Pásztó Város Önkormányzata évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló"

Átírás

1 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) * ; * /113 FAX: (06-32) Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata évi költségvetésének tervezetére I. forduló Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete januári ülésére Előterjesztő: Sisák Imre polgármester Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai, Érdekegyeztető Tanács, Cigány Kisebbségi Önkormányzat Előkészítette: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző irányításával a Polgármesteri Hivatal szakosztályai

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését megalapozó és meghatározó, a Magyar Köztársaság évi költségvetési törvény tervezetéből már minden lényeges elemet megismert a költségvetés előkészítő tárgyalásai során. A 186. sz. Magyar Közlönyben, december 21-én megjelent a CII. tv. a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről. A Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló LXXXII. tv. megjelent, mely több, a költségvetési tervezés és gazdálkodás szempontjából fontos jogszabályt módosított. Ezek közül a leglényegesebbek: adózás rendjéről, az államháztartásról, a közoktatásról, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. tv módosítása, a családok támogatásáról szóló tv módosítása, a számvitelről szóló tv módosítása, a földgázellátásról szóló tv módosítása, a villamos energiáról szóló tv. módosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI tv. módosítása, A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. tv módosítása stb. Ezen túlmenően módosult a közbeszerzési törvény, ami sok lényeges változást hoz a gyakorlati végrehajtás szabályozásában. Mind az önkormányzat, mind a szociális segélyezett lakosság életében új helyzetet teremt az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló CVII. törvény hatálybalépése. A makrogazdasági prognózisokat költségvetési koncepcióban az alábbi táblázattal mutattuk be. Makrogazdasági kormányprognózisok évre 2009-es büdzsé a PM. előrejelzése Első változata Második változata Harmadik változata GDP növekedés 2,4 3,0 1,2-1 Infláció 6,5 4,3 3,9 4,5 Háztartások fogyasztása 0,5 1,9 0,3-3,7 Államháztartás hiánya a GDP %-ában 3,4 3,2 2,9 2,6 A parlament a beterjesztett ( harmadik ) változat paramétereit fogadta el. Az egész Európát gúzsba kötő gáz válság tovább rontott a helyzeten, ezért több neves elemző, és már legutóbb a kormány is a GDP további csökkenését prognosztizálja. A jelenlegi becslések szerint 2-3 %, vagy azt meghaladó mértékű is lehet. A rendkívüli helyzet miatt kormány ülés illetve parlamenti ülés lesz, ami után adó emelésre szociális juttatások megvonására lehet számítani. A közszféra dolgozóinak bérét befagyasztották, a 16 éve bevezetett 13. havi illetményt nem kell kifizetni és azt nem is kapjuk meg, tehát a támogatás csökkenés részben feladat elmaradással is párosul. Az érdekegyeztetés folyamatában a kormány és az érdekképviseletek vezetői részleges kompenzációban állapodtak, meg de ennek mértéke és módja az előterjesztés készítésekor még nincs véglegesítve. Ezt az eredeti költségvetésben nem kell tervezni, azt pótfelmérés alapján biztosítják. - Mi sem jellemzi jobban a probléma mértékét, hogy szintén a kormány képviselői kijelentették, nem hogy vállalt feladatok ellátására nem lesz lehetőség az önkormányzatoknak,

3 hanem a kötelező feladatok között is rangsorolni kell. Azt is kijelentették, hogy számolni kell azzal, hogy a önkormányzati saját bevételek /helyi adók, vagyonértékesítési bevételek/ csökkennek, a fizetési hajlandóság romlik. - Az önkormányzatok nem, vagy nehezen jutnak hitelhez, ha igen, annak költsége nagyobb lesz. A baj nem jár egyedül. Az önkormányzatnak az ÁFA törvény módosítása miatt ÁFÁ-t kell fizetni a törvény szerint kötelezően biztosítandó vagy kedvezményes étkezés után, amit nem kap meg bevételként. - elmarad a tervezett személyi jövedelemadó csökkentés, - a családi pótlék emelését eltolták szeptemberre, legújabban felmerült a jövedelemhatártól függő ellátás lehetősége - a szociális juttatások tervezett növelése helyett csökkenés lesz és radikális változások az ellátó rendszerben, nem emelkedik a nyugdíjminimum, emiatt az ehhez kapcsolódó segélyek sem. - Előtérbe kerül az út a munkához program /álláskeresési megállapodás, kötelező együttműködés, a munkaképeseknek kötelező lesz munkát vállalni bizonyos kivételekkel. stb./ - A normatív állami hozzájárulás erős parlamenti nyomásra néhány helyen jelképes értékű, kedvező változás történt. Néhány példa a teljesség igénye nélkül: Támogatás megnev. Eredeti összeg Végleges költségvetési törvényjavaslatban szereplő összeg Végleges költségvetési törvényben szereplő összeg Településüzemeltetési, igazgatási, sport felad. 1857Ft/fő 1057 Ft/fő 1057 Ft/fő Körzeti igazgatás 590 Ft/ügyirat 324 Ft/ügyirat 324 Ft/ ügyirat 3 Változása beterjesztett törvényjavaslathoz Ft Okmányirodánként /okm.ir /okmányir Ft/körz.k oda. Gyámügyi feladatok 340 Ft/fő 270 Ft/fő 270 Ft/fő Közműv. és közgyűjt. Feladatok 1217 Ft/fő 1061 Ft/fő 1061 Ft/ fő Időskorúak ápoló, gondozó otthoni ellát Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Közokt. alap Ft/telj Ft/telj Ft/telj. hozzájárulás Mutató mutató mutató Többcélú kistérség támogatása 200 Ft/fő 125 Ft/fő 190 Ft/fő +65 Ft/fő Bejáró gyermekek támogatása Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Iskolabusszal utaztatott gyermekek Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Belső ellenőrzési feladatok Ft/kv-i Ft/kv-i szerv Ft/ kv.i _ Ft/ kv-i szerv szerv szerv Diákcsoporttal kapcsolatos feladatok 430 Ft / tanuló / év 430 Ft/tanuló/év Sort támogatás Ft Ft

4 A Képviselő-testület évi költségvetési koncepció számításaiból megismerte a városra vonatkozó helyzetet és lehetőségeket. Ebből az állapítható meg, hogy a rendelkezésre álló információk alapján számított források és a számított kiadások között 433 millió Ft volt a hiány. A nemzetközi bankválság, a világgazdasági válság begyűrűző hatásai, ennek következményeként az ismert költségvetési törvény soha nem látott hátrányos helyzetet teremtett mind önkormányzataink, alkalmazottaink, településünk lakossága, mind a vállalkozások számára. A költségvetési koncepció határozatai mentén, de döntő figyelmet fordítva az önkormányzati törvényre, illetve az önkormányzat hitelfelvételi lehetőségére és korlátaira elkészítettük az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetét/ közbülső számításokat, indoklásokat/ I. fordulós tárgyalásra. Ennek célja, hogy a konkrétabb ismeretek, számításook alapján a bizottságok és a képviselő testület még döntést hozhasson a szükséges intézkedésekre. Az előterjesztést véleményezésre az önkormányzat szakbizottságai elé terjesztjük. A évi költségvetési törvényben a tervezethez viszonyítva az alábbi lényeges változások találhatók: A közalkalmazotti illetménytábla nem emelkedik, a pótlékalap Ft marad A köztisztviselői illetményalap továbbra is Ft lesz. A bérhez kapcsolódó többletkiadások/soros előrelépés, jubileumi jutalom, műszakpótlékok, stb. az intézménynek, illetve az önkormányzatnak kell viselnie. A normatívák összege néhány helyen pozitívan változott, melyből az önkormányzatunkat érintőket a bevezetőben bemutattuk. Felelősen és törvényesen csak és kizárólag ez az út a járható, mégpedig úgy, hogy minden javaslatba hozott bevétel-növelési és kiadáscsökkenési megoldásból együttesen a gazdaságilag legkedvezőbbet fogadja el a képviselő-testület. Az ágazati szaktörvényekkel szemben az önkormányzat működőképességét szolgáló gazdasági szaktörvények kizárólagos elsőbbséget élveznek. Ellenkező esetben az önkormányzat fizetésképtelen helyzetbe kerülhet és adósságrendezési eljárás alá vonják./ A dologi kiadások emelésére a központi költségvetésből nincs mód, dologi automatizmus nincs. Az ÁFA törvény változásainak hatásai Továbbra is hatályban marad a fordított adózás. Ez jelentős finanszírozási problémát okozhat az Eu- pályázatokból megvalósuló feladatoknál. Másik ilyen szabályváltozás az oktatási ( élelmezést nyújtó ) intézmények ÁFA fizetési kötelezettségéhez kapcsolódik: Az ingyenes, vagy kedvezményes étkezés után is- amit az intézmény nem szed be- meg kell fizetni az ÁFÁ-t. A következő- nem közvetlenül ÁFA-val összefüggő, de adózási szabály változás, hogy a közbeszerzési eljárásokon nyertes ajánlattevő részére csak akkor lehet kifizetést teljesíteni, ha nincs adótartozása, és a vállalkozó is csak akkor fizethet alvállalkozójának. Hogyan alakul a helyzet nálunk: A közüzemi szolgáltatási díjak többségénél megszületett a döntés. A helyben, rendelettel elfogadottak ismertek: -ivóvíz- és szennyvízcsatorna díjában nem történt változás, de a rendelet bevezette az alapdíjat / ez várhatóan összességében mintegy 7 %- os többletköltséget eredményez 4

5 -a szemétszállítás díja nem változott. Ezzel az önkormányzat nagy kockázatot vállalt, hiszen sem új szemétszállító jármű beszerzésére, sem a megfelelő felújításra nem képződik a KFT.nek fedezete, - az élelmezési költségtérítésre 7 %- os növekedést hagyott jóvá a testület. Az energialiberalizáció következtében továbbra is jelenlegi szolgáltatónk az ÉMÁSZ, mint az eddigi szolgáltatás örökölt szolgáltatója megküldte szolgáltatási szerződés-tervezetét a polgármesteri hivatalnak is, és az intézményeknek is. A lakossági tarifás szolgáltatási díjra tapasztalati adatunk nincs. 2,9% - os növekedést prognosztizáltak. Ugyanakkor annak az elvárásnak, hogy a megnövekedett költségeket saját bevétel növekedésével kell biztosítani nem tudunk megfelelni, az alábbiak miatt: - az élelmezési térítési díj 7 %-os emelkedése a bevétel-növekedés mellett jelentősebb kiadás-növekedést okoz (az emelt nyersanyag költségre rakódó 70 %-os rezsiköltség miatt) - az intézmények nem tudnak nagyobb arányú egyéb működési bevételt beszedni - a vagyonértékesítés tervezhető és számottevő bevételei behatárolódtak, ami várható ez az előirányzat összegszerűségében és a rendelkezésre állás időpontját tekintve nehezen tervezhető, illetve stratégiai célt kell, hogy szolgáljon városközponti rehabilitáció saját erő fedezete. A tervezés módszere és menete: Az intézmények és a hivatal szakosztályai a jegyzőtől tervezési utasítást kaptak, melyben a lényegesebb törvényi és helyi szabályok kiemelésével meghatározták a feladatot. Az intézmények és szakosztályok által a megadott szempontok szerinti számításokat városi szintre összesítettük és egyszerűsített költségvetési táblázati formába foglaltuk. /lásd: 4-5.sz melléklet/. A költségvetés elfogadása és végrehajtása teljes körű szigorúság mellett értendő, hiszen a fedezettel nem rendelkező előirányzatra nem lehet kötelezettséget vállalni. Elkerülhetetlen a kötelező és vállalt feladatok megjelölése és különválasztása, hiszen azt nem teheti meg az önkormányzat, hogy kötelező feladatát nem végzi el, ugyanakkor nem kötelező vállalt feladatokról dönt ben, még szigorúbb feltételekkel működik az ÖNHIKI rendszer. Az ÖNHIKI pályázat feltételeinek kritikus pontja azon túl, hogy a költségvetési tervezés ennek alárendelten készül a évi fejlesztés bevétel-kiadás összhang igazolása. Ez évben az előző évek eredménytelen pályázata után/ ismét előfordulhat, hogy a tényleges hiány ellenére az algoritmizált levezetés szerint nem tudunk hiányt kimutatni és nem tudunk ÖNHIKI támogatást igénybe venni. Az Önkormányzati Miniszteri keretet meg lehet pályázni, ami a várhatóan magas számú igény és a viszonylag alacsony keret valamint a döntés szubjektivitása miatt szintén bizonytalan, bár az utóbbi évben kétszer is kaptunk támogatást. Mindebből az következik, hogy Pásztó Város Önkormányzata pénzügyi támogatási szempontból magára van hagyva, a problémát magának kell megoldania. Ha a hiány csökkentése érdekében a bevételeket már költségvetési tervezés szintjén megemeljük, és a lehetségeshez legközelebbi szinten tervezzük, a kiadásokat pedig a minimum szintre szorítjuk le, akkor az algoritmizált levezetés szerinti megszorításokkal nincs reális esélye annak, hogy ÖNHIKI támogatást vegyen igénybe az önkormányzat 2009-ben. Ebből következően az önkormányzat nem számíthat külső segítségre, támogatásra, finanszírozási problémáit a biztonsággal befolyó bevételből magának kell megoldani. 5

6 6 A év fordulójára kialakult pénzügyi helyzet A költségvetést tárgyévben utoljára 23/2008./XI.28./ rendeletével módosította a testület. E szerint a városi költségvetés hiánya e Ft a bevételek és kiadások tervezett teljesülése esetén. Nem minden bevétel és kiadás teljesült tervszerűen. A módosított 366 millió Ft-os adóbevételi terv a rendkívül széleskörű és hatékony intézkedések ellenére 383 millió Ft-ra teljesült. Jelentős lemaradás tapasztalható az ismert okok miatt a vagyonértékesítési bevételeknél. A ben megkötött 50 millió Ft-os keretösszegű fejlesztési hitelből e Ft-ot vettünk igénybe ben, a további e Ft-ot 2008-ban. A megmaradt hitelkeret rendelkezésre tartási ideje alatt (2009. június 30-ig) lehet igénybe venni a különbséget. Év végén a folyószámlahitel állomány e Ft volt. A kórház folyamatosan jelentős szállítói állománnyal küzdött, mely év elején e Ft volt, év végére lecsökkent e Ft-ra. Ennek oka: Tervezett OEP és saját bevételek megvalósultak, az önkormányzatok is teljesítették vállalt kötelezettségeiket A bevételek és kiadások egyensúlya megteremtődött és stabilizálódott A bérköltségek és járulékai 2008-ban 99 millió forinttal csökkentek évhez képest A lakosság, civilszervezetek és cégek által befizetett alapítványi pénzekből 8,5 millió forint segítette a likviditás alakulását A becsült, de év elején nem tervezett központi kassza maradványból decemberében 16,5 millió forintban részesült a kórház Év végén normatíva ellenőrzést tartott a MÁK. A évi központi költségvetésből kiutalt normatív támogatások és hozzájárulások ellenőrzése során e Ft támogatás visszafizetését, ezen túl e Ft kamat visszafizetését rendelte el. Intézményi költségvetés tervezése: Az intézmények részére tételes költségvetési tervezést rendeltünk el, melynek lényeges szempontjai a koncepcióban meghatározottak szerint az alábbiak: Kiadások: - az engedélyezett létszámkeret számbavétele / ahol erre lehetőség volt az intézmény vezetéssel egyeztetett szervezeti és személyi változások) - rendszeres személyi kiadások a törvény szerint (személy szerint kiszámolva) figyelemmel arra, hogy a bértábla nem változott havi bér és osztályfőnőki pótlék eredetileg nem tervezhető - az egyéb kiadásokat az előző évi adatok, és ÁFA változások figyelembevételével, (fordított ÁFA) ÁFA visszaigénylés lehetőségének változása - az élelmezési kiadások az elfogadott rendelet szerint /7 %- os emeléssel/ - az élelmezési költségeken kívüli egyéb dologi kiadások előirányzatát az intézmények a koncepcióban 2% növekedéssel számolhatták, az I fordulóban a tényleges energiamennyiségek és fogyasztott mennyiségek és az ismert árak és ÁFA hatások figyelembevételével számolták ki. Ez biztosítja az éves működés feltételeit. Ebbe már csak adminisztratív eszközzel lehet beavatkozni, de akkor számolni kell a fedezethiánnyal az év második felében, figyelemmel az infláció mértékére és a már ismert árváltozásokra - az új belépő vagy belépett, illetve megszűnő kapacitások költsége kalkuláció szerint. - az ellátotti létszám és/vagy feladat csökkenéssel összefüggésben osztály,

7 7 csoportszám csökkentési javaslat kidolgozása, létszámcsökkentési javaslat. A többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszközök között szerepel az általános iskolába bejáró gyermekek után igényelhető állami támogatás. Ez abban az esetben jár, ha a fenntartó intézményi társulás ugyanazon közoktatási feladat ellátására ( óvodai nevelés, általános iskolai nevelés oktatás, középfokú oktatás ) ha egy OM azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn ( az alap normatíva igénylése és a költségvetési kiegészítésre vonatkozó pontos jogszabályi feltételeket csatoljuk). Ezen túlmenően a kistérségi társulástól átvett pénzeszközök között szerepel a szociális intézményi feladatok támogatására 50 x Ft, összegen Ft. Az erre vonatkozó jogszabályi kivonatot szintén csatoljuk. Az elmúlt 3 év - ben millió Ft-ot vettünk igénybe e célra. E támogatás igénylésével kapcsolatban jogszabályi értelmezési problémák vannak, bár van egy állásfoglalásunk az Önkormányzati Minisztériumtól, de az egy esetleges ÁSZ vagy MÁK ellenőrzésnél nem segít. Bevételek: Adóbevételek Míg a helyi adóbevételekről 2008-ban is elmondhattuk azt, hogy meghatározó nagyságrendű és nagy biztonsággal teljesülő bevételek, 2009-re új helyzet keletkezett. Az adóbevételek közül a legnagyobb kockázatot az iparűzési adó jelenti. A adóbevallások feldolgozása, az adóerőképesség alapján az előírt adóelőleg e Ft. Az előző évi hátralék e Ft ( ebből csőd, felszámolás, egyéb okok miatt behajthatatlan e Ft. Tehát, ha nincsenek az ismert körülmények, akkor reálisan tervezhettük volna a koncepcióban szereplő iparűzési adó bevételt, DE: nem ismerhetjük, hogy a bank válságból a gazdasági válságból illetve a legutóbb bekövetkezett energia válságból hány adófizetőt és milyen mértékben érint közvetlenül vagy közvetetten. Az önkormányzati érdekképviseleti szervezetek által felkért szakértői csoport még az energia válság előtt %- os iparűzési adóbevétel kiesést prognosztizáltak. A gázhiány tovább fokozza a problémát. Jelenleg az iparűzési adóbevétel tervezhetősége teljesen bizonytalan. Abban az esetben, ha a tervezett és nem teljesülő bevétel terhére a folyó kiadásokat tervezzük, és realizáljuk, előállhat a fizetésképtelenség. Ebben az esetben az Önkormányzat nem tudja teljesíteni korábbi pályázati támogatással megvalósult fejlesztési feladataival összefüggésben tett vállalásait. Nem tudja teljesíteni megnyert vagy folyamatban lévő pályázatát a rendszer összeomolhat. Ebből következik, hogy a lehetséges keretek között a biztonságos gazdálkodásra kell törekedni, az adóbevételeket a korábbitól lényegesen óvatosabban kell tervezni ban ismét rendkívül intenzív és hatékony adó- feltáró, beszedő tevékenységet végzett az adóhatóság. Ennek köszönhető a millió Ft-os adóbevétel. A tények, a bankvállság, a gazdasági válság, majd azt megtetéző energia válság ismeretében a évi költségvetési koncepcióba beállított adóbevételi terv alábbi módosítását javasoljuk :

8 8 ADÓNEM évi módosított ei évi tény Költségvetési ei tény Költségvetés i koncepció I. forduló A B Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Idforg. adó Pótlék, bírság Egyéb bev ÖSSZESEN Talajterh. díj Építményadó : január 1. napjával került bevezetésre. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő nem lakás céljára szolgáló építmény. Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Az adó alanya az építmény m2-ben számolt hasznos területe. Az adó mértéke: garázs 100 Ft m2/év üdülő 400 Ft m2/év minden más építmény: külterületi 75 Ft m2/év belterületi 300 Ft m2/év belterületen kiemelt övezeten: 400 Ft m2/év évre a képviselő testület a nem lakás céljára szolgáló építmények mértékének változását nem fogadta el, így az adómértékek változatlanok. A helyi adókról szóló évi C. törvény alapján az építményadó mértékének felső határa január 01-től 1169 Ft/m2 vagy a korrigált forgalmi érték 3%-a vagy az építmény számított értéke. Mentes az adó alól a szükséglakás, a garázs vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen fekvő komfort nélküli lakásból 100 m2, a szociális egészségügyi és gyermekvédelmi, illetve nevelési oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség, költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény, az üdülő épülethez tartozó kiegészítő helyiségek, valamint az ingatlan nyilvántartás szerint állattartásra, növénytermesztésre szolgáló épület, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület. A korábbi évek tapasztalatai alapján 2009 évben törvény szerinti adómentességet 60 esetben, 1300 e Ft-tal tervezünk évre 30 millió forintban javasoljuk tervezni az építményadó bevételt. A 2007, felhívásokra már igen csekély mértékű bevallás érkezik, ezért lényeges többlet bevétellel nem számolunk a évre évi bevételek tervezése során az iparűzési adó megtervezése okozta a legnagyobb bizonytalanságot. A év május 31-ig beadott bevallásokból kiindulva, 2009 évre e Ft adóbevétel prognosztizálható. Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a feldolgozott iparűzési adóbevallások a évi teljesítés utáni árbevételen alapulnak. A decemberében adózóink által befizetett feltöltési kötelezettség e Ft volt. Pozitív hatással van az iparűzési adó bevételre a városunkba települt új cég által befizetett jelentős adóelőleg novemberében elkezdődött behajtási tevékenységünk eredményére iparűzési adó hátralékunk e Ft-ról e Ft- ra csökkent. 74 db azonnali beszedési megbízásunkból e Ft adóbevételünk keletkezett. A további befizetések adóalanyaink fizetési morálja miatt teljesült. Adóalanyok száma ig alakul, bár több kisvállalkozás ( kényszervállalkozás) évben befejezte tevékenységét. A még be nem fejeződött felszámolás alatt lévő cégek e Ft al terhelik hátralékunkat.

9 Az iparűzési adó mentességekben, kedvezményekben törvényi változás nem történt, ezért a bázisidőszak tapasztalati adatai alapján terveztünk. 50% adókedvezmény adható azon vállalkozásoknak akiknek a vállalkozás szintű adóalapja nem haladja meg e Ft-ot. Várhatóan 300 kisvállalkozó veheti ezen kedvezményt igénybe e Ft erejéig. Az adómentesség címén a helyi adókról szóló C. törvény alapján igényelhető foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódó adóalap mentesség a 39/d alapján évre 5 vállalkozásnak 300e Ft mértékben évben a gépjármű adóztatás területén érzékeltette hatását a személyszállító gépjárművek teljesítmény alapú adóztatása. Ez az adóztatási forma nagymértékben függ a gépjárművek gyártási évétől, azaz az önkormányzat illetékességi területén lévő adótárgyak ( a járműpark) korától ban folyamatosan érkeztek a KEK KH-tól a hiányzó teljesítményadatok, amik feldolgozása folyamatosan megtörtént. Az év eleji adóhátralékot feltáró vizsgálat következtében több nagy összegű adóbefizetés történt mind a magánszemélyek, mind egyes vállalkozók részéről ban az adóalanyok száma 2904, az adótárgyak száma pedig Az előző év tapasztalatait figyelembe véve, valamint számolva azzal a ténnyel, hogy a gazdasági és banki válság következtében a lakosság valószínűleg a gépjárművek használaton kívül helyezésével, tartozás esetén hitelintézeteknek önkéntes vagy kényszerű visszaszolgáltatással fogja a kiadásait mérsékelni, aki teheti forgalomból kivonja, értékesíti járművét,így nagy mértékű gépjárműadó bevétel növekedéssel nem számolhatunk. Az előzőeket figyelembe véve 2009.évre 60 millió Ft gépjárműadó bevételt tervezünk. Nagy mértékben számolva és nagy hangsúlyt fektetve az adóalanyok adófizetési moráljának pozitív irányba történő változásával, a gépjárműadó hátralékok folyamatos behajtásával. A gépjárműadóról szóló LXXXII. törvény változása lesz 2009-ben a cégautó adó bevezetése. Az adó tárgya az SZJA törvény szerinti személygépkocsi, amely nem magánszemély tulajdonában áll, továbbá az amely után törvény által engedélyezett költséget, értékcsökkenési leírást számoltak el. Az adó alanya a hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonos az adó mértéke 1600 cm3-ig 7000 Ft, a fölött Ft. Ez önkormányzatunk számára olyan szempontból érdekes, hogy újabb terhelést kapnak a törvény hatálya alá tartozó gépjármű tulajdonodok. A bevétel nem az önkormányzaté. A cégautó adóból a gépjárműadó levonható.a gépjárműadóról szóló törvény több mentességet is engedélyez, amit várhatóan az önkormányzat illetékességi területén lévő potenciális adóalanyok érvényre is fognak juttatni. A gépjárműadó kedvezmények, mentességek területén az előző évekhez hasonlóan nagy mértékű változás nem várható sem darabszámban, sem összegserűen, mivel a törvényi előírás szigorítása 2007-től itt is érezteti hatását. Idegenforgalmi adót január 1-i hatállyal vezette be az önkormányzat. Adókötelezettség azt a magánszemélyt terheli, aki az önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó mértéke 200 Ft/fő /vendégéjszaka. Az adót a szállásadó köteles beszedni, aki minden hónap 15-ig bevallja és befizeti az önkormányzat idegenforgalmi adó számlájára. A befizetett adó minden 1 forintját az állam 2 forinttal egészíti ki. A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény alapján a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó felső határa től 389,9 Ft/ vendégéjszaka. 9

10 Idegenforgalmi adó törvény szerinti mentességet 2009-ben vendégéjszaka, összesen e Ft mentességgel számolunk évre az előző évek csökkenő tendenciája miatt 400 e Ft adóbevételt tervezünk. Talajterhelési díj A évi LXXXIX. A környezetterhelési díjakról szóló törvény a talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat június 1-ei hatállyal az önkormányzat látja el. Adókötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés alapján szennyvízelvezetést alkalmaz, és a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó adatszolgáltatást a Dél Nógrádi Vízmű Kft készíti. A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és befizetnie a tárgyévet követő március 31-ig évre a talajterhelési díj 162 Ft / m3 / 120 x 1,5x90%. Ezt a bevételt a évi LXXXIX tv. 21/B -a szeint a talaj, valamint a felszín alattivíz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. Ilyen felhasználásnak minősül különösen: a csatornázás, szennyvíztisztítás, vízbázis védelem, települési monitoring kialakítása és működtetése, tartós környezetkárosodások kármentesítése, potenciális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme. A befolyt talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi. Ezen bevételt az önkormányzat a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel évben folytatódik a talajterhelési díj bevallását és befizetését elmulasztó adózók felszólítása. Saját bevételek - az élelmezési térítési díjból származó bevételek a 2009-re megállapított nyersanyagköltség figyelembevételével - a saját bevételek az intézmény lehetőségeinek figyelembevételével gyakorlati tapasztalatok szerint átvett pénzeszközök az ismert lehetőség figyelembevételével. - átvett pénzeszközök : az érvényben levő megállapodások szerint Normatív állami támogatás Az igénylés szerint 2009-re önkormányzatunkat megillető normatív támogatásokat a 3. sz. melléklet mutatja be összehasonlító módon. A koncepcióhoz viszonyítva a normatívák tartalmi megfogalmazásában is és összegszerűségében is kismértékű változás történt. A normatív támogatások között található a többcélú kistérségi társulások normatív támogatása is. Önkormányzatunk lakosságszáma alapján meghatározó szereplője a többcélú kistérségi társulásnak. Ez nem a normatívában, hanem a többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszközök között jelenik meg a városi költségvetésben, hiszen azt a társulás igényli és számolja el a társulásos formában fenntartott intézményekben ellátottak után. Együttműködés a Többcélú Kistérségi Társulással A Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete 2009-ben is a pásztói Polgármesteri Hivatal keretei között működik. A Többcélú Kistérségi Társulás közvetlen munkatársi szervezete 7 fő alkalmazottból áll. A kistérségi munkaszervezet a Polgármesteri Hivatal kijelölt vezetőivel és munkatársaival együttműködve látja el feladatát. Ennek keretében oldják meg a 26 teleülés intézményeinek belső ellenőrzését is. A Többcélú Kistérségi Társulástól az alábbi feladatokra tervezünk pénzt átvenni : 10

11 11 Csatolt táblázat szerint. Együttműködés a Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzataival : A/ az 50 férőhelyes idősek átmeneti otthona és a 12 férőhelyes fiatalok átmeneti otthona a kistérség együttműködésével és elvi támogatásával ( anyagi hozzájárulás nélkül ) valósult meg. A működtetésre vonatkozó együttműködési megállapodást néhány önkormányzat nem írta alá. A fizetési hozzáállás és hajlandóság meglehetősen vegyes. Jelenleg is több olyan önkormányzattal szemben tartunk nyilván követelést, akik aláírták a megállapodást, ellátott is van, mégsem fizettek. B/ óvodai feladatok ellátására cserháti településekkel C/ általános iskolai feladatokra a cserháti településekkel és Mátraszőlős Önkormányzatával van megállapodás D/ jelzőrendszeres szociális ellátás / közösen ellátott feladat, de miután nem a többcélú kistérségi társulás üzemelteti, ezért normatívát nem kapunk, de a költsége felmerül./ Az elmúlt év során a megállapodás szerinti összegeket kiszámláztuk az ellátottak számának megfelelően. Több önkormányzat kiegyenlítés nélkül visszaküldte a számlát, volt aki módosítást kért és azt kifizette, volt aki nem reklamált, de nem is fizetett és volt aki kifizette a számlát. Ilyen körülmények között meglehetősen nehéz tervezni és különösen nehéz gazdálkodni. Az együttműködés tartalmát összefoglaló táblázat az ellátottak számáról és a kiszámlázott / befizetett összeggel pontosítva az előterjesztéshez csatoljuk. Több közösen vállalt társulási feladatellátás egyeztetett költségét az érintett önkormányzatok nem fizették ki. A Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzati civil szervezetei vállalkozásai részére új lehetőség nyílik. A benyújtott LEADER pályázatot a közösség megnyerte. Az érintettek mintegy millió forint Európai Uniós támogatást igényelhetnek a jogszabályi keretek között helyben kialakított pályázati feltételek és helyi bírálat alapján. A projekt lebonyolítására a Kft. létrejött, ügyvezetőjét megválasztották, hivatala működik. Az Államháztartási Törvény és végrehajtási rendeletének értelmében a normatív állami támogatás előirányzat-lemondás benyújtásának határideje: kamata:/ a jegybanki alapkamat/ I. - április 30, 25% II. - július 31, 50% III. - október 15, 100%- a IV. - a pótlólagos igénylés határideje július 31. További szigorítás, hogy már az első időpontban végrehajtott módosításhoz is kamatfizetés kapcsolódik. A zárszámadás keretében történő elszámolás esetén a jegybanki alapkamat 200 %.át kell fizetni. A MÁK helyszíni ellenőrzéseket is tart, de köteles 4 évente mindenre kiterjedően ellenőrizni. Emiatt fokozott figyelmet kell fordítani az igénylésekre, elszámolásokra és minden alapnyilvántartásra./ az ellenőrzés módszerét folyamatosan finomítják, szigorítják. A MÁK egyre inkább átveszi az ÁSZ tól a normatív állami támogatások ellenőrzését. Az adóerő-képesség is elszámolás tárgyát képezi, mivel központi támogatás kapcsolódik hozzá, ezért meghatározására és folyamatos figyelemmel kisérésére fokozottan ügyelni kell.

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-146/ 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

~+"?oín OFX 1.,...»»»"««"» «

~+?oín OFX 1.,...»»»««» « Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ~+"?oín OFX 1 Budapest,.,...»»»"««"» «Tárgy: Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója Száma:../2008. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben