszerben. Természetesen beszéltünk a létszámgazdálkodás racionalizálásáról is, a nyugdíjasok, ha elmennek, ne vegyünk fel a helyükre embert, a közcélú foglalkoztatás, vagy kezdő munkaerő felvételével oldjuk meg a munka ellátását. Ennyi lehetőség van. A könyvtár esetében nincs mihez hozzányúlni. Legfeljebb a folyóirat és könyvbeszerzés csökkentése, vagy megszüntetése, de akkor mire való a könyvtár. Az Idősek Gondozó Központja és a Szociális Szolgáltató Központ a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás fenntartása alatt működik. A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában a gazdasági vezető dolga a megtakarítás. Megtehetjük, hogy nem indítunk első évfolyamon egész napos osztályt, csoportokat, osztályokat vonunk össze, de ez gyermekelvándorlást eredményezhet, ami visszafordíthatatlan, hiszen ezek az intézkedéseket a gyermekek érdekeivel és a szülői akarattal szemben tennénk meg. Tölgyesi Attiláné: Tavaly állományellenőrzés miatt voltunk zárva, amit kormányrendelet ír elő kötetes állománnyal rendelkezik a könyvtárunk, és ezt teljes körűen kellett ellenőriznünk, a fenntartó engedélyével. Tavaly is és az idén is vonalkódozás miatt leszünk zárva, addig míg nem automatizáljuk teljes mértékben könyvtárunkat, addig nem tudunk úgy állományt ellenőrizni, hogy még nyitva is legyünk közben. 17

18 Fercsákné Tomán Ildikó: Az Idősek Gondozó Központjával kapcsolatban, mivel nincs jelen az intézmény vezetője, szólnék pár szót. A 8,8%-os térítési díj emelés magasnak minősül az előző évekhez képest. Ebben az évben a nyugdíj 4,1%-kal emelkedett, és a térítési díjat a nyugdíj 80%-ából kell kifizetni, 20%-nak meg kell maradni a bentlakónál, amiből gyógyszert kell fizetni, öltözködni, vitamint pótolni. Király Bertalan: A sportról szeretnék szólni, ugyanis végigmentünk a nagy intézményeken és költségvetésileg a sport következik. Az intézményeknél mindenhol láttam előzetes költségvetés-tervezetet. Annak idején, mikor nyáron kértünk a sportkörre a kiegészítést, akkor a Pénzügyi Bizottság és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta összevont ülésen, és felvetették, hogy miért nem kértük ezt év elején. Előre jelzem, hogy most már nem vagyok személyesen érintett, ugyanis január 4-től már nem vagyok elnök, de látom a költségvetésben, hogy 1 millió Ft-tal meg van emelve. Ez nagyon szép dolog, hiszen egyetlen intézménynek sem emeltük a költségvetését, viszont a realitás az, hogy 1,3 millió Ft-tal több a várható kiadás, mint ami a költségvetésben előirányzott. Javaslom, hogy ha megszavazzuk ezt a tervezetet, akkor számolni kell arra, hogy év vége felé, szeptember, október körül újra elérjük azt, hogy a sportkörnek meg kell szavazni bizonyos összegű - közel 1,5 millió Ft-os - támogatást, mert ebből a pénzből ezt a szintű sportot nem lehet finanszírozni. Ezek fenntartási költségek, versenyeztetési költségek, nem extra juttatások. Most jelzem, hogy kevés lesz ez az összeg. Ebből a pénzből felszerelésre, cipőkre nem is telik, ezeket pályázati pénzből szoktuk fedezni. Fogadjuk el a költségvetést azzal a kitétellel a sportnál, hogy amennyiben lesz rá lehetőség, átcsoportosítással kevés lesz ez a pénz. Gömze Sándor: A Sport Egyesület támogatása 5,8 millió Ft, a tömegsport támogatás 200 eft, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 800 eft-ot állapítottunk meg dologi kiadásokra, összesen 6,8 millió Ft. Király Bertalan: Akkor így már nem annyira rázós, de még így is hozzá kellesz tenni eft-ot. Bede-Tóth Attila: Én eddig is támogattam a sportot, de most arról van szó, hogy minden intézménynél megtakarítás van. Sport esetében tavalyi támogatás 4 millió Ft, most 6,8 millió Ft, ha összeadjuk. Több mint 50%-os emelkedés. A dologi kiadásokba három intézmény esetében van 3%, 1%, illetve 10% növekedés a dologi kiadásokban, az előirányzatok az óvoda esetében -7%, az iskola esetében -1,8%. A könyvtár, gimnázium, Polgármesteri Hivatalnál annyi növekedés sincs, mint a sportra fordított növekedés 50%-a. Mindenhonnan meg kell vonni, gazdaságosan kell működni, és még emeljünk a sporton. Ezzel a felvetéseddel nem értek egyet. Király Bertalan: Én csak jelzem, hogy köszönet jár ezért a testület felé, mert így már több, de sajnos még mindig kevés. Valamilyen támogatókra lesz szükség annak érdekében, hogy az évet tisztességesen be lehessen fejezni. Zrinszki István: A kultúra, a sport, az oktatás a költségvetés 2/3-át elviszi. Magas színvonalú a támogatás, ugyanilyen színvonalú az oktatás, a városi rendezvények. Lehetne azt mondani, hogy a város költségvetése azért szaladt el, mert rossz a gazdálkodása, holott épp a normatív támogatások csökkenése az ok, de az adózási fegyelemről elfeledkeztünk. 30 millió Ft-tal tartoznak a polgárok a város felé. Ha ez a pénz benn volna a város költségvetésében, nem volna ennyi problémánk. Kötelességem megvédeni az Idősek Gondozó Központ konyháját, én onnan hordom az ebédet, és szerintem jó az étel, kimondottan finom. A Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondtam, hogy ez az év, gyakorló év, borzasztó kemény és nehéz költségvetést kell produkálnunk. Ne kelljen azt az elvet bevezetni, amit a környező 18

19 települések alkalmaznak (fűnyíró elv), az intézményvezetők tartsák magukat az elfogadásra kerülő költségvetéshez. Csikós Sándor: Véleményem szerint rossz a kiindulási alap, mert nem a nyugdíjból kellene kiindulni. Én csak a jobb ellátás érdekében szólaltam fel és csak azt mondtam, amit nekem is mondtak. Gömze Sándor: Javaslom, hogy adjunk lehetőséget a felszólalásra a jelenlévő intézményvezetőknek is. Aki egyetért azzal, hogy az intézményvezetők reagáljanak a felvetésekre, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2010.(II.11.) számú határozata Intézményvezetők felszólalásáról A Képviselő-testület az ülésen megjelent intézményvezetőknek megadta a lehetőséget a felszólalásra a évi költségvetéssel kapcsolatban. Koszta Mihály: Példátlan mértékű normatíva csökkenés van az oktatásban. Csökkent a gyakorlati normatíva, és a szakközepes gyakorlati normatíva meg is szűnt. Ez a bevétel kiesés 5 féle normatíva csökkenésből tevődik össze. Szakképzési évfolyamon a vizsgákat sem támogatja, a szintvizsga normatíva is csökkent. Takarékoskodnunk kell, de ennél lentebb menni nem szabad, és még szállítói tartozások is vannak. A szakközépiskolai oktatás nem gazdaságtalan, csak rossz a rendszer. Egy egységben nézve a szakiskolát és a szakközépiskolát, nincs eltérés, elavult a rendszer. Ebben az évben terveztük be szakvizsgálatokat, tavaly decemberben egy hét alatt háromszor ment tönkre a kazán. Van az oktatásunknak hozadéka is, hiszen olyan karbantartási és felújítási munkákat végeznek el a tanulóink, ami így nem kerül pénzbe az önkormányzatnak, de a költségvetésben nem jelenik meg. Minden pályázati lehetőséget megragadunk. A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium jól prosperál. A képzési struktúrán lehet racionalizálni, de a kollégák túlterheltek, jobban nem lehet leterhelni őket. Kicsák Béla: A normatíva csökkenés bennünket is érzékenyen érintett. Megpróbáltunk úgy belenézni a költségvetésbe - ami szerintem áttekinthető, értelmezhető -, hogy mindennek megfeleljünk. A bérből lehetne spórolni, és megbontani az eddigi struktúrát, de nem vezetne kellő eredményre. Az Ombudsmani vizsgálat a cigány gyermekeket ért sérelmeket vizsgálta. Négy olyan csoportunk van, ahol nagyszámban cigánygyerekek tanulnak, de nem kizárólag romák. Lehetne csökkenteni, de ha spórolunk a béren, annak a dupláját veszítjük el a csoportok felszámolásával. Kérem, hogy a szerkezeti felépítéshez ne nyúljunk hozzá. Nagyon fontos, hogy fenntarthatóak legyenek az intézmények. Páger Jánosné: 2004-ben a megszorítások révén az óvodáknál 1 csoport bezárását eszközöltük, és egy dajka és egy ételszállító állás megszüntetését az Újtelepen, amit később koordinátorral töltöttünk be, ami vegyes, összemosott szerepet játszott. A tavalyi óvodai létszám a statisztikai adatok szerint 190 volt, a jelenlegi létszám 204 gyermek. Az óvodai kihasználtságunk 100% feletti, a dolgozói létszám a törvénynek megfelelő. 19

20 Hogy hol spóroltunk? Az óvodában 4-5 éve nem fizetünk túlórát, bár ez nem igazán törvényes, de meg lehet oldani. Mivel kötelező a munkaközösségi pótlék, erre úgy reagáltunk, hogy munkaközösségek helyett munkacsoportokat alkottunk, amiben a kolleganők nagyon lelkesen dolgoznak, és így kötelező minőségi bérpótlékot kapnak csupán, ami 5250 Ft, aki nem tagintézmény-, vagy munkacsoport vezető, csak 3000 Ft-ot kap, és a fennmaradó összeget pedig az év közben jól dolgozó kolleganőknek adjuk ki, év végi pedagógusnapi jutalomként. A tárgyi feltételek: Az intézményeink le vannak amortizálódva, csak a legszükségesebb dolgokat javítjuk, pótoljuk, ennek ellenére fejlődnek az óvodák. Nagyon sok eszközt úgy szerzünk be, hogy a szülők támogatás pénzt adnak be. A bútorok tekintetében az óvodák úgy haladtak előre, hogy a szülőket és a környező vállalkozásokat szólítottuk meg, megkeressük a külső forrásokat, és az önkormányzathoz nem fordulunk ilyen kéréssel. Szerencsére mindig megtaláltuk azt a közeget, akik segítségünkre voltak, és úgy gondolom, hogy a nehéz körülmények ellenére fejlődnek az óvodák. Ezen túl pedig úgy gondolom, hogy a kolleganők óriásit léptek előre, és nagyon sok fórumon és sok helyen ott vagyunk, minden városi rendezvényen jelen vagyunk. A bölcsőde évek óta szabálytalanul működik, ha csak a szabályozást nézzük. Négy évvel ezelőtt volt itt a Módszertani Intézet és megállapította, hogy 10 gyerek lehet a bölcsődei csoportban, ennyi főre tudunk normatívát kérni. A szülői igények ezt meghaladják, és ha a szülő hozza a munkáltatói igazolást, hogy mindketten dolgoznak, fel kell vennünk a gyermeket. Ezért is célszerű, hogy az egy megszűnt óvodai csoport helyett legyen két bölcsődei csoport, így már 20 gyerekre tudnánk felvenni a normatívát, és gyerek lenne a csoportokban. Ezzel kapcsolatban engedélyeztetési szinten vagyunk. Vannak forrásaink, akik segítségével nagyon jutányosan a bútorzatot is biztosítani tudnánk. A személyi feltételekről elmondanám, hogy 75%-ig szakképzettet kell feltölteni a létszámot, ha a két csoport beindul szakképzett 3 gondozónő, és 1 szakképzetlen, de ő a Munkaügyi Központ által fizetett lenne. Most végez Hajdúböszörményben a végzős csecsemős kisgyermek ápoló osztály, és remélem, hogy jelentkezni fognak páran a Munkaügyi Központban, és mint szakképzettet ki tudnánk közvetíteni, a bére nem kerülne pénzünkbe, de 5 millió Ft-tal több lenne a költségvetésünkben. Gömze Sándor: Azért nem kell mindent szó szerint venni mert, ahogy felvázoltad, az elmondásod szerint az egész óvoda törvénytelenül működne -, csak annyi van, hogy jelenleg 10 gyereket finanszíroznak meg. Pappné Kórik Judit: Az óvodavezető elmondta, hogy hogyan oldották meg a helyzetet. Csak ennek nehogy az legyen a vége, hogy az óvoda úgyis megoldja, ezért oda ne adjunk pénzt, hanem adjuk oda más intézménynek. Azt is megtehetné a hivatal, hogy egységesen kapjanak az intézmények, és senki ne kaphasson többet a másiknál. Elsősorban az oktatási és egyéb intézmények megtartása, a kultúra színvonalon tartása és működtetése a cél, de elvárható, hogy sok kicsi sokra megy alapon mindenki megtegye, amit tud ennek érdekében. Gömze Sándor: Az iskola és a gimnázium vezetője nem mondta el, hogy természetesen ők is sok segítőt és támogatót találtak a gazdasági év során, és sok eszközbeszerzést tudtak megvalósítani több millió Ft értékben. Tölgyesi Attiláné: Nálunk is csökkent a normatíva. Úgy takarékoskodunk, hogy kolléganőm évek óta kerékpárral hordja ki a meghívókat, túlóráról, helyettesítésről 25 éve nem is hallottunk, hétvégeken is dolgozunk. Minden pályázati lehetőséget megragadunk, postai költségeket csökkentjük azzal, hogy ben küldünk minden szerződést, levelet, amit csak lehet. Mező József: Nem emelkedett, hanem inkább csökkent a hivatal és a hozzátartozó szakfeladatok közkiadása. Nekünk is van pár feladatunk, amelyeknek a finanszírozását lecsökkentették, csak az Okmányirodára 2,8 millió Ft-tal kevesebbet kapunk, a körzeti 20

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2011.(III.18.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2010.évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2010.(II.18.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 23/2008.(X.06.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.21.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012.évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012.(III.07.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(VII.03.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2008. évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008.(III.03.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2010.(XII.01.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2010. évi költségvetés megállapításárjól szóló 2/2010. (II.18.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(III.05.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III.18.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(III.07.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2011. év i k öltségvetés megállapításáról szóló 3/2011.(III.18.)

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2009.(II.18.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2008.évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008.(II.03.)

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 335/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: A év i k öltségvetés megállapításáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: A év i k öltségvetés megállapításáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 2/2015.(III.05.) Alap A 2015. év i k öltségvetés megállapításáról Módosított rendelet

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 2/2016.(II.03.)

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-5/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 20-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 4/2014.(III.05.)

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 1/2015.(II.04.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.. Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi vezető Véleményezi: valamennyi bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi vezető Véleményezi: valamennyi bizottság ELŐTERJESZTÉS TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 25 i ülésének 2. számú - Tájékoztatás a 2014. I. félévi költségvetés végrehajtásáról tárgyú napirendi pontjához. Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 16/2011. (IX. 12.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2011. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50. (2) bekezdése alapján készült jelentés - TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50. (2) bekezdése alapján készült jelentés - TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50. (2) bekezdése alapján készült jelentés - TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010 évi kötelezettségek és követelések összesített állománya Kötelezettségek

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/457/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul: Központi

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Tiszalök Város Önkormányzat Szöveges tájékoztató a évi költségvetési beszámolóhoz

Tiszalök Város Önkormányzat Szöveges tájékoztató a évi költségvetési beszámolóhoz Tiszalök Város Önkormányzat Szöveges tájékoztató a 2013. évi költségvetési beszámolóhoz A közigazgatási átalakításának, átszervezések következtében Tiszalök Város Önkormányzatának több pontban is változott

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására A hatásköri törvény 139. (1) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt költségvetési

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS /A Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

5. sz. napirend. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésére. a 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása

5. sz. napirend. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésére. a 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésére 5. sz. napirend Tárgy: a 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2011. évi költségvetését

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011. Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 124-4/2011. Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete Abádszalók Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 10/2010. (IV.15.) rendeletével módosított 1/2010. (II.11.) rendeletének

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011.(II.28.), 12/2010.(XI.26.) és 10/2010. (IX.06.) számú rendelettel módosított 4/2010.(II.26..) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-i ülésére

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról Fülesd Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben