10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról"

Átírás

1 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2011. (III. 1.) ) rektori utasítással sal egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról BUDAPEST 2009 (2011. január j 1. napjával hatályos változat H-1149 Budapest, Buzogány utca 11-

2 A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény, valamint a Budapesti Gazdasági Főiskola Foglalkoztatási követelményrendszerének rendelkezései alapján a Budapesti Gazdasági Főiskolán (továbbiakban: Főiskola) alkalmazandó munkaügyi tárgyú iratminták és nyomtatványok egységes alkalmazása céljából az alábbi rektori utasítást bocsátom ki. Az utasítás hatálya 1. Az utasítás hatálya kiterjed a Főiskola valamennyi szervezeti egységére és a Főiskola valamennyi alkalmazottjára, valamint az utasítás kifejezett rendelkezése esetén a Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személyekre is. Az utasítás alkalmazási köre 2. Az utasításban szereplő iratminták és nyomtatványok alkalmazása valamennyi, az utasítás hatálya alá tartozó személy számára kötelező. 3. Az utasítás alkalmazása során figyelemmel kell lenni a Budapesti Gazdasági Főiskola Foglalkoztatási követelményrendszerében foglalt szabályokra, valamint a központi bér- és munkaügyi, továbbá a kari bérgazdálkodási és HR feladatokkal összefüggő munkafolyamatokról szóló 8/2008. ( ) rektori utasítás rendelkezéseire is. 4. Az utasításban szereplő iratmintákat és nyomtatványokat minden esetben értelemszerűen kell kitölteni. Hatályba léptető és záró rendelkezések 5. (1) Az utasítás november 9. napjával lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni. (2) Az utasítás hatályba lépésével egyidejűleg a központi bér- és munkaügyi, továbbá a kari bérgazdálkodási és HR feladatokkal összefüggő munkafolyamatokról szóló 8/2008. ( ) rektori utasítás 1-4. számú melléklete hatályát veszíti. Budapest, november 9. Sándorné dr. Kriszt Éva rektor

3 Mellékletek: I. A közalkalmazotti jogviszony létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos iratminták, nyomtatványok Közalkalmazotti jogviszony létesítésével kapcsolatos iratminták I.1 Pályázati formanyomtatvány 7 I.2 Felvételi lap (közalkalmazott kinevezéséhez) 9 I.3 Belépő lap (közalkalmazott kinevezéséhez) 11 I.4 Közalkalmazotti jogviszony beszámítása 13 I.5 Nyilatkozat személyes adatkezeléshez 14 I.6 Közalkalmazotti jogviszony létesítése határozatlan időre oktató 15 I.7 Közalkalmazotti jogviszony létesítése határozatlan időre egyéb közalkalmazott 17 I.8 Közalkalmazotti jogviszony létesítése határozott időre oktató 19 I.9 Közalkalmazotti jogviszony létesítése határozott időre egyéb közalkalmazott 21 I.10 Tájékoztató az Mt. 76. (7) bekezdése alapján (kinevezés melléklete) 23 Munkaköri leírás I.11 a Főiskola oktatói számára 24 I.12 a Főiskola egyéb közalkalmazottai számára 27 I.13 Titoktartási nyilatkozat 30 Intézmény működési feltételei meglétének mérlegeléséhez adott nyilatkozat I.14 Az Intézmény működési feltételei meglétének mérlegeléséhez adott oktatói, kutató, tanári nyilatkozat 31 I.15 Az Intézmény működési feltételei meglétének mérlegeléséhez adott oktatói, kutató, tanári nyilatkozat visszavonása 32 I.16 Nyilatkozat munkavégzésre irányuló további jogviszonyokról és az oktatói összeférhetetlenségről 33 A közalkalmazotti jogviszony módosítása I.17 Kinevezés módosítás határozott idejű jogviszony határozatlan idejűvé módosítása 35 I.18 Kinevezés módosítás egyetemi/főiskolai tanári/docensi munkakörbe való átsorolás 36 I.19 Átsorolás 38 I.20 Kinevezés módosítás Megállapodás belső áthelyezésről 39 A közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése I.21 Közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése 41 I.22 Közalkalmazotti jogviszony lemondással történő megszüntetése 42 I.23 Közalkalmazotti jogviszony rendkívüli lemondással történő megszüntetése 43 I Tájékoztató munkakör-felajánlási lehetőség igénybevételéről 44 I Tájékoztató munkakör felajánlásáról 45 I Közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetése 46 I.25 Megállapodás áthelyezés 48 I.26 Kilépő közalkalmazott leszerelési lapja 49 I.27 Intézkedés közalkalmazott kilépése esetén 50 II. A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos egyéb iratminták, nyomtatványok II.1.1 Munkáltatói igazolás 52 II.1.2. Munkáltatói igazolás Hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakör betöltéséről 53 II.1.3. Munkáltatói igazolás Munkakör betöltéséről, gyakorlat meglétéről 54 II.2 Adatlap külföldiek magyarországi munkavállalásához és adókötelezettség, vagy mentesség megállapításához 55 3

4 II.3 Megállapodás többletfeladat elvégzésére kereset-kiegészítés megfizetésére 56 II.4 Megállapodás határozott időre szóló illetménykiegészítés megfizetésére 57 II.5 Megállapodás határozatlan időre szóló illetménykiegészítés megfizetésére 58 II.6 Megállapodás egyszeri illetménykiegészítés megfizetésére 59 II.7 Megállapodás illetménykiegészítés megfizetésére a Főiskola érdekeltégi és ösztönzési szabályzata alapján 60 II.8 Teljesítésigazolás célprémium kifizetéséhez 61 II.9 Megállapodás rendkívüli munkavégzés átalány megfizetésére 62 II.10 Teljesítésigazolás kereset-kiegészítéshez/ rendkívüli munkavégzés átalányhoz 63 II.11 Értesítés helyettesítés elrendeléséről 64 II.12 Teljesítésigazolás helyettesítési díj kifizetéséről 65 II.13 Tanulmányi szerződés 66 II.14 Megállapodás alkotói szabadság kiadásáról 68 II.15 Megállapodás a Professor Emeritus/ Emerita (továbbiakban együtt: Professor Emeritus) címmel járó juttatásokról és feladatokról 70 II.16 Megállapodás külföldi tanulmányúton való részvételről 72 II.17 Megállapodás fizetés nélküli szabadság igénybevételéről külföldi munkavállalás céljából 74 II.18 Minősítési lap nem oktató, nem kutató munkakörben foglalkoztatottak számára 75 II.19 Minősítési lap oktató, kutató munkakörben foglalkoztatottak számára 77 II.20 Közalkalmazotti jogviszonnyal járó címek adományozására vonatkozó formanyomtatvány 79 III. A fegyelmi eljárás megindításával, lefolytatásával kapcsolatos iratminták, nyomtatványok III.1 A fegyelmi eljárás megindítása 81 III.2 Vizsgálóbiztos kijelölése 82 III.3 Fegyelmi Tanács elnökének kijelölése 83 III.4 Fegyelmi tanácsi tag kijelölése 84 III.5 Értesítés fegyelmi ügyben való meghallgatásról 85 III.6 Értesítés fegyelmi tárgyalás időpontjáról 86 III.7 Értesítés fegyelmi tárgyalás időpontjáról 87 III.8 Értesítés fegyelmi tárgyalás időpontjáról 88 III.9 Fegyelmi határozat 89 III.10 Fegyelmi határozat (felmentő) 91 III.11 Fegyelmi határozat (fegyelmi eljárás megszüntetéséről) 92 IV. A vezetői megbízással kapcsolatos iratminták, nyomtatványok IV.1 Megbízás magasabb vezetői, illetve vezetői beosztás ellátására 94 IV.2 Magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás visszavonása 95 IV.3 Nyilatkozat magasabb vezető, valamint vezető beosztású közalkalmazottnak az összeférhetetlenség feltételeinek kizárásáról 96 V. Megbízási szerződéssel kapcsolatos iratminták, nyomtatványok V.1 Megbízási szerződés 98 V.2 Megbízási szerződés oktatói tevékenységhez 101 V.3 Megbízási szerződés adószámmal rendelkező magánszemélyek (szellemi szabadfoglalkozásúak) esetére 104 V.4 Megbízási szerződés egyéni vállalkozóval vagy gazdálkodó szervezettel 107 V.5 Teljesítésigazolás megbízási szerződéshez (V.1 megbízási szerződéshez) 111 V.6 Teljesítésigazolás megbízási szerződéshez (V.2 megbízási szerződéshez oktatási tevékenység esetén) 112 V.7 Elszámolás nyilvános előadás tartásáról, előadás megtartásáról, gyakorlat vezetéséről, dolgozat javításáról, vizsgafelügyeletről 113 4

5 VI. Felhasználási szerződéssel kapcsolatos iratminták, nyomtatványok VI.1 Felhasználási szerződés szerzői jogvédelem alá tartozó mű kiadására nem munkaviszony keretében, nem munkaköri kötelezettség körében 115 VI.2 Felhasználási szerződés szerzői jogvédelem alá tartozó szoftver felhasználására és a szerzők díjazására nem munkaviszony keretében, nem munkaköri kötelezettség körében 120 VI.3 Felhasználási szerződés egyszeri nyilvános előadás megtartására 126 VI.4 Felhasználási szerződés szerzői jogvédelem alá tartozó tanulmány írására, szakfordítás, alkotó szerkesztői munka végzésére, példatár, szöveggyűjtemény, munkafüzet, segédanyag összeállítására 129 VI.5 Nyilatkozat kézirat átvételéről 132 VI.6 Nyilatkozat mű elfogadásáról 133 VI.7 Teljesítésigazolás (felhasználási szerződésekhez) 134 VII. További iratminták VII.1.1. Hallgatói munkaszerződés 136 VII.1.2. Belépő lap (hallgatói munkaszerződés kötése esetén) 138 VII.2 Tiszteletdíjas szerződés 140 VII.3 Nyilatkozat munkavédelmi-tűzvédelmi oktatásról 142 VII 4 Kérelem illetményelőleg kifizetéséhez 143 VII 5 Szabadság ütemterv 144 VII.6 Értesítés garantált bérminimum változásról 145 5

6 I. A közalkalmazotti jogviszony létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos iratminták 6

7 I. 1 A pályázati kiírás kötelező tartalmi elemei (formanyomtatvány) I. A pályázat kiírójára vonatkozó adatok: A pályázatot kiíró szervezeti egység neve, címe A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve A betöltendő munkakört tekintve a közvetlen felettes neve A pályázati kapcsolattartó neve, telefonszáma II. Nyilatkozat arról, hogy az alkalmazás milyen keret terhére történik A centralizált rektori keret terhére A decentralizált létszámkeret terhére 1 III. A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok 1. A munkakör megnevezése: 2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetői megbízás megnevezése: 3. A vezetői megbízás szintje (vezető/magasabb vezető): 4. A munkavégzés helye (intézmény megjelölése): 5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni: 6. A próbaidő mértéke: 7. A munkakör betölthetőségének időpontja: 8. A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott): 9. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős): 10. Vezetői megbízás esetén a megbízás időtartama (tól-ig): 11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok felsorolása: 12. A munkakör betöltője irányítása alá tartozó személyek száma, szervezeti egység megnevezése A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése: 14. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat: 15. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt nyelvtudás szintje, nyelvvizsga típusa: 16. A munkakör betöltéséhez elvárt informatikai rendszerismeret: 17. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat: 1 A megfelelő rész aláhúzandó 7

8 18. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez előnyt jelentő nyelvtudás szintje, nyelvvizsga típusa: 19. A munkakör betöltéséhez előnyt jelentő informatikai rendszerismeret: 20. Egyéb feltételek/előnyök a munkakör betöltéséhez: 21. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa: 22. A munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje: 23. A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat: 24. A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák: 2 IV A munkakörre kiírandó pályázat adatai 1. A NKI honlapján való publikálásnak a kért dátuma 3 2. A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása: 3. A pályázat benyújtásának határideje (év, hó, nap): 4. A pályázat benyújtásának módja 5. A pályázat benyújtásának feltételei 6. A pályázat elbírálásának határideje (év, hó, nap): 7. A pályázat elbírálásának módja, rendje: 8. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje (a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való közzétételen kívül): 9. pályázat elektronikusan történő benyújtása esetén az annak fogadására kijelölt munkatárs neve: Dátum:, 20. Ellenjegyzem:.. a munkáltatói jogkör gyakorlója rektor 4 gazdasági ellenjegyző A főtitkár tölti ki: 1. Az adatlap megküldésének dátuma: 20 év hó. nap 2. A munkakör betöltésének dátuma: 20 év hó. nap 3. A pályáztatási eljárás eredménytelen eltelte esetén a pályázati felhívás levételének időpontja: 20 év hó. nap 2 A 3. pont kitöltése csak a 2. pont kitöltése esetén kötelező. A 4. pont kitöltése csak akkor kötelező, ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja. 3 A beküldéstől számított három munkanapnál rövidebb nem lehet. 4 Amennyiben a munkakör betöltése a centralizált rektori keret terhére történik. 8

9 1149 Budapest, Buzogány u. 11- ikt.sz.: I.2 Felvételi adatlap (közalkalmazott kinevezéséhez) 1. Közalkalmazott azott neve: 2. A foglalkoztatás időtartama: 20. év... hó napjától határozatlan időre vagy: 20.. év... hó. napjától év.... hó napjáig határozott időre a) Helyettesítés esetében a helyettesítendő munkatárs neve: munkahelye:.. munkaköre:.. b) Üres álláshely, illetve kilépett közalkalmazott neve:. munkahelye:.. munkaköre:.. c) Meghatározott feladat elvégzése esetén tén: (feladat meghatározása) 3. Munkaköre: Munkahelye: Témaszám:. Kerettípus:. 6. Próbaidő (min.3 hó, max. 4 hó):...hó 7. Munkaidő: havi.óra 8. Közalkalmazotti jogviszony beszámítása nyomtatvány alapul vételével 5 : Fizetési osztály: Fizetési fokozat: Illetmény, és pótlékok: Alapilletmény 6 : Garantált:..Ft Garantálton felüli:.. Ft Pótlékok (pótlékalap %-ában):. Ft Nyelvpótlék (pótlékalap %-ában):.... Ft.....nyelv középfokú felsőfokú....nyelv középfokú felsőfokú Kereset-kiegészítés Feladat:.... Témaszám: Ft Feladat:.... Témaszám: Ft Feladat:.... Témaszám:... Ft Illetmény-kiegészítés Célja:.... Témaszám: Ft Célja:.... Témaszám: Ft 5 Oktatók esetében csak a fizetési fokozat töltendő ki. 6 A Kjt. vonatkozó rendelkezései értelmében, amennyiben a Kjt-ben garantált illetménynél magasabb illetmény kerül megállapításra közalkalmazotti jogviszony létesítésénél, abban az esetben a közalkalmazottat egy év elteltével minősíteni kell. Garantált illemtényen felüli illetménye maradhat, amennyiben legalább alkalmas vagy kiválóan alkalmas minősítést kap. 9

10 Figyelembe vehető további szakképesítés illetményemelésnél: Megnevezése: Hasznosításának szorzója % Illetmény összesen: Ft 9. Ftv. 91. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően oktatói követelmények teljesítésének t ütemezése: PhD. képzés megkezdése: Doktorjelölti jogviszony kezdete: PhD. fokozat megszerzése: Egyéb megjegyzések: Budapest, 20.. Engedélyezem:. Munkáltatói jogkör gyakorlója 10

11 1149 Budapest, Buzogány u. 11- I.3 Belépő lap (közalkalmazott kinevezéséhez) Családi és utónév: Születési név: Állampolgársága:.. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... Személyi igazolvány szám.. Családi állapota:... (mellékelni kell az érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya fénymásolatát) Állandó lakcím:.. Tartózkodási hely: Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:... TAJ szám:. Adóazonosító jele:... Telefonszám (vezetékes, mobil): m... (mellékelni kell a lakcím, TAJ, és ADÓ-kártyák fénymásolatát) Gyermek neve:...,, születési hely idő:. Gyermek neve:...,, születési hely idő:. Gyermek neve:,, születési hely idő:.. Bankszámlaszáma:... (mellékelni kell a számlaszám fénymásolatát!) Magánnyugdíjpénztár tag: IGEN NEM Magánnyugdíjpénztár neve:... (mellékelni kell a záradékolt Belépési nyilatkozatot )(Kitöltendő a TB-nyugdíjrendszerbe történő visszalépés esetén is után magán-nyugdíjpénztár tag maradok: IGEN NEM IGEN válasz esetén mellékelni kell a Nyilatkozat a magán-nyugdíjpénztári tagsági jogviszony fenntartásáról másolati példányát. Önkéntes nyugdíjpénztár tag: IGEN NEM Önkéntes nyugdíjpénztár neve: Munkáltatói hozzájárulást kérem: IGEN NEM Önként vállalt tagdíj fizetését kérem:.. Ft összegben, béremből történő levonással (mellékelni kell a záradékolt Belépési nyilatkozatot ) Egészségpénztár neve:.. Önként vállalt tagdíj fizetését kérem:... Ft összegben, béremből történő levonással (mellékelni kell a záradékolt Belépési nyilatkozatot ) Szakszervezeti tag-e? IGEN NEM Ha igen, szakszervezet megnevezése:.. Étkezési utalványt.,-ft összegben biztosít a munkáltató. Nyugdíj törzsszáma: Nyugdíj fajtája: saját jogú nyugellátás (öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj) hozzátartozói nyugellátás (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugellátás) Nyugdíj folyósításának kezdete: Pályakezdő: IGEN NEM START kártyával rendelkezem IGEN NEM (mellékelni kell a kártya fénymásolatát) 11

12 A fentieken kívül a belépéshez szükséges okiratok, igazolások beszerzése a közalkalmazotti jogviszony létesítése előtt: Előző munkahely által kiadott igazolások: EREDETI PÉLDÁNYBAN CSATOLVA (Adó adatlap, Munkáltatói jogviszony igazolás, OEP jövedelem-igazolás, Egyéni járulékigazolás, Igazolvány a biztosítási jogviszonyról, és az egészségbiztosítási ellátásokról) Előző munkáltatói, közalkalmazotti, közszolgálati igazolások, egyéni vállalkozó, és jogviszonyhoz nem köthető ellátásokról szóló igazolások. (esetleg Munkakönyv) Képzettséget, végzettséget igazoló eredeti okmányok Csatolandó továbbá: Hatósági erkölcsi e bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi) Orvosi igazolás alkalmassági vizsgálatról (üzemorvos tölti ki) Munkavédelmi oktatást igazoló nyilatkozat Tűzvédelmi oktatást igazoló nyilatkozat További jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló igazolása, ha rendelkezik legalább 36 órás munkajogviszonnyal Összeférhetetlenségi nyilatkozat Titoktartási nyilatkozat Oktatók esetében az intézmény működési feltételei meglétének mérlegeléséhez tett tt nyilatkozat Kelt, 20.. belépő közalkalmazott aláírása.. Átadó kari HR ügyintéző Átvevő központi munkaügyi ügyintéző Közalkalmazott tölti ki, kari HR ügyintéző irányításával Kari HR ügyintéző előkészíti a munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás valamint az orvosi alkalmassági vizsgálat bizonylatait, melyet a belépő közalkalmazott rendelkezésére bocsát ügyintézés céljából. 12

13 1149 Budapest, Buzogány u. 11- Név:. részére I.4 Közalkalmazotti jogviszony beszámítása Kinevezésének időpontjától évi hó.. napjától az Ön által eredeti okmányokkal igazolt korábbi munkaviszonyaiból, jogviszonyaiból közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek ismerem el a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján az alábbiakat. 1. A Kjt a alapján a felmentési idő mértéke és a jubileumi jutalomra jogosultság szempontjából az alábbi jogviszonyok időtartamát számítom be: Munkáltató megnevezése kezdete vége év hó nap Összesen: Felmentési idő, és jubileumi jutalom szempontjából a közalkalmazotti jogviszony kezdete:. 2. A Kjt a és 87. (3) bekezdése alapján a fizetési fokozatba sorolás szempontjából az alábbi jogviszonyok időtartamát számítom be: Munkáltató megnevezése kezdete vége év hó nap Összesen: Fizetési fokozatba sorolás szempontjából a közalkalmazotti jogviszony kezdete:.. Budapest,. évi.. hó... napján P.H... Munkáltatói jogkört gyakorló 13

14 1149 Budapest, Buzogány u. 11- I. 5 Nyilatkozat személyes adatkezeléshez Alulírott (születési hely, idő,.. a.n.:.) hozzájárulok, hogy munkavégzésre irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges eredeti dokumentumaimról a Budapesti Gazdasági Főiskola Bér- és Munkaügyi Osztályának munkatársa másolatot készítsen, egyben hozzájárulok személyes adataim foglalkoztatásomhoz szükséges kezeléséhez. Budapest, 20.. Közalkalmazott 14

15 1149 Budapest, Buzogány u ikt.sz.: I.6 Kinevezés (határozatlan időre - oktató, kutató) A közalkalmazott neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Állandó lakcíme: Adóazonosító száma: TAJ száma: 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21., valamint a felsőoktatásról szóló (Ftv.) évi CXXXIX. törvény 97. (1) a) pontja alapján kinevezem Önt.. napjának hatályával, határozatlan időre munkakörbe a BGF Kar.. munkahelyre. 2. A munkáltatói jogkört gyakorló vezetője: 3. Beosztása:.. 4. Munkaideje: évi/heti/napi/havi. 5. Próbaidő tartama:... 7 Vagy: Felek a 21/A. (4) bekezdése alapján próbaidőt nem kötnek ki Közalkalmazotti jogviszonyának időtartamába kinevezésének időpontjától a bemutatott eredeti okmányokat figyelembe véve korábbi munkaviszonyaiból beszámítok a kinevezés mellékletében foglalt intézkedéssel: a) a Kjt. 87/A. alapján a felmentési idő mértéke és a jubileumi jutalomra jogosultság szempontjából évet, hónapot,... napot figyelembe véve közalkalmazotti jogviszonyának kezdő időpontját.. napjában állapítom meg. b) a Kjt a, 87/A. (3) bekezdése alapján a fizetési fokozatba sorolás szempontjából.. évet,.. hónapot,. napot figyelembe véve közalkalmazotti jogviszonyának kezdő időpontját. napjában állapítom meg. (oktatói bérezés) A következő magasabb fizetési fokozatba lépés időpontja:.év hó.napja. 7. Besorolom Önt iskolai végzettségét, szakképzettségét (általános iskola, középiskola, középiskolai érettségi, OKJ szakképesítését, főiskolai, egyetemi, PhD fokozat) a Kjt. 64. alapján beszámított közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejét figyelembe véve a Kjt. 79/D. -a alapján a. fizetési fokozatba (oktatói besorolás). 7 A Kjt. és a FKR. rendelkezései értelmében három hónap próbaidő kikötése kötelező. 8 Kjt. 21/A. (4) Nem kell próbaidőt megállapítani - kivéve, ha a közalkalmazotti jogviszony a 22. (16) bekezdése szerint szűnt meg, és az újabb közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a gyakornoki idő kikötése kötelező - a) áthelyezés, b) meghatározott munka elvégzésére vagy feladat ellátására szóló határozott idejű kinevezés, illetve c) azonos felek közötti újabb kinevezés esetén. 15

16 Havi illetményét a következők szerint állapítom meg: Kjt. szerinti garantált illetménye Ft Illetménynövekedése (Kjt. 66. (2)-(3) bek.) Ft Garantált illetmény összesen: Ft Garantált összegen felüli illetmény Ft Illetmény összesen: Ft Illetménypótlékok: mértéke % mértéke % mértéke % Ft Ft Ft Összes járandóság: Ft Amennyiben Munkáltató a Közalkalmazott részére garantált illetményen felüli illetményt állapít meg, a Munkáltató egy év elteltével a Közalkalmazottat minősíteni köteles. 8. A Közalkalmazott a munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket az Ftv. 87. és 91. -ában, valamint a BGF Foglalkoztatási követelményrendszerében új munkakörének megfelelően a. munkakörre meghatározott követelmények szerint köteles teljesíteni. A Foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározott követelmények közül az alábbi határidőket kell teljesítenie 9 : PhD-képzés megkezdése: 20 ig PhD abszolutórium megszerzése: 20. ig Doktorjelölti jogviszony létesítése: 20. ig PhD fokozat megszerzése: 20. ig 9. Felhívom a figyelmét a felsőoktatásról szóló törvény alábbi rendelkezésére: Felmentéssel a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározottakon túl az oktatói munkakörben történő foglalkoztatása megszüntethető, amennyiben a) nem teljesítette a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottakat, b) az intézet vezetője a tanítási időre eső munkavégzést két félév átlagában legalább ötven százalékában nem tudja biztosítani, c) nem teljesítette azokat a munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket, amelyeket jelen kinevezési okmányban az Ön részére előírtam. 10. Az Mt. 76. (1) bekezdésében meghatározottakról szóló tájékoztató jelen kinevezés elválaszthatatlan részét képező mellékletben található. 11. Munkáltató tájékoztatja Közalkalmazottat, hogy a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok alapján köteles a Munkáltató üzleti titkát megőrizni. 12. A kinevezésben nem szabályozott kérdésekben a Kjt., az Mt., a Budapesti Gazdasági Főiskola foglalkoztatási követelményrendszere, valamint a Budapesti Gazdasági Főiskola további szabályzatainak a rendelkezései irányadóak. Közalkalmazott a fentiekben megfogalmazottak ellen a Mt alapján az intézkedés közlésétől számított 30 napon belül keresetlevelet nyújthat be az illetékes munkaügyi bírósághoz. Budapest, 20 PH. Kinevezésemet elfogadom.... Munkáltató... Közalkalmazott Ellenjegyzem: a bérkeret rendelkezésre áll 9 Abban az esetben a kinevezés része, amennyiben az oktató PhD fokozattal még nem rendelkezik, egyébként törlendő. 16

17 1149 Budapest, Buzogány u. 11- ikt.sz.: I.7 Kinevezés (határozatlan időre egyéb közalkalmazott) A közalkalmazott neve Születési neve Születési hely, idő Anyja neve Állandó lakcíme Adóazonosító száma TAJ száma: 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21. alapján kinevezem Önt.. napjának hatályával, határozatlan időre.. munkakörbe a BGF. Kar.. munkahelyre. A kinevezéssel egyidejűleg a felek hónap próbaidőben állapodnak meg. 10 Vagy: Felek a 21/A. (4) bekezdése alapján próbaidőt nem kötnek ki. 11 Gyakornoki ideje: 12 A gyakornoki idő alatt a szakmai vezetője: 2. A munkáltatói jogkört gyakorló vezetője:. 3. Munkaideje: évi/heti/napi/havi: 4. Besorolom Önt iskolai végzettségét, szakképzettségét, (általános iskola, szakmunkásképző iskola, középiskola, középiskolai érettségi, OKJ szakképesítését, főiskola, egyetemi) a Kjt alapján beszámított közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejét figyelembe véve a. fizetési osztály.. fizetési fokozatába. A következő magasabb fizetési fokozatba lépésének időpontja:.. napja. 5. Havi illetményét a következők szerint állapítom meg: Kjt. szerinti garantált illetménye Ft Illetménynövekedése (Kjt. 66. (2)-(3) bek.) Ft Garantált illetmény összesen: Ft Garantált összegen felüli illetmény Ft Illetmény összesen: Ft Illetménypótlékok: mértéke % mértéke % mértéke % Ft Ft Ft Összes járandóság: Ft 10 A Kjt. és a FKR. rendelkezései értelmében három hónap próbaidő kikötése kötelező. 11 Kjt. 21/A: (4) Nem kell próbaidőt megállapítani - kivéve, ha a közalkalmazotti jogviszony a 22. (16) bekezdése szerint szűnt meg, és az újabb közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a gyakornoki idő kikötése kötelező - a) áthelyezés, b) meghatározott munka elvégzésére vagy feladat ellátására szóló határozott idejű kinevezés, illetve c) azonos felek közötti újabb kinevezés esetén. 12 Amennyiben az jogszabály alapján kötelező. A gyakornoki idő meghatározása szempontjából a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének ellátásával a tanári és tudományos kutatói munkakörök függnek össze. 17

18 Amennyiben Munkáltató a Közalkalmazott részére garantált illetményen felüli illetményt állapít meg, a Munkáltató egy év elteltével a Közalkalmazottat minősíteni köteles. 6. Közalkalmazotti jogviszonyának időtartamába kinevezésének időpontjától a bemutatott eredeti okmányokat figyelembe véve korábbi munkaviszonyaiból beszámítok a kinevezés mellékletében foglalt intézkedéssel: a) a Kjt. 87/A. alapján a felmentési idő mértéke és a jubileumi jutalomra jogosultság szempontjából évet, hónapot,.. napot figyelembe véve közalkalmazotti jogviszonyának kezdő időpontját... napjában állapítom meg. b) a Kjt a, 87/A. (3) bekezdése alapján a fizetési fokozatba sorolás szempontjából figyelembe véve közalkalmazotti jogviszonyának kezdő időpontját napjában állapítom meg. 7. Az Mt. 76. (1) bekezdésében meghatározottakról szóló tájékoztató jelen kinevezés elválaszthatatlan részét képező mellékletben található. 8. Munkáltató tájékoztatja Közalkalmazottat, hogy a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok alapján köteles a Munkáltató üzleti titkát megőrizni. 9. A kinevezésben nem szabályozott kérdésekben a Kjt., az Mt., a Budapesti Gazdasági Főiskola foglalkoztatási követelményrendszere, valamint a Budapesti Gazdasági Főiskola további szabályzatainak a rendelkezései irányadóak. 10. Közalkalmazott a fentiekben megfogalmazottak ellen a Mt alapján az intézkedés közlésétől számított 30 napon belül keresetlevelet nyújthat be az illetékes munkaügyi bírósághoz. Budapest, 20 PH.... Munkáltató Kinevezésemet elfogadom. Ellenjegyzem:... Közalkalmazott a bérkeret rendelkezésre áll 18

19 1149 Budapest, Buzogány u. 11- ikt.sz.: I.8 Kinevezés (határozott időre - oktató, kutató) A közalkalmazott neve Születési neve Születési hely, idő Anyja neve Állandó lakcíme Adóazonosító száma TAJ száma: 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21. alapján kinevezem Önt.. év.. hó. napjától határozott időtartamra munkakörbe a BGF Kar.. munkahelyre. a) 13 helyettesítés céljából:.. b) meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására:..... c) prémiumévek programról szóló jogszabály által meghatározott esetekben:. d) egy alkalommal legfeljebb egy tanévre szóló egyetemi és főiskolai tanári, egyetemi és főiskolai docensi munkakör betöltésére (meghívott oktató). 2. A munkáltatói jogkört gyakorló vezetője: 3. Beosztása: 4. Munkaideje: évi/heti/napi/havi. 5. Próbaidő tartama: Vagy: Felek a 21/A. (4) bekezdése alapján próbaidőt nem kötnek ki. 15 Gyakornoki ideje: 16. A gyakornoki idő alatt a szakmai vezetője: 6. Közalkalmazotti jogviszonyának időtartamába kinevezésének időpontjától a bemutatott eredeti okmányokat figyelembe véve korábbi munkaviszonyaiból beszámítok a kinevezés mellékletében foglalt intézkedéssel: a) a Kjt. 87/A. alapján a felmentési idő mértéke és a jubileumi jutalomra jogosultság szempontjából évet, hónapot,... napot figyelembe véve közalkalmazotti jogviszonyának kezdő időpontját.. napjában állapítom meg. b) a Kjt a, 87/A. (3) bekezdése alapján a fizetési fokozatba sorolás szempontjából.. évet,.. hónapot,. napot figyelembe véve közalkalmazotti jogviszonyának kezdő időpontját. napjában állapítom meg (oktatói bérezés). A következő magasabb fizetési fokozatba lépésének időpontja: :.... napja. 13 A megfelelő rész aláhúzandó és kitöltendő. 14 A Kjt. és a FKR. rendelkezései értelmében három hónap próbaidő kikötése kötelező. 15 Kjt. 21/A: (4) Nem kell próbaidőt megállapítani - kivéve, ha a közalkalmazotti jogviszony a 22. (16) bekezdése szerint szűnt meg, és az újabb közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a gyakornoki idő kikötése kötelező - a) áthelyezés, b) meghatározott munka elvégzésére vagy feladat ellátására szóló határozott idejű kinevezés, illetve c) azonos felek közötti újabb kinevezés esetén. 16 Amennyiben az jogszabály alapján kötelező. A gyakornoki idő meghatározása szempontjából a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének ellátásával a tanári és tudományos kutatói munkakörök függnek össze. 19

20 7. Besorolom Önt iskolai végzettségét, szakképzettségét, (általános iskola, középiskola, középiskolai érettségi, OKJ szakképesítését, főiskolai, egyetemi, PhD fokozat) a Kjt. 64. alapján beszámított közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejét figyelembe véve a Kjt. 79/D. -a alapján a. fizetési fokozatába (oktatói besorolás). Havi illetményét a következők szerint állapítom meg: Kjt. szerinti garantált illetménye Ft Illetménynövekedése (Kjt. 66. (2)-(3) bek.) Ft Garantált illetmény összesen: Ft Garantált összegen felüli illetmény Ft Illetménypótlékok: mértéke % mértéke % mértéke % Illetmény összesen: Ft Összes járandóság: Ft Amennyiben Munkáltató a Közalkalmazott részére garantált illetményen felüli illetményt állapít meg, a Munkáltató egy év elteltével a Közalkalmazottat minősíteni köteles, kivéve ha a közalkalmazotti jogviszony létesítésére egy évnél rövidebb időre került sor. 8. A Közalkalmazott a munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket az Ftv. 87. és 91. -ában, valamint a BGF Foglalkoztatási követelményrendszerében új munkakörének megfelelően a. munkakörre meghatározott követelmények szerint köteles teljesíteni. A Foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározott követelmények közül az alábbi határidőket kell teljesítenie 17 : PhD-képzés megkezdése: 20. ig PhD abszolutórium megszerzése: 20. ig Doktorjelölti jogviszony létesítése: 20. ig PhD fokozat megszerzése: 20. ig 9. Felhívom a figyelmét a felsőoktatásról szóló törvény alábbi rendelkezésére: Felmentéssel a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározottakon túl az oktatói munkakörben történő foglalkoztatása megszüntethető, amennyiben a) nem teljesítette a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottakat, b) az intézet vezetője a tanítási időre eső munkavégzést két félév átlagában legalább ötven százalékában nem tudja biztosítani, c) nem teljesítette azokat a munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket, amelyeket jelen kinevezési okmányban az Ön részére előírtam. 10. Az Mt. 76. (1) bekezdésében meghatározottakról szóló tájékoztató jelen kinevezés elválaszthatatlan részét képező mellékletben található. 11. Munkáltató tájékoztatja Közalkalmazottat, hogy a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok alapján köteles a Munkáltató üzleti titkát megőrizni. 12. A kinevezésben nem szabályozott kérdésekben a Kjt., az Mt., a Budapesti Gazdasági Főiskola foglalkoztatási követelményrendszere, valamint a Budapesti Gazdasági Főiskola további szabályzatainak a rendelkezései irányadóak. Közalkalmazott a fentiekben megfogalmazottak ellen a Mt alapján az intézkedés közlésétől számított 30 napon belül keresetlevelet nyújthat be az illetékes munkaügyi bírósághoz. Budapest, 20 Kinevezésemet elfogadom. PH.... Munkáltató... Közalkalmazott Ellenjegyzem: a bérkeret rendelkezésre áll Ft Ft Ft 17 Abban az esetben a kinevezés része, amennyiben az oktató PhD fokozattal még nem rendelkezik, egyébként törlendő. 20

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 1. 4 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 5 A munkáltató

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 5 1. A kollektív szerződés célja és tartalma... 5 2. A kollektív szerződés személyi és időbeli hatálya... 5 3. A kollektív

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 75. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazásra hivatkozással az egységes közszolgálati szabályzatát

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1. A Kollektív szerződésben használt fogalmak és rövidítések...

Részletesebben

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról 1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról hatályos: 2014.09.04-2014.09.04 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontja

Részletesebben

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT!

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! Készült: a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint a Fővárosi Közgyűlés Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA T é t V á r o s J e g y z ő j e Tét, Fő u. 88. 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb

Részletesebben

a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel"'t összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~- -

a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel't összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~- - (-) t'~;,,í ;T~'űlé. Ylivatala ot,,á_ y_ á m : tik zett. io ~2 2 2012. évi... törvény a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel"'t összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~-

Részletesebben

A köztisztviselők, kormánytiszségviselők

A köztisztviselők, kormánytiszségviselők A köztisztviselők, kormánytiszségviselők jogállásáról a) a Miniszterelnökség, a minisztérium, a kormányhivatal, a központi hivatal (a továbbiakban: központi államigazgatási szerv), b) a kormányhivatal

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2010. Budapest TARTALOMJEGYZÉK A főiskolai alkalmazottakra vonatkozó rendelkezések... 3 A Főiskola feladatai... 3 Az alapul vett jogszabályok

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről egységes szerkezetbe foglalva a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

1. (1) E törvény hatálya kiterjed

1. (1) E törvény hatálya kiterjed 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről,

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2006 Eddig megjelent kiadványaink: Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról Tájékoztató a szociális ellátásokról

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. május 28., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 16/2013. (V. 28.) BM utasítás a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

Munkaviszony, munkaszerződés

Munkaviszony, munkaszerződés A munkaszerződés megkötéséhez, munkaviszony létesítéséhez, béren kívüli juttatásokhoz, valamint gyeshez, gyedhez kapcsolódó olvasói kérdések és szakértői válaszok Tartalom Munkaviszony, munkaszerződés...

Részletesebben

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4767. számú törvényjavaslat egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Veres Gábor A Minisztérium

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2001.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2001. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2001. Bevezetés Jelen Kollektív Szerződés létrejött egyrészről a Hungarocamion Nemzetközi Autóközlekedési Rt. (1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.), továbbiakban munkáltató, másrészről

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9 2015/5. SZÁM 2015/5. SZÁM BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2015 /5. szám TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9 3/2015. (V. 22.) OBH utasítás A bíróságok és gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.(VI.26.)

Részletesebben