Pásztó Város Önkormányzata évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló"

Átírás

1 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) * ; * /113 FAX: (06-32) Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata évi költségvetésének tervezetére I. forduló Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete januári ülésére Előterjesztő: Sisák Imre polgármester Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai, Érdekegyeztető Tanács, Cigány Kisebbségi Önkormányzat Előkészítette: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző irányításával a Polgármesteri Hivatal szakosztályai

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését megalapozó és meghatározó, a Magyar Köztársaság évi költségvetési törvény tervezetéből már minden lényeges elemet megismert a költségvetés előkészítő tárgyalásai során. A 186. sz. Magyar Közlönyben, december 21-én megjelent a CII. tv. a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről. A Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló LXXXII. tv. megjelent, mely több, a költségvetési tervezés és gazdálkodás szempontjából fontos jogszabályt módosított. Ezek közül a leglényegesebbek: adózás rendjéről, az államháztartásról, a közoktatásról, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. tv módosítása, a családok támogatásáról szóló tv módosítása, a számvitelről szóló tv módosítása, a földgázellátásról szóló tv módosítása, a villamos energiáról szóló tv. módosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI tv. módosítása, A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. tv módosítása stb. Ezen túlmenően módosult a közbeszerzési törvény, ami sok lényeges változást hoz a gyakorlati végrehajtás szabályozásában. Mind az önkormányzat, mind a szociális segélyezett lakosság életében új helyzetet teremt az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló CVII. törvény hatálybalépése. A makrogazdasági prognózisokat költségvetési koncepcióban az alábbi táblázattal mutattuk be. Makrogazdasági kormányprognózisok évre 2009-es büdzsé a PM. előrejelzése Első változata Második változata Harmadik változata GDP növekedés 2,4 3,0 1,2-1 Infláció 6,5 4,3 3,9 4,5 Háztartások fogyasztása 0,5 1,9 0,3-3,7 Államháztartás hiánya a GDP %-ában 3,4 3,2 2,9 2,6 A parlament a beterjesztett ( harmadik ) változat paramétereit fogadta el. Az egész Európát gúzsba kötő gáz válság tovább rontott a helyzeten, ezért több neves elemző, és már legutóbb a kormány is a GDP további csökkenését prognosztizálja. A jelenlegi becslések szerint 2-3 %, vagy azt meghaladó mértékű is lehet. A rendkívüli helyzet miatt kormány ülés illetve parlamenti ülés lesz, ami után adó emelésre szociális juttatások megvonására lehet számítani. A közszféra dolgozóinak bérét befagyasztották, a 16 éve bevezetett 13. havi illetményt nem kell kifizetni és azt nem is kapjuk meg, tehát a támogatás csökkenés részben feladat elmaradással is párosul. Az érdekegyeztetés folyamatában a kormány és az érdekképviseletek vezetői részleges kompenzációban állapodtak, meg de ennek mértéke és módja az előterjesztés készítésekor még nincs véglegesítve. Ezt az eredeti költségvetésben nem kell tervezni, azt pótfelmérés alapján biztosítják. - Mi sem jellemzi jobban a probléma mértékét, hogy szintén a kormány képviselői kijelentették, nem hogy vállalt feladatok ellátására nem lesz lehetőség az önkormányzatoknak,

3 hanem a kötelező feladatok között is rangsorolni kell. Azt is kijelentették, hogy számolni kell azzal, hogy a önkormányzati saját bevételek /helyi adók, vagyonértékesítési bevételek/ csökkennek, a fizetési hajlandóság romlik. - Az önkormányzatok nem, vagy nehezen jutnak hitelhez, ha igen, annak költsége nagyobb lesz. A baj nem jár egyedül. Az önkormányzatnak az ÁFA törvény módosítása miatt ÁFÁ-t kell fizetni a törvény szerint kötelezően biztosítandó vagy kedvezményes étkezés után, amit nem kap meg bevételként. - elmarad a tervezett személyi jövedelemadó csökkentés, - a családi pótlék emelését eltolták szeptemberre, legújabban felmerült a jövedelemhatártól függő ellátás lehetősége - a szociális juttatások tervezett növelése helyett csökkenés lesz és radikális változások az ellátó rendszerben, nem emelkedik a nyugdíjminimum, emiatt az ehhez kapcsolódó segélyek sem. - Előtérbe kerül az út a munkához program /álláskeresési megállapodás, kötelező együttműködés, a munkaképeseknek kötelező lesz munkát vállalni bizonyos kivételekkel. stb./ - A normatív állami hozzájárulás erős parlamenti nyomásra néhány helyen jelképes értékű, kedvező változás történt. Néhány példa a teljesség igénye nélkül: Támogatás megnev. Eredeti összeg Végleges költségvetési törvényjavaslatban szereplő összeg Végleges költségvetési törvényben szereplő összeg Településüzemeltetési, igazgatási, sport felad. 1857Ft/fő 1057 Ft/fő 1057 Ft/fő Körzeti igazgatás 590 Ft/ügyirat 324 Ft/ügyirat 324 Ft/ ügyirat 3 Változása beterjesztett törvényjavaslathoz Ft Okmányirodánként /okm.ir /okmányir Ft/körz.k oda. Gyámügyi feladatok 340 Ft/fő 270 Ft/fő 270 Ft/fő Közműv. és közgyűjt. Feladatok 1217 Ft/fő 1061 Ft/fő 1061 Ft/ fő Időskorúak ápoló, gondozó otthoni ellát Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Közokt. alap Ft/telj Ft/telj Ft/telj. hozzájárulás Mutató mutató mutató Többcélú kistérség támogatása 200 Ft/fő 125 Ft/fő 190 Ft/fő +65 Ft/fő Bejáró gyermekek támogatása Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Iskolabusszal utaztatott gyermekek Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Belső ellenőrzési feladatok Ft/kv-i Ft/kv-i szerv Ft/ kv.i _ Ft/ kv-i szerv szerv szerv Diákcsoporttal kapcsolatos feladatok 430 Ft / tanuló / év 430 Ft/tanuló/év Sort támogatás Ft Ft

4 A Képviselő-testület évi költségvetési koncepció számításaiból megismerte a városra vonatkozó helyzetet és lehetőségeket. Ebből az állapítható meg, hogy a rendelkezésre álló információk alapján számított források és a számított kiadások között 433 millió Ft volt a hiány. A nemzetközi bankválság, a világgazdasági válság begyűrűző hatásai, ennek következményeként az ismert költségvetési törvény soha nem látott hátrányos helyzetet teremtett mind önkormányzataink, alkalmazottaink, településünk lakossága, mind a vállalkozások számára. A költségvetési koncepció határozatai mentén, de döntő figyelmet fordítva az önkormányzati törvényre, illetve az önkormányzat hitelfelvételi lehetőségére és korlátaira elkészítettük az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetét/ közbülső számításokat, indoklásokat/ I. fordulós tárgyalásra. Ennek célja, hogy a konkrétabb ismeretek, számításook alapján a bizottságok és a képviselő testület még döntést hozhasson a szükséges intézkedésekre. Az előterjesztést véleményezésre az önkormányzat szakbizottságai elé terjesztjük. A évi költségvetési törvényben a tervezethez viszonyítva az alábbi lényeges változások találhatók: A közalkalmazotti illetménytábla nem emelkedik, a pótlékalap Ft marad A köztisztviselői illetményalap továbbra is Ft lesz. A bérhez kapcsolódó többletkiadások/soros előrelépés, jubileumi jutalom, műszakpótlékok, stb. az intézménynek, illetve az önkormányzatnak kell viselnie. A normatívák összege néhány helyen pozitívan változott, melyből az önkormányzatunkat érintőket a bevezetőben bemutattuk. Felelősen és törvényesen csak és kizárólag ez az út a járható, mégpedig úgy, hogy minden javaslatba hozott bevétel-növelési és kiadáscsökkenési megoldásból együttesen a gazdaságilag legkedvezőbbet fogadja el a képviselő-testület. Az ágazati szaktörvényekkel szemben az önkormányzat működőképességét szolgáló gazdasági szaktörvények kizárólagos elsőbbséget élveznek. Ellenkező esetben az önkormányzat fizetésképtelen helyzetbe kerülhet és adósságrendezési eljárás alá vonják./ A dologi kiadások emelésére a központi költségvetésből nincs mód, dologi automatizmus nincs. Az ÁFA törvény változásainak hatásai Továbbra is hatályban marad a fordított adózás. Ez jelentős finanszírozási problémát okozhat az Eu- pályázatokból megvalósuló feladatoknál. Másik ilyen szabályváltozás az oktatási ( élelmezést nyújtó ) intézmények ÁFA fizetési kötelezettségéhez kapcsolódik: Az ingyenes, vagy kedvezményes étkezés után is- amit az intézmény nem szed be- meg kell fizetni az ÁFÁ-t. A következő- nem közvetlenül ÁFA-val összefüggő, de adózási szabály változás, hogy a közbeszerzési eljárásokon nyertes ajánlattevő részére csak akkor lehet kifizetést teljesíteni, ha nincs adótartozása, és a vállalkozó is csak akkor fizethet alvállalkozójának. Hogyan alakul a helyzet nálunk: A közüzemi szolgáltatási díjak többségénél megszületett a döntés. A helyben, rendelettel elfogadottak ismertek: -ivóvíz- és szennyvízcsatorna díjában nem történt változás, de a rendelet bevezette az alapdíjat / ez várhatóan összességében mintegy 7 %- os többletköltséget eredményez 4

5 -a szemétszállítás díja nem változott. Ezzel az önkormányzat nagy kockázatot vállalt, hiszen sem új szemétszállító jármű beszerzésére, sem a megfelelő felújításra nem képződik a KFT.nek fedezete, - az élelmezési költségtérítésre 7 %- os növekedést hagyott jóvá a testület. Az energialiberalizáció következtében továbbra is jelenlegi szolgáltatónk az ÉMÁSZ, mint az eddigi szolgáltatás örökölt szolgáltatója megküldte szolgáltatási szerződés-tervezetét a polgármesteri hivatalnak is, és az intézményeknek is. A lakossági tarifás szolgáltatási díjra tapasztalati adatunk nincs. 2,9% - os növekedést prognosztizáltak. Ugyanakkor annak az elvárásnak, hogy a megnövekedett költségeket saját bevétel növekedésével kell biztosítani nem tudunk megfelelni, az alábbiak miatt: - az élelmezési térítési díj 7 %-os emelkedése a bevétel-növekedés mellett jelentősebb kiadás-növekedést okoz (az emelt nyersanyag költségre rakódó 70 %-os rezsiköltség miatt) - az intézmények nem tudnak nagyobb arányú egyéb működési bevételt beszedni - a vagyonértékesítés tervezhető és számottevő bevételei behatárolódtak, ami várható ez az előirányzat összegszerűségében és a rendelkezésre állás időpontját tekintve nehezen tervezhető, illetve stratégiai célt kell, hogy szolgáljon városközponti rehabilitáció saját erő fedezete. A tervezés módszere és menete: Az intézmények és a hivatal szakosztályai a jegyzőtől tervezési utasítást kaptak, melyben a lényegesebb törvényi és helyi szabályok kiemelésével meghatározták a feladatot. Az intézmények és szakosztályok által a megadott szempontok szerinti számításokat városi szintre összesítettük és egyszerűsített költségvetési táblázati formába foglaltuk. /lásd: 4-5.sz melléklet/. A költségvetés elfogadása és végrehajtása teljes körű szigorúság mellett értendő, hiszen a fedezettel nem rendelkező előirányzatra nem lehet kötelezettséget vállalni. Elkerülhetetlen a kötelező és vállalt feladatok megjelölése és különválasztása, hiszen azt nem teheti meg az önkormányzat, hogy kötelező feladatát nem végzi el, ugyanakkor nem kötelező vállalt feladatokról dönt ben, még szigorúbb feltételekkel működik az ÖNHIKI rendszer. Az ÖNHIKI pályázat feltételeinek kritikus pontja azon túl, hogy a költségvetési tervezés ennek alárendelten készül a évi fejlesztés bevétel-kiadás összhang igazolása. Ez évben az előző évek eredménytelen pályázata után/ ismét előfordulhat, hogy a tényleges hiány ellenére az algoritmizált levezetés szerint nem tudunk hiányt kimutatni és nem tudunk ÖNHIKI támogatást igénybe venni. Az Önkormányzati Miniszteri keretet meg lehet pályázni, ami a várhatóan magas számú igény és a viszonylag alacsony keret valamint a döntés szubjektivitása miatt szintén bizonytalan, bár az utóbbi évben kétszer is kaptunk támogatást. Mindebből az következik, hogy Pásztó Város Önkormányzata pénzügyi támogatási szempontból magára van hagyva, a problémát magának kell megoldania. Ha a hiány csökkentése érdekében a bevételeket már költségvetési tervezés szintjén megemeljük, és a lehetségeshez legközelebbi szinten tervezzük, a kiadásokat pedig a minimum szintre szorítjuk le, akkor az algoritmizált levezetés szerinti megszorításokkal nincs reális esélye annak, hogy ÖNHIKI támogatást vegyen igénybe az önkormányzat 2009-ben. Ebből következően az önkormányzat nem számíthat külső segítségre, támogatásra, finanszírozási problémáit a biztonsággal befolyó bevételből magának kell megoldani. 5

6 6 A év fordulójára kialakult pénzügyi helyzet A költségvetést tárgyévben utoljára 23/2008./XI.28./ rendeletével módosította a testület. E szerint a városi költségvetés hiánya e Ft a bevételek és kiadások tervezett teljesülése esetén. Nem minden bevétel és kiadás teljesült tervszerűen. A módosított 366 millió Ft-os adóbevételi terv a rendkívül széleskörű és hatékony intézkedések ellenére 383 millió Ft-ra teljesült. Jelentős lemaradás tapasztalható az ismert okok miatt a vagyonértékesítési bevételeknél. A ben megkötött 50 millió Ft-os keretösszegű fejlesztési hitelből e Ft-ot vettünk igénybe ben, a további e Ft-ot 2008-ban. A megmaradt hitelkeret rendelkezésre tartási ideje alatt (2009. június 30-ig) lehet igénybe venni a különbséget. Év végén a folyószámlahitel állomány e Ft volt. A kórház folyamatosan jelentős szállítói állománnyal küzdött, mely év elején e Ft volt, év végére lecsökkent e Ft-ra. Ennek oka: Tervezett OEP és saját bevételek megvalósultak, az önkormányzatok is teljesítették vállalt kötelezettségeiket A bevételek és kiadások egyensúlya megteremtődött és stabilizálódott A bérköltségek és járulékai 2008-ban 99 millió forinttal csökkentek évhez képest A lakosság, civilszervezetek és cégek által befizetett alapítványi pénzekből 8,5 millió forint segítette a likviditás alakulását A becsült, de év elején nem tervezett központi kassza maradványból decemberében 16,5 millió forintban részesült a kórház Év végén normatíva ellenőrzést tartott a MÁK. A évi központi költségvetésből kiutalt normatív támogatások és hozzájárulások ellenőrzése során e Ft támogatás visszafizetését, ezen túl e Ft kamat visszafizetését rendelte el. Intézményi költségvetés tervezése: Az intézmények részére tételes költségvetési tervezést rendeltünk el, melynek lényeges szempontjai a koncepcióban meghatározottak szerint az alábbiak: Kiadások: - az engedélyezett létszámkeret számbavétele / ahol erre lehetőség volt az intézmény vezetéssel egyeztetett szervezeti és személyi változások) - rendszeres személyi kiadások a törvény szerint (személy szerint kiszámolva) figyelemmel arra, hogy a bértábla nem változott havi bér és osztályfőnőki pótlék eredetileg nem tervezhető - az egyéb kiadásokat az előző évi adatok, és ÁFA változások figyelembevételével, (fordított ÁFA) ÁFA visszaigénylés lehetőségének változása - az élelmezési kiadások az elfogadott rendelet szerint /7 %- os emeléssel/ - az élelmezési költségeken kívüli egyéb dologi kiadások előirányzatát az intézmények a koncepcióban 2% növekedéssel számolhatták, az I fordulóban a tényleges energiamennyiségek és fogyasztott mennyiségek és az ismert árak és ÁFA hatások figyelembevételével számolták ki. Ez biztosítja az éves működés feltételeit. Ebbe már csak adminisztratív eszközzel lehet beavatkozni, de akkor számolni kell a fedezethiánnyal az év második felében, figyelemmel az infláció mértékére és a már ismert árváltozásokra - az új belépő vagy belépett, illetve megszűnő kapacitások költsége kalkuláció szerint. - az ellátotti létszám és/vagy feladat csökkenéssel összefüggésben osztály,

7 7 csoportszám csökkentési javaslat kidolgozása, létszámcsökkentési javaslat. A többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszközök között szerepel az általános iskolába bejáró gyermekek után igényelhető állami támogatás. Ez abban az esetben jár, ha a fenntartó intézményi társulás ugyanazon közoktatási feladat ellátására ( óvodai nevelés, általános iskolai nevelés oktatás, középfokú oktatás ) ha egy OM azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn ( az alap normatíva igénylése és a költségvetési kiegészítésre vonatkozó pontos jogszabályi feltételeket csatoljuk). Ezen túlmenően a kistérségi társulástól átvett pénzeszközök között szerepel a szociális intézményi feladatok támogatására 50 x Ft, összegen Ft. Az erre vonatkozó jogszabályi kivonatot szintén csatoljuk. Az elmúlt 3 év - ben millió Ft-ot vettünk igénybe e célra. E támogatás igénylésével kapcsolatban jogszabályi értelmezési problémák vannak, bár van egy állásfoglalásunk az Önkormányzati Minisztériumtól, de az egy esetleges ÁSZ vagy MÁK ellenőrzésnél nem segít. Bevételek: Adóbevételek Míg a helyi adóbevételekről 2008-ban is elmondhattuk azt, hogy meghatározó nagyságrendű és nagy biztonsággal teljesülő bevételek, 2009-re új helyzet keletkezett. Az adóbevételek közül a legnagyobb kockázatot az iparűzési adó jelenti. A adóbevallások feldolgozása, az adóerőképesség alapján az előírt adóelőleg e Ft. Az előző évi hátralék e Ft ( ebből csőd, felszámolás, egyéb okok miatt behajthatatlan e Ft. Tehát, ha nincsenek az ismert körülmények, akkor reálisan tervezhettük volna a koncepcióban szereplő iparűzési adó bevételt, DE: nem ismerhetjük, hogy a bank válságból a gazdasági válságból illetve a legutóbb bekövetkezett energia válságból hány adófizetőt és milyen mértékben érint közvetlenül vagy közvetetten. Az önkormányzati érdekképviseleti szervezetek által felkért szakértői csoport még az energia válság előtt %- os iparűzési adóbevétel kiesést prognosztizáltak. A gázhiány tovább fokozza a problémát. Jelenleg az iparűzési adóbevétel tervezhetősége teljesen bizonytalan. Abban az esetben, ha a tervezett és nem teljesülő bevétel terhére a folyó kiadásokat tervezzük, és realizáljuk, előállhat a fizetésképtelenség. Ebben az esetben az Önkormányzat nem tudja teljesíteni korábbi pályázati támogatással megvalósult fejlesztési feladataival összefüggésben tett vállalásait. Nem tudja teljesíteni megnyert vagy folyamatban lévő pályázatát a rendszer összeomolhat. Ebből következik, hogy a lehetséges keretek között a biztonságos gazdálkodásra kell törekedni, az adóbevételeket a korábbitól lényegesen óvatosabban kell tervezni ban ismét rendkívül intenzív és hatékony adó- feltáró, beszedő tevékenységet végzett az adóhatóság. Ennek köszönhető a millió Ft-os adóbevétel. A tények, a bankvállság, a gazdasági válság, majd azt megtetéző energia válság ismeretében a évi költségvetési koncepcióba beállított adóbevételi terv alábbi módosítását javasoljuk :

8 8 ADÓNEM évi módosított ei évi tény Költségvetési ei tény Költségvetés i koncepció I. forduló A B Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Idforg. adó Pótlék, bírság Egyéb bev ÖSSZESEN Talajterh. díj Építményadó : január 1. napjával került bevezetésre. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő nem lakás céljára szolgáló építmény. Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Az adó alanya az építmény m2-ben számolt hasznos területe. Az adó mértéke: garázs 100 Ft m2/év üdülő 400 Ft m2/év minden más építmény: külterületi 75 Ft m2/év belterületi 300 Ft m2/év belterületen kiemelt övezeten: 400 Ft m2/év évre a képviselő testület a nem lakás céljára szolgáló építmények mértékének változását nem fogadta el, így az adómértékek változatlanok. A helyi adókról szóló évi C. törvény alapján az építményadó mértékének felső határa január 01-től 1169 Ft/m2 vagy a korrigált forgalmi érték 3%-a vagy az építmény számított értéke. Mentes az adó alól a szükséglakás, a garázs vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen fekvő komfort nélküli lakásból 100 m2, a szociális egészségügyi és gyermekvédelmi, illetve nevelési oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség, költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény, az üdülő épülethez tartozó kiegészítő helyiségek, valamint az ingatlan nyilvántartás szerint állattartásra, növénytermesztésre szolgáló épület, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület. A korábbi évek tapasztalatai alapján 2009 évben törvény szerinti adómentességet 60 esetben, 1300 e Ft-tal tervezünk évre 30 millió forintban javasoljuk tervezni az építményadó bevételt. A 2007, felhívásokra már igen csekély mértékű bevallás érkezik, ezért lényeges többlet bevétellel nem számolunk a évre évi bevételek tervezése során az iparűzési adó megtervezése okozta a legnagyobb bizonytalanságot. A év május 31-ig beadott bevallásokból kiindulva, 2009 évre e Ft adóbevétel prognosztizálható. Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a feldolgozott iparűzési adóbevallások a évi teljesítés utáni árbevételen alapulnak. A decemberében adózóink által befizetett feltöltési kötelezettség e Ft volt. Pozitív hatással van az iparűzési adó bevételre a városunkba települt új cég által befizetett jelentős adóelőleg novemberében elkezdődött behajtási tevékenységünk eredményére iparűzési adó hátralékunk e Ft-ról e Ft- ra csökkent. 74 db azonnali beszedési megbízásunkból e Ft adóbevételünk keletkezett. A további befizetések adóalanyaink fizetési morálja miatt teljesült. Adóalanyok száma ig alakul, bár több kisvállalkozás ( kényszervállalkozás) évben befejezte tevékenységét. A még be nem fejeződött felszámolás alatt lévő cégek e Ft al terhelik hátralékunkat.

9 Az iparűzési adó mentességekben, kedvezményekben törvényi változás nem történt, ezért a bázisidőszak tapasztalati adatai alapján terveztünk. 50% adókedvezmény adható azon vállalkozásoknak akiknek a vállalkozás szintű adóalapja nem haladja meg e Ft-ot. Várhatóan 300 kisvállalkozó veheti ezen kedvezményt igénybe e Ft erejéig. Az adómentesség címén a helyi adókról szóló C. törvény alapján igényelhető foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódó adóalap mentesség a 39/d alapján évre 5 vállalkozásnak 300e Ft mértékben évben a gépjármű adóztatás területén érzékeltette hatását a személyszállító gépjárművek teljesítmény alapú adóztatása. Ez az adóztatási forma nagymértékben függ a gépjárművek gyártási évétől, azaz az önkormányzat illetékességi területén lévő adótárgyak ( a járműpark) korától ban folyamatosan érkeztek a KEK KH-tól a hiányzó teljesítményadatok, amik feldolgozása folyamatosan megtörtént. Az év eleji adóhátralékot feltáró vizsgálat következtében több nagy összegű adóbefizetés történt mind a magánszemélyek, mind egyes vállalkozók részéről ban az adóalanyok száma 2904, az adótárgyak száma pedig Az előző év tapasztalatait figyelembe véve, valamint számolva azzal a ténnyel, hogy a gazdasági és banki válság következtében a lakosság valószínűleg a gépjárművek használaton kívül helyezésével, tartozás esetén hitelintézeteknek önkéntes vagy kényszerű visszaszolgáltatással fogja a kiadásait mérsékelni, aki teheti forgalomból kivonja, értékesíti járművét,így nagy mértékű gépjárműadó bevétel növekedéssel nem számolhatunk. Az előzőeket figyelembe véve 2009.évre 60 millió Ft gépjárműadó bevételt tervezünk. Nagy mértékben számolva és nagy hangsúlyt fektetve az adóalanyok adófizetési moráljának pozitív irányba történő változásával, a gépjárműadó hátralékok folyamatos behajtásával. A gépjárműadóról szóló LXXXII. törvény változása lesz 2009-ben a cégautó adó bevezetése. Az adó tárgya az SZJA törvény szerinti személygépkocsi, amely nem magánszemély tulajdonában áll, továbbá az amely után törvény által engedélyezett költséget, értékcsökkenési leírást számoltak el. Az adó alanya a hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonos az adó mértéke 1600 cm3-ig 7000 Ft, a fölött Ft. Ez önkormányzatunk számára olyan szempontból érdekes, hogy újabb terhelést kapnak a törvény hatálya alá tartozó gépjármű tulajdonodok. A bevétel nem az önkormányzaté. A cégautó adóból a gépjárműadó levonható.a gépjárműadóról szóló törvény több mentességet is engedélyez, amit várhatóan az önkormányzat illetékességi területén lévő potenciális adóalanyok érvényre is fognak juttatni. A gépjárműadó kedvezmények, mentességek területén az előző évekhez hasonlóan nagy mértékű változás nem várható sem darabszámban, sem összegserűen, mivel a törvényi előírás szigorítása 2007-től itt is érezteti hatását. Idegenforgalmi adót január 1-i hatállyal vezette be az önkormányzat. Adókötelezettség azt a magánszemélyt terheli, aki az önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó mértéke 200 Ft/fő /vendégéjszaka. Az adót a szállásadó köteles beszedni, aki minden hónap 15-ig bevallja és befizeti az önkormányzat idegenforgalmi adó számlájára. A befizetett adó minden 1 forintját az állam 2 forinttal egészíti ki. A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény alapján a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó felső határa től 389,9 Ft/ vendégéjszaka. 9

10 Idegenforgalmi adó törvény szerinti mentességet 2009-ben vendégéjszaka, összesen e Ft mentességgel számolunk évre az előző évek csökkenő tendenciája miatt 400 e Ft adóbevételt tervezünk. Talajterhelési díj A évi LXXXIX. A környezetterhelési díjakról szóló törvény a talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat június 1-ei hatállyal az önkormányzat látja el. Adókötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés alapján szennyvízelvezetést alkalmaz, és a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó adatszolgáltatást a Dél Nógrádi Vízmű Kft készíti. A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és befizetnie a tárgyévet követő március 31-ig évre a talajterhelési díj 162 Ft / m3 / 120 x 1,5x90%. Ezt a bevételt a évi LXXXIX tv. 21/B -a szeint a talaj, valamint a felszín alattivíz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. Ilyen felhasználásnak minősül különösen: a csatornázás, szennyvíztisztítás, vízbázis védelem, települési monitoring kialakítása és működtetése, tartós környezetkárosodások kármentesítése, potenciális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme. A befolyt talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi. Ezen bevételt az önkormányzat a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel évben folytatódik a talajterhelési díj bevallását és befizetését elmulasztó adózók felszólítása. Saját bevételek - az élelmezési térítési díjból származó bevételek a 2009-re megállapított nyersanyagköltség figyelembevételével - a saját bevételek az intézmény lehetőségeinek figyelembevételével gyakorlati tapasztalatok szerint átvett pénzeszközök az ismert lehetőség figyelembevételével. - átvett pénzeszközök : az érvényben levő megállapodások szerint Normatív állami támogatás Az igénylés szerint 2009-re önkormányzatunkat megillető normatív támogatásokat a 3. sz. melléklet mutatja be összehasonlító módon. A koncepcióhoz viszonyítva a normatívák tartalmi megfogalmazásában is és összegszerűségében is kismértékű változás történt. A normatív támogatások között található a többcélú kistérségi társulások normatív támogatása is. Önkormányzatunk lakosságszáma alapján meghatározó szereplője a többcélú kistérségi társulásnak. Ez nem a normatívában, hanem a többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszközök között jelenik meg a városi költségvetésben, hiszen azt a társulás igényli és számolja el a társulásos formában fenntartott intézményekben ellátottak után. Együttműködés a Többcélú Kistérségi Társulással A Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete 2009-ben is a pásztói Polgármesteri Hivatal keretei között működik. A Többcélú Kistérségi Társulás közvetlen munkatársi szervezete 7 fő alkalmazottból áll. A kistérségi munkaszervezet a Polgármesteri Hivatal kijelölt vezetőivel és munkatársaival együttműködve látja el feladatát. Ennek keretében oldják meg a 26 teleülés intézményeinek belső ellenőrzését is. A Többcélú Kistérségi Társulástól az alábbi feladatokra tervezünk pénzt átvenni : 10

11 11 Csatolt táblázat szerint. Együttműködés a Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzataival : A/ az 50 férőhelyes idősek átmeneti otthona és a 12 férőhelyes fiatalok átmeneti otthona a kistérség együttműködésével és elvi támogatásával ( anyagi hozzájárulás nélkül ) valósult meg. A működtetésre vonatkozó együttműködési megállapodást néhány önkormányzat nem írta alá. A fizetési hozzáállás és hajlandóság meglehetősen vegyes. Jelenleg is több olyan önkormányzattal szemben tartunk nyilván követelést, akik aláírták a megállapodást, ellátott is van, mégsem fizettek. B/ óvodai feladatok ellátására cserháti településekkel C/ általános iskolai feladatokra a cserháti településekkel és Mátraszőlős Önkormányzatával van megállapodás D/ jelzőrendszeres szociális ellátás / közösen ellátott feladat, de miután nem a többcélú kistérségi társulás üzemelteti, ezért normatívát nem kapunk, de a költsége felmerül./ Az elmúlt év során a megállapodás szerinti összegeket kiszámláztuk az ellátottak számának megfelelően. Több önkormányzat kiegyenlítés nélkül visszaküldte a számlát, volt aki módosítást kért és azt kifizette, volt aki nem reklamált, de nem is fizetett és volt aki kifizette a számlát. Ilyen körülmények között meglehetősen nehéz tervezni és különösen nehéz gazdálkodni. Az együttműködés tartalmát összefoglaló táblázat az ellátottak számáról és a kiszámlázott / befizetett összeggel pontosítva az előterjesztéshez csatoljuk. Több közösen vállalt társulási feladatellátás egyeztetett költségét az érintett önkormányzatok nem fizették ki. A Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzati civil szervezetei vállalkozásai részére új lehetőség nyílik. A benyújtott LEADER pályázatot a közösség megnyerte. Az érintettek mintegy millió forint Európai Uniós támogatást igényelhetnek a jogszabályi keretek között helyben kialakított pályázati feltételek és helyi bírálat alapján. A projekt lebonyolítására a Kft. létrejött, ügyvezetőjét megválasztották, hivatala működik. Az Államháztartási Törvény és végrehajtási rendeletének értelmében a normatív állami támogatás előirányzat-lemondás benyújtásának határideje: kamata:/ a jegybanki alapkamat/ I. - április 30, 25% II. - július 31, 50% III. - október 15, 100%- a IV. - a pótlólagos igénylés határideje július 31. További szigorítás, hogy már az első időpontban végrehajtott módosításhoz is kamatfizetés kapcsolódik. A zárszámadás keretében történő elszámolás esetén a jegybanki alapkamat 200 %.át kell fizetni. A MÁK helyszíni ellenőrzéseket is tart, de köteles 4 évente mindenre kiterjedően ellenőrizni. Emiatt fokozott figyelmet kell fordítani az igénylésekre, elszámolásokra és minden alapnyilvántartásra./ az ellenőrzés módszerét folyamatosan finomítják, szigorítják. A MÁK egyre inkább átveszi az ÁSZ tól a normatív állami támogatások ellenőrzését. Az adóerő-képesség is elszámolás tárgyát képezi, mivel központi támogatás kapcsolódik hozzá, ezért meghatározására és folyamatos figyelemmel kisérésére fokozottan ügyelni kell.

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2011.(III.18.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2010.évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2010.(II.18.)

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

4/2013. (III. 14.) önkormányzati

4/2013. (III. 14.) önkormányzati Murony Község Önkormányzata 5672 Murony Földvári u.1. Tel, fax: 66/427-369. 4/2013. (III. 14.) számú önkormányzati Murony Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Murony, 2013. március 13. Fekete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Hejőbába Községi Önkormányzat évi költségvetésének megállapításához

ELŐTERJESZTÉS. Hejőbába Községi Önkormányzat évi költségvetésének megállapításához ELŐTERJESZTÉS Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapításához Tisztelt Képviselő testület! Hejőbába község költségvetésének elkészítéséhez a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatásról Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 172. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. december 13-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-i ülésére

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek

Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek 1 Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek A 2016. első negyedévi befizetési határidőket követően Eger Megyei Jogú Város adóbevételi adatai továbbra is bizakodásra adhatnak okot.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 13-i ülése 3. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről Az államháztartásról szóló 2011.évi

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat. Hitelfelvétellel kapcsolatos döntések módosítására

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat. Hitelfelvétellel kapcsolatos döntések módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 170/2012. Javaslat Hitelfelvétellel kapcsolatos döntések módosítására Készült: Pásztó

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víziközmű-társulat működésével

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT

Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT Pásztói polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT A személyes

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011. Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 124-4/2011. Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 18-i ülésére. Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása V.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 18-i ülésére. Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása V. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2008 Előkészítő: Répásy Ildikó/ ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2012. évi költségvetését

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben