Kitűztük a székely lobogót

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitűztük a székely lobogót"

Átírás

1 2013. ÁPRILIS Kitűztük a székely lobogót Áprilisi programajánlat: Április 11. Költészet napi irodalmi est Április 20. A Föld napja Takarítsuk ki Tárnokot! Április 19. Véradás Április 20. Hajtóka Táncház Április 26. Retro Disco A tartalomból: Március idusán 2013 Tárnokért díjasai Hírek Tárnok mindennapjaiból Tárnok településfejlesztési koncepciója Csatornázás Hogyan kell rákötni a csatornára? Felelős szerkesztő: Cseresnyés Attila. Kiadó és szerkesztőség címe: 2461 Tárnok, Dózsa György út 148. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 11. Kiadja Tárnok Nagyközség Önkormányzata megbízásából a Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési és Vagyonkezelő Kft. Felelős kiadó: Cseresnyés Attila ügyvezető. Készült 3700 példányban. Nyomás: Érdi Rózsa Nyomda (Érd, Törökbálinti út 34.) Felelős vezető: Juhász László.

2 2. oldal TÁRNOKHÍR ÁPRILIS

3 2013. ÁPRILIS TÁRNOKHÍR 3. oldal T I S Z T E LT TÁ R N O K I A K! Az elmúlt hónapok egyik legnagyobb érdeklődését kiváltó kormánydöntésének, az önkormányzatok adósságrendezésével kapcsolatos eljárásnak Tárnokot érintő szakasza lezárult. A megkötött szerződés adatai alapján településünk előtt új lehetőségek nyílnak meg. Az adósságrendező szerződést a Belügyminisztériumban február 27-én óra 7 perckor a Magyar Állam képviseletében dr. Matolcsy György államháztartásért felelős miniszter és dr. Pintér Sándor helyi önkormányzatokért felelős miniszter látták el kézjegyükkel. A szerződéskötésnél jelen volt Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő, a Fidesz MPSZ új választókerületi elnöke is, akivel folyamatosan egyeztettünk az eljárás ideje alatt, és gyakorlati részese volt a megállapodás előkészítésének. SZOLNOKI GÁBOR POLGÁRMESTER A szerződés szerint Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény (továbbiakban: törvény) 72. (1) bekezdése alapján a Magyar Állam részben átvállalja Tárnok Nagyközség Önkormányzatának adósságállományát és járulékainak összegét. A Magyar Állam önkormányzatunk adósságállományából forint összegű adósságot és járulékait vállalja át, ami magában foglalja a fennálló, lejárt és le nem járt tőketartozást is. Ilyen komoly mértékű állami támogatást a rendszerváltás óta nem kapott egyetlen önkormányzat sem, a Fidesz MPSZ által támogatott kormánydöntés példa nélküli az önkormányzatiság, és Tárnok történetében. A döntés nyomán nemcsak eddigi fejlesztéseink értéke nő jelentősen, hanem az elkövetkezendő időszakra új fejlesztési lehetőségek nyílnak meg előttünk. A svájci frank alapú kötvényünk forint-értékét a december 31-ei MNB középárfolyam alkalmazásával határozták meg, ennek alapján az adósságállományunk a 20 éves futamidőre számítva 2,3 milliárd forint lenne, aminek 65%-át vállalja át az állam! Önkormányzatunk részére ez komoly siker. A törvény alapján az adósságkonszolidáció mértéke ugyanis 40 és 70 százalék közötti lehet az elért arány járási szinten is nagyon jó. Képviselő-testületünk decemberi ülésén döntött a kötvény kibocsátása mellett azért, hogy az előttünk álló nagy fejlesztési feladatokhoz pályázati önerőt biztosítsunk. A kötvény lejegyzésekor önkormányzatunk egy összegben jutott hozzá az értékpapír ellenértékéhez, melyet folyamatosan használt fel a fejlesztési feladatok finanszírozási ütemének megfelelően. A kötvényből származó pénz felhasználásig leköthető volt, mellyel tovább voltak csökkenthetők a kiadások. Ez volt a legmegfelelőbb lehetőség a nagyobb pályázatok önerejének biztosításához, amikor a valós fejlesztések megkezdése előtt már több évvel a rendelkezésünkre kellett állnia az önerő fedezetének. A képviselő-testület döntését a svájci frank értékű (akkori értéken Ft) kötvény kibocsátásánál nagyban befolyásolta az a tény, hogy az Érd és térsége szennyvízcsatornaépítés tárnoki önrésze az akkor számítások szerint közel Ft volt, és a testület ugyanabban az évben pályázatot nyújtott be iskolaépítésre, amelynek az önrésze újabb Ft volt. A kibocsátott kötvényt 2008-ban átváltottuk forintra. A kötvényből a szerződés szerint Ft a fejlesztésekre szabad felhasználású volt, Ft azonban zárolt rész maradt, amelynek felhasználása a bank külön engedélyéhez kötött. A kötvény nyújtott lehetőséget többek között a teljes belterületi csatornázásra, nyolc önkormányzati épület köztük az iskola és az óvoda épületeinek energetikai korszerűsítésére, a Művelődési Ház felújítására és bővítésére és a volt szeméttelep rekultivációjára. Egyértelműen kitűnik tehát, hogy településünkön nem folytak presztízs jellegű beruházások. Az uniós forrásokat, és az azokhoz a kötvény által biztosított önerőt a nagyközség érdekeit szolgáló beruházásokra fordítottuk, csak fejlesztésre, vagyonnövekedésre használtuk fel. TÁRNOK A LEGFONTOSABB OTTHON VAGYUNK TÁRNOKON Adósságrendezés hírlevél.indd :38:07

4 4. oldal TÁRNOKHÍR ÁPRILIS Januártól járási hivatalok Az okmányiroda nyitva tartása Nagyon sokan emlékszünk még arra, hogy valamikor voltak járási hivatalok. A mondjuk úgy uniós uniformizálás jegyében aztán lettek a kistérségek, illetve a régiók. Sokan azonban nem értik, miért is tértünk vissza a járásokhoz. Mi indokolta a közigazgatás ilyen átszervezését? Erről beszélgettünk Bánsághy Balázzsal, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala hivatalvezetőjével. A Magyarországon kialakult közigazgatási rendszer egyik alappillére volt évszázadokon keresztül a járás. Ezt a történelmi hagyományok alapján kiépített és működő igazgatási formát szüntette meg az állam december 31-ével. A járások sajátossága abban rejlett, hogy egy területi önkormányzat a vármegye, megye a közigazgatási feladatait általános hatáskörű, területi munkamegosztásban működő szervek a főszolgabírák, szolgabírák, később a járási főjegyzők, majd a járási hivatalok útján látták el. Ettől a modelltől csak a Tanácsköztársaság idején, valamint között volt eltérés, amikor a járásokban választott tanácsok működtek. Ez egy jól bevált igazgatási forma, mely a közép-európai életviszonyokhoz, szokásokhoz és kultúrához alkalmazkodott. Mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy járások léteznek Lengyelországban, Csehországban és Szlovákiában is. A régiók elsősorban az Európai Unió támogatási rendszere miatt jöttek létre. Bár 2006-ban egy törvényjavaslat készült a megyerendszer régiókkal való felváltására, ennek országgyűlési támogatottsága hiányzott, így nem szavazták meg. Az újra alakuló járások fő funkciója az állam feladatainak visszavétele az önkormányzatoktól, így a lakosságot érintő állami feladatok elvégzése, mint például a gyámügyek, szociális ellátások, személyi okmányok és az állampolgársági ügyek intézése. Ehhez lehet még sorolni a szabálysértési eljárásokat is. Ezzel részben tehermentesítettük az önkormányzatokat igen nagy mennyiségű, nem kifejezetten helyi ügyek intézésétől. A legfontosabb kérdés azt hiszem az, ha tárnoki polgárként el akarok A tárnoki okmányiroda A tárnoki okmányiroda valamilyen hivatalos ügyemet intézni, mikor kell az önkormányzathoz fordulnom, mikor a járási hivatalhoz, mikor kell az okmányirodába mennem, és hogy jön a képbe még a kormányablak is? Segítsen kicsit eligazodni! A tárnoki Polgármesteri Hivatal épületében is, vannak járási hivatali irodák. Ott mit intéznek? Van, amikor oda kell menni, máskor meg Érdre? Már az előzőekben utaltam arra, hogy a járások az önkormányzatoktól az államra háruló ügytípusokat vette vissza, így speciálisan a helyi ügyeket kezeli az önkormányzat polgármesteri hivatala. Az érdi, százhalombattai és tárnoki Okmányiroda látja el többek között a személyi okmányok (pl. személyi adat- és lakcímnyilvántartás, adatátvezetés, adateltérések okainak tisztázása) ügyintézésével kapcsolatos valamint a közlekedési okmányok (pl. vezetői engedélyek) kiadásával és pótlásával összefüggő szolgáltatásokat. Ugyancsak ezen okmányirodákban lehet kezdeményezni a menekültügyek (menekült, letelepedett, hazatelepült, és magyar állampolgárságot szerzett személyek személyazonosító jellel való ellátása) intézését is. A járási hivatal tárnoki kirendeltsége több olyan feladatot lát el, amely a mindennapi élet ügyintézését megkönnyíti. Többek között továbbra is helyben intézhetők az önkormányzattól átkerült hatósági, szociális- és gyámügyek a fent felsorolt bizonyos okmányirodai feladatokon túl. Így például nem kell Érdre menni a lakcím bejelentés, valamint a lakcím érvénytelenné nyilvánítási eljárások miatt. A lakcím bejelentéssel kapcsolatos feladatok megoszlanak a Jegyző és a Járás között, tehát a polgárok, csakúgy mint eddig, a Jegyzőhöz is mehetnek, mint ahogyan a Járáshoz is. Jogszabály rendelkezik a Járási Hivatal Hatósági osztályához így a tárnoki kirendeltségre is átkerülő feladatokról, így megemlítek néhányat: - egyes szociális igazgatási ügyek (időskorúak járadéka, egyes ápolási díjak megállapítása), - egyes közgyógyellátással, egészségügyi szolgáltatásra jogosultsággal összefüggő eljárások, - a vásárokat, piacokat és a bevásárló központokat érintő egyes hatósági jogkörök gyakorlása, - egyes kommunális igazgatási feladatok (pl. temetkezési szolgáltatások engedélyezése, a temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzése), - állampolgársági ügyek (március 1-től), - közoktatási feladatok, - lakcím érvénytelenné nyilvánítása (fiktívvé nyilvánítási eljárás) - rendkívüli szünet elrendelése nevelési, oktatási intézményben, eljárás igazolatlan iskolai mulasztás miatt, szabálysértési eljárások, - egyes környezetvédelmi igazgatási ügyek, állatvédelemmel, állatotthon létesítésével kapcsolatos ügyintézés, engedélyezés, - ingatlanvállalkozás felügyelete, társasház-kezelői, ingatlankezelői, ingatlanközvetítői és ingatlanvagyonértékelői tevékenységekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörei - villamosenergia, földgázellátás esetén a szolgáltató mérőhelyre való bejutás engedélyezése a szabálytalan vételezésre irányuló bizonyítási eljárással kapcsolatos ügyintézés, valamint vízügyi igazgatási (pl. nádaratás, illetve nádégetésre vonatkozó engedélyezési eljárás- a védett természeti terület kivételével) feladatok. A Kormányablakok ez év végéig kerülnek kialakításra, további állami feladatok átvállalásával, napi 12 órás ügyfélfogadással, egyablakos ügyintézéssel. Mindezek a változások az állampolgárok ügyeinek gyorsabb és egyszerűbb ügyintézését kívánják szolgálni. Manapság a munkahelyen nem nézik jó szemmel, ha az ember elmegy ügyeket intézni. Az okmányirodákba be lehetett időpontra jelentkezni telefonon vagy az interneten. Erre van-e a járási hivatalnál lehetőség? Az okmányirodák már a járási hivatal kötelékébe tartoznak és minden olyan ügytípusok intézhetők mint január elseje előtt, azzal a különbséggel, hogy az érdi járásszékhelyen működő okmányiroda minden munkanapon reggel 8 és esete 8 óra között folyamatosan áll az ügyfelek rendelkezésére. Természetesen mindegyik okmányirodánkba járásunkban három üzemel előzetesen is be lehet jelentkezni előre jegyzett időpontra akár telefonon, akár interneten március 4-től megváltozott az Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalhoz tartozó tárnoki okmányiroda nyitva tartása. Hétfő Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: óráig ZÁRVA óráig ZÁRVA óráig TÖTE-közgyűlés Új tagok eskütétele A Tárnoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület március 1-jén tartotta nyilvános közgyűlését, ahol meghívott vendégként megjelent a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője Ivanics Dénes tűzoltó alezredes is. A közgyűlés egyhangúan fogadta el a év pénzügyi beszámolóját, illetve a év költségvetési tervezetét. Az őszi tagfelvétel után újabb 4 új tagot köszönthettünk sorainkban, így az ünnepélyes esküt az alábbi személyek tették le: Marozsán József, Ott Dániel, Marozsán Józsefné, Posztobányi Ferencné, Benkő Szilvia és Benkó József. A 3 hölgy tagfelvétele lehetővé teszi, hogy szakmai versenyeken Tárnok is állíthasson ki női csapatot. Köszönet minden vállalkozó szellemű, elszánt lányna! Tavasztól indulhat a versenyfelkészülés. Ivanics Dénes tűzoltó alezredes elismerő oklevelet adományozott azon versenycsapat tagjai részére, akik a őszén Gyömrőn megrendezett szakmai versenyen 2. helyezést értek el. Ezúton is gratulálunk a nagyszerű teljesítményért! A 2013-as év lehetőségeket és kihívásokat tartogat az egyesület számára. Erről Kóti József parancsnok tartott előadást, amely végén ismét bebizonyosodott, hogy Tárnok lakosságának szüksége van a TÖTE által célként meghatározott élet-és vagyonbiztonság növelésére. Mi lehetőségeinkhez mérten - mindent megteszünk ennek érdekében. Bízom benne, hogy ezt Önök lakosok is így látják! Farkas Márta TÖTE-elnök

5 2013. ÁPRILIS TÁRNOKHÍR 5. oldal Kik is a Tárnoki Lokálpatrióták? Ha a Tárnoki Lokálpatrióták kerülnek szóba, általában a Pörköltfőző Fesztivál és a Háztáji Tárnok jut az emberek eszébe, esetleg még az évenként megszervezett operettest. Pedig a civil szervezet ennél sokkal többet tesz - nevéhez híven - Tárnokért. Arra kérem Dobos Erikát, az egyesület elnökét, sorolja fel mivel is foglalkoznak a lokálpatrióták. Az elmúlt néhány évben egyesületünk programjai eléggé megszaporodtak. Míg az egyesület megalakulása utáni években leginkább kulturális rendezvényeket és összejöveteleket tartottunk, néhány évvel később egy gasztronómiai rendezvény a Tárnoki Pörköltfőző Fesztivál is felkerült a palettára. Persze a kulturális programok sem lettek mostohagyerekek, továbbra is minden esztendőben megtartjuk népszerű Operett Estünket, melyre neves művészeket tudunk meghívni. Az irodalomkedvelőkre is gondolunk programjaink során. Néhány éve vendégünk volt Simó József előadóművész, a Wass Albert hagyaték magyarországi gondozója, idén februárban pedig Meiszter Éva színművésznő előadásában láthatták Kocsis István: Árva Bethlen Kata című monodrámáját. Harmadik nagyobb lélegzetű kulturális rendezvényünk az Adventi Hangverseny. Ezen a helyi és térségi civil művészeti csoportok mellett meg szoktunk hívni 1-1 neves szólistát is. Másfajta kulturális esemény egyik legnépszerűbb programunk a Tárnoki Pörköltfőző Fesztivál, amely idén május 11-én lesz 10 éves, látogatottsága szép, napos időben eléri az főt és kellemes, közvetlen hangulatban telik. Nagyon bízom benne, hogy ebben az évben sem tréfál meg bennünket az időjárás és ismét egy csodálatos napot tölthetünk főzéssel, evéssel, szórakozással. Családi, gyermek és szórakoztató programokat szervezünk rá. Szeretettel hívunk és várunk minden főzni, vagy legalább enni szerető tárnoki családot, hiszen a kezdetek óta támogatóink jóvoltából minden érkező vendéget megkínálunk egy tál meleg pörkölttel vagy gulyáslevessel. Van még egy saját rendezvényünk, amely egyedülálló községünkben. Idén harmadik alkalommal szervezünk drogprevenciós előadássorozatot a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Az általunk meghívott és finanszírozott, erre a témára szakosodott előadó, minden felső tagozatos osztályban, 2 x 45 percben foglalkozik a gyermekekkel. Erre az eseményre különösen büszke vagyok, és nagyon szeretem. Biztos vagyok benne, hogy azok a fiatalok, akik részt vesznek ezeken az előadásokon, esetleg többször is tudnak majd nemet mondani, amikor kábítószerrel kínálják őket, illetve felismerik a számukra veszélyes helyzeteket és elkerülik azokat. Önálló rendezvényünk még a házi cserebere kapcsolatok újraindítója, a Háztáji Tárnok. Ennek megálmodója és állandó háziasszonya Bakos Emőke tagunk. Nagyon sokat tudok beszélni róla, de most nem teszem, hiszen több cikk, tudósítás, felhívás és hír jelent már meg, és fog is még megjelenni róla. Ősszel lesz itt az ideje a szüreti hét keretében, akkor írhatunk róla bővebben. Tavaly ősszel indítottunk egy amolyan háziasszonyképzőt, ahol néhány fiatal megtanulta, hogyan kell a háztartást vezetni, megfelelő higiénés viszonyokat tartani, hogyan kell megtervezni a heti menüt, mik az alapvető konyhai fogások és sokminden mást, amire otthon szükség lehet A programot pedig idén folytatni szeretnénk, mert úgy látjuk, szükség van erre a fajta háztartástan tanfolyamra. Dobos Erika versmondóként az Aradi Vértanúk Emléknapján Az említetteken kívül vannak közös szervezéseink más tárnoki egyesületekkel és intézményekkel, mint a Benta-kör, a már említett Tárnoki Ütősegyüttes, vagy a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szavalókörünk tagjai rendszeresen szerepelnek a községi ünnepeken és megemlékezéseken, részt veszünk minden esztendőben a költészet napja szervezésében és lebonyolításában, a Községi Disznóvágást a kezdetektől támogatjuk, munkával és ha kell anyagilag is, ugyanígy a Karácsony előtti ételosztást. Kérem, mutassa be az egyesületet! Leginkább kulturális és ifjúsági programok szervezésével foglalkozunk, de mivel a kultúrának, a kulturált viselkedésnek életünk minden területét érintenie kell, illetve érintheti azt, ezért rendezvényeink elég széleskörűek. Irodalom, zene, szociális esemény, gasztronómia és sorolhatnám még. Minden belefér! Ötletünk rengeteg van és szerencsére tagjaink és támogatóink is akadnak így igyekszünk évről-évre egyre többet felmutatni. A tagság milyen összetételű? Egyáltalán mennyien vannak? Nem nagyon sokan. Nyilvántartott tagjaink száma 16 fő körül van, viszont mindig keresünk olyan lokálpatrióta érzelmű helyi embereket, akik egy-egy programunkat támogatni tudják. És, aki keres, az talál! Mik az idei terveik? Állandó programjaink mellett idén egy egészségmegőrzéssel foglalkozó előadást szeretnénk még rendezni. A gasztronómiai programok számát lenne még jó növelni. Felméréseink szerint sikeres lenne egy helyi receptklub és nagyon jó lenne télen egy Kocsonya Fesztivál is. Honnan van minderre pénz? Amióta lehetőség van, erre pályázunk a helyi önkormányzatnál, gyűjtjük az 1%-okat, támogatókat kutatunk fel és nem utolsó sorban magunk is áldozunk saját zsebből ezekre az eseményekre. Ezúton is szeretném megköszönni minden segítőnknek a munkát és a támogatást! Új év, új karatesikerek A Tárnoki Karate Klub az új évet nemzetközi sikerrel indította: versenyzőjük, Rácz Sándor a magyar válogatott B csapat tagjaként második helyezést ért el a Guchin Cup 2013 elnevezésű nemzetközi versenyen, február 9-10-én, Prágában. Ezután nem sokkal megszületett az első országos dobogós eredményük is, február 23-án, a budapesti Eco Log Kupán, vagyis a kadet, junior és felnőtt országos bajnokságon. A tárnoki klubot három versenyző képviselte. Egy bronzéremmel tértek haza, amelyet Rácz Ádám hozott. Március 9-én rendezték meg a XII. SÁRVÁR KUPA Országos Bajnokságot, ahol már a 14 év alatti gyerekek is részt vehettek. 8 versenyzővel indult a csapatunk. A gyerekek többsége már a haladó csoportokban versenyzett. Összesen 10 érmet szereztek versenyzőink: 2 arany, 2 ezüst és 6 bronzérmet. Barki Gábor jkumite (szabad küzdelem) versenyszámban 1. helyezést, kumite (kötött harc) versenyszámban 2. helyezét és kata (formagyakorlat) versenyszámban 3. helyezést ért el. Susánszky Anna jkumite versenyszámban első, kumite versenyszámban pedig a 3. helyen végzett. Barki Milán mind a kumite, mind a kata versenyszámban a 3. helyet szerezte meg. Jkumite versenyszámban Rácz Sándor 2. helyet, Rácz Ádám és Szőllösi Zoltán pedig 3. helyet szerzett. A csapat tagja volt még Varga Dávid és Muk Péter, akik szintén nagyon jól szerepeltek, és közel voltak az éremszerzéshez. Reméljük legközelebb sikerülni fog nekik! Folytatódik az éremeső

6 6. oldal TÁRNOKHÍR ÁPRILIS CSATORNÁZÁS 2013 Hogyan kell rákötni a csatornára? Március elején, a téli leállást követően a munkálatok újraindulásával kezdődnek az első rákötések az Érd és térsége szennyvíz-csatornázási projektben. Ahogy haladnak a munkák, egyre több helyen alkalmas lesz a csatorna a rákötésre, így a nyári időszakban tömeges rákötések várhatók. Az egyéni bekötések kialakításáról és ütemezéséről Kovács Péter Barnát, a projekt vezetőjét kérdeztük. Hogyan történnek pontosan a rákötések? Első lépésként a házi bekötést kell megtervezni. Ehhez az ingatlantulajdonosnak meg kell bíznia egy szakembert, aki elkészíti a terveket, amik alapján kiépítésre kerül a házi csatornahálózat. A terveket érdemes előre megcsináltatni, viszont a tényleges munkát csak a rákötési engedély kézhez kapása után lehet elkezdeni. A bekötés kiépítése nem építési engedély köteles, így az elkészült tervek alapján bárki megcsinálhatja. Az elkészült hálózatot viszont kizárólag akkreditált mérnök veheti át, aki jóváhagyásával garantálni tudja a szakszerű építést. Ez azért nagyon fontos, mert a rosszul megépített rendszer a későbbiekben akár olyan problémát is előidézhet, hogy az illetőnek megsüllyed a háza. akár a padló szintje lejjebb van, mint az előtte fekvő utcai csatorna fedlapja. Ebben az esetben is lehet olyan, hogy gravitációsan rá lehet kötni a csatornára, de dugulás esetén fennállhat az elöntés veszély lehetősége. Ebben az esetben nem kötelező, de ajánlott az átemelést megoldó szivattyú beszerelése. Az elöntés veszély lehetőségét az akkreditált mérnök tudja felmérni, és ha szükséges, praktikus tanácsokkal is el tudja látni az ingatlantulajdonost, hogy szükséges-e és ha igen, akkor milyen szivattyút célszerű beszerezni. Mit kell tenni a lakosoknak? A lakosoknak közreműködő kötelezettségük van, hogy a tisztítóakna kiépítéséhez és a bekötőcső lefektetéséhez beengedjék a kivitelezőt a telkükre. Együtt kell működniük a geodétával, aki a házi tisztítónyílást megy bemérni. A lakosoknak kell megterveztetni, majd kivitelezni vagy valakivel kiviteleztetni a házi szennyvízhálózatot. Mitől más egy akkreditált mérnök, mint más szakember? Az akkreditált mérnök ismeri a majdani üzemeltető támasztotta műszaki elvárásokat, a szükséges dokumentáció elvárt tartalmát és formáját. Az akkreditált mérnök anyagilag is felelősséget vállal azért, hogy az általa átvett házi szennyvízhálózat műszakilag megfelel és a rákötés jogi-pénzügyi feltételei teljesülnek. Az épülő házi bekötést kizárólag akkreditált mérnök tervezheti és veheti át, ezért érdemes az egész folyamattal őket megbízni, mert így garantáltan szakszerű és biztonságos lesz a házi szennyvízhálózatunk. Ezt a folyamatot egyszerűsített eljárásnak nevezzük, mert az akkreditált mérnök egy személyben minden hivatalos szabvánnyal tisztában van és a folyamat minden lépését gyorsan és pontosan el tudja végezni. Akkreditált mérnök bárki lehet, akinek építő- vagy épületgépész-mérnöki végzettsége és érvényes mérnök kamarai tagsága van. Akkreditációt is rendszeresen tartunk, érdemes figyelni az erre vonatkozó felhívásokat. Az akkreditáció ingyenes. Milyen ütemben haladnak a rákötések? Az első üzembe helyezési ütemben közel 3,5 km hosszú csatornaszakaszt adtak át a kivitelezők, itt már március elején elindultak a rákötések. A város többi területénél is folyamatban van az elkészült szakaszok ellenőrzése és műszaki átadása, a következő hónapokban várhatóan újabb szakaszok kaphatják meg a rákötési engedélyt, így a késő tavaszinyári időszakra tömeges rákötések várhatóak. Még ebben az évben befejeződik az összes csatornafektetési és útépítési munkálat, de a rákötési engedély kézhez kapása után még mindenkinek három hónapja van elkészíttetni a házi bekötést, ezért valószínűleg lesznek olyan szakaszok, ahol 2014 tavaszán lesz lehetőség a rákötés kivitelezésére. Minden esetben kötelező rákötni a csatornára? Igen, a csatornázottság a városi lét feltétele. A sűrűn lakott területeken a nem megfelelően elvezetett szennyvíz rontja a talaj, a termőföldek és az ivóvíz minőségét is. Európai Uniós előírás, amit hazánkban törvényekkel szabályoznak, így a csatornával ellátott településeken kötelező a rákötés. Aki mégsem tesz így, annak talajterhelési díjat kell fizetni, ami jóval magasabb összeg, mint a csatornahasználati díj. Mit kell még tenni a rákötéshez? A fizikai csatlakozás után szerződést is kell kötni az üzemeltetővel a szennyvíz elvezetésére. Ezt az akkreditált mérnökök intézik. A rácsatlakozás előtt az akkreditált mérnök a vízórákat is leolvassa, hogy a rákötés pillanatában mennyi volt az állás. Ez az utolsó lépés, innentől az akkreditált mérnök igazolja az átvételt, elkezdődhet a használat. Az építésért felelős projektiroda az üzemeltető felé továbbítja a rákötés megtörténtét, és ezzel átadja az elvégzett munkát. Innentől már az üzemeltető hatáskörébe tartozik a csatorna, aki postán fogja küldeni a szolgáltatási szerződést. Mire kell még figyelni a házi bekötéseknél? A házi bekötéseknél nagyon fontos az elöntés veszély feltérképezése. A magyar szabvány azt mondja, hogy az a ház van veszélyben, ahol akár az udvar,

7 2013. ÁPRILIS TÁRNOKHÍR 7. oldal A talaj víztelenítése Tárnok jellemzően talajvizes területen fekszik, amit természetesen az itt élők naponta megtapasztalnak. Átok ez s egyben áldás is a kertészkedők ezért tudtak tavaly végig az aszályos nyáron is az ásott kutakból locsolni. Átok azonban például a csatornaépítés során, hisz mindannyian tudjuk, vízben nem lehet építkezni. A talajvíz állása általában kora tavasztól körülbelül nyár közepéig a legmagasabb. Ez természetesen függ a korábban lehullott csapadék mennyiségétől, de a talajszerkezettől, talajrétegződéstől, valamint a terület vízgyűjtőként funkcionáló jellegétől is. Tárnokon például egy-egy sok hóval járó tél végén Tárnokliget jelentős részén mindig is küzdöttek az árvízzel, belvízzel, talajvízzel. Hasonló a helyzet idén is: késő ősszel és télen jelentős mennyiségű csapadék hullott. Ez pedig kihatással van a csatornaépítésre is. Az idei évre tervezett csatornaépítések jelentős részét a talaj víztelenítésével lehet csak elvégezni, szemben a tavalyi, jóval szárazabb időszakkal mondja Fail Tamás az A-H-O Konzorcium projektvezető helyettese. A talaj víztelenítése két módon történik: nyílt víztartással és/vagy vákuumkutas talajvízszint-csökkentéssel. A csatornaépítési projektben mindhárom településen mindkét módszert használják. A vákuumkutas talajvízszint-csökkentés a kutak telepítéséből, előszívásból, vízszinttartásból, utószívásból vagyis a víz visszaengedéséből és a kutak felszedéséből áll. Az elő- és utószívás időtartama függ a talajvíz szintjétől. A csatornaépítés pedig a vízszinttartás időszakában végezhető. Vannak Tárnokon olyan utcák a mélyebben fekvő területeken, ahol akár 4 méternél is mélyebbre kell a gerincvezetéket helyezni. Az érintett szakaszokon ezáltal jóval hosszabb ideig tartanak a csatornaépítéssel összefüggő munkák, amihez elengedhetetlen a lakosság megértése. Példaként említhetjük a Benta utcát, ahol a talajvíz szintje a hónap elején az aszfalt alatt fél méterrel volt, és ahol a gerincvezetéket 3-4,5 méter mélyre kell fektetni. Itt például nem elég egy sor vákuumkút, hanem az út két oldalán kellett kiépíteni a szívóberendezéseket. A talajszerkezettől jelentősen függ annak vízteleníthetősége, amely befolyásolja a víztelenítés és a csatornaépítés időtartamát is magyarázza Fail Tamás. Ahol például a talajban jó vízvezetőképességű kavicsréteg van, sokkal nehezebb a vizet leszívni, mint egy tömörebb szerkezetű talaj esetén. Ezekből is érzékelhető, hogy a vákuumkutas talajvízszint-süllyesztés időigényes, és nem gyorsítható korlátlan mértékben, így a teljes csatornaépítési folyamat időtartamára is kihatással van. A vákuumkutakat üzemeltető Szeged Beton Kft. tájékoztatása szerint a víztelenítést korszerű, új, vagy egy-két éves gépekkel végzik, amelyek zajkibocsátási szempontból megfelelnek a vonatkozó rendeleteknek. A gépeket a lehetőségekhez képest igyekeznek lakatlan ingatlanoknál elhelyezni úgy, hogy a lakókat a legkevésbé zavarja. A telepítésnél azonban figyelembe kell venniük, hogy a gép egyáltalán hol fér el, be lehet-e kötni Tisztelt Szerkesztőség! A vákuumkutak kiépítése Tudom, a sajtó dolga, hogy a hibákra világítson rá és a kisembert védje a nagy szervezetekkel szemben, most mégis a túloldal védelmére kell kelnem. Remélem, ennek ellenére közlik a levelemet! A túloldal pedig esetünkben a csatornaépítés. Egészen pontosan azok az emberek, akik az utcáinkon a csatornát fektetik. Magam is olyan utcában lakom, ahol finoman szólva hagy kívánnivalót a még karácsony előtt befejezett utcánk minősége. Mi is jártunk bokáig a sárban, a mi autónkat is javíttatni kellett, mert az út miatt tönkrement a kerék. Mi is jelentettünk számos hibát az ügyfélszolgálatnak több-kevesebb sikerrel. Tehát lett volna min háborogni, üvöltözni. Ennek ellenére fel vagyok háborodva azon a hangnemen, amit egyesek használnak az utcákban dolgozó csatornaépítő munkásokkal szemben! elektromosan, a vízbekötés megoldhatóe és van-e árok, ami az elszívott vizet képes befogadni, elvezetni. Fontos tudni, ha valamilyen okból 1-2 óránál tovább állnak a szivattyúk, az addig elvégzett munka gyakorlatilag odaveszik, tehát minden egyes centiméter leszívását újra kell kezdeni. Ezzel pedig újabb napokkal, sőt, akár hetekkel hosszabbodhat meg a szivattyúk működése és a zaj. Ezek az emberek a munkájukat végzik úgy, ahogy azt nekik a mérnökök, művezetők és egyéb vezetőik mondják. Nekik az ő utasításaikat kell követniük és azokat az előírásokat kell betartaniuk, amiket a vezetőik hoznak. Nekünk inkább meg kellene köszönnünk, hogy végre csatornázott telkünk lesz, és nem kell majd elviselnünk a bűzt, amikor a derítőből valaki épp a kertbe engedi a szennylét... De ha már nem is megyünk ki megköszönni, ha valami problémánk van, mondjuk a kapunk elé pakoltak egy kupac földet és nem tudunk kimenni az udvarból, kérjük meg őket, vagy ha mindenáron hivatalossá alkarjuk tenni a dolgot, hívjuk fel az ügyfélszolgálatot! Egy üvöltözés után, még ha nekem is van igazam, én rosszul érzem magam. Mindenki követhet el hibákat, mi pedig megbocsáthatunk. És higgyük el, szép szóval többet érhetünk el! (név és cím a szerkesztőségben) Meghívó Tisztelettel meghívjuk és szeretettel várjuk a Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár valamint a Tárnoki Lokálpatrióták Egyesülete közös szervezésében megrendezésre kerülő április 11-i Költészet Napi Ünnepségünkre! Rendezvényünk órakor veszi kezdetét a Tárnokligeti Kulturális Szolgáltató és Információs Központban (Rákóczi út 38.) Közreműködnek: Szolnoki Gábor, Magyar András költő, Kádár Valéria költő, Dériné Markó Ilona, a Marczell család és barátaik valamint a Tárnoki Lokálpatrióták szavalóköre.

8 8. oldal TÁRNOKHÍR ÁPRILIS Tárnokért díjasok Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 25 ei ülésén alapított díjat azon személyek tevékenységének elismerésére, akik a település érdekében a díj odaítélését megelőző évben munkájukkal jelentősen hozzájárultak Tárnok fejlődéséhez. A Tárnokért Díj minden évben legfeljebb öt személynek adományozható. a díjak átadására minden év március 15-én, nemzeti ünnepünk napján kerül sor. A Hajtóka Egyesület jelölése alapján kapott 2013-ban Tárnokért díjat Ament Éva bútorfestő népi iparművész. Ament Éva szülőfaluja Diósberény, majd Hőgyészen élt. Bútorfestő pályafutása a kilencvenes évek elején kezdődött. munkáját mindig támogatta, segítette. Amióta Tárnokon él, aktívan és példamutató önzetlenséggel vesz részt a település életében. Szervezi az iskolai kézműves és alkotótábort a gyerekek részére, az értékteremtő kézműves búcsút, a Luca napi kézműves vásárt, az Úton Betlehembe vándorkiállítást. Az Iharos Kézműves Egyesület vezetője, a budavári Mesterségek Ünnepének egyik szervezője. A kiváló szakmai munkáján túl, segítőkész, őszinte ember. Bagdiné Dudog Orsolya a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója júliusi kinevezése óta kimagaslóan sokat tett az iskola színvonalas oktatási intézménnyé tétele érdekében. Kitartó munkája és a példás összefogás (önkormányzat, Bolha Focitanoda SE) eredménye, hogy a 2011/2012. tanévtől az intézmény sportiskolaként működik. Az első olyan iskolaigazgató, aki nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az önkormányzati rendezvényeken az iskola tanulói változatos műsorral színesítsék a programot. alkotói legyenek, lehessenek Tárnok közéletének. A Mozgáskorlátozottak Tárnoki Közhasznú Egyesülete Bakos Attilát, az egyesület önzetlen támogatóját jelölte Tárnokért díjra ben született, Bakos Attila Tordáról 1980-ban költöztek szüleivel Tárnokra. Három fiú, Attila, Bálint és Csongor büszke édesapja. a vöröskeresztes segélyek kiosztásában, tárolásában és egyéb szervezési munkálatokban rengeteget segédkezik, ezzel is előremozdítva a nemes érdeket. nak eltölteni a rendezvényeken. De Éva néni nemcsak a klub kiemelkedő tagja, de aktív tagja a falunak az egyházközségnek és a művelődési háznak is. Például a Művelődési Házban január 8-án megnyílt MALEN- KIJ ROBOT kiállítás előkészítésekor nagyon sokat segített a fényképek és kiállított tárgyak beszerzésében és beazonosításukban. Ezen kívül a szlovák népviseleti ruhák kölcsönadásával, tárolásával, tisztán tartásával és rengeteg munkát végez önzetlenül. Muskovics Andrea fiatalos lendülettel vetette bele magát Tárnok néprajzi értékeinek, hagyományainak felkutatásába és lejegyzésébe ezért vehette át a Tárnokért díjat. Muskovics Andrea célul tűzte ki, hogy az itt élők is megismerhessék a hagyományos kultúra emlékeit, illetve hogy megőrizze a jövő nemzedékei számára. A Szivárvány Nyugdíjasklub 72 fős tagsága javaslatára részesült Tárnokért díjban Lizicska Józsefné, aki több mint 10 éve tagja, illetve vezetőségi tagja a Szivárvány Nyugdíjas Klubnak. Ament Éva Grafikus végzettséggel idős mesterektől, restaurátoroktól tanulta a szakmát. Munkái többségét gyógynövényekkel díszíti, különös tekintettel a hazánkban védett és ritka fajokra. Bútorait szívesen használják parasztházakban, patikák díszítésére vagy éppen egyedi üzletberendezésként. Hivatása a magyar népművészet értékeinek megismertetése, őrzése, továbbvitele. Több televíziós műsor foglalkozott munkájával, melyekben Tárnok bemutatására népszerűsítésére is fordított időt. A Hajtóka Egyesület Bagdiné Dudog Orsolya Ez a pedagógiai hozzáállás segít abban, hogy a gyerekek most és a későbbiekben is fontosnak érezzék, hogy tegyenek valamit Tárnokért, a településért, ahol élnek. Részt vegyenek, a település kulturális életében, később Lizicska Józsefné Munkáját szívvel-lélekkel végzi, hogy a tagok minél kellemesebb és szebb napokat tudja- Muskovics Andrea Aktívan részt vesz a település kulturális életében (Krvatacska, Elhurcoltak napja szervezése) január 8-ától volt látható a művelődési házban a Malenkij robot Ahogy az emlékezet megőrizte című kiállítás, amely a malenkij robotra elhurcolt férfiaknak, fiúknak állít emléket. Az anyagot Muskovics Andrea gyűjtötte és állította össze. A Tárnokhírben helytörténeti cikkekben ismerteti meg az itt élőket Tárnok múltjával, hagyományaival. Hóvirágok ünnepén A Zrínyis Bakancsosok Tárnoki Szakosztálya az idei tavaszon is folytatja a Ki a szabadba! túramozgalmat. Március 9-én ennek jegyében utaztunk Alcsútdobozra. Az arborétumban Hóvirág Panni fogadott bennünket. Mindenki kapott egy egy feladatlapot, mely végigkalauzolt bennünket a látnivalókon, s tudásunkat választásos feladatokkal mérte is. Kész szerencse, hogy már az első osztályosok is el tudták olvasni a leírtakat. Izgatottan böngészték, olvasták ki-ki képessége szerint milyen tudnivalókat rejt a lap. A bejáratnál egy fürge mókus akrobatikus mozgásában gyönyörködhettünk, majd kirándulásunk mesevilágba vitt bennünket. A több hektáros hóvirágmező messziről hóval borított tájnak tűnt. (Akkor még nem tudtuk, hogy egy hét múlva valódi zegernyében lesz részünk.) A hatalmas platánt 13-an érték körül. Értesültek már róla, hogy idén Európa fájának az egri strandfürdő területén álló platánokat választották meg? Legyünk büszkék rá! A sasszemű gyermekek a fenyves mélyén erdei ciklámenre bukkantak. De teljes pompájában nyílt már a téltemető és a májvirág is. Csak a nárciszok aludták még téli álmukat. A leégett kastély maradványainál költöttük el ebédünket, melyet focimérkőzés követett. A lányok szívesebben bújócskáztak az erdő rejtekén. Felkerestük a medvék ketreceit is. A gyerekek pillanatok alatt birtokba vették azokat. Nem volt könnyű elcsalogatni őket onnan. Megcsodáltuk a lovakat A nagy platán körül is, s még egy jót sétáltunk az arborétum területén, mielőtt leadtuk volna a kitöltött feladatlapokat. Izgatottan várjuk, lesz e nyertes közülünk. Programunk megvalósítását Tárnok Nagyközség Önkormányzata támogatta. Köszönet érte! Várhelyi Mária

9 2013. ÁPRILIS TÁRNOKHÍR 9. oldal TÁRNOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Március 14-én a Művelődési Házban lakossági fórumot rendeztek Tárnok új településfejlesztési koncepciójáról. Erre meghívták valamennyi civil szervezet képviselőit és persze a magánembereket is. A fórumon ahogy Pányi Zsuzsanna, a koncepció elkészítésében részt vevő egyik mérnöki iroda képviselője fogalmazott szép számmal vettek részt az érdeklődők, így Tárnok valamennyi településrészét képviselte valaki. A koncepciót korábban már megvitatták a helyi vállalkozókkal, a településfejlesztési bizottság is többször foglalkozott a témával, így a lakosság elé már egy olyan javaslat került, amely a gazdasági szereplők igényeit, elképzeléseit már tartalmazta. Tárnok településrészei Ahogy az a fórumon elhangzott Tárnok a történelem során kissé szerencsétlenül fejlődött, öt egymástól elkülönült része van. Így a településfejlesztési koncepció az egyesítésükre, a kapcsolatok kialakítására törekszik. Emellett kihasználja Tárnok adottságait: természeti értékeit, az agglomerációból adódó sajátosságait, kitűnő földjeit, az Öreg-hegy nyújtotta lehetőségeket. A fórumon a lakók a legtöbb kérdést az Odluk területén tervezett városközpontról kérdeztek. A Ligeten lakók aggódtak a közlekedés és a parkolás miatt, nehogy az eddigi csendes utcák nyugalma elvesszen. Szóba került még Berki, illetve a Sóskúti út környékének fejlesztése, ahol a koncepció szerint egy óvodával, orvosi rendelővel, üzletekkel is rendelkező lakóövezet alakulhat ki, a Sóskúti út mellett pedig valamiféle kereskedelmi, illetve feldolgozóipari övezet. A felszólalók figyelmeztettek arra, hogy a fejlesztések során kiemelten kell figyelni arra, hogy a lélekszám növekedésével lépést tartson a tárnoki szociális és oktatási ellátóhálózat, vagyis legyen elég orvos, óvoda, iskola az emberek ellátására és arra, hogy a szülők gyermekeiket itt járassák óvodába, iskolába. Az eddigi munka Az elmúlt évtizedek tárnoki településfejlesztését, annak tervezését rendszertelenség jellemezte. Nem volt világos a településvezetők számára az, milyen irányban kellene fejlődnie településünknek. Miközben jól megfogalmazott célként jelent meg a település eredeti természeti adottságainak Benta-patak környezete, Horgásztó, Öreg-hegy védelme és megőrzése, aközben elszabadult a belterületbe vonási gyakorlat, a tervszerűtlen, ám egyes embereknek, érdekcsoportoknak jó üzletet jelentő lakóterületi parcellázás. A 2006-ot megelőző időszak önkormányzati vezetése is jelentősen kivette részét ebből az üzletből, sőt kifejezetten serkentette ezt a folyamatot, működési költségvetésük hiányát százmilliós értékben pótolták önkormányzati területek telkesítéséből és eladásából származó bevételekből. Közben pedig gyakorlatilag minden belterületbe vonási igényt teljesítettek ban a már megvalósult parcellázások, értékesítések mellett további 85 hektárnyi ingatlanfejlesztést terveztek, az akkori adatok alapján mintegy 650 újabb lakóház megépítésére biztosítható területtel, a becsült adatok alapján kétezer főt meghaladó népességgyarapodással. Könnyű volt ez az üzlet, hiszen agglomerációs településként folyamatosan áramlott az elsősorban Budapestről kiköltöző népesség tól 2006-ig 30%-kal nőtt Tárnok népessége, annyival, mint az azt megelőző húsz esztendő alatt. Ha pedig megvalósult volna az említett hatalmas lakóterület-fejlesztés, az további 30%-os lakosságszám-növekedést eredményezett volna. A Bentánál pihenőövezet lehetne Mindezek mellett azonban teljesen elmaradt az önkormányzati intézményfejlesztési tervezés, az óvodai, iskolai férőhelyek népességszámhoz igazított tervezése és fejlesztése, a közművek illetve valamennyi önkormányzati szolgáltatás egészségügyi, infrastrukturális, szolgáltatási feladatok előzetes fejlesztése. Nem született terv a speciálisan kialakult településszerkezet miatt komoly, elsősorban közlekedési gondokkal küzdő, a vasútvonal és a 7-es főút, illetve a Sóskúti út melletti lakóterületek fejlesztésére éppen úgy, mint a természeti értékek hosszabb távú fejlesztésére, az Öreg-hegyen, valamint a Tárnok számára kiváló lehetőségeket rejtő, hatalmas mezőgazdasági területfejlesztésre, a helyi termelő, feldolgozó, értékesítő vállalkozások helyzetének javítására. Víz helyett településközpont parkkal A település csak nőtt, a lakosságszám csak emelkedett, a vezetés pedig nem irányította és tervezte, hanem teljesen rendszertelenül követte a folyamatokat. Az erősebb politikai vagy gazdasági érdekek mentén születtek meg a döntések, amelyekben éppúgy érezhető volt mind csoportok, mind egyének érdeke. Éppen ezért a településfejlesztés gyakorlata folyamatos konfliktusokat gerjesztett, tulajdonképpen csak tűzoltás történt, egyik területről, egyik problémáról ugrottak másik területre, másik problémára, a tervezhető, következetes településfejlesztés helyett. Tárnok életének hosszabb távú tervezési, településfejlesztési koncepciója csak nyomokban volt fellelhető. Ez a magatartás pedig komoly elsősorban infrastrukturális válságot eredményezett a településen, magában hordozva a későbbi időkre a tervezhetetlen, rosszul működő település képét is től kezdve a településünkkel, illetve minden, bennünket körülvevő és irányító folyamattal együtt élve vizsgáltuk, értékeltük és elemeztük helyzetünket ben kezdtünk neki annak a munkának, aminek eredményét a március 14-én a Művelődési Házban tartott lakossági fórumon az érdeklődők részleteiben is megismerhettek. Természetesen nem hat év alatt készült el ez a településfejlesztési koncepció. Időközben több, kisebb módosítás történt a Helyi Építési Szabályzatban, ezek azonban alapvetően egy-egy speciális terület helyzetét rendezték, megfelelve a megváltozott környezet igényeinek. Több lakossági szakmai fórumon vizsgáltuk és értékeltük a helyi társadalom jövőre vonatkozó terveit és igényeit De a legnagyobb feladatként ezek mellett az elmúlt években egyesével kellett áttekintenünk a különböző, tervezett fejlesztési területek állapotát, megvizsgálnunk annak szakmai-és jogi helyzetét. Vizsgálnunk kellett az egyes fejlesztések jövőre gyakorolt hatását, a megváltozott gazdasági és társadalmi környezet szerinti jelenlegi és jövőbeli jogosultságukat, és azt a szakmai és jogi környezetet, ami alapján változtatni, újra tervezni, vagy akár elvetni lehet az egyes fejlesztési elemeket. Szakértők bevonásával ugyanilyen szempontok alapján megindult az új helyzetnek megfelelő településfejlesztési koncepció kialakítása. Ennek eredményeként pedig kialakult az a tervezési egyensúly, ami megtartotta azt, ami a település jelenlegi élete szempontjából megtartható, és tervezi mindazt, ami az új társadalmigazdasági környezetben településünk számára legalább középtávon éves időszakra biztos alapot nyújt mind a lakosság, mind pedig a szélesebb értelemben vett társadalmi-gazdasági szereplők részére. Az itt megfogalmazott gondolatok szervesen beépülnek a település Helyi Építési Szabályzatába. Szolnoki Gábor polgármester A településszerkezet, a műszaki infrastruktúra fejlesztésének elhatározásai A településszerkezet fejlesztésének legfontosabb célja a szétszakadt településrészek egyesítése. Ez egy új településközpont kialakításával valósítható meg a jelenleg beépítetlen Odlúk területén. Ennek folytatásaként futna át a település új átkötő utcája a Vereckei utca nyomvonalán (a Dózsa György út és a Sóskúti út között). A települést kettévágó Benta-völgy az úgynevezett Ökoháló részét képezi, tehát védelem alatt áll. Itt beépítés nem valósítható meg, de egy jól használható parkként értelmezhető a településközpontban új néven: Ökopart. Természetközeli zöld- és vízfelületek kialakításával Tárnok szerves részévé válhat. Tanösvényeknek, szabadidős tevékenységeknek, turisztikai célpontoknak adhat helyet. Szántó helyett lakóházak A Bentára nézve, az Ökofolyosó határára fordulva alakítandó ki egy térfal. Ez a Benta két oldalán új utcákat, sétányokat jelent, laza kertvárosias beépítéssel. Itt valósítható meg az új, az ifjúság részére kialakítandó sport- és szabadidő központ. Az egyre növekvő lakosságszám befogadására szükség van ütemezett lakóterület-fejlesztésre is: ez az Odlúk és Berki területén, illetve a Dózsa György út mentén valósítható meg. Turisztikai fejlesztésekre Tárnoknak rendkívül jó lehetőségei vannak az Ófalu Benta-völgy Kőfejtő vonalában. Az Ófalu történelmi jellegének megőrzésével, múzeumok, kulturális intézmények alakíthatók ki, a Fő utca pedig vegyeshasználatú utcaként akaítható át díszburkolattal, terekkel, találkozóhelyekkel. Ugyancsak turisztikai célpont lehet a Benta mentén az említett Ökopart, sétányokkal, sportolási lehetőségekkel várja a rekreáció iránt érdeklődőket. A Kőfejtő, és az öreg-hegyi borospincék vendéglátói célokra is hasznosíthatók. A fejlesztésekhez kapcsolódóan szálláslehetőségek biztosítását is meg kellene, lehetne valósítani az idelátogatók számára. A Sóskúti út átmenő forgalmának kihasználására kereskedelmi szolgáltatásokat kell kiápíteni a termelők áruinak értékesítésére. Helyi vállalkozásokkal telephelyeit lehet itt megvalósítani önkormányzati segítséggel. Cél a jelenleg is folyó mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése, és a primőrtermelés megvalósítása is zöldség- és gyümölcstermesztés üvegházakban. Az M7-es autópálya mentén a sóskúti ipari terület folytatásaként cél az ipari-gazdasági fejlesztés megvalósítása betelepülő vállalkozásokkal, adópolitikai támogatással. Ugyancsak cél a mezőgazdasági termesztéshez kapcsolódóan feldolgozó üzemek létesítése a mezőgazdasági területek határán, és az üzemekhez vezető feltáró út építése a Dózsa György úttal párhuzamosan. Tárnok teljes területén szükséges a közlekedés- és infrastruktúra-fejlesztés. Átkötő utak létesítése a településen a Dózsa György út és a Sóskúti út között így összekapcsolva a most szétszakadó településrészeket. Az Öreg-hegyen elkezdődött szegregáció megakadályozására is fontos az infrastruktúra-fejlesztés és útépítés. Az új koncepcióban kiemelt szerepet kap a teljes településfejlesztésre vonatkozóan a megújuló technológiák alkalmazása a fejlesztés összes szintjén.

10 10. oldal TÁRNOKHÍR ÁPRILIS HÍREK Felvidéki iskolások támogatása Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2013-ban is százezer forinttal támogatja a Rákóczi Szövetség felvidéki beiskolázási ösztöndíjprogramját. Magyarlakta területek a Felvidéken Az ösztöndíj a magyar civilek és önkormányzatok összefogásának eredménye, ami kifejezésre juttatja az anyaország társadalma egy részének szolidaritását a felvidéki magyarság iránt, aminek még inkább nyomatékot adnak, az elmúlt években megtapasztalt, szlovákiai magyarellenes megnyilvánulások, mindenekelőtt a szlovák állampolgársági törvény és a nyelvtörvény mondta a döntésről Szolnoki Gábor polgármester. Ebbe a sorba csatlakozik már második éve Tárnok is, a döntésnek pedig kettős jelentősége van. Egyrészt támogatjuk ezzel a határon túli magyarságot, másrészt szorosabbra fonjuk kapcsolatunkat testvértelepülésünkkel, a szlovákiai Tárnokkal, hiszen a szerződésben meghatároztuk, hogy amennyiben a feltételek adottak, a szövetség a támogatást elsősorban a szlovákiai testvértelepülésünkön lakó gyermekek támogatására használja fel. Döntésünk alapján tíz gyermek részesülhet ebben a támogatásban, ezen keresztül pedig mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy mindinkább közüggyé váljon a magyar iskolába történő beiratkozás a Felvidéken. Útépítés az Álmos és a Tas utcában Elkezdődött az útépítés az Álmos és Tas utcában. A munkálatok ha az időjárás nem szól közbe - várhatóan egy hónapig tartanak. Az úgynevezett úttükör kijelölésével, és a földmunkákkal, vagyis a felesleges föld kiszedésével kezdte meg a munkát a kivitelező Széles Út Kft. Az út kialakítása során zúzott kő alapra kerül majd egy aszfalt kötőréteg, s annak tetejére egy aszfalt kopóréteg. Az úttest mindkét utcában 5,5 méter széles lesz. Megkezdődött az útépítés Szolnoki Gábor polgármester: Elődeink régi adósságát törlesztjük most azzal, hogy aszfaltburkolattal látjuk el az Álmos és a Tas utcát. Több mint 10 évvel ezelőtti ígéret volt ugyanis az, hogy ez a két utca szilárd útburkolatot kap, de a 2006-os önkormányzati választások idejére az itt lévő telkek vételárából erre a munkára félretett pénz nem volt fellelhető. Most viszont a csatornázási projekt keretén belül megújul a két utcában az útburkolat, amely az itt élők kényelmét és közlekedésbiztonságát szolgálja majd. Energetikai felújítások Április 10-ig mind a nyolc önkormányzati tulajdonú épületen befejeződik a nyílászárók cseréje és az ehhez kapcsolódó épületeken belüli munka, amely már csak a felsős iskolában zajlik tájékoztatta a Tárnokhír online-t a kivitelezést végző FÉSZ Kft. Az energetikai felújítás keretében már kicserélték a kazánokat, sőt a Mesevár, illetve a Hétszínvirág óvodában a külső hőszigetelés már csak színezésre vár. A többi épületen befejeződött, illetve tart még a tetőszigetelés. A falak szigetelését végzik, illetve az elkövetkező időszakban kezdik, de a márciusi havazások miatt többször kellett leállni a külső munkálatokkal. Ablakcsere után, szigetelés előtt Mint ismert a beruházásra Tárnok az NFÜ Környezet és Energia Operatív Program keretén belül pályázat útján nyert támogatást. A beruházás összköltsége közel 191 millió forint, amiből a támogatás mértéke több mint 140 millió forint, az önkormányzati önrész pedig Ft. A vasúti aluljáró műszaki átadása Megkezdődött a vasúti aluljáró műszaki átadása, miután a kivitelező március 14- én készre jelentette a munkát. Az eljárásnak április 11-ig kell befejeződnie. A készre jelentést követően 28 nap alatt kell lebonyolítani a műszaki átadást, amely hétfőn reggel egy bejárással kezdődött, amelyen az érintett szakhatóságok, illetve az építők, az építtetők és a majdani üzemeltetők vettek részt. Szakhatósági bejárás Az eljárás során minden szakhatóság megvizsgálja, hogy a műtárgy megfelel-e azoknak az előírásoknak, amelyek alapul szolgálnak az építésnek, illetve az üzemeltetésnek. Az utóbbival kapcsolatosan a MÁV és Tárnok Önkormányzata hónapok óta folytat egyeztetéseket, mivel az aluljáró vegyes használatú lesz, vagyis egyrészt a vasút által elválasztott településrészek gyalogos összeköttetését oldja meg, másrészt ezen keresztül lesznek megközelíthetők a vasúti peronok. Szolnoki Gábor polgármester: Az egyeztetések szerencsére véget értek és úgy tűnik, normális megállapodás születik az aluljáró, illetve az állomás előtti P+R parkoló üzemeltetéséről. Korábban a MÁV javaslata arról szólt, hogy a költségek nagyobb részét az önkormányzat állja, ám az aluljáró esetében a karbantartókat nem mi választhattuk volna ki. Ezt a megoldást nem fogadtuk el, mert ez felelőtlen gazdálkodás lett volna, így végül abban állapodtunk meg, hogy az aluljárót a MÁV üzemelteti, a parkolót pedig mi. Mit csináltak az ütősök 2012-ben? A Tárnoki Ütős Együttes sikeres éve volt Sikeres évre tekinthetnek vissza a Tárnoki Ütősök 2012-ben. Változatos műsorokkal, változatos helyszíneken léptek közönség elé, akik a szigorú szakmai zsűri előtt is elismerést hoztak Tárnoknak: a Fővárosi Ütőfesztiválon, az év végi vizsgán, és az Országos Dobtáborban is kitűnően szerepeltek növendékeink. Riha Emil Tárnokon minden jeles napon, fesztiválon találkozhattunk velük, sőt már barátaikkal összművészeti produkciókat láthatott tőlük a közönség. Külön érdekesség, hogy a szervezők meghívták dobosainkat a Budapest Maratonra, hogy játékukkal új ritmust adjanak a fáradt versenyzőnek. A Falukarácsonyon pedig ahogy már évek óta a Tárnoki Ütős Együttes vezetésével zajlott a közös ének, a finálé. Őrömmel és felkészülten álltunk egész évben a közönség elé. Szeretnénk 2013-ban is hasonló számú és színvonalú felkéréseknek eleget tenni. Ez a mi munkánk és talán nem is kevés! Riha Emil Keressük Brekit február 4-én éjjel Tárnokon elszökött a képen látható fekete, félhosszú szőrű Breki névre hallgató schnauzer keverék kiskutya, piros nyakörvvel. Játékos, ugrálós kb. 1 éves lánykutya. Nyáron valaki kitette, mi befogadtuk. Nagyon hiányzik! A megtaláló a következő számon hívhat: 06 (70) Kérjük adja adója 1%-át a HAJTÓKA egyesületnek! Adószám : Hajtóka Táncház a Művelődési Házban április 20-án órától. Mindenkit szeretettel várunk!

11 2013. ÁPRILIS TÁRNOKHÍR 11. oldal A tárnoki fúvószenekarok története és működése (I. rész) A tárnoki fúvós zenével kapcsolatban az első adatunk 1893-ból áll rendelkezésünkre. Egy száz évvel későbbi visszaemlékezésből tudjuk, hogy ekkor egy aranylakodalmon néhány tárnoki (Ábel András és Kis József neve került említésre) már zenélt meghívásra: [Ábel András] aranylakodalomra zenélt az apám [az] apjának csinálta ezt a lakodalmat És ezek a zenészek, ezek voltak elbújva ott a pince mögött, mikor az öregeket a templomból hozták kocsival, mer tehetetlenek voltak már, mikor már vége volt a misének, meg a cirkusznak ugye. Akkor elkezdtek ezek a Ábel, Kis Józsi, ezek voltak a muzsikusok. (Melicher Tamásné sz. Petró Teréz, 1993) Az első írott adat öt évvel későbbről maradt fenn. Ábel András Petró Annával folytatott levelezéséből tudjuk, hogy Ábel András már húsz éves kora előtt naponta fellépett a nagykocsmában, társaival pedig vasárnaponként: Sajnálom nagyon drága Annácskám, hogy előbb nem írhattam levelet neked, mert nagyon el vagyok foglalva a zenészeti munkával, minden este kell dolgoznom óráig. De már tovább nem tűrhetem édes Anuskám a szívem vak fájdalmát, mely fájdalom szörnyűen szorongatja szívemet, s az arczomon életem rózsája virul, nagy örömben virágzik. Ezt tovább nem tűrhetem, amikor van időm akkor írok, bár éjfél után is írom e levelet, mégis édes mellette az időtöltés, hidd meg drága Anuskám, mert nagyon szeretlek. Több évnyi, esetleg évtizednyi zenélés után a zenekar hivatalosan január 17-én alakult meg. Tagjai voltak: Ábel András, Mészáros Tamás, Lulity Mátyás, Kis József, Pintér András, Lulity Mihály, Lulity István, Varga István, Muskovics Mihály, Petró Vince, Márkó András és Leszkovszki János tárnoki lakosok. A szerződés 17 pontban fektette le működését, vezetőnek a tagok Ábel Andrást választották. Ez a zenekar a bálokban éjfélig fúvós hangszereken játszott, éjfél után pedig vonóson. Tárnok első, iratokkal is alátámasztható fúvószenekara nem volt hosszú életű, egy június 22-i jegyzőkönyv arról számol be, hogy mivel a zenekar tagjainak száma öt főre csökkent (Ábel András, Kis József, Lulity Mátyás, Muskovics Mihály, Petró Vincze), és új tagokat nem tudtak szerezni, így egyhangúlag megszavazták a feloszlatást. A dokumentum a hangszerek sorsáról is rendelkezett. A megállapodás értelmében a 12 fúvós hangszer csak egyszerre adható el, ezzel szemben a vonósok darabonként is értékesíthetők. Az között eltelt nyolc évről nincsenek információink. Pontos adatokkal egy 1920-as esküvői kép szolgál, amelyen öt zenész látható: Ábel András, Lugosi József, Mészáros József, Petró István és Petró Tamás. Ugyanakkor feltételezhető, hogy a korábbi nyolc évben is voltak zenéhez értők a faluban, akik az esküvőkön játszottak. A zenekar megalakulására azonban még néhány évet várni kellett. Az 1920-as évek első feléből több esküvői fénykép is igazolja, hogy a fent említett öttagú kisbanda évekig működött, míg az évtized derekára megjelentek az új generáció képviselői, akik elegendő létszámukkal már megalapíthatták a második nagyzenekart. A korábbi zenekarvezető, Ábel András idősödő kora és meggyengült fizikai állapota miatt nem folytathatta a zenélést, így tanítványa, Mészáros János vette kezébe a zenekar vezetését, Mészáros József (Szmrkan) néhány éves vezénylete után. A zenekar hivatalosan november 21-én alakult újjá. Ekkor tagjai voltak: Mészáros József, Lizicska Andor, Lizicska Tamás, L. Mészáros József, Gajárszki Viktor, Mészáros János, Ábel József, Eskulics József, Czeilinger Ferenc. Az 1926-os évszám minden bizonnyal már csak hivatalossá tette a zenekar fennállását. Az eddig ismert legkorábbi zenekari kép pontos dátumát nem ismerjük. Ha viszont a rajta látható személyek neveit összevetjük a két alapító okiratban szereplőkkel, akkor megállapítható, hogy az elsőből öten, a másodikból pedig ketten vannak a képen. Tehát a második zenekar minden bizonnyal már 1926 előtt összeállt amelyben még Ábel András is játszott, de hivatalosan csak ban alakultak meg. A nagyzenekar 12 fővel lépett fel, ez alól az úrnapi körmenet jelentett kivételt, akkor más zenészeket is hívtak a Az eddig ismert legkorábbi kép a nagyzenekarról. Készült 1920 körül. (álló sor: Markó András, Lulity /Lugosi/ József, Lulity /Lugosi/ Mihály,?, L. Mészáros József,?, Lulity /Lugosi/ István; ülő sor: Petró /Páldi/ István, Lizicska /Lepsényi/ Károly,?; fekvő sor: Ábel András,?; nincs beazonosítva: Kis József /1872/, Lizicska Pál /1880/, Mészáros József /1904/, Lulity Vince /1894/) leventezenekarból és a kisbandákból. Az új tagokat többnyire a zenekar vezetője tanította be, aki több hangszeren is játszott. Az újak kezdetben a fellépésekért nem kaptak fizetést, az ő részüket a vezető kapta az oktatásért cserébe. A zenekar első vezetője Ábel András volt. Őt követte: Mészáros József, Mészáros János, Lugosi Mihály és Lepnyák János. A nagyzenekar mellett Tárnokon 32 fős leventezenekar is működött Pusztai Ferenc vezetésével. Minden vasárnap kilenc órakor volt leventemise, amire a év közötti fiúknak együtt kellett vonulniuk az iskolától. A menetet a leventezenekar vezette. Tárnokon kisbandák is játszottak. Ezek öt-hat főből álltak, tagjaik nem minden esetben a nagyzenekarból kerültek ki. Az 1930-as években több kisbanda is működött. A XX. század első felében szokásban volt, hogy kisebb baráti társaságok összeálltak, s valamelyik lakóház első szobájában kisebb mulatságot, bált tartottak. Ilyenkor a kisbandákat hívták zenélni. Rendszeresen kérték fel őket lakodalmakba is, a nagyzenekart ugyanis nem mindenki tudta megfizetni. Az utolsó két kisbandát név szerint is ismerjük. Az úgynevezett Pokol ötös tagjai a leventezenekarból kerültek ki. Battai András és Várai Rudolf kürtön, Szegedi András és Nagy János trombitán, Lugosi Ferenc kisdobon játszott. A lakodalmak mellett a front előtt egy éven keresztül Budafokon a Holl vendéglőben is felléptek minden szombaton és vasárnap. Az utolsó tárnoki kisbanda eddigi adataink szerint a Szegedi-féle banda volt, úgy mondták, naplasená. Egy fotó szerint ennek Szegedi András (trombita), Szegedi István (trombita), Gajárszki Viktor (trombita), Lugosi József (harmonika), Lugosi Mihály (kürt) és Padányi Fábián (dob és kisdob) voltak a tagjai. A második világháborút követően az egyesületi élet felszámolásra került. A Lövészegyletet, a Legényegyletet, a Leányegyletet, a Szívgárdát feloszlatták. A leventezenekar szintén megszűnt, a kisbandák is elvesztették szerepüket. A nagyzenekar viszont továbbra is fennállt, de egyre többször kellett vendégzenészeket hívni, mivel nem volt utánpótlás. A ma fellépő zenekarban már csak három-négy tárnoki játszik. Ábel András Muskovics Andrea Anna A Pokol ötös Zombori András és Markó Erzsébet lakodalmán május 22-én. (Battai András, Szegedi András, Lugosi Ferenc, Nagy János, Várai Rudolf) Fontos telefonszámok Mentők (23) Tűzoltóság 105 Tárnokőr járőr 06 (30) Rendőrség 107 Tárnokőr II. 06 (30) Általános segélyhívó: 112 Tárnokőr III. 06 (20) Egészségház 06 (23) Közterület-felügyelet Orvosi ügyelet 06 (23) (23) Gyógyszertár 06 (23) Tárnok Nagyközség Önkormányzata Tárnoki rendőrjárőr 06 (20) Polgármesteri Hivatal 06 (23) Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési Tárnoki Rendőrőrs Kft. 06 (23) , 06 (23)

12 12. oldal TÁRNOKHÍR ÁPRILIS Óvodai hírek Az óvodai beíratás időpontjai a nevelési évre Nevelési év kezdete: szeptember 1. A 4/2013. (II.5.) számú Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Közművelődési Bizottsági Határozat alapján a beíratás időszaka: április április 24. Hétfő: óráig Kedd: óráig Szerda: óráig Helyszín: Mesevár Óvoda (Templom u. 14.) tel: Mesevár Óvoda (Templom u. 15.) tel: Hétszínvirág Tagóvoda (Dózsa Gy. u. 29.) tel: Pitypang Tagóvoda (Marton u. 1.) tel: Kicsik jönnek, nagyok mennek Beiratkozáskor kérjük, hozzák magukkal a gyermek Születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját, Egészségügyi kiskönyvét, a szülő és gyermek lakcímkártyáját, valamint nem magyar állampolgár esetén a tartózkodási engedélyt. Ha rendelkeznek gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal, úgy az önkormányzati határozatot is. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy be kell íratni minden gyermeket, aki február 28-ig betölti a 3. életévét és a szülő szeretné, hogy gyermeke óvodába járjon szeptember 1-től. Törvényi háttér: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 8. (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 49. (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. (2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. (3) Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. Halmosné Liebhauser Szilvia óvodavezető Az óvodai beiratkozástól a beszoktatásig Az óvodai jelentkezés Az óvodai beiratkozásra, az előre kiírt időpontban kerül sor a tárnoki óvodákban. A jelentkezés során a szülőnek írásban, az óvodától Óvodai felvételi adatlap kitöltésével kell jeleznie jelentkezési szándékát. Az okiratok bemutatásával, valamint a jelentkezési lap leadásával történik meg az óvodai jelentkezés. A jelentkezés azonban nem jelent automatikus óvodai felvételt. Az óvodai jelentkezés idejét követő napokban az óvodavezetés több szempont mérlegelése alapján dönt a felvett gyermekekről. Oviba indulok A felvételt nyert gyermekek névsorát határozat formájában az óvoda meghatározott határidőig, az óvoda hirdetőtáblájára kifüggeszti. Az óvodai felvétel szempontjai Az óvodákba jelentkező gyermekek száma előfordul, hogy meghaladja felvehető létszámot, így a gyermekek jelentkezését adott feltételek alapján kell az óvodavezetésnek elbírálnia. Legjellemzőbb szempontok: Az óvodai felvétel elsődleges szempontja a gyermek lakhelye, illetve szüleinek munkahelye. Elsősorban azok a gyermekek nyernek felvételt egy adott óvodába, akik az adott óvoda körzetében laknak, illetve akiknek szülei az adott óvoda körzetében dolgoznak. Tárnokon négy felvételi körzet van, melyek utcákra, néhol házszámokra is fel vannak osztva. A felvételi körzetek megtekinthetőek az óvodánk honlapján. (www.tarnoki.ovodak.info) Második fontos szempont az óvodakötelesség. Ez azt jelenti, hogy az a gyermek, aki a nevelési évben (szeptember 1-től augusztus 31-ig) betölti 5. életévét annak a gyermeknek napi négy órában kötelező az óvodai fejlesztés. Harmadik szempont az óvodába jelentkező gyermek életkora. A túljelentkezés esetén az a gyermek kerül felvételre előbb, amelyik idősebb, itt lehet hónap illetve nap is meghatározó. Ez mind függ a jelentkező gyermekek születési dátumától. A felvételnél pozitív elbírálást jelenthet az ugyanazon óvodába járó testvér/testvérek óvodai jelenléte. Fontos szempont még a hátrányos vagy a halmozottan hátrányos gyermek esete, aki rászorultsági alapon elsőbbséget élvez a felvétel tekintetében. Év közbeni jelentkezés Költözés vagy egyéb családi okok miatt előfordulhat, hogy a szülő évközben kérelmezi a gyermek óvodai felvételét. Erre természetesen lehetősége van, a felvételről azonban ekkor is az óvodavezetés dönt, a rendelkezésre álló óvodai férőhely függvényében. Néhány tanács az óvodába készülő gyermekek szüleinek a sikeres óvodai beszoktatáshoz Fontos a napirend betartása a gyermekek életében, hogy a megszokott ritmusban teljenek napjai. Legyen állandó időpontban a reggeli felkelés, az étkezések, a levegőzés, a játék, az esti fürdés, a lefekvés és a mesélés ideje. Ez a gyermekeknek állandóságot nyújt, az állandóság meg biztonságot ad számukra. A megfelelő életritmus kialakítása az egészséges testi és szellemi fejlődés alapfeltétele. Mi pedagógusok nagyon fontosnak tartjuk a szülők által mesélt esti meséket, valamint a közös játékot is. Ez elengedhetetlen a kisgyermekek életében és nagyon fontos szerepet játszik a későbbiekben is. Kiemelten fontos feladat az, hogy a gyermek óvodábalépéskor megbízhatóan ágy- és szobatiszta legyen. A szobatisztaságra való szoktatást időben kell elkezdeni! A nyári időszak a legalkalmasabb erre. A szoktatás időszakától azonban már nem ajánlott az éjszakai pelenkázás. Nagy szerepe van a szülői ösztönzésnek a gyermek önállóságra nevelésében minden területen. (étkezés, öltözködés, kéz-, arc és fogmosás, vécé használat) Sokat dicsérjük és buzdítsuk gyermekünket. A sikeres óvodai beszoktatás érdekében intézményünk lehetővé teszi az anyás beszoktatást, mely biztosítja a fokozatos, rugalmas leválást a szülőtől. Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat! Meghívó Sok szeretettel várjuk leendő óvodásainkat és szüleiket nyílt napjainkra, rendezvényeinkre melyen betekintést nyerhetnek óvodáink életébe. Hasonló munkák születhetnek a nyílt napokon Nyílt napjaink május 18-án 9 óra Családi délelőtt a Hétszínvirág Tagóvodában (Dózsa György út 29.) május 31-én 9 óra Sport nap a Mesevár Óvodában (Templom u. 15.) június 4-én 10 óra Összetartozás napja Egészségház mögötti focipályán mind a négy óvoda gyermekeinek részvételével június 7-én 14 óra Pitypangos piknik a Pitypang Tagóvodában (Marton u. 1.) június 7-én 16 óra Apák napja a Mesevár Óvodában (Templom u. 14.) június 7-én 14 óra Pitypangos piknik a Pitypang Tagóvodában (Marton u. 1.) június 7-én 16 óra Apák napja a Mesevár Óvodában (Templom u. 14.) Köszönet illeti a szülőket! február közepén kezdetét vette óvodánkban (Mesevár Óvoda, Templom u. 14.) az energetikai felújítás, melyet megelőzött az óvoda és a kivitelező közötti megbeszélés a munkálatok ütemezéséről. Az óvoda dolgozói egy délután alatt összepakolták a csoportszobák és a különböző helységek bútorait, eszközeit. Új ablak a fürdőben is A munkálatok keretén belül kicserélték az összes nyílászárót, kazánt cseréltek, valamint szigetelték kívülről az épületet. Mivel ezek a munkálatok elég hűvös időszakban folytak, ezért az épület igen kihűlt, felfűteni nem lehetett. Szerencsére pozitív együttműködésünk eredményeképpen a szülők gyermekeik elhelyezését megoldották. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Kedves Szülőknek, hogy bár sokuknál ez nagy nehézséget okozott, mégis segítségünkre siettek,

13 2013. ÁPRILIS TÁRNOKHÍR 13. oldal hogy a munkálatokat minél előbb el lehessen végezni! Köszönet érte! Székesváryné Vincze Gabriella óvodapedagógus Nyílt hét a Mesevár Óvodában (Templom u. 14.) Pöttyös épület folyik az energetikai felújítás Fontosnak tartjuk, hogy az óvodánkba járó gyermekek szülei betekintést nyerhessenek óvodánk életébe és nem csak a délutánra szervezett közös programok keretében, hanem a délelőttjeinkbe is, amikor a különböző tanulási tevékenységeink folynak. Ennek lehetőséget adva nyílt hetet rendeztünk, melyet az energetikai felújítás miatt azonban egy héttel később, március 4-8-ig tartottunk. Számunkra nagyon kellemes csalódás volt, hogy milyen sokan vettek részt ezeken a napokon. Eddig soha ilyen magas létszámban nem jelentek meg a szülők. Köszönjük, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Reméljük, hogy a Kedves Szülők is kellemes élményekkel gazdagodtak ezen a héten. Székesváryné Vincze Gabriella óvodapedagógus Iskolai hírek A márciusi ifjakra emlékeztünk Az idei megemlékezés az énekkar által előadott dalokkal kezdődött. A színvonalas előadás Kis Dániel Lászlóné tanárnő munkáját dicséri. Gyűlés a Pilvaxban A műsor folytatásában 1848 jeles napjának, március 15-nek eseményei idéződtek fel. A megemlékezés szövegkönyvét Kávai Katalin tanárnő vezetésével tanulóink, Nagy Kristóf, Somogyi Réka, Takács Zsolt, és Zelenka Zita írta. Az összeállítást a 7. évfolyamosok adták elő. A forradalmi nap előképeként növendékeink megjelenítették a Pilvax Kávéház gondolkodó ifjainak lázadó hangulatú gyűlését, Petőfi és az őt féltő édesapja között lezajló párbeszédet, majd feleségének Júliának mellette való kiállását. 15-ét megidézve láthattuk a Landerer nyomda elfoglalását, Táncsics kiszabadítását a börtönből. Az eseményeket versek és zeneszámok fűzték össze. Előadók és közönségük A nézők között vendégként köszönthettük Szolnoki Gábor polgármestert, aki meleg szavakkal méltatta a produkciót, többek között megdicsérte a műsort figyelmesen hallgató diákjainkat is. Ezen kívül felhívta a figyelmet arra, hogy mekkora érték van a szereplők által elvégzett munkában. Pintér Lászlóné Játékos területi nyelviirodalmi csapatverseny Februárban érkezett a meghívás az Érdligeti Általános Iskolából, melyben iskolánként egy-egy 4 fős csapatot lehetett benevezni (két hetedikest, két nyolcadikost). A csapat tagjai: Battai Blanka 8.b, Somogyi Réka 7.c, Takács Zsolt 7. b, Vass Zóra 8.b Ez a verseny jó emlékeket idéz fel bennem a sok nevetés és szórakozás miatt, de azért a helyezésünkre se lehet panaszkodni. Már odafelé az esélyeinket latolgattuk. Megbeszéltük, szeretnénk tudásunk legjavát adni, lesz, ami lesz, helytállunk! Mikor megérkeztünk a Túr utcai épületbe, a vendéglátóink nagyon kedvesen fogadtak minket kakaós csigával és szörppel kínáltak. A sok higgadt csapat között ott voltunk mi vidáman, akiken nem is lehetett látni, hogy éppen egy körzeti verseny résztvevői. Mielőtt hozzáfogtunk volna az első feladathoz, egy olyan közös játékot játszottunk, amely közelebb hozta az indulókat, mi még jobban feltöltődtünk. Az első feladat képfelismerés volt. Itt már meg is szereztük a vezető pozíciót. A továbbiakban is kétségtelenül a mi csapatunknak volt a legjobb a hangulata és az eredménye. Mikor minden feladványt megoldottunk, sajnos holtverseny alakult ki az első helyen, mivel az utolsó fordulóban gondjaink akadtak egy szekérfajtával és egy lóbetegséggel. Egy Tabu játék döntött, melyben a másik csapat most jobbnak bizonyult, ők lettek az elsők, nekünk csak a második hely jutott, mégis mi voltunk a vidámabbak. Nagyon örülök, hogy ilyen jó közösségben lehettem, és hogy nálunk erősebbnek vélt iskolák csapatait is sikerült legyőznünk! Somogyi Réka 7. c Haj, ki kisze, haj! A különleges télbúcsúztató szokások közé sorolható a kiszézés. Idén is sort kerítettünk erre a mulatságos, hangoskodó népszokás megtartására. A kiszebáb a telet, a hideget, a rontást és általában a rossz dolgokat jelképezi. A tűz pedig a tisztító, gonoszűző szerepet tölti be. Amitől szeretnénk megszabadulni, azt egy papírra ráírva elégetjük a bábuval együtt. A kisze elégetése a megtisztulást, a tavasz eljövetelét jelképezi. Kisze, kisze szalmából, perzselődj a lángoktól! Idén a 3. b osztályosok Molnár Péter vezetésével készültek e hagyomány felelevenítésére. A gyerekeknek két hetük volt arra, hogy átgondolják és papírra vessék azokat a rossz tulajdonságaikat, melyektől szeretnének megszabadulni. Ezután már nem volt más hátra, mint a közös télűző rituálé. A gyerekek kivonultak az udvarra, körbeállták a kiszét. A 3. b-sek énekkel, versikékkel próbálták minél messzebbre űzni a telet. Amint a kiszebáb lángra lobbant, minden gyerek közösen énekelt, s mindnyájan abban reménykedtünk, hogy most már eljön a tavasz. E hagyomány egy év múlva ugyanígy megelevenedik nálunk, s ugyanilyen izgatottan fogjuk énekelni: Kisze, kisze szalmából perzselődj a lángoktól! Vörös táncban hamvadj el, nekünk most már tavasz kell! Bóni Cecília Csodanap A nap csodásan kezdődött, amikor vonaton utaztunk a Campona felé. Először a Tropicariumba mentünk. Beléptünk a vízi állatok világába. Nagy hüllőket láttunk, rájákat simogattunk. Egy üveg alagútban cápák úsztak a fejünk fölött. Eddig még soha nem látott állatokkal is találkoztunk. Azután a Csodák Palotájába mentünk át. Részt vettünk egy szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos környezetvédelmi versenyen, ahol sok hasznos tudnivalóval gazdagodtunk. Jutalmul 3 dimenziós kis kártyákat kaptunk. Nagyon sok érdekes játék volt itt: pörgős, felhúzós, ügyességi, illúziós stb. Lehetett hintázni, autózni, vonatozni, futópadon szaladni. Szabadon választhattuk, hogy melyikkel szeretnénk játszani. Végül az időnk eltelt, hazavonatoztunk. Alig várjuk, hogy újra kirándulhassunk! Ez volt a csodanap. 2. b osztály A Budai Várban jártunk Még jóformán ki sem hűlt a helyünk a vonaton hazafelé jövet a Csodák Palotájából és a Tropicariumból, máris ismét útra keltünk március 15. évfordulójának közeledtével úgy gondoltuk, a Hadtörténeti Múzeum Fényesebb a láncnál a kard című múzeumpedagógiai órája segítségével tudjuk az akkor történtekről a legemlékezetesebbet nyújtani diákjainknak. Jó pár lépcső (183!) megmászása után meglepetésünkre a múzeum kapujában Máté nemzetőr várt bennünket teljes menetfelszerelésben. A mi nemzetőrünk Egy terembe kísért minket, és megkezdődött a majd egy órán át tartó izgalmas időutazás. Megismerkedtünk a harci eseményeken kívül a hadban álló felek erősségeivel, gyengeségeivel, ruházatukkal, fegyverzetükkel. Ez utóbbiakkal személyesen is, hiszen az óra végeztével a gyerekek örömére felpróbálhattunk egy egyenruhát (persze csak a másolatát, az eredetit vitrinben őrzik), kezünkbe foghattunk szablyát, puskát, pisztolyt, tarsolyt. Köszönjük, Máté, a felejthetetlen élményt! Hős várvédőink A múzeum állandó kiállításán újabb ismeretekkel gyarapíthattuk tudásunkat. Az élethű makettek segítségével már el tudjuk képzelni, hogyan folyhatott le egy csata, milyen nehéz munkával készítették az ágyúkat, hogyan készültek fel a harcra a tüzérek. A jó időt kihasználva tettünk még egy kis sétát a várnegyedben. Megnéztük kívülről a Halászbástyát és a Mátyás-templomot. Kicsit fáradtan, de nagyon elégedetten tértünk haza. Kelemenné Szántó Gabriella és Kovácsné Lukácsi Éva

14 14. oldal TÁRNOKHÍR ÁPRILIS Március idusán Megemlékezés kicsit másként A rendkívüli időjárási körülmények ellenére sokan gyűltek össze a Polgármesteri Hivatalnál, hogy Tárnok képviselő-testületének döntése értelmében ünnepélyesen kihelyezzék a székely zászlót a hivatal épületére. A zászlót pedig egy erdélyi népviseletben megjelent erdélyi-tárnoki házaspár vitte a helyszínre, és tűzte ki a hivatal épületére. Az ideiglenes emlékmű Az ünneplés ezután a Művelődési Házban folytatódott. Itt az Érdi Lukin László Zeneiskola fúvósainak térzenéje után a rögtönzött emlékműnél helyezték el az önkormányzat, a helyi pártok és civil szervezetek képviselői az emlékezés virágait. Ezután a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat hetedikeseinek ünnepi műsorát tekintették meg a résztvevők. Föltámadott a tenger Szolnoki Gábor polgármester ünnepi beszédében köszöntötte az ünnepet és egyebek mellett kiemelte: A mai napi megemlékezésünket a Polgármesteri Hivatalnál kezdtük, ahol kitűztük a székely lobogót, az a lobogó pedig üzen nekünk és emlékeztet bennünket. Azt üzeni, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy nem csak a jóban, de a rosszban is közösségben vagyunk. Nem csak a dicsőségben kell osztoznunk, de a kudarcokat is közösen kell viselnünk december 5-e pedig egy közös kudarc. Egyénenként nézve biztosan nem egyenlő mértékben, de nem szabad azt mondanunk: mi nem tehetünk róla, mi másképpen szavaztunk, hanem tudomásul kell venni azt ami megtörtént, mai, és jövőbeli tetteinkkel pedig még erősebben kell kiállnunk az összetartozás mellett. Azt az emléket pedig minden jóérzésű, hazaszerető ember szeretné meg nem történtté tenni, de azt már nem lehet, akkor hát enyhíteni akarjuk a fájdalom érzését ben Magyarország akkori vezetői megtagadták a határon túli magyarságot, magyart a magyar ellen fordították, a szégyenletes népszavazás máig tartó fájdalmas emlék. Ezért keresnünk kell a lehetőségeket, az alkalmakat arra, hogy megmutassuk, mi másképpen gondolkodunk magyarságról, nemzetről, hazáról, mint a 2010 előtti országvezetés. Ez a zászló most ezért is lobog majd, ezért lobog egyre több polgármesteri hivatalon, egyre több közösség üzenetét küldve Erdély felé, a székely emberek felé, de a mindenkori országvezetés felé is, hogy ne fordíthassák egymás ellen a testvéreket. De más üzenete is van annak a zászlónak. Ha visszagondolok a 2010 előtti szocialista-liberális időszakra, annak lelkiségére, a sivatag jut az eszembe. Egy olyan hely, ahol csak por és homok van, nincs víz, nincs növényzet, nincs csak szürkeség és kilátástalanság. Egy ilyen helyen, egy ilyen környezetben pedig nagyon nehéz virágot ültetni. Nehéz kertészkedni, fát ültetni, termésben, jövőben, békességben és nyugalomban gondolkodni. Csak a mindennapi küzdelem van az életben maradásért, a vízért, egy-egy zöld foltért. De végül a sivatagban, ha nem juttatnak oda vizet, minden elszárad. Ez jut eszembe az akkori ország vezetésről, az akkori társadalmi-politikai helyzetről, a magyarság képviseletéről. Elzárták előlünk az életet adó vizet. Ma pedig mást látok, mást érzékelek. Víz érkezik a kiszáradt területre, ereket, patakokat vezetnek a sivatagunkba, és szépen, lassan zöldül a táj. Az emberek hite visszatér, virágokat, fákat ültetnek, és a jövőre gondolnak. Arra, ami összeköt, arra, ami életet jelent a jövő generációjának is. Ez a zászló pedig éppen egy ilyen virág, akik pedig akarják ezt a zászlót lobogni látni, éppen ilyen kertészek. Jövőben, összefogásban, békességben gondolkodó emberek. Mi pedig azt látjuk, hogy továbbra is jön a víz, a jó példa bennünket is megérint, és itt is ültetünk egy virágot. Vigyük hát ezen az ünnepnapon ezt a jó hírt tovább, figyeljük, keressük, kövessük, vagy éppen teremtsük a jó példákat, hiszen van már vizünk, és csak rajtunk múlik az, hogy a sivataggá tett életünk helyébe virágzó Magyarországot varázsoljunk! Ezt követően az idei Tárnokért díjasok vehették át kitüntetetésüket, majd a Tárnoki Ütős Együttes forradalmi dallamokat játszott. Az ünnepséget fogadás zárta. A koszorúkat az ítéletidő elmúltával a Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési Kft. munkatársai elszállították a Kegyeleti Parkba, az 1848-as emlékműhöz. Ítéletidő kontra TÖTE helytállás Az időjárás szeszélye kiszámíthatatlan, az elemek ereje felülmúl minden emberi teljesítményt. Ezek a gondolatok forogtak fejemben március 14-én délután hazafelé jövet a 70-es úton, hiszen a hírek mindenhol a tömegkarambolról szóltak. Férjem, Kóti József a TÖTE parancsnoka is aznap este 7 óra után ért haza a munkából. Rögtön körbetelefonált a beavatkozásra jogosult állománynál, hogy ki az, akire számíthatna, mert a vörös riasztásra tekintettel jelzi a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, hogy a TÖTE, vagyis a Tárnoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület vonulásra jelentkezik. Ez azt jelenti, hogy a TÖTE-t riasztja az állami szerv, hova menjen és segítsen. Ott Péter parancsnok-helyettes, Posztobányi Ferenc vezetőségi tag, Pálmai Attila alapító tag, és Petrik Attila jeleztek vissza, hogy szabaddá tették magunkat és bevethetők. Összeállt a fecskendő személyzete. Feszülten hallgattuk a híreket és vártuk, hol tudunk segíteni. Március 15-én 3.30-kor a hírközpont telefonált, hogy az M1-es autópályára Bicskére kell menni elakadt kamionokat menteni. A szélvihar áldozatai Kiadtuk a TÖTE tagok számára a riasztást, elindultunk, majd jött a hívás, hogy a vonulást szüntessük meg az M1-es irányába és forduljunk vissza, mert a 70-es úton Tárnok és Martonvásár között az útra kidőlt fa akadályozza a közlekedést, illetve több autó elakadt a hófúvásban, és ha nem cselekszünk, gyorsan itt is beáll a forgalom és eluralkodik a káosz. Több autót és buszt kellett vontatással átsegíteni a hóakadályon. Délelőtt 10 óra körül jött haza a TÖTE egysége. Kicsi pihenő után ismét jött a riasztás, hogy Tárnokon egy háztetőt megbontott a viharos szél. Újra felpattantak tűzoltóink és végrehajtották a kárelhárítást. Nehéz és mozgalmas nap volt ez számukra, de csillogott a szemük, hiszen tudták, hogy cselekedetükkel mennyi embernek segítettek a bajban. Az ezekben a napokban történt események világossá tették az állampolgár számára, milyen fontos a segítségnyújtás. Senki nem tudhatja, mikor szorul rá mások jóindulatára. A tárnoki lakosok szerencsésnek mondhatják magukat, hiszen van egy önkéntes tűzoltóság, amely az Ő biztonságukat szolgálja. Minden tárnoki lakos nevében fejezem ki köszönetemet a Tárnoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület létéért, helytállásáért és segítségnyújtásáért! Farkas Márta Noémi Ünnepi szolgálat Az Érdi Kapitányság kötelékébe tartozó rendőrök ünnepi szolgálata nem a koszorúzás, illetve annak biztosítása volt. Még csak nem is betörőket kergettek, hanem igyekeztek a bajt megelőzni, illetve a bajbajutottakat menteni.

15 2013. ÁPRILIS TÁRNOKHÍR 15. oldal A Bentánál pihenőövezet lehetne Már 14-én, csütörtökön délután a Balatoni úton történt balesetnél a tárnoki járőrök biztosították a helyszínt, illetve terelték az Érdre igyekvőket a 70-es útról a falubeli utakra. 15-én is két fővel a 70-es úton biztosították a forgalomkorlátozást, ugyanis a Fejér megyei útállapotok miatt már Martonvásárig sem lehetett közlekedni. A tárnoki őrsparancsnok egy kollégájával pedig az M7-es autópálya le-, illetve felhajtóját zárta le, mert ugyan a híradások arról szóltak, hogy az M7-es járható, ez a nyári gumival közlekedő, elakadó járművek miatt nem volt igaz. Többeket irányítottak vissza haza, szállodába, segítettek például egy balesetet szenvedett holland családnak, másoknak pedig az autót kiásni a hó alól. A Balaton felé tartó megakadt forgalmat mintegy autót pedig az érdi járőrök fordítottak vissza a főváros felé. Mindeközben rendőreinknek arra is volt gondja, hogy ellenőrizzék, az időjárást kihasználva nem történnek-e településünkön betörések. Köszönet és elismerés Gondolatok a székely zászló kapcsán Tisztelt Tárnokiak! Ebben az évben március 15-e inkább az időjárás miatt került a figyelem középpontjába. Tárnok szerencsésebben vészelte át a szélsőséges napokat, de itt is akadt tennivaló bőven. Szerencsére sem az emberek, sem a szervezetek nem vonták ki magukat a munka alól! Péntek hajnaltól elrendelt katasztrófavédelmi ügyeletet alapján egész nap szolgálatot láttak el a Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési Kft dolgozói. A rendőrséggel és a Polgári Védelemmel szoros kapcsolatban segítették Tárnok területén az embereket, ha kellett, a személyek szállításában és a közlekedésben, vagy az elakadt gépjárművek mentésében. A Tárnok-Őr Egyesület aktivistái is a településen járőröztek. A délelőtt folyamán megtartottuk ünnepi megemlékezéseinket. A Művelődési Ház dolgozói már reggel 7 órától ügyeletet tartottak, majd minden megemlékezőt vendégül láttak az ünnepség végén, szendvics, pogácsa, tea és forralt bor volt a kínálatban. Figyelemre méltó volt az emberek összefogása: mind az oda-, mind a hazaútra egymást szállították az emberek, senkinek nem kellett a metszően hideg szélben buszra várnia, vagy éppen kilométereket gyalogolnia hazáig. Az utak tisztítását a Tárnoki Köz-Ért Kft. megrendelése alapján a megbízott szolgáltató folyamatosan végezte, a külterületi, illetve a két, folyamatosan hóátfúvásos útszakaszon kívül a belterületi közlekedés biztosított volt. A legnagyobb munkát pedig a Tárnoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai végezték, akik a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kötelékében végeztek mentési munkálatokat a járhatatlanná vált 70-es úton. Tárnok Nagyközség Önkormányzata nevében köszönöm valamennyi tárnoki lakosnak, a civil szervezeteknek és dolgozóinknak áldozatos munkájukat és összefogásukat ebben a nehéz helyzetben. Nemzeti futás 2013 Szolnoki Gábor polgármester Azt gondolom, mindenki számára emlékezetes marad az idei Nemzeti Ünnep. Igen, valóban más volt ez, mint a többi, mert bár az esőhöz, hűvöshöz, vagy akár a szokatlanul meleg időhöz is hozzászokott már az ember, hiszen a március márcsak ilyen de ez a hóvihar azt gondolom mindent felülmúlt. Három évvel ezelőtt indítottam el a Nemzeti Futást, és idén is nyolcan nekivágtunk a 6 km-es úgynevezett tárnokkörnek, és meg kell mondanom őszintén, a meleg szobából sokkal zordabbnak tűnt az időjárás, mint kintről. Nyolc vasember futni készül Korántsem volt annyira vészes a helyzet, pláne azért, mert ugye az egész telet gyakorlatilag ilyen és ehhez hasonló időjárásban edzettük végig. Bevallom, kicsit féltem, hogy én leszek egyedül csak legény a talpon, de aztán végül nyolcan lettünk. Természetesen, még mielőtt bárki azt hinné a tavalyi, kellemesen meleg, enyhe időjárás sokkal jobb és ideálisabb volt a futásra, de ahogyan futóberkekben szokták mondani: A futáshoz sosincs rossz idő, csak gyenge akarat. Köszönöm mindenkinek, aki eljött és megfutotta, amit megkövetelt a Haza! Klemné Zabó Ágnes Indul a szervezett zöldhulladék-szállítási program Áprilistól ismét indul Tárnokon a kötegelt, illetve zsákolt zöldhulladék elszállítása a háztartások elől. A már megszokott módon, havi matrica megvásárlásával lehet igénybe venni a Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési Kft. által nyújtott szolgáltatást. A tapasztalatok és a beérkezett jelzések alapján a szállítási alkalmanként kirakható zsákok mennyisége idén is 10 zsák. A matrica ára nem emelkedett, így 2013-ban egyhavi matrica 890 Ft-ba kerül, ezért pedig szállítási alkalmanként (havonta kétszer) 10 darab 110 literes zsák valamint kötegelt nyesedék kerülhet elszállításra. A matricák az alábbi helyeken szerezhetők be: VIKI COOP RÁKÓCZI ÚT 14. KORONA TRAFIK HAZATÉRŐK ÚTJA 36. ÉLELMISZERBOLT FŐ U. 43. KO-PÉ VEGYESBOLT RÁKÓCZI TESTVÉRISÉG SAROK TÁRNOKI KÖZ-ÉRT KFT. DÓZSA GYÖRGY ÚT 148. VIZIKÖZMŰ TÁRSULAT DÓZSA GYÖRGY ÚT 150. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a későn, valamint matrica nélkül kihelyezett zöldhulladékot továbbra sem áll módunkban elszállítani! További információ: Telefon: 06 (23) vagy 06 (23) Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési Kft.

16 16. oldal TÁRNOKHÍR ÁPRILIS A Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat Hírei Iskolai étkeztetés Az iskolai étkezés lemondását minden hétköznap reggel 8.00 és 9.30 között a 06-23/ as telefonszámon illetve személyesen az Egészségház 20. sz. szobájában tehetik meg a szülők. Ebédelnek az elsősök Az étkezési térítési díj befizetésére továbbra is a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálatnál van lehetőség az alábbi napokon 8.00 és óra között: április 8. és 15. május 6. és 13. Amennyiben az étkezési formán szeretnének változtatni (pl. háromszori étkezés helyett egyszeri étkezés) a szülők, azt a befizetésnél és a fentebb megadott telefonszámon jelezni szíveskedjenek! Kérjük a szülők együttműködését a pontos befizetések tekintetében, mert nem rendezett térítési díjak esetén nem tudjuk biztosítani a gyermekek étkeztetését. Nagy Imréné Újabb összefogás Köszönjük a támogatást! Mi mennyi 2013-ban? Minimálbér Öregségi nyugdíj legkisebb összege Árvaellátás legkisebb összege Saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugellátás együttfolyósítási összeghatára Rehabilitációs ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a Rokkantsági ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a Álláskeresési járadék (folyósítási idő maximum 90 nap) Nyugdíj előtti álláskeresési segély Keresetpótló juttatás közfoglalkoztatási bér %-a között mérlegelési jogkörben állapítható meg Terhességi gyermekágyi segély (GYÁS) A Római Katolikus Egyház és hívei, valamint magánszemélyek adományozása révén Húsvét alkalmából sikerült megajándékozni a település több családját. A csomagokba főleg tartós élelmiszer, konzervek, olaj, fűszerek kerültek. Köszönjük minden adományozó támogatását! Csippán Judit Papírok, adminisztráció, DE... Szolgálatunk többféle ellátást biztosít a település lakosainak, egyebek mellett házi segítségnyújtást, étkeztetést, idősek nappali ellátását. Ezen ellátások igénylésének egyik feltétele a környezettanulmány alkalmával kitöltésre kerülő összes nyomtatvány. (Nem kevés!!!) Ezek a nyomtatványok az ellátott alapvető személyi adatain kívül tartalmazhatják az egyénnel kapcsolatban álló közeli felnőtt hozzátartozók, hiányukban közvetlen környezetükben élő szomszédok, ismerősök adatait is (név, cím, telefonszám). Lehet, hogy nem szeretjük, de lehet hasznos Ezen adatokra azért van szükség, mert előfordulhat, hogy az otthonában egyedül tartózkodó ellátottal valami történik, amit az éppen akkor odaérkező munkatársunk tapasztal. Ekkor már az ő felelőssége, hogy a legjobb tudása szerint cselekedjen az ellátott érdekében (mentő, orvos, rendőrség, hozzátartozó értesítése). A szolgálat minden tudomására jutott adatot - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - bizalmasan kezel Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ezért kérek minden jövőbeni ügyfelünket, hogy munkatársunkat tisztelje meg bizalmával, és bocsássa rendelkezésére az említett adatokat, hiszen ezek birtokában akár életet is menthetünk! Veres Hajnalka Családi napközink Négy évvel ezelőtt kezdtük meg az első csoportunk működési engedélyével kapcsolatos ügyintézést. A nehézségek nem vették el lelkesedésünket és egy év múlva indítottuk a második csoportot. A családias, 14 gyermek befogadására engedélyezett napközi gyakorlatilag teltházzal működik. A gyerekek beiratkozása, óvodába átkerülése folyamatos az évben, nem nevelési évhez kötött. Szeptemberben van ugyan a nagyobb változás, mert ekkor kezdenek többen az óvodában, mi pedig a helyükre vehetjük fel az új jelentkezőket. A családi napközink iránt érdeklődő szülőknek azt tanácsoljuk, hogy 1-2 hónappal a kívánt felvétel előtt érdeklődjenek ( T: 23/ ), de akár személyesen is meglátogathatják napközinket ( Fő u. 59.sz.). Nagy a munka a homokozóban! Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Kürthy Miklósné Munkaerőpiaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 100% a: Ft/hó; 3267 Ft/nap minimálbér 40%-a: Ft/hó; 1307 Ft/nap Ft/hó Ft/hó Csak a munkaügyi kirendeltség által ajánlott, vagy elfogadott intenzív heti 20 órás képzésben való részvétel esetén jár! A naptári napi átlagkereset 70 %-a Polgármesteri Hivatal Cím: 2461 Tárnok, Dózsa György út 150. Levelezési cím: 2461 Tárnok, Pf. 3. Központi telefon: (23) vagy (23) Polgármester: Szolnoki Gábor Telefon: (23) vagy (23) Személyes: 06 (20) A Polgármester ügyfélfogadásának rendje: A polgármester utasítása alapján külön ügyfélfogadási rendet egyelőre nem határozott meg. Tekintettel a még mindig folyamatos hivatali- és lakossági igényekre, a polgármester hivatali elfoglaltságaihoz illesztve folyamatosan fogadja az ügyfeleket. Időpontot személyesen a polgármester elérhetőségein vagy a titkárságon kérhetnek. Dr. Simon Mária jegyző 2461 Tárnok, Dózsa György út 150. I. em. Telefon: (23) Fax: (23) Titkárság: Telefon: (23) vagy (23) /120 mellék Fax: (23) A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásának rendje: Hétfő: Szerda: A Polgármesteri Hivatal munkarendje: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Ebédidő:

17 2013. ÁPRILIS TÁRNOKHÍR 17. oldal Gyermekgondozási díj (GYED) Táppénz Családi pótlék (CSP) Anyasági támogatás Gyermekgondozási segély (GYES) Gyermeknevelési támogatás (GYET) A naptári napi átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 %-a: Ft A napi átlagkereset 60 %-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő esetében) A napi átlagkereset 50 %-a (2 évnél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén) A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 200 százalékának 30-ad részét. Egy gyermekes család esetén Ft/hó Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén Ft/hó Kétgyermekes család esetén gyermekenként Ft/hó Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként Ft/hó Három, vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként Ft/hó Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként Ft/hó Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén gyermekenként Ft/hó Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként Ft/hó Nagykorú fogyatékos esetén Ft/hó. Intézményben elhelyezett gyermek esetén Ft/hó Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a: Ft Ikergyermek esetén 300%-a: Ft A támogatás a szülést követő 6 hónapon belül igényelhető, ha az anya legalább négyszer koraszülés esetén egyszer részt vett terhes-gondozáson (Cst. 29. és 32. ). Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: Ft/hó 2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57000 Ft/hó), 3 ikergyermek esetén 300%-a (85500 Ft/hó), 4 ikergyermek esetén 400%-a ( Ft/ hó), 5 ikergyermek esetén 500%-a ( Ft/hó), 6 ikergyermek esetén 600%-a ( Ft/hó) A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. ). Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: Ft/hó A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket nevel, és a legkisebb 3 és 8 év közötti (Cst. 23. ) Rendszeres szociális segély (RSZS) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Jogosult: Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. (3) bek.] nem tudják biztosítani, vagy d) a települési önkormányzat rendeletében foglalt feltételeknek megfelel. Jogosult: Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, kivéve azt, aki RSZSre jogosult (a fent hivatkozottak szerint) Jogosult: a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át, az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. Ápolási díjra jogosult, ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. (Szoc. tv. 41. ) Havi összege: A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér (75500 Ft) mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ánakszorzatával. Maximum összege: Ft Fht-ban részesülő családtag esetén, a Rszs maximum összege Ft Havi összeg: A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a: Ft/hó Havi összege: a) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%-a: Ft/hó b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 95%-a: Ft/hó c) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-a: Ft/hó A súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása esetén a Költségvetési tvben meghatározott alapösszeg 100 %-a: Ft A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 130 %-a: Ft A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén legalább a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg legalább 80 %-a: Ft Tárnoki Pörköltfőző Fesztivál május 11-én Idén már tizedik alkalommal rendezik meg a Tárnoki Lokálpatrióták a Pörköltfőző Fesztivált. Az esemény tulajdonképpen egy főzőversennyel egybekötött családi nap, hiszen a környezet lehetőséget ad a nagyoknak evésre-ivásra, beszélgetésre a kicsiknek pedig szaladgálásra, bandázásra. A jó hangulat záloga, hogy Oszter Sándor színművész és felesége Failoni Donatella zongoraművész elfogadták a lokálpatrióták meghívását. Ahogy eddig minden évben, most is hozzáértő zsűri segít eldönteni, ki a legjobb szakács Tárnokon. Erre garancia a két zsűrielnök mesterszakács: Várhelyi Miklós és Benke László. Az első három helyezett értékes díjakban részesül, a kilátogató érdeklődőket pedig ismét Szolnoki Gábor polgármester vendégeli meg egy tál saját készítésű étellel. A résztvevőket délelőtt 10 órától várjuk a helyszínen, fát biztosítunk. A zsűrizés 14 órakor kezdődik. Mindenkit szeretettel várunk! X. Tárnoki Pörköltfőző Fesztivál május 10. szombat, 10 óra Helyszín: Idősek Klubja parkja Tárnok, Fő u. 61. Nevezni a 06 (20) számon, illetve a helyszínen is lehet. A nevezés díjtalan!

18 18. oldal TÁRNOKHÍR ÁPRILIS Petya mindenkit vendégül lát A Malom Söröző vendégei mind tudják, hogy szombatonként nemcsak inni, hanem enni is lehet, mert a sörözőt üzemeltető Juhász Bernadett párja, Sebestyén Péter, vagyis Petya ekkor mindig főz valamit. Mint ahogy a tárnoki öregfiúk focistáinak is a csapat minden hazai meccs után a Malomban falatozik. Azt azonban kevesen tudják, hogy az idei Hagyományőrző Falusi Disznóvágásra kilátogatók is részben az általa nevelt sertésből laktak jól. Mint mondja, megbeszélték a dolgot Dettivel és úgy döntöttek, mivel megtehetik, felajánlanak az alkalomra egy disznót, és mindaddig, amíg a körülményeik engedik, minden évben adnak egyet a falunak. Évente hízót nevelek föl. Saját tenyészállataim vannak, így nem veszem a malacot sem, sőt, ha van felesleg, akkor azt eladom. De a család nagy tizenegyen vagyunk testvérek így sokat hízlalunk magunknak. Petyáéknál egyébként családi hagyomány az állattartás. Az édesapja az állattenyésztésben is dolgozik, Petya míg él folytatni akarja és szerinte a fia átveszi majd tőle a stafétát. Otthon most csak pár jószág van, pár disznó, de az istállómba szinte papucsban be lehet jönni! Jobban szeretem az állatokat, mint az embereket! Ez utóbbival ugyan kicsit túloz, de elmeséli, hogy egyszer Demjén Ferenccel hallott egy interjút arról, hogy a zenész vidékre költözött. A riporter azt kérdezte, hogy most akkor leköltöztél a disznók közé? Mire az énekes azt válaszolta, nem, a disznókat a városban hagytam. Az állatokban Petya, mint mondja, azt szereti, hogy nem alakoskodnak. Amit az embertől kapnak, szeretetet, ételt, azt feltétel nélkül meghálálják. Mindeközben persze nem feledkezik el arról, hogy például a disznókat azért tartja, hogy a végén levágja. Ha az állatot szeretettel, normálisan és megfelelően gondozod, akkor is elpusztul. A felelős állattartás szerintem az, hogy Sebestyén Péter bármilyen állatot tartsunk, azt az igényeinek megfelelően gondozzuk. Viszont legyünk tudatában, hogy vannak olyan állatok, amiket azért tartunk, hogy később ők tápláljanak bennünket. Kutyát-macskát például nem vágunk. De nem is azért tartjuk őket, hogy megegyük. Szabadulj fel a kineziológia segítségével Mindenkit érnek negatív hatások, traumák élete során. Ezeket nem mindig tudjuk feldolgozni. Születésünktől halálunkig folytonos változásokkal találjuk magunkat szemben, melyek feszültségteremtőek. A hibás életszemlélet, az önmarcangolás, régi sérelmek, kudarcok, alkalmazkodási és beilleszkedési nehézségek, elfojtott vágyak, érzelmek és szorongások betegségeket hozhatnak létre. A fel nem dolgozott traumák az idő folyamán elraktározódnak, felhalmozódnak, és valamilyen testi vagy lelki tünet formájában hívják fel magukra a figyelmet. Minden jelenbéli problémánk összefüggésben áll valamely múltbéli, fel nem dolgozott traumánkkal. A kineziológia a jelenbéli lelki problémákat, testi betegségeket pszichés hátterünkön keresztül közelíti meg, feltárja a múltbéli traumákat, téves viselkedésmintákat, és kioldja az tudattalanunkból. A kineziológia módszere az izomtesztelés, mellyel az eltárolt múltbéli események, információk akkor is kideríthetők, ha nem emlékszünk rájuk. Az eljárás azon alapul, hogy a pozitív ingerek erősítik, a negatív ingerek gyengítik az egész testünket, mely érezhető izomreakciókkal jelez. Az izomtónus változás vizsgálata segíti a kineziológust a tudatalattiban lévő események, traumák hozzáférhetővé tételében. A megélt stressz által a tudatalattiban elraktározott félelmeket, fájdalmas viselkedési reakciókat tárjuk fel. Megkeressük a múltban azokat az életkorokat, eseményeket melyek hasonlóságot mutatnak a jelenbeli problémával, megvizsgáljuk, hogy a jelenben átélt fájdalom és viselkedés hogyan függ össze vele. A kezelés célja a jelen- és múltbeli stresszek feloldása, speciális korrekciós technikákkal, melyek hatékonyan befolyásolják testünk energiaáramlását, feloldást nyújtanak problémáink alól, és testünkben beindítják az öngyógyítás mechanizmusát. A kineziológia hatékony megoldást nyújt olyan problémáinkra, mint a pánikbetegség, depresszió, stressz kezelési problémák, önbizalom és önértékelési problémák, tanulási nehézségek, diszlexia, kapcsolatteremtési nehézségek, kommunikációs problémák, pár-,családi és egyéb kapcsolati problémák, allergia, meddőség, szexuális zavarok stb. esetén. A kineziológiai kezelés segít abban, hogy önmagunkra találjunk, hogy megtaláljuk feladatunkat, utunkat az életben, átlássuk az életünket, sorsunkat uraló erőket, eseményeket, és feloldódjanak azok a blokkok, melyek akadályoznak mindebben. (x)

19 2013. ÁPRILIS TÁRNOKHÍR 19. oldal Aziz: Az élet írja a számaimat Szilágyi László Aziz immáron rendszeresen fellép községünk rendezvényein. Rapzenéjére egyre többen kíváncsiak Tárnokon. Legközelebb május 1-jén a majálison láthatjuk. Az alábbi interjúban betekinthetünk a kulisszák mögé és megtudhatjuk többek között azt, hogy a jövőre nézve mik az elképzelései. Milyen identitásból kezdtél el rappelni? Mennyi ideje csinálod? Ő...egyszer régen kaptam egy mikrofont, hogy kezdjek vele valamit és felvettem egy számot. Ismerősök meghallgatták és tetszett nekik. Most van 7. éve hogy ezt csinálom. 12 éves korom óta. a stílus mint kint, ezért itt megmaradt az eredeti utca stílusú rap, távol a médiától. Nincs itt az a csillogó-villogó előadásmód, mint külföldön. Mennyi munkával jár megalkotni egy számot? Vannak akik segítenek ebben és ösztönöznek? Az alapzene készítésével kezdem mindig. Sok időt vesz igénybe ez a művelet. Egy jó alap 6-7 óra munkával jár. A szövegen több napig agyalok mindig Van, hogy pár rímen sokat elidőzök, azért, hogy megfelelően átjöjjön a mondanivalója. Ez fontos számomra. Astek és Janaman tárnoki rapperektől sokat lehet tanulni. Ők támogatnak lelkileg és jó tanácsokkal látnak el. A szüleid és a barátaid, hogy viszonyulnak a zenélésedhez? A barátoknak természetesen bejön. Ők támogatnak. Szüleimnek is tetszik, de ők inkább a tanulás felé szeretnének terelni. Lelkileg támogatnak de anyagilag nem, de nem is várom el tőlük, hogy finanszírozzanak, mert magamnak szeretném intézni az ehhez kapcsolódó költségeket. Biztos sok mindenkiben felmerül a kérdés, hogy mit jelent a művészneved? Köthető valamihez? Igen, köthető. Ez egy arab név. A László egy arab megfelelője. Honnan meríted az ihletet a számaidhoz? Milyen előadók inspirálnak téged? Az élet írja a számaimat. Kitalált dolgokról nem szeretek rappelni. Mindent amit gondolok, azt megpróbálom megzenésíteni. Jó és rossz kedvemben is szoktam írni szövegeket. Külföldi előadók inspirálnak inkább, azon belül is a német rapperek: Bushido, Azad, Sido. Magyarok közül: Subb Bass Monster, illetve a keménykedős számaimhoz: Tirpa. Mi a véleményed a magyar, illetve a külföldi rapről? Divat külföldön a rap. Ott szinte bármit el tudsz adni amit akarsz. Magyarországon nem érvényesül az A számaid két stílusirányzatot szoktak képviselni. Tudható, hogy melyik irányvonalat fogod követni a jövőben? Melyik kettőre gondolsz? Vannak az érzelmes és az odamondós számaim. Sajnos nem tudom eldönteni, hogy melyiknél maradok Hangulatfüggő mindig, hogy melyiket részesítem előnyben. Általában az érzelmesebb vonal az, ami bejön. A keménykedőst, inkább a hallgatók kedvéért csinálom. Az érzelmes belőlem jön. Úgy értesültem, szeretnél videoklipet készíteni az egyik számodhoz. Jelenleg hogy áll ez a projekt? Ez a projekt úgy áll, hogy a zene már készen van! A szám címe: Egy igazi hős. Ez a szerzemény a sulis éveimről szól. Már csak a forgatókönyv hiányzik és a pontosítások. Mindez kész, akkor jöhet a forgatás. Ha jól mennek a dolgok, már tavasszal kész is lesz a videó. Tudod már, hogy mikor fogsz fellépni legközelebb és hol? Milyen érzelmek öntenek el egy fellépés alkalmával? Esetleg izgulsz? A legközelebbi fellépésem itt Tárnokon lesz május 1-jén a majálison. Nagyon-nagyon szoktam izgulni Általában nem is eszem semmit aznap, csak bevágok egy tábla csokit, hogy energiát adjon. Elképesztően jó A Tárnoki Nyári Napok 2012 színpadán kint állni a színpadon! Semmi nem adja vissza azt az érzést, mint amikor látod, hogy az embereknek tetszik az, amit csinálsz. Amikor nem a zenéléssel foglalkozol, akkor mit csinálsz? Suliba járok. Egyébként szakácsnak tanulok. Ezenkívül a barátokkal és a spanokkal szoktam lógni. Szánok időt a családra is. Sokat vagyok a testvéreimmel. Milyen egyéb terveid vannak a jövőre nézve? Talán megpróbálok valami tehetségkutatót, hogy több emberhez eljusson a zeném. Szeretném a rappelést a hivatásommá tenni. Somogyi Márk

20 20. oldal TÁRNOKHÍR ÁPRILIS A Mozgáskorlátozottak Tárnoki Közhasznú Egyesületének képes beszámolója a évről A Tárnokhír következő száma május elején jelenik meg. A lapzárta ideje április 15. A Mozgáskorlátozott Egyesület működése 2012-ben is zökkenőmentesen zajlott. Minden hónapban megtartja taggyűlését, melyre nagy létszámban járnak tagok, pártoló tagok egyaránt. Tagjaink létszáma változik, mindig vannak új belépők. A rendszeres, havi összejövetelen felül voltak olyan Táncos versenyeredmények Az Százhalombattai Torna Club Táncszakosztálya az első negyedévben három versenyen vett részt. Február 2-án Budapesten volt az AMITA országos verseny, ahol két első, három második és két harmadik helyezést értek el. Sőt Várnai Viktória a legjobb táncosnak járó különdíjat is megkapta. A március 3-án, Veszprémben rendezett II. Connector Kupa nemzetközi versenyen két első, két második és három harmadik helyet szereztek. Március én rendezték meg az MLTSZ Kvalifikációs verseny területi elődöntőjét. A verseny tétje az Országos Bajnokságon való indulási jog megszerzése volt. Csapataink két első, öt második és egy harmadik helyezést értek el, így gyerek, junior és felnőtt korosztályban is képviselhetik egyesületünket a májusi országos versenyen. A tárnoki gyerekcsapat tagjai: Geng Alexandra, Ott Rebeka, Berczi Nikolett, Lázár Eszter és Németh Noémi. A junior csoport tagjai: Mayer Dóra, Katona Csilla, Matyeák Tünde, Béres Lilla, Katona Veronika, Répási Rita, Tóth Natália, Lázár Viktória, Becker Patrícia, Rádai Klaudia, Szabó Zsófia. nagyobb rendezvények, amelyeket részben magunk találtunk illetve szerveztünk, mint például a farsangi összejövetel, és vannak, amelyek a helyi település rendezvényei voltak, és az egyesület képviselteti magát. Nőnap alkalmából női tagjainknak kedveskedtünk virággal, valamint Karácsonykor minden tagunk csekély ajándékot kapott. A nagyközségben megtartott ágazati rendezvényeken rendszeresen megjelentünk, ott voltunk például a március 15-i koszorúzáson, a Radetzky emléktábla megkoszorúzáson, október 23-i ünnepségen, de emlékezetes program volt a májusi pörköltfőző verseny is, ahol elhoztuk a 3. helyezést. Napi szinten tartják a csoportvezetők a kapcsolatot a körzetükbe tartozó tagokkal, segítjük egymást mindenben, ami erőnkből kitelik. Van, akinek a bevásárlás segítség, van, akinek a kerti munkában van szüksége a segítő kezekre. Tevékenységünket 2013-ban is folytatjuk, változatlan lendülettel és kitartással. Tárnok, március 13. Mozgáskorlátozottak Tárnoki Közhasznú Egyesülete Felkérünk minden intézményt, szervezetet és olvasóinkat hogy aktuális híreiket, felhívásaikat és programjaikat tartalmazó írásaikat a közlendő fényképekkel együtt elektronikus adathordozón (floppy, CD) adják le az önkormányzat titkárságán Cseresnyés Attila felelős szerkesztő részére. Elküldhetik ben is a tarnok.hu vagy Szolnoki Gábor polgármester részére a hu címre. Felhívjuk a vállalkozók és hirdetőink figyelmét is, hogy lapunk már havonta jelenik meg, példányszámát pedig 3700-ra emeltük, terjesztését pedig díjmentessé tettük. Amennyiben vállalkozásukat, szolgáltatásaikat hirdetni szeretnék, hívják Cseresnyés Attila felelős szerkesztőt a 06 (20) telefonszámon vagy juttassák el hirdetéseiket a fenti címekre. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy félreteszünk minden egyes példányszámból az önkormányzat titkárságán, így további igényeket is ki tudunk elégíteni, illetve tudunk adni azoknak, akik valamilyen okból nem jutottak egy-egy példányszámhoz. Szerkesztőség

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2008. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 1 Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án 17,30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán a Petőfi Rendezvény-és Faluházban. Jelen vannak: Kovács

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága 2010. szeptember 22-i ülésének jegyzőkönyve 9/2010. (IX.22.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata vízjogi engedéllyel nem rendelkező

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG ÖNKORMÁNYZAT Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG Közmeghallgatás keretében adtak tájékoztatást a BÁCSVÍZ Zrt. vezető szakemberei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-283/2014 ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006 február 13-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde udvari játékainak átalakítása, pótlása Előadó: Igmándyné Hebling

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS ÓBUDAI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS ÓBUDAI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS ÓBUDAI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Beszerző intézmény neve és címe: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (1033 Budapest, Fő tér 3.) Település/Ország: Budapest

Részletesebben

Szennyvízcsatornázás Csepelen Lakossági fórum 2012. június 21.

Szennyvízcsatornázás Csepelen Lakossági fórum 2012. június 21. Szennyvízcsatornázás Csepelen Lakossági fórum 2012. június 21. Elindult a csepeli szennyvízcsatornázás! ÍGÉRETEK HELYETT CSELEKVÉS! Uniós támogatásból megoldódik az évtizedek óta húzódó szennyvízprobléma,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 56/2012. (VII.30.) számú BKt. határozat Pályázat benyújtásáról a Szociális földprogramok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről Ó z d, 2015. február 19. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke Egyesületünk rövid bemutatása: 1906-ban Ózdon épült fel Közép-Európa

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó 2013. január 1-jétől megkezdte működését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatala Székhelye: 3870 Edelény, Borsodi út 26. Szervezeti felépítése és címe:

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁJUS 26-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1385-4/2015/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzati

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja TANÚSÍTVÁNY Gyula Város Önkormányzata (képviselő-testület, polgármester, bizottságok, részönkormányzat)/polgármesteri Hivatala által 2012. évben nyújtott működési és fejlesztési támogatásokról Az államháztartás

Részletesebben

2017. évi éves fejlesztési terv

2017. évi éves fejlesztési terv ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2017. évi éves fejlesztési terv Elfogadva: a 33/2017. (III.30.) Kt. határozattal I. BEVEZETÉS Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja TANÚSÍTVÁNY Gyula Város Önkormányzata (képviselő-testület, polgármester, bizottságok, részönkormányzat)/polgármesteri Hivatala által 2012. évben nyújtott működési és fejlesztési támogatásokról Az államháztartás

Részletesebben

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve Január 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi előzetes beszerzési terve 2.

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 2. Biztonságos szociális ellátás fenntartása Helyi házi szociális gondozás munkakörülményeinek javítása - gépjármű csere 3. Infrastruktúra állapotának javítása Polgármesteri

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én megtartott nyilvános

Részletesebben

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL könyvéből: 1/2013.(I.10.)sz. képviselőtestületi határozat: 1. A képviselő-testület Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Tisztelt Oktatási Bizottság! Az Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 2011 április 5-én Biatorbágyi Ökumenikus Iskoláért című beadványban fordul Biatorbágy Város Önkormányzatához. A város képviselőtestülete

Részletesebben

Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke TDM Nonpr

Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke TDM Nonpr VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2016. Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2014. szeptember 4. A Kormány a közfoglalkoztatással

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi éves fejlesztési terv

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi éves fejlesztési terv ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. évi éves fejlesztési terv 3 I. BEVEZETÉS Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi Éves Fejlesztési Terve a 2014-2019.

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 5283/2016. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2015

Közhasznúsági melléklet 2015 Adószám: 21893335-2-11 Cégbíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 11-09-013060 A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2500 Esztergom, Imaház utca 2/a.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2015 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Tárgy: A Települési Pályázati és Fejlesztési Alapra beérkezett

Részletesebben

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014.

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. Dévaványai Folkműhely Egyesület Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. A Dévaványai Folkműhely Egyesület 2013. augusztus 12-én alakult azzal acéllal, hogy az alapszabályában lefektetett

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző A polgármesteri beszámolót Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET utca 2.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET utca 2. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET utca 2. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben