10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról"

Átírás

1 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2011. (III. 1.) ) rektori utasítással sal egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról BUDAPEST 2009 (2011. január j 1. napjával hatályos változat H-1149 Budapest, Buzogány utca 11-

2 A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény, valamint a Budapesti Gazdasági Főiskola Foglalkoztatási követelményrendszerének rendelkezései alapján a Budapesti Gazdasági Főiskolán (továbbiakban: Főiskola) alkalmazandó munkaügyi tárgyú iratminták és nyomtatványok egységes alkalmazása céljából az alábbi rektori utasítást bocsátom ki. Az utasítás hatálya 1. Az utasítás hatálya kiterjed a Főiskola valamennyi szervezeti egységére és a Főiskola valamennyi alkalmazottjára, valamint az utasítás kifejezett rendelkezése esetén a Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személyekre is. Az utasítás alkalmazási köre 2. Az utasításban szereplő iratminták és nyomtatványok alkalmazása valamennyi, az utasítás hatálya alá tartozó személy számára kötelező. 3. Az utasítás alkalmazása során figyelemmel kell lenni a Budapesti Gazdasági Főiskola Foglalkoztatási követelményrendszerében foglalt szabályokra, valamint a központi bér- és munkaügyi, továbbá a kari bérgazdálkodási és HR feladatokkal összefüggő munkafolyamatokról szóló 8/2008. ( ) rektori utasítás rendelkezéseire is. 4. Az utasításban szereplő iratmintákat és nyomtatványokat minden esetben értelemszerűen kell kitölteni. Hatályba léptető és záró rendelkezések 5. (1) Az utasítás november 9. napjával lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni. (2) Az utasítás hatályba lépésével egyidejűleg a központi bér- és munkaügyi, továbbá a kari bérgazdálkodási és HR feladatokkal összefüggő munkafolyamatokról szóló 8/2008. ( ) rektori utasítás 1-4. számú melléklete hatályát veszíti. Budapest, november 9. Sándorné dr. Kriszt Éva rektor

3 Mellékletek: I. A közalkalmazotti jogviszony létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos iratminták, nyomtatványok Közalkalmazotti jogviszony létesítésével kapcsolatos iratminták I.1 Pályázati formanyomtatvány 7 I.2 Felvételi lap (közalkalmazott kinevezéséhez) 9 I.3 Belépő lap (közalkalmazott kinevezéséhez) 11 I.4 Közalkalmazotti jogviszony beszámítása 13 I.5 Nyilatkozat személyes adatkezeléshez 14 I.6 Közalkalmazotti jogviszony létesítése határozatlan időre oktató 15 I.7 Közalkalmazotti jogviszony létesítése határozatlan időre egyéb közalkalmazott 17 I.8 Közalkalmazotti jogviszony létesítése határozott időre oktató 19 I.9 Közalkalmazotti jogviszony létesítése határozott időre egyéb közalkalmazott 21 I.10 Tájékoztató az Mt. 76. (7) bekezdése alapján (kinevezés melléklete) 23 Munkaköri leírás I.11 a Főiskola oktatói számára 24 I.12 a Főiskola egyéb közalkalmazottai számára 27 I.13 Titoktartási nyilatkozat 30 Intézmény működési feltételei meglétének mérlegeléséhez adott nyilatkozat I.14 Az Intézmény működési feltételei meglétének mérlegeléséhez adott oktatói, kutató, tanári nyilatkozat 31 I.15 Az Intézmény működési feltételei meglétének mérlegeléséhez adott oktatói, kutató, tanári nyilatkozat visszavonása 32 I.16 Nyilatkozat munkavégzésre irányuló további jogviszonyokról és az oktatói összeférhetetlenségről 33 A közalkalmazotti jogviszony módosítása I.17 Kinevezés módosítás határozott idejű jogviszony határozatlan idejűvé módosítása 35 I.18 Kinevezés módosítás egyetemi/főiskolai tanári/docensi munkakörbe való átsorolás 36 I.19 Átsorolás 38 I.20 Kinevezés módosítás Megállapodás belső áthelyezésről 39 A közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése I.21 Közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése 41 I.22 Közalkalmazotti jogviszony lemondással történő megszüntetése 42 I.23 Közalkalmazotti jogviszony rendkívüli lemondással történő megszüntetése 43 I Tájékoztató munkakör-felajánlási lehetőség igénybevételéről 44 I Tájékoztató munkakör felajánlásáról 45 I Közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetése 46 I.25 Megállapodás áthelyezés 48 I.26 Kilépő közalkalmazott leszerelési lapja 49 I.27 Intézkedés közalkalmazott kilépése esetén 50 II. A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos egyéb iratminták, nyomtatványok II.1.1 Munkáltatói igazolás 52 II.1.2. Munkáltatói igazolás Hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakör betöltéséről 53 II.1.3. Munkáltatói igazolás Munkakör betöltéséről, gyakorlat meglétéről 54 II.2 Adatlap külföldiek magyarországi munkavállalásához és adókötelezettség, vagy mentesség megállapításához 55 3

4 II.3 Megállapodás többletfeladat elvégzésére kereset-kiegészítés megfizetésére 56 II.4 Megállapodás határozott időre szóló illetménykiegészítés megfizetésére 57 II.5 Megállapodás határozatlan időre szóló illetménykiegészítés megfizetésére 58 II.6 Megállapodás egyszeri illetménykiegészítés megfizetésére 59 II.7 Megállapodás illetménykiegészítés megfizetésére a Főiskola érdekeltégi és ösztönzési szabályzata alapján 60 II.8 Teljesítésigazolás célprémium kifizetéséhez 61 II.9 Megállapodás rendkívüli munkavégzés átalány megfizetésére 62 II.10 Teljesítésigazolás kereset-kiegészítéshez/ rendkívüli munkavégzés átalányhoz 63 II.11 Értesítés helyettesítés elrendeléséről 64 II.12 Teljesítésigazolás helyettesítési díj kifizetéséről 65 II.13 Tanulmányi szerződés 66 II.14 Megállapodás alkotói szabadság kiadásáról 68 II.15 Megállapodás a Professor Emeritus/ Emerita (továbbiakban együtt: Professor Emeritus) címmel járó juttatásokról és feladatokról 70 II.16 Megállapodás külföldi tanulmányúton való részvételről 72 II.17 Megállapodás fizetés nélküli szabadság igénybevételéről külföldi munkavállalás céljából 74 II.18 Minősítési lap nem oktató, nem kutató munkakörben foglalkoztatottak számára 75 II.19 Minősítési lap oktató, kutató munkakörben foglalkoztatottak számára 77 II.20 Közalkalmazotti jogviszonnyal járó címek adományozására vonatkozó formanyomtatvány 79 III. A fegyelmi eljárás megindításával, lefolytatásával kapcsolatos iratminták, nyomtatványok III.1 A fegyelmi eljárás megindítása 81 III.2 Vizsgálóbiztos kijelölése 82 III.3 Fegyelmi Tanács elnökének kijelölése 83 III.4 Fegyelmi tanácsi tag kijelölése 84 III.5 Értesítés fegyelmi ügyben való meghallgatásról 85 III.6 Értesítés fegyelmi tárgyalás időpontjáról 86 III.7 Értesítés fegyelmi tárgyalás időpontjáról 87 III.8 Értesítés fegyelmi tárgyalás időpontjáról 88 III.9 Fegyelmi határozat 89 III.10 Fegyelmi határozat (felmentő) 91 III.11 Fegyelmi határozat (fegyelmi eljárás megszüntetéséről) 92 IV. A vezetői megbízással kapcsolatos iratminták, nyomtatványok IV.1 Megbízás magasabb vezetői, illetve vezetői beosztás ellátására 94 IV.2 Magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás visszavonása 95 IV.3 Nyilatkozat magasabb vezető, valamint vezető beosztású közalkalmazottnak az összeférhetetlenség feltételeinek kizárásáról 96 V. Megbízási szerződéssel kapcsolatos iratminták, nyomtatványok V.1 Megbízási szerződés 98 V.2 Megbízási szerződés oktatói tevékenységhez 101 V.3 Megbízási szerződés adószámmal rendelkező magánszemélyek (szellemi szabadfoglalkozásúak) esetére 104 V.4 Megbízási szerződés egyéni vállalkozóval vagy gazdálkodó szervezettel 107 V.5 Teljesítésigazolás megbízási szerződéshez (V.1 megbízási szerződéshez) 111 V.6 Teljesítésigazolás megbízási szerződéshez (V.2 megbízási szerződéshez oktatási tevékenység esetén) 112 V.7 Elszámolás nyilvános előadás tartásáról, előadás megtartásáról, gyakorlat vezetéséről, dolgozat javításáról, vizsgafelügyeletről 113 4

5 VI. Felhasználási szerződéssel kapcsolatos iratminták, nyomtatványok VI.1 Felhasználási szerződés szerzői jogvédelem alá tartozó mű kiadására nem munkaviszony keretében, nem munkaköri kötelezettség körében 115 VI.2 Felhasználási szerződés szerzői jogvédelem alá tartozó szoftver felhasználására és a szerzők díjazására nem munkaviszony keretében, nem munkaköri kötelezettség körében 120 VI.3 Felhasználási szerződés egyszeri nyilvános előadás megtartására 126 VI.4 Felhasználási szerződés szerzői jogvédelem alá tartozó tanulmány írására, szakfordítás, alkotó szerkesztői munka végzésére, példatár, szöveggyűjtemény, munkafüzet, segédanyag összeállítására 129 VI.5 Nyilatkozat kézirat átvételéről 132 VI.6 Nyilatkozat mű elfogadásáról 133 VI.7 Teljesítésigazolás (felhasználási szerződésekhez) 134 VII. További iratminták VII.1.1. Hallgatói munkaszerződés 136 VII.1.2. Belépő lap (hallgatói munkaszerződés kötése esetén) 138 VII.2 Tiszteletdíjas szerződés 140 VII.3 Nyilatkozat munkavédelmi-tűzvédelmi oktatásról 142 VII 4 Kérelem illetményelőleg kifizetéséhez 143 VII 5 Szabadság ütemterv 144 VII.6 Értesítés garantált bérminimum változásról 145 5

6 I. A közalkalmazotti jogviszony létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos iratminták 6

7 I. 1 A pályázati kiírás kötelező tartalmi elemei (formanyomtatvány) I. A pályázat kiírójára vonatkozó adatok: A pályázatot kiíró szervezeti egység neve, címe A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve A betöltendő munkakört tekintve a közvetlen felettes neve A pályázati kapcsolattartó neve, telefonszáma II. Nyilatkozat arról, hogy az alkalmazás milyen keret terhére történik A centralizált rektori keret terhére A decentralizált létszámkeret terhére 1 III. A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok 1. A munkakör megnevezése: 2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetői megbízás megnevezése: 3. A vezetői megbízás szintje (vezető/magasabb vezető): 4. A munkavégzés helye (intézmény megjelölése): 5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni: 6. A próbaidő mértéke: 7. A munkakör betölthetőségének időpontja: 8. A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott): 9. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős): 10. Vezetői megbízás esetén a megbízás időtartama (tól-ig): 11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok felsorolása: 12. A munkakör betöltője irányítása alá tartozó személyek száma, szervezeti egység megnevezése A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése: 14. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat: 15. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt nyelvtudás szintje, nyelvvizsga típusa: 16. A munkakör betöltéséhez elvárt informatikai rendszerismeret: 17. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat: 1 A megfelelő rész aláhúzandó 7

8 18. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez előnyt jelentő nyelvtudás szintje, nyelvvizsga típusa: 19. A munkakör betöltéséhez előnyt jelentő informatikai rendszerismeret: 20. Egyéb feltételek/előnyök a munkakör betöltéséhez: 21. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa: 22. A munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje: 23. A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat: 24. A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák: 2 IV A munkakörre kiírandó pályázat adatai 1. A NKI honlapján való publikálásnak a kért dátuma 3 2. A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása: 3. A pályázat benyújtásának határideje (év, hó, nap): 4. A pályázat benyújtásának módja 5. A pályázat benyújtásának feltételei 6. A pályázat elbírálásának határideje (év, hó, nap): 7. A pályázat elbírálásának módja, rendje: 8. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje (a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való közzétételen kívül): 9. pályázat elektronikusan történő benyújtása esetén az annak fogadására kijelölt munkatárs neve: Dátum:, 20. Ellenjegyzem:.. a munkáltatói jogkör gyakorlója rektor 4 gazdasági ellenjegyző A főtitkár tölti ki: 1. Az adatlap megküldésének dátuma: 20 év hó. nap 2. A munkakör betöltésének dátuma: 20 év hó. nap 3. A pályáztatási eljárás eredménytelen eltelte esetén a pályázati felhívás levételének időpontja: 20 év hó. nap 2 A 3. pont kitöltése csak a 2. pont kitöltése esetén kötelező. A 4. pont kitöltése csak akkor kötelező, ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja. 3 A beküldéstől számított három munkanapnál rövidebb nem lehet. 4 Amennyiben a munkakör betöltése a centralizált rektori keret terhére történik. 8

9 1149 Budapest, Buzogány u. 11- ikt.sz.: I.2 Felvételi adatlap (közalkalmazott kinevezéséhez) 1. Közalkalmazott azott neve: 2. A foglalkoztatás időtartama: 20. év... hó napjától határozatlan időre vagy: 20.. év... hó. napjától év.... hó napjáig határozott időre a) Helyettesítés esetében a helyettesítendő munkatárs neve: munkahelye:.. munkaköre:.. b) Üres álláshely, illetve kilépett közalkalmazott neve:. munkahelye:.. munkaköre:.. c) Meghatározott feladat elvégzése esetén tén: (feladat meghatározása) 3. Munkaköre: Munkahelye: Témaszám:. Kerettípus:. 6. Próbaidő (min.3 hó, max. 4 hó):...hó 7. Munkaidő: havi.óra 8. Közalkalmazotti jogviszony beszámítása nyomtatvány alapul vételével 5 : Fizetési osztály: Fizetési fokozat: Illetmény, és pótlékok: Alapilletmény 6 : Garantált:..Ft Garantálton felüli:.. Ft Pótlékok (pótlékalap %-ában):. Ft Nyelvpótlék (pótlékalap %-ában):.... Ft.....nyelv középfokú felsőfokú....nyelv középfokú felsőfokú Kereset-kiegészítés Feladat:.... Témaszám: Ft Feladat:.... Témaszám: Ft Feladat:.... Témaszám:... Ft Illetmény-kiegészítés Célja:.... Témaszám: Ft Célja:.... Témaszám: Ft 5 Oktatók esetében csak a fizetési fokozat töltendő ki. 6 A Kjt. vonatkozó rendelkezései értelmében, amennyiben a Kjt-ben garantált illetménynél magasabb illetmény kerül megállapításra közalkalmazotti jogviszony létesítésénél, abban az esetben a közalkalmazottat egy év elteltével minősíteni kell. Garantált illemtényen felüli illetménye maradhat, amennyiben legalább alkalmas vagy kiválóan alkalmas minősítést kap. 9

10 Figyelembe vehető további szakképesítés illetményemelésnél: Megnevezése: Hasznosításának szorzója % Illetmény összesen: Ft 9. Ftv. 91. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően oktatói követelmények teljesítésének t ütemezése: PhD. képzés megkezdése: Doktorjelölti jogviszony kezdete: PhD. fokozat megszerzése: Egyéb megjegyzések: Budapest, 20.. Engedélyezem:. Munkáltatói jogkör gyakorlója 10

11 1149 Budapest, Buzogány u. 11- I.3 Belépő lap (közalkalmazott kinevezéséhez) Családi és utónév: Születési név: Állampolgársága:.. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... Személyi igazolvány szám.. Családi állapota:... (mellékelni kell az érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya fénymásolatát) Állandó lakcím:.. Tartózkodási hely: Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:... TAJ szám:. Adóazonosító jele:... Telefonszám (vezetékes, mobil): m... (mellékelni kell a lakcím, TAJ, és ADÓ-kártyák fénymásolatát) Gyermek neve:...,, születési hely idő:. Gyermek neve:...,, születési hely idő:. Gyermek neve:,, születési hely idő:.. Bankszámlaszáma:... (mellékelni kell a számlaszám fénymásolatát!) Magánnyugdíjpénztár tag: IGEN NEM Magánnyugdíjpénztár neve:... (mellékelni kell a záradékolt Belépési nyilatkozatot )(Kitöltendő a TB-nyugdíjrendszerbe történő visszalépés esetén is után magán-nyugdíjpénztár tag maradok: IGEN NEM IGEN válasz esetén mellékelni kell a Nyilatkozat a magán-nyugdíjpénztári tagsági jogviszony fenntartásáról másolati példányát. Önkéntes nyugdíjpénztár tag: IGEN NEM Önkéntes nyugdíjpénztár neve: Munkáltatói hozzájárulást kérem: IGEN NEM Önként vállalt tagdíj fizetését kérem:.. Ft összegben, béremből történő levonással (mellékelni kell a záradékolt Belépési nyilatkozatot ) Egészségpénztár neve:.. Önként vállalt tagdíj fizetését kérem:... Ft összegben, béremből történő levonással (mellékelni kell a záradékolt Belépési nyilatkozatot ) Szakszervezeti tag-e? IGEN NEM Ha igen, szakszervezet megnevezése:.. Étkezési utalványt.,-ft összegben biztosít a munkáltató. Nyugdíj törzsszáma: Nyugdíj fajtája: saját jogú nyugellátás (öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj) hozzátartozói nyugellátás (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugellátás) Nyugdíj folyósításának kezdete: Pályakezdő: IGEN NEM START kártyával rendelkezem IGEN NEM (mellékelni kell a kártya fénymásolatát) 11

12 A fentieken kívül a belépéshez szükséges okiratok, igazolások beszerzése a közalkalmazotti jogviszony létesítése előtt: Előző munkahely által kiadott igazolások: EREDETI PÉLDÁNYBAN CSATOLVA (Adó adatlap, Munkáltatói jogviszony igazolás, OEP jövedelem-igazolás, Egyéni járulékigazolás, Igazolvány a biztosítási jogviszonyról, és az egészségbiztosítási ellátásokról) Előző munkáltatói, közalkalmazotti, közszolgálati igazolások, egyéni vállalkozó, és jogviszonyhoz nem köthető ellátásokról szóló igazolások. (esetleg Munkakönyv) Képzettséget, végzettséget igazoló eredeti okmányok Csatolandó továbbá: Hatósági erkölcsi e bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi) Orvosi igazolás alkalmassági vizsgálatról (üzemorvos tölti ki) Munkavédelmi oktatást igazoló nyilatkozat Tűzvédelmi oktatást igazoló nyilatkozat További jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló igazolása, ha rendelkezik legalább 36 órás munkajogviszonnyal Összeférhetetlenségi nyilatkozat Titoktartási nyilatkozat Oktatók esetében az intézmény működési feltételei meglétének mérlegeléséhez tett tt nyilatkozat Kelt, 20.. belépő közalkalmazott aláírása.. Átadó kari HR ügyintéző Átvevő központi munkaügyi ügyintéző Közalkalmazott tölti ki, kari HR ügyintéző irányításával Kari HR ügyintéző előkészíti a munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás valamint az orvosi alkalmassági vizsgálat bizonylatait, melyet a belépő közalkalmazott rendelkezésére bocsát ügyintézés céljából. 12

13 1149 Budapest, Buzogány u. 11- Név:. részére I.4 Közalkalmazotti jogviszony beszámítása Kinevezésének időpontjától évi hó.. napjától az Ön által eredeti okmányokkal igazolt korábbi munkaviszonyaiból, jogviszonyaiból közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek ismerem el a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján az alábbiakat. 1. A Kjt a alapján a felmentési idő mértéke és a jubileumi jutalomra jogosultság szempontjából az alábbi jogviszonyok időtartamát számítom be: Munkáltató megnevezése kezdete vége év hó nap Összesen: Felmentési idő, és jubileumi jutalom szempontjából a közalkalmazotti jogviszony kezdete:. 2. A Kjt a és 87. (3) bekezdése alapján a fizetési fokozatba sorolás szempontjából az alábbi jogviszonyok időtartamát számítom be: Munkáltató megnevezése kezdete vége év hó nap Összesen: Fizetési fokozatba sorolás szempontjából a közalkalmazotti jogviszony kezdete:.. Budapest,. évi.. hó... napján P.H... Munkáltatói jogkört gyakorló 13

14 1149 Budapest, Buzogány u. 11- I. 5 Nyilatkozat személyes adatkezeléshez Alulírott (születési hely, idő,.. a.n.:.) hozzájárulok, hogy munkavégzésre irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges eredeti dokumentumaimról a Budapesti Gazdasági Főiskola Bér- és Munkaügyi Osztályának munkatársa másolatot készítsen, egyben hozzájárulok személyes adataim foglalkoztatásomhoz szükséges kezeléséhez. Budapest, 20.. Közalkalmazott 14

15 1149 Budapest, Buzogány u ikt.sz.: I.6 Kinevezés (határozatlan időre - oktató, kutató) A közalkalmazott neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Állandó lakcíme: Adóazonosító száma: TAJ száma: 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21., valamint a felsőoktatásról szóló (Ftv.) évi CXXXIX. törvény 97. (1) a) pontja alapján kinevezem Önt.. napjának hatályával, határozatlan időre munkakörbe a BGF Kar.. munkahelyre. 2. A munkáltatói jogkört gyakorló vezetője: 3. Beosztása:.. 4. Munkaideje: évi/heti/napi/havi. 5. Próbaidő tartama:... 7 Vagy: Felek a 21/A. (4) bekezdése alapján próbaidőt nem kötnek ki Közalkalmazotti jogviszonyának időtartamába kinevezésének időpontjától a bemutatott eredeti okmányokat figyelembe véve korábbi munkaviszonyaiból beszámítok a kinevezés mellékletében foglalt intézkedéssel: a) a Kjt. 87/A. alapján a felmentési idő mértéke és a jubileumi jutalomra jogosultság szempontjából évet, hónapot,... napot figyelembe véve közalkalmazotti jogviszonyának kezdő időpontját.. napjában állapítom meg. b) a Kjt a, 87/A. (3) bekezdése alapján a fizetési fokozatba sorolás szempontjából.. évet,.. hónapot,. napot figyelembe véve közalkalmazotti jogviszonyának kezdő időpontját. napjában állapítom meg. (oktatói bérezés) A következő magasabb fizetési fokozatba lépés időpontja:.év hó.napja. 7. Besorolom Önt iskolai végzettségét, szakképzettségét (általános iskola, középiskola, középiskolai érettségi, OKJ szakképesítését, főiskolai, egyetemi, PhD fokozat) a Kjt. 64. alapján beszámított közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejét figyelembe véve a Kjt. 79/D. -a alapján a. fizetési fokozatba (oktatói besorolás). 7 A Kjt. és a FKR. rendelkezései értelmében három hónap próbaidő kikötése kötelező. 8 Kjt. 21/A. (4) Nem kell próbaidőt megállapítani - kivéve, ha a közalkalmazotti jogviszony a 22. (16) bekezdése szerint szűnt meg, és az újabb közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a gyakornoki idő kikötése kötelező - a) áthelyezés, b) meghatározott munka elvégzésére vagy feladat ellátására szóló határozott idejű kinevezés, illetve c) azonos felek közötti újabb kinevezés esetén. 15

16 Havi illetményét a következők szerint állapítom meg: Kjt. szerinti garantált illetménye Ft Illetménynövekedése (Kjt. 66. (2)-(3) bek.) Ft Garantált illetmény összesen: Ft Garantált összegen felüli illetmény Ft Illetmény összesen: Ft Illetménypótlékok: mértéke % mértéke % mértéke % Ft Ft Ft Összes járandóság: Ft Amennyiben Munkáltató a Közalkalmazott részére garantált illetményen felüli illetményt állapít meg, a Munkáltató egy év elteltével a Közalkalmazottat minősíteni köteles. 8. A Közalkalmazott a munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket az Ftv. 87. és 91. -ában, valamint a BGF Foglalkoztatási követelményrendszerében új munkakörének megfelelően a. munkakörre meghatározott követelmények szerint köteles teljesíteni. A Foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározott követelmények közül az alábbi határidőket kell teljesítenie 9 : PhD-képzés megkezdése: 20 ig PhD abszolutórium megszerzése: 20. ig Doktorjelölti jogviszony létesítése: 20. ig PhD fokozat megszerzése: 20. ig 9. Felhívom a figyelmét a felsőoktatásról szóló törvény alábbi rendelkezésére: Felmentéssel a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározottakon túl az oktatói munkakörben történő foglalkoztatása megszüntethető, amennyiben a) nem teljesítette a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottakat, b) az intézet vezetője a tanítási időre eső munkavégzést két félév átlagában legalább ötven százalékában nem tudja biztosítani, c) nem teljesítette azokat a munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket, amelyeket jelen kinevezési okmányban az Ön részére előírtam. 10. Az Mt. 76. (1) bekezdésében meghatározottakról szóló tájékoztató jelen kinevezés elválaszthatatlan részét képező mellékletben található. 11. Munkáltató tájékoztatja Közalkalmazottat, hogy a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok alapján köteles a Munkáltató üzleti titkát megőrizni. 12. A kinevezésben nem szabályozott kérdésekben a Kjt., az Mt., a Budapesti Gazdasági Főiskola foglalkoztatási követelményrendszere, valamint a Budapesti Gazdasági Főiskola további szabályzatainak a rendelkezései irányadóak. Közalkalmazott a fentiekben megfogalmazottak ellen a Mt alapján az intézkedés közlésétől számított 30 napon belül keresetlevelet nyújthat be az illetékes munkaügyi bírósághoz. Budapest, 20 PH. Kinevezésemet elfogadom.... Munkáltató... Közalkalmazott Ellenjegyzem: a bérkeret rendelkezésre áll 9 Abban az esetben a kinevezés része, amennyiben az oktató PhD fokozattal még nem rendelkezik, egyébként törlendő. 16

17 1149 Budapest, Buzogány u. 11- ikt.sz.: I.7 Kinevezés (határozatlan időre egyéb közalkalmazott) A közalkalmazott neve Születési neve Születési hely, idő Anyja neve Állandó lakcíme Adóazonosító száma TAJ száma: 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21. alapján kinevezem Önt.. napjának hatályával, határozatlan időre.. munkakörbe a BGF. Kar.. munkahelyre. A kinevezéssel egyidejűleg a felek hónap próbaidőben állapodnak meg. 10 Vagy: Felek a 21/A. (4) bekezdése alapján próbaidőt nem kötnek ki. 11 Gyakornoki ideje: 12 A gyakornoki idő alatt a szakmai vezetője: 2. A munkáltatói jogkört gyakorló vezetője:. 3. Munkaideje: évi/heti/napi/havi: 4. Besorolom Önt iskolai végzettségét, szakképzettségét, (általános iskola, szakmunkásképző iskola, középiskola, középiskolai érettségi, OKJ szakképesítését, főiskola, egyetemi) a Kjt alapján beszámított közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejét figyelembe véve a. fizetési osztály.. fizetési fokozatába. A következő magasabb fizetési fokozatba lépésének időpontja:.. napja. 5. Havi illetményét a következők szerint állapítom meg: Kjt. szerinti garantált illetménye Ft Illetménynövekedése (Kjt. 66. (2)-(3) bek.) Ft Garantált illetmény összesen: Ft Garantált összegen felüli illetmény Ft Illetmény összesen: Ft Illetménypótlékok: mértéke % mértéke % mértéke % Ft Ft Ft Összes járandóság: Ft 10 A Kjt. és a FKR. rendelkezései értelmében három hónap próbaidő kikötése kötelező. 11 Kjt. 21/A: (4) Nem kell próbaidőt megállapítani - kivéve, ha a közalkalmazotti jogviszony a 22. (16) bekezdése szerint szűnt meg, és az újabb közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a gyakornoki idő kikötése kötelező - a) áthelyezés, b) meghatározott munka elvégzésére vagy feladat ellátására szóló határozott idejű kinevezés, illetve c) azonos felek közötti újabb kinevezés esetén. 12 Amennyiben az jogszabály alapján kötelező. A gyakornoki idő meghatározása szempontjából a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének ellátásával a tanári és tudományos kutatói munkakörök függnek össze. 17

18 Amennyiben Munkáltató a Közalkalmazott részére garantált illetményen felüli illetményt állapít meg, a Munkáltató egy év elteltével a Közalkalmazottat minősíteni köteles. 6. Közalkalmazotti jogviszonyának időtartamába kinevezésének időpontjától a bemutatott eredeti okmányokat figyelembe véve korábbi munkaviszonyaiból beszámítok a kinevezés mellékletében foglalt intézkedéssel: a) a Kjt. 87/A. alapján a felmentési idő mértéke és a jubileumi jutalomra jogosultság szempontjából évet, hónapot,.. napot figyelembe véve közalkalmazotti jogviszonyának kezdő időpontját... napjában állapítom meg. b) a Kjt a, 87/A. (3) bekezdése alapján a fizetési fokozatba sorolás szempontjából figyelembe véve közalkalmazotti jogviszonyának kezdő időpontját napjában állapítom meg. 7. Az Mt. 76. (1) bekezdésében meghatározottakról szóló tájékoztató jelen kinevezés elválaszthatatlan részét képező mellékletben található. 8. Munkáltató tájékoztatja Közalkalmazottat, hogy a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok alapján köteles a Munkáltató üzleti titkát megőrizni. 9. A kinevezésben nem szabályozott kérdésekben a Kjt., az Mt., a Budapesti Gazdasági Főiskola foglalkoztatási követelményrendszere, valamint a Budapesti Gazdasági Főiskola további szabályzatainak a rendelkezései irányadóak. 10. Közalkalmazott a fentiekben megfogalmazottak ellen a Mt alapján az intézkedés közlésétől számított 30 napon belül keresetlevelet nyújthat be az illetékes munkaügyi bírósághoz. Budapest, 20 PH.... Munkáltató Kinevezésemet elfogadom. Ellenjegyzem:... Közalkalmazott a bérkeret rendelkezésre áll 18

19 1149 Budapest, Buzogány u. 11- ikt.sz.: I.8 Kinevezés (határozott időre - oktató, kutató) A közalkalmazott neve Születési neve Születési hely, idő Anyja neve Állandó lakcíme Adóazonosító száma TAJ száma: 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21. alapján kinevezem Önt.. év.. hó. napjától határozott időtartamra munkakörbe a BGF Kar.. munkahelyre. a) 13 helyettesítés céljából:.. b) meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására:..... c) prémiumévek programról szóló jogszabály által meghatározott esetekben:. d) egy alkalommal legfeljebb egy tanévre szóló egyetemi és főiskolai tanári, egyetemi és főiskolai docensi munkakör betöltésére (meghívott oktató). 2. A munkáltatói jogkört gyakorló vezetője: 3. Beosztása: 4. Munkaideje: évi/heti/napi/havi. 5. Próbaidő tartama: Vagy: Felek a 21/A. (4) bekezdése alapján próbaidőt nem kötnek ki. 15 Gyakornoki ideje: 16. A gyakornoki idő alatt a szakmai vezetője: 6. Közalkalmazotti jogviszonyának időtartamába kinevezésének időpontjától a bemutatott eredeti okmányokat figyelembe véve korábbi munkaviszonyaiból beszámítok a kinevezés mellékletében foglalt intézkedéssel: a) a Kjt. 87/A. alapján a felmentési idő mértéke és a jubileumi jutalomra jogosultság szempontjából évet, hónapot,... napot figyelembe véve közalkalmazotti jogviszonyának kezdő időpontját.. napjában állapítom meg. b) a Kjt a, 87/A. (3) bekezdése alapján a fizetési fokozatba sorolás szempontjából.. évet,.. hónapot,. napot figyelembe véve közalkalmazotti jogviszonyának kezdő időpontját. napjában állapítom meg (oktatói bérezés). A következő magasabb fizetési fokozatba lépésének időpontja: :.... napja. 13 A megfelelő rész aláhúzandó és kitöltendő. 14 A Kjt. és a FKR. rendelkezései értelmében három hónap próbaidő kikötése kötelező. 15 Kjt. 21/A: (4) Nem kell próbaidőt megállapítani - kivéve, ha a közalkalmazotti jogviszony a 22. (16) bekezdése szerint szűnt meg, és az újabb közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a gyakornoki idő kikötése kötelező - a) áthelyezés, b) meghatározott munka elvégzésére vagy feladat ellátására szóló határozott idejű kinevezés, illetve c) azonos felek közötti újabb kinevezés esetén. 16 Amennyiben az jogszabály alapján kötelező. A gyakornoki idő meghatározása szempontjából a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének ellátásával a tanári és tudományos kutatói munkakörök függnek össze. 19

20 7. Besorolom Önt iskolai végzettségét, szakképzettségét, (általános iskola, középiskola, középiskolai érettségi, OKJ szakképesítését, főiskolai, egyetemi, PhD fokozat) a Kjt. 64. alapján beszámított közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejét figyelembe véve a Kjt. 79/D. -a alapján a. fizetési fokozatába (oktatói besorolás). Havi illetményét a következők szerint állapítom meg: Kjt. szerinti garantált illetménye Ft Illetménynövekedése (Kjt. 66. (2)-(3) bek.) Ft Garantált illetmény összesen: Ft Garantált összegen felüli illetmény Ft Illetménypótlékok: mértéke % mértéke % mértéke % Illetmény összesen: Ft Összes járandóság: Ft Amennyiben Munkáltató a Közalkalmazott részére garantált illetményen felüli illetményt állapít meg, a Munkáltató egy év elteltével a Közalkalmazottat minősíteni köteles, kivéve ha a közalkalmazotti jogviszony létesítésére egy évnél rövidebb időre került sor. 8. A Közalkalmazott a munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket az Ftv. 87. és 91. -ában, valamint a BGF Foglalkoztatási követelményrendszerében új munkakörének megfelelően a. munkakörre meghatározott követelmények szerint köteles teljesíteni. A Foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározott követelmények közül az alábbi határidőket kell teljesítenie 17 : PhD-képzés megkezdése: 20. ig PhD abszolutórium megszerzése: 20. ig Doktorjelölti jogviszony létesítése: 20. ig PhD fokozat megszerzése: 20. ig 9. Felhívom a figyelmét a felsőoktatásról szóló törvény alábbi rendelkezésére: Felmentéssel a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározottakon túl az oktatói munkakörben történő foglalkoztatása megszüntethető, amennyiben a) nem teljesítette a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottakat, b) az intézet vezetője a tanítási időre eső munkavégzést két félév átlagában legalább ötven százalékában nem tudja biztosítani, c) nem teljesítette azokat a munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket, amelyeket jelen kinevezési okmányban az Ön részére előírtam. 10. Az Mt. 76. (1) bekezdésében meghatározottakról szóló tájékoztató jelen kinevezés elválaszthatatlan részét képező mellékletben található. 11. Munkáltató tájékoztatja Közalkalmazottat, hogy a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok alapján köteles a Munkáltató üzleti titkát megőrizni. 12. A kinevezésben nem szabályozott kérdésekben a Kjt., az Mt., a Budapesti Gazdasági Főiskola foglalkoztatási követelményrendszere, valamint a Budapesti Gazdasági Főiskola további szabályzatainak a rendelkezései irányadóak. Közalkalmazott a fentiekben megfogalmazottak ellen a Mt alapján az intézkedés közlésétől számított 30 napon belül keresetlevelet nyújthat be az illetékes munkaügyi bírósághoz. Budapest, 20 Kinevezésemet elfogadom. PH.... Munkáltató... Közalkalmazott Ellenjegyzem: a bérkeret rendelkezésre áll Ft Ft Ft 17 Abban az esetben a kinevezés része, amennyiben az oktató PhD fokozattal még nem rendelkezik, egyébként törlendő. 20

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2012. (III. 1.) rektori utasítással egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról BUDAPEST

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. A közszolgálati

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty.

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Budakörnyéki Közterület-felügyelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

1/2017. (I. 10.) számú kancellári utasítás

1/2017. (I. 10.) számú kancellári utasítás 1/2017. (I. 10.) számú kancellári utasítás az oktatói, kutatói munkát segítő és egyéb munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak 2017. évi béremeléséről Budapest, 2017 (Hatályos: 2017. január 10. napjától)

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Vaszary Kolos Kórház 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u főigazgatói (intézményvezetői) munkakör

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Vaszary Kolos Kórház 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u főigazgatói (intézményvezetői) munkakör PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 12. -a alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között.

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között. T-RTT S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157 telefonszámok: (06

Részletesebben

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez Útmutató a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez A költségtervet kizárólag 12 hónapra kalkulálva kell kitölteni! 1. Személyi juttatások A kutatócsoportnak az éves személyi juttatási kiadásaikat

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL BUDAPEST 2016. Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rektori

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM A Miskolc, 2015 Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 7.15. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM A A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 38/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban.

Részletesebben

(magánszemély, asszonyoknál leánykori név is)* (gazdasági társaság)* (intézmény)* (non profit szervezet)*

(magánszemély, asszonyoknál leánykori név is)* (gazdasági társaság)* (intézmény)* (non profit szervezet)* MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 4026 Debrecen, Kálvin tér 16., adószáma 19876182-2-09, bankszámlaszáma: 11738008-20011428, képviseli Dr. Bölcskei

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére.

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A Szendr i Hétszínvirág Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet A közalkalmazotti jogviszony id tartama: Határozatlan idej közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MAGASABB VEZETŐKJOGÁLLÁSÁVAL ÉS BÉREZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖZALKALMAZOTTI TÖRVÉNYBELI MÓDOSÍTÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MAGASABB VEZETŐKJOGÁLLÁSÁVAL ÉS BÉREZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖZALKALMAZOTTI TÖRVÉNYBELI MÓDOSÍTÁSOKRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59289/2009. CÍM: TÁJÉKOZTATÓ A MAGASABB VEZETŐKJOGÁLLÁSÁVAL ÉS BÉREZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖZALKALMAZOTTI TÖRVÉNYBELI MÓDOSÍTÁSOKRÓL

Részletesebben

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. (1) bekezdése, a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Pályázati felhívás. - Egy pályázó több szakmacsoportban, de maximum 15 szakképesítésben nyújthatja be pályázatát.

Pályázati felhívás. - Egy pályázó több szakmacsoportban, de maximum 15 szakképesítésben nyújthatja be pályázatát. Pályázati felhívás A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdet megyei Szakmai vizsgabizottsági tagi névjegyzékébe történő felvételre 1. A pályázati kiírás célja: A szakképzésről szóló,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk:

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk: Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4767) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, egyes, a felsőoktatás szabályozására

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez 1. Az ellátást kérelmező adatai: Név:. Születési név: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:..

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági

Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem 2005. évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági intézkedésekről A 2005. évi, mintegy 500 millió forint többletkiadás

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2011. (I. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben